ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260"

Transkript

1 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Årsrapport Ulf S. Henriksen Guvernør Åge Bjor Pt. guvernør

2 Hyggelige glimt fra Rotaryåret Leder av rotaractdistriktet Charlotte Ruste Årets RYLA kurs ble tidenes største og kanskje beste GSE studenter fra Australia 17. mai i Halden Her startet Rotaryåret

3 Rotary International Distrikt 2260 Guvernør Åge Bjor Pt.DG Bjorveien 120, 1712 Grålum Kjære Rotarianere Rotaryåret er over og det er tid for en oppsummering. Året ble litt spesielt siden vår DG Ulf S. Henriksen ble syk og IPDG Åge Bjor overtok og gjennomførte resten av året. Imidlertid var det mange som tro til og gjorde en jobb for at dette skulle fungere, og det er grunn til å rette en stor takk for dette. Årets tema har vært at Rotary s framtid ligger i dine hender. Vi har alle et ansvar for å bringe den organisasjonen som vi er stolt av og glad i, videre til nye generasjoner. Ulf s tema for distriktskonferansen, Migrasjon og integrasjon, viste hvor viktig det er at vi tar inn over oss at vi har en befolkningssammensetning fra mange nasjoner og kulturer. Det er viktig at disse integreres i vårt samfunn og vi skal også finne dette igjen i vår medlemsbestand. Rekrutteringsoversikten viser at vi fortsatt i varierende grad tar inn over oss nødvendigheten av fornying av klubben for at vi skal være en yrkesbasert organisasjon, men det er grunn til å si takk til de klubber som har tatt dette på alvor siste år. Og, så har vi noen klubber som klarer dette - år etter år. Rapporter og erfaringer fra klubbesøkene tyder på at vi også i år har hatt et sterkt engasjement, gode klubbmøter og mange prosjekter. Temadiskusjoner etter foredrag er økende og vi tror dette vil være med å styrke utviklingen av medlemmet og forståelse for mange problemstillinger i samfunnet. Vi har virkelig støttet opp om Polio+, og det har vært utrolig hyggelig å erfare den kreativitet og aktivitet klubbene har lagt for dagen for å støtte opp om dette prosjektet. Årets resultat ble tidenes resultat med USD eller ca NOK Vi ønske å takke alle som har bidratt i året for å bringe organisasjonen videre. Dette gjelder både klubbledelse og distriktets tillitsvalgte. Takk for støtte gjennom året og for den ekstra innsats som ble gjort for at året, på tross av sykdomssituasjonen, ble gjennomført på en god måte. Viktig er det å bygge vår organisasjon videre gjennom utvikling av enkeltmedlemmet gjennom klubbarbeid, yrkesdeling og de retningslinjer og ideer som Rotary er bygd på. Rotary s framtid er i dine hender. Med hilsen Ulf S. Henriksen Åge Bjor (sign.) DG Pt. DG

4 2. Innhold 1 Innledning 3 2 Innholdsfortegnelse 4 3 Distriktets visjoner 6 4 Distriktets mål og resultater for rotaryåret 6 5 Distriktsråd og distriktadministrasjonens sammensetning 7 6 Distriktets komitésammensetninger 8 7 Møter og seminarer i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av rotaryåret Nominasjon og valg Governor Elect Training Seminar GETS Governor Elect Training Seminar og Rotary Zone Institute International Assembly Motivasjonsseminar Distriktssamling Rotary International Convention Guvernørskifte Distriktskonferansen Kurs i medlemsrekruttering Midtveismøte 13 8 Distriktsrådets arbeid Ass.Guvernørers arbeid Norsk Rotary Forum Endringer og nye aktiviteter i rotaryåret Klubb- og medlemsutvikling Opplæring og kommunikasjon Kurs- og seminarutvikling RYLA Rotary Youth Leadership Award Administrative rutiner og seremonier Samfunnsprosjekter Distriktprogrammer Ungdomsutvekslingen GSE Group Study Exhange Rotaract Ryla Mentoring 23 4

5 15.6 Tall Ships Races Distriktsadministrasjon Distriktssekretær Distriktskasserer Månedsbrev Lovrådet Klubbaktiviteter gjennom rotayråret RI presidentens hederspris Vedlegg 30 A Regnskap for D-2260 med noter og revisormelding 30 B Tiltaksfondets årsrapport og regnskap 36 C Guvernørens klubbesøk 38 D Klubbenes utvikling i antall medlemmer 39 E Klubbenes fremmøteprosent 40 F Deltakere RYLA Rotary Youth Leadership Award 41 G Klubbene og distriktets innbetalinger til RF H Rotary Foundation Share District Designated Fund prosjekter 44 I Protokoll fra Generalforsamlingen K Distriktsguvernører distrikt L Vedtekter for D M Vedtekter for Rotary s Tiltaksfond i D

6 3. Visjoner Rotary International, D2260 har som visjon å representere et tverrsnitt av yrker i befolkningen blant ressurspersoner som i kraft av sin personlighet og væremåte bidrar til å fremme høy yrkesetikk og positive idealer. Organisasjonen ønsker å gagne andre ved å bidra aktivt til nærmiljøets utvikling, støtte ungdom under utdannelse, yte kunnskap og økonomisk bistand til viktige lokale, nasjonale og internasjonale prosjekter og tiltak innenfor programrammene i Rotary International og Rotary Foundation. Organisasjonen ønsker å være et prioritert forum i lokalsamfunnet og representere et nettverk for sine medlemmer lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 4. Mål for rotaryåret Medlemsutvikling Antall medlemmer skal økes til (2104 i januar 2009) Gjennomsnittsalderen skal reduseres til 61år. (62,1 år i januar 2009) Andel kvinnelige medlemmer skal økes til 15%. (13,1% i januar 2009) Det skal ikke være noen klubber med færre enn 25 medlemmer. (4 i januar 2009) Det skal ikke være noen klubber uten kvinnelige medlemmer. (5 i januar 2009) Alle klubbene skal ha et godt mangfold i medlemsmassen mhp yrke, alder, kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn og interesser. Aktive klubber Alle klubbene skal ha holdt klubbsamråd minst 2 ganger der klubbens attraktivitet virkelig diskuteres. Alle klubbene skal ha hatt et arrangement der hele familien var engasjert. Alle klubbene skal ha hatt en deltaker med i minst et av Distriktsprogrammene. Alle klubbene skal ha hatt et arrangement som var åpent for lokalsamfunnet. Alle klubbene skal ha hatt samarbeid med en eller flere av klubbene i samme område om et felles prosjekt. Støtte til The Rotary Foundation (TRF) Alle klubbene skal ha bidrat med minst kr 300,- pr medlem i gjennomsnitt i Annual Giving. Alle klubbene skal ha bidrat med minst kr 140,- pr medlem i gjennomsnitt til PolioPlus. Spre kjennskap om Rotary Alle klubbene skal ha sørget for positiv omtale i et lokalt media minst en gang hvert halvår. Alle klubbene skal ha hatt minst et prosjekt som gjør klubben godt kjent i lokalmiljøet. 6

7 5. Distriktsråd og distriktsadministrasjonens sammensetning 5.1. Distriktsorganisasjonen Distriktsråd Assisterende guvernører (AG) Distriktsguvernør Distriktsadministrasjonen Område A: Rolf Nesteng Ulf S. Henriksen Distriktssekretær: Berit Sætersdal Område B: Svein-Erik Moe Styringsgruppen: Distriktskasserer: Adolf J. Trondsen Område C: Hans Magnus Lie DG: Ulf S. Henriksen Månedsbrevredaktør: Ragnar Strand Område D: Grete Giltvedt DGE: Lena Mjerskaug DICO: Halvor Kise Område E: Arne Pedersen DGN: Steinar Wøllo Webredaktør: Eugen Landeide Område F: Ole Wæhre IPDG: Åge Bjor Informasjon: Jan A. Vatn Område G: Jan Snare (DT: Ole-Ludvik Kleven) Lovrådsrepresentant: Morten Bjerkan Område H: Terje Strømsæther Distriktskonferansen: Olav Grimsbo Distriktskomiteer Klubb- og Opplæring og Rotary Foundation Samfunnsprosjekter Distriktsprogrammer medlemsutvikling kommunikasjon Svein-Erik Dippner Ole-Ludvik Kleven Herman Stabell Morten Bjerkan Johan Hovdedalen Underkomiteer og kompetanseservice til klubbene Nye klubber: Rotaryskolen Givertjenesten til RF Prosjektutvikling Ungdomsutveksling: Morten Bjerkan Seminarer Prosjektstøtte Lokale prosjekter Elsa M. Nysveen Medlemsutvikling Kurs Paul Harris Fellow (PHF) Internasjonale prosjekter GSE: Rotaryfamilien Nettsiden Rotary Volunteers Prosjektdatabase Rune Magnussen Fellowships Scholarships Rent vann: Rotaract: Polio Plus: Stein Nørve Tore Gulbrandsen Egil Hopland Helse og sult: RYLA: Mohasina Syed Bjørnar Nyborg Lese- og skriveopplæring: Mentoring / UE: Rolf Theil Hans Martin Larssen Tall Ships' Races: Arild Klemsdal 7

8 5. 2. Distriktets ledende personell Styringsgruppen DG Ulf S. Henriksen Nittedal RK Postadresse: Tlf. priv./arb.: / - Mobiltelefon: Stasjonsveien 45 C, 1482 Nittedal DGE DGN IPDG Lena Mjerskaug Enebakk RK Steinar Wøllo Kløfta RK Åge Bjor Tune RK E-postadresse: Postadresse: Tomterveien 372, 1914 Ytre Enebakk Tlf. priv./arb.: / - Mobiltelefon: E-postadresse: Postadresse: Seljeveien 1, 2022 Gjerdrum Tlf. priv./arb.: / Mobiltelefon: E-postadresse: Postadresse: Bjorveien 120, 1712 Grålum Tlf. priv./arb.: / - Mobiltelefon: E-postadresse: Ledere av distriktskomiteene Klubb- og Medlemsutvikling Svein-Erik Dippner Skedsmo Nord RK Postadresse: Skogfaret 11 E, 2020 Skedsmokorset Tlf. priv./arb.: / Mobiltelefon: Opplæring og kommunikasjon (DT) Rotary Foundation Samfunnsprosjekter Distriktsprogrammer Ole-Ludvik Kleven Ås RK Herman Stabell Skedsmokorset RK Morten Bjerkan Lørenskog RK Johan Hovdedalen Mysen RK E-postadresse: Postadresse: Landåskollen 18, 1430 Ås Tlf. priv./arb.: / - Mobiltelefon: E-postadresse: Postadresse: Lurudveien 30, 2020 Skedsmokorset Tlf. priv./arb.: / - Mobiltelefon: E-postadresse: Postadresse: Lille Frøens vei 8, 0371 Oslo Tlf. priv./arb.: / - Mobiltelefon: E-postadresse: Postadresse: Olaf Funderuds vei 2, 1850 Mysen Tlf. priv./arb.: / - 8

9 Assisterende guvernører (AG) Område A Område B Område C Område D Område E Område F Område G Område H Rolf Nesteng Tune RK Svein-Erik Moe Gamebyen / Fredrikstad RK Hans Magnus Lie Rygge RK Grete Giltvedt Hobøl-Spydeberg RK Arne Pedersen Ås RK Ole Wæhre Oppegård RK Jan Snare Strømmen RK Terje Strømsæther Årnes RK Postadresse: Åsveien 23, 1712 Grålum Tlf. priv./arb.: / Mobiltelefon: E-postadresse: Postadresse: Heibergsgate 43, 1630 Gamle Fredrikstad Tlf. priv./arb.: / Mobiltelefon: E-postadresse: Postadresse: Raveien 14 B, 1580 Rygge Tlf. priv./arb.: / - Mobiltelefon: E-postadresse: Postadresse: Giltvedt gård, 1820 Spydeberg Tlf. priv./arb.: / Mobiltelefon: E-postadresse: Postadresse: Gamle Kongevei 38, 1430 Ås Tlf. priv./arb.: / - Mobiltelefon: E-postadresse: Postadresse: Kruttmølleveien 15, 1414 Trollåsen Tlf. priv./arb.: / Mobiltelefon: E-postadresse: Postadresse: Guldalsgata 64, 2010 Strømmen Tlf. priv./arb.: / - Mobiltelefon: E-postadresse: Postadresse: Tverrveien 3, 2150 Årnes Tlf. priv./arb.: / Mobiltelefon: E-postadresse: 9

10 Distriktsadministrasjonen Distriktssekretær DICO Webredaktør Informasjon Distriktskasserer Månedsbrevredaktør Lovrådsrepresentant Distriktskonferansen Berit Sætersdal Nittedal RK Adolf J. Trondsen Nittedal RK Ragnar Strand Nittedal RK Halvor Kise Halden RK Eugen Landeide Lillesrøm RK Jan A. Vatn Gamlebyen / Fredrikstad RK Morten Bjerkan Lørenskog RK Olav Grimsbo Nittedal RK Tlf. priv./arb.: / Mobiltelefon: E-postadresse: Postadresse: Ånebyveien 46, 1484 Hakadal Tlf. priv./arb.: / - Mobiltelefon: E-postadresse: Postadresse: Tjernslia 2, 1481 Hagan Tlf. priv./arb.: / Mobiltelefon: E-postadresse: Postadresse: Axel Dahls terrasse 3, 1777 Halden Tlf. priv./arb.: / - Mobiltelefon: E-postadresse: Postadresse: Karisveien 24, 2013 Skjetten Tlf. priv./arb.: / - Mobiltelefon: E-postadresse: Postadresse: Skrenten 1, 1639 Gamle Fredrikstad Tlf. priv./arb.: / Mobiltelefon: E-postadresse: Postadresse: Lille Frøens vei 8, 0371 Oslo Tlf. priv./arb.: / - Mobiltelefon: E-postadresse: Postadresse: Huldreveien 9, 1482 Nittedal Tlf. priv./arb.: / Mobiltelefon: E-postadresse: 10

11 Underkomiteer Nye klubber Morten Bjerkan Lørenskog RK Postadresse: Lille Frøens vei 8, 0371 Oslo Tlf. priv./arb.: / - Mobiltelefon: E-postadresse: Polio Plus Egil Hopland Sarpsborg RK Postadresse: C. J. Pettersens vei 34, 1715 Yven Tlf. priv./arb.: / - Mobiltelefon: E-postadresse: Rent vann Stein Nørve Drøbak RK Postadresse: Løktabakken 16, 1440 Drøbak Tlf. priv./arb.: / - Mobiltelefon: E-postadresse: Helse og sult Mohasina Syed Lørenskog Vest RK Postadresse: Rikard Nordraaks vei 16, 1472 Fjellhamar Tlf. priv./arb.: / Mobiltelefon: E-postadresse: Lese- og skriveopplæring Rolf Theil Nittedal RK Postadresse: Bekkelia 60, 1481 Hagan Tlf. priv./arb.: / Mobiltelefon: E-postadresse: Ungdomsutveksling Elsa M. Nysveen Årnes RK Postadresse: Hvamsmoen, 2165 Hvam Tlf. priv./arb.: / Mobiltelefon: E-postadresse: 11

12 GSE Rune Magnussen Nannestad RK Postadresse: Grevlingveien 35, 2030 Nannestad Tlf. priv./arb.: / Mobiltelefon: E-postadresse: Rotaract (nye klubber) Tore Gulbrandsen Lillestrøm RK Postadresse: Nordlia 27, 1900 Fetsund Tlf. priv./arb.: / Mobiltelefon: E-postadresse: RYLA Bjørnar Nyborg Halden RK Postadresse: Balders vei 20, 1781 Halden Tlf. priv./arb.: / - Mobiltelefon: Mentoring / Ungt Entreprenørskap Hans Martin Larssen Langhus RK E-postadresse: Postadresse: Høyåsveien 1, 1405 Langhus Tlf. priv./arb.: / Mobiltelefon: Tall Ships Races Arild Klemsdal Fredrikstad RK E-postadresse: Postadresse: Fr. Nansens vei 9, 1605 Fredrikstad Tlf. priv./arb.: / Mobiltelefon: E-postadresse: Tilknyttede organisasjoner Inner Wheel Astrid Øverland Distrikt 31 Kolsås IWK Rotaract Distriktpresident D2260 Charlotte Ruste NeRo Rotaract Postadresse: Sildreveien 9, 1352 Kolsås Tlf. priv./arb.: / - Mobiltelefon: E-postadresse: Postadresse: Stillverksveien 18, 2004 Lillestrøm Tlf. priv./arb.: / Mobiltelefon: E-postadresse: 12

13 7. Møter og seminarer i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av Rotaryåret. 1. Nominasjon og valg. Ulf Henriksen ble nominert for rotaryåret og ble valt på Convention i Los Angeles i GETS for Norge. GETS for norske DGEer ble gjennomført i regi av NORFO. Her ble Rotary s oppbygging, målsetting og virksomhet, samt guvernørens milepelsplan, gjennomgått. Norske DGE med ledsagere deltok. 3. GETS for vår sone ble avholdt i Tampare, Finland oktober Her ble lederskap og lederutvikling, medlemsutvikling, målsettinger og prosjekter gjennomgått. 4. Internationalt assembly for innkomne guvernører ble arrangert i San Diego 18. til 25. januar Her møttes innkomne guvernører fra alle distrikt i verden, med ledsagere. Temaet for rotaryåret : The future of Rotary is in your hand ble offentliggjort. 5. Motivasjonsseminar for innkomne presidenter ble gjennomført 7. februar på Holumskogen skole i Nittedal. Her ble ass.guvernører og presidenter kjent med hverandre og gjennom gruppesamtaler ble de første planer om arbeid i egen klubb og samarbeid i områdene lagt. Skisse for årsplaner og mål ble fremlagt og diskutert og KPM ble utdelt for bearbeiding. 6. Distriktssamlingen var lagt til Høgskolen i Akershus, Kjeller, 18. april. Her ble distriktets planer for året, samt pågående prosjekter og programmer gjennomgått. Kasserere og sekretærer fikk egen opplæring i systemer og rutiner som må taes hensyn til. Budsjettet for rotaryåret ble framlagt og godkjent. Presidentenes gruppeoppgave var: Hvordan skape trivsel og aktivitet i egen klubb og område. 7. Rotary International Convention hvor Ulf med ektefelle deltok, var lagt til Birmingham i England. Convention er en viktig møteplass for Rotarianere med gode foredrag, seminarer og framvisning av Rotary s aktiviteter. 8. Guvernørskifte ble gjennomført 25. juni, tradisjonen tro hos den innkomne guvernørs klubb. Det ble en hyggelig kveld med kjedeoverrekkelse, taler og hyggelig samvær. IPDG Åge ble takket for sitt arbeid. 9. Distriktskonferansen 2009 ble holdt på Thon Hotell Arena, Lillestrøm. Tema for konferansen var Internasjonal migrasjon og nasjonal integrasjon. Et viktig tema for vårt samfunn som ble godt belyst gjennom foredrag av guvernør Ulf og andre, blant annet professor Thomas Hylland Eriksen, professor Edvard Hauff og enhetsleder Dyveke Hamza. Representant for RI presidenten var PDG Graham Jackson, Nordisk representant DG Henning Damtoft Pedersen, og representant for de øvrige norske distrikter var DG Per Joar Mediås d Kurs i medlemsrekruttering ble gjennomført 26.og 27. august og kurs i internasjonalt arbeid 2. og 3. september. Kursene var godt belagt av deltakere fra klubbene og tilbakemeldingene var gode. 11. Midtveismøte for presidenter ble gjennomført på Høyskolen i Akershus 16. januar Her ble situasjonene for klubbene i området gjennomgått og diskutert for å legge kursen for det siste halvåret. 8. Distriktsrådets arbeid Distriktsrådet har vært innkalt i henhold til plan. I Ulf s sykdomsfravær påtok opplæringsleder Ole Ludvik Kleven seg å innkalle og lage møteplan i samarbeid med pt DG. Orientering om distriktsledelsens arbeid, gjennomgang av komiteenes arbeid og plan videre har vært sentralt. 13

14 9. Ass. guvernørers arbeid Også i rotaryåret har ass. guvernører gjort en glimrende innsats i sine områder. Ass. guvernører er viktig for å få samarbeid og erfaringsutveksling i området og holde fokus på målsettinger. I tillegg har de sterkt medvirket til økning i Intercitymøter. 10. Norsk Rotaryforum (NORFO) Norfo er et service og samarbeidsorgan for de 7 sittende guvernører. Hovedbeslutningene skal skje i de obligatoriske vår- og høstmøter. Norfo har i året hatt ansvar for den norske matrikkel, ungdomsutveksling, den norske Gets, de norske web-sider og Rotary s ungdomsfond. 11. Endringer og aktiviteter i Rotaryåret Polio+ og Rotary foundation har hatt et stort fokus i året og det har gitt tidenes innsamlingsresultat i distriktet. 4 store klubbprosjekter: Skrattkammeret, salg av kunstfatet Evig Is, salg på flystevne på Rygge og bokskred i Skjeberg har gitt vesentlige bidrag i tillegg til de betydelige midler som har kommet fra klubbene. Det har vært vektlagt mer fokus på medlems og klubbutvikling. Det er viktig at vi får inn nye medlemmer som er yrkesaktive. Dette vil sikre at vi fortsatt får den gode temadiskusjon i klubbene basert på forskjellige yrkeserfaringer og ståsteder. Egenutvikling for å bli en bedre samfunnsborger og ta bedre beslutninger basert på de innspill og erfaringer som klubbmedlemskap gir, er bærende i tillegg til kameratskap. Her har mange klubber fortsatt et stykke å gå. Det har også i år vært stor prosjektaktivitet i de flest klubber. Spesielt har det vært store og inntektsbringende prosjekter i forbindelse med innsamling til Polio+ Distriktets rullerende strategiplan er godkjent av klubbene og iverksatt. Det er arbeidet med ny organisering av distriktet for å øke involvering og effektivisere organisasjonen. Arbeidet blir videreført og sannsynligvis avsluttet i neste rotaryår. 12. Klubb og medlemsutvikling Klubb og medlemsutvikling har hatt stort fokus også i inneværende år. Det er fortsatt for store svingninger i resultatene, noe som viser at det nytter hvis man har fokus. Tallene synes å vise at presidentenes fokus er avgjørende for hva som skjer i klubben. Medlemstallet har sunket fra 2118 til

15 Medlemstallene i klubbene Tilgang og avgang Rotary Ant. medlemmer Ant. medlemmer Endring klubb siste år Askim Aurskog-Høland Borge Bundefjorden Drøbak Eidsvoll Eidsvoll Syd Enebakk Follo Syd Fredrikstad Fredrikstad-Glemmen Fredriksten Gamlebyen/Fredrikstad Gardermoen Gjersjøen Halden Hobøl-Spydeberg Hvaler Jeløy Jessheim Kløfta Kolbotn Kråkerøy Langhus Lillestrøm Lørenskog Lørenskog Vest Moss Mysen Nannestad Nesodden Nittedal Nordby Onsøy Oppegård Rakkestad Rolvsøy Rygge Råde Sagdalen Sarpsborg Skedsmo Nord Skedsmokorset Ski Skjeberg Strømmen Sørumsand Trøgstad Tune Vestby Våler Østfold Ørje-Töcksfors Årnes Ås Totalt Tallene er hentet fra den norske databassen 15

16 Tilgang / avgang Antall klubber som har økt medlemstall Antall klubber med konstant medlemstall Antall klubber med nedgang i medlemstall Størst medlemsvekst i året Trøgstad RK 9 4 Rakkestad RK 6 Lørenskog Vest RK 5 Kløfta RK 5 Eidsvoll RK 11 Råde RK 8 Tune RK 4 Kråkerøy 4 Moss RK Opplæring og kommunikasjon 1. Opplæring Rotaryåret Opplæringsleder Ole-Ludvik Kleven Opplæringslederens arbeidsoppgaver i distrikt 2260 har vært under betydelig utvikling de senere år. Denne årsrapporten er et sammendrag av de arbeidsoppgaver opplæringslederen har vært engasjert i i rotaryåret Seminarer Seminarer om medlemsrekruttering Det er gjennomført 2 seminarer om medlemsrekruttering. Ett seminar ble avholdt i Skedsmo Samfunnshus 26. august 2009 for rotaryklubbene i Akershus og ett seminar ble avholdt i Rakkestad Kulturhus 27.august for klubbene i Østfold. Totalt var det 71 rotarianere tilstede på disse 2 seminarene. På seminaret i Akershus var 27% av deltakerne kvinner mens andelen kvinner på seminaret i Østfold var 13%. Seminarer om internasjonalt arbeid og engasjement Det er gjennomført 2 seminarer ominternasjonalt arbeid og engasjement. Ett seminar ble avholdt i Skedsmo Samfunnshus 02. september 2008 for rotaryklubbene i Akershus og ett seminar ble avholdt i Rakkestad Kulturhus 03.september for klubbene i Østfold. Totalt var det 81 rotarianere tilstede på disse 2 seminarene. På seminaret i Akershus var 26% av deltakerne kvinner mens andelen kvinner på seminaret i Østfold var 15%. Andre seminarer I tillegg til foranstående har opplæringslederen bidratt til programutviklingen og gjennomføringen av følgende seminarer i rotaryåret: Motivasjonsseminar -målgruppe innkommende presidenter District Team Training Seminar -målgruppe distriktsråd, distriktsadministrasjon, ass. guvernører og ledergruppe 16

17 President Elect Training Seminar -målgruppe innkommende presidenter Distriktssamling -målgruppe innkommende presidenter, sekretærer, kasserere og andre fra klubbene som ønsker å delta Midtveisseminar -målgruppe sittende presidenter Kurs for sekretærer og kasserere Det ble ikke avviklet egne kurs for sekretærer og kasserere, men i forbindelse med Distriktssamlingen ble det avholdt særskilte møter for disse tillitsvalgte hvor deres arbeidsoppgaver ble grundig gjennomgått og diskutert. Det vises også til utarbeidede Arbeidsog milepelplaner for klubbekretærer og klubbkasserere. Kurs for nye rotarianere Etter initiativ fra DGE Lena Johanne Mjerskaug ble det i forbindelse med Distriktssamlingen 2010 avholdt eget kurs for nye rotarianere. Opplæringslederen har bidratt til utviklingen av programmet og gjennomføringen av kurset. Rotaryskolen Rotaryskolen er videre utbygget. Nye og ferdigstilte arbeider, gjennomførte seminarprogrammer i rotaryåret og en vesentlig del av forelesningene er presentert under Rotaryskolen. Det er avholdt et forberedende møte som ledd i programutviklingen for høstens seminarer om medlemsrekruttering og internasjonalt arbeid. Viktige trivselfaktorer for et livslangt medlemsskap i Rotary I Rotaryskolens regi ble det i rotaryåret igangsatt et utvalgsarbeid for å klarlegge viktige trivselfaktorer knyttet til medlemsskapet i rotary. Dette for om mulig å bremse det betydelige frafall av medlemmer som klubbene har i løpet av et år. Arbeidet ble avsluttet i rotaryåret og innstillingen fra utvalget ble fremlagt i et møte for sentrale tillitsvalgte i distriktet 21. Oktober 2009 Innstillingen foreligger på nettet som en del av tilbudene fra Rotaryskolen. Rullerende arbeidsplaner for Rotaryklubber Etter initiativ fra DG Åge Bjor fikk opplæringslederen i siste halvdel av rotaryåret i oppdrag å utarbeide forslag til 3-års rullerende arbeidsplaner for rotaryklubber. Arbeidet ble sluttført i rotaryåret og resultatet er en del av Rotaryskolens tilbud på nettet Organisasjonsutvikling Opplæringslederen har i samarbeid med Herman Stabell utarbeidet forslag til ny organisering og nye vedtekter for Distrikt Forslaget forutsettes sluttbehandlet høsten 2010 og iverksatt i rotaryåret I tillegg har opplæringslederen arbeidet med diverse andre organisasjonssaker etter anmodning fra ledergruppen. Council on Legislation Morten Bjerkan som var distriktets representant til Lovrådet trakk seg fra oppdraget. Opplæringsleder som var valgt som varamann overtok oppdraget som distriktets representant. Council on Legislation ble avholdt i Chicago dagene April Det blir utarbeidet egen rapport om resultatene og alle klubber som ønsker det får tilbud om nærmere orientering. 17

18 Diverse møter I tillegg til foranstående har opplæringslederen deltatt i møter arrangert av distriktet. Dette har vært møter i ledergruppen, møter i distriktsrådet, møter med ass.guvernører mv. Videre har opplæringslederen hatt orienteringer om Rotaryskolen på en del klubbmøter. Opplæringslederen har deltatt i RYLA-komiteens arbeid hva angår programutvikling. Ås, den 28. juni 2010 Ole-Ludvik Kleven 2. RYLA Årsrapport RYLA 2010 RYLA-komiteen har bestått av: Irene Bergsland Rakkestad Kai Øivind Brandstorp Skjeberg Anita Isebakke Rakkestad Steinar Kjuus Skjeberg Ole-Ludvik Kleven Distrikt 2260 Bjørnar Nyborg Halden (Leder) Christian Raspotnig Halden Birgitta Rødstøl Næss Fredriksten Audun Vaaler Halden Bjørnulf Ørnhaug Fredriksten Komiteen har i perioden fått to nye medlemmer: Birgitta Rødstøl Næss og Christian Raspotnig. I tillegg har Rolf Jul Strand, Skjeberg som nå skal avløse Kai Øivind Brandstorp i RYLA komiteen deltatt og hjulpet til under seminaret. Komiteen startet arbeidet med årets seminar 15. april Samtidig gjennomførte komiteen en oppsummering og evaluering av RYLA seminaret Til sammen har komiteen hatt 5 ordinære planleggingsmøter samt ett evalueringsmøte (14/4-10) etter at seminaret var gjennomført. I tillegg til dette deltok 6 medlemmer av komiteen samt Rolf Jul Strand i et møte den 27/2-10 hvor oppgaven var å sette sammen seminarheftene. Komiteen har i utstrakt grad kommunisert via e-post. Dette har medført at antall møter kunne holdes relativt lavt. Komiteen valgte å beholde mottoet fra foregående seminar: Fremtidens inkluderende ledere. Komiteen har lagt stor vekt på å kunne presentere et attraktivt program med høy kvalitet både når det gjelder innhold og gjennomføring. Gode og til dels eksepsjonelt gode og anerkjente foredragsholdere ble prioritert. Det ble også lagt stor vekt på trivselsfremmende tiltak med den hensikt at deltakerne skulle sitte igjen med inntrykket av en positiv opplevelse. Aktivisering av seminardeltakerne i form av oppgaveløsning og underholdning bidro i stor grad til dette. Komiteen har også lagt stor vekt på å holde seminaravgiften på et lavt nivå, men dog slik at seminaret skal være selvfinansiert. Dette for å redusere sponsorklubbenes utgifter og på den måten bidra til et høyt antall deltakere. Målsettingen på minst 60 deltakere var basert på klubbenes innmeldte Planer og mål. Kaserna, Fredriksten festning, Halden (Tidligere Forsvarets forvaltningsskole) ble også denne gang valgt som arrangementssted. 18

19 Invitasjonsbrev med foreløpig program ble sendt pr e-post til alle klubbpresidenter siste uke i september Disse dokumentene ble samtidig lagt ut på distriktets nettside og på Rotaryskolen. Komiteen laget også en RYLA brosjyre som ble lagt ut på nettet samtidig. Hensikten med den var bla at den i tillegg til å leses på nettet også enkelt kan skrives ut og distribueres til aktuelle kandidater. Ved påmeldingsfristen 15. desember var kun ca 25 påmeldinger mottatt. Det ble først sendt ut en påminnelse til klubbpresidentene pr e-post. Senere startet vi så en e-post/ringerunde og fikk etter hvert en dialog med flere klubber som av forskjellige årsaker ikke hadde sendt noen påmelding. Gjennom denne prosessen kom der etter hvert påmeldinger både fra klubber som hadde angitt dette i sine Planer og mål og fra flere som ikke hadde opplyst på forhånd at de ville sende kandidater. De siste påmeldinger ble mottatt ca en uke før seminaret og totalt mottok vi 65 påmeldinger. 7 kandidater meldte avbud og ble erstattet med tre nye slik at seminaret kunne gjennomføres med 61 deltakere - 22 gutter og 39 jenter. Seminaret ble gjennomført iht vedlagte program; Ved avslutningen fikk samtlige tilstedeværende deltakere utdelt seminardiplomet på høytidelig måte av Distriktsguvernør Åge Bjor. For 2 deltakere som hadde reist ble diplomet oversendt klubbpresidenten for utdeling. RYLA komiteen la mye tid og energi i arbeidet med å formidle informasjon om seminaret både internt og i aviser, TV og radio. Ikke minst takket være flotte bilder tatt av Arild Stang, Halden Rotary, ble seminaret presentert veldig fint på distriktets nettsider. Komiteen valgte denne gang å sende tekst og billedstoff til klubbene med sikte på at disse kunne utnytte lokale kontakter for å få RYLA deltakerne og seminaret presentert i lokale media. Vi har ikke full oversikt over hvordan dette fungerte men håper å videreføre dette konseptet neste gang. Evalueringsrapportene indikerer at seminaret har blitt svært godt mottatt av deltakerne. Dette samsvarer også godt med komitémedlemmenes inntrykk. Etter seminaret har vi i tillegg mottatt en rekke svært hyggelige tilbakemeldinger som forsterker inntrykket av et vellykket seminar. Liste over deltakerne med bla e-post adresse, telefonnummer og sponsorklubb har blitt distribuert til alle deltakere, alle sponsorklubber og til Distrikt Klubbene har blitt oppfordret til å holde kontakten med sine RYLA representanter. Regnskapet for RYLA seminaret 2010 er i ferd med å bli avsluttet med et lite overskudd. Inntektssiden var basert på seminaravgift og sponsormidler. Vi vil i denne sammenheng uttrykke stor takk til våre sponsorer Halden Sparebank, Info Tjenester og Tetra Pak. RYLA komiteen fikk i oppdrag å velge ut en kandidat fra seminaret som skulle representere Distrikt 2260 under International RYLA i Monteral, Canada juni Utgiftene dekkes av Tiltaksfondet. Valget falt på Anne Weel Fransson fra Askim. Rapport fra hennes reise vil bli distribuert på nettet. Halden 30. juni 2010 Bjørnar Nyborg Leder RYLA 19

20 3. Administrative rutiner De administrative rutiner som er utarbeidet for distriktet er viktige for kontinuitet. Dette er i tillegg en god huskeliste for nye ledere og administrasjoner. Ved avvik bør man gjennomgå rutiner og eventuelt endre disse i henhold til utvikling. 14. Samfunnsprosjekter Årsrapport D2260, Komite for samfunnsprosjekter. Komiteleder: Morten Bjerkan, Lørenskog Rotary Klubb Satsingsområder og ressurspersoner: Rent Vann: Stein Nørve, Drøbak Rotary Klubb; eseog skriveopplæring: Rolf Theil, Nittedal Rotary Klubb; Helse og sult: Mohasina Syed, Lørenskog Vest Rotary Klubb. Komitelederens rapport: På bakgrunn av klubbenes planer og mål for rotaryåret, utarbeidet Guvernør Ulf Henriksen ved rotaryårets begynnelse en sammenstilling som viste hvilke klubber som planla lokale og /eller internasjonale prosjekter. Han laget også en oversikt over klubbenes kontaktpersoner for sine serviceprosjekter (samfunnsprosjekter). Komiteleder søkte kontakt med hver enkelt klubb for å innhente opplysninger om hvilke lokale og internasjonale prosjekter de arbeidet med for å oppdatere prosjektoversikten som foregående års komiteleder Svein Ivar Hansen i Halden Rotary Klubb hadde tatt initiativ til å legge ut på distriktets hjemmeside under fanen Samfunnsprosjekter. Leseren henvises til disse listene for nærmere informasjon. Grunnet finanskrisen, ble det i sterkt redusert tilgang på midler fra Rotary Foundation til å støtte klubbenes planlagte internasjonale prosjekter. Bl.a. ble RFprogrammet Volunteer Service Grants nedlagt. Dette førte til at reisestipend til distriktets tannlegers opphørte. Tannlegene er nå avhengige av klubbenes og distriktets raushet for å kunne finansiere sine reiser. Ledelsen i distrikt og klubber oppfordres derfor til å støtte tannlegenes verdifulle frivillighetstjeneste i fremtiden. Komiteen har utarbeidet en oversikt over tannlegenes tjenester, og denne informasjonen legges nå ut på distriktets hjemmesider. Rapporter fra ressurspersonene: Rent vann: Stein Nørve. 1. Publisert materiale: - PP presentasjon om hvordan en bør planlegge og gjennomføre internasjonale prosjekter Ligger på Rotaryskolen. - Stor rapport (100 sider) med kopi sendt til D2260, av hele prosjektide/forberedelser/gjennomføring/avslutning av et prosjet i Zimbabwe med 6 klubber i 5 land. Innrholder alle dokumenter og data av interesse for andre, inkl. finansiering. 2. Distriktspresentasjoner: - Rotaryskolen PP presentasjon på seminar høsten Klubbpresentasjoner: - Nesodden Bunnefjorden RC 2010, tilpasset PP presentasjon - Tilbud om presentasjon er gitt til andre klubber 4. Prosjektveiledning: - Ingen konkrete oppdrag. Men den nevnte 100 siders rapport kan godt være nyttig å se igjennom for nye prosjektplanleggere, 20

21 5. Overordnede kontakter: - Har hatt kontakt med Nils Ove (NO) Jensen, Zone Coordinator (Zone 16), men uten at jeg kan si å ha bidratt så mye - Kontakt med D2260 har fungert godt 6. Min kommentar: - Det er blitt mye vanskeligere å planlegge internasjonale prosjekter nå når tildeling av RF midler er blitt svært begrenset, og prosjektstørrelsen er oppjustert. Disse tiltakene er forståelige, men noen konkrete anbefalinger/løsninger trengs nok for igjen å motivere til planlegging. Eller kanskje er tiden kommet for mer innenlandske prosjekter, selv om det vel er i konflikt med Rotarys internasjonale tanker? Min erfaring med D2260s ledelse i tildelinger er forøvrig god, så det er ikke der det henger igjen. Det har heller ikke vært mer rapportering enn det en må forvente. Jeg har forsøkt å anspore andre til innsats. Men jeg innser at slike ekstra oppgaver som WASRAG og annet tar så mye tid om de skal gjøres skikkelig, at det blir veldig få som kan ta dem. Sammen med annet lokalt Rotaryarbeide kan summen av innsats bli for høy for mange. Dette er ingens feil,- bare "slik det er". Vår klubb har tatt konsekvensen av erfaringene og stopper satsingen på prosjektarbeid nå i ett år, for å samle oss om å konsolidere vår egen klubb. Lese- og skriveopplæring: Rolf Theil, Nittedal Rotary Klubb 1. Føredrag/innlegg på distriktsmøte Ingen relevante. 2. Føredrag i klubbar Eg har halde føredraget Lese- og skriveferdighet i et rotaryperspektiv i fire klubbar: : Rygge Rotaryklubb : Drøbak Rotaryklubb : Onsøy Rotaryklubb : Ås Rotaryklubb Eg arbeider stadig med å forbetre powerpointpresentasjonen min, og bør med jamne mellomrom leggje ut ein ny versjon på nettsidene til distriktet. 3. Prosjektrettleiing til klubbar Ingenting i denne kategorien. 4. Min kommentar. Kva kan eg gjere betre? 4.1. Eg håpar å kunne halde fram med arbeidet i komande rotaryår, og prosjektrettleiing til klubbane er den oppgåva eg må få eit betre grep om. Eg kjem noko inn på denne problemstellinga i føredraget mitt, men ikkje konkret nok Når eg gjestar klubbane, får eg inntrykk av at ikkje så veldig mange kjenner til at det finst ein ressursperson på distriktsplan som tilbyr føredrag og prosjektrettleiing om lese- og skriveopplæring. Eg må finne fram til måtar å gjere dette betre kjent på. Helse og sult: Mohasina Syed, Lørenskog Vest Rotary Klubb Dette var Mohasinas første år som distriktsmedarbeider i komiteen. Mohasinas kommentar: Jeg er ikke kjent med at det har ikke vært noen nye Internasjonale prosjekter i klubbene innen dette satsingsområdet i Rotaryåret Siden den internasjonale finanskrisen har rammet Rotary Foundation, er bidrag til Matching Grants fra RF opphørt. Kanskje klubbene bør finne nye sponsorer (?). 21. juni Morten Bjerkan 21

22 15. Distriktsprogrammer Ungdomsutveksling Det har vært stor interesse fra de unge i distriktet om å reise ut med Rotary Youth Exchange. De unge finner utvekslingsprogrammet på internett, og tar kontakt med DYEO via e-post. Dessverre er det få klubber som deltar i ungdomsutvekslingen. Studenter (outbounds) Student Klubb Land Distrikt Christian Olsen Nannestad Australia 9670 Nordby Stephanie Renee Gardermoen Canada 7790 Svenningsen Blandkjenn Sara Louise Wårum Årnes Brasil 4630 Gundersen Guro Sandholt Bø Bundefjorden USA 6790 Studenter (inbounds) Student Klubb Land Distrikt Sarah Louise Behne- Smith Nannestad Australia 9670 Kendall Jane Griffiths Årnes Australia 9670 Rachael Leah Agnello Gardermoen USA 7280 Studentene har deltatt på både obligatoriske og frivillige samlinger både i multidistriktet og i D2260. Det er viktig å holde god kontakt med studentene. Dette gjøres både på epost, telefon og ved sammenkomster. De studentene som er ute, må sende kvartalsrapporter til DYEO. Elsa Nysveen -komiteleder Group Study Exchange (GSE) Utgående team: Team til Australia i mars Team-leder Jan Sverre Hansen fra Råde RK hadde med seg 4 team-medlemmer. Vi fikk tilbakemelding fra Distriktet i South West Australia at vårt team var The best team ever. Iflg. Jan Sverre var dette et team som funksjonerte svært bra. (Petter Nortug ville nok uttrykt seg omtrent slik? BARNESKIRENN Innkommende team: 22

23 Teamet fra D-9469 kom til Gardermoen den 1. mai, og ble kledd på og tatt direkte med ut på skitur i Nannestad Den første uken var de i Rygge RK fra 8. til 16. mai i Nannestad RK (avbrutt av 2 dager til Bergen) Fra mai var de i Halden RK og Fredriksten RK De var i Nittedal RK fra mai, og til slutt i Eidsvoll RK fra 26. mai til avreise den 31. mai. Konklusjon: GSE-komiteen har gjort en stor og god jobb. Nok en utveksling i fredens tegn er gjennomført med stil. Mange nye kontakter er knyttet. Rune Magnussen -komiteleder Rotaract. Dette året har vi hatt et nært samarbeid med årets distriktspresident i Rotaract, Charlotte Ruste. Leder for Rotaract har vært i Fredrikstad Rotary Klubb og orientert om Rotaracts muligheter i området. Plan for vårt neste arbeidsår: - jobbe for å beholde og styrke de eksisterende klubbene. - strategier ut over våren og sommeren for å intensivere rotaract-arbeidet. - tar spesielt tak i Fredrikstad RTC fra tidlig høsten Tore Gulbrandsen -komiteleder RYLA RYLA-komiteen har hatt 5 ordinære planleggingsmøter samt ett evalueringsmøte. Komiteen har i utstrakt grad kommunisert via e-post. Dette har medført at antall møter kunne holdes relativt lavt. Komiteen valgte å beholde mottoet fra foregående seminar: Fremtidens inkluderende ledere. Komiteen har lagt stor vekt på å kunne presentere et attraktivt program med høy kvalitet både når det gjelder innhold og gjennomføring. Gode og til dels eksepsjonelt gode og anerkjente foredragsholdere ble prioritert. Det ble også lagt stor vekt på trivselsfremmende tiltak med den hensikt at deltakerne skulle sitte igjen med inntrykket av en positiv opplevelse. Aktivisering av seminardeltakerne i form av oppgaveløsning og underholdning bidro i stor grad til dette. Kaserna, Fredriksten festning, Halden (Tidligere Forsvarets forvaltningsskole) ble også denne gang valgt som arrangementssted. Evalueringsrapportene indikerer at seminaret er blitt svært godt mottatt av deltakerne. Dette samsvarer også godt med komiteens inntrykk. Etter seminaret har vi i tillegg mottatt en rekke svært hyggelige tilbakemeldinger som forsterker inntrykket av et vellykket seminar. Bjørnar Nyborg -komiteleder Mentoring Komiteen har dette Rotaryåret ikke hatt henvendelser fra noen klubber om Mentoring. Vår egen klubb, Langhus, driver virksomheten som tidligere i forhold til Drømtorp Videregående Skole. I tillegg til mentoring av ungdomsbedrifter deltar klubben med eksterne foredragsholdere på ulike bedrifts-, it-faglige- og HR-relaterte områder. Det rapporteres at også Drøbak RK driver aktiv mentorvirksomhet. 23

24 Når det gjelder distriktets øvrige klubber, er det liten interesse for mentoring. Skal mentoring ha noen mening, kreves: - Klubben må ha som mål å lykkes - Det må finnes en ildsjel som brenner for aktiviteten - Det må finnes medlemmer som vil trå til på nye områder, og som finner det meningsfylt å "by på seg selv". Hans Martin Larssen -komiteleder Tall Ships Races Det foreligger ikke rapport fra Fredrikstadklubbene som også i år har gjennomført sitt ungdomsprosjekt. I år ble det 7 deltakere, 5 gutter og 2 jenter fra vårt distrikt. Seilasen gikk fra Kristiansand til Hartlepool i England. Komiteleder er Arild Klemsdal 16. Distriktsadministrasjonen 1. Distriktssekretærens oppgaver har vært administrative gjøremål som å sikre statistikk fra klubber, oversikt over tillitsvalgte i klubbene, rettlede klubbenes sekretærer, formidle kontakt mellom klubber og serviceavd. i RI 2. Distriktskassererens oppgaver har vært å kontrollere bilag og bankutdrag, kontere og betale regninger og oversende bilag til regnskapskontor. 3. Distriktets månedsbrevredaktør har skrevet, redigert og utsendt samtlige 12 månedsbrev. Brevene sendes nå elektronisk til alle klubber som fordeler disse til medlemmene. De legges også ut på distriktets nettsider. 17. Lovrådet Lovrådet har hatt møte i Chicago dette året og endringer er lagt ut på Rotary s nettsider. Vår varamann til lovrådet PDG Ole Ludvik Kleven møtte fra vårt distrikt, da PDG Morten Bjerkan ikke fant å kunne delta. 18. Klubbaktiviteter gjennom Rotaryåret. Nedenfor følger kortfattet informasjon om klubbaktivitetene gitt områdevis. Informasjonen bygger på årsrapporter, rapporter fra AG og notater fra klubbesøk. Alle klubber har hatt guvernørbesøk enten av DG Ulf, PDG Johan Hovdedalen eller Pt. DG Åge Bjor. Område A 1. Fredriksten Rotaryklubb har 33 medlemmer, vekst på en. Klubben har engasjert seg i Sansehageprosjekt og skoleprosjekt på Fredriksten festning. I tillegg deltar de i et vannprosjekt sammen med Strømstad RK. Klubben var i år vert for GSE-team. 2. Halden Rotaryklubb har 57 medlemmer, vekst på 2. Klubben har gjennomført lokale prosjekter som skilting i byen. skoleprosjekt på Fredriksten festning, og merking av kyststien. Klubben støttet Shelterbox i forbindelse med jordskjelvet på Haiti. Klubben har også vært vertskap for GSE-team og sendt en representant til Australia. Klubben har også arrangert et intercitymøte. Klubben har hatt gode møter med diskusjoner og også møter med sosialt tilsnitt. 24

25 3. Rakkestad Rotaryklubb har 51 medlemmer, nedgang på 2. Klubben har vektlagt klubbmøtene med faglig og sosialt innhold. Klubben har lokale prosjekter som sansehage, bygdetun og deltar som natteravner. Klubben samarbeider med kommunen om psykisk helseprosjekt. Klubben vurderer prosjekt i Gambia. 4. Sarpsborg Rotaryklubb har 43 medlemmer. Nedgang på fem. Fem dødsfall har preget utviklingen. Klubben samler inn boksaluminium som gies til proteseproduksjon. I tillegg har de støttet Shelterbox og utenlandsk student på Skjeberg Folkehøyskole. Lokalprosjekt er dugnadsarbeid i Lysløypa. Klubben er registrert for grasrotandel som i sin helhet går til Polio+. Klubben har deltatt i intercitymøter i Sarpsborg og Halden. 5. Skjeberg Rotaryklubb har 37 medlemmer, nedgang på en. Klubben har vektlagt klubbmøtene hvor bedriftsbesøk, sosiale turer og intercitymøter har fokus. Klubben bruker 3-minutt aktivt. Klubben har gjennomført bokprosjekt, restopplag som selges, og som innbrakte betydelige midler som ble sendt til Polio+. Klubben arbeider for mer synlighet i lokalmiljøet. Klubben arbeider aktivt med opplæring av medlemmene gjennom Rotaryskolen. 6. Tune Rotaryklubb har 50 medlemmer, en nedgang på 4. Klubben har vektlagt medlemsmøter og medlemsutvikling både faglig og sosialt.. Klubben støtter utenlandsk elev på Skjeberg Folkehøyskole og har gitt betydelig støtte til Polio+. Klubben har arbeidet med golfturnering hvor overskuddet skulle gå til Polio+. Denne ble ikke gjennomført grunnet manglende tilslutning. Område B 1. Borge Rotaryklubb har 44 medlemmer, uendret. Klubben har som i fjor stort fokuks på det indre liv og er engasjert i vedlikehold av Roald Amundsens minne hvor klubben også har sine møter. Klubben har støttet sterk Polio+ gjennom salg av Skrattkammeret. 2. Fredrikstad Rotaryklubb har 61 medlemmer, uendret. Klubbens vektlegger klubbmøtene. Klubbens største prosjekt er gjennomføring og avduking av Verkstedkællen. Dette er et monument over fabrikkarbeideren som arbeidet på de mange verft som lå langs Glommas utløp, og gir et flott visuelt bilde av dette. Klubben arbeider sammen med Fredrikstad kommune om å etablere et verksted hvor narkomane kan gjøre en samfunnsnyttig tjeneste. I tillegg har de tatt kontakt med klubbene i Fredrikstad, Sarpsborg, Borge og Rolvsøy for å etablere et prosjekt for å vedlikeholde Glommastien. 3. Fredrikstad Glemmen Rotaryklubb har 28 medlemmer, nedgang på tre. Klubben har lunchmøter og sterkt fokus på klubbmøtene. Det har vært mange spennende program gjennom året. Klubben arbeider for tiden aktivt med rekruttering, noe som allerede har ført til de første innmeldinger. Klubben har lunchmøter og har fokus på det indre liv. Klubben har feiret 20 års jubileum. Klubben støtter fortsatt SOS-barnebyer og Tall Ships Races. 4. Gamlebyen Rotaryklubb har 44 medlemmer, nedgang på fem. I tillegg til å ha fokus på klubbmøter, har klubben har gjennomført prosjekt Skrattkammeret som har tilført Polio+ store midler. I tillegg støtter klubben skiutstyr til et barnehjem og sender deltakere til distriktsprogrammer. 5. Hvaler Rotaryklubb har 22 medlemmer, nedgang på en. Klubben vektlegger sterkt det indre liv. Klubbens største inntektskilde er Hvalerkalenderen som utgies årlig. Prosjekt Stenkunst er ferdigstilt. Klubben støtter i dag barnehjem og samarbeider med skolene på hvaler om stipend til beste skoleelev. Eleven skal fungere best både sosialt og læremessig. 25

26 6. Kråkerøy Rotaryklubb har 44 medlemmer, økning på en. Klubben arbeider aktivt med rekruttering. I tillegg til å vektlegge medlemsmøtene arbeider klubben fortsatt aktivt med Myggnettprosjektet. I tillegg er det lokale prosjekter rundt sansehage, ajourføring av turkart, og støtte Shelterbox. Klubben sender kandidater til distriktsprogrammene. 7. Onsøy Rotaryklubb har 34 medlemmer, nedgang på to. Klubben har stor fokus på rekruttering. I tillegg til fokus på medlemsmøter har klubben støttet Fredrikstad Incestsenter og Polio+ gjennom salg av Skrattkammeret. Klubben har deltatt på kulturdagene på Gressvik, noe som har gitt god markedsføring av klubben og Rotary generelt. 8. Rolvsøy Rotaryklubb har 32 medlemmer. Uendret. Klubben har i tillegg til å vektlegge møteprogrammene feiret 25 års jubileum. Som en jubileumsgave ble det innkjøpt hest til Hjørgunn gård for funksjonshemmede. Dette er en institusjon som klubben har støttet i mange år. Område C 1. Jeløy Rotaryklubb har 50 medlemmer, nedgang på fire. Klubben vektlegger gode og varierte programmer og utvikle vennskap. Klubben lager og selger Mosseheftet som finansierer prosjekter. Klubben har dugnad på Orkerød skanse. Klubben deltok på salg på Flystevnet på Rygge, som innbrakte store midler til Polio+. Klubben har arrangert Intercitymøte om Internasjonalt politisamarbeid. 2. Moss Rotaryklubb har 56 medlemmer, vekst på 3. Klubben vektlegger klubbmøtene og har god rekruttering. Klubben er aktiv i flere lokale prosjekter. Krapfoss Industrier AS, registrering av kulturminner og rydding av kyststi. Klubben bidrar med kandidater til distriktsprogrammene. Klubben deltok på salg på flystevnet på Rygge som bidro til store midler til Polio+. 3. Rygge Rotaryklubb har 40 medlemmer, uendret. Klubben har vektlagt møteprogrammer og samhold, vennskap og trivsel. Økt fokus mot næringslivet.. Klubben har årlig dugnad på Eskelund Omsorgsboliger og konsert i Rygge Kirke. Klubben deltok på flystevnet på Rygge som innbrakte store midler til Polio+. 4. Råde Rotaryklubb har 35 medlemmer, nedgang på 7. Klubben har revidert vedtekter og vektlegger klubbmøtene. Klubben har startet opp prosjekt Sansehage på Råde Bo- og servicesenter og administrerer Natterevnene i Råde. Klubben har ellers prioritert RF og Polio+. Klubben har arrangert eget intercitymøte som også var åpent for lokalbefolkningen. Klubben har feiret 40 års jubileum. 5. Våler Rotaryklubb har 21 medlemmer, nedgang på et. Klubben vektlegger klubbmøtene og rekruttering. Klubben deltok med salg på flystevnet på Rygge som innbrakte store midler til Polio+. Område D 1. Askim Rotaryklubb har 62 medlemmer, vekst på to. Klubben vektlegger klubbens indre liv og lokale prosjekter. Mekkegarasjen for ungdom, som nå også har fått tilbygg etter dugnad, har stor betydning for ungdom i Askim. I tillegg er klubben engasjert i Askim Museum med dugnad og økonomisk støtte. Klubben har revidert sin håndbok. Klubben har feiret 60 års jubileum. 2. Hobøl-Spydeberg Rotaryklubb har 35 medlemmer, vekst på et. Klubben fokuserer på det indre liv, programinnhold og rekruttering hvor både kjønn og etnisk tilhørlighet blir vektlagt. Klubben arrangerer årlig nyttårskonsert hvor overskuddet går til lokale tiltak. I år hadde de besøk av Kampen Janitsjar. 3. Mysen Rotaryklubb har 50 medlemmer, vekst på et. Klubben har vektlagt klubbmøter og rekruttering, spesielt av kvinner. Klubben støtter 2 SOS barnebyer, lokalaviser til omsorgssenteret og har i året vektlagt å støtte Polio+. Klubben har tett samarbeid med den lokale Rotaractklubb. Klubben arbeider for kandidater til distriktsprogrammene og har i år utvekslingsstudent. 26

Rotary Distrikt Protokoll fra Generalforsamling i Rotary Distrikt september 2010

Rotary Distrikt Protokoll fra Generalforsamling i Rotary Distrikt september 2010 Rotary Distrikt 2260 Protokoll fra Generalforsamling i Rotary Distrikt 2260 11. september 2010 Sak 1 Konstituering Konstitueringen fram til og med sak 1 a ble ledet av DG Lena Mjerskaug. Møteinnkallingen

Detaljer

Utvidet Distriktsrådsmøte nr

Utvidet Distriktsrådsmøte nr 19.5..2011 kl 16.30 20.00 Innkalt av: DG Lena J. Mjerskaug Ordstyrer: DG Lena J. Mjerskaug Deltakere: Ledermøte - Rotarydistrikt 2260 Utvidet Distriktsrådsmøte nr 4 2010-2011 Sted: Referent: Ignarbakke,

Detaljer

Månedsbrev nr.4 oktober 2013

Månedsbrev nr.4 oktober 2013 Distrikt 2260 Månedsbrev nr.4 oktober 2013 Guvernør 2013-14 Elsa M. Nysveen, Årnes RK Rotaryvenner! Enda en måned er omme. En vakker høst er på hell. Jeg har vært heldig med vær og føreforhold på mine

Detaljer

Strategisk plan for Rotary Distrikt 2260

Strategisk plan for Rotary Distrikt 2260 Strategisk plan for Rotary Distrikt 2260 Gjelder for perioden 01.01.2010 30.06.2012 Bakgrunn Distriktet har sett behovet for å utarbeide en strategisk plan som tar hensyn til den utvikling som distriktet

Detaljer

Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 4. Oktober 2012 Guvernør : Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb

Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 4. Oktober 2012 Guvernør : Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 4. Oktober 2012 Guvernør 2012 2013: Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb Guvernørens leder: Kjære alle gode rotarianere. Vinteren er kommet mange steder allerede og

Detaljer

Distrikt Nr. 1 Juni Guvernørens månedsbrev. Velkommen til et nytt rotaryår under mottoet «Rotarys fremtid ligger i dine hender».

Distrikt Nr. 1 Juni Guvernørens månedsbrev. Velkommen til et nytt rotaryår under mottoet «Rotarys fremtid ligger i dine hender». Distrikt 2260 Guvernørens månedsbrev Nr. 1 Juni 2009 DG Ulf S. Henriksen Velkommen til et nytt rotaryår under mottoet «Rotarys fremtid ligger i dine hender». Distriktsguvernøren: ulf.henriksen@bluezone.no

Detaljer

Rotary Distrikt Månedsbrev nr. 12. Juni 2013

Rotary Distrikt Månedsbrev nr. 12. Juni 2013 Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 12. Juni 2013 Guvernør 2012 2013: Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb Takk for meg og for all god støtte og hjelp i året som er gått Min periode som distriktets guvernør

Detaljer

Rotary Distrikt Månedsbrev nr. 11. Mai 2013

Rotary Distrikt Månedsbrev nr. 11. Mai 2013 Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 11. Mai 2013 Guvernør 2012 2013: Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb Guvernørens leder: Kjære alle rotarianere i distrikt 2260. Endelig har sommeren kommet og vi har

Detaljer

Pre- PETS President Elect Training Seminar

Pre- PETS President Elect Training Seminar Pre- PETS President Elect Training Seminar Torsdag 8. januar, Fredriksten Hotell Åpning og møte med øvrige klubbpresidenter Hva er forventet resultat av seminaret? Jon Ola Brevig (DGE) Hensikten med samlingen

Detaljer

Guvernørens månedsbrev

Guvernørens månedsbrev Rotary Distrikt 2260 Guvernørens månedsbrev Nr 10 - april 2012 Guvernør 2011-12: Steinar Wøllo Kløfta Rotaryklubb Til distribusjon blant medlemmene Vær miljøbevisst og vurder nødvendigheten av å skrive

Detaljer

Guvernørens månedsbrev. Nr. 11 - Mai 2010

Guvernørens månedsbrev. Nr. 11 - Mai 2010 Distrikt 2260 Guvernørens månedsbrev Nr. 11 - Mai 2010 DG Ulf S. Henriksen Distriktets hjemmeside: www.d2260.rotary.no Rotary i Norge (NORFO): www.rotary.no Pt. DG Åge DG Ulf 125 000 kroner til POLIO+

Detaljer

Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 2. August 2012 Guvernør : Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb

Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 2. August 2012 Guvernør : Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 2. August 2012 Guvernør 2012 2013: Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb Guvernørens leder: Kjære alle gode rotarianere. Sommerferien er over og jeg har allerede hatt

Detaljer

Distriktsrådsmøte nr 3/10-11

Distriktsrådsmøte nr 3/10-11 Ledermøte - Rotarydistrikt 2260 Distriktsrådsmøte nr 3/10-11 3.3.2011 kl 16.30 20.30 Sted: Ignarbakke, Enebakk Innkalt av: DG Lena J. Mjerskaug Ordstyrer: DG Lena J. Mjerskaug Deltakere: Referent: Distriktssekretær

Detaljer

ÅRSBERETNING

ÅRSBERETNING ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 2006-2007 Tema LEAD THE WAY ÅRSBERETNING 2006-2007 MORTEN BJERKAN GUVERNØR Rotary International Distrikt 2260 Guvernør 2006-2007 Morten Bjerkan Foto Halvor Kise, Halden

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Årsrapport 2008 2009

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Årsrapport 2008 2009 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Årsrapport 2008 2009 Åge Bjor Guvernør Dette er noen av framtidens Rotarianere. Disse deltok på årets RYLA. Mange gode tilbakemeldinger tyder på at vi har hjulpet mange

Detaljer

Er en ny rotarianer født?

Er en ny rotarianer født? Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 10. April 2013 Guvernør 2012 2013: Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb Guvernørens leder: Kjære alle rotarianere i distrikt 2260. Våren lar vente på seg, men det skjer

Detaljer

Rotary distrikt Månedsbrev nr.2 august 2013

Rotary distrikt Månedsbrev nr.2 august 2013 Rotary distrikt 2260 Månedsbrev nr.2 august 2013 Guvernør 2013-14 Elsa M. Nysveen, Årnes RK Her ser dere utsikten fra mine vinduer akkurat i dag. Strålende sol, moden åker og skurtreskeren klar til innhøstingen.

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 HÅNDBOK 2009-2010 www.d2260.rotary.no ULF S. HENRIKSEN GUVERNØR Hva er Rotary? Rotarys verdigrunnlag, motto, formål og fire-spørsmålsprøven er godt beskrevet i Norsk

Detaljer

Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 1. Juli 2012 Guvernør : Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb

Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 1. Juli 2012 Guvernør : Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 1. Juli 2012 Guvernør 2012 2013: Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb Guvernørens leder: Kjære alle gode rotarianere. Vi har igjen tatt en omdreining på rotaryhjulet

Detaljer

GOD JUL og GODT NYTT ÅR Må julen og dagene mot slutten av året gi deg glede og senke fred i ditt

GOD JUL og GODT NYTT ÅR Må julen og dagene mot slutten av året gi deg glede og senke fred i ditt Distrikt 2260 Guvernørens månedsbrev Nr. 6 - Desember 2009 DG Ulf S. Henriksen Fungerende distriktsguvernør: IPDG Åge Bjor aaehe-b@online.no Distriktets hjemmeside: www.d2260.rotary.no Rotary i Norge (NORFO):

Detaljer

Rotary distrikt Månedsbrev nr.3 september 2013

Rotary distrikt Månedsbrev nr.3 september 2013 Rotary distrikt 2260 Månedsbrev nr.3 september 2013 Guvernør 2013-14 Elsa M. Nysveen, Årnes RK Kjære Rotaryvenner i distrikt 2260! Den vakre naturen i Akershus og Østfold gir mange turmuligheter og naturopplevelser.

Detaljer

Rotary Distrikt Månedsbrev nr. 8.februar 2013

Rotary Distrikt Månedsbrev nr. 8.februar 2013 Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 8.februar 2013 Guvernør 2012 2013: Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb Guvernørens leder: Vi står ovenfor en av våre største utfordringer som Rotaryklubber i distrikt

Detaljer

Månedsbrev august 2014

Månedsbrev august 2014 Jan Sverre Hanssen August er medlemskapsmåned Guvernørens planlagte klubbesøk i august er: Nordby RK 18.8., Askim RK 19.8., Rygge 20.8., Gjersjøen RK 25.8. og Hobøl/Spydeberg 27.8. Medlemskapsseminar:

Detaljer

DISTRIKT Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016

DISTRIKT Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016 Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016 DISTRIKT 2250 PETS President Elect Training Seminar _ D2250 Definisjon PETS (President Elect

Detaljer

Månedsbrev nr.8 februar 2014

Månedsbrev nr.8 februar 2014 Distrikt 2260 Månedsbrev nr.8 februar 2014 Guvernør 2013-14 Elsa M. Nysveen, Årnes RK Kjære Rotaryvenner! Vinteren henger i akkurat slik den bruker å gjøre. Vi gleder oss over at mars kommer med sørpe

Detaljer

Distrikt DLP (District Leadership Plan) Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas

Distrikt DLP (District Leadership Plan) Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas Distrikt 2275 DLP 2011-2012 (District Leadership Plan) Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling Distriktsguvernør Steinar Høgaas VISJON Rotary i vekst for å gagne andre Rotary den ledende

Detaljer

Noen tanker og idéer rundt medlemsutvikling i D2260

Noen tanker og idéer rundt medlemsutvikling i D2260 Noen tanker og idéer rundt medlemsutvikling i D2260 Svein-Erik Dippner Leder, Klubb- og medlemsutvikling, D2260 (Skedsmo Nord Rotaryklubb) Medlemsutvikling Vi må jobbe målrettet for å sikre positiv medlemsutvikling

Detaljer

Distrikt 2260 Månedsbrev nr.11 mai og juni 2014 Guvernør 2013-14 Elsa M. Nysveen, Årnes RK

Distrikt 2260 Månedsbrev nr.11 mai og juni 2014 Guvernør 2013-14 Elsa M. Nysveen, Årnes RK Distrikt 2260 Månedsbrev nr.11 mai og juni 2014 Guvernør 2013-14 Elsa M. Nysveen, Årnes RK Kjære Rotaryvenner! Det er oversendt 125 000 kr til Pikeskolen. Like under 120 000 kr fra klubbene og et lite

Detaljer

Rotary Distrikt Guvernørens. Månedsbrev. Guvernør : Steinar Wøllo, Kløfta Rotaryklubb Nr. 1, juli 2011

Rotary Distrikt Guvernørens. Månedsbrev. Guvernør : Steinar Wøllo, Kløfta Rotaryklubb Nr. 1, juli 2011 Distriktets hjemmeside: www.d2260.rotary.no Rotary i Norge (NORFO): www.rotary.no Rotary International: www.rotary.org GSE ansvarlig Rune Magnussen rm007@online.no Polio+ oppdatering http://rotary.org/en/ser

Detaljer

Rotary Distrikt Guvernørens. Månedsbrev. Nr. 1, juli Til distribusjon til medlemmene

Rotary Distrikt Guvernørens. Månedsbrev. Nr. 1, juli Til distribusjon til medlemmene Rotary Distrikt 2260 Av miljøhensyn: Vurder om du trenger å skrive dette ut! Distriktets hjemmeside: www.d2260.rotary.no Rotary i Norge (NOR- FO): www.rotary.no Rotary International: www.rotary.org GSE

Detaljer

Distrikt 2260 Månedsbrev nr.10 april 2014 Guvernør 2013-14 Elsa M. Nysveen, Årnes RK

Distrikt 2260 Månedsbrev nr.10 april 2014 Guvernør 2013-14 Elsa M. Nysveen, Årnes RK Distrikt 2260 Månedsbrev nr.10 april 2014 Guvernør 2013-14 Elsa M. Nysveen, Årnes RK Kjære Rotaryvenner! Jeg var i Enebakk RK i går kveld. Det var hyggelig å høre at de er i full aktivitet til tross for

Detaljer

Del 1: Historikk. Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 1: Historikk. Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene - Medlemsutvikling og rekruttering - Opplæring og kommunikasjon - Serviceprosjekter - Distriktsprogrammer - Rotary Foundation

Detaljer

POPULÆRT LEDERSKAPSSEMINAR PÅ FREDRIKSTEN FESTNING Rotary utdanner ungdom med interesse for lederskap, under mottoet: fremtidens inkluderende leder

POPULÆRT LEDERSKAPSSEMINAR PÅ FREDRIKSTEN FESTNING Rotary utdanner ungdom med interesse for lederskap, under mottoet: fremtidens inkluderende leder POPULÆRT LEDERSKAPSSEMINAR PÅ FREDRIKSTEN FESTNING Rotary utdanner ungdom med interesse for lederskap, under mottoet: fremtidens inkluderende leder 2 deltakere sponset av Eidsvoll Rotaryklubb, fra venstre:

Detaljer

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008 Fosna Rotaryklubb Årsplan for 2007 2008 Innledning Mottoet for president Rotary International 2007 2008 Wilfrid J. Wilkonson er Rotary deler ( Rotary Shares ). Hvor mye av vår personlige tid er vi villige

Detaljer

Distriktets jubilanter i desember gratuleres!

Distriktets jubilanter i desember gratuleres! Distrikt 2260 Månedsbrev nr.5 og 6 november og desember 2013 Kjære Rotaryvenner! Tusen takk for alle de hyggelige formøtene ved klubbesøkene nå i høst. Formøtene har gitt meg mye nyttig informasjon om

Detaljer

Rotary Distrikt Guvernørbesøk i klubbene. Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas

Rotary Distrikt Guvernørbesøk i klubbene. Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas Rotary Distrikt 2275 Guvernørbesøk i klubbene Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling Distriktsguvernør Steinar Høgaas Hva er Rotary? ROTARY er verdens største yrkesbaserte service-organisasjon,

Detaljer

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015 GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015 Jan Sverre Hanssen Årets motto Distriktsguvernør 2014/2015,Distrikt 2260 4-SPØRSMÅLSPRØVEN: Om saker vi tenker, sier og gjør: - Er det sant? - Er det rettferdig overfor

Detaljer

Månedsbrev nr.7 januar 2014

Månedsbrev nr.7 januar 2014 Distrikt 2260 Månedsbrev nr.7 januar 2014 Guvernør 2013-14 Elsa M. Nysveen, Årnes RK Kjære Rotaryvenner! En god venn av familien vår inviterte oss til middag for et par uker siden. Det var så lenge siden

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2016-2018 DEL I ROTARYS KJERNEVERDI: Rotary er et globalt nettverk av rotaryklubber hvor medlemmene kommer

Detaljer

Klubbpresident hva skal jeg gjøre for Rotary i «mitt» år? PDG/DT Lena J Mjerskaug, Enebakk Rk

Klubbpresident hva skal jeg gjøre for Rotary i «mitt» år? PDG/DT Lena J Mjerskaug, Enebakk Rk Klubbpresident hva skal jeg gjøre for Rotary i «mitt» år? PDG/DT Lena J Mjerskaug, Enebakk Rk Rotary er ikke ment å være et folkeakademi, hvor vi kun sitter avslappet og tilbakelent på de ukentlige klubbmøtene,

Detaljer

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene Medlemsutvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Serviceprosjekter Distriktsprogrammer Rotary Foundation Rotarymedlemmer/Rotarianere

Detaljer

Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling.

Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling. Hvordan kan nye medlemmer best rekrutteres til Rotary? Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling. Innhold Hva er Rotary? Hvem kan

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 ÅRSRAPPORT 2007-2008 JOHAN HOVDEDALEN GUVERNØR

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 ÅRSRAPPORT 2007-2008 JOHAN HOVDEDALEN GUVERNØR ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 ÅRSRAPPORT 2007-2008 JOHAN HOVDEDALEN GUVERNØR ROTARY SHARES Vi deler: - vår tid - våre midler - vår omtanke - våre ressurser ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Guvernør

Detaljer

Referat fra midtveismøtet 12. januar 2017

Referat fra midtveismøtet 12. januar 2017 Distrikt 2260 Sekretær 2016-17 Referat fra midtveismøtet 12. januar 2017 Deltakeroversikt følger som vedlegg 1 til referatet. Åpningen av møtet ble foretatt av DG Johan Østby. I sin orientering reflekterte

Detaljer

Rotary Distrikt Månedsbrev nr. 7. Januar 2013

Rotary Distrikt Månedsbrev nr. 7. Januar 2013 Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 7. Januar 2013 Guvernør 2012 2013: Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb Guvernørens leder: Januar er over, dagene blir lengre og vi er tilbake til business as usual.

Detaljer

Rotary Distrikt 2260. Månedsbrev nr. 9. Mars 2013

Rotary Distrikt 2260. Månedsbrev nr. 9. Mars 2013 Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 9. Mars 2013 Guvernør 2012 2013: Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb Guvernørens leder: Kjære alle rotarianere i distrikt 2260. En av tiårets flotteste påsker i vårt

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Kristiansand Øst Gaute Melhus Johannessen Wenche Storaker 1.

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke Rotary Morten Svagård Kåre Larsen 1. KLUBBEN Rekruttere

Detaljer

Distrikt 2260 Månedsbrev nr.9 mars 2014 Guvernør Elsa M. Nysveen, Årnes RK

Distrikt 2260 Månedsbrev nr.9 mars 2014 Guvernør Elsa M. Nysveen, Årnes RK Distrikt 2260 Månedsbrev nr.9 mars 2014 Guvernør 2013-14 Elsa M. Nysveen, Årnes RK Kjære Rotaryvenner! Våren har festet grep. Det er varmt i solveggen om dagen, men kaldt om natten. Vi har flyttet fram

Detaljer

«Hvis vi fortsetter å gjøre det vi har gjort, vil vi fortsette å få det vi har fått.» - Stephen R. Covey

«Hvis vi fortsetter å gjøre det vi har gjort, vil vi fortsette å få det vi har fått.» - Stephen R. Covey ROTARY DISTRICT 2260 KLUBBENS PLANER OG MÅL 2017-2018 (KPM) Skjemaet fylles ut og sendes til DGE Yvona Holbein (yvona.holbein@gmail.com) innen 30.04.2017. Områdets AG (assisterende guvernør) skal ha kopi.

Detaljer

Bilde av klubbens banner/vimpel. 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1

Bilde av klubbens banner/vimpel. 04.04.2016 Rotaryskolen i D2250 1 Bilde av klubbens banner/vimpel 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1 Klubbvimpel Askøy Rotary Klubb Medlemsutviklig og kameratskap Kommunikasjon og opplæring The Rotary Foundation TRF Serviceprosjekter

Detaljer

Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260

Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Behov for teknisk utstyr: Videoprosjektor Tidsforbruk inkl. kommentarer: 40-45 min. Oppdatert 04.01. Dette kurset handler om Introduksjon til Rotary Kurset er

Detaljer

Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. PETS med Distriktsamling 2016 Solstrand Hotel & Bad

Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. PETS med Distriktsamling 2016 Solstrand Hotel & Bad Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM PETS med Distriktsamling 2016 Solstrand Hotel & Bad Definisjon PETS (President Elect Training Seminar) er en Rotary - lovpålagt opplæring for innkommende presidenter i

Detaljer

Arbeidsliste for presidenter, sekretærer og kasserere 2010 2011, distrikt 2290

Arbeidsliste for presidenter, sekretærer og kasserere 2010 2011, distrikt 2290 Arbeidsliste for er, er og kasserere 2010 2011, distrikt 2290 Ansvar: Sort ens og innkommende, Rød ens, Grønn kassererens Redigert 10.03.2010 20.00 ww www.rotary.org www.rotary.no 01.11.09 Søknadsfrist

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 HÅNDBOK 2012-2013 www.d2260.rotary.no JAN EDDIE TINLUND GUVERNØR 1 Innholdsfortegnelse Tema Side Innholdsfortegnelse 2 Distriktsguvernørens forord 3 Kort informasjon

Detaljer

ALLE ARTIKLER http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=20 Page 1 of 1 27.06.2015 NOMINASJON AV GUVERNØR FOR ROTARYÅRET 2017-18 18.09.2014 Rotaryhjulet skal kontinuerlig drives videre og vi starter

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny

Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny Rotarnettverket gir unike muligheter for internasjonal forståelse Artikkel 4 Formål: Rotarys formål er å oppmuntre og fremme Rotarys ideal om å tjene som grunnlag for

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Årsrapport 2013 2014 ELSA MARGARETH NYSVEEN GUVERNØR www.d2260.rotary.no 1 INNHOLD TAKK TIL ALLE SOM HAR ARBEIDET MED TEMAET 3 DISTRIKTET HAR JOBBET ETTER ROTARY INTERNASJONALS

Detaljer

VELKOMMEN TIL PETS 2017 TITLE 1

VELKOMMEN TIL PETS 2017 TITLE 1 VELKOMMEN TIL PETS 2017 TITLE 1 Yvona - bakgrunn Siv.ing., prosjektleder, markedsføring Rotary: Vimpel, folder, FB, fotograf Sagelvafestivalen (FB, web, MF, bilder) TITLE 2 Program PETS del 1 17.00 Velkommen

Detaljer

1. Hvordan forbedre omdømmet?

1. Hvordan forbedre omdømmet? OPPSUMMERING AV GRUPPEBESVARELSER FRA PETS 2010 Oppdal 17.-18.april Forkortelser: = Nord-Trøndelag, =Trondheim, =Sør-Trpndelag, =Nordmøre, =Romsdal, =Nordre Sunnmøre, =Søre Sunnmøre 1. Hvordan forbedre

Detaljer

Rotary Distrikt 2260. Guvernørens. Månedsbrev. Nr. 6, desember 2010. Klubber som ikke har betalt fakturaen som forfalt 30. juni innen 31.

Rotary Distrikt 2260. Guvernørens. Månedsbrev. Nr. 6, desember 2010. Klubber som ikke har betalt fakturaen som forfalt 30. juni innen 31. Rotary Distrikt 2260 Guvernørens Månedsbrev Av miljøhensyn: Vurder om du trenger å skrive dette ut! Distriktets hjemmeside: Nr. 6, desember 2010 Til distribusjon til medlemmene Aktuelt fra RI: Spesialpriser

Detaljer

Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb. ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12

Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb. ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12 Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12 INNHOLD Hva er Rotary? Er klubben en Rotaryklubb? Rotary International President (RIP) årets motto Hva er nytt av

Detaljer

TITLE. Styringsdokument for Lade Rotaryklubb. Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self»

TITLE. Styringsdokument for Lade Rotaryklubb. Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self» TITLE Styringsdokument for Lade Rotaryklubb Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self» Om Rotary Grunnlagt i 1905 1,3 millioner Rotarianere fordelt på 166 land Spennende historie! Rotary

Detaljer

Workshop for sekretærer

Workshop for sekretærer Distriktstrening 16.04.2016 Høvik skole, Lier Workshop for sekretærer v/ Distriktssekretær 2016-17 Øivind Hannisdal 1 Agenda: 1. Distriktets håndbok 2. Årshjulet for Rotaryklubber 3. Medlemsnett 4. Rotary

Detaljer

Klubbens mål og planer for rotaryåret

Klubbens mål og planer for rotaryåret Klubbens mål og planer for rotaryåret. RI-presidenten for, Ian Riesley har bedt alle klubbene melde inn sine mål og planer på nettet gjennom ROTARY CLUB CENTRAL. Dette området finner vi i MY ROTARY under

Detaljer

Rotary International. Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard)

Rotary International. Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) Rotary International Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) X Rotary 00.00.12 Komité for Medlemsutvikling. Hvordan kan nye

Detaljer

Guvernørens månedsbrev

Guvernørens månedsbrev Distrikt 2260 Guvernørens månedsbrev Nr. 5 - November 2009 DG Ulf S. Henriksen Fungerende distriktsguvernør: IPDG Åge Bjor aaehe-b@online.no Distriktets hjemmeside: www.d2260.rotary.no Rotary i Norge (NORFO):

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 VIS VEI, GÅ FORAN HÅNDBOK 2006 2007 MORTEN BJERKAN GUVERNØR Kjære Presidenter! Velkommen til et nytt rotaryår. Rotary International Distrikt 2260 Guvernør 2006-2007 Morten

Detaljer

Internasjonale prosjekter i Distrikt 2260 2013-14

Internasjonale prosjekter i Distrikt 2260 2013-14 Internasjonale prosjekter i Distrikt 2260 2013-14 Område A - Internasjonale prosjekter 12865 Fredriksten 12870 Halden 12897 Rakkestad 12901 Sarpsborg 12905 Skjeberg Myggnettprosjektet 12908 Tune Vann-

Detaljer

På vitale områder som medlemsutvikling og bidrag til Rotaryfondet (Annual Giving og Polio) kan klubbene fremdels nå sine mål for dette rotaryåret.

På vitale områder som medlemsutvikling og bidrag til Rotaryfondet (Annual Giving og Polio) kan klubbene fremdels nå sine mål for dette rotaryåret. Guvernørens månedsbrev Distrikt 2300 2010-2011 Nr. 8 Februar 2011 Kjære rotarianere! Februar World Understanding Month Vi har et ekstra fokus på vårt globale arbeid. Dessuten er 23.februar Rotary s Birthday

Detaljer

Lokale prosjekter i Distrikt 2260 2014-15

Lokale prosjekter i Distrikt 2260 2014-15 Område A Lokale prosjekter 12865 Fredriksten Leksehjelp frivilligsentralen Vedlikehold Sansehage Bergheim, Halden Vedlikehold Bygdeborg Veggesdal Skanse 12870 Halden Historiske skilt Kulturpris for unge

Detaljer

LILLEHAMMER ROTARYKLUBB STRATEGI HANDLINGSPLAN

LILLEHAMMER ROTARYKLUBB STRATEGI HANDLINGSPLAN LILLEHAMMER ROTARYKLUBB STRATEGI 2017 2020 HANDLINGSPLAN 2017-2018 1 Rotary er et globalt nettverk av rotaryklubber der medlemmene kommer fra ulike yrker. Vi deler kunnskap, ideer og erfaring med hverandre.

Detaljer

KPM Klubbens planer og mål

KPM Klubbens planer og mål KPM Klubbens planer og mål 2016 2017 KPM er ment å sette hovedretning for klubbens virksomhet i de tre kommende år, og den skal være forenlig med Rotary Internationals strategi. Det forutsetter at klubben

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2013-15

STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2013-15 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 KLUBBPRESENTASJON STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2013-15 FOR DISTRIKTET, REGIONENE OG KLUBBENE LAE 070413 ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2310 Innhold 2 Forord av Distriktsguvernør

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Årsrapport 2014 2015 JAN SVERRE HANSSEN GUVERNØR www.d2260.rotary.no

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Årsrapport 2014 2015 JAN SVERRE HANSSEN GUVERNØR www.d2260.rotary.no ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Årsrapport 2014 2015 JAN SVERRE HANSSEN GUVERNØR www.d2260.rotary.no LIGHT UP ROTARY TAKK TIL ALLE SOM HAR BIDRATT I ROTARYÅRET 2014-2015! RI-president Gary C.K. Huang

Detaljer

Rotary distrikt 2260. Månedsbrev nr.1 juli 2013

Rotary distrikt 2260. Månedsbrev nr.1 juli 2013 Rotary distrikt 2260 Månedsbrev nr.1 juli 2013 Guvernør 2013-14 Elsa M. Nysveen, Årnes RK Kjære Rotaryvenner i distriktet! Fra 1.juli 2013 har jeg gleden av å bære guvernørkjedet i Rotary distrikt 2260.

Detaljer

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares Hva er Rotaract? En politisk og religiøs uavhengig forening, for ungdom/unge voksne mellom 18 og 30 år, med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring Rotaracts mottoer: Vennskap gjennom tjeneste Service above

Detaljer

Notodden Rotary Klubb

Notodden Rotary Klubb Notodden Rotary Klubb Oversikt over komiteer, aktiviteter og hvem som gjør hva Arbeidsoppgaver for Hovedansvarlig for hver enkelt aktivitet: - Involvere medlemmene i aktiviteten - Innkalle til separate

Detaljer

Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb

Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb Bilde av klubbens banner/vimpel Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1 ROTARYKLUBB. Hva er det? Rotary Klubb Komité Komité Komité Komité Komité MEDLEMMENE 04.04.2016

Detaljer

Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var:

Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var: Ringebu Rotary Klubb. Distrikt 2305. Charterdato 18.12 1967. Møte kvar tysdag kl.18.30 I Ringebu ungdomssenter. Årsmelding og rekneskap for året 2011-12. Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var: Reach

Detaljer

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard -Etablering -Igangsetting/Ledelse -Etikk Hva er RYLA? RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs.rotarys Ledelsesseminar for

Detaljer

Tønsberg Rotaryklubb - Plan Godkjent på styremøtet

Tønsberg Rotaryklubb - Plan Godkjent på styremøtet H O V E D M Å L Side 1 av 7 1. Hovedmål for hele klubben En sterk klubb og et godt miljø fremme fornyelse og fleksibilitet i klubben - Forsterke profil, PR og omdømme - Fokusere på humanitær tjeneste En

Detaljer

VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV KONFERANSER/ARRANGEMENTER I REGI AV ROTARY DISTRIKT Behandlet i Distriktsrådsmøte 4. desember 2014 GENERELT:

VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV KONFERANSER/ARRANGEMENTER I REGI AV ROTARY DISTRIKT Behandlet i Distriktsrådsmøte 4. desember 2014 GENERELT: VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV KONFERANSER/ARRANGEMENTER I REGI AV ROTARY DISTRIKT 2310 Behandlet i smøte 4. desember 2014 GENERELT: 1. Felleskonferansene i D2310 er a. Prepets som gjennomføres i januar

Detaljer

Styringsdokument President Inger-Ruthgerda Wellendorf

Styringsdokument President Inger-Ruthgerda Wellendorf Styringsdokument 2013-2014 President Inger-Ruthgerda Wellendorf 1 Rotarys overordnede mål er å gagne andre I Rotaryåret 2013/14 er styringsmålet: Engage Rotary - Change Lives. (RI-president Ron D. Burton)

Detaljer

Rotary Distrikt 2260 Distriktssekretær

Rotary Distrikt 2260 Distriktssekretær Rotary Distrikt 2260 Distriktssekretær Referat fra Distriktssamlingen lørdag 26. mars 2011 Møtested: Gjerdrum ungdomsskole, Brådalsguttua 12, 2022 Gjerdrum Møtetid: 09.00 16.00 Møteleder: Einar Bergum

Detaljer

Guvernørens månedsbrev. Nr. 9 - Mars 2010

Guvernørens månedsbrev. Nr. 9 - Mars 2010 Distrikt 2260 Guvernørens månedsbrev Nr. 9 - Mars 2010 DG Ulf S. Henriksen Distriktets hjemmeside: www.d2260.rotary.no Pt. DG Åge DG Ulf Fra vårt GSE-team i Austalia har vi fått en rapport fra leder Jan

Detaljer

Club Leadership Plan. Anbefalt organisasjonsstruktur for

Club Leadership Plan. Anbefalt organisasjonsstruktur for Club Leadership Plan Anbefalt organisasjonsstruktur for Rotary klubber i Distrikt 2280 Lover for Rotaryklubber Ufravikelig og gjelder for alle klubber Formål Medlemskap Klassifikasjon Fremmøte Styre Medlemskapets

Detaljer

V e l k o m m e n til Rotaryskolen i Distrikt 2260

V e l k o m m e n til Rotaryskolen i Distrikt 2260 V e l k o m m e n til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Arbeids- og milepelplan for rekruttering til Rotary i D-2260 Denne Arbeids- og milepelplan for rekruttering til Rotary i D-2260 er utarbeidet av: Arne

Detaljer

ROLVSØY ROTARYKLUBB MÅNEDSBREV. Mai 2015 Årgang 28. Mandag 4.mai 2015-05-11 Klubbmøte

ROLVSØY ROTARYKLUBB MÅNEDSBREV. Mai 2015 Årgang 28. Mandag 4.mai 2015-05-11 Klubbmøte ROLVSØY ROTARYKLUBB MÅNEDSBREV Mai 2015 Årgang 28 Møtested: Lionshuset Møtetid: Mandag kl 2000 Adresse: Hasselveien 2 1664 Rolvsøy President: Magdalena Eldor Visepresident: Knut Norum Past President: Ole

Detaljer

Månedsbrev november 2014 Rotary Distrikt 2260 Guvernør 2014-15: Jan Sverre Hanssen Råde Rotary

Månedsbrev november 2014 Rotary Distrikt 2260 Guvernør 2014-15: Jan Sverre Hanssen Råde Rotary Jan Sverre Hanssen November er måneden for The Rotary Foundation. 4-SPØRSMÅLSPRØVEN: Om saker vi tenker, sier og gjør: - Er det sant? - Er det rettferdig overfor alle det angår? - Vil det skape forståelse

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Guvernørens månedsbrev

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Guvernørens månedsbrev Organisasjonsnummer 997 062 949 Guvernørens månedsbrev 2013-2014 Kjære rotarianere og venner av Rotary i! Elverum 01 07 2013 Guvernørens månedsbrev nr 1/2013 Jeg håper at klubbsekretæren sørger for at

Detaljer

KLUBBENS LANGSIKTIGE MÅL

KLUBBENS LANGSIKTIGE MÅL KLUBB: Stokke RK Dato: 20.04.2014 KLUBBENS LANGSIKTIGE MÅL 1. MEDLEMSUTVIKLING Beholde og rekruttere nye medlemmer Ansvarlig for klubbens medlemsutviklingsarbeid: Medlemskomiteen. Leder i 2014/2015: Even

Detaljer

Rotary Distrikt 2260. Guvernørens. Månedsbrev. Nr. 3, september 2010. Til distribusjon til medlemmene

Rotary Distrikt 2260. Guvernørens. Månedsbrev. Nr. 3, september 2010. Til distribusjon til medlemmene Rotary Distrikt 2260 Av miljøhensyn: Vurder om du trenger å skrive dette ut! Guvernørens Månedsbrev Nr. 3, september 2010 Til distribusjon til medlemmene Distriktets hjemmeside: www.d2260.rotary.no Rotary

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 HÅNDBOK 2013-2014 www.d2260.rotary.no ELSA MARGARETH NYSVEEN GUVERNØR 1 Innholdsfortegnelse Tema Side Innholdsfortegnelse 2 Distriktguvernørens forord 3 Rotarys formål

Detaljer

Færder Rotaryklubb. Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm

Færder Rotaryklubb. Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm Færder Rotaryklubb Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm Rotary International 2013-2014 Motto: Aktiviser Rotary endre liv! En god rotaryklubb Beholde Færders image som en synlig, attraktiv og

Detaljer

ROTARYÅRET 2011 2012 Hva vil Presidenten?

ROTARYÅRET 2011 2012 Hva vil Presidenten? ROTARYÅRET 2011 2012 Hva vil Presidenten Haakon Eriksen Haraldsrud Hvor er jeg Rotarys historie og arv (1905 PH) Rotarys målsetting (gagne andre) Rotarys org. (sone/distrikt/region/klubb) Rotarys administrasjon

Detaljer

Styringsdokument

Styringsdokument Namsos Rotaryklubb Styringsdokument 2012-2013 President Odd Arne Flasnes ROTARY INTERNATIONAL THEME 2012/13: Peace through service. Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE Namsos Rotary sin målsetting 2012-2013:

Detaljer

Velkommen. Introduksjon til Rotary

Velkommen. Introduksjon til Rotary Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Behov for teknisk utstyr: Videoprosjektor Tidsforbruk inkl. kommentarer: ca 45 min. Oppdatert 26.08.2014 Dette kurset handler om Introduksjon til Rotary Kurset

Detaljer