VENTER MENS VI ET SKINN AV GUD- FRYKTIGHET. ny lov? * HierarkieTS. * Gud, hvem er du? * Fariseere, sadukeere USA: begrensninger.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VENTER MENS VI ET SKINN AV GUD- FRYKTIGHET. ny lov? * HierarkieTS. * Gud, hvem er du? * Fariseere, sadukeere USA: begrensninger."

Transkript

1 MENS VI VENTER Et nyhetsbrev i endetidsperspektiv 17. årgang 1/2009 * HierarkieTS begrensninger * Gud, hvem er du? * Fariseere, sadukeere og Jesus ET SKINN AV GUD- FRYKTIGHET USA: Kan religionsfriheten begrenses av ny lov? Mens Vi Venter nr. 54 1/2009 1

2 Mens Vi Venter no årgang 1/2009

3 av Elin Haugvik Berglund Hvor lenge er det igjen? Vi sier det om og om igjen. Og det er sant. Tiden er kort, veldig kort. Det viktigste et menneske kan gjøre i dag, er å berede seg til å møte sin Gud. Verdenssituasjonen på den ene siden og Bibelen på den andre. Vi ser endetidstegnene og har gjort det lenge. Som adventister som kjenner profetiene i Johannes Åpenbaring, venter vi på et økonomisk kollaps i USA. Vi har ventet på denne begivenheten i over 100 år, og har hele tiden visst at den ville komme. Vi har etter det Gud viste Ellen White, ventet på at pengeverdien ville falle, at regjeringen i USA forgjeves vil prøve å få økonomien på rett kjøl og i tryggere farvann. Vi er blitt fortalt at banker vil gjøre store feil, spesielt i forhold til eiendomsmarkedet og vi har fått vite at matvareprisene vil stige voldsomt og skape frykt. Mange vil hamstre mat for de vet at trengselstiden kommer. Nouriel Roubini er blant de mest frittalende, og de opptrer regelmessig i CNN, Fox News, CNBC, The Wall Street Journal, The New York Post etc. etc. De tror det vil komme et kollaps og unntakslover i USA før slutten av Sosial uro, matopprør og fall i eiendomspriser vil bli mye verre enn i Kanskje har de rett, kanskje vil det komme så hurtig. På stormaktenes nylig avsluttede G-8 møte i London, erklærte president Obama at den nye verdensorden begynner i dag. Ett av flere punkter i planen var at religionen skal spille en sentral rolle i det nye systemet. Åpenbaringensbokens avsluttende kapitler oppfylles foran våre øyne. Vi har i de siste år sett et katolsk dominert USA utvikle seg. Det vil spille den store rollen i endetidsscenariet omtalt i Bibelens profetier. På tross av økonomisk ruin, vil USA i den sjette plage være en sentral aktør for ble husket og tatt fram igjen. I drømmen hadde han sett at en afro-amerikaner ble Amerikas president. Han var høy og tynn, småkrøllet hår og store ører. Han ville i begynnelsen være veldig populær, men ville etter hvert utvikle seg til en forferdelig diktator. Jesus ville komme igjen i hans presidentperiode. Drømmen ble ikke diskutert noe videre, da det var så usannsynlig på den tiden at en farget mann ville bli president. Han fikk også vite at det bare ville være èn pave til etter Johannes Paul II. Vi har ikke noe problem med å tro at denne drømmen kunne være fra Gud. Det står i Joels bok; Og derefter skal det skje at jeg vil utgyde min Ånd over alt kjød, deres eldste skal ha drømmer, Dette er en profeti for de siste dager. Gud ønsker at vi skal være beredt. Han ønsker at vi skal legge vekk alle timelige bekymringer og gi oss hen til Ham 100 prosent. Den nye verdensorden begynner i dag... Etter at USA vedtar lover i direkte strid med Guds lov, vil USA etter kort tid være i fullstendig ruin. Politiske og økonomiske analytikere forutser en økonomisk depresjon som er større enn noen annen i verdenshistorien, med begynnelse i USA. Dette kan utvikle seg til å passe inn i profetien som beskriver Da skal det komme en trengselstid, som det aldri har vært fra noe folkeslag ble til.. Dan 12:1. Gerald Celente, Peter Schiff, Jim Rogers og at nasjonene samles på Harmageddon, men da er det bare kort tid igjen til Jesu gjenkomst. På åttitallet hadde en adventistforstander (eldstebror) ved navn Jack Darnall en drøm som gjorde stort inntrykk. Etter et bønnemøte i sitt hjem tok han til side en annen mann og fortalte ham i all stillhet drømmen. Både han selv og hans venn syntes drømmen virket utrolig. Det ble ikke snakket mer om den. Men den Vi trenger å be mer enn før om at Guds Ånd må vise oss om det er noe i våre liv som skiller oss fra Ham, om det er noe som Gud vil vi skal gi avkall på eller endre. Be ham om tilgivelse og renselse, ransak ditt hjerte for å se om du trenger å be andre om tilgivelse og om det er noen du burde tilgi. Kun når du har alt oppgjort kan du motta senregnet som vil utgytes med fulle mål, for å gi kraft til de som er renset og går ut med det siste budskapet før plagene begynner å falle 2 Mens Vi Venter nr. 54 1/2009

4 og nådedøren stenges. Da vil det være forsent Når skyen fylte tempelet kunne prestene ikke bli stående å gjøre sin tjeneste der (se 2. Krøn.5:14). Før plagene faller vil det sanne tempelet i himmelen, beskrevet i hebreerbrevet og åpenbaringsboken, bli fyllt med røyk, og vår ypperteprest Jesus vil ikke lenger gjøre midlertjeneste der dvs. gå i forbønn for oss (Åp. 15:8). Når nådedøren stenger vil det være for sted. Funnene førte til at innbyggerne ble advart via høyttalere på biler som kjørte rundt i byen. Men dette falt ikke i smak hos ordføreren i Aquila, som ble rasende over det han mente var skremselspropaganda. Giuliani ble anmeldt til politiet og ble også tvunget til å fjerne funnene fra sine internettsider. Så sent som 31. mars samlet lokale myndigheter en rekke vitenskapsmenn til et møte som skulle bidra til å roe tusener er blitt hjemløse. Da Noa advarte mot en kommende vannflom og ba folk intrengende om å gå inn i arken, var det kun hans familie som trodde på han. Vil det bli slik like før Jesus kommer igjen også? Vil noen tro at Gud snart vil straffe denne jorden for dens overtredelser slik Han har sagt? Åp. kap. Nå er ikke tiden da vi verken skal være lunkne og likeglade eller bare lytte til prester og predikanter... sent. Døren lukkes på samme måte som da Noa og hans familie var gått inn i arken. De ventet en uke til regnet kom. Jesus gjør seg klar til å reise til jorden med alle sine hellige engler for å hente sine. Vi har en verden og en kristenhet å advare, ikke med milde ord som klør i øret og gjør oss populære, men som advarer og leder mennesker til å ta rette valg til liv eller død. 6 april i vår våknet Roma av et kraftig jordskjelv. Ti mil unna i byen Aquila kom de største skadende på bygninger og menneskeliv. Kirkeklokkene ringte da tårnet i byens kloster falt ned. En italiensk geolog og forsker varslet for flere uker siden at området rundt Aquila i nær framtid ville bli rammet av et større jordskjelv. Men for ikke å skape panikk, fikk han munnkurv av myndighetene. Seismologen Gioacchino Giuliani mente at små rystelser siden januar tydet på at et større skjelv var i anmarsj. Antakelsen var basert på måling av radongass i områdene der rystelsene fant Mens Vi Venter nr. 54 1/2009 ned innbyggerne, etter Giulianis advarsler. Det er nyttig å understreke at det ikke på noen måte er mulig helt nøyaktig å forutse et jordskjelv, het det i en uttalelse fra sivilforsvaret samme dag som møtet fant sted. 6 dager etter kom jordskjelvet som drepte minst 207 mennesker, skadde 1500 og gjorde at mange 16 forteller om store katastrofer som vil ramme jorden før Jesus kommer. Bibelen har aldri tatt feil. Nå er ikke tiden da vi verken skal være lunkne og likeglade eller bare lytte til prester og predikanter, og delegere til andre å vite hvordan vi skal prioritere våre liv. Søk Gud selv gjennom bønn og studier i Guds ord. Seismologen Gioacchino Giuliani ble kritisert og mobbet fordi han leste tegnene og indikasjonene på at det ville komme en større katastrofe. På samme måte vil også de som kjenner Guds Ord og varsler om tegnene på at alt snart er slutt, bli motarbeidet av dem som ikke tror eller som ikke ønsker at det Gud har åpenbart skal finne sted. Vi er alle ansvarlige for selv å kjenne Skriften, lese det Gud har åpenbart og be om at Herren viser oss hva vi selv kan og må gjøre for å være beredt og samtidig kunne advare andre. Kilder: True Missionary, January 1, 1874, 9 Testimonies for the Church (1909), page 13,13MR 236, (1911), Broadside2, January 31, VG

