Austrepollen 1 Sundal 3 2 Furebergfossen Ænes. Bondhusvatnet. Folgefonna. Bergen. Hatvik Venjaneset Gjermundshamn Løfallstrand.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Austrepollen 1 Sundal 3 2 Furebergfossen Ænes. Bondhusvatnet. Folgefonna. Bergen. Hatvik Venjaneset Gjermundshamn Løfallstrand."

Transkript

1 Tur/Tour Kvinnherad 17 Naturen i Kvinnherad er eigentleg samansett av ein del Sunnhordland og ein del Hardanger. Sør i kommunen finn du det typiske Sunnhordlandskapet, med frodige, furukledde øyar, små holmar og idylliske sund. Lengre inne skiftar naturen. Du finn U-dalar forma av isen, tronge fjordar, fossar og steile fjell med evig is. The landscape in Kvinnherad is actually one part Sunnhordland and one part Hardanger. The southern half of the community features the typical Sunnhordland landscape with lush pine forest, numerous islands, skerries and idyllic inlets and sounds. In the north you find higher mountains with typical U-shaped valleys formed by the ice, narrow fjords, waterfalls, steep mountainsides and active glaciers. Halhjem Våge Bjørnefjorden Tysnes Jektevik Hodnanes 48 Husnes 7 Sunde 8 Ranavik Leirvik Sæbøvik Halsnøy kloster 17 G Borgundøy Lukk sundet Onarheimsfjorden Sydnes Ferje til Utbjoa Mundheim Gjermundshamn Ølve 49 6 Uskedalen Skånevik 17 A Varaldsøy Utåker 9 Matre 4 Løfallstrand 17 D 5 Rosendal Dimmelsvik Austrepollen 1 Sundal 3 2 Furebergfossen Ænes Bondhusvatnet km Folgefonna Bergen Hatvik Venjaneset Gjermundshamn Løfallstrand Utåker Skånevik Haugesund Kvinnherad kommune med innbyggjarar ligg i Sunnhordland, ytst ved Hardangerfjorden. Kommunen grensar mot Hardanger, og vert delt i to av fjorden - Ølve/Hatlestrand i nordvest og Folgefonnhalvøya i søraust. Husnes med sine innbyggjarar er største bygda og handels- og skulesenter, medan Rosendal med innbyggjarar er administrasjonssenter. Kommunen har hundreårgamal tradisjon med båtbyggjing som framleis er ein viktig leveveg her, i tillegg til jordbruk, aluminiumsindustri og reiseliv. Kvinnherad municipality has inhabitants and is located in Sunnhordland at the mouth of the Hardanger Fjord. The fjord actually bisects the municipality with a smaller part to the west with the hamlets of Ølve and Hatlestrand, and the larger peninsula with the Folgefonna glacier to the east. Husnes in the south with some 2300 inhabitants is the largest village and is a commercial and educational centre. Rosendal with 1000 people is the administrative centre. Rosendal. Foto: Willy Haraldsen Rosendal, Kvinnheradsdomen. Foto: Willy Haraldsen Reiserute Til Kvinnherad kan ein koma frå mange retningar: 1) Frå Bergen på E39 sydover til Os, vidare Rv552 til Hatvik, ferje til Venjaneset og Rv552 via Eikelandsosen til Mundheim. Frå Mundheim Rv48 til Gjermundshamn. Ferje til Varaldsøy eller Løfallstrand. 2) Frå Hardanger/Norheimsund Rv49 langs Hardangerfjorden og gjennom Strandebarm til Mundheim. Vidare på Rv48 til Gjermundshamn. Ferje til Varaldsøy eller Løfallstrand. 3) Frå Bømlo/Stord ferje frå Leivik til Halsnøy/Ranavik eller Sunde. 4) Frå Haugesund/Haugalandet via Ølen og Etne til Skånevik. Ferje til Utåker. Om reise internt i Kvinnherad sjå omtale under «Stader og ymse av interesse». Route You can get to Kvinnherad from practically everywhere: 1) Take E39 south from Bergen to Os, turn east on Rv552 to Hatvik and take the ferry to Venjaneset. Continue on Rv552 past Eikelandsosen to Mundheim and on Rv48 to Gjermundshamn where you take the ferry either to Varaldsøy or to Løfallstrand. 2) If you are in Hardanger near Nordheimsund, take Rv49 along the Hardangerfjord through Strandebarm to Mundheim. Continue on Rv48 to Gjermundshamn and take the ferry to Varaldsøy or Løfallstrand. 3) From Bømlo or Stord by ferry from Leirvik to Halsnøy/Ranavik or Sunde. 4) From Haugesund/Haugalandet through Ølen and Etne to Skånevik. Ferry to Utåker. Regarding tours within the municipality of Kvinnherad, see Places and points of interest. Lette og merka fotturar. Eigne kartskisser og informasjon for kvar tur Easy and marked walks. Especially designed maps and information to each walk

2 Stader og ymse av interesse: Kvinnherad er ein stor kommune, og det vil vera vanskeleg å nå over alt på ein dag. Det er gode overnattingstilbod for den som vil tilbringa fleire dagar i området, eller ein kan gjera fleire turar og velja nye områder kvar gong. For det siste alternativet har vi valt følgjande «inndeling»: A) Varaldsøy og Ølve. VARALDSØY - perla i Hardangerfjorden - ligg i skiljet mellom kystklimaet med milde vintrar og innlandet med varme somrar. Øya vert difor ein «møtestad» for austlege, vestlege og sørlege planteartar, står det å lesa i Kulturhisotrisk Vegbok, Hordaland. Overalt finn ein mange forskjellige skogstre og planter, og her veks sjeldne artar som ikkje er vanlege så langt mot nord. På øya er det geologiske mangfaldet stort innafor avgrensa område. Like interessant for amatørgeologar som for professjonelle. Sjå meir om Varaldsøy under fottur 17A. ØLVEOMRÅDET. Ølve ligg vakkert til på nordsida av Hardangerfjorden, med mektig utsyn mot Folgefonna, Kvinnheradsfjella og fjorden. Her er fine vikar og øyar med rikt høve til bading og fiske, og det finst mykje fisk også i skogsvatna. Helleristingar vitnar om fleire tusen år gamal busetnad. Bergverksdrift har vore ein viktig industri her. Den eldste kisgruva i fylket låg i Ølve, og alt i 1636 var her drift på jernerts. Ved «gullverket» vart det produsert 2 kilo gull i I vikingtid og tidleg mellomalder var det storproduksjon av baksteheller av kleberstein, også som eksportvare. Bygda har rike tradisjonar innan jordbruk, skogbruk, fiske og skipsbygging. Her finn ein verdas mest moderne livbåtfabrikk Harding Safety A/ S. Retur til Bergen kan gå over Tysnes/Rv49 til Våge. Ferje til Halhjem. B) Strekninga Austrepollen/Sundal - Rosendal - Husnes - Utåker. Denne strekninga er «hovudaksen» gjennom kommunen, og her finn ein mange av dei mest kjente attraksjonane i landsdelen. (1) Frå Sundal i Mauranger kan vi skimta Bondhusbreen, ein brearm frå Folgefonna. Frå her kan ein følgja skogsvegen til Bondhushusvatnet, og eventuelt følgja Keisar Wilmelmstien heilt opp til fonna. (Respekter skilting framom breen). (2) Furebergfossen (3) Ænes. Dette har vore ein av dei gode gardane ved Maurangerfjorden i mellomalderen. Steinkyrkja er truleg bygd midt på 1200-talet i Håkon Håkonsons tid. (4) Løfallstrand. Ferje til Varaldsøy og Gjermundshamn. (5) Rosendal er administrasjonssentret i kommunen og ligg idyllisk til ved fjorden, kransa av høge majestetiske fjell. Knapt noko anna stadnamn i Hordaland har ein friskare aura enn Rosendal. Baroniet Rosendal er det einaste i sitt slag i Noreg og ein av dei største attraksjonane på Vestlandet. Kvinnherad Kyrkje er ei av dei eldste i landet, bygd i stein i 1255 i ein blanding av romansk og gotisk stil. Sjå meir om Rosendal under Fottur 17D. (6) I Uskedalen er eit besøk på bygdetunet Rød vel verdt. Her er det hovudhus, stabbur, stall, smie og kvernhus frå 1700-talet. (7) Husnes er den største bygda i Kvinnherad, med 2300 innbyggjarar. Det er handels- idrotts- og skulesentret i kommunen. Bygda er omkransa av vakker natur med lett tilgang til både fjord og fjell. (8) Sunde. Ferje til Ranavik/ Halsnøy og Leirvik/Stord. (9) Utåker. Ferje til Skånevik. C. Halsnøy. Halsnøy er vel verdt eit dagsbesøk. Det er mange interessante ting å sjå og oppleva på denne frodige øya. Sæbøvik (10) er bygdesentrum og handelssenter. Eit besøk i butikkane kan anbefalast, då fleire av desse har «krambupreget» godt bevart. Mest kjent er vel Halsnøy Kloster (11), truleg grunnlagt i av Erling Skakke, etter at kyrkja hadde hjelpt han til å kruna sonen Magnus til konge. Halsnøy var eit av våre viktigaste kloster i mellomalderen. Etter reformasjonen kom forfallet. Sjå meir om Halsnøy under fottur 17G. Places and points of interest: Kvinnherad covers a considerable area and one day is really not enough time. However, there are numerous first rate overnight facilities for those who wish to spend several days in the area. For those with headquarters elsewhere and who wish to make several day trips, we have the following suggestions: A) Varaldsøy and Ølve VARALDSØY: - also called the Pearl of the Hardanger Fjord, is located on the border between coastal and inland climates and features a mixed flora with indigenous plants from both zones. The mixture of species can be quite bewildering and you will find several rare plants, which are not found this far north any other place. The mixed geology gives rise to a variety of rock types, and the are has long been popular among both amateur and professional rock hounds. You find more about Varaldsøy in the description of Walk 17A. THE AREA AROUND ØLVE. Ølve is located in a picturesque setting on the north shore of the Hardangerfjord and affords a magnificent view of the Folgefonna glacier, the fjord itself and the mountains of Kvinnherad. You find sheltered inlets and islands with ample opportunity for swimming and fishing, not only in the sea but also in the many forest lakes. Ancient rock carvings bear proof of continuous habitation for several thousand years. Mining has been important in the area for a long time; the first pyrite quarry in Hordaland was located here and iron ore was mined as early as At Gullverket (the gold works) they extracted 2 kilos of gold in During the Viking Era and Early Medieval the production of baking-slabs of soapstone was an important export industry. The community has long traditions in farming, fishing and boat building. Today Harding Safety A/S produces the most advanced lifeboat in the world here. (Your can return to Bergen on Rv49 via Tysnes to Våge. Ferry to Haljem). B) Austrepollen - Sunndal Rosendal Husnes Utåker. This drive takes you through the central area of the Kvinnherad municipality and features many of the main tourist attractions in the entire region. (1) From Sunndal by the Maurangsfjord you can see the Bondhus Glacier, an arm of the much larger Folgefonna Glacier. You can take the forest path up to the Bondhus Lake and the Keiser Wilhelm walk to the glacier itself. (Please heed the warning signs by the glacier!). (2) Furebergfossen. (3) Ænes. This was one of the best farms along the Maurangsfjord as far back as medieval times. The stone church is probably built as early as the 13 th Century in the days of Håkon Håkonsen. (4) Løfallstrand. Ferry to Varaldsøy and Gjermundshamn. (5) Rosendal is the administrative centre of the municipality and is beautifully situated by the fjord with majestic mountains all around. It is a breathtaking setting with an incomparable aura. The Barony in Rosendal is unique and is one of the most popular tourist attractions in Western Norway. The Kvinnherad Church is one of the oldest in the country, a stone structure from 1255 in a blend of roman and gothic styles. See more about Rosendal in the description of Walk 17D. (6) In Uskedal you ought to see the cluster of old farm dwellings at Rød. There is a main farmhouse, a smithy, a flourmill and stables, all from around (7) Husnes with 2300 inhabitants is the largest village in the municipality and is the centre for education, sports and trade. The landscape is gentle and provides easy access to both mountain and sea. (8) Sunde. Ferry to Ranavik or to Leirvik on Stord. (9) Utåker. Ferry to Skånevik. C. Halsnøy. You ought to spend a day. The vegetation is quite lush, the shops in Sæbøvik (10) still look like the old country stores where you find everything. And the most important historical landmark, the Halsnøy Abbey (11), was built by the Norwegian king Erling Skakke probably in , after the clergy had supported the coronation of his son Magnus. The abbey at Halsnøy was one of the most important in Norway during the Medieval Era. The deterioration started in the wake of the Lutheran Reformation. You can find more about Halsnøy in the description of Walk 17G. Tur 17 AS Centraltrykkeriet, Bergen

3 Fottur/Walk Varaldsøy Sjå Tur 17 for reiserute og fotturar See Tour 17 for route and walks 17 A Varaldsøy er omgitt av fire fjordar: Kvinnheradsfjorden, Øynefjorden, Sildefjorden og Hardangerfjorden. Ei øy og ein natur som byr på sjeldne opplevingar. Til Varaldsøy kjem ein med ferje frå Gjermundshamn eller Løfallstrand. Varaldsøy is surrounded by 4 fjords: Kvinnherad Fjord, Øyne Fjord, Silde Fjord and Hardanger Fjord. An island of natural beauty that offers you rare experiences. You can get to Varaldsøy by ferry from Gjermundshamn or Løfallstrand. Varaldsøy kyrkje 5 4 Gjuvsland Ferjekaien 1 Gjuvsland, med utsikt til Kvinheradsfjella. 3 Fergevågen (badeplass) 2 Botnaberg = Veg/Road = Sti/Path km 160 m 140 m 120 m 100 m 80 m 60 m 40 m 20 m 0 Rute og ymse av interesse Litt om Varaldsøy: Varaldsøy perla i Hardangerfjorden ligg i skiljet mellom kystklimaet med milde vintrar og innlandet med varme somrar. Jordsmonnet er svært kalkrikt, noko som saman med klimaet, dannar grunnlaget for den spennande og unike vegetasjonen som finst her. Øya vert difor ein «møtestad» for austlege, vestlege og sørlege plantearter. Overalt finn ein mange ulike skogstre og planter, og her veks sjeldne artar, som ikkje er vanlege så lang mot nord. Her finn me og Nord-Europas eldste og største barlind. På øya er det geologiske mangfaldet stort innanfor avgrensa område. Berggrunnen inneheld store mengder grønnskifer. Det var i skiferlaga ein fann rike førekomster av svovelkis og koparkis. Det har vore tidvis gruvedrift på øya. I 1866 kom Alexander Barratt for å leia gruvedrifta på Vålaheiane. Mellom 1869 og 1888 vart det utvunne tonn svovelkis; det meste med handkraft. I dag er det i gang arbeid med restaurering av gruveområdet. Sonen til Marry og Alexander Barratt, Thomas Barratt, blir rekna som grunnleggjarar av pinserørsla i Skandinavia. Han hadde også rike evner som kunstnar. Bl.a. let han etter seg selmar og komposisjonar som er mykje nytta i dag. Route and places of interest About Varaldsøy: Varaldsøy the pearl of the Hardanger Fjord lies at the divide between the coastal climate with mild winters and the interior with its warm summers. The soil is rich in lime, and this, together with the favourable climate provides ideal conditions for the wealth of interesting and varied vegetation and flora found here. The Island is a meeting place for Eastern, Western and Southern plant species and abounds with a great variety of tree and other woodland species as well as rare species not normally found so far north. Northern Europe s oldest and largest linden can also be found here. The geological variety of the Island is impressive when taking into account the Island s area. The bed rock contains large quantities of green slate and it was here that rich deposits of pyrite and copper pyrite were found. There

4 Busetnaden er grisgrendt, med i underkant av 300 fastbuande. Primærnæring er jordbruk og skogbruk. Fiskeoppdrett og turisme er blitt nye næringar. Båtbygging og bøkkerverksemd har og lange tradisjonar på øya. Tømmeret frå Varaldsøy var frå gammalt av særs ettertrakta til fartøybygging rundt om i landet. Terreng: Bygdeveg, skogsveg og sti. Bratt stigning på veg i starten, seinare flatt, litt kupert terreng. Vanleg turfottøy. Tid: 2 2,5 timar. Turen startar frå parkeringsplassen/ferjekaien på Skjelnes (1)(her ligg og butikk, bank og post). Etter ca. 150 m på fylkesveg tar me av til høgre, skilta Skjelnes 0,5 km. Her går vegen i svingar opp til toppen, der vi ved skilt merka «Skjelnesodden» tar til høgre, forbi eit gardstun. Me fylgjer så skogsvegen rett fram gjennom ei grind og fortsett til me kjem til skilt merka «Botnaberg» (2). Der tar me til venstre og fylgjer sti/ skogsveg vidare. Til venstre for stien vil me no sjå ei furu med ein merkeleg utvekst. Dette blir på folkemunne kalla «Huldrekost». Vidare finn me og fleire barlindar. Neste vegskilje held me til venstre og fortset rett fram til skilt merka «Dalavegen», tar så til høgre, gjennom ei grind. Fylgjer så denne vegen fram til ein tømmeropplagsplass.(3) (Her kan du ta ein avstikkar til Fergevågen badestrand, ca. 5 min. Dette er av dei finaste badestrendene i Kvinnherad). Me fortset og etter ca. 150 m tar me til høgre ved skilt merka «Gjuvsland». Held så til venstre til nytt skilt merka «Gjuvsland» og fylgjer stien vidare. Me er no inne i eit rikt kristorn-område, går vidare forbi ei gammal løe, med ei graslette som framleis blir hausta. Her me no går ser me kalkfjellet tydeleg og lenger framme langs stien vil me sjå nokre eineståande kalkholer på oppsida. På nedsida av stien finn me eit «hellebrot», der dei tok ut takheller både til eige bruk og for sal. Mot slutten av denne stien kan me om våren finna blåveis (la plantene stå). No kjem me opp på ein skogsveg som fører oss fram til fylkesvegen på Gjuvsland (4). Gjuvsland er ei lita bygd for seg sjølv som ligg fritt og fint til med utsikt mot Hardangerfjorden og Kvinnheradsfjella. Folgefonna og Maurangerfjorden ser me i aust. No skal me fylgja fylkesvegen attende til fejekaien. Når ein er komen ned att til bygda (ca. 2 km frå Gjuvsland), kan ein velja å ta turen til kyrkja (0,7 km) (5). Varaldsøy kyrkje er eit svært vakkert byggverk, som er vel verdt å sjå. Bygd i 1885 og er den største kyrkja i Kvinnherad. Ein biltur over øya kan me og tilrå. have been mining activities on the Island from time to time. Alexander Barratt arrived in 1866 to take over management of the Vålaheiane mines. 162,000 tonnes of pyrite were mined between 1869 and 1888, mostly by hand. The old mining works are now undergoing restoration. Marry and Alexander Barret s son, Thomas B. Barratt, is considered to be the founder of the Pentecostalist movement in Norway. He was also a gifted artist, his hymns and compositions are still beeing played. The local population is widespread and consists of something under 300 permanent residents. Primary industries are agriculture and forestry. Fish farming and tourism are new but thriving industries on the Island. Boat building and coopering have been traditional Island industries for many generations. Timber from Varaldsøy has always been sought after by boat builders all over Norway. Terrain: Rural roads, forest paths and footpaths. Steep climb at the start levelling out to rolling landscape. Ordinary walking shoes. Time: hours. The walk starts form the parking area /ferry quay at Skjelnes (1)(where there is a shop, bank and post office). About 150 metres along the main road, turn right at the sign to Skjelnes 0.5 km. The road twists and turns to the top where you turn right at the sign marked Skjelnesodden and carry on past the farmyard. Then follow the woodland road straight ahead, pass through the gate and carry on until you get to the sign for Botnaberg (2). Turn left and carry on along the footpath/woodland road. You will see a strangely formed pine to the left of the footpath, and it doesn t take too much imagination to realise why the locals call it the The Wood Nymph s Broom. Take some time out to just sit and admire the lindens. Turn left at the next crossroads and then carry straight on to the sign for Dalavegen, turn right here, pass through the gate and proceed until you arrive at a timber storage area (3). (If you feel like a swim you can take some time out at Fergevågen beach, just 5 minutes walk away and one of Kvinnherad s finest swimming spots). Carry straight on and at about 150 metres turn right at the sign Gjuvsland. Keep to the left until you come to another signpost for Gjuvsland and follow the footpath. Note the abundance of holly. Carry on past an old barn and a grassy meadow still used for hay gathering. You can now easily see that the area is mainly limestone and a little further along you will see some unique limestone caves higher up. Down below the pathway you will find a slate mine where roofing slate was taken out for both local use and for sale. If you re lucky enough to be here in the spring you will find blue anemones (Please do NOT pick the flowers). You now arrive at a woodland road that leads to the main road at Gjuvsland (4). Gjuvsland is a small hamlet offering beautiful views of the Hardanger Fjord and the Kvinnherad Mountains. You can see the Folgefonna Glacier and the Mauranger Fjord to the East. Keep to the main road back to the ferry quay. On returning about 2 kilometres from Gjuvsland - to the village you may choose to take a short walk to the Church (5), about 0.7 kilometeres. Varaldsøy Church is a particularly beautiful building that is well worth a visit. Built in 1885, and is the largest church in Kvinnherad. We can also recommend a drive around our beautiful little Island. Hugs: Grunneigarane har opna opp for turvegen, og alle som fylgjer veg og sti må forvalta denne invitasjonen på best mogeleg måte. Hugs og lat att grindar, ver var om dyr i marka, og far fint med naturen. Ver merksam på lokale reglar for bandtvang for hundar. Sjølv om fotturan er lagt godt tilrette og merka, kan det alltid vera noko som endrar seg, eller synest å mangla. Dei som har lagt turane tilrette, tar ikkje ansvar for skader eller anna som måtte skje under turen. Turen blir gjennomført på eige ansvar og risiko. Remember: The landowners have opened their land to visitors, and no-one using the roads or paths should abuse this invitation. Remember to close gates behind you, don t disturb or feed animals, and take care with nature. Dogs must be on a lead. Although the walks are well marked and prepared, things may change, or appear to be missing. Those responsible for laying out the walks do not accept any responsibility whatsoever for any injury or damage caused during any participation in any or all walks. Lagt tilrette og utgitt av Hordaland fylkeskommune i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga og Hordaland og Bergen Reiselivsråd. 17A Kopiering er ikkje tillatt All rights reserved. BODONI HUS

5 Sjå Tur 17 for reiserute og fotturar See Tour 17 for route and walks Fottur/Walk Rosendal 17 D Ein fottur rundt Hattebergfossen i kulturlandskapet ved Baroniet Rosendal Around Hattebergfossen in the cultural landscape near Baroniet Rosendal Eik 48 Skåla Grønestølen Renessansehagen Slottet Fossberg 9 Baroniets Avlsgard 16 7 Treo 8 Gjerde Skolten 17 Fruehuset Skjeneflor 5 Hestasletto Omsbru 6 Omsstølen 11 Hattebergfossen Håland Malmanger prestegard 3 Alléen m 1 km Hattebergselva Laurdalselva Reppa 1000 m 900 m 800 m 700 m 600 m 500 m 400 m 300 m 200 m 100 m 50 m 0 Baroniet, Rosendal. Foto: Jostein Hatteberg. Rute og ymse av interesse Terreng: Grusveg og sti. Opp langs Hattebergfossen er det sti med bratt stigning, men store deler av turen er på fin grusveg. Tid: / 2 time. Turen starter frå parkeringsplassen ved rådhuset nede i sentrum. Turen går så over riksvegen, forbi Snikkeriet (1) og opp Prestegardsvegen sør for Snikkeriet. Turen følgjer grusvegen forbi Malmanger prestegard (2). Alleen (3) som fører frå sjøen, og over bakkane på Malmanger, markerar den gamle sjøvegen som går via prestegarden til Baroniet Rosendal. Det staselege hovudhuset på prestegarden er frå 1700-talet. Dei fleste bygningane på Prestegården er freda etter kulturminnelova. På venstre sida av vegen kan de sjå inn på Hestasletto (4), ein mykje nytta stemneplass som ligg staseleg til mellom store steinblokker og surapaltre. Like ovanfor møter de grinda inn til Omshagen. Omshagen er ein del av museet Baroniet Rosendal. Landskapet er særprega av store steinblokker som vart liggjande igjen etter at isen smelta bort ved slutten av siste istid, for ca år sidan. Grusvegen slynger seg fint gjennom landskapet i Omshagen. Route and places of interest Terrain: The walk goes along gravel roads and footpaths. Up towards Hattebergfossen (The Hatteberg Falls) the path is quite steep but most of way consists of good gravel roads. Time: Just under one hour. The walk starts at the car park at the Council Buildings in the centre. Cross the road, walk past Snikkeriet (1) and up Prestegårdsvegen to the south of Snikkeriet, (the Carpenters Shop). The walk goes along the gravel road past Malmanger Vicarage (2). Alléen (3), which leads from the sea and over the hills at Malmanger, marks the old sea road that passes the Vicarage and leads to the Baroniet Rosendal. (lit: The Rosendal Barony) The stately old main house at the Vicarage is from the 1700 s. Most of the buildings at the Vicarage are protected National Monuments. On the left hand side of the road you can see in towards Hestasletto (The Paddock) (4), a favourite meeting place for young lovers, lying idyllically between large stone blocks and crab-apple trees.

6 På venstre side ligg Omsbru (5), som går over Hattebergselva, og over til Rosendal Avlsgård og Baroniet Rosendal. Turen fortset opp langs Hålandsbråtet i Øvre-Omshagen. I den bratte terrasseskråningen ligg eit granplantefelt. Stølen (6), som vart kalla Skjenefloren vart tidlegare brukt i samband med mjølking av kyrne på Rosendal Avlsgård etter slepping om våren. På andre sida av elva ligg husmannsplassen Treo (7). Treo ligg vakkert til mellom Hattebergselva og den romantiske landskapsparken ved Baroniet Rosendal, som vart skapt i siste halvdel av forrige århundre. Treo er i dag open som ein del av museet Baroniet Rosendal., med husdyr og aktivitetsdagar i sommarsesongen. Like ovanfor Treo ligg to gardsbruk. Det er Gjerdet (8) som ligg på flata nede ved elva, Fossberg (9) oppe på høgdedraget, og den grå bygningen på husmannsplassen Holo mot toppen av Skolten (10). Fjellnabben Skolten ligg i munningen av Muradalen, som strekkjer seg innover mellom dei høge fjella Melderskin, Laurdalstind og Malmangernuten. Hattebergsfossen (11) er eit viktig element i stamhusbesitter Marcus Gerhard Hoff-Rosenkrone sin romantiske landskapspark frå 1850-åra. Parken vart planlagt med utsiktspunkt mot landskapet rundt. Den til tider brusande, skumkvite fossen vert ein viktig del av opplevinga av parken og det landskapet parken ligg i. Vegen opp langs Hattebergfossen er ein gammal drifteveg, som er i bruk når dyra skal inn på beitet i Muradalen eller til fjells. Etter stigningen langs Hattebergfossen går turen over brua til den andre sida av dalen. På Fossbergslett i Muradalen ligg Baroniet Rosendal sin Skjeneflor (12), som til liks med Skjenefloren lenger nede også vart nytta til mjølking og lagring av tørrhøy frå utmarksslåttar i Muradalen. Floren er fint murt i granitt og med skifer på taket. Turen går så nedover dalen. Den raude bygningen oppe i lisida er den gamle husmannsplassen Grønestølen (13). Bygningen er eit fint døme på den gamle byggjeskikken med sambygd stovehus, løe og flor alt under same tak! Turen går så vidare på grusvegen forbi tre av bruka på Hatteberg. Hatteberg har i lange tider vore ein stor og sentral gard. I middelalderen var det ein gard med adelege privilegier, men det er også rike arkeologiske funn frå lengre tilbake som vitnar om at det må ha budd velhaldne folk på Hatteberg. Slottet (14), hovudbygningen frå 1660-åra på Baroniet Rosendal, er bygd på Hatteberggarden sin grunn. Den danske adelsmannen Ludvig Rosenkrantz og den rike norske arvingen Karen Mowatt bygde det vesle steinslottet som dei kalla Rosendal. Deira gods vart baroni i 1678 og frå 1749 var det i Rosencrone slekta si eige som stamhus. I 1927 vart stamhuset gitt i gåve til Universitetet i Oslo. I dag er Baroniet Rosendal museum som omfattar slottet med park- og hageanlegg, Rosendal Avlsgård, Fruehuset, husmannsplassen Treo og kulturlandskapet med Omshagen og delar av Muradalen. Det som gjer Baroniet Rosendal så unikt, som eit nasjonalt og europeisk kulturminne, er plasseringa i denne mektige naturen mellom fjord, fjell, fonn og fossefall. Den gamle renessansehagen (15), i dag med eit vell av roser, ligg sør for alleen framfor hovudbygningen. De går så vidare nedover alleen og gjennom den romantiske landskapsparken. På venstre sida ligg Baroniet Rosendal sin Avlsgård (16) som vart etablert som eit mønsterbruk frå 1850-åra. I dag er det sauehald og stall på Avlsgården. Fruehuset (17) vart bygd i 1850-åra som eit enkesete for prestefrua på Malmanger Prestegard. I hovudhuset på Avlsgården og Fruehuset kan besøkjande få overnatting med frukost (B&B) og servering av lunsj og middag for grupper som avtaler på førehand. Just ahead you will find the gate to Omshagen. Omshagen is part of the Baroniet Rosendal Museum. The landscape features large stone blocks that were left by the receding ice during the great thaw some 10,000 years ago. The gravel road twist and turns its way through the Omshagen landscape. On the left lies Omsbrua the Oms Bridge (5) which spans the river Hatteberg and leads to Rosendal Avlsgård. (Breeding Farm) The walk continues up along Hålandsbråtet in Øvre-Omshagen. The spruce trees you can see in this steep, terraced landscape are cultivated. Floren (the milking shed), called Skjeneflor (6), was used in earlier times in for milking the cows from Rosendal Avlsgård when they were set out after the winter. On the other side of the river lies husmannsplassen Treo (Treo Cotters Farm) (7). Treo lies idyllically between the Hatteberg river and the romantic landscape park near the Baroniet Rosendal, which was created during the last half of the 18 th century. Two farms lie adjacent to Treo. These are Gjerdet (8), occupying the flat area down by the river and Fossberg (9), up in the heights, and the grey building at husmannsplassen (Cotters Farm) Holo near the top of Skolten (10). The mountain knoll, Skolten, lies at the mouth of Muradalen, which reaches inland between Melderskin, Laurdalstind and Malmangemuten Hattebergfossen (11), is an important element in estate owner Marcus Gerhard Hoff-Rosenkrone s romantic landscape park from the 1850 s. The park was planned with viewpoints of the surrounding landscape. Hattebergfossen (The Hatteberg Falls) with its rushing white waters are an important focal point of the park and the surrounding landscape. The road up past Hattebergfossen is an old cattle trail, still used when cattle are taken to the summer pastures in Muradalen or high in the mountains. Having made the ascent up the Hattebergfossen, the walk continues over the bridge to the other side of the valley. At Fossbergslett in Muradalen lies Baroniet Rosendal s Skjeneflor (12), which like the Skjeneflor further down, was used for milking and storing hay made from the wild grasses in Muradalen. This old milking shed is a fine granite construction with slate roofing. You now continue on the gravel road down into the valley. The red building on the hillside is the old Cotters Farm Grønestølen (13). The building is a good example of the old building style with living accommodation, barn and milking shed all under the same roof. Carry on along the gravel road past three of the farms at Hatteberg. Hatteberg was a large and important farm for centuries. In the middle ages the farm held royal privileges, and rich archaeological finds from earlier times indicate that the people who lived here were of high rank and richer than most. Slottet (14), the main building from the 1660 s at Baroniet Rosendal is built on Hatteberg Farm land. The Danish Nobleman, Ludvig Rosenkrantz and the well to do Norwegian heiress, Karen Mowatt built this small stone mansion which they called Rosendal. Their estate was a Barony in 1678, and was from 1749 the family residence of the Rosenkrantz. The residence was presented as a gift to the University of Oslo in Today the Baroniet Rosendal is a museum that encompasses the mansion, its park and gardens, Rosendal Avlsgård, Fruehuset, Treo Cotters Farm and surrounding grounds including Omshagen and parts of Muradalen. What makes Baroniet Rosendal so unique as both a National and European Heritage Monument is its location in the impressive scenery between the fjord, mountains, snowy peaks and the waterfall. The old renessansehagen (Renaissance Gardens) (15), nowadays abundant with roses, lie south of Alleen (The Promenade) in front of the main building. The walk continues along Alleen further down through the romantic landscape park. On the left lies the Baroniet Rosendal Avlsgård (16), established in 1850 as a model farm. Today, sheep are kept at the farm. Fruehuset (17) was built in the 1850 s as a widow s dwelling for the wife of the vicar at Malmanger Vicarage. Bed and breakfast is available at both Avlsgården and Fruehuest. Hugs: Grunneigarane har opna opp for turvegen, og alle som fylgjer veg og sti må forvalta denne invitasjonen på best mogeleg måte. Hugs og lat att grindar, ver var om dyr i marka, og far fint med naturen. Ver merksam på lokale reglar for bandtvang for hundar. Sjølv om fotturan er lagt godt tilrette og merka, kan det alltid vera noko som endrar seg, eller synest å mangla. Dei som har lagt turane tilrette, tar ikkje ansvar for skader eller anna som måtte skje under turen. Turen blir gjennomført på eige ansvar og risiko. Remember: The landowners have opened their land to visitors, and no-one using the roads or paths should abuse this invitation. Remember to close gates behind you, don t disturb or feed animals, and take care with nature. Dogs must be on a lead. Although the walks are well marked and prepared, things may change, or appear to be missing. Those responsible for laying out the walks do not accept any responsibility whatsoever for any injury or damage caused during any participation in any or all walks. Lagt tilrette og utgitt av Hordaland fylkeskommune i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga og Hordaland og Bergen Reiselivsråd. 17D Kopiering er ikkje tillatt All rights reserved. AS Centraltrykkeriet, Bergen

7 Tur/Tour Hardanger 20 Denne turen går gjennom tre sentrale Hardangerkommunar på begge sider av den vakre Hardangerfjorden: Kvam herad, Ullensvang herad, Jondal kommune. This tour passes through three of the main districts on both sides of the Hardangerfjord: Kvam, Ullensvang, and Jondal. Botnen Kvanndal 20 E 20 D 3 20 C 7 Ålvik Fitjadalen Fyksesund bru 4 Utne Øystese 20 B A 2 Steinstø 5 Alsåker 1 Steinsdalsfossen 12 Norheimsund Vikøy M 49 6 Herand Berge 10 7 Svåsand Tørvikbygd Skålnes Bergen Fyksesund 8 Jondal km Hardangerfjorden Krossdalen Tørvikbygd 9 Folgefonn Sommarskisenter Folgefonna Kvanndal Utne Jondal Kvam herad har eit innbyggjartal på Kommunen har ei 100 km lang strandline mot Hardangerfjorden. Grensar mot Granvin kommune inst i fjorden og ytst mot Kvinnherad. Jordbruk er ein viktig næringsveg, med fruktdyrking og blomstergartneri som spesialfelt. Kvam district has 8,700 inhabitants and a coastline extending for 100 km along the Hardangerfjord. The neighbouring districts are Granvin (up fjord) and Kvinnherad (down fjord). Agriculture is a key industry, particularly fruit-growing and horticulture. Ullensvang herad strekkjer seg over aust- og vestsida av Sørfjorden og Oksenhalvøya. Kommunen har omlag 4000 innbyggjarar og fruktdyrking og reiseliv er hovudnæringar. Ullensvang er den største fruktdyrkingskommunen i Noreg. Heile 80% av norske moreller vert dyrka her, men det er likevel eple som er viktigast. Omlag frukttre gjer både bløming og haustingstid til ei spesiell oppleving. Ullensvang district covers the eastern and western sides of the Sørfjord and the Oksen peninsula. It has about 4,000 residents, with fruit-growing and tourism as the main industries. Ullensvang is Norway s principal fruit-growing district, where 80% of the country s cherries are grown, although apples are the main crop. Some 500,000 fruit trees make spring and autumn a unique experience. Jondal kommune, ein liten og triveleg kommune med omlag 1250 innbyggjarar, kjent for den tradisjonelle Handverksmessa som lokkar kunst-, handverks- og husflidinteresserte til kommunen. Utstilling/sal av kunst og handverk heile året. Den einaste båtbyggjarskulen av sitt slag i Noreg. Jondal, a small, attractive district with about 1,250 inhabitants, is famous for its traditional Crafts Fair which attracts people with an interest in arts and crafts. Exhibitions and sales of local handicrafts throughout the year. The only boatbuilding college of its kind in Norway. Avstander/Distances: Bergen-Norheimsund 77 km Norheimsund-Kvanndal 40 «Kvanndal-Utne 20 min. Utne-Jondal 36 km Jondal-Folgefonna 19 «Jondal-Tørvikbygd 20 min. Tørvikbygd-Norheimsund 12 km Øystese. Reiserute Frå Norheimsund(1) på RV7, gjennom Øystese (2), over Fyksesund bru med flott utsikt innover Fyksesundet, forbi Ålvik(3) til Kvanndal. Ferje får Kvanndal til Utne (4). Frå Utne ta Rv550, skilta til Jondal. Vegen er delvis smal på denne strekninga, så køyr forsiktig. Etter ca. 15 min. når ein Alsåker (5). Neste stad på ruta er Herand (6), eit idyllisk lite sentrum like ved fjorden. Vidare forbi Svåsand (7) til Jondal sentrum (8). Ta til venstre i krysset i Jondal sentrum, følg skiltet til Krossdalen og vidare skilting til Folgefonn Sommarskisenter (9). Vegen til brekanten er asfaltert, men svingete og smal. Utsikten er fantastisk. Retur same veg til Jondal sentrum. Ferje frå Jondal til Tørvikbygd. Deretter på Rv49, forbi Berge/Stekka (10) og og vidare Vikøy (11). Rundturen fører oss tilbake til utgangspunktet, Norheimsund. Like før innkøyringa til sentrum passerar vi Hardanger Fartøyvernsenter (12). Route Foto: Willy Haraldsen From Norheimsund (1) take Rv7 through Øystese (2), over Fyksesund bridge with fine views up the Fyksesund, past Ålvik (3) to Kvanndal. Ferry from Kvanndal to Utne (4). From Utne follow signs to Jondal on Rv550. This section of road is narrow in places, so drive carefully. After about 15 minutes you come to Alsåker (5). The next place on the route is Herand (6), a picturesque little centre right beside the fjord. Continue past Svåsand (7) to Jondal (8). Turn left at the crossroads in Jondal village centre, follow the signs to Krossdalen and then those to Folgefonn Sommarskisenter (9). The road leading to the glacier edge is paved, but winding and narrow. Fantastic views. Return to Jondal by same route. Ferry from Jondal to Tørvikbygd, then Rv49, passing Berge/Stekka (10) and Vikøy (11). The itinerary brings us back to Norheimsund, our starting point. Approaching the village centre, we pass Hardanger Fartøyvernsenter (12). Lette og merka fotturar. Eigne kartskisser og informasjon for kvar tur Easy and marked walks. Especially designed maps and information to each walk

8 Stader og ymse av interesse: (1) Norheimsund er administrasjonssenteret i Kvam Herad. Namnet kjem av gamalnorsk «nor»- trangt sund. Norheimsund er eit livleg handels- og turistsenter og er eit godt utgangspunkt for turar av ymse slag. (2) Øystese, av aist - «blot, dyrking», d.v.s. stad for gudsdyrking. Turiststad, møbel-, trevare-, konfeksjon etc. Ingebrigt Vik-museet er verdt eit besøk. Bilethoggaren har skapt fleire verk som står på Nasjonalgalleriet, og har m.a. laga Edvard Grieg-statua i Bergen. (3) Ålvik var fram til 1905 eit lite bondesamfunn. Då kjøpte ingeniør Hjort jord og fallrettar til industriføremål med industrireising i På 5 år auka folketalet frå omlag 100 personar til 900. Eit uhell i røyrgata førte til produksjonsstans i 1919/20. Omstilling frå carbidproduksjon til ferrocrom og silisium og full rehabilitering i I dag er her mellom anna også fiskeoppdrett, gartneri og gjødseltørkeri. (4) Utne er ein sjarmerande liten tettstad, som har bevart mykje av det gamle bygningsmiljøet. Utne Hotell er Noregs eldste hotell i kontinuerleg drift sidan Den gamle innreiinga gjer hotellet til eit museum i seg sjølv. Hardanger Folkemuseum på Utne er distriktsmuseum for Hardanger. Friluftsmuseum med naust, landhandel, skule, våningshus, uthus og administrasjonsbygg med ulike utstillingar frå gamal og ny tid. (5) Hardanger Gjestegard på Alsåker er ein restaurert saft- og siderfabrikk frå Den mottok Ullensvang Herad sin byggeskikkpris for 1993 og Fortidsminneforeningen sin æresdiplom for Overnatting og servering på bestilling. (6) Herand. Eit lite og idyllisk sentrum like ved fjorden. Tveiti sag i Herand er truleg den siste vassdrivne oppgangssaga i landet som har vore i ordinær drift heilt opp til vår tid. (7) Svåsand. Nede ved fjorden på Svåsand, like ved riksvegen, ligg ei lang naustrekkje; eitt av dei velhaldne eldre naustmiljøa langs Hardangerfjorden. Bygningane i gardstunet på Svåsand har også kulturhistorisk verdi. (8) Jondal sentrum er administrasjonsstaden for Jondal komune. Her er alle vanlege servicetenester og ein tradisjonsrik Gjestgjevarstad. (9) Folgefonna med Folgefonn Sommarskisenter, Noregs 3. største isbre kvkm og 1660 m.o.h. Skisentret ligg ca m.o.h. Skitrekk og gode høve for langrenn, slalåm og telemark. Eigen kjelketrace. Skiutleige og servering. (10) Ved fjorden, på garden Berge, ligg Stekkavika med innhaldsrikt sjøbruksmiljø, naust og sjøhus. Her er også kvernhus, sirkelsag, verv for jektebygging, og litt oppe i skogen den gamle, vassdrivne oppgangssaga. (11) Vikøy med Vikøy kyrkje. Gamal prestegard med ei 400 år gamal røykstove. Borgstova vart bygt i Kunstnaren Adolf Tiedeman brukte interiøret i Borgstova som motiv i fleire kjente måleri. (12) Hardanger Fartøyvernsenter i Norheimsund. Kvam har Skandinavia sitt største fagmiljø innan trebåtbygging og restaurering av trebåtar. Levande museum der ein ser korleis restaureringa vert utført. Båtsamling, utstillingslokale og informasjonsstad om eldre fartøy. Biletspel og kafë. Ope i arbeidstida, omvising etter avtale. Places of interest and attractions: (1) Norheimsund is the administrative centre of Kvam district. The name comes from Old Norse nor, meaning a narrow stretch of water. Norheimsund is a busy shopping and tourist centre and a good starting point for various excursions. (2) Øystese, whose name means place of worship, is a centre for the tourism, furniture, timber and clothing industries. The Ingebrigt Vik Museum commemorates the sculptor whose works include Edvard Grieg s statue in Bergen and several pieces in the National Gallery, Oslo. (3) Ålvik was until 1905 a small rural community. In 1905 an engineer named Hjort purchased the land and water rights for industrial purposes, establishing a metals plant (A/S Bjølvefossen) in Later the plant switched from producing carbide to ferrochromium and silicon. Other industries in Ålvik today include fish farming, horticulture and dried fertilizers. (4) Utne is a charming little village that retains many older buildings. Utne Hotell, Norway s oldest-established hotel has been open ever since The traditional furnishings make the hotel a museum in itself. Hardanger Folkemuseum is an open-air museum with boathouse, village shop, school, farmhouse, outhouses and administration building with various historic and contemporary exhibits. (5) Hardanger Gjestegard at Alsåker is a restored juice and wine factory from It won Ullensvang district s architectural prize in 1993 and a Norwegian heritage society award in Accommodation and meals by prior arrangement. (6) Herand, a small, picturesque centre right beside the fjord. Tveiti sawmill is probably the oldest water-powered sawmill in Norway in regular use up to the present day. (7) Svåsand. One of the Hardangerfjord s best-preserved collections of boathouses stands right beside the main road. The village square also contains interesting historic buildings. (8) Jondal village is the administrative centre of Jondal district, where you will find all normal services and a traditional inn. (9) Folgefonna, Norway s third largest glacier, measuring 212 km 2 and 1,660 m above sea level. The summer ski centre, approximately 1,200 m above sea level, has a ski lift and excellent facilities for cross-country, slalom and Telemark skiing. Ski hire and restaurant. (10) Stekkavika, an inlet of the fjord at Berge farm, is the site of a historic boathouse, warehouse, mill, circular saw, boatyard and, in the woods, an old water-powered sawmill. (11) Vikøy and its church. Historic parsonage with 400-year-old dwelling hut and servants hall built 1812, the interior of which features in several of Adolf Tidemand s paintings. (12) Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund, is Scandinavia s leading centre of expertise in the construction and restoration of wooden boats. A living museum where you can see restoration work in action. Collection of boats, exhibition and information centre on historic vessels. Audio-visual presentation and cafe. Open during working hours, guided tours by arrangement. 20 BODONI HUS

9 Fottur/Walk Norheimsund Sjå Tur 20 for reiserute og fotturar See Tour 20 for route and walks 20 A Norheimsund Steinsdalsfossen Norheimsund A walk around Movatn (lake lake) to the famous Steinsdalsfossen waterfall. 400 m 350 m 300 m 250 m 200 m 150 m 100 m 50 m 0 Storafjellet Nesthus Skutlaberg 2 Plasset Solberg Norheim Raudnos Rosselandsvegen 6 Øvsthus Midthus Århus 4 Steinsdalselva Movatnet Straumen Norheimsund 10 Steinsdalsfossen 5 = Verd å sjå/sight = Utsiktspunkt/View-point = Sti/Path 8 Mo 7 Sandvenhaugane 9 Kyrkje 7 Sandvenhagen Idrettsbane m 1 km Sandven 49 Route and places of interest Terrain: An easy walk on flat terrain on marked paths, country roads and pavements. Time: Approximately hours. We start our walk by Straumen (1), the estuary between the lake and the fjord. This also denotes the origin of the name Norheimsund, Nor meaning small and narrow and refering to the narrow current which is fed or emptied into the fjord according to tidal movements. The Movatn has a mixture of fresh and sea water, fresh water coming from the Steinsdal river and salt water from the fjord. Our walk crosses the Straumen by the lovely arched stone bridge built in 1909, crossing the main road by overhead bridge, and leads left towards Sundsvik and then into a lightly wooded area along the waterside, revealing a variety of plant life and trees originating close to the iceage. Steinsdalsfossen. Rute og ymse av interesse Foto: Lauritz Eide Terreng: Lett fottur i flatt terreng, på sti, veg og fortau. Tid: 1 1/2-2 timar (1) Vi startar ved Straumen, inst i bukta. Herifrå opphavet til namnet Norheimsund, nor er gamalnorsk for trong, liten. Ved flo sjø renn sjøen inn, og Movatnet er brakkvatn; ferskvatn blanda med sjøvatn. Vatnet har såleis ein særeigen vegetasjon. Vi går over Straumen til Norheimsida på den vakre kvelvingsbrua, bygd i Den første brua over Straumen, ei trebru, vart bygd i 1875, før den tid gjekk all ferdsle med båt. The path emerges into the open area of Plasset (2), where the remains of a dwelling for a «husman» - the poorest of the farmers - can be seen.they often had large families (the last tenant had 12 children), very little grazing land, and this particular farmer had to cut and dry grass for the animals during the winter. This had to be pulled downhill by sledge. Pleasing views over the Movatn lake towards Folgefonna glacier across the Hardangerfjord. Movatn (3) holds fresh and salt water species such as sea trout and salmon. The salmon travels up river into Steinsdalselva and is locally well known for producing large sized superior quality fish. The lake has a wetland area where many species of birds make their nests, including several varieties of duck, and the heron may also be seen hunting for fish. Fishing permits may be obtained from Mo Sport, and daily fishing permits along Steindsdalselva river (4) may be obtained from the local landowners. The walk continues past working farms and some of the old Troskytjer, which years ago housed dried hay and the wooden poles used during summer as racks for drying the hay.

10 Garden Norheim er ein av dei eldste gardane i bygda. Vi går til venstre, gjennom Sundsvik, eit bustadfelt som vart bygt ut i åra. Tidlegare var dette slåttemark for Norheims-gardane. På Solheim ligg Norheim blomstergartneri, der dei produserer krysantemum. Vi passerer det siste huset og går vi vidare på stien langs vatnet. Her er rikt biologisk mangfald, edellauvskog og mange ulike planter som veks i den lune lia. På Plasset (2) kjem ein ut av skogen, her er det fin slåttemark. Staden var tidlegare husmannsplass, like ovanfor den vesle løa kan ein sjå murer etter stova. Husmannen måtte langt til fjells etter for til dyra sine, mellom anna slo han gras ved Myklavatn (800 m.o.h.) og drog høyet heim på kjelke vintersdag. Den siste husmanns-familien som budde her, hadde 12 barn. Frå Plasset har ein vakker utsikt mot isbreen Folgefonna på den andre sida av Hardangerfjorden, og mot vest ser ein fjelltoppen Kvitingen (1299 m.o.h). I Movatnet (3) finst både sjøfisk og ferskvassfisk, sjøaure og laks. Sjøaurestamma i Steinsdalselva er mest kjent for høg gjennomsnittsstorleik pr. fisk. Rundt vatnet er der våtmarksområde med rikt fugleliv. Stokkandpar hekkar i strandkanten, hegren står på grunna og speidar etter fisk. Fiskekort for Movatnet kan kjøpast på Mo Sport, dagskort for fiske i Steinsdalselva (4) er tilsals hjå grunneigarane langs elva. Til høgre ser vi Storafjellet, ca. 200 m. høgt. Bergarten er mjuk fyllitt, «esja», og stripene i fjellet viser at dette er ei sedimentær bergart, avsett på sjøbotn. Vi går framom gardane Nesthus, Århus, Midthus og Øvsthus. Gardane er i full drift, produksjonen er mjølk, storfe- og sauekjøt. Fleire stader kan ein sjå troskykkjer, små enkle uthus bygt i stavkonstruksjon. Desse vart nytta til lagring av staur eller høy. Steinsdalsfossen (5) er ein kjend turistattraksjon, og sommarsdag er her eit yrande liv. Fosselva, som er varig verna, kjem frå Myklavatn 800 m.o.h., og renn i stryk og fossar heile vegen. Der går ein sti bak fossen, og vassfallet som styrtar utfor fjellkanten kan beundrast frå innsida. (Ein avstikkar på bygdevegen til Rosseland (6) byr på vakker utsikt over fjord og fjell). Eventually we come to Steinsdalsfoss (5) ( foss meaning waterfall), the high point of this walk. This exceptional waterfall allows you to walk behind the cascading water as well as admiring its magnificent force as it tumbles over the high ledge. The contributory river to the Steinsdalsfossen is now permanently protected. A detour uphill towards Rosseland (6) will reward the determined walker (on tarmacked country road) with a spectacular view of the lake, fjord and surrounding area. (Add 2km). Crossing the Steinsdal river by the stone bridge (left turn), the walk continues on the pavement along the Steinsdalen valley with its many working farms. At a sign indicating Sandvenshagen (7) cross the main road and follow the road, which rises gently at Sandvenshaugane (8) to reward you with a fine view over Movatn to the left. This area has many recollections of the 2,000-3,000 German soldiers stationed in Steinsdalen during the Second World War. The walk continues towards Norheimsund and its recently built church (1991) (9) with its remarkable (or splendid) alterpiece by local artist Audun Storaas. As we drop down towards the village of Norheimsund (10), the local Sandven s Hotel with its fine architecture stands proudly in its centre, lovingly restored.the village s central position encouraged a tradition of tourism and trade, and it is considered an essential stopover by bus and boat operators. The views of the village, its smiling hills, the glacier and steep mountains across the fjord, the calm reflections of the many wooden houses along the water s edge - a walk to be remembered. Frå Steinsdalsfossen går vi over kvelvingsbrua, tek til venstre, og følgjer fortauet langs riksvegen. Gardane vi passerar, heiter Mo. Nedst på Mo tek vi av til høgre, skilt til Sandvenhagen (7). På Sandven-haugane (8) har vi fint utsyn over Movatnet. I haugane til venstre, sør for vegen, finst der framleis bunkersar og andre tyske anlegg etter siste verds-krigen. I krigsåra låg tyske soldatar i treningsleir i Steinsdalen. På høgda ligg Norheisund kyrkje (9), reist på dugnad og ved hjelp av innsamla midlar. Kyrkja vart innvigd i 1991, og har ei vakker altertavle, laga av ein lokalkunstnar, Audun Storaas. Kontakt Turistkontoret for omvising. Tettstaden Norheimsund (10) har lange tradisjonar som turistmål og handelssenter. Det første vi får auga på i sentrum, er det ærverdige Sandven Hotell, bygt i sveitserstil. Hotellet, Tingstova og Sjøbua er nyrestaurert. Sentrum er ei blanding av gamle og nye bygningar,murbygningane ved hovedgata vart bygt opp etter ein større brann i Frå strandpromenaden har ein vakkert utsyn over hamna, fjorden med Sandvenholmen og fjella med den snøkvite Folgefonna. Hugs: Grunneigarane har opna opp for turvegen, og alle som fylgjer veg og sti må forvalta denne invitasjonen på best mogeleg måte. Hugs og lat att grindar, ver var om dyr i marka, og far fint med naturen. Ver merksam på lokale reglar for bandtvang for hundar. Sjølv om fotturane er lagt godt tilrette og merka, kan det alltid vera noko som endrar seg, eller synest å mangla. Dei som har lagt turane tilrette, tar ikkje ansvar for skader eller anna som måtte skje under turen. Turen blir gjennomført på eige ansvar og risiko. Remember: The landowners have opened their land to visitors, and no-one using the roads or paths should abuse this invitation. Remember to close gates behind you, don t disturb or feed animals, and take care with nature. Dogs must be on a lead. Although the walks are well marked and prepared, things may change, or appear to be missing. Those responsible for laving out the walks do not accept any responsibility whatsoever for any injury or damage caused during any participation in any or all walks. Lagt tilrette og utgitt av Hordaland fylkeskommune i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga og Hordaland og Bergen Reiselivsråd. 20A Kopiering er ikkje tillatt All rights reserved. BODONI HUS

11 Fottur/Walk Børvemarka - Tolomarka Sjå Tur 20 for reiserute og fotturar See Tour 20 for route and walks 20 B Flotte fotturar i området mellom Norheimsund og Øystese, med utsikt mot Hardangerfjorden og fjella omkring. Interesting walks in the area between Norheimsund and Øystese, with beautiful views over the Hardangerfjord and surrounding mountains. Åsheim Kjosås Øystese Seberg Nobbo 1 2 Hovdane Tur 1 Skålheim 12 3 Åsen 7 8 Borge 7 Kyrkjeleite Tur 2 5 Skytebane Hetlehovden Børve 6 7 Norheimsund km 350 m 300 m 250 m 200 m 150 m 100 m 50 m 0 Mot Torefjell. Foto: Per Rykken Route and places of interest Walk I, Øystese - Mo - Børve Terrain: Approximately 5 km. country roads, 2 km. footpaths. Slight incline (approx 100 metres) Time: About two hours Rute og ymse av interesse Tur I: Øystese - Mo - Børvemarka Terreng: Ca 5 km på bygdeveg, 2 km på sti Litt stigning (høgdeskilnad ca 100 m) Tid: Ca 2 timar Foto: Magnar J. Fiksen Vi tek av frå Rv 7 ved rundkøyringa i Øystese, og set bilen på parkeringsplassen i sentrum. Vi følgjer fylkesvegen merka Fitjadalen ca 250 m, til vegkryss. Her tek vi av på veg merka Sjusetevegen (kvitt skilt) forbi Øystese gymnas og forbi Vik-gardane. Etter ca. 1 km kjem vi til Nobbo (1), her tek vi inn på sidevegen som er skilta Borgevegen. Ved vegskiljet (2) tek vi av på vegen til høgre,merka Åsen. Her er det først ein flat strekning, på høgre hand ser vi Mo-gardane. Dette er mellom Turn off the Rv7 at the roundabout at Øystese and park in the car park in the centre. Walk along the main road to Fitjadalen for about 250 metres to the cross roads. Follow the road marked Sjusetevegen (white signpost) past Øystese senior school and the Vik-farms. You arrive at Nobbo (1) after about 1 km and take the side road marked Borgevegen. At the cross roads (2), take the road to the right signposted Åsen. The first part is flat with the Mo farms to the right, some of the finest farms in the area where pig and dairy farming are the main activities. The road climbs slightly up to Åsen (3), an old cotters farm, recently converted to a family home. Pass through the gate on the marked footpath. Please remember to close the gates! The path leads up an incline, over a pasture and further on through cultivated fields until you arrive at Skifteskarvsleet, the boundary between the Børve and Valland farms (4). Take a left turn towards the Børve farms. Descending you will see the Hardanger Fjord and Herand and Svåsand on the Jondal side and the Folgefonna Glacier (1,600 masl) as a natural focus. You will walk through an open, cultivated landscape of grassy pastures. You can make a short side trip to Hetlehovden (5) where the remains of an old crofters farm can be seen. People lived here until the end of the thirties, cultivating a small plot near the house, enough to feed a few cows and sheep. The man of the house also made spinning wheels. At the cross roads at Børve (6), turn left towards Kyrkjeleite (7), and enjoy the view of Øystesebygda (the village of Øystese and its Church, hence

12 dei finaste gardane i bygda, her vert det drive mjølke- og svineproduksjon. Vegen stig litt opp mot Åsen (3), ein gamal husmannsplass. Det gamle huset er bygt om, er no bustad for ein ung familie. Gå gjennom grinda på den merka stien. Ver venleg, hugs å lata att grindane! Stien går oppover ein skråning, over eit beite og vidare langs dyrka mark til vi kjem til Skifteskarvs- leet, som er grensa mellom gardane Børve og Valland (4). Her tek vi til venstre, mot Børve-gardane. Her er gamal slåttemark med ei utløe bygd i grindverk, (stavbygg), ein konstruksjon vi finn att i stavkyrkjene. Løa vart nytta til å lagra turrhøy til vinterfor, og foret vart frakta heim på vinterføre. No vert graset slått og lagt i silo heime på garden. Løfter vi blikket og ser til fjells, ser vi Torefjell (1050 m.o.h.), i bakgrunnen mot høgre Skrott (1320 m.o.h.) og det meir langstrekte Manfjell (1263 m.o.h.) Ved å følgja fjellrekkja endå lengre mot høgre, finn vi den runde Simlenuten, Klyvenuten og den spisse Fagreseteggja. Dei tre sistnemnde ligg på austsida av Fyksesundet, som skjer seg inn til Botnen. Under Torefjell ser me garden Kjosås, med fem bruk der det vert drive mjølkeproduksjon og sauehald. Når vi går nedover, ser vi Hardangerfjorden med Herand og Svåsand på Jondalssida, og med isbreen Folgefonna (1600 m.o.h.) som eit naturleg blikkfang. Vi går gjennom eit ope kulturlandskap med grasmark til slått og beite. Ta gjerne ein avstikkar på jordbruksvegen til Hetlehovden (5) der det er tufter etter ein husmannsplass. Fram til slutten av 1930-åra budde ein familie her. Dei hadde ein liten flekk dyrka jord rundt husa, nok til å fø eit par kyr og nokre sauer. I tillegg til husdyrhaldet laga mannen i huset spinnerokkar. Ved vegkrysset øvst på Børve (6) tek vi til venstre innover til Kyrkjeleite (7), der vi har fint utsyn over Øystesebygda med kyrkja (herav namnet Kyrkjeleite). Vegen går bratt nedover til Borge (8), der det i dag vert drive staudegartneri. Herifrå går også ein veg gjennom byggjefeltet på Vavollen, og vidare til sentrum. Vi går mellom husa på Borge, og held fram nedover forbi garden Hovdane, der dei har sauedrift, og kjem til vegkrysset (2) og nedatt i fylkesvegen. the name Kyrkjeleita, Church Place). The road descends steeply to Borge (8), where you will find a flower nursery. There is also a road through the residential area to the centre. You take the road between the houses at Borge and carry on past the Hovdane Sheep Farm until you reach the cross roads (2) and walk down to the main road. Walk II: Børvemarka -Tolomarka Terrain: Approximately 5 kms on country roads, 2 km on footpaths. Slight incline (approximately 140 metres) Time: About 2 hours Take the same route as for walk I until you get to Skiftesskarvsleet (4) and then turn right towards Grodalen. You will pass an outlying wicketbuilt barn, the same building method used in the old stave churches. The barn was used to store hay for winter feed. Nowadays the hay is stored in silos on the farm. The Torefjell (Tore Mountain) looms 1050 metres above sea level and in the background to the right you will see Skrott Mountain 1320 metres and Manfjell (1263 metres). Further to the right is the rounded Simlanuten, Klyvenuten and the peaked Fagreseteeggja. The three last named lay on the east side of Fyksesundet, that cuts into Botnen. The 5 Kjosås sheep and dairy farms lie at the base of Torefjell. At Grodalsleet you can take the right hand footpath and walk up to the main road near Skålheim (12). Another alternative is to take the path to the left through Grodalen. You will pass through woods with both pine and deciduous trees. Walk pass the rifle range (10) and you meet the main road (11), turn right and follow the road back to the starting point. There is parking available at the rifle range (10) which is an alternative starting point for the walk. Tur II: Børvemarka -Tolomarka Terreng: Ca. 5 km. på bygdeveg, 2 km på sti. Litt stigning (høgdeskilnad ca 140 m) Tid: Ca 2 timar Følg tur I til Skiftesskarvs-leet (4). Her tek vi til høgre, mot Grodalen. Ved Grodalsleet (her var det tidlegare grind) kan vi ta stien rett fram, vi kjem då opp i fylkesvegen nær Skålheim (12). Eit anna alternativ er å følgja stien til venstre gjennom Grodalen. Vi går gjennom skogsterreng med blandingsskog med lauvtre og furu. Vi passerer skytebanen (10) før vi møter fylkesvegen (11), tek til høgre og følgjer denne tilbake til utgangspunktet. Ved skytebanen (10) er der også mogelegheit for parkering. Dette kan vera alternativt utgangspunkt for rundturen. Hugs: Grunneigarane har opna opp for turvegen, og alle som fylgjer veg og sti må forvalta denne invitasjonen på best mogeleg måte. Hugs og lat att grindar, ver var om dyr i marka, og far fint med naturen. Ver merksam på lokale reglar for bandtvang for hundar. Sjølv om fotturane er lagt godt tilrette og merka, kan det alltid vera noko som endrar seg, eller synest å mangla. Dei som har lagt turane tilrette, tar ikkje ansvar for skader eller anna som måtte skje under turen. Turen blir gjennomført på eige ansvar og risiko. Remember: The landowners have opened their land to visitors, and no-one using the roads or paths should abuse this invitation. Remember to close gates behind you, don t disturb or feed animals, and take care with nature. Dogs must be on a lead. Although the walks are well marked and prepared, things may change, or appear to be missing. Those responsible for laving out the walks do not accept any responsibility whatsoever for any injury or damage caused during any participation in any or all walks. Lagt tilrette og utgitt av Hordaland fylkeskommune i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga og Hordaland og Bergen Reiselivsråd. 20B Kopiering er ikkje tillatt All rights reserved. BODONI HUS

13 Fottur/Walk Fitjadalen Sjå Tur 20 for reiserute og fotturar See Tour 20 for route and walks 20 C Fotturen følgjer ein gamal sti rundt vatnet, den såkalla Sogestien. Langs stien er der sett opp 27 opplysingsskilt, som fortel om livet i Fitjadalen i eldre dagar. The walk follows an old path, now known as the History Trail (Sogestien), round the lake, and 27 signs along the way provide information on valley life in times past. 10 Geitabruhølen Storelva Fete 11 Blekeld Kongshovden Vikehelleren 750 m 700 m 650 m 600 m 550 m 500 m 450 m 400 m 350 m 300 m 250 m Valaberget Fitjadalsvatnet 9 (lake) 8 Alt. 2 Alt. 1 Sogestien Lauvvik Kvannvik Klubben Hengleberg 4 12 Soget 3 Blåkoll km 1 Klypeleitet Krossnes Svarthammaren Bleiksteinsmyr Til Øystese Byrkjenes. Route and places of interest Foto: Willy Haraldsen Option I Terrain: Flat, approx. 4 km footpath, 3 km tarmac road Time: Approx. 2.5 hours From roundabout on Rv7 at Øystese village, take turning for Fitjadalen and follow this road uphill for about 3,5 km. Park at Klypeleite (1), from where the road heads downhill and you have a view of Fitjadalsvatnet (lake). The Fitjadalen valley starts here, and the lake is about 100 m down the hill. Rute og ymse av interesse Alt I: Terreng: Ca. 4 km på sti, 3 km asfaltert bilveg. Flatt terreng. Tid: Ca: 2 1 /2 time Frå Rv 7 i rundkøyringa ved Øystese sentrum køyrer du av på vegen som er merka Fitjadalen, og følgjer denne vegen oppover lia ca. 3,5 km. Ved Klypeleite (1), der vegen hallar nedover, ser du Fitjadalsvatnet. Parker bilen ved Klypeleitet. Her opnar Fitjadalen seg, og det er ca 100 m. unnabakke til vatnet. Vi startar turen med opne sansar, og let tankane gå bakover i tid, til dei som har gått før oss, og som har hatt andre grunnar til å gå her enn det vi har.vi går inn på stien ved skiltet som viser Sogestien, og går ned til Blåkoll (2). Derifrå følgjer vi den gamle stølsvegen oppover til Soget (3). Dersom vatnet står høgt, dannar utløpet av vatnet eit kraftig sog. Er du på rotur, kan det vera farleg å koma for langt ned mot utløpet. Mange har hoppa ut av båten og redda seg i siste liten, og fleire båtar er tekne av elva. I ein strekning på om lag 100 m. ved Soget finst det restar av trekol i stien, som går midt gjennom gamle kolmiler. Det er lov å bada i vatnet, og ein kan bruka robåt. Bruk av motor er derimot forbode. I Fantaholo er der fin sandbotn, og vegen ved Hengleberg (4) dannar eit naturleg stupebrett. Vatnet er ca 20 m. djupt her.på stølsbakkane i Kvannvik (5) kan vi studera gamal og ny byggeskikk. Ved brua (6) forlet vi Sogestien for ei stund, og kryssar elva. Ta gjerne ein avstikkar ned til vatnet ved tjøremila (7) I 1957/58 Start the walk by casting your thoughts back in time, imagining the people who used to use this path not for pleasure, but for going about their daily life and work. From the sign marking the start of the History Trail, follow the path downhill to Blåkoll (2), from where you take the old shieling road up to Soget ( the whirlpool ) (3). If the water level in the lake is high, the outflow forms a powerful whirlpool, and it can be dangerous to row too far down the lake. Many people have jumped clear at the last moment and saved their lives, while their boats were consumed by the current. For about 100 m near the whirlpool, you can see traces of charcoal in the path, which runs straight through the site of former charcoal kilns. Bathing and rowing are permitted in the lake, but motorboats are prohibited. The lake-bed at Fantaholo is nice and sandy, while the path at Hengleberg (4) forms a natural diving board. The water here is about 20 m deep. The shielings at Kvannvik (5) provide a comparison between old and new architecture. At the bridge (6) we leave the History Trail for a while and cross the river. You may like to make a detour down to the lakeside at the tar kiln (7). The farmers of Vik and Mo stopped using the shielings at Kvannvik in 1957/58, but those at Ruedal (an hour s walk from here) remained in use until We pass Lauvvik shieling and rejoin the History Trail at the charcoal kilns (8), bearing right at the junction of the path. Straight ahead you have a fine view over the shieling pasture at Fete. The highest mountain in the distance is Skrott, 1,320m above sea level. The viewpoint (9) below Valaberg is a great place for a picnic. Many trees and bushes flourish on

14 slutta bøndene på Vik og Mo å støla i Kvannvik. På Ruedal (1 times gange herifrå) var der budeier og støling til Vi passerar stølen Lauvvik og kjem innatt i Sogestien ved kolmilene (8) og tek til høgre ved vegskiljet. Framme på kanten er der fint utsyn mot stølsvollen på Fete. Høgaste fjell i bakgrunnen er Skrott, 1320 m. o.h. Ta gjerne ein matpause under Valaberg ved Utsyn (9). I lia veks mange varmekjære treslag, ask, alm, hassel og selje, 10 m. frå stien står ei stor selje som er fin å klatra i.. Elles er or og bjørk dei vanlege viltveksande treslaga, all gran er planta. Medan du sit her ved bordet, tenk på at hare, rev, hjort, hauk, kongeørn og alle songfuglane held auge med deg, sjølv om du ikkje ser dei! Ta deg god tid ved Geitabruhølen (10), men ver forsiktig! Froskemenn som har vore nede i hølen, fortel om fantastiske jettegryter og holer under vatnet.vi passerer Fete og kjem til parkeringsplassen ved enden av bilvegen. Vegen opp til Fitjadalen vart bygd under siste verdskrigen. I Fitjadalen var det mykje skog, og trevirket vart saga opp til knott, små trestykke som vart nytta som brensel på gassdrivne generatorar på bilar. Frå Fete går ein bomveg vidare til Botnane. Ved bommen kan vi kjøpa fiskekort for fiske i fleire vatn oppe i fjellet. Fisket i Fitjadalsvatnet er fritt, og gratis. Det er også lovleg å fiska med garn, 26 omfar / 24 mm. høver godt. Vanleg storleik på fisken er gr., men i 1997 vart der teke fisk på 4,8 kg. Mellom to elvar ligg husa på småbruket Blekeld (11). I tidlegare tider budde folk her heile året, dei andre bygningane i Fitjadalen var stølshus. Snu deg attende ved Krossnes, her har du fin utsikt mot Fete, Botnane og fjella i bakgrunnen. Ved Klubben ser du over mot Kvannvik og Lauvvik, med Torefjell (1050 m.o.h), Kongshovden ( 700 m. o.h.) og Ullnos i bakgrunnen. Det er omlag 85 hytter i Fitjadalen (1998). Her er ikkje elektrisk straum til hyttene. Friskt vatn vert henta i elvar og bekker, ved til oppvarming finst i skogen, og det er rikeleg fisk i vatnet.vi tek ein tur nedom nausta (12) for å studera lafteteknikken, nausta er nyleg restaurerte. Alt II: Terreng: Ca. 6 km. på sti, 3 km asfaltert bilveg. Bratt stigning på ein del av stien. Tid: Ca. 1 time i tillegg til alt. I. Har du høve til det, ta turen om Vikehelleren og Kongshovden. Under helleren vart det lagra høy i eldre tid. Her er også helleristing med skip og mannskap, og du kan sjå nokre små groper i fjellet, offergroper. Nærare opplysingar finn du på tavlene langs Sogestien. the sunny slopes here: ash, elm, hazel and willow. A large willow tree, ideal for climbing, stands 10ÿm from the path. The other species commonly growing wild here are alder and birch; all the fir trees are planted. As you sit at the picnic table here, remember that hares, foxes, deer, hawks, golden eagles and all the songbirds are watching you, even if you can t see them! Take your time to admire Geitabruhølen (10), but be careful! Frogmen who have explored the pool have described fantastic underwater potholes and caverns. Passing Fete, we reach the car park at the end of the public road. The road up to Fitjadalen was built during the Second World War. There were large forests in the valley, and the timber was sawn into small pellets used as fuel for vehicles powered by gas generators. From Fete, a toll road extends to Botnane. At the toll barrier you can buy fishing permits for several mountain lakes. Fishing in Fitjadalsvatnet is open to everyone, free of charge. Net fishing is also permitted (recommended mesh size 24mm). The normal fish size is g, but a 4.8kg specimen was caught in Blekeld farmhouse (11) lies between two rivers. In former times, this smallholding was inhabited all year round, unlike the shielings in Fitjadalen which were occupied only in summer. If you look back at Krossnes, you will have a splendid view of Fete, Botnane and the mountains beyond. From Klubben you look out on Kvannvik and Lauvvik, with Torefjell (1,050m), Kongshovden (700m) and Ullnos in the distance. There are about 85 cabins in Fitjadalen (1998 figure), none of them with mains electricity. Fresh water is fetched from streams and rivers, the forests provide wood for burning, and fish are plentiful in the lake. Take a walk down to the newly restored boathouses (12) to study the way it is built, using logs. Option II Terrain: Approx. 6 km footpath (steep in places), 3 km tarmac road Time: Approx. 1 hour extra to alt I. If you have the opportunity, follow the History Trail past Vikehelleren and Kongshovden. In the old days, hay was stored beneath the overhanging rock at Vikehelleren. There are also rock carvings depicting ships and men, and the small hollows you can see in the hillside were used for sacrifices. The information boards along the History Trail provide further details. Hugs: Grunneigarane har opna opp for turvegen, og alle som fylgjer veg og sti må forvalta denne invitasjonen på best mogeleg måte. Hugs og lat att grindar, ver var om dyr i marka, og far fint med naturen. Ver merksam på lokale reglar for bandtvang for hundar. Sjølv om fotturane er lagt godt tilrette og merka, kan det alltid vera noko som endrar seg, eller synest å mangla. Dei som har lagt turane tilrette, tar ikkje ansvar for skader eller anna som måtte skje under turen. Turen blir gjennomført på eige ansvar og risiko. Remember: The landowners have opened their land to visitors, and no-one using the roads or paths should abuse this invitation. Remember to close gates behind you, don t disturb or feed animals, and take care with nature. Dogs must be on a lead. Although the walks are well marked and prepared, things may change, or appear to be missing. Those responsible for laving out the walks do not accept any responsibility whatsoever for any injury or damage caused during any participation in any or all walks. Lagt tilrette og utgitt av Hordaland fylkeskommune i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga og Hordaland og Bergen Reiselivsråd. 20C Kopiering er ikkje tillatt All rights reserved. BODONI HUS

15 Fottur/Walk Gullfiskvatnet/Goldfish lake/goldfischsee - Øystese Sjå Tur 20 for reiserute og fotturar See Tour 20 for route and walks 20 D Fisken gullvederbuk har gjort Skårsvatnet kjend over heile landet som «Gullfiskvatnet», etter at den vart utsett her i It is the golden ide that has made Skårsvatnet lake known all over the country as the Goldfish lake, after it was introdused to the lake in the summer of Die gelbe Aland wurde im Sommer 1914 im See Skårsvatn ausgesetzt und hat den See als Goldfischsee im ganzen Land bekannt gemacht. Klippe Soldal Porsmyr «Gullfiskvatnet» Skårsvatnet 500 m 450 m 400 m 350 m 300 m 250 m 200 m 150 m 100 m 50 m 0 Fyksesundbrua Fykse Hellestveitåsen Melstveitåsen 7 7 Øystese m 1 km Gullfiskdammen - Skårsvatnet. Foto: Jan Rabben Rute og ymse av interesse Route and places of interest Route Frå Rv7 i rundkøyringa ved Øystese sentrum køyrer du oppover vegen som er merka Soldal. Om Gullfiskvatnet: Skårsvatnet «Gullfiskvatnet» - er eineståande i distriktet med sine fem fiskeartar: Gullvederbuk, ein fargevariant av vederbuk (Leuciscus idus), karuss (Carassius carassius), aure (Salmo trutta), ål (Anquilla anquilla) og trepigga sting- From roundabout on Rv7 at Øystese village, take turning uphill for Soldal. The Goldfish lake: Skårsvatnet the goldfisk lake - is unique in this district having five different species of fish: The golden ide a coloured variety of the ide (Leuciscus idus). Crucian carp (Carassius carassius), trout (Salmo trutta), eel (Anguilla Verlassen Sie die Strasse Rv7 bei dem Kreisverkehr in Øystese, und folgen der Strasse nach Soldal. Der Goldfischsee: Das Skårsvatn Goldfischsee - ist einzigartig in deisem Bezirk, es hat fünf Fischarten: Die gelbe Aland, eine farbenprächtige Art der Aland (Leuciscus idus); Karausche (Carassius

16 sild (Gastreosteus aculeatus). Vatnet har ei flatevidde på 82 dekar og ligg 113 meter over havet. Gullvederbuk og karuss vart utsett i vatnet i Dåverande statslege i Bergen, Klaus Hansen, bror til Armauer Hansen som oppdaga leprabasillen, var på reise i distriktet for å kartleggja tuberkulose saman med distriktslegen i Kvam, Munch Søegaard. Distriktslegen fortalde at Skårsvatnet var fisketomt. Klaus Hansen uttalte då at han kunne skaffa fisk som ville tole «klimaet» i vatnet. På den tida fanst både gullvederbuk og karuss i nokre dammar i Nygårdsparken i Bergen. Eit par spann med desse fiskane vart sende med rutebåten frå Bergen til Øystese. Korleis gullvederbuken har kome til Bergen er usikkert, men han har truleg vore prydfisk i dammar både i Nygårdsparken og på Milde utanfor Bergen. Gullvederbuken i Nygårdsparken strauk med i nokre harde kuldevintrar midt i 1920-åra. I Europa er gullvederbuk kjend frå Tatrafjella (1.350 m.o.h.) i Tsjekkia. I Noreg finst den einaste ville stamma av gullvederbuk i Skårsvatnet. Gullvederbuk er ikkje ein eigen art, men ein fargevariant av vanleg vederbuk. Når gullvederbuken kryssar seg med kvarandre, får ein også vanleg vederbuk. Dei gråsvarte fiskane som er saman med gullvederbuken i vatnet, er vanleg vederbuk. Gullvederfisken kan, som annan karpefisk verta svært gammal, kring 50 år er ikkje uvanleg Både gullvederbuk og stingsild ser du lett i vatnet. Dei andre fiskeartane er vanskelegare å få auga på. Karuss og gullvederbuk høyrer til karpefiskane, ein av dei mest artsrike (om lag 1450 artar) fiskefamiliane som finst. Karpefiskane er den viktigaste matfisken i ferskvatn i verda. Karuss er svært hardfør og greier seg nesten utan oksygen. Han trivst i vegetasjonsrike vatn som ofte kan vera sterkt tilgrodde. Det er ulovleg å fiska gullvederbuk. anguilla), and stickleback (Gastreosteus aculeatus). The lake is 20,5 acres and lies 113 meters above sea level. The golden ide and crucian carp were introdused to the lake in the summer og 1914: Doctor Klaus Hansen from Bergen, whose brother Armauer Hansen discovered the lepra-grem, was in the district of Kvam along with the local doctor Munch Søegaard working together on a survey, involving the spreading of tuberculosis. When doctor Søegaard mentioned that the lake was empty for fish, doctor Hansen said he knew of a species of fish which would adjust well to the conditions. At that time you could find both the golden ide and crucian carp in a pond at Bergen Nygårdsparken. The result was that two buckets of fish were sent from Bergen to Øystese by steamboat and put out into the lake. How the fish first came to Bergen is unknown, but they were probably ornamental fish in the ponds both in Nygårdsparken and Milde, which is just outside Bergen. The golden ide died out in Bergen after a couple of very hard winters around the middle of the 1920 s. In Europe the golden ide is found in the Tatra mountains in the Czech Republic. The only wild species of the golden ide in Norway is here in the Skårsvatn. The golden ide is not a seperate species, but a coloured variety of the ide. When you cross two golden ides, you can also get ordinary ide. The grey/black fish among the golden ones in the lake, are these ide. Like other carp the golden ide can reach a great age and it is not unusual for them to reach 50 years of age. Both the golden ide and the stickleback are easy to see, unlike the other species in the lake. Crucian carp and the golden ide belong to the Carp family, one of the most varied species (about types). Carp are an important food source for fresh water fish. Crucian carp is a very hardy fish which thrives in shallow water, often overgrown with vegetation in the lake. It is illegal to catch the golden ide. carassius); Forelle (Salmo trutta), Aal (Anguilla anguilla) und den dreistacheligen Stichling (Gastreosteus aculeatus). Der See hat eine Fläche von 8,2 Hektar und liegt 113 Meter über dem Meerespiegel. Die gelbe Aland und die Karausche wurden im Sommer 1814 im See ausgesetzt. Der damalige Staatarzt im Bergen, Klaus Hansen (der Bruder des Armauer Hansen, der Entdecker des Lepraerregers) reiste durch unseren Bezirk im mit dem Bezirkarzt Munch Søegaard die Turberkuloseverbreitung zu untersuchen. Damals erzählte der Bezirkarzt dass der See Skårsvatn fischlos wäre. Klaus Hansen meinte darauf, er könne Fisch beschaffen der des Klima verträgt. Zu dieser Zeit gab es sowohl gelbe Aland als auch Karausche in ein paar Teichen im Nygårdsparken beim Museum im Bergen. So wurden ein paar Eimer gefüllt mit Fischen, per Boot von Bergen nach Øystese geschickt. Wie die gelbe Aland nach Bergen kam ist nicht gantz klar, aber es war wahrscheinlicch Zierfisch in den Teichen vom Nygårdsparken und in Milde, ausserhalb von Bergen. Die gelbe Aland im Nygårdspark starben während eines kalten Winters in den 1920-er Jahren. In Europa ist die gelbe Aland vom Tatragebirge (1350 m. ü. NN) in der Republik Tchecho bekannt. Den einzigen wilden Stamm des gelbe Aland in Norwegen findet man bei uns im Skårvatn. Die gelbe Aland ist keine eigene Spezie, sondern nur ein farbenprächtige Art des Alands. Wenn die gelbe Aland sich untereinander kreuzen können normale Alande entstehen (die Fische sind mischerblich, die Farbe ist dominant) Die grauschwarzen Fische, die mit die gelbe Alande im See schwimmen, sind normale Alande. Die gelbe Aland kann wie andere Karpfenarten sehr alt werden, 50 Jahre sind keine Seltenheit. Während man die gelbe Aland und den Stichling leicht entdeckt, sieht man die anderen Fischarten weniger gut. Karausche und die gelbe Aland gehören zur Gattung der Parpfen, eine der artenreichesten Fischart die es gibt (ca ). Karpfen sind die wichtigsten Nahrungfische der Süssenwasserfische. Die Karausche ist recht auspruchslos, sie lebt am liebsten in flachen vegetationsreichen Seen, die meistens auch zugewachsen sein können. Es ist verboten die gelbe Aland zu angeln. Hugs: Grunneigarane har opna opp for turvegen, og alle som fylgjer veg og sti må forvalta denne invitasjonen på best mogeleg måte. Hugs og lat att grindar, ver var om dyr i marka, og far fint med naturen. Ver merksam på lokale reglar for bandtvang for hundar. Sjølv om fotturan er lagt godt tilrette og merka, kan det alltid vera noko som endrar seg, eller synest å mangla. Dei som har lagt turane tilrette, tar ikkje ansvar for skader eller anna som måtte skje under turen. Turen blir gjennomført på eige ansvar og risiko. Remember: The landowners have opened their land to visitors, and no-one using the roads or paths should abuse this invitation. Remember to close gates behind you, don t disturb or feed animals, and take care with nature. Dogs must be on a lead. Although the walks are well marked and prepared, things may change, or appear to be missing. Those responsible for laying out the walks do not accept any responsibility whatsoever for any injury or damage caused during any participation in any or all walks. Lagt tilrette og utgitt av Hordaland fylkeskommune i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga og Hordaland og Bergen Reiselivsråd. 20D Kopiering er ikkje tillatt All rights reserved. BODONI HUS

17 Fottur/Walk Ålvik sentrum Sjå Tur 20 for reiserute og fotturar See Tour 20 for route and walks 20 E Byrkjedalsteigen Skjeret 3 Tyrveberget 2 1 Auganes 7 Gråaneset 250 m 225 m 200 m 175 m 150 m 125 m 100 m 75 m 50 m 25 m 0 16 Kvalen Navar Havnaneset Foto: Willy Haraldsen Rute og ymse av interesse Route and places of interest Ålvik var fram til 1905 eit lite bondesamfunn med 4 gardar, nokre plassfolk og handverkarar. Fyrst eit klungjetun, så skilt ut etter brann i I 1905 kjøpte ingeniør Hjort jord- og fallrettar til industriføremål, med industrireising i På 5 år auka folketalet frå om lag 100 personar til 900, før uhell i røyrgata og nedgangstid, med produksjonsstans i 1919/20. Omstilling frå carbidproduksjon til ferrocrom og silisium, frå 1924/25 og full rehabilitering i I dag er det også mellom anna fiskeoppdrett, gartneri og gjødseltørkeri i Ålvik. Terreng: Gangvegar med asfalt og grus. Bratt stigning nokon stadar, parkbenkar langs vegen. Tid: Den lengste turen tar om lag 2 timar. (1) Parkering. På rasteplassen som ligg ved Tyrvefjøra, er ein del av Tyrvegarden, som vart gjenreist i 1894, etter brannen. Området har vore busetjingsstad sidan bronsealderen, spor kan du sjå ved gravhaugen like ved riksvegen på Gråanes. Den nye tida ser du på venstrehanda, Skjeret ein gammal husmannsplass som er dei første «Egne hjem» for tilsette på A/S Bjølvefossen, frå Husa er i funkisstil, og teikna av arkitekt Beer. (2) til (3) fører opp til Vetleveitvegen og «Kleiva» opp i Ålvik, til høgre, Vetletveit, gjennom naturterreng og bustadfelt frå , med utsikt over Skjæret. Vidare innover kjem ein til Ålvik gjestehus. (4) Vegskilje etter «Kleiva», Skulevegen eller «Rundeveien». - Til høgre, det gamle gardstunet, - til venstre, bustadområde frå Du kan og gå til Storhaug og sangertribunen (frå 1958), stemneplass i vakker natur. (5) Bustadane her er frå 1917 og var med dei første familiebustadane etter Until 1905, Ålvik was a small rural community of four farms, a few cotters and some tradesmen. Originally clustered around a square, the village expanded following a fire in In 1905 an engineer named Hjort purchased the land and water rights for industrial purposes, establishing a metals plant (A/S Bjølvefossen) in In five years the population grew from about 100 to 900 people, until an accident in a conduit led to production being halted in 1919/20. After 1924/25 the plant switched from producing carbide to ferrochromium and silicon, becoming fully operational again in Other industries in Ålvik today include fish farming, horticulture and dried fertilizers. Terrain: Tarmac or gravel footpaths, steep in places, park benches en route Time: Max. 2 hours (1) Car park. Beside the lay-by at Tyrvefjøra stands part of Tyrvegarden, a farm rebuilt in 1894 after the fire. This area has been inhabited since the Bronze Age. The burial mound beside the main road at Gråanes contrasts with a piece of more recent history on your left: a house in Functionalist style, designed by Beer, the first to be erected under the own home programme for employees of A/S Bjølvefossen in (2) and (3) lead uphill to Ålvik, via Vetletveitvegen (road) and Kleiva (steep hill). With Vetletveit on your right, you pass through an area of open country and housing (built ) with views over Skjeret. Further on, you come to Ålvik Gjestehus (guest-house). (4) Road junction after Kleiva - Skulevegen/ Rundeveien. On your right, the old farmyard. On your left, housing built You can also walk to Storhaug with its open-air stage dating from 1958, set amid beautiful scenery.

18 brakkebyen. «Grønagato», «Gulagato» og «Rauagato», etter farge på husa. Dei grøne og gule husa var arbeidar husvære, med fire familiar i kvart hus. Dei raude husa til funksjonærane, med to familiar i kvart. Arkitekturen syner såleis skilje mellom arbeidar og funksjonær. (6) og (7) er skilje mellom øvre- og nedrebyen. «Villabyen» som ligg nedanfor, er einebustadar for administrasjon og driftsleiing. Her var og husa raude, medan adm.direktør hadde kvitt hus, som i dag. (7) Eit vegskilje mellom den øvste «brattbakken» som fører ned til «Torget», handels- og industriområde. (8) Vegkrysset mellom Elvely, Skulevegen og Haugenjordvegen. I Elvely står nokre av dei gamle husa, flytta frå industriområde, samt eit kokkelag. (9) Det gamle klyngjetunet i Ålvik, gjenreist etter brannen i «Edelsteinshuset» (nr.7), våningshuset etter Amundsgarden, namnet er frå eigaren som selde til A/S Bjølvefossen. Fru Edelsten selde møblar og mjølk i industrireisinga, fram til Bedehuset (nr.2) har vore kyrkjehus, skule og kafe. I dag er huset tomt. Skulen er opprinneleg frå Langs Karaldeelva og Trånavegen nr.38 går «Grisestien», etter grisehusa som stod her, på den tid folk hadde «villagriser» til matauk. (10) Til venstre Trånav. nr.42, «Hurperud», opprinneleg brakke og husvære/kokkelag for m.a. kontordamene. No endra til bustadhus. Nr. 44, Folkets hus, vart gjenreist i , etter brann i 1944, då det var under tysk okkupasjon. Til høgre, minnesmerke etter dei falne i 2. verdskrig. (11) Trånavegen nr. 52, er det gamle våningshuset til Trånagarden, gjenreist etter brannen i 1892, no Ålvik barnehage. «Stallen», etter den tid det var hestar på garden og tente som stall for Bjølvefossen, som hadde eigen stallmester. No næringsbygning, med nybygg frå 1961, med bibliotek og idrettshus. (12) Kyrkja vart invigd i Arkitekt: Esben Poulsson. (13) Langs «Sjukehusvegen», Trånavegen og «Femtimannsboligen», som var hybelhus for 54 personar, frå Sjukestova nr. 91, frå 1915, hadde to isolat, for å hindra smittespreiing. No er huset utbetra og moderne. (14) Riksveg 7 Ålvikvegen. Attende til Ålvik, der du ser deler av A/S Bjølvefossen. Frå Trånavegen nr. 1 går vegen opp i Ålvik. Trånavegen nr. 3 er Ålvik Industri-arbeidar museum, som er ope på førespurnad på Kvam kulturkontor (telf ). På museet kan du få meir kjennskap til industristaden Ålvik. Husa på museet er frå 1916 og var familiehusvære for 4 familiar. Museet viser og husvære frå og , og ein billedmontasje frå Ålvik. Nr. 1 var skulehus fram til (15) Opp Trånavegen kjem du til Villabyen, frå 1916/17. Ved Villabyen 8-10 ta vegen ned mellom nr. 11 og 5. Før var dette området forbode for arbeidarar. Nr. 11 er representasjonbustaden. (16) Ved Ålvikvegen, på «Blåkol», til høgre, er «torget». Om du ikkje ynskjer å gå gjennom Villabyen kan du gå langs med riksvegen frå (14), eller du kan ta ned «Brattbakken» ved Trånavegen nr. 5 og 7, til Ålvikvegen. Gå no tilbake til utgangspunktet, anten ved å fylgja riksvegen, fram til Skjeret, eller ved å gå ned mot sjøen og Skjerabrekko. Hus nr var opphaveleg husmannsplassen Skjeret. Det som var opphavet til namnet Skjeret vart til molo og båthamn i (5) The houses here date from 1917 and were some of the first family homes built alongside the workers dormitories. The streets are known as Grønagato (green street), Gulagato (yellow street) and Rauagato (red street), depending on the colour of the houses. The green and yellow buildings housed workers (four families to a house), the red buildings housed clerks (two families per house), and the architecture reflects the difference in status. (6) and (7) mark the dividing line between the upper and lower parts of the village. The villa district below comprised detached houses for managers and foremen, which were also painted red. The managing director s house was white, as it still is. (7) Road junction, from where a steep hill leads down to Torget (marketplace), a commercial and industrial area. (8) Junction of Elvely, Skulevegen and Haugenjordvegen. Some of the old houses have been moved from the industrial area to Elvely, along with a refectory. (9) The old village square of Ålvik, rebuilt after the fire of Edelsteinshuset (no.7), originally the Amundsgarden farmhouse, is named after the landowner who sold the area to A/S Bjølvefossen. Mrs Edelsten continued to sell furniture and milk during the industrialization period until Bedehuset (the meeting-house, no. 2) has been used as a church, school and café, but is currently unoccupied. The school dates from Grisestien (pig path) runs from Karaldeelva (river) to Trånavegen no. 38 and takes its name from the pigsty that once stood here, in the days when people used to keep domestic pigs. (10) On your left, Trånavegen no. 42, Hurperud, originally the secretaries dormitory, living quarters and refectory, now a private house. No. 44, Folkets Hus (community centre), was rebuilt 1948/49 following a fire during the German occupation in On your right, a memorial to those killed in the Second World War. (11) Trånavegen no. 52 is the old Trånagarden farmhouse, rebuilt after the fire in 1891 and now used as a nursery school. The stables remained in use by A/S Bjølvefossen, which employed its own groom, and are now commercial premises, with an extension from 1961 incorporating a library and gymnasium. (12) The church, designed by Esben Poulsson and consecrated (13) Further along Trånavegen, Femtimannsboligen (built 1948) contained lodgings for 54 people. No. 91, the infirmary, was built 1916 and has since been renovated and modernized. Originally it contained two isolation rooms for infectious patients. (14) Riksveg 7, Ålvikvegen, takes you back into Ålvik, where you can see parts of the A/S Bjølvefossen plant. From Trånavegen no. 1 the road leads uphill to the village. Trånavegen no. 3, the Ålvik Industrial Workers Museum, is open by prior arrangement with Kvam district cultural services (tel ). The museum building, dating from 1917, was originally living quarters for four families. The museum also displays living quarters from the 1920s and 1950s and a collection of historical photographs. Trånavegen no. 1 was the schoolhouse until (15) At the end of Trånavegen you reach Villabyen (villa district), built 1916/17. From nos. 8-10, take the road leading downhill between nos. 11 and 5. This area used to be off limits for workers. No. 11 is the company guest-house. (16) On the right-hand side of Ålvikvegen at Blåkol is the market-place. To cut out the villa district, follow the main road from (14) or cut down the steep hill from Trånavegen nos. 5 and 7 to Ålvikvegen. Return to your starting point via the main road or via the shore and Skjerabrekko. House no was originally a croft, Skjeret, named after the skerry which was made into a breakwater and marina in 1963/64. Hugs: Grunneigarane har opna opp for turvegen, og alle som fylgjer veg og sti må forvalta denne invitasjonen på best mogeleg måte. Hugs og lat att grindar, ver var om dyr i marka, og far fint med naturen. Ver merksam på lokale reglar for bandtvang for hundar. Sjølv om fotturane er lagt godt tilrette og merka, kan det alltid vera noko som endrar seg, eller synest å mangla. Dei som har lagt turane tilrette, tar ikkje ansvar for skader eller anna som måtte skje under turen. Turen blir gjennomført på eige ansvar og risiko. Remember: The landowners have opened their land to visitors, and no-one using the roads or paths should abuse this invitation. Remember to close gates behind you, don t disturb or feed animals, and take care with nature. Dogs must be on a lead. Although the walks are well marked and prepared, things may change, or appear to be missing. Those responsible for laving out the walks do not accept any responsibility whatsoever for any injury or damage caused during any participation in any or all walks. Lagt tilrette og utgitt av Hordaland fylkeskommune i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga og Hordaland og Bergen Reiselivsråd. 20E Kopiering er ikkje tillatt All rights reserved. BODONI HUS

19 Fottur/Walk Herand Sjå Tur 20 for reiserute og fotturar See Tour 20 for route and walks 20 M Her er to alternativ for interessante fotturar, som kan kombinerast om ein ynskjer det. Two alternative walks for country lovers - or why not try both? 8 Mannabuhelderen 7 Gygrasteinen Fredheim 6 Alt. 2 Vassel Tveit Herandsvatent Samland Oppgangssaga i Herand. Langvoll Sævarhagen Eiki Bakko 550 Trå Alt. 1 Herand = Sti/Path = Utsiktspunkt/View-point m 1 km 250 m 200 m 150 m 100 m 50 m 0 Eldhuset på Vassel. Rute og ymse av interesse Alt. I. Terreng: Bygdeveg, sti, lett stigning. Tid: Ca /2 time. Vi parkerer bilen ved Herand båthamn/rasteplass (1). Her er gode servicetilbod og ei triveleg gjestehamn. Legg merke til gamle trehusmiljø og sjøbod, som vitnar om Herand si tid som stad for båtbygging og sjøfart. Etter ein kort spasertur langs Rv550 mot Utne, finn vi eit elvemiljø med Tveiti oppgangssag (2) ved elva bak Aqua Farms. Tveiti oppgangssag er ei fleirblada oppgangssag som har røtter attende til 1700 talet. Saga er ei av dei som har vore lengst i drift i Noreg og er no restaurert og freda. Men det er framleis mogeleg å skjera opptil elleve bord på saga. Materialet har mest vore nytta til trebåtbygging. Vidare kan vi spasera langs elva opp til brua. Denne steinbrua (3) er bygd etter gamal byggeteknikk og utan bruk av anna enn stor stein. Litt lenger oppe på denne stien finn vi murrestar ved elva etter ein gamal vaskeplass, som garden Tveiten har nytta. Litt lenger opp ligg kvernhuset (4) som og tilhøyrer garden. Her vart kornet malt i kverna ved hjelp av vatnkraft. Attende på Rv550 spaserer vi vidare oppover vegen og får etterkvart fin utsikt over vakre Herandsbygda, som ligg spreidd mellom grøne bakkar og Hardangerfjorden. Ved innkøyringa til Herand skule står ein minnebauta over falne i fyrste verdskrig. Ein kan og sjå Herandsholmen som ligg ute i fjorden. På Herandsholmen ligg ein av dei fyrste gjestgjevarstadene i Hardanger frå 1700 talet. Vi vil snart oppdaga ein liten grøn og idyllisk hage på venstre side av vegen, som er skilta med helleristingar. Kalhagen på Bakke (5) har helleristingar frå bronsealderen ( f.kr.) med heile 23 meneskefigurar. Mariskarvet er kjend for sine særeigne helleristingar av båtar og mennesker. Nokre av ristingane her er svært sjeldne og finnst ingen andre stader på vestlandet. Det er eige informasjonstavle på staden som fortel meir om helleristingane. Route and places of interest Alternative I: Terrain: Country road, footpath, slight incline. Time: hours. Park at the Herand boat-place/lay-by. (1) Good services and a pleasant harbour. Don t miss the old wooden buildings and boathouse that bear witness of Herand s history of boat building and seafaring. After a short stroll along Rv.550 towards Utne you will find a river environment and the Tveiten Saw (2), by the river behind Aqua Farms. This old reciprocating saw has roots back to the 1700 s. One of the oldest of its type used in Norway and now restored and preserved for posterity. It is still possible to cut 11 planks on the saw. Production was in the main used for boat building. Walk further along the river bank to the bridge. The stone bridge (3) is constructed using traditional dry-walling methods of large stones. A little further along the path you will find the remains of old walls from an old laundry site that was used by the Tveiten Farm. A little further and you come across the mill-house (4), also farm property. The grain was milled by water power. Back on Rv.550, carry on up the road and enjoy the beautiful view of Herandsbygda, spread out between green hills and the Hardangerfjord. A memorial over the fallen of World War I can be found at the entrance to Herand School. You can also see Herand Islet, out in the fjord. One of the first (from the 1700 s) guesthouses in Hardanger can be found on the islet. You will soon see an idyllic little garden on the left hand side of the road. The garden is signposted with rock carvings. The garden - Kalhagen - at Bakke (5) boasts bronze age ( BC) rock carvings of 23 human figures. Mariskarvet is known for its seldom rock carvings of people and boats. Some of the motives are extremely rare and are only to be found here. Check the tourist information board at the site for more details.

20 Vidare langs Rv550 tek vi av ved skiltet inn til Vassel. Vi går langs Herandsvatnet som i si tid var demt opp med røyrgate ned til det fyrste elverket i Jondal frå Ein kan ved enden av vatnet sjå restar etter demningshus og røyrgate. Vi kjem opp til garden Vassel, ein gard som vil satsa på både kultur og turisme. Vidare: Sjå Alt. II. Alt. II. Terreng: Gardsveg og sti, kupert. Tid: Ca. 1 time. Vi svingar av frå Rv550 ved Herandsvatnet og parkerer på Vassel. Eigarane, Håvik, driv Vassel Hytter og Camping, i tillegg til gardsbruk. Garden ligg ned mot Herandsvatnet med Kalvafossen på andre sida av bygda. På Vassel ligg det største eldhuset (6) i Hardanger. Det er eit nybygg frå 1995 sett opp i stein frå hellebrotet på Solesnes etter gamal byggeskikk og handverkstradisjon. Eldhuset har sitjeplass til 50 gjester og vert nytta til servering av rjomegraut og spekemat, ølbrygging, krotakake- og lefsebaking. Ølet vert brygga av korn etter gamal skikk og bør smakast! Frå eldhuset fylgjer vi skilta gardsveg vidare innover frodige beiter, heile tida med fin utsikt over Herandsbygda. Der gardsvegen sluttar er det skilta ein bratt sti opp til venstre til Mannabuheldren (7). Denne heldren har vorte til ved at hardare bergarter heng att oppe, medan den mjuke fylitten under har forvitra. Namnet kan ha noko med at ein antar det budde folk her under bronsealderen, kanskje tidlegare og. Elles har heldren gjeve ly til vegfarande og dyr gjennom tidene. Her er fint å ta seg ein liten pause. Stien fortset nedover mot Vassel under det særmerkte berget, men det er og mogeleg å ta seg ein kort avstikkar opp til Melsvegen (8). Den raude fargen i berget er kobber, og det vart på 1700 talet teke ut kobber og seinare svovelkis frå Mælsfjellet. Like nedanfor Mannabuheldren er det skilta til Gygrasteinen (9) mellom/ under store steinar. Gygra er ei trollkjerring, og steinen ber preg av at ho har prøvd å bera steinen på ryggen. Kanskje har ho lagt steinen ifrå seg nett her. Slike jettegryter vert danna ved at vatn og småstein gjennom tid lagar gropar i fjell og stein gjennom ein sirkelliknande sliping. Jettegrytene får ofte finslipte og avrunda kantar og vert store hol i berget. Når vi kjem opp på stien att, fylgjer vi den vidare nedover. Legg merke til den frodige edellauvskogen, særmerkt vegetasjon og blomar, som t.d. raude og gule orkidear, som veks i næringsrik fylittjord. Langs stien kan vi sjå at dei større heldrane under berget har vore gode tørke- og oppbevaringsstader for ved. Langs stien er det fleire gode utsiktspunkt og det er mogeleg å sjå heilt ned i hamnebassenget i Herand, Herandsholmen og snøkvite fjelltoppar på andre sida av fjorden. På siste del av turen passerer vi den gamle vårfloren (10), der kyrne tidlegare vart mjølka den tid dei gjekk på beite om våren. Framleis går dyr på beite på dei grøne bakkane på Vassel. Attende på garden kan vi leige båt og fiska i Herandsvatnet, nytta overnattingstilbod eller berre vera ein del av eit levande gardsmiljø. Carry on along Rv550 and turn off to Vassel. Walk along Herandsvatnet (the lake), once dammed and piped down to the first generating plant in Jondal (1914). You can still see the remains of the dam house and the pipes at the end of the lake. You will now be at the Vassel Farm, a local centre of culture and tourism. Further: See alternative II. Alternative II: Terrain: Farm road and footpath, hilly. Time: Around 1 hour Turn off Rv.550 at Herandsvatnet and park at Vassel. The owners, the Håviks, run Vassel Cabins and Camping as well as running a farm. The farm lies near Herandsvatnet, close to Kalvafossen, on the other side of the hamlet. The largest furnace house in Hardanger (6) is in Vassel. Its a modern building, built by hand in 1995 using traditonal methods from stone quarried at Solesnes. The furnace house seats 50 guests and sour cream porridge together with dried salted meat is served here. Try the specialities, krotakake and lefse - not to mention the home brewed beer! Leaving the furnace house, follow the signposted farm road through lush green pastures while enjoying the views of Herandsbygda. At the end of the farm road there is a signposted steep path up to the left to Mannabuheldren (7). This heldre (overhang) was formed when the harder rocks at the top remained in place while the softer phyllite at the base eroded. The name may have something to do with the belief that there was a settlement her in the bronze age - and maybe even earlier. The overhang has provided shelter for travellers and animals for many centuries. Why not take a break here?. The path carries on down towards Vassel down the side of the mountain, but you may also like to take a short walk up to Melsvegen (8). The red hue in the rocks is copper, which was still being mined in the 1700 s - pyrite was mined here later. Just below the Mannabuheldren follow the signposts Gygrasteinen (9) through and under giant stones. Gygra is a mythical female Troll and the stones show the marks from when she tried to carry them on her back... maybe you re standing next to one she s just put down. The potholes you see in the rock bed are formed by the action of thousands of years of rainwater moving small stones in a circular action that grinds away the rock, often leaving a smooth face. Some of the pot holes can be several metres in diameter. Once back on the footpath, carry on down, enjoying the rich deciduous woods and the unique flora, for example red and yellow orchids thriving in the rich phyllite soil. Along the footpath you will walk under large overhangs that have served as first class drying and storage places for logs through the years. There are many wonderful viewpoints along the trail, and you can see straight down into Herand Harbour in some places. Take in the beautiful views of Herandsholmen and the snow clad mountains across the fjord. The last stretch of the walk takes you past the old spring cattle sheds (10), where the cows were milked when they were put out to graze in the spring. Grazing still takes place in Vassel s green pastures. Back at the farm, you can rent a boat and go fishing in Herandsvatnet, stay overnight or just steep yourself in the atmosphere of a living farm environment. Hugs: Grunneigarane har opna opp for turvegen, og alle som fylgjer veg og sti må forvalta denne invitasjonen på best mogeleg måte. Hugs og lat att grindar, ver var om dyr i marka, og far fint med naturen. Ver merksam på lokale reglar for bandtvang for hundar. Sjølv om fotturane er lagt godt tilrette og merka, kan det alltid vera noko som endrar seg, eller synest å mangla. Dei som har lagt turane tilrette, tar ikkje ansvar for skader eller anna som måtte skje under turen. Turen blir gjennomført på eige ansvar og risiko. Remember: The landowners have opened their land to visitors, and no-one using the roads or paths should abuse this invitation. Remember to close gates behind you, don t disturb or feed animals, and take care with nature. Dogs must be on a lead. Although the walks are well marked and prepared, things may change, or appear to be missing. Those responsible for laving out the walks do not accept any responsibility whatsoever for any injury or damage caused during any participation in any or all walks. Lagt tilrette og utgitt av Hordaland fylkeskommune i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga og Hordaland og Bergen Reiselivsråd. 20M Kopiering er ikkje tillatt All rights reserved. BODONI HUS

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går TORHEIM Fjellvettregel nr. 2 Meld frå kvar du går Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. 11. BRANDEN / LOTSSKARET Same start og parkering som til Navestøylen. Tid: ca. 2 t. til Branden og Lotsskaret Høgd:

Detaljer

SØRSIDA AV EIDSFJORDEN

SØRSIDA AV EIDSFJORDEN Tassen på tur. Foto: Åse Huse Fjellvettregel nr. 1 Legg ikkje ut på langtur utan trening 11 12 Turar på Torheim er omtalte av Aud og Jarle Torheim 1. HORNET FRÅ HAMNES Hamnes, ca. 16 km frå Eid Start:

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Foto: Åse Huse HOLMØYVIK SKAUSET. Fjellvettregel nr. 3. Vis respekt for veret og vermeldinga

Foto: Åse Huse HOLMØYVIK SKAUSET. Fjellvettregel nr. 3. Vis respekt for veret og vermeldinga Foto: Åse Huse Fjellvettregel nr. 3 Vis respekt for veret og vermeldinga TORHEIM Turar i området frå Holmøyvik til Skauset er omtalte av Lars Birger Holmøyvik 21. RANDASAGA Holmøyvik ved Hjelle Snikkerverksted,

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Everest in Full Picture - Basix

Everest in Full Picture - Basix Lukla Retrace the route from your earlier part of your trek to Lukla (approx. 4 hrs) (2840m) Tell : +47 22413030 Epost : felles@reisebazaar.no Web : www.reisebazaar.no Dronningensgate 23, 0154 Oslo, Norway

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Invitasjon til samling i Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap Rosendal 25 26. august 2008

Invitasjon til samling i Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap Rosendal 25 26. august 2008 Invitasjon til samling i Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap Rosendal 25 26. august 2008 Baroniet Rosendal er vertskap for den 7. samlinga i det Nasjonale Museumsnettverket for Kulturlandskap.

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

På veg til Blåfjellet. Foto: Odd Harald Heggen HEGGJABYGDA. Fjellvettregel nr. 4. Ver rusta mot uver og kulde sjølv på korte turar

På veg til Blåfjellet. Foto: Odd Harald Heggen HEGGJABYGDA. Fjellvettregel nr. 4. Ver rusta mot uver og kulde sjølv på korte turar På veg til Blåfjellet. Foto: Odd Harald Heggen Fjellvettregel nr. 4 Ver rusta mot uver og kulde sjølv på korte turar TORHEIM Turar i Heggjadalen er omtalte av Olav Heggen 27. FUREFJERDING / STRANDASETRA

Detaljer

Bouvet Island. The Norvegia expedition in 1927/28 declared the world s most isolated island as Norwegian area. Birds. No. 1/2018 Norway Post Stamps

Bouvet Island. The Norvegia expedition in 1927/28 declared the world s most isolated island as Norwegian area. Birds. No. 1/2018 Norway Post Stamps No. 1/2018 Norway Post Stamps Bouvet Island The Norvegia expedition in 1927/28 declared the world s most isolated island as Norwegian area. NEW STAMPS Page 6 Birds NEW STAMPS Page 4 WEBSHOP Are you missing

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Turmål 2009 - Vestre Slidre kommune. 1 Bergstjednet (856 moh)

Turmål 2009 - Vestre Slidre kommune. 1 Bergstjednet (856 moh) 1 Bergstjednet (856 moh) Posten er sett opp ved nordenden av Bergstjednet (856 m.o.h.), som er det einaste tjednet på Slidreåsen/Magistadåsen. Parker ved fylkesvegen over Magistadåsen der skogsbilvegen

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Grønligrotta. Turistinformasjon. Mo i Rana. Velkommen i Svartiskongens rike

Grønligrotta. Turistinformasjon. Mo i Rana. Velkommen i Svartiskongens rike - en naturopplevelse for hele familien! er Nordens mest kjente kalksteinsgrotte, og den eneste med belysning. Omvisningen med guide går flere hundre meter inn i fjellet. Du får se den underjordiske elven

Detaljer

NORD FOR NORDFJORDEID SENTRUM

NORD FOR NORDFJORDEID SENTRUM TORHEIM NORD FOR NORDFJORDEID SENTRUM Fjellvettregel nr. 7 Gå ikkje aleine 1 NORD FOR NORDFJORDEID SENTRUM The walk starts on forest track from the gate at the carpark. The track takes you to a river (300

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Last ned Norwegian mountains - Per Roger Lauritzen. Last ned

Last ned Norwegian mountains - Per Roger Lauritzen. Last ned Last ned Norwegian mountains - Per Roger Lauritzen Last ned Forfatter: Per Roger Lauritzen ISBN: 9788281691933 Format: PDF Filstørrelse: 25.40 Mb NORWEGIAN MOUNTAINS have been the basis of existence for

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Great Ocean Road Adventure ex Melbourne (Original)

Great Ocean Road Adventure ex Melbourne (Original) HiQPdf Evaluation 07/30/2017 Tell : +47 22413030 Epost : felles@reisebazaar.no Web : www.reisebazaar.no Dronningensgate 23, 0154 Oslo, Norway Great Ocean Road Adventure ex Melbourne (Original) Turkode

Detaljer

TIDSUR. Svartedauden. Dei første norske byane vert grunnlagt. Dei første menneske kjem til Noreg. Julius Cæsar

TIDSUR. Svartedauden. Dei første norske byane vert grunnlagt. Dei første menneske kjem til Noreg. Julius Cæsar TIDSUR Dei første norske byane vert grunnlagt Julius Cæsar 10 11 Svartedauden 12 Dei første menneske kjem til Noreg 1 2 9 8 Jordbruk vert innført i Noreg Pyramidane i Egypt vert bygd Skriftspråk vert 7

Detaljer

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Lucy Gilbert, Lise Grove, Unni Støbet Lande, Ingeborg Klingen, Kirstyn Brunker Gjenngroing På verdensbasis

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS Sons of Norway 1455 W. Lake St. Minneapolis MN 55408 Tel: 612-827-3611/800-945-8851 Fax: 612-827-0658 Internet: http://www.sofn.com IdeaBank52 Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS COUNTIES IN NORWAY Submitted

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Sjutoppsturen FAKTA OVERSIKTSKART LØYPESKILDRING

Sjutoppsturen FAKTA OVERSIKTSKART LØYPESKILDRING Sjutoppsturen FAKTA Startpunkt: Rosenlund Trimpoeng: 4 + 3 + 10 + 3 + 5 = 25 Målstad: Rosenlund Høgdeendring totalt: + 1007 m, - 1007 m Trimpostar på turen: Kletten, Kulen, Total løypelengd: 15 km Rinden,

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

international Winter 2012 Issue 1 Sky menu

international Winter 2012 Issue 1 Sky menu international Winter 2012 Issue 1 Sky menu Welcome onboard Fresh Food Bon appétit Producing great food is an art. Only the best ingredients are good enough, from our hand-baked bread to our locally produced

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

SKI (Pris etter avtale) FREESKIING

SKI (Pris etter avtale) FREESKIING SKI (Pris etter avtale) Offpistguiding, frikjøring og toppturer i og rund Sommerskisenter. Unike muligheter for bratte nedkjøringer på snø og bre. Bergtatt Stryn disponerer Vølkl freerideski, randoneeutstyr

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Tyskland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Tyske turister i Norge 2014 Norges posisjon blant

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE Noreg er eit land i Nord-Europa. Noreg er eit nordisk land. Noreg, Danmark, Sverige, Finland og Island vert kalla dei nordiske landa. Noreg, Danmark og Sverige har òg

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007

Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007 Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007 Åpningstider Man., ons., tors., fre., lør. 11.00-15.00 Tirsdag 11.00-20.00 Søndag 11.00-17.00 Besøksadresse Peder Klowsgate 30A Telefon publikumsmottak

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Mathematics 114Q Integration Practice Problems SOLUTIONS. = 1 8 (x2 +5x) 8 + C. [u = x 2 +5x] = 1 11 (3 x)11 + C. [u =3 x] = 2 (7x + 9)3/2

Mathematics 114Q Integration Practice Problems SOLUTIONS. = 1 8 (x2 +5x) 8 + C. [u = x 2 +5x] = 1 11 (3 x)11 + C. [u =3 x] = 2 (7x + 9)3/2 Mathematics 4Q Name: SOLUTIONS. (x + 5)(x +5x) 7 8 (x +5x) 8 + C [u x +5x]. (3 x) (3 x) + C [u 3 x] 3. 7x +9 (7x + 9)3/ [u 7x + 9] 4. x 3 ( + x 4 ) /3 3 8 ( + x4 ) /3 + C [u + x 4 ] 5. e 5x+ 5 e5x+ + C

Detaljer

80. Lincoln to Parklands

80. Lincoln to Parklands 80. Lincoln to Parklands Valid from 8 December 2014 Bus route: LincoIn University X Lincoln Township Prebbleton Westfield Riccarton X Christchurch Hospital X Central Station X Eastgate Shopping Centre

Detaljer

Turmål Vestre Slidre kommune - 2012 1. Eggjiåsen 910 moh 10 poeng

Turmål Vestre Slidre kommune - 2012 1. Eggjiåsen 910 moh 10 poeng 1. Eggjiåsen 910 moh 10 poeng Kjør vegen over Eggjiåsen mot Beitostølen. På toppen av Eggjiåsen parkerar du ved lysløpeanlegget og følgjer turmålskilt derifrå mot kommunegrensa til Vang kommune. GPS-koordinatar:

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

DEN GODE HARDANGERKJENSLA

DEN GODE HARDANGERKJENSLA DEN GODE HARDANGERKJENSLA Drøymer du om å bu ved bryggekanten i nærleiken av eit yrande bygdeliv? 33 nye leilegheiter med høg standard midt i Norheimsund sentrum gjev deg mogelegheita. Den flottaste plasseringa

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Vårt liv på jorda Our Life on Earth

Vårt liv på jorda Our Life on Earth Vårt liv på jorda Our Life on Earth Vandrer / Walking - akryl / acrylic - 61 x 50 cm 2015 Halvard Hatlen / BONO Vårt liv på jorden, kort eller langt, begynner ved unnfangelsen, hva det inneholder og hvordan

Detaljer

Mountains in Norway over 2000m with a prominence of at least 100m

Mountains in Norway over 2000m with a prominence of at least 100m Introduction Information and names are taken from the Norwegian Statens Kartverk topografisk hovedkartserie M711, which is a series of 1:50 000 maps covering the entire country and also from the latest

Detaljer

Foto: Jorunn Breiteig. KJØLSDALEN. Fjellvettregel nr. 9. Spar på kreftene og grav deg inn i snøen om nødvendig

Foto: Jorunn Breiteig. KJØLSDALEN. Fjellvettregel nr. 9. Spar på kreftene og grav deg inn i snøen om nødvendig Foto: Jorunn Breiteig. Fjellvettregel nr. 9 Spar på kreftene og grav deg inn i snøen om nødvendig 2 65. EIKÅS - MYRANE - SVARTEVATNET - BLÅFJELLET Turar frå Kjølsdalen er omtalte av Jorunn Breiteig og

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Next Tee FORSIKRING - ALT PÅ ETT STED RÅDGIVER FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSKUNDER Telefon 23 11 34 00 post@lyberg.no www.lyberg.no Next Tee www.scenario.no Interiørarkitektur er rammen rundt folks hverdag.

Detaljer

Notat om historie og kulturlandskap

Notat om historie og kulturlandskap Notat om historie og kulturlandskap på del av g.nr. 40, br.nr. 1 og 13 Hauge i Kvinnherad planlagt regulert til bustadføremål. Tunet 2012 Hatlestrand november 2012 Karin Rabben Vangdal og Svein-Åge Vangdal

Detaljer

Alvdal. www.alvdal.kommune.no

Alvdal. www.alvdal.kommune.no På kan du gå i den flotte naturen på ski eller til fots. Du kan jakte og fiske. Av butikker har vi kafèer, bensinstasjoner og et lite sentrum med sportsbutikk, dagnligvarebutikker, lekebutikk, blomsterbutikk

Detaljer

Safety a t t h e f A c t o r y

Safety a t t h e f A c t o r y Safety a t t h e f A c t o r y Sikkerhet på fabrikken Safety at the factory NÅ har du god tid til å lese denne brosjyren! I en krisesituasjon har du ikke like god tid You have plenty of time to read this

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden. Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. There are sometimes two parts to Task 1, a and

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT 14. 15. JUNI 2012 I OSLO (English version at page 4) 2 24 FITA* Arrowhead SK Vidar innbyr til internasjonalt feltstevne på vår feltbane ved Sørmarka utenfor Oslo 14.- 15. juni 2014.

Detaljer

BRANDANGERSUNDET BRO. Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska

BRANDANGERSUNDET BRO. Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska BRANDANGERSUNDET BRO Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska Brandangersundet network arch bridge Free span: 220 meter Skanska

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Vetlebotn Gnr 272 og 275 Myrkdalen Voss kommune Rapport 7 2004 Rapport om

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

The Telemark canal East and Telemarkspadler n. Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark

The Telemark canal East and Telemarkspadler n. Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark The Telemark canal East and Telemarkspadler n Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark Norsjø Skien canal 1861 Purpose: Easier transport of goods and passengers Easier floating

Detaljer

Turmål 2010 - Vestre Slidre. 1 Kvithøvd (1001 moh)

Turmål 2010 - Vestre Slidre. 1 Kvithøvd (1001 moh) 1 Kvithøvd (1001 moh) Parkerer ned for Finneberg, følg stølsvegen opp til Slidrestøladn. Vidare følgjer du traktorvegen som går over til Volbu til denne flatar ut. Her står det skilta til Kvithøvd inn

Detaljer

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Storbritannia 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Britiske turister i Norge 2014, Turistundersøkelsen Norges posisjon blant briter Kontaktinformasjon;

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer