HEFTE 2 ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE MARS Quality Hotel Residence Sandnes ÅRSMELDING FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI MARS MARS 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HEFTE 2 ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015. Quality Hotel Residence Sandnes ÅRSMELDING FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI MARS 2014 - MARS 2015"

Transkript

1 ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE MARS 2015 Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 2 ÅRSMELDING FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI MARS MARS 2015 KONTROLLKOMITEEN (eget ark) 1

2 Kjære partivenner! Da er vi nok en gang klar for vårens vakreste eventyr. Nemlig årsmøte i Rogaland Arbeiderparti. Jeg føler meg sikker på at også dette årsmøtet blir et inspirerende politisk verksted og møteplass for sosialt samvær, det vil bli livlige debatter og interessante samtaler, folk vil knytte nettverk på tvers av kommunegrenser og nye bekjentskap vil oppstå! Dette er viktig, gledelig og bra! I perioden som har gått har vi fått oppleve hvordan det er å være et opposisjonsparti, og jeg mener vi har lyktes med å være et ansvarlig opposisjonsparti som har fått frem forskjellene mellom oss og de borgerlige partiene! Noe som har vært veldig viktig når regjeringen har lagt frem et statsbudsjett hvor de rike blir rikere. Store skatteletter til de rikeste er feil medisin i en tid hvor vi bør bygge og ruste Norge for fremtidens utfordringer. Det er feil medisin i en tid der tillit er avgjørende. Det er feil medisin i en tid der vi må se fremover og tenke helhetlig. Det rokker ved noe av det som gjør den den nordiske modellen unik. Vi kommer til å merke endringene. For man vet ikke hva man har før man mister det. Og man vet også hva man ikke vil ha når man ser noe man ikke liker. Jeg tror folk har merket seg et litt annerledes Arbeiderparti etter valget i Er mer åpent, mer nysgjerrig og lyttende parti. Det er Arbeiderpartiet på sitt beste! Og fram til i fjor høst hadde vi en jevn stigning på meningsmålingene, mye som følge av dette. Meningsmålinger er selvsagt ikke alt, men 43,4% er et tegn på at vi må fortsette å utfordre regjeringen! Det er også veldig gledelig at Rogaland Arbeiderparti har økt medlemstallet betraktelig denne perioden! Perioden fremover kommer til å være preget av kommune,- og fylkestingsvalget. Dette valget er utrolig viktig, vi må jobbe knallhardt for å vinne flest mulig kommuner. Vår jobb fremover er å få frem vår politikk, etablere gode samarbeidspartnere og fortsette å peke på konsekvensene av en annen retning og en annen politikk! Det er tid for forandring mange steder i Rogaland! Dette har vært et spesielt år for Arbeiderpartiet, vår egen Jens som har vært vår leder siden 2002 gikk av og Jonas tok over styringa. Jonas har allerede bemerket seg som en god leder og vi har et kjempegodt utgangspunkt for at Arbeiderpartiet under Jonas sin ledelse vil vinne stortingsvalget 2017! På landsmøtet i 2014 var Rogaland Arbeiderparti godt representert. Vi hadde en delegasjon på hele 15 personer, og i tillegg møtte våre landsstyrerepresentanter, sentralstyremedlem og stortingsrepresentanter. Mye tyder på at landsmøtet i april kan Rogaland Arbeiderparti være like godt representert og få igjennom mye god politikk. Vi har brukt mye tid etter forrige årsmøte på organisasjonsbygging, felleskap og medlemspleie. Målet var at vi i alle ledd av organisasjonen skal vise profesjonalitet, raushet og respekt. Noe vi kan trygt si at vi har klart! Vi har alle et ansvar for å fortsette denne veien som er staket ut og etter kandidatskoleringen i både nord- og sørfylket er det ett flott lag som skal bygge organisasjonen videre. Velkommen til årsmøtet! Leder, Eirin Sund Rogaland Arbeiderparti 2

3 Melding for årsmøteperioden i Rogaland Arbeiderparti i tiden 26.mars 2014 til 08.mars Bemanning partikontoret Kontoret har i perioden 2014 til 2015 vært bemannet med to hele stillinger, fylkessekretæren Eirik Aarek til og fra Tore Nordtun. Marion Wikberg som organisasjonsmedarbeider i hele perioden. 2. Tillitsverv Tillitsvalgte for perioden Fylkesstyret Leder Eirin Sund 1.Nestleder Arne Christian Mohn 2.Nestleder Stanley Wirak Leder av kvinnenettverket Torhild Pedersen Studieleder Andreas Bjelland Eriksen 1. Styremedlem Kristine Enger 2. Styremedlem Jone Laursen AUF Eline Ekkjestøl Bruntveit 1. vara Karl Gjedrem 2. vara Siv Len Strandskog 3. vara Allan G. Thomson 4. vara Lin Veronica Jacobsen 5. vara Ragnhild Bjerkvik Torstein Tvedt Solberg, Stortingsgruppen Hege H. Liadal. Stortingsgruppen Øystein Hansen, LO Rogaland Cecilie Bjelland, Sentralstyret Tom Tvedt, Fylkestingsgruppa Tiltredende til styret 1. Eirin Sund 2. Arne Christian Mohn Vara: Landsstyret 3

4 Torhild Pedersen Andreas Bjelland Eriksen Kontrollkomiteen Agnar Bruntveit leder Trine Jannicke Rovik medlem Helge Handeland medlem Kjell Sund vara Kirsti Dahl Jensen vara Eirin Sund Tom Tvedt Arne Christian Mohn Samarbeidskomitee Programkomite: 1. Unn Therese Omdal leder Egersund Region Dalane Fylkestinget/Karmøy region Haugalandet 2. Simon Næsse 3. Cecilie Bjelland Sentralstyret/Stavanger Region Nord- Jæren 4. Arne Espedal Sandnes region Nord- Jæren 5. Siv Len Strandskog Sola region Nord- Jæren 6. Arne Christian Mohn Haugesund region Haugalandet 7. Trine Jannicke Rovik Hå region Jæren 8. Øystein Hansen LO/Strand region Ryfylke 9. Kari Vaage Gjuvsland Suldal region Ryfylke 10. Torstein Tvedt Solberg Stortinget/Stavanger region Stavanger 11. Jamila Mehmandarova AUF region Rogaland Nominasjonskomite: 1. Stanley Wirak leder Sandnes region Nord- Jæren 2. Hege Haukeland Liadal Haugesund region Haugalandet 3. Jarle Nilsen (gr.leder) Karmøy region Haugalandet 4. Torhild Pedersen Strand region Haugalandet 5. Odd Stangeland Egersund region Dalane 6. Anne Britt Ree Time region Jæren 7. Frode Berge Stavanger region Nord- Jæren 4

5 8. Jorunn Blomvik Sola region Nord- Jæren 9. Eline Bruntveit AUF Vara 1. Karl Gjedrem Bjerkreim region Dalane 2. Ragnhild Bjerkvik Haugesund region Haugalandet 3. Karin Irene Stangeland Sandnes region Nord- Jæren 4. Gunnar Hiim Randaberg region Nord- Jæren 5. Sofie Løvland AUF Delegater til ekstraordinært landsmøte Rusdal Gerd Kvernaland 2. Tvedt Solberg Torstein Stavanger 3. Haukeland Liadal Hege Haugesund 4. Langholm Hansen Øystein Tau 5. Omdal Unn Therese Egersund 6. Tvedt Tom Randaberg 7. Strandskog Siv- Len Tananger 8. Bjelland Eriksen Jakob Stavanger 9. Pedersen Torhild Jørpeland 10. Gjedrem Karl Bjerkreim 11. Rovik Trine Jannicke Varhaug 12. Laursen Jone Stavanger 13. Bjerkvik Ragnhild Haugesund 14. Stangeland Odd Egersund 15. Tangen Annelin Sandnes Vara 1. Sulen Frode Sauda 2. Rusdal Gerd Kvernaland 3. Lindanger Kyrre Bokn 4. Lier Sigmund Aksdal 5. Holmen Therese Anita Hauge i Dalane 6. Mohn Arne Christian Haugesund 7. Seldal Kate Kleppe 8. Bjelland Eriksen Andreas Stavanger 09. Eide Klovning Marte Utsira 10. Kålsås Tom Ålgård Valgkomite 1. Torfinn Opheim leder Sauda region Ryfylke 2. Ruth Mariann Hop Karmøy region Haugalandet 3. Odd Stangeland Egersund region Dalane 4. Kari Vaage Gjuvsland Suldal - region Ryfylke 5. Tone Krokeide Klepp region Jæren 6. Arnt Heikki Steinbakk Stavanger region Nord- Jæren 5

6 7. Hilde Trondheim Sandnes region Nord- Jæren 8. AUF Rogaland Vara 1. Aloysious Jesuthasan Sola region Nord- Jæren 2. Gerd Rusdal Time region Jæren 3. Leif Nieuwjaar Strand region Ryfylke 3. Årsmøte 2014 Rogaland arbeiderpartis årsmøte ble avholdt på Quality Hotel Residence, Sandnes mars Det møtte på åpningen av årsmøtet 149 personer, derav 113 med stemmerett. Arbeiderpartiet sentralt var representert med stortingsrepresentant Trond Giske. Han var også hovedinnleder på årsmøtet om den politiske situasjon. Det var stort engasjement og en god politisk debatt fra kommunepartiene og AUF. Det var under årsmøtet debatt om den politiske situasjon, de innkomne forslag og vedtektsendringer. Under debatter var det 76 utsendinger som tok ordet. Det kom 17 forslag under debatten og det var sendt inn 92 forslag fra kommunepartiene og AUF. Forslagene hadde stor spennvidde innen skole og utdanning, kultur, miljø og energi, helse og omsorg, samferdsel og internasjonal politikk. 4. Politisk og organisatorisk aktivitet i årsmøteperioden Fylkestingsgruppa, Kvinnenettverket, Eldreutvalget fremlegger egne årsmeldinger for årsmøteperioden Dette som vedlegg til fylkesstyrets årsmelding. AUF sin årsmelding for perioden 2014 vedlegges også. Styret: Styret har i 2014 avholdt 2 representskapsmøter, 10 styremøter og 2 arbeidsutvalgsmøter (AU), Arbeidsutvalget har i tillegg holdt flere telefonmøter og én styresamling og én inspirasjonssamling. Fylkesstyret har behandlet 133 saker på styremøtene. Sakene som er behandlet i styret har vært av både politiske og organisatorisk art. Blant annet kan nevnes valgkamp, økonomi og årsmøtesaker. Representskap: Det er blitt avholdt 3 representskapsmøter. Det første representskapsmøtet ble holdt i Folkets Hus i Stavanger den 21.april Her innledet fylkessekretær Eirik Aarek om regnskapet og organisasjonsbygging og sentralstyremedlem Cecilie Bjelland om strategien Dette representskapsmøtet behandlet også regnskapet. Det andre møtet ble avholdt på Park Inn By Radisson Haugesund Airport den 08.november Her innledet leder av programkomiteen Unn Therese Omdal om partiets fylkesprogram Den andre posten på dette 6

7 representskapsmøtet omhandlet strategiopplegg frem mot valget. Innlederen var leder av valgkamputvalget Torstein Tvedt Solberg og fylkessekretær Tore Nordtun. Det tredje representskapsmøtet ble holdt 29.november 2014 på Folkets Hus i Stavanger. Møtets dagsorden var oppsett av listen for fylkestingsvalget Innledning var ved nominasjonskomiteens leder Stanley Wirak. Valgkamp: Styret har oppnevnt et valgkamputvalg for det kommende kommune- og fylkestingsvalgkampen. Utvalget er sammensatt av følgende medlemmer; Torstein Tvedt Solberg, leder Tom Tvedt Ragnhild Bjerkvik Øystein Langholm Hansen Annelin Tangen Jone Laursen Henrik Heimly Steinnes Utvalget har tilrettelagt for to regionale kandidatsamlinger, i nord- fylket januar (Haugesund) og sør- fylket februar (Stavanger). Den nye fylkestingsgruppen har hatt samling 4.februar i Stavanger. I tillegg har valgkampstrategien blitt tatt opp i ulike samlinger som fylkespartiet har holdt. En er av den oppfatting at planen og strategien er godt forankret og at man er i rute i forhold til valgkamparbeidet. Organisasjonsbygging Rogaland Arbeiderparti skal basere sin organisasjon på profesjonalitet, raushet og respekt jfr. organisasjonsuttalelsen fra landsmøte. Vi skal bygge på felleskap og respekt for hverandre. Det ble arrangert en strategisamling for styret på Sogndalstrand Kulturhotell, Sokndal. Denne samlingen drøftet sentrale politiske saker fremover for fylket, generelt organisasjonsarbeid og strategien for den kommende valgkampen. AUF sammen med styret og gruppeledelsen i fylkestinget gav hverandre inspirasjon og motivasjon til det videre arbeidet. Fagpolitisk samarbeid: Det har vært god kontakt med arbeidstakerorganisasjonene og spesielt har det vært godt samarbeid med LO. LOs distriktssekretær i Rogaland tiltrer fylkespartiets styre. I årsmøteperioden har det også vært en sentral felles konferanse mellom LO og AP. Her har distriktssekretær i LO, fylkessekretær og organisasjonssekretær i Rogaland Arbeiderparti deltatt. 7

8 Rogaland Arbeiderparti har følgende medlemmer i samarbeidskomiteen: Eirin Sund, Tom Tvedt, og Arne Christian Mohn. Komiteen har lagt opp til jevne møter i forkant av fylkespartiets styremøter. Nettarbeid: Rogaland Arbeiderparti har flere nettsteder. Blant annet har fylkespartiet egen hjemmeside, likepage på Facebook og bruker på Twitter. Dette er viktige steder for formidling av saker, engasjere folk og aktivisere medlemmer. Disse sosiale mediene ble også brukt aktivt under valgkampen med annonser og egne nettsider for kandidatene. Det er blitt opprettet egne nettsteder for valgkampanjen. Nettsiden og andre sosiale medier har vært administrert av Marion Wikberg. Det har blitt holdt eget kurs for oppdatering og skolering for kommunepartienes tillitsvalgte i Stavanger 23.februar Studiearbeid: Studieutvalget i Rogaland Arbeiderparti har hatt 4 møter. Studieutvalget 2014 har bestått av følgende medlemmer: Andreas Bjelland Eriksen, Tone Krokeide, Ole Kallelid, Therese Sivertsen, Gunnar Buvik- Tysvær, Eli Klausen og Rebecca Hjelmervik. Hovedfokus det siste året har vært kompetansebygging. Det har med bakgrunn i dette blitt skrevet en Studielederhåndbok. Forhåpentligvis kan denne lette arbeidet for kommunepartienes studieledere, og bidra til bedre erfaringsoverføring. I tillegg har det vært arrangert en studielederkonferanse. Studievalget har i perioden avholdt fire utvalgsmøter. Fylkespartiet har ellers deltatt med Andreas Bjelland Eriksen, Siv Len Strandskog og Marianne Chesak på sentral lederskolering. Representasjon: Rogaland Arbeiderparti har i årsmøteperioden vært representert i Arbeiderpartiets sentralstyre ved Cecilie Bjelland. Eirin Sund, Torstein Tvedt Solberg og Hege H. Liadal representert Rogaland Arbeiderparti på Stortinget. I landsstyret har Eirin Sund og Arne Christian Mohn representert Rogaland. Tom Tvedt er gruppeleder i fylkestingsgruppen. Eirik Aarek er i permisjon fra fylket, men arbeider nå som kommunalpolitisk rådgiver sentralt. Eirin Sund er oppnevnt som medlem i valgkomiteen for Arbeiderpartiets 65.ordinære landsmøte. 1.mai

9 Rogaland Arbeiderparti har i samarbeid med LOs distrikskontor i Rogaland gjennomført arrangementer i forbindelse med 1.mai feiringen i Blant annet hadde fylkespartiet sammen med Stavanger Arbeiderparti felles arrangementet åpent hus der det ble servert pølser, brus og kaffe. Fylkespartiet var representert flere steder; Distriktssekretær i LO, Øystein Langholm Hansen sammen med partisekretær Raymond Johansen var på Jæren, Bryne, Sandnes og Stavanger. Sentralstyremedlem Cecilie Bjelland var i Randaberg. Fylkestingets gruppeleder Tom Tvedt var på Utsira, fylkestingsmedlem Anita Therese Holmen var i Egersund. Trond Helland i Fagforbundet var i Gjesdal, Stortingsrepresentant, Hege H. Liadal var i Haugesund og Karmøy. Ordfører Stanley Wirak var i Klepp. LO sekretær Øystein Hamren var i Lund og AUFs daværende fylkessekretær Jamila Mehmandarova var på Rennesøy og AUFs daværende fylkessekretær, Eline Bruntveit var på Sola. Vår nestleder i Stavanger bystyre, Arnt Heikki Steinbakk var på Hundvåg. AUFs sentralstyremedlem Ole Martin Slyngstadli var på Strand og fylkestingsrepresentant Andreas Bjelland Eriksen var i Suldal. Norsk Folkehjelp hadde flere steder innsamlingsaksjoner til støtte for ulike internasjonale tiltak. 5. Arbeidet i regionene Ansvarlig for regionene i årsmøteperioden har vært: Region Dalane Region Jæren Region Nord- Jæren Region Haugalandet Region Ryfylke Karl Gjedrem Bjerkreim Arbeiderparti Gerd Rusdal Time Arbeiderparti Siv Len Strandskog Sola Arbeiderparti Ruth Mariann Hop Karmøy Arbeiderparti Lin Veronica Jakobsen Hjelmeland Arbeiderparti Regionene var aktive i valgkampen. Etter dette har det vært varierende aktivitet. Regionene har vært viktig i forhold til samordning av valgkampen og skolering. Dette er også et sted for å ta opp ulike politiske saker for regionen. 9

10 6. Medlemsutvikling i kommunepartiene Rogaland Arbeiderparti har i medlemmer, en økning på 227 i8 forhold til Ser man på de siste års medlemsutvikling har den vært god. Det er fortsatt et potensial for å øke medlemstallet. Det har i større grad vært fokus på medlemspleie. Her er det fortsatt et forbedringspotensiale. Kommuneparti Bjerkreim Arbeiderparti Bokn Arbeiderparti Eigersund Arbeiderparti Finnøy Arbeiderparti Forsand Arbeiderparti Gjesdal Arbeiderparti Haugesund Arbeiderparti Hjelmeland Arbeiderparti Hå Arbeiderparti Karmøy Arbeiderparti Klepp Arbeiderparti Kvitsøy Arbeiderparti Lund Arbeiderparti Randaberg Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Sandnes Arbeiderparti Sauda Arbeiderparti Sokndal Arbeiderparti Sola Arbeiderparti Stavanger Arbeiderparti Strand Arbeiderparti Suldal Arbeiderparti Time Arbeiderparti Tysvær Arbeiderparti Utsira Arbeiderparti Vindafjord Arbeiderparti

11 MEDLEMSUTVIKLING I ROGALAND ARBEIDERPARTI I PERIODEN: AUF i Rogalands medlemstall i 2014 var 681 medlemmer. Det siste året har de har hatt en nedgang på 221 medlemmer. Samtidig viser medlemstallet deres i begynnelsen av 2015 at det er stort potensial for å øke medlemstallet betraktelig i Honoraravgift Alle folkevalgte har betalt honoraravgift for Kontrollkomiteen Kontrollkomiteen har bestått av Agnar Bruntveit leder, Trine Jannicke Rovik medlem, Helge Handeland medlem. Komiteen har gjennomgått styrets protokoller for mars 2014 til februar Arbeidsmiljø Rogaland Arbeiderparti har lokaler sammen med Stavanger Arbeiderparti og AUF i Rogaland på Breitorget i Stavanger. Vi er godt fornøyd med lokalene. Virksomheten er tilsluttet avtale om et inkluderende arbeidsliv. Fylkessekretær Tore Nordtun er HMS ansvarlig og kontorsjef. Rogaland Arbeiderpartis virksomhet forurenser ikke i det ytre miljø. 10. Avslutning Rogaland Arbeiderpartis styre og tiltredende takker alle for godt samarbeid i årsmøteperioden. 11

12 Eirin Sund /s/ Arne Christian Mohn /s/ Stanley Wirak /s/ Torhild Pedersen /s/ Andreas Bjelland Eriksen /s/ Kristine Enger /s/ Jone Laursen /s/ Antonia Kvalsvik /s/ Karl Gjedrem /s/ Siv Len Strandskog /s/ Alan Thomson /s/ Lin Veronica Jacobsen /s/ Arne Christian Mohn /s/ Torstein Tvedt Solberg /s/ Hege Haukeland Liadal /s/ Tom Tvedt /s/ Cecilie Bjelland /s/ Øystein Hansen /s/ Marion Wikberg /s/ Eirik Aarek /s/ Stavanger mars

13 Rogaland Arbeiderparti Breitorget 4006 Stavanger Telefon: E- post: Kontrollkomiteen sin gjennomgang Kontrollkomiteen har gått igjennom protokoller fra styremøtene, representantskapsmøtene og årsmøte i perioden fra og med februar 2014 til og med februar I perioden var det 12 styremøter. Gjennomgangen er gjort i samsvar med kontrollkomiteen sine oppgaver. Kontrollkomiteen har ingen merknader til årsmøteperioden som har går gått. Stavanger 7. mars 2015 Agnar Bruntveit Helge Handeland Kjell Sund - leder medlem Varamedlem 13

Rogaland Arbeiderparti. KORTprogram 2015-2019

Rogaland Arbeiderparti. KORTprogram 2015-2019 Rogaland Arbeiderparti KORTprogram 2015-2019 2 Framtidas Rogaland skaper vi sammen! Kjære velger, Som du vet handler politikk om å ville noe. Om å ville endre noe til det bedre. Det er det vi i Rogaland

Detaljer

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 2012 2013 Eigersund Netto driftsutgifter F370 (folkebibliotek), konsern 12,0 % 12,5 % Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger,

Detaljer

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Tabell 1. Statistikk kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Registrert v/deltakere Per kommune Oppstart av flere - grupper med nye deltakere 1 2 3 4 Antall registrert per 1. kvartal 2013 14 8 1 3 %

Detaljer

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Vedtatt 13. mars 2010 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak.

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn l om arbeidsmarkedet 1.. desember 2014 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 6 030 2,4 980 19 Delvis ledige 1 884 0,7 221 13 Arbeidssøkere på tiltak 687 0,3-132 -16 Kvinner

Detaljer

VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI

VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI 1 Formål Telemark Arbeiderparti arbeider for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i programmer, vedtekter og vedtak. Fylkespartiet skal

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarknaden i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 11 950 4,6 3 027 34 Delvis ledige 3 502 1,3 1 531 78 Arbeidssøkere på tiltak 1 462 0,6 767 110 Kvinner

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Melhus Arbeiderparti. Årsberetning Årsmøte

Melhus Arbeiderparti. Årsberetning Årsmøte Melhus Arbeiderparti Årsberetning 2013-2014 Årsmøte 24.02.2014 Tillitsvalgte i perioden Styret: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Studieleder: Fagligpolitisk representant: Informasjonsleder: Kvinnekontakt:

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

LOVER FOR NLM REGION SØRVEST

LOVER FOR NLM REGION SØRVEST LOVER FOR NLM REGION SØRVEST 1.0 Navn 1.1 Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband Region Sørvest. 1.2 Regionen omfatter følgende kommuner: Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Lund, Sokndal, Eigersund,

Detaljer

Lyngdal Alleèn 5 4580 Lyngdal Tlf: 02002 Fax: 38344552 Man - fre: kl. 09.30 til kl. 15.30 Tors: kl. 09.30 til 17.00

Lyngdal Alleèn 5 4580 Lyngdal Tlf: 02002 Fax: 38344552 Man - fre: kl. 09.30 til kl. 15.30 Tors: kl. 09.30 til 17.00 Agder: Farsund Barbros gate 3 4550 Farsund Telefon: 02002 Man - fre: 09.30-15.30 Tors: 09.30-17.00 Flekkefjord Elvegaten 14 4400 Flekkefjord Faks: 38 32 48 35 Man - fre: 09.30-15.00 Tors: 09.30-17.00 Grimstad

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Rogaland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Partnerskap for folkehelse i Rogaland

Partnerskap for folkehelse i Rogaland Partnerskap for folkehelse i Rogaland Høringsrunden Meningen er å få til en bevisstgjøring om tema, deling av erfaringer over flere nivå, hvor den enkelte høres. Kort presentasjonen for å holde tiden:

Detaljer

Statleg tilsyn med kommunar i Rogaland og Rogaland fylkeskommune 2011 Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland, Mattilsynet og Statens kartverk

Statleg tilsyn med kommunar i Rogaland og Rogaland fylkeskommune 2011 Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland, Mattilsynet og Statens kartverk Statleg tilsyn med kommunar i Rogaland og Rogaland fylkeskommune 2011 og i Rogaland, og Skriftlig tilsyn = tilsyn der all kontakt med kommunen skjer skriftlig Landsomfattande tilsyn/nasjonalt tilsyn =

Detaljer

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2014

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2014 Vedtekter for Oslo Arbeiderparti Vedtatt på årsmøtet i 2014 1 Innholdsfortegnelse side 1) Formål 3 2) Medlemskap 3 3) Kontingent 3 4) Partiavdelingene 3 5) Bydelspartiene 4 6) Årsmøtet 4 7) Representantskapet

Detaljer

Årsmelding fylkespartiet 2008/ 2009

Årsmelding fylkespartiet 2008/ 2009 Årsmelding fylkespartiet 2008/ 2009 1. Arbeidet i fylkeslaget 2008/ 2009 1.1 Styret sin samansetnad: Leiar: Arne Bergsvåg, Vindafjord 1.Nestleiar: Jan Pettersen, Sokndal 2. Nestleiar: Sigrunn Hole Hosaas,

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 7 065 2,8 1 588 29 Delvis ledige 1 775 0,7 218 14 Arbeidssøkere på tiltak 659 0,3-146 -18 Kvinner av Helt ledige 2 782 2,4 512 23

Detaljer

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. % us dmft=0 % dmft=0. Tannhelsedistrikt. Nord-Rogaland ,2

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. % us dmft=0 % dmft=0. Tannhelsedistrikt. Nord-Rogaland ,2 Tannhelse Rogaland Norge 5-åringer uten karieserfaring i 85 80 Antall 5-åringer us dmft=0 dmft=0 Nord-Rogaland 1 507 80 1 021 84,2 75 Nord-Jæren & Ryfylke 987 81 669 83,8 70 65 Stavanger 1 689 75 1 058

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarkedet i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 175 2,1 874 20 Delvis ledige 1 676 0,7 198 13 Arbeidssøkere på tiltak 689 0,3-108 -14 Kvinner av

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 FOR SEL OG HEIDAL ARBEIDERPARTI

ÅRSMELDING 2014 FOR SEL OG HEIDAL ARBEIDERPARTI ÅRSMELDING 2014 FOR SEL OG HEIDAL ARBEIDERPARTI 20.februar 2014 19. februar 2015 Styrets sammensetning Leder: Jørund Båtstad (1år) Nestleder: Lene Jevnheim (1år) Kasserer: Ester Midtli (1år) Sekretær:

Detaljer

Poststemplene i Rogaland

Poststemplene i Rogaland Poststemplene i Rogaland Tillegg til 2. utgave som kom i 2015 21.11.2015 Hallvard Slettebø Stempelgruppen i Rogaland 1 Innhold Haugesund kommune... 3 Haugesund... 3 Karmøy kommune... 4 Karmsund... 4 Sandnes

Detaljer

FYLKESPARTISTYRETS FORSLAG TIL VEDTEKTSENDINGER

FYLKESPARTISTYRETS FORSLAG TIL VEDTEKTSENDINGER FYLKESPARTISTYRETS FORSLAG TIL VEDTEKTSENDINGER Buskerud Arbeiderpartis gjeldende vedtekter vedtatt på årsmøtet 25. mars 2012: 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer

Detaljer

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Kontakt Hallvard Slettebø hallvard@slettebo.no hvis du har noen av disse stemplene. Hvis du sender skann så bør de være i 600 dpi og lagret i tif-format. (Noen

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 4

Detaljer

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2010

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2010 Vedtekter for Oslo Arbeiderparti Vedtatt på årsmøtet i 2010 1 Innholdsfortegnelse side 1) Formål 3 2) Medlemskap 3 3) Kontingent 3 4) Partiavdelingene 3 5) Bydelspartiene 4 6) Årsmøtet 4 7) Representantskapet

Detaljer

Generasjonsanalyse, metode

Generasjonsanalyse, metode Generasjonsanalyse, metode Ut fra de nasjonale ungdata- undersøkelsene som NOVA gjennomfører nasjonalt har jeg laget en analyse om hvordan ungdom i Rogaland forteller at de har det. 14.310 ungdomsskoleelever

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL SAMMENSLÅING AV JÆREN- OG DALANE TINGRETT

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL SAMMENSLÅING AV JÆREN- OG DALANE TINGRETT Saksutredning: HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL SAMMENSLÅING AV JÆREN- OG DALANE TINGRETT Trykte vedlegg: Høringsnotat Forslag til sammenslåing av er Utrykte vedlegg: 1. Bakgrunn: Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 1. INNLEDNING Denne årsmeldingen løper fra 25.01.2014 til 11.01.2015. Årsmeldingen må sees i sammenheng med Handlingsplan 2014 og Strategiplan 2014-2018 som la

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold.

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold. Dagsorden sak 11 - Organisasjonsmessig handlingsplan Studieutvalget har utarbeidet en kombinert organisasjonsplan og kompetanseplan i form av en organisasjonshåndbok. Håndboken er ikke statisk, men skal

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Hjelmeland 29. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM

Detaljer

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. Tannhelsedistrikt. % us. dmft=0 % dmft=0. Nord-Rogaland ,8

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. Tannhelsedistrikt. % us. dmft=0 % dmft=0. Nord-Rogaland ,8 5-åringer uten karieserfaring i 85 80 Antall 5-åringer us. dmft=0 dmft=0 Nord-Rogaland 1 481 83 1 017 82,8 75 Nord-Jæren & Ryfylke 946 76 589 82,3 70 65 Stavanger 1 757 82 1 204 83,8 Sandnes 1 459 79 953

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Stavanger foretaksområde. Kunnskap Samarbeid Trygghet mot felles mål

Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Stavanger foretaksområde. Kunnskap Samarbeid Trygghet mot felles mål Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Stavanger foretaksområde Kunnskap Samarbeid Trygghet mot felles mål Definisjon Et nettverk av ressurspersoner med definert ansvarsområde og funksjon

Detaljer

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013.

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013. Til Kommunepartiene OPPLAND ARBEIDERPARTI Folkets Hus Postboks 611 2809 Gjøvik Telefon: 61 18 79 75 Telefaks: 61 18 79 79 Mail: oppland@arbeiderpartiet.no Web: oppland.arbeiderparti.no Vår dato: Referanse

Detaljer

Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009

Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009 Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009 Det innkalles med dette til Årsmøte i Haugesund og Omegn Hundeklubb. Årsmøtet finner sted på Bleikmyr Bydelshus Onsdag 25/2 2008 kl: 19.30 Dagsorden: 1:

Detaljer

KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO

KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO TF-notat nr. 4/2015 Kap 1 Kap 2 Kap 3 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 1 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 470 000 463 092

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal ÅRSMELDING 2010 Buskerud Senterparti Fylkesstyrets sammensetning Fylkesleder Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Nestleder Siri Loe, Krødsherad Nestleder Pål Rørby, Hemsedal Styremedlemmer: Distrikt I

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Lillehammer Hotell lørdag 2. april Oppland Nei til EUs delegasjon på landsmøtet 2015. Bak fra venstre: Petter Malmo, Turid Thomassen, Eli Natvik, Kjell Madsen, Inga Marie

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Innkalling til fylkesårsmøte 2011 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Quality Grand Hotel / Steinkjer rådhus fredag 18. - lørdag 19. februar

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2009 VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI SIST BEHANDLET AV LANDSMØTET 2009 Navn og formål 1 Partiets navn

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 22. april 2005, Rica Hotel Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem Torill Høgseth Styremedlem

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG VIRKSOMHETSPLAN 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 4 2.2 Verving/rekruttering... 4 2.3 Lokallagene/distriktsvise arbeidslag...

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Røros Hotell, Røros Møtedato: 28. februar 2012 kl. 13:30 16:30 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder:

Detaljer

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 63. ordinære Landsmøte 2011 VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET...2

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 63. ordinære Landsmøte 2011 VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET...2 Innhold VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET...2 1 Formål...2 2 Navn...2 3 Medlemskap...2 4 Partiavdelingene...2 5 Kommunepartiene...2 6 Fylkespartiene...2 7 Landsmøtet...3 8 Landsstyret...3 9 Sentralstyret...4

Detaljer

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT SIST ENDRET PÅ LANDSMØTET 2015 VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist behandlet av landsmøte 2015 Kapittel 1: Navn og

Detaljer

KARMØY KOMMUNE KONTROLLUTVALGET KARMØY KOMMUNE

KARMØY KOMMUNE KONTROLLUTVALGET KARMØY KOMMUNE KARMØY KOMMUNE KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2011 KONTROLLUTVALGET KARMØY KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, som på vegne av kommunestyret skal føre det løpende tilsynet med den

Detaljer

Årsmelding for Nordland Venstre 2012

Årsmelding for Nordland Venstre 2012 Side 1 av 5 Årsmelding for Nordland Venstre 2012 Årsmøte for 2011 ble avholdt fredag-lørdag 11.-12. februar 2012 på Radisson Blue Hotell, Bodø. 44 utsendinger, 3 observatører og en gjest deltok. Generalsekretær

Detaljer

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2014 Steinkjer 15.01.2014 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality airport hotel Værnes, Stjørdal, fredag 7.

Detaljer

ROGALAND. Et godt fungerende arbeidsliv?

ROGALAND. Et godt fungerende arbeidsliv? ROGALAND Et godt fungerende arbeidsliv? Hva er omfanget av svart arbeid? 2-5% av det norske BNP anslås å være svart omsetning. Jan-Egil Kristiansen i Skatt øst til NRK 29.5.2014: Anslår at svart arbeid

Detaljer

SKOLERING FOR VALGSEIER

SKOLERING FOR VALGSEIER SKOLERING FOR VALGSEIER - Kompetanseplan 2011 1 1. Innledning 2011 er valgår og det legger premissene for kompetanseplanen. Kompetanseplanen må derfor ses i sammenheng med vår valgkampstrategi. Vår skolering

Detaljer

Drammen 28. januar 2016

Drammen 28. januar 2016 ÅRSMELDING 2015 Drammen 28. januar 2016 Landslaget for lokal- og privatarkiv c/o Bergen byarkiv Postboks 7700 5020 Bergen Tom Oddby styreleder 1 Oppsummering av LLPs aktiviteter i 2015 Administrasjon Økonomi:

Detaljer

Møtebok for Fylkesvalgstyret

Møtebok for Fylkesvalgstyret Møtebok for Fylkesvalgstyret Rogaland A Gjennomgang av valgstyrenes møtebøker A1 Merknader til gjennomføringen av stortingsvalget i kommunene x Det er ingen merknader til gjennomføringen av stortingsvalget

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND

ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND Styret har bestått av Leder Gro Marie Hetland Nestleder: Karl Edvard Eidsvåg Sekretær: Guri Risa Kasserer: Aslaug Mydland Styremedlemmer: Ingeborg Hald Jørn

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST Hemmingstad kulturhus, Haugesund 29.3.2012 Sommeraktiviter ved Eivindsvatnet i Haugesund I forkant av selve årsmøtet gav prosjektleder for universell utforming

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 8. - 9. mars 2014

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 8. - 9. mars 2014 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 8. - 9. mars 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Kjøreplan årsmøte 2014...................................................................... s. 6 Dagsorden...................................................................................

Detaljer

Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009

Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009 Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009 Vi skal vinne valget Svaneby Arbeiderparti vil bidra til at den rødgrønne regjeringen fortsetter. Det er til det beste for vår kommune og

Detaljer

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 25 til 225 Det er forventet store er innen den del av befolkningen i Norge de neste 2 årene. Det er også forventet forskyvninger av bosettingen fra

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland

INNKALLING til ÅRSMØTE i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland INNKALLING til ÅRSMØTE i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland Det innkalles med dette til årsmøte i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland. Sted: First Hotel Alstor, Stavanger Dato: Fredag 22. februar klokka

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Sandnes Arbeiderparti

Sandnes Arbeiderparti Sandnes Arbeiderparti Kjære velger! Vi er stolte av byen vår og menneskene som bor her. Sandnes er en god by å bo i. Vi har mange gode tilbud både for unge og eldre. Vi som bor her i byen har stor skaperevne

Detaljer

BERETNING FOR PERIODEN 1. MARS 2010 TIL 15. MARS 2011 BØLER ARBEIDERPARTILAG

BERETNING FOR PERIODEN 1. MARS 2010 TIL 15. MARS 2011 BØLER ARBEIDERPARTILAG BERETNING FOR PERIODEN 1. MARS 2010 TIL 15. MARS 2011 BØLER ARBEIDERPARTILAG Bøler Arbeiderpartilags beretning for perioden 01.03.10 15.03.11 Side 2 1. INNLEDNING 2010 var for Bøler Arbeiderpartilag et

Detaljer

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Til stede Styret: Vara: Delegater Bergen: Oslo: Stavanger: Tromsø: Tromsø: Trondheim: Ålesund: Mona Brester

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

Selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1 Navn Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS er en omorganisering av tidligere IKA Rogaland (etablert i 1976) fra et interkommunalt foretak til et interkommunalt

Detaljer

PROTOKOLL. Dessuten møtte: Hanne Nordby frem til kl. 1100

PROTOKOLL. Dessuten møtte: Hanne Nordby frem til kl. 1100 PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Dronningensgt. 10, Trondheim Møtedato: 29.09.2014 Tid: 09:00-13:15 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Protokoll Ammehjelpens 41. generalforsamling Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

KOSTRA-rapportering for 2014

KOSTRA-rapportering for 2014 KOSTRA-rapportering for 2014 SSB foreløpige KOSTRA-tall pr 15. mars Kvalitetssikring Ressursbruk på rapportering Viktig å sikra nytteverdien Data må kunna samanliknast Rettefrist 15.4 Endeleg publisering

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2015 Steinkjer 15.01.2015 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality hotel Grand Steinkjer / Steinkjer rådhus

Detaljer

PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER

PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER 1 1 FORMÅL PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER Partiet De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn og som verner om de kristne grunnverdiene. Partiet De Kristne vil arbeide for et samfunn

Detaljer

Protokoll MEDLEMSMØTE Bamble Arbeiderparti

Protokoll MEDLEMSMØTE Bamble Arbeiderparti Protokoll MEDLEMSMØTE Bamble Arbeiderparti Sted: Halen Gård Dato: 8 oktober 2015 Tidspunkt: 18:30 Tilstede: 30 medlemmer Saksliste: Saksliste: 1. Åpning 2. Protokoll medlemsmøte 27 april 2015 3. Orientering

Detaljer

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014 Selsbakk og Romolslia arbeiderlag 1. INNLEDNING. Denne årsmeldinga omhandler perioden fra 10.mai 2013 til 15.oktober 2014. Det har i perioden vært relativt lite aktivitet

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Pengepremier 10-skudd kl. 1. Gjesdal SKYTTERLAG. Vårstevnet Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Pengepremier 10-skudd kl. 1. Gjesdal SKYTTERLAG. Vårstevnet Leon - Resultatprogram Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Geir Sjøveian Flikka 47 49 48 144 126,- 2. Geir Holten Gjesdal 49 48 47 144 0,- 3. Svein Rune Gramstad Gjesdal 47 47 44 138 0,- Pengepremier 15-skudd kl. V55 1. Harald Jensen

Detaljer

Rapport skjønstilskot 2010

Rapport skjønstilskot 2010 2012 Rapport skjønstilskot 2010 Anne Reidun Garpestad Prosjektleiar universell utforming Klepp og Time kommune 02.08.2012 Rapport bruk av skjønstilskot 2010 Viser til søknad om skjønstilskot frå Klepp

Detaljer

Faglig forum for formannskapssekretærer

Faglig forum for formannskapssekretærer Faglig forum for formannskapssekretærer Protokoll fra Årsmøte i Faglig forum for formannskapssekretærer på Radisson Blu Hotel Norge, Bergen 4. juni 2014 Til stede: Jfr. vedlagte deltakerliste SAK 1/2014

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for organisasjon- og vedtekter.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for organisasjon- og vedtekter. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Innstilling fra redaksjonskomiteen for organisasjon-

Detaljer

Vestlandsløftet i Rogaland

Vestlandsløftet i Rogaland Rådmannsmøte Bryne 14.6.2013 Vestlandsløftet i Rogaland Prosjektleder Egil Rasmussen, Stavanger kommune Rogaland og ehelse Stavanger og Karmøy sammen med sine respektive sykehus la fra 2003 grunnlaget

Detaljer