Normisjon og Acta

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Normisjon og Acta 2013 2014"

Transkript

1 Normisjon og Acta

2 Januar Takk og be for region Agder For flytteprosessen for regionskontoret fra Kristiansand til Bibelskolen i Grimstad. For videreutvikling og nyplanting av forsamlinger i regionen. At bønn skal gjennomsyre arbeidet i regionen i tråd med handlingsplanen. Acta i Agder For Acta Umbraco, ledertreningskurs for åringer, der deltakere har en medvandrer som de samtaler med. Om at forholdet til Jesus blir styrket gjennom bibel og bønn. For leirarbeidet for barn, unge og familier i Agder. Takk og be for Aserbajdsjan For bibeloversettelse og litteraturarbeid blant udi-folket. For staben i NHE For de kristne, at de står fast i troen og at fellesskap dannes. For styresmaktene: At de fjerner restriksjoner for de kristne, at de kan og vil jobbe mot korrupsjon og for en bedre fordeling av godene. For de handikappede barna: At familiene kan bli i stand til å ta vare på dem hjemme og at de som jobber på barnehjemmene kan få kjærlighet til barna de jobber med. For jordbruksbedriften AzNor Agro og banken Viator Mikrokreditt, at de kan være redskap som hjelper familier ut av fattigdom. Normisjon i Normisjon er organisert i 13 geografiske regioner. Disse har et primæransvar for å realisere visjonen i sine sammenhenger. Den senere tid arbeides det aktivt for en mer hensiktsmessig organisering i flere av regionene. Aserbajdsjan Aserbajdsjan er et sekulært land med et flertall muslimer. Noen av de største utfordringene i landet er korrupsjon og den skjeve fordelingen av rikdom. Alt av Normisjons utviklingsarbeid i landet skjer gjennom Norwegian Humanitarian Enterprise (NHE) som nå er i en utfordrende omstillingsfase. AzNor Agro og Viator Mikrokreditt er bedrifter som indirekte eies av Normisjon.

3 Februar Takk og be for region Hordaland For regionstyrets frivillige med arbeidere, foreninger og forsamlinger. Om at vi må etablere flere SMMavtaler og at det diakonale arbeidet i regionen må styrkes. For økonomien og om flere faste givere. Fremfor alt om visdom og glede i tjenesten. Acta i Hordaland For alle Soul Children-korene. For arbeidet med å etablere besteforeldreleirer i regionen. For alt leirarbeid i regionen. Acta Acta barn og unge i Normisjon vil se grensesprengende fellesskap hvor barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus. Acta har medlemmer som er organisert i 600 ulike lokallag fra barn og tweens til ungdom og familie. Målet er uansett det samme å lage møtepunkter hvor tro, fellesskap og mennesker kan vokse Takk og be for Bangladesh For Normisjons samarbeid med kirkene. For studenter og ansatte ved Martin Luther College. For opprettelsen av et Asia-senter, hvor det skal ligge og hvilke oppgaver som skal legges her. For Normisjons videre satsing i Bangladesh. Bangladesh I Bangladesh samarbeider vi med tre nasjonale kirker om å nå videre ut med evangeliet til nye generasjoner og folkeslag. Vi satser dessuten på utdannelse til fattige gjennom Martin Luther College.

4 Mars Takk og be for region Møre Om Jesus-nære fellesskap som går ut med evangeliet. Om at vi lykkes i å plante nye fellesskap. For åndelige ledere. Acta i Møre Om at trosfrø blir sådd i barn og unge på leir, at de vokser til en levende tro. barna. Om at Soul Children-korene i regionen kan bli et åndelig hjem for Om at Acta-lagene i regionen kan få være med å prege barn og ungdom, til tro og engasjement både hjemme og i andre land. Normisjons bibel- og misjonsskolevirksomhet Et viktig satsingsområde for Normisjon er grundig trosopplæring av ungdom slik at de utrustes til tjeneste. Dette skjer særlig på NLA Høgskolen (Bergen, Gimlekollen og Staffelsgate) og Bibelskolenen i Grimstad (BIG) og Stavanger (Acta) og på misjonsskolen (Gå ut Senteret) i Hurdal. Takk og be for Bhutan Takk for at folket i Øst-Bhutan snart har Det nye testamentet på sitt eget morsmål. At nye muligheter for samarbeid med funksjonshemmede i landet utredes og realiseres. For unge medarbeidere som forteller bibelhistorier på morsmålet til seks unådde folkegrupper uten skriftspråk i det østlige Himalaya. Bhutan Vi støtter et prosjekt for litteratur- og bibeloversettelse som foregår utenfor landets grenser. Fokus er også på språk analyse og muntlige bibelfortellinger til språkgrupper i Himalayafjellene i og østenfor Bhutan. Dessuten siktes det mot videreføring av et diakonalt engasjement og samarbeid med synshemmede og andre funksjonshemmede inne i landet.

5 April Takk og be for region Trøndelag For alle lokale fellesskap og foreningene i Vekstnettverket. For trofaste medarbeidere og for regionstyret. Alphakursene og at folk må bli frelst. Nye fellesskap med utadrettet profil. Be for ungdommene på de kristne skolene i regionen. Økonomien. Acta i Trøndelag For leirarbeidet og flotte leirledere som deler sin erfaring med Gud. At barn og unge blir frelst og grunnfestet i troen. At vi må få en medvandrerkultur der en går kristenlivet sammen med andre. Alpha Alpha-kursene gir en solid innføring i den kristne tro. Normisjon bruker konseptet aktivt i strategien for å nå nye mennesker og generasjoner med evangeliet. For tiden er det over 20 Alpha- kurs i i regi av Normisjon. I tillegg drives flere Alpha-samlivskurs. Takk og be for Cuba For vår nye landkoordinator på Cuba. For økonomien til kirkene på Cuba. Om at de kristne må bli bevart i troen på Jesus. Cuba Normisjons visjon er å støtte de nasjonale kirkenes ledere og kirkenes diakonale og evangeliserende arbeid.

6 Mai Takk og be for region Oppland Om at kristne lever og deler evangeliet så våre fellesskap kan bli styrket. Om økt givertjeneste slik at vi kan nå nye generasjoner og folkeslag i og i andre land. Acta i Oppland For rekruttering og oppfølging av frivillige leirledere og bibeltimeholdere. Om at flere barn og unge kommer på leir. Fermate Fermate-sentrene tilbyr mennesker sjelesorgsamtaler og er en viktig diakonal satsing i Normisjon. Det har vist seg at behovet er stort og fem sentre har blitt startet i løpet av noen få år. Flere vil trolig komme. Takk og be for Ecuador Takk og be for elever og ansatte ved Tamboskolen. Om at kirkene og bibelinstituttet IBLE får gode ledere og blir i stand til å stå på egne ben. For studentene som får stipend fra Normisjon til teologisk utdannelse ved Setela-instituttet i Peru. Ecuador Vårt fokus i Ecuador er lederutvikling i våre nasjonale samarbeidskirker. Målet er at de skal bli uavhengig av norsk tilstedeværelse.

7 Juni Takk og be for region Rogaland Om at leirstedene fungerer som kraftsentrer i samsvar med vår visjon Om at vi kan få Alpha-kurs i hver kommune i regionen. Om at den enkelte av oss lever nær Jesus. Acta i Rogaland Om at vi får medvandrere til våre ledere. Om at vi får gode fellesskap for våre ansatte og foreinger. Fastgivertjenesten Kompis Kompis er de unges egen fadderskapsordning og fastgiverkonsept. Støtten til giverprosjektet gir kjennskap til forskjellige kulturer, folkegruppers hverdag og problemstillinger. i 2013 er det Steinknuserprosjektet i India som har fokus. Som Kompis får man allerede som ung se at det du bidrar med kommer andre til gode. Man kan velge selv hvor mye man vil gi i måneden. Kompis legger til rette for gode givervaner fra tidlig alder. Takk og be for Europa Takk for alle levende kirker og menigheter. La hverken velstand eller økonomikrise kvele troens liv, men gi vår verdensdel ny åpenhet for evangeliet. For Normisjons utsendinger i Europa, og for våre samarbeidspartnere i Ukraina og Tsjekkia. Takk for unge mennesker som drar på teamtjeneste til europeiske menigheter. Europa Gjennom forsamlinger og foreninger sender vi team og teltmakere til europeiske land som trenger støtte utenfra, fra blant annet Tsjekkia, Slovakia, Ukraina og Russland.

8 Juli Takk og be for region Sogn og Fjordane For de ansatte i regionen, om visdom og inspirasjon til videre utvikling av arbeidet. Om utrusting og styrking av de lokale fellesskapene. Om at unge voksne-arbeidet i regionen må styrkes. Acta i Sogn og Fjordane For leirstedene våre Fjordly og Teigen. For leir- og lagsarbeidet, at Gud må kalle nye ledere til arbeidet med barn og unge. For arbeidet med å skaffe gode medvandrere for ungdommene våre. Medvandring Acta ønsker å arbeide for at alle ledere på alle nivåer i organisasjonen skal ha en medvandrer eller en mentor. På den måten vil man utruste til et livslangt disippelskap. I tillegg vil vi være en organisasjon som tar vare på lederne våre og som snakker sant og ærlig om livet. For å oppnå dette mener vi at mentoring og med vandring er veien å gå. Takk og be for India For lederskapet i vår samarbeidskirke NELC, for fremtidstro, visdom og samhold. For mennesker som er berørt av miljøødeleggelse og undertrykkelse i forbindelse med steinindustrien i Vest-Bengal og Jarkhand. For lidende mennesker i de urolige områdene i Assam. Om fred og stabilitet slik at flyktninger kan vende tilbake. India I India har vi den senere tid hatt særlig fokus på undervisning om og veiledning i å drive hensiktsdrevet og målrettet menighetsarbeid. Vi jobber sammen med mange lutherske kirker i India om det å bringe fornyelse og vekst inn i menighetene.

9 August Takk og be for region Telemark Om at vi kommer i kontakt med og vinner nye mennesker for Jesus. Om at det må skje en åndelig fornyelse i foreningene og i den enkeltes liv. For arbeidet i Skien, særlig at det må vokse fram nytt livskraftig arbeid for alle aldersgrupper på bedehuset Hauges Minde. Acta i Telemark For de frivillige ungdomslederne i Acta, at de må bli bevart som frimodige kristne. Skolene Normisjon har15 folkehøyskoler, samt høyskoler som nå er fusjonert til NLA Høgskolen. I tillegg har vi to bibelskoler, en misjonsskole og er hel- og deleier av seks videregående skoler. Takk og be for Kambodsja For alle som er med i ledertreningsprogrammet i kirken. For det diakonale arbeidet: At vi hjelper de som trenger det mest. For Normisjons videre planer i Kambodsja. Kambodsja I Kambodsja arbeider Normisjon i partnerskap med paraplyorganisasjonen International Cooperation Cambodia (ICC) om diakonale prosjekter. I tillegg støtter vi et menighetsbyggende arbeid.

10 September Be for region Vestfold/Buskerud Om større frimodighet i det utadrettede arbeidet. Om at våre fellesskap blir steder der barn og unge vokser som kristne, blir sett, tatt vare på og får god oppfølging. Acta i VeBu Om at lederne våre må oppleve det som meningsfullt og givende å engasjere seg i Acta og i voksenarbeidet, at de får brukt sine evner og nådegaver på en god måte. Om en omstillings- og fornyelsesprosess i Acta og Normisjon der mange får delta med sine innspill og idéer, slik at de får eierskapsfølelse til organisasjonen videre. Seniorarbeidet Normisjon har et målrettet arbeid mot flere generasjoner av seniorer. Gjennom arrangementer og kurs i innland og utland møter vi mange, både innenfor og utenfor våre sammenhenger, med tilbud om fellesskap, forkynnelse og engasjement for misjon. Takk og be for Mali Om fred i landet og at politikerne får visdom til å lede landet i riktig retning. For kirken og dens ledere; at de kan vokse i modenhet. For de kristne; om beskyttelse og styrke i en vanskelig tid. Om en trygg matvaresituasjon. Mali I Mali har Normisjon flest misjonærer. Vi samarbeider med den nasjonale kirken EELM som har arbeid både blant bambaratalende, kassonkeer, malinkeer og fulanere.

11 Oktober Takk og be for region Øst Om at nye fellesskap dannes i regionen og at nye mennesker blir nådd. Om at den diakonale tjenesten blir mer synlig i regionen og i foreningene. Acta i Øst Om at flere åringer kommer på leir. Om at alle våre 3000 barn og unge i lokallag skal få en trygg identitet som elsket av Gud. Soul Children Soul Children er et korkonsept for barn og tenåringer som har slått veldig an i målgruppen og som etter hvert også har blitt synlig i TV etc. Gjennom årlige festivaler inspireres og dyktiggjøres korene og lederne til sangglede og bevisst Jesus-fokus. Takk og be for Nepal For teamet som oversetter bibelen til sherpa-språket. Om at nok midler kommer inn og vi kommer i mål innen fristen med byggingen av nytt sykehus i Okhaldhunga. For barna og de ansatte ved dagsentrene for funksjons hemmede i Kathmandu og Chitwan. Om at vi gjør gode valg når det gjelder nye prosjekter i landet For barn og ansatte ved dag senter et for funksjonshemmede i Kathmandu Om visdom for strategiarbeidet når det gjelder utviklingen av arbeidet i Nepal videre. Nepal I Okhaldhunga distrikt har vi et stort engasjement for å bedre helsetilbudet for befolkningen; med fokus på de mest sårbare kvinner og barn. Samfunnshelseprosjekt, mor/ barn-arbeid og nye sykehusbygg prioriteres. Normisjon støtter også tre dagsentra for funksjonshemmede barn i landet og bidrar til at sherpafolket får Det nye testamentet på sitt morsmål.

12 November Takk og be for region Østfold Om levende kristne fellesskap i Østfold. For sjelesorgsarbeidet i Fermate Østfold. Acta i Østfold Om levende kristne ungdomsfellesskap. For rekruttering og utrustning av ledere. For leirene i regionen. Lederutvikling Normisjon satser mer enn noen gang på ledere og styrer. Gjennom vekstnettverket blir foreningene fulgt opp slik at de driver et målrettet arbeid som bidrar til å realisere visjonen. Vi satser også på medvandrerarbeid, at unge ledere og andre som ønsker det skal kunne få en medvandrer som han/hun kan dele erfaringer med og få veiledning fra. Takk og be for for Uganda For alle i det ekstremt fattige i bispedømmet Soroti, at de må styrkes, mettes og trøstes. Be særlig om visdom for de som tør å heve sine røster mot uretten i samfunnet. Om at kirken får gode medarbeidere i alle fem prostiene slik at evangeliet kan forkynnes sterkt og klart. For beboerne og personalet på jenteinternatene i Amuria og i Katakwi, at de må oppleve trygghet i dagliglivet, styrkes i troen og lykkes med skolearbeidet. Uganda Normisjons visjon er å støtte de nasjonale kirkenes ledere og kirkenes diakonale og evangeliserende arbeid.

13 Nr årgang AGENDA Misjon og mosjon Desember Takk og be for region Nordland For drift og bemanning av leirstedene. Om bedre økonomiske kår i regionen. Acta i Nordland Om flere frivillige voksne leirledere. Takk og be for region Nord For ansatte og frivillige i arbeidet. For stevnet Sommer i Nord. For utvikling av arbeidet i regionen. Om nye mennesker til Alpha som der får oppdage hvem Jesus er og bli inkludert. For samlivsarbeidet som drives gjennom Alpha. Acta i Nord For barn og unge i regionen. For leirarbeidet. Økonomi Normisjon er og har alltid vært helt avhengig av personlige givere og faddere for å kunne realisere visjonen. I tillegg får vi støtte fra menigheter i Den norske kirke som gir til våre prosjekter gjennom SMM (Samarbeid menighet-misjon) og støtte fra Norad til enkelte bistandsprosjekter. Til sammen samler Normisjon inn 80 millioner kroner hvert år. i skogen Nr årgang Klovn i kirken AGENDA Barnevaktens nye leder Takk og be for Agenda 3:16 Om at julefeiringen og andre høytider må gjøre folk nysgjerrig på hva kristendom er. At Guds ord må skape vekst og positiv forandring der ordet forkynnes. Hva har disse til felles? Agenda 3:16 Menneskene rundt barnet Rapporterer godhet OL-helt tar EM-fri Julaften alene blant isbjørner Agenda 3:16 er s største kristne månedsmagasin. Vår visjon er å utfordre og inspirere til tro og engasjement.

14

15 Kjøp brukt! normisjon har gjenbruksbutikk både på internett og flere steder i landet. foto: Siv Dolmen finn oss på eller ta turen innom en av våre butikker i oslo Sentrum, Bergen eller Sola. i våre gjenbruksbutikker finner du møbler, kunst, kjøkkenting, bøker og barne- og sportsutstyr og mye mye mer til en rimelig penge! Ditt kjøp kan gjøre en forskjell for misjonen! Les mer på Prøve to nummer gratis? utvider horisonten Send SMS med kodeord PRØVE + NAVN og ADRESSE til 1963 Sterke historier Engasjerte stemmer Spennende hovedsaker Viktige temaer

16 Design: Hanne Liv Gyllander Trykk: 07-gruppen Oslo Opplag feb 2013, antall: Bestill regionavisen Nytt fra Normisjon og abonner på Agenda 3:16 tlf: Giverkonto: Les daglige rapporter fra arbeidet og aktuelle bønneemner på og

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2012 2015 Normisjons visjon er «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Normisjons kjerneverdier er «elsket og sendt». Handlingsplanen omfter Normisjons totale arbeid i Norge

Detaljer

Handlingsplanen ) Misjon i Norge og Europa

Handlingsplanen ) Misjon i Norge og Europa Handlingsplan 2013 Handlingsplanen 2013 Under alle punktene ligger en stor usynlig pott som heter oppfølging av running business og som ikke nevnes spesifikt her. For norgesarbeidet kan dette gjelde det

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Handlingsplan 2014 2015

Handlingsplan 2014 2015 Handlingsplan 2014 2015 Tilbedelse Storsamlinger Studentmøter Øke gudstjenesteoppslutning Samarbeidet med BiG og Laget Videreutvikle gudstjenestene. Legge vinn på å involvere barn og ungdom. F13 er med

Detaljer

Norkirken Grimstad 2015-2016

Norkirken Grimstad 2015-2016 Norkirken Grimstad 2015-2016 Fellesskap satsings-område Familie, barn og unge 1. Opprettholde dagens tilbud for b & u. 2. Samlivskurs 3. Andaktskurs for ungdom 4. Nye familier inn i menigheten. Rekruttere

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

Vi vil derfor invitere til å svare på denne høringen. Målet er å belyse to hovedspørsmål:

Vi vil derfor invitere til å svare på denne høringen. Målet er å belyse to hovedspørsmål: Acta barn og unge i Normisjon Tlf 23 30 10 00 Linstows gate 3, 0166 Oslo Faks 23 30 10 01 Postboks 7153 St.Olavs plass, 0130 Oslo acta@normisjon.no Org.nr 983 596 428 www.acta.as Kjære Actas regionale

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Normisjon mot 2025. 1. Visjon. 2. Identitet, bakgrunn og utvikling

Normisjon mot 2025. 1. Visjon. 2. Identitet, bakgrunn og utvikling Normisjon mot 2025 1. Visjon Normisjons visjon er Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Visjonen har utgangspunkt i evangeliet om Guds frelse i Jesus Kristus. Når den treenige Gud sender oss

Detaljer

Strategidokument 2012 2025

Strategidokument 2012 2025 Strategidokument 2012 2025 Elsket og sendt Normisjon mot 2025 1. Visjon Normisjons visjon er «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Visjonen har utgangspunkt i evangeliet om Guds frelse i Jesus

Detaljer

GÅ UT SENTERET TRONDHEIM

GÅ UT SENTERET TRONDHEIM GÅ UT SENTERET TRONDHEIM PRESSESKRIV 10. desember 2014 BAKGRUNN Landstyret i Normisjon har de siste årene utredet fremtiden til Misjonsskolen Gå Ut Senteret i Hurdal. Bakgrunnen er at skolen i flere år

Detaljer

DYBDEMODELLEN. Lederskap: Hvordan være leder? Hvordan drive målrettet arbeid? Hvordan skal styret lede? Hvordan skal møtet ledes?

DYBDEMODELLEN. Lederskap: Hvordan være leder? Hvordan drive målrettet arbeid? Hvordan skal styret lede? Hvordan skal møtet ledes? Hvem gjør hva? Det lokale fellesskapet har ansvar for den praktiske tilretteleggingen og kan søke støtte hos Norges Kristelige Studieråd. Normisjon skaffer materiell og kvalifiserte kursholdere som også

Detaljer

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen.

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen. 14a I/2013 LM Strategier for Det Norske Baptistsamfunn Innledning Et fellesskap av levende, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet er visjonen til Det Norske Baptistsamfunn (DNB), vedtatt i 1994.

Detaljer

STRATEGI NLM NORGE 2012 2020 VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 2012

STRATEGI NLM NORGE 2012 2020 VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 2012 STRATEGI NLM NORGE 2012 2020 VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 2012 HOVEDPUNKTER MISJON VÅRT FORPLIKTENDE ANSVAR Sende: Ansvaret for «de minst nådde» Være sendt: Ansvaret for mennesker rundt oss LOKALE MISJONSFELLESSKAP

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

Fra Pakistan Discipleship Ministry

Fra Pakistan Discipleship Ministry Fra Pakistan Discipleship Ministry Kjære venner på Sion! Hilser dere i Jesu underfulle navn! Vi takker Herren Jesus for hans kjærlighet, nåde og beskyttelse. Takk for forbønn og økonomisk støtte for Pastor

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 05/08 Trosopplæring i en ny tid. Bakgrunn Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget i mai 2003. Reformen ble vedtatt ut fra et

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Årsmelding Normisjon region Agder 2013

Årsmelding Normisjon region Agder 2013 Årsmelding Normisjon region Agder 2013 Fem «på gata»: Det viktigste i 2013 Knut Svein Dale: Alpha har vært til inspirasjon og glede, og det er mange positive signaler om at Alpha fortsatt er et godt redskap.

Detaljer

MISJON for og med alle Ni aktuelle misjons- og humanitære prosjekt rettet mot mennesker med ulike funksjonshemninger.

MISJON for og med alle Ni aktuelle misjons- og humanitære prosjekt rettet mot mennesker med ulike funksjonshemninger. MISJON for og med alle Ni aktuelle misjons- og humanitære prosjekt rettet mot mennesker med ulike funksjonshemninger. Foto: Normisjon Agder og Telemark bispedømme 2010 Misjon for og med alle alle bortsett

Detaljer

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt Siste nyhetsbrev før Denne setningen gjelder for opptil flere hendelser som står for tur i vår lille familie. Så derfor setter vi i gang med en oppdatering på hva den lista inneholder. vi setter i gang

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Visjonsdokument for Grimstad Normisjon

Visjonsdokument for Grimstad Normisjon Visjonsdokument for Grimstad Normisjon Strategiutvalgets innstilling Visjon Visjonen for Grimstad Normisjon er "Vi vil gjøre Jesus synlig". Vi ønsker å være et kristent fellesskap som "når de unådde" med

Detaljer

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene Indonesia Senegal India Israel www.kmmisjon.no Kall og visjon Kristen Muslimmisjon (KMM) er en evangelisk-luthersk misjonsorganisasjon som ble dannet

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon!

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Vi i Ny Generasjon sender deg søknadsskjema for Trainee/Team og vil gjerne invitere deg med på et livsforvandlende år. Det handler om å leve for noe større enn seg

Detaljer

«Gi videre det viktigste» Visjons- og strategidokument for skolene i Norsk Luthersk Misjonssamband for perioden 2012-2020

«Gi videre det viktigste» Visjons- og strategidokument for skolene i Norsk Luthersk Misjonssamband for perioden 2012-2020 «Gi videre det viktigste» Visjons- og strategidokument for skolene i Norsk Luthersk Misjonssamband for perioden 2012-2020 Bakgrunn Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) driver et bredt spekter av arbeid

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste I følge Matteusevangeliet ber Jesus disiplene sine om å gå ut i hele verden og bringe evangeliet om ham videre til alle mennesker (Matt 28). Det oppdraget kirken

Detaljer

CENTRO SAREPTA Ha tro til Gud!

CENTRO SAREPTA Ha tro til Gud! CENTRO SAREPTA Ha tro til Gud! Den verste fattigdom Det dypeste mørke Den tyngste byrde.. er et liv uten kjennskap til Jesus Kristus. Det største svik.. er å la mennesker leve og dø uten å få bli kjent

Detaljer

VISJON Levende tro og varme fellesskap

VISJON Levende tro og varme fellesskap VISJON OG STRATEGIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2012-2015 VISJON Levende tro og varme fellesskap OVERORDNET MÅLSETTING Fjellhamar menighet er til for at mennesker skal ha en levende tro på Jesus og få være

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012)

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1 LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1.0 Navn og område 1.1 Regionens navn er: Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Øst. 1.2 Regionens arbeidsområder er fylkene Østfold, Akershus,

Detaljer

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg!

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg! Kjære alle sammen! Under Normisjons generalforsamling i år ble vår nye visjon- og våre nye verdier vedtatt. Normisjons visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Normisjons kjerneverdier:

Detaljer

BIBELSKOLE I TRONDHEIM

BIBELSKOLE I TRONDHEIM BIBELSKOLE I TRONDHEIM KONSEPTBESKRIVELSE November 2014 INNHOLD 1 BAKGRUNN OG MULIGHETER 1.1 Bakgrunn 1.2 Hvorfor Trondheim? 1.3 Salem menighet som skoleeier 1.4 Bibelskolens betydning for menigheten 2

Detaljer

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014 NORMISJON REGION AGDER Valg 2014 Regionårsmøte Bibelskolen 5. april 2014 Valg regionårsmøtet 2014 REGIONSTYRET Regionstyret har bestått av Geir Reinertsen, Vennesla (2013 2015) leder Ole Magne Omdal, Iveland

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

BØNN FOR SYKE MED SALVING

BØNN FOR SYKE MED SALVING BØNN FOR SYKE MED SALVING BOKMÅL VEILEDNING INNHOLD I Bibelen... 2 Teologisk forståelse... 2 I kirkehistorien... 2 I sjelesorgen... 3 Praktisering av ordningen... 4 Forbønnshandlingen... 5 Før handlingen...

Detaljer

Normisjon Landsstyrets møte 22.-23.april 2010

Normisjon Landsstyrets møte 22.-23.april 2010 Normisjon Landsstyrets møte 22.-23.april 2010 Forum: Til stede: Forfall: Fra adm.: Andre: Landsstyret Kurt Hjemdal, Geir I Mykletun, Kåre Skråmestø, Ole Jakob Dyrnes, Gunn- Marit Lygre, Hanne Tufthaug,

Detaljer

Årsmøte 2016. Norkirke på torget. Nytt fra. Bokhandleren i Mali. Prisbelønnet bønnebok. Møre

Årsmøte 2016. Norkirke på torget. Nytt fra. Bokhandleren i Mali. Prisbelønnet bønnebok. Møre Møre Nr.2 2016 16. årgang www.normisjon.no Det å gi av seg selv til tjenesten, både av tid og krefter, peker hen på Jesus selv Kjell Pettersen 11 2 8 Norkirke på torget Normisjon region Møre setter denne

Detaljer

Treårsmeldingen 2012 2015

Treårsmeldingen 2012 2015 ÅRBOK 2012 2015 www.normisjon.no Treårsmeldingen 2012 2015 Del 1 LANDSSTYRETS TREÅRSMELDING til Generalsforsamlingen 2015 «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag» NORGE TSJEKKIA UKRAINA ASERBAJDSJAN

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Kristine Sandmæl. Nåværende stilling: Sokneprest i Vågan, Henningsvær og Gimsøy og Strauman sokn

Kristine Sandmæl. Nåværende stilling: Sokneprest i Vågan, Henningsvær og Gimsøy og Strauman sokn Kristine Sandmæl 45 år Sivilstatus: Ugift Nåværende stilling: Sokneprest i Vågan, Henningsvær og Gimsøy og Strauman sokn Utdanning: Utdanningssted: Det teologiske menighetsfakultet Ordinert til prestetjeneste:

Detaljer

Sak 4 Status 2015 - strategi KRIK 2014-2017

Sak 4 Status 2015 - strategi KRIK 2014-2017 Sak 4 Status 2015 - strategi KRIK 2014-2017 Innledning På KRIKs generalforsamling 2013 ble strategiplanen for 2014-2017 vedtatt. Nå to år etterpå ønsker styret å gi en status på arbeidet med planen, hvordan

Detaljer

Bloggen. Givertjeneste

Bloggen. Givertjeneste Etter som vi er kommet godt i gang med året, og faktisk snart begynner å nærme oss avslutningen på 2014, er det en glede å kunne melde at vi er i live! Alltid fint å kunne takke Gud for hver dag han gir

Detaljer

Søknadsskjema Ny Generasjon-Trainee

Søknadsskjema Ny Generasjon-Trainee Søknadsskjema Ny Generasjon-Trainee Skoleåret 12/ 13 Innhold - Introduksjon til trainee og praktisk info - Søknadsskjema (side 1-7) - Anbefalingsskjema for leder (side 8-11) - Anbefalingsskjema for venn

Detaljer

Sjømannskirkens verdidokument

Sjømannskirkens verdidokument Sjømannskirkens verdidokument Vaffelhjertet har fulgt Sjømannskirken k siden starten i 1864. Etter hvert er det blitt uttrykk for noe av Sjømannskirkens mest sentrale verdier, fellesskap, tilhørighet og

Detaljer

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter 1. Menighetens navn er Oslo Kristne Senter. 2. Oslo Kristne Senter er en frittstående, lokal menighet organisert som en forening - som driver menighetsbyggende

Detaljer

ET NYTT STÅSTED. Høstens bønn- og fasteuker - med 24-timers kontinuerlig bønnevakt. 12. til 26. oktober Filadelfia Kristiansand

ET NYTT STÅSTED. Høstens bønn- og fasteuker - med 24-timers kontinuerlig bønnevakt. 12. til 26. oktober Filadelfia Kristiansand ET NYTT STÅSTED Høstens bønn- og fasteuker - med 24-timers kontinuerlig bønnevakt 12. til 26. oktober Filadelfia Kristiansand Velkommen til deltakelse 1. Mos. 13, 14-15 Herren sa til Abram etter at Lot

Detaljer

Teologisk embetseksamen avlagt høsten 1980 ved Det teologiske Menighetsfakultet

Teologisk embetseksamen avlagt høsten 1980 ved Det teologiske Menighetsfakultet OLAV ØYGARD Født: 29.07.1956 Gift Ordinert til prestetjeneste 2. august 1981 i Karasjok kirke Nåværende stilling: Prost i Alta prosti Utdanning: Teologisk embetseksamen avlagt høsten 1980 ved Det teologiske

Detaljer

Referat/Protokoll NLM Ung Landsstyre

Referat/Protokoll NLM Ung Landsstyre Referat/Protokoll NLM Ung Landsstyre Type Landsstyremøte NLM Ung Dato 16.01.15/17.01.15 Sted Pilgrimsgården Solåsen, Son Klokka 18.00-21.00 Ref Elin Austbø Simonsen Møte nr 01/15 Navn Fork. Epost Tilstede

Detaljer

MISJONSFELLESKAP Ordet misjonsfellesskap er en samlebetegnelse for alle NLMs misjonsforeninger, bibelstudiegrupper,

MISJONSFELLESKAP Ordet misjonsfellesskap er en samlebetegnelse for alle NLMs misjonsforeninger, bibelstudiegrupper, Region Sør består av Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylker med unntak av kommunene Sirdal, Flekkefjord og Kvinesdal i Vest-Agder. Forkynnelsen av Guds ord er det bærende element i misjonsarbeidet i

Detaljer

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Vi bygger kirke Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Revidert januar 2012 Evaluering av målene for 2011 medførte mindre justeringer

Detaljer

STRATEGIER. Strategier med målsettinger og handlingsplaner for nasjonal og internasjonal virksomhet

STRATEGIER. Strategier med målsettinger og handlingsplaner for nasjonal og internasjonal virksomhet STRATEGIER Strategier med målsettinger og handlingsplaner for nasjonal og internasjonal virksomhet Innledning Et fellesskap levende, grepet Kristus, midt i verden med evangeliet er visjonen til Det Norske

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet.

Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet. Svarslipp Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet.no Bank: 3000.15.10300 Org.nr: 960 474 708 Komme ditt rike

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

6.- 8. februar MENIGHETEN. i vår tid

6.- 8. februar MENIGHETEN. i vår tid FLK 2014 6.- 8. februar MENIGHETEN i vår tid VELKOMMEN Det er med stor glede vi ønsker velkommen til Forkynner- og lederkonferanse (FLK) på Klippen Veavågen. Menigheten har rike tradisjoner som arrangør

Detaljer

Transformation Burundi - 5

Transformation Burundi - 5 1 2 4 lorem Infobrev ipsum Sommeren 2014 problemnr., dato Transformation Burundi - 5 Fredag 8. august til lørdag 23. august 2014 Presentasjoner Her er teamet på tre: Andreas Woie er pastor i Sandnes og

Detaljer

FOKUS. Muligheter i lokalmenigheten. Senter for menighetsutvikling

FOKUS. Muligheter i lokalmenigheten. Senter for menighetsutvikling FOKUS Muligheter i lokalmenigheten Senter for menighetsutvikling www.mhs.no 30.05.2016 Bakgrunn FOKUS bygger på Leading Your Church Into Growth Et kurs som er velprøvd i den anglikanske kirke gjennom 20

Detaljer

Sak 2 NaMu undersøkelsen

Sak 2 NaMu undersøkelsen Vårt oppdrag: Å gjøre mennesker til Jesu Kristi disipler, så verden forvandles Metodistkirken i Norge Centralkirkens menighet, Bergen Menighetsmøte den 21.9.2016 Tema for kvelden: «gå og gjør alle folkeslag

Detaljer

Sjå på skaparkreftene rundt deg! Tru at Gud lar sine skaparunder skje midt i den kvardagen der du lever! Knut Svein i 40 år

Sjå på skaparkreftene rundt deg! Tru at Gud lar sine skaparunder skje midt i den kvardagen der du lever! Knut Svein i 40 år Agder/Rogaland Nr. 2 2016 16. årgang www.normisjon.no Sjå på skaparkreftene rundt deg! Tru at Gud lar sine skaparunder skje midt i den kvardagen der du lever! Aud Vihovde Hoftun 11 AGDER 2 ROGALAND 8 På

Detaljer

Selvpresentasjon; Anne-May Grasaas

Selvpresentasjon; Anne-May Grasaas Selvpresentasjon; Anne-May Grasaas Personalia: Anne-May Grasaas* P. A. Holmsvei 25 B, 1164 OSLO Født 24.06.1955 Skilt, (2 voksne barn, f.1982 og 1985) * (Tidligere Stavenes. Endret etternavn desember 2008)

Detaljer

EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER

EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER Hvordan kan en søker-sensitiv møteform fornye gudstjenesten i en tradisjonell frikirkelig menighet? Lars Råmunddal 2004 Ansgar Teologiske Høgskole Paulus har ordet Om nå hele

Detaljer

Fra organisasjon til bevegelse. Lagets strategiplan 2012-2016

Fra organisasjon til bevegelse. Lagets strategiplan 2012-2016 Fra organisasjon til bevegelse Lagets strategiplan 2012-2016 Vedtatt på Lagets Generalforsamling 24. mars 2012 45 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING 31 1.1 FORMÅL 32 1.2 VISJON 32 1.3 MÅL 32 2.0 STRATEGI

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 740 670 630 480 GUDSTJENESTEDELTAGELSE - 2014 990 915 817 710 655 615 610 390 950 900 870 890 770 800 710 616 610 413 280 140 JAN FEBR MARS APRIL MAI JUN JUL

Detaljer

Slik gjorde vi det. Diakonhjemmet, 2003 Kjell Nordstokke forstander

Slik gjorde vi det. Diakonhjemmet, 2003 Kjell Nordstokke forstander Diakonikatekisme Slik gjorde vi det Hvem er vi? Hva ønsker vi å oppnå gjennom det vi gjør? Dette er spørsmål som ofte stilles til diakonale institusjoner. Spørsmålene kommer fra ansatte som gjerne vil

Detaljer

Forkynnelse i vår tid. Anfin Skaaheim (redaktør)

Forkynnelse i vår tid. Anfin Skaaheim (redaktør) Forkynnelse i vår tid Anfin Skaaheim (redaktør) Normisjon 2008 Forord HVA VI VIL Dette er en bok om hva det vi si å forkynne Guds ord. Det handler om hva det bibelske budskapet er, hva det betyr for mennesker

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Harald Kaasa Hammer 17. januar 2016 Åndens frukt og Åndens gaver

Harald Kaasa Hammer 17. januar 2016 Åndens frukt og Åndens gaver Harald Kaasa Hammer 17. januar 2016 Åndens frukt og Åndens gaver Ta Ta denne denne med med til til menigheten! Jesus sa: Når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. Han skal herliggjøre

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Vedtekter for Acta - barn og unge i Normisjon 1 GRUNNLAG Acta barn og unge i Normisjon er Normisjons barne- og ungdomsarbeid og består av foreninger og direktemedlemmer

Detaljer

3STEG I PERSONLIG EVANGELISERING

3STEG I PERSONLIG EVANGELISERING Werner Nachtigal Stephan Gängel 3STEG I PERSONLIG EVANGELISERING GLOBAL OUTREACH DAY Treningshefte TRENINGSHEFTE Gi en mann en fisk og du metter ham den dagen. Lær en mann å fiske og du metter ham for

Detaljer

Hva skjer? SABU 2014 2015

Hva skjer? SABU 2014 2015 Hva skjer? SABU 2014 2015 1 Hei Her er et lite hefte med informasjon om de forskjellige begivenhetene som skjer for barn og ungdom i 2014 og 2015. SABU jobber for at unge mennesker skal ha det bra, møte

Detaljer

Dato: 21.-22.06.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Dato: 21.-22.06.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 21.-22.06. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning

Detaljer

Strategiplan for Fana sokn

Strategiplan for Fana sokn Strategiplan for Fana sokn 2016-2021 Vedtatt i Fana sokneråd 31. mai 2016 Innholdsfortegnelse Visjon og overordnet mål 2 Visjon 2 Overordnet målsetning 2 Strategisk analyse 2 Virksomhetsområder 2 Virksomhetsmål

Detaljer

Handlingsplan. for Frelsesarmeens kvinner 2012 og 2013

Handlingsplan. for Frelsesarmeens kvinner 2012 og 2013 Handlingsplan for Frelsesarmeens kvinner 2012 og 2013 1 Undervisning Vi vil vise veien til frelse ved Jesus Kristus ved å ha målrettet og relevant forkynnelse ved å undervise og fostre til disippelskap

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

MOT SAMME MÅL. Vårens bønn- og fasteuker - med 24-timers kontinuerlig bønnevakt. 10. til 23. februar Filadelfia Kristiansand

MOT SAMME MÅL. Vårens bønn- og fasteuker - med 24-timers kontinuerlig bønnevakt. 10. til 23. februar Filadelfia Kristiansand MOT SAMME MÅL Vårens bønn- og fasteuker - med 24-timers kontinuerlig bønnevakt 10. til 23. februar Filadelfia Kristiansand Velkommen til deltagelse! Kol. 1, 28-29 Og ham forkynner vi, idet vi formaner

Detaljer

M4 Trening 22-23 November 2012. Fase 1: Treningsdag 1 og 2. Kristiansand 12.10.2012

M4 Trening 22-23 November 2012. Fase 1: Treningsdag 1 og 2. Kristiansand 12.10.2012 M4 Trening 22-23 November 2012 Kristiansand 12.10.2012 Jeg ser frem til å treffe dere i torsdag 22 og fredag 23 November. Nedenfor har jeg prøvd å beskrive opplæringsprosessen som vi ser for oss i M4.

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Landsstyrets strategi- og langtidsplan

Landsstyrets strategi- og langtidsplan Landsstyrets strategi- og langtidsplan DNI 2020 (5780 MMXX) Forankring og fornying 1. Vår visjon: Evangeliet tilbake til jødene Den Norske Israelsmisjon vil i ord og handling være med å bringe evangeliet

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Kandidat til vervet som styreleder. Navn: Karen Marie Måseide Hovland Alder: 37

Kandidat til vervet som styreleder. Navn: Karen Marie Måseide Hovland Alder: 37 Kandidat til vervet som styreleder Navn: Karen Marie Måseide Hovland Alder: 37 Tilhørighet i Storsalen: Går både på G16 og G19, har vært medlem siden 2001 og vanket her i studietiden så langt tilbake som

Detaljer

Ordinasjon. Fremstilling. Bønn

Ordinasjon. Fremstilling. Bønn Fremstilling Leddet ledes fra prekestolen. Ordinasjon Prost En ny arbeider i vår kirke fremstilles for oss i dag: Kandidat i teologien, Hanne Kristin Sørlid er kalt til tjeneste som kapellan i Oslo bispedømme.

Detaljer

Målet er evig felleskap med Gud slik det var i Paradis. Gud lengter etter å være sammen med oss igjen slik det var der.

Målet er evig felleskap med Gud slik det var i Paradis. Gud lengter etter å være sammen med oss igjen slik det var der. Nytt fra Oppland/Øst April/mai 2011 Nr. 2 11 årgang www.normisjon.no Målet er evig felleskap med Gud slik det var i Paradis. Gud lengter etter å være sammen med oss igjen slik det var der. Kåre Peder Gravem

Detaljer