Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 4 2012"

Transkript

1 Sørreisa kommune Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr

2 Men i forhold til de andre kommunene da? Sett i stort, kommer kommunene bra ut med inntektene sine. Vi er blant den tredjedelen i Troms som kommer best ut. Fordelingen mellom kommunene, altså inntektssystemet, er vanskelig med mange detaljer, men i bunnen for det hele ligger folketallet. Vi øker litt i folketall i Sørreisa, men vi har ikke på langt nær så stor vekst som for hele landet, altså er vi både i pluss og i minus. Vi ønsker alle nye innbyggere velkommen, det sier vi også i den velkomstmappa vi har. Og med så positive signaler rundt CRC Sørreisa, er det all grunn til å tru på at også det bringer folketallet vårt oppover. Paul Dahlø, Ordfører Hvordan har vi det - hvordan tar vi det? Nå er det full aktivitet både i administrasjonen og i kommunestyregruppene med å planlegge budsjettet for neste år. Før jul skal dette være vedtatt i kommunestyret. Da skal vi ha bestemt oss for hvordan vi skal få til det best mulige Sørreisasamfunnet neste år med de pengene vi har. Det kan være greit å se oss sjøl litt i forhold til andre. Kommunalministeren har flere ganger sagt at hun er hundre prosent sikker på at enhver kommunalminister i Europa gjerne ville bytte med henne, - og hun har rett. Det samme har finansministeren sagt. Jo, men vi har mye vi vil ha mer penger til. Vi i Norge bor nå på den grønne grein. Vi har nesten ingen arbeidsledige og vi har ingen store innstramminger som virkelig vi svi for den enkelte. Så er det også i Sørreisa noen som ikke har arbeid, og vi har mange tiltak vi gjerne skulle hatt penger til. Det er litt vanskelig å ta inn over seg at ikke Norge og kommunene bare kan trå til og bruke mer penger. 2 Hvordan tar vi det? Vi har hatt mange virkelig store innstramminger gjennom noen år. Dette året har det ikke vært noen slike innstramminger, og det ser ikke ut til å bli det neste år heller. De som steller med at vi bruker pengene slik kommunestyret har bestemt gjør en veldig god jobb! Hver enkelt ansatt i Sørreisa kommune gjør en velig god jobb! Alle forholder seg til at vi kan ikke bruke ei krone mer enn det vi har, - den må vi i så fall ta igjen neste år, og får mye mindre å bruke da. Og sykefraværet har gått veldig mye ned. Det gir bedre arbeidsforhold, bedre tjenester og bedre økonomi. Honnør til alle som har bidratt til dette! Vi skal samtidig være glad for denne viktigste velferdsordningen, det å ha rett til sykelønn når en er sjuk. Jeg håper vi kan klare å skape så mye romslighet i budsjettet vårt at vi kan imøtekomme noen av ønskene om lavere leie i idrettshaller og kulturhus. I tillegg at vi kan ha noen ekstra kroner til å få litt skikk på de dårligste veistrekningene våre samt at vi kan planlegge for utvikling både for næringslivet og for bosetting. Men hele grunnlaget er at vi ikke trenger å bekymre oss for om ungene våre skal få gode forhold i barnehage og skole, - om vi alle får hjelp om vi blir sjuke eller om de som trenger ekstra pleie og omsorg får det. Vi har et godt grunnlag for at alle skal kunne bo godt i Sørreisa. Vi har det bra i Sørreisa! Hvordan tar vi det? - vi har all grunn til å ta inn over oss hvor viktig dette spørsmålet er, og være optimister! Paul Dahlø, Ordfører

3 i Sørreisa Budsjett og lesing Budsjettet som legges frem som grunnlagsdokument til formannskapets innstillingsmøte 22. november inneholder ingen forslag om reduksjon i driftsnivået. Det er et meget stramt budsjett uten rom for uforutsatte utgifter som vil kreve streng budsjettdisiplin. Rådmannen er svært tilfreds med at Sørreisa kommune ser ut til å kunne opprettholde dagens nivå på tjenesteyting til sine innbyggere. Fokus i kommende økonomiplanperiode vil være planstrategien, jfr «dette er viktig for Sørreisa» der hovedmålet er at vi skal være den beste bokommunen. Omdømmebygging, botrivsel, frivillig sektor og folkehelsearbeid samt næringsutvikling vil være fokusområder. Kommunestyret har satt som en av flere målsettinger for skolene at elevenes leseferdigheter skal bli bedre. For å få til dette, arbeider nå både barnehagene og skolene med å vurdere egen praksis og hvordan den kan bli bedre på dette området. I skolene har vi god veiledning og støtte fra Utdanningsdirektoratet, og i barnehagene er vi godt i gang med å arbeide systematisk med barnas språkutvikling. Dette er et Wigdis N. Andersen, rådmann viktig arbeid, å kunne lese og forstå ulike tekster er en sentralt for å tilegne seg kunnskap og informasjon. I neste utgave av KaSkjer vil vi presentere dette spennende og viktige arbeidet nærmere. Med vennlig hilsen Wigdis N. Andersen, Rådmann Ansvarlig redaktør: Wigdis N. Andersen Redaksjonen: Kulturkontoret Produksjon: abcprofil Kontaktinfo: Aina Løhre, tlf: eller epost: Ka skjer Forsiden Leksehjelp på Sentralskolen. Her er det Werner Karlsen som hjelper Hella Helling, Henriette A. Ramberg, Ine Brattli Hansen og Malin Edvardsen. God Jul! 3

4 Info Møteplan for Sørreisa kommune Kommunestyret Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 31 Formannskapet Oppvekst- og Kulturutvalget Helse- og sosialutvalget Teknisk- og arealutvalget Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Alle møter er i prinsippet åpne for publikum, dersom ikke noe annet er bestemt. Sørreisa kommune Kommunestyremøtene annonseres særskilt i dagspressen. Sakspapirer til alle møter legges ut på Servicekontoret, biblioteket og nettsiden. Åpningstid på telefon Åpningstiden på kommunens sentralbord er kl Tlf Saksbehandlere treffes på telefon fra kl på vedkommendes direktenummer. Telefonliste finner du på Kommunens adresse er: Post: Storveien 20, 9310 Sørreisa Elektronisk: Åpningstider julehelga Kommuneadministrasjonen har redusert bemanning og arbeidstid i forbindelse med juleog nyttårshelgen. Julaften: kl og 28. des: kl Nyttårsaften: kl 9-12 Servicekontoret/sentralbordet Julaften: Stengt 27. og 28. des: kl Nyttårsaften: kl 9-12 Lege i jula Sørreisa kommunale legekontor har redusert åpningstid i julehøytiden. Julaften: kl des: kl Nyttårsaften: kl 9-12 Utenom åpningstidene må man kontakte den interkommunale legevakten på Finnsnes, tlf Ved livsnødvendig behov for lege: ring 113. Da det kun settes opp timer til øyeblikkelig hjelp på disse dagene (tilstander som ikke kan vente til 3. januar), vil vi oppfordre alle til å fornye sine resepter i god tid før jula ringes inn. Både lege og pasient oppfordres til å unngå at en sykemelding, som er planlagt forlenget ut i det nye året, går ut i romjula. I slike tilfeller: bestill deg time hos din fastlege før jul og få sykemeldingen forlenget til over nyttår. Vi ønsker alle våre pasienter og samarbeidspartnere ei riktig god og fredelig jul. Legekontoret Stakkevold er stengt i jula. 4

5 VIKARER - BARNEHAGE Vi har behov for å knytte til oss flere vikarer til kommunens barnehager. Er det noen som er glad i å jobbe med barn, og kan tenke seg å være tilkallingsvikar? Er du en sprek pensjonist eller av andre årsaker ikke er i jobb for tiden, ta kontakt med Sørreisa kommune v/servicekontoret tlf Søk elektronisk via vår hjemmeside. Vannmåleravlesning Husstander og bedrifter som har vannmåler, minner vi på at måleravlesning må meldes til Servicekontoret innen fredag Bostøtte Søknad om bostøtte skal sendes inn på eget skjema sammen med nødvendig dokumentasjon. Får du innvilget bostøtte for en termin, er det ikke nødvendig å søke på nytt, dersom du ikke flytter eller ønsker å få lagt faktisk inntekt til grunn. Søknadsskjema, sammen med nødvendig dokumentasjon sender du innen fristen til Bostøttekontoret i kommunen. Søknadsfrist er den 14. i hver måned. Utbetaling den 10. i påfølgende måned. Leilighetsvis skjenkebevilling Søknad om leilighetsvis skjenkebevilling eller for en enkeltanledning må være levert kommunen minst 14 dager før arrangementet finner sted. Søknaden skal til uttalelse hos helse- og sosialrådgiver og lensmannen, før en bevilling eventuelt kan gis. Det må søkes på fastsatt skjema. Søknadsskjema fås ved henvendelse til Servicekontoret. Motorferdsel i utmark og vassdrag Dispensasjon gis ihht. Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag til følgende formål: Transport mellom bilveg og hytte, må ligge minst 2,5 km fra brøytet veg. Disp. gis til hytteeier, evt. ektefelle og barn Tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag Transport for massemedia og reportasjeoppdrag Transport av funksjonshemmede ved varig bevegelseshemming. Her må legeerklæring foreligge Transport av ved. Transport i forbindelse med jordbruk-, skogbruk- og reindriftsnæring er hjemlet direkte i motorferdselsloven. Slik kjøring kan foregå uten dispensasjon Transport etter dispensasjon etter forskriftens 6, må påvise særlige behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på andre måter Søknaden skal fremmes på fastsatt skjema. Sammen med søknaden skal det foreligge: Kart med inntegnet trasè Kopi av evt. papirer som har betydning for behandling av søknaden Behandlingstid: Inntil 3 uker. Søknadsskjema får ved henvendelse til Sørreisa kommune, Servicekontoret, tlf

6 Transporttjenesten for funksjonshemmede Transporttjenesten for funksjonshemmede er et tilbud som administreres av Samferdselskontoret i Troms Fylkeskommune. Vurdering og eventuelt godkjenning av brukere er i Sørreisa tillagt Pleie- og omsorgskontoret. Vurdering av søknader foretas to ganger pr. år; mai og november. De som allerede er innvilget transporttjeneste, og de som har sendt inn søknad etter januar 2010, behøver ikke sende inn ny søknad. Følgende kriterier må være oppfylt for å bli godkjent som bruker: 1. Funksjonshemming av minst 1 års varighet. 2. Betydelige vansker med å benytte seg av offentlige kommunikasjonsmidler på grunn av funksjonshemmingen. Søknadsskjema fås ved henvendelse til Servicekontoret. Nord-Norges ledende kundesenter! Er din bedrift opptatt av service? Opplever du kunder som ikke får tak i deg på tlf? Vi tilbyr kvalifisert hjelp til nettopp DIN bedrift! Møtebooking, kundeservice, oppfølging, salg, sentralbordtjenester. Ring oss da vel, få en bedre opplevelse! Daglig leder Odd Eivinn Vaeng Telefon E-post Skaper positive opplevelser Handtering av grovavfall i Sørreisa Vi har fått en grovavfallstasjon i Sørreisa, der en lettvint kan kvitte seg med grovavfallet sitt. Vi mener det er et godt og nyttig tilbud, men dessverre er det slik vi plages sterkt av at noen misbruker ordningen. Avfall blir plassert utenfor containerne. Containeren for metallavfall blir oppfylt av alt mulig annet som ikke skal være der. Den blir også overfylt slik at den ikke kan transporteres uten at en må klatre opp i den og kaste ut det som er for mye. Det er ikke slik det skal være! Og det kan ikke fortsette slik. Avfall skal leveres i åpningstiden som er torsdager i oddetallsuker mellom klokken og klokken Det er heller ikke all slags avfall vi kan ta imot. Vi tar blant annet ikke mot sanitærporselen, bygningsavfall og olje. Sjekk i tømmekalenderen hva som kan leveres. Nedkjøring mot Øyjordnes industriområde, første vei til høyre (Industriveien): Åpent annen hver torsdag kl (oddetallsuker) Stasjonen består av containere for elektrisk og farlig avfall, annet innbo- og løsøre og metallskrap. Det er kun tillatt å levere avfall til stasjonen i åpningstiden! Bygg- og rivningsavfall må leveres til miljøstasjonen på Botnhågen. Se for øvrig og baksiden av tømmekalenderen

7 Tor Kurt og Andreas graver og Kirsti reparerer nettet. Skolegården skal bli leken! - av Ulrike Naumann - FAU ved Sørreisa Sentralskole har i 2011 satt ned et utvalg som skulle jobbe med utbedring av skolegården på ungdomsskolesida. Gruppa har like godt laget en helhetlig plan på uteområdet ved Sørreisa Sentralskole, med mange både små og store tiltak som ikke bare skal komme elevene til gode i skoletida men hele bygda, hele døgnet. Noe er gjennomført, noe er under planlegging og noe ligger på is i påvente av kommunens planer om fremtidig skolestruktur. Vi har et godt samarbeid med skolen og kommunen, og håper å få satt ut alle planene i livet etter hvert. Til nå er det kjøpt inn ball-leker for alle klasser, det er satt opp benker langs veggen til idrettshallen, det er hengt opp nye basketballkorger og stolper Foto: Frode Løwø. samt netting der flyttet fra ballbingen (der de ikke var i bruk lenger) og satt opp mellom parkeringsplassen og skolegården på fremsida av skolen. Sistnevnte er gjennomført som dugnad, og tilsvarer en verdi på ca kroner om man sammenligner med nyinnkjøpte stolper og nett og innleid firma til å gjøre jobben. Tusen takk til alle som stilte på denne dugnaden i sludd og vind! Når skolegården i tillegg deles i 2-3 seksjoner er det gode muligheter for basket- og håndballspill på plassen. Link til hele planen og prosjektbeskrivelsen finner du på Har du innspill til planene, muligheter til å bidra i dugnader, utvalgsarbeidet eller med utstyr og materiell, ta kontakt med oss! Hilsen fra arbeidsgruppa som består av Per-Steinar Schönning, Tore Kurt Århus, Rachel Hoholm, Ulrike Naumann og Frode Løwø. Kontakt: tlf S e n t e r Bruk det digitale senteret! Spar tid og penger! Rommet flyttes fra Sørreisabygget til kommunehuset, møterom 1. Tas i bruk fra 1. desember! Booking foregår på nett hos eller så hjelper tter en møtevert. Møtevertene 7

8 Sang og Musikk Sørreisa Sang og Musikkråd Leder Paul Dahlø tlf Lag og foreninger Mer fullstendig liste finner du på kommunens hjemmesider. Idrett Sørreisa Idrettsråd Leder Otto Skogheim Tlf Sørreisa Skolekorps Leder Paul Dahlø Tlf Sørreisa Musikkforning Leder Knut Thorstensen Sørreisa Damekor Leder Vera Nikolaisen Tlf Sørreisa Mannskor Leder Bjørnar Arnesen Tlf Sørreisa Trekkspillklubb Leder John Harry Gundersen Tlf Aspirantkoret og Nabojent`N Kontaktperson Wenche Monika Hermansen Tlf Sørreisa IL, håndball Knut Mathiassen Tlf Sørreisa IL, fotball Leder Frode Skuggedal Sørreisa O-lag Leder Eli Helgesen Sørreisa svømmeklubb Kontaktperson Nina Pedersen Skøelv Idretts- og grendelag Leder Merete Nøstvik IL/BL Unglyn Leder Steinar Halvorsen Sørreisa skilag Leder Finn A. Haugen Sørreisa tur- og løypelag Leder Jan A. Eriksen Sørreisa idrettsråd

9 Visjon for Sørreisa kommune Vi skal gjøre hverdagen bedre- for alle Verdier: Nær, trygg og engasjert Hovedmål: Den beste bokommunen Omdømmebygging Omdømme skal være i fokus så vel i politiske prosesser og vedtak, som i kommunal tjenesteproduksjon. Omdømme handler blant annet om -en åpen og ærlig kommune der hver enkelt innbygger skal føle seg inkludert - samhold og godt fellesskap - frivilig sektor som gode ambassadører Botrivsel Bokommunen skal være grunnlaget for all utvikling av tjenestetilbud, fritidstiltak, miljøtiltak og næringsutvikling - Boliger og boligtomter - Trivelig og aktivt sentrum - Gode skoler med godt læringsmiljø - Barnehager med fleksibel åpningstid og variert innhold - Tilgjengelige tjenester og trygghetsfremmende nærmiljø for eldre Frivillig sektor og folkehelsearbeid. Disse to temaer henger nøye sammen. Bokommunen Sørreisa skal ha fokus på folkehelsearbeid og det er derfor viktig at det verdifulle arbeid frivillige lag og foreninger gjør i Sørreisa ses i dette perspektivet og oppmuntres videre Næringsutvikling Hovedmålet er et variert næringsliv, og vi vil satse på: -utbygging og videreutvikling av eksisterende havne- og industriområde. -medvirkning til at det store potensialet for vekst innenfor reiseliv og turisme kan utnyttes. -utvikling av landbruket, som viktig faktor for sysselsetting og verdiskaping Kommunal planstrategi: Dette er viktig for Sørreisa I flg. Plan og bygningslovens skal alle kommunene ha en kommunal planstrategi, og denne skal utarbeides og vedtas minst en gang i hver valgperiode. Planstrategien skal fokusere på de planoppgaver som kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen. En av kommunens grunnleggende oppgaver er å drive lokal samfunnsutvikling. Planstrategien gir kommunene større mulighet til å få fram en tydeligere retning for ønsket samfunnsutvikling. Prosessen gir rom for å gjøre strategiske veivalg ut fra lokale forhold og prioriteringer Planstrategien er ikke en plan i seg selv, og den har ingen direkte rettsvirkning for innbyggerne i kommunen. Men den er retningsgivende for kommunens planlegging, og bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Kommunestyret i Sørreisa har i høst vedtatt planstrategi for første gang. Vår planstrategi tar utgangspunkt i kommunens visjon og hovedmålet «Den beste bokommunen». Satsingsområdene for å nå målet er omdømmebygging, botrivsel, frivillig sektor og folkehelse, og næringsutvikling. Nærmere presentasjon av satsingsområdene kommer i de neste utgavene av Ka skjer. 9

10 Bakerst fra venstre: Nina Lunde Grunnreis, Karina Nilssen, Gunn Westgaard, Ann Kristin Olsen. Fremst fra venstre: Vibecke Andreassen (veileder/kommunekontakt), Hanne Hanssen. Ikke tilstede da bildet ble tatt: Gry Dahlø Bjørklund og Britt Gunnberg. Demensomsorgens ABC Demensomsorgens ABC er et studiemateriale utviklet av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse etter oppdrag fra Helsedirektoratet. Som en del av Demensplan 2015 er målet å øke kunnskapen om demens og behandling hos helsepersonell i helse- og omsorgstjenesten. Studiemodellen er basert på tverrfaglige, selvdrevne studiegrupper der deltakerne leser fagstoffet på egen hånd, og med utgangspunkt i arbeidsoppgaver i studieheftene diskuterer stoffet ut fra egen praksis. I løpet av de siste 2 årene har 7 ansatte i Sørreisa kommune møttes til studiesamling ca. hver 3. uke for å gjennomføre Demensomsorgens ABC. Engasjementet har vært stort, og studentene har vært utrolig motiverte. Tirsdag 23. oktober kl 14 var det en liten markering med utdeling av studiebevis på Dagsenteret på Sykehjemmet. 10 Kulturuka 2013 fredag 8. mars til søndag 17. mars. Meld inn arrangement til Kulturkontoret innen 31. januar 2013! Barnevernet har bruk for deg! som Besøkshjem Støttekontakt Tilsynsfører i fosterhjem Leksehjelper Ta kontakt med oss i barneverntjenesten for nærmere info: Barnevernleder Anne Lise Skadal, tlf

11 CRC Sørreisa- Luftforsvarets stasjon Sørreisa Virksomhet i vekst søker Midt-Tromsungdom Luftforsvarets stasjon /CRC Sørreisa, eller «Gumpen» på folkemunne, var et av anleggene i Troms som ble vurdert nedlagt i forbindelse med strukturendringer i Forsvaret. Tidligere i år kunne man slå fast at drifta ved stasjonen er sikret, og vedtaket i Stortinget vil føre til større aktivitet og utvidet operativt ansvar ved stasjonen. - Det hersker derfor stor optimisme ved stasjonen og vi skal følge opp vedtatte beslutninger etter beste evne for å få et fremtidsrettet og godt Luftforsvar, sier stasjonssjef Vidar Gunnberg. Flere arbeidsplasser store muligheter - I løpet av 2-3 år ligger det an til totalt ca. 40 nye arbeidsplasser ved stasjonen inkludert 12 ansatte ved Luftforsvarets Kontroll og Varslingsskole som skal flyttes til stasjonen. Skolen vil årlig ivareta grunn- og spesialistutdanning for ca elever til Kontroll- og Varslingssystemet, samt videreutdanning i form en stor kursportefølje. - Dette bør være en meget god nyhet til all ungdom i regionen som ønsker en utfordrende jobb med gode karrieremuligheter, mener Gunnberg. Lokal rekruttering er i så måte viktig siden vi har solid erfaring på at denne forankringen bidrar til stabil og god arbeidskraft. Vi håper å få kloa i de best egna personene, og bare i år har vi klart å rekruttere fire dyktige og godt motiverte ungdommer fra Midt Troms gjennom tilsetting som grenader (vervet personell). Stasjonssjef Vidar Gunnberg For de som kan tenke seg denne karriereveien - hva skal til for å få jobb i Gumpen? - Normalt rekrutterer vi personell gjennom Befalsskolesystemet på Kjevik (Kristiansand). Den normale inngangsbilletten til arbeid i vårt system er derfor å søke opptak på befalsskolen når det blir annonsert en gang i året. En annen mulighet er å søke stilling som grenader med mulighet for påfølgende befalsskole når vi lyser ut disse lokalt, men det betinger at du har gjennomført førstegangstjenesten, forklarer Gunnberg. Begge inngangsbillettene krever imidlertid at man i intervjusammenheng viser at man er godt motivert for tjeneste i Forsvaret, viser leder egenskaper og at man er i meget god fysisk form (3000 m løp, kroppsheving i bom, situps, pushups). Hvis du har ambisjoner å få utdanning/jobb i Forsvaret så er det bare å kontakte oss på tlf for nærmere informasjon. Tar ansvar i lokalmiljøet Dendn økte aktiviteten vil også ha andre positive ringvirkninger i Sørreisa, bl.a i form av boligbygging og bygging av leiligheter for ungt befal og eventuelle pendlere. - Vi er klar over at vi er en stor og viktig arbeidsplass i regionen og vi er også opptatt av å ha et godt samarbeid med Sørreisa kommune. Derfor ønsker vi å bli enda mer synlig i Sørreisa i framtida. Vi var spesielt aktive på torgdagen i forbindelse med 50 års jubileet vårt tidligere i år, og deltakelsen der ga mersmak. Vi planlegger bl.a å ta ansvar for et idrettsarrangement på neste torgdag, lage et opplegg rundt temaet mobbing (årets soldataksjon) og et opplegg for ungdom på kvelden. Vi har også bestemt oss for i et langsiktig perspektiv å ta ansvar for vedlikehold av lekeplassen bak hotellet og Turstien inn til Steinora. Ønsker nye velkommen til en trivelig arbeidsplass Luftforsvarets stasjon har et meget godt arbeidsmiljø, noe som gjenspeiles i veldig lavt sykefravær. Folk trives rett og slett på jobben hos oss, sier en fornøyd stasjonssjef Og vi lover å ta svært godt i mot alle nye medarbeidere som kommer/skal ansettes de nærmeste årene. 11

12 Løytnant Ida Bjørklund og Grenadér Tor Magne Haldorsen bruker Gumpen som startgrop for karrieren To karrierer som starter i Gumpen Løytnant Ida Bjørklund og Grenadér Tor Magne Haldorsen er to gode eksempler på forskjellige karrierer som har Gumpen som base tidlig i prosessen. Tor Magne startet med tilsetting i Gumpen mens Ida allerede var ferdig med Krigsskolen før hun kom til Gumpen. Begge trives med å kunne bruke Gumpen som utgangspunkt for en karriere i Forsvaret. Ida kommer fra Rykkin i Bærum og er allerede løytnant etter Krigsskolen og en periode på Mågerø. Etter Krigsskolen måtte hun velge mellom Mågerø og Gumpen som sted for å avtjene pliktåret. Hun valgte Nord-Norge og Gumpen av flere grunner. - Jeg hadde hørt at det var veldig godt miljø i Gumpen, - noe jeg synes er viktig. Dessuten virket det forlokkende å få teste ut det Nord-Norge har å by på for en naturglad person som meg. Spesielt er jeg glad i topp-turer, og det ligger absolutt forholdene godt til rette for her, sier Ida som jobber som skiftsjef i Gumpen. - Siden jeg kom hit først nå i sommer så har jeg ikke fått testet mulighetene så veldig mye. Men, gleder meg til vinteren og mulighetene for å forbedre mine skiferdigheter. Fra før er jeg mest vant til å gå på beina, men nå får jeg altså prøvd skia. Ida bor i en leilighet i forsvarsboligene i Sørreisa og synes det ser ut som om Sørreisa er et sted med et godt lokalmiljø der menneskene er godt sammensveiset og aktive sammen. - Jeg gleder meg til å bli bedre kjent i bygda og ta i bruk både Kulturhus og Idrettshall. Allerede har jeg kommet i gang med trening på treningssenteret Tøy og Bøy Mine karrieremuligheter er ganske gode, men det hadde vært morsomt å komme seg utenlands. Med dette fagområdet er det Tyskland som er mest aktuelt. Tor Magne Haldorsen er ekte Sørreisagutt som valgte Gumpen da det ble aktuelt å skifte karriere. - Etter flere år med en sjåførjobb som innebar å være hjemmefra mesteparten av uka, bestemte jeg meg for å bytte jobb da det ble lyst ut stillinger her i Gumpen. Anbefalinger fra fotballkolleger som jobbet her i Gumpen fikk meg til å søke. Etter intervju og diverse tester ble jeg ansatt som Grenadér. Nå jobber jeg skift i overvåkninga og har som hovedoppgave å identifisere flyene som observeres. Tor Magne har, som grenader, en kontrakt på tre år som kan fornyes til tre år til. I spesielle tilfeller får noen grenadérer fornyet til enda en treårsperiode. - Jeg ser for meg å starte en videre karriere med å ta befalsskolen etter hvert. Men, det blir uansett med Gumpen og Sørreisa som base. Trives godt og har både kjæreste og familie her. Vi er forresten på utkikk etter et hus, - så hvis det er noen som... avslutter en smilende Tor Magne Haldorsen.

13 Luftforsvarets kontroll- og varslingsskole Luftforsvarets kontroll- og varslingsskole er en utdannelsesinstitusjon for opplæring av kontrollog varslingspersonell. Den har et varierende antall elever fordelt på grunnleggende kontroll- og varslingsutdanning, spesialistlinjen Fighter Control og spesialist-linjen Air Surveillance. Skolen har også ansvaret for gjennomføring av videreutdanning for kontroll og varslingspersonell gjennom fagkurs og infokurs. Denne utdanningen er som regel for befalselever i Luftforsvaret som har valgt Kontroll og Varsling som spesialisering, men kan også ha ekstra kull ved behov. Hvor mange elever som går der hvert år avhenger at det operative behovet. Utdanningen varer i et halvt år, og tar for seg de grunnleggende elementene innenfor bransjen. Etter utdanningen kan elevene velge å jobbe som KV-offiser, eller ta videre spesialistutdanning. Skolen tilbyr to spesialistutdanninger: Fighter Control: Her lærer elevene taktisk kontroll og støtte av norske F-16-operasjoner. Kommunikasjonen foregår over radio, og består av en helt spesiell engelsk fagterminologi. Elevene lærer også om norsk kampflytaktikk og plattformkapasiteter. Air Surveillance: Her går elevene dypere inn på overvåkningen av norsk luftrom. Utdanningen består blant annet av en rekke utsjekker innenfor Air Surveillance, kursing i radar og linksystemer, samt en del On Job Training, for eksempel på et radarhode. Eldrerådets oppfordring: Bidra til positive tiltak for eldre På Sørreisa eldreråds møte i oktober ble det fattet følgende vedtak: Eldrerådet ser positivt på at privatpersoner og andre ønsker å gi gaver til omsorgssenteret. Det opprettes et fond for dette for viderefordeling. Bruk av midlene gjøres i samarbeid med lederne på omsorgssenteret. Eldrerådet oppfordrer alle som ønsker å bidra økonomisk til å merke beløpet med «Tiltak for eldre» og overføre til Sørreisa kommune, konto Eldrerådet garanterer at midlene brukes på best mulig måte, til gavn og glede for eldre i kommunen. Sørreisa eldreråd ønsker også å rette oppmerksomheten på eldre og sikkerhet. Det finnes etter hvert mye teknologi som kan forbedre sikkerheten for eldre. Mange forbinder ny teknologi med kompliserte innretninger, men sannheten er at avansert utstyr blir stadig enklere og bruke. Om man ferdes alene i marka kan det for eksempel være en god sikkerhet å ha en sporingsbrikke med seg. Den kan leveres med en SOS-knapp for at brukeren kan informere andre om behov for hjelp, og dermed kunne blir funnet raskt. Mange ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, og det er veldig mange tekniske løsninger til bruk i huset som kan øke sikkerheten betraktelig for den som bor alene. For mer informasjon sjekk f.eks nettsidene til Sporingspartner og Tryggere liv. Henvendelser til eldrerådet kan gjøres til leder Magnor Olsen Tlf Epost: magnor.olsenmail.com Sørreisa eldreråd, (f. v.) Svein Paulsen (vara), Hildur Langaune, Bjørnar Larsen, Magnor Olsen (leder) og Jorid Bakkland 13

14 Sørreisa kommune Informasjon fra Dyrøy og Sørreisa legekontor «Time Samme Dag» Etter vel 6 måneder med «Time Samme Dag» har vi gjort oss en del erfaringer som gjør at vi ønsker å gjøre en del endringer i timeboka. Vi ser at etterspørselen etter timer er størst først i uka, og velger derfor å flytte vår ukentlige møtetid fra tirsdager til torsdager. Det betyr at kontoret i Sørreisa åpner først kl på torsdager og i Dyrøy først kl Nye åpningstider gjeldende fra 01. november Resepsjonen: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: Torsdag: (Sørreisa) (Dyrøy). Telefontid: Sørreisa: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: Torsdag: Ved behov for rask legehjelp mellom kl og 15.30, ring , eller 113 Dyrøy: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: og Torsdag: og Ved behov for rask legehjelp mellom kl og 15.30, ring ,eller 113 Utenom kontortid og i helgene, ring Finnsnes interkommunale legevakt : Du kan alltid nå oss via sms eller via vår hjemmeside Her finner du mer informasjon om kontoret, og når tid din lege har pasientdager. 14 SMS bestilling Vi ser at mengden sms som kommer inn, øker. Dette har vært en ønsket utvikling fra vår side, og vi er svært fornøyd med det. For at vi skal slippe å slå opp i journalprogrammet vårt for hver melding for å finne hvem dere har til fastlege er det viktig at dere i meldingene til oss skriver initialene til fastlegen. Videre er det fint om dere skriver litt om hva det gjelder uten at opplysningene blir for sensitive. Det hjelper oss i fordelingen av timene spesielt de dagene vi får inn mange meldinger og vi kanskje ikke har alle legene på plass. Har vi lite timer en dag må vi nødvendigvis vurdere hastegrad. Før du bestiller time, må du huske å sjekke hjemmesiden vår for å se om fastlegen din har pasientdag eller har planlagt fravær den dagen du ønsker time. VIKTIG: Ikke benytt SMS dersom det oppstår akutt sykdom eller skade. Skriv følgende i SMS: 1. DYRØY Dette fordi datasystemet skal sende tekstmeldingen til Dyrøy og Sørreisa legekontor, og ikke til et annet legekontor. Selv om du ønsker time i Sørreisa, må du skrive ordet DYRØY. 2. NAVNET OG FØDSELSDATOEN TIL DEN SOM SKAL HA LEGETIME. Dette for at vi skal kunne identifisere og sette den rette pasienten på time. 3. INITIALENE TIL PASIENTENS FASTLEGE Dette for å gjøre helsesekretærenes jobb med timeadministreringen lettere og raskere. 4. ET STIKKORD ELLER TO OM HVA TIMEN GJELDER Dette for at legen skal kunne forberede seg til timen og for å lette jobben til helsesekretærene hvis de må prioritere timebestillingene. Eksempler på stikkord: - kontroll blodtrykk/kolesterol/sukkersyke/stoffskifte/annet - førerkortattest/andre attester eller legeerklæringer - vondt i... - føflekk/andre hudforandringer - kreftprøve - slapphet

15 Informasjon fra Dyrøy og Sørreisa legekontor Sørreisa kommune OBS: ikke send sensitiv informasjon via SMS. Det betyr at du ikke bør sende opplysninger som du ikke vil andre skal se dersom meldingen mot all formodning skulle havne på avveier ved at du f.eks sender meldingen til feil nummer. 5. EVT ØNSKET KLOKKESLETT FOR TIME 6. SEND SMS TIL NUMMER Meldingen kan se slik ut: Dyrøy Ola Hansen , ED, vondt i halsen, time helst etter kl Overføring av journal Mange pasienter har den senere tid blitt overflyttet fra Dr Stakkevolds kontor til Dyrøy og Sørreisa legekontor. Journalen blir ikke automatisk flyttet over til det nye kontoret slik mange har trodd. Ingen andre enn pasienten selv har anledning til å be om at journalen skal overføres. I våre elektroniske journalsystemer må journalene skrives ut på papir. Det er dessverre ikke mulig å overføre journal elektronisk. KOSTNADER VED Å SENDE SMS: Tjenesten koster kr. 6,- pr. mottatte melding. Du mottar totalt to meldinger når du bestiller time via SMS eller internett. NÅR KAN DU SENDE SMS/MELDING VIA INTERNETT? Du kan sende oss melding når som helst på døgnet, alle dagene i uka, hele året. Vi behandler meldingene fortløpende i vår arbeidstid. Mottar vi SMS etter klokka 1130, blir denne behandlet morgenen etter. Vi vil prøve å imøtekomme ønsket klokkeslett, men kan ikke garantere at det lar seg gjøre. Husk at time i utgangspunktet kun kan bestilles tidligst dagen før du ønsker time. 15

16 For 7.året på rad inviterer vi deg og familien til en avslappende og koselig førjulsdag på Krogstadtunet lørdag 15.desember. Det er tett oppunder jul, og da trenger du kanskje noen timer der du kan senke skuldrene og kose deg litt i lag med oss før du drar heim for å fortsette med juleforberedelsene. I år kan vi tilby: Førjulsdag på Krogstadtunet Lørdag 15. desember kl Ved bålplassen: Kos med geiter, kaniner og søte, små dverghøns, nisseleiting, et stort bål å varme seg på, og kanskje er det også i år en hest du kan ri på. I garasjen: Juleverksted for de minste, med julegavelaging og spikking av nisser. Vaffelkafé med kaffe og til enhver tid nystekte vafler. Salg av juletrær. I fjøset: Kafé med salg av rømmegrøt, risengrynsgrøt, spekemat og flatbrød, kaffe og kaker. Salgsboder der det blant annet selges flatbrød, lefse, karamellkaker, andre bakevarer og mye forskjellig håndarbeid. Lynlotteri med mange flotte gevinster og hovedgevinsten er et superfint pepperkakemiljø. Levende julemusikk i små porsjoner, som kan nytes mens du koser deg med kaffen og småprater med venner og bekjente. I tillegg rusler fjøsnissen rundt på tunet og slår av en prat med både store og små men helst de små Dette er dagen for mange fine opplevelser. Husk at mange av aktivitetene foregår utendørs, så kle deg etter været. Det er ikke noe kjekt å fryse. Vi lover deg massevis av julestemning, så kom og vær med! Hilsen Krogstadtunet og Sørreisa Musikkforening JULEMESSE lørdag 1.desember kl 11:00 Enda noen julegaver igjen? Kom da på julemesse på Sørreisa Frivilligsentral lørdag 1.desember. Salget starter kl. 11:00. Det blir mye fint håndarbeid og noe bakverk å få kjøpt. Kafé med kaffe og kaker. Velkommen!

17 SØRREISA SANG OG MUSIKKRÅD Vil du spille i korps? Husk skolekorpsets tradisjonelle Hvis du ikke har spilt et blåseinstrument før så bli med i aspirantkorpset vårt! JULEKAFFE Kanskje har du i Idrettshallen spilt før, og vil starte opp søndag 2. desember, igjen. ca kl Ta kontakt med vår dirigent Velkommen til kaffe, noe godt å bite i, Kirsti Karlstad Vaeng, mobil korpsmusikk og ei trivlig førjulstund. Vi starter som vanlig rett et LOPPER julegrantenninga og LOPPEMARKED. i Straumen. Vi gjentar suksessen med vårt store loppemarked. Har du lopper, alt mulig av ting og tang utenom klær, så er Skolekorpset veldig glad for å få det til vårt årlige store Etter 11 år er det loppemarked. enda ikke alle som vet hva/hvem Ring en Sørreisa av oss i Frivilligsentral styret,så avtaler eller vi hva vi hvordan driver med. loppene Sentralen kan bli er levert. en stiftelse som består av Vi 5 har lag/foreninger lagerplass. og Sørreisa kommune. Gry ,, Vår hovedoppgave Paul , er å organisere Renate og drive , frivillig Korinna hjelp til de som trenger det i kommunen. Vi har mange frivillige som Loppemarkedet ser på dette arbeidet blir som en berikelse og at de får igjen mye mer enn de gir. lørdag Vi har 15. en gjeng September som kjører. velferdsbussen, noen er med som lærere på leksehjelp og noen kjører ut varm middagsmat til eldre og ufør 365 dager i året. Vi har også noen som hjelper til på sentralen og stiller opp når det trengs i forbindelse med div. arrangement. I tillegg har vi ca 20 damer som er med å skape trivsel for beboerne på sykehjemmet og omsorgsboligene. De stiller opp hver onsdag og serverer kaffe og kaker på avd. og på fredagskafe på storstua. Noen har også Nytt styre valgt på årsmøtet 3.oktober 2012: Leder: Paul Dahlø (Sørreisa skolekorps) Nestleder: Knut Thorstensen (Sørreisa musikkforening) Kasserer: Arnfinn Smørsgård (Sørreisa mannskor) Styremedlemmer : Therese Jakobsen (Nabojent`n) Odd Harald Iversen (Sørreisa trekkspillklubb) Elisabeth Fjeldstad (Sørreisa damekor) noen de besøker hjemme. Sørreisa Frivilligsentral har i dag mange frivillige som gir av sin tid til andre, men vi tar gjerne imot flere. Jo flere vi er desto flere er det å dele på. Kunne DU tenke deg å gjøre noe så ta kontakt for en uformell prat. Ragnhild Hjorthen Daglig leder Sørreisa Frivilligsentral Tlf

18 Sørreisa kommune Konsertjulegave! Sørreisa kommune ved ordfører, ønsker å gi innbyggerne i kommunen en egen julegave også i år, og vil derfor invitere til gratis konsert i Tømmervik kirke lørdag 1. desember kl 1700 På konserten får du oppleve: Nabojent n, dirigent Wenche M. Hermansen Sørreisa skolekorps, dirigent Kirsti K. Vaeng Sørreisa Damekor, dirigent Lise Løvland Sørreisa Musikkforening, dirigent Kirsti Vaeng Sørreisa Mannskor, dirigent Oskar Larsen Elever fra Sørreisa Kulturskole GRATIS inngang! God jul!

19 Masseforflytningsmaskiner Truck + C1 C2 og stortruck Stroppekurs Tårnkran Mobilkran Bro og traverskran Lastebilkran Arbeidsvarslingskurs ADK ADR Telefon: Mobil: Teori og praksis alt på ett sted! Lines Industriområde, 9310 Sørreisa WWW. ANLEGGSSK OLEN. NO Sørreisa Torsdag 21. februar kl 1900, Sørreisa kulturhus Årets store ungdomsbegivenhet går av stabelen torsdag 21. februar i Sørreisa kulturhus. Det blir en flott forestilling med mange typer kunstneriske uttrykk på ungdommens eget vis. Deltakerne er ungdommer i alderen år, og fra scenen får vi : Danseoppvisning Diverse billedkunst Instrumentalister Sangere og Rockeband Påmelding fra 1.desember 2012 Påmeldingsfrist: 18. januar 2013 Kulturhusets folk står for lyd og lys. Foreldregruppa i Sørreisa Skolekorps har salg i foajeen. Jury på 4 personer vurderer deltakerne, og bestemmer hvem som går videre til fylkesmønstringa på Finnsnes i april. Billettpris kr 100,- for voksne, kr 50,- for alle fra 10. klasse og yngre. Hvem blir Sørreisa sine deltakere på Fylkesmønstringa i år? kom i Kulturhuset 21. februar, og du får svaret. Hvis du lurer på noe tar du kontakt med Kulturkontoret, tlf /

20 Bransjeliste - Næringsvirksomhet i Sørreisa Bygg og anlegg, Handtverkere Bertheussen Malerservice AS Helse og velvære EK Automasjon AS Herbalife Distributør Bente M.Evanger Isaksen Eiendom AS Kulde og VVS Consult AS Lasse Larsen, Snekker Midt Troms Elektronikkservice Midt Troms Rørtjenester Myre Elektro Teknikk AS Nilsen, Tormod, Snekker gulbygget.no Rørsystem AS Legekontoret Stakkevold AS Legekontoret Sørreisa Midt-Troms psykologtjeneste Odd Eivinn Vaeng Selvst Herbalife distributør Sørreisa Tannklinikk Sørreisa Tøy & Bøy AS Tankefeltterapeut Anne-Grethe Furøy Dører, vinduer, kjøkken - Ominnredning forretningsbygg Tlf: Totalrenovering Fax: Vaktmestertjenester Stornesvn Sørreisa Mob: Bjørn Simonsen Sørreisa Elektroinstallasjon AS Mona s fotterapi Massasjeterapaut Jorunn Vollstad Midt-Troms psykologtjeneste Naturterapeut, Ragnhild Marie Iversen, hotmail.com Massasjeterapeut Karolina Metrikyte

21 Landbruk og Mat Andsvatn Reinslakteri Arne Mathisen Bjørklund Gård Borgvald Hanssen Bjørn Arne Bjørkmo Einar Nikolaisen Eivind Idar Hansen Fred Johansen Gry B Bjørklund Inge Andersen Ingvald Olsen Ingvar J Østrem Jan- Erik Nikolaisen Jarl Kato Solset Jørn Lundberg Knut Inge Midtbø NH-Rein Nils Heaika Oskal Odd Magne Lombnes Oddbjørn Olsen Oddgeir Kroken Ole O Lange Otto-Kjell Antonsen Ronny Jakobsen Sjømatbilen Inge Vågå Steinhaug gård Stian og Eirin Nilsen Vidar Nordli Varehandel AMNOR AS Andsvatn Reinslakteri BM Mulitshop Coop Midt-Troms BA Furøy Geir Agentur Rimi Guttorm Bakkehaug Vedproduksjon Polarstrikk - produksjon og salg av ullester Rasmussen Per Import Red-Fox Norge DA Rema Sentrum Kiosk AS Shell Sørreisa Skokroken Sportscenteret ANS Sørreisa Brukthandel Sørreisa Solavskjerming Åse Klær - Parfymeri - Garn Industri M.A. Kramvig AS Perpetuum Midt-Troms Treindustri AS Treindustrisenteret i Troms AS Elverums produkter

22 Tjenesteyting Sandbakk begravelseshjelp AMnor AS Rengjøring / Rundvask Siv.ark. MNAL Camilla Moy Storveien 9, 9310 Sørreisa 977 Forside timekort Tlf SWECO Norge AS Bexmo Sørreisa Frisør Dark Design Din frisør Data Service AS Demoneye Thune Autoservice Bakside timekort ToJo AS Hot for swingende Unicotec AS Fritz Roy Solvang - Friske toner for konsert og arrangement Frivilligsentralen Fotograf Ole Mathisen Vigour Health AS Gunvald H Grønlund Welldone AS Gunnvor Bells Eftf Begravelsesbyrå Wellington AS Hanssen Bent Helgesen Ivar, O-kart Hyginor Reiseliv og...dag.../... kl dag.../... kl dag.../... kl dag.../... kl dag.../... kl dag.../... kl Stempel innenfor 74 x 24 mm. Storveien 9, 9310 Sørreisa Ingeniør Tlf.: Sørfosbog Org.nr.: MVA Larsen Linkup/Distriktstorget Larsen Sture Midt-Troms Begravelsesbyrå og Gunnvor Bells Eftf no Midt-Troms Bruktbilutleie ANS Midt-Troms Vaktmesterservice Mitra AS Nord-Norsk Skadedyrkontroll opplevelser Erics Gjestestue AS Anders Sandborgh Furøy Fishingcamp furoyfishingcamp.com Furøy Fiske og Feriesenter A/S Gamtofta Samisk Boplass Krogstadtunet Sandbakken Feriesenter En rekke virksomheter står oppført i bransjeregisteret uten adresse. Meld inn din korrekte adresse til sorreisa.kommune.no så gjør du det lettere for dine kunder å få kontakt med deg.

23 Transport og Maskin Bakkland Transport A/S trond-bakk Drosjesentralen Eilertsen Einar Gundersen Maskiner Jan Pedersen Transport Johnsen Rolf Arne Lange, Ole Anlegg og Maskin AS Nordhaug Maskin AS Stenslette Bil og Maskin stenslettebilogmaskin.no Svein Molund Sørreisa Kran og Transport AS Sørreisa Maskin Team AS Bedriftssupport Sørreisa kommune, Næringsrådgiver Bengt Johnsen Sørreisa kommune - Ragnvald Tollefsen, landbruksleder Senja Næringshage WELLINGTON arbeider med styreog bedriftsøkonomisk rådgivning, strategiutvikling og økonomistyring, med spesiell fokus på næringslivet i distriktene. Vi har utviklet og gjennomfører egne praktiske programmer for bedrifter. Programmene er forankret i høyskole- og universitetsmiljøer. Vi arbeider i tillegg med kjøp/salg, organisering og restrukturering av bedrifter. I forbindelse med økonomistyring og selskapsstyring utfører vi også regnskap og årsoppgjør. Vår logo er et konkret løfte til våre oppdragsgivere om at det skal lønne seg å bruke oss. Samtidig uttrykker fordi det lønner seg en forpliktelse i å legge avgjørende vekt på lønnsomhet i utvikling og gjennomføring av selskapsstyring og våre styre-, strategi- og bedriftsprogrammer. Sørreisa Næringsforening - Gunvald Grønlund Stig Knudsen Tlf Utdanning Anleggsskolen AS anleggsskolen.no Finnfjordbotn vgs avd Sørreisa Guttorm Bakkehaug - Tysk/Engelsk Welligton As, Pb. 10, 9315 Sørreisa 23

24 Isblå mørketid Sørreisa Damekor inviterer til årets vakreste juleeventyr; en isblå mørketidskonsert med 30 damer i samklang med artist Elin Synnøve Bråthen. Publikum får høre både norske kjente julesanger som vekker den varme julestemningen, og irske juletoner, som tar oss med til et nytt landskap. Nytt, men likevel så kjent; i det irsk-keltiske er det lett å føle seg hjemme. Sørreisa-jenta Elin Synnøve Bråthen har gitt ut cden Earthly Things med bandet Eliksir, og The Anchor And The Dream i 2010 og kom i 2012 ut med solo-singelen Time to cross. Hun arbeider med Oslo som base, og gjør konserter lokalt og internasjonalt. Hennes musikk er i brytningen mellom pop og jazz, og ofte inspirert av keltisk musikk. Elin Synnøve vil sammen med Sørreisa Damekor og dyktige musikere gi dere mørketidas vakreste minne: Velkommen til konsert! Lørdag, 15. desember kl Søndag, 16. desember kl Begge konsertene holdes i Sørreisa kirke, Tømmervik Inngang: kr 200,- Glimt fra fjorårets Korslag i Sørreisa Kulturhus

25 la oss synge deg vakre sanger! Sørreisa kulturhus fredag 16.nov kl Medvirkende: Guri Johnson, Bernt Bjørn Julia Bache-Wig, Marius Lien Regi og oversettelse: Kristin Bjørn Scenografi og kostymedesign: Marcus Olson Lysdesign: Tobias Leira s t e m n i n g s ko n s e r t m e d KOR FLOTT Lyddesign: Niklas Swanberg Dramaturg: Morten Kjerstad Glassmenasjeriet er Tennessee Williams mest kjente skuespill, og det er mange grunner til at denne klassikeren fra 1930-tallet er en av verdens mest spilte. Det er en rørende historie om smerten ved å svikte dem man er mest glad i. Tennessee Williams ( ) var en av 1900-tallets mest betydningsfulle amerikanske dramatiker. Williams har skrevet Katt på hett blikktak og En sporvogn til begjær, i tillegg til Glassmenasjeriet. Lørdag 20. november kl i Stonglandet kirke Stemningskonsert Solister: Ida Strand, Anna Charlotte Jakobsen, Lisa Wessel Eriksen og Frode Larsen Piano: Bengt Karlsen Lyd: Jan Olav Vaeng Sørreisa Mannskor og Kor Flott fra Stonglandseidet Lys: Åge Larsen Finnsnes kirke søndag 18.november kl Dirigent: Oskar Larsen Sammen med korene deltar solistene Mia Malik, Lisa Wessel Eriksen og Frode Larsen. På fløyte deltar Stian Bjørklund, og pianist er Eirik Fjelde. Lyd og lys tar Billettpris Jan Olav Vaeng kr. og Åge Larsen seg av. Forhåndssalg av billetter på tlf og Konserten er åpen for alle, og er et samarbeid med Den kulturelle spaserstokken i Lenvik, derfor gratis inngang. Samme konsert framføres i Stonglandet kirke fredag 16. november kl

26 Skiløyper i Sørreisa P Elvelund Hemmingsjord P Linabrekka Lysheia P Reinelv Reinvannet Dette er en oversikt over skiløypene i Sørreisa. Kartet har løypetraseene inntegnet. Her er de merket med symbolet P ved starten, der det er parkeringsmuligheter. Noen turmål er også avmerket. Skihytta Skøelv skole P P Stadion Nordlia P Vakkerhumpen Veltasætra O-hytta Heia Finnset P Svartåsen Vegavannet Farfarhaugen P Rabban Skutere bes vennligst om IKKE å kjøre i oppkjørte skiløyper! Matvannet Løypene kjøres i helgene, hvis ikke annet er nevnt. Det tas forbehold om gode snøforhold. Straumen og Finnset Farfarhaugen, Heia og O-hytta Start ved Sørreisa stadion. I nedre del følger løypa skogsbilveien. Ved «Demninga» tar den av mot Heivarden, eller man kan følge veien helt til Bukkhola og ta av derifra. 26 Løypa fra Øvermoen/Finnset kommer inn på overnevnte løype i området Lyshaugen. Reinelv grendehus - Reinvatnet. Følger traktorvei opp til Reinvatnet, går videre til Skihytta (Karlstadhytta) og møter løypa opp til Vakkerhumpen. Ofte løype fra Reinvatnet til Lysheia.

27 Rabban Svartåsen, Vegavatnet og Matvatnet. Start ved Rabban, løype opp på Svartåsen og en trasè via Småvatnan til Vegavatnet. Denne løypa knyttes dermed sammen til løype-nettet fra Nordlia. Fra P-plass på Rabban kjøres det også løype til Matvatnet og ned til Rabbåsen. Når det er gode forhold kjøres det løype til Hjerttindtuva. Unglyn skistadion -Linabrekka og Svartfjellet. Start på Unglyn skistadion (øverst i Elvelund boligfelt 7.5 km fra Sørreisa mot Finnsnes). Traseen følger lysløypa 2.5 km før den fortsetter til Linabrekka og Svartfjellet. Hele løypa er 13 km lang. Lysløype har mulighet for både klassisk og fristil. Lys på til kl Skøelv- O-hytta. Start fra Porkmoen (Øvreveien). Løypa ender opp ved O-hytta, hvor den møter løypene som kjøres fra Straumen. Det kjøres også løyper fra Skaret (Fosshaug) og fra Fossmoen til O-hytta. Hvis forholdene tillater det kjøres løype fra snuplassen ved Luneborg, inn Skardalen til Littjevannet (Gompvannet)og ned til Gumpedalen. Løypa ender litt innafor den gamle skolen. Kontaktperson Otto Skogheim Sentrum / Nordlia - Vakkehompen, Slåttåsen og Berrskallen Start ved sentralskolen evt ved Gjerdsletta barnehage og fra parkeringsplassen i Nordlia. 2 alternativer: Fjellveien ( kortest) eller via Stabbursvatnet. Løyper videre fra Vakkerhompen til Slåttåsen, samt ned til Karlstadhytta og Møllerhaugen. Det kjøres også løype fram til Berrskallen. Interessert i å lære å spille trekkspill? Troms krets av trekkspillforbundet ønsker å få i gang trekkspillkurs i Sørreisa på nyåret 2013, og ønsker primært å få til et kurs for grunnskoleelever. Hvis det blir oppstart av kurs, så vil Per Ove Johansen bli instruktør. De som ikke har instrument selv kan låne dette hos trekkspillforbundet. Det er foreløpig ikke satt noen pris hva dette vil koste, men de som kunne tenke seg å delta melder dette til Oskar Larsen, tlf , som videreformidler interesse til Troms krets av trekkspillforbundet. Interesserte melder seg innen 8. desember Interessert i gamle foto fra Sørreisaområdet? En del gamle bilder vil bli lagt ut på kommunens nettsider. Bilder kan også bestilles fra Midt-Troms Museum Sandra Sivertsen på hoppkanten i skileikanlegget på Unglyn skistadion 27

PROTOKOLL. Med bakgrunn i reglementets pkt. 2.11.3, ble det gitt anledning til bruk av åpen talerstol. Ingen benyttet denne.

PROTOKOLL. Med bakgrunn i reglementets pkt. 2.11.3, ble det gitt anledning til bruk av åpen talerstol. Ingen benyttet denne. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 07.06.2012 Tilstede: Arbeiderpartiet: Paul Dahlø Jan-Eirik Nordahl May-Tove Grytnes Stein-Morten Gulbrandsen Tor Ivar Olsen Høyre: Ole G Koch

Detaljer

PROTOKOLL. Møteleder orienterte om gjennomføringa av møtet og gikk gjennom sakslista. Han gikk også gjennom valgreglene.

PROTOKOLL. Møteleder orienterte om gjennomføringa av møtet og gikk gjennom sakslista. Han gikk også gjennom valgreglene. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 20.10.2011 Tilstede: Arbeiderpartiet: Paul Dahlø May-Tove Grytnes Jan-Eirik Nordahl Stein-Morten Gulbrandsen Tor Ivar Olsen Høyre: Lars Eriksen

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 2816/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:NAVN Saksnr: 11/911-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet:

POSTLISTE. Lnr: 2816/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:NAVN Saksnr: 11/911-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet: Lnr: 2809/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:GN/BN 18/2 Saksnr: 11/492-10 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CLFA TEI Dok.beskr: TINGLYST EIENDOM, GNR 18 BNR 124 OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV Lnr: 2810/12

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 2. desember 2012 kl i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell).

Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 2. desember 2012 kl i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell). Årsmøte Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 2. desember 2012 kl. 20.00 i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell). Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder,

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2004 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen ble startet i Hole kommune i 1996 og er et svært viktig bidrag til

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

t e Kortprogram for Øystre Slidre Høgre

t e Kortprogram for Øystre Slidre Høgre e r t Øys e r d i Sl Kortprogram for Øystre Slidre Høgre Nye ideer og bedre løsninger Høyre har en visjon for fremtiden Øystre Slidre Høgre vil styrke optimismen og livskraften hos hver enkelt og stimulere

Detaljer

Li-Nytt. Mandag 27. mars 2017 Siste møte i Motorferdselsutvalget for vintersesongen LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK

Li-Nytt. Mandag 27. mars 2017 Siste møte i Motorferdselsutvalget for vintersesongen LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 27.11.2014

TORSDAGSPOSTEN 27.11.2014 TORSDAGSPOSTEN 27.11.2014 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 48 Lørdag 29.11 Julemarked! Kl 10:00 16:00 Torsdag 04.12

Detaljer

Program og påmelding til aktiviteter

Program og påmelding til aktiviteter Sommer i Hof 2011 Program og påmelding til aktiviteter Kulturkontoret i samarbeid med kirken og SFO tilbyr sommeraktiviteter for barn og unge i tidsrommet 8. - 19. august. Alle aktivitetene har utgangspunkt

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

Telefylkets Musikkorps

Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps Sponsorprogram for 2013/2014 Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps (TMK) er janitsjarkorps. Korpset er et av Grenlands eldste korps og ble stiftet i 1893 på Bakken i Skien.

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Valgprogram for perioden 2011-2015

Valgprogram for perioden 2011-2015 VALGPROGRAM 2011 2015 BERLEVÅG HØYRE Visjon: Berlevåg og Kongsfjord skal fortsatt være gode og trygge steder å bo. Vår viktigste utfordring framover blir å tilrettelegge for nye arbeidsplasser og snu flyttestrømmen

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2011 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Liv og røre i Dyrøy. Jula 2009

Liv og røre i Dyrøy. Jula 2009 Liv og røre i Dyrøy Jula 2009 Høy hastighet! Stor valgfrihet! Med fiber er du garantert de beste løsninger innen Internett, digital-tv, filmleie og telefoni. Alt i en og samme kabel. Og med tjenester som

Detaljer

KVARTALSNYTT 3, 2014. FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal:

KVARTALSNYTT 3, 2014. FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal: KVARTALSNYTT 3, 2014 FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal: v SARA PÅ TUR TIL FIJI- MØTER, KONSTRUKTIVE DISKUSJONER,

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2015 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som kasserer i Frivilligsentral I de ulike foreninger

Detaljer

Sørreisa kommune. Kulturuka Ungdomsråd i Sørreisa

Sørreisa kommune. Kulturuka Ungdomsråd i Sørreisa Sørreisa kommune Kulturuka Ungdomsråd i Sørreisa Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2014 Lag og foreninger Kjerneverdien for Sørreisa er frivillige lag og foreninger. I vinter har vi fra kommunen

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

PROTOKOLL. Møtet startet kl 09.00 med bedriftsbesøk hos Anleggsskolen AS. Deretter besøkte formannskapet Per Tore Fredriksens selvbygde båt Lisa II.

PROTOKOLL. Møtet startet kl 09.00 med bedriftsbesøk hos Anleggsskolen AS. Deretter besøkte formannskapet Per Tore Fredriksens selvbygde båt Lisa II. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.04.2013 Tilstede: Paul Dahlø AP Ole G. Koch H Jan-Eirik Nordahl AP vara for May-Tove Grytnes AP Hanne Fredriksen Samlingslista Jørn Lindbøl

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 16.10.2012 Kl: 10.00 Sørreisa, 19.10.2012 Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE PS 70/12 12/22 REFERATSAKER TEKNISK- OG AREALUTVALGET TAU 05.10.2012

PROTOKOLL SAKSLISTE PS 70/12 12/22 REFERATSAKER TEKNISK- OG AREALUTVALGET TAU 05.10.2012 SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk og arealutvalget Møtedato: 05.10.2012 Tilstede: Jarl Kato Solset KRF Ole Edvin Langaune SP Jan A. Pettersen FRP Ragnhild Hjorthen SAML Steinar Halvorsen H (vara

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

PROTOKOLL. Møtets varighet; kl 09.00 12.00 Utvalget fikk omvisning på Sørreisa Omsorgssenter i etterkant av møtet. SAKSLISTE

PROTOKOLL. Møtets varighet; kl 09.00 12.00 Utvalget fikk omvisning på Sørreisa Omsorgssenter i etterkant av møtet. SAKSLISTE SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Helse- og sosialutvalget Møtedato: 04.05.2012 Tilstede: Ole G. Koch H Evy Nordby AP Tor Ivar Olsen AP Hanne Fredriksen Saml Erlend Dårflot Olsen Saml * Fra adm: Ann Kristin

Detaljer

Referansegruppe for praktisk kvalitetsarbeid timesammedag Hvordan komme i gang og hvordan unngå fallgruver?

Referansegruppe for praktisk kvalitetsarbeid timesammedag Hvordan komme i gang og hvordan unngå fallgruver? timesammedag Hvordan komme i gang og hvordan unngå fallgruver? Aage Bjertnæs spesialist i allmennmedisin og arbeidsmedisin Risvollan legesenter, Trondheim abjertna@online.no Bedre tilgjengelighet hos fastlegen

Detaljer

MUNTRE MUSIKANTER. konserter med elevmedvirkning. Konsert for 1. - 7. årstrinn. Forsvarets musikk

MUNTRE MUSIKANTER. konserter med elevmedvirkning. Konsert for 1. - 7. årstrinn. Forsvarets musikk 2012 2013 MUNTRE MUSIKANTER konserter med elevmedvirkning Konsert for 1. - 7. årstrinn Forsvarets musikk OM programmet Forsvarets musikk og Rikskonsertene har gått sammen om å lage skolekonserter og familiekonserter

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 11 desember 2011 Utgiver Alvdal kommune.

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 11 desember 2011 Utgiver Alvdal kommune. ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 11 desember 2011 Utgiver Alvdal kommune. ÅPNINGSTIDER JULA 2011 Biblioteket er stengt fra 23. desember til og med 1. januar. KOMMUNEHUSET OG NAV 27.12.11 09.00-14.30 28.12.11

Detaljer

PROTOKOLL SØRREISA KOMMUNE

PROTOKOLL SØRREISA KOMMUNE SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 29.03.2012 Tilstede: Arbeiderpartiet: Paul Dahlø Jan-Eirik Nordahl May-Tove Grytnes Stein-Morten Gulbrandsen Tor Ivar Olsen Høyre: Ole G Koch

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 01.11.2012 Kl: 09.00 Sørreisa, 25.10.2012 Gyldig forfall meldes til Ordfører Paul Dahlø på tlf. 99 20 46

Detaljer

Omsorgsboligprosjekter. Skånland kommune. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011)

Omsorgsboligprosjekter. Skånland kommune. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011) Omsorgsboligprosjekter Skånland kommune Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011) Bakgrunn og formål Det etableres et pilotprosjekt mellom Skånland kommune og Nasjonalt Program for

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

AKTIVITETS- SKOLEN BOLTELØKKA

AKTIVITETS- SKOLEN BOLTELØKKA AKTIVITETS- SKOLEN BOLTELØKKA 2016 2017 Velkommen! Det er en glede for oss å ønske deg velkommen til Aktivitetsskolen på Bolteløkka. Det er et tilbud hvor barna kan leke og lære, få nye opplevelser og

Detaljer

MEDLEMSMØTEPROTOKOLL FOR KOR OG ANDRE FORENINGER TIRSDAG 15. JANUAR 2013. Møtet satt kl. 18:10 av styrets leder Irene Birgitte Arnesen

MEDLEMSMØTEPROTOKOLL FOR KOR OG ANDRE FORENINGER TIRSDAG 15. JANUAR 2013. Møtet satt kl. 18:10 av styrets leder Irene Birgitte Arnesen Øraveien 2, 1630 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside: www.musikk.no/fredrikstad MEDLEMSMØTEPROTOKOLL FOR KOR OG ANDRE FORENINGER TIRSDAG 15. JANUAR 2013 Møtet satt kl. 18:10 av styrets leder Irene Birgitte Arnesen

Detaljer

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn.

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. HVOR HOLDER SFO TIL? SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. Vi har også tilgang til naturfagrommet, kunst og håndverksrommet,

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE PS 77/11 11/516 SØKNAD OM FRADELING ETTER JORDLOVA 12 GBNR. 17/3, 17/17, 17/27, 24/1, 24/5, 24/10, 25/6

PROTOKOLL SAKSLISTE PS 77/11 11/516 SØKNAD OM FRADELING ETTER JORDLOVA 12 GBNR. 17/3, 17/17, 17/27, 24/1, 24/5, 24/10, 25/6 SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk og arealutvalget Møtedato: 09.12.2011 Tilstede: Jarl Kato Solset Krf Ole Edvin Langaune SP Gunn Karin Eriksen H Ragnhild Hjorthen Saml Bjørn Simonsen Saml vara

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 20.11.2014

TORSDAGSPOSTEN 20.11.2014 Kalender uke 47 Mandag 24.11 Månedsfest kl 11:45 Lørdag 29.11 Julemarked! Kl 10:00 16:00 Torsdag 04.12 Felles foreldremøte (salen kl 18:30) TORSDAGSPOSTEN 20.11.2014 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer

Detaljer

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss 1. Organisering Oppsal treffsenter er et kommunalt drevet treffsenter i Oslo Kommune, Bydel Østensjø. Treffsenteret leier sine lokaler av Oppsal Samfunnshus

Detaljer

PROTOKOLL. styremøte. Tid: Sekretær: Veronica i. Ormåsen. Heidi T. Kaspersen Raymond Helin

PROTOKOLL. styremøte. Tid: Sekretær: Veronica i. Ormåsen. Heidi T. Kaspersen Raymond Helin lr~llii!~.ij Frvilghetssentralen Fauske utskrift foretatt 16.10.2008 Side 1 av 5 J roj: ()2/I03Flj PROTOKOLL styremøte Sted: Møteleder: Frivillighetssentralen i Fauske K'ell Sandvik Tid: Sekretær: Torsdag

Detaljer

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER V03 Oppdatert 06.01.2012 Side 1 av 6 OM OMSORGSBOLIGEN Vennatunet omsorgsboliger ligger vakkert til i bygda Skaun i landlige omgivelser Det er kort vei til butikk,

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Aksjon sommerjobb 2009

Aksjon sommerjobb 2009 Aksjon sommerjobb 2009 Kroken sykehjem, Undervisningssykehjemmet i Troms Kroken sykehjem skal være en framtidsrettet institusjon med et helhetlig syn på eldreomsorg Avdelingene; Lanes, Nerstranda, Bukta,

Detaljer

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER Foto: Connie Slettan Olsen Ørnes omsorgssenter Hovedetasjen består av: 1. Sykehjemsavdelingen 2. Øyeblikkelig hjelp og døgnopphold (ØHJD) 3. Tildelingskontoret 4. Hjemmetjenesten

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Naboliste, reguleringsplan for Holmen industriområde 1870-29/1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge LILANDVEIEN 82 1870-29/1 LIEN OLE BJØRN Hjemmelshaver (H)

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Sørreisa kommune. Julehandel i Sørreisa

Sørreisa kommune. Julehandel i Sørreisa Sørreisa kommune Julehandel i Sørreisa Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 4 2013 er at kommunestyret er tydelig og enig med seg sjøl! Budsjettarbeidet er i full gang når dere leser dette. Det var

Detaljer

Dok.dato: 27.06.2013. Klassering: Dok.dato: 28.06.2013. Klassering: SK/MSO

Dok.dato: 27.06.2013. Klassering: Dok.dato: 28.06.2013. Klassering: SK/MSO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.07.13, Journalenhet: sk*, Dokumenttype: I,, Status: J,A 01.08.2013 Samarbeidsavtale mellom kommunene: Kvængangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Da er den første sommermåneden over, og vi på

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica otel, ammerfest tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Laila Davidsen Ivan Olsen Geir Ove Bakken Forfall

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

KULTURUKE FOR ELDRE I SKEDSMO KOMMUNE 2011 26. SEPTEMBER TIL 1. OKTOBER 1

KULTURUKE FOR ELDRE I SKEDSMO KOMMUNE 2011 26. SEPTEMBER TIL 1. OKTOBER 1 KULTURUKE FOR ELDRE I SKEDSMO KOMMUNE 2011 26. SEPTEMBER TIL 1. OKTOBER 1 Eldrerådet i Skedsmo har også i år lagt opp til en kulturuke spesielt for eldre. Kulturopplevelser gir livet økt verdi, det er

Detaljer

PROTOKOLL. Kristine Myhre Tunheim fra Rimfrost Teaterensemble orienterte om prosjektet samspill sikring av scenekunst i Midt-Troms SAKSLISTE

PROTOKOLL. Kristine Myhre Tunheim fra Rimfrost Teaterensemble orienterte om prosjektet samspill sikring av scenekunst i Midt-Troms SAKSLISTE SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2011 Tilstede: Knut H. Olsen H Eli Skog AP Kjell-Ove Larsen SP Rita-Lill Løkke SAML Hanne Fredriksen SAML Forfall: John Harry Gundersen

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 6

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 6 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 6 November M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Desember M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 Selbu Skytterlag Styret i Selbu Skytterlag består av: Leder Kasserer Styremedlemmer: Fra ungdomsutvalget Ola Bjerkenås Bengt Ødegård Mikal Langseth Bernt Evjen Alf Magne

Detaljer

Informasjon til pasient og pårørende. ved Mandal Sykehjem

Informasjon til pasient og pårørende. ved Mandal Sykehjem Informasjon til pasient og pårørende ved Mandal Sykehjem Velkommen Vi ønsker deg velkommen til Mandal sykehjem, og håper du vil trives her. Sykehjemmets hovedmålsetting er å gi tilpasset tilbud, når det

Detaljer

våren 2009 2009neråv

våren 2009 2009neråv ren 2009 våren 2009 Hva er G60? Et kulturtilbud til ungdom mellom 13-20 år som ønsker å gjøre noe kreativt på fritida Tilbyr kurs og lokaler til aktiviteter som band, foto, tekstil, keramikk, grafikk m.m.

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret!

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret! Trivselssenteret Middag på Trivselssenteret smaker godt og er sosialt! Program våren 2013 Trivselssenteret har fortsatt et høyt aktivitetsnivå og kan tilby et vårprogram som kan friste de fleste! Vi har

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune.

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune. Sørfold Senterparti Sørfold - best som egen kommune. VÅRE VEIVISERE VIL VÆRE: Bestå som egen kommune Ta hele Sørfold i bruk Trygghet i alle livets faser Tenke miljørettet Kultur gir liv Hjelpe ungdom til

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Hemne kommune Gruppearbeid Enhetene + Kommunestyret fredag

Kommuneplanens samfunnsdel Hemne kommune Gruppearbeid Enhetene + Kommunestyret fredag Kommuneplanens samfunnsdel Hemne kommune 2013-2025 Gruppearbeid Enhetene + Kommunestyret fredag 6.9.2013 Prosessen så langt Planstrategi vedtatt 18.09.2012 Oppstartmøte i Trondheim 25.-26.10.2012 Folkemøter

Detaljer

Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling

Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling Et godt sted å være Informasjon til pasienter og pårørende 1 Rev. 18.11.16 VELKOMMEN TIL SJØMANNSHJEMMETS SYKEHJEM. Hensikten med denne brosjyren er å gi opplysninger

Detaljer

Turnéplan: Valkyrien Allstars Midt-Troms SMU

Turnéplan: Valkyrien Allstars Midt-Troms SMU Man 31. aug. 2015 kl. 10:00 Berg skole Berg Montessoriskole: trinn: 10trinn, 1trinn, 2trinn, 3trinn, 4trinn, 5trinn, 6trinn, 7trinn, 8trinn, 9trinn, antall: 28 Berg skole: trinn: 1 10, antall: 62 Totalt

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER September 2013 UTGIVELSE NR. 216 AKTIV OG ÅPEN HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I VALG 2013 KOMMUNEBLOMSTEN Østersurt Mertensia maritima KOMMUNALE MØTER Hovedutvalg for oppvekst og omsorg: 04.09.13 kl.16:00

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen.

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen. Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Frist 1. mai Kulturkontoret Postboks 53, 4685 Nodeland For året 2011 Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 postmottak@songdalen.kommune.no Søkernavn (lag/forening):

Detaljer

HAGLEBUPOST NR 227. ÅPNINGSTIDER PÅSKEN Påsken har vi åpent hver dag Fra kl. 10.00 til 22.00

HAGLEBUPOST NR 227. ÅPNINGSTIDER PÅSKEN Påsken har vi åpent hver dag Fra kl. 10.00 til 22.00 HAGLEBUPOST NR 227 Dato: 18. mars Temp: -8 gr Været: Tynt lag med skyer som solen nesten kommer igjennom. Snødybde: Ca. 85 cm ÅPNINGSTIDER PÅSKEN Påsken har vi åpent hver dag Fra kl. 10.00 til 22.00 Skiløyper:

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10 April M Ti O To F L S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Detaljer