5 Redaksjonelt Jesus ga gjennom sin tjener og disippel Johannes et budskap for den siste menigheten. Det er verdt å studere for alle som kaller seg kristne. Det kan leses i sin helhet i åpenbaringsboken 3 kap Menigheten får ingen anerkjennelse av Jesus. Han kaller dem lunkne. De tror de er rike, har alt og ikke trenger noe. Både fysisk, sosialt og åndelig er de fornøyd med sin tilstand. Det burde de ikke være. For Jesus står utenfor døren og banker og de har ikke sluppet ham inn som de kanskje tror. Å studere dette kapitlet i bønn er en oppfordring vi vil gi alle i den tiden vi nå lever i. Mange når erkjennelsen av å være lunkne, men løsningen kan være vanskeligere å akseptere. Noen ønsker å rydde opp i sitt liv før de vil slippe Jesus inn. Det er en håpløs kamp, de ikke vil vinne. Jesus ønsker å komme inn for å hjelpe til med opprydningen. Andre kan ikke forsone seg med løsningene Jesus tilbyr, og stenger døren igjen. Når øyesalven begynner å virke, vasker de den bort igjen. De vil ikke se. Hva er rådene? Kjøp gull av meg, sa Jesus, gull renset i ild. Å kjøpe, betyr at det koster noe. Hva det koster kan være ulikt for hver person. Men et stort offer kan det være. Men husk du kan ikke ta noe med deg til himmelen, verken vaner eller gjenstander. Det rensede gullet Jesus gir er den karakter du får tilbake. Det andre rådet er å kjøpe hvite klær av Ham. Hvite klær er de rettferdiges hellige gjerninger (Åp.19:8). Det er ikke egenproduserte gode gjerninger, men de gjerninger han har lagt foran deg. Hans rettferdighet. Han vil gjøre deg ferdig til å gjøre rett. Gjennom tilgivelse og endring av karakter og væremåte. Dette er en prosess han vil begynne i deg. Og han vil gi deg øyensalve så du kan se. Mange ser og ser uten å se, hører og hører uten å høre. Hva er forskjellen? Paulus hadde den samme frustrasjonen da han møtte jøder i Rom og siterer for dem fra Jes. 6,9-10: Sine øyne har de lukket til. Så de ikke skulle forstå med sine hjerter og vende om, så Jeg kunne få lege dem. Ap.gj. 28:26-27 Står han fortsatt og banker på din dør? Inviter Ham inn nå og la Ham begynne sin gjerning i deg. Og ikke glem at Han elsker deg. med vennlig hilsen, John og Elin Berglund Hierarkiets begrensninger Makt og kontroll er kjennetegn på organisasjoner som er nedbrytende og ubibelske. Disse systemene merkes ikke så godt av de som underordner seg eller velger passivitet som letteste vei å overleve! s.18 Sadukeere, fariseere og Jesus Hvilke kjente jødiske lærere og presteskap var Jesus i kontakt med? Hva vet vi om dem? s.36 I redaksjonen: John Berglund Elin Haugvik Berglund (henvendelser) (ang. reiser) Lay-out: Mens Vi Venter kontonummer: Tyrkiamisjon kontonummer: Mens Vi Venter nr. 54 1/2009 MERK DEG NYTT KONTO NR Pins dkjf fklsd

6 Mens Vi Venter nr.54 1/2009 INNHOLD GUD HVEM ER DU? Det er kommet mange henvendelser etter våre artikler om treenigheten. Hvem er egentlig Herre Jesu Kristi Gud og Far som Paulus skriver s.44 RELIGIONS- FRIHETEN BEGRENSES? USA er i ferd med å innføre en lov som kan tvinge folk til dugnad når som helst. Les mer s VERDEN I DAG: - Gasskamrene verifisert - Er slavetiden forbi? - Saksøker Gud - En ateist anbefaler Gud - Teologien ikke vesentlig så lenge det funker - Voldsom økning av okkultisme i ukeblader - Kappløp om å finne Guds partikkel - Åge Ålekjær advarer mot trosbevegelsen! - Når Gud ikke svarer på bønn - Hekseforfølgelse i menigheter i Nigeria BIBELEN SVARER: - Hva betydde det at jødene ble rettferdiggjort ved loven? - Er Jesus lovens ende...? - Kan vi be til og tilbe den hellige ånd? MISJON & VITNESBYRD - David Gates - misjonær ledet av Gud HELSE OG MAT VOLDSOM ØKNING AV OKKULTISME I NORSKE UKEBLADER Hjelpere eller onde ånder dominerer det norske folks åndelige opplevelser s.9 ABRAHAMS TRO, ABRAHAMS BARN: Hvordan var hans tro - lenge før loven på Sinai? s.24 ARTIKLER: 18 HIERARKIETS BEGRENSNINGER 24 ABRAHAMS TRO, ABRAHAMS BARN 26 ET GUDDOMMELIG TILBUD 34 SADUKEERE, FARISEERE OG JESUS 40 ET SKINN AV GUDSFRYKT 44 GUD HVEM ER DU? 44 KAN RELIGIONSFRIHET BEGRENSES AV NY LOV? BIBELEN OG ARKEOLOGI - Falt virkelig Jerikos murer? Adresse: Mens Vi Venter, p.b Kopervik Tlf: eller Tlf: e for alle ksd fklsdlfk Mens Vi sldkjf Venter lsdkjflksdjflksdlkflsdkjf nr. 54 1/2009 klsdskdflskdskl Bladets offisielle internettside: For bibelsk arkeologiske reiser se også: Stiftelsen Kainos: Trykk: Øko-Tryk. Danmark Nyhetsbrevet Mens Vi Venter er gratis. Dersom du ønsker å støtte trykking og utsendelse, mottar vi alle gaver med glede. Midler som kommer inn, benyttes kun til dette prosjektet. Støtte til bladet kan gis til kontonr, IBAN: NO SWIFT: DNBANOKKXXX 5

7 Gasskamrene verifisert Flere arkitekttegninger over Auschwitz ble nylig funnet da et firma skulle rydde opp i en ubebodd bygning i Berlin. Den tyske avisen Bild publiserte nylig tegningene. De 28 dokumentene inkluderte detaljerte skisser over brakkene med beskrivelsen gasskammer klart skrevet på bygningene som skulle lages for å myrde fanger. Tegningenes målestokk var 1:100. Papirene viste brakker som var merket jøder, sigøynere, homoseksuelle og handi kappede personer. Et av kartene hadde Gestapoleder Heinrich Himmlers signatur. Det kommer også fram i dokumentene at den 20 januar i 1942, møtte en rekke Nazi ledere i Wannsee east i Berlin for å planlegge den endelige løsning på jødeproblemet og utryddelsen av andre uønskede personer. Dr. Hans-Dieter Kreikamp, lederen for statsarkivet i Berlin, uttaler at funnet er meget ekstraordinært og hevder at oppdagelsen er et slag i ansiktet til de få fanatiske individer som ennå hevder at Holocaust ikke fant sted eller som påstår at de som døde der, primært omkom på grunn av sykdom og underernæring. Er slavetiden forbi? D et er i dag ca. 12 millioner slaver i verden. Omkring av dem er treller i Asia i Latin-Amerika i Afrika sør for Sahara, i verdens industrialiserte land og i Midtøsten og Nord-Afrika. Statistikken er hentet fra dataene til ILO (International Labour Organization) I oldtiden var slavehandel naturlig i en rekke land. Det samme var tilfelle på Jesu tid. Fra rundt 1619 til så sent som i 1865 ble som kjent mennesker av afrikansk avstamning lovlig holdt som slaver i USA. Økonomien til det unge landet ble gjort mulig hovedsakelig gjennom gratis arbeidskraft utført av slaver. Rundt en halv million afrikanere ble ført over fra Afrika under 6 Mens Vi Venter nr. 54 1/2009

8 Saksøker Gud Om lag 80 prosent av dagens slaver er kvinner. slavetiden, men på grunn av lover som gjorde barna av slaver til slaver, vokste slavebefolkningen i USA til fire millioner. Abraham Lincolns frigjøringsproklamasjon gjorde slutt på slavehandelen ved innføringen av det trettende grunnlovstillegget i Men i dag, 144 år senere, er altså slavehandelen betydelig større enn den i Amerika på 17- og 1800-tallet. Ifølge FNs høykommisær for menneskerettigheter, Louise Arbour, tvinges millioner av kvinner og barn inn i sexindustrien, til å tigge, eller til å utføre tvangs-arbeid. Om lag 80 prosent av dagens slaver er kvinner. Rundt 43 prosent av alle slaver tvinges til å jobbe i sexindustrien, mens omlag 32 prosent tvinges til å jobbe som hushjelpere og arbeidere, mens resten tvinges til både seksuelle og økonomiske ytelser. politics/article ece Mens Vi Venter nr. 54 1/2009 Både latterlig og trist. Mest trist. En mann fra Romania har gjennom rettssystemet i sitt land saksøkt Gud fordi den allmektige ikke frelste han fra djevelens fristelser. Pavel M. soner tyve års straff for mord og stiler anmeldelsen av Gud via den ortodokse kirke. Fangens argument er at da han ble døpt, av en kirke som hevdet at den talte og fungerte i Guds sted, var dette av kirken framstilt som en kontrakt mellom Gud og hans foreldre, om at Gud ville holde djevelen unna deres barn slik at han ikke kom i vanskeligheter. At Gud skal fri ham fra det onde var etter Pavels påstand en del av dåpserklæringen. Til gjengjeld sier han, mottok Gud fra meg midler og regelmessig resiterte bønner og Gud lovet via prestene å tilgi min synd og bevare meg fra alt ondt. Det gjorde han ikke, hevder Pavel. I stedet ble jeg omtrent overlatt i djevelens hender. Anmeldelsen ble sendt til Timisoara Court of Justice, men juristene melder at de har en del problemer med å videresende anmeldelsen og vet ikke riktig hvordan de kan få Gud til å stille opp i rettsalen. Kanskje burde heller mannen ha saksøkt den ortodokse kirke for å ha feiltolket Guds ord så til de grader! Hvor har Gud gjennom en ubibelsk barnedåp gitt slike løfter? Og kan man gjennom å gi midler og regelmessig resiterte bønner bli bevart fra djevelen og alt ondt? Hva sier Skriften, vår autoritet? Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det Matt. 6:7-8 Hvordan blir man da bevart? Så vær da lydige mot Gud! Men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Vask hendene, dere syndere, rens hjertene, dere som har et delt sinn! Jak 4, 7-8 7

9 En ateist anbefaler Gud En kjent ateist skriver at Afrika har et desperat behov for Gud. Misjonærer, ikke penger, er løsningen på Afrikas største problem, hevder han. Dette for å stoppe banal overtro og den drepende passiviteten som rår i befolkningens mentalitet og tenkemåte. En levende og personlig protestantisk kristendom, som gir individet et personlig ansvar og en kontakt med Gud, er hva de trenger, i stedet for en kollektiv gruppetenkning hvor stammetilhørighet og gruppelojalitet i et hierarkisk system styrer individuell respons og handling. Trollmannen, overtro og kniven har tatt over etter at misjonærene dro og satt hele kontinentet minst hundre år tilbake i tid. (Kilde: 8awby2) Teologien er ikke vesentlig så lenge det funker. Overskriften oser av ubibelske holdninger. Uttalelsen kommer fra ledelsen av Impuls-vekkelsen. Det begynte for ti år siden med ca. 700 deltakere i Stavanger. I månedsskiftet januar/februar var 3000 ungdommer samlet. Flere andre byer står på tur for nye arrangementer. Vektleggingen er lovsang, konserter og seminarer, hvor teologien altså omtrent er uvesentlig. På spørsmål fra Vårt Land om hva som gjør tiltaket så attraktivt for ungdom, er svaret at tenåringer ikke er opptatt av om tro og lære er bibelsk rett, bare det funker. Fokus er på ånds-opplevelser og happenings. Ledelsen hevder at de ikke har noen strategi ellert plan, men lar det som dukker opp sprenge seg fram. Arrangørene sier i intervjuet at det skjer noe nytt og at de bare henger seg på, hva det enn er som skjer. Så lenge det trekker fulle hus, må det Så lenge det trekker fulle hus, er det da fra Gud? jo være av Gud, er deres parole. Alle som kommer får også en ny bok som heter: Oops jeg tilba igjen. Det som skjer er kjempepuff sier ledelsen, og de vil være med å heie på utviklingen hvor den enn leder. Her i MVV mener vi at det er vanskelig å finne en holdning som til de grader åpner for forførelse, enn elementene i dette opplegget. Etter arrangementet rapporterte ledelsen at det ble celebration med trøkk, slik at ørepropper ble delt ut for å hindre skade. Klipp fra den omdiskuterte filmen Passion of Christ ble også vist for å skape emosjonell respons. Denne katolske filmen vektlegger som kjent, i harmoni med dette kirkesamfunnets teologi, den fysiske torturen som Jesu primære lidelse og offer. Når tro og lære er uvesentlig, når tilbedelsen er rammet inn av en lovsangs-tradisjon hvor røykmaskiner, slagverk, skuespill, rockemusikk ispedd noen kristenord, celebration, krydret med åndsmanifestasjoner er innholdet, er vel rammen for arrangementet så fjernt fra Bibelsk tilbedelse som det er mulig å komme. Men hva gjør vel det så lenge tilbudet er kjempepuff, nytt, har trøkk, sprenger seg fram og lover en såkalt tilbedelse av Gud som er så ubevisst, tankeløs og tilfeldig, at; Oi sann, Oops.. der tilba jeg visst igjen. Da er det vel bare å henge seg på og heie med. Det må jo være fra Gud når det er populært, må det ikke? Vårt Land Mens Vi Venter nr. 54 1/2009

10 Voldsom økning av okkultisme i norske ukeblader Fenomenet er spesielt synlig i familieukebladene Hjemmet, Norsk Ukeblad og Allers. Disse forlagene investerer hundretusener årlig i markedsundersøkelser, for å finne ut hva folk ønsker å lese. Siden artikler om spiritistiske opplevelser er mye etterspurt, blir dette et fokus for den kulørte ukepressen. Den jevnlige påvirkningen har en klar effekt. Dimensjonene av denne innflytelsen blir godt synlig når vi vet at omtrent 100 millioner blader trykkes hvert år i Norge og hvert blad leses i snitt av 4-5 personer, skriver Romarheim. Innslag om den okkultpregede religiøsiteten som spiritistiske opplevelser, spådomskunster og astrologi er tredobbelt i disse ukebladet de siste ti årene, mens artikler med direkte kristent innhold er mer enn halvert. I 1997 var det en prosentvis artikkelfordeling på 56/42 i kristendommens favør. I 2007, ti år senere, er denne fordelingen endret til 80/18 i okkultreligiøsitetens favør. Men det som aller klarest peker seg ut er den direkte spiritistiske åndetroen, hvor vi snakker om en tidobling i løpet av den samme tidsperioden. I tillegg ser vi at en spesiell kategori åndsvesener gjør seg gjeldende, nemlig de såkalte «hjelperne fra åndeverdenen. Hvis Bibelen benyttes som referanse til å tolke denne utviklingen, må vi forholde oss til det faktum at aktiviteten til onde ånder, altså falne engler eller demoner, mer og mer dominerer det norske folks åndelige opplevelser og oppmerksomhet. Når Gud blir fjern, blir «mellomrommet» mellom Gud og menneskene fylt av andre åndsmakter. Korsets seier Kappløp om å finne Guds partikkel. Amerikanske og Europeiske forskere er med i et kappløp om å finne universets minste byggeklosser, elementærpartikkelen Higgs Boson. På grunn av et uhell med den enorme partikkelakseleratoren på 27 km. i diameter, langt under jorda utenfor Geneve i Sveits, har amerikanerne tatt igjen de Europeiske forskerne og leder kappløpet. Amerikanerne arbeider ut fra Farmilab utenfor Chicago. Mer enn forskere på verdensbasis er med i team som skal være med å analysere den enorme mengden data man håper at forskningen skal gi. Det tok 13 år å bygge akseleratoren i Sveits. Det er ingen tvil om at forskerne som finner partikkelen er garantert en nobelspris og vel så det, for funnet ville representere en ufattelig vitenskapelig begivenhet. Fysikerne har lagt fram teoretiske beregninger som viser at det som kalles Guds partikkel skal kunne la seg finne, for den er jo der som basiselement under, bak og i all materie. For oss uinvidde, kan det opplyses at elementærpartikler inngår i større partikler, men de har ikke selv noen egen oppbygning og man antar at de er det absolutt minste som finnes. Grunnen til at partikkelen blant forskere kalles Guds partikkel, er at absolutt all materie, ja alt som er til, er satt sammen til større enheter ved å bruke disse byggsteinene. Kall det gjerne skaperverkets råmaterialer. Det er ikke ført noe praktisk bevis for at enhetene faktisk lar seg identifisere, men teoretiske modeller viser at partikkelen simpelt hen må være der og det er nok til at kappløpet fortsetter. Som en kuriositet kan nevnes at det kjente fysikk og astrogeniet Stephen Hawking har veddet 100 dollar på at forskerne ikke vil lykkes. (Kilde: NTB melding 18. februar 2009 eventuelt Google-søk på Guds partikkel eller Higgs Boson.) Mens Vi Venter nr. 54 1/2009 9

11 Åge Åleskjær advarer mot utviklingen i trosbevegelsen Et innlegg den profilerte lederen i Oslo Kristne Senter har skrevet i pinsevennenes blad Korsets Seier, har skapt debatt i pinsekretser, men mange må på grunn av egne erfaringer si seg enige med pastoren. Han ber i artikkelen sine medkristne om å bli mye flinkere til å sjekke fruktene av dagens populære forkynnelse. En såkalt vekkelse der usunnhet og til og med råskap aksepteres fordi «det skjer så mye sterkt», er farlige signaler, er hans påstand. Han ber pinsevenner legge merke til hva fruktene er på de stedene mange troende har valfartet til de seneste årene. Jeg har hatt mulighet til å sjekke det ut, hevder han, og kan bekrefte at det sannelig ikke er mye å juble for. Det hele preges av splittelse, forvirring og skuffede forventninger. Under overskriften Galskap i Guds navn, etterlyser Åleskjær at flere tar imot Bibelens løfter om kraft og visdom slik at de kan vokse i forstand, og ikke oppfører slik at de vantro tror de er blitt gale. (Ref. 1. Kor. 14, 23.) Her henviser Åleskjær til den vanvittige formen for tungetale som praktiseres i disse miljøene. Han spør videre i sitt innlegg om hva Paulus ville ha sagt om han hadde observert at medlemmer ristet som gale, skrek hysterisk eller pastorer som med knyttet neve slår folk ned i bønnekøen og endog sparker mennesker i Jesu navn? Åleskjær lurer på hva Paulus ville han ha skrevet om alle profetiene og åpenbaringene som ikke er annet enn fri fantasi eller i verste fall resultatet av demonisk besettelse og spådommer. Hva ville denne apostelen ha ment om kvinnelige engler som forløser gullstøv og diamanter, eller at predikanter «skyter folk med Guds kraft?» Vi kan godt tenke oss at Gud ville brukt kraftig skyts, men det måtte være for i å stanse denne galskapen. Jeg synes det er tragisk, hevder Åleskjær, at kristne ledere i Norge så lett lar seg forføre av «superapostler» og såkalte «profeter» fra Kansas, Toronto eller Lakeland. Har vi Norske kristne ledere blir altfor lett forført ikke sett nok galskap fra før? Hva med å utvikle en sans for det sunne og ekte? Han avslutter med å fortelle at han selv har vært en del både i USA og Canada, og gått på bibelskole der og i tillegg hatt besøk av mange derfra i sin menighet, derfor har jeg noen erfaringer å dele og noen tips å gi til den som vil høre. Det er sannelig ikke gull alt som glimrer, men det vil mange oppdage for seint. De som er beruset mister gangsynet og tar imot hva som helst. Da blir det lett «vekkelse uten filter». (Kilde: Websider for Korsets Seier under artikkelarkiv.) Når Gud ikke Mange barn i USA dør hvert år fordi kristne foreldre er så overbeviste om at bønn vil helbrede barna at de ikke oppsøker lege eller helsesystemet. Den amerikanske organisasjonen CHILD gjennomførte i 1998 en undersøkelse i samarbeid med University of California for å kartlegge slike dødfall. Den viste at over 90 prosent av barn som døde etter bare å ha blitt bedt for, døde av sykdommer som meget lett lar seg behandle, som for eksempel infeksjoner, diabetes og hjernehinnebetennelse. Mange kunne vært reddet hvis de hadde fått hurtig og 10 Mens Vi Venter nr. 54 1/2009

12 ved å vise til den amerikanske grunnloven, der religionsfrihet er en grunnleggende borgerrettighet. Dommeren har svart at «grunnloven beskytter riktignok religiøs overbevisning, men ikke nødvendigvis religiøse handlinger som setter andres liv og helse i fare». Det er stor interesse knyttet til denne saken, som kommer opp for byretten i mai. Blir foreldrene dømt, risikerer de nede på jorden, helbredet Han sykdommer som ikke noen lege kunne helbrede. Vanligvis ble spedalske sendt vekk for å råtne opp og dø. En kvinne hadde vært syk i 18 år. Noen døde av uhelbredelige sykdommer og ble vekket opp fra de døde, andre var blinde og ingen kunne gjøre noe for dem. Det er ikke slik at Jesus konkurrerte med legene (som også fantes på hans tid), nei han Hvorfor hører ikke Gud disse bønnene? Hører Han ikke? svarer på bønn riktig behandling. Da lille Kara på 11 år ble dødssyk, ba foreldrene til Gud om å helbrede henne i stedet for å kontakte lege. Jenta døde. Nå må foreldrene i retten, tiltalt for uaktsomt drap. Karas foreldre tilhørte en menighet hvor pastoren forkynte at de ikke skulle ha tillit til leger eller til moderne medisin. Han hevdet at bare Gud kan helbrede og at alle troende kan kreve helbredelse, sunnhet og rikdom. Å ta Kara til legen ville derfor være bevis for at de var svake i troen og ga etter for Satans innflytelse. Både pastoren og mange i menigheten ba til Gud om at Mens Vi Venter nr. 54 1/2009 Kara måtte bli frisk. Da Karas tante skjønte alvoret, ringte hun resolutt det lokale politiet og tryglet dem om å redde barnet. Legeambulansen og politiet kom med en gang og tok med makt med seg Kara, som døde før hun nådde sykehuset. Det viste seg at Kara hadde utviklet diabetes og kunne vært reddet med litt insulin. Full religionsfrihet Statsadvokaten i Marathon County i Wisconsin der denne familien bor, tok ut tiltale mot foreldrene og anklaget dem for grov omsorgssvikt. Foreldrene har forsøkt å få saken avvist inntil 25 år i fengsel for uaktsomt drap på sitt eget barn. Lovgivningen er ganske flytende på dette området og denne saken vil komme til å skape presedens, hevder Shawn Francis Peters, professor og forfatter av boken «When prayer fails. I Wisconsin, som i alle amerikanske delstater, er barnemishandling forbudt. Men i et tillegg til loven sies det også at foreldre ikke kan dømmes for mishandling eller uoverlagt drap hvis det er deres hellige overbevisning at bønn er det beste alternativet. Hele 30 amerikanske delstater har sørget for å gi lignende beskyttelse gjennom lovverket til foreldre som tar avstand fra medisinsk behandling av religiøse årsaker. Med andre ord, hvis du dreper eller lemlester barnet ditt fordi du tror det trenger å bli bedt for, mer enn det trenger legetilsyn, har du langt på vei loven på din side. Hvorfor hører ikke Gud disse bønnene? Hører Han ikke? Er Han ikke der? Det er ingen tvil om at Gud har helbredet mange sykdommer etter bønn. Da Jesus gikk rundt her gjorde det umulige mulig og ga de håpløse nytt liv. De første trofaste kristne startet medisinsk utdanning ved siden av bibelutdanning på et senter i Edessa, like ved Antiokia. Hvorfor gjorde de det, dersom de bare kunne be? Legevitenskap er like viktig i dag som den gang, og burde gå hånd i hånd med bønn. Der den virkelige medisinske utdanning går feil i dag, derimot, er å ikke vektlegge bibelens mange råd om helse som f.eks å ikke spise fett av noe dyr (se 3 Mosebok 11 kap.). Leger burde også være mer opptatt av den åndelige dimensjonen i menneskers liv når de er syke, slik Jesus var. Han visste f.eks hvor mye tilgivelse betydde for mange syke mennesker. Dernest burde leger og annet helsepersonell se mer på hva Guds skaperverk har å tilby for å gjøre mennesker friske gjennom mat og urter, og ikke bare bruke en mengde medikamenter. Men å ikke gjøre alt som står i ens makt for å redde et lite sykt barn samtidig som man ber, det er mangel på kjærlighet og derfor brudd på Guds bud. 11

13 Hekseforfølgelse i pinsemenigheter i Nigeria Lokale pinsevennpastorer som kombinerer kristendom med landets tradisjonelle heksetro, tjener grovt på å peke ut heksa eller trollmannen, som skal være årsak til alt fra dårlig avling, tørke eller sykdom. Nigeria er det i stigende I grad barn og eldre kvinner det går ut over, siden de ikke så lett kan forsvare seg eller flykte fra den grove mishandlingen. Denne skikken bygger på en utbredt heksetro i Afrika, og pinsebevegelsens fokus på åndsbesettelse og utdriving av ånder, glir rett inn i denne overtroen. Besøkende pinsevennevangelister fra Europa og USA forsterker de lokale pastorenes tro på at sykdom og problemer skyldes onde ånder som må drives ut. Når noe negativt skjer, har man i disse miljøene behov for en forklaring, og i mange afrikanske land har det lenge vært vanlig å skylde på en heks som i deres oppfattelse betyr en åndsbesatt person, som da må pines fysisk før den onde ånden drar sin vei. Selv om europeiske evangelister naturlig nok ikke anbefaler fysisk tortur som middel til åndeutdriving, tilbyr de heller ikke kraftige advarsler og motforestillinger mot denne praksisen. Vi undrer oss over at medlemmene i disse pinsemenighetene ikke kjenner..jo flere besatte han kan peke ut i menigheten, jo mer penger tjener pastoren. til innholdet i evangeliene eller er blitt fortalt hva Jesus gjorde når han møtte ofrene for onde ånder. I Bibelen var det de onde åndene som pinte og plagde de besatte og ga dem problemer, mens Kristus satte dem fri. I omtalte pinsemiljøer i Kenya er det pastorene som hevder de arbeider for og med Kristus, som for klekkelig betaling piner og plager ofrene som de selv har utpekt. Over 1700 kroner krever noen av de lokale predikantene for å drive ut en demon fra et lite barn. Hvis foreldrene ikke kan betale, kan barna bli sperret inne i bur til foreldrene skaffer penger. Ofte i dagevis, uten Liberty Gospel church har spredd frykt og panikk blant folk, og drevet dem til å oppsøke åndeutdrivere med vold som terapi. mat. Barna kan jo ikke gå fritt rundt i mellomtiden, for da kan de jo gjøre skade med sin heksebesettelse. Ofte er det pastoren selv som på et møte peker ut barna eller de eldre kvinnene som er besatte. De hevder at Ånden gir dem hemmelig informasjon om hvem som er den skyldige og besatte som forårsaker sykdom eller andre problemer. Jo flere besatte han kan peke ut i menigheten, jo mer penger tjener pastoren. I andre tilfeller er det foreldrene selv som forsøker å drive ut hekseriet. Dette skjer først og fremst gjennom fysisk mishandling. Hvis torturen ikke lykkes, støter de barna fra seg. Historiene er mange og grusomme. Barn blir grovt mishandlet, isolert og utstøtt fra familiene sine. Utstøtte barn blir gjerne plukket opp av..små og livredde barn, skjønner ikke noe av det som skjer... andre som misbruker dem seksuelt eller selger dem som slaver. Mye av den fysiske mishandlingen med brenning, skjæring og overøsing med kokende vann, skjer i forsøk på å få de 12 Mens Vi Venter nr. 54 1/2009

14 Alle disse barna påstår de er besatt av onde ånder.. små og livredde barna, som ikke skjønner noe av det som skjer, til å tilstå at de er hekser. Dette spillet skjer ofte på møter i pinsemenighetene når musikk, sang og trommer har pisket opp stemningen og medlemmer går i ekstatisk transe. Et slikt religiøst pinsemøte fortoner seg på nøyaktig samme måte som når heksedoktoren eller medisinmannen samler folk til en transeseremoni. Det verste tilfellet i en Channel 4-dokumentar, er den lille jenta Uma Eke, som har fått en lang spiker slått rett inn i hodet. Noen ville ha henne til å tilstå, men resultatet ble selvfølgelig at barnet ble permanent hjerneskadd. Hvis du ikke kjenner tårene presse på og samtidig ikke blir riktig sint når du ser dette ødelagte barnet på filmen, har du et emosjonelt problem. Vi undrer oss over hva slags bibelkunnskap som er til stede i slike kristne miljøer og hvordan slike troende definerer det å bli født på ny. Noen få prøver å hjelpe ved å få folk til å forstå at de må Mens Vi Venter nr. 54 1/2009 protestere når det kommer pinsepastorer og anklager barn og kvinner for slikt. Vi etterlyser et kraftig og sterkt internasjonalt engasjement fra de store pinsevennorganisjonene til å hjelpe sine afrikanske medlemmer slutte med å kombinere pinsevennenes teologi med heksetro. Send kompetente personer til Kenya og lær søstermenighetene der noen elementære bibelske sannheter. Tragisk nok er det ikke kristne som er engasjert i dette hjelpearbeidet, men hovedsakelig ikke-kristne humanistiske organisjoner. De ser på disse overgrepene som ennå et eksempel, sammen med inkvisisjonen, på at kristentroen bare er en psykologisk/ideologisk bløff. I ett distrikt i Akwa-Ibomregionen fant en humanistisk hjelpeorganisasjon at 215 barn og 52 kvinner var anklaget for hekseri. Tolv av disse barna, og fire eldre kvinner, ble myrdet ved steining, brenning eller ved at de ble forlatt i bushen for dø. Noen av de utstøtte som ikke blir funnet av Flere barn får nå hjelp fra ikke-kristne organisasjoner som advarer mot vanviddet. andre som vil utnytte dem, drepes av ville dyr eller de sulter i hjel. I en dokumentarfilm fra britiske Channel 4, som er lagt ut på Youtube, kan du se hvordan en pinsepastor, kledd i hvit kjortel, tjener grovt på å kurere barn for besettelse. Han sitter i en gedigen pavestol, med en stor bunke penger på et bord foran seg og hevder på filmen at det er over 1 million hekser i landet og at alt han sier og gjør er verifisert av Gud i himmelen. Mens han ser rett inn i filmkameraet forteller han at han har myrdet over 100 åndsbesatte mennesker i Jesu navn og hevder at alt han sier og gjør er det Guds Ånd som ber han om. Det er tydelig at de lokale pastorene ønsker å være like store, mektige, autoritære, velstående og salvede som de kjente besøkende korstogevangelistene, som i sin forkynnelse proklamerer: Herren viste meg og Herren fortalte meg. en humanistisk hjelpeorganisasjon fant 215 barn og 52 kvinner anklaget for hekseri. 2 måneder etter at filmen om disse overgrepene mot barn i Eket i Akwa Ibom staten, var blitt gjort kjent, kom den første reaksjonen fra de offisielle myndighetene i Nigeria. Den kom fra utenriksministeren Ojo Madueke som på et møte i Geneve, sa han trodde barna var blitt betalt til å si at de var blitt torturert. I dag rapporteres det imidlertid at pastor/biskoppen på filmen er arrestert for mord. (Se også avisen Dagen s nettutgave 31. januar og internettsiden Fritanke.no) 13

15 Halvparten av britene tror ikke på evolusjonsteorien Darwin-året synliggjør at evolusjonslæren har en del problemer Denne læren om livets opprinnelse hevder jo bl.a. at helt nye arter ble til i en utviklingsprosess fra tidligere utviklede arter. Ca. 50 prosent av britene mener arter kan endre og tilpasse seg innenfor arten, men tror ikke at helt nye arter blir til fra allerede eksisterende arter. Denne ideen mener de er spekulasjon som ikke er bevist. I forbindelse med feiringen Darwin-året, ble undersøkelsen som ga disse resultatene gjennomført. I en undersøkelse fra 2006, var det bare 25% av tyrkere som trodde på evolusjonsteorien, Prosenten var 35 % i USA, 53% i østerrike, 75% i Norge og ca. 80% i Sverige og Danmark. En kunnskapsundersøkelse i Norge i fjor viste at kun 10% var skeptiske til teorien. Kjell Magne Bondevik viste i 1986 lav tiltro til evolusjonsteorien og ville ha alternative syn inn i læreplanene. Nils Christian Stenseth, professor i biologi ved Universitetet i Oslo, syns det er trist at kunnskapsnivået er så lavt i noen land og mener at tvilen kommer av dårlig opplæring i naturvitenskap og vitenskap generelt. Han sier at det virker som om alt er tillatt å tro på i dag, og at fantasihistorier, ankedoter og ikke-rasjonell tenkning i disse Snåsamann-tider ennå påvirker mange. De glemmer, sier han, at vitenskapen er opphavet til det samfunnet vi har. Han mener også at de med lav utdanning tviler, mens de utdannede aksepterer teorien. Han hevder videre at undervisning i evolusjonsteorien er alt for dårlig i skolen og burde intensiveres. Ikke få har imidlertid observert at det de siste tiårene har vært en massiv, meget intensiv og ensidig indoktrinering av evolusjonsteorien i skolene våre. Hva kommer det av at en teori som så iherdig i bøker og filmer blir presentert som bombesikker, usedvanlig godt dokumentert og bevist uten den minste grunn til tvil, likevel ikke oppleves logisk og overbevisende på såpass mange? Hvorfor må denne teoriens status måles i hvor populær den er hos folk flest? Det er da visselig ingen andre vitenskapelige sannheter eller Hva er sann anger? Mens Vi Venter redaksjonen ønsker ikke å legge seg opp i private tragedier. Vi synes likevel det er viktig at når den store vekkelsen i Lakeland, Florida sist år, blir avbrutt av at pastor Todd Bentley blir avslørt i ekteskapsbrudd, må dette nevnes. Det er tilgivelse for synd, vil mange si, og ingen er syndfri. Men, et stort men, denne mannen har samtidig med at han har drevet med store mirakler tilsynelatende i Guds navn, levet i hor over lengre tid. Et dobbeltliv. Men bibelen sier at på fruktene skal vi kjenne dem. Skriften forteller også at den Hellige Ånd som Gud har gitt dem som lyder Ham. (Ap.gj.5:20) Uten lydighet mot Guds vilje og bud, er det ingen ekte åndsmanifestasjoner fra Ham. Det bekrefter Jesus når han snakker om at mange som skal si til Ham på den siste dag; har vi ikke profetert i ditt navn drevet ut demoner i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg bekjenne for dem: Jeg har ALDRI kjent dere. Gå bort fra Meg, dere som driver med lovløshet. Matt. 7. At vi skriver om dette, er fordi Todd Bentley nå ønsker seg tilbake til jobben sin og fortsette der han stoppet. Nå med med en ny kone ved sin side. Noen kristne reagerer på dette. Redaktør J. Lee Grady i Charisma Magazine synes uttalelsen som ble sendt ut i anledning giftemålet, avdekker en fundamental svakhet i hvordan man håndterer lederes fall og gjenopprettelse. For det første mener Grady at eks-kona til Bentley og deres tre barn er blitt usynlige i prosessen. For det andre mener han at karismatikere har en 14 Mens Vi Venter nr. 54 1/2009

16 lover som er avhengig av folkeundersøkelser og spørreskjemaer for at forskere skal finne ut av hvor stor prosent av befolkningen som tror eller ikke tror. Kanskje nettopp det er poenget, at det primært er snakk om tro. Hvor er forumet som synliggjør for folk flest at hundrevis (bokstavelig talt) av toppforskere på verdensbasis, vitenskapsfolk med høy kompetanse og integritet, også innen biologi, stiller seg avvisende til teorien, selv om de ikke selv tror på en Gud eller har noen alternativ forklaring? De ser at teorien bygger på tusenvis tendens til å verdsette gaver over karakter, og tenke at resultatet helliger midlene. Det er en pervertering av bibelsk integritet, skriver Grady. Savner anger Redaktøren mener Bentley ikke tar fullt ansvar for det som er skjedd, slik predikanten selv hevder. Blant annet kritiserer han at Bentley gjemte seg i månedsvis i stedet for å lytte av umuligheter og uforklarlige antakelser og nekter å la en teori med så marginal vitenskapelig dokumentasjon bli et livssynspreget trosspørsmål. De er oppmerksomme på at denne læren for mange er en ideologisk og tvungen nødvendighet på grunn av frykten for et alternativt livssyn. Men de vil heller være ærlige i å ikke vite enn å tro på noe som er altfor spekulativt ut fra en kritisk vitenskapelig innstilling. til veiledning og prøve å forsone seg med sin første kone. Mange kristne i dag har droppet bibelsk disiplin og adoptert en søt, ryggesløs kjærlighet som ikke kan korrigere, skriver Grady og etterlyser ekte omvendelse og anger. brnk4: Ben Stein er en amerikansk jøde og filmskaper som var svært anerkjent i USA, da han plutselig går hen og lager en stor dokumentarfilm om Darwinster og evoulsjonsvitenskapsmenn og deres forunderlige makt over hva som skal sies og læres om menneskenes og verdens opprinnelse. Han intervjuer dem alle. Både motstandere av Gud og skapelsen, og de som har blitt oppsagt på ulike læreanstalter etter å ha stilt spørsmål ved holdbarheten i utviklingslæren. Han gjør det med humor og alvor, og filmen har skapt enorm oppmerksomhet over hele USA. Hans stadig tilbakevendene spørsmål til forskerne er: Men hvor kom livet fra? Han får mange underlige svar, et av dem er: Det startet bak en krystal kanskje? Mens Vi Venter nr. 54 1/

17 SVAR FRA BIBELEN Hva betydde det at jødene ble rettferdiggjort ved loven? SPØRSMÅL Hva betyr: For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus? Joh.1:17 SVAR Først må vi se hvilket forhold jødene hadde til loven. Helt siden Mose tid hadde ofringene vært jødefolkets rettferdiggjørelse. De trodde ikke at Guds ti bud rettferdiggjorde dem, det var offerritualene, omskjærelsen og som rettferdiggjorde. Guds ti bud var loven de hadde brutt og som gjorde at de trengte et offer. Jesus kom som et syndoffer og etter sin oppstandelse forklarte Han offertjenesten til disiplene. Endelig forsto de det, Jesus var deres rettferdighet. Det var gjennom Hans død de ville motta rettferdiggjørelsen. Mose lov hadde bare vært bilder og skygger av det Jesus gjorde, og det å holde seremonilovene ville ikke kunne gi mennesker liv og frelse, kun det som seremoniene hadde vært et symbol på. Dette innebar en enorm omstilling for jødene som var vant til å tenke på denne loven som deres rettferdiggjørelse. Hvilken plass skulle Jesus ha for dem? Skulle de slutte med å holde disse lovene? For mange jøder betød det en enorm villfarelse at de skulle slutte å følge disse seremonilovene. Det var jo gjennom disse de hadde fått Guds velbehag og oppnådde tilgivelse. Hvordan kunne det være rett at èn mann, Jesus skulle erstatte alt dette? I Mose lov sto det om syndofrene og hvordan de skulle få tilgivelse gjennom seremonilovene. Dette var det eneste de visste som var fra Gud og ga dem Guds velbehag. De mente det ikke sto noe om Jesus i loven, fordi de ikke så på seremonilovene som symboler men som den faktiske syndforlatelsen. Paulus sa: «Jeg forkaster ikke Guds nåde. For om rettferdighet kommer ved loven, så døde altså Kristus forgjeves» (Gal.2,21) Hvis seremonielle offerlover virkelig kunne gi mennesker forsoning og rettferdiggjørelse, så var det ingen vits i at Kristus skulle dø. Kun hvis loven ikke var god nok til dette, men bare var symboler, var Kristus deres eneste redning. ER KRISTUS LOVENS ENDE? Mange har blitt litt forvirret av dette skriftstedet: «For Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror» (Rom.10,4) I grunnteksten er ordet «ende» (som er brukt i oversettelsen) «telos». Det ordet betyr «mål, hensikt, oppfyllelse, bevis og dokumentasjon». Å oversette dette ordet til «ende» kan derfor bli misvisende for de som ikke setter det i sammenheng med resten av Skriften. Paulus har brukt ordet «telos» et annet sted i sine brev og der er det oversatt med et annet, mer forklarende, ord. «Budets «siktemål.» (Telos) er kjærlighet som kommer av et rent hjerte, av en god samvittighet og fra en oppriktig tro» (1.Tim.1,5) Brukte man samme oversettelse på det samme ordet i Rom.10,4 ville man fått: «For Kristus er lovens siktemål, til rettferdighet for hver den som tror.» Bruker man andre betydninger av dette ordet kan man si: «Kristus er lovens oppfyllelse» Oversetter man det rett, skjønner man at Paulus ikke hevder noe annet enn det Jesus Selv gjorde i Matt.5,17. Forhåpentligvis tolker man ikke Paulus til å mene noe annet enn det Kristus Selv mente da Han sa det, og forklarte hva dette betød. For da Paulus skrev at Kristus var lovens «telos», skrev han også videre i det han siterte 5.Mosebok: «Men hva sier rettferdiggjørelsen av tro? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte,» Ikke så underlig at det er samme tema Kristus velger da Han sa Han kom for å oppfylle loven. For det Jesus fortsetter med å si er at budene ikke må være i det ytre, men i det indre hjertet. (Matt.5,27-28) 16 Mens Vi Venter nr. 54 1/2009

