Et kunnskapsbasert Norge. Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et kunnskapsbasert Norge. Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI"

Transkript

1 Et kunnskapsbasert Norge Professor Handelshøyskolen BI Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge Abelia,

2 Et kunnskapsbasert Norge Premiss 1: Fremtidens næringsliv er kunnskapsbasert og forskningsdrevet Premiss 2: Fremtidens næringsliv er globalt Premiss 3: Regioner og nasjoner konkurrerer om å være den mest attraktive lokalisering for globalt, kunnskapsbasert næringsliv

3 Best og dyrest

4 Et kunnskapsbasert Norge: A race for attractiveness Gjøre Norge til en attraktiv lokalisering for globalt kunnskapsbasert næringsliv Se gjennom finanskrisen og si hva slags næringsliv vi får når omstillingen er over (Klarer vi omstillingen eller må Darwin til?) Etablere et nytt begrepsapparat for å forstå kunnskapsbasert næringslivsutvikling

5 Norge som global kunnskapsbasert næringslivsnasjon Behov for et nytt nasjonalt verdiskapingsprosjekt Bygge på all eksistrerende næringspolitisk kunnskap (jf. Innovasjonsmeldingen og Forskningsmeldingen) Trekke på internasjonale forskernettverk (Harvard, Stanford) Utvikle et nytt næringsmessige begrepsapparat Være agendsettende for fremtidens næringspolitikk

6 Tredje store nasjonale verdiskapingsprosjekt Et konkurransedyktig Norge, SNF, 1990 Et verdiskapende Norge, BI, 2000 Et kunnskapsbasert Norge, BI, 2010

7

8

9 Et kunnskapsbasert Norge: Ambisjon Nasjonalt forskningsprosjekt finansiert av den industrielle konsernledelsen i Norge Gjennomføre prosjektet som aktivt kunnskapssamspill mellom næringsliv, forskningsmiljø og myndigheter Være et verksted for fremtidens innovasjons- og kunnskapspolitikk Hvordan utvikle globale knowledge hubs i Norge?

10 Et kunnskapsbasert Norge: Analyse Analyse av de viktigste konkurranseutsatte næringer og næringsklynger Analyse av de viktigste næringslivsregionene Analyse av de nye kunnskapsbaserte næringene Analyse av de viktigste innovasjonsbedriftene og innovasjonsmiljøene Analyse av de potensielle globale kunnskapsnavene

11 Et kunnskapsbasert Norge: Data Cluster mapping data (jfr. Harvard) Regnskapsdata siste 10 år (Brønnøysund) Klynge- og nettverksdata (Survey) Bedrifts- og innovasjonscases (Intervjudata) Regional konkurranseevneindekser (jfr. WEF)

12 Et kunnskapsbasert Norge: Prosess Sentral forskergruppe (BI, Menon, SNF, IRIS) er feltarbeidere Sentrale prosjekteiere er styringsgruppe Sentrale bedrifter er prosjektdeltakere Studenter er casearbeidere (BI, NHH, NTNU) Erfaringsdialog som arbeidsform Forskningsresultater kommuniseres digitalt Sluttrapporten som internasjonal bok

13 Et kunnskapsbasert Norge: Prosjektdeltakere (til nå) NHO LO Nærings- og handelsdepartementet Norges Forskningsråd Innovasjon Norge SIVA Olje- og energidepartementet Miljøverndepartementet

14 Et kunnskapsbasert Norge: Prosjektdeltakere (kommer) Norges Rederiforbund Fiskeri- og kystdepartementet Kunnskapsdepartementet Kommunal- og regionaldepartementet Tekna Norges Venturekapitalforening Store bedrifter og investorer

15 Et kunnskapsbasert Norge: Næringsstudier Maritim/Offshore Petroleum Sjømat Reiseliv Materialer og metaller Finans og kapital Telekom og media IT og software Fornybar energi og klimatek Helse, biotek og medtek

