Elevhåndboka

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elevhåndboka 2012 2013"

Transkript

1 Elevhåndboka

2 Vel møtt til skoleåret Lærere og andre ansatte ved Nes videregående skole ser fram til å bli kjent med deg som er ny Nes-elev dette skoleåret. Samtidig vil vi ønske alle dere som vi kjenner fra tidligere velkommen tilbake. Vi har store forventninger til dette skoleåret om at du sammen med medelever og lærere skal gjøre ditt aller beste slik at du lærer mest mulig. Vi har forberedt oss godt slik at vi kan legge forholdene godt til rette for at akkurat du skal utvikle deg, både som menneske og i de ulike fagene i tiden som elev på Nes videregående skole. Som elev på Nes videregående skole vil du møte et godt elevmiljø og faglig dyktige lærere som vil stille krav til deg om at du skal vise engasjement og bidra positivt i undervisningen. I opplæringen er du på lag sammen med dine medelever og med læreren som leder. Lagarbeid er viktig for at du og dine klassevenner skal bli gode. Nå ved skolestart står i underkant av 600 elever klare for å ta fatt på en skolehverdag som kommer til å by på både gleder og utfordringer. Vi ser fram til å arbeide sammen med dere for å gjøre Nes videregående skole til en god arbeidsplass for alle elever! Godt skoleår ønskes dere alle! Anna Helene Teien rektor 2 Elevhåndboka Innholdsfortegnelse Rektors hilsen 2 Skoletidsplan 4 Visjon og satsningsområder 5 Nes-plakaten 6 Oppstart av skoleåret 7 Lærebøker og PC 8 Reglement for IT tjenester 8 Undervisningsøkter 9 Lånekassen 10 Rådgivertjenesten 11 Tilpasset opplæring 12 Personlig trener i fag 13 Miljøarbeidere 13 PPT 14 Helsesøster 14 Kontaktlærer 15 Samarbeid skole/hjem / inforfmasjonsmøter 16 Skoleskyss 17 Parkering 17 Kantina 18 Biblioteket 19 Ansatte bildegalleri 20 Opplæringstilbudet 22 Elevrådet 24 Tillitseleven 25 HMS 26 Branninstruks 27 Handlingsplan mot rus 28 Handlingsplan mot mobbing 29 Undervisningsregler 30 Regler for tilstedeværelse 31 Ordensreglement for videregående skoler i Akershus 32 Vurdering i fag, orden og atferd 36 Fravær og varsling 37 Nes videregående skole 3

3 Skoletidsplanen SKOLETIDSPLAN for SKOLEÅRET skoleåret Mål og satsning for Nes videregående skole AUGUST SEPTEMBER OKTOBER HØSTFERIE P1 P P skoledager 20 skoledager 17 skoledager NOVEMBER DESEMBER FERIER Høstferie: Juleferie: Vinterferie: JULEFERIE Påskeferie: Fridager: 1.5.,9.5.,17.5., skoledager 15 skoledager Siste skoledag JANUAR FEBRUAR MARS VINTERFERIE PÅSKEFERIE 21 skoledager 15 skoledager 16 skoledager APRIL MAI JUNI P P skoledager 18 skoledager 15 skoledager Nes videregående skole har følgende visjon: Nes videregående skole er en foretrukket skole fordi: Skolen har attraktive tilbud Opplæringen er framtidsrettet og holder høy kvalitet Elevene opplever lærelyst og mestring uansett nivå Skolen er inne i en god utvikling når det gjelder elevresultater, både når det gjelder standpunkt og eksamensresultater. Samtidig har skolen ambisiøse målsetninger og alle ansatte jobber systematisk for at vi stadig skal forbedre skolens resultater. Vi ønsker at alle elever skal fullføre og bestå med høyest mulig karaktersnitt. Hvert år utarbeides skolens utviklingsplan som beskriver mål og tiltak for alle avdelinger. Utviklingsplanen kan leses på skolens hjemmeside. I utviklingsplanen er skolens satsningsområder beskrevet. Satsningsområdene sikrer at alle skolens avdelinger anstrenger seg ekstra for å jobbe med akkurat disse områdene. Dette er områder som vi ser på som svært viktige for at vi skal nå skolens mål. De siste årene har skolen hatt følgende satsningsområder: 1. Vurdering 2. Klasseledelse 3. IKT i fag Vurdering innebærer ulike former for tilbakemelding til elevene på det de presterer på skolen. God vurdering er svært viktig som rettesnor for elevenes videre utvikling. Klasseledelse betyr måten elevgruppen ledes av læreren i undervisningen. God klasseledelse er viktig for at betingelsene for læring blir de beste. Stikkord her er tydelighet, god dialog og hensiktsmessig struktur. IKT i fag er et område i rask utvikling. Vi må holde oss oppdatert og sikre at læreren har nødvendig kompetanse innen IKT-feltet. Elevene skal bli dyktige på å nytte IKT som verktøy i faglig læring. 5 Halvårsvurdering: Halvårsvurdering: Standpunkttermin: Standpunkttermin: Planleggingsdager for lærerne: 14.8., og Elevhåndboka og Planleggingsdager for lærerne: 14.8., og , og Nes videregående skole 5

4 Oppstart av skoleåret for Vg1-elever Nes-plakaten 1. Nes videregående skole er et sted der god læring har høyeste prioritet. 2. Vi har ambisjoner på vegne av elevene og tydelige forventninger til både elever og ansatte. 3. Vi legger vekt på godt lagarbeid og gir hverandre hjelp og støtte. 4. Alle ansatte og elever omgås med respekt, vennlighet og høflighet. 5. Alle ansatte og elever bidrar til et godt arbeidsmiljø. 6. Alle ansatte og elever er lojale overfor felles bestemmelser. Skolen gjennomfører et eget oppstartprogram for alle Vg1-elever. Hensikten er å: opprette god kontakt med elevene og skape gode relasjoner tidlig skape et godt miljø i hver klasse med utgangspunkt i trivsel og trygghet etablere et solid grunnlag for å kunne møte ulike utfordringer gjennom opplæringsløpet skolere elevene til å bli gode «studenter» ved Nes vgs presentere og informere om ulike hjelpe- og støttefunksjoner i skolen Alle Vg1-elever vil ha en START-samtale med kontaktlærer der foresatte er invitert til å delta. Ved skolestart får også elevene en alternativ timeplan de første skoledagene, der ulike aktiviteter er lagt inn. Alle deltar i faglige innføringskurs i tillegg til introduksjonskurs med rektor og assisterende rektor. Kartleggingstester av elevenes ferdigheter i flere fag sammen med START-samtalen vil gi skolen viktig informasjon som grunnlag for senere tilrettelegging av opplæringen. Det settes av tid til sosiale aktiviteter med tanke på å utvikle et godt klasse- og skolemiljø. Skolen har tro på at å bygge en god «grunnmur» for senere læring kan bidra til bedre resultater og redusert frafall senere i skoleløpet. 6 Elevhåndboka Nes videregående skole 7

5 Lærebøker Undervisningsøkter Alle elever får låne lærebøker av skolen. Bøkene utleveres ved skolestart.ta godt vare på skolebøkene dine, du er ansvarlig for bøkene, og de skal leveres inn ved skoleslutt. Skriv også inn mobilnummeret som du har oppgitt til skolen. Du får da en SMS med nytt passord. Hvis dette ikke fungerer, ta kontakt med skolens kontor. 1. økt 1. time 08:20 09:05 2. time 09:05 09:50 Elevene plikter å varsle kontoret dersom lærer ikke er kommet til klassen/gruppa 5 minutter etter at timen/økta har begynt. Bærbar PC i opplæringen Ved skolestart vil du få tildelt din egen PC, ferdig oppsatt, klar til bruk. Du betaler en årlig egenandel, og du mottar en faktura i løpet av høsten. HUSK å søke utstyrsstipend fra Lånekassen! Dette skal dekke egenandelen for PC. Bruk av digitale hjelpemidler skal gi deg bedre læring, og i skoletiden skal PC-en brukes til skolearbeid. Regler og retningslinjer for IT-tjenester og elev-pc må du sette deg inn i. Du finner disse på elevportalen akershus.no/tema/utdanning/elevpc/ikt%20reglement/ It s learning, Skolearena og Elevportalen Skolen benytter læringsplattformen It s learning, hvor du også finner Skolearena. It s learning brukes aktivt i opplæringen. På Skolearena må du jevnlig følge med på eget fravær og eventuelle anmerkninger. Du får brukertilgang til It s learning rett etter skolestart. Ved pålogging vises elevportalen i Internett Explorer. Her får du viktig informasjon om skolehverdagen. Glemt passord? Har du glemt passordet til skolen nettverk? Da må du logge inn på og skriv inn brukernavnet ditt som består av: de to første bokstavene i etternavnet ditt de to første bokstavene i fornavnet ditt de fire første tallene i fødselsdatoen din (Arne Olsen, født 4. september blir olar0409). Reglement for bruk av IT-tjenester For å kunne bruke It s learning, Skolearena og Elevportalen, må du benytte din egen personlige brukertilgang som du får tildelt ved skolestart. Din brukertilgang er strengt personlig og må ikke overdras til andre. Ikke noter/skriv ned passordet noe sted. Med brukertilgangen følger det med et eget lagringsområde på server. Skolen er ikke ansvarlig for data som ligger på ditt hjemmeområde. Bruk av Internett og Elevportalen på skolens IT-utstyr skal bare foregå ved aktiviteter knyttet til undervisning og læring nedfelt i læreplanene. Du skal oppføre deg som en god representant for skolen og ikke fornærme eller forulempe andre. Misbruk vil medføre anmerkninger slik at karakteren i orden eller atferd kan settes ned. Bruk som i følge norsk lov ikke er tillatt, vil bli politianmeldt. I alvorlige tilfeller kan du bli gjort erstatningsansvarlig eller strafferettslig ansvarlig. Driftsansvarlig overvåker brukertilgangen rutinemessig. Det føres logger slik at en i ettertid kan gå tilbake når noe uregelmessig har hendt. Oppdages det ureglementert bruk, kan brukertilgangen bli sperret. IT-ansvarlig er Kjell Ivar Østtorp. 2. økt 3. time 10:00 10:45 4. time 10:45 11:30 Storefri 11:30 12:00 3. økt 5. time 12:00 12:45 6. time 12:45 13:30 4. økt 7. time 13:40 14:25 8. time 14:25 15:10 Midttimen Midttimen er satt inn på timeplanen din. Dette er en time som brukes til møter, elevrådsarbeid, elevsamtaler, informasjon, idrettsturneringer, konserter, yrkesorientering m.m. Elevrådet og komiteene prøver gjennom året å lage midttimeaktiviteter som elevene kan delta i. Har du forslag til midttimeaktiviteter? Ta kontakt med elevrådet! Elevrådet, komiteene og russen legger sine møter og aktiviteter til midttimen slik at flest mulig kan delta. 8 Elevhåndboka Nes videregående skole 9

6 Rådgivertjenesten Stipend og lån i Lånekassen Utstyrsstipend Alle elever med ungdomsrett i videregående skole får utstyrsstipend dersom de søker om det. Retten opphører for elever i TAF og BAP (praksisbrev) når de får lærekontrakt. Når kan du søke? Du må takke ja til skoleplass før du kan søke om stipend og/eller lån. Du kan ikke søke hvis du står på ventelisteplass, da må du vente til du har takket endelig ja til en skoleplass. Hvor kan du søke? 1. Du kan logge inn på vigo.no og søke derfra når du takker ja til skoleplass. Du logger inn med MinID. 2. Du kan søke fra lanekassen.no. Du logger inn med MinID. Hvordan får du pengene? 1. Du sjekker resultatet av søknaden på Dine sider på lanekassen.no. Logg inn med MinID. 2. Når søknaden er behandlet, kommer svaret (stipendmeldingen) til skolen. Hent brevet der når skolen starter til høsten. Ingen får utbetalt penger før skolen har startet. 3. For å få pengene til kontoen din, må du skrive under på brevet (stipendmeldingen) og sende det tilbake til Lånekassen. Er du under 18 år, må også en av foreldrene dine skrive under. Bostipend Elever som må bo borte fra hjemmet under utdanningen, kan søke bostipend og eventuelt reisestipend, uavhengig av hva foreldrene tjener. Grunnstipend og lån Elever kan søke om behovsprøvd grunnstipend og lån. Har du spørsmål, se eller kontakt kontoret eller rådgiver Hilde Olsen. Vi er flere som kan veilede deg gjennom skolegangen ved Nes videregående skole i faglige, praktiske og personlige spørsmål, eller spørsmål om høyere utdanning. Ta gjerne kontakt med en av skolens tre rådgivere. Vi har kontor i 1. etasje bak kantina, ved B-inngangen. Vi har taushetsplikt Ellen-Marie Kverme Gir sosialpedagogisk veiledning til elever på studiespesialisering ST har hovedansvar for studie- og yrkesveiledning ved skolen er kontaktperson for ungdomsskoler, universiteter og høgskoler Hilde Olsen Gir sosialpedagogisk veiledning til elever på helse- og oppvekstfag HO medier og kommunikasjon MK tredje og fjerde påbyggingsår PB er kontaktperson for Lånekassen er VIP-koordinator (veiledning og informasjon om psykiske helse) Anne Cathrine Marstein Gir sosialpedagogisk veiledning til elever på elektrofag EL idrettsfag ID bygg- og anleggsteknikk BA er kontaktperson for lærekandidatordningen Rådgivernes arbeidsoppgaver orientering om valg av fag, utdanningsprogram og yrkesvalg til enkeltelever og til klasser og grupper veiledning ved fagvansker, lese- og skrivevansker og funksjonshemninger samtaler med elever som har problemer med konsentrasjon, trivsel, økonomi og annet delta ved tilrettelegging for elever med spesielle behov, i samarbeid med kontaktlærer/ledelsen ha kontakt med hjelpeapparatet (PPT/OT, Nav, helsesøster, barnevernstjenesten og andre instanser i og utenfor skolen) delta ved behov i møter med enkeltelever, foresatte og kontaktlærer veiledning om høyere utdanning hjelp til å orientere seg i Lånekassens reglement (se Alle Vg1-klasser får informasjon om rådgivertjenesten ved starten av skoleåret. Du finner ellers nyttig informasjon på oppslagstavlene i og utenfor rådgivergangen, på elevportalen og på skolens hjemmeside. 10 Elevhåndboka Nes videregående skole 11

7 Team for tilrettelagt opplæring (TTO) Personlig trener i fag tilpasset faglig trening Teamet samarbeider om tilrettelegging for enkeltelever som har særskilte behov og/eller vansker. De holder nær kontakt med miljøarbeiderne og helsesøster. Teamet består av rådgiver fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) rådgiverne en fra ledelsen Tilpasset opplæring Mange elever har av ulike årsaker behov for tilpasset opplæring. Det meste av tilpasningen foregår innenfor skolens ordinære opplæring. Vi kan tilby: START-samtale med alle Vg1-elver og deres foresatte rett etter skolestart. Kartlegging i engelsk, norsk og matematikk for alle elever på Vg1 og nye elever ved skolen på øvrige trinn. Parallellegging av fellesfag på alle trinn som gjør det mulig å dele elevene i mindre grupper ved behov. Lese- og skrivestøtteprogrammet CD-ord på PC-en til alle elever som ønsker det. Utlån av C-penn til elever som har behov for det. Lydbøker i en rekke fag til elever med dysleksi. Tilrettelegging på prøver og eksamener ved behov. Alternative måter å organisere opplæringen på for yrkesfagelever (utplassering). Veiledning ut fra egne forutsetninger. Utover dette vurderer skolen jevnlig om det er behov for spesialundervisning. I de fleste tilfeller prøver elevene ut ordinær tilrettelegging før spesialundervisning igangsettes. Alle de videregående skolene i Akershus har tatt i bruk IKO-modellen for identifisering, kartlegging og oppfølging av elever som begynner i videregående skole. Ved Nes videregående har vi et tilbud til deg som ønsker individuell oppfølging fra en faglærer for å forbedre skoleresultatene dine. Vi har kalt ordningen for «personlig trener i fag». Du kan søke om å få personlig trener for en periode i tillegg til den vanlige undervisningen. Søknaden din blir innvilget dersom vi har tilgjengelig trener i det aktuelle faget innenfor ledig tid på din og faglærers timeplan. Det er ellers en betingelse at du følger den ordinære undervisningen i faget. Du kan søke om personlig trener i fag dersom du kan svare JA på ett av punktene nedenfor: Jeg ønsker å jobbe litt ekstra for å oppnå bedre karakter i et fag. Jeg trenger hjelp til å organisere skolearbeidet mitt slik at jeg får gjort det som forventes av meg. Jeg trenger hjelp til leksene mine i et fag. Jeg står i fare for å stryke i et fag, og har som hovedmål å få ståkarakter. Slik organiseres øktene med din personlige trener: Dere møtes innenfor vanlig skoletid, men utenom de vanlige skoletimene. Treneren er enten din vanlige faglærer eller en annen lærer som har faget du ønsker å trene i. Du og treneren din avtaler når og hvor dere skal møtes. Med utgangspunkt i dine faglige behov avtaler du og treneren din hva treningsopplegget skal inneholde. Når du inngår en avtale med personlig trener, har du plikt til å møte til de oppsatte tidspunktene. Opplegget er frivillig, og treningsforholdet avsluttes dersom du ikke møter. Søknadsskjema for personlig trener i fag får du i ekspedisjonen. Sagt av elever som har hatt personlig trener: «Tilbudet hjalp meg til å dekke en del mangler jeg hadde, og jeg fikk mer forståelse for faget.» «Disse timene er en fornuftig måte å jobbe på. Jeg har hatt meget stort læringsutbytte av å ha personlig trener!» Miljøarbeidere Susanne Mobæk og Wenche Anita Hageberg er skolens miljøarbeidere. Miljøarbeiderne har en forebyggende funksjon, og skal bl.a. forebygge og dempe eventuelle elevkonflikter og bedre elevenes trivsel og klassemiljø. De er å treffe på kontoret i vestibylen. De er samtalepartnere for elevene for å motivere dem til skolearbeid og å hindre uønsket atferd. Miljøarbeiderne vil ha en «utearbeidende» funksjon, men kan også være med inn i undervisningen som støtte og for å stimulere til innsats. Ta gjerne kontakt med Susanne eller Wenche. 12 Elevhåndboka Nes videregående skole 13

8 Pedagogisk-psykologisk tjeneste / Oppfølgingstjenesten PPT/OT PPT/OT på Romerike er en fylkeskommunal tjeneste som gir tilbud til elever og lærlinger/lærekandidater i videregående opplæring på Romerike. Oppfølgingstjenesten OT gir tilbud til ungdom som har rett til videregående opplæring, men takker nei til skoleplass, og til elever som faller ut av skolen i løpet av skoleåret. PP-tjenesten er sakkyndig instans ved vurdering av behov for spesialundervisning. De gir råd og veiledning til elever og lærere når det gjelder elevers faglige og psykososiale vansker. De samarbeider med ledelsen, rådgiverne og helsesøster på skolen, og er fast medlem av skolens team for tilrettelagt opplæring (TTO). PP-tjenesten samarbeider også med instanser utenfor skolen ved behov, for eksempel den kommunale psykiatritjenesten, helsevesenet og barneverntjenesten. PP-tjenesten jobber både med enkeltelever og med klassemiljø. PPT/OT er en del av Veiledningssenteret på Romerike. De har kontor i Lillestrøm med telefon , men har faste dager på skolen. De tar imot henvendelser både fra elever, foresatte, rådgivere og lærere/ansatte på skolen. Ansatte i PP-tjenesten har taushetsplikt og yter hjelp dersom du ønsker det. Kontaktlærer Kontaktlærer har et spesielt ansvar for sin klasse. Kontaktlærer er klassens leder innenfor praktiske, sosiale og pedagogiske områder. Kontaktlærer har et særlig ansvar for å gi informasjon ved skolestart og gjennom skoleåret legge til rette for et godt fysisk og sosialt miljø skape et godt læringsmiljø følge opp elevfravær følge opp og veilede elevene i opplæring og utvikling følge opp saker som angår elevene gjennomføre elevsamtaler ha kontakt med foresatte samordne planer i fagene formidle kontakt til rådgiver og PP-tjenesten ved behov Elevsamtaler Minimum to ganger i året skal du ha en planlagt elevsamtale med din kontaktlærer. Disse samtalene finner vanligvis sted i perioden mellom skolestart og høstferien, og i begynnelsen av 2. halvår. I tillegg har du krav på fagsamtaler med dine faglærere om fag og vurdering minimum en gang i halvåret. Helsetjenesten Helsesøster Mari Skreden Sveum er på skolen fire dager i uka. Hun har kontor i gangen ved siden av rådgiverne og har telefon (skolen). Hun kan også treffes på telefon eller Helsesøster samarbeider også med foresatte, rådgivertjenesten, kommunehelsetjenesten, elevens fastlege mfl. Helsesøster har taushetsplikt, og samarbeider bare med disse etter tillatelse fra deg! 14 Elevhåndboka Nes videregående skole 15

9 Samarbeid skole/hjem Ved skolestart har kontaktlærer for Vg1 startsamtale med nye elever. Til denne samtalen er også foreldre invitert. Dette er en forventningssamtale hvor hensikten er å bli godt kjent og kartlegge ulike behov og interesser hos eleven. Kontaktlærer vil i løpet av første halvår også invitere deg og dine foreldre til en samtale om din faglige utvikling. Dette gjelder ikke myndige elever på Vg1 og Vg2. Kontaktlærer har hovedansvaret for kontakten med foresatte gjennom året og foresatte er velkomne til å ta kontakt med skolen ved behov. Skolen inviterer også foresatte til elever på Vg1 til informasjonsmøte ved skolestart. Informasjonsmøter for elever og foreldre: Dato Tirsdag Tirsdag Tema Informasjonsmøte og presentasjon av skolen. For foreldre og elever på Vg1 og Vg2. Informasjonsmøte om Vg2. Valg av programfag på ST og program-områder på yrkesfag. For foreldre og elever på Vg1. Skoleskyss Elever med mer enn 6 km vei til skolen, har krav på fri skoleskyss. Skolebillett (Flexuskortet) utleveres allerede første skoledag. De som var elever her skoleåret og som har fått tildelt Flexuskort, skal benytte det samme kortet dette skoleåret. Kortet er gyldig alle skoledager fram til 18:00, men ikke i skolens ferier, på fridager, lørdag og søndag. Mister du eller blir frastjålet kortet, må du melde fra til skolens kontor snarest. Du må da betale kr 300, for ny billett til Ruter AS. Ved å vise kvittering for dette på skolen vil det bli utstedt nytt Flexuskort. Ved misbruk av kortet, dvs. bruk utover kortets soner og tidsangivelser på buss/tog, utsteder Ruter AS eller NSB en bot på kr 750, hvis boten betales på stedet. Hvis det må sendes regning, er boten kr 900,. Gebyr for forfalskning er kr 1 500,. Som forfalskning regnes også forsøk på å benytte en personlig billett tilhørende en annen. Verdisaker Du bør ikke ha med deg verdisaker eller store pengesummer på skolen. Skolen har ikke ansvar for elevenes verdisaker, klær eller utstyr som forsvinner. Låsbare oppbevaringsbokser finnes på skolen og i Neshallen. Bruk dem! Parkering Motorkjøretøyer skal parkeres på anviste plasser for elever og ikke på parkeringsplasser som er tildelt ansatte. Mopeder og motorsykler parkeres ved idrettshallen. Sykler parkeres ved hovedinngangen. Skolen har ikke noe ansvar i forbindelse med ødeleggelser eller tyverier av motorkjøretøyer eller sykler. Elever som slutter før skoleåret er over, må levere inn Flexuskortet til skolen snarest mulig. Elever som ikke gjør dette, vil bli belastet for reisedagene som er gått etter avsluttet skolegang. Elever under 20 år som IKKE oppfyller kravet til fri skoleskyss, kan kjøpe ungdomskort som koster kr 310, for 1 sone, kr 380, for 2 soner og kr 450, for hele Oslo og Akershus. Bussene kjører fra Nes videregående skole alle skoledager mellom 15:20 og 15: Elevhåndboka Nes videregående skole 17

10 Elevkantina Miljøet i kantina er viktig for trivselen på skolen. Kantinas åpningstider: Hver dag fra kl.08:00 til kl.14:30 (fredager til kl.14:00). Kantina er stengt en halv time etter storefri og midttimer. Kantina tilbyr et sunt og godt vareutvalg, og det er tilbud om et varmt måltid hver dag i storefri. I kantina jobber Vidun Nordli, Reidun Mørdre og Laila Mollerud. Husk å rydde opp etter deg og hjelp oss å beholde ei trivelig kantine og en pen og ryddig skole. Har du ris eller ros vedrørende kantina, så kom gjerne med det til oss. Kantina drives etter selvkostprinsippet; dvs. at prisene holdes så lave som mulig og bare dekker varekostnader, driftskostnader og lønn til personalet. Biblioteket Biblioteket er åpent hver dag i skoletiden fra kl. 08:00 til kl.15:30. Der jobber Elsa W. Barbakken (bibliotekar) og Laila Huser (sekretær). På biblioteket finner du faglitteratur, skjønnlitteratur, aviser, tidsskrifter, lydbøker, tegneserier og spill. Bokdatabasen ligger på Internett. Biblioteket bruker Mikromarc Websøk som finnes på skolens hjemmeside. Søk etter bøker selv, eller spør Elsa eller Laila om hjelp. Trenger du stoff til en oppgave, hjelper vi deg gjerne med å finne noe; enten bøker, artikler, forfatter- eller bokomtaler, trykt eller på nett. Biblioteket har ca. 90 leseplasser fordelt på stille lesesal, grupperom og utlån. Her kan du sitte med skolearbeid eller gruppearbeid. I aviskroken kan du lese både aviser, tidsskrifter og tegneserier, eller bare slappe litt av mellom øktene. Vi har også et lese-/tegneseriehjørne der du kan sitte i fred og ro. Sjakkbordet vårt er veldig populært; og sjakk og andre spill kan du låne på biblioteket. Bokutlånet er automatisert, og elevkortet brukes også som lånekort. Ta alltid med kortet når du skal låne! Utlånstiden er 1 måned. For flere opplysninger, se skolens hjemmeside: 18 Elevhåndboka Nes videregående skole 19

11 Noen av skolens ansatte Ledelse Rektor Ass. rektor Inspektør Inspektør Adm. leder Bibliotek K kontor Avdelingsleder Sekretær Konsulent Konsulent Anna Helene Tor Arne Liv-Inger John Sørli Stine Holum Teien Myhrvold Jørgensen Avdelingsleder Avdelingsleder Avdelingsleder Avdelingsleder Avdelingsleder Elsa W. Laila Huser Tove Strande Randi Altenborn Barbakken Vaktmestertjeneste Oppsynsmann Driftstekniker IT-ansvarlig Gro Ringstad Johnny Holm Torill Hauglid Roy Dorholt Gunnar Kluftødegård HS/MK ID ST/PB ST BA/EL Rolf Erik Raaden Jørn Erik Lien Kjell Ivar Østtorp Rådgivere Miljøarbeidere/elevassistenter E elevassistenter Hilde Olsen Ellen-Marie Anne Cathrine Kverme Marstein Susanne Mobæk Wenche Anita Laila Huser Torun Svendsen Hageberg 20 Elevhåndboka Nes videregående skole 21

12 Opplæringstilbudet skoleåret Utdanningsprogram for studiespesialisering (ST) Vg1 Studiespesialisering Vg2 og Vg3 Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse Utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk (BA) Vg1 Bygg- og anleggsteknikk Vg2 Vg3 Byggteknikk Bygg- og anleggsteknikk TAF (yrkes- og studieforberedende, 3. og 4. år) Tilrettelagt opplæring i større gruppe, bygg- og anleggsteknikk TBA (grunnkompetanse, 1. år) Praksisbrev i tømrerfaget BAP (grunnkompetanse, 2. år) Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag (HO) Vg1 Helse- og oppvekstfag Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag Helsearbeiderfag Utdanningsprogram for medier og kommunikasjon (MK) Vg1 Medier og kommunikasjon Vg2 Medier og kommunikasjon Utdanningsprogram for idrettsfag (ID) Vg1 Idrettsfag Utdanningsprogram for elektrofag (EL) Vg1 Elektrofag Vg3 Medier og kommunikasjon (studieforberedende) Vg2 Idrettsfag Vg2 Data og elektronikk Vg3 Idrettsfag Vg3 Dataelektronikerfaget 22 Elevhåndboka Nes videregående skole 23

13 Elevrådet De viktigste sakene elevrådet jobber med er: Skolering av tillitselevene på elevrådsseminar og rettighetsseminar Arbeid med skolemiljøtiltak og midttimeaktiviteter Subsidiering av frukt og grønt i kantina Idrettsturneringer i midttimen Markering av Halloween og Valentines day Juletalentiaden Felles sommeravslutning i juni Elevvurdering av læringsarbeidet Elevrettigheter Årboka Deltakelse på seminarer og elevting i regi av elevorganisasjonen Representasjon i skoleutvalget, skolemiljøutvalget og arbeidsmiljøutvalget Samarbeid med ledelsen Torun Svendsen er elevrådets kontaktperson. Hun følger opp, støtter og veileder elevrådet og elevrådsstyret. Hvem sitter i elevrådet? I elevrådet sitter én tillitselev fra hver klasse. Det er møter i midttimen 1 2 ganger per måned. Elevrådsstyret leder arbeidet i elevrådet. Elevrådsstyret : Leder Jim Cato Smestad Vg3 ST Resten av styret velges i september. Arbeidsgrupper i elevrådet Elevrådet oppretter flere arbeidsgrupper som har som har ansvar for ulike aktiviteter i midttimer og ellers: Miljø- og aktivitetsgruppe (midttimeaktiviteter, markeringer av spesielle dager, avslutninger og juletalentiaden) Idrettsgruppe (turneringer i fotball, volleyball, badminton, sjakk m.m.) Årbokgruppe (oppsummering m/bilder og tekst fra skoleåret) Lys- og lydgruppe (dannes av elever på elektrofag) HMS-gruppe (rus- og tobakksforebyggende arbeid, fysisk og psykisk helse, trivsel, rettigheter m.m.) Juletalentiaden Elevrådet arrangerer juletalentiade i kantina siste skoledag før jul. Elever underholder med musikk, sang, dans e.l. En jury bestående av elever og lærere kårer beste innslag som premieres. Sommeravslutningen Elevrådet arrangerer også fellesavslutning for alle elevene siste skoledagen før sommerferien. Det legges opp til idrettsturnering, quiz, leker m.m. Elever underholder fra utescenen med musikk, sang og dans. Elevrådet spanderer grillmat og brus på alle. Tillitseleven Alle klasser velger tillitselev innen 14. september. Det er viktig å velge en tillitselev som vil gjøre en god jobb for klassen og være bindeleddet mellom klassen og elevrådet. Alle tillitselevene blir innkalt til elevrådsseminar i slutten av september. Der blir de godt kjent og skolert i elevrådsarbeid, elevrettigheter og aktiv elevmedvirkning. To ganger i året har alle tillitselevene avdelingsvis møte med skolens ledelse. Der gir tillitselevene tilbakemeldinger om klassemiljø, læringsmiljø og andre viktige problemstillinger. Elevrådet har eget kontor hvor styremøter avholdes en gang pr. uke. Elevrådskontoret har inngang fra vestibylen. På skolens hjemmeside, It s learning og elevrådstavla vil du finne informasjon om og fra elevrådet. Ta kontakt med oss dersom du lurer på noe, har forslag til saker vi bør ta opp eller hvis du har lyst til å være med i gruppene. Vi trenger engasjerte tillitselever! Still til valg som tillitselev eller meld deg til komitéarbeid det er lærerikt og gøy! Nestleder Monica Singdahl-Larsen Vg2 HS 24 Elevhåndboka Nes videregående skole 25

14 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Elevene har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Elevene skal engasjeres i planleggingen og gjennomføringen av det systematiske arbeidet for helse, miljø og sikkerhet ved skolen (opplæringsloven 9). Elevrådet er representert i ulike råd og utvalg for å ivareta elevenes interesser: Skolemiljøutvalget Elevene deltar i planlegging og gjennomføring av det systematiske HMS-arbeidet som angår elevene. Elevene har flertall i skolemiljøutvalget. Arbeidsmiljøutvalget Elevene har to representanter i skolens arbeidsmiljøutvalg. De har møte- og talerett i saker som angår elevenes arbeidsmiljø. Elevverneombud Elevene i yrkesfaglige utdanningsprogram som har praktisk opplæring i verksteder eller utenfor skolen velger et elevverneombud i hver klasse. Elevverneombudet skal ivareta elevenes interesser i HMS-saker. Elevverneombudets oppgave er først og fremst å passe på at skolen følger de verneregler som gjelder, for eksempel at utstyr er i forskriftsmessig stand og at korrekt verneutstyr brukes. Ansvaret for opplæring og kontroll ligger hos faglærer, verneleder og rektor. Branninstruks Melding De som oppdager brann eller tilløp til brann, melder dette til kontoret på calling 109 eller interntelefon 200. Brannalarm Alarmen startes ved trykk på alarmknapp, eller den settes automatisk i funksjon. Varselet lyder med pulserende sirener. Rømming av bygningen Lærer påser at vinduer og dører er lukket. Dører skal ikke låses. Lærer samler elevene, og utmarsj skjer uten opphold og i god orden. Rømningsvei er angitt i det enkelte rom. Heisen må ikke benyttes ved brannalarm. Oppstillingsplass: Håndballbanen. Idrettshallen i den kalde årstiden. Elever og lærere holder seg samlet på anvist plass til nærmere beskjed blir gitt. Lærere som ikke har undervisning og andre ansatte møter på fast møteplass ved hovedtrappa i 1. etasje for nærmere instruksjon. Ledelsen og vaktmesterne kontrollerer at bygningen er evakuert. Brannslukking Brannen lokaliseres, dører og vinduer lukkes. Dører må ikke låses. Brannen søkes slukket med de midler som er for hånden. Vaktmester slår av ventilasjonsanlegget. Brannvesenet skal orienteres om brannsted og eventuelle faremomenter på eller i nærheten av brannstedet (gassbeholdere, kjemikalier etc.) Plikter Alle skal gjøre seg kjent med branninstruksen og alternative rømningsveier. Alle må vise forsiktighet og ansvar ved bruk av åpen ild. Alle tilsatte må gjøre seg kjent med hvor brannslokningsapparater er plassert og hvordan de brukes. Lærere og andre som bruker verksteder eller spesialrom, plikter å sette seg inn i regler for bruk av brannfarlige stoffer. De plikter å påse at reglene følges. Læreren er ansvarlig for rydding av verksteder og spesialrom og for tømming av avfall (hindre selvantennelse). Brannvernleder har ansvaret for gjennomføringen av denne instruksen. 26 Elevhåndboka Nes videregående skole 27

15 Handlingsplan mot rus Handlingsplan mot mobbing Nes videregående skole skal sørge for et trygt og godt lærings- og arbeidsmiljø for elever og ansatte. Skolen har NULLTOLERANSE overfor rusmisbruk Målet med handlingsplan mot rus er å skape en økt bevissthet rundt skolens rusforebyggende arbeid. Planen skal beskrive rutiner dersom elever eller ansatte har mistanke om at elever er i kontakt med rusmidler. Handlingsplanen skal være kjent for alle elever og ansatte. Hva menes med nulltoleranse? Det er ikke tillatt å være påvirket av rusmidler i skoletiden All omsetning og forsøk på omsetning av rusmidler er forbudt Alle ansatte har plikt til å melde fra ved mistanke eller bekymring Ruspåvirket elev, elev som besitter eller omsetter rusmidler bortvises umiddelbart Skolens rusteam Teamet består av rådgiverne Hilde Olsen og Anne Cathrine Marstein, miljøarbeider Susanne Mobæk og helsesøster. Disse er sertifisert i metoden «tegn og symptomer». Rutiner ved mistanke om rusmisbruk Meld fra til lærer/kontaktlærer, miljøarbeider, rådgiver, helsesøster eller ledelsen hvis du har sett eller hørt noe som forårsaker grunn til mistanke eller bekymring Ved mistanke om ruspåvirkning, besittelse eller omsetning av rusmidler i skoletida iverksetter ledelsen følgende tiltak: Varslerens anonymitet sikres Rusteamet kontaktes, og ved mistanke om påvirkning testes eleven Kontaktlærer varsles Foresatte for elever under 18 år varsles Eleven innkalles til samtale med en i ledelsen Elev som er ruspåvirket, besitter eller omsetter rusmidler bortvises Politiet kontaktes ved mistanke om besittelse eller omsetning, eller hvis eleven ikke vil la seg teste Skolen er behjelpelig med videre tiltak og kontakt med hjelpe- og støtteapparatet På Nes videregående skole skal alle oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø, fritt for mobbing, trakassering, rasisme og vold Mål Alle som har sitt virke på Nes videregående skole skal forholde seg til og arbeide aktivt med gjennomføringen av handlingsplanen. Dette betyr at alle har en plikt til å bry seg når de opplever episoder eller handlinger som kan tolkes som mobbing. Nes-plakaten skal fra skoleårets start brukes til å bygge gode relasjoner mellom elevene og mellom ansatte og elever. Læreren skal være en tydelig voksenperson og signalisere trygg ledelse. Den som blir mobbet og den/de som mobber skal bli en del av fellesskapet igjen. Hva er mobbing? Når en person gjentatte ganger over en viss tid blir utsatt for negative handlinger av en eller flere personer, regnes det som mobbing. Både fysisk vold eller plaging og negativ omtale eller ryktespredning via f.eks. SMS-meldinger, blogger, e-post, Facebook eller andre sosiale medier regnes som mobbing. Tiltak for å avdekke mobbing Samtale kontaktlærer/elev Aktiv oppfølging av elevers fravær Klassemiljøarbeid mobbing som tema i klassens time og klasselærermøter Tett samarbeid med foresatte ved endringer i atferd hos eleven, også med foresatte til elever over 18 år etter samtykke Tilstedeværelse av miljøarbeidere, vaktmestere, kantine- og renholdspersonale i friminutt og midttimer Hvordan håndteres mobbing? Alle ansatte har plikt til å varsle ledelsen dersom de oppdager mobbing. Elever som blir mobbet eller observerer at andre elever blir mobbet oppfordres til å melde fra til kontaktlærer, rådgiver, helsesøster, miljøarbeider eller ledelsen. Foresatte som registrerer mobbing oppfordres til å melde fra til kontaktlærer, rådgiver eller ledelsen. Når mobbing er oppdaget, har kontaktlærer eller avdelingsleder den første samtalen med mobbeoffer og mobber hver for seg. Etter samtalene trekker kontaktlærer eller avdelingsleder inn andre parter (f.eks. foresatte, rådgiver, helsesøster, elever mfl.) for videre oppfølging. Mobbing og medvirkning til mobbing kan bl.a. føre til atferdsanmerkning, bortvisning og eventuelt politianmeldelse Elevhåndboka Nes videregående skole 29

16 Undervisningsregler Nes videregående skole har god læring som høyeste prioritet. Det betyr at vi må ha felles regler for hvordan vi skal ha det i undervisningen. Brudd på reglene medfører advarsel og deretter ordens- eller atferdsanmerkning. Det er læreren din som avgjør om det er brudd på reglementet. 1. Møt presis til undervisning Lærer registrerer tilstedeværelse ved oppstart av hver økt. Kommer du etter registrering, blir dette notert som for sent. Kommer du 15 minutter eller mer etter at timen har startet, får du fravær for hele timen. 2. Vær forberedt og ha med nødvendig utstyr Hjemmearbeid skal være gjort i forkant av undervisningen. Nødvendig utstyr skal være på plass ved oppstart. Innleveringer skal leveres innen oppsatt frist. 3. Bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø i klassen I undervisningen konsentrerer vi oss om fag og læring. Alle elever har krav på arbeidsro uten forstyrrelser fra andre elever. Mobilbruk og spising hører ikke hjemme i undervisningen, og skal derfor legges til pausene. Det er tillatt å drikke vann, men det er elevens ansvar at det holdes vekk fra PC-en. Det er faglærer som bestemmer om elevene skal få ha musikk på øret. Alle har et ansvar for at undervisningsrom forlates ryddig. 4. Bruk PC som et verktøy for læring I undervisningen skal PC-en kun benyttes til oppgaver knyttet til fag og læring. PC-en du har til disposisjon skal behandles forsvarlig og med forsiktighet. Du skal sette deg inn i og følge skolens IT-reglement. Regler for tilstedeværelse 1. Du har frammøteplikt til undervisningen. 2. Lærer fører fravær ved undervisningens oppstart. 3. Det regnes som timefravær dersom du kommer mer enn 15 minutter for sent. 4. Uansett årsak skal du selv melde fra til kontaktlærer og faglærer dersom du er borte eller forlater undervisningen. Du får ordensanmerkning dersom du ikke gjør dette. 5. Skolen skal ha ny melding dersom fraværet varer mer enn tre dager. 6. Foresatte kan kontaktes og du skal ha en samtale med kontaktlærer hvis fravær ikke er meldt til skolen og dermed kan mistenkes som skulk. Ved bekymringsfullt fravær skal foresatte kontaktes (under 18). 7. Elever med bekymringsfullt fravær skal sammen med kontaktlærer ha samtale med avdelingsleder eller rektor. 8. Du har plikt til å følge med på eget fravær og kontrollere det via It s learning. Du og kontaktlærer undertegner en gang i måneden på at fraværet er korrekt. 9. Fravær som ikke er avtalt med skolen kan føre til nedsatt ordenskarakter. 10. Stort fagfravær, uansett grunn, kan medføre at det ikke er grunnlag for vurdering i faget Elevhåndboka Nes videregående skole 31

17 Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt av fylkestinget i Akershus 6. mai 2010, sak nr 35/10. Reglementet gjelder fra skoleåret Formål Reglementet skal bidra til at akershusskolen preges av samarbeid, trivsel, engasjement, respekt og medansvar. Reglementet skal fremme gode arbeidsvaner, god orden og bidra til et godt og læringsfremmende skolemiljø. 2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for elever i Akershus fylkeskommunes videregående skoler. Så langt det passer, gjelder reglementet også for voksenopplæringens elever og andre som mottar opplæring i skolens regi. Reglementet gjelder på skolens område, i skolens nærområde i skoletiden, på skoleveien og ved aktiviteter i skolens regi. Reglementet gjelder også andre forhold som har klar sammenheng med skolegangen. 3 RETTIGHETER Skolen skal gi et opplæringstilbud i samsvar med opplæringsloven med forskrifter, gjeldende styringsdokumenter og fylkeskommunens vedtak. Opplæringsloven 9a-1 gir elevene rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, og elevene skal engasjeres i planleggingen og gjennomføringen av det systematiske arbeidet for helse, miljø og trygghet ved skolen. Skolen skal legge til rette for elevmedvirkning etter opplæringsloven med forskrifter. Elever som på grunn av sykdom eller omsorgsansvar får mye fravær, har rett til hjelp og støttetiltak fra skolen for å unngå tap av opplæring og vurderingsgrunnlag. 4 Orden og atferd (1) Elevene skal medvirke til et godt læringsmiljø og til et godt arbeidsmiljø for alle medlemmer av skolesamfunnet. Alle skal opptre hensynsfullt og høflig, og rette seg etter de lover, regler og instrukser som til enhver tid gjelder for skolen og i samfunnet for øvrig. Elevene skal følge anvisninger fra skolen og dens ansatte. Vurdering i orden og i atferd er knyttet til i hvilken grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet, jf. forskrift til opplæringsloven 3-5. (2) Nærmere regler om orden: a. Eleven skal møte presis og forberedt, og delta aktivt i opplæringen. b. Skolearbeid skal utføres til fastsatt tid. Eleven skal snarest mulig ta kontakt med faglærer dersom dette ikke kan overholdes. c. Eleven skal ha med til opplæringen det materiell og utstyr som er nødvendig. d. Eleven skal følge verneregler og bruke påbudt verneutstyr og særskilte arbeidsklær som kreves for faget, eller som påbys av myndigheter eller skolen. e. Eleven skal holde orden på arbeidsplassen sin og bidra til å holde det rent og ryddig på skolens inne- og uteområde, i nærområdet og på steder der opplæringen foregår. (3) Nærmere regler om atferd: a. Eleven skal bidra til arbeidsro og vise hensyn og respekt for medelever og andre. b. Grov språkbruk, vold, krenkende eller truende atferd og andre brudd på allment aksepterte atferdsnormer er ikke tillatt, enten dette skjer fysisk, verbalt, gjennom digitale medier eller på annen måte. Alle har et ansvar for å hindre slik atferd. c. Pornografisk, rasistisk eller annet krenkende eller ulovlig materiale er ikke tillatt på skolen, og skal heller ikke lastes ned, leses eller spres elektronisk. d. Skolens eiendom, undervisningsmateriell og utstyr skal behandles forsvarlig. e. Mobiltelefoner, musikkspillere og elektronisk underholdningsutstyr skal være avslått under opplæringen hvis ikke annet er avtalt med læreren. f. Bruk, besittelse og enhver annen befatning med rus-midler eller dopingmidler på skolens område og i forbindelse med aktiviteter i skolens regi er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å være påvirket av rusmidler på skolen eller under aktiviteter i skolens regi. g. Det er ikke tillatt å ha våpen eller farlige gjenstander på skolens område eller under aktiviteter i skolens regi, med mindre dette er godkjent til bruk i undervisningen. h. Kommersiell virksomhet er bare tillatt etter avtale med rektor. 5 Tilstedeværelse (1) Eleven skal være til stede under opplæringen dersom ikke annet er avtalt med skolen. (2) Fravær føres i dager og enkelttimer. Det føres fravær ved oppmøte mer enn femten minutter etter at opplæringen startet. (3) En elev som er forhindret fra å møte til opplæringen, eller må forlate opplæringen, skal melde fra til skolen så snart som mulig. Varer fraværet mer enn tre dager, skal eleven gi ny melding til skolen om dette. (4) Stort fravær eller uteblivelse fra planlagte vurderingssituasjoner kan føre til at grunnlaget for halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter mangler, jf. forskrift til opplæringsloven 3-3. Fravær som ikke er avtalt med skolen, og som ikke er nødvendig som følge av for eksempel helse- eller velferdsgrunner, kan anses som brudd på ordensreglementet og gi grunnlag for refsingstiltak. (5) Fravær føres på vitnemål og kompetansebevis etter reglene i forskrift til opplæringsloven Bruk av IKT-ressurser For bruk av IKT-ressurser gjelder IKT-reglement for elever ved videregående skoler i Akershus fylkeskommune med eventuelle tillegg vedtatt for den enkelte skole, i tillegg til ordensreglementet. 32 Elevhåndboka Nes videregående skole 33

18 7 Fusk Fusk eller forsøk på fusk er ikke tillatt. Begrepet fusk kan omfatte ulike forhold, herunder: - bruk av ikke tillatte hjelpemidler og ikke tillatt kommunikasjon i en vurderingssituasjon - å innlevere eller presentere som eget produkt tekster, oppgaveløsninger og liknende som er produsert av andre, herunder tekster og løsninger som er lastet ned fra Internett Fusk eller forsøk på fusk kan få konsekvenser for vurdering i atferd, og kan føre til at prøven eller besvarelsen ikke gir grunnlag for vurdering. Dette kan igjen få betydning for vurderingsgrunnlaget i faget. Fusk eller forsøk på fusk til eksamen, fag-/svenneprøve og kompetanseprøve er regulert i forskrift til opplæringsloven 3-37, 3-65 og Brudd på reglementet (1) Brudd på ordensreglementet kan, foruten nedsatt karakter i orden eller atferd, føre til at skolen informerer foreldre eller foresatte til elever under 18 år. (2) Følgende refsingstiltak kan benyttes ved brudd på ordensreglementet: - påtale eller anmerkning fra skolens ansatte - begrenset tilgang eller utestengning fra skolens IKT - ressurser/nettverk for angitt periode og omfang, jf. IKT - reglement for elever i videregående opplæring i Akershus fylkeskommune pkt begrenset adgang til spesielle aktiviteter ved gjentatte eller alvorlige brudd på instrukser eller anvisninger som er gitt for slike aktiviteter - bortvisning fra klasse/gruppe for resten av undervisningsøkten - bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse (3) Ved alvorlige eller gjentatte tilfeller av brudd på ordensreglementet kan følgende særskilte refsingstiltak benyttes: - bortvisning fra og med en hel skoledag og inntil fem skoledager etter rektors avgjørelse - midlertidig eller permanent bytte av klasse/gruppe etter rektors avgjørelse - midlertidig eller permanent bytte av skole etter vedtak i fylkeskommunen dersom hensynet til andre elever tilsier det - bortvisning for resten av skoleåret eller kurset etter vedtak i fylkeskommunen, jf. opplæringsloven 3-8 og 4A-9 - tap av retten til videregående opplæring etter vedtak i fylkeskommunen, jf. opplæringsloven 3-8 og 4A-9 (4) Refsingstiltakene skal stå i rimelig forhold til bruddet på reglementet. Elever plikter å overholde ilagte refsingstiltak, og ved manglende overholdelse kan det ilegges nye refsingstiltak. 9 Saksbehandling ved refsingstiltak Før det treffes avgjørelse om refsingstiltak, skal eleven ha mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen, jf. opplæringsloven 3-7 siste ledd. Refsingstiltak og begrunnelse skal nedtegnes. Før det treffes vedtak om bortvisning eller tap av rettigheter, skal det vurderes om det er mulig å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak, jf. opplæringsloven 3-8. Ved særskilte refsingstiltak som nevnt i 8 (3) skal forvaltningslovens regler om enkeltvedtak følges. Eleven har dermed rett til blant annet dokumentinnsyn, partsuttalelse og klage i samsvar med bestemmelsene i kapittel IV-VI i forvaltningsloven. Vedtaket skal være begrunnet og opplyse om klageadgang, klagefrist, den nærmere fremgangsmåte ved klage og om retten til å se sakens dokumenter. Dersom vedtaket kan tenkes gjennomført til skade for eleven før klagesaken er avgjort, skal det også gjøres oppmerksom på adgangen til å be om at gjennomføringen utsettes, jf. forvaltningsloven Erstatning mv Dersom en elev skader eller tilgriser skolens eiendom, kan det kreves at eleven retter opp skaden eller vasker, eller at elev og/eller foreldre betaler erstatning etter erstatningsrettens regler. 11 Anmeldelse av straffbare forhold Skolen v/rektor kan anmelde straffbare forhold til politiet. 12 utfyllende regler for den enkelte skole Skoleutvalget kan innenfor rammen av lover, forskrifter og dette reglement vedta utfyllende ordensregler spesielt for skolen. Slike regler kan gis for bruk av kantinen og inntak av mat og drikke, røyking i skolegården, bruk av spesielle lokaler og utstyr, ordenstjeneste, parkering, skolebibliotek, internatreglement, skoleturer og for skoleavis. Opplæringsloven 3-7 gjelder for slike regler. Utfyllende regler for Nes videregående skole I tillegg til gjeldende skolereglement har skolen egne regler og rutiner for: Ekskursjoner Bruk av spesialrom (auditoriet, datarom, verksteder/ kjøkken, laboratorier, kantina, Neshallen) Bruk av IT-tjenester og bærbar PC Skolebiblioteket Elevrådet (Elevrådsguiden) Bruk av tobakk/snus Spør kontaktlæreren din for mer informasjon. Regler for bruk av tobakk Det er ikke tillatt å røyke eller bruke snus i eller utenfor skolebygningen. Eventuell røyking /snusing skal foregå kun på anvist plass. 34 Elevhåndboka Nes videregående skole 35

19 Vurdering Oppsummering av forskrift til opplæringsloven, kapittel 3 Elever skal ha underveisvurdering og sluttvurdering i fag, i orden og i atferd. Nedenfor finner du en kort oppsummering fra forskriften til opplæringsloven. Vurdering i fag Formålet med vurdering i fag er å fremme læring underveis og å uttrykke kompetansen til eleven underveis og ved avslutning av opplæringen. Det skal være kjent og tilgjengelig for eleven hva som er målet for opplæringen og hva som blir vektlagt i vurderingen av elevens kompetanse. Underveisvurdering skal inneholde begrunnet informasjon om elevens kompetanse og skal gis som meldinger (skriftlige eller muntlige) med sikte på faglig utvikling. Halvårsvurdering med karakter er en del av underveisvurderingen. Det skal kunne dokumenteres at underveisvurdering er gitt. Elevens egenvurdering er også en del av underveisvurderingen. Eleven skal delta aktivt i vurderingen av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglig utvikling Grunnlaget for vurdering med karakter i fag er alle kompetansemålene i læreplanene for fag slik de er fastsatt i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Elevens forutsetninger, holdninger, fravær eller andre forhold skal ikke trekkes inn. Karakteren skal gi uttrykk for den kompetansen eleven har oppnådd på tidspunktet for vurderingen og ut fra det som er forventet på dette tidspunktet Stort fravær, manglende deltakelse i planlagte vurderingssituasjoner eller andre spesielle grunner kan føre til at grunnlaget for å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter mangler. Det skal benyttes tallkarakterer på en skala fra 1 til 6. Bare hele tallkarakterer skal benyttes. Bestått svarer til karakterene 2 til 6. Fag med karakteren 1 i standpunktvurdering er bestått når eksamenskarakteren er 2 eller bedre. Dette gjelder ikke dersom eksamenskarakteren er for en tverrfaglig eksamen. Karakteren 6 uttrykker at eleven har fremragende kompetanse i faget Karakteren 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget Karakteren 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget Karakteren 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget. Karakteren 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget. Karakteren 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget. Vurdering i orden og atferd Formålet med vurdering i orden og i atferd er å bidra til elevens sosialiseringsprosess, skape et godt psykososialt miljø og gi informasjon om elevens orden og atferd. Grunnlaget er knyttet opp mot i hvilken grad eleven opptrer i tråde med skolens ordensreglement. Grunnlaget for vurdering i orden er knyttet opp mot om eleven er forberedt til opplæringen, og hvordan arbeidsvanene og arbeidsinnsatsen til eleven er. Dette innebærer bl.a. om eleven er punktlig, følger opp arbeid som skal gjøres, og har med nødvendige læremidler og nødvendig utstyr. Grunnlaget for vurdering i atferd er knyttet til hvordan eleven oppfører seg overfor medelever, lærere og andre ansatte i og utenfor opplæringen. Dette innebærer bl.a. om eleven viser hensyn og respekt for andre. Fravær kan føre til nedsatt karakter, enten i orden eller i atferd. Vurdering i orden og i atferd, skal holdes atskilt fra vurderingen av rent faglige prestasjoner. Vanligvis skal det ikke legges avgjørende vekt på enkeltepisoder, unntatt hvis enkeltepisoden er særlig klandreverdig eller grov. Endelige karakterer i orden og i atferd skal fastsettes etter at opplæringen er avsluttet. Elever skal ha halvårsvurdering med karakter og sluttvurdering i orden og i atferd. Standpunktkarakterer i orden og i atferd settes på slutten av Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram og på slutten av Vg3 i studieforberedende utdanningsprogram. I orden og atferd skal disse karakterene brukes: God (G). Vanlig god orden og vanlig god atferd Nokså god (Ng). Klare avvik fra vanlig orden og fra vanlig atferd Lite god (Lg). I ekstraordinære tilfeller ved store avvik fra vanlig orden og fra vanlig atferd. Det skal være kjent og tilgjengelig for eleven hva som er grunnlaget for vurderingen og hva som blir vektlagt i vurderingen i orden og atferd. Nærmere spesifikasjon av bestemmelsene finnes i ordensreglementet for Akershus videregående skoler, spesielt i 4 og 7, se side Fravær Alt fravær føres i Skolearena på It s learning. Gå inn og kontroller ditt eget fravær. Dette bør du gjøre jevnlig. Snakk med kontaktlærer dersom du oppdager feil. Dersom fraværet ditt er så høyt at det er fare for at lærer ikke kan sette karakter i faget, vil du og dine foreldre få skriftlig varsel om dette. Føring av fravær I følge 3-47 i forskrift til opplæringsloven, skal alt fravær føres i dager og enkelttimer på vitnemål og kompetansebevis. Enkelttimer kan ikke regnes om til dager. 36 Elevhåndboka Nes videregående skole 37

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16

Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16 Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16 Velkommen til nytt skoleår 2015/16 Alle nye og «gamle» lærere og elever ønskes velkommen til et nytt skoleår ved Skedsmo videregående skole.

Detaljer

Informasjonshefte - elever

Informasjonshefte - elever Informasjonshefte - elever Skoleåret 2015/16 Utkast 2 Sist endret INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2015/2016... 2 SKOLENS VISJON OG KJERNEVERDIER... 3 SKOLENS ULIKE

Detaljer

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15 Informasjonshefte elever Skoleåret 2014/15 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2014/2015... 2 SKOLENS ULIKE BYGNINGER... 3 VÅRE HUSREGLER... 4 «DEN GODE TIMEN»... 5 GOD

Detaljer

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27 1 2 Innholdsfortegnelse Pedagogisk plattform s. 2 Skolerute for skoleåret 2012-13 s. 4 Arbeid mot rus og mobbing s. 5 Gratis læremidler s. 6 Bærbar PC s. 6 Bruk av data i videregående skole i Buskerud

Detaljer

STUDIEHÅNDBOK 2015/2016

STUDIEHÅNDBOK 2015/2016 STUDIEHÅNDBOK 2015/2016 Innhold Kunnskapsskolen i Buskerud gir deg den beste starten på din egen fremtid. DU BLIR SETT DU BLIR UTFORDRET DU OPPNÅR RESULTATER Skolens app finner du gratis her: App store

Detaljer

Bli kjent med Ås videregående skole

Bli kjent med Ås videregående skole Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

Gode opplevelser. og kunnskap for livet GREVESKOGEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJONSBROSJYRE

Gode opplevelser. og kunnskap for livet GREVESKOGEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJONSBROSJYRE 2014 2015 Gode opplevelser og kunnskap for livet GREVESKOGEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJONSBROSJYRE Greveskogen videregående skole Eikveien 2, 3122 TØNSBERG www.vfk.no 1 Innhold: Rektor ønsker velkommen...

Detaljer

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Velkommen til Kongsberg videregående skole! Du leser nå et informasjonshefte som skolen deler ut til alle som er nye elever på Kongsberg

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2014/2015 1 VELKOMMEN TIL KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE! Våre kjerneverdier er: trygghet og læring profesjonalitet og engasjement fellesskap og mangfold Du leser nå et informasjonshefte

Detaljer

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Velkommen til Kongsberg videregående skole! Du leser nå et informasjonshefte som skolen deler ut til alle som er nye elever på Kongsberg

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7,

Detaljer

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon:

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon: Informasjonshefte Skoleåret 2014/2015 Skolens visjon: Levende kunnskap Din innsats Vår framtid Risør videregående skole Besøksadresse: Sirisvei 8 Postadresse: Postboks 1025 Randvik 4955 Risør Tlf. 37 14

Detaljer

ELEVHÅNDBOKA FOR 2015/16 KALNES VGS SKOLEÅRET: VÅRE VERDIER: RAUSHET, SAMHOLD & ENTUSIASME. www.kalnes.vgs.no

ELEVHÅNDBOKA FOR 2015/16 KALNES VGS SKOLEÅRET: VÅRE VERDIER: RAUSHET, SAMHOLD & ENTUSIASME. www.kalnes.vgs.no ELEVHÅNDBOKA FOR KALNES VGS SKOLEÅRET: 2015/16 VÅRE VERDIER: RAUSHET, SAMHOLD & ENTUSIASME www.kalnes.vgs.no INNHOLD Forord side 3 Skolens ledelse side 4 Kantina/ elevenespsykososiale miljø side 5 Elevtjenesten

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag.

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. Vi håper håndboken vil være til nytte. Finner du det du lurer på i denne, før du spør noen andre, sparer

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Ordensreglement Egendokumentasjon for elever skoleåret 2015 2016. Kunnskapens Borg Trivsel og læring for samfunn og næring

INFORMASJONSBROSJYRE. Ordensreglement Egendokumentasjon for elever skoleåret 2015 2016. Kunnskapens Borg Trivsel og læring for samfunn og næring INFORMASJONSBROSJYRE Ordensreglement Egendokumentasjon for elever skoleåret 2015 2016 Kunnskapens Borg Trivsel og læring for samfunn og næring INNHOLDSFORTEGNELSE: Side Rektor ønsker deg velkommen 3 Ledelse

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Skolehefte 2013/2014

Skolehefte 2013/2014 Skolehefte 2013/2014 Innholdsfortegnelse REKTOR ØNSKER VELKOMMEN... 4 SKOLERUTE 2013/2014... 5 SKOLENS PERSONALE... 6 Leiargruppa:... 6 Språk-, samfunn- og økonomi fag:... 6 Realfag:... 6 Idrettsfag:...

Detaljer

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2013/14

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2013/14 Informasjonshefte elever Skoleåret 2013/14 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2013/2014... 2 VÅRE HUSREGLER... 3 «DEN GODE TIMEN»... 4 GOD VURDERING OG TILBAKEMELDINGER...

Detaljer