18 SVAR FRA BIBELEN Kan vi be til og tilbe den hellige ånd? SPØRSMÅL Det er blitt mer og mer vanlig å synge lovsanger til den hellige ånd og be direkte til ånden, men er dette bibelsk? SVAR Jesus svarte ham og sa: Det er skrevet: Du skal tilbede Herren din Gud, og ham alene skal du tjene Luk 4:8. Dette er helt klart Faderen det er snakk om og ingen annen. I Åpenbaringen kap. 4 og 5 får vi skue inn i en tilbedelses scene i selveste himmelen. Her er tronen Gud sitter på beskrevet. Gud er ikke synlig, men Han er der likevel på sin trone. De som tilber sitter rundt.de holder ikke opp dag eller natt med å si: Hellig, hellig, hellig er Herren Gud, den allmektige, han som var og som er og som kommer! Og når livsvesenene gir ham som sitter på tronen, ham som lever i all evighet, pris og ære og takk, da faller de fire og tyve eldste ned for ham som sitter på tronen, og tilbeder ham som lever i all evighet, og kaster sine kroner ned for tronen og sier: Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få prisen og æren og makten; for du har skapt alle ting, og fordi du ville, var de til og blev de skapt! Åp 4:8-11. Her er det kun Gud i himmelen som får all ære, pris og takk. Men senere endrer bildet seg. Et slaktet lam får oppmerksomheten. Og jeg så, og jeg hørte en røst av mange engler omkring tronen og livsvesenene og de eldste, og tallet på dem var ti tusen ganger ti tusen og tusen ganger tusen, og de sa med høi røst: Verdig er Lammet, som er slaktet, til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse! Og hver skapning som er i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, og alt det som er i dem, hørte jeg si: Ham som sitter på tronen, og Lammet tilhører velsignelsen og æren og prisen og styrken i all evighet. Og de fire livsvesener sa: Amen! Og de eldste falt ned og tilbad. Ham som sitter på tronen og Lammet. Åp.5:12-14 Noen andre er ikke tatt med som mottakere av tilbedelse. Guds ånd er her trolig representert ved syv ildfakler og syv øine på lammet, det er de syv Guds ånder som er sendt ut over all jorden, men de mottar ingen slik tilbedelse. Det skulle være en god nok modell for oss. Jesus sa; og hvad som helst dere ber om i mitt navn, det vil jeg gjøre, forat Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, så vil jeg gjøre det. Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud, og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, forat han kan være hos eder evindelig.joh. 14: Han lærte også sine disipler å be: Fader vår. La oss holde oss til det Bibelen sier. Mens Vi Venter nr. 54 1/

19 HIERAR BEGRE Politiske diktaturer, militære systemer, enkelte ideelle organisasjoner, noen kirkesamfunn som fungerer i strid med Guds prinsipper og familier hvor en av foreldrene utviser psykopatisk eller sosiopatisk legning, er nåtidens mest synlige subkulturer for hierarki. Ordet hierarki kommer fra det greske hieros som betyr hellig, og arkhe som betyr velde eller makt. Derav hellig makt, herredømme eller prestevelde. Ordet ble lenge kun brukt om et presteskap organisert i streng 18 Mens Vi Venter nr. 54 1/2009

20 av John Berglund Hva er hierarkiets ytterste konsekvens? KIETS NSNINGER rangorden. Etter hvert ble også andre organisasjoner og institusjoner bygd opp på samme måte. Makt og kontroll. Lenin er vel den som har gitt dette sosiale fenomenet den lettest forståelige begrunnelse. I sin berømte uttalelse hevdet han: hans oppskrift. Grunnmuren i hierarkiet er nettopp redusert tillit. Motivet de politiske diktaturene har for å passivisere grasrota er forståelig. Når Pol Pot myrdet omkring en million mennesker, spesielt personer som hadde utdanning, var hensikten å fjerne dem som var trusselen, fordi de lettest kunne oppdage og avsløre løgn og usannhet. Skal folket bedras, er hierarki absolutt en brukbar metode. Det betyr derimot ikke at systemet er blottet for demokratiske prosesser... Tillit er bra, men kontroll er bedre. Deretter valgte Lenin det beste og riktig mange er det som i ettertid har fulgt Mens Vi Venter nr. 54 1/2009 som kunne være oppmerksomme på alternativene. Det var borgere som hadde kompetanse og evne til å tenke selv Det er heller ikke så underlig at ideelle organisasjoner til tider tiltrekker seg personer som i et lite, målrettet og temabegrenset miljø, lettere kan manøvrere seg til toppen og spille ut psykologiske kontrollbehov. Jo mindre miljøet er, jo 19

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud»

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud» Påskedag 2017 Dette hellige påskeevangeliet stor skrevet hos evangelisten Lukas i det 24. kapitlet. Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer? En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?» Elevene skal kunne forklare hva som særpreger det kristen synet på framtiden.» Elevene skal kjenne til sentrale

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 Denne boken her (holder frem bibelen) den er gammel, sammensatt, på en del felter utdatert og ubrukelig som rettesnor for liv og lære, men samtidig er den å full av

Detaljer

Vår Skaper, Frelser og Livgiver, vi ber deg: opplys vår. forstand, omskap våre hjerter, og gi oss en levende tro så din

Vår Skaper, Frelser og Livgiver, vi ber deg: opplys vår. forstand, omskap våre hjerter, og gi oss en levende tro så din Tekst og preken, Treenighets søndag 2013 Høymesse, 26. mai 2013, Kirkenes (to dåp). S-97, 194: Halleluja! Dette hellige ev. står hos ev. Lukas, i det 24. kapitel: 45 Jesus åpnet deres forstand så de kunne

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Helbredelse: Hva tenker du på når du hører dette ordet? Smak på ordet: Helbredelse!

Helbredelse: Hva tenker du på når du hører dette ordet? Smak på ordet: Helbredelse! Preken Stavanger baptistmenighet Tekst: 2. Mosebok 15, 26 Dato: 22. Januar 2006 Antall ord: 1920 Helbreder Gud i dag? 26 Han sa: «Dersom du hører på Herren din Guds røst og gjør det som er rett i hans

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer.

12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer. 12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer. Oversikt 1. Innledning 2. Både Kain og Abel bar fram offer for Gud. (1. Mos 4:3-4; 3. Mos 17:11; Hebr 9:22) 3. Gud aksepterte

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

1. Johannesbrev Kapitel 3.

1. Johannesbrev Kapitel 3. Side 11. Dette ene budet omfatter troen på Kristus og kjærligheten til hverandre, som J.R.W. Stott sier i Tyndalekommentaren. Troen og dens frukt fører oss så inn i et varig samliv med Gud, v. 24. Det

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

DÅP, EN INFORMERT FORPLIKTELSE

DÅP, EN INFORMERT FORPLIKTELSE DÅP, EN INFORMERT FORPLIKTELSE Når det gjelder trosbeslutninger, kan vi ha mer til felles med ateister enn vi tror. Ifølge nettstedet Fox News, i juli 2010, holdt en gruppe amerikanske ateister en avdøpningsseremoni.

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Ti dager med bønn 2016

Ti dager med bønn 2016 Ti dager med bønn 2016 Løfter til bønnestunden Alle skriftstedene er fra 2011-oversettelsen Løfter om Den hellige ånd «Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll

Detaljer

DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT

DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT 1 Jesus Kristi Lignelse # 9 Senneps Sæd. 30 november 2003. Pastor Brian Kocourek. Matt 13, 31-32 Også denne lignelsen la han fram: "Himmelriket kan lignes med et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer