Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016."

Transkript

1 Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april Tilstandsvurderingen er gjennomført som en nivå 1 undersøkelse etter NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. Vurderingen er grundig nok til å få en «grov kartlegging/registrering av bygningsmassen og dens tilstand», men ikke så grundig at alle forhold blir oppdaget. Det er ikke foretatt befaring på loft. Det er ikke foretatt befaring på takene. Rektorer, vaktmester og FDV ansvarlig har gitt opplysninger som er relevante for rapporten. Rapportene er utarbeidet av DBF AS v/ Lars Waastad Gillerhaugen. Ut fra tekniske kriterier kan bygningene brukes til skolebygg i flere 10 år fremover, forutsatt at det blir utført ordinært vedlikehold og utskifting / utbedring av bygningsdeler og installasjoner når det blir behov for det. Vi har ikke vurdert hvor godt bygningene tilfredsstiller pedagogiske krav til undervisningsbygg. Det er utarbeidet to rapporter for hvert bygg. En rapport med en verbal orientering om tilstanden til bygg og tekniske installasjoner og en rapport i et Excel regneark med en orientering om horisontale og vertikale mål, bygningsdeler og installasjoner for hvert rom. Nedenfor følger sammendraget og en grov oversikt over de årlige kostnader til vedlikehold for hvert bygg de neste 10 år. Det er ikke regnet med endringer i pengeverdi. Vi har ikke tatt med kostnader til utfasing av oljefyr og heller ikke kostnader til tiltak for å oppfylle kravene til Universell utforming. Prisene er uten merverdiavgift.

2 Innhold Sør-Odal Ungdomsskole. Realskolebygg og svømmehall... 3 Sammendrag... 3 Kostnader til vedlikehold og utskiftinger... 4 Sør-Odal Ungdomsskole. Formingsbygget... 5 Sammendrag... 5 Kostnader til vedlikehold og utskiftinger... 6 Sør-Odal Ungdomsskole. Osten... 7 Sammendrag... 7 Kostnader til vedlikehold og utskiftinger... 8 Sør-Odal Ungdomsskole. Ungdomshuset... 9 Sammendrag... 9 Kostnader til vedlikehold og utskiftinger Sør-Odal Ungdomsskole. Arstuen Sammendrag Kostnader til vedlikehold og utskiftinger Sander skole. Hovedbygning Sammendrag Kostnader til vedlikehold og utskiftinger Sander skole. SFO Sammendrag Kostnader til vedlikehold og utskiftinger Sander skole. Paviljong Sammendrag Kostnader til vedlikehold og utskiftinger Slåstad skole Sammendrag Kostnader til vedlikehold og utskiftinger Ullern skole Sammendrag Kostnader til vedlikehold og utskiftinger Disenå skole Sammendrag Kostnader til vedlikehold og utskiftinger... 24

3 Sør-Odal Ungdomsskole. Realskolebygg og svømmehall Sammendrag Den eldste delen av bygningen ble satt opp på 1960 tallet. Bebygd areal er ca m². I kjeller der det tekniske rom og bruksrom på ca 665 m². Rommet under svømmehallen er ca 590 m². Det er kryperom på ca 490 m². I fløyen mot nord er det gulv på grunnen på ca 490 m². Brutto areal i 1. etasje er ca m², i 2. etasje ca m². De bærende konstruksjonene består av - Plasstøpt betong i kjellervegger - Plasstøpt betong etasjeskille mellom kjeller / kryperom og 1. etasje. - Gulv på grunnen i fløyen nord for svømmehallen. - Bindingsverk, murt teglstein og betong i veggene i 1 og 2. etasje - Plasstøpt betong etasjeskille mellom 1. etasje og 2. etasje. - Betongdragere, limtredragere og bjelkelag av skurlast i takkonstruksjoner. Tilstanden på bygningen kan summeres i noen punkter: - Bygningen står på stabil grunn - De bærende konstruksjonene er stort sett i god stand - Det begynner å komme korrosjon i armeringa i betongkonstruksjonene under svømmehallen - Det er ikke registrert skader i betongkonstruksjonene i kryperommene - Det ikke utført arbeider ut over ordinært vedlikehold, med unntak av at det er skiftet vinduer. - Vedlikeholdet av bygget har vært noe dårlig. Vi kan nevne o overflatene på noen av ytterveggene o toalettene for elever i underetasjen o gulvet i gymsalen o taktekkingen over 2. etasje og over gymsalen o innvendige dører i den eldste delen o mange gamle og slitte vinduer o overflater på noen gulv, vegger og dører o overflater på vegger og vinduer i svømmehallen - Ventilasjonsanleggene med aggregater, kanaler og ventiler er i orden, men har ikke moderne styring. Rektor rapporterer om dårlig inneklima i alle rom. - Oppvarmingen er basert på vannbåren varme fra fjernvarmeanlegget. Vekslerrommet avgir varme til naborommene. - Installasjonene for elkraft er fra byggeåret i den eldste delen. Teknisk levealder er overskredet. Kursene har ikke stor nok kapasitet. Noen av kursene har jordfeil. - Noen av armaturene for belysning er gamle. - Det er dårlig tilgang til trådbasert og trådløst nett i bygningen. - Det er ikke anlegg for automatisk brannvarsling, det er kun knapper som lærerne eller elevene kan trykke inn - Bygningen har ikke SD anlegg. - Forholdene omkring rømning er dårlige fra noen rom i 2. etasje - Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til Universell utforming

4 Enhet Antall enheter enhet tiltak Startår Intervall - Det er dårlig akustikk i noen rom. Det er også lytt mellom rommene. - Utomhus anleggene er noe dårlige Kostnader til vedlikehold og utskiftinger SOU - Realskolebygget og svømmehall Beskrivelse Sum Gjennomsnitt hvert år Gulv 10 % av arealet hvert 3. år m² Innvendig vegger 10 % av arealet hvert 3. år m² Himlinger 5 % av arealet hvert 3. år m² Innvendige dører Utskifting, 15 dører hvert 5. år stk Overflatebehandling m² Justere hengsling og låsing RS Ytterdører Overflatebehandling av dører med treverk m² Justere hengsling og låsing RS Vinduer Utskifting stk Overflatebehandling m² Reparasjoner RS Yttervegger Vegger med trepanel, skifte panel m² Vegger med trepanel, overflatebehandling m² Vegger med tegl, overflatebehandling m² Vegger med betong, overflatebehandling m² Yttertak Skifte taktekking på 2. etasje, inkludert nytt undertak m² Taktekking, reparasjoner RS Takrenner og nedløp, reparasjoner RS Gulv i gymsalen Skifte gulv m² Overflater og vinduer i svømmehall Utbedre overflater, eventuelt skfite vinduer RS Vann - og sanitær utstyr på våtrom RS Elektro Utskifting av underfordelinger inkludert utstyr for belysning m² utstyr for elkraft og belysning RS Utomhus - Årlig vedlikehold RS Sum Netto areal Sum pr m² og år 321

5 Sør-Odal Ungdomsskole. Formingsbygget Sammendrag Ut fra valg av materialer er det sannsynlig at bygningen er satt opp på 1920 tallet. Bebygd areal er ca 260 m². Bygningen har kjeller og to etasjer over kjeller. Det er lagerrom på loftet, dette er ikke regnet med i arealene. Brutto areal er ca 780 m². Netto areal er ca 713 m². De bærende konstruksjonene består av - Gulv på grunnen i kjeller - Plasstøpt betong i ytter- og innervegger i kjeller. - Støpt betong og trebjelkelag i etasjeskillet mellom kjeller og 1. etasje. I himlinga under trebjelkelaget er det brukt puss som er lagt inn i netting som er koblet til bjelkelaget. Puss laget er ca 20 mm tykt. - Trebjelkelag i etasjeskillet mellom 1. og 2. etasje. - Bjelkelagene ligger på langsgående dragere av betong eller stål i 1. og 2. etasje. Dragerne ligger på søyler av betong. - Bindingsverk i ytter- og innervegger i 1. og 2. etasje - Skurlast i takkonstruksjonene Tilstanden på bygningen kan summeres i noen punkter: - Bygningen står på stabil grunn - De bærende konstruksjonene er i god stand - Det er noe etterslep på vedlikeholdet av bygningen. Dette gjelder o De innvendige overflatene på gulv, vegger og himling i kjeller er slitt. Det har ikke så mye å bety i rom som er lite brukt. o Noen av overflatene på gulvene i 1. og 2 etasje er slitt o En liten andel av overflatene på veggene er slitt o Utvendig kledning er dårlig o Vinduene i ytterveggene er dårlige o Ståldrager under bjelkelaget i kjeller mangler brannisolering. - Dreneringa kan være dårlig. Overflatene på de nederste delene av veggene i kjelleren er skadet på grunn av fukt, men dette kan også skyldes at fukt trenger opp i veggene fra undersida. - Ventilasjonsanleggene med aggregater, kanaler og ventiler er i orden, men har ikke moderne styring. - Oppvarmingen er basert på vannbåren varme fra fjernvarmeanlegget. - Underfordelingene for elkraft kan være relativ nye. - Utstyret for belysning er i orden. - Det er dårlig data-nett i bygningen. - Det er ikke montert detektorer for brannvarsling. - Bygningen har ikke SD anlegg. - Forholdene omkring rømning er i orden med to alternative rømningsveger. Rømningsvegene skal ikke brukes til lager. - Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til Universell utforming. Det må i så fall monteres trappeheis eller løftebord.

6 Enhet Antall enheter enhet tiltak Startår Intervall Kostnader til vedlikehold og utskiftinger SOU Formingsbygget Beskrivelse Sum Gjennomsnitt hvert år Gulv 10 % av arealet hvert 3. år m² Vegger 10 % av arealet hvert 3. år m² Himlinger 5 % av arealet hvert 3. år m² Brannbeskyttelse av ståldragere Brannisolering RS Innvendige dører Overflatebehandling m² Justere hengsling og låsing RS Ytterdører Overflatebehandling av dører med treverk m² Justere hengsling og låsing RS Vinduer Utskifting m² Overflatebehandling m² Reparasjoner RS Yttervegger Vegger med trepanel, skifte panel m² Vegger med trepanel, overflatebehandling m² Yttertak Taktekking, reparasjoner RS Takrenner og nedløp, reparasjoner RS Vann - og sanitær utstyr på våtrom RS Elektro utstyr for elkraft og belysning RS Sum Netto areal 713 Sum pr m² og år 317

7 Sør-Odal Ungdomsskole. Osten Sammendrag Ut fra valg av materialer er det sannsynlig at bygningen er satt opp på ca Bebygd areal er ca 285 m². Bygningen har kruperom og to etasjer. Det er lagerrom på loftet, dette er ikke regnet med i arealene. Brutto areal er ca 570 m². Netto areal er ca 484 m². De bærende konstruksjonene består av - Plasstøpt betong i ringmur rundt kryperom - Plasstøpt betong i søyler, dragere og etasjeskille mellom kryperom og 1. etasje - Betong i søyler og vegger i 1. etasje - Betong i etasjeskille mellom 1. og 2. etasje - Betong i søyler og vegger i 2. etasje - Skurlast i takkonstruksjonene Tilstanden på bygningen kan summeres i noen punkter: - Bygningen står på stabil grunn - De bærende konstruksjonene er i god stand, men det er setninger under ei av søylene utenfor ytterveggen mot gårdsplassen. Dette har antakelig liten betydning fordi søyla neppe tar opp vertikale laster. - Det er noe slitasje på overflatene på gulv, vegger, vindusforinger og dører, men ikke så mye at det er etterslep på vedlikeholdet. - Det er ingen synlige skader på betongkonstruksjonene i kryperommet. Undersida av dekket og de øverste 300 mm av ytterveggene er kledd med plater av ekspandert polystyren (EPS). - Ventilasjonsanleggene med aggregater, kanaler og ventiler er i orden, men har ikke moderne styring. Aggregatet er plassert på loftet. - Oppvarmingen er basert på vannbåren varme fra fjernvarmeanlegget. - Utstyret for belysning er i orden. - Det er dårlig data-nett i bygningen. - Det er ikke montert detektorer for automatisk brannvarsling. - Bygningen har ikke SD anlegg. - Forholdene omkring rømning er i orden med to alternative rømningsveger. - Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til Universell utforming, men det er kun nødvendig med automatisk døråpner for at det er universell adgang til 1. etasje.

8 Enhet Antall enheter enhet tiltak Startår Intervall Kostnader til vedlikehold og utskiftinger SOU Osten Beskrivelse Sum Gjennomsnitt hvert år Gulv - 10 % av arealet hvert 3. år m² Vegger - 10 % av arealet hvert 3. år m² Himlinger - 5 % av arealet hvert 3. år m² Innvendige dører Overflatebehandling m² Justere hengsling og låsing RS Ytterdører Overflatebehandling av dører med treverk m² Justere hengsling og låsing RS Vinduer Overflatebehandling m² Reparasjoner RS Yttervegger Vegger med tegl m² Vegger med fasadeplater m² Vegger med trepanel m² Vegger med betong - ringmur m² Yttertak Taktekking, reparasjoner RS Takrenner og nedløp, reparasjoner RS Vann - og sanitær utstyr på våtrom RS Elektro utstyr for elkraft og belysning RS Sum Netto areal 484 Sum pr m² og år 123

9 Sør-Odal Ungdomsskole. Ungdomshuset Sammendrag Ut fra valg av materialer er det sannsynlig at bygningen er satt opp på ca Netto areal er 713 m², det er da regnet med kun 1. og 2. etasje. De bærende konstruksjonene består av - Gulv på grunnen i kjeller - Plasstøpt betong i ytter- og innervegger i kjeller. - Støpt betong og trebjelkelag i etasjeskillet mellom kjeller og 1. etasje. - Trebjelkelag i etasjeskillet mellom 1. og 2. etasje. - Bjelkelagene ligger på langsgående dragere av betong eller stål i 1. og 2. etasje. Dragerne ligger på søyler av betong. - Bindingsverk i ytter- og innervegger i 1. og 2. etasje - Skurlast i takkonstruksjonene Tilstanden på bygningen kan summeres i noen punkter: - Bygningen ble rehabilitert ca 1990 og er fortsatt i meget god stand. - Kjelleren er lite brukt, overflatene der er ikke holdt vedlike - Bygningen står på stabil grunn - De bærende konstruksjonene er i god stand - De innvendige overflatene er meget bra - Vinduer og dører er i god stand, men det er gamle vinduer i kjeller - Det er noe etterslep på vedlikeholdet på utvendige overflater og utvendig betongtrapp - Oppvarmingen er basert på vannbåren varme fra fjernvarmeanlegget. - Installasjonene for elkraft er relativt nye, antakelig fra Utstyret for belysning er i orden. - Det er montert brannvarslingsanlegg. - Det er data nett i bygningen, men det er neppe godt nok - Bygningen har ikke SD anlegg. - Forholdene omkring rømning og brannskiller er noe uklare. - Bygningen har universell adkomst til 1. etasje.

