Mer intelligens mer fornøyde kunder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mer intelligens mer fornøyde kunder"

Transkript

1 No 1 Januar 2010 Leder - Freddy Eriksen Mer intelligens mer fornøyde kunder Da vi startet virksomheten vår for snart tolv år siden, hadde vi som ambisjon å tilby det private næringslivet og den offentlige sektoren i Norden markedets beste og mest intelligente service. Vi forstod tidlig at nøkkelen til suksess ligger i stadig å utvikle og tilpasse serviceleveransen vår, slik at den støtter kundenes kjernevirksomhet optimalt i alle situasjoner. Vi kaller det for intelligent service som skaper driftsfordeler for kundene våre. Jeg påstår ikke at det er lett. Å ta over, håndtere og utvikle komplekse serviceoppdrag i et dynamisk miljø, er en oppgave og et ansvar som vi tar på største alvor. Jeg kan imidlertid love at vi gjør vårt ytterste for å håndtere oppgaven på best mulig måte. Og gledelig nok kan jeg konstatere at det gir gode resultater. Vår årlige kundeundersøkelse taler sitt tydelige språk kundene verdsetter anstrengelsene våre og blir stadig mer fornøyde med det arbeidet vi gjør. Freddy Eriksen, administrerende direktør i Coor i Norge Mange virksomheter arbeider i dag aktivt og strukturert med å utnytte medarbeidernes kreativitet og ideer som utgangspunkt for et kontinuerlig forbedringsarbeid. Mer om det skriver Louise Östberg, endringskonsulent, i en ny bok som lanseres i vår og som introduseres i dette nummeret av Nova. Her kan du også lese om at Coor i Norge har blitt ISO-sertifisert, hvordan vi i Coor øker trykket i vårt forbedringsarbeid og på hvilken måte det kommer kundene til gode. I vår temaserie om miljø og bærekraft forteller vi mer om et av de største spørsmålene innenfor vårt område energi. Med ønske om hyggelig lesning og et riktig godt nytt år! Freddy Eriksen, adm.dir. for Coor i Norge Nova no 1, Kunnskapsbrev fra Coor Side 1

2 Utvikling i fokus Kreative medarbeidere gir lønnsomme ideer De mest fremgangsrike bedriftene er de som klarer å utnytte medarbeidernes kreativitet og evne til å ta initiativ. Å føle seg som en del av bedriftens utvikling og fremgang, er den suverent beste motivasjonsfaktoren. Det er hovedbudskapet i Louise Östbergs forskningsarbeid som nå har resultert i en bok om hvordan man utnytter ideer fra alle ansatte i en bedrift. Boken er skrevet sammen med de internasjonale forskerne Alan G Robinson* og Dean Schroeder. Louise Östberg er konsulent innen forbedringsarbeid og hjelper virksomheter med å komme i gang med et konstruktivt idéarbeid som involverer hele personalet i en organisasjon. I ti år har hun forsket på hvordan svenske bedrifter utnytter de ansattes ideer. I studien ser hun nærmere på 50 nordiske bedrifter og sammenligner dem med et par hundre globale foretak, som alle arbeider strukturert med idésystemer og har oppnådd svært gode resultater med forbedringsarbeidet. Resultatet i undersøkelsen viser at nordiske bedrifter generelt sett ligger etter mange av sine internasjonale konkurrenter når det gjelder å utnytte medarbeidernes ideer. Samtidig er det bedriftenes største mulighet å lære seg hvordan de kan dra fordel av det enorme potensialet for forbedring og innovasjon som finnes i medarbeidernes ideer og kreativitet. Hvis vi bruker Sverige som eksempel, så har de til tross for sin lange tradisjon for medbestemmelse ikke tatt seg tid til å lytte til medarbeiderne. En vrangforestilling er at tankearbeidet skal komme fra ledelsen, og at resten bare skal utføre arbeidet i ledelsens tjeneste. Ideene bør i stedet komme fra de virksomhetsnære tjenestene, sier Louise Östberg. Mange bedrifter bruker ressurser på eksterne ingeniører og eksperter når det er behov for å tilføre nye kreative løsninger og ideer. Louise Östberg mener at det kan være mye mer effektivt at man i stedet vender seg til den kompetansen som allerede finnes hos medarbeiderne. Men man må gjøre det på riktig måte. Mennesker er ulike, og organisasjoner er ulike. Systemer som ivaretar de ideene og den kreativiteten som finnes i organisasjonen, kan se ulike ut. Felles for vellykkede systemer er imidlertid at de på ulike måter gjør alle medarbeidere delaktige i idéarbeidet, og at ideene som genereres, følges opp og måles på en eller annen måte. Produksjonsindustrien best Historisk sett er det primært i produksjonsindustrien at man har satset på organisert idéarbeid. Gode eksempler er Scania og Coca-Cola, som kan vise til mange ideer pr. ansatt og svært gode resultater fra sine idésystemer. I tjenestesektoren er derimot det aktive idéarbeidet ennå i sin begynnelse. I produksjonsindustrien er det lettere å se koblingen mellom idé og resultat, mens effektene for tjenester kan være mer abstrakte. Men Louise Östberg tror at tjenestebransjen har like stort behov for et aktivt idéarbeid. Og på visse områder har man kommet langt også i tjenestesektoren. Her og der har man begynt å innse mulighetene med et mer idéskapende arbeidsklima. Toppnivåer har man i for eksempel hotellkjeden Clarion, der man på et av kjedens hoteller i gjennomsnitt får inn opptil 50 forbedringsforslag pr. år fra medarbeiderne. Dette bør man sammenligne med gjennomsnittet i Sverige som ligger på 0,5 ideer pr. år. Også Coor Service Management utmerker seg med en strukturert prosess som involverer samtlige medarbeidere og tydelige Nova no 1, Kunnskapsbrev fra Coor Side 2

3 forbedringsmål som kontinuerlig følges opp. Coor kan også vise til flere forbedringsforslag enn gjennomsnittet i Norden. Ifølge Louise Östberg finnes det hovedsakelig tre fellesnevnere for et godt idéarbeid: at medarbeidere på alle nivåer engasjeres, at ledelsen er engasjert i medarbeidernes daglige arbeid, og at det finnes ambassadører i ulike avdelinger som støtte for medarbeidernes idéarbeid. Louise har fordypet seg i teorier og psykologiske faktorer som forklarer hva som motiverer mennesker. Alfa og omega er å kunne føle seg sett. Å få se sine ideer bli gjennomført, og at ledere og medarbeidere lytter til deg. Og dette går hånd i hånd med hva all ledelsesforskning sier. Dessuten ønsker vi å bli belønnet på ulike måter. Enkelte ønsker å bli hyllet offentlig, mens andre heller vil ha noen oppmuntrende ord. Vi bør derfor bevege oss bort fra ideen om at alle skal behandles likt vi bør heller ta hensyn til det faktum at alle er ulike individer og skal bli sett deretter, sier Louise Östberg. Eksempel på vellykket idéarbeid Alle typer organisasjoner har nytte av et velfungerende idésystem. Et godt eksempel er Posten AB i Sverige, som det siste tiåret har utviklet seg til et av de beste nasjonale postsystemene i verden når det gjelder presisjon og leveringshastighet. En viktig faktor i denne forvandlingen var innføringen av et effektivt idésystem som involverer de fleste av Postens ansatte. I sin nye bok beskriver Östberg/Robinson/Schroeder hva Postens systematiske idéarbeid betyr for konsernet, og her følger et utdrag: Den av Posten ABs sorteringsterminaler som har det beste prestasjonsresultatet, er terminalen i Umeå. Samme terminal gjennomfører også det høyeste antall ideer fra medarbeidere i hele Posten. En av de mange ideene som vi så i Umeå, var et atskilt rom for medarbeidere som hadde som oppgave å kontrollere håndskrevne adresser og postnumre foran en dataskjerm, når det automatiske systemet ikke hadde kunnet lese adressene. Disse medarbeiderne var tidligere plassert i midten av terminalen i et støyende miljø, der de forsøkte å konsentrere seg om å behandle så mange brev som mulig. Ideen om å bygge et spesielt rom uten støy og forstyrrelser på et nivå over produksjonsgulvet, kom fra en ansatt. Flyttingen av arbeidsstasjonen til dette atskilte rommet resulterte i at antallet håndterte brev økte med 34 % pr. ansatt pr. time, antallet feil ble redusert med 45 % og medarbeiderne opplevde at arbeidsmiljøet var vesentlig mindre stressende. (Utdrag fra boken av Louise Östberg, Alan G Robinson og Dean Schroeder som utgis våren 2010). Coor setter gode ideer i system For to år siden innledet Coor en bred satsing på systematisk forbedringsarbeid og en sterk forbedringskultur. Tanken var at man skulle utnytte bedre den kreativiteten og de ideene som finnes hos alle medarbeidere i den hensikt å utvikle virksomheten og leveransen til Coors kunder. Nå føres arbeidet ytterligere et steg videre gjennom et nytt IT-basert system som gir støtte i forbedringsprosessen. Vi har lykkes med å flytte idéarbeidet høyt opp på dagsorden og engasjere både ledernivået og medarbeiderne i den kundenære virksomheten. Vi har en god prosess for idé- og forbedringsarbeidet vårt, men vi savner et effektivt støttesystem, og det gjør vi altså noe med nå, sier Emilia Andersson, kontraktsutvikler i Coor. Emilia Andersson har hatt ansvaret for utviklingen av systemet som får navnet Actio, det latinske ordet for handling. Og tanken er nettopp at avstanden mellom ord og handling skal forkortes. I januar rulles det ut på bred front i hele Coor. Nova no 1, Kunnskapsbrev fra Coor Side 3

4 Ønsket større engasjement for utviklingen Satsingen på et mer systematisk forbedringsarbeid ble innledet for to år siden da Coor i en undersøkelse ble oppmerksomme på at kundene ønsket en mer proaktiv innstilling i serviceleveransen. Mot denne bakgrunnen og med innsikten om at alle medarbeidere sitter på verdifulle ideer, ble det startet et stort forbedringsarbeid i Coor. Inspirasjonsforelesninger med kjente forskere og profiler innenfor området markerte startskuddet for satsingen. En ny forbedringsprosess ble etablert, og det ble innført loggbøker for forbedringer i Excel-format i hele konsernet. Forbedringsforslag ble innført som et obligatorisk punkt i alle interne arbeidsplassmøter. Man begynte også å følge opp antallet forbedringsforslag pr. medarbeider. Mange enheter innførte idétavler i den hensikt å kunne fange opp løpende ideer fra alle medarbeidere på en enkel måte. I en del virksomheter ble det innført forbedrings-coacher. Ettersom kundene våre driver i ulike bransjer, må vi passe oss for å sette for strenge regler for arbeidet. Forbedringsprosessen er obligatorisk, og ved å sette tydelige mål som følges opp regelmessig, får vi flyt i arbeidet. Derimot må vi la virksomhetene velge metodikk ut fra hva som passer deres kunder best. Ett eksempel er vår leveranse til kunder i bilindustrien. I mange av disse leveransene arbeider vi ifølge Six Sigma, ettersom det er en forbedringsprosess som brukes i bilindustrien og passer bra nettopp der, påpeker Emilia. Et godt resultat Siden satsingen ble innledet, har ideene strømmet inn. Trykket i forbedringsarbeidet er stort, noe kundene også har lagt merke til. I vår årlige kundeundersøkelse har vi de to siste årene i vesentlig grad økt kundenes opplevelse av at vi proaktivt kommer med forbedringsforslag. Det føles naturligvis utrolig inspirerende det var jo nettopp det vi ville oppnå da vi dro i gang arbeidet, sier Emilia Andersson. De foreslåtte kundeforbedringene kan være små og store. Et eksempel på et forbedringsforslag som har gitt kunden store besparelser, er montering av nye lysarmaturer med intelligent DALI-lysstyring i DNV-kontrakten på Høvik. Dette innebærer at lysstyrken kan justeres på hvert enkelt lysarmatur, det er bevegelsesdetektorer, samt daglysføler som reduserer lysstyrken hvis solen gir lys i lokalet. Et annet eksempel på en enkel, men veldig nyttig kundeforbedring som også er miljørelatert, er å stille inn alle kopimaskiner slik at disse automatisk skriver ut tosidig. Dette er en forbedring som de fleste av Coors kunder nå har benyttet. Nytt system styrker forbedringsarbeidet I takt med at forbedringsprosessen har satt seg og idéarbeidet har skutt fart, har imidlertid kravene om en enkel og effektiv systemstøtte økt. Det er grunnen til at Coor investerer i et nytt web-basert system, der forbedringsforslagene lagres felles, og der man strukturerer dem etter den kunden man arbeider for. Actio er blitt testet i noen av Coors leveranser med godt resultat. Det er flere fordeler med systemet. Man kan enkelt og oversiktlig følge statusen for ideen og hvor langt man har kommet med å virkeliggjøre den. Det er også mulig å utvikle spesifikke handlingsplaner i systemet. I og med at systemet kommer til å bli brukt i hele konsernet, blir det enkelt å følge opp vårt forbedringsarbeid på en enhetlig måte. Det blir også enkelt å hente ut rapporter og oversiktlig statistikk for kundene våre, og det er noe vi anvender i leveranseoppfølgingen vår. Systemet gir oss gode forutsetninger for å kunne fortsette forbedringsarbeidet på en god og effektiv måte, slik at vi kan fortsette å skape verdi for kundene, avslutter Emilia. Har du spørsmål eller vil vite mer? Kontakt Andreas Eskelund, Leder Virksomhetsutvikling for Coor i Norge, tlf.: , Nova no 1, Kunnskapsbrev fra Coor Side 4

5 Rent hus med nordisk renholdsstandard Et kjent reklameslagord for bedøvelsessalve lyder Når man vet hvor man har vondt hvorfor behandle hele kroppen?. Samme prinsipp blir nå i stadig større grad tatt i bruk i renholdsbransjen. Når man vet hvor det er skittent hvorfor rengjøre hele bygningen? Fortsatt fokuserer mange renholdsavtaler på renholdsfrekvenser, renholdsmetoder og hvilket utstyr som skal brukes fremfor på det resultatet man ønsker å oppnå. Problemet med denne tradisjonelle typen avtaler er at man ikke tar hensyn til hva man egentlig vil få ut av renholdsservicen. Man har angitt at man vil ha renhold, men ikke hvor rent man vil ha det, sier Fredrik Sandquist, ansvarlig for tjenesteutvikling i Coor. I ti år har man brukt en felles renholdsstandard, kalt INSTA 800, på de nordiske markedene. I Sverige har standarden betegnelsen SS :2006, mens den i Norge og Danmark heter henholdsvis NS-INSTA 800 og DS-INSTA 800. I Sverige er standarden godt utbredd, særlig i den offentlige sektoren. Nå merker man en stadig større interesse også fra private foretak. INSTA 800 kan anvendes i alle typer lokaler og bygninger. I korthet går det ut på at bestilleren stiller krav til hvor ren hver enkelt flate eller gjenstand skal være, samt hvor ofte leverandøren må sikre at det avtalte kvalitetsnivået skal oppnås. De tydelige kvalitetskravene kan siden, ved hjelp av standardens målesystem og kontrollrutiner, følges opp på en objektiv måte. Det er renhet og ikke renholdsøktene bestilleren kjøper. En operasjonssal på et sykehus må naturligvis ha det absolutt høyeste renhetsnivået, mens man har lavere krav til renhet i for eksempel lagerrom og trappehus. Standarden gir de nødvendige instrumentene, slik at kunden kan fastsette en tydelig forventning til renholdskvaliteten, noe som i sin tur gir en større trygghet for alle parter, sier Fredrik Sandquist. Coor har arbeidet aktivt med standarden siden den ble innført, og har stor erfaring med både å utnytte de fordelene den gir og håndtere de utfordringene den fører med seg. De største fordelene med standarden er at den setter tydelige, objektive forventninger til den kvaliteten som skal oppnås, men også at den som regel er både mer kostnadseffektiv og miljøvennlig enn frekvensstyrt renhold. Kundene betaler bare for det de har behov for å få utført, samtidig som behovet for både energibruk, rengjøringsmiddel og forbruksmateriell minsker, sier Fredrik Sandquist. Det finnes imidlertid ufordringer, og den største er nok å få markedets aktører til å stole fullt ut på standarden og samtidig bruke den på en smart måte, slik at den ikke krever for mye administrasjon. Av den grunn fører Coor en kontinuerlig dialog med hver kunde om hvordan standarden bør anvendes i den aktuelle leveransen, samtidig som de arbeider aktivt med å sikre at personalet, både hos bestilleren og i den leverende enheten, får den opplæringen de trenger. Både i nye kontrakter og blant våre eksisterende kunder ser vi en økt interesse for standarden og dens fordeler. De kvalitetsmessige, miljømessige og økonomiske fordelene taler for seg selv, sier Fredrik Sandquist. Har du spørsmål eller vil vite mer? Kontakt gjerne Andreas Eskelund, leder for Virksomhetsutvikling for Coor i Norge, tlf.: , eller Sven-Erik Björkholm, tjenesteutvikler i Coor innenfor renholdsservice, eller telefon Nova no 1, Kunnskapsbrev fra Coor Side. 5

6 Temaserie: Miljø i servicebransjen Energioptimering hetest akkurat nå Energispørsmål er høyaktuelt akkurat nå. Og det er ikke så rart energispørsmål er et område der det er mulig å gjøre mye. Å se over og aktivt arbeide med å effektivisere og optimere energibruken blir imidlertid stadig vanligere. Og gevinstene er store både for miljøet og økonomien. Det mener energispesialisten Mikael Olsson, tjenesteutvikler i Coor på energiområdet. Mikael har mangeårig bakgrunn som energikonsulent i ulike større bedrifter og konstaterer at interessen for energispørsmålene øker dag for dag. Forklaringen ligger delvis i at kunnskapen innenfor energiområdet øker, men også som følge av et økt miljøfokus og at energiprisene stiger. Kroner og ører er jo naturligvis noe som taler sitt tydelige språk. Og her finnes det faktisk mye mer å tjene enn man tror. Min erfaring er at det kreves ekspertkompetanse og kontinuitet for å oppnå de beste resultatene. Et eksempel som er veldig aktuelt er sykehuset i Gävle, Sverige, der vi har gjort justeringer på eksisterende utstyr som kommer til å gi Landstinget Gävleborg besparelser på ca. 1,7 millioner svenske kroner pr. år uten noen investeringer. Dette er reelle tall, som vi kan verifisere ved hjelp av statistikk for energibruken, sier Mikael Olsson. Men gevinsten er større enn som så. Et aktivt energisparingsarbeid fører også til miljømessige gevinster, noe som gir mye goodwill nå når det er så sterkt fokus på klimaspørsmålet. Både kunder og blivende ansatte stiller i dag høye krav til sine leverandørers eller arbeidsgiveres miljøbevissthet. Rett kompetanse nær kunden I Coor finnes det lang erfaring og stor kompetanse på energiområdet. Coors energitjenester er inndelt i tre hovedområder: energideklarasjon, energistyring og energieffektivisering. Det største og kanskje viktigste området er energistyring, som handler om at man kontinuerlig etterser og justerer tekniske installasjoner slik at energibruken minimeres. For å sikre et effektivt og balansert energiarbeid har Coor utviklet et konsept for balansert energistyring; energistyringskortet. Energistyringskortet omfatter tre viktige områder miljø, kostnader og energibruk (Climate Change, Energy cost, Energy use). Coors varemerkebeskyttede energistyringskort er et konsept for balansert energistyring. For å kunne ta ansvar for energispørsmålene på en god måte, har Coor valgt å plassere ressursene lokalt i en spesifikk kontrakt eller i en forretningsenhet. Fordelen blir at ekspertkompetansen blir knyttet til kunden på en annen måte enn det som er vanlig i bransjen, der energiingeniørene ofte sitter sentralt og arbeider med flere ulike kunder. Med Coors arbeidsmåte får kunden den direkte kontakten med sine ingeniører og teknikere. Vi er overbevist om at vår måte å arbeide på er til størst nytte for kundene, ettersom de får den kompetansen de trenger. For å sikre spredning av gode ideer og utveksle erfaringer og kompetanse i hele Coor, arbeider vi aktivt med et konsernfelles energinettverk. Nettverket treffes regelmessig, og medlemmene har mye kontakt med hverandre mellom treffene også, forteller Mikael. Hetest akkurat nå: energioptimering Den energitjenesten som er mest etterspurt hos Coor akkurat nå, er energioptimering, som er en viktig del innenfor energistyringen. Men hva er det så kundene vil ha hjelp med? Hva gjøres rent konkret innenfor energioptimering? Nova no 1, Kunnskapsbrev fra Coor Side 6

7 Mikael forteller at den første oppgaven er å danne seg en klar oppfatning av den nåværende situasjonen og å definere utviklingsområder. Disse presenteres for og diskuteres med kunden, noe som ofte (men ikke alltid) resulterer i overordnede energimål. Deretter begynner det viktige arbeidet med fortløpende å tilpasse systemer og anlegg, slik at energibruken optimeres og de oppsatte målene nås. Til dette arbeidet har Coor utviklet effektive verktøy som sjekklister, maler og rutinebeskrivelser. Som støtte i arbeidet brukes det i hele konsernet et databasert energioppfølgings-/analysesystem (WebEss). Når vi har ansvar for teknisk forvaltning, har vi gode forutsetninger for å hjelpe kundene våre med å redusere energikostnadene. Anleggene kan drives på ulike måter og med ulike energibruk. Mange glemmer også at energioptimering er et arbeid som pågår kontinuerlig. De tekniske systemene må hele tiden justeres etter forandringer i virksomheten. Ta et så enkelt eksempel som driftstider på ventilasjonssystemer. Disse må kontinuerlig tilpasses lokalenes virkelige anvendelse. Her er det viktig å ha et løpende samspill med de virksomhetsendringer og omflyttinger som skjer i en organisasjon, sier Mikael Olsson. En annen viktig del av arbeidet er å iverksette de små, men viktige tiltakene, som å bytte ut lyspærer på kontoret eller å erstatte strømbrytere med bevegelsessensorer i visse fellesarealer. Det er også mye å tjene på å utdanne og engasjere medarbeiderne i en organisasjon, og på den måten forsøke å påvirke atferd og vaner. Det er viktig å være bevisst på strømforbruket i hverdagssituasjonene, og huske å slå av datamaskinen når man går hjem, eller å slå av lyset etter seg i konferanserommet. Med enkle tekniske løsninger og kontinuerlig opplæring kan man oppnå gode resultater også her. Arbeidet med energioptimering er fantastisk morsomt og givende. Det er et område der man hele tiden oppdager nye utviklingsmuligheter og potensialer. Og så føles det bra å arbeide for et godt formål. Den sparte kilowattimen er den beste miljøbesparelsen, avslutter Mikael Olsson. Har du spørsmål eller vil vite mer? Kontakt gjerne Andreas Eskelund, leder for Virksomhetsutvikling for Coor i Norge, tlf.: , eller Mikael Olsson, tjenesteutvikler i Coor innenfor energiområdet, tlf.: , Coor i Norge har blitt ISO-sertifisert for Kvalitet og Miljø Coors forretningsidé er å ta over, ta hånd om og utvikle servicefunksjoner for våre kunder. Kontinuerlig utvikling og forbedring av våre tjenester er derfor en naturlig del av vårt daglige arbeid. Å være sertifisert for vårt Kvalitetsarbeid, ISO-9001, skal hjelpe oss ytterligere å etterleve vår forretningsidé. ISO-sertifiseringen innen Miljø, ISO-14001, er et naturlig valg for å sikre utvikling og leveranse av miljøvennlige tjenester, samt bidra til miljøforståelse og kompetanseheving hos våre kunder og ansatte. Coor i Sverige har i flere år vært sertifisert for både ISO-9001 og ISO I Norge har vi i stor grad fulgt de retningslinjer og krav som har vært stilt i Sverige som følge av denne sertifiseringen. Likevel ser vi på det som et viktig ledd i vår kontinuerlige utvikling og forbedring av selskapet, å nå ha fått på plass vår egen ISO-sertifisering. 25. november 2009 ble Coor Norge ISO-sertifisert. Å være ISOsertifisert betyr at vi i økt grad kan dokumentere at vi jobber systematisk og strukturert med kontinuerlig forbedring innen Kvalitet og Miljø. Nova no 1, Kunnskapsbrev fra Coor Side 7

8 En viktig del av det å være ISO-sertifisert er at vi gjennomfører årlige intern- og eksternrevisjoner. Coors eget internrevisjonsteam gjør intervjuer og sjekker nivået på leveransene ute i kontraktene samt i stabene. Intervjuene baserer seg på ISOstandarden og eventuelle avvik og merknader som oppdages, dokumenteres og følges opp av toppledergruppen i selskapet. Eksternrevisor for Coor Norge er Teknologisk Institutt Sertifisering. TI Sertifisering gjennomfører årlige eksternrevisjoner med samme fokus som våre egne internrevisjoner. På denne måten dekkes store deler av selskapet hvert eneste år med revisjoner, og vi har således et godt system for å avdekke utviklingspotensial eller eventuelle feil og mangler ved våre leveranser. Alle avvik og merknader blir nå registrert og fulgt opp gjennom tiltaks- og handlingsplansystemet Actio (som beskrevet ovenfor). Coors avdeling for Virksomhetsutvikling er ansvarlig for ISO-prosessen og Universum. Virksomhetsutvikling består av ressurser som jobber på tvers av selskapet med omstillingsprosjekter og tjenesteutvikling. Dette arbeidet er nært relatert til ISO-sertifiseringen. Erfaringen som ressursene innen Virksomhetsutvikling opparbeider seg, blir dokumentert og spredd via Universum, samt til tjenestenettverkene. Tjenestenettverkene består av fagressurser fra de respektive kontrakter, og jobber også med å spre erfaringer og kompetanse på tvers av selskapets forretningsenheter og kontrakter. Har du spørsmål eller vil vite mer? Kontakt Andreas Eskelund, Leder Virksomhetsutvikling for Coor i Norge, tlf.: , Utover revisjoner, så er Coors eget virksomhetssystem, Universum, helt avgjørende for å kunne sikre kontinuerlig forbedring og utvikling av våre tjenester. Universum er et web-basert virksomhetssystem som inneholder alle våre prosedyrer, rutiner, sjekklister, maler og retningslinjer. Systemet er utviklet slik at alle kontraktene har tilgang på hverandres rutiner og løsninger, slik at vi legger til rette for deling av beste praksis samt skaper et godt grunnlag for idé-generering og deling av forbedringsarbeid. Nyhetsbrevet Nova er et elektronisk nyhetsbrev fra Coor Service Management som formidler nyheter om bransjen og om Coor. Nyhetsbrevet lages på språkene svensk, engelsk, dansk, norsk. Tekster: Åsvor Brynnel, Henrik Sjögren (Paloma) Grafisk formgivning og produksjon: Paloma Foto og illustrasjoner: Sofia Thorslund, Peter Knutson, Pierre Zoetterman (BananaBlue), Björn Pehrsson (Paloma) Coor Service Management, Veritasveien 1, 1322 Høvik. Tlf: , Fax ,

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess:

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess: SKILLS & ATTITUDE Combining Et blad fra Orbion Consulting Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden En kabel til 7,3 millarder Se hvorfor Sveriges gigantinvestering

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter 1 Robust organisering Verktøybok for kunnskapsbedrifter 2 Innhold Begrepsforklaringer og verktøybokas oppbygning 4 Robust kunnskapsbedrift 6 Myter og utfordringer 12 Arbeidspraksis, teamarbeid og ansvarskompetanse

Detaljer

2Kvalitetsstyring. forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon

2Kvalitetsstyring. forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon 2Kvalitetsstyring MÅL FOR KAPITLET >>> MÅL FOR KAPITLET Når du har lest dette kapitlet, skal du forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon kjenne til kvalitetsstyring og de vanligste begrepene

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE VITE VILLE KUNNE MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE 2 Innhold Bakgrunn 3 Kommuniser mer, kommuner 4 Ti hindringer ti utfordringer 5 Vite, ville, kunne 9 Medvirkning 10 Gode eksempler

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Carin Pettersson Kristin Svendsen Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Eksamenskode og navn: MAN 29281 Flermedial ledelse Utleveringsdato:

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Redaktør: Ada Schreiner Skriftserie for leger: Utdanning og kvalitetsutvikling KOM I GANG Kvalitetsforbedring i praksis Oslo, 2004 FORORD «Det viktigste er å ikke

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN IT-løsninger Spar tid og ressurser med skreddersydd IKT DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Innovasjon Fra irritasjon til kreativitet ved Sørlandet sykehus Standardisering - Lær av bilindustrien,

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer