Hemnes Turistforening - Rabothytta prospekt. Prospekt for. Rabothytta. Hemnes Turistforening Mars

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hemnes Turistforening - Rabothytta prospekt. Prospekt for. Rabothytta. Hemnes Turistforening Mars 2010. www.hemnesturistforening."

Transkript

1 Prospekt for Rabothytta Hemnes Turistforening Mars /16

2 Innhold Oppsummering...3 Kortfakta...3 Tomta... 3 Bygg... 3 Miljø... 3 Arkitekt... 3 Stedet...4 Bakgrunn for prosjektet...5 Om Hemnes Turistforening...5 Om Charles Rabot...5 Rutenettet... 6 Variert rutenett...6 Bruer og klopping...7 Merking og løypefaddere...7 De eksisterende hyttene...8 Gressvasshytta (1)...8 Gråfjellhytta (2)...8 Kjendsvasshytta (3)...8 Steinbua (4)...9 Ambisjonen det vi vil...10 Læringsarena Arkitekten Bidrag til lokalsamfunnet...11 Hemnes og Helgeland...11 Framdriftsplan...12 Dugnad vs innleid hjelp...12 Budsjett og finansieringsplan...13 Andre finansieringskilder...13 Moms Historier fra typiske brukere av Rabothytta...15 Angela, tysk turist...15 Jostein, elev i videregående skole, idrettsfag...15 Marie og Edvard, fjellvandrere...15 Arna og Rolf, hytteverter /16

3 Oppsummering Hemnes Turistforening skal komplettere det fantastiske løypenettet oppunder Nord-Norges tak Okstindan i Nordland - med ei ny hytte. Rabothytta. Hytta skal tegnes av Norges fremste arkitekter og bygges med kortreiste materialer og lokale hender. Kombinasjonen av natur og arkitektur skal gjøre hytta til et mål i seg sjøl samtidig som den fyller et hull i løypenettet mellom de tre eksisterende hyttene. Når Rabothytta står klar kan Hemnes Turistforening tilby et helhetlig løype- og hyttetilbud til fjellfareren som søker til Okstindan i Nordland. Det skal bygges flere bruer og stier skal forbedres, men i stort vil den som går i fjellet ha et sammenhengende og komplett tilbud. Vi søker med basis i det følgende etter samarbeidspartnere for prosjektet. Kortfakta Tomta Beliggenhet Nord Øst Høyde over havet: ca 1200 Grunneier: Statskog Nærmeste vei: Leirskardalen, sommervei til 650 moh Nærmeste DNT-hytter: Kjendsvasshytta og Gråfjellhytta Bygg Type: Ubetjent hytte med sikringshytte Antall overnattingsplaser: minst 30(én skoleklasse), inkludert sikringshytte Areal: maks 200 m2 Strøm: Sol- og vindenergi. Oppvarming: Vedfyring Standard: Nøktern men robust Miljø lavenergibygg kortreiste materialer sol- og vindenergi robust byggmåte, lite vedlikehold. Konstruksjon som krever minimalt ytre vedlikehold i 50 år Arkitekt Jarmund/Vigsnæ1s eller Snøhetta2, begge Oslo. 1 Jarmund/Vigsnæs arkitekter, 2 Snøhetta arkitekter, 3/16

4 Stedet Hemnes Turistforening har i dag ei nødbu, Steinbua, på veien fra Leirskardalen opp til breen. Steinbua ligger på om lag 900 moh. Tomta for Rabothytta ligger helt oppe ved brekanten, på Stedet er fantastisk vakkert med utsyn over alle fjell. Rabothytta erstatter Steinbua funksjonelt. Til høyre ser du et panoramabilde med Okstindan i øst til venstre på bildet, utsikt mot vest omlag midt på bildet, og nord mot høyre. Beliggenheten er perfekt for en allsidig bruk både sommer- og vinterstid. Fra bilvei på sommerstid er det ca 2 timers gange opp i fint fjellterreng, med 2-3 timer til hhv Kjendsvasshytta og Gråfjellhytta. Løypetraseen som går over tomta for Rabothytta er uten sammenligning den mest brukte for fjellvandrere som vil på Okstindbreen. F eks arrangerer Hemnes Turistforening tur på Okstindbreen og på de nærmeste tindene hver vår på Kristi Himmelfarts dag. Da deltar gjerne flere hundre personer, og mange overnatter i telt. Bildet under viser den gamle Steinbua som ligger 300 høydemeter og 2 km lengre ned mot bygda. Hytta ble bygd på 1950-tallet av ivrige turfolk, og har vært base for mange bre- og tindefarere. Nå tjener den som nødbu i området. 4/16

5 Bakgrunn for prosjektet Om Hemnes Turistforening Grunntanken for Hemnes Turistforening er å legge til rette for at folk kan bevege seg ut i naturen på en aktiv og trygg måte. På denne måten skal vi bidra til en bedre helse og bedre livskvalitet for den enkelte. Dette gjør vi gjennom et omfattende rutenett som merkes som en del av DNTsystemet, vi gjør det med å arrangere mange turer med guide hvert år, og vi gjør det med å støtte rutenettet med hytter der avstandene blir for store. På denne måten bidrar vi til et landsomfattende nettverk av ruter og hytter, og spesielt til et kommuneovergripende tiltak på Helgeland. Rutenettet omfatter merkede løyper både i nærområder og i høyfjellet. For tida arbeider Hemnes TF spesielt med stakemerking i de mest brukte løypene i høyfjellet, men vi har samtidig en stadig pågående vedlikeholdsmerking av hele løypenettet som omfatter mange mil løyper. I 2008 bygde Hemnes ny hengebru over den verste elva neste år kommer det ei sommerbru over ei av de andre. Turene er mange og lagt til rette for et helt livsløp. Det er egne arrangement for barn og unge, og vi har eldreturer med buss til den største hytta. Barn og unge deltar gratis. Annethvert år arrangeres Okstindmarsjen, en todagers fjelltur på 55 km med overnatting i den største hytta, Kjendsvasshytta. Hyttene rustes stadig opp i takt med at forventningene øker hos fjellvandrerne. De tre operative hyttene holder nå god nasjonal standard for ubetjente hytter.. Foto: Gråfjellhytta 1008 moh, åpnet 2007, finansiering fra Olav Thons Stiftelse, Spillemidler og mange lokale sponsorer Hemnes Turistforening har sunn økonomi. Vi er gjeldfri, og medlemsmassen øker jevnt. I 2008 hadde Hemnes Turistforening den største prosentvise veksten i medlemsmassen av alle DNTforeningene, i 2009 ligger vi an til en andreplass. Om Charles Rabot Franskmannen som elsket Norge Fra rundt 1880 og utover reiste franskmannen Charles Rabot mye i Skandinavia, på Grønland og på Svalbard. Han elsket Norge, han skrev flere bøker 3 om reisene sine, og vi finner flere spor i form av f eks navn som Rabots Glacier i Kebnekaisemassivet i Sverige og Rabotbreen i Okstindan. For han brukte tid på Helgeland og i Okstindan. Bare når sulten gnagde som verst søkte han ned fra høge og eksotiske fjell. 3 Charles Rabot kom f eks ut med Au Cap Nord - Iniréraires en Norvège, Suède, Finlande som var tilegnet hans venn Fridjof Nansen og Aux Fjords de Norvège et Aux Forèts de Suède i /16

6 Folk som Charles Rabot møtte få tilbud og bekvemmeligheter i de Nord-Norske fjellene. Bare opplevelser og utfordringer. Ny kunnskap. Nå legger vi i Hemnes Turistforening til rette for at fjellvenner kan gå i fotsporene til Rabot og andre oppdagere. Rutenettet Hemnes Turistforening vedlikeholder et stor løypenett. Det området som brukes mest og som samtidig er mest utfordrende å merke/rydde er Okstindan. Her har vi et langstrakt og variert løypenett helt fra lavland og til de høgeste toppene i Nord-Norge. Vi vedlikeholder så vel en del av den kjente Nordlandsruta og Grensesømmen, og vi legger til rette for vandring på tvers av Helgeland. Når vi får Rabothytta på plass blir rutenettet i Okstindan komplett. Hemnes Turistforening har tidligere bygd Gressvasshytta for å legge forholdene til rette for turgåere langs Nordlandsruta som passerer Okstindan på østsida. For de som vil besøke Okstindan og de blir det stadig flere av er det imidlertid nordsida av Okstindan som er mest attraktiv. Mange ønsker også å går den fantastiske ruta mellom Steikvasselva i sørøst til Korgen i nordvest. I dag er avstanden mellom Kjensvasshytta og Gråfjellhytta i lengste laget, Rabothytta vil fylle dette hullet. Variert rutenett De typiske langrutene med Rabothytta på plass vil være Umbukta(Nordlandsrute/Grensesømmen, bilvei, privat overnattingstilbud)kjendsvasshytta-rabothytta-gråfjellhytta-inderdalen(bilvei) Steikvaselv(Nordlandsrute/Grensesømmen, bilvei, privat overnattingstilbud)gressvasshytta-kjendsvasshytta-rabothytta-gråfjellhytta-inderdalen(bilvei) 6/16

7 Inderdalen(bilvei)-Gråfjellhytta-Rabothytta-Kjendsvasshytta(sommerbilvei) De kortere rutene vil typisk være Leirbotnet(bilvei)-Rabothytta-Kjendsvasshytta(bilvei) Leirbotnet(bilvei)-Rabothytta-Gråfjellhytta-Inderdalen(bilvei) Kjendsvasshytta(bilvei)-Gressvasshytta-Steikvasselv(Nordlandsrute/Grensesømmen, bilvei, privat overnattingstilbud) Rabothytta får også en ideell beliggenhet for de som går dagsturer opp i Okstindområdet. Anmarsjen til så vel Rabothytta som Gråfjellhytta ligger på sommerstid rundt 2-2,5 timer. De siste tre årene har Hemnes TF også investert i bedre liggestandard i hyttene, Standarden heves regelmessig for å tilfredsstille forventningene fra dagens fjellvandrer. Vi tror at denne helhetlige satsingen på hytter, rutenett og standard bidrar til den betydelige økningen i bruk av hyttene i Hemnes TF. Forholdene ligger med andre ord nå meget godt til rette for en variert bruk av områdene øst og nord i Okstindan. Bruer og klopping Okstindan er et høytliggende bre- og tindeområde med mange breelver ned mot dalene omkring. Disse elvene er ei spesiell utfordring, både fordi de er kalde og fordi de ofte er store langt utover sommeren. For å gjøre det tryggere å ferdes langs rutenettet i Okstindan har Hemnes TF med finansiering fra Statkraft bygd ei ny hengebru på snaufjellet i Sammen med grunneier i Inderdalen arbeides det med sommerbru på ruten fra Inderdalen til Gråfjellhytta. Vi planlegger ytterligere to bruer, og er i kontinuerlig dialog med Statkraft om finansiering for disse. Vi registrerer en stadig voksende bruk av løypenettet i Okstindan. Dette fører også til noen negative virkninger i naturen spesielt med spor i myrområder. Derfor vil vi i 2010 prøve å få plassert klopper på de mest sårbare områdene. Merking og løypefaddere Fra 2009 etablerer Hemnes Turistforening ei ordning med løypefaddere for å holde en bedre kvalitet på merking og rydding av løypenettet. Erfaring fra andre foreninger tyder på at én eller flere har et spesielt ansvar for en del av løypenettet fungerer positivt for kvaliteten på løypene. Vi er også i ferd med å merke utsatte snaufjellsløyper bedre med staker og varder. Foto til venstre: Hengebru satt opp av Hemnes Turistforening med finansiering fra Statkraft i /16

8 De eksisterende hyttene Alle hyttene i Hemnes Turistforening er ubetjente. De holder en god men nøktern standard, med godt utstyrte kjøkken og med sengeklær slik at man bare trenger lakenpose for overnatting. Hyttene er utstyr med DNT-lås. Alle hyttene har sikringshytte. Hyttene tilhører og drives av Hemnes Turistforening på dugnad. I 2008 viser overnattingsstatistikken at vel 60% av bruken av hyttene kom fra andre områder enn Hemnes Kommune. Nabokommunene på Helgeland representerer en relativt stor andel av bruken. Gressvasshytta (1)4 Gressvasshytta ligger ved Gressvatnet mot nordøstsiden av Okstindan. Hytta er med sin beliggenhet en naturlig del av Nordlandsruta/Grensesømmen. Hytta er utstyrt for å ta i mot rundt 25 overnattende. I år har hytta fått forbedrede rømningsveier fra hems, og det er bygget nytt uthus for ved. Hytta brukes blant andre av skoleklasser både fra andre kommuner på Helgeland og av svenske skolemiljø. Gråfjellhytta (2) Gråfjellhytta ble opprinnelig bygd av bygdefolket på 1950-tallet. Den gamle hytta var lita og på grunn av byggemåten råtnet den etterhvert. I 2007 åpnet Hemnes Turistforening den nye Gråfjellhytta med sikringshytta bygd som kopi av gammelhytta. Prosjektet ble finansiert av Spillemidler, Olav Thons Stiftelse, lokale sponsorer og egeninnsats. Hytta ligger spektakulær til på 1008 moh med utsikt i alle himmelretninger. Etter åpninga har hytta blitt et populært turmål, og hytta brukes regelmessig av skoleklasser som søker mer ekstreme utfordringer/læringsomgivelser. Her har Hemnes Turistforening også gått helt nye veier i DNT-systemet med å tilby værobservasjoner ut på Internett i den tida solcellepaneler klarer å skaffe nok strøm. Gråfjellhytta ligger i vestkanten av Okstindmassivet. Kjendsvasshytta (3) Kjendsvasshytta er nok med sine vel 100 år den eldste hytta i Nord-Norge bygd som turisthytte. Med sin beliggenhet ved Kjendsvatnet nord for Okstindan er den det beste utgangspunktet for de som vil til topps på Nord-Norges høgeste fjell, Oksskolten. Derfor er denne hytta den mest populære av hyttene i Hemnes Turistforening. Det er også vanlig at skoleklasser søker hit for å oppleve breområdene i Okstindan. I 2006 åpnet vi frittstående vedfyrt tømret badstu beliggende i vasskanten. Tømmeret ble gitt av Statskog, mens resten var egenfinansiert. Hytta med sikringshytte tar i mot rund 30 overnattende, og har innlagt strøm og sommervatn. Her er det også robåt med naust som de besøkende kan bruke fritt. Vinteren 2009/2010 vil vi gjennomføre en større oppgradering av Kjendsvasshytta. Kjøkkenet vil bli helt fornyet med mye større kapasitet enn i dag, alt av golv i første etasje av den gamleste delen skal byttes ut, det blir ny vedovn i spisestua, og mange av sengene byttes ut med moderne rammemadrasser. 4 Tallet i parantes referer til nummer på kartet på side 8. Rabothytta har nr 5. 8/16

9 Steinbua (4) Steinbua ble bygd på 1950-tallet og tjener bare som nødbu. Vi holder hytta med ved og driver sedvanlig vedlikehold. Hytta står åpen, og vi tar ikke betalt for bruk. Tidvis velger turgåere å overnatte der og bemerkelsesverdig nok gir de gode tilbakemeldinger når de har vært der. Det er Steinbua som vil erstattes av Rabothytta, men vi håper at Steinbua kan stå som et minne om fremragende innsats av ildsjeler i bygda. 9/16

10 Ambisjonen det vi vil Hemnes Turistforening ønsker å sette opp ei hytte som: er stor nok til en skoleklasse (ca 30 personer) består av hovedhytte og sikringshytte er vedlikeholdsfri i 50 år gir brukeren utsyn over fjellene omkring er robust innvendig (tåler hard bruk) er en estetisk nytelse i et barskt bre- og tindområde er utstyrt godt nok til at den i perioder kan være betjent (større krav til kjøkken etc), men normalt vil den være selvbetjent spiller på den lokale naturen og utnytter lokal energi i form av sol og vind utnytter kortreiste materialer, f eks i form av tettvokst gran fra dalene i nærheten blir et landemerke, noe verd å oppleve i seg sjøl, noe som gjør oss stolte! Når vi er ferdige skal vi sitte solveggen, se smilende og svette mennesker komme, se ryggsekken på de som vandrer videre. Læringsarena I en tid med stor oppmerksomhet rundt klima og klimaendringer, vil Rabothytta med sin beliggenhet helt opp mot en av Norges eldste isbreer tjene som en verdifull ressurs for elever i alle klassetrinn. Området i og rundt Okstindan er unikt med sin variasjo og beliggenhet. Tilbudet Hemnes Turistforening har i dag brukes allerede aktivt av skoler i Hattfjelldal, Vefsn, Hemnes, Rana og Nesna. Hytta må defor dimensjoneres og bygges også for å kunne ta i mot en skoleklasse på minst 30 elever og lærere. Arkitekten I planlegginga har vi forespurt to anerkjente arkitekter, Jarmund/Vigsnæs 5 og Snøhetta6, begge i Oslo. Begge nyter stor internasjonal anerkjennelse, og begge har sagt seg veldig interesserte i å delta i prosjektet som arkitekt. Jarmund/Vigsnæs skriver «For øvrig vil vi utrykke vår store begeistring for oppgaven. Vi har svært lyst til å være med på utviklingen av dette prosjekt!», Snøhetta avslutter med «Snøhetta AS setter stor pris på henvendelsen, og ser frem til å arbeide med denne spennende oppgaven.». Uansett om vi velger den ene eller den andre representerer det et ekstraordinært kvalitetsstempel både for prosjektet og for hytteanlegget når det står ferdig. 5 Se for mer informasjon om Jarmund/Vigsnæs 6 Se for mer informasjon om Snøhetta 10/16

11 Bidrag til lokalsamfunnet Ambisjonen er å sette opp et bygg som også med sin arkitektur blir en attraksjon. Vi vil gå foran med et godt eksempel, vi vil inspirere. Hytteanlegget skal være med på å gjøre bygdefolket i Hemnes Kommune stolte av heimplassen sin. I den grad det lar seg gjennomføre vil vi bygge med kortreiste materialer og med lokal kompetanse og arbeidskraft. Bønder har allerede foreslått at de kan stille med tettvokst lokal gran, og de kan skjære material til råbygg. Med å dra inn arkitekter med høy internasjonal status bidrar prosjektet til å styrke lokale ressurser og til å gjøre verdien av lokale kvalitetmaterialer synlig. Med bedre tilrettelegging for vandring hytte-tilhytte i området, er det rimelig å vente positive ringvirkninger over tid også for lokale servicebedrifter innen f eks handel og overnatting. Til slutt men kanskje viktigst vil Rabothytta legge til rette for både trygg og utfordrende bruk av områdene i og rundt Okstindan. Når hytta er på plass blir rutenettet komplett. Folk kan i langt større grad fristes til noen dager i fjellet. På ei hytte eller på vandring mellom flere langs godt tilrettelagte løyper. Foto til høyre: Vedfyrt badstu ved Kjendsvasshytta, åpnet 2007, tømmer i gave fra Statskog, egenfinansing Hemnes og Helgeland Rabothytta blir mer enn ei turistforeningshytte. Med kombinasjonen av arkitektur og beliggenhet vil hytta være et utstillingsvindu for særegenheten med Helgeland. Vi skal gjøre mangfold og kvalitet i natur og kultur synlig, vil vil gjøre folk på Helgeland stolte av denne lille perlen i naturen. Turisten, så vel fra Norge som fra andre land, skal søke hit. Se og oppleve. For alltid lengte tilbake.. Enda viktigere er likevel bidraget til utdanningsmiljø, på Helgeland som ønsker å dra til seg ungdom som søker utfordringer innen idrettsfag og natur. For disse miljøene vil Rabothytta være et absolutt og naturlig midtpunkt. Erfaringene fra så vel grunnskolene i Hemnes som grunn- og videregående og høyskoler i nabokommunene viser at behovet er stort. 11/16

12 Framdriftsplan På grunn av tomtas krevende plassering er det lite realistisk å gjøre mye arbeid i vinterhalvåret. For å kunne arbeide effektivt på stedet vil vi første år etablere provisorisk opphold og gjennomføre tomteforberedelser. Sommeren etter vil sikringshytte settes opp, og den vil tjene som base for de som jobber med oppsetting av hovedhytte. Siste år vil hovedhytta settes opp. Vi planlegger derfor et treårig prosjekt med følgende milepæler Tegninger og detaljplaner er ferdige Forberedende arbeid på tomta er utført, inkludert provisorisk opphold og fundamentering for sikringshytte Avtale med leverandører for materiell og tjenester er på plass Prefabrikkering av elementer til sikringshytta er i gang Prefabrikkering av elementer til sikringshytta er ferdig på vårparten Sikringshytte står ferdig Fundamentering for hovedhytte er på plass Prefabrikkering av elementer til hovedhytte er i gang Sikringshytta er åpen for alminnelig bruk fra 1/ Prefabrikkering av elementer er ferdig i løpet av våren Hovedhytta er satt opp av innleid hjelp i løpet av første halvdel av sommeren Hovedhytta er innredet på dugnad i andre halvdel av året Hovedhytta er åpen for alminnelig bruk fra 1/ Dugnad vs innleid hjelp Hemnes Turistforening er kjent for sin store dugnadsinnsats, og mange av medlemmene i foreninga uttrykker utålmodighet for å komme i gang med Rabothytta. Imidlertid er plasseringa av hytta så krevende klimatisk at vi for å redusere risikoen i prosjektet må leie inn profesjonell hjelp til å få byggene ferdig utvendig. Volumet av dugnad er derfor forsøkt holdt lavt i forhold til andre prosjekt vi har gjennomført. Vi har samtidig ønske om å gjøre prefabrikkering av elementer til byggene innomhus nede i bygda i løpet av vintrene. Både lokaler og utstyr er på plass for å kunne gjøre dette, og vi har også lagt inn mulighet for elementbasert bygging inn som en forutsetning overfor arkitektene. 12/16

13 Budsjett og finansieringsplan Budsjettet er knyttet til fasene i prosjektet. Bak budsjettallene ligger en forholdsvis nøyaktig utregning basert på erfaringstall fra andre prosjekter, opplysninger fra arkitekter og markedspriser på byggevarer og -tjenester. Videre er det forutsatt bruk av helikoptertransport av alt av byggemateriell, og korte/intensive byggeperioder på sommeren. Dugnad brukes til forberedende arbeid, prefabrikkering av elementer, innredning og prosjektadministrasjon. Bøndene i området vil også gjerne stille med materialer til råbygg der det er mulig. Fordeling mellom sikringshytte og hovedhytte med andel på spillemidler, dugnad og restbehov for finansiering. Bygg Budsjett kr Spillemidler kr Dugand i kr Restbehov kr Sikringshytte Hovedhytte Totalbudsjett Budsjettet fordelt på år År Budsjett kr Spillemidler Dugnad kr kr Restbehov kr Total finansieringsplan, alle beløp i hele kroner Spillemidler Dugnad Helgelandsfondet Stiftelser Materialgaver <firmanavn>...<sum> Andre givere...xx Sum Andre finansieringskilder Helgelandsfondet i Helgeland Sparebank har signalisert en betydelig støtte, og Rana Tre gir oss spesialtilpassede vindu (tykkere glass, aluminium utvendig). Olav Thons Stiftelse er rettet spesielt inn mot denne type prosjekter, og de har støttet Hemnes TF generøst ved flere anledninger før. Prosjektet er innenfor reglene for støtte fra Spillemidlene (Norsk Tipping). Videre har vi startet diskusjoner med en del større selskaper, men vi har ikke gjort noen avtaler enda. 13/16

14 Moms Budsjettet tar ikke høyde for momsrefusjon/-kompensasjon. Det er signalisert en ny ordning for momskompensasjon for frivillige organisasjoner fra og med 2010, men dette har vi ikke forutsetninger for å ta hensyn til. Grunnlaget for budsjettet er delt inn sånn at det skal være mulig å ta hensyn til ulike former for momskompesasjonsordninger, relatert til f eks varekjøp og tjenestekjøp. Budsjettet er med andre ord i denne sammehengen et worst-case budsjett. 14/16

15 Historier fra typiske brukere av Rabothytta Når Rabothytta står klar, ser vi for oss at det vil være mange og ulike brukere. Historiene under er historier vi håper å høre når hytta er tatt i bruk. Angela, tysk turist Hei, jeg heter Angela og kommer fra München sør i Tyskland. Norge med sin urørte natur fascinerer meg. Turen opp til Rabothytta var strabasiøs, men ikke verre enn jeg er vant med fra Alpene og Dolomittene. Ruten oppover fra bilveien var godt merket, og naturen fantastisk. Det første som slår meg hytta og naturen. De passer sammen. På et vis oppleves det som om det ene forsterker det andre, og det er tydelig når jeg kommer inn at opplevelsen av dette fantastiske tind- og breområdet er holdt høyt av de som satte opp denne hytta. Arkitekturen er spesiell. Selv om bygget ikke er stort, er det ett av de jeg kommer til å huske best fra besøket i Norge. Ja, jeg kommer til å anbefale vennene mine å ta turen hit om de drar til Norge. Jostein, elev i videregående skole, idrettsfag Dette stedet har alt! Det er jo et strev å komme seg hit med alt utstyret, jeg vil jo gjerne ha både brett og telemarkutstyr med. Men når vi først er her, er det jo sånn at jeg står tidlig opp om morgenen bare for å få meg en liten tur i breen rett ovenfor hytta. Lia opp mot breplatået er perfekt både på brett og telemark. Et par timer innover, og vi kan gå på en luftig topp og kjøre telemark ned vanvittige bakker. Selve hytta er veldig ålreit. Plass til hele klassen på nesten 30 elever, og det er laga bra opplegg for alt utstyret vi har med. Kveldene her er helt fantastiske vi storkoser oss med utsikt, solnedgang og innekos! Til og med lærerne blir veldig ålreite når vi kommer hit :-) De peker og forteller og skryter. Marie og Edvard, fjellvandrere Vi kom hit tidlig på kvelden nysgjerrige fordi venner hadde skrytt veldig av hytta og stedet. Først bestemte vi oss for å ta inn i sikringshytta, hovedhytta var tom og veldig stor for to. Men hovedhytta lå finere til, bedre utsikt, og litt bedre utstyrt. Og det slo oss at hytta var bygd både for å ta i mot få og for at mange skulle kunne være der. Seksjoneringa gjorde det lett å fyre opp, og for oss som er matgale mennesker var det overraskende å finne et praktisk og nesten profft kjøkken i ei ubetjent hytte på 1200 moh. Så er det arkitekturen da! Her kunne vi vært lenge, og vi synes Hemnes Turistforening godt kunne hatt servering her i høgsesongene. 15/16

16 Arna og Rolf, hytteverter Det er ei utfordring å holde et hytteanlegg på 1200 moh ved like. Derfor er det en stor fordel at denne hytta er bygd med tanke på å være utvendig vedlikeholdsfri i 50 år. Innvendig er de viktigste sliteflater i bestandig materiale, som f eks skifer. Møblene er enkle og robuste, og kjøkkenet har til dels profesjonell kvalitet. Reint funksjonelt er hytta lagt godt til rette for at den skal drives effektivt av oss som jobber på dugnad. Ved og gass kan vi f eks kjøre med snøskuter omtrent dit det skal brukes. Denne hytta er også godt gjennomtenkt mht energi. Vi har ei vindmølle som er tilpasset ekstremforhold og som holder hytta med nok strøm til lys, kommunikasjonsutstyr og ei lita vannpumpe som brukes i sommerhalvåret. Arealene som varmes opp tilpasses antallet besøkende. I det hele tatt er hytteanlegget her særs lettdrevet. For foreninga betyr dette god økonomi og at det er lett å få folk til å stille opp å gjøre en jobb. 16/16

Korgen, 21. mai 2011 Helgelandskraft Mosjøen

Korgen, 21. mai 2011 Helgelandskraft Mosjøen Korgen, 21. mai 2011 Helgelandskraft Mosjøen Orientering om status for arbeidet med Rabothytta. Bakgrunn Hemnes Turistforening søkte Helgelandskraft om støtte til prosjektet Rabothytta 1 i 2009, og fikk

Detaljer

Rabothytta. -ny Turistforeningshytte ved Okstindan

Rabothytta. -ny Turistforeningshytte ved Okstindan Rabothytta -ny Turistforeningshytte ved Okstindan Forarbeide - masteroppgave, høst 2010 Kandidat: Truls Y. Kannelønning Veileder: Svein Skibnes Biveileder: Per Monsen Oppgaven Okstindan er et fjellområde

Detaljer

EXPLORE. Actionfylte opplevelser. Det fine Vestlandet. 5 plasser å besøke denne sommeren NORWAY

EXPLORE. Actionfylte opplevelser. Det fine Vestlandet. 5 plasser å besøke denne sommeren NORWAY Det fine Vestlandet EXPLORE NORWAY 5 plasser å besøke denne sommeren Actionfylte opplevelser INNHOLD Om oss, informasjon 1-2 Turheisa i Spjelkavik 3-6 Vardane, Sulafjellet 7-10 Wild Life Sea Safari,

Detaljer

Til topps på Norges tak, Galdhøpiggen 2 469 moh, med Hamar Skiklubb

Til topps på Norges tak, Galdhøpiggen 2 469 moh, med Hamar Skiklubb Til topps på Norges tak, Galdhøpiggen 2 469 moh, med Hamar Skiklubb Fredag 29. juni søndag 1. juli Fredag 29. juni Fra kl 15.00: Avreise fra Hamar. Vi kjører privatbiler, og det oppfordres til at dere

Detaljer

VY-HYTTER PÅ SYDVENDTE UTSIKTSTOMTER

VY-HYTTER PÅ SYDVENDTE UTSIKTSTOMTER VY-HYTTER PÅ SYDVENDTE UTSIKTSTOMTER Innhold Kontaktinformasjon...2 Om Alpeliv...3 Om hyttene...4 Priseksempel...5 Beskrivelse løsninger...6 Om tomtene...7-8 Tegninger VY 21A...9-13 Snikkern AS // Postboks

Detaljer

Ekstrastiftelsen, rapport

Ekstrastiftelsen, rapport Ekstrastiftelsen, rapport Forord Stavanger Turistforening har bygget Friluftslåven på Gramstad med et stort fokus på universell utforming. Takket være økonomiske bidrag fra Sandnes Kommune, Spillemidler

Detaljer

Landmannalaugar Innlandet

Landmannalaugar Innlandet Landmannalaugar Innlandet Landmannalaugar danner sentrum i et fantastisk område mellom de store isbreene på Island. Her kan du kose deg med grus og flotte fjell i alle farger, lavamasser, drikkevann, svovelrøyk

Detaljer

Bli med TIL TOPPS. Norges sprekeste integreringsarrangement. 3-5. juni 2016

Bli med TIL TOPPS. Norges sprekeste integreringsarrangement. 3-5. juni 2016 Bli med TIL TOPPS Norges sprekeste integreringsarrangement. 3-5. juni 2016 Påmeldingsfrist: 1. mars 2016 Bli med Til Topps Tur er best sammen med andre. I år vil vi derfor invitere alle lokalforeninger

Detaljer

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. Uansett årstid 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Grubbå Smølåsen Finnstølløypa Fidjelandvatnet Sirdal Høyfjellshotell Parkering Fidjeland skitrekk

Detaljer

Arkitekttegnede hytter, Gaustatoppen Naturpark

Arkitekttegnede hytter, Gaustatoppen Naturpark Hausmanns gate 6 / 0186 Oslo / Norway / Phone: +47 22 99 43 43 / Fax: +47 22 99 43 53 / Mail: jva@jva.no / www.jva.no / Org. no.: 976 867 866 JARMUND/VIGSNÆS AS ARKITEKTER MNAL Arkitekttegnede hytter,

Detaljer

NORGE KAPITTEL 15 1 TANKEKART. Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1

NORGE KAPITTEL 15 1 TANKEKART. Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1 KAPITTEL 15 NORGE 1 TANKEKART Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1 2 HVA BETYR ORDENE? Langstrakt Arktis Antarktis Midnattssol Værmelding Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Opp nord Europas lengste trapp og tur til Kjerag

Opp nord Europas lengste trapp og tur til Kjerag Opp nord Europas lengste trapp og tur til Kjerag Etter å ha fått flere meldinger fra personer som ikke kunne være med på turen reiste jeg opp til Harebakken med litt uro i kroppen og følte at turen måtte

Detaljer

NØKKELFERDIG SMART 48 M med selveiertomt sentralt på Norefjell

NØKKELFERDIG SMART 48 M med selveiertomt sentralt på Norefjell NØKKELFERDIG SMART 48 M med selveiertomt sentralt på Norefjell fra kr. 2.298.000,- + omk Unik mulighet for nøkkelferdige pakke med selveiertomt i et meget populært område på Norefjell - Oslo sitt nærmeste

Detaljer

Hyttetomtene på Rytterspranget Vest på Gautefall

Hyttetomtene på Rytterspranget Vest på Gautefall Hyttetomtene på Rytterspranget Vest på Gautefall Rytterspranget Vest troner høyt og fritt ca 600 meter over havet på toppen av Gautefallheia i Drangedal kommune i Telemark fylke. Her har til salgs tomter

Detaljer

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Pris fra 451.500,-* I et samarbeide mellom KOBBL (Kongsvinger og omegns boligbyggelag) og Hedalm Anebyhus, lanseres ett av markedets beste tilbud for deg som ønsker

Detaljer

Søknad om tilskudd til allmennyttig og folkehelsefremmende tiltak i Skogn

Søknad om tilskudd til allmennyttig og folkehelsefremmende tiltak i Skogn Søknad om tilskudd til allmennyttig og folkehelsefremmende tiltak i Skogn Skogn 28.02.2017 Renniælva grendalag i Skogn er et lokalt grendalag som ble dannet i 1996. På dugnad ble området ved Rennielva

Detaljer

MEGET INNHOLDSRIKE ENEBOLIGER

MEGET INNHOLDSRIKE ENEBOLIGER MEGET INNHOLDSRIKE ENEBOLIGER HESTHAMMAREN B5 HOMMERSÅK Ideel beliggenhet Flotte turområder Barnevennlig Smarte løsninger Suksessen fortsetter Hommersåk er et idyllisk beliggende tettsted i enden av Riskafjorden

Detaljer

I Sauda er du i takt med naturen. Her kan du gripe mulighetene naturen gir. og oppleve hele spekteret mellom fjord og fjell.

I Sauda er du i takt med naturen. Her kan du gripe mulighetene naturen gir. og oppleve hele spekteret mellom fjord og fjell. I takt med naturen I Sauda er du i takt med naturen. Her kan du gripe mulighetene naturen gir og oppleve hele spekteret mellom fjord og fjell. Fyll en helg med opplevelser i natur og kultur I Sauda går

Detaljer

JOSTEDALSBREEN. April Mai - Juni

JOSTEDALSBREEN. April Mai - Juni JOSTEDALSBREEN April Mai - Juni Bli med på en kryssing av den største isbreen på det europeiske fastlandet! Går du med en drøm om en lengre skitur som Grønland på tvers er dette en ypperlig start. Du trenger

Detaljer

GRAVASSRYGGEN HYTTEFELT, MODELL NUTEVATN, NØKKELFERDIG - BELIGGENDE I NATURSKJØNNE OMGIVELSER.

GRAVASSRYGGEN HYTTEFELT, MODELL NUTEVATN, NØKKELFERDIG - BELIGGENDE I NATURSKJØNNE OMGIVELSER. GRAVASSRYGGEN HYTTEFELT, MODELL NUTEVATN, NØKKELFERDIG - BELIGGENDE I NATURSKJØNNE OMGIVELSER. Status Ledig Boligtype Hytte Pris 4 350 000,- Brukesareal 146 M² Soverom 5 Beliggenhet På fjellet KONTAKTINFORMASJON

Detaljer

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn:

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn: FJELLTRIMMEN I GRANE 2015 Nr. Postnavn Gradering MOH Kartblad Besøkt dato 1 Stavvatnet Enkel 318 1925 IV Svenningdal 2 Steinhytta /Tosenfjellet Enkel 535 1825 I Tosbotn 3 Storklumpen/Blåfjellet Meget krevende

Detaljer

BRENDEHEIA DELFELT 2: 14 NYE HYTTER I DET BESTE AV SIRDAL. BRENDEHEIA Hønedalen Hyttegrend

BRENDEHEIA DELFELT 2: 14 NYE HYTTER I DET BESTE AV SIRDAL. BRENDEHEIA Hønedalen Hyttegrend BRENDEHEIA DELFELT 2: 14 NYE HYTTER I DET BESTE AV SIRDAL. 2 BRENDEHEIA Hønedalen Hyttegrend BRENDEHEIA Hønedalen Hyttegrend DELFELT 2: 14 NYE HYTTER I DET BESTE AV SIRDAL. HONEDALEN.NO SOLHYTTEN.NO INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Umbukta hyttefelt. stedet for din mest verdifulle tid. www.ranahytta.no

Umbukta hyttefelt. stedet for din mest verdifulle tid. www.ranahytta.no Umbukta hyttefelt stedet for din mest verdifulle tid Velkommen til Umbukta Nå har du muligheten til å skaffe deg hytte i friluftseldoradoet Umbukta. Med eventyrlige friluftsmuligheter og kort vei til byen

Detaljer

Åsane Seilforening Årsmelding 2014. Storøen

Åsane Seilforening Årsmelding 2014. Storøen Åsane Seilforening Årsmelding 2014 Storøen Årsmelding Rammetillatelse Seilforeningen fikk godkjent rammetillatelse i slutten av desember 2013 for ombygging av nøst, kaianlegg og gjestehavn i regi av Bergen

Detaljer

Ytterst i havgapet, på Sotras sydspiss finner du oss. Bergensregionens nye konferansehotell. Velkommen ut

Ytterst i havgapet, på Sotras sydspiss finner du oss. Bergensregionens nye konferansehotell. Velkommen ut Et møte med havet Ytterst i havgapet, på Sotras sydspiss finner du oss. Bergensregionens nye konferansehotell. Velkommen ut Norges vestkyst er kontrastenes rike Disse kontrastene har vi fanget og gjenspeilet

Detaljer

Toppturer på Gautefallheia

Toppturer på Gautefallheia Toppturer på Gautefallheia Gautefallheia Turlag har i 2010 merket seks toppturer i området rundt Gautefall heia. Mer informasjon om turene og løypebeskrivelse med kartutsnitt fås ved Gautefall Sentralen,

Detaljer

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Hva har Buvasstølan sti- og løypelag fått til siden starten i august 2013? Foreningens formål er å tilrettelegge sti og løyper, for hytteeiere og andre

Detaljer

HOTELL & RESTAURANT KURS & KONFERANSE

HOTELL & RESTAURANT KURS & KONFERANSE HOTELL & RESTAURANT KURS & KONFERANSE VINKJELLER 970 MOH GOURMETRESTAURANT VELKOMMEN Øverst på Hafjelltoppen, 970 m.o.h., ligger Pellestova Hotell - et moderne fjellhotell med direkte adkomst til høyfjellet.

Detaljer

Laagendalsposten 10. mai 2016, kl. 22:34 Rekordtur i paraglider

Laagendalsposten 10. mai 2016, kl. 22:34 Rekordtur i paraglider Laagendalsposten 10. mai 2016, kl. 22:34 Rekordtur i paraglider De fløy med paraglider fra Hvittingfoss til Østerdalen. Det er ny nordisk rekord i sin klasse! LUFTSELFIE: Eirik Johansen og Terje Stulen

Detaljer

Vinterland Helgeland Prosjektskisse

Vinterland Helgeland Prosjektskisse Vefsn Kommune Plan og Utvikling Vinterland Helgeland Prosjektskisse Innledning: Området Kjemsåsen/Sjåmoen er et snøsikkert og populært utfartsområde spesielt på vinterstid. Her har vinteridretten i kommunen

Detaljer

Dette er Skarvheimen. Naturopplevelser for livet. www.dntoslo.no

Dette er Skarvheimen. Naturopplevelser for livet. www.dntoslo.no Dette er Skarvheimen Naturopplevelser for livet www.dntoslo.no Storestølen 2 DAGSTURTIPS Våre dagsturtips I Skarvheimen møtes østland og vestland i et vakkert fjellområde. Skarvheimen har vært brukt som

Detaljer

Sp. 2: Hva er din alder? 18+ Sp. 3: Kjønn Sp. 4: Geografisk lokalisering (POSTNUMMER om mulig; BEST FOR IDENTIFISERING)

Sp. 2: Hva er din alder? 18+ Sp. 3: Kjønn Sp. 4: Geografisk lokalisering (POSTNUMMER om mulig; BEST FOR IDENTIFISERING) FILTRERINGSSPØRSMÅL Sp. 1: Hvilken av følgende påstander passer best for deg? SINGLE (ett svar mulig) 1. Jeg pleier å reise på ferie i vinterhalvåret til steder med snø 2. Det hender jeg reiser på ferie

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRETS HUDØYTUR - (mer info kommer senere) -VIKTIG INFO -PÅMELDING - HVA ER HUDØY - HVORFOR DRAR VI TIL HUDØY

INFORMASJON OM ÅRETS HUDØYTUR - (mer info kommer senere) -VIKTIG INFO -PÅMELDING - HVA ER HUDØY - HVORFOR DRAR VI TIL HUDØY INFORMASJON OM ÅRETS HUDØYTUR - (mer info kommer senere) -VIKTIG INFO -PÅMELDING - HVA ER HUDØY - HVORFOR DRAR VI TIL HUDØY Vi begynner å bli mange som reiser til Hudøy, og vi begynner etterhvert å få

Detaljer

Opptur i Alpene. www.epic-adventure.no. Epic Adventure AS Org. Nr. 995 748 592 MVA Bank: 9041.23.83094

Opptur i Alpene. www.epic-adventure.no. Epic Adventure AS Org. Nr. 995 748 592 MVA Bank: 9041.23.83094 Opptur i Alpene Dette er den ultimate fjellturen for de som liker fordige daler med blomster i alle slags farger, morenerygger, brefall, spisse tinder godt over 4000m, fantastisk utsikt og lange dager.

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Utfordringer Muligheter Xiang Ying Mei, Østlandsforskning Trysil

Detaljer

En investering i familielykke

En investering i familielykke En investering i familielykke Har dere tenkt å bygge hus i Selbu? Ti eksklusive eneboligtomter står endelig klare for salg på toppen av Mebonden. De første tomtene på rundt ett mål, er starten på det som

Detaljer

VANNTÅRNET, RØST LOFOTENS NYE LANDEMERKE

VANNTÅRNET, RØST LOFOTENS NYE LANDEMERKE VANNTÅRNET, RØST LOFOTENS NYE LANDEMERKE IDÈSKISSE NARUD STOKKE WIIG SIVILARKITEKTER MNAL VANNTÅRNET PÅ RØST SOM LOFOTENS NYE LANDEMERKE Tenketanken Da vanntårnet på Røst var rivingstruet, unnfanget professor

Detaljer

Sommermiljøsamling i Jotunheimen med Hamar skiklubb 2013

Sommermiljøsamling i Jotunheimen med Hamar skiklubb 2013 Sommermiljøsamling i Jotunheimen med Hamar skiklubb 2013 Torsdag 4.juli søndag 7.juli Vi ønsker alle som har lyst til å være med på en annerledes miljøsamling hjertelig velkomne til fjells. Her vil det

Detaljer

The Lofoten adventure 2012

The Lofoten adventure 2012 The Lofoten adventure 2012 HEMO Travels 29. aug 2. sept 1 Onsdag 29. august kl. 17.30 18.30 Torsdag 30. august kl. 02.00 06.00 Fly Trondheim Bodø Båt Bodø Sørvågen Onsdag 29. august starter årets fottur

Detaljer

Half Dome. Yosemite National Park, California,

Half Dome. Yosemite National Park, California, Half Dome Yosemite National Park, California, USA Half Dome (2695 moh), halvkulen i enden av Yosemite National Park, tilbyr en av verdens fineste fjellturer. Er vi heldige er det også vann i de mange fossene

Detaljer

Fra hovedvei til drømmefisken!

Fra hovedvei til drømmefisken! Fra hovedvei til drømmefisken! Tilrettelegging og merking av fiskeplasser i IHRs medlemskommuner Grane og Hattfjelldal. Det legges opp til et samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd`s prosjekt Fra hovedvei

Detaljer

Urbanhus er i kontinuerlig utvikling og vi har derfor ikke en vanlig huskatalog. Urbanhus har 22 husmodeller på. www.urbanhus.no

Urbanhus er i kontinuerlig utvikling og vi har derfor ikke en vanlig huskatalog. Urbanhus har 22 husmodeller på. www.urbanhus.no av lampholmen DITT NYE HJEM DIN FREMTID VELG SELV Urbanhus er prisvennlige designerboliger med høy standard og gode planløsninger. Boligene er lekre og funksjonelle, skreddersydd etter dine ønsker og behov.

Detaljer

Smarte hytter for smarte kunder

Smarte hytter for smarte kunder Det smarte valget! www.smartehytter.no Smarte hytter for smarte kunder Stue Smarte 68 Sittebenk kjøkken Smarte 50 og 88 Hems Smarte 88 Stue Smarte 50 og 88 Lunt, lyst og moderne Smarte Hytter gir deg smarte

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Naturquiz. Foto: Kjell Helle Olsen

Naturquiz. Foto: Kjell Helle Olsen 1 Foto: Kjell Helle Olsen Hva er allemannsretten? A. er den middagsretten som nesten alle mann synes er best spagetti! B. Retten til å vandre hvor vi vil selv om det ikke er vi som eier grunnen. Rettighetene

Detaljer

Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter

Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter Magasinet for Suldal og Røldal Nr. 4 vinter 2010/11 GRATIS magasin for hyttefolk og folk i Suldal og Røldal! Matkultur Kortreist mat hos familien Landsnes

Detaljer

Råsehallet -Et unikt leilighetsprosjekt!

Råsehallet -Et unikt leilighetsprosjekt! Råsehallet -Et unikt leilighetsprosjekt! Trafikk-fritt fjelltun på 950 moh.! Sydvestlig/vestlig vendt; Uslåelig utsikt, Svært høy snøsikkerhet! Fjelltunnel med parkering! Preparert alpintrasé og langrennsløype

Detaljer

Smølåsen hyttegrend. 12 kvalitetshytter - Fidjeland, Sirdal. Et eldorado for aktive livsnytere. - et selskap i Øster Hus Gruppen

Smølåsen hyttegrend. 12 kvalitetshytter - Fidjeland, Sirdal. Et eldorado for aktive livsnytere. - et selskap i Øster Hus Gruppen Smølåsen hyttegrend 12 kvalitetshytter - Fidjeland, Sirdal Et eldorado for aktive livsnytere Fantastisk turterreng sommer og vinter Velkommen til Smølåsen hyttegrend! Vi har herved gleden av å tilby 12

Detaljer

Høyfjellsleilighet midt i bakken. www.kikutsikten.no

Høyfjellsleilighet midt i bakken. www.kikutsikten.no Høyfjellsleilighet midt i bakken www.kikutsikten.no Morgenkaffe i luftige omgivelser? Tanken har vært der lenge En kombinasjon av klassisk høyfjell stemning og en funksjonell fritids leilighet like ved

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

TURPROGRAM. Foto: Cato Lrsen. Naturopplevelser for livet

TURPROGRAM. Foto: Cato Lrsen. Naturopplevelser for livet TURPROGRAM 2015 Foto: Cato Lrsen Naturopplevelser for livet Velkommen til DNT fjellsport Aust-Agder De e tøft, men mi liår de! Vi arrangerer turer for deg som søker et litt mer utfordrende friluftsliv

Detaljer

Buvasstølan sti- og løypelag

Buvasstølan sti- og løypelag Strategi 2015-2017 Buvasstølan sti- og løypelag SUNNE OG SIKRE FJELL OPPLEVELSER Godkjent i Styremøte 23. mai 2015. Målsetting Sikre utstrakt bruk av fjellet - sunne og sikre fjellopplevelser - hele året

Detaljer

Smarte hytter for smarte kunder

Smarte hytter for smarte kunder Det smarte valget! www.smartehytter.no Smarte hytter for smarte kunder 1 Stue i Smarte 68. 2 Stue Smarte 50 og 88 Lunt, lyst og moderne Smarte Hytter gir deg smarte planløsninger, smarte materialvalg,

Detaljer

MAUR ERSTATTET MED MUR. landsted på Jomfruland MMW ARKITEKTER AS. Tekst: Sindre Østereng Foto: Per Erik Jæger

MAUR ERSTATTET MED MUR. landsted på Jomfruland MMW ARKITEKTER AS. Tekst: Sindre Østereng Foto: Per Erik Jæger MAUR ERSTATTET MED MUR landsted på Jomfruland MMW ARKITEKTER AS Tekst: Sindre Østereng Foto: Per Erik Jæger Hytten består av to bygnings volumer. Det høyeste volumet inneholder kjøkken, stue, hems og takterrasse

Detaljer

Sykling i Castellabate

Sykling i Castellabate Sykling i Castellabate Litt om oppholdet: Vi bor i Santa Marco di Castellabate som ligger 12 mil syd for Napoli. Se mer her www.santa-maria-di-castellabate.com. Vi bor på Hotell Hermitage som er et 4*

Detaljer

Leiligheter til salgs på Lofthus. Prisantydning: BRAs: Rom: Eierform: Adresse:

Leiligheter til salgs på Lofthus. Prisantydning: BRAs: Rom: Eierform: Adresse: Leiligheter til salgs på Lofthus Prisantydning: BRAs: Rom: Eierform: Adresse: 990.000,- til 1.950.000,- 63 m 2 til 102 m 2 2 til 4 Selveier Ulvasand, 5781 Lofthus www.ulvasand.no Med Sørfjorden som nærmeste

Detaljer

SLUTT RAPPORT FERSLIA FOR ALLE

SLUTT RAPPORT FERSLIA FOR ALLE SLUTT RAPPORT FERSLIA FOR ALLE Tilrettelegge Nord Trøndelag Turistforening sin hytte Ferslia for funksjonshemmede Forebygging 2008/3/0042 Den Norske Turistforening SLUTT RAPPORT FERSLIA FOR ALLE Tilrettelegge

Detaljer

Kvalitetshytte fra Geilo Laft

Kvalitetshytte fra Geilo Laft Kvalitetshytte fra Geilo Laft Nyoppført kvalitetshytte bygget av. Hytten har en fantastisk kvalitet og detaljrikdom med håndskårne detaljer på alle dørlister, solide åser og bjelker, samt håndhugde søyler

Detaljer

Topptrimmen 2014 Svalbard Turn

Topptrimmen 2014 Svalbard Turn Topptrimmen 2014 Svalbard Turn Trollsteinglede. Halvard Pedersen Sveinung Bertnes Råheim 2014 Versjon 1.2 Side 2 T o p p t r i m m e n 2 0 1 4 Karlskronadjupet 0 1 2 3 4 km Criocerasaksla Konusen Forkastningsfjellet

Detaljer

ÅDNERAM TURISTHYTTE. ut.no/hytte/3.2417/ Ådneram Turisthytte

ÅDNERAM TURISTHYTTE. ut.no/hytte/3.2417/ Ådneram Turisthytte ÅDNERAM TURISTHYTTE Type: Overnatting: Område: Høyde over havet: Servering Ingen Ryfylkeheiane 580 moh. Ådneram Turisthytte Foto: Kjell Helle-Olsen Stavanger Turistforening 426 turforslag 45 hytter NYHET:

Detaljer

Firmatur / teambuilding hos Sjoa Raftingsenter

Firmatur / teambuilding hos Sjoa Raftingsenter Firmatur / teambuilding hos Sjoa Raftingsenter Hvorfor ikke legge neste firmatur til Sjoa? Rafting og andre actionfylte aktiviteter er perfekt for teambuilding, og vi har både kurs- og konferansefasiliteter

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

KVARTALSNYTT 3, 2014. FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal:

KVARTALSNYTT 3, 2014. FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal: KVARTALSNYTT 3, 2014 FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal: v SARA PÅ TUR TIL FIJI- MØTER, KONSTRUKTIVE DISKUSJONER,

Detaljer

Fjøsstell. (Frivillig, men vi ser gjerne at alle er en tur innom fjøset). Kjøkkentjeneste Værobservasjon/Fotografering Rydding av fellesrom

Fjøsstell. (Frivillig, men vi ser gjerne at alle er en tur innom fjøset). Kjøkkentjeneste Værobservasjon/Fotografering Rydding av fellesrom 1 Ukeprogram vinter Faste plikter: Elevene blir delt inn i 4 arbeidsgrupper som har ulike oppgaver fra dag til dag. Elevene har faste oppmøtetider å forholde seg til hver dag før det pedagogiske opplegget

Detaljer

TRYSIL. Foto: Ola Matsson. Foto: utefoto.no

TRYSIL. Foto: Ola Matsson. Foto: utefoto.no TRYSIL vintertur 2014 Foto: Ola Matsson Foto: utefoto.no TRYSIL - vintertur 2014 Fysak er et av Trysils folkehelsetiltak, og går i korte trekk ut på at man skal gå så mange skiturer som mulig vinteren

Detaljer

Lei et feriehus.... der du trodde det var umulig!

Lei et feriehus.... der du trodde det var umulig! Lei et feriehus... der du trodde det var umulig! Noen ganger er det umulige mulig. Som nå! Lei et nytt feriehus i luksusklassen i fjordkanten, med opptil 3 soverom, hems, stue, kjøkken, 2 bad, inkludert

Detaljer

Tiltaksplan 2014. Utkast november 2013

Tiltaksplan 2014. Utkast november 2013 Tiltaksplan 2014 Utkast november 2013 Vedlikehold driftsveier Området rundt Raisjavri - Saitejavri Oversiktskart driftsveier sett fra flybilder Tiltaksområde 2014 Prioritering av lokalitet vil bli gjort

Detaljer

EIKESDALEN RUNDT Eikesdalen

EIKESDALEN RUNDT Eikesdalen EIKESDALEN RUNDT Bli med på en norsk 4-dagers randonè tur i traktene rundt Eikesdalsvatnet. En alpin nyhet for deg som er klar for å utvide topptur begrepet til mer enn dagsturer. Eikesdalen Ruta er lagt

Detaljer

Geilo / Ustedalen solrike hytter med byggetilatelse

Geilo / Ustedalen solrike hytter med byggetilatelse Geilo / Ustedalen solrike hytter med byggetilatelse Prisantydning: 5.950.000 + omk. Tomt: ca. 1000 kvm beliggenhet Unike tomter i solrikt landskap med panorama utsikt Om geilo Geilo ligger praktfullt

Detaljer

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Stillhet Erling Kagge Stillhet i støyens tid Gleden ved å stenge verden ute I Hvis jeg ikke kan gå,

Detaljer

leiligheter til salgs tyin vang i valdres

leiligheter til salgs tyin vang i valdres leiligheter til salgs tyin vang i valdres Velkommen til det store høyfjellslandskapet Pudderføre i alpinanlegget som i dag har 4 heiser og 13 nedfarter. Omfattende utbygging planlegges. Utsikt fra Tyin

Detaljer

NORD-SALTEN ALPINANLEGG

NORD-SALTEN ALPINANLEGG SAGFJORD IL NORD-SALTEN ALPINANLEGG Illustrasjon: Kenn-Ole Moen PROSJEKTBESKRIVELSE Mars 2008 EKSISTERENDE ANLEGG: Eksisterende anlegg er et ca. 200 meter langt skitautrekk, i tilknytning til alpin/akebakke

Detaljer

ÅRSBERETNING 2016 TVEDESTRAND OG VEGÅRSHEI TURLAG

ÅRSBERETNING 2016 TVEDESTRAND OG VEGÅRSHEI TURLAG 1 ÅRSBERETNING 2016 TVEDESTRAND OG VEGÅRSHEI TURLAG Årsmøtet avholdes torsdag 26 januar kl. 19.30 i gamlebygget på Tvedestrand og Åmli videregående skole, Holt. ( Holt Landbrukskole ) SAKSLISTE: 1. Åpning

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Tauno har bygget 370 tømmerhus

Tauno har bygget 370 tømmerhus Her er noen av hyttene Tauno står bak. Den neste kan bli din. Foto: Finnhaus. Tauno har bygget 370 tømmerhus Det har han klart fordi finsk kvalitet og personlig oppfølging gir fornøyde kunder. - Det er

Detaljer

ROM FOR ALLE RAGNHILD BJØRNERHEIM HYNNE : SIGRID ROSTAD. Landskapssnitt 1:5000 Situasjonsplan 1:5000 Utomhusplan 1:500. HØGEVARDE 1459 m.o.

ROM FOR ALLE RAGNHILD BJØRNERHEIM HYNNE : SIGRID ROSTAD. Landskapssnitt 1:5000 Situasjonsplan 1:5000 Utomhusplan 1:500. HØGEVARDE 1459 m.o. ROM FOR ALLE RAGNHILD BJØRNERHEIM HYNNE : SIGRID ROSTAD HØGEVARDE GAMLEHYTTA HØGEVARDE 1459 m.o.h KRINGLEÅSEN Badstu Sikringsbu KRINGLEÅSEN TEMPELSETER KRINGLEÅSEN Landskapssnitt 1:5000 Situasjonsplan

Detaljer

Øvre Myrland. Moderne funkisleiligheter i Elvebakken i Sortland. Her har du Sortlandsmarka som din nærmeste nabo og sentrum kun 5 minutter unna.

Øvre Myrland. Moderne funkisleiligheter i Elvebakken i Sortland. Her har du Sortlandsmarka som din nærmeste nabo og sentrum kun 5 minutter unna. Øvre Myrland Moderne funkisleiligheter i Elvebakken i Sortland. Her har du Sortlandsmarka som din nærmeste nabo og sentrum kun 5 minutter unna. Omgivelser I Øvre Myrland bor du i et trygt og barnevennlig

Detaljer

Romsdalseggen. Vengedalen

Romsdalseggen. Vengedalen Denne turbeskrivelsen er en del av boken Turbok for Romsdal. Andre bøker vi har laget: Turbok for Sydenferien Turbok for Ålesund og Omegn Skibok for Romsdal Turbok for Bergenshalvøyen Se www.turbok.no

Detaljer

På vei utover Adventfjorden. Kullkaia til høyre. Her kjører vi forbi flyplassen.

På vei utover Adventfjorden. Kullkaia til høyre. Her kjører vi forbi flyplassen. SVALBARD 31. AUGUST 4. SEPTEMBER Den 3. dagen hadde vi meldt oss på en båttur til Esmarkbreen og Barentsburg. Turen skulle opprinnelig gå med denne båten som heter MS Langøysund. På grunn av at det var

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

26.03.2015. D N T J u b i l e u m s r e i s e n O s l o V e s t R o t a r y K l u b b 2 5. m a r s 2 0 1 5

26.03.2015. D N T J u b i l e u m s r e i s e n O s l o V e s t R o t a r y K l u b b 2 5. m a r s 2 0 1 5 D N T J u b i l e u m s r e i s e n O s l o V e s t R o t a r y K l u b b 2 5. m a r s 2 0 1 5 F O R M Å L S P A R A G R A F DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Leirskole tilbudet for Tjømebarna. Foreldreutvalgene Tjøme

Leirskole tilbudet for Tjømebarna. Foreldreutvalgene Tjøme Leirskole tilbudet for Tjømebarna Foreldreutvalgene Tjøme Økonomiplan 2013 2016 I rådmannens forslag til økonomiplan for 2013-2016 er det foreslått å redusere Lindhøys budsjett med 145.000 Kr per år fra

Detaljer

DITT NYE HJEM DIN FREMTID VELG SELV

DITT NYE HJEM DIN FREMTID VELG SELV av Lampholmen DITT NYE HJEM DIN FREMTID VELG SELV Urbanhus er prisvennlige designerboliger med høy standard og gode planløsninger. Boligene er moderne og funksjonelle Vi tegner og bygger Urbanhus etter

Detaljer

Moderne villa på 486 m2, beliggende på Akrotiri.

Moderne villa på 486 m2, beliggende på Akrotiri. Moderne villa på 486 m2, beliggende på Akrotiri. Skumringstimen ved bassengområdet. Kretaestate salgskode for luksusvillaen er LVI016. 1.0. Kort beskrivelse av objektet. - Tilbud og behov for transportmiddel.

Detaljer

Margretetorp Gästgifvaregård Hotell & Möten På Margeretetorp Gästgifaregård kan dere koble av midt i Skånes vakre natur.

Margretetorp Gästgifvaregård Hotell & Möten På Margeretetorp Gästgifaregård kan dere koble av midt i Skånes vakre natur. Margretetorp Gästgifvaregård Hotell & Margretetorp er en skånsk gæstgivergård med røtter tilbake til 10-tallet. Her kan dere spise god mat, nyte de hyggelige omgivelsene og den flotte naturen. Gjestgiveriet

Detaljer

DET LIGGER I VÅR NATUR SKOLE OG BARNEHAGE. Naturopplevelser for livet

DET LIGGER I VÅR NATUR SKOLE OG BARNEHAGE. Naturopplevelser for livet DET LIGGER I VÅR NATUR SKOLE OG BARNEHAGE Naturopplevelser for livet TTF PÅ TUR MED SKOLE OG BARNEHAGE Telemark Turistforening ønsker å inspirere til bruk av naturen som en del av hverdagen i skolene og

Detaljer

ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM

ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM SALGSPROSPEKT www.bedriftsborsen.no ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM Beliggenhet: Bergen Sentrum Pris antydning: Salsa 1: kr. 3 250 000 Salsa 2: kr. 2 750 000 Omsetning: Kr. 7 000 000,- Kr. 10

Detaljer

VAL SENALES, ITALIA 2017

VAL SENALES, ITALIA 2017 VAL SENALES, ITALIA 2017 Høsten er faktisk snart omme, og vi befinner oss på årets siste ordentlige samling, før det braker løs på Beitostølen om knappe tre uker. Denne gangen har vi beveget oss sørover,

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Huset for deg som hater å male

Huset for deg som hater å male Huset for deg som hater å male viivilla.no /bygging/fasade-og-grunnmur/huset-for-deg-som-hater-a-male/ Vi får stadig bekymrede spørsmål fra naboene om huset ikke skal beises snart, forteller Gisle Keiseraas,

Detaljer

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden - i hjertet av fantastiske Åsenfjorden 95 hyttetomter håndplukket for optimale forhold! 13 tomter i byggetrinn 1 legges nå ut for salg DJUPVIKA EN FANTASTISK BELIGGENHET Nærhet til byen, et panorama mot

Detaljer

Med hjertet i fortiden og blikket i fremtiden

Med hjertet i fortiden og blikket i fremtiden Med hjertet i fortiden og blikket i fremtiden Enten du ønsker å få tegnet en individuell hytte eller velger å bygge en ferdig tegnet hytte ring oss så tar vi en prat! Hytta er det stedet hvor vi oftest

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

TRINN II. For mer informasjon, kontakt ABCenter Fritid på tlf , megler Andreas Jølstad mob

TRINN II. For mer informasjon, kontakt ABCenter Fritid på tlf , megler Andreas Jølstad mob TRINN II Dale+Bang Fundament Foto: Nicolai Prebensen, Anders Martinsen, 3D-eksteriør: Goutbeek 3D-interiør: Graf/x For mer informasjon, kontakt ABCenter Fritid på tlf 38 12 05 40, megler Andreas Jølstad

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Til lands og til vanns med Friluftslek

Til lands og til vanns med Friluftslek Til lands og til vanns med Friluftslek Vi er toppturbutikken som har utstyret til både de små og store turopplevelsene. Vi har en for kjærlighet for frilufts aktiviteter, og selger klær og utstyr som virkelig

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer