ÅRSMELDING FRÅ STYRET 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FRÅ STYRET 2012"

Transkript

1 Vedlegg til SAK 4 ÅRSMELDING FRÅ STYRET 2012 Styret har hatt 9 styremøte i Styret har arbeidd godt saman. Leiar og leiar for Ungdomsgruppa var på Årsmøtet til fylkeslaget i Eidfjord i mars. Leiar i Jaktgruppa er styremedlem i NJFF Hordaland, styreleiar er medlem i Kvinneutvalet i NJFF Hordaland og er vald som representant for Hordaland til NJFF Landsmøte Det er viktig at representantane frå styret engasjerer seg utover lokalnivå, då me ser at det er verdifulle kontaktar som vert knytt i samband med slike tillitsverv og arrangement. Antall medlemmer: 309 betalande medlemmer pr. 1. nov 2012 og av desse er 27 nye medlemmer i 2012 Dette er nokre av sakene som styret har arbeidd med i 2012: Aktivitetsplan Internett Vedtekter Steinhytta Fagråd Styret og dei enkelt gruppene laga Aktivitetsplan for 2012 som er publisert på Tellaren på internettsida vår viser at det har vore om lag 450 besøkande på sida kvar månad i WEB ansvarleg har vore Joost Lommelaars som har gjort ein flott innsats med oppdatering av internettsida. Styret har dette året arbeidd med å revidere Vedtektene til foreining, og framlegg til revidert utgåve vil bli lagt fram for Årsmøtet Styret og Forvaltingsgruppa har byrja arbeidet med ei eventuell opprusting av Steinhytta. Stord Fjellsameige stiller seg positive til opprusting av hytta. SJFF har to medlemmer i fagrådet for Ådlandsvassdraget noko som er svært positivt. Økonomisk Styret har på bakgrunn av søknader gitt økonomisk støtte foreiningsturar i regi av støtte Fiskegruppa. Instruktørutdanning Familiedag Predatorjakt Jegerprøvekurs Monica Grimstad har bestått NJFF Grunnkurs i Jakthunddressurs og NJFF`s Dressurinstruktørutdanning, og i november starter vi hundedressurkurs med Monica som instruktør Årets Familiedag vart arrangert søndag 17. juni ved Ådlandsvatnet. På tross av store nedbørsmengde vart Familiedagen gjennomført og det var eit flott og kjekt arrangement for alle som møtte. Takk til alle som var med på dugnad både før og etter arrangementet Styret har drøfta om vi i 2013 skal starte opp innregistrering av jakt på predatorar og premiering i utgangen av I samarbeid med HSH startar me opp med Jegerprøvekurs for studentar ved høgskulen og kurset startar 24. november 2011 og vart fullført med eksamen i april

2 FISKEGRUPPA Joost Lommelaars Nest leiar: Alf Marin Wikdahl Medlem: Runar Eskeland Åsmund Aasheim Vidar Lillevik Are Økland Fiskegruppen har hatt en felles gruppemøte i 2012, og noen uoffisielle samtaler under fluebinderkveldene. Vi har hatt felles fluebinde kvelder 1x i uken utover hele vinteren. Det var planlagt et arrangement for hele familien i april ved Rydlandsagen. Dessverre kunne vi ikke stille med nok folk og dette måtte avlyses. Fellesturen på vårparten gikk til vakre Ekso, med 10 påmeldte medlemmer. Vi hadde en flott og hyggelig tur i fantastisk vårvær. Fiskegruppa arrangerte også en felles laksefisketur til Bjerkreim i august. De som ble med hadde det veldig kjekt, flott vær og noen fisk kom på land. Vi satser på ny tur til neste år men litt senere i håp om å treffe på litt mer vatn i elven. for Fiskegruppa, Joost Lommelaars, leiar. KVINNEGRUPPA Medlem: Kjersti Nævdal Ottesen Karina Stokke Mæhle I 2012 har det ikkje vore noko aktivitet i Kvinnegruppa. for Kvinnegruppa Kjersti Nævdal Ottesen, leiar 2

3 FORVALTNINGSGRUPPA Medlemmer Sjur Leivestad Ole Reinert Eskeland Jan Olav Markhus Forvaltings gruppa har i år hatt dugnad ved dugnad på begge hyttene. Samt rydding av sti inn til Steinhytta og Budalshytta. Det var trekning om hyttene første jakthelga, men grunna litt kort påmeldings frist var det dårlig respons og steinhytta sto tom første helga. Forvaltingsgruppa planer om å restaurere steinhytta våren Overnattings statistikk 2012: Budalshytta: 19 overnattingsdøgn Steinhytta: 12 overnattingsdøgn. for Forvaltningsgruppa Sjur Leivestad, Leiar UNGDOMSGRUPPA Medlemmer: Hans Jørgen Eskeland Martin Eskeland Kristian Kannelønning Ungdomsgruppa har i hovudsak jobba med å få ungdom tidleg inni miljøet og rekruttera ungdom inn i gruppa, og med dette få ungdom ut i naturen. Gruppa har i år hatt liten aktivitet og har ikkje hatt noko planlagde arrangement for ungdom slik som me har hatt dei siste åra. Grunn til dette er veldig lite påmeldingar dei siste åra. Styre i ungdomsgruppa planlegger tur til neste år der me vil prøva og hente inn unge jegerar, som nyleg har tatt jegerprøven. Me skal ta dei med på jakt, dvs ei langhelg i oktober. Ungdomsgruppa var med på Familiedagen, og hadde representantar med heile dagen og på førebuinga av dagen. for Ungdomsgruppa Hans Jørgen Eskeland, leiar 3

4 LEIRDUEGRUPPA Medlemer: Ole Kristoffer Laastad Jan Bøe Ole Reinert Eskeland Trygve Theisen Marius Hauge Helge Lagerstrøm Steinar Solheim Sjur Leivestad Aktivitetar i år - Jegertrapskyting - Stordmeisterskap - Ranking - Merkeskyting Jegertrapskyting Det har vert skytetrening kvar onsdag og laurdag. Det har vert bra deltaking, litt varierande frå gong til gong, men jamt over veldig bra. Me merkar oppgang på banen samanlikna med tidligare år, og dette må seiast og vera svært positivt for banen. Det har også vert god deltaking av firma som vil ha Team building og av Utdrikkingslag. Stordmeisterskapet Laurdag 25. august vart det arrangert Stordmeisterskap i leirdueskyting. Det var med 17 deltakarar i år og vinnar av Trapskytinga vart Helge Lagerstrøm, i duell vant Stian Bratseth og i press vart det Gunnar Voreland. Rankingskyting Me prøvde oss i år med og starta oppatt Rankingskyting. Det blei arrangert 5 Rankingskytingar der 3 vart gjort gjeldande, det var 9 deltakara som fekk med seg 3 av 5 skytingar. Den som vant Rankingskytinga 2012 vart Gunnar Voreland. Det var mykje positive tilbakemeldingar, så dette fortsetter me med til neste år. Merkeskyting Me prøvde oss og på å arrangere Merkeskyting etter gammalt, det vart arrangert merkeskyting på Nitedalstiur og NJFF sitt merke. Dette var og svært positivt og blir tatt med i neste sesong. for Leirduegruppa Ole Kristoffer Laastad, leiar 4

5 JAKTGRUPPA Leiar : Kristian Pedersen Medlemmer: Per Faste Moe jr. Egil Høisæther Hans Kristian Aadland Vårteljing hjort Jaktgruppa sto for vårteljing av hjort i Stord kommune. 5 medlemmer delte på teljinga som vart utført på fem datoar. Det vart observert totalt 245 hjort. Dette er 21 færre dyr enn i Det var ein teljedato mindre i år enn i fjor. Desse medlemmene deltok i teljinga: Ole Kristoffer Laastad, Sjur Leivestad, Espen Pedersen, Lars Inge Akselberg og Kristian Pedersen. Jegerprøven I år har det vore arrangert to jegerprøvekurs. Eit ordinært kurs og eit kurs i samarbeid med HSH. Det eine kurset vart avholdt på Nordbygdo ungdomsskule. Kurset vart gjennomført i vår med eksamen rundt påsketider. Det var 24 elevar som fullførte kurset og bestod eksamen. 19 elevar fullførte kurset og bestod eksamen på HSH. Instruktørar var Kristian Pedersen, Egil Høisæther og Hans Kristian Aadland. Lærar Jørgen Nerland deltok i undervisninga på kurset på HSH. Jakt i gruvene Jaktgruppa organiserer jakta på gruveeigedomen og leder i jaktgruppa er jaktleder i Litlabø/Rutle jaktfelt. Det var stor interesse for å delta i jakta i Jakta er frå i år utvida med oppstart 1. september og avslutning 23. desember. Det vart derfor bestemt at første veka vart reservert til opplæringsjakt for førstegangsjegerar på storvilt. Vidare er det ei økt med drivjakt med hund og tre økter med lagsjakt i løpet av sesongen. Reidar Bjelland deltok som hundeførar under drivjakt med hund den 20. oktober. Det er trekt ut 11 medlemmer som fekk jakta ein periode kvar. Drivjakt/lagsjakt er open for alle påmeldte. Jaktgruppa har fått kjøpt inn jaktradioar til gruppa. Desse har vore til stor nytte under jakta. Det er også kjøpt inn eit viltkamera som skal plasserast ut etter at jakta er avslutta for sesongen. Tildelt kvote i 2012: 2 bukk 1 kolle (1 kolle i Rutle) 1 kalv Fellingsrapport pr. 4.11: 1.september 1 kolle felt av Egil Risnes, Rutle, slaktevekt 51 kg. 17. september 1 spissbukk felt av Sjur Leivestad, Fureåsen, slaktevekt 39 kg. 3. oktober 1 kalv felt av Stian Bratseth, Fureåsen, slaktevekt 22 kg. Jaktgruppa har utarbeida følgjande reglar for jakta: Husk at det er andre jegerar i området, ver oppmerksam på skotretning og skotvinkel. Dersom det vert løyst skot skal jaktleder/vara kontaktast. Ved skadeskyting kontakt også ettersøkslaget. Jegerar som har fått tildelt jakt kan ha med seg ein jaktkamerat med våpen på jakta. Kameraten må også vera medlem av SJFF Kvar jeger kan felle inntil 2 dyr dersom ein av dei er kalv. Skyt kalven først. Husk at du representerar SJFF når du jaktar her, så følg reglar og god jaktmoral. Kun jaktfeltansvarleg/jaktleiar kan gjera avtalar mellom jaktfelt i Stord hjortevald. 5

6 Det blir fort snakk, dersom noko ikkje er som det skal, og foreninga kan miste jakta dersom ein ikkje følger reglane. Pass på og hold grensene til motstøtande eigedomar og jaktområder. Brudd på reglar og uvøren jakt, vil føre til ekskludering frå SJFF Før jakta startar vert det kontroll av betalte avgifter, samt kontroll av vitnemål for bestått skyteprøve. Personlig utstyr under drivjakt: signalfarga vest, signalfarget lue. (Dei som disponerer jaktradio tek den med. Samband på kanal jakt 3.) Desse hadde jakt i 2012: Opplæringsjakt: 1.september- 9. september 8 dagar Ole Christian Kvamme, Espen Pedersen, Anders Kvarme, Lars Åge Myhre Periode 1: 10. september-19. september 10 dagar Sjur Leivestad Periode 2: 20. september-29. september 10 dagar Hans Kristian Aadland Periode 3: 30. september- 9.oktober 10 dagar Stein Øyvind Andersen Periode 4: 10. oktober- 19.oktober 10 dagar Lars Inge Akselberg Drivjakt med hund: 20. oktober- 21. oktober 2 dagar Oppmøte ved Industrihuset kl Pause: 22. oktober-28. oktober 7. dagar Periode 5: 29. oktober-7. november 10 dagar Stian Bratseth Periode 6: 8. november-17. november 10 dagar Stian Rykkje Periode 7: 18. november- 27.november 10 dagar Harald Engen Periode 8: 28. november- 7. desember 10 dagar Jørgen Endseth Nerland Lagsjakt evt. jakt på sporsnø: 8. desember- 9. desember 2 dagar Oppmøte ved Industrihuset kl Periode 9: 10. desember- 14. desember 5 dagar Kristian Pedersen Lagsjakt evt. jakt på sporsnø: 15 desember- 16. desember 2 dagar Oppmøte ved Industrihuset kl Periode 10: 17. desember- 21. desember 5 dagar Lars Åge Myhre Lagsjakt evt. jakt på sporsnø: 22. desember-23. desember 2 dagar Oppmøte ved Industrihuset kl for Jaktgruppa Kristian Pedersen, leiar 6

Storvatnet i Dyrdalen Norddal. Invitasjon til årsmøtefest:

Storvatnet i Dyrdalen Norddal. Invitasjon til årsmøtefest: INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2014 på Jentekolonien Skodje Lørdag 14. februar 2015 Kl.18.00-19.30 Storvatnet i Dyrdalen Norddal Invitasjon til årsmøtefest: Medlemmene med følge, inviteres herved til fest og middag

Detaljer

OS JAKT OG FISKELAG - ÅRSMELDING 2014

OS JAKT OG FISKELAG - ÅRSMELDING 2014 OS JAKT OG FISKELAG - ÅRSMELDING 2014 Jakt og fiskenytt nr 1 2015 På veg over Gåssandvatnet til hjortejakt i Stokkedalen For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingent for 2015 vera betalt. Sakliste: 1.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Side 1 av 12 Sak 2: ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Kvinnherad skyttarlag har i 2014 hatt følgjande tillitsvalde: Styret: Arnt Orholm Nestleiar: Unni Gorm-Hansen Kasserar: Elisabet Epland Næs Sekretær:

Detaljer

Lederens hjørne side 2 Innkalling til årsmøte 2015 side 3 Årsberetning for Frogn JFF 2014 side 4 Budsjett 2015 side 9 Regnskap 2014 side 10

Lederens hjørne side 2 Innkalling til årsmøte 2015 side 3 Årsberetning for Frogn JFF 2014 side 4 Budsjett 2015 side 9 Regnskap 2014 side 10 Lederens hjørne side 2 Innkalling til årsmøte 2015 side 3 Årsberetning for Frogn JFF 2014 side 4 Budsjett 2015 side 9 Regnskap 2014 side 10 Aktivitetskalender 2015 side 11 Lederens hjørne Da er nok et

Detaljer

Årsmelding 2011. Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 2012. ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv

Årsmelding 2011. Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 2012. ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv Årsmelding 2011 Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 20 Årdal Jeger og Fiskerforening Utlastova på Hjelle - 6884 ØVRE ÅRDAL - Heimeside: www.åjff.no ÅRSMØTE

Detaljer

Årsmøte 2014. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 26. februar 2014

Årsmøte 2014. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 26. februar 2014 Årsmøte 2014 SunnFJORD GOLFklubb Rica Sunnfjord Hotel 26. februar 2014 Sakliste: 1. Konstituering: a. Val av ordstyrar b. Val av referent c. Val av to til å skrive under møtebok. 2. Årsmelding 2014 3.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Saksliste for årsmøte i Stord Indremisjon 19. februar 2013

Saksliste for årsmøte i Stord Indremisjon 19. februar 2013 Saksliste for årsmøte i Stord Indremisjon 19. februar 2013 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Val av ordstyrar. 3. Val av møtebokførar. 4. Val av to til å skriva under møteboka 5. Årsmelding

Detaljer

Bergens Jæger- og Fiskerforening Årsberetning 2012 118. Driftsår

Bergens Jæger- og Fiskerforening Årsberetning 2012 118. Driftsår Bergens Jæger- og Fiskerforening Årsberetning 2012 118. Driftsår Den årlige generalforsamling ble holdt i foreningens klubblokaler i Monrad Mjeldes vei 9, den 11. april 2012. Det var 52 stemmeberettigede

Detaljer

Kulturhuset, 2.etg Postboks 153 6856 Sogndal 6851 Sogndal

Kulturhuset, 2.etg Postboks 153 6856 Sogndal 6851 Sogndal 1 Besøksadresse: Postadresse: Kulturhuset, 2.etg Postboks 153 6856 Sogndal 6851 Sogndal Tlf.: 992 86 017 E-post: frivilligsentralen@sogndal.kommune.no Dagleg leiar: Åge Vedvik 2 INNHALD: Side 3: Side 4:

Detaljer

Årsmøte 2013. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014

Årsmøte 2013. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014 Årsmøte 2013 SunnFJORD GOLFklubb Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014 Sakliste: 1. Konstituering: a. Val av ordstyrar b. Val av referent c. Val av to til å skrive under møtebok. 2. Årsmelding 2013 3. Rekneskap

Detaljer

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Dato: 01.12.11 Tilstede: Steinar Hammersbøen, Torbjørn Bryøen, Lars Inge Veslegard, Paul Arne Overvoll, Birger Hallingstad, Arild Brodahl, Arne Mørk, Olav Sørlie og

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Styremøte måndag 18. august 2014

Styremøte måndag 18. august 2014 Styremøte måndag 18. august 2014 Stad: Kleppa Til stades: Olav Skarsbø, Arne Nes, Inge Yttri, Kjell Folkestad, Jørn Njøs, Leif Bjarne Sæle Ivar Husum, Eivind Yttri For Leikanger jakt og fiskelag deltok

Detaljer

ÅRSMELDING. FOR Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland

ÅRSMELDING. FOR Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland ÅRSMELDING 2014 FOR Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland Årsmelding fra styret Årsmelding fra styret 2014 Styret har i meldingsåret hatt følgende sammensetning: I perioden etter årsmøtet på Stord 2014

Detaljer

IL BRODD. Årsmelding 2014. Medlem av:

IL BRODD. Årsmelding 2014. Medlem av: IL BRODD Årsmelding 2014 Medlem av: Sogn og Fjordane Fotballkrins, Sogn og Fjordane Friidrettskrins, Sogn og Fjordane Handballkrins og Norges Vektløftarforbund. TILLITSVALDE I BRODD 2014: Leiar: Bjarne

Detaljer

Årsmelding 2014. Verdal Jeger- og Fiskeforening

Årsmelding 2014. Verdal Jeger- og Fiskeforening Årsmelding 2014 Verdal Jeger- og Fiskeforening Innhold: Årsmelding fra Leder Hovedstyret 2014 Årsmøte Valgkomiteens forslag 2015 Årsmelding fra Elveutvalget Årsmelding fra Studieutvalget Årsmelding fra

Detaljer

Årsmelding 2014 Brønnøy jeger- og fiskerforening

Årsmelding 2014 Brønnøy jeger- og fiskerforening Årsmelding 2014 Brønnøy jeger- og fiskerforening Innkalling til årsmøte: Sted: Felleskjøpet, Brønnøysund Tid: 19. mars 2015 kl 1900 Dagsorden Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Konstituering av møtet. Godkjenning

Detaljer

Årsrapport. Du trimmar ikkje for å bli yngre, men for å bli eldre. SØRAL bedriftidrettslag

Årsrapport. Du trimmar ikkje for å bli yngre, men for å bli eldre. SØRAL bedriftidrettslag Innebandy Ro/padling SØRAL-løp Treningssenter «For eigen maskin» Ski Golf Dans Tennis Fotball Fjelltrim Volleyball Årsrapport SØRAL bedriftidrettslag Du trimmar ikkje for å bli yngre, men for å bli eldre

Detaljer

ÅRSMELDING FORSAMLINGSSTYRET 2012

ÅRSMELDING FORSAMLINGSSTYRET 2012 ÅRSMELDING FORSAMLINGSSTYRET 2012 Skapelse og forsoning ved Kristus (Kolosserne1,15-23) 15 Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte. 16 For i ham er alt blitt skapt, i himmelen

Detaljer

Askøy Jeger- og Fiskeforening

Askøy Jeger- og Fiskeforening Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 1 av 19 Årsmøte 2015 Askøy Jeger- og Fiskeforening 18.2.2015 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 2 av 19 Saksliste Konstituering av møtet -

Detaljer

Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS

Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS 2013 Inkludert regnskap Forretningsorden Årsmøte Vigra IL og Generalforsamling Vigra IL Anleggsdrift AS : 1. Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. Protokoll

Detaljer

www.ejff.info Infohefte nr. 1 Februar 2015

www.ejff.info Infohefte nr. 1 Februar 2015 Infohefte nr. 1 Februar 2015 Eigersundsprøven 2014: Kanskje landets største jaktprøve for stående fuglehunder - skog, 144 hunder deltok, lange ventelister. Her fra oppropet søndags morgen på Øygreid skytebane.

Detaljer

NEGOTIA- NYTT. MEDLEMSBLAD for NEGOTIA HARDANGER avdeling. Nr. 2-18. årg. Juni 2012. «Sommer kommer!

NEGOTIA- NYTT. MEDLEMSBLAD for NEGOTIA HARDANGER avdeling. Nr. 2-18. årg. Juni 2012. «Sommer kommer! NEGOTIA- NYTT MEDLEMSBLAD for NEGOTIA HARDANGER avdeling Nr. 2-18. årg. Juni 2012 Her er dagens overskifter Nyhende denne gang - Leiar - UNG-stoff - Portrettet - Quest-back - «Solveigs hjørne» - Medlemsfordeler

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE. Trondheim Jeger- og Fiskerforening 2015

INNKALLING ÅRSMØTE. Trondheim Jeger- og Fiskerforening 2015 INNKALLING ÅRSMØTE Trondheim Jeger- og Fiskerforening 2015 Dato: Torsdag 5. mars 2015 kl. 18:00 Sted: Kantina Rishaughallen, Haakon VII gt. 23, Lade Agenda 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2.

Detaljer

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske!

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske! TJFF-nytt Nr. 1 2008 God påske! Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening 1 Leder 1/08 Hei igjen Så går det mot lysere tider igjen, vår sommer og forhåpentligvis mye sol ligger rett rundt svingen

Detaljer

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 Olledalen Skytesenter 11. MARS 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Åpning av møtet ved leder 2. Valg av møteleder 3. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

O-INFO 2014 STORD ORIENTERING

O-INFO 2014 STORD ORIENTERING O-INFO 2014 STORD ORIENTERING Glade rekruttar og trenarar frå Stord og Solid på Bergen Sprintcamp i februar. Informasjonshefte om o-gruppa sine tilbod til aktivitet med kart og kompass i Sunnhordland;

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HAFSLO IDRETTSLAG

ÅRSMELDING 2014 HAFSLO IDRETTSLAG ÅRSMELDING 2014 HAFSLO IDRETTSLAG Glimt ifrå kunstgrasbana ved Hafslo samfunnshus SAKLISTE 1. Opning. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av sakliste 4. Val av møteleiar og skrivar 5. Val av to

Detaljer