ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260"

Transkript

1 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Årsrapport Ulf S. Henriksen Guvernør Åge Bjor Pt. guvernør

2 Hyggelige glimt fra Rotaryåret Leder av rotaractdistriktet Charlotte Ruste Årets RYLA kurs ble tidenes største og kanskje beste GSE studenter fra Australia 17. mai i Halden Her startet Rotaryåret

3 Rotary International Distrikt 2260 Guvernør Åge Bjor Pt.DG Bjorveien 120, 1712 Grålum Kjære Rotarianere Rotaryåret er over og det er tid for en oppsummering. Året ble litt spesielt siden vår DG Ulf S. Henriksen ble syk og IPDG Åge Bjor overtok og gjennomførte resten av året. Imidlertid var det mange som tro til og gjorde en jobb for at dette skulle fungere, og det er grunn til å rette en stor takk for dette. Årets tema har vært at Rotary s framtid ligger i dine hender. Vi har alle et ansvar for å bringe den organisasjonen som vi er stolt av og glad i, videre til nye generasjoner. Ulf s tema for distriktskonferansen, Migrasjon og integrasjon, viste hvor viktig det er at vi tar inn over oss at vi har en befolkningssammensetning fra mange nasjoner og kulturer. Det er viktig at disse integreres i vårt samfunn og vi skal også finne dette igjen i vår medlemsbestand. Rekrutteringsoversikten viser at vi fortsatt i varierende grad tar inn over oss nødvendigheten av fornying av klubben for at vi skal være en yrkesbasert organisasjon, men det er grunn til å si takk til de klubber som har tatt dette på alvor siste år. Og, så har vi noen klubber som klarer dette - år etter år. Rapporter og erfaringer fra klubbesøkene tyder på at vi også i år har hatt et sterkt engasjement, gode klubbmøter og mange prosjekter. Temadiskusjoner etter foredrag er økende og vi tror dette vil være med å styrke utviklingen av medlemmet og forståelse for mange problemstillinger i samfunnet. Vi har virkelig støttet opp om Polio+, og det har vært utrolig hyggelig å erfare den kreativitet og aktivitet klubbene har lagt for dagen for å støtte opp om dette prosjektet. Årets resultat ble tidenes resultat med USD eller ca NOK Vi ønske å takke alle som har bidratt i året for å bringe organisasjonen videre. Dette gjelder både klubbledelse og distriktets tillitsvalgte. Takk for støtte gjennom året og for den ekstra innsats som ble gjort for at året, på tross av sykdomssituasjonen, ble gjennomført på en god måte. Viktig er det å bygge vår organisasjon videre gjennom utvikling av enkeltmedlemmet gjennom klubbarbeid, yrkesdeling og de retningslinjer og ideer som Rotary er bygd på. Rotary s framtid er i dine hender. Med hilsen Ulf S. Henriksen Åge Bjor (sign.) DG Pt. DG

4 2. Innhold 1 Innledning 3 2 Innholdsfortegnelse 4 3 Distriktets visjoner 6 4 Distriktets mål og resultater for rotaryåret 6 5 Distriktsråd og distriktadministrasjonens sammensetning 7 6 Distriktets komitésammensetninger 8 7 Møter og seminarer i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av rotaryåret Nominasjon og valg Governor Elect Training Seminar GETS Governor Elect Training Seminar og Rotary Zone Institute International Assembly Motivasjonsseminar Distriktssamling Rotary International Convention Guvernørskifte Distriktskonferansen Kurs i medlemsrekruttering Midtveismøte 13 8 Distriktsrådets arbeid Ass.Guvernørers arbeid Norsk Rotary Forum Endringer og nye aktiviteter i rotaryåret Klubb- og medlemsutvikling Opplæring og kommunikasjon Kurs- og seminarutvikling RYLA Rotary Youth Leadership Award Administrative rutiner og seremonier Samfunnsprosjekter Distriktprogrammer Ungdomsutvekslingen GSE Group Study Exhange Rotaract Ryla Mentoring 23 4

5 15.6 Tall Ships Races Distriktsadministrasjon Distriktssekretær Distriktskasserer Månedsbrev Lovrådet Klubbaktiviteter gjennom rotayråret RI presidentens hederspris Vedlegg 30 A Regnskap for D-2260 med noter og revisormelding 30 B Tiltaksfondets årsrapport og regnskap 36 C Guvernørens klubbesøk 38 D Klubbenes utvikling i antall medlemmer 39 E Klubbenes fremmøteprosent 40 F Deltakere RYLA Rotary Youth Leadership Award 41 G Klubbene og distriktets innbetalinger til RF H Rotary Foundation Share District Designated Fund prosjekter 44 I Protokoll fra Generalforsamlingen K Distriktsguvernører distrikt L Vedtekter for D M Vedtekter for Rotary s Tiltaksfond i D

6 3. Visjoner Rotary International, D2260 har som visjon å representere et tverrsnitt av yrker i befolkningen blant ressurspersoner som i kraft av sin personlighet og væremåte bidrar til å fremme høy yrkesetikk og positive idealer. Organisasjonen ønsker å gagne andre ved å bidra aktivt til nærmiljøets utvikling, støtte ungdom under utdannelse, yte kunnskap og økonomisk bistand til viktige lokale, nasjonale og internasjonale prosjekter og tiltak innenfor programrammene i Rotary International og Rotary Foundation. Organisasjonen ønsker å være et prioritert forum i lokalsamfunnet og representere et nettverk for sine medlemmer lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 4. Mål for rotaryåret Medlemsutvikling Antall medlemmer skal økes til (2104 i januar 2009) Gjennomsnittsalderen skal reduseres til 61år. (62,1 år i januar 2009) Andel kvinnelige medlemmer skal økes til 15%. (13,1% i januar 2009) Det skal ikke være noen klubber med færre enn 25 medlemmer. (4 i januar 2009) Det skal ikke være noen klubber uten kvinnelige medlemmer. (5 i januar 2009) Alle klubbene skal ha et godt mangfold i medlemsmassen mhp yrke, alder, kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn og interesser. Aktive klubber Alle klubbene skal ha holdt klubbsamråd minst 2 ganger der klubbens attraktivitet virkelig diskuteres. Alle klubbene skal ha hatt et arrangement der hele familien var engasjert. Alle klubbene skal ha hatt en deltaker med i minst et av Distriktsprogrammene. Alle klubbene skal ha hatt et arrangement som var åpent for lokalsamfunnet. Alle klubbene skal ha hatt samarbeid med en eller flere av klubbene i samme område om et felles prosjekt. Støtte til The Rotary Foundation (TRF) Alle klubbene skal ha bidrat med minst kr 300,- pr medlem i gjennomsnitt i Annual Giving. Alle klubbene skal ha bidrat med minst kr 140,- pr medlem i gjennomsnitt til PolioPlus. Spre kjennskap om Rotary Alle klubbene skal ha sørget for positiv omtale i et lokalt media minst en gang hvert halvår. Alle klubbene skal ha hatt minst et prosjekt som gjør klubben godt kjent i lokalmiljøet. 6

7 5. Distriktsråd og distriktsadministrasjonens sammensetning 5.1. Distriktsorganisasjonen Distriktsråd Assisterende guvernører (AG) Distriktsguvernør Distriktsadministrasjonen Område A: Rolf Nesteng Ulf S. Henriksen Distriktssekretær: Berit Sætersdal Område B: Svein-Erik Moe Styringsgruppen: Distriktskasserer: Adolf J. Trondsen Område C: Hans Magnus Lie DG: Ulf S. Henriksen Månedsbrevredaktør: Ragnar Strand Område D: Grete Giltvedt DGE: Lena Mjerskaug DICO: Halvor Kise Område E: Arne Pedersen DGN: Steinar Wøllo Webredaktør: Eugen Landeide Område F: Ole Wæhre IPDG: Åge Bjor Informasjon: Jan A. Vatn Område G: Jan Snare (DT: Ole-Ludvik Kleven) Lovrådsrepresentant: Morten Bjerkan Område H: Terje Strømsæther Distriktskonferansen: Olav Grimsbo Distriktskomiteer Klubb- og Opplæring og Rotary Foundation Samfunnsprosjekter Distriktsprogrammer medlemsutvikling kommunikasjon Svein-Erik Dippner Ole-Ludvik Kleven Herman Stabell Morten Bjerkan Johan Hovdedalen Underkomiteer og kompetanseservice til klubbene Nye klubber: Rotaryskolen Givertjenesten til RF Prosjektutvikling Ungdomsutveksling: Morten Bjerkan Seminarer Prosjektstøtte Lokale prosjekter Elsa M. Nysveen Medlemsutvikling Kurs Paul Harris Fellow (PHF) Internasjonale prosjekter GSE: Rotaryfamilien Nettsiden Rotary Volunteers Prosjektdatabase Rune Magnussen Fellowships Scholarships Rent vann: Rotaract: Polio Plus: Stein Nørve Tore Gulbrandsen Egil Hopland Helse og sult: RYLA: Mohasina Syed Bjørnar Nyborg Lese- og skriveopplæring: Mentoring / UE: Rolf Theil Hans Martin Larssen Tall Ships' Races: Arild Klemsdal 7

