UNGDOMMENS SJAKKFORBUND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNGDOMMENS SJAKKFORBUND"

Transkript

1 UNGDOMMENS SJAKKFORBUND 27. årsmøte 2004 Full konsentrasjon Håvard Halvorsen fra Sarpsborg ga alt han hadde i Miniputtklassen i Landsturneringa i Fredriksstad i juli. Foto: Leif Magne Svendsen Quality Hotell Residence Sandnes Lørdag 24. april 2004 kl

2 Innholdsfortegnelse USFs 27. årsmøte, Sandnes 24. april 2004 kl Side: 2 Innkalling til USFs 27. ordinære årsmøte med forslag til dagsorden 3-15 ÅRSBERETNING FOR USF mai - desember Innledning Hedersbevisninger Organisasjon Årsmøtet Styrets arbeid Faste utvalg og komitéer Arbeidsutvalget Uttakningskomitéen Disiplinærkomitéen Reisefordelingsutvalget Jenteutvalget Ungdomsutvalg Administrasjon Samarbeid med andre Norges Sjakkforbund Nordisk Sjakkforbund Nordisk Skolesjakkomité Landskamper Myndigheten og LNU BUFA LNU Andre NTG Sportslig satsning og utvikling Turneringer Kadettlandslaget Ungdomslandslaget Juniorlandslaget Kurs 7 5. Informasjon Side: Førsteraden Løperseddelen USF-post Internett Arrangementer, aktiviteter, representasjon USFs turneringer Nordiske turneringer Landskamper VM og EM Andre internasj. turneringer Andre turneringer Barnas Grand Prix Økonomi Regnskap Statsstøtte 15 USFs lokallag og medlemmer pr 31/ Medlemsutvikling og aldersfordeling 17 Kretsvis medlemsstatistikk for USF Regnskap for USF 1/1-31/ Resultatregnskap for perioden 1/1 til 31/ Balanse pr 31/ Noter til regnskapet Regnskap for USFs fond Budsjettforslag for Budsjettforsalg Kommentarer til budsjettforslaget 27 Innkomne forslag 27 Forslag om endring av reglement Referat fra USFs 26. årsmøte, Fredrikstad 5. juli

3 UNGDOMMENS SJAKKFORBUND Frennings vei 3, N-0588 Oslo Tlf , fax Bankgiro , postgiro Internett: eller E-post: TIL ALLE KRETSER OG LOKALLAG I UNGDOMMENS SJAKKFORBUND INNKALLING TIL USFs 27. ORDINÆRE ÅRSMØTE Sandnes 24. april kl Ungdommens Sjakkforbund innkaller med dette til årsmøte på Quality Hotell Residence i Sandnes lørdag 24. april 2004 klokken USF kommer tilbake med mer informasjon om årsmøtet senere. I følge lovene har hver krets rett til å stille med en representant pr. påbegynt 100-talls medlemmer, og hvert lokallag med en representant pr. påbegynte 50-talls medlemmer. Ifølge USFs lover 7 skal årsmøtet behandle følgende saker: 1. Godkjennelse av representantenes fullmakter. 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 3. Valg av ordstyrer(e), referenter, samt to representanter til å underskrive referatet. 4. Årsberetning. 5. Regnskap med revisjonsberetning. 6. Budsjett med budsjettkommentarer. Kontingent. 7. Innkomne forslag. 8. Valg. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være USF v/forbundsstyret i hende seinest to måneder før årsmøtet, altså innen 25. februar Forslag til dagsorden sammen med årsberetning, regnskap, budsjett med budsjettkommentarer, og forslag som skal behandles, blir sendt alle kretser og lokallag 1 måned før årsmøtet. Fullmaktsskjemaer vil være vedlagt. Forøvrig viser vi til USFs lover om hvilke bestemmelser som gjelder for årsmøtet. Alle representanter for norsk barne- og ungdomssjakk ønskes Vel møtt til årsmøte i Sandnes. Oslo 24. januar Med vennlig hilsen Ungdommens Sjakkforbund Espen Andersen (sign.) leder Bjarke Kristensen generalsekretær

4 Ungdommens Sjakkforbunds årsberetning Innledning Denne årsmeldingen vil omhandle perioden 1. mai 2003 til 31. desember Styret finner det naturlig at årsmeldingen følger regnskapsåret, og med årsmøtet lagt til april, vil det også være naturlig å fremlegge en melding fra det foregående år. Denne perioden har vært preget av generell høy aktivitet. Deltagerrekord i NM for ungdom og i BGP vitner om en vekst både i topp og bredde. Vi har fortsatt noen tradisjonelt sterke regioner (Oslo og Rogaland), men samtidig gleder styret seg veldig over fremgangen i antall lokallag rundt omkring i landet. Det betyr at sjakken når nye steder, og vi ønsker med dette alle nye lokallag velkomne i organisasjonen. Også i år har vi hatt en liten medlemsvekst og vi havner på 4398 medlemmer, dette tallet er med på å sørge for en økonomi i fremtiden som vil kunne være med på å løfte USF ennå et hakk. I denne perioden har vi vært uten redaktør i Førsteraden, dette har medført et ennå større arbeidspress på kontorets ansatte, og styret ønsker å rette en takk til de ansatte for den arbeidsinnsats de har lagt ned for våre medlemmer. De sportslige resultatene vi beretter om, er også noe mindre enn vanlig, men i denne perioden har vi styrket vår posisjon som nest beste nasjon i Norden, og vi har kunnet glede oss over veldig gode innsatser i EM og VM gjennom Magnus Carlsen (Bærum SSU). Det har også i perioden blitt etablert to omfattende tiltak som vi tror vil bære frukter i nær fremtid. Det ene av disse tiltakene er jentebrigaden (se jenteutvalgets beretning) og det andre styret ønsker å løfte frem er landslagsgruppene i samarbeid med NTG (se egen omtale under punktet sportslig satsing og utvikling.). Styret er også veldig takknemlig over å kunne være med på å styrke lokallagenes økonomi gjennom Frifond-støtten, og vi har engasjert oss gjennom LNU for å kunne beholde denne støtte ordningen. Vi ser imidlertid at i det politiske miljøet finnes krefter som vil overføre denne støtten til kommunene, og vi frykter at dette vil minske støtten til en del av våre lokallag. Også i år ønsker styret å benytte anledningen til å takke alle dere som har brukt tid og krefter til å jobbe med barn og ungdom i USF sin regi. Uten dere hadde hele organisasjonens grunnfjell forsvunnet. Vi er stolte over all den frivillige innsats som finnes i organisasjonen, og vi håper vi kan nyte godt av den i mange år til. 1.1 Hedersbevisninger I tiden fra forrige årsmøte har styret gitt hedersdiplom til Anne Lise Lie (Brattås USK) og Øivind Ekeberg (Bærum SSU). Vi har også gitt Gunnar Lie (Brattås USK) et velfortjent hederstegn i gull. Under årsmøtet ønsker styret å hedre Arne-Birger Lund (Nordstrand SKU), Jan Søyland (Asker SKU), Rune Njølstad (Sjakkameratene U), Kjell A Nygaard (Kjørbekkhøgda SKU), Sheila Barth Berntsen (Bærum SSU), Per Arne Myraunet (Frosta BSK), Jan Otto Jensen (Tromsø SKU), Truls Jørgensen (Kragerø SKU) og Magdalena Mellem (Våler-Solør USK) med USF sitt hedersdiplom og samtidig takke for den mangeårige innsats de har gjort for USF. Styret i vil også hedre Magnus Monsen, (Sandnes SKU) med USF sitt hederstegn i gull. 2. Organisasjon 2.1 Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt på Victoria hotell i Fredrikstad 5. juli Det var 28 fremøtte delegater. Styrets årsberetning og regnskap med revisjonsberetning ble godkjent. Årsmøtet åpnet også for å avholde årsmøtet på et tidligere tidspunkt. Referatet er vedlagt denne beretningen. Valgene gav følgende resultat: Styret, som konstituerte seg slik: Leder: Espen L. Andersen, Moss SKU (gjenvalg, 1 år) Nestleder: Liv Holen, Sørum SKU (ikke på valg) Kasserer: 3

5 Ungdommens Sjakkforbunds årsberetning 2003 Per Blikra, Stavanger SKU (valgt for 1 år) Turneringssjef: Hans-Inge Kongevold, Moss SKU (gjenvalg 2 år) Styremedlemmer: Marte Egeland, Rosseland SKU (ny 2 år) Anita Hersvik, Bergens SKU (ny 2 år) Henning Pettersen Lillehammer SKU (ikke på valg) Varamedlemmer: Silje Bjerke, Bærum SSU (ny 1 år) Øyvind Bentsen, Molde SKU (gjenvalg 1 år) Revisorer: Tore Hansen, Remis SKU (ny 1 år) Petter Lund, Bærum SSU (gjenvalg) Personlige varamenn: Dag Lauvås Drammens SKU (ny) (for Tore Hansen) Tom J. Johansen OSSU (gjenvalg) (for Petter Lund) Valgkomite: Leder: David Lilleøren, Trondheim SFU Medlemmer: Trond Romsdal, Tromsø SKU Stein Tore Gausdal Sandnes SKU Varamedlem: Bjørn Åge Christenson, Nordstrand SKU USFs reisefordelingsfond: Hans Inge Kongevold Moss SKU (som turneringssjef) Karl Johan Knutsen Alta SKU (2 år, gjenvalg) Stein Jensen Harstad SKU (ikke på valg) 2.2 Styrets arbeid Det har vært avholdt tre styremøter i perioden. Generalsekretær Bjarke Kristensen har vært tilstede på de fleste av møtene. I tillegg til dette har to saker vært behandlet elektronisk. Henning Pettersen meddelte styret i august, at han ikke hadde anledning til å fullføre sitt styreverv. På grunn av dette tiltrådte Silje Bjerke styret som fullverdig medlem. Styret avholdt også et foreldre-/ledermøte under NM for ungdom i Sandnes. 2.3 Faste utvalg og komiteer Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget har i perioden bestått av Espen L Andersen, Liv Holen og Hans Inge Kongevold. Per Blikra har tiltrådt AU i økonomiske saker. AU har i perioden hatt 2 møter Uttakningskomiteen UK besto av leder Hans Inge Kongevold (Moss SKU), nestleder Kristian D. Trygstad (OSSU) og Arne Hagesæther (Hauge SK). Eirik Gullaksen (Bergens) ble valgt inn fra høsten 2003, etter at Arne Hagesæther ikke tok gjenvalg. UK har i perioden foretatt uttak til all viktig representasjon som ikke har vært avgjort ved direkte kvalifisering. I sesongen 2003 har de største oppgavene vært uttak til Landslagsgruppene, VM og EM og firelandskamp. Av praktiske årsaker har flesteparten av uttakene blitt tatt via e-post USF s disiplinærkomite USF s disiplinærkomite har i perioden bestått av Egil Arne Standal, Ørsta SLU, Øystein Brekke, Modum SKU og Gunnar Lie, Brattås USK. Komiteen har ikke hatt noen saker til behandling i perioden Reisefordelingsfondet Styret i USFs reisefordelingsfond har bestått av Hans Inge Kongevold (Moss SKU), Karl Johan Rist (Alta SKU) og Stein Jensen (Harstad SKU). Søknad fra Tromsø SKU har vært behandlet i Jenteutvalget Jenteutvalget har i perioden bestått av Sheila Barth Berntsen, Bærum SSU (leder) og medlemmene Silje Bjerke (Bærum SSU), Torbjørn Ringdal Hansen (Remis SKU) og Leif Magne Svendsen (Jåtten SSK). Årets store satsning var Jenterbrigaden, som ser ut til å treffe målgruppen godt. Vi kan forbedre flere elementer i satsningen, men når alle i utvalget gjør dette på fritiden så blir arbeidet litt i rykk og napp. Det ideelle var hvis en person kunne jobbe med brigaden i 2-3 dager i måneden. Alle var enige om at leiren på Skaugumåsen i Hvalstad høsten 2003 var hyggelig, og så vidt jeg forstod følte alle jentene at de lærte noe. 4

6 Ungdommens Sjakkforbunds årsberetning 2003 Jentene var ivrige og trente motivert, samtidig som det var veldig sosialt på kveldene. Arrangementet for Jentebrigaden under NM for Ungdom var også vellykket med brigadehelter som arbeidet på spreng for å analysere jentenes partier. Vi er imponerte over at alle de beste under NM for Ungdom som vi spurte sa ja til å arbeide gratis for Jentebrigaden mens de selv satset på å gjøre det bra i turneringer. Vi har også fått innspill på at heltene gjerne stiller opp ved en annen anledning. Det som ikke har fungert optimalt fra vår side er kommunikasjonen med jentene. Vi har nå en komplett liste med mailadresser siden den mest effektive måten å sende informasjon frem og tilbake på er via mail, og ikke via telefoner og post til/fra sjakkontoret. Men, vi har ikke alltid fått svar fra jentene og det er umulig å vite om det skyldes at de ikke har mottatt mailene, at de ikke har fått svart eller om kommunikasjon via mail ikke er forpliktende nok Jentebrigadens år går mellom hver landsturnering. Vi vil fortsette arbeidet med Jentebrigaden til neste år, men må se på det kostnadsmessige og arrangementsmessige. Vi har per dd. omtrent 35 medlemmer. Det utgjør under fem prosent av jentene i USF, så det er mange jenter å ta av fortsatt. Som medlemmer har vi de mest aktive jentene og en del av USFmedlemmene er selvsagt de som deltar på et SFO-kurs og aldri er i en sjakklubb. Jeg vil allikevel anta at vi med litt mer aktivitet og markedsføring fort kan komme opp i jenter. Det krever et litt mer solid apparat enn vi har i dag. Målet for neste års jentebrigade er minst 50 medlemmer og mer aktivitet mellom arrangementene. I fjor samarbeidet vi med sjakkleiren på Bygdøy (før landsturneringen) ved å tilby jentene en egen gruppe og trening med Silje. Det fungerte veldig bra, både hva gjelder antall jenter og jentenes innsats. Vi snakker om å utvide samarbeidet i år slik at leiren blir et arrangement for Jentebrigaden, men et par brikker må falle på plass først. Sheila Berntsen Leder for jenteutvalget Ungdomsutvalg Dette utvalget har bestått av Marte Egeland Rosseland USK (leder), Ivar Abusdal Nordstrand SKU, Sture Magne Alne Drammens SKU, Askild Bryn Lillehammer SKU og Ellisiv Reppen Kongsvinger SKU. Utvalget har hatt et møte. 2.4 Administrasjon USF s lokaler er i Frenningsvei 3 på Lofthus i Oslo nord, der USF og NSF frem til 31/ leier et helt hus og har felles kontorer i første etasje. Leiligheter i andre etasje leies ut. Administrasjonen har i perioden bestått av følgende ansatte: Generalsekretær Bjarke Kristensen (BK), som tiltrådte stillingen den 1. mai 1998, er tilsatt på åremål frem til august Kontorets øvrige ansatte i perioden: Medlemssekretær Maria Andersen, Victor Hansen og Bård Andrew. På timebasis har også Andreas Reinhard (oppussing) jobbet på kontoret. Fra våren 2003 har Carsten Bjelke fra regnskapsføreselskapet Paragon ivaretatt regnskapsføringen i USF. Styret er for øvrig klar over kontorets arbeidspress, og vi ønsker med dette å rette en stor takk for arbeidet de har nedlagt. 3. Samarbeid med andre 3.1 Norges Sjakkforbund USF har et organisatorisk samarbeid med NSF. Dette samarbeidet innebærer et kontorfelllesskap, gjensidig rett til deltakelse i hverandres styremøter og en felles Internett plattform Medlemmene i NSF mottar også Førsteraden. Under landsturneringen arrangerte USFs Jenteutvalg samling og USF arrangerte sjakkleir. 3.2 Nordisk Sjakkforbund Presidenten i NSF, Hugo Parr og USF sin leder har representert Norge i Nordisk Sjakkforbund. Under Nordisk Sjakkforbund sin kongress ble Espen L Andersen gjenvalgt som leder av Nordisk Skolesjakkomite. 5

7 Ungdommens Sjakkforbunds årsberetning Nordisk skolesjakkomite Denne komiteen har ansvar for at det blir arrangert nordiske skolesjakk mesterskap. Vi har deltatt på mesterskap i Finland og på Island, samt arrangert et mesterskap i Oslo. Espen Andersen er gjenvalgt som leder i skolesjakkkomiteen. 3.3 Landskamper Etter en aktiv tid, som er omtalt i fjorårets årsmelding, har vi i denne perioden kun deltatt i den tradisjonelle firelandskampen som ble arrangert i Helsingfors. Styret har imidlertid utfordret landslagsgruppene til å kunne arrangere Internett-landskamper. 3.4 Myndighetene og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner BUFA Den viktigste inntektskilden til USF er den offentlige støtten vi mottar fra staten ved Barne-, ungdoms-, og familieforvaltningen (BUFA). Offentlig driftsstøtte: USF mottok i 2003 en generell driftsstøtte på kr Dette utregnet på grunnlag av medlemstallet, antall lokallag og antall fylker USF hadde lokallag i Prosjektstøtte: USF mottok ingen prosjektmidler i BUFA er også tilsynsmyndighet for støtteordningen, og i 2003 ble USF uttrukket til kontroll. Denne kontrollen ble utsatt til 2004, og vil bli omtalt i neste års beretning LNU USF er sammen med 80 andre barne- og ungdomsorganisasjoner medlem av LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner). Den store saken i LNU i denne perioden har vært forvaltningen av Frifondsordningen. Dette førte til et ekstraordinært årsmøte, som vedtok en uttalelse som understreket viktigheten at Frifond blir forvaltet gjennom de frivillige organisasjonene. På dette møte representerte Bjarke Kristensen og Maria Andersen USF. Maria Andersen sitter i LNU sitt styre, og Torstein Bae er medlem av LNU sin kontrollkomité. USF har i tidligere år mottatt betydelig støtte gjennom de støtteordninger LNU forvalter og det er hensikten at Ungdomsutvalget skal initiere nye tiltak basert på disse støttemuligheter. Frifond-midlene fordeles via LNU. I år 2003 ble det i alt delt ut kr til USFs lokallag. Herav fikk USF knappe 5% til administrasjon. 3.5 Andre NTG NTG har i denne perioden vært USF sin viktigste samarbeidspartner innenfor området talentutvikling. I tillegg til å være et tilbud til sjakkspillere i den videregående skole, har vi i år innledet et samarbeid om undervisning av landslagsgrupper (se 4.2). USF er klar over den kompetansen NTG innehar, og vi ønsker å benytte oss av dette også fremtiden. 4. Sportslig satsning og utvikling 4.1 Turneringer Sommeren og høsten 2003 var preget av høy aktivitet rundt omkring i landet. Deltaker rekord i BGP/UGP og NM for ungdom er noe vi merker oss positivt. Styret ønsker også å trekke frem Alta SKU sitt barnearrangement under Barents Mesterskapet og OSU sin Trygve Waage cup som positive arrangementer. I tørre tall slo BGP/UGP-sesongen 2003 alle rekorder i antall deltagere og antall spilte turneringer. Samlet startet 1205 barn i 3472 turneringer. Inkludert individuelle kretsmeterskap ble det arrangert 75 BGPturneringer i Det gode deltakerantallet skyldes nok både økning i antall aktive medlemmer og et bedre turneringstilbud der det er mange spillere. Styret ønsker å takke alle våre dyktige lokale arrangører, og vi retter en spesiell takk til Hauge SKU (NM for juniorlag) og Sandnes og Stavanger miljøet (NM for ungdom). USF arrangerte også nordisk for ungdomsskolelag i 6

8 Ungdommens Sjakkforbunds årsberetning 2003 OSS sine lokaler og med Johs Kjeken som turneringsleder. 4.2 Kadettlandslaget (KLL) I Samarbeid med NTG har USF innledet en satsing på våre mest lovende medlemmer. Dette har ført til at vi har etablert fem treningsgrupper for årsklassene 15, 14, 13, 12, og under 11 år. Trenerne for disse gruppene er Simen Agdestein, Hans Olav Lahlum, Helge Nordahl, Ole Valaker og Håkon Haugsrud. Det har vært en samling, og deltakerne har gitt positive tilbakemeldinger. USF bruker årlig på dette prosjektet. 4.3 Ungdomslandslaget (ULL) I og med at USF ikke lengre mottar noen form for økonomisk støtte til kurs overtok NSF i 2003 ansvaret for ULL. 4.4 Juniorlandslaget (JLL) Ingen samlinger ble avhold for JLL i det forløpne året. 4.5 Kurs USF har i samarbeid med Tromsø SKU arrangert et instruktørkurs i denne perioden. Styret ønsker at flere instruktørkurs blir arrangert i løpet av Informasjon 5.1 Førsteraden I 2003 har Førsteraden kommet ut som et selvstendig 16-siders blad. I tillegg har bladet vært fast innfelt i midten av Norsk Sjakkblad. Totalt er det utkommet fem numre i perioden. Victor Hansen var redaktør til og med nr 3 mens Sjakkontoret hadde redaksjonelt ansvar for nr 4 og 5. En ny redaktør ble ikke funnet i løpet av Løperseddelen, USF-post og USF-info Det kom ut i alt sent ut 6 nummer av Løperseddelen i Målet var å gi ut 10 men skift i personale og sykdom på Sjakkontoret førte til at antallet måtte reduseres. LS vil bli opprettholdt som en enkel og grei måte å informere sentrale og lokale tillitsvalgte og aktivister på. USF-post er blitt sent ut en gang tidlig på året. Innholdet gjaldt primært informasjon om medlemsregistrering. I tillegg blir det også i år sent ut en selvstendig påminnelser om Frifond og søknadsskjemaer til dette. USF-info har blitt sendt elektronisk til alle lokallagsledere med e-postadresse sist på året. Det er tanken fremover å anvende Internett og e- post mer aktivt i kommunikasjonen mellom USF, kretsene og lokallagene. 5.3 Internett USF anvender internett på mange måter i sitt daglige organisatoriske arbeide. Viktigst er her: BGP/UGP resultatsider redigert av Hans-Inge Kongevold. Sjakktuelt organisatoriske sider redigert av Sjakkontoret. I tillegg til dette har især Bergens SKs hjemmesider redigert av Eirik Gullaksen løst oppgaven å bringe ferske resultater og nyheter for sjakkspillende barn og unge. Vi takker igjen i år Hans-Inge og Eirik for deres utrettelige innsats. 6 Arrangementer, aktiviteter, representasjon 6.1 USFs turneringer NM for juniorlag 2003 Karmøy (Hauge SK) september 12 deltakende lag 1. Brattås USK 12 23,5 2. Hauge SK 10 15,5 3. OSSU ,5 4. Masfjorden 7 12,5 5. Stavanger SKU II 7 10,5 På vinnerlaget spilte: Geir Sune Tallaksen, Espen Lie, Magne Sagafos og Joachim Berg-Jensen. Bestebordspremier: 1 bord Geir Sune Tallaksen Brattås 5,5 7

9 Ungdommens Sjakkforbunds årsberetning bord Espen Lie Brattås 6 3 bord Magne Sagafos Brattås 6 4 bord Joachim Berg-Jensen Brattås 6 KM for ungdom Kontoret har mottatt følgende resultater: Akershus, 40 deltakere A(17-25) Johnny Schmidt Sørum SKU B(15-16) Brede Hagen Bærum SKU U C(13-14) Håkon Øksnevad Nittedal SKU D (12) Lars Egner Sørum SKU E (11) Martin Dalsbø Asker SKU F (10) Vilde Holmøy Sørum SKU G (9) Rolf Brage Lafton Sørum SKU Buskerud, 34 deltakere A Øystein Edvardsen Drammens SKU B Sture Magne Alne Drammens SKU C Atle B. Fossum Drammens SKU D Vegar K. Gandrud Haugsbygd SKU E Henning Ward Drammens SKU F Even Thingstad Modum SKU G Andrers Thingstad Modum SKU Hedmark, 42 deltakere A Fredrik Natvik Hanstad SSL C Sigmund Reppen Kongsvinger SKU D Anders Rønningen Våler/Solør SKU E Endre Todnem Tynset SKU F Ada Mellem Våler/Solør SKU G Erlend Pilø Hamar SKU Hordaland, 54 deltakere A Anita Hersvik Bergens SKU B Torkel K. Tande Masfjorden SKU C Magnus K Tande Masfjorden SKU D Evy Færevaag Masfjorden SKU E Andreas Hindenes Masfjorden F Katrine Tjølsen Bergens SKU G Anette Strømmen Vandaskog SK Oslo, 158 deltakere B Xiang Yi Kong OSSU C Johannes L Kvisla SK 1911U D Nicolai Getz OSSU E Endre Larsplass SK 1911U F Frode O.O. Urkedal SK 1911U G Odd M Guttulsrud SK 1911U H* Tor Botheim SK 1911U Rogaland 88 deltakere A Sissel Stava Hauge SK B Arne Selle Hauge SK C Aina Marie Svendsen Stavanger SKU D Line Jin Jørgensen Sevland SK E Marius Lode Stavanger SKU F Andre Warland Stavanger SKU G Shervin Malou Stavanger SKU Telemark 42 deltakere A Kjetil A Lie Brattås SKU B Martin Mundal Brattås SKU C Nicholas Carding Kragerø SKU D Timmie Nygaard Kjørbekkhøgda E Hermann Thorsås Kjørbekkhøgda F Levi A Tallaksen Brattås SKU G Petter Ellefsen Brattås SKU H* Aleksander Larsen Brattås SKU Trøndelag 19 deltakere B Espen Jensen Trondheim SFU C Anders Buland Trondheim SFU D Emil Aursand Trondheim SFU E Per Aslak Myraunet Frosta SKU F Jakob Gastinger Trondheim SFU G Rolf Arne Myraunet Frosta SKU Østfold 13 deltakere B Sveinung Ekanger Fredrikstad SSU C Jonatan M. Andersen Moss SKU E Simen Mørdre Moss SKU F Annette Motvik Fredrikstad SSU G Benjamin M Andersen Åvangen BSK * (f.1995 og senere) NM for Ungdom 2003 Spilt i Sandnes november deltakere. Klasse A 35 delt. 1 Kjetil A. Lie Telemark Torstein Bae Oslo Kjetil Stokke Hordaland Geir Sune Tallaksen Telemark Torbjørn R Hansen Buskerud Espen Lie Telemark Carl F Ekeberg Akershus 5.0 8

10 Ungdommens Sjakkforbunds årsberetning Daniel Hersvik Hordaland Johnny Schmidt Akershus Martin Østtveit Oslo 4.5 Klasse B 30 delt. 1 Ørnulf Stubberud Oslo Øystein B. Fossum Buskerud Håkon Astrup Oslo Sture Magne Alne Buskerud Askild Bryn Oppland Thomas Børstad Oslo Brede Hagen Akershus Torkel K. Tande Hordaland Mads Ribe Oslo Willy Kristiansen Rogaland 4.0 Klasse C 55 delt. 1 Jon Ludvig Hammer Oslo Andreas G Hagen Hedmark Daniel P. Jacobsen Oslo Stefan Randjelovic Oslo Johannes L. Kvisla Oslo Line Holen Akershus Jørgen Flo Oslo Mats Bergvoll Troms og NN Espen Forså Troms og NN Sigmund Reppen Hedmark 4.5 Klasse D 46 delt 1 Line Jin Jørgensen Rogaland Kai Inge Esbensen Oslo Vegar Koi Gandrud Buskerud Sondre W. Tofte Rogaland Jonatan E. Time Rogaland Jostein Munz Oslo Øystein Aa Skage Rogaland Lars Nedberg Oslo Nicolai Getz Oslo Magnus Jahrnes Oslo 4.0 Klasse E 43 delt 1 Endre Larsplass Oslo Morten Lillehagen Oslo Lasse Østebø Løvik Rogaland Elias DeMac Hordaland Sveinung Lind Oppland Odin Rahlff Justad Oslo Jo Kristian Løberg Oslo Tobias Leknes Østfold Martin N Dalsbø Akershus Henning Ward Buskerud 4.5 Klasse F 44 delt 1 Frode O. O. Urkedal Oslo Even Thingstad Buskerud Katrine Tjølsen Hordaland Levi Andre Tallaksen Telemark Bendik B. Øybø Oslo Andre Warland Rogaland Ada Mellem Hedemark Gaute B Øimoen Oslo Benjamin Clausen Oslo Joachim B. Nilsen Hordaland 4.5 Klasse G 68 delt 1 Anders Thingstad Buskerud Tor Botheim Oslo Anders Hobber Telemark Fredrik P Hage Oslo Tore Ø Løvik Rogaland Nishanth Giridaran Oslo Petter Lie Ellefsen Telemark David Lange Akershus Alf R Smelvær Rogaland Odd M Guttulsrud Oslo Nordiske turneringer Nordisk for barneskolelag 2003 Pori, Finland september 1. Aspuddens skola, Sverige 15 poeng 2. Danmark Island 9,5 4. Finland Nordstrand, Norge 9 Daniel Pitz Jacobsen Fredrik Helness Torkil Moe Bråten Håkon Gulbrandsen Hans Martin Espegren 6. Finland 2 4,5 Nordisk for ungdomsskolelag 2003 Oslo, oktober 1. Fruängen, Sverige 14,5 2. Ris, Norge 1 13 Inge Skrondal Mads Ribe 9

11 Ungdommens Sjakkforbunds årsberetning 2003 Claes Storm Hanssen Håkon Astrup Thomas Børstad 3. Island 12,5 4. Finland 8,5 5. Nordberg, Norge 1 7 Ørnulf Stubberud Aleksander Omtvedt William Magnor Henrik E. Gaudernack 6. Danmark 4,5 Nordisk for videregående skoler 2003 Reykjavik, Island august 1. Menntaskólinn, Island 11 lagp. 2. Wenströmska Gymnasiet, Sverige NTG, Norge 9 Øystein Fossum 2,5/4 Ståle Sending 1,5/4 Askild Bryn 2,5/3 Emil Adgestein 1,5/4 Jorunn Brekke 1/1 4. Middelfart Gymnasium, Danmark 5,5 5. Sotungin lukio, Finland 3,5 6.3 Landskamper Firelandskamp for junior og kadett Helsinki, Finland august 1. Sverige 22,5 ind 4 lagp 2. Norge Geir S Tallaksen 2/3 2. Espen Lie 1,5 3. Carl Fr. Ekeberg 1,5 4. Kjetil Stokke 2 5. Odin B. Vea 2 6. Martin Østtveit 0,5 7. Jon L. Hammer 0 8. Inge S. Skrondal 0,5 9. Atle B. Fossum Kenneth Einarsen 2 3. Danmark 13, Finland 12 2 Bord 1-6 er juniorbord, bord 7-10 kadettbord. 6.4 Verdens- og europeiske mesterskap Junior-VM (U20) 2003 Nakchivan, Azerbadsjan 21. juni til 4. juli 1. GM S. Mamedyarov AZE 10 av Martin Østtveit Norge 4 VM for ungdom 2003 Hellas 23/10 10/11 Åpen klasse U Ståle Sending Norge 4 Åpen klasse U Øystein B. Fossum Norge 5 Åpen klasse U14 9. Magnus Carlsen Norge 7,5 61. Jon L. Hammer Norge 5,5 Åpen Klasse U Kai Inge Esbensen Norge 5 Jenter Klasse U Marte Egeland Norge 5 Jenter Klasse U Jorunn Marie Brekke Norge 4 Jenter U Line Holen Norge Ellen Øen Carlsen Norge 3,5 Jenter U Line Jin Jørgensen Norge 4,5 81. Ingrid Øen Carlsen Norge 2 EM for ungdom 2003 Montenegro, september. Åpen klasse U Geir S. Tallaksen Norge 5/9 Åpen klasse U Askild Bryn Norge 3,5 Jenter U Rannveig Blikra Vea Norge 2 Åpen klasse U14 10

12 Ungdommens Sjakkforbunds årsberetning Magnus Carlsen Norge 6,5 62. Stefan Randjelovic Norge 3 Åpen klasse U Jonathan Time Norge 6.5 Andre internasjonale turneringer Firework Tournament Reykjavik, Island 27-31/12 1. Atli Kristjansson, Island 5,5/7 2. Espen Forså, Norge 5 3. Kenneth Einarsen, Norge 5 5. Johannes Kvisla, Norge 7. Rune Erlandsen, Norge 6.6 Andre turneringer Landsturneringen (NSF) 2003 Fredrikstad juli Miniputt (69 deltakere) 1. Frode O. Urkedal ,5/9 2. Even Thingstad Modum 7,5 3. Lasse Ø. Løvik Stavanger 7 4. Bendik Berntsen-Øybø Endre Larsplass Lilleputt (51 deltakere) 1. Johannes Kvisla ,5/9 2. Rune Erlandsen Tromsø 7 3. Sondre W. Tofte Stavanger 7 4. Espen Forså Tromsø 6,5 5. Kai Inge Esbensen Kadett A (16 deltakere) 1. Inge S Skrondal Akademisk 7,5/9 2. Ørnulf Stubberud OSS 7 3. Stefan Randjelovic Nordstrand 6 4. Askild Bryn Lillehammer 5,5 5. Kenneth Einarsen Tønsberg 5 Kadett B (30 deltakere) 1. Daniel S Pettersen Lillehammer 7,5/9 2. Øyvind Lensebakken Nord-Odal 6,5 3. Willy Kristiansen Sandnes 6,5 4. Frederik Grundekjøn Fredrikstad 6 5. Maria P. Jacobsen Nordstrand 5,5 Junior (31 deltakere) 1. Kjetil Stokke Fana 7,5/9 2. Jon L. Hammer OSS 7 3. Martin Valla OSS 6,5 4. Daniel Kovachev OSS 6 5. Odin B. Vea Stavanger 6 NM i lynsjakk 2003 Fredrikstad 11. juli Miniputt: 1. Lasse Østebø Løvik, Stavanger 2. Katrine Tjølsen, Bergen 3. André Warland, Stavanger Lilleputt: 1. Johannes Kvisla, Espen Forså, Tromsø 3. Kai Inge Esbensen, 1911 Kadett: 1. Ørnulf Stubberud, OSS 2. Sture Alne, Drammens 3. Inge Skrondal, Akademisk Junior: 1. Carl Fr. Ekeberg, Asker 2. Kjetil Stokke, Fana 3. Joachim Berg-Jensen, Porsgrunn 6.7 BGP/UGP 2003 Miniputt 1 Anders Hobber Brattås Levi Andre Tallaksen Brattås Petter Lie Ellefsen Brattås Frode Olav Olsen Urkedal 1911U Per Aslak Myraunet Frosta Lasse Østebø Løvik Stavanger 99 7 Jo Kristian Løberg OSSU 98 7 Endre Larsplass 1911U 98 9 Even Thingstad Modum Bendik Berntsen-Øybø 1911U 92 (808 deltagere) Lilleputt 1 Timmie Nygaard Kjørbekkhøgda Nicolai Getz OSSU Vegar Koi Gandrud Haugsbygd Anders Gjerdrum Hagen Våler Johannes L Kvisla 1911U

13 Ungdommens Sjakkforbunds årsberetning Aina Marie Svendsen Stavanger 98 7 Sondre Waage Tofte Stavanger 95 8 Lars D. Nedberg OSSU 94 9 Line Jin Jørgensen Sevland 93 9 Andre Skoog OSSU 93 (243 deltagere) Kadett 1 Dennis Nygaard Kjørbekkhøgda Chris Willy Grunnsund Kjørbekkhøgda Inge Sandstad Skrondal OSSU Johannes L Kvisla 1911U Ørnulf Stubberud OSSU 99 6 Brede Hagen Asker 98 7 Willy Kristiansen Ålgård 96 8 Martin Mundal Brattås 94 8 Håvard Urhaug Sotra Morten Andre Svendsen Stavanger 88 (109 deltagere) Ungdom 1 Sissel Janneth Stava Sevland Fredrik Natvik Hanstad Kjetil Stokke Bergens Dagrun Sagafos Kjørbekkhøgda Kjetil A Lie Brattås 90 6 Dennis Nygaard Kjørbekkhøgda 74 6 Chris Willy Grunnsund Kjørbekkhøgda 74 8 Oddvar Raugstad Sandnes 72 9 Inge Sandstad Skrondal OSSU Espen Lie Brattås 55 (45 deltagere) 12

14 Ungdommens Sjakkforbunds årsberetning Økonomi 7.1 Regnskap - kommentar Ungdommens Sjakkforbunds regnskap viser i år et relativt moderat overskudd (se regnskapet) tett på det budsjetterte målet. Man bør likevel merke seg de mange avvik fra budsjettet. Den overraskende store økning i USFs driftsstøtte ble oppveid av en økte utgifter. Blant disse et betydelig tap på krav som fremkom ved en nøye gjennomgang av fjorårenes regnskapstall. Behandlingen av gamle fordringer ventes først endelig avsluttet i løpet av 2004 og for å imøtegå flere overraskelser foreslås at der avsettes ennå kr til mulige tap. Frem til år 2002 har USFs økonomis volumen vært avstemt noenlunde i forhold til dette 75% krav. Økningen i driftsstøtten USF mottar fra staten overgår imidlertid alle prognosene. Forbundsstyret har med forslaget sitt til justert budsjett for 2004 og med sitt budsjettforslag for 2005 tatt drastiske grepp for å sikre at 75%- kravet kan overholdes i årene 2006 og fremover. Økonomisk sett er USF inne i en særdeles gunstig periode og kravet til økt omsetning bør automatisk føre til at mange nye muligheter åpner seg med positiv virkning i alle deler av organisasjonen vår. 7.2 Statsstøtten og fremtiden Også i 2003 steg medlemstallet i USF. Den positive utvikling må lagt på vei tilskrives at stadig flere, foreldre som lokale ledere, engasjerer seg i arbeidet med barna. Frifond midlene er med på å gjøre den økonomiske hverdagen enklere for en del lokallag, og er med på å bidra til at lederne får mer ressurser til å arbeide sammen med barna, noe som på sikt kan generere høyere aktivitet, og flere barn som spiller sjakk. For USF sentralt har kombinasjonen av medlemsøkning og mye gunstigere tilskuddsregler medført en markante stigning i driftsstøtten USF mottar fra staten via BDF. Dette stiller bestemte krav til USFs økonomi og vår styring av den i de kommende årene. Følgende momenter gjelder: Endringen i tilskuddsreglene gjør at USF kommer markant bedre ut når tilskuddet beregnes end i tidligere år. USFs medlemsøkning er langt på vei skjedd som følge at den svært gunstige økonomiske situasjon for lokallagene i Oslo. Medlemsøkningen kan derfor antas at fortsette en stund fremover. En forutsetning for å motta støtten er at den maksimalt må utgjøre 75% av organisasjonens omkostninger til drift etc. Oppfyldes dette kravet ikke må den overskytende støtten tilbakebetales. 13

15

16 MEDLEMSOVERSIKT FOR UNGDOMMENS SJAKKFORBUNDS PR. 31/12/2003 Ungdommens Sjakkforbund medlemmer 31/ Akershus SKU Asker SKU 66 Bærum SSU 90 Follo SFU 18 Nesodden SKU 13 Nittedal SKU 36 NTG Bærum 102 Strømmen SKU 8 Sørum SKU 30 Ås-Follo SKU 1 Akershus SKU 364 Aust-Agder SKU Arendal SSU 3 Grimstad SKU 59 Risør SKU 6 Aust-Agder SKU 68 Buskerud SKU DRAMMENS SKU 55 Haugsbygd SSK 17 Kongsberg SKU 1 Konnerud SKU 8 Mjøndalen SSK 10 Modum SKU 18 Remis SKU 6 Tyristrand SSK 16 Veien SSK 22 Buskerud SKU 153 Finnmark SKU Alta SKU 47 Hammerfest SKU 4 Vadsø SKU 38 Finnmark SKU 89 Hedmark SKU Brusk SSK 9 Hanstad SSL 27 Kongsvinger SKU 9 Nord-Odal SKU 39 Ridabu SSL 13 Skarpsno SSL 16 Tynset SKU 23 Våler-Solør USK 27 Hedmark SKU 163 Helgeland og Salten Bodø SKU 21 Grønnåsen SKU 1 Moskus 35 Helgeland og Salten 57 Hordaland BUS Bergens SKU 44 Fana SKU 23 Haukeland SSK 10 Masfjorden SKU 70 Sotra SKU 13 USK Passant 12 Vandaskog SK 27 Åsane SKU 16 Hordaland BUS 215 Møre og Romsdal SKU Bjørke BSK 13 Volda SKU 1 Ørsta SLU 22 Møre og Romsdal SKU 36 Nord-Trøndelag SKU Frosta BSK 18 ODV SKU 9 Steinkjer USL 22 Stjørdal SKU 9 Verdal SLU 10 Nord-Trøndelag SKU 68 Oppland SKU Gjøvik SKU 11 Lillehammer SSU 30 Oppland SKU 41 Oslo SU Kampen SKU 40 Nordstrand SKU 400 OSSU 684 Sjakkam. Ungdom 146 SK av 1911 U 540 SK Stjernen U 2 Tiger USK 210 Østensjø USK 29 Oslo SU Rogaland SSU Bærland SSL 13 Figgjo BSK 32 Hauge sk 42 Iglemyr SKU 8 Jåtten SSK 40 Lye SSL 7 Porsholen SSK 9 Randaberg SKU 3 Rosseland SKU 11 Røyneberg SSK 12 Sandnes USK 23 Sandved SSK 37 Sevland SKU 36 Solås SSL 17 Stavanger SKU 86 Varhaug SSL 31 Vikedal USK 25 Ålgård SSL 8 Rogaland SSU 440 Sogn og Fjordane Sandane SKU 41 Sogn og Fjordane SKU 41 Sør-Trøndelag SKU Orkdal SKU 14 Røros SKU 3 Trondheim SFU 34 Sør-Trøndelag SKU 51 Telemark SKU Brattås USK 82 Kjørbekkhøgda SK 59 Kragerø SKU 21 Skauen SKU 10 Telemark SKU 172 Troms og N.Nordland Harstad SKU 21 Kila Skolelag 6 Narvik SKU 15 Ruggevika SSL 10 Sentrum Skolelag Tromsø SKU 139 Troms og N.Nordland 205 Vestfold SKU Caissa SKU 17 Tjodalyng BSK 21 Åsgårdstrand BSK 15 Vestfold sku 53 Østfold SKU Black and White 21 Fredrikstad FUS 45 Moss SKU 26 Saltnes BUSK 4 Sarpsborg SKU 23 Åvangen BSK 12 Østfold SKU 131 Sum totalt: 4.398

17 Ungdommens Sjakkforbunds medlemstall Medlemsutvikling i USF (ikke 11-13vesentlig annerledes 806 fra tidligere år) Aldersfordeling i Ungdommens Sjakkforbund _Diagrammer

18 Ungdommens Sjakkforbunds medlemstall MEDLEMSSTATISTIKK FOR UNGDOMMENS SJAKKFORBUND (USF) PR 31/ KRETS AKERSHUS AUST-AGDER BUSKERUD FINNMARK HEDMARK HELGELAND* HELGELAND OG SALTEN HORDALAND MØRE OG ROMSDAL NORDRE NORDLAND* NORD-TRØNDELAG OPPLAND OSLO ROGALAND SSU SOGN OG FJORDANE SØR-TRØNDELAG TELEMARK TROMS TROMS OG N NORDLAND VEST-AGDER VESTFOLD ØSTFOLD TOTALT * Nordre-Nordland SKU er fra 1/1-93 delt mellom Helgeland og Salten SKU og Troms og N. Nordland SKU. ** Tallene fra 98 og 99 inkluderer "Andre", bl.a. klubbformenn i NSF og mottagere av Presse-service. Det reele tallet for 99 som er sammenlignbart med 2000 er Medlemsutvikling i USF _Kretsene

19 Ungdommens Sjakkforbunds regnskap 2003 Resultat for perioden 1/1-31/ BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP INNTEKTER: Noter 2002 Medlemskontingent NM-avgifter BGP-avgifter Administrasjonsstøtte Husleieinntekter Salgsartikler Sjakktuelt Annonser, sponsorinntekter Gaver, bidrag, fond Egenandeler int. mesterskap Sjakkleir Kurs delt. avgifter Div. inntekter Renteinntekter Prosjekter (netto) UTGIFTER Undervis.matr., kjøp/utvikling Salgsartikler Personalutgifter Husleie, strøm, olje Kontorutgifter, rekvisita Avskrivninger inventar Telefon Porto (netto) Forsikring Kostnader tillitsvalgte "Førsteraden" Turneringer, representasjon Treningsgrupper Kontingenter (LNU og Nordisk) Premier, gaver, blomster Tap på krav Sjakkleir (netto) Lederkurs Renteutgifter, gebyrer Revisjon av medlemstall og regnskap Diverse utgifter Jentesjakk, støtte Ungdomsutvalget/prosjekter PERIODENS DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Renteinntekter Ekstraordinære inntekter 0 Renteutgifter -962 Gebyrer ÅRSRESULTAT

20 Ungdommens Sjakkforbunds regnskap 2003 Balanse pr 31/ EIENDELER Kontanter, bank, postgiro Høyrentekonto i K-bank Bankinnskudd fonds 0 0 Påløbne inntekter Debitorer Andre fordringer Mellomregning NSF Materiellbeholdning Kontormaskiner, inventar Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld og avsetninger Kreditorer Offentlige trekk og avgifter Feriepengefond Avsetning statsstøtte 0 0 Mellomregning NSF Avsetninger Sum gjeld og avsetninger Egenkapital 19 Kapitalkonto pr : Årets resultat Sum gjeld og egenkapital Oslo den 24. mars 2004 Espen Andersen (sign) leder USF Per Blikra (sign) kasserer USF 19

21 Ungdommens Sjakkforbunds regnskap 2003 Noter til regnskap Note 1 Medlemskontingent Inneholder kontingent for medlemmer innmeldt mellom 1. januar til 31. desember Note 2 BGP-avgifter Økningen i turneringsdeltakelsen følger i noen grad den generelle stigning i medlemstallet. Note 3 Administrasjonsstøtte Uttrykket "Administrasjonstøtten" dekker al administrativ støtte USF mottar. I 2003 inngik i dette vanlig administrasjonsstøtte samt støtte for administrasjon av Frifondmidlene for Endringen i Barne- og Familiedepartementet tilskuddsregler for administrasjonsstøtte pluss den fortsatte økning i medlemstallet gjør at USF har mottatt og kommer å motta stadig mer penger til sin sentral administrasjon. Som listen nedenfor viser har denne utviklingen holdt på siden år 2000 med det største sprang i støtten fra 2003 til Utviklingen vises her i skjemaform: År Administrasjonsstøtte Økning % % % % Note 4 Salgsartikler Salget av USFs populære "Startpakker" og annet undervisningsmateriale økte markant i Note 5 Gaver, bidrag, fond USF har ikke mottatt gaver i den forløpne sesongen. Note 6 Egenandeler EM for ungdom VM for ungdom VM U landskamp Jentelandskamp Nordisk ungdomsskolelag Nordisk individuelt Andre int. turneringer 916 Diverse Note 7 Personalutgifter Avvik fra budsjettet skyldes merutgifter i forbindelse med generalsekretærens pappapermisjon (jan-mars) samt økt bruk av timelønnet arbeide til blant annet oppussing av Sjakkontoret. Note 8 Kontorutgifter, rekvisita Kontorutstyr Reperasjon og vedlikehold av utstyr Rekvisita Andre kontorkostnader Note 9 Inventar - avskrivninger driftsmidler Kun anskaffelser med en innkjøpspris på over kr avskrives. Note 10 Kostnader tillitsvalgte Den markante stigning i aktiviteter og antall møter i Forbundsstyret har ikke vært uten kostnader. Reiser tillitsvalgte Bespisning tillitsvalgte Øvrige møteutgifter tillitsvalgte Diverse Note 11 "Førsteraden" Trykningsutgifter Porto og frakt Honorar, redaktør Honorarer, medarbeidere 650 Redaksjonelt diverse Diverse Note 12 Turneringer, representasjon NORDISKE MESTERSKAP Nordisk ungdomsskolelag i Oslo Nordisk barneskolelag Nordisk individuelt, LANDSKAMPER 4-landskamp Jentelandskampen i Oslo FIDE-TURNERINGER VM for ungdom EM for ungdom Diverse int. juniorturneringer NORSK AKTIVITET Det åpne NM for juniorer BGP-premier Diverse Representasjon i alt Note 13 Treningssamlinger Jenteutvalgets Jentebrigaden Norges Toppidrettsgymnas Juniorlandslaget JLL ULL: Tilbakeføring fra tidl. år Note 14 Tap på krav I forbindelse med innføringen av nye regnskapsrutiner (med fast reskontroføring og fakturering) ble regnskapene for gjennemgått. Deler av tapet skyldes dobbelte inntektsføringer.fordringene fra disse år vil bli innkrevd i løpet av våren Det er for å unngå overraskelser i denne forbindelse at det foreslås å avsette kr til mulige tap. 20

22 Ungdommens Sjakkforbunds regnskap 2003 Note 15 Sjakkleir USFs Sommersjakkleiren ble gjennomført i samarbeide med arrangørene av Landsturneringen i Fredrikstad. Da de hadde det økonomiske ansvaret inngår Sommersjakkleiren alene som en nettopost i USFs driftregnskap. Note 16 Lederkurs Det er igjen ikke lykkedes å oppfylle målsetningen om økte kursaktiviteter for USFs ledere, tillitsvalgte og instruktører. Note 17 Påløpne inntekter Depositum Frenningsvei Forskuddsbetalt porto Påløpne inntekter Note 18 Debitorer Kundefordringer Avsetning tap på fordringer Note 19 Kontanter, fond, postgiro For at få en helhetlig forståelse av USFs totale økonomi gjøres der oppmerksom på følgende fondsplasseringer (se separate fondsregnskaper): Per 31/ var innestående på USFs fond: USFs reisefordelingsfond A.E.Westerlunds arv til jentesjakk Ungdommens Sjakkfond

23 Ungdommens Sjakkforbunds fond 2003 PLASSERING AV FONDSMIDLER NSFs og USFs fondsmidler, samt dele av Arnold J. Eikrems Minnefond og USFs arv fra A.E.Westerlund er slått sammen og plassert på rentefond hos DnB Investor A/S. Den årlige avkastning fordeles mellom de ulike fond. Innskutt kapital pr 31/ på kr , fordeler seg slik: Kapital Kapital Avkastning Fond Thomas Heibergs Minnefond NSF kr kr kr Anna E. Westerlunds Minnefond NSF kr kr kr USFs reisefordelingsfond USF kr kr kr Nord-Norsk sjakkungdoms fond NSF kr kr kr A.E.Westerlunds arv til jentesjakk USF kr kr kr Arnold J. Eikrems Minnefond kr kr kr kr kr kr Kursgevinst 2003 kr Ligningsformue 31/ kr Avkastningen var i 2003 på 4,43%. Dette utgjorde kr REGNSKAP FOR USFs REISEFORDELINGSFOND INNTEKTER: UTGIFTER: Renter DnB investor Utdelt støtte Overskudd Fjorårets egenkapital overskudd Egenkapital: PLASSERING: DnB investor Saldo 31/ Avkastning Hevet avsat i USF Per Blikra (sign) Kasserer USF 22 Bjarke Kristensen Generalsekretær USF

24 Ungdommens Sjakkforbunds fond 2003 UNGDOMMENS SJAKKFOND Regnskap Ungdommens Sjakkfond og Norsk Sjakkfond (tilhørende NSF) er plassert felles. RESULTATREGNSKAP USF NSF Inntekter Renter Bank Renter obligasjon Avkastn. Avanse Rentefond Kursjustering Avanse Rentefond Justering bank Utgifter/bevilgninger Eliteutvalget NSF USF Overskudd BALANSE USF NSF Eiendeler Bank Obligasjoner, Vestenfjelske Bykred Avanse Rentefond Sum eiendeler Egenkapital Egenkapital pr. 31/ Årets overskudd Gjeld Sum egenkapital Oslo, 24. mars 2004 Espen Andersen leder USF (sign.) Per Blikra kasserer USF (sign) 23

25 Ungdommens Sjakkforbunds fond 2003 NOTE 16. AVSETNINGER OG REGNSKAP FOR ARV ETTER ANNA ELISABETH WESTERLUND INNTEKTER Renter for 2003 DnB investor UTGIFTER: Jentebrigaden Kostnader: Egenandeler: Jentestipend 2003: Marte Egeland Kathrine Tjølsen BGP-premier (4 bestplasserte jenter) Utdelt støtte i alt: Underskudd Fjorårets egenkapital underskudd Egenkapital per 31/ Plassering: DnB investor Til gode hos USF Per Blikra (sign) Kasserer USF Bjarke Kristensen Generalsekretær USF 24

26 Ungdommens Sjakkforbunds budsjett for 2005 Budsjett Noter Forslag til justert budsjett for 2004 Budsjett Budsjett REGNSKAP INNTEKTER: Medlemskontingent NM-avgifter BGP-avgifter Administrasjonsstøtte Husleieinntekter Salg undervisningsmateriell Sjakktuelt Annonser, sponsorinntekter Gaver, bidrag, fond Egenandeler Sjakkleir Kurs delt. avgifter Div. inntekter Renteinntekter Prosjekter UTGIFTER Undervis.matr., kjøp/utvikling Salgsartikler Innkjøp av stevneartikler Personalutgifter Husleie, strøm, olje Kontorutgifter, rekvisita Avskrivninger inventar Internett utvikling Telefon Porto Forsikring Kostnader tillitsvalgte "Førsteraden" Turneringer, representasjon Treningsgrupper Kontingenter (LNU og Nordisk) Premier, gaver, blomster Tap på krav Sjakkleir Lederkurs Renteutgifter, gebyrer Revisjon av medlemstall og regnskap Diverse utgifter Jentesjakk, støtte Ungdomsutvalget Prosjekter Periodens resultat

27 Kommentarer til budsjettforslaget 1 Det estimerte tallet er basert på en moderat økning i medlemstallet samt uendret kontingent på kr Forutsetter en moderat økning i deltakelse i USFs mesterskaper. 3 Støtten fra BFD er basert på årets tildeling samt et skjønn over USFs forventede medlemstall og tilskuddsutløsende aktiviteter. Det anførte tall bygger på en nøktern beregning. 4 Økningen avspeiler så vel lokallagenes behov som satsningen på utvikling av diverse undervisningsmateriale Budsjett for perioden 1/ / Satsning på Internett prioriteres men ikke som en inntektskilde. Mulighetene for annonsesalg i det selvstendige Førsteraden vil fremover bli utnyttet. Det ventes at Jentesjakkutvalget fortsatter utdeling av midler fra A.E. Westerlunds fond for jentesjakken i de kommende sesong. I 2005 står Norge som vertsland for Nordisk individuelt og Nordisk for barneskolelag hvorfor de samlede utgiftene blir høye for USF. MESTERSKAP 2005 Land Antall deltakere Forventet utgifter per deltaker Forventet utgift (brutto) Forventet egenandel per deltager Forventet egenandel i alt Netto utgift (for USF) Nordisk mesterskap individuelt Norge arrangementsutgifter Nordiske for gymnaslag Danmark Nordiske for ungdomsskolelag Danmark Nordiske for barneskolelag Norge Arrangementsutgifter landskamp jr/kd Sverige VM U20 India VM (U14), U16 og U18 Hellas EM (U14), U16 og U18 Tyrkia Internasjonale turneringer Avgifter til FIDE Avgifter til ECU Premier i BGP og UGP: Etter flere år uten kurs trenger USF å høyprioritere ledersamlinger og kurs Det er hensikten at Ungdomsutvalget skal initiere diverse prosjekter basert på offentlige støtteordninger via LNU og BFD. Personalet på USFs kontor er følgende: generalsekretær (50%), medlemssekretær (10t/uken), organisatorisk sekretær (50%) samt ekstern regnskapsfører og timelønnet personale. En sivilarbeider er som utgangspunkt ikke medregnet, men kan bli aktuell dersom nye prosjekter kan finansiere utgiftene. Budsjettet tar sikte på at Førsteraden utvikles så det rammer målgruppen sin bedre. 14 Viderefører samarbeidsavtalen med Norges Toppidrettsgymnas som har skapt et populært undervisningstilbud til de årige. 26

UNGDOMMENS SJAKKFORBUND

UNGDOMMENS SJAKKFORBUND UNGDOMMENS SJAKKFORBUND 28. årsmøte 2005 En glad gutt! Kjetil A. Lie (24) fra Porsgrunn er en populær helt i Jentebrigaden, forbilde for mange unge som elitespiller og - glad gutt! Foto: Gunnar (Pappa)

Detaljer

NORGES SJAKKFORBUNDS 81. KONGRESS 2002

NORGES SJAKKFORBUNDS 81. KONGRESS 2002 NORGES SJAKKFORBUNDS 81. KONGRESS 2002 IM Leif Erlend Johannessen, OSS Norges neste stormester Storstuggu, Røros kultur- og konferansesenter Røros Søndag 7. juli 2002 kl. 9.00. Norges Sjakkforbunds årsberetning

Detaljer

Årsberetning 2013. Fra landsfinalen i Sjakk i skolen 2013. USFs 37. årsmøte, OSS lokaler, Bogstadveien 30, Oslo, søndag 11. mai

Årsberetning 2013. Fra landsfinalen i Sjakk i skolen 2013. USFs 37. årsmøte, OSS lokaler, Bogstadveien 30, Oslo, søndag 11. mai Årsberetning 2013 Fra landsfinalen i Sjakk i skolen 2013 USFs 37. årsmøte, OSS lokaler, Bogstadveien 30, Oslo, søndag 11. mai 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Forbundsstyrets beretning...

Detaljer

Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3.

Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3. Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3. Tilstede: Espen Andersen (EA), Hans-Inge Kongevold (HIK), Marte Egeland (ME), Anita Hersvik (AH), Liv Holen (LH), Øivind

Detaljer

Ungdommens Sjakkforbund

Ungdommens Sjakkforbund Ungdommens Sjakkforbund Årsberetning 2014 Dyktige spillere i yngste klasse i NM for ungdom 2014. Det ble en klar deltakerrekord i mesterskapet i Stavanger i november. (Foto: Arrangøren v/sigurd Støren)

Detaljer

Norges Sjakkforbund. Årsberetning og kongresspapirer. 93. kongress Trondheim 13. juli

Norges Sjakkforbund. Årsberetning og kongresspapirer. 93. kongress Trondheim 13. juli Norges Sjakkforbund Årsberetning og kongresspapirer 93. kongress Trondheim 13. juli 2014 Innholdsfortegnelse Innkalling... 2 Forslag til dagsorden... 4 Styrets beretning... 5 Organisasjon... 6 Administrasjon...

Detaljer

Norges Sjakkforbund. Årsberetning og kongresspapirer. 94. kongress Oslo 5. juli

Norges Sjakkforbund. Årsberetning og kongresspapirer. 94. kongress Oslo 5. juli Norges Sjakkforbund Årsberetning og kongresspapirer 94. kongress Oslo 5. juli 2015 Innholdsfortegnelse lnnkalling... 3 Forslag til dagsorden... 4 Styrets beretning... 5 Organisasjon... 5 Jubileumsåret

Detaljer

Norges Sjakkforbund Årsberetning 2011 2012

Norges Sjakkforbund Årsberetning 2011 2012 Norges Sjakkforbund Årsberetning 2011 2012 Innholdsfortegnelse Styrets beretning... 3 Organisasjon... 4 Kongressvalgte styrer, komiteer og utvalg... 5 Komiteer, utvalg og delegater oppnevnt av sentralstyret...

Detaljer

7 av 7 på Jon Ludvig

7 av 7 på Jon Ludvig Nr. 3 2004 28. årgang Barnas eget sjakkblad Ungdommens Sjakkforbunds medlemsblad 7 av 7 på Jon Ludvig under NM i Nord-Odal Den suverene Jon Ludvig i den uventa problematiske sisterunden mot Espen Forså

Detaljer

Forbundsstyremøte nr 1/0405 Tirsdag 29/6-04 kl. 17:00 i Frenningsvei 3.

Forbundsstyremøte nr 1/0405 Tirsdag 29/6-04 kl. 17:00 i Frenningsvei 3. Forbundsstyremøte nr 1/0405 Tirsdag 29/6-04 kl. 17:00 i Frenningsvei 3. Tilstede: David Lilleøren (DL), Hans-Inge Kongevold (HIK), Espen Andersen (EA), Bjarke Kristensen (BK), Silje Bjerke (SB). På telefon:

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

MesterLie! nr. 4 2009

MesterLie! nr. 4 2009 MesterLie! nr. 4 2009 Leif Erlend Johannessen Berge Østenstad Nye hefter: nr. 5 og 6! Arne Danielsen portretterer stormesterne Leif Erlend Johannessen og Berge Østenstad i de aller nyeste stormesterheftene.

Detaljer

Dokument nr. Prosesseier: hl Godkjent dato: Godkjent av: skrevet av: hl. REFERAT TIL STYREMØTE 30-5-07 i Ungdommens Sjakkforbund

Dokument nr. Prosesseier: hl Godkjent dato: Godkjent av: skrevet av: hl. REFERAT TIL STYREMØTE 30-5-07 i Ungdommens Sjakkforbund Navn - type kvalitetsdokument Hovedprosess: Q4 USF Styret og utvalgsprosessen Delprosess: Fast agenda styremøter USF Utgave 1 Dato: 30.05.2007 Dokument nr. Prosesseier: hl Godkjent dato: Godkjent av: skrevet

Detaljer

UNGDOMMENS SJAKKFORBUND STYREMØTE 5. MAI 2006

UNGDOMMENS SJAKKFORBUND STYREMØTE 5. MAI 2006 UNGDOMMENS SJAKKFORBUND STYREMØTE 5. MAI 2006 Sted: Telefonmøte. REFERAT Tilstede: Håvard Løvik, (Stavanger, leder), Truls Jørgensen (Kragerø, styremedlem), Bjørn Benjaminsen (Masfjorden, styremedlem),

Detaljer

Katrine Tjølsen. WIM-norm i Benidorm

Katrine Tjølsen. WIM-norm i Benidorm Katrine Tjølsen WIM-norm i Benidorm nr. 3 2009 KRISTIANSUND GP 2009 25-27 september MED FOREDRAG AV SENIORVERDENSMESTER GM MIHAI SUBA! Langsjakk: 1,5 time på 40 trekk og 30 min på resten av partiet Fem

Detaljer

Magnus kom. til sjakk-nm

Magnus kom. til sjakk-nm BULLETIN LANDSTURNERINGEN 2008-5. TIL 13. JULI Magnus Carlsen sjarmerte sjakkeliten tirsdag. Magnus kom Nr. 5 til sjakk-nm Sjakkongen kom direkte til NM i Tønsberg fra store turneringer milevidt unna Norge.

Detaljer

Magnus Carlsen (17) - nr. 1 i verden på liverating

Magnus Carlsen (17) - nr. 1 i verden på liverating Foto: red. Magnus Carlsen (17) - nr. 1 i verden på liverating nr. 4 2008 1 Du må til Gjøvik, du også! Velkommen til tidenes sjakkfestival i Norge, som deltager og som tilskuer. Vi har et omfattende og

Detaljer

Ragnar Hoen (70) Femti år på topp. Norsk Sjakkfestival. Ny sjef på NTG. Nordnorsk mestermøte

Ragnar Hoen (70) Femti år på topp. Norsk Sjakkfestival. Ny sjef på NTG. Nordnorsk mestermøte Ragnar Hoen (70) Femti år på topp Norsk Sjakkfestival Ny sjef på NTG Nordnorsk mestermøte nr. 3 2011 C M Y CM MY CY CMY K SJEKK-NM-2010-logo.pdf 1 01/06/2010 11:38:42 NM I LYNSJAKK NJÅRDHALLEN Oslo FREDAG

Detaljer

Katrine Tjølsen (14) kadettnorgesmester. Tallaksen og Lie i stikkamp om NM. nr. 4

Katrine Tjølsen (14) kadettnorgesmester. Tallaksen og Lie i stikkamp om NM. nr. 4 Katrine Tjølsen (14) kadettnorgesmester Tallaksen og Lie i stikkamp om NM nr. 4 2007 I just received my first copy of New In Chess, and after spending the last 24 hours devouring it, I thought I d give

Detaljer

Dramatikk i NM-innspurten. Nytt nummer hver dag. Omtaler og resultater fra årets Landsturnering

Dramatikk i NM-innspurten. Nytt nummer hver dag. Omtaler og resultater fra årets Landsturnering BULLETIN LANDSTURNERINGEN 2008-5. TIL 13. JULI Kjetil A. Lie i avslappet positur på scenekanten under NM. Dramatikk i Nr. 9 NM-innspurten Jo n Ludv i g Hammer v ant s i tt parti i g år, dermed ø kte pres

Detaljer

nr. 3 2012 Tema: Sjakk og data Landsturneringen Ung duo sterkest i NM NM for klubblag

nr. 3 2012 Tema: Sjakk og data Landsturneringen Ung duo sterkest i NM NM for klubblag nr. 3 2012 Tema: Sjakk og data Landsturneringen Ung duo sterkest i NM NM for klubblag Konnerud NGP Spilles sentralt i Drammen 10-11. november 2012 Spillested: Bragernes Menighetssenter, Albums gt.8, Drammen

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2005, 2006 og sakspapirene til Tinget 2007. Tinget åpnet lørdag kl. 1200. NSFs president

Detaljer

Klasse 5-spiller Roar André Bakken har tatovert NM-logoene fra Bergen og Fredrikstad på leggene. Nå kommer snart årets NM-logo.

Klasse 5-spiller Roar André Bakken har tatovert NM-logoene fra Bergen og Fredrikstad på leggene. Nå kommer snart årets NM-logo. C M Y CM MY CY CMY K 20,- BULLETIN 6 SJEKK-NM-2010-logo.pdf 1 01/06/2010 11:38:42 2 11 slo SJAKK-NM NM-logoer på beina! Klasse 5-spiller Roar André Bakken har tatovert NM-logoene fra Bergen og Fredrikstad

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2014 97. årg. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Eller retter, fungerende leder

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2000/2001... side 2 II. Spesielle saker... side 4 III. Konklusjon... side 6 Landslagsaktiviteter... side 8 Utdannings-

Detaljer

Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund

Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund Virksomheten Arbeidet i NBF i 2012 har fulgt opp tidligere handlingsplaner og handlingsplan vedtatt av Bridgetinget i 2012. NBF hadde ved årsskifte registrert

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer