mer om beskjæring i ordenskomiteens håndbok på hjemmesiden, den ligger under Styret og Komiteene.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "mer om beskjæring i ordenskomiteens håndbok på hjemmesiden, den ligger under Styret og Komiteene."

Transkript

1 Vårbrev 2014 Kjære nabo! Velkommen til en ny sesong her på Solvang! Og spesielt velkommen til våre nye kolonister, som etter årevis på venteliste nå har fått en etterlengtet bit av vårt paradis. Med en snøfattig og varm vinter kom våren tidlig til Oslo i år. Vannet er skrudd på og mange har allerede kost seg i hagen i flere uker. Vårens vekster er i full blomst og våronna er igang. I dette vårbrevet gir vi som vanlig en hel del praktisk informasjon. Det viktigste i første omgang er vårmøtet på det nymalte Huset søndag 27. april kl Der kommer mer informasjon, dere får anledning til å stille spørsmål og ikke minst melde dere på til det pliktarbeidet som dere har mest lyst til å ta. Den aller viktigste forutsetningen for at dette skal bli en ny, hyggelig sesong her på Solvang er godt naboskap. Vi oppfordrer alle til å legge seg i selen og gjøre sitt ytterste for at alle skal trives. Dessverre har vi denne vinteren hatt flere innbrudd på Solvang. Noen hytter har blitt utsatt for hærverk, vinduer er knust og innbo ødelagt, fra andre har eiendeler blitt stjålet. En person ble arrestert i forbindelse med innbruddene og vedkommende er nå dømt. Vi oppfordrer alle til å passe godt på hytta og hagen, og sørge for at utelyset fungerer. Ta også en titt til nabohytta. I løpet av høsten og vinteren har Huset fått en skikkelig ansiktsløftning. Etter at de nye vinduene ble satt inn er panelet skiftet og malt i en lys

2 farge. Fellestoalettet er oppgradert med ny flott dusj og «tømmerommet» er oppgradert. Nye stoler er innkjøpt. Vi oppfordrer alle til å holde fellesfasilitetene våre i god og ryddig stand og bidra til at det ikke påføres unødig slitasje. Bruk og stell Vår leiekontrakt med Oslo kommune skal i 2025 reforhandles, altså om drøye 10 år. Dette kan virke som langt fram i tid, men vi må allerede nå starte forberedelsene. Oslokretsen og Forbundet har allerede startet arbeidet med å få Solvang til å fremstå som en ressurs for alle Oslos innbyggere, slik at vi også i fremtiden får disponere et av Oslos flotteste grønne områder. De utfordrer samtlige hager til å bli enda mer synlige i bymiljøet med et økt tilbud til byens beboere. Dette må også vi i Solvang 2 arbeide med. Spesielt viktig er det at vi har en levende hage, at parsellene blir brukt og ikke står ubenyttet i store deler av sesongen. Dessuten er det viktig at vi er lojale overfor kommunene ved å følge vedtektene. Styret ønsker derfor i løpet av 2014-sesongen å se nøyere på bruken av parsellene, både når det gjelder bruk og også når det gjelder ulovlig fremleie og utlån av hytte. Vi vil takke alle som allerede bidrar til at vi har en levende hage. Og vi vil oppfordre alle som bærer på en ide til arrangementer og lignende om å ta kontakt med styret. Vannforbruket vårt her på Solvang øker stadig (og da også vannavgiften), og vi vil oppfordre alle til å være litt bevisste på forbruket. Små tiltak kan utgjøre store forskjeller! Sjekk pakninger på kranene slik at de ikke står og drypper, ikke bruk vannsprederen midt på dagen i solsteika, og hjelp til mot vannfordampning ved å dekke til jorden rundt bærbusker og grønnsakene med for eksempel gressklipp, bark eller lignende. Orden I tillegg til befaringsrunden før St. Hans vil ordenskomiteen i år følge opp de parseller som sist sommer fikk frist til over vinteren med å beskjære hekker og trær. Husk at kraftig beskjæring av hekk må gjøres før den bryter om våren. Les

3 mer om beskjæring i ordenskomiteens håndbok på hjemmesiden, den ligger under Styret og Komiteene. Mange gjør et skippertak før ordenskomiteen går sin runde. Det holder ikke. Hagen skal stelles gjennom hele sesongen og veien holdes fri for ugress. Dette slurves det med og ordenskomiteen vurderer å gå flere runder i løpet av sommeren. Vi minner om at kompost/kvisthauger direkte på bakken ikke er tillatt. All kompostering skal gjøres i dertil egnede beholdere. Beboere i Vestveien bes påse at den nye asfalten ikke blir skadet av ugress, spesielt løvetann. Det anbefales at det brukes ugressmiddel så snart noe dukker opp i asfalten slik at det ikke får etablert seg. Pliktarbeid Rene toaletter og dusjer, fungerende vaskemaskiner, strømavregning og vann i kranene, styre- og komitéarbeid, søndagskafé, loppemarked og rekefest dette er noe av det arbeidet som gjøres på plikt. Uten pliktarbeid ville alt stoppe opp. Derfor er det viktig at alle deltar. Hver parsell må bidra med minimum 12 timer pliktarbeid i løpet av sesongen. Dessverre dekker ikke disse timene behovet, og mange bidrar langt mer enn de fastsatte 12 timer. Pliktarbeidet organiseres på to måter, som fellesarbeid og faste pliktoppgaver. Fellesarbeid innebærer økter på 2 timer hver gang (inkl. kaffepause). Oppslag vil som vanlig bli satt opp på tavlene og på hjemmesidens oppslagstavle. Husk å lese på oppslaget hvilke redskaper du skal ta med, det varierer fra gang til gang.

4 I år skal vi gjøre det fint rundt Huset som nå er pusset opp. Det blir nok å ta tak i og det er ønskelig at så mange som mulig deltar på de første datoene som settes opp. Våren er en travel tid for oss alle, men med en skikkelig innsats kan vi få det til. Faste pliktoppgaver tildeles etter vårmøtets slutt 27. april. Du kan også tegne deg for kaféarbeid etter vårmøtet. Kaféansvarlig i år er Kristin Løftingsmo. For mer detaljert informasjon vedr. pliktarbeid, se vår hjemmeside. Hyttesalg Fortsatt er det et trist faktum at altfor mange hytter ikke blir benyttet slik intensjonen med kolonihagene tilsier og fortsatt har flere hytter og parseller et stort behov for vedlikehold. Noen parsell-leiere synes å ha minimert bruken til en håndfull plenklipp-besøk i løpet av en hel sesong. Kolonihagen skal være et levende sted med engasjerte kolonister, og det sier seg selv at slik manglende bruk er meget uheldig ikke minst for de nærmere søkerne som vi per i dag har på ventelisten til vår avdeling. Dersom du med hånden på hjertet vet at du er en av de som ikke bruker hytte og parsell etter intensjonen, oppfordrer vi deg sterkt til å selge. Slik går du frem: 1) Ta kontakt med salgskomiteen og meld fra om salg. Send en e-post til eller ta kontakt på mobil ) Salgskomiteen kontakter takstmann og avtaler befaring. Takstkostnaden (p.t ) bæres av selger. Husk at nøkler må gjøres tilgjengelige på kort varsel. 3) Hytta annonseres internt på oppslagstavlene i minimum 1 uke. 4) Hvis ingen intern kjøper melder seg blir hytta solgt eksternt til søkere på ventelisten. Salg og overdragelser av hytter foregår nå fortløpende. Salgskomiteen: Marianne Voss Torstad salgsansvarlig, Eva Stormyren, Marianne Eidal. Byggesaker

5 Parsell-leiere som har planer om utbygging eller vedlikehold oppfordres til nøye å sette seg inn i byggeforskriftene og -tegningene, ettersom det er strenge regler for hva man kan- og ikke kan gjøre. De fleste typer arbeider må søkes om før man setter i gang. Oppdaterte byggeregler, tegninger og nye, forbedrede skjema for byggesøknader og -meldinger ble omdelt til alle parsell-leiere før årsmøtet i De finnes også på hagens hjemmeside Styret håndhever byggeforskriftene på vegne av samarbeidsutvalget på Solvang. Byggereglene for alle avdelingene på Solvang er like. Styret har ikke hjemmel til å godta avvik fra reglene. Opprinnelige tegninger og regler har vært fraveket gjennom tidene, det er derfor ikke tilstrekkelig å søke veiledning ved å se på naboens hytte. Enhver ny konstruksjon, det være seg tilbygg, glassveranda, platting etc. skal godkjennes av styret. Vær oppmerksom på at det skal sendes inn søknad eller melding også ved vedlikeholdsarbeid. Hva som fordrer søknad og hva som kan meldes fremgår av skjemaene. Någjeldende byggeforskrifter/tegninger skal følges også ved rehabilitering. Dette gjelder selv om bygget i sin tid ble godkjent av daværende byggekomité. Eksempler: Dersom vinduer som er for store i hht. någjeldende tegninger skal skiftes, kan man ikke sette inn nye vinduer av tilsvarende størrelse. Dersom man har liggende panel på boden må dette erstattes av stående panel slik det fremgår av byggeforskriftene. Dessverre tar enkelte saken i egen hånd og bygger uten å søke om tillatelse først. Vi i styret og byggekomiteen bruker mye tid på slike saker. Om alle fulgte forskriftene slapp vi slike hendelser som er ubehagelige for alle involverte parter. Parsell-leier må bære alle merkostnadene som påløper om gjeldende byggeforskrifter ikke overholdes og bygg må rives. Det viktigste budskapet er at alle som planlegger små og store byggearbeider tar kontakt med byggekomiteen før noe arbeid igangsettes. Søknad sendes styret:

6 Det er tre søknadsfrister i året: 15. april, 15. juni og 1. sept. Byggekomiteen vil behandle søknadene kort tid etter fristenes utløp og søknadene blir normalt behandlet på førstkommende styremøte. Byggekomiteen: Jan Magraff, tlf.: , Kim Brantenberg, tlf.: og Sonja Meek, tlf.: Infrastruktur Del 1 av det store infrastrukturprosjektet ble ferdig i høst. Etter flere år med anleggsvirksomhet kan vi endelig se sesongen i møte uten anleggsmaskiner og gravearbeider like utenfor hytteveggen. Styret gratulerer parsell-leierne i Vestveien med ny vei, nytt vann- og avløpssystem. De som ennå ikke har knyttet seg på, har mulighet til å gjøre det. Vi i styret takker dere alle for tålmodigheten, og håper vi kan glede oss over oppgraderingen. Noen utfordringer har det vært, noe småtteri gjenstår, det er vi i dialog om, og vi tror og mener at eventuelle irritasjoner oppveies av det positive. Det er en jobb å gjøre før neste fase i infrastrukturprosjektet settes i gang. Styret må sikre at alle til slutt kan ha et likt tilbud. Vi skal ta med oss erfaringene fra prosjektets første fase og bruke de på forstandig vis. Innspillene gitt på årsmøtet 2013 om bl.a. å se på muligheter for å fremskynde prosjektet vil bli vurdert. Det foreligger årsmøtevedtak tilbake til 2008/2009 som styret må ta hensyn til. Fremtidig arbeid og fremdrift skal behandles av kommende årsmøter. Utslipp av gråvann Vi vil igjen minne om regler for utslipp av gråvann. Det ble ved årsmøtet 2009 informert om dette, men vi mener det er på tide å minne om det igjen. Forurensningsforskriftene kap. 12 omhandler utslipp av avløpsvann fra blant annet hytter. Den forteller at har man innlagt vann, må man også ha avløp koblet til et avløpsanlegg. Det er altså ikke tillatt å slippe gråvannet ut i terrenget. Vi oppfordrer derfor de som har innlagt vann og ikke er koblet opp til et avløp om å rette opp i dette snarest.

7 Hageavfall Det vil også i år komme kvistbil fra Renovasjonsetaten for å ta i mot vårt hageavfall. Første henting er lørdag 3. mai fra kl til Datoer for resten av sesongen står på tavler og hjemmeside. Renovasjonsetaten som henter hageavfall er svært glad for den gode kvaliteten på materialet de henter her i hagen og lager kompost av. Alle oppfordres til å bidra til den samme gode kvaliteten, og vi minner derfor om at det skal leveres hageavfall, ikke jord. Plastsekker og tau må fjernes før avfall legges i bilen. Kildesortering og søppel. Kildesortering er kommet for å bli og alle vet etter hvert hva som skal i hvilke poser: Matavfall i grønne poser, plast i blå og restavfall i vrengte vanlige bæreposer. Husk dobbelknute på posene! Glass og metallbokser går i glasscontainere - en er plassert nede ved avd. 1 ved bommen og en ved Rema Pga stor søppelmengde i fjor har vi i år 7 kasser. Antall papirkasser blir som før, 3 stk. NB! Ikke sett poser med søppel utenfor søppel boden eller på gulvet inne i boden, men kast posene opp i kassene. Ikke kast løst avfall i kassene, ei heller malingsbokser og annet giftig avfall, slikt skal leveres til miljøstasjoner. Kvist og hageavfall er bannlyst. Benytt kvistbilen til dette. Esker MÅ brettes /skjæres opp FØR de legges i papirkassene. Fyll gjerne den innerste kassen først. Mer informasjon om avfallshåndtering finner du på Oslo kommune; Miljø, renovasjon og avfall sine hjemmesider. Parkering og parkeringsoblat Parkeringsplassene som Solvang avdeling 2 disponerer inne på området nedenfor Huset tildeles parsell-leiere som eier eller disponerer bil registrert

8 på parsell-leiers bostedsadresse etter venteliste. For øyeblikket er alle plasser opptatt. Hytter som ikke er tildelt plass inne på området tildeles parkeringsoblat for fri parkering på oppmerket område nede ved hovedporten. Parkeringsoblatene har varighet ut mars Ellers minner vi om at kjøring i hagen skal begrenses til et absolutt minimum og kun når det er nødvendig for å frakte tyngre varer inn- og ut av hagen. Husk maks tonnasje på bil og last ved innkjøring. Parkering i hagen er kun tillatt for av- og pålessing. Gjesteparkering finnes foreløpig nedenfor det oppmerkede området, nedenfor porten til Solvang avdeling 1, frem til bom og videre til skilt merket med oblat mot Sognsveien. Oslo kommune har sendt nabovarsel om bygging av barnehage på komposttomta (arealet mellom Solvang 1 og blokkene nedenfor). Ifølge planskissa vil den berøre gjesteparkeringen og deler av hagens parkeringsplasser, et område som inngår i jordleieavtalen. Dette har Oslo Krets av Norsk Kolonihageforbund som part i avtalen med kommunen gitt innsigelser på uten at det på nåværende tidspunkt foreligger svar. Styret vil komme tilbake til saken når den er mer avklart. Porten inn til parkeringsplassen ved Huset blir erstattet av bom, tilsvarende som fra Nordbergveien. Nøkler og lås blir uforandret. Gjerder og porter er SU sitt ansvar. Ettersyn, utbedringer og vedlikehold besørges av de. TV og internett Parsell-leiere som ikke har TV-kabel til hyttevegg har løpende mulighet til oppkobling for egen regning. Om det allerede er TV-uttak i hytta trengs en dekoder og avtale om abonnement med GET. Dette kan den enkelte få bistand til ved å kontakte styret. Det er viktig å merke seg at lisensen for grunnpakken betales til Kringsjå Fellesantenneanlegg. Alle tilleggsvalg, som flere kanaler eller større kapasitet på internett, faktureres av Get. Om hytta ikke bebos i sesongen er man likevel forpliktet til å betale lisens ihht. de avtaler man forpliktet seg til ved avtaleinngåelse.

9 En god sommer! Avslutningsvis vil vi i styret ønske alle sammen en riktig god sesong på Solvang! Ta godt imot nye og gamle naboer, og sørg for at vi fortsatt kan nyte denne unike idyllen og fellesskapet. Styret har kontortid på felleshuset ved porten alle onsdager fra kl i sesongen (unntatt juli), så da er det bare å komme innom om du ønsker å kjøpe nøkler, slå av en prat eller spørre om noe du lurer på. Vi har også kopier av byggeskjemaer etc. Vi oppfordrer alle til aktivt å bruke våre nettsider (www.solvang2.no), her finner dere beskjeder og informasjon fra Styret, nyheter, masse nyttig informasjon, og også tips og lenker. Vi ber også dere som har en nabo som ikke har tilgang til internett om å dele beskjeder/informasjon! Vi vil minne om vår faste søndagskafe som åpner første helg i juni og holder åpent fram til siste helg i august fra kl til på Huset. Kom innom for vafler, kaker, kaffe og karbonader, og hyggelig samvær, uansett vær! Også denne sommeren vil det bli arrangert quiz. Dette forgår på Huset hver onsdag i juni, juli og august kl På vegne av styret, Kristine Vik Leder avd. 2

Vårbrev 2015 Solvang kolonihager avdeling 2

Vårbrev 2015 Solvang kolonihager avdeling 2 Vårbrev 2015 Solvang kolonihager avdeling 2 Kalender Frist innsending til byggekomiteens 1. møte: 15. april Vårmøtet på Huset: søndag 26. april kl 14.00 Kvistbilen kommer: lørdag 2. mai kl 9.00-11.00 Kvistbilen

Detaljer

Årsmøte i Solvang kolonihage avdeling 2. 28. september 2Ol4 kl. 14.00 på Huset

Årsmøte i Solvang kolonihage avdeling 2. 28. september 2Ol4 kl. 14.00 på Huset Årsmøte i Solvang kolonihage avdeling 2 28. september 2Ol4 kl. 14. på Huset Dagsorden Äpning og godkjenning av innkalling Konstituering - valg av: a) møteleder b) referent c) tellekorps d) to medlemmer

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2014

Informasjon til kolonistene våren 2014 Informasjon til kolonistene våren 2014 1) Årets informasjon 2 a) Hvem er kommet til og hvem er gått ut? 2 b) Forslag til reguleringsplan for den gamle «komposttomta» 2 c) Prioritering ved salg av hytter

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2013

Informasjon til kolonistene våren 2013 Informasjon til kolonistene våren 2013 Innhold 1) Årets informasjon 2 a) Hvem er kommet til og hvem er gått ut? 2 b) Forslag til reguleringsplan for den gamle «komposttomta» 2 c) Oppussing kjøkken 2 d)

Detaljer

Solvang kolonihager avdeling 2

Solvang kolonihager avdeling 2 Solvang kolonihager avdeling 2 Årsmøte 26. september 2010 Dagsorden 1) Åpning og godkjenning av innkalling 2) Konstituering - valg av: a) møteleder b) referent c) tellekorps d) to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Solvang kolonihager avdeling 2

Solvang kolonihager avdeling 2 Arsberetning Solvang kolonihager avdeling 2 Arsm øte 22. september 213 på Huset kl. 14: Dagsorden Apning og godkjenning av innkalling Konstituering - valg av: a) møteleder b) referent c) tellekorps d)

Detaljer

God natt Solvang, god natt... Solvang kolonihager avd. 3 2015 2

God natt Solvang, god natt... Solvang kolonihager avd. 3 2015 2 Vårskrivet 2015 God natt Solvang, god natt... Solvang kolonihager avd. 3 2015 2 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2015 Så har vi atter en gang lagt en kald vinter bak oss og kan ønske alle kolonister velkommen til

Detaljer

Driftsregler for Foreningen Etterstad kolonihager Stiftet 16. juni 1908

Driftsregler for Foreningen Etterstad kolonihager Stiftet 16. juni 1908 1 Driftsregler for Foreningen Etterstad kolonihager Stiftet 16. juni 1908 Godkjent på årsmøtet i Etterstad kolonihager 08.10.2013 Revidert i henhold til vedtekter for Kolonihageforeninger, vedtatt av Landsmøtet

Detaljer

Mailadresser Vi vil gjerne ha så mange mailadresser som mulig. Send oss en mail med navn og leilighetsnummer til styret.flaen@borettslag.

Mailadresser Vi vil gjerne ha så mange mailadresser som mulig. Send oss en mail med navn og leilighetsnummer til styret.flaen@borettslag. Beboerinformasjon Flaen Borettslag mars 2012 Dette blir den siste beboerinformasjonen vi sender ut med nåværende styret, det er planlagt å komme med ny beboinfo i juni. Information in English Do you need

Detaljer

Informasjon til fastliggere 2012

Informasjon til fastliggere 2012 Informasjon til fastliggere 2012 Velkommen til ny campingsesong Håper spådommen som jeg hørte på radioen her en dag slår til: Været i sommer kommer til å bli tørt. Vi har nå mye fint vær til gode. For

Detaljer

ØKTE UTGIFTER TIL FJERNVARME - FLERE MÅ BETALE MER

ØKTE UTGIFTER TIL FJERNVARME - FLERE MÅ BETALE MER Bladlusa Kun 6 uker til jul :-) 10. november 2010 ENDRING - NYE REGLER / OPPUSSING AV BAD ( VÅTROM) Nye krav til oppussing av våtrom (bad og vaskerom) Fra 1. juli i år ble det innført ny Plan- og bygningslov.

Detaljer

Informasjon til fastliggere 2013

Informasjon til fastliggere 2013 Informasjon til fastliggere 2013 Velkommen til ny campingsesong Endelig nærmer det seg vår og yrende liv på campingplassen. Vi har også i år noen nyheter til dere og vi gir oss ikke med å investere i et

Detaljer

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 INFORMASJON INNHOLD Bakgrunn... 3 Til deg som eier... 4 Til deg som leietaker... 5 Søppelhåndtering... 6 Heiser og heisstans... 7 Boder...

Detaljer

ÅRSBERETNING. Styrets beretning for perioden 19.06.2011-16.06.2012.

ÅRSBERETNING. Styrets beretning for perioden 19.06.2011-16.06.2012. ÅRSBERETNING Styrets beretning for perioden 19.06.2011-16.06.2012. 1. Skjellumfjellet og Kirkefjellet vel Skjellumfjellet og Kirkefjellet ligger i det som tidligere het Onsøy kommune, men som nå er en

Detaljer

Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett

Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531 Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Til behandling på generalforsamling torsdag 4. april 2013 kl. 1830 på Folkets Hus *** Hjemmeside:

Detaljer

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2010 God påske! Kildesortering av søppel Lekkasje rekkehusveranda Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest Innhold Leder... Valgkomit éen i arbeid... Nytt

Detaljer

Grendelaget Nordre Finstad I Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2011 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett

Grendelaget Nordre Finstad I Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2011 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Grendelaget Nordre Finstad I Org.nr 988 787 531 Årsberetning 2011 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Til behandling på generalforsamling 21. mars 2012 kl. 1900 på Folkets Hus *** Hjemmeside: www.nordrefinstad.no

Detaljer

Frydendal Nytt. Frydendal Nytt Nr 3 oktober 2008. Styret 2008/09. Gulvvask. Når beiset du sist? GET og digital-tv. Økonomi. Hvordan få Frydendal Nytt?

Frydendal Nytt. Frydendal Nytt Nr 3 oktober 2008. Styret 2008/09. Gulvvask. Når beiset du sist? GET og digital-tv. Økonomi. Hvordan få Frydendal Nytt? .. Frydendal Nytt Nr 3 oktober 2008 Frydendal Nytt Utgis av styreleder i Boligsameiet Frydendal Søndre Styret 2008/09 Leder: Steinar A. Engebretsen, NF 98 styreleder@nedrefrydendal.no Styremedlemmer: Kristin

Detaljer

Velkommen til Tjensås III B/L

Velkommen til Tjensås III B/L Velkommen til Tjensås III B/L Styret i B/L Tjensås III ønsker deg velkommen til vårt borettslaget. Vi håper du vil finne deg til rette her og at du vil gjøre ditt for at B/L Tjensås III skal være et trivelig

Detaljer

Vårmøte torsdag 23. mai 2013, kl 18.00-21.00 Sted: Huset

Vårmøte torsdag 23. mai 2013, kl 18.00-21.00 Sted: Huset Vårmøte torsdag 23. mai 2013, kl 18.00-21.00 Sted: Huset Før ordinært møte ble det informert om brannsikring fra en representant fra brann og redningsetaten. Ordinært møte startet kl 19.00: Dagsorden 1.

Detaljer

Informasjon til fastliggere 2011

Informasjon til fastliggere 2011 Informasjon til fastliggere 2011 Velkommen til ny campingsesong Vinteren begynner endelig å slippe taket. Nå gleder vi oss til å ta fatt på en ny sesong. Påsken er sen i år, men vi håper vi ser dere før

Detaljer

ÅRSMØTE I AKERSBORG VEL 28. APRIL 2014 CAFÉ ABEL. Innkalling Styrets beretning

ÅRSMØTE I AKERSBORG VEL 28. APRIL 2014 CAFÉ ABEL. Innkalling Styrets beretning ÅRSMØTE I AKERSBORG VEL 28. APRIL 2014 CAFÉ ABEL Innkalling Styrets beretning Innkalling Dagsorden: 1. Konstituering av møtet Godkjenning av innkalling og sakspapirer Opptelling av fremmøte/fullmakter

Detaljer

LOHØGDA-NYTT. Rundskriv nr 2/2012. 1. april 2012

LOHØGDA-NYTT. Rundskriv nr 2/2012. 1. april 2012 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 2/2012 VEDLIKEHOLDSPLANEN GODT INFORMASJONSMØTE Den 29. februar inviterte styret beboerne til informasjonsmøte om vedlikeholdsplanen. OBOS

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 26. oktober 2008

Protokoll fra årsmøtet 26. oktober 2008 Protokoll fra årsmøtet 26. oktober 2008 Møtet startet kl. 13.00 Av antall fremmøtte var det totalt 80 stemmeberettigede. Sammen med 12 fullmakter ble det i alt 92 stemmeberettigede. A. Åpning og konstituering

Detaljer

Jeg takker for et godt samarbeid i 2006 og benytter denne anledningen til å ønske alle en riktig god vår og sommer!

Jeg takker for et godt samarbeid i 2006 og benytter denne anledningen til å ønske alle en riktig god vår og sommer! Kjære nabo! Våren er i anmarsj som ugjenkallelig betyr at en styreperiode er over for denne gang. Vi har hatt ett år med både små og store gjøremål. Mange nye beboere har kommet til som vi håper trives

Detaljer

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00!

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00! INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 14. SEPTEMBER 2013 KL. 15.30 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent

Detaljer

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 www.nocc.no Rocar Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rogaland Årgang 31 Nr. 1-2015 To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 Rocar ORGAN FOR NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB AVD. ROGALAND Bladet sendes

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN 2015

GENERALFORSAMLINGEN 2015 Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 1-15 årgang 18. februar 2015 GENERALFORSAMLINGEN 2015 Borettslagets generalforsamling avholdes mandag 11. mai, kl. 19.00

Detaljer

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER 1 NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER Vi er glade for å ønske nye beboere velkommen i Lersolveien borettslag. Vi er et borettslag som består av 5 blokker med 12

Detaljer