värde for Norge Erik W. Jakobsen, Managing Partner Menon Professor i maritim strategi ved Høgskolen I Vestfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "värde for Norge Erik W. Jakobsen, Managing Partner Menon Professor i maritim strategi ved Høgskolen I Vestfold"

Transkript

1 Så skapar det norske maritima klusteret värde for Norge Erik W. Jakobsen, Managing Partner Menon Professor i maritim strategi ved Høgskolen I Vestfold

2 Forskningsbasert analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder k Reiseliv og opplevelser Kontor i Oslo med 14 partnere og analytikere

3 Noen av Menons maritime prosjekter i 2012 Norske etableringer i Singapore: Effekter på den maritime klyngen i Norge One of five: The leading maritime capitals of the world Internasjonalisering i av norske maritim/offshore-leverandører Tender: Internasjonal benchmark og utvikling av strategi for Dubai Maritime City Evaluering av Stø Kurs regjeringens maritime strategi for

4 Definisjon av maritim næring Definisjon: Alle virksomheter som eier, opererer, designer, bygger, leverer utstyr eller spesialiserte tjenester til alle typer skip og andre flytende enheter Fire hovedgrupper Rederier Maritime tjenesteytere Verft Maritime utstyrsprodusenter 4

5 Norge har tapt andeler av verdensflåten siden ,0 % Development in shares of the world fleet (DWT) from 1995 to Source: ISL Bremen/NSA 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % Norway Denmark Germany 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 %

6 Et dramatisk fall 10,0 % 9,0 % Development in shares of the world fleet (DWT) from 1995 to Source: ISL Bremen/NSA Fra 7,7% til 3,1% på 8 år 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % Norway Denmark Germany 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 %

7 Den norsk-kontrollerte flåten har faktisk blitt mindre under den største oppgangsperiode på flere tiår 100,0 % Growth in world and Norwegian controlled fleet from 1995 to Source. ISL Bremen 80,0 % 60,0 % 40,0 % World fleet growth Norwegian fleet growth 20,0 % 0,0 % ,0 %

8 Men verdien av flåten har gått kraftig opp Value, Total (to the right) Norwegian Fleet Dwt, Total Norwegian Fleet (to the left) 0 0 8

9 Norges andel av verdens skipsflåte målt i verdi har økt siden ,00% 7,00% 6,00% 5,00% Dwt, Share Total World Fleet Value, Share Total World Fleet 4,00% 3,00% 2,00% 9

10 Verdien av den nordiske skipsflåten fra 2002 til 2011 Bill USD Other Nordics 30 Denmark Norway 0 10

11 Den svenske flåtens utvikling fra 2002 til Verdien av Sveriges skipsfåte fra 2002 til Løpende musd. Kilde: Lloyds/Menon / / / / / / / / / /

12 Maritim nærings verdiskaping økte med 7 prosent i Vekst i verdiskaping i fra 2007 til 2011: 30% 140 Utvikling i maritim verdiskaping fra 2000 til 2010, samt estimat for Mrd NOK. Kilde: Menon/selskapenes års- og kvartalsrapporter Estimat

13 Voksende andel av BNP 6,0 % Norsk maritim nærings andel av BNP. Kilde: Menon og SSB.no 5,5 % 5,0 % 4,5 % Fra 3,7% til 5,6% 4,0 % 3,5 % 3,0 %

14 Så hvorfor har den norske maritime næringen lykkes så godt?

15 Kortversjonen: Fordi maritim offshore har vokst 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% Percentage growth in Value added in two shipping groups from 2000 to Source: Menon 320% Deepsea shipping Offshore support 50% 0% -50% %

16 Fundamental insight: What explains long term industry competitiveness? Public Policy Company competitiveness Operational efficiency & Strategic resources, i.e. rare, valuable, in-imitable, mobilized and appropriated Fiscal and monetary policy Tax & subsidies Regulations Labour market Education R&D Cluster dynamics Innovation pressure Knowledge externalities Critical mass Transaction economizing Long term relative industry performance Country Attractiveness Rare, valuable, in-inimitable, immobile resources (e.g.human, financial, infrastructural resources)

