HEFTE 2 ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE MARS Quality Hotel Residence Sandnes ÅRSMELDING FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI MARS MARS 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HEFTE 2 ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015. Quality Hotel Residence Sandnes ÅRSMELDING FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI MARS 2014 - MARS 2015"

Transkript

1 ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE MARS 2015 Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 2 ÅRSMELDING FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI MARS MARS 2015 KONTROLLKOMITEEN (eget ark) 1

2 Kjære partivenner! Da er vi nok en gang klar for vårens vakreste eventyr. Nemlig årsmøte i Rogaland Arbeiderparti. Jeg føler meg sikker på at også dette årsmøtet blir et inspirerende politisk verksted og møteplass for sosialt samvær, det vil bli livlige debatter og interessante samtaler, folk vil knytte nettverk på tvers av kommunegrenser og nye bekjentskap vil oppstå! Dette er viktig, gledelig og bra! I perioden som har gått har vi fått oppleve hvordan det er å være et opposisjonsparti, og jeg mener vi har lyktes med å være et ansvarlig opposisjonsparti som har fått frem forskjellene mellom oss og de borgerlige partiene! Noe som har vært veldig viktig når regjeringen har lagt frem et statsbudsjett hvor de rike blir rikere. Store skatteletter til de rikeste er feil medisin i en tid hvor vi bør bygge og ruste Norge for fremtidens utfordringer. Det er feil medisin i en tid der tillit er avgjørende. Det er feil medisin i en tid der vi må se fremover og tenke helhetlig. Det rokker ved noe av det som gjør den den nordiske modellen unik. Vi kommer til å merke endringene. For man vet ikke hva man har før man mister det. Og man vet også hva man ikke vil ha når man ser noe man ikke liker. Jeg tror folk har merket seg et litt annerledes Arbeiderparti etter valget i Er mer åpent, mer nysgjerrig og lyttende parti. Det er Arbeiderpartiet på sitt beste! Og fram til i fjor høst hadde vi en jevn stigning på meningsmålingene, mye som følge av dette. Meningsmålinger er selvsagt ikke alt, men 43,4% er et tegn på at vi må fortsette å utfordre regjeringen! Det er også veldig gledelig at Rogaland Arbeiderparti har økt medlemstallet betraktelig denne perioden! Perioden fremover kommer til å være preget av kommune,- og fylkestingsvalget. Dette valget er utrolig viktig, vi må jobbe knallhardt for å vinne flest mulig kommuner. Vår jobb fremover er å få frem vår politikk, etablere gode samarbeidspartnere og fortsette å peke på konsekvensene av en annen retning og en annen politikk! Det er tid for forandring mange steder i Rogaland! Dette har vært et spesielt år for Arbeiderpartiet, vår egen Jens som har vært vår leder siden 2002 gikk av og Jonas tok over styringa. Jonas har allerede bemerket seg som en god leder og vi har et kjempegodt utgangspunkt for at Arbeiderpartiet under Jonas sin ledelse vil vinne stortingsvalget 2017! På landsmøtet i 2014 var Rogaland Arbeiderparti godt representert. Vi hadde en delegasjon på hele 15 personer, og i tillegg møtte våre landsstyrerepresentanter, sentralstyremedlem og stortingsrepresentanter. Mye tyder på at landsmøtet i april kan Rogaland Arbeiderparti være like godt representert og få igjennom mye god politikk. Vi har brukt mye tid etter forrige årsmøte på organisasjonsbygging, felleskap og medlemspleie. Målet var at vi i alle ledd av organisasjonen skal vise profesjonalitet, raushet og respekt. Noe vi kan trygt si at vi har klart! Vi har alle et ansvar for å fortsette denne veien som er staket ut og etter kandidatskoleringen i både nord- og sørfylket er det ett flott lag som skal bygge organisasjonen videre. Velkommen til årsmøtet! Leder, Eirin Sund Rogaland Arbeiderparti 2

3 Melding for årsmøteperioden i Rogaland Arbeiderparti i tiden 26.mars 2014 til 08.mars Bemanning partikontoret Kontoret har i perioden 2014 til 2015 vært bemannet med to hele stillinger, fylkessekretæren Eirik Aarek til og fra Tore Nordtun. Marion Wikberg som organisasjonsmedarbeider i hele perioden. 2. Tillitsverv Tillitsvalgte for perioden Fylkesstyret Leder Eirin Sund 1.Nestleder Arne Christian Mohn 2.Nestleder Stanley Wirak Leder av kvinnenettverket Torhild Pedersen Studieleder Andreas Bjelland Eriksen 1. Styremedlem Kristine Enger 2. Styremedlem Jone Laursen AUF Eline Ekkjestøl Bruntveit 1. vara Karl Gjedrem 2. vara Siv Len Strandskog 3. vara Allan G. Thomson 4. vara Lin Veronica Jacobsen 5. vara Ragnhild Bjerkvik Torstein Tvedt Solberg, Stortingsgruppen Hege H. Liadal. Stortingsgruppen Øystein Hansen, LO Rogaland Cecilie Bjelland, Sentralstyret Tom Tvedt, Fylkestingsgruppa Tiltredende til styret 1. Eirin Sund 2. Arne Christian Mohn Vara: Landsstyret 3

4 Torhild Pedersen Andreas Bjelland Eriksen Kontrollkomiteen Agnar Bruntveit leder Trine Jannicke Rovik medlem Helge Handeland medlem Kjell Sund vara Kirsti Dahl Jensen vara Eirin Sund Tom Tvedt Arne Christian Mohn Samarbeidskomitee Programkomite: 1. Unn Therese Omdal leder Egersund Region Dalane Fylkestinget/Karmøy region Haugalandet 2. Simon Næsse 3. Cecilie Bjelland Sentralstyret/Stavanger Region Nord- Jæren 4. Arne Espedal Sandnes region Nord- Jæren 5. Siv Len Strandskog Sola region Nord- Jæren 6. Arne Christian Mohn Haugesund region Haugalandet 7. Trine Jannicke Rovik Hå region Jæren 8. Øystein Hansen LO/Strand region Ryfylke 9. Kari Vaage Gjuvsland Suldal region Ryfylke 10. Torstein Tvedt Solberg Stortinget/Stavanger region Stavanger 11. Jamila Mehmandarova AUF region Rogaland Nominasjonskomite: 1. Stanley Wirak leder Sandnes region Nord- Jæren 2. Hege Haukeland Liadal Haugesund region Haugalandet 3. Jarle Nilsen (gr.leder) Karmøy region Haugalandet 4. Torhild Pedersen Strand region Haugalandet 5. Odd Stangeland Egersund region Dalane 6. Anne Britt Ree Time region Jæren 7. Frode Berge Stavanger region Nord- Jæren 4

5 8. Jorunn Blomvik Sola region Nord- Jæren 9. Eline Bruntveit AUF Vara 1. Karl Gjedrem Bjerkreim region Dalane 2. Ragnhild Bjerkvik Haugesund region Haugalandet 3. Karin Irene Stangeland Sandnes region Nord- Jæren 4. Gunnar Hiim Randaberg region Nord- Jæren 5. Sofie Løvland AUF Delegater til ekstraordinært landsmøte Rusdal Gerd Kvernaland 2. Tvedt Solberg Torstein Stavanger 3. Haukeland Liadal Hege Haugesund 4. Langholm Hansen Øystein Tau 5. Omdal Unn Therese Egersund 6. Tvedt Tom Randaberg 7. Strandskog Siv- Len Tananger 8. Bjelland Eriksen Jakob Stavanger 9. Pedersen Torhild Jørpeland 10. Gjedrem Karl Bjerkreim 11. Rovik Trine Jannicke Varhaug 12. Laursen Jone Stavanger 13. Bjerkvik Ragnhild Haugesund 14. Stangeland Odd Egersund 15. Tangen Annelin Sandnes Vara 1. Sulen Frode Sauda 2. Rusdal Gerd Kvernaland 3. Lindanger Kyrre Bokn 4. Lier Sigmund Aksdal 5. Holmen Therese Anita Hauge i Dalane 6. Mohn Arne Christian Haugesund 7. Seldal Kate Kleppe 8. Bjelland Eriksen Andreas Stavanger 09. Eide Klovning Marte Utsira 10. Kålsås Tom Ålgård Valgkomite 1. Torfinn Opheim leder Sauda region Ryfylke 2. Ruth Mariann Hop Karmøy region Haugalandet 3. Odd Stangeland Egersund region Dalane 4. Kari Vaage Gjuvsland Suldal - region Ryfylke 5. Tone Krokeide Klepp region Jæren 6. Arnt Heikki Steinbakk Stavanger region Nord- Jæren 5

6 7. Hilde Trondheim Sandnes region Nord- Jæren 8. AUF Rogaland Vara 1. Aloysious Jesuthasan Sola region Nord- Jæren 2. Gerd Rusdal Time region Jæren 3. Leif Nieuwjaar Strand region Ryfylke 3. Årsmøte 2014 Rogaland arbeiderpartis årsmøte ble avholdt på Quality Hotel Residence, Sandnes mars Det møtte på åpningen av årsmøtet 149 personer, derav 113 med stemmerett. Arbeiderpartiet sentralt var representert med stortingsrepresentant Trond Giske. Han var også hovedinnleder på årsmøtet om den politiske situasjon. Det var stort engasjement og en god politisk debatt fra kommunepartiene og AUF. Det var under årsmøtet debatt om den politiske situasjon, de innkomne forslag og vedtektsendringer. Under debatter var det 76 utsendinger som tok ordet. Det kom 17 forslag under debatten og det var sendt inn 92 forslag fra kommunepartiene og AUF. Forslagene hadde stor spennvidde innen skole og utdanning, kultur, miljø og energi, helse og omsorg, samferdsel og internasjonal politikk. 4. Politisk og organisatorisk aktivitet i årsmøteperioden Fylkestingsgruppa, Kvinnenettverket, Eldreutvalget fremlegger egne årsmeldinger for årsmøteperioden Dette som vedlegg til fylkesstyrets årsmelding. AUF sin årsmelding for perioden 2014 vedlegges også. Styret: Styret har i 2014 avholdt 2 representskapsmøter, 10 styremøter og 2 arbeidsutvalgsmøter (AU), Arbeidsutvalget har i tillegg holdt flere telefonmøter og én styresamling og én inspirasjonssamling. Fylkesstyret har behandlet 133 saker på styremøtene. Sakene som er behandlet i styret har vært av både politiske og organisatorisk art. Blant annet kan nevnes valgkamp, økonomi og årsmøtesaker. Representskap: Det er blitt avholdt 3 representskapsmøter. Det første representskapsmøtet ble holdt i Folkets Hus i Stavanger den 21.april Her innledet fylkessekretær Eirik Aarek om regnskapet og organisasjonsbygging og sentralstyremedlem Cecilie Bjelland om strategien Dette representskapsmøtet behandlet også regnskapet. Det andre møtet ble avholdt på Park Inn By Radisson Haugesund Airport den 08.november Her innledet leder av programkomiteen Unn Therese Omdal om partiets fylkesprogram Den andre posten på dette 6

7 representskapsmøtet omhandlet strategiopplegg frem mot valget. Innlederen var leder av valgkamputvalget Torstein Tvedt Solberg og fylkessekretær Tore Nordtun. Det tredje representskapsmøtet ble holdt 29.november 2014 på Folkets Hus i Stavanger. Møtets dagsorden var oppsett av listen for fylkestingsvalget Innledning var ved nominasjonskomiteens leder Stanley Wirak. Valgkamp: Styret har oppnevnt et valgkamputvalg for det kommende kommune- og fylkestingsvalgkampen. Utvalget er sammensatt av følgende medlemmer; Torstein Tvedt Solberg, leder Tom Tvedt Ragnhild Bjerkvik Øystein Langholm Hansen Annelin Tangen Jone Laursen Henrik Heimly Steinnes Utvalget har tilrettelagt for to regionale kandidatsamlinger, i nord- fylket januar (Haugesund) og sør- fylket februar (Stavanger). Den nye fylkestingsgruppen har hatt samling 4.februar i Stavanger. I tillegg har valgkampstrategien blitt tatt opp i ulike samlinger som fylkespartiet har holdt. En er av den oppfatting at planen og strategien er godt forankret og at man er i rute i forhold til valgkamparbeidet. Organisasjonsbygging Rogaland Arbeiderparti skal basere sin organisasjon på profesjonalitet, raushet og respekt jfr. organisasjonsuttalelsen fra landsmøte. Vi skal bygge på felleskap og respekt for hverandre. Det ble arrangert en strategisamling for styret på Sogndalstrand Kulturhotell, Sokndal. Denne samlingen drøftet sentrale politiske saker fremover for fylket, generelt organisasjonsarbeid og strategien for den kommende valgkampen. AUF sammen med styret og gruppeledelsen i fylkestinget gav hverandre inspirasjon og motivasjon til det videre arbeidet. Fagpolitisk samarbeid: Det har vært god kontakt med arbeidstakerorganisasjonene og spesielt har det vært godt samarbeid med LO. LOs distriktssekretær i Rogaland tiltrer fylkespartiets styre. I årsmøteperioden har det også vært en sentral felles konferanse mellom LO og AP. Her har distriktssekretær i LO, fylkessekretær og organisasjonssekretær i Rogaland Arbeiderparti deltatt. 7

8 Rogaland Arbeiderparti har følgende medlemmer i samarbeidskomiteen: Eirin Sund, Tom Tvedt, og Arne Christian Mohn. Komiteen har lagt opp til jevne møter i forkant av fylkespartiets styremøter. Nettarbeid: Rogaland Arbeiderparti har flere nettsteder. Blant annet har fylkespartiet egen hjemmeside, likepage på Facebook og bruker på Twitter. Dette er viktige steder for formidling av saker, engasjere folk og aktivisere medlemmer. Disse sosiale mediene ble også brukt aktivt under valgkampen med annonser og egne nettsider for kandidatene. Det er blitt opprettet egne nettsteder for valgkampanjen. Nettsiden og andre sosiale medier har vært administrert av Marion Wikberg. Det har blitt holdt eget kurs for oppdatering og skolering for kommunepartienes tillitsvalgte i Stavanger 23.februar Studiearbeid: Studieutvalget i Rogaland Arbeiderparti har hatt 4 møter. Studieutvalget 2014 har bestått av følgende medlemmer: Andreas Bjelland Eriksen, Tone Krokeide, Ole Kallelid, Therese Sivertsen, Gunnar Buvik- Tysvær, Eli Klausen og Rebecca Hjelmervik. Hovedfokus det siste året har vært kompetansebygging. Det har med bakgrunn i dette blitt skrevet en Studielederhåndbok. Forhåpentligvis kan denne lette arbeidet for kommunepartienes studieledere, og bidra til bedre erfaringsoverføring. I tillegg har det vært arrangert en studielederkonferanse. Studievalget har i perioden avholdt fire utvalgsmøter. Fylkespartiet har ellers deltatt med Andreas Bjelland Eriksen, Siv Len Strandskog og Marianne Chesak på sentral lederskolering. Representasjon: Rogaland Arbeiderparti har i årsmøteperioden vært representert i Arbeiderpartiets sentralstyre ved Cecilie Bjelland. Eirin Sund, Torstein Tvedt Solberg og Hege H. Liadal representert Rogaland Arbeiderparti på Stortinget. I landsstyret har Eirin Sund og Arne Christian Mohn representert Rogaland. Tom Tvedt er gruppeleder i fylkestingsgruppen. Eirik Aarek er i permisjon fra fylket, men arbeider nå som kommunalpolitisk rådgiver sentralt. Eirin Sund er oppnevnt som medlem i valgkomiteen for Arbeiderpartiets 65.ordinære landsmøte. 1.mai

9 Rogaland Arbeiderparti har i samarbeid med LOs distrikskontor i Rogaland gjennomført arrangementer i forbindelse med 1.mai feiringen i Blant annet hadde fylkespartiet sammen med Stavanger Arbeiderparti felles arrangementet åpent hus der det ble servert pølser, brus og kaffe. Fylkespartiet var representert flere steder; Distriktssekretær i LO, Øystein Langholm Hansen sammen med partisekretær Raymond Johansen var på Jæren, Bryne, Sandnes og Stavanger. Sentralstyremedlem Cecilie Bjelland var i Randaberg. Fylkestingets gruppeleder Tom Tvedt var på Utsira, fylkestingsmedlem Anita Therese Holmen var i Egersund. Trond Helland i Fagforbundet var i Gjesdal, Stortingsrepresentant, Hege H. Liadal var i Haugesund og Karmøy. Ordfører Stanley Wirak var i Klepp. LO sekretær Øystein Hamren var i Lund og AUFs daværende fylkessekretær Jamila Mehmandarova var på Rennesøy og AUFs daværende fylkessekretær, Eline Bruntveit var på Sola. Vår nestleder i Stavanger bystyre, Arnt Heikki Steinbakk var på Hundvåg. AUFs sentralstyremedlem Ole Martin Slyngstadli var på Strand og fylkestingsrepresentant Andreas Bjelland Eriksen var i Suldal. Norsk Folkehjelp hadde flere steder innsamlingsaksjoner til støtte for ulike internasjonale tiltak. 5. Arbeidet i regionene Ansvarlig for regionene i årsmøteperioden har vært: Region Dalane Region Jæren Region Nord- Jæren Region Haugalandet Region Ryfylke Karl Gjedrem Bjerkreim Arbeiderparti Gerd Rusdal Time Arbeiderparti Siv Len Strandskog Sola Arbeiderparti Ruth Mariann Hop Karmøy Arbeiderparti Lin Veronica Jakobsen Hjelmeland Arbeiderparti Regionene var aktive i valgkampen. Etter dette har det vært varierende aktivitet. Regionene har vært viktig i forhold til samordning av valgkampen og skolering. Dette er også et sted for å ta opp ulike politiske saker for regionen. 9

10 6. Medlemsutvikling i kommunepartiene Rogaland Arbeiderparti har i medlemmer, en økning på 227 i8 forhold til Ser man på de siste års medlemsutvikling har den vært god. Det er fortsatt et potensial for å øke medlemstallet. Det har i større grad vært fokus på medlemspleie. Her er det fortsatt et forbedringspotensiale. Kommuneparti Bjerkreim Arbeiderparti Bokn Arbeiderparti Eigersund Arbeiderparti Finnøy Arbeiderparti Forsand Arbeiderparti Gjesdal Arbeiderparti Haugesund Arbeiderparti Hjelmeland Arbeiderparti Hå Arbeiderparti Karmøy Arbeiderparti Klepp Arbeiderparti Kvitsøy Arbeiderparti Lund Arbeiderparti Randaberg Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Sandnes Arbeiderparti Sauda Arbeiderparti Sokndal Arbeiderparti Sola Arbeiderparti Stavanger Arbeiderparti Strand Arbeiderparti Suldal Arbeiderparti Time Arbeiderparti Tysvær Arbeiderparti Utsira Arbeiderparti Vindafjord Arbeiderparti

11 MEDLEMSUTVIKLING I ROGALAND ARBEIDERPARTI I PERIODEN: AUF i Rogalands medlemstall i 2014 var 681 medlemmer. Det siste året har de har hatt en nedgang på 221 medlemmer. Samtidig viser medlemstallet deres i begynnelsen av 2015 at det er stort potensial for å øke medlemstallet betraktelig i Honoraravgift Alle folkevalgte har betalt honoraravgift for Kontrollkomiteen Kontrollkomiteen har bestått av Agnar Bruntveit leder, Trine Jannicke Rovik medlem, Helge Handeland medlem. Komiteen har gjennomgått styrets protokoller for mars 2014 til februar Arbeidsmiljø Rogaland Arbeiderparti har lokaler sammen med Stavanger Arbeiderparti og AUF i Rogaland på Breitorget i Stavanger. Vi er godt fornøyd med lokalene. Virksomheten er tilsluttet avtale om et inkluderende arbeidsliv. Fylkessekretær Tore Nordtun er HMS ansvarlig og kontorsjef. Rogaland Arbeiderpartis virksomhet forurenser ikke i det ytre miljø. 10. Avslutning Rogaland Arbeiderpartis styre og tiltredende takker alle for godt samarbeid i årsmøteperioden. 11

12 Eirin Sund /s/ Arne Christian Mohn /s/ Stanley Wirak /s/ Torhild Pedersen /s/ Andreas Bjelland Eriksen /s/ Kristine Enger /s/ Jone Laursen /s/ Antonia Kvalsvik /s/ Karl Gjedrem /s/ Siv Len Strandskog /s/ Alan Thomson /s/ Lin Veronica Jacobsen /s/ Arne Christian Mohn /s/ Torstein Tvedt Solberg /s/ Hege Haukeland Liadal /s/ Tom Tvedt /s/ Cecilie Bjelland /s/ Øystein Hansen /s/ Marion Wikberg /s/ Eirik Aarek /s/ Stavanger mars

13 Rogaland Arbeiderparti Breitorget 4006 Stavanger Telefon: E- post: Kontrollkomiteen sin gjennomgang Kontrollkomiteen har gått igjennom protokoller fra styremøtene, representantskapsmøtene og årsmøte i perioden fra og med februar 2014 til og med februar I perioden var det 12 styremøter. Gjennomgangen er gjort i samsvar med kontrollkomiteen sine oppgaver. Kontrollkomiteen har ingen merknader til årsmøteperioden som har går gått. Stavanger 7. mars 2015 Agnar Bruntveit Helge Handeland Kjell Sund - leder medlem Varamedlem 13

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien Østfold Arbeiderparti Årsmøte 2014 21. 22. Rica City Hotell mars Historien Innhold Årsmøte 2014 Østfold Arbeiderparti Tillitsvalgte i årsperioden 4 Styret har i perioden behandlet følgende saker 6 Styrets

Detaljer

Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI

Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI KRISTIANSAND 15.-16. MARS 2014 PRAKTISK INFORMASJON OM ÅRSMØTET I dette heftet finner du sakspapirene til årsmøtet. Les sakspapirene godt før du kommer på møtet slik

Detaljer

avdeling 22 rogaland Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon 51 50 02 47 Mobil 907 74 722 E-post: avd22@flt.no

avdeling 22 rogaland Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon 51 50 02 47 Mobil 907 74 722 E-post: avd22@flt.no avdeling 22 rogaland Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon 51 50 02 47 Mobil 907 74 722 E-post: avd22@flt.no Medlemmer som har gått bort i år 2007 Harald Tvedten Knut T. Hetland John Johannessen Oluf Bråtveit

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

Dagsorden. Forretningsorden. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Konstituering

Dagsorden. Forretningsorden. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Konstituering Sakspapirer til årsmøtet i Bodø Arbeiderparti 14. februar 2015 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Konstituering 3. Innledning ved Rune Fredriksen, leder Fredrikstad Arbeiderparti 4. Fremlegging

Detaljer

Årsberetning 2014. Akershus Arbeiderparti

Årsberetning 2014. Akershus Arbeiderparti Årsberetning 2014 Akershus Arbeiderparti 2 Lederen har ordet... 4 Partikontoret... 5 Årsmøtet 2014... 6 Representantskapet... 17 Styret og arbeidsutvalget... 18 Medlemsutvikling... 20 Organisatorisk arbeid...

Detaljer

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll fra Buskerud

Detaljer

Beretningen 2011-2012

Beretningen 2011-2012 Beretningen 2011-2012 . Arbeiderpartiet Beretning for perioden 01.01.2011 31.12.2012 Utarbeidet av partikontoret 1 INNLEDNING... 4 LANDSMØTET 2011... 4 KONTROLLKOMITEEN... 9 LANDSSTYRET... 9 ÆRESMEDLEMMER...

Detaljer

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis!

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis! Årsmøtedokumenter: Side 1: Innholdsfortegnelse og praktiske opplysninger Side 2: Saksliste og kjøreplan Side 3: Arbeidsordning Side 3: Styrets innstilling til årsmøtefunksjonærer Side 4: Innkomne forslag

Detaljer

Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti

Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti Onsdag 11. mars 2015 Forslag til dagsorden/kjøreplan 1 Åpning v/leder Fredrik Bjørnebekk 2 Konstituering 3 Den politiske situasjonen 4 Årsberetning for Sarpsborg Arbeiderparti

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Dags- og forretningsorden... s. 4 Fullmakter til årsmøtet i Oppland Arbeiderparti... s. 4 Innkomne forslag politiske og organisatoriske

Detaljer

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no 2013 Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no MEDLEMMER SOM HAR GÅTT BORT I ÅR 2013 Kåre Ingard Hanssen Johan Koldal Osvald Olsen Leif

Detaljer

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no 2012 Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no Medlemmer som har gått bort i år 2012 Bergslid Karsten Braadland Ordin R. Espeland Svein

Detaljer

Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014. Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014. Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Faksimile Trønder-Avisa 12.9.2014 Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Innhold 1 Tillitsvalgte...5 2 Fylkesårsmøtet 2014...6 3

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR. 1-2009 INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR.1-2008. FO Buskerud deltok i 1. mai markeringen i

INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR. 1-2009 INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR.1-2008. FO Buskerud deltok i 1. mai markeringen i Buskstikka INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR. 1-2009 INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR.1-2008 FO Buskerud deltok i 1. mai markeringen i Bli Drammen med på med FO Buskerud seminaret KLÆKKEN egen parole.

Detaljer

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no 2010 Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no Medlemmer som har gått bort i år 2010 Ivar Nilsen Arne Hansen Per Odd Guldahl Øyvind Larsen

Detaljer

Organisasjonen er Arbeiderpartiets hjerte og hjerne. Her skal aktivitetene som skaper framtidas politikk foregå.

Organisasjonen er Arbeiderpartiets hjerte og hjerne. Her skal aktivitetene som skaper framtidas politikk foregå. STUDIEPLAN 2013 2014 «BÆST PÅ SKOLERING» 1. INNHOLD 1. INNHOLD... 2 2. FORORD... 3 3. INNLEDNING... 4 4. PROFESJONELL RESPEKTFULL RAUS... 5 5. MÅLSETTINGER FOR SKOLERINGSARBEIDET... 7 6. BÆST PÅ SKOLERING

Detaljer

Protokoll fra Ringerike Arbeiderpartis årsmøte avholdt lørdag 18.februar 2012 kl.10:00 på Nes Bygdehus

Protokoll fra Ringerike Arbeiderpartis årsmøte avholdt lørdag 18.februar 2012 kl.10:00 på Nes Bygdehus Protokoll fra Ringerike Arbeiderpartis årsmøte avholdt lørdag 18.februar 2012 kl.10:00 på Nes Bygdehus 1. Velkommen v/ lokallagsleder Harry Heggerudstad (Nes Arbeiderlag). 2. Åpning v/ kommunepartileder

Detaljer

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll

Detaljer

Arbeiderpartiet i Bergen Styrets beretning

Arbeiderpartiet i Bergen Styrets beretning 2014 Arbeiderpartiet i Bergen Styrets beretning [Bildet far frivillingsamlingen 18 oktober 2014] - 1 - Styrets beretning 2014 Innhold Styrets beretning 2014... 1 Innledning... 2 Årsmøtet 2014... 3 Representasjon...

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no 2011 Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no Medlemmer som har gått bort i år 2011 Andersen Johan Andersen Jonas H Bertelsen Louis Eriksen

Detaljer

Årsmøte. 3. februar 2014. Alle skal med

Årsmøte. 3. februar 2014. Alle skal med Årsmøte 3. februar 2014 Alle skal med 1 DAGSORDEN 1. ÅPNING (kl 18.30) - Opprop - Godkjennelse av møteinnkalling 2. FORRETNINGSORDEN - Forslag forretningsorden Det benyttes begrenset taletid. Representantene

Detaljer

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no 2014 Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no MEDLEMMER SOM HAR GÅTT BORT I ÅR 2014 Peder Halleland John Svein Jåthun Roald Michaelsen Oskar Torger

Detaljer

ÅRSMELDING 2006. Kap 1. STYRER OG UTVALG I 2006. Fylkesstyret m/varamedlemmer

ÅRSMELDING 2006. Kap 1. STYRER OG UTVALG I 2006. Fylkesstyret m/varamedlemmer ÅRSMELDING 2006 Kap 1. STYRER OG UTVALG I 2006. Fylkesstyret m/varamedlemmer Fylkesleder: Randi Sollie Denstad, Rissa 1. nestleder. Odd Jarle Svanem, Hemne 2. nestleder: Ester Hasle, Trondheim Studieleder:

Detaljer

Siste versjon 5. februar Rogaland Venstres fylkesårsmøte 5. 6. februar 2011 Scandic hotell, Haugesund Møtebok Siste versjon 5.

Siste versjon 5. februar Rogaland Venstres fylkesårsmøte 5. 6. februar 2011 Scandic hotell, Haugesund Møtebok Siste versjon 5. Siste versjon 5. februar Rogaland Venstres fylkesårsmøte 5. 6. februar 2011 Scandic hotell, Haugesund Møtebok Siste versjon 5. februar 1 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2015. Trondheim 6. 7. februar. Scandic Solsiden, Trondheim

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2015. Trondheim 6. 7. februar. Scandic Solsiden, Trondheim Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2015 Trondheim 6. 7. februar Scandic Solsiden, Trondheim 1 Deltakerliste, fylkesårsmøtet i Sør-Trøndelag Venstre 2015 Deltakerlista vil bli sendt ut med andre utsending

Detaljer

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Partilederen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Tlf: + 47 23 13 54 00 Kjære landsmøtedeltaker, Faks:

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

Faglig politisk beretning og regnskap

Faglig politisk beretning og regnskap Faglig politisk beretning og regnskap 2011 Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Lederen har ordet 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer råd og utvalg 9 Forbunds- og landsstyremøter 11

Detaljer