Ledergruppemøte Nasjonal forskerskole Nanoteknologi for mikrosystem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledergruppemøte Nasjonal forskerskole Nanoteknologi for mikrosystem"

Transkript

1 Ledergruppemøte Nasjonal forskerskole Nanoteknologi for mikrosystem Sted: Universitetet i Bergen, onsdag 21. september 2011, kl 13:30 kl 16:00 Møterom 456 ved Institutt for fysikk og teknologi Tilstede: Jostein Grepstad, Bodil Holst, Dag Wang, Nils Høivik, Terje Finstad og Sigrid Berg REFERAT Sak 18/11: Godkjennelse av innkalling og dagsorden Ny sak til under eventuelt: NMP-call og Euro training. Ellers ingen merknader. Sak 19/11: Godkjennelse av referat fra ledergruppemøte 17. juni Ingen merknader Sak 20/11 Sak 21/11 Universitetet i Bergens deltakelse i forskerskolen. Hvilke institutt/forskningsgrupper er med i forskerskolen? På informasjonsmøtet som ble avholdt fra 9:30 12: september ved UiB fikk ledergruppen i forskerskolen innblikk i forskningsaktivitetene innen nanoteknologi ved Institutt for biomedisin (IFB), Institutt for kjemi (IFK) og Institutt for fysikk og teknologi (IFT) ved Universitetet i Bergen. Det kan se ut til at det i hovedsak er forskningen ved IFT og aktiviteten innen biofunksjonalitet ved IFB som naturlig sorterer under forskerskolens fagområde. Formelt sett er det IFT som representerer UiB i forskerskolen, men ledergruppen stiller seg positiv til at faglærere og studenter også ved de andre instituttene deltar, såfremt deres forskning er innenfor forskerskolens fagområde. Økonomi. Oversikt over forbruk så langt i år, og budsjett for videre drift. Den økonomiske situasjonen ble gjennomgått. I 2011 kommer forskerskolen til å ha et underforbruk på omkring kroner. Dette skyldes at workshop en ble rimeligere enn budsjettert pga færre deltakere (ca 70 i 2011 mot ca 90 i 2010). I tillegg er det brukt mindre enn budsjettert på støtte til både etablering og gjennomføring av PhD-emner og til arrangementer blant forskerskolens partnere. Midlene som ikke blir brukt i 2011 blir søkt overført til 2012 og Ledergruppen går inn for å utvide budsjettposten for utvikling av PhD-emner til fra til kroner for 2012 og Hittil i prosjektet er det brukt totalt kr fordelt på to og et halvt år på denne posten. Midlene er tenkt brukt til å finansiere en post.doc. i en periode, slik at han/hun kan ta ansvar for å utvikle et kurs innen nanostrukturering og -fabrikasjon. Målet er at kurset skal gå høsten Ellers er det kun gjort mindre justeringer i budsjettet for de kommende årene. Sak 22/11: Behandling av søknader om støtte til laboratoriearbeid og prosessering. Totalt var det kommet inn 19 søknader om støtte til ulike former for prosessering og laboratoriearbeid. Det totale søkebeløpet er kr. Det søkes om

2 1. prosessering ved utenlandske laboratorier, 2. kostnader knyttet til eget arbeid i laboratorier innen NorFabsamarbeidet 3. kostnader knyttet til arbeid som utføres ved andre laboratorier i Norge 4. innkjøp av utstyr til egen lab 5. kostnader for å få tilgang til lab ved eget institutt Ledergruppen prioriterer å støtte søknadene i kategoriene 1-3. Totalt utgjør det kroner. Når det gjelder støtte til de to siste kategoriene søkere, så fikk ikke ledergruppen tid til å behandle disse ferdig. Dette vil derfor bli avgjort på sirkulasjon i etterkant av møtet. Fullstendig liste over søkere og hvilke søknader som er innvilget pr dato er vedlagt. Sak 23/11 Behandling av søknader om reisestøtte til konferanser og forskningsopphold Totalt er budsjettposten på kr. I mars 2011 bevilget ledergruppen kr. Det viser seg at en av søkerne som fikk tilslag i mars ikke får brukt sitt stipend på kr før i Dermed har vi igjen på budsjettet for Ledergruppen behandlet 16 søknader om støtte til konferansereiser og fire søknader om støtte til forskningsopphold. Én søknad om konferansestøtte ble avslått på bakgrunn av at kandidaten og veilederen ikke var registrert som deltakere i forskerskolen ved søknadsfristens utløp. Totalt ble det bevilget kr i støtte til konferansereiser i 2011, og kr til reiser i I tillegg ble det bevilget kr til forskningsopphold i 2011 og i Fullstendig liste over søkere og hvilke søknader som er innvilget er vedlagt. Totalt har vi dermed delt ut kr i stipend til konferansereiser og forskningsopphold til nettverkets studenter i For 2012 er det så langt innvilget kr i støtte. Sak 24/11 PhD-emner. Hvordan få på plass flere og mer relevante emner? I budsjettbehandlingen i sak 21/11 ble det besluttet at bevilgningen til utvikling av PhD-emner økes fra pr år til kroner pr år i 2012 og Dette gjøres for å sikre at vi får på plass et fag innen nanostrukturering og -fabrikasjon, som det forventes at mange studenter vil være interesserte i å ta. Faget bør både bestå av både teori og labortoriearbeid. Ledergruppen ser for seg at faget kan bestå av flere moduler, slik at noe av undervisningen blir i Bergen, noe ved NTNU og noe i Oslo. Sak 25/11 Sak 26/11 Tid og sted for neste års workshop i regi av forskerskolen Ledergruppen ønsker at neste års workshop skal gå av stabelen i Trondheim fra juni. Sigrid undersøker hvilke hoteller som har kapasitet i dette tidsrommet. Format og innhold for workshopen diskuteres på neste ledergruppemøte. Nettside.

3 Ny nettside er lansert. Den er laget i samarbeid med webdesignfirmaet Headspin. Ledergruppens medlemmer er positive til de nye nettsidene. Eventuelt NMP-call og EuroTraining Ledergruppen har blitt tipset om muligheten for å være med på å søke om en «Support action» utlyst igjennom EUs 7. rammeprograms NMP-call (Nanosciences, Nanotechnologies, Material and new Production Technologies). Utlysningen tar for seg kursing og opplæring av fagpersoner innen nanoteknologi. Jostein undersøker saken videre og rapporterer tilbake til ledergruppen om dette er noe vi bør være med på. Trondheim, 22. september 2011, Sigrid Berg, sign.

4 Søknader om laboratoriestøtte september 2011 PhD candidat/ Postdoc Advisor/project leader Affiliation Amount applied Received support earlier? Side innvilget 1 Duy Son Nguyen Einar Halvorsen HiVe kun til utgifter påløpt etter 15.september 2 Guohua Liu Kaiying Wang, Nils Høivik HiVe support, March Quoc Bao Ta Knut Aasmundtveit, Nils Høivik, Einar Halvorsen HiVe til reiser til og med Xinyan Zhao Frank Karlsen, Tao Dong HiVe support, March Andres Fernandes Erik Johannessen HiVe Fredrik Aleksander Martinsen Ursula Gibson NTNU, IFY Granlund and Fløystad Håvard Granlund, Jostein Fløystad, Morteza Esmaeili, 7 Kristin Høydalsvik Dag Breiby NTNU, IFY was granted support for research visits in March Innvilger (Kun én bevilgning pr veileder) 8 Maryam Gholami Turid Worren Reenaas NTNU, IFY support, March Mohammadreza Nematollahi Turid Worren Reenaas NTNU, IFY Nikolai Tolstik Irina Sorokina NTNU, IFY Magnus Nord Randi Holmestad NTNU, IFY til bruk ved DTU, ikke TEM'en ved NTNU 12 Erlend Leirset Astrid Aksnes NTNU, IET support, March Jon Olav Grepstad Johannes Skaar NTNU, IET support, March Xiaodong Guo Lars Egil Helseth UiB Avslag pga at det ikke er spesifisert i søknaden hva pengene 0 skal brukes til. 15 Antonio Lenero Phillipp Häfliger UiO, IFI Amir Hasanbegovic Snorre Aunet UiO, IFI Hans Bjørge Normann Edouard Monakhov UiO, FI Lars Olav Vestland Terje Finstad UiO, FI Chi Kwong Tang Edouard Monakhov UiO, FI support, March Studenten er NFR finansiert og veileder har fått støtte til en 0 annen student. Totalt

5 Søknader om reisestipend til konferanse søknader september 2011 innvilget Navn Institusjon Konferanse Dato Sted Søkt sum Side: Fått støtte før? Cuong Phu Le HiVe PowerMEMS Seoul, Sør Korea nei Grunde Waag HiVe IEEE Ultrasonics Symposium Orlando, Florida nei Guohua Liu HiVe MRS Spring Meeing & Exibit San Fransisco, California ja, konferanse Nuno Pires HiVe 2012 IEEE Sensors Applications Symposium Italia nei Zhaomin Tong HiVe 1st EOS Topical Meeting on Micro- and Nano Bremen, Germany Optoelectronic systems 10 nei Xinyan Zhao HiVe 4th International Conference on BioMedical Shanghai, Kina Engineering and Informatics 12 nei Son Duy Nguyen HiVe PowerMEMS Seoul, Sør Korea nei Thuy Thu Nguyen HiVe IEEE Ultrasonics Symposium Orlando, Florida nei Tung Manh HiVe IEEE Ultrasonics Symposium Orlando, Florida nei Erik Folven IET, NTNU ja, forskningsopphold th Magnetism and Magnetic Materials Conference Scottsdale, AZ, USA Sigbjørn Vindenes IET, NTNU SPIE Photonics West San Fransisco, California nei Kangqiao Zhao IET/ISB, IEEE Ultrasonics Symposium Orlando, Florida NTNU 27 nei Håvard Granlund IFY, NTNU ja, forskningsopphold European Conference on Molecular Electronics Barcelona, Spania Morteza Esmaeli IFY, NTNU European Conference on Molecular Electronics Barcelona, Spania nei Nikolai Tolstik IFY, NTNU Advanced Solid State Photonics conference San Diego, California nei Julia Scholermann Instiutt for International conference on Biological responses to biomedisin, Essen, Germany nanoscale particles UiB 32 nei SUM

6 Søknad om støtte til forskningsopphold i utlandet Søknader september 2011 innvilget Navn Institusjon Sted Beløp, reise Beløp opphold Beløp søkt totalt Side fått støtte før? Magnus Nord IFY, NTNU Danmarks Tekniske Universitet nei Tung Manh HiVe Nanolab Berkeley Sensor and actuator center (BSAC) 3 nei Torleif Tollefsen HiVe/SINTEF Department of Materials, University of Oxford 6 ja, konferanse Malihe Zarre IFI, UiO System-on-a-chip (SoC) group, Dooghabadi University of British Colombia 9 nei SUM

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Saksnr. 18/11 SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Rapportering på SAK-midler for 2010 fra UHR til KD av 4.03.11. 1,5 millioner til SAK ledelse for 2011, se: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2011/22-millioner-til-samarbeidmellom-hoysko.html?id=633810

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2008. Internasjonalt kontor. Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik

ÅRSRAPPORT FOR 2008. Internasjonalt kontor. Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik ÅRSRAPPORT FOR 2008 Internasjonalt kontor Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik Innholdsfortegnelse: INNHOLDSFORTEGNELSE:... 2 1. INNLEDNING... 3 2. PROSJEKTET FELLES INTERNASJONALT KONTOR HIG/HIL...

Detaljer

Møtedato: 3. juni 2013 Arkivref.: 2013/352 ATE001/

Møtedato: 3. juni 2013 Arkivref.: 2013/352 ATE001/ DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET INSTITUTT FOR SAMFUNNSMEDISIN MØTEREFERAT Møte i Styringsgruppen for EPINOR Møteleder/referent: Torkjel Sandanger, Åshild Tempel Møtedato: 3. juni 2013 Arkivref.: 2013/352

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, fag, sosialt, idrett, KVK, NU, start BI, IT, VK1, VK2, KA, ØK, MA. Deltagelse fra påtroppende i styret/ledelsen

Detaljer

Referat frå Nasjonalt Fagråd i Statsvitenskap. Sted: Tromsø, Saga Hotell. Tid: Onsdag 8. januar 2014 kl. 14.00-16.30. Tilstede:

Referat frå Nasjonalt Fagråd i Statsvitenskap. Sted: Tromsø, Saga Hotell. Tid: Onsdag 8. januar 2014 kl. 14.00-16.30. Tilstede: Referat frå Nasjonalt Fagråd i Statsvitenskap Sted: Tromsø, Saga Hotell Tid: Onsdag 8. januar 2014 kl. 14.00-16.30 Tilstede: Dag Harald Claes, ISV, UiO Anne Julie Semb, ISV, UiO Kjersti Asland, NFR (observatør)

Detaljer

Møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 2011-02-07 Referat

Møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 2011-02-07 Referat Oppdatert: 2011-02-18 Møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 2011-02-07 Referat Sted: BIBSYS, Abelsgt. 5, Trondheim Dato: Mandag 7. februar 2011 Tid: 10:00 15:00 Referent: Hege Johannesen

Detaljer

Styremøte 1/2015 Dato: 10.2.2015

Styremøte 1/2015 Dato: 10.2.2015 Styremøte 1/2015 Dato: 10.2.2015 Institutt for matematiske realfag og teknologi Tilstede: Cecilie Rolstad Denby, Cecilia Futsæther, Tor Kristian Stevik, Egil Stemsrud, Turid Torheim, Ola Bettum, Einar

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteinnkalling Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: A7 006, Campus Kristiansand Dato: 26. november 2013 Tidspunkt: 12:30 Innkallingen er sendt til: Dag Gjerløw Aasland Ernst Håkon Jahr Sigbjørn

Detaljer

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse 1 Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse Årsmelding NEON 2011... 3 Aktivitetsrapport fra sekretariatet, webredaksjonen og arbeidsutvalget 2011... 7 Regnskap 2010... 9 Foreløpig regnskap 2011... 10

Detaljer

Viktig program - små ressurser. Evaluering av Yggdrasil mobilitetsprogram

Viktig program - små ressurser. Evaluering av Yggdrasil mobilitetsprogram Viktig program - små ressurser Evaluering av Yggdrasil mobilitetsprogram Trude Røsdal, Siri Aanstad og Olav R. Spilling Rapport 33/2013 Viktig program små ressurser Evaluering av Yggdrasil mobilitetsprogram

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Referat fra møte i arbeidsutvalget Tid: 20. April 2012 kl. 09.00-13.00 Utkast 25.04.2012 Sted: Park Inn Gardermoen Tilstede: Siv Mørkved

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe. KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015

Rapport fra arbeidsgruppe. KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015 Rapport fra arbeidsgruppe KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015 Bildet på forsiden: Internasjonale deltakere på Høgskolen i Bergen sin Erasmus

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 09.09.2014, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim

EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: SAK x54-12 Behandlingssak/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: ØA som ordstyrer og KA

Detaljer

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING Møtedeltagere 6. 7. november 2008 UiB, Vilvite (Bergen vitensenter) Navn Institusjon Kommentar Karen Marie Ulshagen UiO Representant, leder

Detaljer

Budsjettpost for åpen publisering ved Universitetet i Bergen: Evalueringsrapport 2013

Budsjettpost for åpen publisering ved Universitetet i Bergen: Evalueringsrapport 2013 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsbiblioteket Budsjettpost for åpen publisering ved Universitetet i Bergen: Evalueringsrapport 2013 1. Innledning I 2013 ble det avsatt et beløp på 1,

Detaljer

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier.

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier. Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Tromsø 9. august 2007 Innkalling til årsmøtet i Norsk Fysikklærerforening ble sendt per e-post til medlemmene 3. august. Møtet vil finne sted på Rica Ishavskatedralen

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 26. november 2014

Referat fra møte i økonomiutvalget 26. november 2014 Referat fra møte i økonomiutvalget 26. november 2014 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret,

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Referat Møte: Regionalt forskningsutvalg (RFU) Tid: 7. september 2011 Kl. 11-15 Sted: Møterom

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Felles Internasjonalt kontor mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik Evaluering av andre prosjektperiode (2008-2010).

Felles Internasjonalt kontor mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik Evaluering av andre prosjektperiode (2008-2010). Felles Internasjonalt kontor mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik Evaluering av andre prosjektperiode (2008-2010). 18.10.2010 Bente Gaalaas Rønningen Leder av Internasjonalt kontor 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HOGSKOLERÅDET TheNorwegian Association of Higher Education Institulions

UNIVERSITETS- OG HOGSKOLERÅDET TheNorwegian Association of Higher Education Institulions UNIVERSITETS- OG HOGSKOLERÅDET TheNorwegian Association of Higher Education Institulions Kunnskapsdepartementet Deres referanse: lar referanse- Vår dato: 101122-47 01.03.2012 Rapportering SAK-prosjekter

Detaljer

VELKOMMEN til ÅRSMØTE 2012

VELKOMMEN til ÅRSMØTE 2012 VELKOMMEN til ÅRSMØTE 2012 i Mandag 06. februar 2012 kl. 17:30 18:30 Gudbrandsgard Hotell, Kvitfjell Saksliste (utsendt 0 desember 2011): 4. Årsberetning 2011 5. Regnskap for 2011 til godkjenning 6. Kontingent

Detaljer

Internett: bibliotek@forskningsradet.no X.400: S=bibliotek;PRMD=forskningsradet;ADMD=telemax;C=no; Hjemmeside: http://www.forskningsradet.

Internett: bibliotek@forskningsradet.no X.400: S=bibliotek;PRMD=forskningsradet;ADMD=telemax;C=no; Hjemmeside: http://www.forskningsradet. cuvudssruw 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 Publikasjonen kan bestilles via internett: http://www.forskningsradet.no/bibliotek/publikasjonsdatabase/

Detaljer

Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten

Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten Tid og sted Tid: 11. september 2013, klokken 14.00 17.30 Sted: Lofoten studie- og høgskolesenter. Saksliste 025/2013 Godkjenning av

Detaljer