17 Politiske rammebetingelser er svært viktige for maritim næring Hva mener du er viktigst for at ditt selskap skal forbli i Norge og utvikle seg videre herfra? Gjennomsnitts-score (150 respondenter). Skal fra 1 til 6, hvor 1= ingen betydning; 6=svært stor betydning Stabile og forutsigbare rammebetingelser 5,44 Nærhet til kunder, leverandører og samarbeidspartnere i den maritime kjeden 4,48 At det fortsatt bygges skip og produseres maritimt utstyr i Norge 4,39 Tilgang gpå kvalifisert maritim kompetanse, herunder praktisk/operasjonell erfaring fra sjøen Tilgang på kapital gjennom nærhet til investorer, banker og finansielle rådgivere 397 3,97 3,94 At rederiene har sitt hovedkontor i Norge 3,79 Tilgang på høyt utdannet teknologisk personell 3,23 Nærhet til forskningsmiljøer og andre kunnskapsaktører 2,89 17

18 Maritim politikk i Norge Tre hovedpillarer 1. Rederibeskatning 2. Nettolønn/refusjonsordning for sjøfolk 3. Kunnskapspolitikk FoU langsiktig forskningsprogram Næringens kunnskapsstrategi Maritim21 Kompetanse bachelor- og masterstudier

19 Politiske rammebetingelser er svært viktige for maritim næring Hva mener du er viktigst for at ditt selskap skal forbli i Norge og utvikle seg videre herfra? Gjennomsnitts-score (150 respondenter). Skal fra 1 til 6, hvor 1= ingen betydning; 6=svært stor betydning Stabile og forutsigbare rammebetingelser 5,44 Nærhet til kunder, leverandører og samarbeidspartnere i den maritime kjeden At det fortsatt bygges skip og produseres maritimt utstyr i Norge Tilgang gpå kvalifisert maritim kompetanse, herunder praktisk/operasjonell erfaring fra sjøen Tilgang på kapital gjennom nærhet til investorer, banker og finansielle rådgivere 4,48 4, ,97 3,94 At rederiene har sitt hovedkontor i Norge 3,79 Tilgang på høyt utdannet teknologisk personell 3,23 Nærhet til forskningsmiljøer og andre kunnskapsaktører 2,89 19

20 Den norske maritime næring i 2011 I Norge 1. En komplett offshoreklynge står for 70% av verdiskapingen En global knowledge hub 2. Et maritimt t og offshore-orientert t finansklynge i Oslo En potensiell global knowledge hub? 3. En industriell skipsfartsklynge i Bergen Integrerte rederier i spesialiserte, industrielle segmenter

21 Den norske maritime næring i 2011 I Norge 1. En komplett offshoreklynge står for 70% av verdiskapingen En global knowledge hub 2. Et maritimt t og offshore-orientert t finansklynge i Oslo En potensiell global knowledge hub? 3. En industrielt skipsfartsklynge i Bergen Integrerte rederier i spesialiserte, industrielle segmenter En global norsk-kontrollert maritim næring Singapore little Norway Brasil, Kina, etc

22 Kunnskaps- og innovasjonsdrevet endring til high-end markeder Hele den maritime næringen søker kontinuerlig fra low-end markeder dominert av lavkost og priskonkurranse til high-end markeder med innovasjons- og kvalitetskonkurranse Konkurransefortrinn i slike markeder fordi: Komplette klynger med tette kunnskapskoblinger Høy og spesialisert kompetanse: kunnskap, erfaring og holdninger Høye personalkostnader og små lønnsforskjeller Regional spesialisering

23 Kunnskaps- og innovasjonsdrevet endring til high-end markeder Hele den maritime næringen søker kontinuerlig fra low-end markeder dominert av lavkost og priskonkurranse til high-end markeder med innovasjons- og kvalitetskonkurranse Konkurransefortrinn i slike markeder fordi: Komplette klynger med tette kunnskapskoblinger Høy og spesialisert kompetanse: kunnskap, erfaring og holdninger Høye personalkostnader og små lønnsforskjeller Regional spesialisering

24 Kompetanse- og næringsmessige tyngdepunkter i maritim næring Kartet viser antall maritime arbeidsplasser i norske kommuner i Stor regional betydning i Nord men mangler kritisk massse Maritimt Møre Design, bygging og operasjon av offshorefartøy Maritimt kunnskapssenter NTNU/Marintek Offshore Vestlandet Alle maritime aktiviteter innen leting, utvikling, drift og distribusjon av petroleum Deep sea shipping Maritime i tjenester Finansiell, juridisk og teknologisk BTV: Elektronikk og subsea utstyr Boreklyngen Sørlandet

25 Det maritime Norge Kartet viser antall maritime arbeidsplasser i norske kommuner i Stor regional betydning i Nord men mangler kritisk massse Maritimt Møre Design, bygging og operasjon av offshorefartøy Maritimt kunnskapssenter NTNU/Marintek Offshore Vestlandet Alle maritime aktiviteter innen leting, utvikling, drift og distribusjon av petroleum Deep sea shipping Maritime i tjenester Finansiell, juridisk og teknologisk BTV: Elektronikk og subsea utstyr Boreklyngen Sørlandet

26 Den norske offshoreklyngens suksessfaktorer Nærhet til en av verdens største og mest avanserte petroleumsmarkeder (totalmarked: ca 200 mrdnok per år) men synkende betydning når offshoreaktørene gradvis blir globale l Klyngebasert innovasjon Rederier og oljeselskaper avgjørende for leverandørenes innovasjoner

27 Den norske offshoreklyngens suksessfaktorer Nærhet til en av verdens største og mest avanserte petroleumsmarkeder (totalmarked: ca 200 mrdnok per år) men synkende betydning når offshoreaktørene gradvis blir globale l Klyngebasert innovasjon Rederier og oljeselskaper avgjørende for leverandørenes innovasjoner

28 Rederiene har færrest innovasjoner utstyrsprodusentene flest 50% Andelen av maritime bedrifter som har gjennomført produkt- og tjenesteinnovasjoner j siste tre år. Gjennomsnitt av innovasjonsundersøkelser i 2004, 2006 og Kilde: SSB 45% 40% 35% 30% 25% 20% Produktinnovasjoner Tjenesteinnovasjoner 15% 10% 5% 0% Rederier Tjenester Utstyr Verft

29 Kunder en den suverent viktigste kilde til innovasjon Andel respondenter som oppgir følgende aktører som viktigst. Kilde: Menon Kunder Personlige nettverk Leverandører Rådgivere Bransjeorganisasjoner Alliansepartnere Konkurrenter Konsernet Offentlige virkemiddelapparat FoU-institusjoner Finansinstitusjoner 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 29

30 Den norske offshoreklyngens suksessfaktorer Nærhet ttiltil en av verdens største t og mest avanserte petroleumsmarkeder (totalmarked: ca 200 mrdnok per år) men synkende betydning når offshoreaktørene gradvis blir globale Klyngebasert innovasjon Rederier og oljeselskaper avgjørende for leverandørenes innovasjoner Erfaringsbasert kompetanse i kombinasjon med forskningsbasert kunnskap KLUSTERETS ESSENS Den raskeste og mest målrettede vei fra forskning til kommersialisering Uformelle, tillitsbaserte relasjoner Og flate organisasjoner med desentralt ansvar og beslutningsmyndighet

