Mer intelligens mer fornøyde kunder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mer intelligens mer fornøyde kunder"

Transkript

1 No 1 Januar 2010 Leder - Freddy Eriksen Mer intelligens mer fornøyde kunder Da vi startet virksomheten vår for snart tolv år siden, hadde vi som ambisjon å tilby det private næringslivet og den offentlige sektoren i Norden markedets beste og mest intelligente service. Vi forstod tidlig at nøkkelen til suksess ligger i stadig å utvikle og tilpasse serviceleveransen vår, slik at den støtter kundenes kjernevirksomhet optimalt i alle situasjoner. Vi kaller det for intelligent service som skaper driftsfordeler for kundene våre. Jeg påstår ikke at det er lett. Å ta over, håndtere og utvikle komplekse serviceoppdrag i et dynamisk miljø, er en oppgave og et ansvar som vi tar på største alvor. Jeg kan imidlertid love at vi gjør vårt ytterste for å håndtere oppgaven på best mulig måte. Og gledelig nok kan jeg konstatere at det gir gode resultater. Vår årlige kundeundersøkelse taler sitt tydelige språk kundene verdsetter anstrengelsene våre og blir stadig mer fornøyde med det arbeidet vi gjør. Freddy Eriksen, administrerende direktør i Coor i Norge Mange virksomheter arbeider i dag aktivt og strukturert med å utnytte medarbeidernes kreativitet og ideer som utgangspunkt for et kontinuerlig forbedringsarbeid. Mer om det skriver Louise Östberg, endringskonsulent, i en ny bok som lanseres i vår og som introduseres i dette nummeret av Nova. Her kan du også lese om at Coor i Norge har blitt ISO-sertifisert, hvordan vi i Coor øker trykket i vårt forbedringsarbeid og på hvilken måte det kommer kundene til gode. I vår temaserie om miljø og bærekraft forteller vi mer om et av de største spørsmålene innenfor vårt område energi. Med ønske om hyggelig lesning og et riktig godt nytt år! Freddy Eriksen, adm.dir. for Coor i Norge Nova no 1, Kunnskapsbrev fra Coor Side 1

2 Utvikling i fokus Kreative medarbeidere gir lønnsomme ideer De mest fremgangsrike bedriftene er de som klarer å utnytte medarbeidernes kreativitet og evne til å ta initiativ. Å føle seg som en del av bedriftens utvikling og fremgang, er den suverent beste motivasjonsfaktoren. Det er hovedbudskapet i Louise Östbergs forskningsarbeid som nå har resultert i en bok om hvordan man utnytter ideer fra alle ansatte i en bedrift. Boken er skrevet sammen med de internasjonale forskerne Alan G Robinson* og Dean Schroeder. Louise Östberg er konsulent innen forbedringsarbeid og hjelper virksomheter med å komme i gang med et konstruktivt idéarbeid som involverer hele personalet i en organisasjon. I ti år har hun forsket på hvordan svenske bedrifter utnytter de ansattes ideer. I studien ser hun nærmere på 50 nordiske bedrifter og sammenligner dem med et par hundre globale foretak, som alle arbeider strukturert med idésystemer og har oppnådd svært gode resultater med forbedringsarbeidet. Resultatet i undersøkelsen viser at nordiske bedrifter generelt sett ligger etter mange av sine internasjonale konkurrenter når det gjelder å utnytte medarbeidernes ideer. Samtidig er det bedriftenes største mulighet å lære seg hvordan de kan dra fordel av det enorme potensialet for forbedring og innovasjon som finnes i medarbeidernes ideer og kreativitet. Hvis vi bruker Sverige som eksempel, så har de til tross for sin lange tradisjon for medbestemmelse ikke tatt seg tid til å lytte til medarbeiderne. En vrangforestilling er at tankearbeidet skal komme fra ledelsen, og at resten bare skal utføre arbeidet i ledelsens tjeneste. Ideene bør i stedet komme fra de virksomhetsnære tjenestene, sier Louise Östberg. Mange bedrifter bruker ressurser på eksterne ingeniører og eksperter når det er behov for å tilføre nye kreative løsninger og ideer. Louise Östberg mener at det kan være mye mer effektivt at man i stedet vender seg til den kompetansen som allerede finnes hos medarbeiderne. Men man må gjøre det på riktig måte. Mennesker er ulike, og organisasjoner er ulike. Systemer som ivaretar de ideene og den kreativiteten som finnes i organisasjonen, kan se ulike ut. Felles for vellykkede systemer er imidlertid at de på ulike måter gjør alle medarbeidere delaktige i idéarbeidet, og at ideene som genereres, følges opp og måles på en eller annen måte. Produksjonsindustrien best Historisk sett er det primært i produksjonsindustrien at man har satset på organisert idéarbeid. Gode eksempler er Scania og Coca-Cola, som kan vise til mange ideer pr. ansatt og svært gode resultater fra sine idésystemer. I tjenestesektoren er derimot det aktive idéarbeidet ennå i sin begynnelse. I produksjonsindustrien er det lettere å se koblingen mellom idé og resultat, mens effektene for tjenester kan være mer abstrakte. Men Louise Östberg tror at tjenestebransjen har like stort behov for et aktivt idéarbeid. Og på visse områder har man kommet langt også i tjenestesektoren. Her og der har man begynt å innse mulighetene med et mer idéskapende arbeidsklima. Toppnivåer har man i for eksempel hotellkjeden Clarion, der man på et av kjedens hoteller i gjennomsnitt får inn opptil 50 forbedringsforslag pr. år fra medarbeiderne. Dette bør man sammenligne med gjennomsnittet i Sverige som ligger på 0,5 ideer pr. år. Også Coor Service Management utmerker seg med en strukturert prosess som involverer samtlige medarbeidere og tydelige Nova no 1, Kunnskapsbrev fra Coor Side 2

