Innhold. c 1998 Leikny Strømme. Kopiering tillatt. 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. c 1998 Leikny Strømme. Kopiering tillatt. 1"

Transkript

1 Innhold Kom, vi syng smmen ledelig dg Jeg Jkob Vennesng Møte med Jesus Jesus-sngen L brn komme til Skttr hr eg Rydde h Bjørken Jeg pss på Liten kveldssng for ektepr Jesus, velsign drin! Lovsng uds åpenbring Trosbekjennelse en største gleden Uten egen krft Vær oss nådig H, jeg får komme in dtt il. : L kjenne deg Jesus, l hvile hos deg vig jeg din in sk bli lvorlig for oss L bde i ditt blod Nåde på nåde Stor Hn ud L din vilje skje Leg mine sår med snnhet Syng, syng et vondeste H, hør lle slgs mennesk tng å flses lseshjelmen Jeg vil så gjne tkke deg Skynd deg hjelp c Kopiing tilltt. 1

2 7 Kom, vi Kom, vi syng smmen 7 Kom, vi men syn- g 7 Tekst melodi: Idé: Torstein Jrl Strømme men 7 syn- g sm- sm- sm-men. sm-men sn- gen til vår ud. or dim hn m l- les fl- 7 s, vår kon- m 7 ge vår fr. J hn les s som k l- fl- els- li- ten stor. 2. Kom, vi tkk smmen, smmen, smmen. Kom, vi tkk smmen, ud, vår gode fr. or hn hr gitt oss livet, hn hr gitt oss sngen, j hn hr gitt oss lt vi hr elsk liten stor. 3. Kom, vi jubl smmen, smmen, smmen. Kom,vi jubl smmen til ud i himmelen. or hn stor mektig, j ovdådig pktig. Snrt skl vi se hm som hn, hn elsk liten stor. 2 c Kopiing tilltt.

3 ledelig dg Tekst melodi: Høst 1997 Stå lig / opp, m vått, kjenn t en nen m s deg, sj-en m dei- ost- på brød-et mitt smk- / / i så mor- ge- hil- vn- net godt! H-, hvor går min vei i dg, l gå den til ditt be- hg. 1. Stå opp! Kjenn t morgenen hils vnnet i sjen deilig vått, osten på brødet mitt smk så godt, H, hvor går min vei i dg? L gå den til ditt behg. 2. å ut! Kjenn t høstvinden rusk Regnet fr himlen dryppende vått løvet på veien gult, rødt grått H, hvor går min vei i dg? L gå den til ditt behg. 3. Hjelp til! Kjenn t musklene ly veien til kjøpmnnen løp jeg fort hndl bær, så det gjort. H, hvor går min vei i dg? L gå den til ditt behg.. Kom frm! Kjenn t vennene vent hunden i huset d hils gld. Jeg hr det så br til jeg drr difr H, hvor går min vei i dg? L gå den til ditt behg. 5. å ut! Kjenn t kvelden mørk kld, jeg møt en fmmed si hllo, d kikk hn opp, det nboen jo! H, hvor går min vei i dg? L gå den til ditt behg. 6. Kom hjem! Kjenn t dynen myk vrm dgen ov, den hr vært fin. Jeg b min ftenbønn, jeg jo din! H, slik vr min vei i dg, tkk for ditt velbehg! c Kopiing tilltt. 3

4 ken på, for nå Jeg Jkob skl jeg på sek- sko- Hm Tekst melodi: Jeg J- kob, sønn v fr. Jeg kl- r med det jeg m hr. Jeg li- k som den jeg, jeg li- k lks brin-ge- bær. Å hei å hå, det får så gå, nå tr jeg sko- le- m len, u- te skin-n so- len. 1. Jeg Jkob, sønn v fr. Jeg klr med det jeg hr. Jeg lik som den jeg, jeg lik lks bringebær. Å hei å hå, det får så gå, nå tr jeg skolesekken på, for nå skl jeg på skolen, ute skinn solen. 2. Jeg Jkob, sønn v fr, jeg modig, gi rr. På skolen s de t jeg vr en supst mmm-kr. Å hei å hå, det får så gå, jeg må visst grine når jeg må, for jeg hr vært på skolen, bk skyen skinn solen. 3. Jeg Jkob, sønn v fr. Men vet hvilken fr jeg hr? Hn bor i himlen i, vis den tte vei. Å hei å hå, det får så gå, hn elsk pss på, hn følg til skolen. I hjtet skinn solen. c Kopiing tilltt.

5 Vennesng Tekst melodi: et dim så fint når 6 dim Jeg 6 blir så gld når kom-m. smi- l. Kom dim på be- søk m til oss, skl få lå- ne lt det jeg m hr, det skl jeg fin- ne frm litt kjeks sol- som vil, bær- sft så så k- vi- r hr vi det som go- de ven- n hr det. no- e 1. et så fint når komm, jeg blir så gld når smil. Kom på besøk til oss, skl få låne lt det jeg hr, det som vil. Så skl jeg finne frm litt kjeks kvir noe solbærsft, så hr vi det som gode venn hr det. 2. et så fint når komm, jeg blir så gld når smil. Bli med på sykkeltur, t bdetøy håndkle med! Vi komm hjem når det blir kveld. Så tr vi med et brød ost kvir noe solbærsft, så hr vi det som gode venn hr det. 3. et så fint når komm, jeg blir så gld når smil. Blir med på volleybll med hopp slg sleng fll? Men pøs det ned d går vi inn, Så skl jeg finne fm litt kjeks kvir noe solbærsft, så hr vi det som gode venn hr det. c Kopiing tilltt. 5

6 Brn, Jeg går Møte med Jesus - le- m Je- sus Kris- tus, m ne? jeg Vet H hr hvem jeg Tekst melodi:? deg så- kjær. 1. (Jesus) Brn, går lene? Vet hvem jeg? Jeg Jesus Kristus, jeg hr deg så kjær. 2. (brnet) Jesus, jeg liten, H, stor. Vil psse på h nede på vår jord? 3. (Jesus) Jeg vil væ med deg, brnet mitt. Stol på tro : jeg vokt livet ditt.. (brnet) Jesus, kn jeg komme? (Jesus) Jeg lt hos deg. (begge) Smmen vil vi vnd, vi to skl smme vei. 5. (brnet) Jesus, jeg liten, H, stor. Tkk, pss på h nede på vår jord! 6. (begge) Å, min ple, J, jeg elsk deg Smmen vil vi vnd, vi to skl smme vei. 6 c Kopiing tilltt.

7 Jesus-sngen Tekst melodi: Refng 6 sus, m " " sus,!! sus, " "!! hit len med 7 7 Je- sus, Je- him- me- kom- met ned. 0 5 Je- Je- kom- met him- melsk fd. Vs fd de, met hit!! med gle- kom- him- melsk fd. (m)!! ødt oss i en stll i Bet- ble tøm- r, men le- hem, voks- te m det fn- tes sto- Ref: Jesus, Jesus, himmelen kommet ned. Jesus, Jesus, kommet hit med himmelsk fd. opp pl- n for som en v (m) hns ( ) liv. 1. ødt i en stll i Betlehem, vokste opp som en v oss ble tømr, men d fntes sto pln for hns liv. 2. Så ble hn døpt v Johnnes d hørtes det en røst i fr himlen: ette min sønn, hn min elskede. 3. Så gikk hn rundt i lndet, lærte folket d om ud om himlen, hn gjorde godt for lle hvor hn kom.. Hn hdde mkt styrke, vinden tidde ble tus når hn tlte, sykdomm forsvnt lt ble slik hn bød. 5. Så kom den mørke timen, Jesus ble hengt opp på korset døde, men den tdje dgen sto hn opp igjen. 6. en som vil følge Jesus få del i himlens liv, lys snnhet hn må vende om til ud fr seg selv. Ref: Jesus, Jesus, himmelen kommet ned. Jesus, Jesus, kommet hit med himmelsk fd glede, kommet hit med himmelsk fd. c Kopiing tilltt. 7

8 % L brn komme til Tekst: Luks 18:16 Melodi: Plgit?/LS " " 7 $ L 7, m!! l (Je- sus!! s:) & br- n kom-me til små-br- n kom-me til, ' for uds ke r ke til, så l få ri- hø- sli- br-n kom-me til. Hem- me- Skttr hr eg tr hr eg, le- ge skt- hem- me- le- ge skt- Tekst melodi: ' tr. ull hr eg, di- - mn- tr hem- me- le- ge skt- tr til deg. 8 c Kopiing tilltt.

9 ( 6 8 Ryd- 2 rsk. de n h, Rydde h "" te jeg " " ) ryd- ) de d, ryd- de ke- ** lå / klokt lig "" t jeg luk- så- pe- ** tet n skik- ( "" li- ten løgn tenk- vil- le så bort vsk. Tekst melodi: rot il- le. Refr: Rydde h rydde d rydde bort rusk rsk. n skikkelig såpevsk. 1. n liten løgn lå luktet så ille. tenkte jeg klokt t jeg ville Refr: Rydde h rydde d rydde bort rusk rsk. n skikkelig såpevsk. 2. t ufint ord som jeg s h om dgen gjorde så vondt midt i mgen nå vil jeg Refr: Rydde h rydde d rydde bort rusk rsk. n skikkelig såpevsk. 3. Å kjæ ud, kn tilgi vske så jeg kn gå rundt uten mske? Så kn Refr: Rydde h rydde d rydde bort rusk rsk. n skikkelig såpevsk. c Kopiing tilltt. 9

10 Bjørken Tekst melodi: o Hunstt i gng, t di 3 + gng, u di o di!! u u i m sitt!! den vr så stor, m m Hunstt i t o di ik- t- et!! u o i m sng. hun o m Hunsng (( det!!!! gng i i ei på!! i i ei æ de t- et gle- hd- ke gng e ord. i o i i ei æ e m m!! sitt sng. Hunsng det gng på gng på!!!! m 7 i o i i ei æ Hm på 7 æ gng på, e o for 3 + gng på e o di u i o i i ei!! æ 3 hun m de gle- den vr så stor, m Hm hd- ik- ke e ord., o for 3 di u i o i i ei æ e 10 c Kopiing tilltt.

11 Bjørken Bjørketrær hr fine, hvite stmm med en del svrt på. Om vån heng rkl på bjørkevistene fulle v pollen, det disse rklene som blomstene til bjørken. Ofte stmmene lnge slnke pss godt til å lge mtil v, mtil til møbl golv slikt. Bjørk egn seg så godt til tskjæring; med skrpe kniv kn vi få til fine mønst figur i dette tslget. rn furu kn ikke brukes til sånt fin-rbeid. Men det finnes så bjørketrær til å klt i. Bldene små luvvket ikke så tett, så utsikten blir br. Bjørkebld forsten gode å spise tidlig på vån, når de små fske lysegrønne. Men ikke spis m enn et pr nev for dgen! Mnge bruk så bjørkebld til å koke te på. I pril tr vi bjørkekvist inn bruk til fstelvensris, vet, dem som brn lim krøllete ppirbit på, det så bjørk som brukes i 17.-mi-dekorsjonene ute. Så det en stor sktt å h et bjørket i hgen sin. Jeg pss på Tekst melodi: Torstein Jrl Strømme 7 e- tn- g ik- ke væ- dd med + i nær- he- ten, for jeg ps- s på. J, jeg kn skm- me vond-he- ten så, j jeg ps- s på. HOI! c Kopiing tilltt. 11

12 Liten kveldssng for ektepr Tekst melodi: Når kvel- den kjem r- bei- det for- bi, ho hn sit ne i sto- v si, lt lest m med slit- hjr- tet fyl- kjær-leiks mil- de vin, syng ein song, t eg, eg din, min. 6 m i sus hen- ne 7 vel- sign Jesus, velsign drin! mt m d- ri- - m klær n, m sko, gi gi hen- ne hen- ne håp så din Tekst melodi: Je- hel- fl- se. se. 1. Jesus, velsign drin, gi henne håp helse, gi henne mt klær sko, gi henne så din flse. 2. H, velsign vå gv, tkk for t vi får hjelpe. et som lite gjør stort. u vår fls h. 12 c Kopiing tilltt.

13 Lovsng Tekst melodi: 7 m j, j, 7 O Hl- le- lu- hl- le- lu- sto- lu- -, j! 7 j, ud, hl- le- Hl- le- lu- hl- le- lu- j, O sto- ud, hl- le- lu- j! 2. Hlleluj, hlleluj, vi tkk deg, hlleluj! (2 X) 3. Hlleluj, hlleluj, vi pris deg, hlleluj!. Hlleluj, hlleluj, hvor rik, hlleluj! 5. Hlleluj, hlleluj, tilgir, hlleluj! 6. Hlleluj, hlleluj, elsk, hlleluj! 7. Hlleluj, hlleluj, hvor god, hlleluj! 8. Hlleluj, hlleluj, min ud, hlleluj! c Kopiing tilltt. 13

14 + uds åpenbring Tekst melodi: ud ud gjør fr- g, * * m gjem- els- gld form m k m seg.. stk. tegn. i gjensitt nom + m Slik sksol p " " m vk, gn min / / Hn fr, slik min fr, ud Hn kiklr k oss frm - fr ne sin hvor + prkt, " " i i m gudstk domshn somstorm fug- tor- * * lens den drkt. vær. Slik min fr, slik min fr, ud m m vi- s seg når jeg åp- n tr i- mot hns vk. Hn gjør gld dim stk, Hn gjør gld stk. 1 c Kopiing tilltt.

15 + ( 1 Trosbekjennelse Tekst melodi: m jeg, m + Så så m vd- ft- m h jeg, 0 s, H- H- H- h bryr deg om. Midt i vrim- mel- en, m m () IN un- d him- mel- en, lt det som, ditt. / / nytetmed de- liglil- j på mr- ken, så mku-!! snø- krystl- l om vin- te- n, så 1 + m ige sneg-le- mygg. hus, Så u- tl- li- ge- ly- sen- de te- lig mn-ge m 7 så m ( ) stj-n, mn-ge mil- li- r- d men-nes- k m/ ( ik- ke Hlvt tempo + m glns. glns. m én l- u u le lik fr n- nd- kjen-neels- k en hv- m!! le ditt nen,, 5 men for 2 hv hv hr hr vk. Å, sin sin e- e- for en m 6 () gen gen he- sk- p- k- p- si- l IN tet! Å, for en kjær- lig- het! Min ud! c Kopiing tilltt. 15

16 ** en største gleden Tekst melodi: m et fin- 3 nes en gle- de som skul- m le væ- din, hr fun- net den, $ + + net den? m 3 / et / 3 hr fun- fin- nes en + gle- de, en gle- de en // (m) klo- ke for- stn- di- den som m seg le m skju + ge ned bøy- stil- ven- d seg -ult for den Men for til ud 1 7 som ven- m 7 d seg 7 bort fr sin synd mj + m 7 et 7 fin- nes en gle- de, mj det når Je- sus kom- m, det m 6 7 fin- de, det når hn m 6 / nes en gle- kom- m til den 5 som ro- m til den som p til hm, kom- ro- p til hm 16 c Kopiing tilltt.

17 3 2 U- i ten le m deg, 3 2 u 2 krft, g U- le ge ten ** 3 2 krft, den d, ven- stil- hvi- b- Uten egen krft jeg m, fd t b- l m til jeg hos, m hos stil- le trygt u sus. ven- ven- ti- g stil- le 2 els- () Nå v jeg trygg. m stil- lig- hvi- din l krft, din 2 U- i le i k trygg, u- ten krft, Tekst melodi: b- di- ne r- t ten di- m vi 2 hos ge m di- ne r- v- net vel- kjær-li- lig- stil- krft, Nå m, krft t deg. b- 1 ** m. men di- ne r Je- sm- Je- hos sus. c Kopiing tilltt. 17

18 Min.. ud s Vær oss nådig 6 m hvor- dn min.. svk- Tekst melodi: Høst het, hvor- dn min synd, hvor- dn min m u- for- : stnd m hr gjort.. én vondt, fr, m m 6 som jeg gld i, som els- k. 1. Min ud, s hvordn min svkhet, hvordn min synd, hvordn min uforstnd hr gjort én vondt, fr, som jeg gld i som elsk. 2. Min ud, jeg b om nåde for hm, så såt kn gro, min kjæ bli hel igjen. et gjør så vondt, fr, det min feil. Å, vær oss nådig. 3. Min ud, jeg vet t når én lid, så lid med, å, H, helbd hm, for hn skdet hr det vondt, fr. Å, vær oss nådig.. Min ud, hv kn jeg gjø med det som lt gjort, jeg kn ikke fjne det, men l elske, få forstnd, fr. Å, vær oss nådig. 18 c Kopiing tilltt.

19 H, jeg får komme Tekst melodi:. ; synd. m H-, or u jeg får kom- me til m m nå- de hr gen- rå- dig- het for- so- g min deg. in m u- net, med deg, / m het, d de, e- H-, nå- til- n- g din gitt til sønn til kors død, jeg tr i- mot ditt ord. H- ud, jeg ditt brn. 1. H, H, jeg får komme til deg. in nåde, nåde hr gitt til. or tilgv min unhet, egenrådighet synd. u forsonet med deg d g din sønn til kors død jeg tr imot ditt ord. H ud, jeg ditt brn. 2. H, H, jeg får komme til deg. in vde, vden ikke for. or jeg tr imot din kjærlighet, din tilgivelse fd. u hr klt, jeg din. u hr elsket slik som jeg, jeg tr imot ditt ord. H ud, jeg ditt brn. 3. H, H, jeg vil væ hos deg. itt ord, ordet lys i mitt sinn. Og tilgir min uforstnd mine feil nedlg. Når jeg komm til deg, fr bedrøvet s hvor svk jeg gir kjærlig krft mot. H ud, jeg ditt brn.. H, H, jeg vil bli som. in vilje, viljen din må helt bli min. H, fyll med ærbødighet tålmodighet tro. Vis m m v deg, l gå på dine vei, fr. i kjærlighet fd. H ud, jeg ditt brn. c Kopiing tilltt. 19

20 + 3 in, / din, m din 3 in dtt 5 ud. Hm u 3 Hm Tekst melodi: 11. novemb 1997 m dt- t H- kjen- n helt vet hvil- ke 7 i- gjen-nom km-p jeg hr. 3 Hm Jeg din, din, din, din dt- t, din, m 5 din, din. Hm et sti- g en < >= sng i mitt sjel. Jeg m tk- k lo- v deg, H u min, min min, min fr som els- k. il. :6 Tekst melodi: ebrur m 7 L l- le ting kom- me frm for ud i m 7 bønn kl- lel- se med tkk- på- si- gel- se. 20 c Kopiing tilltt.

21 L kjenne deg ** Tekst melodi: 11. novemb 1997 ** L kjen- ne deg, l 1. + kjen- 2. ne deg. L ** ne deg så jeg kn m, H-, hvem. ke. L kjen- m se els- els- ke. L kjen-,? ne deg, l kjen- ne deg. H dim / H dim /H m Jeg H dim / hr hørt om din sto- H dim / m h- lig- het, smkt ne 1 deg, de Hm l lig- v din mil- kjær- kjen- kjen- het. L ne deg. 1 c Kopiing tilltt. 21

22 Jesus, l hvile hos deg Tekst melodi: pril m m sus, l m * * Je- hvi- le hos deg, Je- sus, 3 2 gi m den ro le mj for.. mitt u- som m.. hr for, jeg tn- g m.. 2 li- ge m sinn hvi- ro- Je- sus, " " l hvi- le hos deg, Je- m sus. U- " " ro o- v mitt m ke liv, "" u- ro o- v mitt tn- m r- "" beid U- ro gjen- nom min.. bønn til deg, u- ro un- m 7 d min lov- sng. det Hv det m som som for- styr- r?!! r skr- p skur- mj det ngst, r, m 7 ngst? hv ngstfor no- e for hv? r det ngst for å ik- ke væ- 22 c Kopiing tilltt.

23 m den vil h til, j ngst ' m for å ik- ke væ- god m " " nok? Men min den som hel- lig- gjør, på ditt m " " vis skl det " " skje i ditt tem- po m " " skl jeg bli deg lik, l " " le- ne til deg, mj l b- 7 sto- le på sus deg. Jeg vil væ- 7.. den jeg, m bli slik som vil. m Je- sus, m * * l 2 hvi- hr m sinn for, jeg tn- g sus,.. l 3 2 sus, m ro- Je- hvi- gi le for den ro mj.. mitt u- le hos deg, Je- hvi-.. som m le hos deg, Je- li- ge sus. c Kopiing tilltt. 23

24 1 vig jeg din Tekst melodi: Inspirtor: shild. Moe Vår vig m jeg de 1 går din, 1 stor. hvor- min, vei- l- / tid s 7 s m u å, nå- ll- vil le mi- ne pl- n gir m å, kjæ- fl- væ- hen mi- ne jeg deg. m 7 Men s t jeg sti- / g feil på vei- 1 en, 1 m Jeg m kn d den din / k- m vnd- k ut hån- trygt på di- ne sti- 1 til. Lær å skjøn- ne hvor de går! 2. Jeg vil ikke tkke tilbke. H, vekk hvis jeg skk v! u hr sgt t med hv en dg, Jesus, jeg vil stole helt på deg. Og når s stige feil på veien, d må kke hånden ut til! Jeg vil vnd tett inntil din side. Lær å følge hvor går! 3. vig jeg din, å led gjennom lle ting som skill fr deg. u hr sgt t med hv en dg. Jeg vil b stole helt på deg. Men s t jeg stig feil på veien, d kk ut hånden din til! Jeg kn vnd trygg på dine sti. Lær å skjønne hvor de går! 2 c Kopiing tilltt.

25 = B ( 3 ( in sk bli lvorlig for oss Tekst melodi: Vår m 7 m $ m m pe u l- ud vi 7 m tr vor, vi deg på 7 m sto- mek-ti- ge ud! oss å kjen-ne ditt dy- m m øns- k å skjel-ve for deg. hr, deg på jes- $ Vi tn- 3 m- te- 3 vor når % 7 Lær vor, m din lig- m 7 sk bli het! t- l til l- m tis- ke h- l- l- vor- g å se hvil-ken oss, < m 7 Så vi tr 3 ( lig for så $ oss. vi 2. u sto, kjærlige ud! Lær oss å kjenne din så smte, vi ønsk å lide med deg. Vi tng å se hvilken ud vi hr, å, ufttelig kjærlighet! Så vi tr u sto, nådige ud! Lær oss å kjenne vår egen vgrunn, vi ønsk å gråte for deg. Vi tng å se hvilken ud vi hr, se hv hr fridd oss fr. Så vi tr.... u sto, trofste ud! Lær oss å kjenne din milde stemme, vi ønsk å lytte til deg. Vi tng å skjelne din røst fr lt som flskt ell ikke fr deg. Så vi tr... c Kopiing tilltt. 25

26 3 " " L b- Jeg tn- m Be- skytt til det, L bde i ditt blod l.. de " " "" g /H i " " m ditt blod, den inn- ved ditt b- de krft kors, i.. jeg " " h- vil ditt.. hr å m blod! Tekst melodi: Juli 1998 m Je- pe 1 sus. gi. kry- 1. L bde i ditt blod, h Jesus. Jeg tng den krft hr å gi. Beskytt ved ditt kors, jeg vil krype inntil det, l bde i ditt blod! 2. Jeg hr smt, jeg hr kmp, h Jesus. Jeg tng den krft hr å gi. Beskytt ved ditt kors, l dele din sei, l bde i ditt blod! 3. u hr seit, ud, h Jesus. lt vondt, det må vike for ditt nvn. J, mørket blir til lys min svkhet til sei. L bde i ditt blod! 26 c Kopiing tilltt.

27 ( ( Nå- m. m Jeg får de Nåde på nåde gir de på nå- svøm- me m m i hns hv 1 de på nå- H-n. Nå- m de til m lys, te, hmmed mitt hn hv lt. liv, mitt kjen- n hven gle- skuf-fel- Hn håp. m v b- nå- hø- m de, r hvtet Og hn m Tekst melodi: de m 7 ord gir hn hn som jeg 7 b om å kom-me nær til seg. J hn m 7 7 si- hn m-k l- le tn-k jeg hr. 7 se, hn gle- d seg hv gngjeg kom-m m m min els- ke- de, hn min kjæ-s- te, hn mitt m m te ud, Hn min els- m ke- de, jeg får hn min kjæ-s- den høy- es- væ- hos hm. c Kopiing tilltt. 27

28 Stor Hn ud Tekst melodi: Inspirtor: shild. Moe Vår 1998 Stor H- n ud! Ord kn in- tet si / Hol- Stor!! d op- pe li- vet selv med e- m H- n ud, hl- le- lu- j æ- gen høy- hånd. væ- hm, - men! 1. Stor Hn ud! Ord kn intet si. Hold oppe livet selv med egen høy hånd. Stor Hn ud, hlleluj, æ væ hm, men! 2. Stor Hn ud, skpningenes fr. Og hn lengt til sin skpning, b oss komme hjem. Nådig vår ud, hlleluj, lovet væ hm, men! L din vilje skje! Tekst melodi: Somm 1998 L din vil- m fr, vil- je skje, L din vil- je skje. Kjæ- ud l din vil- je skje! L din vil- m je skje. Kjæ- ud vår fr, l din vil- je skje, je L vår din skje! 28 c Kopiing tilltt.

29 ** Leg mine sår med snnhet m Tekst melodi: Leg mi- ne sår med snn- 0 het, mitt H tvi- len- de hj- te med tro, te mi- ne knus- drøm-m med hel- lig håp, j, leg med din kjær- lig- het. 1. Leg mine sår med snnhet, mitt tvilende hjte med tro, mine knuste drømm med hellig håp, j, leg med din kjærlighet. 2. yll dette huset med lovsng, mitt hjte med glede for deg. J, fyll mine lepp med jubelrop, for jeg vil prise deg, O ud! 3. u, ud stor mektig, seinde mjestet. v nåde snnhet kjærlighet, hellig, hellig ditt nvn. c Kopiing tilltt. 29

30 ** //.... Syng, ud. syng Syng, syng!.. hl le Syng, syng, lu Syng, j,.. Syng Syng, syng syng! til hl le syng, ud. lu j, syng Syng Syng.... hl le hl le.. hl le lu j.. lu lu til Tekst melodi: H H j, til j, ud! 1. Syng, syng! Syng hlleluj, syng hlleluj til ud. (2X) Syng hlleluj til ud! 2. Syng, syng! Jubel glede, flse frihet i ud. (2X) lse frihet i ud! 3. Syng, syng! Kjempe frimodig, styrke sei i ud. (2X) Styrke sei i ud!. Syng, syng! Tkken prisen, mkten æn din. (2X) Mkten æn din! 30 c Kopiing tilltt.

31 et vondeste Tekst melodi: 7. ugust 1998 et vondeste jeg vet å se din bitthet i ditt nsikt min elskede. et vondeste på jord det ikke dine hrde ord men det døden i dine øyne. m m m et din bit- t- mj het von- i ditt n- des- te jeg vet / sikt, å se m min els- ke- de. Å, det / m/ von- des- te på jord det ik- ke di- ne 6 hr- de ord, men det / dø- den m i di- ne øy- ne. et vondeste jeg vet å se din bitthet i ditt nsikt, min elskede. et vondeste på jord det ikke dine hrde ord, men det døden i dine øyne. c Kopiing tilltt. 31

32 H, hør Tekst melodi: H- Hm JI m kn sv- 7 m/ hør. / når jeg b H- LK 5 til m/ hør deg, når jeg Hm 7 l be / b til slik deg, l m/ t / skjøn- ne hv som godt. L kjen- ne deg, fr, l se hvem Hm, / l bo inn- til 7 / hj- NM tet ditt. 1. H, hør når jeg b til deg, l be slik t kn sv. H, hør når jeg b til deg, l skjønne hv som godt. L kjenne deg, fr, l se hvem, l bo inntil hjtet ditt. 2. H, tkk t hør min bønn, l skjønne deg når svr. H, min ud, god mot, som før frm skritt for skritt. L kjenne deg, fr, l se hvem, l bo inntil hjtet ditt. 32 c Kopiing tilltt.

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj.

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj. Kpittel 5 Ver 5.1 For eksempel: Hver dg pleier jeg å sove middg Liker du ikke å dnse? I dg kn jeg ikke hndle mt. Jeg orker ikke å lge slt. Nå må jeg lese norsk. Jeg hr ikke tid til å t ferie. Kn du synge?

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014 Terminprøve Mtemtikk for 1P 1NA høsten 2014 DEL 1 Vrer 1,5 time Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med entimetermål og vinkelmåler. Forsøk på lle oppgvene selv om du er usikker

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Hverdagsmesse. Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. Påsketiden

Hverdagsmesse. Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. Påsketiden Hverdagsmesse Bymisonssenteret i Tøyenkirken Påsketiden VI SAMLES A: alle P: prest L: liturg Ingangsproseson med salme Alle reiser seg og blir stående Innledningsord P: Nåde være med dere og fred fra Gud,

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

Se Himlens Stjerner. Året Rundt. En musikalsk reise. med Elgene

Se Himlens Stjerner. Året Rundt. En musikalsk reise. med Elgene En musikalsk reise Året Rundt med Elgene Vokal/instrumental Janitsjar - grad 2,5 +kor og lufttriangel Se Himlens Stjerner Komp: Lage Thune Myrberget Tekst: ry ornberg Olsen/ Lorang Brendløkken rr: Jarle.

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Kapittel 10 Setningsledd

Kapittel 10 Setningsledd Kpittel 10 Setningsledd 10.1 Kn de hjelpe oss? J, dem kn vi lltid stole på. Bestemor hns or i Spni. Henne esøker hn hver vinter. I dg inviterte mnnen som or i noleiligheten meg på kffe. De unge i yen krever

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Inghill + Carla = sant

Inghill + Carla = sant Ingeborg Arvola Inghill + Carla = sant Carla, min Carla Bok 3 Til Carla Prolog Jeg drømmer at jeg er voksen. I drømmen vet jeg at jeg drømmer. Jeg er meg selv, og samtidig ikke. Er jeg voksen? tenker jeg

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Som barn i ditt hus. Du har lovet å være tilstede For å dele vår sorg og vår glede Gi oss vilje og mot til å leve Herre, som barn i ditt hus

Som barn i ditt hus. Du har lovet å være tilstede For å dele vår sorg og vår glede Gi oss vilje og mot til å leve Herre, som barn i ditt hus Som barn i ditt hus Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted Der vi kan søke ditt ansikt og du gir oss av din fred Så møtes vi her i din store faderfavn Du lar oss juble og glede oss når vi er samlet

Detaljer

Regn i hodet. a) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = Regn i hodet. a) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 =

Regn i hodet. a) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = Regn i hodet. a) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 = 10 Divisjon 2 1 Regn i hodet. ) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = 2 Regn i hodet. ) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 = 3 ) 39 : 3 = b) 56 : 4 = c) 96 : 8 = d) 98 : 7 = 4 Gi svret med

Detaljer

Sjørøverne kommer. (Terje Formoe) 2. Vi seiler over alle hav og ankret opp i natt. Refreng: Hiv o hoi!

Sjørøverne kommer. (Terje Formoe) 2. Vi seiler over alle hav og ankret opp i natt. Refreng: Hiv o hoi! Sjørøverne kommer 1. Vi reis - te fra Ka - ri - bi - en og ank - ret opp i hørt et gam -melt ryk - te om en m helt fan - tas - tisk skatt. m natt. Vi har Kap-tein m er en far -lig mann. Nå kan jeg luk

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Sangehefte. Sanger og regler vi synger på Valhall

Sangehefte. Sanger og regler vi synger på Valhall Sangehefte Sanger og regler vi synger på Valhall I dette heftet finner dere noen av de sangene, rim og regler vi ofte synger og leker oss med i samlingsstunden på Valhall. Benedikte Torsvik Høst 2011 Norske

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

16 sanger for barnegospel, solister, familie- og ungdomskor

16 sanger for barnegospel, solister, familie- og ungdomskor MÅLRI O PÅL LENNRT HORNE 16 sang for barnegospel, solist, familie- ungdomskor Sangene hentet fra en H komm vi! med pen Barnegospel Trygve Wikstøl amiliekompaniet K 2000 amiliekompaniet Postboks 419 Sentrum

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 6. søndag i påsketiden (25. mai) Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 masekjerring 72 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: L UK

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende:

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende: Santa Lucia et adventspill av Axel Hambræus oversatt av Vera Melland Medvirkende: 1. Søster Ensomhet 2. Søster Lætitia 3. Søster Serena 4. Søster Barmhjertighet 5. Søster Tro 6. Søster Irene 7. Søster

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Ti dager med bønn 2016

Ti dager med bønn 2016 Ti dager med bønn 2016 Løfter til bønnestunden Alle skriftstedene er fra 2011-oversettelsen Løfter om Den hellige ånd «Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

BARN og DIGITALE MEDIER 2012 Foreldreundersøkelsen, 1-12 år

BARN og DIGITALE MEDIER 2012 Foreldreundersøkelsen, 1-12 år BARN og DIGITALE MEDIER 2012 Forelreunersøkelsen, 1-12 år Weunersøkelse 1500 forelre me rn i leren 1-12 år Bkgrunnsinformsjon Kjønn Mnn Kvinne Aler (netrekksmeny?) Hr u rn i leren mellom 1-12 år? (FILTER:

Detaljer

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor.

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor. 45 Sor.III Mez.III Alt III T.III Bar.III Bas III Lro q.=6. Næ. # I m Næ "Bob Mcarrn" *) b marc. ste, ste, næ m. u. # Æblehøst dolce ohn rands, 2012 u # #. Kor ste u m m m kom mer rd vest b m, eu ro bm,..

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud)

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud) Kormesse 2010 med dansk tekst or a aella kor erner Larsen 2010 Kyrie Eleison (Herre orbarm ) Gloria (Ære være Gud) Credo (i tro, vi alle tro å Gud) antus (Hellig er Herren) eneditus (elsignet være han,

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Fastelavenssøndag kommer 10 februar i år, feitetirsdag er tirsdagen etter, 12 februar, og så starter

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

Syng om en by. Syng imot sky. Jessheimsangen. T: Sverre Kragset Arr: Tove Kragset KRAGSET FORLAG

Syng om en by. Syng imot sky. Jessheimsangen. T: Sverre Kragset Arr: Tove Kragset KRAGSET FORLAG Syng om en by. Syng imot sky Jessheimsangen T: Sverre Kragset M: Tove Kragset Arr: Tove Kragset KRAGST FORLAG Tove Kragset Jessheimsangen Inspirert av melodien og det ytre milø i og rundt Jessheim, ønsket

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

No stig vår song, vår takk til Gud

No stig vår song, vår takk til Gud KOR-NOTER stig song takk til Gud Tekst: Edvard Hoem Musikk: Håkon Berge (2007) Arrangement : entekor iano Bass NORSK MSIKORLAG AS Til Kong Harald Vs 70 årsg 21 ebruar 2007 stig song takk til Gud Tekst:

Detaljer

Olav og Kari Navnet ditt:...

Olav og Kari Navnet ditt:... Folkevise Olav og Kari Navnet ditt:... Folkevise Olav Bøe og fl. Fra Norsk Folkediktning (Dei Norske Samlaget 1958) 1 Trø meg inkje for nære = kom ikke for nær meg (viser til dansesituasjonen visa ble

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 1 31. Tor 2. Tor & 4 پ0 11. Mtt. Hv 4 &پ0 11. Mtt. Hv 41. Mtt Hj Alltd Vank (dansk kst) L J hj all td ud L jeg vl op J hj all td ud jeg vl op van k spپ0ٹ3n luk mt van k spپ0ٹ3n luk mt Je su f hm l tl dt

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNNER Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

booklet.dok 23.04.03 12:41 Side 1

booklet.dok 23.04.03 12:41 Side 1 booklet.dok 23.04.03 12:41 Side 1 Johns Quijote er: John Ivar Bye, Atle Rakvåg, Jon Grimsby, Brynjulf Risnes Tekst og Musikk: John Ivar Bye unntatt spor 9: Tekst og musikk: Cornelis Vreswijk. / Mastret

Detaljer

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også.

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også. 120 og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden Gud, takk for musikk, sang og toner! Når en sang, et musikkstykke eller en melodi griper meg, så er jeg - vips - rett inn i evigheten,

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg.

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg. Kom, tilbe med fryd vår Konge og Gud, som kler seg i høgd og herlegdoms skrud, vårt skjold og vår verje, med æveleg makt, med miskunn til ære og kjærleik til prakt. Pris Herren med song, fortel om hans

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Fra fotball til business. Historien om Newbody

Fra fotball til business. Historien om Newbody Fr fotbll til business Historien om Newbody Vi hjelper skoler og foreninger med å tjene penger til cuper, treningsleirer og skoleturer. Ved å selge populære sokker og undertøy v høy kvlitet kn de enkelt

Detaljer

Falkbergetmesse. I Inngang. Røros kapell 13. september 2009 15. søndag etter pinse. Inngangssalme S97 041 Himlen blåner for vårt øye Inngangsord Kyrie

Falkbergetmesse. I Inngang. Røros kapell 13. september 2009 15. søndag etter pinse. Inngangssalme S97 041 Himlen blåner for vårt øye Inngangsord Kyrie Falkbergetmesse Røros kapell 13. september 2009 15. søndag etter pinse I Inngang Inngangssalme S97 041 Himlen blåner for vårt øye Inngangsord Kyrie Gloria med Bergmannssalme Her følger Bergmannssalme T:

Detaljer