8 5. 2. Distriktets ledende personell Styringsgruppen DG Ulf S. Henriksen Nittedal RK Postadresse: Tlf. priv./arb.: / - Mobiltelefon: Stasjonsveien 45 C, 1482 Nittedal DGE DGN IPDG Lena Mjerskaug Enebakk RK Steinar Wøllo Kløfta RK Åge Bjor Tune RK E-postadresse: Postadresse: Tomterveien 372, 1914 Ytre Enebakk Tlf. priv./arb.: / - Mobiltelefon: E-postadresse: Postadresse: Seljeveien 1, 2022 Gjerdrum Tlf. priv./arb.: / Mobiltelefon: E-postadresse: Postadresse: Bjorveien 120, 1712 Grålum Tlf. priv./arb.: / - Mobiltelefon: E-postadresse: Ledere av distriktskomiteene Klubb- og Medlemsutvikling Svein-Erik Dippner Skedsmo Nord RK Postadresse: Skogfaret 11 E, 2020 Skedsmokorset Tlf. priv./arb.: / Mobiltelefon: Opplæring og kommunikasjon (DT) Rotary Foundation Samfunnsprosjekter Distriktsprogrammer Ole-Ludvik Kleven Ås RK Herman Stabell Skedsmokorset RK Morten Bjerkan Lørenskog RK Johan Hovdedalen Mysen RK E-postadresse: Postadresse: Landåskollen 18, 1430 Ås Tlf. priv./arb.: / - Mobiltelefon: E-postadresse: Postadresse: Lurudveien 30, 2020 Skedsmokorset Tlf. priv./arb.: / - Mobiltelefon: E-postadresse: Postadresse: Lille Frøens vei 8, 0371 Oslo Tlf. priv./arb.: / - Mobiltelefon: E-postadresse: Postadresse: Olaf Funderuds vei 2, 1850 Mysen Tlf. priv./arb.: / - 8

9 Assisterende guvernører (AG) Område A Område B Område C Område D Område E Område F Område G Område H Rolf Nesteng Tune RK Svein-Erik Moe Gamebyen / Fredrikstad RK Hans Magnus Lie Rygge RK Grete Giltvedt Hobøl-Spydeberg RK Arne Pedersen Ås RK Ole Wæhre Oppegård RK Jan Snare Strømmen RK Terje Strømsæther Årnes RK Postadresse: Åsveien 23, 1712 Grålum Tlf. priv./arb.: / Mobiltelefon: E-postadresse: Postadresse: Heibergsgate 43, 1630 Gamle Fredrikstad Tlf. priv./arb.: / Mobiltelefon: E-postadresse: Postadresse: Raveien 14 B, 1580 Rygge Tlf. priv./arb.: / - Mobiltelefon: E-postadresse: Postadresse: Giltvedt gård, 1820 Spydeberg Tlf. priv./arb.: / Mobiltelefon: E-postadresse: Postadresse: Gamle Kongevei 38, 1430 Ås Tlf. priv./arb.: / - Mobiltelefon: E-postadresse: Postadresse: Kruttmølleveien 15, 1414 Trollåsen Tlf. priv./arb.: / Mobiltelefon: E-postadresse: Postadresse: Guldalsgata 64, 2010 Strømmen Tlf. priv./arb.: / - Mobiltelefon: E-postadresse: Postadresse: Tverrveien 3, 2150 Årnes Tlf. priv./arb.: / Mobiltelefon: E-postadresse: 9

10 Distriktsadministrasjonen Distriktssekretær DICO Webredaktør Informasjon Distriktskasserer Månedsbrevredaktør Lovrådsrepresentant Distriktskonferansen Berit Sætersdal Nittedal RK Adolf J. Trondsen Nittedal RK Ragnar Strand Nittedal RK Halvor Kise Halden RK Eugen Landeide Lillesrøm RK Jan A. Vatn Gamlebyen / Fredrikstad RK Morten Bjerkan Lørenskog RK Olav Grimsbo Nittedal RK Tlf. priv./arb.: / Mobiltelefon: E-postadresse: Postadresse: Ånebyveien 46, 1484 Hakadal Tlf. priv./arb.: / - Mobiltelefon: E-postadresse: Postadresse: Tjernslia 2, 1481 Hagan Tlf. priv./arb.: / Mobiltelefon: E-postadresse: Postadresse: Axel Dahls terrasse 3, 1777 Halden Tlf. priv./arb.: / - Mobiltelefon: E-postadresse: Postadresse: Karisveien 24, 2013 Skjetten Tlf. priv./arb.: / - Mobiltelefon: E-postadresse: Postadresse: Skrenten 1, 1639 Gamle Fredrikstad Tlf. priv./arb.: / Mobiltelefon: E-postadresse: Postadresse: Lille Frøens vei 8, 0371 Oslo Tlf. priv./arb.: / - Mobiltelefon: E-postadresse: Postadresse: Huldreveien 9, 1482 Nittedal Tlf. priv./arb.: / Mobiltelefon: E-postadresse: 10

11 Underkomiteer Nye klubber Morten Bjerkan Lørenskog RK Postadresse: Lille Frøens vei 8, 0371 Oslo Tlf. priv./arb.: / - Mobiltelefon: E-postadresse: Polio Plus Egil Hopland Sarpsborg RK Postadresse: C. J. Pettersens vei 34, 1715 Yven Tlf. priv./arb.: / - Mobiltelefon: E-postadresse: Rent vann Stein Nørve Drøbak RK Postadresse: Løktabakken 16, 1440 Drøbak Tlf. priv./arb.: / - Mobiltelefon: E-postadresse: Helse og sult Mohasina Syed Lørenskog Vest RK Postadresse: Rikard Nordraaks vei 16, 1472 Fjellhamar Tlf. priv./arb.: / Mobiltelefon: E-postadresse: Lese- og skriveopplæring Rolf Theil Nittedal RK Postadresse: Bekkelia 60, 1481 Hagan Tlf. priv./arb.: / Mobiltelefon: E-postadresse: Ungdomsutveksling Elsa M. Nysveen Årnes RK Postadresse: Hvamsmoen, 2165 Hvam Tlf. priv./arb.: / Mobiltelefon: E-postadresse: 11

12 GSE Rune Magnussen Nannestad RK Postadresse: Grevlingveien 35, 2030 Nannestad Tlf. priv./arb.: / Mobiltelefon: E-postadresse: Rotaract (nye klubber) Tore Gulbrandsen Lillestrøm RK Postadresse: Nordlia 27, 1900 Fetsund Tlf. priv./arb.: / Mobiltelefon: E-postadresse: RYLA Bjørnar Nyborg Halden RK Postadresse: Balders vei 20, 1781 Halden Tlf. priv./arb.: / - Mobiltelefon: Mentoring / Ungt Entreprenørskap Hans Martin Larssen Langhus RK E-postadresse: Postadresse: Høyåsveien 1, 1405 Langhus Tlf. priv./arb.: / Mobiltelefon: Tall Ships Races Arild Klemsdal Fredrikstad RK E-postadresse: Postadresse: Fr. Nansens vei 9, 1605 Fredrikstad Tlf. priv./arb.: / Mobiltelefon: E-postadresse: Tilknyttede organisasjoner Inner Wheel Astrid Øverland Distrikt 31 Kolsås IWK Rotaract Distriktpresident D2260 Charlotte Ruste NeRo Rotaract Postadresse: Sildreveien 9, 1352 Kolsås Tlf. priv./arb.: / - Mobiltelefon: E-postadresse: Postadresse: Stillverksveien 18, 2004 Lillestrøm Tlf. priv./arb.: / Mobiltelefon: E-postadresse: 12

13 7. Møter og seminarer i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av Rotaryåret. 1. Nominasjon og valg. Ulf Henriksen ble nominert for rotaryåret og ble valt på Convention i Los Angeles i GETS for Norge. GETS for norske DGEer ble gjennomført i regi av NORFO. Her ble Rotary s oppbygging, målsetting og virksomhet, samt guvernørens milepelsplan, gjennomgått. Norske DGE med ledsagere deltok. 3. GETS for vår sone ble avholdt i Tampare, Finland oktober Her ble lederskap og lederutvikling, medlemsutvikling, målsettinger og prosjekter gjennomgått. 4. Internationalt assembly for innkomne guvernører ble arrangert i San Diego 18. til 25. januar Her møttes innkomne guvernører fra alle distrikt i verden, med ledsagere. Temaet for rotaryåret : The future of Rotary is in your hand ble offentliggjort. 5. Motivasjonsseminar for innkomne presidenter ble gjennomført 7. februar på Holumskogen skole i Nittedal. Her ble ass.guvernører og presidenter kjent med hverandre og gjennom gruppesamtaler ble de første planer om arbeid i egen klubb og samarbeid i områdene lagt. Skisse for årsplaner og mål ble fremlagt og diskutert og KPM ble utdelt for bearbeiding. 6. Distriktssamlingen var lagt til Høgskolen i Akershus, Kjeller, 18. april. Her ble distriktets planer for året, samt pågående prosjekter og programmer gjennomgått. Kasserere og sekretærer fikk egen opplæring i systemer og rutiner som må taes hensyn til. Budsjettet for rotaryåret ble framlagt og godkjent. Presidentenes gruppeoppgave var: Hvordan skape trivsel og aktivitet i egen klubb og område. 7. Rotary International Convention hvor Ulf med ektefelle deltok, var lagt til Birmingham i England. Convention er en viktig møteplass for Rotarianere med gode foredrag, seminarer og framvisning av Rotary s aktiviteter. 8. Guvernørskifte ble gjennomført 25. juni, tradisjonen tro hos den innkomne guvernørs klubb. Det ble en hyggelig kveld med kjedeoverrekkelse, taler og hyggelig samvær. IPDG Åge ble takket for sitt arbeid. 9. Distriktskonferansen 2009 ble holdt på Thon Hotell Arena, Lillestrøm. Tema for konferansen var Internasjonal migrasjon og nasjonal integrasjon. Et viktig tema for vårt samfunn som ble godt belyst gjennom foredrag av guvernør Ulf og andre, blant annet professor Thomas Hylland Eriksen, professor Edvard Hauff og enhetsleder Dyveke Hamza. Representant for RI presidenten var PDG Graham Jackson, Nordisk representant DG Henning Damtoft Pedersen, og representant for de øvrige norske distrikter var DG Per Joar Mediås d Kurs i medlemsrekruttering ble gjennomført 26.og 27. august og kurs i internasjonalt arbeid 2. og 3. september. Kursene var godt belagt av deltakere fra klubbene og tilbakemeldingene var gode. 11. Midtveismøte for presidenter ble gjennomført på Høyskolen i Akershus 16. januar Her ble situasjonene for klubbene i området gjennomgått og diskutert for å legge kursen for det siste halvåret. 8. Distriktsrådets arbeid Distriktsrådet har vært innkalt i henhold til plan. I Ulf s sykdomsfravær påtok opplæringsleder Ole Ludvik Kleven seg å innkalle og lage møteplan i samarbeid med pt DG. Orientering om distriktsledelsens arbeid, gjennomgang av komiteenes arbeid og plan videre har vært sentralt. 13

14 9. Ass. guvernørers arbeid Også i rotaryåret har ass. guvernører gjort en glimrende innsats i sine områder. Ass. guvernører er viktig for å få samarbeid og erfaringsutveksling i området og holde fokus på målsettinger. I tillegg har de sterkt medvirket til økning i Intercitymøter. 10. Norsk Rotaryforum (NORFO) Norfo er et service og samarbeidsorgan for de 7 sittende guvernører. Hovedbeslutningene skal skje i de obligatoriske vår- og høstmøter. Norfo har i året hatt ansvar for den norske matrikkel, ungdomsutveksling, den norske Gets, de norske web-sider og Rotary s ungdomsfond. 11. Endringer og aktiviteter i Rotaryåret Polio+ og Rotary foundation har hatt et stort fokus i året og det har gitt tidenes innsamlingsresultat i distriktet. 4 store klubbprosjekter: Skrattkammeret, salg av kunstfatet Evig Is, salg på flystevne på Rygge og bokskred i Skjeberg har gitt vesentlige bidrag i tillegg til de betydelige midler som har kommet fra klubbene. Det har vært vektlagt mer fokus på medlems og klubbutvikling. Det er viktig at vi får inn nye medlemmer som er yrkesaktive. Dette vil sikre at vi fortsatt får den gode temadiskusjon i klubbene basert på forskjellige yrkeserfaringer og ståsteder. Egenutvikling for å bli en bedre samfunnsborger og ta bedre beslutninger basert på de innspill og erfaringer som klubbmedlemskap gir, er bærende i tillegg til kameratskap. Her har mange klubber fortsatt et stykke å gå. Det har også i år vært stor prosjektaktivitet i de flest klubber. Spesielt har det vært store og inntektsbringende prosjekter i forbindelse med innsamling til Polio+ Distriktets rullerende strategiplan er godkjent av klubbene og iverksatt. Det er arbeidet med ny organisering av distriktet for å øke involvering og effektivisere organisasjonen. Arbeidet blir videreført og sannsynligvis avsluttet i neste rotaryår. 12. Klubb og medlemsutvikling Klubb og medlemsutvikling har hatt stort fokus også i inneværende år. Det er fortsatt for store svingninger i resultatene, noe som viser at det nytter hvis man har fokus. Tallene synes å vise at presidentenes fokus er avgjørende for hva som skjer i klubben. Medlemstallet har sunket fra 2118 til

15 Medlemstallene i klubbene Tilgang og avgang Rotary Ant. medlemmer Ant. medlemmer Endring klubb siste år Askim Aurskog-Høland Borge Bundefjorden Drøbak Eidsvoll Eidsvoll Syd Enebakk Follo Syd Fredrikstad Fredrikstad-Glemmen Fredriksten Gamlebyen/Fredrikstad Gardermoen Gjersjøen Halden Hobøl-Spydeberg Hvaler Jeløy Jessheim Kløfta Kolbotn Kråkerøy Langhus Lillestrøm Lørenskog Lørenskog Vest Moss Mysen Nannestad Nesodden Nittedal Nordby Onsøy Oppegård Rakkestad Rolvsøy Rygge Råde Sagdalen Sarpsborg Skedsmo Nord Skedsmokorset Ski Skjeberg Strømmen Sørumsand Trøgstad Tune Vestby Våler Østfold Ørje-Töcksfors Årnes Ås Totalt Tallene er hentet fra den norske databassen 15

16 Tilgang / avgang Antall klubber som har økt medlemstall Antall klubber med konstant medlemstall Antall klubber med nedgang i medlemstall Størst medlemsvekst i året Trøgstad RK 9 4 Rakkestad RK 6 Lørenskog Vest RK 5 Kløfta RK 5 Eidsvoll RK 11 Råde RK 8 Tune RK 4 Kråkerøy 4 Moss RK Opplæring og kommunikasjon 1. Opplæring Rotaryåret Opplæringsleder Ole-Ludvik Kleven Opplæringslederens arbeidsoppgaver i distrikt 2260 har vært under betydelig utvikling de senere år. Denne årsrapporten er et sammendrag av de arbeidsoppgaver opplæringslederen har vært engasjert i i rotaryåret Seminarer Seminarer om medlemsrekruttering Det er gjennomført 2 seminarer om medlemsrekruttering. Ett seminar ble avholdt i Skedsmo Samfunnshus 26. august 2009 for rotaryklubbene i Akershus og ett seminar ble avholdt i Rakkestad Kulturhus 27.august for klubbene i Østfold. Totalt var det 71 rotarianere tilstede på disse 2 seminarene. På seminaret i Akershus var 27% av deltakerne kvinner mens andelen kvinner på seminaret i Østfold var 13%. Seminarer om internasjonalt arbeid og engasjement Det er gjennomført 2 seminarer ominternasjonalt arbeid og engasjement. Ett seminar ble avholdt i Skedsmo Samfunnshus 02. september 2008 for rotaryklubbene i Akershus og ett seminar ble avholdt i Rakkestad Kulturhus 03.september for klubbene i Østfold. Totalt var det 81 rotarianere tilstede på disse 2 seminarene. På seminaret i Akershus var 26% av deltakerne kvinner mens andelen kvinner på seminaret i Østfold var 15%. Andre seminarer I tillegg til foranstående har opplæringslederen bidratt til programutviklingen og gjennomføringen av følgende seminarer i rotaryåret: Motivasjonsseminar -målgruppe innkommende presidenter District Team Training Seminar -målgruppe distriktsråd, distriktsadministrasjon, ass. guvernører og ledergruppe 16

17 President Elect Training Seminar -målgruppe innkommende presidenter Distriktssamling -målgruppe innkommende presidenter, sekretærer, kasserere og andre fra klubbene som ønsker å delta Midtveisseminar -målgruppe sittende presidenter Kurs for sekretærer og kasserere Det ble ikke avviklet egne kurs for sekretærer og kasserere, men i forbindelse med Distriktssamlingen ble det avholdt særskilte møter for disse tillitsvalgte hvor deres arbeidsoppgaver ble grundig gjennomgått og diskutert. Det vises også til utarbeidede Arbeidsog milepelplaner for klubbekretærer og klubbkasserere. Kurs for nye rotarianere Etter initiativ fra DGE Lena Johanne Mjerskaug ble det i forbindelse med Distriktssamlingen 2010 avholdt eget kurs for nye rotarianere. Opplæringslederen har bidratt til utviklingen av programmet og gjennomføringen av kurset. Rotaryskolen Rotaryskolen er videre utbygget. Nye og ferdigstilte arbeider, gjennomførte seminarprogrammer i rotaryåret og en vesentlig del av forelesningene er presentert under Rotaryskolen. Det er avholdt et forberedende møte som ledd i programutviklingen for høstens seminarer om medlemsrekruttering og internasjonalt arbeid. Viktige trivselfaktorer for et livslangt medlemsskap i Rotary I Rotaryskolens regi ble det i rotaryåret igangsatt et utvalgsarbeid for å klarlegge viktige trivselfaktorer knyttet til medlemsskapet i rotary. Dette for om mulig å bremse det betydelige frafall av medlemmer som klubbene har i løpet av et år. Arbeidet ble avsluttet i rotaryåret og innstillingen fra utvalget ble fremlagt i et møte for sentrale tillitsvalgte i distriktet 21. Oktober 2009 Innstillingen foreligger på nettet som en del av tilbudene fra Rotaryskolen. Rullerende arbeidsplaner for Rotaryklubber Etter initiativ fra DG Åge Bjor fikk opplæringslederen i siste halvdel av rotaryåret i oppdrag å utarbeide forslag til 3-års rullerende arbeidsplaner for rotaryklubber. Arbeidet ble sluttført i rotaryåret og resultatet er en del av Rotaryskolens tilbud på nettet Organisasjonsutvikling Opplæringslederen har i samarbeid med Herman Stabell utarbeidet forslag til ny organisering og nye vedtekter for Distrikt Forslaget forutsettes sluttbehandlet høsten 2010 og iverksatt i rotaryåret I tillegg har opplæringslederen arbeidet med diverse andre organisasjonssaker etter anmodning fra ledergruppen. Council on Legislation Morten Bjerkan som var distriktets representant til Lovrådet trakk seg fra oppdraget. Opplæringsleder som var valgt som varamann overtok oppdraget som distriktets representant. Council on Legislation ble avholdt i Chicago dagene April Det blir utarbeidet egen rapport om resultatene og alle klubber som ønsker det får tilbud om nærmere orientering. 17

18 Diverse møter I tillegg til foranstående har opplæringslederen deltatt i møter arrangert av distriktet. Dette har vært møter i ledergruppen, møter i distriktsrådet, møter med ass.guvernører mv. Videre har opplæringslederen hatt orienteringer om Rotaryskolen på en del klubbmøter. Opplæringslederen har deltatt i RYLA-komiteens arbeid hva angår programutvikling. Ås, den 28. juni 2010 Ole-Ludvik Kleven 2. RYLA Årsrapport RYLA 2010 RYLA-komiteen har bestått av: Irene Bergsland Rakkestad Kai Øivind Brandstorp Skjeberg Anita Isebakke Rakkestad Steinar Kjuus Skjeberg Ole-Ludvik Kleven Distrikt 2260 Bjørnar Nyborg Halden (Leder) Christian Raspotnig Halden Birgitta Rødstøl Næss Fredriksten Audun Vaaler Halden Bjørnulf Ørnhaug Fredriksten Komiteen har i perioden fått to nye medlemmer: Birgitta Rødstøl Næss og Christian Raspotnig. I tillegg har Rolf Jul Strand, Skjeberg som nå skal avløse Kai Øivind Brandstorp i RYLA komiteen deltatt og hjulpet til under seminaret. Komiteen startet arbeidet med årets seminar 15. april Samtidig gjennomførte komiteen en oppsummering og evaluering av RYLA seminaret Til sammen har komiteen hatt 5 ordinære planleggingsmøter samt ett evalueringsmøte (14/4-10) etter at seminaret var gjennomført. I tillegg til dette deltok 6 medlemmer av komiteen samt Rolf Jul Strand i et møte den 27/2-10 hvor oppgaven var å sette sammen seminarheftene. Komiteen har i utstrakt grad kommunisert via e-post. Dette har medført at antall møter kunne holdes relativt lavt. Komiteen valgte å beholde mottoet fra foregående seminar: Fremtidens inkluderende ledere. Komiteen har lagt stor vekt på å kunne presentere et attraktivt program med høy kvalitet både når det gjelder innhold og gjennomføring. Gode og til dels eksepsjonelt gode og anerkjente foredragsholdere ble prioritert. Det ble også lagt stor vekt på trivselsfremmende tiltak med den hensikt at deltakerne skulle sitte igjen med inntrykket av en positiv opplevelse. Aktivisering av seminardeltakerne i form av oppgaveløsning og underholdning bidro i stor grad til dette. Komiteen har også lagt stor vekt på å holde seminaravgiften på et lavt nivå, men dog slik at seminaret skal være selvfinansiert. Dette for å redusere sponsorklubbenes utgifter og på den måten bidra til et høyt antall deltakere. Målsettingen på minst 60 deltakere var basert på klubbenes innmeldte Planer og mål. Kaserna, Fredriksten festning, Halden (Tidligere Forsvarets forvaltningsskole) ble også denne gang valgt som arrangementssted. 18

19 Invitasjonsbrev med foreløpig program ble sendt pr e-post til alle klubbpresidenter siste uke i september Disse dokumentene ble samtidig lagt ut på distriktets nettside og på Rotaryskolen. Komiteen laget også en RYLA brosjyre som ble lagt ut på nettet samtidig. Hensikten med den var bla at den i tillegg til å leses på nettet også enkelt kan skrives ut og distribueres til aktuelle kandidater. Ved påmeldingsfristen 15. desember var kun ca 25 påmeldinger mottatt. Det ble først sendt ut en påminnelse til klubbpresidentene pr e-post. Senere startet vi så en e-post/ringerunde og fikk etter hvert en dialog med flere klubber som av forskjellige årsaker ikke hadde sendt noen påmelding. Gjennom denne prosessen kom der etter hvert påmeldinger både fra klubber som hadde angitt dette i sine Planer og mål og fra flere som ikke hadde opplyst på forhånd at de ville sende kandidater. De siste påmeldinger ble mottatt ca en uke før seminaret og totalt mottok vi 65 påmeldinger. 7 kandidater meldte avbud og ble erstattet med tre nye slik at seminaret kunne gjennomføres med 61 deltakere - 22 gutter og 39 jenter. Seminaret ble gjennomført iht vedlagte program; Ved avslutningen fikk samtlige tilstedeværende deltakere utdelt seminardiplomet på høytidelig måte av Distriktsguvernør Åge Bjor. For 2 deltakere som hadde reist ble diplomet oversendt klubbpresidenten for utdeling. RYLA komiteen la mye tid og energi i arbeidet med å formidle informasjon om seminaret både internt og i aviser, TV og radio. Ikke minst takket være flotte bilder tatt av Arild Stang, Halden Rotary, ble seminaret presentert veldig fint på distriktets nettsider. Komiteen valgte denne gang å sende tekst og billedstoff til klubbene med sikte på at disse kunne utnytte lokale kontakter for å få RYLA deltakerne og seminaret presentert i lokale media. Vi har ikke full oversikt over hvordan dette fungerte men håper å videreføre dette konseptet neste gang. Evalueringsrapportene indikerer at seminaret har blitt svært godt mottatt av deltakerne. Dette samsvarer også godt med komitémedlemmenes inntrykk. Etter seminaret har vi i tillegg mottatt en rekke svært hyggelige tilbakemeldinger som forsterker inntrykket av et vellykket seminar. Liste over deltakerne med bla e-post adresse, telefonnummer og sponsorklubb har blitt distribuert til alle deltakere, alle sponsorklubber og til Distrikt Klubbene har blitt oppfordret til å holde kontakten med sine RYLA representanter. Regnskapet for RYLA seminaret 2010 er i ferd med å bli avsluttet med et lite overskudd. Inntektssiden var basert på seminaravgift og sponsormidler. Vi vil i denne sammenheng uttrykke stor takk til våre sponsorer Halden Sparebank, Info Tjenester og Tetra Pak. RYLA komiteen fikk i oppdrag å velge ut en kandidat fra seminaret som skulle representere Distrikt 2260 under International RYLA i Monteral, Canada juni Utgiftene dekkes av Tiltaksfondet. Valget falt på Anne Weel Fransson fra Askim. Rapport fra hennes reise vil bli distribuert på nettet. Halden 30. juni 2010 Bjørnar Nyborg Leder RYLA 19

