Normisjon og Acta

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Normisjon og Acta 2013 2014"

Transkript

1 Normisjon og Acta

2 Januar Takk og be for region Agder For flytteprosessen for regionskontoret fra Kristiansand til Bibelskolen i Grimstad. For videreutvikling og nyplanting av forsamlinger i regionen. At bønn skal gjennomsyre arbeidet i regionen i tråd med handlingsplanen. Acta i Agder For Acta Umbraco, ledertreningskurs for åringer, der deltakere har en medvandrer som de samtaler med. Om at forholdet til Jesus blir styrket gjennom bibel og bønn. For leirarbeidet for barn, unge og familier i Agder. Takk og be for Aserbajdsjan For bibeloversettelse og litteraturarbeid blant udi-folket. For staben i NHE For de kristne, at de står fast i troen og at fellesskap dannes. For styresmaktene: At de fjerner restriksjoner for de kristne, at de kan og vil jobbe mot korrupsjon og for en bedre fordeling av godene. For de handikappede barna: At familiene kan bli i stand til å ta vare på dem hjemme og at de som jobber på barnehjemmene kan få kjærlighet til barna de jobber med. For jordbruksbedriften AzNor Agro og banken Viator Mikrokreditt, at de kan være redskap som hjelper familier ut av fattigdom. Normisjon i Normisjon er organisert i 13 geografiske regioner. Disse har et primæransvar for å realisere visjonen i sine sammenhenger. Den senere tid arbeides det aktivt for en mer hensiktsmessig organisering i flere av regionene. Aserbajdsjan Aserbajdsjan er et sekulært land med et flertall muslimer. Noen av de største utfordringene i landet er korrupsjon og den skjeve fordelingen av rikdom. Alt av Normisjons utviklingsarbeid i landet skjer gjennom Norwegian Humanitarian Enterprise (NHE) som nå er i en utfordrende omstillingsfase. AzNor Agro og Viator Mikrokreditt er bedrifter som indirekte eies av Normisjon.

3 Februar Takk og be for region Hordaland For regionstyrets frivillige med arbeidere, foreninger og forsamlinger. Om at vi må etablere flere SMMavtaler og at det diakonale arbeidet i regionen må styrkes. For økonomien og om flere faste givere. Fremfor alt om visdom og glede i tjenesten. Acta i Hordaland For alle Soul Children-korene. For arbeidet med å etablere besteforeldreleirer i regionen. For alt leirarbeid i regionen. Acta Acta barn og unge i Normisjon vil se grensesprengende fellesskap hvor barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus. Acta har medlemmer som er organisert i 600 ulike lokallag fra barn og tweens til ungdom og familie. Målet er uansett det samme å lage møtepunkter hvor tro, fellesskap og mennesker kan vokse Takk og be for Bangladesh For Normisjons samarbeid med kirkene. For studenter og ansatte ved Martin Luther College. For opprettelsen av et Asia-senter, hvor det skal ligge og hvilke oppgaver som skal legges her. For Normisjons videre satsing i Bangladesh. Bangladesh I Bangladesh samarbeider vi med tre nasjonale kirker om å nå videre ut med evangeliet til nye generasjoner og folkeslag. Vi satser dessuten på utdannelse til fattige gjennom Martin Luther College.

4 Mars Takk og be for region Møre Om Jesus-nære fellesskap som går ut med evangeliet. Om at vi lykkes i å plante nye fellesskap. For åndelige ledere. Acta i Møre Om at trosfrø blir sådd i barn og unge på leir, at de vokser til en levende tro. barna. Om at Soul Children-korene i regionen kan bli et åndelig hjem for Om at Acta-lagene i regionen kan få være med å prege barn og ungdom, til tro og engasjement både hjemme og i andre land. Normisjons bibel- og misjonsskolevirksomhet Et viktig satsingsområde for Normisjon er grundig trosopplæring av ungdom slik at de utrustes til tjeneste. Dette skjer særlig på NLA Høgskolen (Bergen, Gimlekollen og Staffelsgate) og Bibelskolenen i Grimstad (BIG) og Stavanger (Acta) og på misjonsskolen (Gå ut Senteret) i Hurdal. Takk og be for Bhutan Takk for at folket i Øst-Bhutan snart har Det nye testamentet på sitt eget morsmål. At nye muligheter for samarbeid med funksjonshemmede i landet utredes og realiseres. For unge medarbeidere som forteller bibelhistorier på morsmålet til seks unådde folkegrupper uten skriftspråk i det østlige Himalaya. Bhutan Vi støtter et prosjekt for litteratur- og bibeloversettelse som foregår utenfor landets grenser. Fokus er også på språk analyse og muntlige bibelfortellinger til språkgrupper i Himalayafjellene i og østenfor Bhutan. Dessuten siktes det mot videreføring av et diakonalt engasjement og samarbeid med synshemmede og andre funksjonshemmede inne i landet.

5 April Takk og be for region Trøndelag For alle lokale fellesskap og foreningene i Vekstnettverket. For trofaste medarbeidere og for regionstyret. Alphakursene og at folk må bli frelst. Nye fellesskap med utadrettet profil. Be for ungdommene på de kristne skolene i regionen. Økonomien. Acta i Trøndelag For leirarbeidet og flotte leirledere som deler sin erfaring med Gud. At barn og unge blir frelst og grunnfestet i troen. At vi må få en medvandrerkultur der en går kristenlivet sammen med andre. Alpha Alpha-kursene gir en solid innføring i den kristne tro. Normisjon bruker konseptet aktivt i strategien for å nå nye mennesker og generasjoner med evangeliet. For tiden er det over 20 Alpha- kurs i i regi av Normisjon. I tillegg drives flere Alpha-samlivskurs. Takk og be for Cuba For vår nye landkoordinator på Cuba. For økonomien til kirkene på Cuba. Om at de kristne må bli bevart i troen på Jesus. Cuba Normisjons visjon er å støtte de nasjonale kirkenes ledere og kirkenes diakonale og evangeliserende arbeid.

6 Mai Takk og be for region Oppland Om at kristne lever og deler evangeliet så våre fellesskap kan bli styrket. Om økt givertjeneste slik at vi kan nå nye generasjoner og folkeslag i og i andre land. Acta i Oppland For rekruttering og oppfølging av frivillige leirledere og bibeltimeholdere. Om at flere barn og unge kommer på leir. Fermate Fermate-sentrene tilbyr mennesker sjelesorgsamtaler og er en viktig diakonal satsing i Normisjon. Det har vist seg at behovet er stort og fem sentre har blitt startet i løpet av noen få år. Flere vil trolig komme. Takk og be for Ecuador Takk og be for elever og ansatte ved Tamboskolen. Om at kirkene og bibelinstituttet IBLE får gode ledere og blir i stand til å stå på egne ben. For studentene som får stipend fra Normisjon til teologisk utdannelse ved Setela-instituttet i Peru. Ecuador Vårt fokus i Ecuador er lederutvikling i våre nasjonale samarbeidskirker. Målet er at de skal bli uavhengig av norsk tilstedeværelse.

7 Juni Takk og be for region Rogaland Om at leirstedene fungerer som kraftsentrer i samsvar med vår visjon Om at vi kan få Alpha-kurs i hver kommune i regionen. Om at den enkelte av oss lever nær Jesus. Acta i Rogaland Om at vi får medvandrere til våre ledere. Om at vi får gode fellesskap for våre ansatte og foreinger. Fastgivertjenesten Kompis Kompis er de unges egen fadderskapsordning og fastgiverkonsept. Støtten til giverprosjektet gir kjennskap til forskjellige kulturer, folkegruppers hverdag og problemstillinger. i 2013 er det Steinknuserprosjektet i India som har fokus. Som Kompis får man allerede som ung se at det du bidrar med kommer andre til gode. Man kan velge selv hvor mye man vil gi i måneden. Kompis legger til rette for gode givervaner fra tidlig alder. Takk og be for Europa Takk for alle levende kirker og menigheter. La hverken velstand eller økonomikrise kvele troens liv, men gi vår verdensdel ny åpenhet for evangeliet. For Normisjons utsendinger i Europa, og for våre samarbeidspartnere i Ukraina og Tsjekkia. Takk for unge mennesker som drar på teamtjeneste til europeiske menigheter. Europa Gjennom forsamlinger og foreninger sender vi team og teltmakere til europeiske land som trenger støtte utenfra, fra blant annet Tsjekkia, Slovakia, Ukraina og Russland.

8 Juli Takk og be for region Sogn og Fjordane For de ansatte i regionen, om visdom og inspirasjon til videre utvikling av arbeidet. Om utrusting og styrking av de lokale fellesskapene. Om at unge voksne-arbeidet i regionen må styrkes. Acta i Sogn og Fjordane For leirstedene våre Fjordly og Teigen. For leir- og lagsarbeidet, at Gud må kalle nye ledere til arbeidet med barn og unge. For arbeidet med å skaffe gode medvandrere for ungdommene våre. Medvandring Acta ønsker å arbeide for at alle ledere på alle nivåer i organisasjonen skal ha en medvandrer eller en mentor. På den måten vil man utruste til et livslangt disippelskap. I tillegg vil vi være en organisasjon som tar vare på lederne våre og som snakker sant og ærlig om livet. For å oppnå dette mener vi at mentoring og med vandring er veien å gå. Takk og be for India For lederskapet i vår samarbeidskirke NELC, for fremtidstro, visdom og samhold. For mennesker som er berørt av miljøødeleggelse og undertrykkelse i forbindelse med steinindustrien i Vest-Bengal og Jarkhand. For lidende mennesker i de urolige områdene i Assam. Om fred og stabilitet slik at flyktninger kan vende tilbake. India I India har vi den senere tid hatt særlig fokus på undervisning om og veiledning i å drive hensiktsdrevet og målrettet menighetsarbeid. Vi jobber sammen med mange lutherske kirker i India om det å bringe fornyelse og vekst inn i menighetene.

9 August Takk og be for region Telemark Om at vi kommer i kontakt med og vinner nye mennesker for Jesus. Om at det må skje en åndelig fornyelse i foreningene og i den enkeltes liv. For arbeidet i Skien, særlig at det må vokse fram nytt livskraftig arbeid for alle aldersgrupper på bedehuset Hauges Minde. Acta i Telemark For de frivillige ungdomslederne i Acta, at de må bli bevart som frimodige kristne. Skolene Normisjon har15 folkehøyskoler, samt høyskoler som nå er fusjonert til NLA Høgskolen. I tillegg har vi to bibelskoler, en misjonsskole og er hel- og deleier av seks videregående skoler. Takk og be for Kambodsja For alle som er med i ledertreningsprogrammet i kirken. For det diakonale arbeidet: At vi hjelper de som trenger det mest. For Normisjons videre planer i Kambodsja. Kambodsja I Kambodsja arbeider Normisjon i partnerskap med paraplyorganisasjonen International Cooperation Cambodia (ICC) om diakonale prosjekter. I tillegg støtter vi et menighetsbyggende arbeid.

10 September Be for region Vestfold/Buskerud Om større frimodighet i det utadrettede arbeidet. Om at våre fellesskap blir steder der barn og unge vokser som kristne, blir sett, tatt vare på og får god oppfølging. Acta i VeBu Om at lederne våre må oppleve det som meningsfullt og givende å engasjere seg i Acta og i voksenarbeidet, at de får brukt sine evner og nådegaver på en god måte. Om en omstillings- og fornyelsesprosess i Acta og Normisjon der mange får delta med sine innspill og idéer, slik at de får eierskapsfølelse til organisasjonen videre. Seniorarbeidet Normisjon har et målrettet arbeid mot flere generasjoner av seniorer. Gjennom arrangementer og kurs i innland og utland møter vi mange, både innenfor og utenfor våre sammenhenger, med tilbud om fellesskap, forkynnelse og engasjement for misjon. Takk og be for Mali Om fred i landet og at politikerne får visdom til å lede landet i riktig retning. For kirken og dens ledere; at de kan vokse i modenhet. For de kristne; om beskyttelse og styrke i en vanskelig tid. Om en trygg matvaresituasjon. Mali I Mali har Normisjon flest misjonærer. Vi samarbeider med den nasjonale kirken EELM som har arbeid både blant bambaratalende, kassonkeer, malinkeer og fulanere.

11 Oktober Takk og be for region Øst Om at nye fellesskap dannes i regionen og at nye mennesker blir nådd. Om at den diakonale tjenesten blir mer synlig i regionen og i foreningene. Acta i Øst Om at flere åringer kommer på leir. Om at alle våre 3000 barn og unge i lokallag skal få en trygg identitet som elsket av Gud. Soul Children Soul Children er et korkonsept for barn og tenåringer som har slått veldig an i målgruppen og som etter hvert også har blitt synlig i TV etc. Gjennom årlige festivaler inspireres og dyktiggjøres korene og lederne til sangglede og bevisst Jesus-fokus. Takk og be for Nepal For teamet som oversetter bibelen til sherpa-språket. Om at nok midler kommer inn og vi kommer i mål innen fristen med byggingen av nytt sykehus i Okhaldhunga. For barna og de ansatte ved dagsentrene for funksjons hemmede i Kathmandu og Chitwan. Om at vi gjør gode valg når det gjelder nye prosjekter i landet For barn og ansatte ved dag senter et for funksjonshemmede i Kathmandu Om visdom for strategiarbeidet når det gjelder utviklingen av arbeidet i Nepal videre. Nepal I Okhaldhunga distrikt har vi et stort engasjement for å bedre helsetilbudet for befolkningen; med fokus på de mest sårbare kvinner og barn. Samfunnshelseprosjekt, mor/ barn-arbeid og nye sykehusbygg prioriteres. Normisjon støtter også tre dagsentra for funksjonshemmede barn i landet og bidrar til at sherpafolket får Det nye testamentet på sitt morsmål.

12 November Takk og be for region Østfold Om levende kristne fellesskap i Østfold. For sjelesorgsarbeidet i Fermate Østfold. Acta i Østfold Om levende kristne ungdomsfellesskap. For rekruttering og utrustning av ledere. For leirene i regionen. Lederutvikling Normisjon satser mer enn noen gang på ledere og styrer. Gjennom vekstnettverket blir foreningene fulgt opp slik at de driver et målrettet arbeid som bidrar til å realisere visjonen. Vi satser også på medvandrerarbeid, at unge ledere og andre som ønsker det skal kunne få en medvandrer som han/hun kan dele erfaringer med og få veiledning fra. Takk og be for for Uganda For alle i det ekstremt fattige i bispedømmet Soroti, at de må styrkes, mettes og trøstes. Be særlig om visdom for de som tør å heve sine røster mot uretten i samfunnet. Om at kirken får gode medarbeidere i alle fem prostiene slik at evangeliet kan forkynnes sterkt og klart. For beboerne og personalet på jenteinternatene i Amuria og i Katakwi, at de må oppleve trygghet i dagliglivet, styrkes i troen og lykkes med skolearbeidet. Uganda Normisjons visjon er å støtte de nasjonale kirkenes ledere og kirkenes diakonale og evangeliserende arbeid.

13 Nr årgang AGENDA Misjon og mosjon Desember Takk og be for region Nordland For drift og bemanning av leirstedene. Om bedre økonomiske kår i regionen. Acta i Nordland Om flere frivillige voksne leirledere. Takk og be for region Nord For ansatte og frivillige i arbeidet. For stevnet Sommer i Nord. For utvikling av arbeidet i regionen. Om nye mennesker til Alpha som der får oppdage hvem Jesus er og bli inkludert. For samlivsarbeidet som drives gjennom Alpha. Acta i Nord For barn og unge i regionen. For leirarbeidet. Økonomi Normisjon er og har alltid vært helt avhengig av personlige givere og faddere for å kunne realisere visjonen. I tillegg får vi støtte fra menigheter i Den norske kirke som gir til våre prosjekter gjennom SMM (Samarbeid menighet-misjon) og støtte fra Norad til enkelte bistandsprosjekter. Til sammen samler Normisjon inn 80 millioner kroner hvert år. i skogen Nr årgang Klovn i kirken AGENDA Barnevaktens nye leder Takk og be for Agenda 3:16 Om at julefeiringen og andre høytider må gjøre folk nysgjerrig på hva kristendom er. At Guds ord må skape vekst og positiv forandring der ordet forkynnes. Hva har disse til felles? Agenda 3:16 Menneskene rundt barnet Rapporterer godhet OL-helt tar EM-fri Julaften alene blant isbjørner Agenda 3:16 er s største kristne månedsmagasin. Vår visjon er å utfordre og inspirere til tro og engasjement.

14

15 Kjøp brukt! normisjon har gjenbruksbutikk både på internett og flere steder i landet. foto: Siv Dolmen finn oss på eller ta turen innom en av våre butikker i oslo Sentrum, Bergen eller Sola. i våre gjenbruksbutikker finner du møbler, kunst, kjøkkenting, bøker og barne- og sportsutstyr og mye mye mer til en rimelig penge! Ditt kjøp kan gjøre en forskjell for misjonen! Les mer på Prøve to nummer gratis? utvider horisonten Send SMS med kodeord PRØVE + NAVN og ADRESSE til 1963 Sterke historier Engasjerte stemmer Spennende hovedsaker Viktige temaer

16 Design: Hanne Liv Gyllander Trykk: 07-gruppen Oslo Opplag feb 2013, antall: Bestill regionavisen Nytt fra Normisjon og abonner på Agenda 3:16 tlf: Giverkonto: Les daglige rapporter fra arbeidet og aktuelle bønneemner på og

Treårsmeldingen 2012 2015

Treårsmeldingen 2012 2015 ÅRBOK 2012 2015 www.normisjon.no Treårsmeldingen 2012 2015 Del 1 LANDSSTYRETS TREÅRSMELDING til Generalsforsamlingen 2015 «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag» NORGE TSJEKKIA UKRAINA ASERBAJDSJAN

Detaljer

Tent for å nå ut. Etter GF: takk til alle. Nytt fra. Rekordmange kunder. Vedtok flere menigheter. Agder/Rogaland. Vi retter en hjertens takk til alle

Tent for å nå ut. Etter GF: takk til alle. Nytt fra. Rekordmange kunder. Vedtok flere menigheter. Agder/Rogaland. Vi retter en hjertens takk til alle Nytt fra Agder/Rogaland August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Gud, som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, vil gi oss alt vi trenger. Ja mer en det, han har allerede gitt oss overflod

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra Februar/mars 2014 Nr. 1 14. årgang www.normisjon.no Nordland/Troms/Finnmark Jens Iver Jensen Forstår vi at Gud skapte alt ved sitt ord? Det er vanskelig. 11 2 nord 8 Nordland Velkommen til årsmøte

Detaljer

Treårsmeldingen 2009 2012

Treårsmeldingen 2009 2012 Treårsmeldingen 2009 2012 del 1 Landsstyrets Treårsmelding til Generalsforsamlingen 2012 Redaktør: Leif Gunnar Vik Grafisk designer: Hanne Liv Gyllander Korrekturlesere: Trond Pladsen, Inger Janet Sandsmark,

Detaljer

Unge og eldre?? Galleriet n ådde målet. Nytt fra. La alle barn bli sett! Fornyer attraktivt kurs. Øst/Oppland

Unge og eldre?? Galleriet n ådde målet. Nytt fra. La alle barn bli sett! Fornyer attraktivt kurs. Øst/Oppland Nytt fra Øst/Oppland Februar/mars 2014 Nr. 1 14. årgang www.normisjon.no Et nytt år ligger foran med mange muligheter og utfordringer både i liv og tjeneste. Det gledelige og overraskede budskapet er:

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus? Nytt fra Oppland/Øst Desember 2012/ januar 2013 Nr. 6 12 årgang www.normisjon.no Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. Svein Ruud 11 oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra April/mai 2014 Nr. 2 14. årgang www.normisjon.no Oppland/Øst Randi Korsveien Hva var det som fikk Maria til å være så raus? 11 2 oppland 8 øst Jesusnett når mange nye! Foreningen Jesusnett feiret

Detaljer

Bibelen handler også mye om forventning. Her knyttes forventningen i stor grad til en person, ikke følelser eller prestasjoner!

Bibelen handler også mye om forventning. Her knyttes forventningen i stor grad til en person, ikke følelser eller prestasjoner! Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Øst/Oppland Bibelen handler også mye om forventning. Her knyttes forventningen i stor grad til en person, ikke følelser eller prestasjoner! 2

Detaljer

Bønneemner på skapdøra

Bønneemner på skapdøra Nytt fra Rogaland/Agder Juni/Juli 2013 Nr. 3 13 årgang www.normisjon.no Hvis det er plass for alt i Guds hus, blir det ikke lenger plass for alle. Inge Flaat 11 rogaland 2 Agder 8 Bønneemner på skapdøra

Detaljer

STRATEGI NLM NORGE 2012 2020 VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 2012

STRATEGI NLM NORGE 2012 2020 VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 2012 STRATEGI NLM NORGE 2012 2020 VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 2012 HOVEDPUNKTER MISJON VÅRT FORPLIKTENDE ANSVAR Sende: Ansvaret for «de minst nådde» Være sendt: Ansvaret for mennesker rundt oss LOKALE MISJONSFELLESSKAP

Detaljer

Spør Herren om du kan få hjelp til å ta rustningen av. Vi trenger å bli satt fri fri til å elske de vi har rundt oss!

Spør Herren om du kan få hjelp til å ta rustningen av. Vi trenger å bli satt fri fri til å elske de vi har rundt oss! Nytt fra Oppland/Øst August/ september 2014 Nr. 4 14. årgang www.normisjon.no Spør Herren om du kan få hjelp til å ta rustningen av. Vi trenger å bli satt fri fri til å elske de vi har rundt oss! Hanne

Detaljer

Tjen Herren med glede, kom fram for ham med jubel! Kjenn at Herren er Gud! NORDLAND 2 NORD 8 Det gror i Acta. Friluftsvukku

Tjen Herren med glede, kom fram for ham med jubel! Kjenn at Herren er Gud! NORDLAND 2 NORD 8 Det gror i Acta. Friluftsvukku Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark /mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Tjen Herren med glede, kom fram for ham med jubel! Kjenn at Herren er Gud! Andrea Skjetne 11 NORDLAND 2 NORD 8 Det gror i Acta

Detaljer

Her nylig opplevde jeg hvordan Jesus la alt så fint til rette... Han vet om alt - stort eller smått og har uuttømmelige ressurser til disposisjon.

Her nylig opplevde jeg hvordan Jesus la alt så fint til rette... Han vet om alt - stort eller smått og har uuttømmelige ressurser til disposisjon. Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Her nylig opplevde jeg hvordan Jesus la alt så fint til rette.... Han vet om alt - stort eller smått og har uuttømmelige

Detaljer

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år.

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år. Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Hvem får lov til å være Gud i livet ditt? Jesus eller et annet substitutt? Jostein Østvoll 11 Nord 8 nordland 2 Jesusfokus

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Nytt fra Rogaland/Agder Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Ånden kan forvandle oss, lede oss og gi oss frelsesglede. Kari T. Johnsen 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt For kollega

Detaljer

Normisjon i Rogaland har spesielt definert tre satsingsområder for 2013 og fremover. De tre

Normisjon i Rogaland har spesielt definert tre satsingsområder for 2013 og fremover. De tre Nytt fra Februar/ mars 2013 Nr. 1 13 årgang www.normisjon.no Rogaland/Agder Ole-Martin Storemyr All kristen bønn har et hovedsiktemål: At alle mennesker må bli frelst! 11 2 rogaland 8 Agder Fra drøm til

Detaljer

Bli misjonspartner. Nytt fra. Tuberkulosefamilien. Vurderer Gå Ut Senteret. Vestfold/Buskerud/Telemark

Bli misjonspartner. Nytt fra. Tuberkulosefamilien. Vurderer Gå Ut Senteret. Vestfold/Buskerud/Telemark Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark August/ september2014 Nr. 4 14. årgang www.normisjon.no Grunnen til at vi aldri får tid nok, er at vi aldri gir oss tid nok. Dr. Erling Danbolt 11 TELEMARK 2 VESTFOLD

Detaljer

møre 2 Med Jesus i familien

møre 2 Med Jesus i familien Nytt fra Møre Oktober/ november 2012 Nr. 5 12 årgang www.normisjon.no Gud har gitt oss et ufattelig kall: Han vil gjøre oss slik som han er for å vise verden hvem han er Eivind Kaare Osnes 11 møre 2 8

Detaljer

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder Nytt fra Rogaland/Agder April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Ta deg tid til å lytte til Jesus. Ta deg tid til å være i Hans nærhet. Ta deg tid til å gå inn i skriftene i Bibelen og lytte. Jesus

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

Et hårete mål får følger

Et hårete mål får følger Nytt fra Oppland/Øst August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Mer enn en oppussing av fasaden lengter vi etter og tror vi på en ny vår fra Gud, på innsida. Sissel Brobakken 11 oppland 2

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

Fantastisk, men koster!

Fantastisk, men koster! Nytt fra Oppland/Øst April/mai 2013 Nr. 2 13 årgang www.normisjon.no For han skal overgis til hedningene og bli hånet og mishandlet og spyttet på Randi Korsveien 11 oppland 2 øst 8 Fantastisk, men koster!

Detaljer

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung s. 1 INNHOLD s. 2 NLM ung 4 5 6 8 9 10 11 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 NLM ung Ungdomsarbeid Landsmøte Økonomisk støtte Superblink Barnas Misjonsprosjekt Maks Hjelp SpotOn Bli medlem Kjære leser

Detaljer

Jesus trenger at vi er hans føtter og hender på jorden. Du skal få lov å være med i dette fantastiske arbeidet, slik du er.

Jesus trenger at vi er hans føtter og hender på jorden. Du skal få lov å være med i dette fantastiske arbeidet, slik du er. Nytt fra Telemark og Vestfold/Buskerud Februar/ mars 2012 Nr. 1 12 årgang www.normisjon.no Jesus trenger at vi er hans føtter og hender på jorden. Du skal få lov å være med i dette fantastiske arbeidet,

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 ÅRSMELDING 2014 innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen... 4 Årsmelding 2013... 5 Arbeiderne... 5 Styrets arbeid... 6 Identitet og handlingsprogram... 7 Misjon årsmelding 2014...

Detaljer

* Turer i samarbeid med Normisjon`s seniorutvalg

* Turer i samarbeid med Normisjon`s seniorutvalg Nytt fra Møre August/ september 2014 Nr. 4 14. årgang www.normisjon.no Mange lengtar etter ein indre fred, men det er altfor få som er villige til å bli gudsrikemedarbeidar. Oddmund Måseide 11 MØRE 8 2

Detaljer

Hektisk høst. Menighetsdrømmer. Nytt fra. Vil skape fred i Assam

Hektisk høst. Menighetsdrømmer. Nytt fra. Vil skape fred i Assam Nytt fra Møre Desember 2013 / januar 2014 Nr. 6 13. årgang www.normisjon.no Jesus er Guds julegåve til dei bortkomne, fordi dei er elska. Liv Johanne Opstad 11 møre 2 8 Et prosjekt som bygger menighet

Detaljer

Vær rause. Intervju med regionleder. Ny katalog er klar! Vinter/vår katalogen for 2014 er nå klar. Nytt fra. De fattiges rektor. Vil ikke starte alene

Vær rause. Intervju med regionleder. Ny katalog er klar! Vinter/vår katalogen for 2014 er nå klar. Nytt fra. De fattiges rektor. Vil ikke starte alene Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Oktober/ november 2013 Nr. 5 13. årgang www.normisjon.no Det er viktigere enn noensinne at vi som kjenner Gud, forteller videre det vi vet. Solveig Andersen 11 NORD 2 nordland

Detaljer