Sunnmøre. Romsdal. Ekspressbuss til. Vi køyrer for deg! Søre, Indre og Nordre. Midsund, Sandøy og Vestnes. Oslo, Bergen, Ålesund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sunnmøre. Romsdal. Ekspressbuss til. Vi køyrer for deg! Søre, Indre og Nordre. Midsund, Sandøy og Vestnes. Oslo, Bergen, Ålesund"

Transkript

1 Sunnmøre Søre, Indre og Nordre Romsdal Midsund, Sandøy og Vestnes Ekspressbuss til Oslo, Bergen, Ålesund Vi køyrer for deg! nettbuss.no Gjeld i tida

2 VELKOMEN PÅ BUSSEN! Dette ruteheftet omfattar trafikken på Sunnmøre samt kommunane Midsund, Vestnes og Sandøy i Romsdal. Rutene vert utførte av Nettbuss Midt-Norge AS. For lokaltrafikken i kommunane Ålesund, Giske og Sula er vi operatør på ei anbodskontrakt med Møre og Romsdal fylkeskommune, og ruter som er omfatta av dette er ikkje med i heftet. Rutenettet omfattar tilbod over fylkesgrensa til Stryn, Nordfjordeid, og vi er stolte av å drive rutetrafikk til/frå verdsarvområdet Geirangerfjorden og til andre kjende turistattraksjonar som Trollstigen og Runde. Ekspressruter Sunnmøre-Strynefjellet-Gardermoen/Oslo (Nettbuss express) Ålesund-Førde/Bergen (Nor-Way Bussekspress) Ruteheftet gjeld f.o.m. 1. mai 2015 t.o.m. 31. desember Normalt er ruteterminen eit år, men frå 1. januar 2016 går vi over på ei anbodskontrakt i alle kommunar unntatt Midsund og Vestnes. Rollefordelinga mellom fylkeskommunen som oppdragsgivar og Nettbuss som operatør vert annleis. Som ny inntektsansvarleg overtek Møre og Romsdal fylkeskommune ansvaret for rutepublikasjonar frå årsskiftet. Dette heftet er basert på seks geografiske regionar med ulik fargesetting. Rutesamband til/frå Oslo og Bergen er plasserte fremst i heftet. Dei største tabellane er delte i ruter Dx67 (måndagfredag), 6 (laurdag) og (7) søndag. Vi bruker «dagkoder» som er forklart nede på side 4. Ruter som er innstilte om sommaren og kvardagar i romjula er merka i tabellane med fotnotar eller anna bakgrunnsfarge. Skulerutene er merka Skule på toppen av kollonna eller med fotnote s) når berre delar av strekninga er skulerute. Oversyn over skulefridagar finn ein på side 4. På side har vi eit oversyn over endringar i samband med heilagdagane i mai/juni 2015 samt jule- og nyårshelga. Ta vare på ruteheftet og studer tabellane som er aktuelle for deg. Vi høyrer gjerne frå deg om du har merknader til rutene og ruteheftet. RUTEINFORMASJON Ruteinformasjon på nett: Møre og Romsdal: TIMEkspressen (alle linjer) og Nettbuss express: Nor-Way Bussekspress: Reiser i Norge: Ruteinformasjon på telefon: Trafikanten Møre og Romsdal: tlf 177 Ved oppringing frå telefon utanfor fylket: Kundeservice, Nettbuss express: Ruteinformasjon på SMS: 2177 Send ordet MR - samt namna på stadene du vil reise frå og til, og du får straks tilsendt klokkeslett for neste avgang. Tenesta kostar kr. 3,- pr. melding. Du gjer slik: Finn neste avgang: Tast inn: <mr> <namn på staden du reiser frå> <namn på staden du reiser til> Eksempel: mr volda ålesund Send til 2177, og du får tilsendt første avgang frå Volda etter sendetidspunkt. Repro: 07 Media 07.no Ruteinformasjon: Tlf 177 frammr.no

3 RUTEOVERSYN / INNHALDSREGISTER Rutesamband til/frå Oslo og Bergen NX145 Oslo - Oslo lufthavn - Volda - Ulsteinvik Oslo - Stryn - Stranda - Ålesund Bergen - Førde - Nordfjordeid - Volda - Ålesund Ålesund - Sykkylven - Stranda - Førde - Bergen Måløy - Maurstad - Åheim - Hareid - Ålesund Vanylven - Maurstad - (Bergen/Oslo) Ruter i Ørsta, Volda og Vanylven 100 TIMEkspressen Volda-Ørsta-Ålesund/Moa-Molde- Kristiansund Volda/Ørsta-Ulsteinvik-Hareid Volda/Ørsta-Fosnavåg-Larsnes Volda/Ørsta-Eidså-Åheim Nordfjordeid-Volda-Ålesund Volda-Stryn Lokalruter i kommunane Volda, Ørsta og Vanylven Ruter i Norddal, Stordal og Ørskog 210 Valldal - Sjøholt - Ålesund Geiranger - Eidsdal - Ålesund Åndalsnes - Trollstigen - Geiranger Lokalruter i Norddal kommune Ruter i Haram, Sandøy og Skodje 230 Brattvåg - Vatne - Ålesund Skodje - Ålesund Fiksdal - Vatne - Ålesund Lokalruter i kommunane Haram, Sandøy og Skodje Bestillingsruter Haram Fastland Ruter i Stranda og Sykkylven 250 Ålesund - Sykkylven - Stranda - Hellesylt - Stryn Lokalruter i kommunane Stranda og Sykkylven Ruter i Hareid, Herøy, Ulstein og Sande 310 Åheim/Syvde - Årvik - Hareid Fosnavåg - Ulsteinvik - Hareid Hareid/Ulsteinvik - Ørsta/Volda Fosnavåg/Larsnes - Ørsta/Volda Lokalruter i kommunane Hareid, Herøy, Ulstein og Sande Ruter i Midsund og Vestnes 240 Molde - Midsund Rekdal-Furneset-Vestnes Vikebukt-Tresfjord-Vestnes-Furneset Ruteinformasjon: Tlf 177 frammr.no - 3 -

4 OVERSYN OVER SKULEFRIDAGAR 2015 Fridag: Fredag Siste skuledag: Fredag Første skuledag: Måndag Haustferie: Måndag t.o.m. fredag (Veke 41) Juleferie: Laurdag t.o.m. søndag FORKORTINGAR OG SYMBOLBRUK D = Dagleg x = Unntatt/minus s = Skuledagar Skule = Skuledagar = ferje = snøggbåt = buss = tog 1 = Måndag 2 = Tysdag 3 = Onsdag 4 = Torsdag 5 = Fredag 6 = Laurdag 7 = Søndag Fargar som er brukt og kva dei tyder: Laurdag Søndag Sommarrute Innstilt , romjula og påskeveka. Innstilt i fellesferien (veke 28-31), romjula og påskeveka. TELEFONAR Nettbuss Midt-Norge AS Region Møre Sør, Furene, 6105 VOLDA E-post: = Bussen passerer ikkje denne staden - = Bussen passerer utan oppgitt tidspunkt r = Køyrer så langt det er passasjerar KONTOR: TELEFON TELEFAKS Opningstid måndag-fredag Volda / Ørsta, (Furene) Ålesund, Vågavn Avdelingskontora våre i Ulsteinvik, Fosnavåg, Eidså, Stranda, Sykkylven, Sjøholt og Eidsdal har avgrensa opningstid. Kontakt derfor nærmaste kontor ovanfor. (Ruteinformasjon tlf 177) Andre viktige telefonar: Moa Trafikkterminal: tlf Molde Trafikkterminal: tlf Hittegods: Kontakt kontor/avdelingskontor Ruteinformasjon: Tlf 177 frammr.no

5 BUSSTAKSTAR MØRE OG ROMSDAL Ferjebillettar kjem i tillegg der dette er aktuelt. Sone Enkeltbillett Verdikort Km Vaksne Student t.o.m. c) 17,0 % Born Honnør Militær 25% rabatt Gruppe b) Månadskort a) Vaksen Vaksen 30 dg 15 dg Miljøkort Ørsta/Volda, Ulsteinvik og Sykkylven: Vaksne kr 480,- born kr 280,- a) Månadskort for buss og ferje vert rekna ut slik: Km for buss + km for ferje = sum km som ein avrundar oppover til nærmaste sone. b) Rabatten gir fullt utslag på reiser over 40 km og lengre c) På fylkeskryssande ruter er studentrabatten 25 %. MILJØKORT Ørsta/Volda, Ulsteinvik og Sykkylven: Vaksne kr 480,- born kr 280,- Student 30 dg Student 15 dg Makspris Makspris Makspris Makspris Ruteinformasjon: Tlf 177 frammr.no - 5 -

6 REISEVILKÅR, MODERASJONAR OG PERIODEKORT Vedtekter for transport med rutegåande busstrafikk i Noreg godkjent av Samferdselsdepartementet den , er å sjå på som kontraktvilkår mellom den reisande og busselskapet. Reisande som gjer krav på rabatt etter ordningane nedanfor må vise legitimasjon ved påstiging. Dette gjeld også ungdom som gjer krav på barnetakst. Alle brukarar av periodekort (månadskort, miljøkort og ungdomskort) må ha med seg gyldig kvittering som viser utløpsdato. Merk at for rutene til Oslo, Nettbuss express gjeld andre billettkategoriar og moderasjonsordningar enn det som er omtalt nedanfor. Barn Halv takst for barn f.o.m. 4 år og inntil fylte 16 år. Taksten vert runda oppover til næraste heile krone. Barnehagar får reise med eit barn under 4 år fritt pr betalande vaksen. Barn som reiser åleine må vere i skulepliktig alder. Vedkomande må ha lett tilgjengeleg kontaktinformasjon både til den som leverer ved avreise og den som skal hente barnet ved framkomst. Viser elles til informasjon om Barn som skal reise åleine på Honnør Rabatt vert gitt til personar som: a) har fylt 67 år b) mottek uførepensjon etter folketrygdlova c) er blinde d) er ektefelle/sambuar/partnar som reiser saman med person som har rett til honnørbillett etter punkt ovanfor. Innan Møre og Romsdal: 50% rabatt på ordinær enkel og for fylkeskryssande reiser tilsvarande 33 %. Følgjeperson for funksjonshemma reiser gratis dersom heimstadkommunen til den sistnemnde har skrive ut følgjepersonkort. Godkjent legitimasjon må visast fram utan oppmoding. Skule- og studentrabatt Elevar ved offentleg godkjende vidaregåande skular/privatskular og studentar ved universitet, høgskular, akademi får rabatt på enkeltbillett. Ordninga gjeld også for elevar i grunnskulen som har fylt 16 år. Rabattsatsen er ulik i og utanfor Møre og Romsdal. Studentmoderasjon vert gitt til norske og utanlandske studentar med studium i Noreg eller i utlandet. Følgjande fell utanom ordninga med studiemoderasjon: Elevar ved korrespondanse-/etatskular, kortvarige kveldskurs, språkkurs, hospitantar, lærlingar og vaksne i full ervervsmessig stilling. Gyldig legitimasjon: Det krevst studie- eller skulebevis med foto og/eller kvittering for betalt semesteravgift. For utanlands-/utanlandske studentar gjeld berre International Student Card (ISIC-kortet) som gyldig rabattbevis. Innan Møre og Romsdal: 50 % rabatt på enkeltbillett på reiser frå 70 km ein veg. For kortare reiser kan ein løyse billett for 70 km. Ein kan ikkje pårekne gjennomgåande billettering dersom ein må løyse billett med fleire selskap. Skuleelevar og studentar under 30 år kan kjøpe månadskort med 40 % rabatt. (Les om tinging av dette i avsnittet nedanfor om MÅNADSKORT). På fylkeskryssande reiser : 25 % Ruteinformasjon: Tlf 177 frammr.no

7 REISEVILKÅR, MODERASJONAR OG PERIODEKORT Militære/sivile tenestepliktige Militære soldatar (menige/korporalar/befalskuleelevar/militære lærlingar/hv-mannskap og repetisjonssoldatar på øvingar/kurs). Rabatten er 50 %. På ekspressrutene (Nor-Way Bussekspress) får militære som reiser i uniform samt sivilt tenestepliktige 90% rabatt. Minstetakst som lågaste vaksentakst. Det må visast vernepliktsbok /blått ID-kort. Grupperabattar Møre og Romsdal: Grupper på 2 personar og fleire får ved kjøp av felles billett 25% rabatt på vaksen-/barnebillett. Minstetakst er som lågaste sone. På fylkeskryssande ruter får vaksne i: - Minigruppe (2-8 pers): 25 % rabatt - Gruppe: (9 stk. og fleire): 33 % rabatt. (Førehandstinging av plass for grupper på ni og fleire). Barn og honnørreisande kan reknast inn i gruppe, men får ikkje meir rabatt enn høvevis 50 og 33 %. Student og militære kan ikkje reknast som del av gruppe. Verdikort Kortet kan kjøpast på bussen og prisen vert rekna etter vaksen takst (x10) for ei bestemt reiselengd (sone). Kortet gir 16,7% rabatt for vaksne på enkeltreise innanfor gjeldande reiselengd. Kortet kan også nyttast som betalingsmiddel på lengre reisestrekningar. Når kortet er tomt kan det fornyast på bussen. Verdikort kjøpt hos oss er gyldige på våre bussar og på ferjeoverfartar med gjennomgåande buss. I dei tilfella ein reiser med to ulike busselskap, må kunden ha to verdikort eller løyse enkeltbillett. Månadskort: (Vaksne/student) Korta vert selde for ei bestemt strekning (også inkl. ferje) og gjeld for ein person. Ein kan velje påfylling for halv eller heil månad. Studentar under 30 år får 40 % rabatt på månadskort. (Berre 1/1 månad - hugs gyldig studiebevis). For førstegongskjøp, betaling og fornying - sjå avsnittet nedanfor om tinging av periodekort. Miljøkort i Ørsta/ Volda, Ulsteinvik og Sykkylven: Dette er rimelege «månadskort» som gjeld på Lokalekspressen i Ørsta/Volda og Sykkylven samt «Bakkebyruta» i Ulsteinvik. For førstegongskjøp, betaling og fornying - sjå avsnittet nedanfor om tinging av periodekort. Miljøkort kan berre kjøpast for ein heil månad. Prisar 2015: Vaksne: kr 480,- Born: kr 280,- Ungdomskort i Møre og Romsdal Kan kjøpast av born og ungdom inntil fylte 23 år og gjeld alle bussar (ikkje flybuss og nattbuss), ferjer og hurtigbåtar innan Møre og Romsdal. kr 400,- for ein månad (2015). For tinging av kort og betaling sjå avsnittet nedanfor om tinging av periodekort. Kortet gjeld berre saman med gyldig legitimasjon, som til dømes skulebevis med foto, bankkort, førarkort, pass eller annan godkjent legitimasjon med foto. Ruteinformasjon: Tlf 177 frammr.no - 7 -

8 REISEVILKÅR, MODERASJONAR OG PERIODEKORT Tinging av periodekort Ved førstegongskjøp må kortet tingast på (Hugs å leggje ved digitalt foto). Nytt kort vert sendt i posten og betaling (påfylling av verdi) skjer på bussen. Du får også nytt kort ved personleg frammøte ved Moa Trafikkterminal eller kontoret vårt i Furene i Volda. Hund/sykkel Barnetakst, men minstetakst er lågaste vaksentakst. Sykkel vert teke med i den grad det er kapasitet. Buss i rute har ikkje plikt til å ta med levande dyr. Sjåføren kan krevje at dyr vert sett av undervegs dersom det vert til plage for andre passasjerar (t.d. allergikarar). På ekspressbussane tek vi ikkje med levande dyr inne i bussen. Førarhund for blinde, polititenestehund med politi i uniform, redningshund i teneste/opplæring med tenestesele og servicehund vert aksepterte og tekne med vederlagsfritt. Refusjon av månadskort Ved sjukdom kan månadskort refunderast etter særskilde reglar. Gebyr/straffetakst Reisande som ved kontroll ikkje kan vise gyldig billett eller kort, skal betale tilleggstakst svarande til det dobbelte av taksten for enkeltbillett på vedkomande strekning. Minstetaksten er kr. 100,-. På ekspressrutene utanfor Møre og Romsdal er minstetaksten ved manglande billett kr 500,-. Bagasje/ansvar Bagasje inntil 20 kg vert teke med fraktfritt. På ekspressbussane er grensa 30kg. Busselskapet er ikkje ansvarleg for tap av eller skade på bagasje som vert teke med fraktfritt, med mindre det kan påvisast forsett eller grov aktløyse frå vår side, jfr «Vedtekter for reiser med rutebil.» Busspakkar Busspakketilbodet er basert på direkte levering/henting på bussane eller busspakke-ekspedisjon. Sendar skal varsle mottakar om sending. Enkeltpakkar over 30 kg vert berre frakta etter spesialavtale. Fraktsatsar (Gjeld frå Atterhald om endringar.) Gods 1 Gods 2 Gods 3 kg 0-50 km km 250- km 0-1, ,1-5, ,1-20, ,1-30, ,1-50, Ruteinformasjon: Tlf 177 frammr.no

9 Nattbuss Sunnmøre - Oslo Ålesund via Volda og Stryn til Gardemoen/Oslo. Fosnavåg via Volda og Stryn til Gardermoen/Oslo. Den billegaste billetten kjøper du på nettbuss.no Vi køyrer for deg!

10 RUTESAMBAND TIL/FRÅ OSLO OG BERGEN NX145 OSLO-STRYN-VOLDA-ULSTEINVIK/FOSNAVÅG/ ÅLESUND Nattbuss direkte Oslo-Volda-Ørsta-Ulsteinvik. Dagbuss med omstigning på Nordfjordeid. * Km D DX6 DX DX56 56 DX67 0 Oslo bussterminal Olavsgaard p. 2220p 2220p. 49 Oslo Lufthavn p. 2300p 2300p. 60 Nebbenes E p. 2320p 2320p. 125 Nydal Statoil p 0010p. 151 Mjøsbrua vest p 0030p. 182 Lillehammer skysst p 0055p. 196 Øyer Quality Hotel Hafjell Ringebu skysstasjon p 0140p. 250 Hundorp p 0150p. 263 Vinstra Sødorp Gjestg.gård Kvam Sinclair p 0215p. 273 Kvam Sinclair p 0250p. 294 Otta skysstasjon Vågåmo Smedsmo c. 0335p 0335p. 356 Lom p 0400p. 374 Bismo p 0420p. 416 Grotli p 0455p. 429 Langvatn p 0505p. 481 Stryn rb.st Stryn rb.st Kjøs bru Grodås Kalvatn nord Geitvik Hjelle v.kr. (Eid) Nordfjordeid rb.st d.. Nordfjordeid rb.st Hjelle v.kr. (Eid) Folkestad Volda rb.st Volda rb.st Furene Ørsta rb.st Vartdal a. Moa trafikkterminal a. Ålesund rb.st a. Ørsta rb.st Eiksundbrua Garneslomma Ulsteinvik Skysstasjon Hareid g. 570 Myrvåglomma d Stoksund Nerøykrysset Fosnavåg Ulsteinvik Vågen Larsnes * Nettbuss express Oslo-Nordfjordeid. a. 10 min seinare på laurdag b. Dx67 c. Shellstasjon. d. Bussbyte. g. Taxi etter avtale dag 67. p. Berre for påstigning Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4

11 NX145 ÅLESUND/FOSNAVÅG/ULSTEINVIK- VOLDA-STRYN-OSLO Nattbuss direkte Ulsteinvik-Volda-Oslo. Dagbuss med omstigning på Hjelle/Nordfjordeid. DX67 S DX67 DX67 67 D DX67 D D Larsnes Garneslomma Fosnavåg Nerøykrysset Stoksund Myrvåglomma Garneslomma Hareid s Ulsteinvik Skysstasjon Garneslomma Eiksundbrua Furene Volda f.kai i Volda rb.st Ålesund rb.st Moa trafikkterminal Vartdal Ørsta rb.st Furene Volda rb.st Volda f.kai i. 0800i 1315 Folkestad Bjørkedalen Hjelle v.kr. (Eid) d 1400 *** *** Nordfjordeid rb.st d Hjelle Geitvik Kalvatn nord Grodås Kjøs bru Stryn rb.st a Stryn rb.st a Langvatn j a Grotli a Bismo a Lom a Vågåmo Smedsmo a Otta skysstasjon Kvam Sinclair a Kvam Sinclair a Vinstra Sødorp Gjest.gård Hundorp p Ringebu skysstasjon a Øyer Quality Hotel Hafjell a Lillehammer skysst a 0413a Mjøsbrua Vest a 0435a Nydal Statoil a 0455a Nebbenes E a 2205a 0547a Oslo Lufthavn a 2230a 0608a Olavsgaard a 2250a 0635a Oslo bussterminal ***Nettbuss express Nordfjordeid-Oslo. a. Berre for avstigning. d. Bussbyte. i. Buss ikkje gjennomgåande på ferja. j. Buss til/frå Geiranger tida Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side

12 RUTESAMBAND TIL/FRÅ OSLO OG BERGEN OSLO-STRYN-STRANDA-ÅLESUND Nettbuss express Oslo-Stryn Km D Dx67 7 D Dx7 7 0 Frå Oslo Bussterminal Olavsgaard p 2215p 43 Oslo Lufthamn p 2300p 66 Nebbenes E p 2320p 131 Hamar(Statoil) Nydalen p 0010p 140 Mjøsbrua vest p 0030p 183 Lillehammer skysstasj p 201 Øyer, Quality Hotel Ringebu skysstasjon p 250 Hundorp Vinstra skysstasjon Kvam E Til Kvam, (Sinclair) p 275 Frå Kvam, (Sinclair) r 295 Otta skysstasjon Vågåmo v/shell p 358 Lom p 376 Bismo p 418 Grotli p 431 Langvatn p 484 Til Stryn h Frå Stryn g Kjøs Bru Grodås d 537 Hellesylt d 567 Til Stranda d til Liabygda Frå Straumgjerde d 600 Frå Sykkylven (Aure) d 604 Frå Ørsneset FK r d 604 Magerholm FK Til Moa Trafikkterminal Til Ålesund Sjukehus Til Ålesund Rutebilst d)søndag morgon vert strekninga Grodås-Ørsneset køyrd med drosje for passasjerar frå ekspressbussen. g)samband frå Trondheim. h)byte. p)kun påstiging. r)behovsrute Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4

13 ÅLESUND-SYKKYLVEN-STRYN-OSLO Nettbuss express Stryn-Oslo Km Dx67 D Dx6 6 D 0 Frå Ålesund Rutebilst Ålesund Sjukehus Frå Moa Trafikkterminal Frå Magerholm FK Frå Ørsneset FK Frå Sykkylven (Aure) b. 34 Straumgjerde b. frå Liabygda Frå Stranda b. 90 Hellesylt b. 119 Grodås Kjøs Bru Til Stryn h Frå Stryn Langvatn e 1600e Grotli Bismo Lom Vågåmo v/shell Otta skysstasjon Til Kvam, (Sinclair) a 341 Frå Kvam, (Sinclair) a 351 Til Vinstra, (Sødorp) Ringebu skysstasjon a 425 Øyer, Quality Hotel Lillehammer skysstasj a 0413a 472 Mjøsbrua (vest) a 0435a 495 Hamar(Statoil) Nydalen a 0455a 560 Nebbenes E a 2205a 0547a 583 Oslo Lufthamn a 2230a 0605a 608 Olavsgaard a 2250a 0635a 632 Til Oslo Bussterminal a)kun avstiging. b)bestillingstaxi. Ring innan kl 1800 avreisedagen. g) til Trondheim. h)byte. e)samband til/frå Geiranger i tida Hugs setebelte! Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side

14 RUTESAMBAND TIL/FRÅ OSLO OG BERGEN 430 BERGEN-FØRDE-NORDFJORDEID-VOLDA-ÅLESUND «FJORDEKSPRESSEN» Km Dx7 7 Dx6 6 Dx6 6 0 Frå Bergen Busstasjon Åsane terminal p 0815p 1245p 1245p 29 Knarvik Skysstasjon p 0840p 1310p 1310p 0 Romarheim X Matre Oppedal (Gulen) Lavik Vadheim Sande (Gaular) Til Førde rb.st Frå Førde rb.st Vassenden (Jølster) Ålhus Til Skei Frå Skei Byrkjelo Sandane rb.st Anda Lote Til Nordfjordeid rb.st Frå Nordfjordeid rb.st Hjelle v.kr. (Eid) Folkestad Til Volda rb.st c 1530c 2030a 2030a 328 Frå Volda rb.st Furene Til Ørsta rb.st Frå Ørsta rb.st Liadal Vartdal Frå Festøya f.kai Frå Solevågen f.kai Til Moa trafikkterminal d 1325d 1725d 1655d Molde/Kr.sund Til Ålesund rb.st MERKNADER: a) Buss til Ulsteinvik/Fosnavåg c) Dx7 buss til Ulsteinvik/Fosnavåg d) Korr. D til Molde/Dx6 til KSU p) Berre for påstigning Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4

15 430 ÅLESUND-VOLDA-NORDFJORDEID-FØRDE-BERGEN «FJORDEKSPRESSEN» Km Dx67 Dx D Dx6 6 0 Frå Ålesund rb.st c 1600b Frå Ålesund sjukehus c 1620b Frå Moa trafikkterminal Solevågen f.kai Festøya f.kai Vartdal Liadal Ørsta rb.st Furene Til Volda rb.st Frå Volda rb.st Volda f.kai e Folkestad e Grodås Hjelle v.kr. (Eid) Til Nordfjordeid rb.st Frå Nordfjordeid rb.st Lote Anda Sandane rb.st Byrkjelo Til Skei m avgang til: Oslo/Drammen/Gol Sogndal m Årdal m 164 Frå Skei Ålhus Vassenden (Jølster) Til Førde rb.st til Florø Frå Førde rb.st Sande (Gaular) Vadheim Lavik Oppedal (Gulen) Matre Romarheim X Knarvik Skysstasjon a 1745a 1745a 1745a 1950a 374 Åsane terminal a 1810a 1810a 1810a 2010a 385 Til Bergen Busstasjon d MERKNADER: a) Berre for avstigning b) 10 min. seinare på dag 7 c) 10 min tidlegare på dag 7 (søndag) Dep on Sunday. e) Ikkje gjennomgåande buss d) Korr. D til Molde/Dx6 til Kristiansund m) Sogndal Dx67, Sogndal/Årdal dag 5 og 7. Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side

16 RUTESAMBAND TIL/FRÅ OSLO OG BERGEN 251 SYKKYLVEN-STRYN-FØRDE-BERGEN Fjordekspressen Stryn - Bergen. Km Dx67 D Dx7 7 D 0 Frå Ålesund Rutebilst Ålesund Sjukehus Moa Trafikkterminal Frå Magerholm Frå Ørsneset Sykkylven (Aure) Frå Straumgjerde Stranda FK frå Liabygda Frå Stranda Hellesylt Grodås Kjøs Bru Til Stryn Frå Stryn Loen Olden Innvik Utvik Byrkjelo Skei Vassenden Til Førde Frå Førde Sande Sfj Vadheim Lavik Oppedal Matre Romarheim vegkr Knarvik terminal Åsane terminal Til Bergen Busstasjon MERKNADER Sjå også tabell nr 430 side 14 og 15 for reiser Ålesund-Volda-Bergen Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4

17 251 BERGEN-FØRDE-STRYN-SYKKYLVEN Fjordekspressen Bergen - Stryn. Km D D Dx Frå Bergen Busstasjon Åsane terminal Knarvik terminal Romarheim vegkr Matre Oppedal Lavik Vadheim Sande Sfj Til Førde Frå Førde Vassenden Ålhus Skei Byrkjelo Utvik Olden Loen Til Stryn Frå Stryn Kjøs Bru Grodås Hellesylt Stranda Straumgjerde Sykkylven (Aure) Frå Ørsneset Til Magerholm Moa Trafikkterminal Ålesund Sjukehus Til Ålesund Rutebilst MERKNADER Berre i tida Sjå også tabell nr 430 side 14 og 15 for reiser Bergen-Volda-Ålesund. Hugs setebelte! Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side

18 RUTESAMBAND TIL/FRÅ OSLO OG BERGEN 311 MÅLØY-MAURSTAD-ÅHEIM-HAREID Km Dx67 Dx67 0 Frå Måløy Til Maurstad frå Nordfjordeid Frå Maurstad Til Åheim frå Selje Frå Åheim Sylte Fiskå Til Eidså til Syvde/Lauvstad c 66 Frå Eidså Til Koparnes frå Koparnes Frå Årvik Larsnes Vågen Leikong Myrvåglomma e Garneskrysset e 104 Ulsteinvik e 113 Til Hareid e frå Hareid MERKNADER c) Behovsrute til Syvde. e) Kun for avstigning Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4

19 311 HAREID-ÅHEIM Km Skule Dx67 Dx67 Dx67 frå Ålesund frå Valderøy Frå Hareid Ulsteinvik Garneslomma Leikong Vågen Larsnes Til Årvik frå Årvik Frå Koparnes Til Eidså frå Lauvstad Frå Eidså Fiskå Sylte Til Åheim Frå Åheim Til Maurstad Til Maurstad Til Måløy MERKNADER c) Behovsrute til Syvde. Hugs setebelte! Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side

20 RUTESAMBAND TIL/FRÅ OSLO OG BERGEN 397 (OSLO) NORDFJORDEID-ÅHEIM-SYVDE Km Dx67 Dx67 6 frå Oslo f. 2200f frå Nordfjordeid Frå Maurstad Åheim Sylte Fiskå Til Eidså avg. til Koparnes Frå Eidså Til Syvde r. d) Neste dag. f) Avgang kvelden før. r) Behovsrute. s) Innstilt ved skulefri. 397 SYVDE-ÅHEIM-NORDFJORDEID-(BERGEN/OSLO) For samband til Måløy - sjå tabell 311. Km Skule Dx67 Dx67 Dx Frå Syvde Eidså Fiskå Sylte Til Åheim Frå Åheim Til Maurstad Frå Maurstad til Nordfjordeid til Oslo til Bergen d) Neste dag. f) Avgang kvelden før. r) Behovsrute. s) Innstilt ved skulefri Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4

21 Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side NORDFJORDEID-VOLDA-ÅLESUND Dx67 Dx67 Skule D D Dx67 Dx67 Dx6 6 Frå Nordfjordeid rb.st b b Hjelle vegkryss Stigedalshytta Løset Straumshamn, Småvik Til Folkestad c. 0820c c Folkestad F.kai b Volda ferjekai Volda Rutebilst Volda ferjekai Ørsta Rutebilst Moa Trafikkterminal Til Ålesund rb.st ÅLESUND-VOLDA-NORDFJORDEID Dx67 Dx67 Dx D Skule Dx67 Dx67 D Frå Ålesund rb.st Moa Trafikkterminal Ørsta Rutebilst Volda Rutebilst Volda ferjekai c frå Volda Frå Folkestad b b 1842 Straumshamn, Småvik Løset Kalvatn nord Grodås Stigedalshytta Til Nordfjordeid rb.st MERKNADER: b) Utført med maxitaxi. c) Ikkje gjennomgåande buss s) Innstilt ved skulefri.

22 Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side VOLDA-ØRSTA-ÅLESUND For komplett tabell Ålesund-Molde-Kristiansund og v.v. sjå foldar eller Km Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx Frå Volda Sjukehus Volda v.g. skule Frå Volda Rutebilst Furene Frå Ørsta Rutebilst Frå Liadal Vartdal Nordre Vartdal Barstadvik Frå Festøya FK Frå Solavågen FK Til Moa Trafikkterminal avg. Kristiansund Ålesund Sjukehus Høgskolen i Ålesund Til Ålesund Rutebilst Avgangen er innstilt i tida og i romjula.. Mange av avgangene på denne tabellen blir utført med bussar som har universell utforming. For å vere sikker på at din avgang har det, er det fint om du kontaktar oss på førehand på tlf RUTER I VOLDA, ØRSTA OG VANYLVEN

23 Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side VOLDA-ØRSTA-ÅLESUND For komplett tabell Ålesund-Molde-Kristiansund og v.v. sjå foldar eller Km Frå Volda Sjukehus Volda v.g. skule Frå Volda Rutebilst Furene Frå Ørsta Rutebilst Frå Liadal Vartdal Nordre Vartdal Barstadvik Frå Festøya FK Frå Solavågen FK Til Moa Trafikkterminal avg. Kristiansund f Ålesund Sjukehus Høgskolen i Ålesund Til Ålesund Rutebilst f) Går til Molde ferjekai. Mange av avgangene på denne tabellen blir utført med bussar som har universell utforming. For å vere sikker på at din avgang har det, er det fint om du kontaktar oss på førehand på tlf

24 Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side ÅLESUND-ØRSTA-VOLDA For komplett tabell Ålesund-Molde-Kristiansund og v.v. sjå foldar eller Km Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx Frå Ålesund Rutebilst d Høgskolen i Ålesund d Ålesund Sjukehus d Moa Trafikkterminal Frå Solavågen FK Frå Festøya FK Barstadvik Nordre Vartdal Frå Vartdal Frå Liadal Ørsta, Domus Ørsta Rutebilst Furene Til Volda Rutebilst Volda v.g. skule Høgskulen/Kårstadvegen Til Volda Sjukehus *) Avgangen er innstilt i tida , samt i romjula. MERKNADER: d) Buss skilta Kristiansund Mange av avgangene på denne tabellen blir utført med bussar som har universell utforming. For å vere sikker på at din avgang har det, er det fint om du kontaktar oss på førehand på tlf

25 Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side ÅLESUND-ØRSTA-VOLDA For komplett tabell Ålesund-Molde-Kristiansund og v.v. sjå foldar eller Km Frå Ålesund Rutebilst Høgskolen i Ålesund Ålesund Sjukehus Moa Trafikkterminal Frå Solavågen FK Frå Festøya FK Barstadvik Nordre Vartdal Frå Vartdal Frå Liadal Ørsta, Domus Ørsta Rutebilst Furene Til Volda Rutebilst Volda v.g. skule r 2205r 2305r 2349r 0049r Høgskulen/Kårstadvegen r 2206r 2306r 2350r 0050r 70 Til Volda Sjukehus r. 2108r 2208r 2308r 2352r 0052r MERKNADER: r) Køyrer vidare frå Volda sentrum ved behov. Mange av avgangene på denne tabellen blir utført med bussar som har universell utforming. For å vere sikker på at din avgang har det, er det fint om du kontaktar oss på førehand på tlf Hugs setebelte!

26 Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side SJUKEHUSET-VOLDA-ØRSTA *) Avgangar med grå bakgrunn er innstilte i tida og i romjula 2015 Km Dx67 Skule Skule Dx67 Skule Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Skule Skule Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Frå Volda Vidaregåande skule Høgskulen/Kårstadvegen Volda Sjukehus Høgskulen/Vikebygdvn Frå Volda Rutebilst Furene Hovdebakken a Til Ørsta e 0848a Svendsengarden Til Domus (Ørsta) MERKNADER: Laurdagsruter: Sjå eigen tabell Søndagsruter: Sjå Rute 100 TIMEkspressen. a) Ruta går via Rystefeltet til Ørsta vgs og Ørsta Ungdomsskule. Mange av avgangene på denne tabellen blir utført med bussar som har universell utforming. For å vere sikker på at din avgang har det, er det fint om du kontaktar oss på førehand på tlf RUTER I VOLDA, ØRSTA OG VANYLVEN

27 Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side ØRSTA-VOLDA-SJUKEHUSET *) Avgangar med grå bakgrunn er innstilte i tida og i romjula 2015 Km Dx67 Dx67 Skule Dx67 Skule Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Skule Dx67 0 Frå Domus (Ørsta) Ørsta Hovdebakken Furene Til Volda Rutebilst Til Volda v.g. skule Høgskulen/Kårstadvegen Til Volda Sjukehus Til Nylenda MERKNADER: Laurdagsruter: Sjå eigen tabell Søndagsruter: Sjå Rute 100 TIMEkspressen. a) Ruta går via Rystefeltet til Ørsta vgs og Ørsta Ungdomsskule Mange av avgangene på denne tabellen blir utført med bussar som har universell utforming. For å vere sikker på at din avgang har det, er det fint om du kontaktar oss på førehand på tlf

28 Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side VOLDA-SJUKEHUSET-BRATTEBERG-VOLDA *) Avgangar med grå bakgrunn er innstilte i tida og i romjula 2015 Km Dx67 Dx67 Skule Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Frå frå Ørsta Rbst s 1015* 1115* 1215* 1315* Frå Volda Rutebilst a 1500a Vikebygdvegen (Høgskulen) Volda Sjukehus Heltnesundet Nylenda Brenslene Volda Vidaregåande skule Til Volda Rutebilst til Ørsta Til til Ålesund MERKNADER: Laurdagsruter: Sjå eigen tabell Søndagsruter: Sjå Rute 100 TIMEkspressen. a) Avvikande trasè Volda Rbst.-Sjukehuset. Frå Volda v.g. skule kl 1412/1503. s) Innstilt ved skulefri. Mange av avgangene på denne tabellen blir utført med bussar som har universell utforming. For å vere sikker på at din avgang har det, er det fint om du kontaktar oss på førehand på tlf RUTER I VOLDA, ØRSTA OG VANYLVEN

29 Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side VOLDA-SJUKEHUSET-BRATTEBERG-VOLDA Km Frå frå Ørsta Rbst Frå Volda Rutebilst Vikebygdvegen Volda Sjukehus Heltnesundet Nylenda Brenslene Volda Vidaregåande skule Til Volda Rutebilst til Ørsta Til til Ålesund Mange av avgangene på denne tabellen blir utført med bussar som har universell utforming. For å vere sikker på at din avgang har det, er det fint om du kontaktar oss på førehand på tlf

30 Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side VOLDA-ØRSTA Laurdag SØNDAGSRUTER: Sjå rute 100/TIMEkspressen. Km Frå Volda Sjukehus Nylenda Frå Volda Rutebilst Furene Hovdebakken Til Ørsta Rutebilst Svendsengarden Til Domus (Ørsta) ØRSTA-VOLDA Laurdag SØNDAGSRUTER: Sjå rute 100/TIMEkspressen. Km Frå Domus (Ørsta) Ørsta Rutebilst Hovdebakken Furene Til Volda Rutebilst Til Volda Sjukehus Til Nylenda Mange av avgangene på denne tabellen blir utført med bussar som har universell utforming. For å vere sikker på at din avgang har det, er det fint om du kontaktar oss på førehand på tlf RUTER I VOLDA, ØRSTA OG VANYLVEN

31 Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side ØRSTA-MOSMARKA-VALLABØEN-ØRSTA Km Dx67 Skule Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Skule Skule Dx67 Dx67 0 Frå Ørsta Rutebilst Domus (Ørsta) Frå Mosmarka Asko a Domus (Ørsta) Til Ørsta Rutebilst a) Køyrer ned Garvargata og vidare til Rjåneset. k) Innstilt , og i romjula. Mange av avgangene på denne tabellen blir utført med bussar som har universell utforming. For å vere sikker på at din avgang har det, er det fint om du kontaktar oss på førehand på tlf VOLDA/ØRSTA-RYSTEFELTET-ØRSTA Km Skule Skule Frå Rystefeltet Til Ørsta Rutebilst Til Ørsta Domus Km Skule Skule Skule Frå Ørsta Domus Frå Ørsta Rutebilst Til Rystefeltet Mange av avgangene på denne tabellen blir utført med bussar som har universell utforming. For å vere sikker på at din avgang har det, er det fint om du kontaktar oss på førehand på tlf

Sunnmøre. Romsdal. Ekspressbuss til. Vi køyrer for deg! Søre, Indre og Nordre. Midsund, Sandøy og Vestnes. Oslo, Bergen, Ålesund

Sunnmøre. Romsdal. Ekspressbuss til. Vi køyrer for deg! Søre, Indre og Nordre. Midsund, Sandøy og Vestnes. Oslo, Bergen, Ålesund Sunnmøre Søre, Indre og Nordre Romsdal Midsund, Sandøy og Vestnes Ekspressbuss til Oslo, Bergen, Ålesund Vi køyrer for deg! nettbuss.no Gjeld i tida 01.05.2015 31.12.2015 VELKOMEN PÅ BUSSEN! Dette ruteheftet

Detaljer

RUTESAMBAND TIL/FRÅ OSLO OG BERGEN

RUTESAMBAND TIL/FRÅ OSLO OG BERGEN NX145 OSLO-GARDERMOEN-VOLDA-ULSTEINVIK Nattbuss direkte Oslo-Volda-Ørsta-Ulsteinvik. Dagbuss med omstigning på Nordfjordeid. * Km D DX6 DX67 6 7 7 DX56 56 DX67 0 Oslo bussterminal... 0930...............

Detaljer

RUTER I VOLDA, ØRSTA OG VANYLVEN

RUTER I VOLDA, ØRSTA OG VANYLVEN - 22 - Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4 100 VOLDA-ØRSTA-ÅLESUND / MOA-MOLDE-KRISTIANSUND For komplett tabell Ålesund-Molde-Kristiansund og v.v. sjå foldar eller www.timekspressen.no

Detaljer

Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen Region midt gir saman ut ruteheftet for ferje- og hurtigbåtrafikk i Møre og Romsdal.

Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen Region midt gir saman ut ruteheftet for ferje- og hurtigbåtrafikk i Møre og Romsdal. 2. opplag Kjære reisande Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen Region midt gir saman ut ruteheftet for ferje- og hurtigbåtrafikk i Møre og Romsdal. Møre og Romsdal fylkeskommune står for drifta

Detaljer

Indre Nordmøre. Vi kjører for deg! Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim. nettbuss.no Rutetabell gyldig 18.08.14 30.04.15

Indre Nordmøre. Vi kjører for deg! Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim. nettbuss.no Rutetabell gyldig 18.08.14 30.04.15 Indre Nordmøre Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim Nx 155 Mørelinjen Linje 901 togbuss Linje 902 Linje 903 Linje 904 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig 18.08.14 30.04.15 Vi kjører for deg!

Detaljer

Indre Nordmøre. Vi kjører for deg! Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim. nettbuss.no Rutetabell gyldig 1.05.15 31.12.15

Indre Nordmøre. Vi kjører for deg! Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim. nettbuss.no Rutetabell gyldig 1.05.15 31.12.15 Indre Nordmøre Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim Nx 155 Mørelinjen Linje 901 togbuss Linje 902 Linje 903 Linje 904 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig 1.05.15 31.12.15 Vi kjører for deg!

Detaljer

Møteinnkalling. Side 1

Møteinnkalling. Side 1 Møteinnkalling Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Møterom 700 Fylkeshusa, Molde Dato: 20.12.2011 Tid: Kl. 11: 00 Frå kl.12:00-14:00 skal samferdselsutvalet vere med på dåpen av M/F Kvaløy med tilhøyrande

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE 01.07.2012 Skyss REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG BYBANEN I HORDALAND NYTT BILLETTSYSTEM Gjeldande frå 01. juli 2012 og inntil vidare 1. GENERELLE REGLAR Reglementet

Detaljer

RUTER frå 7. november 2011 Velkommen ombord!

RUTER frå 7. november 2011 Velkommen ombord! RUTER frå 7. november 2011 Telemark Bilruter AS Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 Ruteopplysning 177 815 00 184 NOR-WAY Bussekspress 815 44 444 Velkommen ombord! www.telemarkbil.no HELSEARTIKLER EMBALLASJE

Detaljer

RUTER. Telemark Bilruter AS. www.telemarkbil.no. frå 15. august 2011. Velkommen ombord! Ruteopplysning 177 815 00 184. Hovudkontor Seljord 35 06 54 00

RUTER. Telemark Bilruter AS. www.telemarkbil.no. frå 15. august 2011. Velkommen ombord! Ruteopplysning 177 815 00 184. Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 RUTER frå 15. august 2011 Telemark Bilruter AS Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 Ruteopplysning 177 815 00 184 NOR-WAY Bussekspress 815 44 444 Velkommen ombord! www.telemarkbil.no 32 Privatpersoner eller

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL KOLLEKTIVSTRATEGI

MØRE OG ROMSDAL KOLLEKTIVSTRATEGI Berekna til Møre og Romsdal fylkeskommune Dokument type Rapport Dato September, 2011 MØRE OG ROMSDAL KOLLEKTIVSTRATEGI [Dobbelklikk for å sette inn bilde (størrelse b/h 18,6x10,1 cm) eller slett dette

Detaljer

Møteinnkalling. Side 1. Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: 700 Fylkeshusa, Molde Dato: 25.04.2012 Tid: Kl. 11:15

Møteinnkalling. Side 1. Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: 700 Fylkeshusa, Molde Dato: 25.04.2012 Tid: Kl. 11:15 Møteinnkalling Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: 700 Fylkeshusa, Molde Dato: 25.04.2012 Tid: Kl. 11:15 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell

Detaljer

Frå 17. august 2015 AUSTEVOLL

Frå 17. august 2015 AUSTEVOLL Frå 17. august 2015 AUSTEVOLL MILJØMERKET Trykksak INNHALD 530 Stolmen Hufthamar Bergen... 3 531 Drøna Hufthamar... 6 532 Storekalsøy Austevoll ungdomsskule... 7 FERJE Hufthamar Krokeide... 8 FERJE Husavik

Detaljer

Håndbok for kollektivreiser i Oppland

Håndbok for kollektivreiser i Oppland Håndbok for kollektivreiser i Oppland Regler og billettering Juli 2013 2 Innholdsfortegnelse 1. Grunnlag og virkeområde... 6 2. Sjåførens betjening av kunder... 7 3. Kunden... 8 3.1 Opptreden... 8 3.2

Detaljer

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 19.08.2013 HUSK AT DU

Detaljer

INFORMASJON B USSRUTER. Gjelder i tiden 1. mai 2014 30. april 2015. Juleruter Påskeruter Mairuter. Ruteopplysning www.177mr.no tlf.

INFORMASJON B USSRUTER. Gjelder i tiden 1. mai 2014 30. april 2015. Juleruter Påskeruter Mairuter. Ruteopplysning www.177mr.no tlf. NFORMASJON B USSRUTER Gjelder i tiden 1 mai 201 30 april 2015 2 opplag Juleruter Påskeruter Mairuter Ruteopplysning www177mrno tlf 177 SYMBOLBRUK D = Daglig S = Kjøres kun skoledager SKD = Kjøres kun skoledager

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 15.08.2012 Prisregler

Detaljer

MOLDE BY Fannefjord. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

MOLDE BY Fannefjord. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT MOLDE BY Fannefjord Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT FRAM FLEXX FANNEFJORD BESTILLINGSTRANSPORT I MOLDE VED STENGING AV FANNEFJORDTUNELLEN FRAM er det nye namnet på all kollektivtrafikk

Detaljer

RUTER. Telemark Bilruter AS. www.telemarkbil.no. Velkommen ombord! frå 21. mai 2013. Ruteopplysning 177 815 00 184. Hovudkontor Seljord 35 06 54 00

RUTER. Telemark Bilruter AS. www.telemarkbil.no. Velkommen ombord! frå 21. mai 2013. Ruteopplysning 177 815 00 184. Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 RUTER frå 21. mai 2013 Telemark Bilruter AS Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 Ruteopplysning 177 815 00 184 NOR-WAY Bussekspress 815 44 444 Velkommen ombord! www.telemarkbil.no INNHALDSREGISTER Side Adresser,

Detaljer

1 INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Formål 2 1.3 Problemstillingar 2 1.4 Metode og datagrunnlag 2 1.5 Avgrensing 3 1.5 Revisjonskriterium 3

1 INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Formål 2 1.3 Problemstillingar 2 1.4 Metode og datagrunnlag 2 1.5 Avgrensing 3 1.5 Revisjonskriterium 3 INNHALD 1 INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Formål 2 1.3 Problemstillingar 2 1.4 Metode og datagrunnlag 2 1.5 Avgrensing 3 1.5 Revisjonskriterium 3 2 FAKTA OG REVISORS VURDERING 4 2.0 Innleiing 4 2.1 Problemstilling

Detaljer

Skyssreglement for elevar i grunnskulen i Sogn og Fjordane

Skyssreglement for elevar i grunnskulen i Sogn og Fjordane Skyssreglement for elevar i grunnskulen i Sogn og Fjordane INNHALD: 1 LOVHEIMEL / RETNINGSGIVANDE HOVUDPUNKT... 1 2 KVA GJEV RETT PÅ FRI SKULESKYSS?... 1 2.1 Avstand mellom heim og skule... 1 2.2 Farleg

Detaljer

SOMMER 2015 RUTETIDER

SOMMER 2015 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2015 RUTETIDER Gjelder fra 22. juni 2015 til og med 16. august 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

NETTMØTE. livsviktig! Tomlene opp for. Beltebruk i buss. Det er ikke alltid nok med fjord og fjell. Møre og Romsdal STØRST I LANDET PÅ FERJE

NETTMØTE. livsviktig! Tomlene opp for. Beltebruk i buss. Det er ikke alltid nok med fjord og fjell. Møre og Romsdal STØRST I LANDET PÅ FERJE Tomlene opp for NETTMØTE INFORMASJON FYLKESMAGASINET FOR MØRE OG ROMSDAL NR. 3 2014 Bypakke Molde, Kristiansund og Ålesund: 15 ÅR MED BYUTVIKLING s. 28-29 Nå kan du møte din rådgiver i Sparebanken Møre

Detaljer

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 4 2009. På god veg

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 4 2009. På god veg FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 4 2009 På god veg Hovden ULLA FYR Grytafjorden Grodås NORANGSDALEN Geir angerfjorden Årø Hestskjæret TROLLSTIGEN Kvernberget KULI ekh.no SPOR Fylkesmagasin for Møre

Detaljer

Skoleskyss 2010-2011. Reglement & handbok for vidaregåande skolar

Skoleskyss 2010-2011. Reglement & handbok for vidaregåande skolar Skoleskyss 2010-2011 Reglement & handbok for vidaregåande skolar Boka er delt inn i tre delar: DEL 1: Skyssreglement og kommentarar til dette. Reglementet inneheld alle dei sentrale retningslinjene om

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 17. august 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 17. august 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 17. august 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 23. februar 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 23. februar 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 23. februar 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp.

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp. Prisreglement reglement i Buskerud Gyldig fra 1. januar 2014 ELEKTRONISKE REISEKORT Brakar tilbyr to typer reisekort: Brakar Reisekort og Brakar Ungdomskort. Ved førstegangs utstedelse av kort tilkommer

Detaljer

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009 Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1. mars 2009 2 Innhald: 1. Formål... 4 2. Kven kan nytte ordninga?... 4 3. Godkjenningsperiode... 4 4. Brukartak... 4 5.

Detaljer