16 Styringsgruppen Prosjektledelse Bedrifts panel Akademisk panel Referansegruppe Reiseliv Prosjektleder Reiseliv Prosjektleder Fornybar Energi og Klimatek Referansegruppe Fornybar Energi og Klimatek Referansegruppe Finans Prosjektleder Finans Prosjektleder Fisk og Sjømat Referansegruppe Fisk og Sjømat Referansegruppe Petroleum Prosjektleder Petroleum Prosjektleder Maritim/Offshore Referansegruppe Maritim/Offshore Referansegruppe Telekom og Media Prosjektleder Telekom og Media Prosjektleder Informasjonstek og Software Referansegruppe Informasjonstek og Software Referansegruppe Helse, biotek og medtek Prosjektleder Helse, biotek og medtek Prosjektleder Metaller og Materialer Referansegruppe Metaller og Materialer Et Kunnskapsbasert Norge

17 Et kunnskapsbasert Norge: Prosjektstab Prosjektleder, PhD Forsker Amir Sasson, PhD Forsker Erik W. Jakobsen, Dr.oecon Forsker Leo A. Grünfeld, Dr.oecon Data og kommunikasjonsansvarlig Eskil Goldeng, MSc Prosjektkoordinator Marius K Nordkvelde, MSc Et Kunnskapsbasert Norge

18 Tre industrielle paradigmer Næringsliv som industri Næringsliv som næringsklynger Næringsliv som kunnskapsnav

19 Næringsliv som industri Råvarer Produkter Feedback

20 Næringsliv som næringsklynge Offshore industri Maritim politikk Avansert fiskeflåte Maritim utdanning Skipsmekling Skipsdesign Spesialiserte skipsverft Rigg supply subsea Maritim FoU SHIPPING Avansert skipsutstyr Shipping finans Maritim IT Havner og terminaler Logistikk Shipping forsikring Ship management Miljøstandarder Skipsklasse OPPGRADERING INTERNASJONALISERING

21 Næringsliv som kunnskapsnav Shipping Investorer Skipsindustri Forskning og innovasjon Offshore industri Venture kapital Maritime tjenester

22 La oss se nærmere på de to viktigste kunnskapsbaserte næringsklyngene i Norge: Begge kan oppgraderes til globale kunnskapsnav Maritim klynge Energiklyngen

23 Norge har også noen mer spesialiserte kunnskapsbaserte næringsklynger med muligheter til å bli globale kunnskapsnav Tele/IT (f.eks. søketeknologi) Biotek (f.eks. kreftdiagnostisering)

24 Hva har gjort Norge til en ledende maritim næringsklynge som konkurrerer globalt? Maritim virksomhet siden vikingetiden Mange risikovillige redere og investorer Kompetente folk som kan sjømannskap Sterke maritime miljø i Oslo og på Vestlandet Teknologisk styrke innen skipsindustri, skipsutstyr og offshorevirksomhet Kommersiell styrke innen marked og maritime tjenester Sterk posisjon innen maritim forskning og utvikling

25 The Norwegian Maritime Cluster Offshore oil and gas industry Maritime policies Efficient fisheries Maritime education Ship design Specialized ship yards Human resource services Maritime R&D SHIPPING Advanced ship equipment Shipping finance Maritime IT Effective ports and terminals Logistics systems Marine insurance Shipping brokers Ship classification services Shipping management Environmental standards UPGRADING INTERNATIONALIZATION

26 Hva har gjort Norge til en global energiklynge? Vannkraften skapte norsk industrialisering Olje- og gassforekomstene på kontinentalsokkelen skapte vår viktigste kapitalnæring Maritim kompetanse fikk nye anvendelsesområder innen offshoresektoren Utvikling av et sterkt norsk og utenlandsk offshoremiljø i Stavanger Teknologisk og kommersiell styrke innen store deler av verdikjeden Stor satsing på offshorerettet FoU Konkurrerer i dag på det globale offshoremarkedet

27 The key to economic success in the oil and gas industry is knowledge investments $ Returns from competence Investments in exploration and production Time Returns from production Investments in knowledge

28 The Norwegian Energy Cluster Maritime equipment industry Energy policies Pipeline infrastructure Energy education Seismic and geo Drilling and exploration Energy markets Energy R&D Oil & gas comp Offshore engineering Energy finance and insurance Offshore contractors Offshore yards Renewable energy Hydro power industry Oil and gas terminals Quality assurance Supply ships Environmental standards UPGRADING INTERNATIONALIZATION

29 De virkelige kunnskapsnæringene springer ut fra globale kunnskapsnav (Global Knowledge Hubs)

30 Eksempler på global kunnskapsnav ( global knowledge hubs ) Boston (Life sciences) Silicon Valley (IT & venture) Houston (Olje & gass)