31 The leading maritime cities of the world Rank Shipowners and Maritime finance Maritime law shipping operation and insurance Maritime technology and competence Overall rank 1 Oslo Oslo London Singapore Singapore 2 Singapore New York New York Hamburg Oslo 3 Pireus/Athens London Singapore Shanghai London 4 Tokyo Singapore Hong Kong Oslo Hamburg 5 Hong Kong Hong Kong Oslo Tokyo Hong Kong 31

32 But the future lies in Asia? 120% The leading maritime centers of the world today and 10 years from now according to 28 international experts. Kilde: Menon 100% 80% 60% 40% 20% 0% Total rank internatioal experts The leading maritime centers 10 years from now

Kunnskaps- og innovasjonsdrevne endringer i maritim næring fra skipsfart til offshore

Kunnskaps- og innovasjonsdrevne endringer i maritim næring fra skipsfart til offshore Kunnskaps- og innovasjonsdrevne endringer i maritim næring fra skipsfart til offshore Erik W. Jakobsen, Managing Partner Menon Professor i strategi og maritime fag, Høgskolen i Buskerud/Vestfold Hovedpoeng

Detaljer

Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane. Skei, 12. januar 2012, Inge Jan Henjesand

Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane. Skei, 12. januar 2012, Inge Jan Henjesand Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane Skei, 12. januar 2012, Inge Jan Henjesand Næringsliv som industri Råvarer Produkter Feedback Næringsliv som næringsklynge Offshore industri Maritim politikk Avansert

Detaljer

Evaluering av regjeringens maritime strategi «Stø kurs»

Evaluering av regjeringens maritime strategi «Stø kurs» RAPPORT Evaluering av regjeringens maritime strategi «Stø kurs» MENON-PUBLIKASJON NR. 27/2012 Av Erik W. kobsen, Sveinung Fjose, Christian S. Mellby og Rasmus Bøgh Holmen Innhold 1. Innledning og konklusjon...

Detaljer

[ Næringsklynger. hvordan kan de beskrives og vurderes? ] MENON-publikasjon nr. 1. Januar 2008. Erik W. Jakobsen. MENON Business Economics

[ Næringsklynger. hvordan kan de beskrives og vurderes? ] MENON-publikasjon nr. 1. Januar 2008. Erik W. Jakobsen. MENON Business Economics [ Næringsklynger hvordan kan de beskrives og vurderes? ] MENON-publikasjon nr. 1 Januar 2008 Av Erik W. Jakobsen MENON Business Economics Essendrops gate 3, 0303 Oslo, Tlf: 97 17 04 66, http://www.menon.no

Detaljer

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret?

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? FFI-rapport 2013/01252 En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? Kari Røren Strand, Steinar Gulichsen og Frank Brundtland Steder Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

Maritim verdiskapingsbok 2015

Maritim verdiskapingsbok 2015 Maritim verdiskapingsbok 2015 71,2 2004 122,7 2007 140,2 2009 144,8 2011 174,4 2013 > Verdiskapingsutviklingen i maritim næring fra 2004 til 2013 2 Kysten og havet har fra de første nordboere etablere

Detaljer

En kunnskapsbasert maritim næring

En kunnskapsbasert maritim næring RAPPORT En kunnskapsbasert maritim næring MENON-PUBLIKASJON NR. 10/2011 April 2011 av Erik W. Jakobsen og Anne Espelien Forord Prosjektet En kunnskapsbasert maritim næring inngår som delprosjekt i det

Detaljer

Forord. Innhold. Hege Solbakken Daglig leder Maritimt Forum. forord 3. vedlegg nøkkeltall for maritime næring på fylkes- og kommunenivå 84

Forord. Innhold. Hege Solbakken Daglig leder Maritimt Forum. forord 3. vedlegg nøkkeltall for maritime næring på fylkes- og kommunenivå 84 Maritim verdiskapingsbok 212 1 Innhold Forord forord 3 1. sammendrag 5 2. maritim næring global og kunnskapsbasert 11 2.1. innledning 11 2.2. næringens verdiskaping 14 2.3. næringens kompetansefundament

Detaljer

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering Et sammendrag av KonKraft-rapport 4 Internasjonalisering Internasjonalisering av petroleumsnæringen Internasjonalisering av den norske petroleumsnæringen har vært en prioritert oppgave det siste tiåret.

