Velkommen til Bydel Gamle Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Bydel Gamle Oslo"

Transkript

1

2 Før selve årsmeldingen begynner vil jeg gjerne ta dere med i et historisk tilbakeblikk hentet fra Aftenposten De andre historiene jeg har bruktunderveis er hentet fra bøkene «Løpet er aldri kjørt», Kristna Reftel, Verbum forlag 2006 «Tenk om», Kristina Reftel, Verbum forlag 2011 Velkommen til Bydel Gamle Oslo 2

3 Grønland. Bydelen ingen ville ha Grønland er Oslos mest uglesette bydel opp gjennom historien. Og fordommene blomstrer fortsatt. AV:erikhollie Publisert: 08.feb :44Oppdatert: 12.okt :19 Folket bodde det 7788 personer på Grønland. 51,1% hadde ikke innvandrerbakgrunn personer (40,3%) hadde ikke-vestlig bakgrunn. Resten hadde annen, vestlig bakgrunn. Somalia, Pakistan og Sverige er de tre største opprinnelseslandene. Kilde: Oslo kommune/utviklings- og kompetanse Utviklingen 1654: Vaterlands bro blir bygget. 1859: Grønland blir innlemmet i Christiania. 1860: Grønlands torg ble etablert som kvegtorg. 1869: Grønland kirke, politi- og brannstasjon og skole blir bygget. 1966: T- banen åpner. 1984: Første moské blir etablert. 1980/90: Byfornyelsen For nøyaktig 190 år siden, i 1820, risikerte Grønland å bli et eget område. Akerstaden skulle den hete. Hverken Christiania by eller Aker herred ville ha ansvaret for Grønland. De som bodde her skulle få «nødhjelp» fra Christiania og Aker, men utover det være en egen «fristad». Dette var en gedigen ansvarsfraskrivning. Grønland var en syndens pøl. Særlig Smalgangen, som lå langs Akerselva og Lakkegata, var den mest usle gaten på hele Grønland. Området ble for plagsomt for Christiania, som heller ikke følte noe eierskap til bydelen. Den lå jo i Aker herred, forteller historieformidler Leif Gjerland. Det ble ikke noe av fristaden og i 1859 ble Grønland innlemmet i Christiania. Ikke moralpoliti. Det er fra 1800-tallets Grønland og Vaterland at begrepet «å bli bondefanget» oppsto. Bøndene kom til byen med kveg som skulle selges. Plankeselgere tilbød borgerskapet materiale til husbygging. Da de hadde solgt unna, var de stinne av penger og oppsøkte alle skjenkestedene og bordellene. Historiene om bønder som våknet opp med bondeanger og tomme lommebøker er mange. Noe moralpoliti, slik vi har lest om den siste måneden, fantes ikke på den tidens Grønland, og dersom det hadde eksistert, er det tvilsomt om det hadde hatt noen betydning. Men noen reddende engler fantes. Frelsesarmeen hadde sitt første hovedkvarter her, og i nabolaget holdt avholdsbevegelsen til. På starten av 1900-tallet dukket islandske Olafia Johannesdottir opp. Hun kastet seg inn i kampen mot prostitusjonen. Etterhvert ble hun en av byens mest kjente kvinner. Hun drev oppsøkende arbeid blant byens mest forkomne kvinner. De fleste var gatejenter med alvorlige kjønnssykdommer. Olafia slo seg ned i det verste strøket, Smalgangen, åpnet sitt hjem for de prostituerte og ga dem mat og pleie. Det er reist en egen statue av henne i Vaterlandsparken. Grønlands historie starter imidlertid flere hundre år før Olafia begynte sin virksomhet. Det som i dag heter Grønland og Grønlandsleiret utgjorde på middelalderen Oslos strandlinje. Størsteparten av det vi i dag kjenner som Grønland lå nemlig under vann på 1600-tallet. Da rivingen av den gamle bebyggelsen på Enerhaugen startet på 1950-tallet fant man i husveggene jernbolter som var brukt til fortøyning av båter. Da vannstanden sank, sagmuggen fra sagbrukene forurenset Akerselva og den gamle vollen rundt Christiania ble spadd ut i Bjørvika, oppsto det grunnlag for dyrkbar jord med grønne enger. Da ble det naturlig å kalle bydelen Grønland. Den ble en vestlig forstad til Oslo by frem til bybrannen i Året etter startet byggingen av Christiania som ny hovedstad i vest. Grønland ble liggende utenfor den nye bygrensen langs Akerselva. Byens viktigste gjennomfartsåre gikk gjennom Grønland. Den eneste broen som på den tiden fantes over Akerselva var Grünerbrua på Grünerløkka. Det var en tungvint 3

4 omvei for å komme inn i Christiania og derfor ble Vaterlands bro bygd i Da tar boligbyggingen av. Som en konsekvens av at broen ble bygget, ble det bebyggelse på begge sider av gaten. På den tiden var Grønland avgrenset mellom Akerselva og Tøyenbekken. Dette området tilhørte Akershus slott. Soldater, håndverkere, ammunisjonsprodusenter med koner og barn, og kvinner som sjauet stein og jord til festningen, bosatte seg her, forteller historiker Tore Vigerust. Borgerskapet Fra da av, og 100 år frem i tid, bodde det arbeidsfolk og håndverkere på Grønland. Rundt år 1700, da staten selger unna tomtene, bodde det personer der. Den største veksten kom da Grønland ble en del av Christiania. Allerede før det skjedde ting. Murgårder ble bygget rundt Ved Vaterlands bro bor det velstående borgere i flotte gårder. De som har råd til å bygge er borgerne og velstående håndverkere. Arbeiderklassen er leietagere. De har ikke råd til å bygge selv, sier Vigerust. 100 år senere, da forfallet på gårdene startet, flyttet sannsynligvis den siste rest av borgerskapet vekk fra Grønland. I 1869 ble Grønland kirke ferdigbygd og omtrent samtidig sto politi- og brannstasjonen ferdig. Det gjorde også Fernanda Nissens skole, hvor forskningsstiftelsen Fafo holder til i dag. Maktbygg Leif Gjerland har en teori om hvorfor disse byggene ble anlagt i grenseområdet mot Gamlebyen. Man skulle begynne å bygge Gamlebyen. Grønland har et dårlig rykte, mens Gamlebyen har en helt annen verdighet, med blant annet bispemakten. Så bygger man en mur av offentlige maktbygninger. Den skulle stoppe Grønlands dårlige rykte. Grønland torg ble etablert i 1864 og ble kanskje det viktigste stedet for handel med jordbruksvarer. «Kutørjet» ble det kalt, og de som drev bølingene med kveg gjennom gatene på vei mot torget var «kutørjgutta». Disse var hyppige gjester i bydelens mange danselokaler og vertshus, blant annet på Olympen restaurant, eller «Lompa» på folkemunne. Innvandrerne kommer Etter andre verdenskrig skjedde det store forandringer på Grønland. I 1966 kom T-banen og på 80- tallet ble byfornyelsen gjennomført. Til tross for kraftige protester ble gamle bygninger revet, andre ble rehabilitert og nye boligbygg reist. Tidlig på 70-tallet kom de første arbeidsinnvandrerne, særlig fra Pakistan. En grunn til at de kom til Grønland var nok resultat av en politisk prosess. Det var ingen overordnet plan om at man skulle plassere dem der, men mange ulike aktører i det offentlige har hver for seg truffet beslutninger som førte til denne konsentrasjonen. Det henger også sammen med forfallet som skyldes husleiereguleringen. På midten av 70-tallet kunne du leie en leilighet for 30 kroner måneden. Da hadde leieprisen ligget stille siden 30-tallet. Gårdeieren fikk ikke mer inn i leie enn han trengte for å skifte lyspærer. Ingen gjorde noe med gårdene. Mye sto helt uten vedlikehold i år frem til saneringen, sier Vigerust. Fordommer Mange planer har vært lansert for utbygging på Grønland. 20-etasjers blokker skulle bygges på Grønland torg. Skyskraperlandsby var en annen idé. Ett bygg ble resultatet: Postgirobygget. Skyskraperplanene blir forkastet på 70-tallet. Da kom de moderne byggene som ligger på Grønland i dag. Etter byfornyelsen har statusen til Grønland steget noe i folks bevissthet, sier Leif Gjerland. De grønne pustehullene i bydelen blir borte. Mange single, unge mennesker bosetter seg på Grønland, men når de får barn flytter de. I tillegg holder moralpolitiet og innvandrermiljøet til i nærheten. Folk vil at ungene deres skal gå på skole med norske elever. Faren er at Grønland blir de single og de unges bydel. Hvorfor har vi så mange fordommer mot bydelen? Vi er fulle av dem. Som folk fra vestkanten som tror mer enn de vet, og følgelig skyr Grønland. De tror at der er det jo bare farlig! Det hjelper ikke at vi skriver at alt er bra på Grønland. Det bildet blir ødelagt hvis det dagen etter skjer et drap. Nei, folk må komme hit å lukte, føle og se, sier Gjerland. 4

5 Som dere ser av avisartikkelen er bydel Gamle Oslo en bydel med en lang historie i forhold til utfordringer av mange slag. Det er i dag en bydel med mange muligheter til tross for, eller kanskje på grunn av det den har vært i gjennom. Flere aktører er på banen i forhold til å legge til rette for at bydelens befolkning, spesielt barn og unge, skal få trygge omgivelser og gode oppvekstvilkår. Vi kunne også lese i artikkelen at Frelsesarmeen var tidlig inne for å trø hjelpende til sammen med andre aktører. Det har vært menighetsarbeid og arbeid blant rusmisbrukere på Grønland helt fra Frelsesarmeen kom til Norge for 125 år siden, i Som en del av nettverket med hjelpende hender, bestemte Frelsesarmeens barne- og familievern i 2010 for å åpne en avdeling med Home-Start Familiekontakten i bydelen. Driften ble fullfinansiert i 3 år av Liv Ulvens legat, og kontorer hadde Frelsesarmeen allerede i bydelen. Høsten 2012, fikk Home-Start flytte til et kontor på helsestasjonen på Grønland. Nærhet til både familier og de som jobber tettest med barna førte til at et allerede godt samarbeid har blitt videreført og styrket. Vi ser at sammen kan vi gi et bedre nettverk, på grunn av fantastiske frivillige som stiller opp på ettermiddagstid og i helger 2-4 timer i uken. Mange familier opplever at de har et lite sosialt nettverk. Folk flytter oftere, og mange barn vokser opp med bare en av foreldrene. Småbarnsfasen er en krevende periode for de fleste. I en slik situasjon kan en familiekontakt være en samtalepartner og en person som avlaster foreldre. Vi ser at mange familier kunne hatt behov for noe mer enn HSFs tilbud med 2-4 timer i uken, i ca et halvt år. Likevel opplever vi at tiden med HSF kan gjøre underverker når familier blir sett, hørt og støttet i å mestre situasjoner som har oppstått. Vi ser at foreldre kan løfte hodet og senke skuldrene fordi de har fått et voksent menneske å snakke med. 1. Home-Start som organisasjon Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram som baserer seg på frivillig innsats. Home-Start ble etablert i England i 1973, og kom til Norge i I Norge ble det opprettet et nasjonalt kontor i Kontoret har nå to hele stillinger. Nasjonal koordinator leder Home-Start Familiekontakten Norge (HSFN), og har ansvaret for oppfølging av de 33 avdelingene som allerede finnes i Norge. I tillegg arbeider nasjonalt kontor kontinuerlig for etablering av nye avdelinger og bistår disse i etableringsfasen. Home-Start Worldwide (HSW) følger pr. i dag opp 23 land som er godkjent for å drive og ser til at de følger opp de prinsipper og metoder tidligere Home-Start International (HSI) har utarbeidet. 5

6 2. Visjon og formål Home Start Familiekontakten avdeling Gamle Oslo ønsker å bidra til at familier ser hverandre på en god måte og opplever at alle i familien er verdifulle, i kraft av å være seg selv og i møte med andre mennesker. Vi ønsker å være en positiv tilrettelegger for nettverksstyrking, slik at både våre familier og familiekontaktene blir bevisst sin styrke i rollen som medmennesker i hverdagen, i sin egen familie og i nabolaget. For å få til dette ønsker vi å: Motivere frivillige til å bli familiekontakter Motivere familiekontaktene til å være aktive Legge til rette for at Home-Start familier kan møtes og bygge nettverk på tvers Legge til rette for at familier, både barn og voksne, føler seg sett, hørt og at vi går sammen med dem et stykke på veien. Hjelpe familier som ønsker det eller trenger det inn i andre tilbud slik at hverdagen kan bli positivt forandret for både liten og stor. Kanskje kan vi være litt som i denne historien om spilt melk Spilt melk En fremgangsrik forsker som hadde gjort flere banebrytende medisinske oppdagelser, ble spurt av en reporter hva det var som gjorde han så fremgangsrik. Hva var det som gjorde at han klarte å tenke så mye mer kreativt og nyskapende enn andre? Han svarte at han gjettet på at det helt og holdent skyldtes hans mor, og en hendelse fra barndommen. Så fortalte han om en gang han var to-tre år gammel. En dag skulle han bære en melkekartong fra kjøleskapet til spisebordet. Halvveis mistet han taket og sølte all melken ut på gulvet. Moren hørte dunket og kom inn og så hva som hadde skjedd. Men i stedet for å kjefte på ham, kikket hun på gulvet og sa: «Jeg tror aldri jeg har sett en så fantastisk melkedam. Den er større enn alle jeg har sett tidligere, og den renner virkelig til alle kanter. Nå er skaden allerede skjedd. Vil du leke litt i rotet før vi rydder?» Klart han ville det. Etter en stund sa moren: «Du vet, hver gang du roter sånn som dette, så må du til slutt rydde opp etter deg. Vi kan bruke et håndkle, en mopp eller en svamp. Hva liker du best?» Han valgte svampen og så gjorde de det rent sammen. «Dette er egentlig ikke noe annet enn et mislykket eksperiment i hvordan man helst skal bære en melkekartong. La oss gå ut i hagen og se om du kan finne en måte å bære en flaske full av vann uten å søle.» En stund senere hadde han lært seg å holde flasken med begge hendene, nesten øverst så han ikke mistet balansen. Forskeren forklarte at det var der og da han skjønte at det å ta feil ikke var noe farlig. I stedet er det en mulighet til å lære seg noe nytt. Så spilt melk trenger sannelig ikke være noe å gråte over! (Hentet fra boken «Tenk om», side 92-93) 6

7 3. Målgruppe Avdelingen har som alle andre Home-Start avdelinger som hovedmål å hjelpe familier med minst ett barn under skolealder. Likevel ser vi at målgruppen er ulik fra avdeling til avdeling. Bydel Gamle Oslo er den bydelen i Oslo som har flest barnefødsler i året. Når barna begynner på skolen er nummeret halvert, fordi de som har mulighet ofte har flyttet ut av bydelen. I tillegg er det den bydelen i Oslo med flest barn med spesielle behov. Vi har kontakt med avdelingene som har prosjektmidler i forhold til dette, og det er mulig dette har tatt noe av for tilsøkingen til avdelingen i forhold til hjelp til disse familiene, da de ikke har vært overrepresentert i statistikken hos oss. Familier med aleneforsørgere og familier med minst en av foreldrene med minoritetsspråklig bakgrunn har i stor grad preget arbeidet i Vi har sett at disse familiene ofte har lite nettverk, fordi slekt og nære venner bor langt unna. Arbeidsoppgavene for våre frivillige har vært alt fra å lese brev og hjelpe til å oversette fra norsk byråkratispråk til forståelig norsk, til å lage middag sammen til bare å komme til ferdig dekket bord og være sammen en kveldsstund. Mange familier ønsker også besøk i helgene da det er da de føler seg ekstra ensomme. Det har gjennom året vært knyttet bånd til de fleste som har ønsket hjelp, enten det har vært lite nettverk, akutte behov eller kronisk syke barn som har vært bakgrunnen for kontakten. Avdelingen ønsker å se på muligheter for å hjelpe alle som tar kontakt, men ser at noen må prioriteres før andre da situasjonen i familien tilsier at det er påkrevd. Kanskje kan vi være de ekstra kreftene Hvor går grensen for kreftene våre? En liten jente hadde tilbrakt hele formiddagen på stranden. Den gule bøtta, plastspaden og bilen med lasteplan var redskapene hun brukte til å bygge sitt aller fineste sandslott. Og stort hadde det blitt. Nå var turen kommet til vollgraver, veier og tunneler! Jenta gravde og gravde med lekespaden da hun plutselig støtte på en stor stein. Steinen lå midt i veien for den brede vollgraven som skulle beskytte slottet. Hun anstrengte seg lenge og vel for å grave opp steinen og flytte på den. Men hvor mye hun enn kjempet, klarte hun ikke å røre den en eneste centimeter. Steinen lå der den lå. Til slutt satte hun seg ned og gråt, både fordi hun var sliten og sint. Hva skulle hun gjøre nå? Hele sandslottet føltes plutselig ødelagt. Da kom jentas morfar gående. Han ble naturligvis bekymret over tårene. «Hva er det som har skjedd?» spurte han og løftet barnebarnet opp på armen. «Jeg klarer ikke flytte den store steinen som ligger i veien for vollgraven» hikstet hun. Morfar satte jenta ned på stranden igjen og satte seg på huk. «Men hvorfor brukte du ikke alle kreftene dine?» spurte han vennlig. «Det gjorde jeg, det så!» svarte jenta. Nå gråt hun enda mer. Synes ikke morfar at hun hadde prøvd nok? Nei, vennen min, det gjorde du ikke» sa han. «Du ba ikke meg om hjelp.». Med disse ordene tok han bort stienen, slik at jenta kunne bygge ferdig slottet. (Hentet fra boken «løpet er aldri kjørt», side ) 7

8 4. Organisering av avdelingen 4.1 Driftsansvarlig Frelsesarmeens barne og familievern står ansvarlig for driften gjennom legatmidler fra Liv Ulvens legat. 4.2 Personalsituasjonen Liv Berit Alvestad Tveito er ansatt i 50% stilling 4.3 Styret og referansegruppen Styret: Frelsesarmeens barne- og familievern har eget styre som også har det organisatoriske ansvaret for avdelingen Home-Start Familiekontakten Gamle Oslo Dette styret består av: Lindis Evja, styreleder, leder for Frelsesarmeens sosialtjeneste Anne-Dorthe Nodland Aasen, nestleder, Margaret Letnes, FA-representant Thorleiv Valen, FA-representant Anders Skoland, FA-representant Karine Hanoe, ansattes representant Anne Hernes Hjelle, seksjonsleder, sekretær May Lisbeth Johansen, faglig leder institusjon og fosterhjem Vigdis Bunkholdt, FA-representant Martha Maria Espeseth, FA-representant Referansegruppe: I avdelingen Gamle Oslo har vi med oss mennesker som jobber og er engasjerte i forhold til å gi barn og unge en god oppvekst. Referansegruppen har i 2012 bestått av: Mehrdad Ganji Enhetsleder Familiehuset bydel Gamle Oslo Ann- Loise Gustavson, Ledende helsesøster Bydel Gamle Oslo Nora Kinch Schjold, Leder Fagsenteret bydel Gamle Oslo Jorun Bakken, Fagkonsulent Frelsesarmeens barne- og familievern Vi jobber med å få en representant i fra Barnevernstjenesten, men de har enda ikke vært noen tilstede fra denne enheten. 8

9 5. Økonomi 5.1 Lønnsmidler Har i sin helhet i 2012 blitt dekket gjennom legatmidler fra Liv Ulvens legat 5.2 Driftsmidler Har i sin helhet i 2012 blitt dekket gjennom legatmidler fra Liv Ulvens legat 5.3 Legatmidler o.a. Hele driften og lønn har vært betalt av legatmidler fra Liv Ulvens legat. I tillegg har Gjensidigestiftelsen bidratt til en hyggelig julefeiring for mange av mine familier med lav inntekt og liten mulighet for å gjøre det lille ekstra. Dette ble en positiv overraskelse for mange hjem og mange barn og foreldre viste stor takknemlighet over bidraget. Gjennom Gjensidigestiftelsen fikk vi hjulpet 90 barn og unge med ullklær fra Janus. I tillegg fikk flere en god opplevelse, leker eller andre ting de kunne glede seg over i julehøytiden. Som en far sa: «En stor takk til dere. Bekymringene ble mye mindre i år, og barna har storkost seg. Jeg trengte ikke å kjøpe noen ekstra julegaver, for de fikk så mye fra Frelsesarmeen og Home-Start». Og her, en annerledes historie om verdi Femhundre kroner En foreleser innledet seminaret med å vifte med en femhundrekronersseddel. «Er det noen som vil ha denne?» spurte han. Noen så tvilende ut- hadde han virkelig tenkt å gi bort femhundre kroner sånn helt uten videre? Men de fleste rakte uten å nøle en hånd i været. De hadde jo ingenting å tape. «Okei,» fortsatte foreleseren. «det er mange som vil ha seddelen. Men hvis jeg gjør sånn da?» sa han og krøllet seddelen sammen til en liten ball. «Er det noen som vil ha den nå?» Fortsatt var det en skog av opprakte hender i salen. «Et siste spørsmål,» sa foreleseren. «vil dere ha seddelen selv om jeg gjør dette?» Han kastet seddelen på gulvet, tråkket på den og tok den opp igjen. Nå var den skrukkete, skitten og litt ødelagt. Men hendene ble fortsatt rakt i været. «Nå har dere lært dagens første lekse,» sa foreleseren. «Uansett hva jeg gjorde med de femhundre kronene, så ville dere fortsatt ha dem. Hvorfor? Jo, fordi seddelen ikke tapte noe i verdi, uansett hva jeg gjorde med den. Dere er som pengesedler. Dere kommer til å bli herjet med av livet en eller annen gang, dere kommer til å få riper og hakk. Men dere blir ikke mindre verdt. For menneskene rundt dere er dere uvurderlige. Menneskeverdet deres kommer ikke fra det dere gjør eller vet- men fra hvem dere er.» (Hentet fra boken «Løpet er aldri kjørt», side 58-59) 9

10 6. Kurs, konferanser og samlinger 6.1 Kurs, konferanser og samlinger for koordinator Deltatt på samlinger for koordinatorer i Oslo. Deltatt på HSF Norges samling for koordinatorer i Sør-Norge som i 2012 var på Røa. Deltatt på koordinatorsamling for hele landet som i 2012 var på Olavsgård Deltatt på koordinatorsamlinger for nettverket i Frelsesarmeens Home Start Deltatt på kurs og konferanse med Frelsesarmeens barne og familievern 6.2 Kurs, konferanser og samlinger for familiekontakter To kurs for frivillige som ønsker å bli familiekontakt, begge på våren, et på dagtid og et på kveldstid. Kurset på kveld ble holdt sammen med Home-Start avdeling Østensjø, selv om vi hadde tenkt å ha det med alle tre Frelsesarmeavdelinger i Oslo. Det ble så mange påmeldte at vi måtte dele oss. Jeg valgte å kjøre ett kurs på dagen også på våren, da det var flere som kunne på dag, og ikke på kveld av de som meldte seg. Vi ser at det er og inspirerende å være to koordinatorer sammen og at det er hyggelig for nettverket at det er flere på kurs. Invitert til fun, food and friendship siste kurskveld for gamle familiekontakter for å ønske de nye velkommen, med stor suksess. Det at de som allerede er familiekontakter blir invitert til å feire de nye, er hyggelig og nettverksskapende. Vi har gode tilbakemeldinger på at familiekontaktene føler seg godt ivaretatt med å få møte de andre kontaktene jevnlig. Invitert til sommeravslutning. I 2012 leide vi suppebussen til Frelsesarmeen, en kafébuss, som til daglig deler ut suppe til gatas folk i Oslo. Vi gikk en liten runde på Grønland der Frelsesarmeen har mye av sitt arbeide, før vi kjørte avgårde til Ekeberg og så på utsikten mens vi spiste suppe. Dette var også felles for alle frivillige, men vi hadde to kvelder fordi vi var så mange påmeldte. Været var også godt, og stod i stil til de smilende fornøyde familiekontaktene da kvelden var over. Invitert til samling for alle familiekontaktene i Sør- Norge på Gamle Logen i regi av HSF Norge. Flere hadde hatt lyst å delta, men mange av mine frivillige har jobb på dagtid, så det ble vanskelig å ta fri fra. De som kom var strålende fornøyd. Invitert til høstmiddag for de frivillige i Gamle Oslo. Flere av min frivillige er uten hjemmeboende familie, og synes det var hyggelig å få en kveld på en av de lokale restaurantene på Grønland. God stemning og et godt og uformelt møtepunkt for alle som ville delta og hadde tid. Vi var i alt 9 personer som koste oss en kveld i oktober. Invitert til juleavslutning med middag og julekonsert sammen med bydel Østensjø Ca 25 personer samlet seg og spiste middag og hadde en hyggelig stund med livlig prat, konsert med god stemning noen kveldstimer i desember. 10

11 7. Arrangementer for familier og familiekontakter Vi ser at nettverksskapende arbeid er en viktig del av Home-Start Familiekontaktens arbeid, Likevel er det vanskelig å få dette til uten at det blir lagt opp til litt ekstra arrangementer. Vi har vært heldige i avdelingen å få midler både fra Gjensidigestiftelsen og Frelsesarmeen til å drive nettverksskapende arbeid gjennom aktiviteter og tilbud. Vi ser at det tar tid å bygge nettverk. Vi tenker derfor at ved å ha noen aktiviteter som går igjen år etter år, vil man kanskje kunne bygge opp et nettverk der man kanskje vil møte naboer og etter hvert venner, som kan bidra til økt nettverk. Juletrefest I begynnelsen av januar 2012 arrangerte avdelingen, sammen med Østensjø og Nordre Aker. juletrefest/nyttårsfest for familier og familiekontakter. Ca 100 barn og voksne hadde en fin ettermiddag med pølsespising, gang rundt juletreet og selvfølgelig julenisse med pose. For mange av familiene var dette første gang de hadde vært på juletrefest, og smilene satt løst hos både barn og voksne. Vinteraktivitetsdag I mars inviterte vi til aking og skigåing ved Skullerudstua. En fin gjeng med barn og voksne fikk oppleve gleden av å ake, prøve ski og steke pinnebrød for første gang. Siden når familiene møtes sier de husker du da vi akte for første gang i mitt liv. Det ble helt klart en merkedag for mange av de voksne med utenlandsk opprinnelse! Sommeravslutning Vi inviterte til sommeravslutning sammen med familier i bydel Østensjø. Vi samlet oss ved Nøkkelvann og grillet og løp i skogen. Litt bading ble det også for de som våget seg uti. En herlig lørdags ettermiddag med avslappede foreldre i god prat rundt bålet. Familiespeiderleir. Koordinator for avdelingen er speider og skulle på speiderleir, der det også var invitert til at familier kunne delta i egen underleir. Gjennom legatsmidler fra Frelsesarmeen fikk vi mulighet å ha med 27 barn og voksne som fikk bo i telt, og delta på en skikkelig speiderleir. Som en mamma sa i etterkant: «Hadde du prøvd å fortelle meg hva jeg gikk til, hadde jeg aldri i verden blitt med, men nå angrer jeg ikke ett sekund». Vi ble en multikulturell sammenspleiset gjeng der humor og alvorsprat gikk hånd i hånd. Ferietilbud til barnefamilier Frelsesarmeen har gjennom flere år hatt leir for barnefamilier som ikke har mulighet til å komme på ferie. Situasjonen i Gamle Oslo er at flere familier ikke har vært på ferie på flere år. Det er derfor et kjærkomment tilbud at familier kan søke og bli med på leir 5 dager om sommeren. Flere av familiene nøt dager på Jeløy Folkehøgskole, der alt var dekket og klart for dem. Takknemlige barn og takknemlige voksne smilte og deltok i ulike aktiviteter gjennom dagene vi delte. Juleverksted Første søndag i advent inviterte vi til juleverksted og tenning av julegrana sammen med Østensjø. Vi hadde pepperkakebaking, julekortlaging, tegning og leking før julegrøten kom på bordet. Kl 16 gikk vi til Oslo sentralstasjon for å gå i fakkeltog opp til universitetsplassen og tenne julegrana. En hyggelig førjulsaktivitet for liten og stor, selv om kulda bet hardt i nesa under tenningen av grana. Materialet og maten ble en mulighet vi fikk da vi fikk penger fra Gjensidigestiftelsen. 11

12 8. Andre tilbud til familiene Da vi jobber nært opp mot Frelsesarmeen Grünerløkka både frivilligsentral og korps (menighet) får våre familier tilbud om aktiviteter som skjer for familier der. Babysang, småbarnssang og Dirridam er sanggrupper med mat, enten lunsj, eller middag og kveldsmat. Det sosiale nettverket er viktigere enn selve sangen, men det å gi familier sang som redskap de kan ha med seg til sine hverdagssituasjoner om det er lek, pusse tenner eller legge seg er også en viktig del. Familiespeiding er et fint tilbud til å være ute med andre familier som har barn i samme alder, og turene er lagt opp for at de minste og hele familien skal oppleve mestring og bli glad i naturen. «Nettverkssenteret Sammen» er også en del av Frelsesarmeens barne- og familievern i bydel Gamle Oslo. De har tilbud til barn og familier i samme alder som HSF. De hadde i 2012 nettverkskafé for familier og kurs med samfunnsfokus for kvinner som var hjemme på dagtid. Vi samarbeider om vi ser at noen av våre familier kan ha glede av den andres tilbud. Jeg har gitt tilbudet til noen av mine familier, men de har takket nei og hatt andre ting de dagene det var aktuelt. Frelsesarmeens slumstasjon har også vært en god samarbeidspartner i året som har gått. De har jobbet ut et aktivitetskort for barnefamilier i Oslo, med tilbud om gratis inngang eller sterkt reduserte priser på aktiviteter i nærområdet. Dette har vært et kjærkomment tilbud til familier som til vanlig blir stående utenfor kulturtilbud og opplevelser fordi pengene ikke strekker til. I tillegg har slumstasjonen stilt opp med økonomisk råd og veiledning, og mat til jul til flere av mine familier. Dette har vært til uvurderlig hjelp for de familiene som sliter for å få endene til å møtes. Gjør det likevel Mennesker er ofte sta, illojale og egoistiske tilgi dem likevel. Hvis du er generøs, vil du kanskje bli anklaget for egoistiske motiver vær generøs likevel. Hvis du er fremgangsrik, vil du få falske venner og ekte fiender- vær fremgangsrik likevel. Hvis du er ærlig og oppriktig, vil mennesker kanskje utnytte deg- vær ærlig og oppriktig likevel. Det du har brukt år på å bygge opp, kan noen andre rasere på en natt- bygg likevel. Hvis du finner fred og lykke, vil kanskje noen bli misunnelig- vær lykkelig likevel. Det gode du gjør i dang, vil kanskje være glemt i morgen- gjør det gode likevel. Selv om du gir verden det beste du har, er det kanskje ikke nok- gi det beste du har likevel. For til syvende og sist er dette en sak mellom deg og Gud- det var faktisk aldri en sak mellom deg og dem. Mor Teresa Hentet fra boken «Løpet er aldri kjørt»side

13 9. Aktiviteten 9.1. Forberedelseskurset Antall frivillige på kurs vår 4+3 Antall frivillige på kurs høst 0 Antall nye familiekontakter i år 3 Kommentarer: Vi hadde to kurs, et på dag og ett på kveld våren Flere av disse var usikre hele kursperioden, men valgte å fullføre kurset likevel. Et par av de valgte også å prøve seg i familie, men det kom ting til i deres livssituasjon som gjorde at de valgte å trekke seg fra HSF. Derfor sitter jeg igjen med bare 3 av potensielt 7 nye kontakter. På høsten jobbet jeg mer med å få samlet de kontaktene jeg allerede har i staben, da den avdelingen jeg pleier å ha kurs sammen med heller ikke skulle ha kurs. 9.2 Familiekontaktene Pensjonist 2 Hjemmeværende 2 Yrkesaktiv 8 Student 1 Annet Alder over 60 år 5 Alder år 3 Alder år 5 Antall aktive familiekontakter som har vært i familier eller som har ventet på 13 oppdrag i år? Kommentarer: Det er noen kontakter som kan ta på seg hva som helst av familier, og andre som har litt restriksjoner i forhold til hva man får til. Tallet på 13 kontakter er derfor hentet utfra ønsket om at de vil fortsette å være en del av Home-Start Familiekontaktens nettverk, og vente på å få en familie. Det er 2 av disse som ikke har vært tilgjengelig før helt på slutten av året, men jeg teller de med fordi de har ytret ønske om å være aktive fra våren Familiene Gifte / samboere 4 Aleneforsørgere 10 Norske 6 Minoritetsspråklige 6 Antall nasjonaliteter 13 Blandet ekteskap 2 Familier totalt 14 Antall barn til sammen i familiene 31 Barn 0-2 år 12 Barn 2-6 år 13 Barn over 6 år 6 Kommentarer: Det er noen familier med barn med foreldre fra to nasjonaliteter som aldri har vært samboende. Disse har jeg ikke skrevet opp, men de gir utslag i antall nasjonaliteter. 9.4 Hva slags familier er vi inne i. Koordinators vurdering Her kan samme familie regnes flere steder 13

14 Avlastning / sliten 4 Foreldrestøtte 14 Manglende / dårlig fungerende nettverk 12 Psykiske belastninger 4 Foreldres sykd. /funksjonsnedsettelse 3 Funksjonsnedsatte/kronisk syke barn som er i etnisk norske familier Funksjonsnedsatte/kronisk syke barn som er i minoritetsfamilier Funksjonsnedsatte/kronisk syke barn som er i blandet ekteskap Barns sykd. /funksjonsnedsettelse Kommentarer: Med tanke på at bydelen er den bydelen i Oslo med flest barn med funksjonsnedsettelse synes jeg statistikken ikke er representativ. Det kan skyldes at kommunen har bra opplegg selv for familier med utfordringer av det slaget, eller det kan skyldes at de andre HSF avdelingene som har dette som hovedområde tar noe av belastningen. 9.5 Henvendelsene / hvem tar kontakt Familien 10 Helsestasjon 4 Barnehage Familievern Psykisk helsevern Barnevern PPT Div. flyktninginstanser Andre Kommentarer: Familien har tatt kontakt etter at de har blitt anbefalt av helsestasjon, fastlege eller barnevern. Derfor har jeg fått lite kontakt fra disse instansene, men det har hendt de har ringt og drøftet saker så jeg vet at det kommer en familie snart. Jeg ser også at etter jeg fikk kontor på helsestasjonen er kontakten og videreformidlingen fra disse økt. 9.6 Varigheten av kontakten pr mnd mnd. 6 Over 12 mnd. Besøk hvor familiekontakt ikke ble satt inn 3 Familier på venteliste pr Kommentarer: Grunnen til at noen av familiekontaktperioden har vært lenger har vært at det har oppstått noe i familien, eller at det har tatt veldig lang tid å komme til et tillitsforhold, selv om alt har vært frivillig fra starten av. Vi har i de lengre periodene vært i samtaler med den frivillige og familien om hvordan det går og når vi skal avslutte. Det er noen ganger vanskelig å finne en rett match, da de frivillige i periodevis ikke har tid eller kapasitet til å ta akkurat det familien spør om. Flere familier har tatt kontakt i forhold til følging til skole/barnehage over en kort periode da omsorgspersonene har vært akutt syke. Dette har vi måttet si nei til. 9.7 Familienes kontakt med det offentlige (utenom helsestasjonen) Har kontakt med hjelpeapparatet 3 14

15 Kontakt ble opprettet etter at HSF kom inn 1 Hvilken instans Får mer avlastning fra barneverntjenesten Kommentarer: Det har vært god kontakt med barnevernstjenesten i de familiene som allerede har kontakt med disse. Det har hent at de har tatt kontakt med oss for å høre hvordan det går med familien. Vi har også kunnet spørre barnevernet til råds når det har vært behov for dette Andre aktiviteter knyttet til avdelingen. Som nevnt tidligere i årsmeldingen har vi sangstund for barna gjennom Frelsesarmeen på Grünerløkka. Dette er på koordinators fritid, og familiene blir invitert på lik linje som de andre familiene i området. Det er likevel et bevisst valg å inviterer familiene til noe mer enn bare å få familiekontakt hjem til seg, da det er et viktig redskap i nettverksbyggingen. Aktiviteter (ikke enkeltarrangementer) i tillegg til besøk i hjemmet Sang og mat for liten og stor Antall familiekontakter som deltar 3 Antall familier som deltar 6 Antall barn 15 Hvor mange minoritetsspråklige familier 4 Hvor mange kronisk syke / nedsatt funk. evne Samarbeidsfora 10.1 Offentlige etater / instanser Som jeg har vært inne på tidligere, har vi et nært samarbeid med helsestasjonen på Grønland, Barneverntjenesten og Familiehuset. Jeg ser at det ligger mye muligheter for videre samarbeid her, etter hvert som avdelingen er blitt samlokalisert med helsestasjonen Andre organisasjoner Frelsesarmeen har vært til god hjelp og nødvendig i noen deler av arbeidet, og ikke bare som drifter av avdelingen. Det har vært godt å kunne hjelpe familier et lite stykke ekstra på grunn av de kontaktene avdelingen allerede har med organisasjonen. Når du hjelper en annen oppover fjellet, Bestiger du det samtidig selv. Hentet fra «løpet er aldri kjørt» side