31

32 Distribution of Scientific Clusters Main Component, Boston Inventors Color Legend Reds: University (21%)All other colors: Biotech (38%)Light Grey: PRO (26%)Black: Crosssector (16%)

33 PRO VC DBF Legend PRO Public Research organizations VC Venture Capital DBF Dedicated Biotech Firms PHAR Pharmaceutical industry HCO Health care organizations SSS Specialized supporting services IFC Institutions for collaboration REG Regulatory regime REG PHAR SSS HCO IFC

34

35 Hva kjennetegner et globalt kunnskapsnav? Stor konsentrasjon av forskning og utdanning med mange internasjonale kunnskapsarbeidere Stor konsentrasjon av internasjonale kunnskapsbedrifter med centers of excellence, utviklingsavdelinger og testfasiliteter Stor konsentrasjon av kompetent venturekapital med tette bånd til kunnskapsmiljøene og kort avstand til kommersialisering Konkurrerende universiteter med sterke nettverk til næringslivet Felles infrastruktur og aktive kunnskapsnettverk Stor kulturell aktivitet og skapende opplevelsesøkonomi

36 Det norske maritime kunnskapsnav Shipping Investorer Skipsindustri Forskning og innovasjon Offshore industri Venture kapital Maritime tjenester

37 Et maritimt kunnskapsnav som kombinerer teknologi og forretning Skipsindustri T e k n o l o g i Shipping Investorer Forskning og innovasjon Venture kapital Maritime tjenester Offshore industri F o r r e t n i n g

38 A Global Maritime Knowledge Hub shall propel the Singapore Maritime Cluster PORT SHIPPING RESEARCH INNOVATION EDUCATION VENTURE CAPITAL MARITIME SERVICES INVESTORS OFFSHORE & MARINE ENGINEERING

39 Generisk kunnskapsnav Bedrifter med relatert industriell kompetanse Investorer Entreprenørskap KUNNSKAP Intraprenørskap Venture capital

40 Forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskapsutvikling Bedrifter med relatert industriell kompetanse Investorer Læring Eksperimentere Utprøve Entreprenørskap KUNNSKAP Forskning Intraprenørskap Venture capital

41 Dersom vi skal vinne i de store globale kunnskapsnæringene, må vi oppgradere klyngene til globale kunnskapsnav Norge har en unik mulighet til å ta den ledende globale kunnskapsposisjonen innen energi og maritime næringer Transformering av disse klyngene til globale kunnskapsnav krever en visjonær nasjonal strategi og målrettede virkemidler fra næringene og myndighetene

42 Hva skal til for å gjøre Norge til et globalt kunnskapsnav i de maritime næringer? Bli fremst i verden innen maritim FoU Bli fremst i verden innen maritim utdanning Øke kunnskapsinvesteringene i maritim sektor Få globale centers of excellence til Norge Tiltrekke talenter og teknologi fra hele verden Gjøre Norge til et internasjonalt kapitalsentrum for de maritime næringer Ta den ledende posisjonen innen maritim innovasjon og miljø (jf. Stø Kurs, NHD 2007)

43 Virkemidler for å realisere den maritime kunnskapsvisjonen Maritime bedrifter finansierer professorater ved norske universiteter og høyskoler (jf. Maritime Hub Inititivet) Norske universiteter og høyskoler utvikler sentre for fremragende forskning innen maritime fagfelt (jf. NTNU) Norske universiteter og høyskoler etablerer globale utdanningsprogrammer for maritim sektor (jf. BI) Norske myndigheter etablerer et stort internasjonalt forskningsprogram innen maritim innovasjon og miljø (Maritim 21) Koordinert innsats og tette samarbeidsrelasjoner mellom kunnskapsmiljø og næringsliv

44

45

46

47 The global T-battle Talents Technology Tolerance Tax

48 Implikasjoner av Richard Florida Kunnskapsarbeiderne og kunnskapsarbeiderne er utviklingskreftene Byene og kunnskapsregionene er lokaliseringsstedene Kunnskapsbasert tjenesteyting er nøkkelsektoren Forskning og utdanning er drivkreftene Globalitet og mangfold er katalysatorene

