Hallingskarvet. Stort, mektig og godt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hallingskarvet. Stort, mektig og godt"

Transkript

1 Hallingskarvet Stort, mektig og godt

2 2 3 Strandavatnet (MOF) En tidligere bonde i Raggsteindalen utvandra til Amerika i 1889 og i hjemlengsel skrev han hjem følgende i 1921: Deruppe drøymde eg millom urd og is i eit vidunderleg naturparadis. I Strandavatnet bukta sjøormen seg um Lambeholmen, og hulder bada seg i solskinet og stod og spegla seg i det krystallklåre vatnet. Alvar dansa ved Raggsteindøla, Ynglesdøla og ved Faugelidøla. Tusenårige jutular stod der klædde i diamantar. Har du hatt gullfeber og ikkje funne gull, so reis upp til Hallingskarvet, og nyt det vidunderlege utsynet der, drikk av det perleklåre vatnet og anda inn fjelllufta i djupe drag, - eg spår du skal kjenne deg rik. Norges kjente filosof og fjellklatrer Arne Næss, bygde ei hytte, Tvergastein, under brattskrenten syd i Hallingskarvet. Hytta ble bygd i 1937 og ble et fast tilholdssted for filosofen. I 1995 skrev han ei bok om Hallingskarvet med tittelen. Det gode lange livs far. (Ola Tolleivson Raggsteindalen) Arne Næss (jb)

3 4 5 Straumdalen Folardskardet (MOF) Skarverennet (jb) Naturopplevelser Friluftsliv Nasjonalparken byr på mange flotte og allsidige turmuligheter, sommer som vinter. Terrenget er variert med slake partier i sør til det høye platået på selve Hallingskarvet. Den sentrale beliggenheten for fastboende og feriegjester i Myrland, Sudndalen, Hovet, Geilo, Ustaoset, Haugastøl og Finse og det godt utbygde sti- og løypesystemet gjør at nasjonalparken er mye besøkt. Den er mye brukt til dagsturer, men det er også mulighet for flere dagers fjellturer. For barnefamilier er Ustaoset og Haugastøl godt egnet som utgangspunkt for turer i nasjonalparken. Utsikten fra Folarskardnuten, den høgeste toppen av Hallingskarvet, er overveldende. Det gir flott utsikt både over Skarvet og fra Gaustadtoppen i sør til Jotunheimen i nord. De fleste vann og vassdrag har en solid ørretbestand, og mulighetene for kjøp av fiskekort er mange. Det forgår også jakt på rype, hare og reinsdyr. Hvert år arrangeres det flere friluftsarrangement i og rundt nasjonalparken. Skarverennet, med ca deltakere, går fra Finse til Uastaoset. Det er også mulig å velge kortere løype med start fra Haugastøl. Lordemarsjen følger merket DNT-sti fra Vestre Raggsteindalen til Haugastøl, og Fjellkallrennet går i Sudndalsområdet på eksisterende løyper. Rallarvegen, som ligger like utenfor nasjonalparken og er en gammel anleggsveg knyttet til Bergensbanen, er en mye benyttet sykkelveg. Ca syklister tar denne turen hvert år.

4 6 7 Hallingskarvet sett fra sør (jb) LANDSKAP OG GEOLOGI Nasjonalparken domineres av selve Hallingskarvet. Platået ligger på vel 1800 moh., med Folarskardnuten på 1933 moh. som høyeste topp. Av andre topper kan Storeskuta 1870 moh. og Prestholtskarvet 1859 moh. nevnes. På nordsida er det flere botner som er gravd ut av botnbreer. I Storekvelve, Folarskardet, Ljøtebotn og Kyrkjedøri har botnbreene nesten klart å erodere seg tvers gjennom Hallingskarvet. Ved Flakavatn har erosjonen gått tvers gjennom Skarvet. Hallingskarvets landskapsform er et resultat av geologiske prosesser som har foregått i mer enn 1,5 milliarder år. Den geologiske utviklingen av Hallingskarvet er tredelt. Først ble grunnfjellsbergartene dannet for mer enn 1 milliard år siden og disse ble erodert til et flatt landskap for ca. 540 millioner år siden. Havet dekket da området og førte til avsetning av marine leire-, sand- og kalksedimenter. Deretter kom dannelsen av den kaledonske fjellkjedefoldingen for ca. 400 mill år siden. Da ble området dekket av store gneisflak. Senere erosjon har gitt Hallingskarvet sin karakteristiske landskapsform. Ordet skarv betyr nakent fjell. Det mest typiske landskapstrekket for sørsida av Hallingskarvet er de bratte kantene som stuper meter ned fra platået. Mot øst og vest er gneisflakene erodert bort og landskapet flater mer ut. Tufter med utsyn mot Skarvet (jb)