20 3. Administrative rutiner De administrative rutiner som er utarbeidet for distriktet er viktige for kontinuitet. Dette er i tillegg en god huskeliste for nye ledere og administrasjoner. Ved avvik bør man gjennomgå rutiner og eventuelt endre disse i henhold til utvikling. 14. Samfunnsprosjekter Årsrapport D2260, Komite for samfunnsprosjekter. Komiteleder: Morten Bjerkan, Lørenskog Rotary Klubb Satsingsområder og ressurspersoner: Rent Vann: Stein Nørve, Drøbak Rotary Klubb; eseog skriveopplæring: Rolf Theil, Nittedal Rotary Klubb; Helse og sult: Mohasina Syed, Lørenskog Vest Rotary Klubb. Komitelederens rapport: På bakgrunn av klubbenes planer og mål for rotaryåret, utarbeidet Guvernør Ulf Henriksen ved rotaryårets begynnelse en sammenstilling som viste hvilke klubber som planla lokale og /eller internasjonale prosjekter. Han laget også en oversikt over klubbenes kontaktpersoner for sine serviceprosjekter (samfunnsprosjekter). Komiteleder søkte kontakt med hver enkelt klubb for å innhente opplysninger om hvilke lokale og internasjonale prosjekter de arbeidet med for å oppdatere prosjektoversikten som foregående års komiteleder Svein Ivar Hansen i Halden Rotary Klubb hadde tatt initiativ til å legge ut på distriktets hjemmeside under fanen Samfunnsprosjekter. Leseren henvises til disse listene for nærmere informasjon. Grunnet finanskrisen, ble det i sterkt redusert tilgang på midler fra Rotary Foundation til å støtte klubbenes planlagte internasjonale prosjekter. Bl.a. ble RFprogrammet Volunteer Service Grants nedlagt. Dette førte til at reisestipend til distriktets tannlegers opphørte. Tannlegene er nå avhengige av klubbenes og distriktets raushet for å kunne finansiere sine reiser. Ledelsen i distrikt og klubber oppfordres derfor til å støtte tannlegenes verdifulle frivillighetstjeneste i fremtiden. Komiteen har utarbeidet en oversikt over tannlegenes tjenester, og denne informasjonen legges nå ut på distriktets hjemmesider. Rapporter fra ressurspersonene: Rent vann: Stein Nørve. 1. Publisert materiale: - PP presentasjon om hvordan en bør planlegge og gjennomføre internasjonale prosjekter Ligger på Rotaryskolen. - Stor rapport (100 sider) med kopi sendt til D2260, av hele prosjektide/forberedelser/gjennomføring/avslutning av et prosjet i Zimbabwe med 6 klubber i 5 land. Innrholder alle dokumenter og data av interesse for andre, inkl. finansiering. 2. Distriktspresentasjoner: - Rotaryskolen PP presentasjon på seminar høsten Klubbpresentasjoner: - Nesodden Bunnefjorden RC 2010, tilpasset PP presentasjon - Tilbud om presentasjon er gitt til andre klubber 4. Prosjektveiledning: - Ingen konkrete oppdrag. Men den nevnte 100 siders rapport kan godt være nyttig å se igjennom for nye prosjektplanleggere, 20

21 5. Overordnede kontakter: - Har hatt kontakt med Nils Ove (NO) Jensen, Zone Coordinator (Zone 16), men uten at jeg kan si å ha bidratt så mye - Kontakt med D2260 har fungert godt 6. Min kommentar: - Det er blitt mye vanskeligere å planlegge internasjonale prosjekter nå når tildeling av RF midler er blitt svært begrenset, og prosjektstørrelsen er oppjustert. Disse tiltakene er forståelige, men noen konkrete anbefalinger/løsninger trengs nok for igjen å motivere til planlegging. Eller kanskje er tiden kommet for mer innenlandske prosjekter, selv om det vel er i konflikt med Rotarys internasjonale tanker? Min erfaring med D2260s ledelse i tildelinger er forøvrig god, så det er ikke der det henger igjen. Det har heller ikke vært mer rapportering enn det en må forvente. Jeg har forsøkt å anspore andre til innsats. Men jeg innser at slike ekstra oppgaver som WASRAG og annet tar så mye tid om de skal gjøres skikkelig, at det blir veldig få som kan ta dem. Sammen med annet lokalt Rotaryarbeide kan summen av innsats bli for høy for mange. Dette er ingens feil,- bare "slik det er". Vår klubb har tatt konsekvensen av erfaringene og stopper satsingen på prosjektarbeid nå i ett år, for å samle oss om å konsolidere vår egen klubb. Lese- og skriveopplæring: Rolf Theil, Nittedal Rotary Klubb 1. Føredrag/innlegg på distriktsmøte Ingen relevante. 2. Føredrag i klubbar Eg har halde føredraget Lese- og skriveferdighet i et rotaryperspektiv i fire klubbar: : Rygge Rotaryklubb : Drøbak Rotaryklubb : Onsøy Rotaryklubb : Ås Rotaryklubb Eg arbeider stadig med å forbetre powerpointpresentasjonen min, og bør med jamne mellomrom leggje ut ein ny versjon på nettsidene til distriktet. 3. Prosjektrettleiing til klubbar Ingenting i denne kategorien. 4. Min kommentar. Kva kan eg gjere betre? 4.1. Eg håpar å kunne halde fram med arbeidet i komande rotaryår, og prosjektrettleiing til klubbane er den oppgåva eg må få eit betre grep om. Eg kjem noko inn på denne problemstellinga i føredraget mitt, men ikkje konkret nok Når eg gjestar klubbane, får eg inntrykk av at ikkje så veldig mange kjenner til at det finst ein ressursperson på distriktsplan som tilbyr føredrag og prosjektrettleiing om lese- og skriveopplæring. Eg må finne fram til måtar å gjere dette betre kjent på. Helse og sult: Mohasina Syed, Lørenskog Vest Rotary Klubb Dette var Mohasinas første år som distriktsmedarbeider i komiteen. Mohasinas kommentar: Jeg er ikke kjent med at det har ikke vært noen nye Internasjonale prosjekter i klubbene innen dette satsingsområdet i Rotaryåret Siden den internasjonale finanskrisen har rammet Rotary Foundation, er bidrag til Matching Grants fra RF opphørt. Kanskje klubbene bør finne nye sponsorer (?). 21. juni Morten Bjerkan 21

22 15. Distriktsprogrammer Ungdomsutveksling Det har vært stor interesse fra de unge i distriktet om å reise ut med Rotary Youth Exchange. De unge finner utvekslingsprogrammet på internett, og tar kontakt med DYEO via e-post. Dessverre er det få klubber som deltar i ungdomsutvekslingen. Studenter (outbounds) Student Klubb Land Distrikt Christian Olsen Nannestad Australia 9670 Nordby Stephanie Renee Gardermoen Canada 7790 Svenningsen Blandkjenn Sara Louise Wårum Årnes Brasil 4630 Gundersen Guro Sandholt Bø Bundefjorden USA 6790 Studenter (inbounds) Student Klubb Land Distrikt Sarah Louise Behne- Smith Nannestad Australia 9670 Kendall Jane Griffiths Årnes Australia 9670 Rachael Leah Agnello Gardermoen USA 7280 Studentene har deltatt på både obligatoriske og frivillige samlinger både i multidistriktet og i D2260. Det er viktig å holde god kontakt med studentene. Dette gjøres både på epost, telefon og ved sammenkomster. De studentene som er ute, må sende kvartalsrapporter til DYEO. Elsa Nysveen -komiteleder Group Study Exchange (GSE) Utgående team: Team til Australia i mars Team-leder Jan Sverre Hansen fra Råde RK hadde med seg 4 team-medlemmer. Vi fikk tilbakemelding fra Distriktet i South West Australia at vårt team var The best team ever. Iflg. Jan Sverre var dette et team som funksjonerte svært bra. (Petter Nortug ville nok uttrykt seg omtrent slik? BARNESKIRENN Innkommende team: 22

23 Teamet fra D-9469 kom til Gardermoen den 1. mai, og ble kledd på og tatt direkte med ut på skitur i Nannestad Den første uken var de i Rygge RK fra 8. til 16. mai i Nannestad RK (avbrutt av 2 dager til Bergen) Fra mai var de i Halden RK og Fredriksten RK De var i Nittedal RK fra mai, og til slutt i Eidsvoll RK fra 26. mai til avreise den 31. mai. Konklusjon: GSE-komiteen har gjort en stor og god jobb. Nok en utveksling i fredens tegn er gjennomført med stil. Mange nye kontakter er knyttet. Rune Magnussen -komiteleder Rotaract. Dette året har vi hatt et nært samarbeid med årets distriktspresident i Rotaract, Charlotte Ruste. Leder for Rotaract har vært i Fredrikstad Rotary Klubb og orientert om Rotaracts muligheter i området. Plan for vårt neste arbeidsår: - jobbe for å beholde og styrke de eksisterende klubbene. - strategier ut over våren og sommeren for å intensivere rotaract-arbeidet. - tar spesielt tak i Fredrikstad RTC fra tidlig høsten Tore Gulbrandsen -komiteleder RYLA RYLA-komiteen har hatt 5 ordinære planleggingsmøter samt ett evalueringsmøte. Komiteen har i utstrakt grad kommunisert via e-post. Dette har medført at antall møter kunne holdes relativt lavt. Komiteen valgte å beholde mottoet fra foregående seminar: Fremtidens inkluderende ledere. Komiteen har lagt stor vekt på å kunne presentere et attraktivt program med høy kvalitet både når det gjelder innhold og gjennomføring. Gode og til dels eksepsjonelt gode og anerkjente foredragsholdere ble prioritert. Det ble også lagt stor vekt på trivselsfremmende tiltak med den hensikt at deltakerne skulle sitte igjen med inntrykket av en positiv opplevelse. Aktivisering av seminardeltakerne i form av oppgaveløsning og underholdning bidro i stor grad til dette. Kaserna, Fredriksten festning, Halden (Tidligere Forsvarets forvaltningsskole) ble også denne gang valgt som arrangementssted. Evalueringsrapportene indikerer at seminaret er blitt svært godt mottatt av deltakerne. Dette samsvarer også godt med komiteens inntrykk. Etter seminaret har vi i tillegg mottatt en rekke svært hyggelige tilbakemeldinger som forsterker inntrykket av et vellykket seminar. Bjørnar Nyborg -komiteleder Mentoring Komiteen har dette Rotaryåret ikke hatt henvendelser fra noen klubber om Mentoring. Vår egen klubb, Langhus, driver virksomheten som tidligere i forhold til Drømtorp Videregående Skole. I tillegg til mentoring av ungdomsbedrifter deltar klubben med eksterne foredragsholdere på ulike bedrifts-, it-faglige- og HR-relaterte områder. Det rapporteres at også Drøbak RK driver aktiv mentorvirksomhet. 23

24 Når det gjelder distriktets øvrige klubber, er det liten interesse for mentoring. Skal mentoring ha noen mening, kreves: - Klubben må ha som mål å lykkes - Det må finnes en ildsjel som brenner for aktiviteten - Det må finnes medlemmer som vil trå til på nye områder, og som finner det meningsfylt å "by på seg selv". Hans Martin Larssen -komiteleder Tall Ships Races Det foreligger ikke rapport fra Fredrikstadklubbene som også i år har gjennomført sitt ungdomsprosjekt. I år ble det 7 deltakere, 5 gutter og 2 jenter fra vårt distrikt. Seilasen gikk fra Kristiansand til Hartlepool i England. Komiteleder er Arild Klemsdal 16. Distriktsadministrasjonen 1. Distriktssekretærens oppgaver har vært administrative gjøremål som å sikre statistikk fra klubber, oversikt over tillitsvalgte i klubbene, rettlede klubbenes sekretærer, formidle kontakt mellom klubber og serviceavd. i RI 2. Distriktskassererens oppgaver har vært å kontrollere bilag og bankutdrag, kontere og betale regninger og oversende bilag til regnskapskontor. 3. Distriktets månedsbrevredaktør har skrevet, redigert og utsendt samtlige 12 månedsbrev. Brevene sendes nå elektronisk til alle klubber som fordeler disse til medlemmene. De legges også ut på distriktets nettsider. 17. Lovrådet Lovrådet har hatt møte i Chicago dette året og endringer er lagt ut på Rotary s nettsider. Vår varamann til lovrådet PDG Ole Ludvik Kleven møtte fra vårt distrikt, da PDG Morten Bjerkan ikke fant å kunne delta. 18. Klubbaktiviteter gjennom Rotaryåret. Nedenfor følger kortfattet informasjon om klubbaktivitetene gitt områdevis. Informasjonen bygger på årsrapporter, rapporter fra AG og notater fra klubbesøk. Alle klubber har hatt guvernørbesøk enten av DG Ulf, PDG Johan Hovdedalen eller Pt. DG Åge Bjor. Område A 1. Fredriksten Rotaryklubb har 33 medlemmer, vekst på en. Klubben har engasjert seg i Sansehageprosjekt og skoleprosjekt på Fredriksten festning. I tillegg deltar de i et vannprosjekt sammen med Strømstad RK. Klubben var i år vert for GSE-team. 2. Halden Rotaryklubb har 57 medlemmer, vekst på 2. Klubben har gjennomført lokale prosjekter som skilting i byen. skoleprosjekt på Fredriksten festning, og merking av kyststien. Klubben støttet Shelterbox i forbindelse med jordskjelvet på Haiti. Klubben har også vært vertskap for GSE-team og sendt en representant til Australia. Klubben har også arrangert et intercitymøte. Klubben har hatt gode møter med diskusjoner og også møter med sosialt tilsnitt. 24

25 3. Rakkestad Rotaryklubb har 51 medlemmer, nedgang på 2. Klubben har vektlagt klubbmøtene med faglig og sosialt innhold. Klubben har lokale prosjekter som sansehage, bygdetun og deltar som natteravner. Klubben samarbeider med kommunen om psykisk helseprosjekt. Klubben vurderer prosjekt i Gambia. 4. Sarpsborg Rotaryklubb har 43 medlemmer. Nedgang på fem. Fem dødsfall har preget utviklingen. Klubben samler inn boksaluminium som gies til proteseproduksjon. I tillegg har de støttet Shelterbox og utenlandsk student på Skjeberg Folkehøyskole. Lokalprosjekt er dugnadsarbeid i Lysløypa. Klubben er registrert for grasrotandel som i sin helhet går til Polio+. Klubben har deltatt i intercitymøter i Sarpsborg og Halden. 5. Skjeberg Rotaryklubb har 37 medlemmer, nedgang på en. Klubben har vektlagt klubbmøtene hvor bedriftsbesøk, sosiale turer og intercitymøter har fokus. Klubben bruker 3-minutt aktivt. Klubben har gjennomført bokprosjekt, restopplag som selges, og som innbrakte betydelige midler som ble sendt til Polio+. Klubben arbeider for mer synlighet i lokalmiljøet. Klubben arbeider aktivt med opplæring av medlemmene gjennom Rotaryskolen. 6. Tune Rotaryklubb har 50 medlemmer, en nedgang på 4. Klubben har vektlagt medlemsmøter og medlemsutvikling både faglig og sosialt.. Klubben støtter utenlandsk elev på Skjeberg Folkehøyskole og har gitt betydelig støtte til Polio+. Klubben har arbeidet med golfturnering hvor overskuddet skulle gå til Polio+. Denne ble ikke gjennomført grunnet manglende tilslutning. Område B 1. Borge Rotaryklubb har 44 medlemmer, uendret. Klubben har som i fjor stort fokuks på det indre liv og er engasjert i vedlikehold av Roald Amundsens minne hvor klubben også har sine møter. Klubben har støttet sterk Polio+ gjennom salg av Skrattkammeret. 2. Fredrikstad Rotaryklubb har 61 medlemmer, uendret. Klubbens vektlegger klubbmøtene. Klubbens største prosjekt er gjennomføring og avduking av Verkstedkællen. Dette er et monument over fabrikkarbeideren som arbeidet på de mange verft som lå langs Glommas utløp, og gir et flott visuelt bilde av dette. Klubben arbeider sammen med Fredrikstad kommune om å etablere et verksted hvor narkomane kan gjøre en samfunnsnyttig tjeneste. I tillegg har de tatt kontakt med klubbene i Fredrikstad, Sarpsborg, Borge og Rolvsøy for å etablere et prosjekt for å vedlikeholde Glommastien. 3. Fredrikstad Glemmen Rotaryklubb har 28 medlemmer, nedgang på tre. Klubben har lunchmøter og sterkt fokus på klubbmøtene. Det har vært mange spennende program gjennom året. Klubben arbeider for tiden aktivt med rekruttering, noe som allerede har ført til de første innmeldinger. Klubben har lunchmøter og har fokus på det indre liv. Klubben har feiret 20 års jubileum. Klubben støtter fortsatt SOS-barnebyer og Tall Ships Races. 4. Gamlebyen Rotaryklubb har 44 medlemmer, nedgang på fem. I tillegg til å ha fokus på klubbmøter, har klubben har gjennomført prosjekt Skrattkammeret som har tilført Polio+ store midler. I tillegg støtter klubben skiutstyr til et barnehjem og sender deltakere til distriktsprogrammer. 5. Hvaler Rotaryklubb har 22 medlemmer, nedgang på en. Klubben vektlegger sterkt det indre liv. Klubbens største inntektskilde er Hvalerkalenderen som utgies årlig. Prosjekt Stenkunst er ferdigstilt. Klubben støtter i dag barnehjem og samarbeider med skolene på hvaler om stipend til beste skoleelev. Eleven skal fungere best både sosialt og læremessig. 25

26 6. Kråkerøy Rotaryklubb har 44 medlemmer, økning på en. Klubben arbeider aktivt med rekruttering. I tillegg til å vektlegge medlemsmøtene arbeider klubben fortsatt aktivt med Myggnettprosjektet. I tillegg er det lokale prosjekter rundt sansehage, ajourføring av turkart, og støtte Shelterbox. Klubben sender kandidater til distriktsprogrammene. 7. Onsøy Rotaryklubb har 34 medlemmer, nedgang på to. Klubben har stor fokus på rekruttering. I tillegg til fokus på medlemsmøter har klubben støttet Fredrikstad Incestsenter og Polio+ gjennom salg av Skrattkammeret. Klubben har deltatt på kulturdagene på Gressvik, noe som har gitt god markedsføring av klubben og Rotary generelt. 8. Rolvsøy Rotaryklubb har 32 medlemmer. Uendret. Klubben har i tillegg til å vektlegge møteprogrammene feiret 25 års jubileum. Som en jubileumsgave ble det innkjøpt hest til Hjørgunn gård for funksjonshemmede. Dette er en institusjon som klubben har støttet i mange år. Område C 1. Jeløy Rotaryklubb har 50 medlemmer, nedgang på fire. Klubben vektlegger gode og varierte programmer og utvikle vennskap. Klubben lager og selger Mosseheftet som finansierer prosjekter. Klubben har dugnad på Orkerød skanse. Klubben deltok på salg på Flystevnet på Rygge, som innbrakte store midler til Polio+. Klubben har arrangert Intercitymøte om Internasjonalt politisamarbeid. 2. Moss Rotaryklubb har 56 medlemmer, vekst på 3. Klubben vektlegger klubbmøtene og har god rekruttering. Klubben er aktiv i flere lokale prosjekter. Krapfoss Industrier AS, registrering av kulturminner og rydding av kyststi. Klubben bidrar med kandidater til distriktsprogrammene. Klubben deltok på salg på flystevnet på Rygge som bidro til store midler til Polio+. 3. Rygge Rotaryklubb har 40 medlemmer, uendret. Klubben har vektlagt møteprogrammer og samhold, vennskap og trivsel. Økt fokus mot næringslivet.. Klubben har årlig dugnad på Eskelund Omsorgsboliger og konsert i Rygge Kirke. Klubben deltok på flystevnet på Rygge som innbrakte store midler til Polio+. 4. Råde Rotaryklubb har 35 medlemmer, nedgang på 7. Klubben har revidert vedtekter og vektlegger klubbmøtene. Klubben har startet opp prosjekt Sansehage på Råde Bo- og servicesenter og administrerer Natterevnene i Råde. Klubben har ellers prioritert RF og Polio+. Klubben har arrangert eget intercitymøte som også var åpent for lokalbefolkningen. Klubben har feiret 40 års jubileum. 5. Våler Rotaryklubb har 21 medlemmer, nedgang på et. Klubben vektlegger klubbmøtene og rekruttering. Klubben deltok med salg på flystevnet på Rygge som innbrakte store midler til Polio+. Område D 1. Askim Rotaryklubb har 62 medlemmer, vekst på to. Klubben vektlegger klubbens indre liv og lokale prosjekter. Mekkegarasjen for ungdom, som nå også har fått tilbygg etter dugnad, har stor betydning for ungdom i Askim. I tillegg er klubben engasjert i Askim Museum med dugnad og økonomisk støtte. Klubben har revidert sin håndbok. Klubben har feiret 60 års jubileum. 2. Hobøl-Spydeberg Rotaryklubb har 35 medlemmer, vekst på et. Klubben fokuserer på det indre liv, programinnhold og rekruttering hvor både kjønn og etnisk tilhørlighet blir vektlagt. Klubben arrangerer årlig nyttårskonsert hvor overskuddet går til lokale tiltak. I år hadde de besøk av Kampen Janitsjar. 3. Mysen Rotaryklubb har 50 medlemmer, vekst på et. Klubben har vektlagt klubbmøter og rekruttering, spesielt av kvinner. Klubben støtter 2 SOS barnebyer, lokalaviser til omsorgssenteret og har i året vektlagt å støtte Polio+. Klubben har tett samarbeid med den lokale Rotaractklubb. Klubben arbeider for kandidater til distriktsprogrammene og har i år utvekslingsstudent. 26

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 ÅRSRAPPORT 2007-2008 JOHAN HOVDEDALEN GUVERNØR

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 ÅRSRAPPORT 2007-2008 JOHAN HOVDEDALEN GUVERNØR ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 ÅRSRAPPORT 2007-2008 JOHAN HOVDEDALEN GUVERNØR ROTARY SHARES Vi deler: - vår tid - våre midler - vår omtanke - våre ressurser ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Guvernør

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Årsrapport 2014 2015 JAN SVERRE HANSSEN GUVERNØR www.d2260.rotary.no

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Årsrapport 2014 2015 JAN SVERRE HANSSEN GUVERNØR www.d2260.rotary.no ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Årsrapport 2014 2015 JAN SVERRE HANSSEN GUVERNØR www.d2260.rotary.no LIGHT UP ROTARY TAKK TIL ALLE SOM HAR BIDRATT I ROTARYÅRET 2014-2015! RI-president Gary C.K. Huang

Detaljer

DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016

DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016 DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016 Distriktsguvernør Jon Ola Brevig www.d2260.rotary.no 1 Forord Kjære klubbpresidenter og tillitsvalgte i Distrikt 2260 Denne håndboken skal være et praktisk

Detaljer

DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016

DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016 DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016 Distriktsguvernør Jon Ola Brevig www.d2260.rotary.no 1 Forord Kjære klubbpresidenter og tillitsvalgte i Distrikt 2260 Denne håndboken skal være et praktisk

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 VIS VEI, GÅ FORAN HÅNDBOK 2006 2007 MORTEN BJERKAN GUVERNØR Kjære Presidenter! Velkommen til et nytt rotaryår. Rotary International Distrikt 2260 Guvernør 2006-2007 Morten

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290

ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Svein Aanestad, Distriktsguvernør 2006 2007 ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290 RI President William B. Boyds tema for rotaryåret 2006 2007 Rotary International D - 2290 ÅRSBERETNING

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290. Årsberetning 2007-2008

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290. Årsberetning 2007-2008 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 Årsberetning 2007-2008 Forsidebilde: Deltakere på Ryla 2008 23 ungdommer, DG Laila Lerum, president Anita Schumacher, Sandefjord øst RK RYLA - ansvarlig i D-2290, Ragnhild

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 2 Innhold 1. Verdenspresidenten... 5 2. Distriktsguvernørens årsrapport... 5 3. Distriktsorganisasjonen... 12 4. Rapporter fra AG-er... 13 4.1 Sogn og Fjordane...

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 DISTRIKT 2290

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 DISTRIKT 2290 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt Distrikt 2290 2290 Svein-Eirik Svein-Eirik Jensen Jensen Distriktsguvernør Distriktsguvernør 2014-2015 2014-2015 HÅNDBOK ÅRSMELDING FOR KLUBBENE DISTRIKT 2290 DISTRIKT 2290

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012-2013

ÅRSBERETNING 2012-2013 ÅRSBERETNING 2012-2013 Fra International Assembly 2012 Carl Falck vår eldste Rotarianer(106år) sammen med pres. Kent Plavnik Oslo RK og DGE Marianne. Deltagere på Handicamp juli/aug. 2012 PEACE Through

Detaljer

Rotary Distrikt 2260. Referat fra Distriktskonferansen i Rotary Distrikt 2260 11. og 12. september 2010

Rotary Distrikt 2260. Referat fra Distriktskonferansen i Rotary Distrikt 2260 11. og 12. september 2010 Rotary Distrikt 2260 Referat fra Distriktskonferansen i Rotary Distrikt 2260 11. og 12. september 2010 Konferansen fant sted på Thon Hotel, Ski, og foregikk fra kl. 08.30 til kl. 16.00 første dag og kl.

Detaljer

Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 - 1 -

Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 - 1 - - 1 - Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 Sammendrag Rotary er den ledende organisasjonen for samfunnsengasjerte ressurspersoner med ulik yrkesbakgrunn, som arbeider for å gagne andre! Det er søkt å bygge

Detaljer

HÅNDBOK FOR KLUBBENE I DISTRIKT 2250

HÅNDBOK FOR KLUBBENE I DISTRIKT 2250 HÅNDBOK FOR KLUBBENE I DISTRIKT 2250 Håndboken er revidert av Distriktsadministrasjon 2250, juli 2015 s. 1 av 33 Håndboken for klubbene i Rotarydistrikt 2250 Håndboken er et praktisk hjelpemiddel som vi

Detaljer

Rotary International Distrikt 2250 HÅNDBOK 2010-2011

Rotary International Distrikt 2250 HÅNDBOK 2010-2011 Rotary International Distrikt 2250 HÅNDBOK 2010-2011 1 INNHOLD 1. VERDENSPRESIDENTEN... 3 2. DISTRIKTSGUVERNØREN... 4 3. DISTRIKTETS MÅL OG VIRKEMIDLER... 6 LANGTIDSPLANEN... 6 MÅLSETTING OG VIRKEMIDLER

Detaljer

Guvernørens månedsbrev

Guvernørens månedsbrev Rotary Distrikt 2260 Guvernørens månedsbrev Nr 10 - april 2012 Guvernør 2011-12: Steinar Wøllo Kløfta Rotaryklubb Til distribusjon blant medlemmene Vær miljøbevisst og vurder nødvendigheten av å skrive

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Svein-Eirik Jensen Distriktsguvernør 2014-2015 HÅNDBOK FOR KLUBBENE DISTRIKT 2290 2014 2015

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Svein-Eirik Jensen Distriktsguvernør 2014-2015 HÅNDBOK FOR KLUBBENE DISTRIKT 2290 2014 2015 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Svein-Eirik Jensen Distriktsguvernør 2014-2015 HÅNDBOK FOR KLUBBENE DISTRIKT 2290 2014 2015 Innhold Side Velkommen til et nytt Rotary år, Guvernør Svein-Eirik Jensen

Detaljer

ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005

ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Nils-Petter Svanholm, Distriktsguvernør 2004 2005 ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005 Distriktsguvernør Nils-Petter Svanholm Service Above Self Rotary International D - 2290

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 2002 GUVERNØR ANDERS SKIPENES

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 2002 GUVERNØR ANDERS SKIPENES ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 2002 GUVERNØR ANDERS SKIPENES INNHOLDSFORTEGNELSE I. Verdenspresidentens motto og føringer Side 1 II. Distriktets målsetninger for året

Detaljer

2013/14 HÅNDBOK DISTRIKT 2310

2013/14 HÅNDBOK DISTRIKT 2310 2013/14 HÅNDBOK DISTRIKT 2310 Håndbok betegner en bok som inneholder grunnleggende eller sentrale fakta om et emne eller et fag, og som gjerne er organisert slik at den egner seg som en oppslagsbok, en

Detaljer

HÅNDBOK DISTRIKT 2310

HÅNDBOK DISTRIKT 2310 HÅNDBOK DISTRIKT 2310 2015-2016 Velkommen til Distrikt 2310s håndbok. Håndboken er et praktisk hjelpemiddel som vi håper skal lette det daglige arbeidet i klubbene. Her har vi samlet det vi mener er det

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL. Distrikt 2300 HÅNDBOK

ROTARY INTERNATIONAL. Distrikt 2300 HÅNDBOK ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2300 HÅNDBOK 2010-2011 Innhold 1. Guvernørens forord 2. RI - presidenten motto og logo 3. Rotary`s verdigrunnlag 4. Overordnede og konkrete målsettinger 5. Distriktets målsettinger

Detaljer

Distriktsmøte Lions MD 104 J

Distriktsmøte Lions MD 104 J Distriktsmøte Lions MD 104 J Rygge 5. april 2014 R Distriktsguvernør Jahn S. Engh Dagsorden: Konstituering. 1.1 Lions etiske norm 1.2 Minnestund for Lions-medlemmer som har gått bort i løpet av det siste

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Jessheim 5. april 2014 Arrangør: Lions Club Ullensaker Til tjeneste det gleder Side 1 av 68 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Rotary International Distrikt 2290. Årsberetning og regnskap 2003-2004. Finn Otterstad Distriktsguvernør

Rotary International Distrikt 2290. Årsberetning og regnskap 2003-2004. Finn Otterstad Distriktsguvernør Rotary International Distrikt 2290 Årsberetning og regnskap 2003-2004 Finn Otterstad Distriktsguvernør President Rotary International Jonathan B. Majiyagbe er født i Lagos og har en omfattende praksis

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Time to Share. Distriktskonferansen i Porsgrunn - september 2007

Time to Share. Distriktskonferansen i Porsgrunn - september 2007 Rotary Magasinet Time to Share 2007-2008 Distrikt 2290 Distriktskonferansen i Porsgrunn - september 2007 Foran Porsgrunn Rådhus og i den nye trappen, laget til byens 200 års jubileum, inntok rotarianere

Detaljer

2009 2010 Oppdatert 20.02.10

2009 2010 Oppdatert 20.02.10 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2280 Asbjørn Norberg Distriktsguvernør For året 2009-2010 ber jeg alle rotarianere å bidra til: Fremme anerkjennelse for Rotarys innsats og forbedre Rotarys omdømme. Øke antall

Detaljer

Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2009

Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2009 1 Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2009 DG Tor Leganger-Hansen 2008-09 Dette nr inneholder bl.a. TEMA: Rotary Foundation s. 8-9 Vellykket Intercitymøte Phf til Bjarte Hjelmeland Klimakrisen

Detaljer

Stjørdal Rotaryklubb. Fra 1961 til 2011

Stjørdal Rotaryklubb. Fra 1961 til 2011 Stjørdal Rotaryklubb Fra 1961 til 2011 17.06.2011 Forord I rotaryåret 2008-2009 ble det besluttet at 50-årsjubileet for Stjørdal Rotaryklubb skulle markeres sommeren 2011. Det ble samtidig besluttet at

Detaljer