49 Implikasjoner av knowledge hub for næringspolitikken Fokus på forskning og utvikling Fokus på utdanning og utdanningskvalitet Fokus på innovasjon og kommersialisering Fokus på venture og kompetent kapital Fokus på tiltrekke kompetanse på global basis Fokus på kunnskapsmessig infrastruktur Fokus på å tiltrekke internasjonale centres of excellence

50 Case: Saudi Arabia inn i kunnskapsøkonomien Nytt eliteuniversitet (KAUST) åpnet i sep 2009 Totale byggekostnader USD 10 mrd Etablerer en universitetsstiftelse på USD 20 mrd Fokuserer på naturvitenskap og teknologi (som gamle NTH) Fem nye økonomiske byer på størrelsen med Dubai under utvikling og bygging

51 Implikasjoner av knowledge hub for næringsaktørene Næringsaktørene må ta kunnskapsansvaret selv (eks Oslo Maritime Nettverk) Bedriftene må etablere et tettere kunnskapssamarbeid med universitetene (eks CFI FAST) Universitetene og høyskolene må ta inn næringslivet på en helt annen måte enn i dag (eks BI) Næringsregionene må være større og fokusere på næringsattraktivitet og kvalitet (eks Stavanger) Bedriftene må etablere sterke kunnskapsnettverk (eks NODE) Kunnskapsklyngene må tiltrekke seg utenlandske kunnskapsbedrifter (eks Oslo Cancer Cluster)

52 Verdensledende innen boreteknologi

53 Konklusjoner De store kunnskapsnæringene springer ut av globale kunnskapsnav (global knowledge hubs) Identifisere de områdene Norge kan bli et globalt kunnskapsnav Et kunnskapsbasert Norge skal se gjennom krisen og si hvilket globalt kunnskapsbasert næringsliv vi kan utvikle Et kunnskapsbasert Norge skal særlig analysere kunnskapens rolle i næringsutvikling Forsknings- og næringsparkene spiller en nøkkelrolle som utviklingsarena for fremtidens kunnskapsbaserte næringsliv

Kunnskapsveien ut av krisen. Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI

Kunnskapsveien ut av krisen. Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Kunnskapsveien ut av krisen Professor Handelshøyskolen BI Partnerforum BI, 27.05.2009 Kunnskapsveien ut av krisen Krisen rammer verdensøkonomien, men Norge vil klare seg relativt godt Krisen er omstillingstid

Detaljer

Et kunnskapsbasert Norge Prosjektbeskrivelse

Et kunnskapsbasert Norge Prosjektbeskrivelse 17. august 2009 Et kunnskapsbasert Norge Prosjektbeskrivelse Professor Torger Reve PhD Førsteamanuensis Amir Sasson Dr. Ocean Erik W. Jakobsen Dr. Ocean Handelshøyskolen BI Nydalsveien 37, 0484 Oslo Tlf.:

Detaljer

Fra næringsklynger til kunnskapsnav

Fra næringsklynger til kunnskapsnav Fra næringsklynger til kunnskapsnav Torger Reve TORGER REVE er Wilh. Wilhelmsen professor i strategi og industriell konkurranseevne ved Handelshøyskolen BI, Oslo, hvor han også har vært rektor i to perioder.

Detaljer

Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane. Skei, 12. januar 2012, Inge Jan Henjesand

Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane. Skei, 12. januar 2012, Inge Jan Henjesand Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane Skei, 12. januar 2012, Inge Jan Henjesand Næringsliv som industri Råvarer Produkter Feedback Næringsliv som næringsklynge Offshore industri Maritim politikk Avansert

Detaljer

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Asker Kommune 17.03.2012 Hva skal vi leve av i fremtiden? Jens Stoltenberg (01.01.2010) Hverandres arbeid og hverandres

Detaljer

Et kunnskapsbasert Norge: Hva er fremtidens næringer og fremtidens arbeidsplasser i Norge?

Et kunnskapsbasert Norge: Hva er fremtidens næringer og fremtidens arbeidsplasser i Norge? Et kunnskapsbasert Norge: Hva er fremtidens næringer og fremtidens arbeidsplasser i Norge? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Moss Industri- og Næringsforening Refsnes Gods, 01.10.2012 Hva skal

Detaljer

Innovasjon i robuste klynger

Innovasjon i robuste klynger Innovasjon i robuste klynger Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Kongsberg Summit 2013 06.11.2013 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens høyeste kostnadsnivå? Best og dyrest Norsk offshoreindustri

Detaljer

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus RAPPORT Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus Fra kunnskap og fakta til strategi og handling MENON- PUBLIKASJON NR. XX/2014 Januar 2014 av Anne Espelien, Leo A. Grünfeld, Rasmus Holmen og

Detaljer

Hvilke næringer har størst utviklingspotensial?

Hvilke næringer har størst utviklingspotensial? Hvilke næringer har størst utviklingspotensial? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Greater Stavanger - Årskonferanse Sola, 03.10.2012 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens høyeste kostnadsnivå?

Detaljer

BANK-modellen: Et verktøy for å analysere samspillet mellom nærings- og samfunnsutvikling. Anne Espelien Partner Menon Business Economics

BANK-modellen: Et verktøy for å analysere samspillet mellom nærings- og samfunnsutvikling. Anne Espelien Partner Menon Business Economics BANK-modellen: Et verktøy for å analysere samspillet mellom nærings- og samfunnsutvikling Anne Espelien Partner Menon Business Economics Hva skal vi få kunnskap om i dag? Vi skal se hvordan kan man benytte

Detaljer

Et lærende næringsliv

Et lærende næringsliv Et lærende næringsliv Den kanskje sterkeste effekten av NCE-prosjektene generelt er styrkingen av regionale høgskoler. Dette er interessant av flere grunner, blant annet fordi kompetanse- og høgskoleutvikling

Detaljer

NCE: ET LÆRENDE. Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV

NCE: ET LÆRENDE. Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV NCE: ET LÆRENDE Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV Side 15 INNHOLD DETTE ER: NORWEGIAN CENTRES OF EXPERTISE Norge har

Detaljer

MARUT MARUT Et løft for maritim næring

MARUT MARUT Et løft for maritim næring MARUT MARUT Et løft for maritim næring Presentert på MAROFF seminar Høvik 28.november 2007 Egil Rensvik Presentasjon MARUT - hva er MARUT? Hvorfor er MARUT viktig? Hva er oppnådd så langt? Hva vil MARUT

Detaljer

Den viktigste årsaken til sjømatnæringens suksess og fremtidige vekstpotensial, er transformasjonen fra fangst til oppdrett. Torger Reve snakker mye

Den viktigste årsaken til sjømatnæringens suksess og fremtidige vekstpotensial, er transformasjonen fra fangst til oppdrett. Torger Reve snakker mye Den viktigste årsaken til sjømatnæringens suksess og fremtidige vekstpotensial, er transformasjonen fra fangst til oppdrett. Torger Reve snakker mye om sjømat, men mener egentlig oppdrett. 60 "Norsk Fiskerinæring"

Detaljer

Hvorfor en klynge på Sørlandet? Tromsø Arktisk Forum 03.02.2015

Hvorfor en klynge på Sørlandet? Tromsø Arktisk Forum 03.02.2015 Hvorfor en klynge på Sørlandet? Tromsø Arktisk Forum 03.02.2015 Cluster Background The term business cluster, also known as an industry cluster, competitive cluster, or Porterian cluster introduced and

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Kunnskapsnav og infrastruktur 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en helhetlig

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Kunnskapsnav og infrastruktur HØRINGSUTKAST Dato: 2010-04-19 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en

Detaljer

RAPPORT NR 10. JUNI 2011 KUNNSKAPBASERTE TJENESTER

RAPPORT NR 10. JUNI 2011 KUNNSKAPBASERTE TJENESTER RAPPORT NR 10. JUNI 2011 KUNNSKAPBASERTE TJENESTER Av Ragnhild Kvålshaugen INNHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 abstract 5 sammendrag 8 1 Introduksjon 11 1.1 Et kunnskapsbasert Norge (EKN) 12 2 Kunnskapsbaserte

Detaljer

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Oslo kommune og Akershus fylkeskommune Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Forord Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 er en

Detaljer

Strategier for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane. Sluttrapport Vestlandsforsking-rapport nr. 12/2011

Strategier for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane. Sluttrapport Vestlandsforsking-rapport nr. 12/2011 Strategier for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane. Sluttrapport Vestlandsforsking-rapport nr. 12/2011 Erik W Jakobsen, Johannes Idsø, Ingjerd Skogseid Vestlandsforsking rapport Tittel Strategier

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold

Et kunnskapsbasert Østfold MENON Business Economics Forfatter(e): Rapportnr.: Steinar Normann (Østfoldforskning), Anne Espelien (Menon), Erik W. Jakobsen (Menon), Synnøve Rubach (Østfoldforskning), Frode Ramstad Johansen (Østfoldforskning),

Detaljer

Den nye industrielle revolusjonen: Nye muligheter for trønderske bedrifter

Den nye industrielle revolusjonen: Nye muligheter for trønderske bedrifter Den nye industrielle revolusjonen: Nye muligheter for trønderske bedrifter Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Eksportens dag Næringsforeningen i Trondheimsregionen Trondheim, 06.03.2013 Hvordan

Detaljer

RAPPORT NR. 5. MARS 2011 EN KUNNSKAPSBASERT BYGG- ANLEGG- OG EIENDOMSNÆRING

RAPPORT NR. 5. MARS 2011 EN KUNNSKAPSBASERT BYGG- ANLEGG- OG EIENDOMSNÆRING RAPPORT NR. 5. MARS 2011 EN KUNNSKAPSBASERT BYGG- ANLEGG- OG EIENDOMSNÆRING Av Lena Bygballe og Eskil Goldeng Lena Bygballe og Eskil Goldeng En kunnskapsbasert bygg-, anlegg- og eiendomsnæring Lena Bygballe

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av. Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012. Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen

RAPPORT. Evaluering av. Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012. Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen RAPPORT Evaluering av Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012 Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen Innhold 1. Oppsummering... 2 2. Beskrivelse av GMKH, oppdraget

Detaljer

Attraktivitet, kompetanse og endringsvilje - og hvordan teknologi og innovasjon forandrer spillereglene. Paul Chaffey, Abelia

Attraktivitet, kompetanse og endringsvilje - og hvordan teknologi og innovasjon forandrer spillereglene. Paul Chaffey, Abelia Attraktivitet, kompetanse og endringsvilje - og hvordan teknologi og innovasjon forandrer spillereglene Paul Chaffey, Abelia Noen spørsmål: Hvor mye skjer på 20 år? Tradisjonelle klynger eller nye teknologibedrifter?

Detaljer

Pådriver for skreddersydd kompetanse -En avgjørende faktor for økt vertskapsattraktivitet. Bjørn Arne Skogstad Programleder NCE, Innovasjon Norge

Pådriver for skreddersydd kompetanse -En avgjørende faktor for økt vertskapsattraktivitet. Bjørn Arne Skogstad Programleder NCE, Innovasjon Norge Pådriver for skreddersydd kompetanse -En avgjørende faktor for økt vertskapsattraktivitet Bjørn Arne Skogstad Programleder NCE, Innovasjon Norge NCE-supported clusters - Clusters as a differentation factor

Detaljer

Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv

Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv Side 3 Leder Innhold Hva er kjernen i norsk vertskapsattraktivitet? 03 Leder Bjørn Arne Skogstad, programansvarlig for NCE Hvorfor har Kongsberg Automotive

Detaljer

Eierskap for langsiktig verdiskaping på Vestlandet

Eierskap for langsiktig verdiskaping på Vestlandet Rapport Eierskap for langsiktig verdiskaping på Vestlandet 23. mai 2014 Erik W. Jakobsen, Gjermund Grimsby, Øystein Sørvig og Peter Aalen Forord... 2 1. Innledning og sammendrag... 4 1.1. Hvem eier Vestlandets

Detaljer

Forskningsrådets strategi for innovasjon

Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets arbeid for innovasjon 2011 2014 Innovasjonsstrategiens hovedgrep Forskningsrådets innovasjonsstrategi skal gi innhold og retning for Rådets arbeid

Detaljer

Fremtidens næringer i Nord

Fremtidens næringer i Nord Rapport Fremtidens næringer i Nord MENON-PUBLIKASJON NR. 19 2013 17. juni 2013 Anniken Enger, Anne Espelien, Sveinung Fjose, Leo A Grünfeld, Erik W. Jakobsen, Christian Mellbye og Heidi Ulstein Forord

Detaljer