Detaljer

Maritim verdiskaping i Bergensregionen

Maritim verdiskaping i Bergensregionen Maritim verdiskaping i Bergensregionen Den industrielle shippinghovedstaden MENON-PUBLIKASJON NR. 2/2013 Januar 2013 av Christian Svane Mellbye & Erik W Jakobsen Innhold Forord... 2 1. Innledning og sammendrag...

Detaljer

Strategi. Regjeringens maritime strategi. Stø kurs 2020

Strategi. Regjeringens maritime strategi. Stø kurs 2020 Strategi Regjeringens maritime strategi Stø kurs 2020 Strategi Regjeringens maritime strategi Stø kurs 2020 Innhold Forord...4 DEL I - BAKGRUNN...6 1 Innledning...6 2 Megatrender og globale utviklingstrekk...7

Detaljer

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus RAPPORT Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus Fra kunnskap og fakta til strategi og handling MENON- PUBLIKASJON NR. XX/2014 Januar 2014 av Anne Espelien, Leo A. Grünfeld, Rasmus Holmen og

Detaljer

RAPPORT. Maritimt kompetansesenter i Sandefjord navet i en regional maritim klynge i Vestfold

RAPPORT. Maritimt kompetansesenter i Sandefjord navet i en regional maritim klynge i Vestfold RAPPORT Maritimt kompetansesenter i Sandefjord navet i en regional maritim klynge i Vestfold MENON-PUBLIKASJON NR. 20 av Erik W. Jakobsen og Christian S. Mellbye 26. august 2013 Innhold Forord... 2 1.

Detaljer

Norsk maritim verdiskaping 2009

Norsk maritim verdiskaping 2009 RAPPORT FOR MARITIMT FORUM Norsk maritim verdiskaping 2009 Vital næring i turbulente tider Menon-rapport nr 4 2011 Innhold Forord... 3 1. Datagrunnlag og metodikk... 4 Definisjon av næringen endringer

Detaljer

Maritimt Forum, 09.12.13/Hege Solbakken

Maritimt Forum, 09.12.13/Hege Solbakken Maritimt Forum, 09.12.13/Hege Solbakken Vi har en maritim klynge som resten av verden misunner oss. Norge har et globalt kunnskapsnav på det maritime området. Her produserer vi avansert teknologi som behersker

Detaljer

Hvor viktig er rederiskatteordningen for å beholde rederiene i Norge?

Hvor viktig er rederiskatteordningen for å beholde rederiene i Norge? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2012 Hvor viktig er rederiskatteordningen for å beholde rederiene i Norge? Isabel Augustinussen og Ida Engseth Baardson Veileder: Professor Fred Schroyen Masterutredning

Detaljer

En kunnskapsbasert finansnæring i Norge

En kunnskapsbasert finansnæring i Norge Et kunnskapsbasert Norge En kunnskapsbasert finansnæring i Norge MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2011 September 2011 av Leo A. Grünfeld, Lars E. Eide, Christian S. Mellbye og Erik W. Jakobsen Innhold 1. Innledning

Detaljer

FØRSTE INNSPILL TIL EVALUERING AV MARITIM STRATEGI STØ KURS

FØRSTE INNSPILL TIL EVALUERING AV MARITIM STRATEGI STØ KURS MARITIMTFORUM Statsråd Trond Giske Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 11. april 2012 Deres ref. 201200268 FØRSTE INNSPILL TIL EVALUERING AV MARITIM STRATEGI STØ KURS Vi takker for invitasjonen, datert 15. februar

Detaljer

BANK-modellen: Et verktøy for å analysere samspillet mellom nærings- og samfunnsutvikling. Anne Espelien Partner Menon Business Economics

BANK-modellen: Et verktøy for å analysere samspillet mellom nærings- og samfunnsutvikling. Anne Espelien Partner Menon Business Economics BANK-modellen: Et verktøy for å analysere samspillet mellom nærings- og samfunnsutvikling Anne Espelien Partner Menon Business Economics Hva skal vi få kunnskap om i dag? Vi skal se hvordan kan man benytte

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Et kunnskapsbasert reiseliv

Et kunnskapsbasert reiseliv Et kunnskapsbasert reiseliv av Erik W. Jakobsen og Anne Espelien Forskningsrapport 1/2011 BI Norwegian School of Management Department of Strategy and Logistics Erik W. Jakobsen og Anne Espelien Et kunnskapsbasert

Detaljer

Eierskap for langsiktig verdiskaping på Vestlandet

Eierskap for langsiktig verdiskaping på Vestlandet Rapport Eierskap for langsiktig verdiskaping på Vestlandet 23. mai 2014 Erik W. Jakobsen, Gjermund Grimsby, Øystein Sørvig og Peter Aalen Forord... 2 1. Innledning og sammendrag... 4 1.1. Hvem eier Vestlandets

Detaljer

Buskerud svært ulike utfordringer. Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Buskerud svært ulike utfordringer. Anne Espelien Partner Menon Business Economics Buskerud svært ulike utfordringer Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen i norske regioner Urbanisering

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN 2007

DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN 2007 DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN 2007 DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN, 2007 1 DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN BÆRUM OSLO ASKER DRAMMEN KONGSBERG HORTEN MOSS TØNSBERG SARPSBORG FREDRIKSTAD SANDEFJORD

Detaljer

Fremtidens næringer i Nord

Fremtidens næringer i Nord Rapport Fremtidens næringer i Nord MENON-PUBLIKASJON NR. 19 2013 17. juni 2013 Anniken Enger, Anne Espelien, Sveinung Fjose, Leo A Grünfeld, Erik W. Jakobsen, Christian Mellbye og Heidi Ulstein Forord

Detaljer

Rapport til Lederne Internasjonalisering av norsk offshoreleverandørindustri 2011 øker omsetning og blir med global

Rapport til Lederne Internasjonalisering av norsk offshoreleverandørindustri 2011 øker omsetning og blir med global Rapport til Lederne 1. Internasjonalisering av norsk offshoreleverandørindustri 2011 øker omsetning og blir med global Juni 2012 av Christian Mellbye, Sveinung Fjose og Erik W. Jakobsen 1. Innledning Leverandørindustrien

Detaljer

Et kunnskapsbasert Reiseliv

Et kunnskapsbasert Reiseliv Rapport nr. 3 Et kunnskapsbasert Reiseliv August 2010 Av Erik W. Jakobsen Anne Espelien FORORD Denne rapporten er gjennomført som del av det store nasjonale forskningsprosjektet Et kunnskapsbasert Norge

Detaljer

Et kunnskapsbasert Norge Prosjektbeskrivelse

Et kunnskapsbasert Norge Prosjektbeskrivelse 17. august 2009 Et kunnskapsbasert Norge Prosjektbeskrivelse Professor Torger Reve PhD Førsteamanuensis Amir Sasson Dr. Ocean Erik W. Jakobsen Dr. Ocean Handelshøyskolen BI Nydalsveien 37, 0484 Oslo Tlf.:

Detaljer

ARENA. Framtidens næringer i nord Høst 2012

ARENA. Framtidens næringer i nord Høst 2012 ARENA Framtidens næringer i nord Høst 202 Innhold Et nytt næringsliv vokser fram i nord Næringsbeskrivelser Rangering av næringene i nord Størrelse Vekst 7 Internasjonal konkurranseevne 8 Regional kontroll

Detaljer