5 Formgiving og digital kartografi: Gåsvatn kart-tjenester, Digitale kartdata: Statens kartverk N250. Tillatelse nr. MAD12002-R Vestredalsvatnet 1802 Svartavatnet Aurland Store Urevassfjorden Vargevatnet Geiterygghytta Storestølen 1324 Kittilsbunosi 1710 Omnsbakkane 1416 Såta 1491 Austre Låghellerhøgdene 1731 Såtedalen Finsetunnelen Store Ustekveikja Finsenut 1599 Hardangerjøkulen Finsevatnet Nordre Kongsnuten Vargebreen Finseå 1740 Omsvatnet Omnsbreen Sankt Pål Klemsbu Flakavatnet Finse Kyrkjedørsnuten biotopvernområde Jomfrunuten Finse Store Hansbunuten Skaupsjøen / Hardangerjøkulen landskapsvernområde 1509 Storurdi 1532 Skarvåi Folarskardnuten Folarskardtjørnan Lordehytta Storeskuta Kyrkjedørsvatni 1790 Lengjedalsvatnet Storetunga Storurdevatnet Svartavatnet Ynglesnuten Hellevassfonne Lengjedalen Grytåni Gråskallen Rallarvegen Bergsmulen Raggsteinnuten Ynglesdalen Raggsteindalen 1277 Belvatnet Myljostølen Prestholtskarvet Vestreim Budalen 1849 Vesletunga Budalsvatnet Prestholtseter Skarvranden Raggetjørne Embretstølen 1358 Embretstøltjørne Haugastøl Åkerstølen Tuftelia Geilo Åkerstøltjørna Ustaoset Ustedalsfjorden Sløddfjorden 1118 Øvre Hellevatnet 1269 Byrkjedalen HALLINGSKARVET NASJONALPARK Vikaåni S t r a n d a v a t n e t Raggsteindalen 1416 Myrland Hivjuåni Sudndalen 1243 Halletjørne Hivjudalen Sudndalsfjorden Olsenvatnet 1168 Buvatnet Frosen Hovet Hol Birkelund Hol Eidfjord Ustevatnet Rennedalen TEGNFORKLARING Fylkesgrense Nasjonalpark Landskapsvernområde Biotopvernområde Parkering Overnatting Servering Campingplass Informasjon Betjent turisthytte 0 km 5 km 10 km Nasjonalparklandsby

6 10 11 Snøsøte (JB) Reinrose (JB) Rein (MOF) PLANTELIV DYRE- OG FUGLELIV Forekomsten av planter varierer med de geologiske og klimatiske forholdene. På toppen av Hallingskarvet er forholdene så ekstreme at bare noen få arter kan overleve. Blokkmark og bart fjell gir kun små lommer av hardfør vegetasjon, bl.a. issoleie. Andre steder er det bedre klima og jordsmonn med fyllitt og kalk, som på Skarveranden øst i området. Her finnes en rik fjellflora med bl.a. fjellkvitkurle, snøsøte, bakkesøte og fjellveronika. Noen av de samme forholdene finnes i brattskrenten videre vestover. Fra nord og opp mot Folarskardet/Lordehytta er det svært rik vegetasjon med kalkkrevende arter som gullmyrklegg, fjellskrinneblom, fjelltjæreblom og tuesildre. I Lengjedalen er det registrert 134 arter og i Finseområdet, som er spesielt godt undersøkt, er det regiustrert 309 arter. Hallingskarvet er en del av Nordfjella-reinens leveområde. Opprinnelig hadde reinsdyra naturlig kontakt med Hardangervidda, men bygging av Bergensbanen reduserte denne kontakten. Reinen bruker beiteområdene både nord og sør for selve Hallingskarvet. Tidligere ble arealer i nasjonalparken brukt som kalvingsområde, men i dag kalver reinen i områdene lenger vest og i Aurland kommune. Jerven har etablert seg nord for nasjonalparken, og aktiviteten er også økende. Hallingskarvet er en av få lokaliteter i Sør-Norge der en kan treffe på fjellrev. Andre vanlige arter er fjellrype, lirype, hare, rødrev, elg og hjort. I de bratte stupene og bergveggene er det gode vilkår for mange fuglearter, bl.a. hekker kongeørn og jaktfalk. En rekke vassdrag og myrer innenfor nasjonalparken har stor betydning for våtmarksfugl, bl.a i Lengjedalen og Folarskardet. Her finner vi arter som temmincsnipe, fjæreplytt, myrsnipe og grønnstilk. Røyskatt (MOF) Hare (MOF)

7 12 13 HISTORIE OG KULTURMINNER Gammel og ny bruk av fjellet Fangstgroper, bogastille og steinalderboplasser forteller om lang tids bruk knyttet til jakt og fiske. I Ynglesdalen og Raggsteindalen var det fastboende på 1700 og tallet. Fra tallet foregikk det storstilt salg av storfe fra Vestlandet til Østlandet. På forsommeren ble det ført mye fe opp i fjellet for å gå på beite, før de sent på sommeren ble ført videre til markeder på Østlandet, bl.a. på Kongsberg og i Drammen. Det er en rekke spor etter lægre (enkle overnattingsplasser) som var knyttet til virksomheten. Lordehytta i Folarskardet (HB) Slepene (gamle ferdselsveier) over fjellet var mye brukt i forbindelse med handel fra Aurland og østover. Driftevegen fra Vestlandet gikk på begge sider av Hallingskarvet. Det var flere markedsplasser hvor handelskarer fra Hardanger og andre steder på Vestlandet møtte fram. Fra midten av 1800-tallet begynte utlendinger å besøke den norske fjellheimen. I Hol var det særlig engelskmenn som kom for å jakte og fiske. Den engelske lord Garvagh d.e. var på jakt i Holsfjella i flere år på rad, og bygde også flere hytter der. Hans sønn, lord Garvagh d.y., fortsatte sin fars tradisjon med jakt. Han bygde den såkalte Lordehytta i Folarskardet omkring Hytta er restaurert og brukes nå som rasteplass og nødbu. Universitetet i Oslo har en forskningsstasjon på Finse, og området brukes i stor grad til undervisning og forskning innen høyfjellsøkologi. Finse biotopvernområde Samtidig med opprettelsen av ble Finse biotopvernområde på 6,7 km 2 opprettet. Hele biotopvernområdet ligger i Ulvik herad på statseid grunn. Verneområdet er viktig for å ta vare på området som ikke ble med i nasjonalparken pga. ei kraftlinje. Lengjedalen (JB)

8 14 15 Kort om Bloddråpesvermer (MOF) I en nasjonalpark er du naturens gjest Gå hvor du vil, på beina eller på ski. Alt som har motor er i utgangspunktet forbudt. Rast hvor du vil, og overnatt gjerne i telt. Rydd opp etter deg, og ta med søpla hjem. Du kan tenne bål, men husk det generelle bålbrenningsforbudet i skogsmark mellom 15. april og 15. september. Vis hensyn når du sanker ved. Du kan plukke bær, matsopp og vanlige planter til eget bruk. Vis hensyn til kulturminner, vegetasjon og dyreliv. Ta ekstra hensyn i hekke- og yngletida. Benytt deg av mulighetene til jakt og fiske. Husk jakt-/fiskekort. Ikke bruk levende fisk som agn. Du må heller ikke ta med deg levende fisk fra ett vassdrag til et annet. Du kan ta med deg hund, men husk båndtvang i perioden 1. april til 20. august. ISBN (Trykt) ISBN (pdf) Layout: Guri Jermstad AS. Foto: Johan Brun (JB), Magne Ove Furuseth (MOF) og Hol Bygdearkiv (HB) Forsidebilde: Hallingskarvet (JB) Trykk: GRØSET Hvor: Hol kommune i Buskerud fylke, Ulvik herad i Hordaland fylke og Aurland kommune i Sogn og Fjordane fylke. Slik kommer du til : Sykkel på Rallarvegen fra Haugastøl til Finse. Med tog til Finse, Haugastøl, Ustaoset, Hallingskeid og Geilo. Med bil på Rv.7 eller Rv.50. Informasjon om overnattings- og servicetilbudet: Geilo turistinformasjon, tlf , Aurland turistinformasjon, tlf , Ulvik turistkontor, tlf , Kart: Hardangervidda Øst. M 1: Skarvheimen, Cappelens kart 44, Aurlandsdalen/Rallarvegen, M 1: Hallingskarvet Turkart. M 1: Statens Kartverk Hytter: Det finnes mange hytter i og rundt nasjonalparken. De har ulike eiere, eksempelvis Den norske turistforening (DNT), Statsskog, og Norges jeger og fiskeforening (NJFF). Undersøk på forhånd hvem som eier hytta og standard. Tips: Å følge stien fra Finse via Geitrygghytta til Raggesteindalen og tilbake til Finse er en flott opplevelse. Turen fra Prestholtsætra opp på Prestholtskarvet er en populær topptur. Opprettet: 2006 Areal: 450 km 2 Tilliggende verneområder: Finse biotopvernområde Skaupsjøen-Hardangerjøkulen landskapsvernområde Forvaltning: Nasjonalparkstyret for Hallingskarvet Fylkesmannen i Hordaland (tlf ), Fylkesmannen i Buskerud (tlf ) og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (tlf ) Oppsyn: Statens Naturoppsyn Rødberg, tlf Statens Naturoppsyn Eidfjord, tlf Statens Naturoppsyn Aurland, tlf Mer informasjon:

9 NORGES NASJONALPARKER Norges nasjonalparker vår felles naturarv Vi oppretter nasjonalparker for å ta vare på store naturområder fra hav til fjell. For naturens egen skyld, for oss og for kommende generasjoner. Nasjonalparkene rommer storslagen natur med variert dyre- og planteliv, fosser og breer, høye fjell, endeløse vidder, dype skoger, vakre fjorder og kystområder. I tillegg finner du kulturminner som viser hvordan områder ble brukt tidligere. I nasjonalparkene finnes et mangfold av muligheter for gode og spennende naturopp levelser. Bruk den flotte naturen vår på naturens premisser. Velkommen til Norges nasjonalparker!

Sjunkhatten. barnas nasjonalpark

Sjunkhatten. barnas nasjonalpark Sjunkhatten barnas nasjonalpark 2 3 Fra fjord til fjell i salten I sykkelavstand fra Bodø by ligger Sjunkhatten nasjonalpark. Sjunkfjorden og Mistfjorden er en del av nasjonalparken, og det varierte landskapet

Detaljer

Langsua. Villmark med urskogpreg og langstrakte vidder

Langsua. Villmark med urskogpreg og langstrakte vidder Langsua Villmark med urskogpreg og langstrakte vidder 2 3 Lundsætra (tø) Urskog, langstrakte vidder og kulturlandskap I Langsua Nasjonalpark finner du lavfjellsnatur med gamle barskoger, frodige bjørkelier,

Detaljer

DOVREFJELL- SUNNDALSFJELLA

DOVREFJELL- SUNNDALSFJELLA NASJONALPARK DOVREFJELL- SUNNDALSFJELLA Enige og tro til dovre faller 2 3 Norges tak med omkringliggende verneområder dekker et areal på ca 4367 km 2 og er et av de største sammenhengende verneområdene

Detaljer

VARANGERHALVØYA. Arktisk og urgammelt landskap

VARANGERHALVØYA. Arktisk og urgammelt landskap VARANGERHALVØYA Arktisk og urgammelt landskap 2 3 Kysttavla fra Syltefjordstauran (SSo) Høisletten, som har et traurig udseende af graa stenurer, enkelte brune strøg og derimellem snepletter, gaar uden

Detaljer

NASJONALPARKLANDSBYEN GEILO. www.geilo.no

NASJONALPARKLANDSBYEN GEILO. www.geilo.no 1 NASJONALPARKLANDSBYEN GEILO Sommer 2014 www.geilo.no 3 Velkommen Innhold Velkommen... 3 Hallingskarvet Nasjonalpark... 5 AKTIVITETER... 6 Geilo Sommerpark... 6 Sykkelutleie / Sykkeltog / Sykkelkart...

Detaljer

FYLKESMANNEN I BUSKERUD MILJØVERNAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I BUSKERUD MILJØVERNAVDELINGEN FYLKESMANNEN I BUSKERUD MILJØVERNAVDELINGEN Miljøvernavdelingen er en av fylkesmannens fagavdelinger. Avdelingen er gjennom fylkesmannen faglig og budsjettmessig underlagt Miljøverndepartementet, med Direktoratet

Detaljer

sykkel vandring og for alle Tur og sykkelguide for Geilo www.geilo.no

sykkel vandring og for alle Tur og sykkelguide for Geilo www.geilo.no sykkel vandring og for alle www.geilo.no Tur og sykkelguide for Geilo Geilo er et eldorado for alle som liker å sykle, og i området finnes det perfekte forhold for både terrengsykling og tursykling. Den

Detaljer

Hol pensjonat, Naturog kultursenter. Ola Vaagan Slåtten. Bilde: Nygard ved Haugastøl, langs Rallarvegen.

Hol pensjonat, Naturog kultursenter. Ola Vaagan Slåtten. Bilde: Nygard ved Haugastøl, langs Rallarvegen. 2012 Hol pensjonat, Naturog kultursenter Ola Vaagan Slåtten Bilde: Nygard ved Haugastøl, langs Rallarvegen. PROSJEKTRAPPORT: KULTURMINNER HALLINGSKARVET 2012 Hol historielag fikk i sin tid penger av fylkesmannen

Detaljer

Opplev Geilo i sommer

Opplev Geilo i sommer Opplev Geilo i sommer Aktivitets- og turguide Nyhet! Geilolia Sommerpark - aktiviteter - turguide sykkel, vandring, fiske Geilolia Sommerpark Geilolia Sommerpark er åpen hver dag fra 25. juni-15. august.

Detaljer

Bli med på tur. Klart barna skal bli med!

Bli med på tur. Klart barna skal bli med! Norges nasjonalparker en del av vår naturarv FOTO: ØYSTEIN SØBYE/SAMFOTO Den europeiske nasjonalparkdagen 24. mai markerer at det er 94 år siden den første nasjonalparken ble opprettet i Europa. Rondane

Detaljer

Dette turforslaget er hentet fra den første boken i serien NAF Reisegleder: Norges vakreste bilturer. av fotograf og forfatter Frithjof Fure

Dette turforslaget er hentet fra den første boken i serien NAF Reisegleder: Norges vakreste bilturer. av fotograf og forfatter Frithjof Fure Dette turforslaget er hentet fra den første boken i serien NAF Reisegleder: Norges vakreste bilturer av fotograf og forfatter Frithjof Fure Bøkene i serien NAF Reisegleder kan kjøpes via nettbokhandel,

Detaljer

Nasjonalpark magasinet

Nasjonalpark magasinet Nasjonalpark magasinet Årgang 2 Februar 2012 Utsikt Rekruttering av fjellfolk... side 12 Trening på vidda... side 18 Beredskap i fjellheimen...side 38 Stolt kulturarvbærer...side 30 1 Innsikt til utsikt

Detaljer

Nasjonalpark magasinet

Nasjonalpark magasinet Nasjonalpark magasinet Årgang 3 Mars 2013 Frisk luft... Selected articles are summarised in Engslish inside the magazine. Min favorittur... side 9, 18, 29 og 36 På jakt etter kulturarven vår... side 26-27

Detaljer

Allemannsretten og reiselivsnæringen

Allemannsretten og reiselivsnæringen Allemannsretten og reiselivsnæringen Foto: Kim Abel, Naturarkivet.no 2 Reiselivet må gjerne bruke naturen Reiselivsaktører arrangerer ofte ulike aktiviteter i naturen, men mange er usikre på hva de egentlig

Detaljer

Severdigheter og turtips i Nannestad kommune

Severdigheter og turtips i Nannestad kommune Severdigheter og turtips i Nannestad kommune Severdigheter Nannestad bygdemuseum Museet ble åpnet i 2007 og ligger sentralt i Midtbygda, ved siden av Biblioteket og Servicekontoret. Historielaget har fått

Detaljer

Velkommen til Eidfjord kommunen innerst i Hardanger!

Velkommen til Eidfjord kommunen innerst i Hardanger! EIDFJORD HARDANGER 2 www.visiteidfjord.no 3 Innhold Foto: Terje Rakke/Nordic life/fjord Norway Velkommen til Eidfjord kommunen innerst i Hardanger! Eidfjord har hatt gleden av å ønske turister velkommen

Detaljer

TROLLHEIMEN EVENTYRRIKET

TROLLHEIMEN EVENTYRRIKET TROLLHEIMEN EVENTYRRIKET Trekanten Hytteguide Barnas favoritter Kristiansund R65 Fjordruta E39 Trondheim Værnes lufthavn Tromsø Surnadal Trollheimen E6 Molde/Ålesund R70 Dovrefjell Illustrasjon: Kjetil

Detaljer

Velkommen til Eidfjord kommunen innerst i Hardanger!

Velkommen til Eidfjord kommunen innerst i Hardanger! EIDFJORD HARDANGER 2 www.visiteidfjord.no 3 Innhold Foto: Terje Rakke/Nordic life/fjord Norway Velkommen til Eidfjord kommunen innerst i Hardanger! Eidfjord har hatt gleden av å ønske turister velkommen

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER

ARENDAL KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER ARENDAL KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER FORVALTNINGSPLAN FOR FØLGENDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER: Vestre Kvaknes og Jonsvika Kalvøysund festning Korshavn midtre (Korshavn) og Måkeholmene Buøya med Skarsholmen

Detaljer

POSTKASSETRIMMEN I EIDSVOLL VELKOMMEN TIL POSTKASSETRIMMEN

POSTKASSETRIMMEN I EIDSVOLL VELKOMMEN TIL POSTKASSETRIMMEN POSTKASSE- TRIMMEN VELKOMMEN TIL POSTKASSETRIMMEN POSTKASSETRIMMEN I EIDSVOLL Postkassetrimmen er nå 11 turmål i Eidsvoll kommune, alle merket og har en postkasse med bok, hvor du fører inn navn og dato.

Detaljer

Landskapsanalyse av Fyksesundet og Botnen. LAA 234 Gruppe 4 Anne Grete Kristoffersen, Ingebjørg Løset, Knut Andreas Øyvang og Steinar Semmingsen

Landskapsanalyse av Fyksesundet og Botnen. LAA 234 Gruppe 4 Anne Grete Kristoffersen, Ingebjørg Løset, Knut Andreas Øyvang og Steinar Semmingsen Landskapsanalyse av Fyksesundet og Botnen LAA 234 Gruppe 4 Anne Grete Kristoffersen, Ingebjørg Løset, Knut Andreas Øyvang og Steinar Semmingsen Innholdsfortegnelse Introduksjon Hvordan vi har jobbet Landskapet

Detaljer

Forvaltningsplan for Kvikne Østre statsallmenning

Forvaltningsplan for Kvikne Østre statsallmenning Forvaltningsplan for Kvikne Østre statsallmenning Av Kvikne fjellstyre April 2015 SAMMENDRAG 3 1. NATURGRUNNLAGET 4 1.1. Beliggenhet 4 1.1.1. Stedsbeskrivelse 4 1.1.2. Grensebeskrivelse 4 1.2. Topografi

Detaljer

Strandsone, kulturlandskap og turisme

Strandsone, kulturlandskap og turisme Strandsone, kulturlandskap og turisme Fykse og Kvamsøy Landskapsanalyse utført av landskapsarkitektstudentene Anders Hus Folkedal, Janina Frahm Kringstad, Kjersti Angelsen Rinbø, Ingrid Ruud og Kari Schøyen

Detaljer

Friluftsliv i. Norge. Tips til friluftsliv og hva du får lov å gjøre i norsk natur. Foto: Midt-Agder friluftsråd

Friluftsliv i. Norge. Tips til friluftsliv og hva du får lov å gjøre i norsk natur. Foto: Midt-Agder friluftsråd Friluftsliv i Norge Tips til friluftsliv og hva du får lov å gjøre i norsk natur Foto: Midt-Agder friluftsråd Friluftsliv i Norge Vandring (gå tur) Selv om ikke alle fra Norge er interessert i friluftsliv,

Detaljer

Innhald 2 VERN AV NATUR. Layout: Guri Jermstad AS. Trykk: Skipnes. Foto: Kristine Sørlie

Innhald 2 VERN AV NATUR. Layout: Guri Jermstad AS. Trykk: Skipnes. Foto: Kristine Sørlie Foto: Odd Repp Innhald 2 VERN AV NATUR 3 Nasjonalparkar i noreg 4 Oppdag Jotunheimen 13 Opplev Jotunheimen 27 Ta vare på Jotunheimen 30 Barnesida 31 Informasjon og service 33 Quiz om natur og friluftsliv

Detaljer

LAA 234 Landskapsanalysemetoder. Kvamskogen. Kristin Andersen Tuva Evju Audun B. Fjeldheim Aud Jorunn Karlsen Hovda Bjørg Bydal Thorsen

LAA 234 Landskapsanalysemetoder. Kvamskogen. Kristin Andersen Tuva Evju Audun B. Fjeldheim Aud Jorunn Karlsen Hovda Bjørg Bydal Thorsen LAA 234 Landskapsanalysemetoder Kvamskogen Kristin Andersen Tuva Evju Audun B. Fjeldheim Aud Jorunn Karlsen Hovda Bjørg Bydal Thorsen Forord SIDE 02 I denne analysen tar vi opp spørsmål rundt utbygging

Detaljer

Forvaltningsplanen for Fulufjellet nasjonalpark oppsummering av høringsuttalelser med kommentarer

Forvaltningsplanen for Fulufjellet nasjonalpark oppsummering av høringsuttalelser med kommentarer Forvaltningsplanen for Fulufjellet nasjonalpark oppsummering av høringsuttalelser med kommentarer Rødt=endringsforslag til plandokumentet Instans STATLIGE OG REGIONALE ETATER OG ORGANISASJONER 1 Statens

Detaljer

OPPLEV NORGES MEST POPULÆRE RUNDREISER! Bestilling: www.fjordtours.no +47 815 68 222

OPPLEV NORGES MEST POPULÆRE RUNDREISER! Bestilling: www.fjordtours.no +47 815 68 222 OPPLEV NORGES MEST POPULÆRE RUNDREISER! 2012 Bestilling: www.fjordtours.no +47 815 68 222 1 Opplev norge! Enten du planlegger en lenger ferie eller bare har noen dager til rådighet; her vil du garantert

Detaljer

Forslag til forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark

Forslag til forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark Forslag til forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark Fylkesmannen i Hedmark / Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Mars 2003 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING. 4 1.1 Opprettelse av nasjonalparker.. 4 1.2

Detaljer

Registrering av fuglelivet sør i Blåfjella-Skjækerfjella/ Låarte- Skæhkere nasjonalpark

Registrering av fuglelivet sør i Blåfjella-Skjækerfjella/ Låarte- Skæhkere nasjonalpark Registrering av fuglelivet sør i Blåfjella-Skjækerfjella/ Låarte- Skæhkere nasjonalpark Torstein Myhre NOF rapport 3-2009 Norsk Onitologisk Forening e-post: nof@birdlife.no Rapport til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag,

Detaljer