Møte i Markarådet: 29. mai 2012, kl Fylkesmannen i Oslo og Akershus, møterom 525.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte i Markarådet: 29. mai 2012, kl. 09.15-12.00. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, møterom 525."

Transkript

1 MARKARÅDET Deres dato Deres ref Vår ref 2012/ Sekretær Carina Rossebø Isdahl Vår dato Protokoll Møte i Markarådet: 29. mai 2012, kl Fylkesmannen i Oslo og Akershus, møterom 525. Til stede: Fra Markarådet: (Oslo og omland friluftsråd), (Rælingen kommune/romerike), (Naturvernforbundet i Oslo og Akershus), Sverre A. Larssen (vara for DNT Oslo og Omegn), Ingerid Janssen Helseth (Interessegruppe for hytteeiere i Marka), (Oslo Idrettskrets), (Skiforeningen), Stina Mehus (Akershus Bondelag), Oda Marie Often (Akershus Idrettskrets), Runar Rueslåtten Paulsen (Norges Jeger- og Fiskerforbund), Dag Bjerke (Enebakk kommune/follo), Rolf Hatlinghus (Norskog), Nils Bjørn Vistad (Norges Skogeierforbund), (Soleskogen vel/representant for velforeningene), (Lunner kommune/hadeland), Forfall fra Markarådet: Lisbeth Hammer Krog (Bærum kommune/asker og Bærum), Kjell B. Hansen (Ringerike kommune/buskekrud), Ola Elvestuen (Oslo kommune), Karen V. Lykke Syse (DNT Oslo og Omegn). Per Owren møtte som observatør da medlem og varamedlem for Bærum kommune/asker og Bærum ikke kunne møte. For Kjell B. Hansen og Ola Elvestuen møtte ikke varamedlemmene. Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Carina Rossebø Isdahl (referent) Andre observatør: Ivar Glomstein og Gjermund Andersen Det var 15 stemmeberettigede til stede. Møteleder: Møte i Markarådet 29. mai 2012 Sak 22/12 Godkjenning av protokoll forrige møte Protokollen godkjennes. Vedtak: Protokollen godkjennes. 1

2 Sak 23/12 Vern av friluftsområder i Marka Som vedlegg til sakspapirene fulgte Fylkesmannens Oppstartsmelding for verneprosessen med tilhørende informasjonshefte, saksnotat fra Norges Skogeierforbund og Norskog med forslag til vedtak, forslag til vedtak fra, samt notat fra : Markaloven og frivillig vern. Disse sendes også som vedlegg til protokollen. Saken ble drøftet i møtet. De fremlagte forslag til vedtak ble noe endret i møtet før avstemming. Det ble foretatt avstemming over følgende forslag : Forslag til vedtak fra, Oslo og Omland Friluftsråd Henvendelse til Miljøverndepartementet om kompensasjon i verneprosessen Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell skriver i et brev datert til Norges Skogeierforbund og Norskog at kartleggingen av verneverdige områder i Marka har resultert i at det fremkommer verneverdige områder etter to lover, naturmangfoldloven og markaloven. For en vesentlig del av områdene, skriver statsråden, vil det være aktuelt så langt som mulig å få til et frivillig vern etter naturmangfoldloven 37. For den resterende del vil det være aktuelt med vern etter 11 i markaloven. Fylkesmannen opplyser i dokument Oppstart av verneplanarbeid etter markalovens 11 at det dreier seg om i alt 28 områder hvorav 22 kan bli vernet etter 37 og 6 etter 11. Markarådet konstaterer at vern etter naturmangfoldloven gir en alminnelig rett til erstatning til grunneier, mens vern etter markaloven bare gir en mer betinget og usikker rett til erstatning for økonomisk tap som evt vern medfører for grunneier. Markarådets arbeid skal etter rådets vedtekter være rettet mot overordnede utfordringer knyttet til en enhetlig forvaltning av Marka. Markarådet understreker at det i praktiseringen av markaloven er viktig å unngå unødvendige motsetningsforhold og konflikter. Markarådet ber derfor departementet å se hvilke muligheter det kan være for så langt som råd å unngå forskjellsbehandling i verneprosessen. Forslag til vedtak fra Skogeierforbundet og Norskog Verneplanen for marka er en regional verneplan med et begrenset omfang, men med betydelig fare for store konflikter og en langvarig saksbehandling dersom det velges å verne med tvang og markalovens erstatningsregelverk. Markarådet understreker at det i praktiseringen av markaloven er viktig å unngå unødvendige motsetningsforhold og konflikter. Markarådet anbefaler derfor forvaltningen å velge en frivillig vern-prosess i samsvar med Ot.prp 23 og de innspill som går frem av brev fra Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell av d.å. i det videre arbeidet med verneplanen i Marka. Innlegg/kommentarer: Ingerid J. Helseth Runar Paulsen 2

3 Dag Bjerke Oda Marie Often Nils Bjørn Vistad Sverre A. Larssen Runar Paulsen Oda Marie Often Nils Bjørn Vistad Arbeidsutvalget legger Fylkesmannens oppstartsmelding, Skogeierforbundets og Norskogs saksnotat og forslaget fra til grunn for drøftingen på Markarådsmøtet den 29. mai Det vises for øvrig til hvor ytterligere informasjon om verneprosessen er tilgjengelig. Avstemming: Forslag fra Skogeierforbundet og Norskog, som fremlagt i møtet 12 stemmer Forslag fra, som fremlagt i møtet - 3 stemmer Vedtak: Verneplanen for marka er en regional verneplan med et begrenset omfang, men med betydelig fare for store konflikter og en langvarig saksbehandling dersom det velges å verne med tvang og markalovens erstatningsregelverk. Markarådet understreker at det i praktiseringen av markaloven er viktig å unngå unødvendige motsetningsforhold og konflikter. Markarådet anbefaler derfor forvaltningen å velge en frivillig vern-prosess i samsvar med Ot.prp 23 og de innspill som går frem av brev fra Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell av d.å. i det videre arbeidet med verneplanen i Marka. Protokolltilførsel: ba om at det kom frem av protokollen at han stemte mot at forslagene om å endre Markaloven eller å fortolke Markaloven annerledes enn departementet ble realitetsbehandlet eller stemt over. Dette ble imøtekommet av møteleder. leverte følgende stemmeforklaring: Det er ikke Markarådets oppgave å overprøve markaloven, jmf sak 23/2012 og 24/

4 Vedlegg til protokoll: - Notat fra, Naturvernforbundet i OA, til sakene 23/2012 og 24/ Fylkesmannens Oppstartsmelding for verneprosessen med tilhørende informasjonshefte - Saksnotat fra Norges Skogeierforbund og Norskog med forslag til vedtak, fremmet før møtet - Forslag til vedtak fra, fremmet før møtet - Notat fra : Markaloven og frivillig vern. Sak 24/12 Høring: Grensejustering i Marka Det vises til Høring utkast til forskrift om grensejustering i Marka, datert 28. mars 2012, som tidligere er sendt ut til alle medlemmer, varamedlemmer og instanser i Markarådet. Høringsdokumentene kan også finnes på nettsiden Saken ble drøftet i møtet. Som vedlegg til sakspapirene fulgte forslag til vedtak fra Øivind Sand. Dette følger også som vedlegg til protokollen. Det fremlagte forslaget til vedtak ble noe endret i møtet før avstemming. Det ble foretatt avstemming over følgende forslag: Forslag fra, Rælingen kommune/romerike: Markarådet mener at Miljøverndepartementet og Fylkesmannen fortolker markaloven for strengt når gjelder å imøtekomme kommunenes forslag til justeringer av markagrensa. Innlegg/kommentarer: Dag Bjerke Sverre A. Larssen Arbeidsutvalget legger høringsdokumentene fra Miljøverndepartementet, samt forslag fra, representant i Markarådet for kommunene Øvre og Nedre Romerike (vedlagt) til grunn for drøftingen. Avstemming: For forslag fra, som fremlagt i møtet 8 stemmer Mot forslag fra, som fremlagt i møtet 3 stemmer Avholdende til forslaget fra, som framlagt i møtet 4 stk 4

5 Vedtak: Markarådet mener at Miljøverndepartementet og Fylkesmannen fortolker markaloven for strengt når gjelder å imøtekomme kommunenes forslag til justeringer av markagrensa. Vedlegg til protokoll: - Notat fra, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, til sakene 23/2012 og 24/ Forslag til vedtak fra, fremmet før møtet Sak 25/12 Innspill til saker til neste møte, , Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, ønsker en definisjon på et forvaltningsorgan - Forslag fra Interessegruppe for hytteeiere i Marka, ved Ingerid J. Helseth: På neste møte i Markarådet settes det av tid til debatt og erfaringsutveksling om hyttebyggesaker i marka. Vi foreslår at rådets leder velger ut en aktuell byggesak fra egen kommune og legger frem denne for rådet." Møtet slutt kl Referent Carina Rossebø Isdahl Sekretær Markarådet 5

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Statsråden Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200703012 200702742-/MT Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Saken er oversendt Miljøverndepartementet

Detaljer

ÅRSBERETNING 20. med regnskap for 2014 og budsjett for 2015

ÅRSBERETNING 20. med regnskap for 2014 og budsjett for 2015 med regnskap for 2014 og budsjett for 2015 ÅRSBERETNING 20 14 Foto på forsiden: Stein J. Bjørge/Aftenposten/NTB scanpix Innhold Lederens sider... 3 Erik Sture Larre OOFs høvding og markalovens far...4

Detaljer

Saksfremlegg til møte i Markarådet 20. mai 2014

Saksfremlegg til møte i Markarådet 20. mai 2014 Saksfremlegg til møte i Markarådet 20. mai 2014 Sak 11/14 Godkjenning av møteinnkalling (kl. 12.00-12.05) Møteinnkallingen tas opp til godkjenning. Møteinnkallingen godkjennes. Sak 12/14 Godkjenning av

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING STENFELTBAKKEN GRENDELAG Langhus 21. desember 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 03.10.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor. Foretaket er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Frøystad

Detaljer

Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014. Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset

Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014. Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014 Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset Dagsorden for årsmøtet 2014 1. Velkomst innledning 2. Valg av møteleder og referent 3. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

SAKSLISTE: SAK 04/15 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 05/15 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2014, IVELAND KOMMUNE SAK 06/15 TOMT OG LAGER SKRUBBEKLEIV

SAKSLISTE: SAK 04/15 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 05/15 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2014, IVELAND KOMMUNE SAK 06/15 TOMT OG LAGER SKRUBBEKLEIV Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/15 MØTEBOK Dato: 04.06.2015 kl. 15.00 18.30 Sted: Kommunehuset, møterom Posten

Detaljer

KLAGE PÅ VEDTAK OM TILLATELSE TIL SKOGSBILVEG KRINGSJÅ KVAM. Vi viser til sak 75/15 og 76/15 i Molde formannskap 23. juni 2015

KLAGE PÅ VEDTAK OM TILLATELSE TIL SKOGSBILVEG KRINGSJÅ KVAM. Vi viser til sak 75/15 og 76/15 i Molde formannskap 23. juni 2015 Molde lokallag Molde, 9.juli 2015 Til Molde kommune. KLAGE PÅ VEDTAK OM TILLATELSE TIL SKOGSBILVEG KRINGSJÅ KVAM Vi viser til sak 75/15 og 76/15 i Molde formannskap 23. juni 2015 Naturvernforbundet klager

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor FRØYA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Frøya kommune Møtedato/tid : Torsdag 19. oktober 2006 kl 09.00 Møtested/lokaler : Kommunehuset på Sistranda Kommunestyresalen.

Detaljer

ExtraOrdinær Generalforsamling. 25. september 2012 kl 20.30

ExtraOrdinær Generalforsamling. 25. september 2012 kl 20.30 Gauselbakken Andelslag BA Gauselbakken Andelslag BA ExtraOrdinær Generalforsamling 25. september 2012 kl 20.30 Gauselbakken Andelslag BA Dronningåsen 1 4032 Stavanger Org. nr. 986 298 363 www.gauselbakken.no

Detaljer

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013 Saksliste 1/13 Valg av dirigent 2/13 Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøteprotokoll 3/13 Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2012 4/13 Godkjenning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND Seksjonsstyre motorsykkel

NORGES MOTORSPORTFORBUND Seksjonsstyre motorsykkel Protokoll 0042-15 Tid : Tirsdag 3. mars 2015 kl. 16:00-20:00 Sted : Motorsportens Hus Tilstede : Emilie Westbye Ivar Gynnild Katrine S. Eriksen Harald Tufthaug Mette Nyberg Bjørn Hovden Bente Sandem Observatører:

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/01650-35 Arkivkode. Geilo-174 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 12.03.2015 6/15 2 Kommunestyret 25.03.2015

Detaljer

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING. Spørreundersøkelse i kommunestyret

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING. Spørreundersøkelse i kommunestyret EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING Spørreundersøkelse i kommunestyret Kommunestyret vedtok 26.9.2013 sak 78/13 opplegg for evaluering av den politiske organiseringen. Som et ledd i denne evalueringen

Detaljer

Referat telefonmøte torsdag 10. juni klokken 20.00

Referat telefonmøte torsdag 10. juni klokken 20.00 Til rådets medlemmer: Arne Johannes Loftsgarden, Odd Bjarne Bjørdal, Arne Christoffer Sand, Audun Seilen Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: nsg@nsg.no Bærum, 10. juni 2014 Referat

Detaljer

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 17. februar 2015 Tid: kl.

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

Kort om programmet Åpning ved Klima- og miljødepartementet. Inviterte i henhold til adresseliste

Kort om programmet Åpning ved Klima- og miljødepartementet. Inviterte i henhold til adresseliste Inviterte i henhold til adresseliste Jubileumsseminar: Fem år med markaloven og femti nye? Markaloven er fem år og vi inviterer med dette til fagseminar for å markere lovens fem år i virke og for å drøfte

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 25.06.2014 Vår ref.: 14-796/HH Deres ref.: 13/3244 SL UR/KR Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING STENFELTBAKKEN GRENDELAG Langhus 2. oktober 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden Onsdag 17. oktober

Detaljer