3 forbedringsmål som kontinuerlig følges opp. Coor kan også vise til flere forbedringsforslag enn gjennomsnittet i Norden. Ifølge Louise Östberg finnes det hovedsakelig tre fellesnevnere for et godt idéarbeid: at medarbeidere på alle nivåer engasjeres, at ledelsen er engasjert i medarbeidernes daglige arbeid, og at det finnes ambassadører i ulike avdelinger som støtte for medarbeidernes idéarbeid. Louise har fordypet seg i teorier og psykologiske faktorer som forklarer hva som motiverer mennesker. Alfa og omega er å kunne føle seg sett. Å få se sine ideer bli gjennomført, og at ledere og medarbeidere lytter til deg. Og dette går hånd i hånd med hva all ledelsesforskning sier. Dessuten ønsker vi å bli belønnet på ulike måter. Enkelte ønsker å bli hyllet offentlig, mens andre heller vil ha noen oppmuntrende ord. Vi bør derfor bevege oss bort fra ideen om at alle skal behandles likt vi bør heller ta hensyn til det faktum at alle er ulike individer og skal bli sett deretter, sier Louise Östberg. Eksempel på vellykket idéarbeid Alle typer organisasjoner har nytte av et velfungerende idésystem. Et godt eksempel er Posten AB i Sverige, som det siste tiåret har utviklet seg til et av de beste nasjonale postsystemene i verden når det gjelder presisjon og leveringshastighet. En viktig faktor i denne forvandlingen var innføringen av et effektivt idésystem som involverer de fleste av Postens ansatte. I sin nye bok beskriver Östberg/Robinson/Schroeder hva Postens systematiske idéarbeid betyr for konsernet, og her følger et utdrag: Den av Posten ABs sorteringsterminaler som har det beste prestasjonsresultatet, er terminalen i Umeå. Samme terminal gjennomfører også det høyeste antall ideer fra medarbeidere i hele Posten. En av de mange ideene som vi så i Umeå, var et atskilt rom for medarbeidere som hadde som oppgave å kontrollere håndskrevne adresser og postnumre foran en dataskjerm, når det automatiske systemet ikke hadde kunnet lese adressene. Disse medarbeiderne var tidligere plassert i midten av terminalen i et støyende miljø, der de forsøkte å konsentrere seg om å behandle så mange brev som mulig. Ideen om å bygge et spesielt rom uten støy og forstyrrelser på et nivå over produksjonsgulvet, kom fra en ansatt. Flyttingen av arbeidsstasjonen til dette atskilte rommet resulterte i at antallet håndterte brev økte med 34 % pr. ansatt pr. time, antallet feil ble redusert med 45 % og medarbeiderne opplevde at arbeidsmiljøet var vesentlig mindre stressende. (Utdrag fra boken av Louise Östberg, Alan G Robinson og Dean Schroeder som utgis våren 2010). Coor setter gode ideer i system For to år siden innledet Coor en bred satsing på systematisk forbedringsarbeid og en sterk forbedringskultur. Tanken var at man skulle utnytte bedre den kreativiteten og de ideene som finnes hos alle medarbeidere i den hensikt å utvikle virksomheten og leveransen til Coors kunder. Nå føres arbeidet ytterligere et steg videre gjennom et nytt IT-basert system som gir støtte i forbedringsprosessen. Vi har lykkes med å flytte idéarbeidet høyt opp på dagsorden og engasjere både ledernivået og medarbeiderne i den kundenære virksomheten. Vi har en god prosess for idé- og forbedringsarbeidet vårt, men vi savner et effektivt støttesystem, og det gjør vi altså noe med nå, sier Emilia Andersson, kontraktsutvikler i Coor. Emilia Andersson har hatt ansvaret for utviklingen av systemet som får navnet Actio, det latinske ordet for handling. Og tanken er nettopp at avstanden mellom ord og handling skal forkortes. I januar rulles det ut på bred front i hele Coor. Nova no 1, Kunnskapsbrev fra Coor Side 3

4 Ønsket større engasjement for utviklingen Satsingen på et mer systematisk forbedringsarbeid ble innledet for to år siden da Coor i en undersøkelse ble oppmerksomme på at kundene ønsket en mer proaktiv innstilling i serviceleveransen. Mot denne bakgrunnen og med innsikten om at alle medarbeidere sitter på verdifulle ideer, ble det startet et stort forbedringsarbeid i Coor. Inspirasjonsforelesninger med kjente forskere og profiler innenfor området markerte startskuddet for satsingen. En ny forbedringsprosess ble etablert, og det ble innført loggbøker for forbedringer i Excel-format i hele konsernet. Forbedringsforslag ble innført som et obligatorisk punkt i alle interne arbeidsplassmøter. Man begynte også å følge opp antallet forbedringsforslag pr. medarbeider. Mange enheter innførte idétavler i den hensikt å kunne fange opp løpende ideer fra alle medarbeidere på en enkel måte. I en del virksomheter ble det innført forbedrings-coacher. Ettersom kundene våre driver i ulike bransjer, må vi passe oss for å sette for strenge regler for arbeidet. Forbedringsprosessen er obligatorisk, og ved å sette tydelige mål som følges opp regelmessig, får vi flyt i arbeidet. Derimot må vi la virksomhetene velge metodikk ut fra hva som passer deres kunder best. Ett eksempel er vår leveranse til kunder i bilindustrien. I mange av disse leveransene arbeider vi ifølge Six Sigma, ettersom det er en forbedringsprosess som brukes i bilindustrien og passer bra nettopp der, påpeker Emilia. Et godt resultat Siden satsingen ble innledet, har ideene strømmet inn. Trykket i forbedringsarbeidet er stort, noe kundene også har lagt merke til. I vår årlige kundeundersøkelse har vi de to siste årene i vesentlig grad økt kundenes opplevelse av at vi proaktivt kommer med forbedringsforslag. Det føles naturligvis utrolig inspirerende det var jo nettopp det vi ville oppnå da vi dro i gang arbeidet, sier Emilia Andersson. De foreslåtte kundeforbedringene kan være små og store. Et eksempel på et forbedringsforslag som har gitt kunden store besparelser, er montering av nye lysarmaturer med intelligent DALI-lysstyring i DNV-kontrakten på Høvik. Dette innebærer at lysstyrken kan justeres på hvert enkelt lysarmatur, det er bevegelsesdetektorer, samt daglysføler som reduserer lysstyrken hvis solen gir lys i lokalet. Et annet eksempel på en enkel, men veldig nyttig kundeforbedring som også er miljørelatert, er å stille inn alle kopimaskiner slik at disse automatisk skriver ut tosidig. Dette er en forbedring som de fleste av Coors kunder nå har benyttet. Nytt system styrker forbedringsarbeidet I takt med at forbedringsprosessen har satt seg og idéarbeidet har skutt fart, har imidlertid kravene om en enkel og effektiv systemstøtte økt. Det er grunnen til at Coor investerer i et nytt web-basert system, der forbedringsforslagene lagres felles, og der man strukturerer dem etter den kunden man arbeider for. Actio er blitt testet i noen av Coors leveranser med godt resultat. Det er flere fordeler med systemet. Man kan enkelt og oversiktlig følge statusen for ideen og hvor langt man har kommet med å virkeliggjøre den. Det er også mulig å utvikle spesifikke handlingsplaner i systemet. I og med at systemet kommer til å bli brukt i hele konsernet, blir det enkelt å følge opp vårt forbedringsarbeid på en enhetlig måte. Det blir også enkelt å hente ut rapporter og oversiktlig statistikk for kundene våre, og det er noe vi anvender i leveranseoppfølgingen vår. Systemet gir oss gode forutsetninger for å kunne fortsette forbedringsarbeidet på en god og effektiv måte, slik at vi kan fortsette å skape verdi for kundene, avslutter Emilia. Har du spørsmål eller vil vite mer? Kontakt Andreas Eskelund, Leder Virksomhetsutvikling for Coor i Norge, tlf.: , Nova no 1, Kunnskapsbrev fra Coor Side 4

5 Rent hus med nordisk renholdsstandard Et kjent reklameslagord for bedøvelsessalve lyder Når man vet hvor man har vondt hvorfor behandle hele kroppen?. Samme prinsipp blir nå i stadig større grad tatt i bruk i renholdsbransjen. Når man vet hvor det er skittent hvorfor rengjøre hele bygningen? Fortsatt fokuserer mange renholdsavtaler på renholdsfrekvenser, renholdsmetoder og hvilket utstyr som skal brukes fremfor på det resultatet man ønsker å oppnå. Problemet med denne tradisjonelle typen avtaler er at man ikke tar hensyn til hva man egentlig vil få ut av renholdsservicen. Man har angitt at man vil ha renhold, men ikke hvor rent man vil ha det, sier Fredrik Sandquist, ansvarlig for tjenesteutvikling i Coor. I ti år har man brukt en felles renholdsstandard, kalt INSTA 800, på de nordiske markedene. I Sverige har standarden betegnelsen SS :2006, mens den i Norge og Danmark heter henholdsvis NS-INSTA 800 og DS-INSTA 800. I Sverige er standarden godt utbredd, særlig i den offentlige sektoren. Nå merker man en stadig større interesse også fra private foretak. INSTA 800 kan anvendes i alle typer lokaler og bygninger. I korthet går det ut på at bestilleren stiller krav til hvor ren hver enkelt flate eller gjenstand skal være, samt hvor ofte leverandøren må sikre at det avtalte kvalitetsnivået skal oppnås. De tydelige kvalitetskravene kan siden, ved hjelp av standardens målesystem og kontrollrutiner, følges opp på en objektiv måte. Det er renhet og ikke renholdsøktene bestilleren kjøper. En operasjonssal på et sykehus må naturligvis ha det absolutt høyeste renhetsnivået, mens man har lavere krav til renhet i for eksempel lagerrom og trappehus. Standarden gir de nødvendige instrumentene, slik at kunden kan fastsette en tydelig forventning til renholdskvaliteten, noe som i sin tur gir en større trygghet for alle parter, sier Fredrik Sandquist. Coor har arbeidet aktivt med standarden siden den ble innført, og har stor erfaring med både å utnytte de fordelene den gir og håndtere de utfordringene den fører med seg. De største fordelene med standarden er at den setter tydelige, objektive forventninger til den kvaliteten som skal oppnås, men også at den som regel er både mer kostnadseffektiv og miljøvennlig enn frekvensstyrt renhold. Kundene betaler bare for det de har behov for å få utført, samtidig som behovet for både energibruk, rengjøringsmiddel og forbruksmateriell minsker, sier Fredrik Sandquist. Det finnes imidlertid ufordringer, og den største er nok å få markedets aktører til å stole fullt ut på standarden og samtidig bruke den på en smart måte, slik at den ikke krever for mye administrasjon. Av den grunn fører Coor en kontinuerlig dialog med hver kunde om hvordan standarden bør anvendes i den aktuelle leveransen, samtidig som de arbeider aktivt med å sikre at personalet, både hos bestilleren og i den leverende enheten, får den opplæringen de trenger. Både i nye kontrakter og blant våre eksisterende kunder ser vi en økt interesse for standarden og dens fordeler. De kvalitetsmessige, miljømessige og økonomiske fordelene taler for seg selv, sier Fredrik Sandquist. Har du spørsmål eller vil vite mer? Kontakt gjerne Andreas Eskelund, leder for Virksomhetsutvikling for Coor i Norge, tlf.: , eller Sven-Erik Björkholm, tjenesteutvikler i Coor innenfor renholdsservice, eller telefon Nova no 1, Kunnskapsbrev fra Coor Side. 5

6 Temaserie: Miljø i servicebransjen Energioptimering hetest akkurat nå Energispørsmål er høyaktuelt akkurat nå. Og det er ikke så rart energispørsmål er et område der det er mulig å gjøre mye. Å se over og aktivt arbeide med å effektivisere og optimere energibruken blir imidlertid stadig vanligere. Og gevinstene er store både for miljøet og økonomien. Det mener energispesialisten Mikael Olsson, tjenesteutvikler i Coor på energiområdet. Mikael har mangeårig bakgrunn som energikonsulent i ulike større bedrifter og konstaterer at interessen for energispørsmålene øker dag for dag. Forklaringen ligger delvis i at kunnskapen innenfor energiområdet øker, men også som følge av et økt miljøfokus og at energiprisene stiger. Kroner og ører er jo naturligvis noe som taler sitt tydelige språk. Og her finnes det faktisk mye mer å tjene enn man tror. Min erfaring er at det kreves ekspertkompetanse og kontinuitet for å oppnå de beste resultatene. Et eksempel som er veldig aktuelt er sykehuset i Gävle, Sverige, der vi har gjort justeringer på eksisterende utstyr som kommer til å gi Landstinget Gävleborg besparelser på ca. 1,7 millioner svenske kroner pr. år uten noen investeringer. Dette er reelle tall, som vi kan verifisere ved hjelp av statistikk for energibruken, sier Mikael Olsson. Men gevinsten er større enn som så. Et aktivt energisparingsarbeid fører også til miljømessige gevinster, noe som gir mye goodwill nå når det er så sterkt fokus på klimaspørsmålet. Både kunder og blivende ansatte stiller i dag høye krav til sine leverandørers eller arbeidsgiveres miljøbevissthet. Rett kompetanse nær kunden I Coor finnes det lang erfaring og stor kompetanse på energiområdet. Coors energitjenester er inndelt i tre hovedområder: energideklarasjon, energistyring og energieffektivisering. Det største og kanskje viktigste området er energistyring, som handler om at man kontinuerlig etterser og justerer tekniske installasjoner slik at energibruken minimeres. For å sikre et effektivt og balansert energiarbeid har Coor utviklet et konsept for balansert energistyring; energistyringskortet. Energistyringskortet omfatter tre viktige områder miljø, kostnader og energibruk (Climate Change, Energy cost, Energy use). Coors varemerkebeskyttede energistyringskort er et konsept for balansert energistyring. For å kunne ta ansvar for energispørsmålene på en god måte, har Coor valgt å plassere ressursene lokalt i en spesifikk kontrakt eller i en forretningsenhet. Fordelen blir at ekspertkompetansen blir knyttet til kunden på en annen måte enn det som er vanlig i bransjen, der energiingeniørene ofte sitter sentralt og arbeider med flere ulike kunder. Med Coors arbeidsmåte får kunden den direkte kontakten med sine ingeniører og teknikere. Vi er overbevist om at vår måte å arbeide på er til størst nytte for kundene, ettersom de får den kompetansen de trenger. For å sikre spredning av gode ideer og utveksle erfaringer og kompetanse i hele Coor, arbeider vi aktivt med et konsernfelles energinettverk. Nettverket treffes regelmessig, og medlemmene har mye kontakt med hverandre mellom treffene også, forteller Mikael. Hetest akkurat nå: energioptimering Den energitjenesten som er mest etterspurt hos Coor akkurat nå, er energioptimering, som er en viktig del innenfor energistyringen. Men hva er det så kundene vil ha hjelp med? Hva gjøres rent konkret innenfor energioptimering? Nova no 1, Kunnskapsbrev fra Coor Side 6

7 Mikael forteller at den første oppgaven er å danne seg en klar oppfatning av den nåværende situasjonen og å definere utviklingsområder. Disse presenteres for og diskuteres med kunden, noe som ofte (men ikke alltid) resulterer i overordnede energimål. Deretter begynner det viktige arbeidet med fortløpende å tilpasse systemer og anlegg, slik at energibruken optimeres og de oppsatte målene nås. Til dette arbeidet har Coor utviklet effektive verktøy som sjekklister, maler og rutinebeskrivelser. Som støtte i arbeidet brukes det i hele konsernet et databasert energioppfølgings-/analysesystem (WebEss). Når vi har ansvar for teknisk forvaltning, har vi gode forutsetninger for å hjelpe kundene våre med å redusere energikostnadene. Anleggene kan drives på ulike måter og med ulike energibruk. Mange glemmer også at energioptimering er et arbeid som pågår kontinuerlig. De tekniske systemene må hele tiden justeres etter forandringer i virksomheten. Ta et så enkelt eksempel som driftstider på ventilasjonssystemer. Disse må kontinuerlig tilpasses lokalenes virkelige anvendelse. Her er det viktig å ha et løpende samspill med de virksomhetsendringer og omflyttinger som skjer i en organisasjon, sier Mikael Olsson. En annen viktig del av arbeidet er å iverksette de små, men viktige tiltakene, som å bytte ut lyspærer på kontoret eller å erstatte strømbrytere med bevegelsessensorer i visse fellesarealer. Det er også mye å tjene på å utdanne og engasjere medarbeiderne i en organisasjon, og på den måten forsøke å påvirke atferd og vaner. Det er viktig å være bevisst på strømforbruket i hverdagssituasjonene, og huske å slå av datamaskinen når man går hjem, eller å slå av lyset etter seg i konferanserommet. Med enkle tekniske løsninger og kontinuerlig opplæring kan man oppnå gode resultater også her. Arbeidet med energioptimering er fantastisk morsomt og givende. Det er et område der man hele tiden oppdager nye utviklingsmuligheter og potensialer. Og så føles det bra å arbeide for et godt formål. Den sparte kilowattimen er den beste miljøbesparelsen, avslutter Mikael Olsson. Har du spørsmål eller vil vite mer? Kontakt gjerne Andreas Eskelund, leder for Virksomhetsutvikling for Coor i Norge, tlf.: , eller Mikael Olsson, tjenesteutvikler i Coor innenfor energiområdet, tlf.: , Coor i Norge har blitt ISO-sertifisert for Kvalitet og Miljø Coors forretningsidé er å ta over, ta hånd om og utvikle servicefunksjoner for våre kunder. Kontinuerlig utvikling og forbedring av våre tjenester er derfor en naturlig del av vårt daglige arbeid. Å være sertifisert for vårt Kvalitetsarbeid, ISO-9001, skal hjelpe oss ytterligere å etterleve vår forretningsidé. ISO-sertifiseringen innen Miljø, ISO-14001, er et naturlig valg for å sikre utvikling og leveranse av miljøvennlige tjenester, samt bidra til miljøforståelse og kompetanseheving hos våre kunder og ansatte. Coor i Sverige har i flere år vært sertifisert for både ISO-9001 og ISO I Norge har vi i stor grad fulgt de retningslinjer og krav som har vært stilt i Sverige som følge av denne sertifiseringen. Likevel ser vi på det som et viktig ledd i vår kontinuerlige utvikling og forbedring av selskapet, å nå ha fått på plass vår egen ISO-sertifisering. 25. november 2009 ble Coor Norge ISO-sertifisert. Å være ISOsertifisert betyr at vi i økt grad kan dokumentere at vi jobber systematisk og strukturert med kontinuerlig forbedring innen Kvalitet og Miljø. Nova no 1, Kunnskapsbrev fra Coor Side 7

8 En viktig del av det å være ISO-sertifisert er at vi gjennomfører årlige intern- og eksternrevisjoner. Coors eget internrevisjonsteam gjør intervjuer og sjekker nivået på leveransene ute i kontraktene samt i stabene. Intervjuene baserer seg på ISOstandarden og eventuelle avvik og merknader som oppdages, dokumenteres og følges opp av toppledergruppen i selskapet. Eksternrevisor for Coor Norge er Teknologisk Institutt Sertifisering. TI Sertifisering gjennomfører årlige eksternrevisjoner med samme fokus som våre egne internrevisjoner. På denne måten dekkes store deler av selskapet hvert eneste år med revisjoner, og vi har således et godt system for å avdekke utviklingspotensial eller eventuelle feil og mangler ved våre leveranser. Alle avvik og merknader blir nå registrert og fulgt opp gjennom tiltaks- og handlingsplansystemet Actio (som beskrevet ovenfor). Coors avdeling for Virksomhetsutvikling er ansvarlig for ISO-prosessen og Universum. Virksomhetsutvikling består av ressurser som jobber på tvers av selskapet med omstillingsprosjekter og tjenesteutvikling. Dette arbeidet er nært relatert til ISO-sertifiseringen. Erfaringen som ressursene innen Virksomhetsutvikling opparbeider seg, blir dokumentert og spredd via Universum, samt til tjenestenettverkene. Tjenestenettverkene består av fagressurser fra de respektive kontrakter, og jobber også med å spre erfaringer og kompetanse på tvers av selskapets forretningsenheter og kontrakter. Har du spørsmål eller vil vite mer? Kontakt Andreas Eskelund, Leder Virksomhetsutvikling for Coor i Norge, tlf.: , Utover revisjoner, så er Coors eget virksomhetssystem, Universum, helt avgjørende for å kunne sikre kontinuerlig forbedring og utvikling av våre tjenester. Universum er et web-basert virksomhetssystem som inneholder alle våre prosedyrer, rutiner, sjekklister, maler og retningslinjer. Systemet er utviklet slik at alle kontraktene har tilgang på hverandres rutiner og løsninger, slik at vi legger til rette for deling av beste praksis samt skaper et godt grunnlag for idé-generering og deling av forbedringsarbeid. Nyhetsbrevet Nova er et elektronisk nyhetsbrev fra Coor Service Management som formidler nyheter om bransjen og om Coor. Nyhetsbrevet lages på språkene svensk, engelsk, dansk, norsk. Tekster: Åsvor Brynnel, Henrik Sjögren (Paloma) Grafisk formgivning og produksjon: Paloma Foto og illustrasjoner: Sofia Thorslund, Peter Knutson, Pierre Zoetterman (BananaBlue), Björn Pehrsson (Paloma) Coor Service Management, Veritasveien 1, 1322 Høvik. Tlf: , Fax ,

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

Nova goes green. Nr 1 Mai 2009

Nova goes green. Nr 1 Mai 2009 Nr 1 Mai 2009 Nova goes green Miljøtrenden er kommet for å bli. Mange av våre kunder, både i privat og offentlig sektor, har høye ambisjoner på miljøområdet. For dem er det en selvfølge at vi skal hjelpe

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER Konserninnkjøp 2011-05-19 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER INNLEDNING COOR SERVICE MANAGEMENT Coor Service Management (Coor) er Nordens ledende aktør innen service management. Selskapet har spesialisert

Detaljer

Energistyring av industrien etter Forurensningsloven. Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard

Energistyring av industrien etter Forurensningsloven. Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard Energistyring av industrien etter Forurensningsloven Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard Innhold Hvorfor velge energiledelse Tillatelsens krav til energiledelse Energiledelse etter NS og BREF

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

G REENL IGHT GREENLIGHT-PROGRAMMET. Et initiativ fra EU-kommisjonen i samarbeid med Enova

G REENL IGHT GREENLIGHT-PROGRAMMET. Et initiativ fra EU-kommisjonen i samarbeid med Enova G REENL IGHT GREENLIGHT-PROGRAMMET Et initiativ fra EU-kommisjonen i samarbeid med Enova Klimaforandringene setter vårt samfunn foran store utfordringer i kommende år. For at Kyotoavtalens mål om å redusere

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap Medarbeidersamtaler Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 UMBs visjon Universitetet for miljø- og biovitenskap skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens

Detaljer

AB-Konferansen 2011 Delseminar L)

AB-Konferansen 2011 Delseminar L) AB-Konferansen 2011 Delseminar L) WORKSHOP: EQUASS krever resertifisering hvert annet år. Hvordan jobbe med kontinuerlig forbedring i AB for å møte sertifiseringskravene? v/andreas Tømmerbakke, bransjeforeningen

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Opplæringsmodul 5. for mellomstore og utviklede EPC markeder

Opplæringsmodul 5. for mellomstore og utviklede EPC markeder Opplæringsmodul 5. for mellomstore og utviklede EPC markeder EPC støttestrategi Project Transparense OVERSIKT OVER OPPLÆRINGSMODULER I. Grunnleggende EPC II. EPC prosess fra identifisering av prosjekt

Detaljer

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.no Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

Lønn kompetanse - karriere Kjøpmannshuset Norge AS Helene Renton Eidsvig, HR-direktør 03.12.09

Lønn kompetanse - karriere Kjøpmannshuset Norge AS Helene Renton Eidsvig, HR-direktør 03.12.09 Lønn kompetanse - karriere Kjøpmannshuset Norge AS Helene Renton Eidsvig, HR-direktør 03.12.09 Lønn kompetanse - karriere Hvem er vi? Krav og forventninger til lønnssystemet Dagens system i KMH Prosessen

Detaljer

Standard hva er nå det?

Standard hva er nå det? Veiledning i om NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.nono Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system en arbeidsprosess

Detaljer

Sverre Østvold. Property Manager - Steen & Strøm Norge AS. Driftsleders rolle.

Sverre Østvold. Property Manager - Steen & Strøm Norge AS. Driftsleders rolle. 1 Sverre Østvold Property Manager - Steen & Strøm Norge AS Driftsleders rolle. 2008 til 2010 driftsleder ved Åsane Storsenter i Bergen som i 2010 ble kåret til årets driftsteam blant kjøpesentre i Norge.

Detaljer

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Bygg et veikart for å løfte din salgsorganisasjon til et nytt nivå Finn ut hvordan du blir morgendagens vinner innen salg og salgsledelse

Detaljer

Store penger å tjene!

Store penger å tjene! Store penger å tjene! INKÖP BESTÄLLNINGSRUTINER LEVERANSBEVAKNING GODSMOTTAGNING LAGRING LEVERANSER KAPITALBINDNING LÖNER FAKTURAHANTERING SVINN LOKALER INVENTERING REGISTERUNDERHÅLL INKURANS FRAKTER Helhetstenkning

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Lean en kvalitetsforbedringsmetode som hjelper til med å effektivisere drift.

Lean en kvalitetsforbedringsmetode som hjelper til med å effektivisere drift. Lean en kvalitetsforbedringsmetode som hjelper til med å effektivisere drift. Lean filosofi, metoder og verktøy, kan dette være noe for oss? Norsk forening for sterilforsyning Landsmøte 2013 v / Seniorrådgiver

Detaljer

TES. deg med å nå målene

TES. deg med å nå målene TES KvalitetssikreR og effektiviserer hjemmetjenesten TES Et komplett omsorgssystem for hjemmetjenesten: TES legger til rette for en effektiv utnyttelse av økonomiske og personalmessige ressurser. Planleggingstiden

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Forord. Göteborg, Oslo og Stockholm mai 2008. Stefan Tengblad, Christer Ackerman, Freddy Hällstén, Johan Velten

Forord. Göteborg, Oslo og Stockholm mai 2008. Stefan Tengblad, Christer Ackerman, Freddy Hällstén, Johan Velten Forord Vi er en gruppe forfattere som fra forskjellig utgangspunkt har arbeidet med temaet medarbeiderskap. To av oss, Stefan og Freddy, forsker på medarbeiderskap som fenomen, mens Christer og Johan arbeider

Detaljer

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Pressenotat fra Manpower 7. mars 2011 Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Når arbeidsgiveren aktivt forsøker å skape likestilte muligheter for kvinner og menn på arbeidsplassen, ser

Detaljer

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler KS, 11.2007 Gode medarbeidersamtaler Hva Strukturert samtale/kommunikasjon mellom leder og medarbeider Medarbeidersamtalen skal være en fortrolig samtale mellom medarbeider og nærmeste leder. Begge må

Detaljer

Nordens ledende vikarsystem.

Nordens ledende vikarsystem. Nordens ledende vikarsystem. Bra å vite om bedriften. Intelliplan utvikler, selger og forvalter forretningssystemer. Våre kunder er bedrifter og organisasjoner som har behov for et komplett verktøy som

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014.

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. UTTALELSE FRA KONSERNSJEF SPILLEREGLENE Etikk og moral handler i bunn og grunn om hvilke handlinger

Detaljer

Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig

Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig 20-Sep-12 1 Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig Finnes det en kur mot stress, overtid og dobbeltarbeid? Struktur er verken vanskelig eller ubehagelig. Nå har du en gylden anledning

Detaljer

FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON

FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON ØIVIND CHRISTOFFERSEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR Tema Til samfunnets beste Statsbyggs strategiske mål Kundeundersøkelsen Stor fremgang og gode tilbakemeldinger, men også forbedringspotensial

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Bakgrunn. For ytterligere informasjon, se kontaktinformasjon på slutten av presentasjonen 2015-09-08 2

Bakgrunn. For ytterligere informasjon, se kontaktinformasjon på slutten av presentasjonen 2015-09-08 2 September 015 Bakgrunn Talentbarometeret ble gjennomført i Norge for første gang i perioden mars-mai 015 Spørsmål om om mangfold er inkludert Sluttresultatet er basert på 170 svar fra HR og toppledelse

Detaljer

Styring av risiko og samfunnsansvar i Asker kommune

Styring av risiko og samfunnsansvar i Asker kommune NBEF 07.11.2014 Styring av risiko og samfunnsansvar i Asker kommune gjennom vårt ISO-sertifiserte styringssystem Ernst Ole Solem Kvalitetssjef og beredskapsleder Asker kommune Felles gjennomgående system

Detaljer

P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5

P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5 P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5 VÅR BEDRIFT CA 340 ANSATTE 14 LOKASJONER I NORGE, SVERIGE OG DANMARK ARKITEKTUR, INTERIØR,

Detaljer

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 U T V E L G E L S E U T V I K L I N G L E D E R S K A P H O G A N U T V I K L I N G K A R R I E R E Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 Dato: August

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Lederkvalitet og utvikling Samspill mellom toppledelse og HR skaper kvalitativ utvikling. Tipping Point Methodology

Lederkvalitet og utvikling Samspill mellom toppledelse og HR skaper kvalitativ utvikling. Tipping Point Methodology Lederkvalitet og utvikling Samspill mellom toppledelse og HR skaper kvalitativ utvikling Utvikling Hva er utvikling? forbedring, framgang, prosess, vekst, forløp Utvikling krever at noe endres; noe tilføres

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer

LEANHÅNDBOK. Foto: Trym Ivar Bergsmo

LEANHÅNDBOK. Foto: Trym Ivar Bergsmo LEANHÅNDBOK Foto: Trym Ivar Bergsmo Innholdsfortegnelse 1. LEAN KONTINUERLIG FORBEDRING... 3 2. INTERVJU OG KORTLEGGING... 4 3. REDESIGN... 6 4. HANDLINGSPLAN... 7 5. FORBEDRINGSMØTER... 7 6. RESULTATENE

Detaljer

Funksjonskrav er nøkkelen til innovasjon og et regelverk som stimulerer til utvikling. DIBK "15/2290 Innspill TEK"

Funksjonskrav er nøkkelen til innovasjon og et regelverk som stimulerer til utvikling. DIBK 15/2290 Innspill TEK DIBK "15/2290 Innspill TEK" FREMTIDIG FORENKLING AV BYGGTEKNISK FORKSKRIFT INNSPILL FRA RAMBØLL FAGNETTVERK - BRANN OG SIKKERHET Rambøll Norges fagnettverk for brann og sikkerhet gleder seg over at DIBK

Detaljer

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek BARNEHAGE OG SFO vikarer for trygghet, omsorg og lek BEHOV FOR FLERE GODE MEDARBEIDERE? Vanskelig å finne den rette? Barnas trygghet, omsorg, lek og læring skapes gjennom stabilitet og forutsigbarhet i

Detaljer

TAC EnergyEdge. Vi finner besparelsene. Du får gevinsten.

TAC EnergyEdge. Vi finner besparelsene. Du får gevinsten. TAC EnergyEdge Vi finner besparelsene. Du får gevinsten. Vi realiserer lønnsomme energibesparelser og gir din bedrift gevinsten Energiprisene stiger. Driftsbudsjettene man har til rådighet blir stadig

Detaljer

INNOVASJONER I DET OFFENTLIGE. Kvantesprang og andre slags innovasjoner

INNOVASJONER I DET OFFENTLIGE. Kvantesprang og andre slags innovasjoner INNOVASJONER I DET OFFENTLIGE Kvantesprang og andre slags innovasjoner DET NYE - INOVARE Fornyelse nyhet forandring Nyttig lønnsom konstruktiv løse et problem ER MENT Å GI ØKT VERDISKAPNING Politikermotivert

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013. Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver

Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013. Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013 Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver Hvorfor medlederskap? Mål for den neste timen: Så noen tanker om betydningen og gevinstene av

Detaljer

Evy B. Jaksland. Husøkonom Lærer Høgskolen i Oslo og Akershus

Evy B. Jaksland. Husøkonom Lærer Høgskolen i Oslo og Akershus Evy B. Jaksland Husøkonom Lærer Høgskolen i Oslo og Akershus NS-INSTA 800: Første utgave: Oktober 2000 Andre utgave: Juli 2006 Tatt i bruk allerede i 1999 av noen brukere Solgt i ca. 3000 eksemplarer Ny

Detaljer

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no Serviceledelse i praksis getleadingedge.no Henning Friberg Henning Friberg har bred erfaring fra servicebransjen og har blant annet ledet servicebedrifter i inn og utland. Å sikre at serviceleveransen

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

Medarbeidersamtalen. Følgende utfordringer har vært drøftet sentralt i VFK:

Medarbeidersamtalen. Følgende utfordringer har vært drøftet sentralt i VFK: Medarbeidersamtalen Mal for medarbeidersamtalen er utviklet av en partssammensatt arbeidsgruppe og vedtatt av DLG skoleåret 2009/2010. Malen er tilpasset Horten videregående skoles arbeid med den profesjonelle

Detaljer

Innovasjon noen erfaringer. September 2011 Alf Bjørseth

Innovasjon noen erfaringer. September 2011 Alf Bjørseth Innovasjon noen erfaringer September 2011 Alf Bjørseth Agenda Hva er innovasjon Hvordan fremme innovasjon Innovasjon har med mennesker å gjøre Kompetanse Hvorfor skjer radikal innovasjon best i små selskaper?

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplanens hovedmål Utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både

Detaljer

Begrepet Ledelse og Lederrollen

Begrepet Ledelse og Lederrollen Begrepet Ledelse og Lederrollen Hva vil jeg oppnå med min ledelse? Løse oppdraget og ta vare på mine menn Hvilke egenskaper bør en leder ha? Hvilke utfordringer kan en leder forvente? Viktige egenskaper

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

Opplæringsmodul 5. for mellomstore og utviklede EPC markeder

Opplæringsmodul 5. for mellomstore og utviklede EPC markeder Opplæringsmodul 5. for mellomstore og utviklede EPC markeder EPC støttestrategi Project Transparense OVERSIKT OVER OPPLÆRINGSMODULER I. Grunnleggende EPC II. EPC prosess fra identifisering av prosjekt

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap Bedrift & Student Foto: Håkon Sparre, omslag Shutterstock UMB-studenten Din vei til nye ideer, kunnskap og nettverk Ønsker du nye ideer eller løsninger for din

Detaljer

En oversikt over alle våre verktøy

En oversikt over alle våre verktøy En oversikt over alle våre verktøy Hvorfor AnSvar Alle trenger feedback for å bli klar over hva som er bra med eget medarbeiderskap og hva som kan utvikles. Dette tenner en gnist til utvikling. I tillegg

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

MU-samtaler med mening en vitalisering

MU-samtaler med mening en vitalisering MU-samtaler med mening en vitalisering Når virksomheter gjennomgår forandringer, spiller ledelsen en vesentlig rolle i å få koblet medarbeiderens kompetanser, ambisjoner og utviklingsmål til organisasjonens

Detaljer

Mer enn flåteadministrasjon

Mer enn flåteadministrasjon Mer enn flåteadministrasjon www.toyota-forklifts.no Hvordan kan jeg øke sikkerheten i truckflåten? Hvordan reduserer jeg skadekostnadene? Hva er den optimale størrelsen på truckflåten? Hvem kan jeg diskutere

Detaljer

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM Utkast til LEDERUTVIKLINGSPROGRAM for Introduksjon 3 Bakgrunn og tema 3 Metode og tilnærming 3 Gjennomføringsplan 4 Ressurspersoner 8 Vilkår og betingelser 8 3015 DRAMMEN Tlf. +47 917 21 000 2 Introduksjon

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering

1. Bruk av kvalitetsvurdering Områder og spørsmål i Organisasjonsanalysen - Grunnskoler 1. Bruk av kvalitetsvurdering DRØFTING AV KVALITET LÆRER LEDELSE ANDRE 1.1 Medarbeidere og ledelsen drøfter resultatet fra elevundersøkelsen. 1.2

Detaljer

HR-strategi 2015 2017

HR-strategi 2015 2017 Planer og meldinger 2015/1 Statistisk sentralbyrå HR-strategi 2015 2017 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet, og kjerneoppgavene

Detaljer

HomeControl: Smarte kontakter

HomeControl: Smarte kontakter Bakgrunn Gjennom et samarbeid med Agder Energi, ønsket oppdragsgiver HomeControl AS å se på muligheten for å utvikle nye løsninger knyttet til de allerede utviklede smarte kontaktene. HomeControl er et

Detaljer

Vedlegg 1 til retningslinje 088 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser.

Vedlegg 1 til retningslinje 088 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser. Vedlegg 1 til retningslinje 088 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser Original versjon Nr: 088 Etablert: 15.01.2013 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 03.06.2015

Detaljer

Fra data til innsikt. Om prosjektet

Fra data til innsikt. Om prosjektet Fra data til innsikt DEFINERE FOKUS Om prosjektet De store produksjonsselskapene innen olje og gass må hele tiden strebe etter å effektivisere drift og øke sikkerheten på sine installasjoner. For å støtte

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.08.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Bakgrunn: De regionale

Detaljer

Integrert styringssystem

Integrert styringssystem Integrert styringssystem Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS` Historie Eierselskapet JFK AS Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS ble startet i Oktober 1955 av Johan Fredrik og May Knudtzen, og drives fortsatt som

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProJob

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProJob er løsningen for optimalisering av bedriftens produksjonsprosesser og kostnader ved hjelp av innsamling av produksjonskritiske jobbdata, effektiv rapportering og integrasjon med ERP-systemet. OPPSAMLING

Detaljer

La barn være barn. Velkommen til skolestart!

La barn være barn. Velkommen til skolestart! La barn være barn Velkommen til skolestart! Trygge, glade barn trives og lærer! Velkommen til skolestart på Steinerskolen Det er første skoleår og det vi kaller barnets år. Barnet kommer til skolen med

Detaljer

Faglig Nyhetsbrev. Stiftelsen Miljøfyrtårn mai 2010

Faglig Nyhetsbrev. Stiftelsen Miljøfyrtårn mai 2010 Faglig Nyhetsbrev Stiftelsen Miljøfyrtårn mai 2010 LEDER: Hvem er best?! Innen hotell og reiseliv har vi registrerer tilløp til diskusjon om hvilket sertifiserings system som er best. I diskusjonen kommer

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Lederutviklingsprogram 2015

Lederutviklingsprogram 2015 Lederskolen Lederutviklingsprogram 2015 Asker Mulighetenes kommune Hovedmål: Asker er en fremtidsrettet, inkluderende og ansvarsbevisst kommune i en region i vekst, hvor balanse mellom vekst og vern gir

Detaljer

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter Erfaringsdokumentasjon fra gjennomførte e-handelsprosjekter Formålet med vårt samarbeid med Difi Dele erfaringer Øke forståelsen for omfanget av et e-handelsprosjekt Hva kan vi lære av tidligere erfaringer?

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserte inngangsvinkelen til ProMark både når det dreier seg om registrering av egen tid og oppgaver, informasjon og utføring av konkrete arbeidsoppgaver. kjører i en nettleser og kan

Detaljer

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering.

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering. <Navn> <Avdeling, sted> Vegvesenboka Ledelse, styring og organisering Vegvesenboka Nasjonal transportplan: Nasjonale mål for transportpolitikken Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig

Detaljer

PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN. Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen

PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN. Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen Dans i møte med barn - Hva tar dansen med seg inn i møtet med barnet? Barn i møte med dans - Hva

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

FAGLIG NYHETSBREV. Stiftelsen Miljøfyrtårn. April 2010

FAGLIG NYHETSBREV. Stiftelsen Miljøfyrtårn. April 2010 FAGLIG NYHETSBREV Stiftelsen Miljøfyrtårn April 2010 LEDER: Miljøfyrtårn opplever vekst, og mange kjeder vil bruke oss - fantastisk. Vi arbeider med å styrke vår sertifiseringsordning, hvor kommunen som

Detaljer

VERDIER OG ETIKK I CRAMO

VERDIER OG ETIKK I CRAMO VERDIER OG ETIKK I CRAMO Kjære kollega og samarbeidspartnere, I Cramo er det gjennomført et omfattende arbeid for å utarbeide og implementere visjon, strategi og de verdier som skal prege konsernet. Disse

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak.

Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak. Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak. Innledning Læreren er klassens leder. I lærerrollen møter vi elever som setter lederen på prøve. Noen elever finner sin rolle som elev raskt. Mens andre vil

Detaljer

Loppa kommune HMS hovedbok Vedlegg 7 Medarbeidersamtale Vedtatt i AMU dato: 02.06.2006 Godkjent av rådmannen Oppdatert dato: 28.10.

Loppa kommune HMS hovedbok Vedlegg 7 Medarbeidersamtale Vedtatt i AMU dato: 02.06.2006 Godkjent av rådmannen Oppdatert dato: 28.10. Utarbeidet av: Liss Eriksen, Bente Floer og Rita Hellesvik Studie: Pedagogisk ledelse og veiledning 2004 Side 1 av 12 Grunnen for å velge å bruke Løsningsfokusert tilnærming LØFT som metode for å ha medarbeider

Detaljer

Kom godt i gang med. GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT

Kom godt i gang med. GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT Kom godt i gang med GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT Gröna offentlige innkjøp i lokalsamfunn Det offentlige er storforbruker av varer og tjenester. Å iverksette grønne offentlige innkjøp

Detaljer

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS Lean Six Sigma Lean Six Sigma Kort innføring i: Hva er Lean Six Sigma? Hvilke resultat gir metodene? Hva kan min bedrift få ut av metodene? GoFlyten, få flyt i prosessene dine! Hvordan kommer jeg i gang?

Detaljer

shapes kompetansebasert utviklingsrapport

shapes kompetansebasert utviklingsrapport shapes kompetansebasert utviklingsrapport Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning Med bemanningsplanlegging i oppnås en optimal fordeling av medarbeiderressurser i forhold til virksomhetens produksjons-, jobb- og aktivitetsbehov. IDENTIFIKASJON AV OPPGAVER SOM SKAL LØSES OG NÅR BEMANNINGSPLANLEGGING

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

En ledende nordisk gassleverandør

En ledende nordisk gassleverandør En ledende nordisk gassleverandør www.airliquide.no Et verdensomspennende industrigasselskap Air Liquide er verdensledende innen gasser, teknologi og tjenester for industrien og sykepleien. Selskapet er

Detaljer

ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen

ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen Informasjonssikkerhet Visjon «Organisasjonen anerkjennes som ledende aktør innen informasjonssikkerhet» Oppdrag «Å designe, implementere,

Detaljer