16 11. Tilbakemeldinger fra hjelpeapparatet Generelt sett positive i alle kanaler avdelingen har vært representert i. De sier det er en god tanke å vite at det finnes noen som går de ekstra stegene det ikke ligger til rette for i det offentlige hjelpeapparatet. 12. Sitater fra familier og familiekontakter «Du vet, Home-Start er ikke en hjelp for familiene, vet du. Det er en hjelp for meg det, så jeg kan få utløp for mitt bestemorbehov, når ikke mine egne barn er klar enda!» sagt med smil om munnen av en fornøyd familikontakt «Tenk at det bodde en så herlig familie bare ti minutter unna meg som jeg aldri hadde møtt om det ikke var gjennom Home-Start» fornøyd familiekontakt «Jeg vet ikke hvordan det hadde gått med oss om det ikke hadde vært for dere, englene våre» fornøyd mamma. «Endelig kan jeg bli hentet tidlig i barnehagen også», jente som pleide å bli hentet blant de siste, da mor var alene om omsorgen og jobbet sent. 13. Rekrutteringsarbeid og mediekontakt De fleste av våre frivillige kommer gjennom annonse i Aftenposten. Dette har vist seg til nå å være den beste rekruteringsmåten for oss. Noen kommer også gjennom at de har blitt fortalt av andre familiekontakter om arbeidet de gjør. Frelsesarmeen sentralt har også en egen frivillighetskoordinator som fordeler frivillige som tar kontakt. En del tar kontakt også gjennom dette. Utover dette har vi ikke hatt kontakt med medie. 14. Måloppnåelse Ser vi på rene tall kan det virke som det ikke var så mange som fikk hjelp gjennom tilbudet i året som har gått. Det jeg likevel vet er at kvaliteten på den hjelpen familiene har fått, er stor. Utfordringen med å drive frivillig arbeid er at ting skal klaffe for at det skal være hyggelig og nyttig både for den frivillige og familien. Ting går ikke alltid som man har tenkt,hverken for familier eller frivillige. Det er en del av det å være menneske. Men om man tenker nytt når ting går som det går, går det ofte bra likevel. Jeg har en opplevelse av at mine frivillige og mine familier har vært med å bidra til at livet ble annerledes positivt for medmenneskene rundt seg. Home Start Familiekontakten avdeling Gamle Oslo har bidratt til at familier ser hverandre på en god måte og opplever at alle i familien er verdifulle, i kraft av å være seg selv og i møte med andre mennesker. Sett langt borte fra kan ting se lite ut, men om man bruker kikkert og ser nærmere på det, vil man få muligheten til å se storheten i det små. Det virker å møte et medmenneske! Det virker å dele hverdagen! Liv Berit Alvestad Tveito Koordinator Frelsesarmeen Home-Start Familiekontakten Gamle Oslo Februar

ÅRSRAPPORT HOME START FAMILIEKONTAKTEN AVD. HAMAR

ÅRSRAPPORT HOME START FAMILIEKONTAKTEN AVD. HAMAR ÅRSRAPPORT HOME START FAMILIEKONTAKTEN AVD. HAMAR 2009 ÅRSRAPPORT 2009 Home Start Familiekontakten avd. Hamar HAMAR er den største byen i Hedmark, og det største tettstedet i regionen Innlandet med 28.024

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR

ÅRSRAPPORT 2010 HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR ÅRSRAPPORT 2010 HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR Glade Familiekontakter poserer etter samlingen i Gamle Logen mai 2010 1. Home- Start som organisasjon Home Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram

Detaljer

HOME-START FAMILIEKONTAKTEN NORDRE AKER

HOME-START FAMILIEKONTAKTEN NORDRE AKER HOME-START FAMILIEKONTAKTEN NORDRE AKER ÅRSRAPPORT 2012 ÅRSRAPPORT 2012, HOME START NORDRE AKER Home-Start Nordre Aker driftes av Frelsesarmeen. Det er den 6. Home Start avdelingen til Frelsesarmeen og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR

ÅRSRAPPORT 2011 HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR ÅRSRAPPORT 2011 HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR HSF Hamar har ved 5 års virksomhet hatt sitt mini-jubileum. Dette ble behørig feiret og markert ved juleavslutningen for de 22 familiekontaktene med deltagelse

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER

ÅRSRAPPORT 2007 FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER ÅRSRAPPORT 2007 FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER 1. Home-Start som organisasjon Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram som baserer seg på frivillig innsats. Home-Start ble etablert

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Kristina Ohlsson. Steinengler

Kristina Ohlsson. Steinengler Kristina Ohlsson Steinengler Om forfatteren: KRISTINA OHLSSON er en av Sveriges fremste barnebokforfattere og sammenlignes ofte med Maria Gripe. Steinengler er en frittstående fortsettelse av Glassbarna

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER (HSF Asker)

HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER (HSF Asker) ÅRSRAPPORT 2008 HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER (HSF Asker) HSF Asker har vært etablert i 12 år (1996) og hatt en positiv utvikling. Dette året har vært spennende og givende preget av optimisme og glede

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2015 HSF KRISTIANSAND

ÅRSRAPPORT 2015 HSF KRISTIANSAND ÅRSRAPPORT 015 HSF KRISTIANSAND Frelsesarmeens barne- og familievern Tlf. 456 0 663 E-post: hilde.lam@frelsesarmeen.no www.home-start-norge.no www.frelsesarmeen.no/homestartkristiansand HOME-START FAMILIEKONTAKTEN

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2016 HSF KRISTIANSAND

ÅRSRAPPORT 2016 HSF KRISTIANSAND ÅRSRAPPORT 2016 HSF KRISTIANSAND Frelsesarmeens barne- og familievern Tlf. 456 02 663 E-post: hilde.lam@frelsesarmeen.no www.home-start-norge.no www.frelsesarmeen.no/homestartkristiansand HOME-START FAMILIEKONTAKTEN

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

H ome - Start f amiliekontakten

H ome - Start f amiliekontakten H ome - Start f amiliekontakten Årsrapport 201 4 Home - Start Familiekontakten Fjell tel 46 42 04 69 / 46 42 64 63 mail:hsffjell@broadpark.no http://www.fjell - kfuk - kfum.no/hsf/ Innhold: 1. Fakta om

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR

ÅRSRAPPORT 2013 HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR ÅRSRAPPORT 2013 HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR Tilbudet Home Start Familiekontakten har blitt godt kjent i kommunen, og pågangen for å få hjelp har vært økende. I løpet

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

alle barn har rett til a bli hort i alt som handler om dem. - FNs barnekonvensjon - EN BROSJYRE OM FAMILIERÅD

alle barn har rett til a bli hort i alt som handler om dem. - FNs barnekonvensjon - EN BROSJYRE OM FAMILIERÅD alle barn har rett til a bli hort i alt som handler om dem. - FNs barnekonvensjon - EN BROSJYRE OM FAMILIERÅD Innhold 5 Hva er et familieråd 7 Når kan familieråd brukes 9 Spørsmål til familierådet 11

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Home-Start Familiekontakten Asker (HSF Asker)

Home-Start Familiekontakten Asker (HSF Asker) ÅRSRAPPORT 2010 Home-Start Familiekontakten Asker (HSF Asker) Home-Start Familiekontakten i Asker ble etablert i 1996. I handlingsplanen vår for 2010 var ett av målene å få økt ressursene til koordinatorstillingen.

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis Steinengler 1. Det begynte med statuene i hagen til mormor. De var fire stykker og så ut som en familie. To barn og to voksne. Laget av hard, grå stein. De sto i en liten ring med ryggen mot hverandre.

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer.

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer. KRABBEFANGST Til Topps i fjellet! Informasjon: Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barnefamilier som lever med svak økonomi. Gjennom Røde Kors sitt ferietilbud får barn og foreldre muligheten til

Detaljer

ELI RYGG. Jeg vet at man kan bli helt glad igjen. Min historie

ELI RYGG. Jeg vet at man kan bli helt glad igjen. Min historie ELI RYGG Jeg vet at man kan bli helt glad igjen Min historie Eli Rygg har blant annet skrevet disse bøkene: Hvor gammel blir en bølge? Gyldendal Tiden, 2001 Jeg sa ikke kom inn. Gyldendal, 2005 Koppen

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

NILS-ØIVIND HAAGENSEN. Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016

NILS-ØIVIND HAAGENSEN. Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016 NILS-ØIVIND HAAGENSEN Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016 til Elvira 1 DEN VOKSNE MANNEN har hatt mye å tenke på i det siste. Så mye å tenke på at han ikke har orket å stå opp. Bare ligget i senga.

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Home-Start Familiekontakten Asker (HSF Asker)

Home-Start Familiekontakten Asker (HSF Asker) ÅRSRAPPORT 2009 Home-Start Familiekontakten Asker (HSF Asker) Home-Start Familiekontakten Asker ble etablert i 1996. Fra sommeren 2008 frem til 1.mars 2009 har Home-Start Familiekontakten i Asker holdt

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Denne boken anbefales å lese

Denne boken anbefales å lese Denne boken anbefales å lese TRENIKKENE var et lite folk laget av tre. Alle var de skåret ut av treskjæreren Eli. Verkstedet hans lå oppe på en topp med utsikt over landsbyen. Alle trenikkene var forskjellige.

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket)

SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket) SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket) Vi ønsker å bli stadig bedre som kirke, og vil derfor gjerne ha tilbakemeldinger på måten vi arbeider på. Vi håper du vil hjelpe oss med dette

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Barnevernet 1 Problemstilling: Hvilke regler må barnevernet forholde seg til, og hvordan påvirker dette deres arbeid. Oppgaven I 2011 kom over 14 000 nye barn

Detaljer

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet!

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! by Barnas Hus Nordic har siden 2010 samarbeidet med Kirkens Bymisjon hvor vi har gitt klær og utstyr til barn som har det vanskelig. Reflex sin «Varme

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå!

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! 3 møter med Eg Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! Regional konferanse Lillehammer 26.10.2010 Ellen Walnum Barnekoordinator/erfaringskonsulent Sørlandet sykehus

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR

ÅRSRAPPORT 2014 HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR ÅRSRAPPORT 2014 HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR Tilbudet Home Start Familiekontakten har blitt godt kjent i kommunen, og pågangen for å få hjelp har vært økende. I løpet

Detaljer

Det er pappa som bestemmer

Det er pappa som bestemmer Et slitsomt skoleår er over. Nikolai har fått premie for sine muntlige bidrag, en premie han fikk på grunn av kvantiteten, ikke kvaliteten, på bidragene. Han har tatt farvel med sine klassekamerater: Helmer,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2014. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Tilvenningen er gått i gang og vi ser allerede nå at det kommer til å bli et godt år med fokus

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2013 Hei alle sammen Denne måneden har vi gjort masse kjekke ting sammen på Sverdet, vi har blant annet hatt mange fine turer, spilt spill og ikke minst sunget og

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

Tor Fretheim. Leons hemmelighet

Tor Fretheim. Leons hemmelighet Tor Fretheim Leons hemmelighet 1 Jeg har aldri trodd på tilfeldigheter. Men det var sånn vi møttes. Det var utenfor en kino. Jeg hadde ingen å gå sammen med. Det gjorde ingenting. Jeg likte å gå alene.

Detaljer

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon?

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon? INDECENT PROPOSAL FORHISTORIE: Diana og David har gått langt for å ordne opp i økonomien sin. De har fått et tilbud: Diana har sex med en annen mann, mot en stor sum penger. I etterkant av dette er paret

Detaljer