Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø Sakliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 17.09.2008. Sakliste"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg for samfunn og miljø Sakliste SAM-30/08 EVALUERING AV RENHOLDSAVDELINGEN, SKI KOMMUNE SAM-31/08 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV , REVIDERING AV HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2009 SAM-32/08 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN SKI KOMMUNE - LOKAL HANDLINGSPLAN OG SAM-33/08 SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL - RESTAURANT KRYDDER SAM-34/08 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - SALONG EDMUND SKI STORSENTER EVENTUELT KLIMAPLAN Valg av saksordfører: 1. Rettferdig handel, mulighet for å gjøre Ski om til Rettferdig handelsby Dag Andreas Fedøy Protokoll INNKALTE Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Lise Vistnes V Medlem Kristina Eikebråten H Medlem Atle Guttorm Guttormsen FO H Medlem John Anders Røse KRF Medlem Alexander Dalen FRP Medlem Gro Sander Marthinsen FO FRP Medlem Torhild Solem SP Medlem Stein Bjørlo SV Medlem Gorm Lybeck Kjernli Perm AP Medlem Karin Tangeland Martinsen FO AP Medlem Edvin Søvik AP Varamedlem Petter Mengkrogen Haanes, AP Gorm Lybeck Kjernli AP Varamedlem Berit Bilet, AP Karin Tangeland Martinsen AP Varamedlem Kirsti Beathe Ward Hjelvik, Krf Atle Guttormsen KRF Varamedlem Espen Reian, FRP Gro Sander Marthinsen FRP

2 Referatsak: Brev fra fylkesmannen i Oslo og Akershus datert vedr. spørsmål om omgjøring av konsesjonsvedtak pga. eierformen aksjeselskap Eiendommen Taraldrud gård, gnr. 105, bnr. 2 ble delt ut i møtet. SAM-30/08 EVALUERING AV RENHOLDSAVDELINGEN, SKI KOMMUNE Strategiplan for renholdsavdelingen godkjennes. Edvin Søvik (AP) fremmet følgende tilleggsforslag til pkt i strategiplanen: Det skal vurderes å lease el-biler eller andre miljøvennlige biler. Lise Vistnes (U) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av U, H, KRF og FRP: Administrasjonens forslag til vedtak godkjennes med følgende merknader som bes vurdert innen høsten 2009: - Det kan vurderes en ny tilstands- og fremtidsanalyse som inneholder - Styrke, svakheter, muligheter og trusler - En tydeliggjøring av hovedmål, tilhørende delmål og tiltak for hvert fokusområde. - Det tilstrebes en kortere og mer oversiktelig versjon. - Individuell oppfølging med medarbeidersamtaler - Å vurdere opplæring med fagbrev for de ansatte (kompetanseøkning) - Å utarbeide en felles personal-, verdi- og servicehåndbok for å sikre felles verdi og bedriftskultur. - Språklige tiltak der hvor det er nødvendig (språklige barrierer i møtet med brukere). - Kvantifisering av mål - Oppdatering av organisasjonskart hvor sekretær og arbeidsleder tas ut. Votering 1. Edvin Søviks tilleggsforslag til pkt i strategiplanen innstilles enstemmig. 2. Lise Vistnes tilleggsforslag innstilles med 6 stemmer (1U, 2KRF, 1H, 2FRP) mot 5 stemmer (1SV, 3AP, 1SP). Utvalgets innstilling til kommunestyret: Administrasjonens forslag til vedtak godkjennes med følgende merknader som bes vurdert innen høsten 2009: - Det kan vurderes en ny tilstands- og fremtidsanalyse som inneholder - Styrke, svakheter, muligheter og trusler - En tydeliggjøring av hovedmål, tilhørende delmål og tiltak for hvert fokusområde. - Det tilstrebes en kortere og mer oversiktelig versjon. - Individuell oppfølging med medarbeidersamtaler - Å vurdere opplæring med fagbrev for de ansatte (kompetanseøkning) - Å utarbeide en felles personal-, verdi- og servicehåndbok for å sikre felles verdi og bedriftskultur. - Språklige tiltak der hvor det er nødvendig (språklige barrierer i møtet med brukere). - Kvantifisering av mål - Oppdatering av organisasjonskart hvor sekretær og arbeidsleder tas ut. Tillegg til pkt i strategiplanen: Det skal vurderes å lease el-biler eller andre miljøvennlige biler. Side 2

3 SAM-31/08 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV , REVIDERING AV HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2009 Det fremlagte forslag til revidering av handlingsprogram for 2009 i Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv , Ski kommune vedtas. Samlet saksframstilling fra formannskapets behandling av saken , sak 46/08. John A. Røse (KRF) fremmet følgende forslag til endringer i prioriteringene under pkt , Prosjektregister m/finansieringsbudsjett, Nærmiljøanlegg: 1. Langhus idrettspark lydanlegg prioriteres som nr Ski idrettspark aktivitetsløype prioriteres som nr Smerte golfbane endres til uprioritert. Votering: John A. Røses endringer i prioriteringer pkt. 1 og 2 innstilles enstemmig. John A. Røses endringer i prioriteringer pkt. 3 fikk 2 stemmer (2KRF) mot 9 stemmer (1U, 1H, 2FRP, 1SV, 3AP, 1SP) og falt. Utvalgets innstilling til formannskapet: Det fremlagte forslag til revidering av handlingsprogram for 2009 i Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv , Ski kommune vedtas med følgende endring i prioriteringene pkt , Prosjektregister m/finansieringsbudsjett, Nærmiljøanlegg: Langhus idrettspark lydanlegg prioriteres som nr. 5. Ski idrettspark aktivitetsløype prioriteres som nr. 7. SAM-32/08 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN SKI KOMMUNE - LOKAL HANDLINGSPLAN OG Saksordfører: Helge Bunæs Utvalg for samfunn og miljø anbefaler at den fremlagte Trafikksikkerhetsplan Ski kommune lokal handlingsplan vedtas. Endvin Søvik (AP) fremmet følgende forslag til endring av prioritering under pkt Fylkesveier: Nr. 6, Ski tettsted FV.028 Kråkstadveien. Pars.: Ellingsrudveien - Ås grense, flyttes til prioritering nr. 4 og nr. 7, Kråkstad FV.028 Kråkstadveien. Pars.: Ås grense idrettsplassen, flyttes til prioritering nr. 5. Side 3

4 Votering: Edvin Søviks forslag til endret prioritering under pkt. 7.2 Fylkesveier fikk 5 stemmer (1FRP, 3AP, 1SP) mot 6 stemmer: 2KRF, 1H, 1FRP, 1U, 1SV) og falt. Utvalgets innstilling til kommunestyret: Utvalg for samfunn og miljø anbefaler at den fremlagte Trafikksikkerhetsplan Ski kommune lokal handlingsplan vedtas. SAM-33/08 SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL - RESTAURANT KRYDDER 1. Krydder Ski A/S gis alminnelig bevilling til skjenking av all alkoholdig drikk, også drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer ved restaurant Krydder i Ski storsenter til Bevillingen gjelder både ved inne og utservering. 2. En forutsetning for bevillingsvedtaket er at det ikke installeres gevinstautomater i eller i tilknytning til skjenkelokalene. 3. Administrasjonen godkjenner styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen John A. Røse (KRF) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 1: Krydder Ski AS gis alminnelig bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent ved restaurant Krydder, Ski Storsenter. Utenom Ski Storsenters åpningstid gis Krydder Ski AS også alminnelig bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk med mer enn 22 volumprosent ved restaurant Krydder, Ski Storsenter. Bevillingene gjelder både ved inne- og uteservering. Votering: 1. Forslag til vedtak pkt. 1 fikk 2 stemmer (2FRP) mot 9 stemmer (1U, 3AP, 1SV, 2KRF, 1H, 1SP) og falt. 2. John A. Røses forslag til nytt pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 3. Forslag til vedtak pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 4. Forslag til vedtak pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. Utvalg for samfunn og miljøs vedtak er: Krydder Ski AS gis alminnelig bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent ved restaurant Krydder, Ski Storsenter. Utenom Ski Storsenters åpningstid gis Krydder Ski AS også alminnelig bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk med mer enn 22 volumprosent ved restaurant Krydder, Ski Storsenter. Bevillingene gjelder både ved inne- og uteservering. En forutsetning for bevillingsvedtaket er at det ikke installeres gevinstautomater i eller i tilknytning til skjenkelokalene. Administrasjonen godkjenner styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen Side 4

5 SAM-34/08 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - SALONG EDMUND SKI STORSENTER Søknaden fra Salong Edmund A/S om alminnelig skjenkebevilling for alkohol med lavere alkoholstyrke enn 22 volumprosent ved Salong Edmund, Café Creative i Ski Storsenter imøtekommes ikke. Dette av alkoholpolitiske grunner hvor bl. a. etablering nye arenaer for alkoholomsetning ikke er ønskelig. Berit Bilet (AP) ønsket å få sin habilitet vurdert. Utvalget vurderte henne som habil. Espen Reian (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak: Søknaden til Salong Edmund A/S gis alminnelig bevilling til skjenking av alkohol med lavere alkoholprosent enn 22 %. Men baren må ikke stå i front av lokalet, slik at serveringen kun blir for salongens kunder. Votering: 1. Reians forslag til vedtak fikk 2 stemmer (2FRP) mot 9 stemmer (1U, 2KRF, 1H, 1SV, 3AP, 1SP) og falt. 2. Forslag til vedtak ble vedtatt med 9 stemmer (1U, 2KRF, 1H, 1SV, 3AP, 1SP) mot 2 stemmer (2FRP). Espen Reian (FRP) anket saken til kommunestyret. Utvalg for samfunn og miljøs vedtak er: Søknaden fra Salong Edmund A/S om alminnelig skjenkebevilling for alkohol med lavere alkoholstyrke enn 22 volumprosent ved Salong Edmund, Café Creative i Ski Storsenter imøtekommes ikke. Dette av alkoholpolitiske grunner hvor bl. a. etablering nye arenaer for alkoholomsetning ikke er ønskelig. Saken ble anket til kommunestyret. EVENTUELT KLIMAPLAN Klima- og energiplan (høringsutkast) ble delt ut i møtet. Miljøvernrådgiver Anita Myrmæl informerte om planen og innspill fremkom og vil bli oversendt Myrmæl. Utvalg for samfunn og miljø fremmet ønske om å bli informert om følgende temaer som formidles til koordineringsutvalget: - Rusproblematikk i Ski kommune - Ungdomskriminalitet Protokollen ble lest opp og godkjent på møtet. Side 5

6 KLIMA- OG ENERGIPLAN HØRINGSUTKAST INNPILL/SPØRSMÅL FRA UTVALG FOR SAMFUNN OG MILJØ Edvin Søvik (AP) Hvorfor er ikke alle tiltakene med i planen (bysykler, ladestasjoner, klimakvoter) Det bør legges føringer for oppvarming m.m ved salg av kommunale eiendommer. Espen Reian (FRP) Er økonomikjøring et forslag eller et krav? Hybridbiler bør også vurderes i forhold til innkjøp av kommunale biler. John A. Røse (KRF) Hvor lang tid tar det å tjene inn kurs i økokjøring? Et mål å gå over til el-biler Må vurderes grundig. Se på Lørenskog. Vil man skifte til el-bilder før økokurset er tjent inn. Edvin Søvik (AP) Kan man øke bruk av biodrivstoff. Lise Vistnes (U) Punktene under kollektivtransport som hører inn under Ruter, oversendes Ruter for uttalelse/behandling. Dette gjelder blant annet: Bedre transport til videregående skoler. Bedre transport i helger/natt. Be Ruter om brukermøter for Follo. Finne ut hvilke behov brukere i Follo har i forhold til kollektivtransport. Ønsker flere bilfrie dager enn en. Hvor mange? Hvem har ansvar for at klima- og energiplanen får følger for sentrale vedtak? Kirsti Beate Ward Hjellevik (KRF) Hvis det legges føringer ved salg av kommunale eiendommer vil dette påvirke pris. Ønsker at man tenker annerledes. Å ta slike føringer inn i utbyggingsavtaler er et alternativ. Side 6

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.04.2009. Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG.

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.04.2009. Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG. Møteprotokoll Kommunestyret 29.04.2009 Sakliste KST-34/09 REGULERINGSPLAN FOR NORDRE FINSTAD, FELT A1 OG B4 KST-35/09 SENTRUMSPLANEN - RAMMER FOR PLANARBEIDET KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 26.11.2008 KST-90/08 KONGSLIA/BUSTERUD GNR. 125 BNR. 4 I SKI KOMMUNE GRUNNAVSTÅELSE TIL GANGVEIER /ATKOMSTVEIER

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 26.11.2008 KST-90/08 KONGSLIA/BUSTERUD GNR. 125 BNR. 4 I SKI KOMMUNE GRUNNAVSTÅELSE TIL GANGVEIER /ATKOMSTVEIER Møteprotokoll Kommunestyret 26.11.2008 Sakliste KST-90/08 KONGSLIA/BUSTERUD GNR. 125 BNR. 4 I SKI KOMMUNE GRUNNAVSTÅELSE TIL GANGVEIER /ATKOMSTVEIER KST-91/08 LANGENPROSJEKTET - STATUS VEDR ØKONOMI OG

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 20.05.2010. Sakliste KST-39/10 BYGGE BARNEHAGEN PÅ LANGHUS I KOMMUNENS REGI OG BYGGE NESTE BARNEHAGE SOM OPS.

Møteprotokoll. Kommunestyret 20.05.2010. Sakliste KST-39/10 BYGGE BARNEHAGEN PÅ LANGHUS I KOMMUNENS REGI OG BYGGE NESTE BARNEHAGE SOM OPS. Møteprotokoll Kommunestyret 20.05.2010 KST-37/10 ÅRSMELDING GRØNT REGNSKAP 2009 Sakliste KST-38/10 LEGGE HØYSPENTLINJENE I SKI SENTRUM VEST I BAKKEN KST-39/10 BYGGE BARNEHAGEN PÅ LANGHUS I KOMMUNENS REGI

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 04.12.2013. Sakliste

Møteprotokoll. Kommunestyret 04.12.2013. Sakliste Møteprotokoll Kommunestyret 04.12.2013 Sakliste KST-98/13 SØKNAD OM KONSESJON - LANDBRUKSEIENDOMMEN GLENNE ØSTRE KST-99/13 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN SKI KOMMUNE 2013-2017 KST-100/13 REGIONAL PLAN FOR AREAL

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.01.2011. Sakliste KST-4/11 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2009-10.

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.01.2011. Sakliste KST-4/11 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2009-10. Møteprotokoll Kommunestyret 19.01.2011 KST-1/11 DELING AV HELGESTAD GÅRD KLAGE PÅ VEDTAK Sakliste KST-2/11 EVALUERING AV HELHETLIG STYRING KST-3/11 HELHETLIG STYRING - EVALUERING POLITISK DEL KST-4/11

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014. Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV

Møteprotokoll. Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014. Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV Side Møteprotokoll Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014 TM-25/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015-2018 Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV TM-27/14

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL SAKLISTE 22/14 14/537 GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRETS MØTE 27.03.14

VEDTAKSPROTOKOLL SAKLISTE 22/14 14/537 GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRETS MØTE 27.03.14 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet 09.05.2014/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Heggin 3 Møtedato: 08.05.2014 Tid: 15.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens Unaas Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 12.03.2008. Sakliste FSK-26/08 NY FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å FØRE TILSYN MED BL.A. OMSORGSBOLIGER

Møteprotokoll. Formannskapet 12.03.2008. Sakliste FSK-26/08 NY FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å FØRE TILSYN MED BL.A. OMSORGSBOLIGER Møteprotokoll Formannskapet 12.03.2008 Sakliste FSK-23/08 RUSKENAKSJON LA21 FSK-24/08 NYBYGG KIRKEVERGEKONTOR - OMDISPONERING AV MIDLER FSK-25/08 DELEGERING AV MYNDIGHET ETTER ALKOHOLLOVEN FSK-26/08 NY

Detaljer

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget GRIMSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget Møtedato: 21.01.10 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 13:15 Møtet ble ledet av ordfører Hans Antonsen (V). Til stede: Hans Antonsen (V) Per-Egil

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 18.06.2008 KST-50/08 ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2007 KST-51/08 ÅRSREGNSKAP 2007

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 18.06.2008 KST-50/08 ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2007 KST-51/08 ÅRSREGNSKAP 2007 Møteprotokoll Kommunestyret 18.06.2008 KST-50/08 ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2007 KST-51/08 ÅRSREGNSKAP 2007 KST-52/08 1. TERTIALMELDING 2008 Sakliste KST-53/08 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV ØKONOMIPLAN 2009-2012

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.02.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 02.05.2007. Sakliste KST-23/07 KUNNSKAPSLØFTET FOR GRUNNSKOLEN, PLAN OG BUDSJETT FOR 2007-08.

Møteprotokoll. Kommunestyret 02.05.2007. Sakliste KST-23/07 KUNNSKAPSLØFTET FOR GRUNNSKOLEN, PLAN OG BUDSJETT FOR 2007-08. Møteprotokoll Kommunestyret 02.05.2007 Sakliste KST-20/07 ST.MELD. NR. 12 (2006/2007) REGIONALE FORTRINN - REGIONAL FRAMTID - UTTALELSE KST-21/07 PERSONLIGE OPPDRAGSTAKERE PÅ PRAKTISK BISTAND KST-22/07

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 23.10.2013. Sakliste

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 23.10.2013. Sakliste Side Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur 23.10.2013 Sakliste OK-21/13 HØRING - KULTURSKOLETILBUD - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV OK-22/13 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLENE

Detaljer

KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14)

KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14) KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14) Innstilling til kommunestyret Behandling i formannskapet Behandling i HMPB Behandling i HOOK Innstilling

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 05.05.2010. Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF

Møteprotokoll. Formannskapet 05.05.2010. Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF Møteprotokoll Formannskapet 05.05.2010 Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF FSK-26/10 LEGGE HØYSPENTLINJENE I SKI SENTRUM VEST I BAKKEN FSK-27/10 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-22 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 26.11.2014. Sakliste FSK-80/14 FASTSETTING AV VALGDAGER FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I 2015

Møteprotokoll. Formannskapet 26.11.2014. Sakliste FSK-80/14 FASTSETTING AV VALGDAGER FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I 2015 Side Møteprotokoll Formannskapet 26.11.2014 FSK-78/14 VEDTAKSOPPFØLGNING 2-2014 Sakliste FSK-79/14 EVALUERING AV DIALOGPROSESSEN FSK-80/14 FASTSETTING AV VALGDAGER FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Asgeir

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 01.2.2011. Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 01.2.2011. Sakliste Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 01.2.2011 Sakliste PBU-1/11 FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING - ENDRET ILLUSTRASJONSPLAN TILKNYTTET REGULERINGSPLAN FOR SKORHAUGÅSEN 8 M.FL. PBU-2/11 UTVIDELSE AV KJØKKEN

Detaljer

KS-52/14 - referat KOMMUNESTYREMØTE DEN 26. MAI 2014 OVERSIKT OVER BEHANDLINGER I ANDRE UTVALG. Referatsaker til kommunestyret 26.

KS-52/14 - referat KOMMUNESTYREMØTE DEN 26. MAI 2014 OVERSIKT OVER BEHANDLINGER I ANDRE UTVALG. Referatsaker til kommunestyret 26. KOMMUNESTYREMØTE DEN 26. MAI 2014 OVERSIKT OVER BEHANDLINGER I ANDRE UTVALG Innstilling til kommunestyret Rådmannens innstilling (hvis den avviker fra innstillingen fra utvalg) KS-52/14 - referat Referatsaker

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL SAKLISTE

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL SAKLISTE EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 07.05.2014/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Heggin 3 Møtedato: 06.05.2014 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Anne

Detaljer

Møtetid: 14.00 17.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng

Møtetid: 14.00 17.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 21.04.2015 Fra og med sak: 57/15 Til og med sak: 68/15 Møtetid: 14.00 17.55 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Kommunestyret 07.12.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Formannskapet 19.11.2008 FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Sakliste. Formannskapet 19.11.2008 FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet 19.11.2008 Sakliste FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE FSK-81/08 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - HERMUND KJERNLI FSK-82/08 FRITAK

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 01.11.2006. Sakliste. Protokoll. J. Kristian Bjerke (H) Anders Back

Møteprotokoll. Kommunestyret 01.11.2006. Sakliste. Protokoll. J. Kristian Bjerke (H) Anders Back Møteprotokoll Kommunestyret 01.11.2006 Sakliste KST-92/06 2. TERTIALMELDING 2006 KST-93/06 FRAMTIDIG SEREMONILOKALE - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE KST-94/06 EVENTUELT KJØP AV SKI MAGASINLEIR KST-95/06 MINDRETALLSANKE

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 29.01.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 29.01.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 29.01.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 29.01.2013 Tid: 15:00 17:05 Faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.06.2013. Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.06.2013. Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN Møteprotokoll Kommunestyret 19.06.2013 Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN KST-42/13 KOMMUNEBAROMETER 2013 KST-43/13 ÅRSRAPPORT FOR FOLLO

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK Side Møteprotokoll Formannskapet 26.08.2015 Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK FSK-69/15 HØRINGSUTTALELSE PÅ RAPPORTEN "ET NAV MED

Detaljer