Overgangen barneskolene - Halsen ungdomsskole. Halsen U - forener hodet og hjertet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overgangen barneskolene - Halsen ungdomsskole. Halsen U - forener hodet og hjertet"

Transkript

1 Overgangen barneskolene - Halsen ungdomsskole Halsen U - forener hodet og hjertet

2 Om Halsen U: Om skolen - muligheter, utfordringer, satsingsområder Målsettinger for Halsen ungdomsskole, relatert til elevene og til foreldrene Brukerundersøkelser og karakterstatistikk Kunnskapsløftet (læreplanen) fag og valg Trivsel og trygghet for elevene nye sammensatte klasser bli-kjent-økt etter at nye kontaktlærerne er bestemt felles foreldremøte

3 En skole for alle elever Normalbegrepet omfatter også elever med små eller store funksjonshemminger Inkludering og tilpasning (samarbeid skole hjem) Skolen tilrettelagt (heis, toalett/dusjrom..).. har tilsatt spesiallærere + assistenter (m. ulike utdanninger) Mottaksskole første 2 år for u.skoleelever fra utlandet som bosetter seg på Stjørdal, kanskje blir Stokkan det fra høsten for 8.trinn Sammen med Stokkan også samarbeidsskole med Stjørdal ungdomssenter

4 Vår visjon: Halsen U - forener hodet og hjertet Vår målformulering: VI - er stolte av å være en del av Halsen Ungdomsskole - satser på fellesopplevelser og legger vekt på faglig og sosial utvikling - bygger selvfølelse, viser respekt og bekjemper mobbing Våre fokusområder: var Halsen U med fase 1 i ungdomsskolesatsninga, og fortsetter i 2015/16 med: Klasseledelse, inkl. vurdering for læring, motivering, relasjonskompetanse, kollegalæring/kollektiv skole Digitale ferdigheter + ha fortsatt oppfølging av leseplan / SOL regning i alle fag

5 SKOLE/HJEM-SAMARBEID Rutiner og tiltak på Halsen U Realistisk målsetting nødvendig! Deltagelse i planlegging og den sosiale delen + god kommunikasjon rundt team / grupper Møte kontaktlærer (kl) / foreldrekontakter(fk) - forberede foreldremøte - planlegge samarbeidet for året - forslag til tiltak Event. tidspunkt Tirs 1.sept? Initiativ/ ansvar FAU og ledelsen tar initiativ for å få til møtet Foreldremøter - valg av nye foreldrekontakter på vårmøtet sept våren kl + fk Arrangement - eks turer, sosiale sammenkomster, foreldreansvar på elevkvelder, temakvelder, inntektsbringende tiltak.. fk, andre foreldre

6 God kommunikasjon rundt enkelteleven inkl. vurdering mål/måloppnåelse: Ukeplan / periodeplan Individuell ukeplan eller periodeplan m/ beskjeder til elev og hjem lagt ut på https://portal.skolenett.no Månedsmelding / periodemelding (min 2 g pr halvår) Kontaktmøter (ca 1/2 t.) - elev/foreldre/kl/ m. underveisvurdering Månedsmelding m. underveis-vurdering, fravær og orden/oppførsel Okt/nov mars kl kl + team kl + team Mobilskole o.a. telefonkontakt Elevsamtaler m. underveisvurdering Kan sendes sms-meldinger begge veier. Samtaler ellers etter behov eller avtale vil være behov for tettere kontakt for elever med særskilte behov Faste rutiner med elevsamtaler (kontaktlærer) kl + team kl + team Halvtårsvurderinger (Sluttvurdering juni 10.trinn) jan juni kl

7 FORELDRERÅDETS ARB.UTV. (FAU) FAUs side på Halsen Us hjemmeside FAU består av disse valgte: Torill Forbord leder 10 1 år Robert Mulelid sekretær 10 1 år Anne M. Bang-Larsen medlem 9 1 år Roger Ivar Knotten medlem 9 1 år Anita Brekk medlem 8 2 år Rune Hegge medlem 8 2 år FAU velges av foreldrekontaktene 2 foreldrekontakter pr klasse SKFU fellesorgan for FAUene i kommunen

8 Skolens samarbeidsutvalg (SU) og skolemiljøutvalg (SMU) SU er det øverste rådgivende organet ved skolen, og det har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. SMU behandler elevenes miljø, trivsels, mobbing og lignende saker etter 9a i Opplæringsloven Det er faste regler for sammensetningen, og både foreldrerådet og elevene har 2 representanter i SU, 3 hver i SMU (flertall). SU-leder nå er Toril Forbord (FAU-lederen)

9 Brukerundersøkelser - kvalitetskontroll Nasjonale prøver høsten 2015 Prøvene i lesing 8 og 9.trinn (samme, papir), engelsk for 8. trinn (elektronisk= på data) og regning 8 og 9.trinn (samme, elektronisk) Eksamen skriftlig + muntlig - 10 trinn Brukerundersøkelser : Elevundersøkelsen alle trinn høsten hvert år Foreldreundersøkelsen partallsår (nov.2015) Ansatteundersøkelse (arbeidsmiljø m.m.) oddetallsår Trivselsundersøkelse 8 trinn okt. (nov.?) hvert år Skolebasert vurdering m. ståstedsundersøkelsen - nyåret satsningsområder utviklingsplan

10 Avgangskarakter / sluttvurdering (NB: karakterskala 1-6) Sammenlignet med andre Eksamensresultater Halsen U Grunnskolepoeng Nasjonale prøver - resultater Halsen U

11 Trivsel og trygghet for elevene - arbeid mot mobbing Kommunalt ordensreglement Halsen U s samspillsreglement Vi viser respekt for hverandre, og for inventar og skolebygg. Vi holder arbeidsro i timene og viser respekt for undervisningen, overholder tidsfrister og kommer tidsnok til timer og avtaler. Vi forlater ikke skolens område uten skriftlig tillatelse fra foresatte på forhånd. Vi nyter ikke søtsaker, brus eller lignende på skolen, hvis det ikke er gitt tillatelse ved spesielle anledninger. Vi legger ikke ut ting som er filmet eller laget her på skolen, i skoletida eller fra elevkvelder, på internett, uten at det er gitt samtykke fra skolen. NY sak: E-sigaretter 18 års grense Alle klasser utarbeider egne regler for klassen, som elever og lærere drøfter seg fram til. Overordnet og førende for disse reglene er 1) Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal, og 2) Felles fraværsrutiner i Stjørdal Kommune. Handlingsplan mot mobbing

12 9A i Opplæringsloven elevenes arbeidsmiljø. Gir klagerett! MOT - dessverre avsluttet, men vi har kompetansen Fri (tidl. Vær røykfri) Foreldremøter tema som rus, nettvett, mobbing Kommunal rusmiddelplan ungdom Elevkantine friminuttene elevkvelder.. Elevundersøkelsen nov 14

13 Kunnskapsløftet (= læreplanen) RLE Norsk Matematikk Naturfag Engelsk Samfunnsfag Elevene skal velge for 3 år ett «tilvalgsfag» (2t/u) frist fre 17.april: 2.fremmedspråk tysk, fransk, spansk, eller fordypning i engelsk, eller arbeidslivsfag (karaktergivende som de andre) Valgfag for 8.trinn (1,6t/u) velges for 1 år, også frist fre 17.april Info i 7.klassene ved rådgiver Halsen U i april og foreldre-infomøte på Halsen U tirsdag tir 14.april, kl Kunst og håndverk Musikk Mat og helse Kroppsøving Utdanningsvalg

14 Valgfag for 8.trinn (6 el.7 grupper i 2015?) 1) Produksjon for sal og scene - sette opp en forestilling eller lage en film/video. 2) Produksjon av varer og tjenester - produsere og tilby konkrete produkter eller tjenester: Mat til kantina. 3) Fysisk aktivitet og helse - utforske egne fysiske forutsetninger og bli bevisst forholdet mellom fysisk aktivitet, kosthold og helse. 4) Design og redesign - utvikle kreativitet, håndverksferdigheter og miljøbevissthet. 5) Forskning i praksis - utvikle analytiske og faglige formidlingsevner gjennom forskningsprosjekt på ulike tema innen skolens fag. 6) Teknologi i praksis - utvikle teknologisk kunnskap gjennom å konstruere og fremstille gjenstander ved hjelp av varierte materialer og teknologiske løsninger. Om høsten: First Lego League.

15 Om nye team / grupper: Klasse - elevtall xlsx Samlet 332 elever på skolen i (noe usikkert ang. mottakselever) Organiseringa: Tolærer i no/mat/eng (inkl.spesund & tilpasn.) 2 team : 2+2 klasser Kontaktlærere 2 pr klasse

16 Prosedyre ved sammensetting av de nye klassene (i mars) Eventuelle samtaler med foresatte Barneskolene som kjenner elevene best, foreslår grupper HUS sender de nye klasselistene m/ nye kontaktlærere til elever og foresatte via barneskolene Møtes på Halsen U torsdag 26.mars I løpet av mai Kont.lærerne barneskolene - fre 13.mars Kont.lærerne i barneskolene, i dialog med Halsen U Adm.+rådgiver ved Halsen U

17 Hensyn ved klassesammensetning Behovet for elever som har spesped - slik at vi bl.a. grupperer funksjonelt med hensyn til dem. Mest mulig balanse mellom kjønn. De som bør være i lag, og de som ikke bør være i lag. Klassene settes sammen slik at de blir mest mulig like mht barneskolebakgrunn: (Skatval og Lånke i alle 4 klasser. Elvran i 2 og Haraldreina i 2.)

18 Bli-kjent tiltak: Bli kjent - økt for 7.elevene Tirsdag 2.juni Kl Møter i aulaen: 1)om skolen 2)presentasjoner Rektor HU - i samarb.m. 7.og de nye 8.kontaktlærerne Individuelle opplegg for enkeltelever Fortløpende Spesped/ sosped-veil. HU

19 Felles foreldremøte på HU : - Fellesinfo (presentere skolen / personell) - deles etter nye team/grupper i. møte nye kontaktlærere, ii. bli kjent, drøfte felles tiltak.. iii. velge foreldrekontakter Tirsdag 2.juni kl 18.00, aulaen på Halsen U (innkalles pr brev via barneskolen med elevene og ev. mobilskole) Rektor HU Nye kontaktlærere Skolestart for elevene: mandag 17. august 2015

VELKOMMEN TIL HALSEN UNGDOMSSKOLE

VELKOMMEN TIL HALSEN UNGDOMSSKOLE VELKOMMEN TIL HALSEN UNGDOMSSKOLE Halsen U - forener hodet og hjertet NR 1 / 14-15 SKOLEINFO Skolens mål V E L K O M M E N H E F T E T / S K O L E I N F O N R. 1 14-15 16.08.2013 side 1 ***************************************************************************

Detaljer

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen VERRAN KOMMUNE Visjon for Verranskolen I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen Verranskolen skal legge til rette for en positiv, sosial og faglig utvikling gjennom

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 Virksomhetsplan Meløyskolene Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Læringsmiljø 4.0 Samarbeid skole/hjem 5.0 Satsingsområder 5.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende

Detaljer

FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET

FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET Tema i dag: Informasjon om ungdomstrinnet Fravær Utdanningsvalg nytt fag Valgfag Karakterer Regler/ konsekvenser Fremmedspråk Grupper/ kontaktlærer INFORMASJON

Detaljer

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014 Virksomhetsplan for Enga skole Skoleåret 2013-2014 Innhold 1.0 Forord 3 2.0 Pedagogisk arbeid 4 2.1 Pedagogisk plattform 4 2.2 Årsplaner og fagrapport 5 2.3 Elevenes arbeidsplaner 5 2.4 Individuell opplæringsplan

Detaljer

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015 TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015 EN KORT PRESENTASJON GENERELT FOR ALLE TILVALGFAG Valg for 3 år. Alle elevene fra 8.årstrinn og ut ungdomsskolen skal ha 227 timer(a 60 min) tilvalg

Detaljer

Samarbeid hjem skole

Samarbeid hjem skole Samarbeid hjem skole 1 Aronsløkka E 18 Kjøsterud Åssiden E134 Konnerud 283 Øren Rødskog Gulskogen Hallermoen Svensedammen 282 Børresen Marienlyst Danvik Bragernes Frydenhaug Brandengen Fjell Galterud 282

Detaljer

Rektor: Thomas Falk tlf. 6391 1301 414 315 09. Avdelingsleder: Knut Wilsgård tlf. 6391 1310 (kontaktansvar 10.trinn) 918 446 64

Rektor: Thomas Falk tlf. 6391 1301 414 315 09. Avdelingsleder: Knut Wilsgård tlf. 6391 1310 (kontaktansvar 10.trinn) 918 446 64 Runni ungdomsskole Telefonnummer Skolens ledelse og administrasjon Rektor: Thomas Falk tlf. 6391 1301 414 315 09 Avdelingsleder: Knut Wilsgård tlf. 6391 1310 (kontaktansvar 10.trinn) 918 446 64 Avdelingsleder:

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

Hjem- skoleveileder. Informasjon, prosedyrer og retningslinjer. Hjem- skole veileder s. 1

Hjem- skoleveileder. Informasjon, prosedyrer og retningslinjer. Hjem- skole veileder s. 1 Hjem- skoleveileder Informasjon, prosedyrer og retningslinjer Hjem- skole veileder s. 1 Forord Foresatte er opptatt av at barna deres trives, lærer og utvikler seg, og alle foresatte, uansett bakgrunn

Detaljer

Virksomhetsplan Kirkelund skole 2014 2015 Side 2 Side 3 VELKOMMEN TIL ET NYTT SKOLEÅR! Jeg er stolt og glad over å kunne flytte inn i et nytt ungdomsskolebygg og en renovert personalavdeling. Et moderne

Detaljer

Retningslinjer for hjem/skole samarbeid. Lødingen ungdomsskole

Retningslinjer for hjem/skole samarbeid. Lødingen ungdomsskole Retningslinjer for hjem/skole samarbeid Lødingen ungdomsskole Vedtatt 2011 INNHOLD GENERELT OM SAMARBEID HJEM / SKOLE... 3 SAMARBEIDSFORA... 4 SU(SAMARBEIDSUTVALGET)... 4 FORELDRERÅDET... 4 FAU(FORELDRERÅDETS

Detaljer

Velkommen til Ås ungdomsskole

Velkommen til Ås ungdomsskole Velkommen til Ås ungdomsskole Informasjonshefte 2015/2016 August 2015 Til nye elever og foresatte Nå er sommerferien snart slutt, og vi ønsker deg velkommen til nytt skoleår på 8. trinn ved Ås ungdomsskole.

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen.

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen. 2014-2015 2 Til elever, foresatte og tilsatte ved Hov ungdomsskole. Informasjonshefte for skoleåret 2014/2015 Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9.

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR Etter en del usikkerhet i forhold til økonomi og skolestruktur på tampen av forrige skoleår, er nå det meste på plass i forhold til plassering av lærere og aktiviteter som skal

Detaljer

Velkommen til. Informasjonshefte Høsten 2011. Vikhammer ungdomsskole, 7560 Vikhammer Tlf. 73 98 02 40 www.vikhammerungdomsskole.no

Velkommen til. Informasjonshefte Høsten 2011. Vikhammer ungdomsskole, 7560 Vikhammer Tlf. 73 98 02 40 www.vikhammerungdomsskole.no Velkommen til Informasjonshefte Høsten 2011 Vikhammer ungdomsskole, 7560 Vikhammer Tlf. 73 98 02 40 www.vikhammerungdomsskole.no Kontaktinformasjon Vikhammer ungdomsskole 7560 Vikhammer Tlf. 73 98 02 40

Detaljer

Austmarka barne- og ungdomsskole

Austmarka barne- og ungdomsskole Austmarka barne- og ungdomsskole Telefon: 62 82 38 50 - Telefax: 62 82 38 70 E-post: Austmarka.skole@kongsvinger.kommune.no Hjemmeside: www.kongsvinger.kommune.no/enheter/austmarka-bu-skole/ Skoleåret

Detaljer

Snart skal du begynne på ungdomsskolen!

Snart skal du begynne på ungdomsskolen! Snart skal du begynne på ungdomsskolen! 1. Overgangen fra barneskolen til Vesong 2. Rutiner for sammensetting av nye 8. klasser 3. Fremmedspråk, fordypning i engelsk/norsk eller arbeidslivsfag 4. Valgfag

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE VIRKSOMHETSPLAN - FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE Sammendrag Gaustad ungdomsskole følger opp de styringssignaler som er gitt av kommunalsjef og fagsjef. Skolen har høsten 2011 8 klasser og har vært relativt stabile

Detaljer

GALLEBERG SKOLE INFORMASJONSHEFTE. Elever og foresatte

GALLEBERG SKOLE INFORMASJONSHEFTE. Elever og foresatte INFORMASJONSHEFTE GALLEBERG SKOLE Elever og foresatte Innholdet i dette heftet er først og fremst tenkt som en kortfattet introduksjon til Galleberg skole. Vi har samlet en del informasjon på ett sted,

Detaljer

Sigdal kommune. Velkommen som elev og foresatt til. Prestfoss skole

Sigdal kommune. Velkommen som elev og foresatt til. Prestfoss skole Sigdal kommune Velkommen som elev og foresatt til Prestfoss skole Skoleåret 2013/2014 Presentasjon av skolen Prestfoss skole ligger i Prestfoss sentrum i Sigdal kommune. Skolen ligger fint til oppe på

Detaljer

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår.

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Velkommen til et nytt skoleår! Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Informasjonsheftet er laget for brukere av skolen, elever, lærere

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR LØKEN/HOFMOEN SKOLE

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR LØKEN/HOFMOEN SKOLE SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR LØKEN/HOFMOEN SKOLE «Felles erfaringer og opplevelser er grunnlaget for godt felleskap!» DETTE JOBBER VI MED FOR Å FREMME POSITIVT SKOLEMILJØ Trivselsmål 3 Opplæring i sosiale

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLE 2014-2015 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolen

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole Informasjonshefte 2014/2015 Løkenåsen skole 1 Innhold Løkenåsen skole... 1 Forord... 4 Viktige telefonnummer og adresser:... 4 "Formålsparagrafen"... 5 Løkenåsen skole... 5 Løkenåsen skoles visjon og pedagogisk

Detaljer