10 Enhet Antall enheter enhet tiltak Startår Intervall Kostnader til vedlikehold og utskiftinger SOU Ungdomshuset Beskrivelse Sum Gjennomsnitt hvert år Gulv 10 % av arealet hvert 3. år m² Vegger 10 % av arealet hvert 3. år m² Himlinger 5 % av arealet hvert 3. år m² Innvendige dører Overflatebehandling m² Justere hengsling og låsing RS Ytterdører Overflatebehandling av dører med treverk m² Justere hengsling og låsing RS Vinduer Overflatebehandling m² Reparasjoner RS Yttervegger Vegger med trepanel m² Vegger med betong m² Etterslep på utvendige bygningsdeler Reparerere trapp, m.m. RS Yttertak Taktekking, reparasjoner RS Takrenner og nedløp, reparasjoner RS Vann - og sanitær utstyr på våtrom RS Elektro utstyr for elkraft og belysning RS Sum Netto areal 619 Sum pr m² og år 228

11 Sør-Odal Ungdomsskole. Arstuen Sammendrag Byggeår er Brutto areal er ca 444 m², netto areal er ca 412 m² De bærende konstruksjonene består av - Ringmur under ytterveggene - Bindingsverk i ytter- og innervegger - Skurlast i takkonstruksjonene Tilstanden på bygningen kan summeres i noen punkter: - Bygningen står på stabil grunn - De bærende konstruksjonene er i god stand - De innvendige overflatene er stort sett bra, men det begynner å bli noe slitasje. Noen av overflatene på gulvene er slitt, det er sår og hakk i vegger, det er mange sprekker i veggene i skjøtene og det er sår og hakk i himlingene. - Vinduer og dører er noe slitt. Det er vanskelig å åpne ytterdørene, åpningsmekanismen på noen av vinduene mangler - Oppvarmingen er basert på vannbåren varme fra fjernvarmeanlegget. - Installasjonene for elkraft er fra 2000 og er fortsatt i god stand - Utstyret for belysning er i orden, det går automatisk på og av. - Det er montert brannvarslingsanlegg med direkte varsling til brannvesenet - Det er data nett i bygningen, men det er neppe godt nok - Bygningen har ikke SD anlegg. - Det er gode rømningsforhold. - Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til universell adkomst, men det er enkelt å ordne det.

12 Enhet Antall enheter enhet tiltak Startår Intervall Kostnader til vedlikehold og utskiftinger SOU Arstuen Beskrivelse Sum Gjennomsnitt hvert år Gulv 10 % av arealet hvert 3. år m² Vegger 10 % av arealet hvert 3. år m² Himlinger 5 % av arealet hvert 3. år m² Innvendige dører Overflatebehandling m² Justere hengsling og låsing RS Ytterdører Overflatebehandling av dører med treverk m² Justere hengsling og låsing RS Vinduer Overflatebehandling m² Reparasjoner RS Yttervegger Vegger med trepanel m² Vegger med betong m² Yttertak Taktekking, reparasjoner RS Takrenner og nedløp, reparasjoner RS Vann - og sanitær utstyr på våtrom RS Elektro utstyr for elkraft og belysning RS Sum Netto areal 412 Sum pr m² og år 247

13 Sander skole. Hovedbygning Sammendrag Den eldste delen av bygningen ble tatt i bruk i I 1989 ble den nyeste delene satt opp. Den eldste delen ble rehabilitert samtidig. Bebygd areal er ca 930 m². Netto areal er ca m². Bygningen har kjeller / underetasje under hele arealet. De bærende konstruksjonene består av - Gulv på grunnen i kjeller - Plasstøpt betong i ytter- og innervegger i kjeller. - Plasstøpg betong i etasjeskillet mellom kjeller og 1. etasje - Plasstøpt betong i vegger i den eldste delen i 1. etasje. Kan være bindingsverk i veggene i den nyeste delen. - Plasstøpt betong i etasjeskillet mellom 1. etasje og 2. etasje. - Plasstøpt betong vegger i 2. etasje. - Skurlast i takkonstruksjonene Tilstanden på bygningen kan summeres i noen punkter: - Bygningen står på stabil grunn - De bærende konstruksjonene er i god stand - Vedlikeholdet av bygningsdelene er bra. - Ventilasjonsanleggene med aggregater, kanaler og ventiler er i orden, men har ikke moderne styring. - Oppvarmingen er basert på vannbåren varme der vannet varmes opp med elkraft og olje som tar toppene. - Hovedinntaket for elkraft er av nyere dato - Underfordelingene for elkraft i den eldste delen kan være fra byggeåret - Utstyret for belysning er i orden. - Det er ikke god nok dekning for datanettet - Det er montert anlegg for brannvarsling med god dekning av detektorer. - Bygningen har ikke SD anlegg. - Forholdene omkring rømning ser ut til å være i orden. - Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til Universell utforming. - Utomhus anleggene er i god stand. - Det er dårlig akustikk i bygningen, det bør monteres lyddempende plater

14 Enhet Antall enheter enhet tiltak Startår Intervall Kostnader til vedlikehold og utskiftinger Sander skole. Hovedbygning Beskrivelse Sum Gjennomsnitt hvert år Gulv - 10 % av arealet hvert 3. år m² Innvendig vegger - 10 % av arealet hvert 3. år m² Himlinger - 5 % av arealet hvert 3. år m² Innvendige dører - Overflatebehandling m² Reparasjoner RS Ytterdører - Overflatebehandling av dører med treverk m² Reparasjoner RS Vinduer - Overflatebehandling m² Reparasjoner RS Yttervegger - Vegger med trepanel m² Vegger med tegl m² Vegger med betong m² Yttertak - Taktekking, reparasjoner RS Takrenner og nedløp, reparasjoner RS Vann - og sanitær utstyr på våtrom RS Elektro utstyr for elkraft og belysning RS Utomhus - Årlig vedlikehold RS Sum Netto areal Sum pr m² og år 140

15 Sander skole. SFO Sammendrag Den eldste delen av bygningen er typisk for perioden rundt Den er rehabilitert senere, antakelig rundt Det er et tilbygg mot nord vest. Bebygd areal er ca 930 m². Netto areal er ca m². Bygningen har kjeller / underetasje under hele arealet. De bærende konstruksjonene består av - Gulv på grunnen i kjeller - Plasstøpt betong i ytter- og innervegger i kjeller. - Plasstøpg betong i etasjeskillet mellom kjeller og 1. etasje - Plasstøpt betong i vegger i den eldste delen i 1. etasje. Kan være bindingsverk i veggene i den nyeste delen. - Plasstøpt betong i etasjeskillet mellom 1. etasje og 2. etasje. - Plasstøpt betong vegger i 2. etasje. - Skurlast i takkonstruksjonene Tilstanden på bygningen kan summeres i noen punkter: - Bygningen står på stabil grunn - De bærende konstruksjonene er i god stand - Vedlikeholdet av bygningsdelene er bra, bortsett fra dørene, de bør skiftes - Ventilasjonsanleggene med aggregater, kanaler og ventiler er i orden, men har ikke moderne styring. - Oppvarmingen er basert på vannbåren varme der vannet varmes opp med elkraft og olje som tar toppene. - Underfordelingene for elkraft kan være fra Kursene har ikke stor nok kapasitet. - Utstyret for belysning er i orden. - Det er ikke data-nett i bygningen. - Det er montert anlegg for brannvarsling med god dekning av detektorer. - Bygningen har ikke SD anlegg. - Forholdene omkring rømning ser ut til å være i orden. - Bygningen kan med små kostnader tilfredsstille kravene til Universell utforming i 1. etasje. - Det er dårlig akustikk i bygningen, det bør monteres flere lyddempende plater

16 Kostnader til vedlikehold og utskiftinger Sander skole. SFO Beskrivelse Enhet Antall enheter enhet tiltak Startår Intervall Sum Gjennomsnitt hvert år Gulv 10 % av arealet hvert 3. år m² Vegger 10 % av arealet hvert 3. år m² Himlinger 5 % av arealet hvert 3. år m² Innvendige dører Skifte dører stk Justere hengsling og låsing RS Ytterdører Skifte dører stk Justere hengsling og låsing RS Vinduer Overflatebehandling m² Reparasjoner RS Yttervegger Vegger med trepanel m² Vegger med pusset betong m² Yttertak Taktekking, reparasjoner RS Takrenner og nedløp, reparasjoner RS Vann - og sanitær utstyr på våtrom RS Elektro utstyr for elkraft og belysning RS Sum Netto areal 324 Sum pr m² og år 263 Tilstandsvurdering av kommunale bygg i Sør-Odal mars - april 2016 Side 16 av 24

17 Sander skole. Paviljong Sammendrag Bygningen er laget av prefabrikkerte elementer der det er brukt skurlast i de bærende konstruksjone. Den er plassert på en ringmur og en eller to langsgående murer under bygningen. Lengden er ca 24,3 m, bredden ca 8,3 m. Bebygd areal er ca 202 m². Netto areal er 193 m². De bærende konstruksjonene består av - Plasstøpt betong i ringmur. - Trebjelkelag av skurlast som ligger på ringmur. - Bindingsverk av skurlast i ytter- og innervegger i 1. etasje - Prefabrikkerte takstoler i takkonstruksjonen Tilstanden på bygningen kan summeres i noen punkter: - Bygningen står på stabil grunn - De bærende konstruksjonene er i god stand - Vinduer og dører er i god stand - Innvendige kledninger har mange hull og skader etter installasjoner som er demontert. - Ventilasjonsanleggene med aggregater, kanaler og ventiler er i orden, men har ikke moderne styring. - Oppvarmingen er basert på elkraft til panelovner og oppvarming av lufta inn fra ventilasjonsaggregatene. - Det er montert kanaler for kabler og punkter - Det er ikke montert utstyr for trådbasert og trådløs tilkobling til data-nett - Det er ikke montert anlegg for brannvarsling i bygningen. - Bygningen har ikke SD anlegg. - Forholdene omkring rømning er bra. - Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til Universell utforming. Bygningen er satt opp på Sander etter at den har vært i bruk tidligere. De innvendige kledningene og installasjonene bærer preg av det. Hovedkonstruksjonene er i god stand og bygningen kan brukes til skolebygg i mange år ennå, men det forutsetter en kraftig opprusting av innvendige kledninger og installasjoner. Tilstandsvurdering av kommunale bygg i Sør-Odal mars - april 2016 Side 17 av 24

18 Enhet Antall enheter enhet tiltak Startår Intervall Kostnader til vedlikehold og utskiftinger Sander skole. Paviljong Beskrivelse Sum Gjennomsnitt hvert år Gulv Utskifting av belegg. Nye plater under belegget. m² Vegger Utskifting av plater, inkludert tilleggsisolering m² Himlinger Utskfiting av plater, inkludert tilleggsisolering på loft m² Innvendige dører Nye dører stk Justere hengsling og låsing RS Ytterdører Nye dører stk Justere hengsling og låsing RS HC WC Nytt HC WC RS Diverse arbeider med utskifting av kledningene Nye foringer ved vinduer, ny lydhimling m.m. RS Vinduer Overflatebehandling m² Reparasjoner RS Yttervegger Overflatebehandling m² Yttertak Taktekking, reparasjoner RS Takrenner og nedløp, reparasjoner RS Vann - og sanitær utstyr på våtrom RS El-kraft Nye elektriske installasjoner m² utstyr for elkraft og belysning RS Tele og data Nytt nett for data - tilkobling m² Utstyr for brannvarsling RS utstyr for data - nett RS Sum Netto areal 193 Sum pr m² og år 693 Tilstandsvurdering av kommunale bygg i Sør-Odal mars - april 2016 Side 18 av 24

19 Slåstad skole Sammendrag Den eldste delen av bygningen ble satt opp i I 2005 ble det bygd på en 2. etasje. De fleste vinduene, dørene og de fleste innvendige overflater i 1. og 2. etasje er relativt nye. Det er sannsynlig at 1. og 2. etasje ble rehabilitert i 2005 Bebygd areal er ca 924 m². Netto areal er ca m². Bygningen har kjeller under hele arealet. Det er ikke 2. etasje over gymsal og sene. De bærende konstruksjonene består av - Gulv på grunnen i kjeller - Plasstøpt betong i yttervegger i kjeller. I de innvendige veggene er det delvis plasstøpt betong og delvis vegger av murt teglstein. - Plasstøpg betong i etasjeskillet mellom kjeller og 1. etasje - Plasstøpt betong i søyler, plasstøpt betong og vegger av murt teglstein i yttervegger i 1. etasje. I de innvendige veggene i 1. etasje er det delvis plasstøpt betong og delvis murt teglstein. - Plasstøpt betong i etasjeskillet mellom 1. etasje og 2. etasje. - Plasstøpt betong i søyler, plasstøpt betong og vegger av murt teglstein i yttervegger i 2. etasje. I de innvendige veggene er det delvis murte blokker av lettklinkerbetong og delvis bindingsverk. Tilstanden på bygningen kan summeres i noen punkter: - Bygningen står på stabil grunn - De bærende konstruksjonene er i god stand - 2. etasje ble bygd på ca 2005, det ble samtidig utført omfattende rehabilitering av deler av det første byggetrinnet. - Vedlikeholdet er stort sett bra, men noen av de innvendige dørene begynner å bli slitt. - Ventilasjonsanleggene med aggregater, kanaler og ventiler er i orden, men har ikke moderne styring. - Oppvarmingen er basert på vannbåren varme der vannet varmes opp med elkraft og olje som tar toppene. - Hovedinntaket for elkraft og underfordelingene er av nyere dato, det meste ble antakelig skiftet i Utstyret for belysning er i orden. - Det er dårlig tilgang til trådbasert og trådløst nett i bygningen. - Det er montert anlegg for brannvarsling med god dekning av detektorer. - Bygningen har ikke SD anlegg. - Forholdene omkring rømning ser ut til å være i orden. - Bygningen tilfredsstiller kravene til Universell utforming. - Utomhus anleggene er i god stand. Tilstandsvurdering av kommunale bygg i Sør-Odal mars - april 2016 Side 19 av 24

20 Enhet Antall enheter enhet tiltak Startår Intervall Kostnader til vedlikehold og utskiftinger Slåstad skole Beskrivelse Sum Gjennomsnitt hvert år Gulv - 10 % av arealet hvert 3. år m² Vegger - 10 % av arealet hvert 3. år m² Himlinger - 5 % av arealet hvert 3. år m² Innvendige dører - Overflatebehandling m² Reparasjoner RS Ytterdører - Overflatebehandling av dører med treverk m² Reparasjoner RS Vinduer - Overflatebehandling m² Reparasjoner RS Yttervegger - Vegger med trepanel m² Vegger med tegl m² Yttertak - Taktekking, reparasjoner RS Takrenner og nedløp, reparasjoner RS Bunnledninger Utbedring av bunnledninger med glassfiberstrømper og epoxy. RS Vann - og sanitær utstyr på våtrom RS Elektro utstyr for elkraft og belysning RS Utomhus - Årlig vedlikehold RS Sum Netto areal Sum pr m² og år 167 Tilstandsvurdering av kommunale bygg i Sør-Odal mars - april 2016 Side 20 av 24

21 Ullern skole Sammendrag Den eldste delen av bygningen ble satt opp i Det er ikke utført noen tiltak utover ordinært vedlikehold. Bebygd areal er ca 820 m². Netto areal er ca 852 m² i 1. og 2. etasje. I tillegg er det ca 140 m² i kjeller. Kjellerrommene er ikkje i bruk. De bærende konstruksjonene består av - Plasstøpt betong i kjeller og etasjeskille mot kjeller - Gulv på grunnen i kjeller og arealene i 1. etasje uten kjeller - Bindingsverk og murte lettklinkerblokker i 1. etasje - Trebjelkelag i etasjeskillet mellom 1. og 2. etasje - Limtre i søyler og dragere i takkonstruksjonen - Trebjelker over limtredragerne i takkonstruksjonen Tilstanden på bygningen kan summeres i noen punkter: - Bygningen står på stabil grunn - De bærende konstruksjonene er i god stand - Det ikke utført arbeider ut over ordinært vedlikehold siden byggeåret - Vedlikeholdet er stort sett bra, med unntak av o Innvendige dører o Noen overflater på innvendige vegger - Ventilasjonsanleggene med aggregater, kanaler og ventiler er i orden, men har ikke moderne styring. - Oppvarmingen er basert på elkraft til panelovner og oppvarming av lufta inn fra ventilasjonsaggregatene. - Installasjonene for elkraft er fra byggeåret i den eldste delen. Teknisk levealder er overskredet og installasjonene bør snart skiftes. - Det er dårlig tilgang til trådbasert og trådløst nett i bygningen. - Det er montert anlegg for brannvarsling med god dekning av detektorer. - Bygningen har ikke SD anlegg. - Forholdene omkring rømning er bra. - Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til Universell utforming. Det er kun små tiltak som trengs hvis skolen får ansatte eller elever med nedsatt funksjon. - Utomhus anleggene er i god stand Tilstandsvurdering av kommunale bygg i Sør-Odal mars - april 2016 Side 21 av 24

22 Enhet Antall enheter enhet tiltak Startår Intervall Kostnader til vedlikehold og utskiftinger Ullern skole Beskrivelse Sum Gjennomsnitt hvert år Gulv - 10 % av arealet hvert 3. år m² Vegger - 10 % av arealet hvert 3. år m² Himlinger - 5 % av arealet hvert 3. år m² Innvendige dører - Overflatebehandling m² Reparasjoner RS Ytterdører - Overflatebehandling av dører med treverk m² Reparasjoner RS Vinduer - Overflatebehandling m² Reparasjoner RS Yttervegger - Vegger med trepanel m² Vegger med betong m² Yttertak - Taktekking, reparasjoner RS Takrenner og nedløp, reparasjoner RS Vann - og sanitær utstyr på våtrom RS Elektro utstyr for elkraft og belysning RS Utomhus - Årlig vedlikehold RS Sum Netto areal 843 Sum pr m² og år 184 Tilstandsvurdering av kommunale bygg i Sør-Odal mars - april 2016 Side 22 av 24

23 Disenå skole Sammendrag Den eldste delen av bygningen ble satt opp i I 2000 ble det satt opp et tilbygg. Det er relativt nye vinduer i den eldste delen, men det er ellers ikke utført noen tiltak utover ordinært vedlikehold. Bebygd areal er ca m². Netto areal er ca m². Bygningen har kjeller under ca halve arealet, 1 etasje og et ventilasjonsrom i 2. etasje. De bærende konstruksjonene består av - Plasstøpt betong i kjeller og etasjeskille mot kjeller - Trebjelkelag i etasjeskille mellom kryperom og 1. etasje - Gulv på grunnen i den nyeste delen. - Bindingsverk, murte lettklinkerblokker og murt teglstein i veggene i 1. etasje - Dragere av stål og limtre og bjelkelag i takkonstruksjonene Tilstanden på bygningen kan summeres i noen punkter: - Bygningen står på stabil grunn - De bærende konstruksjonene er i god stand - Det ikke utført arbeider ut over ordinært vedlikehold i den eldste delen, med unntak av at det er skiftet vinduer. - Vedlikeholdet er stort sett bra, med unntak av o overflatene på noen av ytterveggene o søyle mangler under taket over svalgangen mot skoleplassen o gulvene i den eldste delen o innvendige dører i den eldste delen - Ventilasjonsanleggene med aggregater, kanaler og ventiler er i orden, men har ikke moderne styring. - Oppvarmingen er basert på vannbåren varme der vannet varmes opp med elkraft og olje som tar toppene. - Installasjonene for elkraft er fra byggeåret i den eldste delen. Teknisk levealder er overskredet og installasjonene bør snart skiftes. - Utstyret for belysning i den eldste delen bør skiftes samtidig med utskifting av de elektriske installasjonene. - Det er dårlig tilgang til trådbasert og trådløst nett i bygningen. - Det er montert anlegg for brannvarsling med god dekning av detektorer. - Bygningen har ikke SD anlegg. - Forholdene omkring rømning ser ut til å være i orden, bortsett fra dårlige rømningsveger fra noen rom i kjelleren. - Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til Universell utforming. Det er nødvendig å få orden på adgangen til rommene i kjelleren og rømningsvegene hvis skolen får ansatte eller elever med nedsatt funksjon. - Utomhus anleggene er i stort sett i god stand, men det er noe etterslep på vedlikeholdet av gjerdene Tilstandsvurdering av kommunale bygg i Sør-Odal mars - april 2016 Side 23 av 24

24 Enhet Antall enheter enhet tiltak Startår Intervall Kostnader til vedlikehold og utskiftinger Disenå skole Beskrivelse Sum Gjennomsnitt hvert år Gulv i den eldste delen - Skifte gulv med belegg m² Gulv i vestibyle i kjeller og 1. etasje m² Andre gulv RS Gulv i den nyeste delen - Ikke nødvendig med utskifting, kun reparasjoner RS Vegger i kjeller - Malt betong m² Andre vegger RS Vegger i 1. etasje - Maling av vegger i gymsal og sene m² Andre vegger RS Himlinger i kjeller og 1. etasje - Reparasjoner og overflatebehandling m² Innvendige dører - Overflatebehandling av dørene i den eldste delen m² Reparasjoner RS Ytterdører - Overflatebehandling av dører med treverk m² Reparasjoner RS Vinduer - Overflatebehandling m² Reparasjoner RS Yttervegger - Vegger med betong m² Vegger med trepanel m² Yttertak - Taktekking, reparasjoner RS Takrenner og nedløp, reparasjoner RS Bunnledninger Utbedring av bunnledninger med glassfiberstrømper og epoxy. RS Vann - og sanitær utstyr på våtrom RS Elektro utstyr for elkraft og belysning RS Utomhus - Årlig vedlikehold RS Reparere gjerder RS Sum Areal Sum pr m² og år 193 Tilstandsvurdering av kommunale bygg i Sør-Odal mars - april 2016 Side 24 av 24

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland Rapport etter befaring 7. juli 2014 Utarbeidet av A.L. Høyer Skien AS, 5. september 2014 Utført av Jørn Lindgren Generelt Bakgrunnen for denne rapporten

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bygningsart/bygningstype

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bygningsart/bygningstype Objektinformasjon Askeladden ID 87186-2 Lokalitet Bruksnavn på eiendom Bygningens egenavn Bygningsart/bygningstype Kommunenr, kommune og fylke FJELBERG PRESTEGÅRD STIFTELSEN bispestove Bolig 1224 Kvinnherad,

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg Created by Online2PDF.com Eidsberg kommune Tilstandsanalyse Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Ikke definert Ikke

Detaljer

RAM arkitektur as Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: F: Org.nr.:

RAM arkitektur as Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: F: Org.nr.: - Rom nr. 201 Korridor Dette rommet er i dag oppdelt i 4 små rom med lettvegger mellom, samt eksisterende bad: Toalett, gang og to skap, det ene av skapene med utslagsvask/kosteskap. Bod og bøttekott er

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1 Objektinformasjon Askeladden ID 134528-1 Lokalitet Halden gamle politistasjon og fengsel - Torvet 4 Bruksnavn på eiendom TORGET Bygningens egenavn Politistasjon Bygningsart/bygningstype Politistasjon Kommunenr,

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB Tittel: Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Dokumentnummer: PGCAas-RIB-RAP-103 Til: Statsbygg Sammendrag: Det skal bygges ny barnehage

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune

TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune RAPPORT 03.11.2015 SAMMENDRAG Bygget er i dårlig stand og har behov for betydelige vedlikehold og oppgradering. Taket på bygget er så dårlig at det er lekkasjer

Detaljer

Vedlegg B Bilder fra befaring. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei.

Vedlegg B Bilder fra befaring. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei. Bilde 2: Forslag til plassering av eventuelt nytt redskapshus. Bilde 3: Originalt søylefundament, bestående av stein lagt på

Detaljer

RAULAND ØVRE NIGARD 3684 RAULAND TEKNISK TILSTANDSVURDERING NIVÅ

RAULAND ØVRE NIGARD 3684 RAULAND TEKNISK TILSTANDSVURDERING NIVÅ RAULAND ØVRE NIGARD 3684 RAULAND TEKNISK TILSTANDSVURDERING NIVÅ 1 Innhald: 1. Innleiing og eigedomsdata 2. Konklusjon 3. Tilstandsanalyse 4. Bildedokumentasjon Side 2 av 17 1. Innleiing 1.1 Generelt TDV

Detaljer

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997.

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. KAP.2 Side 1 2.1 GENERELL BESKRIVELSE For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. 2.1.1 Bygningstype

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Tilstandskontroll av konstruksjoner

Tilstandskontroll av konstruksjoner Tilstandskontroll av konstruksjoner Funksjonskrav varmeisolasjon fuktsikring lyd brann ventilasjon bæreevne 03.09.2003 1 Kort om krav i lov og forskrift 1924-1997 Lov av 1924: Fokus på styrke og brann,

Detaljer

Byggforskserien 2015 2016

Byggforskserien 2015 2016 Byggforskserien 2015 2016 Hva er gjort sist år og hva arbeider vi med nå Anders Kirkhus og Nan Karlsson 1 Hvordan finne Byggforskserien For å komme til forsiden av Byggforsk kunnskapssystemer: http://bks.byggforsk.no/

Detaljer

ENEBOLIG KLEVEN/STYRMOE

ENEBOLIG KLEVEN/STYRMOE PRESENTASJON ENEBOLIG KLEVEN/STYRMOE Bærum ARKITEKT: KNUT HJELTNES AS SIVILARKITEKTER MNAL Tekst og foto: Knut Hjeltnes Enebolig Kleven/Styrmoe er vårt foreløpig siste forsøk på å tegne et enkelt lite

Detaljer

Gamlestua, Heierstad. Gbrnr.: 18 / 1. HOF kommune. Askeladden ID 86490-1

Gamlestua, Heierstad. Gbrnr.: 18 / 1. HOF kommune. Askeladden ID 86490-1 Gamlestua, Heierstad Gbrnr.: 18 / 1 HOF kommune Askeladden ID 86490-1 1 Kart som viser Heierstad i Hof kommune, og stuas plassering i forhold til de andre husene på gården. 2 Heierstad Gamlestua, Heierstad

Detaljer

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric 01.10.2015.indd 1 14.12.2015 15:38:58 01.10.2015.indd 2 14.12.2015 15:39:05 HISTORISK UTVIKLING FOR FERNIES

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård Norsk Bygningsvern AS Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf. 47807744 www.norskbygningsvern.no post@norskbygningsvern.no Fluberg prestegård Beskrivelse med forslag til tiltak Oppdrag Norsk Bygningsvern

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø Oppmåling og tilstand Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø 1 Innhold Innledning Oppmåling 1. etasje 2. etasje 3. etasje Snitt Fasader Gammelfjøsets tilstand Kilder

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, Kompetanse,

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel: Dato:.2.2006 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 29 386,52 29 387,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 29 387,00 Dato:.2.2006 02

Detaljer

Oppdragsgiver Skjold skoles foreldreutvalg. Skjold skole, Bergen Kommune Gymnastikksal. Byggteknisk rapport.

Oppdragsgiver Skjold skoles foreldreutvalg. Skjold skole, Bergen Kommune Gymnastikksal. Byggteknisk rapport. Ing. Eirik Milde AS 1 Oppdragsgiver Skjold skoles foreldreutvalg. Skjold skole, Bergen Kommune Gymnastikksal. Byggteknisk rapport. Ing. Eirik Milde AS Bergen 10.05.06 Ing. Eirik Milde AS 2 Skjold skole,

Detaljer

TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER

TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER Beregnet til Melhus Kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato August 2013 TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER Revisjon 0 Dato 2013-09-10 Utført av Daniel Wiesenberg Kontrollert

Detaljer

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB Rapport Oppdragsnavn: 1400262 Gruben Kirke Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner Dokumentkode: Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Høyer Finseth.

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

VILLA DE SVING MARÅK

VILLA DE SVING MARÅK TILSTANDSVURDERING AV VILLA DE SVING MARÅK GNR. 114, BNR. 01, Stranda Kommune reg.nr. 03, dato: 08.05.07, prosj.nr. 514624 03 oppdragsgiver Møre og Romsdal Fylke 33 1 2 3 5 4 67 8 9 11 10 12 13 17 18 14

Detaljer

Kostnadsrapport «Klokkarstu», Inderøy kommune.

Kostnadsrapport «Klokkarstu», Inderøy kommune. Kostnadsrapport «Klokkarstu», Inderøy kommune. 1 Sammendrag Som notat av 01.07.15 oppsummerer, er det åpenbart behov for omfattende utbedringsarbeider på «Klokkarsu». Ifm. dette kostnadsoverslaget er tidligere

Detaljer

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016 Av Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt er et entreprenørselskap heleid av Selvaag Gruppen. Rehabilitering av tidligere

Detaljer

Mulighetsstudie Nylund skole - loft

Mulighetsstudie Nylund skole - loft Stavanger Kommune Mulighetsstudie Nylund skole - loft Tilstandskontroll inkl. vurdering av mulig bruksendring 2015-08-18 J01 2015-08-18 For bruk RSt Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

Verditakst. Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL KVINNHERAD KOMMUNE. Utført av: Steinar Tokheim Takstmann

Verditakst. Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL KVINNHERAD KOMMUNE. Utført av: Steinar Tokheim Takstmann Verditakst Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL Gnr. 89 89 Bnr. 108 112 KVINNHERAD KOMMUNE Utført av: Takstmann Oppdrag Befaringsdato: Verditakst Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL

Detaljer

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 07.04.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 07.04.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 07.04.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Byggnavn/oppgave J F M A M J J A S O N D Status SKOLER SK 02 Slemmestad barneskole Maling av panel,

Detaljer

Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr

Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr 07.08.15 BYGG A ombygging og nybygg A001 sløyd Kunst og håndverk 42,6 M2 Overflate gulv: eksisterende gulvbelegg skal beholdes Vegger: eksisterende vegger

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

SALG AV KOMMUNAL BOLIGER. Haugaveien 20 A og Haugaveien 20 B. Vedlegg: Bilder Orientering om eiendommen Tegninger Tilbudsprosedyre/ tilbudsskriv

SALG AV KOMMUNAL BOLIGER. Haugaveien 20 A og Haugaveien 20 B. Vedlegg: Bilder Orientering om eiendommen Tegninger Tilbudsprosedyre/ tilbudsskriv SALG AV KOMMUNAL BOLIGER Haugaveien 20 A og Haugaveien 20 B Vedlegg: Bilder Orientering om eiendommen Tegninger Tilbudsprosedyre/ tilbudsskriv Haugaveien 20A Sokkel stue Bad/Sokkel Stue 2. etg Stue 2.etg

Detaljer

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1 1 Kravspesifikasjon 20 GENERELT Alle arbeider skal utføres i totalentreprise. Alle arbeider skal utføres i henhold til NS 3420, Toleranseklasse 2 dersom ikke annet er oppgitt. TEK 10 krav til utførelse

Detaljer

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

- Endret bygningsfysikk hva er mulig? 1 www.sintefbok.no 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg,

Detaljer

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS PRESENTASJON BOLIG KORSGATA Trondheim Fasade mot sør ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Maryann Tvenning. Eksteriørfoto: Ogmund Sørli. Interiørfoto: Eline Hellebust MUR 3/05 11 Tomten er på 380

Detaljer

Varmekjelleren. Grunnlaget for en sunn bygning PREFABRIKKERTE BETONGELEMENT. Version

Varmekjelleren. Grunnlaget for en sunn bygning PREFABRIKKERTE BETONGELEMENT. Version Varmekjelleren Grunnlaget for en sunn bygning PREFABRIKKERTE BETONGELEMENT Version 201510 Grunnlaget for en sunn bygning Grunnlaget for et trygt hus Varmekjelleren bygges i tre deler: Termogrunn, LKvegger

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, i

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel: 00 Side: 00 00.333.06.00.02 Sum 00 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 68 200,00 02

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Juli 2010 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sammendrag... 2 Forutsetninger... 3 1.1 Eiendomsinformasjon... 4 1.2 Branntekniske grunnlagsdata... 5 1.3 Bæresystem, etasjeskiller

Detaljer

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS BESKRIVELSE AV UTENDØRSANLEGG OG BOLIGER PÅ : Prosjekt; Stokkavannet Platå B2 Bolig 5 Prosjektnr. 2013055 Godkjent i møte: Opparbeidelse av utendørsanlegg og boliger er

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

ambassade Rehabilitering og tilbygg

ambassade Rehabilitering og tilbygg Spanias ambassade i Oslo Rehabilitering og tilbygg Hille Melbye arkitekter Tekst: Tore Wiig Foto: Magnus Aspelin 22 Spanias ambassade skulle etableres i en bevaringsverdig villa fra 1920 på Frogner i Oslo.

Detaljer

Fattighuset. Kirkegt. 7, Holmestrand. Gbrnr.: 126 / 80 Holmestrand kommune. Askeladden ID 87888-1

Fattighuset. Kirkegt. 7, Holmestrand. Gbrnr.: 126 / 80 Holmestrand kommune. Askeladden ID 87888-1 Fattighuset Kirkegt. 7, Holmestrand Gbrnr.: 126 / 80 Holmestrand kommune Askeladden ID 87888-1 1 2 3 4 5 6 Skader oppdaget sommeren 2007 ved riving av betonggulv i 1. etasje. 7 Tilstandsrapport for 87888-1,

Detaljer

Rekkehus - Beskrivelser modellbygg. takstoler

Rekkehus - Beskrivelser modellbygg. takstoler Bygg Bygningsform Normal TEK10 Bygningsform Normal Passivhus Brutto areal 800 m 2 800 m 2 Antall etasjer 2 2 Energikrav TEK10 NS 3700 - Passivhus Lufttetthet Bæresystemer Rekkehus - Beskrivelser modellbygg

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

Prosjekt ArchiView (1) Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 15 Byggherre

Prosjekt ArchiView (1) Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 15 Byggherre Side 1 av 15 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A11. Forsikring KR 7 000,00 1,15 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 115 000,00 115 000,00 Arkitekt, Kons. KR 100 000,00 1,15

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS BESKRIVELSE AV UTENDØRSANLEGG OG BOLIGER PÅ : Prosjekt; Stokkavannet Platå B2 Bolig Prosjektnr. 2013053 Godkjent i møte: Opparbeidelse av utendørsanlegg og boliger er basert

Detaljer

NØDSTRØMSANLEGG FOR BIRKENES KOMMUNE

NØDSTRØMSANLEGG FOR BIRKENES KOMMUNE Oppdragsgiver Birkenes kommune Rapporttype Rapport 2012-07-02 NØDSTRØMSANLEGG FOR BIRKENES KOMMUNE 2 (8) FOR BIRKENES KOMMUNE Oppdragsnr.: 8120184 Oppdragsnavn: Nødstrømsanlegg for Birkenes kommune Dokument

Detaljer

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget:

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: Drammen Eiendom KF Ombygging / Rehabilitering - Erik Olsens gate 7 Vedlegg 2 Tilbudsunderlag Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: 02. Bygningsmessige

Detaljer

Bergen kommune, Bergen kommunale bygg. Tilstandsanalyse for Møhlenpris skole 2011. Utarbeidet av: Ingeniør Abbedissen AS

Bergen kommune, Bergen kommunale bygg. Tilstandsanalyse for Møhlenpris skole 2011. Utarbeidet av: Ingeniør Abbedissen AS Bergen kommune, Bergen kommunale bygg Tilstandsanalyse for Møhlenpris skole 2011 Utarbeidet av: Ingeniør Abbedissen AS Innholdsfortegnelse Kapitel Sider 1.0 Basisinformasjon 3-3 2.0 Innledning 4-4 3.0

Detaljer

Nå med nye energikrav Den lille lune Mai 2007 Den lille lune Innhold Internett Produktguide Produktguide Konstruksjonsguide Inneklimaguide Brosjyretjeneste Beregningsprogrammer Beregningsprogrammer Beregningsprogrammer

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 201126035-18 Emnekode: ESARK-4430 Saksbeh: IVAL Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: Fra: Etat for utbygging

Detaljer

FDVU for boliger pr NS Morten Meyer, kvalitetssjef

FDVU for boliger pr NS Morten Meyer, kvalitetssjef FDVU for boliger pr NS 3456 Morten Meyer, kvalitetssjef 13. Desember 2017 Dokumentasjon for hva Byggeprosess Driftsfase Næringsbygg Næringsbygg og bolig Bekreftelser for kontraktsmessig leveranse Grunnlag

Detaljer

Langtidsplan vedlikehold 2012-15. - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Langtidsplan vedlikehold 2012-15. - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune Langtidsplan vedlikehold 2012-15 - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune Langtidsplan vedlikehold 2012-15 Bygningsmasse Nord- Trøndelag Fylkeskommune Rapporten Tilstandsanalyse

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 18.08.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 18.08.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 18.08.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Byggnavn/oppgave J F M A M J J A S O N D Status %-vis ferdig SKOLER SK 02 Slemmestad barneskole

Detaljer

Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole

Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole 02.07.15 I forbindelse med at Huseby Skole skal rives for å gjøre plass til nye Heimdal Videregående Skole har Trondheim Kommune gitt Reinertsen AS i oppdrag å

Detaljer

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bygningens egenavn

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bygningens egenavn Objektinformasjon Askeladden ID 87186-3 Lokalitet Bruksnavn på eiendom Bygningens egenavn Bygningsart/bygningstype Kommunenr, kommune og fylke FJELBERG PRESTEGÅRD STIFTELSEN stabbur Bur-stabbur-loft 1224

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Adm. levekår/osk/helsesenter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

Generelt for alle fag

Generelt for alle fag Generelt for alle fag Generelt skal alle arbeider utføres og kontrolleres iht. kravene i NS 3420, 4. utg. samt offentlige forskrifter og relevante Norsk Standard. Alle farge- og materialvalg skal godkjennes

Detaljer

BYGGEFIRMA Tiltakshaver Sissel og Thorgeir Bjørkevoll Thomassen

BYGGEFIRMA Tiltakshaver Sissel og Thorgeir Bjørkevoll Thomassen Tegningsliste Arknummer A101 Fasader 1 og 2 A103 Planer A104 Underetasje og snitt A120 Masseberegning A102 Fasader 3 og 4 A105 Terrenglinjer i fasade mot Ø og V Fasade mot nord Fasade mot øst 3 08.12.11

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA Alle våre hytter har oppvarmet BRA på under 70 m2 Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Framnes 1890 RAKKESTAD. Gnr. 51 Bnr. 7 RAKKESTAD KOMMUNE. <Bilde: u:\mine bilder\framnes rakkestad (3).

Verdi- og lånetakst. over. Framnes 1890 RAKKESTAD. Gnr. 51 Bnr. 7 RAKKESTAD KOMMUNE. <Bilde: u:\mine bilder\framnes rakkestad (3). Verdi- og lånetakst over Framnes 1890 RAKKESTAD Gnr. 51 Bnr. 7 RAKKESTAD KOMMUNE Utført av: Pål-Henning Degnes Befaringsdato: Verdi- og lånetakst over

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG 0 RIGG Side: 0 0 RIGG 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG 68 200,00 HolteProsjekt Anbud versjon.0.0 02 PROSJEKT PROSJEKTERING

Detaljer

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bruksnavn på eiendom Bygningens egenavn

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bruksnavn på eiendom Bygningens egenavn Objektinformasjon Askeladden ID 87186-10 Lokalitet FJELBERG PRESTEGÅRD Bruksnavn på eiendom NORDLI Bygningens egenavn naust Bygningsart/bygningstype Naust - båthus Kommunenr, kommune og fylke 1224 Kvinnherad,

Detaljer

Prosjekt Archi Miagra(2) Kopi (47) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 17 Byggherre

Prosjekt Archi Miagra(2) Kopi (47) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 17 Byggherre Side 1 av 17 00 Generelt 00.1 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 30 000,00 1,15 00.2 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A11. Forsikring KR 7 000,00 1,15 Sum 00 Generelt

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA le våre hytter har oppvarmet BRA på under 70 m2 Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen

Detaljer

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen www Boligbyggelaget Usbl Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger 15.06.2016 Usbl teknisk avdeling Trond Hagen Halvor Mohagen Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjekt-

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 05. mai 2015 Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse BEBOERMØTE 05. MAI 2015 Bakgrunn for prosjektering Beboerundersøkelse Tilstandsvurdering

Detaljer

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og "justert" TFM

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og justert TFM DEL 2 BYGG 21 253 Luker 211 Klargjøring av tomt 254 Gulv og overflate 212 Byggegrop 255 Himling og overflate 213 Forsterkning av grunn 257 Utstyr 214 Fundamenter 26 215 Bærelag 261 Primærkonstruksjoner

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Fil: Dokument: Ny Sandesundsveien skole - B2 Bygningsmessig beskrivelse for totalriveentreprise. Side Side 1/7

KRAVSPESIFIKASJON. Fil: Dokument: Ny Sandesundsveien skole - B2 Bygningsmessig beskrivelse for totalriveentreprise. Side Side 1/7 1/7 B 1 KRAVSPESIFIKASJON 1 BYGG 2 10 FELLES, RIGG OG DRIFT 2 10.0 Generelt 2 11 GYMSAL OG SFO, Sandesundsveien 53 2 11.0 Generelt 2 11.1 Hjelpearbeider VVS 3 11.2 Hjelpearbeider EL 3 12 MOTTAKSBARNEHAGE,

Detaljer