INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET QUALITY HOTEL MARITIM, STAVANGER FREDAG 4. JUNI 2004 KL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET QUALITY HOTEL MARITIM, STAVANGER FREDAG 4. JUNI 2004 KL. 09.00 15.00"

Transkript

1 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET QUALITY HOTEL MARITIM, STAVANGER FREDAG 4. JUNI 2004 KL Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Ragnhild Elster Einar Jebens Svein Kristiansen Monica Martinussen Øystein Noreng Astri Ottesen Ole Jakob Sørensen Kåre-Olav Stensløkken (vara) Kjell Erik Lommerud Kari Kjenndalen Sigrid Lem Frank O. Anthun Jorunn Dahl Norgård Unn Rognmo Sak 50/04 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 22. april 2004 Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 6. mai Det kom ingen merknader til referatet. Referatet godkjennes. Sak 51/04 Tildeling av OU-midler andre halvår 2004 Vedlagt følger notat med forslag til fordeling, kopi av innkomne søknader om tildeling av midler samt retningslinjer for bruk av OU-midler i staten. Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag. Følgende lokallag/foreninger tildeles OU-midler for høsten 2004:..

2 De berørte lokallag og foreninger underrettes om vedtaket så raskt som mulig. Sak 52/04 NOU 2004:5 Et arbeidsliv for trygghet, inkludering og vekst Vedlagt følger forslag til høringsuttalelse (jf. Sak 33/04 i møte 22. april). Hovedstyret sluttet seg til forslag til uttalelse med de endringer som fremkom i møtet. Sak 53/04 Tariffoppgjørene 2004 status Sekretariatet og utvalgsrepresentanter vil orientere om status innen de ulike tariffområdene. Ved evt streik vil opptrappingsplan drøftes. Orienteringene tas til etterretning. Sak 54/04 Oppsummering av møtet med KUF-komiteen 28. april 04 Hovedstyret bes oppsummere inntrykk og erfaringer fra møtet. Oppsummeringen tas til etterretning. Sak 55/04 Regnskap per Vedlagt driftsregnskap med kommentarer. Driftsregnskap per tas til etterretning. Sak 56/04 Søknad om prosjektmidler fra FMK Vedlagt følger søknad om prosjektmidler. 2

3 Søknad fra FMK om prosjektmidler for å dra på studietur til Danmark innvilges med kr ,-. Sak 57/04 Forskerforbundets forsikringsordninger og banktilbud Det vil bli orientert fra møte i Forsikringsutvalget den 25. mai og om tilbud på ny bankavtale (sakspapirer deles ut i møtet). Fremmes i møtet. Sak 58/04 Forskerforbundet og Akademikerne - Styret/Rådet - Seksjonsorganer - Nettverk - Faggrupper Styreleder og sekretariatet orienterer. Redegjørelsene tas til orientering. Sak 59/04 Orienteringssaker a) Medlemsutvikling pr (vedlagt) b) Ot. Prp om ny felles UH-lov (kommer 4. juni) c) Nettverk for lokallag i private høgskoler d) Brev fra forbundet om Revidert nasjonalbudsjett e) Presseklipp (deles ut) f) Antall universitetslektorstillinger (vedlagt) g) Brev fra forbundet om finansieringsordning UH (vedlagt) h) Brev fra forbundet med innspill til ny forskningsmelding (vedlagt) i) Brev fra forbundet og Akademikerne om Pensjonskomisjonen (vedlagt) j) Hovedstyrets studietur i september Sak 60/04 Eventuelt Sak 61/04 April mai Referatsaker Møter i Konfliktberedskapsutvalget Stat (KABU-S) Eirik Rikardsen har deltatt 3

4 April mai Møter i Akademikerne Stat Følende møter har vært avholdt i perioden: 16.04, 22.04, 27.04, 29.04, 30.04, 10.05, 14.05, m.m. Eirik Rikardsen og Svein Kristiansen har deltatt Medlemsmøte Høgskolen i Nesna Eirik Rikardsen deltok Kurs for erfarne tillitsvalgte. Medbestemmelse og stillingsvern i statlig sektor Frank O. Anthun og Ann Turid Opstad deltok Seminar, NOKUT, om stress på arbeidsplassen og omstilling Monica Martinussen deltok som arrangør Møte med Thue og Selvaag Forum ang. kursarrangementer Jorunn Dahl Norgård deltok Mottagelse UFD, nedleggelse av Forhandlingsseksjonen Eirik Rikardsen og Frank O. Anthun deltok Møte i Norges forskningsråd om Indikatorrapporten Kolbjørn Hagen, Sigrid Lem, Kari Kjenndalen og Bjørn T. Berg deltok Frokostmøte Fafo om Arbeidslivslovutvalget m.m Møte i UFD om internasjonalisering av forskning Møte med Grieg kalenderforlag Jorunn Dahl Norgård og Elisabeth Tindeland deltok Solstrandseminar, lokallaget ved Universitetet i Bergen Kolbjørn Hagen og Sigrid Lem deltok Møte med KUF-komiteen Hovedstyret og flere fra sekretariatet deltok Møte med lokallagsstyret i Statped Elisabeth Tindeland deltok Seminar om ledelse og styring, lokallaget ved Høgskolen i Stavanger Kolbjørn Hagen deltok med innlegg OU-seminar, Høgskolen i Oslo. Danskebåten Ann Turid Opstad deltok som innleder. 4

5 Kurs UiO Barcelona Eirik Rikardsen og Astri Ottesen deltok Møte UFD om europeisk utdanningspolitikk Møte med Bafo om forsikringer Kari Kjenndalen, Sigrid Lem og Lisa Wilhelmsen deltok Årsmøte og seminar, lokallaget ved Høgskolen i Østfold Kolbjørn Hagen deltok med innlegg Åpent møte om personalpolitikk ved Kunsthøgskole i Bergen Elisabeth Tindeland deltok med innledning Konferanse NOKUT, Stavanger Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok Styremøte i Akademikerne Kolbjørn Hagen deltok Tariffkonferanse privat sektor Bjørn T. Berg deltok Møte hos med lokale tillitsvalgte i Oslo vedr. konfliktberedskap Jorunn Dahl Norgård deltok KABU-S opplæring Bergen Eirik Rikardsen deltok Nordisk møte, Mariefred, Sverige Kolbjørn Hagen, Sigrid Lem, Kari Kjenndalen og Bjørn T. Berg deltok Medlemsmøte Arkitekthøgskolen i Oslo Jorunn Dahl Norgård deltok Møte med Bafo Jorunn Dahl Norgård, Lena Holum og Lisa Wilhelmsen deltok Grunnopplæring trinn I Eirik Rikardsen, Frank O. Anthun, Jorunn D. Norgård, Elisabeth Tindeland og Kari Kjenndalen deltok Årsmøte lokallaget ved Høgskolen i Ålesund Eirik Rikardsen deltok Forskningspolitisk seminar, leger i vitenskapelig stilling, LVS i Bergen Kolbjørn Hagen deltok 5

6 Møte med Da Vinci og Telecomputing vedr. ASP-løsningen Jorunn Dahl Norgård, Aina Nilsen og Lisa Wilhelmsen deltok Møte med representanter for islandske universiteter Kari Kjenndalen orienterte ELA-konferanse (European Association for Education Law and Policy), Bergen Bjørn T. Berg deltok Seminar for de private høgskolene i Oslo-området om nettverksamarbeid Brita Alsos deltok FAP s vårseminar, Trondheim Kolbjørn Hagen, Astri Ottesen og Sigrid Lem deltok Møte Norges forskningsråd om EU s kommende rammeprogram Møte i Forsikringsutvalget Kolbjørn Hagen, Monica Martinussen, Astri Ottesen samt representanter for Bafo og sekretariatet deltok Møte med DnBNor vedr. banktilbud til medlemmer Jorunn Dahl Norgård deltok Årsmøte i lokallaget ved NTNU Kolbjørn Hagen deltok Møte med dobbeltmedlemskapsforeningene vedr. hovedtariffoppgjørene Jorunn Dahl Norgård og Elisabeth Tindeland deltok 6

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET MAISON DE NORVÈGE, PARIS LØRDAG 18. SEPTEMBER 2004 KL. 09.00 15.00

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET MAISON DE NORVÈGE, PARIS LØRDAG 18. SEPTEMBER 2004 KL. 09.00 15.00 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET MAISON DE NORVÈGE, PARIS LØRDAG 18. SEPTEMBER 2004 KL. 09.00 15.00 Hovedstyret: Kolbjørn Hagen Ragnhild Elster Einar Jebens Svein Kristiansen Monica Martinussen

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TIRSDAG 20. OG ONSDAG 21.

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TIRSDAG 20. OG ONSDAG 21. INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TIRSDAG 20. OG ONSDAG 21. JANUAR 2004 LYSEBU KONFERANSESENTER, OSLO MØTET BEGYNNER MED LUNSJ KL 12 00 TIRSDAG, OG AVSLUTTES MED LUNSJ KL 12 30 ONSDAG. Hovedstyret:

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 TORSDAG 28. OKTOBER 2004 kl. 10.00 15.00

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 TORSDAG 28. OKTOBER 2004 kl. 10.00 15.00 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 TORSDAG 28. OKTOBER 2004 kl. 10.00 15.00 Det blir deretter møte med representanter for de fagpolitiske foreningene fra kl. 16.00 og felles

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 TORSDAG 2. DESEMBER 2004 kl. 10.00 15.00

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 TORSDAG 2. DESEMBER 2004 kl. 10.00 15.00 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 TORSDAG 2. DESEMBER 2004 kl. 10.00 15.00 Etter styremøtet er det juleavslutning med Forskerforbundets sekretariat, oppmøte på Parketten i 6.

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET, TOLLBUGT. 35 TORSDAG 1. DESEMBER 2005 KL. 11.00 15.00

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET, TOLLBUGT. 35 TORSDAG 1. DESEMBER 2005 KL. 11.00 15.00 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET, TOLLBUGT. 35 TORSDAG 1. DESEMBER 2005 KL. 11.00 15.00 MERK TIDSPUNKTET! Etter styremøtet er det juleavslutning med Forskerforbundets sekretariat. Oppmøte

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 ONSDAG 2. APRIL 2003 KL 14.00 16.00

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 ONSDAG 2. APRIL 2003 KL 14.00 16.00 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 ONSDAG 2. APRIL 2003 KL 14.00 16.00 Hovedstyret: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Dag K. Bjerketvedt Hege Randi Eriksen (forfall) Einar Jebens

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 5. DESEMBER 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 5. DESEMBER 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 5. DESEMBER 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 Juleavslutning i sekretariatet kl 17.00 og middag på Terra kl 18.00. Hovedstyret: Kolbjørn Hagen

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Helsinki, Finland

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Helsinki, Finland INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Helsinki, Finland Fredag 16. sept. 2005 kl. 14.00 16.00 hos Forskarförbundet og Lørdag 17. sept. 2005 kl. 09.00 13.00 på Sokos Hotell Vaakuna Hovedstyremøtet

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 11. 12. juni 2009 Det norske instituttet, Roma Program for styreturen er lagt ved i eget dokument. Kartutsnitt med hotell, instituttet og restauranter er

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tollbugata 35, Oslo

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tollbugata 35, Oslo INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tollbugata 35, Oslo Mandag 25. september 2006 kl. 10.00 16.00 Middag kl. 17.00 på Brasserie Hansken, Akersgt. 2, Oslo, tlf. 22 42 60 88 Hovedstyret: Kolbjørn

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 28. FEBRUAR 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 28. FEBRUAR 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 28. FEBRUAR 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Hege Randi Eriksen Einar Jebens Øystein Noreng Astri

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET ONSDAG 17. APRIL 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET ONSDAG 17. APRIL 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET ONSDAG 17. APRIL 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Dag K. Bjerketvedt Hege Randi Eriksen (ikke sak 49/02)

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Voksenåsen kultur- og konferansehotell, Oslo Torsdag 25. januar 2007. Hovedstyret: Bjarne Hodne Ragnhild Elster Randi Halveg Iversby Svein Kristiansen Sigurd

Detaljer

Sak 66/02 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 6. juni 2002. Referatet godkjennes med den foreslåtte endringen.

Sak 66/02 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 6. juni 2002. Referatet godkjennes med den foreslåtte endringen. REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 19. SEPTEMBER 2002, KL. 18.00 19.00 OG FREDAG 20. SEPTEMBER 2002, KL. 09.00 15.00, HOTELL ERNST, KRISTIANSAND Hovedstyret: Sekretariatet: Kolbjørn

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 8. 10.september 2009 Svalbard og Tromsø

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 8. 10.september 2009 Svalbard og Tromsø INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 8. 10.september 2009 Svalbard og Tromsø Program for institusjonsbesøk er vedlagt. Reiserute er vedlagt flybillettene (sendt i eget brev) Hovedstyret: Forfall:

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Onsdag 02. mars 2011 kl. 15.30 18.30 og torsdag 03. mars 2011 kl. 10.00 16.00 Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo Middag onsdag 02. mars kl. 19.00 på Restaurant

Detaljer

INNKALLING TIL INSTITUSJONSBESØK OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL INSTITUSJONSBESØK OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL INSTITUSJONSBESØK OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Styremøte onsdag 13. april 2011 kl. 15.30 18.30 i møterom Hotell Norge, Kristiansand, og torsdag 14. april 2011 kl. 13.30 14.30 i møterom

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 13. desember 2012, kl. 10.00 16.00 Sted: Møterom 6. et. i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo. Hovedstyret: Bjarne Hodne (ikke sak 123/12

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Torsdag 25. oktober 2007 kl. 10.00 16.00 Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo Møte med de fagpolitiske foreningene kl. 16.00 18.00, samme sted Felles middag

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 13. desember 2012, kl. 10.00 16.00 Sted: Møterom 6. etg. i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo. Hovedstyret: Bjarne Hodne Kristin

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 9. desember 2010, kl. 10.00 16.00 Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo Juleavslutning med sekretariatet samling i 6.et. kl 16.30 og påfølgende middag på

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 15. DESEMBER 2011

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 15. DESEMBER 2011 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 15. DESEMBER 2011 kl. 10.00 til 16.00 Møterom 6. et., Tollbugt. 35, Oslo Hovedstyret: Bjarne Hodne Kristin Dæhli Marit Eriksen Jan Hongslo Randi Halveg Iversby

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 15. des. 2011, kl. 10.00 16.00 i Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo. Hovedstyret: Bjarne Hodne Kristin Dæhli Marit Eriksen Jan Hongslo Randi Halveg Iversby

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 11. oktober 2012, kl. 10.00 16.00 Sted: Møterom 6. etg. i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo. Hovedstyret: Bjarne Hodne Kristin

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 28. oktober 2010, kl. 10.30 14.00 Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo Møte og påfølgende middag med fagpolitiske foreninger fra kl. 15.00. Program følger

Detaljer

Sak 91/10 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 18. september 2010

Sak 91/10 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 18. september 2010 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 28. oktober 2010, kl. 10.30 14.30, Tollbugt. 35 Påfølgende møte med fagpolitiske foreninger kl. 15.00 18.00. Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Bjarne Hodne

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Torsdag 12. april 2012 kl. 11.00 17.00, møterom 6. etasje, Tollbugata 35, Oslo. Intern samling for Hovedstyrets medlemmer kl. 10.00 11.00. Hovedstyret: Forfall:

Detaljer

Utkast til referat fra hovedstyremøte 23. februar 2012 ble sendt ut 1. mars 2012, med kommentarfrist 7. mars 2012.

Utkast til referat fra hovedstyremøte 23. februar 2012 ble sendt ut 1. mars 2012, med kommentarfrist 7. mars 2012. INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 12. APRIL 2012 Kl. 11.00 17.00 i møterom 6. etg., Forskerforbundets lokaler i Tollbugata 35, Oslo. Hovedstyret: Bjarne Hodne Kristin Dæhli Marit

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Onsdag 09. april 2014 kl. 11.00 17:00 Sted: Møterom 6. etasje, Forskerforbundet, Tollbugata 35, Oslo Middag kl. 17:30 på Four Seasons, Rosenkrantzgate

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Onsdag 09. april 2014 kl. 11.00 17:00 Sted: Møterom 6. etasje i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo Hovedstyret: Liv Berit Augestad Stig Ove

Detaljer