Innhold. c 1998 Leikny Strømme. Kopiering tillatt. 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. c 1998 Leikny Strømme. Kopiering tillatt. 1"

Transkript

1 Innhold Kom, vi syng smmen ledelig dg Jeg Jkob Vennesng Møte med Jesus Jesus-sngen L brn komme til Skttr hr eg Rydde h Bjørken Jeg pss på Liten kveldssng for ektepr Jesus, velsign drin! Lovsng uds åpenbring Trosbekjennelse en største gleden Uten egen krft Vær oss nådig H, jeg får komme in dtt il. : L kjenne deg Jesus, l hvile hos deg vig jeg din in sk bli lvorlig for oss L bde i ditt blod Nåde på nåde Stor Hn ud L din vilje skje Leg mine sår med snnhet Syng, syng et vondeste H, hør lle slgs mennesk tng å flses lseshjelmen Jeg vil så gjne tkke deg Skynd deg hjelp c Kopiing tilltt. 1

2 7 Kom, vi Kom, vi syng smmen 7 Kom, vi men syn- g 7 Tekst melodi: Idé: Torstein Jrl Strømme men 7 syn- g sm- sm- sm-men. sm-men sn- gen til vår ud. or dim hn m l- les fl- 7 s, vår kon- m 7 ge vår fr. J hn les s som k l- fl- els- li- ten stor. 2. Kom, vi tkk smmen, smmen, smmen. Kom, vi tkk smmen, ud, vår gode fr. or hn hr gitt oss livet, hn hr gitt oss sngen, j hn hr gitt oss lt vi hr elsk liten stor. 3. Kom, vi jubl smmen, smmen, smmen. Kom,vi jubl smmen til ud i himmelen. or hn stor mektig, j ovdådig pktig. Snrt skl vi se hm som hn, hn elsk liten stor. 2 c Kopiing tilltt.

3 ledelig dg Tekst melodi: Høst 1997 Stå lig / opp, m vått, kjenn t en nen m s deg, sj-en m dei- ost- på brød-et mitt smk- / / i så mor- ge- hil- vn- net godt! H-, hvor går min vei i dg, l gå den til ditt be- hg. 1. Stå opp! Kjenn t morgenen hils vnnet i sjen deilig vått, osten på brødet mitt smk så godt, H, hvor går min vei i dg? L gå den til ditt behg. 2. å ut! Kjenn t høstvinden rusk Regnet fr himlen dryppende vått løvet på veien gult, rødt grått H, hvor går min vei i dg? L gå den til ditt behg. 3. Hjelp til! Kjenn t musklene ly veien til kjøpmnnen løp jeg fort hndl bær, så det gjort. H, hvor går min vei i dg? L gå den til ditt behg.. Kom frm! Kjenn t vennene vent hunden i huset d hils gld. Jeg hr det så br til jeg drr difr H, hvor går min vei i dg? L gå den til ditt behg. 5. å ut! Kjenn t kvelden mørk kld, jeg møt en fmmed si hllo, d kikk hn opp, det nboen jo! H, hvor går min vei i dg? L gå den til ditt behg. 6. Kom hjem! Kjenn t dynen myk vrm dgen ov, den hr vært fin. Jeg b min ftenbønn, jeg jo din! H, slik vr min vei i dg, tkk for ditt velbehg! c Kopiing tilltt. 3

4 ken på, for nå Jeg Jkob skl jeg på sek- sko- Hm Tekst melodi: Jeg J- kob, sønn v fr. Jeg kl- r med det jeg m hr. Jeg li- k som den jeg, jeg li- k lks brin-ge- bær. Å hei å hå, det får så gå, nå tr jeg sko- le- m len, u- te skin-n so- len. 1. Jeg Jkob, sønn v fr. Jeg klr med det jeg hr. Jeg lik som den jeg, jeg lik lks bringebær. Å hei å hå, det får så gå, nå tr jeg skolesekken på, for nå skl jeg på skolen, ute skinn solen. 2. Jeg Jkob, sønn v fr, jeg modig, gi rr. På skolen s de t jeg vr en supst mmm-kr. Å hei å hå, det får så gå, jeg må visst grine når jeg må, for jeg hr vært på skolen, bk skyen skinn solen. 3. Jeg Jkob, sønn v fr. Men vet hvilken fr jeg hr? Hn bor i himlen i, vis den tte vei. Å hei å hå, det får så gå, hn elsk pss på, hn følg til skolen. I hjtet skinn solen. c Kopiing tilltt.

5 Vennesng Tekst melodi: et dim så fint når 6 dim Jeg 6 blir så gld når kom-m. smi- l. Kom dim på be- søk m til oss, skl få lå- ne lt det jeg m hr, det skl jeg fin- ne frm litt kjeks sol- som vil, bær- sft så så k- vi- r hr vi det som go- de ven- n hr det. no- e 1. et så fint når komm, jeg blir så gld når smil. Kom på besøk til oss, skl få låne lt det jeg hr, det som vil. Så skl jeg finne frm litt kjeks kvir noe solbærsft, så hr vi det som gode venn hr det. 2. et så fint når komm, jeg blir så gld når smil. Bli med på sykkeltur, t bdetøy håndkle med! Vi komm hjem når det blir kveld. Så tr vi med et brød ost kvir noe solbærsft, så hr vi det som gode venn hr det. 3. et så fint når komm, jeg blir så gld når smil. Blir med på volleybll med hopp slg sleng fll? Men pøs det ned d går vi inn, Så skl jeg finne fm litt kjeks kvir noe solbærsft, så hr vi det som gode venn hr det. c Kopiing tilltt. 5

6 Brn, Jeg går Møte med Jesus - le- m Je- sus Kris- tus, m ne? jeg Vet H hr hvem jeg Tekst melodi:? deg så- kjær. 1. (Jesus) Brn, går lene? Vet hvem jeg? Jeg Jesus Kristus, jeg hr deg så kjær. 2. (brnet) Jesus, jeg liten, H, stor. Vil psse på h nede på vår jord? 3. (Jesus) Jeg vil væ med deg, brnet mitt. Stol på tro : jeg vokt livet ditt.. (brnet) Jesus, kn jeg komme? (Jesus) Jeg lt hos deg. (begge) Smmen vil vi vnd, vi to skl smme vei. 5. (brnet) Jesus, jeg liten, H, stor. Tkk, pss på h nede på vår jord! 6. (begge) Å, min ple, J, jeg elsk deg Smmen vil vi vnd, vi to skl smme vei. 6 c Kopiing tilltt.

7 Jesus-sngen Tekst melodi: Refng 6 sus, m " " sus,!! sus, " "!! hit len med 7 7 Je- sus, Je- him- me- kom- met ned. 0 5 Je- Je- kom- met him- melsk fd. Vs fd de, met hit!! med gle- kom- him- melsk fd. (m)!! ødt oss i en stll i Bet- ble tøm- r, men le- hem, voks- te m det fn- tes sto- Ref: Jesus, Jesus, himmelen kommet ned. Jesus, Jesus, kommet hit med himmelsk fd. opp pl- n for som en v (m) hns ( ) liv. 1. ødt i en stll i Betlehem, vokste opp som en v oss ble tømr, men d fntes sto pln for hns liv. 2. Så ble hn døpt v Johnnes d hørtes det en røst i fr himlen: ette min sønn, hn min elskede. 3. Så gikk hn rundt i lndet, lærte folket d om ud om himlen, hn gjorde godt for lle hvor hn kom.. Hn hdde mkt styrke, vinden tidde ble tus når hn tlte, sykdomm forsvnt lt ble slik hn bød. 5. Så kom den mørke timen, Jesus ble hengt opp på korset døde, men den tdje dgen sto hn opp igjen. 6. en som vil følge Jesus få del i himlens liv, lys snnhet hn må vende om til ud fr seg selv. Ref: Jesus, Jesus, himmelen kommet ned. Jesus, Jesus, kommet hit med himmelsk fd glede, kommet hit med himmelsk fd. c Kopiing tilltt. 7

8 % L brn komme til Tekst: Luks 18:16 Melodi: Plgit?/LS " " 7 $ L 7, m!! l (Je- sus!! s:) & br- n kom-me til små-br- n kom-me til, ' for uds ke r ke til, så l få ri- hø- sli- br-n kom-me til. Hem- me- Skttr hr eg tr hr eg, le- ge skt- hem- me- le- ge skt- Tekst melodi: ' tr. ull hr eg, di- - mn- tr hem- me- le- ge skt- tr til deg. 8 c Kopiing tilltt.

9 ( 6 8 Ryd- 2 rsk. de n h, Rydde h "" te jeg " " ) ryd- ) de d, ryd- de ke- ** lå / klokt lig "" t jeg luk- så- pe- ** tet n skik- ( "" li- ten løgn tenk- vil- le så bort vsk. Tekst melodi: rot il- le. Refr: Rydde h rydde d rydde bort rusk rsk. n skikkelig såpevsk. 1. n liten løgn lå luktet så ille. tenkte jeg klokt t jeg ville Refr: Rydde h rydde d rydde bort rusk rsk. n skikkelig såpevsk. 2. t ufint ord som jeg s h om dgen gjorde så vondt midt i mgen nå vil jeg Refr: Rydde h rydde d rydde bort rusk rsk. n skikkelig såpevsk. 3. Å kjæ ud, kn tilgi vske så jeg kn gå rundt uten mske? Så kn Refr: Rydde h rydde d rydde bort rusk rsk. n skikkelig såpevsk. c Kopiing tilltt. 9

10 Bjørken Tekst melodi: o Hunstt i gng, t di 3 + gng, u di o di!! u u i m sitt!! den vr så stor, m m Hunstt i t o di ik- t- et!! u o i m sng. hun o m Hunsng (( det!!!! gng i i ei på!! i i ei æ de t- et gle- hd- ke gng e ord. i o i i ei æ e m m!! sitt sng. Hunsng det gng på gng på!!!! m 7 i o i i ei æ Hm på 7 æ gng på, e o for 3 + gng på e o di u i o i i ei!! æ 3 hun m de gle- den vr så stor, m Hm hd- ik- ke e ord., o for 3 di u i o i i ei æ e 10 c Kopiing tilltt.

11 Bjørken Bjørketrær hr fine, hvite stmm med en del svrt på. Om vån heng rkl på bjørkevistene fulle v pollen, det disse rklene som blomstene til bjørken. Ofte stmmene lnge slnke pss godt til å lge mtil v, mtil til møbl golv slikt. Bjørk egn seg så godt til tskjæring; med skrpe kniv kn vi få til fine mønst figur i dette tslget. rn furu kn ikke brukes til sånt fin-rbeid. Men det finnes så bjørketrær til å klt i. Bldene små luvvket ikke så tett, så utsikten blir br. Bjørkebld forsten gode å spise tidlig på vån, når de små fske lysegrønne. Men ikke spis m enn et pr nev for dgen! Mnge bruk så bjørkebld til å koke te på. I pril tr vi bjørkekvist inn bruk til fstelvensris, vet, dem som brn lim krøllete ppirbit på, det så bjørk som brukes i 17.-mi-dekorsjonene ute. Så det en stor sktt å h et bjørket i hgen sin. Jeg pss på Tekst melodi: Torstein Jrl Strømme 7 e- tn- g ik- ke væ- dd med + i nær- he- ten, for jeg ps- s på. J, jeg kn skm- me vond-he- ten så, j jeg ps- s på. HOI! c Kopiing tilltt. 11

12 Liten kveldssng for ektepr Tekst melodi: Når kvel- den kjem r- bei- det for- bi, ho hn sit ne i sto- v si, lt lest m med slit- hjr- tet fyl- kjær-leiks mil- de vin, syng ein song, t eg, eg din, min. 6 m i sus hen- ne 7 vel- sign Jesus, velsign drin! mt m d- ri- - m klær n, m sko, gi gi hen- ne hen- ne håp så din Tekst melodi: Je- hel- fl- se. se. 1. Jesus, velsign drin, gi henne håp helse, gi henne mt klær sko, gi henne så din flse. 2. H, velsign vå gv, tkk for t vi får hjelpe. et som lite gjør stort. u vår fls h. 12 c Kopiing tilltt.

13 Lovsng Tekst melodi: 7 m j, j, 7 O Hl- le- lu- hl- le- lu- sto- lu- -, j! 7 j, ud, hl- le- Hl- le- lu- hl- le- lu- j, O sto- ud, hl- le- lu- j! 2. Hlleluj, hlleluj, vi tkk deg, hlleluj! (2 X) 3. Hlleluj, hlleluj, vi pris deg, hlleluj!. Hlleluj, hlleluj, hvor rik, hlleluj! 5. Hlleluj, hlleluj, tilgir, hlleluj! 6. Hlleluj, hlleluj, elsk, hlleluj! 7. Hlleluj, hlleluj, hvor god, hlleluj! 8. Hlleluj, hlleluj, min ud, hlleluj! c Kopiing tilltt. 13

14 + uds åpenbring Tekst melodi: ud ud gjør fr- g, * * m gjem- els- gld form m k m seg.. stk. tegn. i gjensitt nom + m Slik sksol p " " m vk, gn min / / Hn fr, slik min fr, ud Hn kiklr k oss frm - fr ne sin hvor + prkt, " " i i m gudstk domshn somstorm fug- tor- * * lens den drkt. vær. Slik min fr, slik min fr, ud m m vi- s seg når jeg åp- n tr i- mot hns vk. Hn gjør gld dim stk, Hn gjør gld stk. 1 c Kopiing tilltt.

15 + ( 1 Trosbekjennelse Tekst melodi: m jeg, m + Så så m vd- ft- m h jeg, 0 s, H- H- H- h bryr deg om. Midt i vrim- mel- en, m m () IN un- d him- mel- en, lt det som, ditt. / / nytetmed de- liglil- j på mr- ken, så mku-!! snø- krystl- l om vin- te- n, så 1 + m ige sneg-le- mygg. hus, Så u- tl- li- ge- ly- sen- de te- lig mn-ge m 7 så m ( ) stj-n, mn-ge mil- li- r- d men-nes- k m/ ( ik- ke Hlvt tempo + m glns. glns. m én l- u u le lik fr n- nd- kjen-neels- k en hv- m!! le ditt nen,, 5 men for 2 hv hv hr hr vk. Å, sin sin e- e- for en m 6 () gen gen he- sk- p- k- p- si- l IN tet! Å, for en kjær- lig- het! Min ud! c Kopiing tilltt. 15

16 ** en største gleden Tekst melodi: m et fin- 3 nes en gle- de som skul- m le væ- din, hr fun- net den, $ + + net den? m 3 / et / 3 hr fun- fin- nes en + gle- de, en gle- de en // (m) klo- ke for- stn- di- den som m seg le m skju + ge ned bøy- stil- ven- d seg -ult for den Men for til ud 1 7 som ven- m 7 d seg 7 bort fr sin synd mj + m 7 et 7 fin- nes en gle- de, mj det når Je- sus kom- m, det m 6 7 fin- de, det når hn m 6 / nes en gle- kom- m til den 5 som ro- m til den som p til hm, kom- ro- p til hm 16 c Kopiing tilltt.

17 3 2 U- i ten le m deg, 3 2 u 2 krft, g U- le ge ten ** 3 2 krft, den d, ven- stil- hvi- b- Uten egen krft jeg m, fd t b- l m til jeg hos, m hos stil- le trygt u sus. ven- ven- ti- g stil- le 2 els- () Nå v jeg trygg. m stil- lig- hvi- din l krft, din 2 U- i le i k trygg, u- ten krft, Tekst melodi: b- di- ne r- t ten di- m vi 2 hos ge m di- ne r- v- net vel- kjær-li- lig- stil- krft, Nå m, krft t deg. b- 1 ** m. men di- ne r Je- sm- Je- hos sus. c Kopiing tilltt. 17

18 Min.. ud s Vær oss nådig 6 m hvor- dn min.. svk- Tekst melodi: Høst het, hvor- dn min synd, hvor- dn min m u- for- : stnd m hr gjort.. én vondt, fr, m m 6 som jeg gld i, som els- k. 1. Min ud, s hvordn min svkhet, hvordn min synd, hvordn min uforstnd hr gjort én vondt, fr, som jeg gld i som elsk. 2. Min ud, jeg b om nåde for hm, så såt kn gro, min kjæ bli hel igjen. et gjør så vondt, fr, det min feil. Å, vær oss nådig. 3. Min ud, jeg vet t når én lid, så lid med, å, H, helbd hm, for hn skdet hr det vondt, fr. Å, vær oss nådig.. Min ud, hv kn jeg gjø med det som lt gjort, jeg kn ikke fjne det, men l elske, få forstnd, fr. Å, vær oss nådig. 18 c Kopiing tilltt.

19 H, jeg får komme Tekst melodi:. ; synd. m H-, or u jeg får kom- me til m m nå- de hr gen- rå- dig- het for- so- g min deg. in m u- net, med deg, / m het, d de, e- H-, nå- til- n- g din gitt til sønn til kors død, jeg tr i- mot ditt ord. H- ud, jeg ditt brn. 1. H, H, jeg får komme til deg. in nåde, nåde hr gitt til. or tilgv min unhet, egenrådighet synd. u forsonet med deg d g din sønn til kors død jeg tr imot ditt ord. H ud, jeg ditt brn. 2. H, H, jeg får komme til deg. in vde, vden ikke for. or jeg tr imot din kjærlighet, din tilgivelse fd. u hr klt, jeg din. u hr elsket slik som jeg, jeg tr imot ditt ord. H ud, jeg ditt brn. 3. H, H, jeg vil væ hos deg. itt ord, ordet lys i mitt sinn. Og tilgir min uforstnd mine feil nedlg. Når jeg komm til deg, fr bedrøvet s hvor svk jeg gir kjærlig krft mot. H ud, jeg ditt brn.. H, H, jeg vil bli som. in vilje, viljen din må helt bli min. H, fyll med ærbødighet tålmodighet tro. Vis m m v deg, l gå på dine vei, fr. i kjærlighet fd. H ud, jeg ditt brn. c Kopiing tilltt. 19

20 + 3 in, / din, m din 3 in dtt 5 ud. Hm u 3 Hm Tekst melodi: 11. novemb 1997 m dt- t H- kjen- n helt vet hvil- ke 7 i- gjen-nom km-p jeg hr. 3 Hm Jeg din, din, din, din dt- t, din, m 5 din, din. Hm et sti- g en < >= sng i mitt sjel. Jeg m tk- k lo- v deg, H u min, min min, min fr som els- k. il. :6 Tekst melodi: ebrur m 7 L l- le ting kom- me frm for ud i m 7 bønn kl- lel- se med tkk- på- si- gel- se. 20 c Kopiing tilltt.

21 L kjenne deg ** Tekst melodi: 11. novemb 1997 ** L kjen- ne deg, l 1. + kjen- 2. ne deg. L ** ne deg så jeg kn m, H-, hvem. ke. L kjen- m se els- els- ke. L kjen-,? ne deg, l kjen- ne deg. H dim / H dim /H m Jeg H dim / hr hørt om din sto- H dim / m h- lig- het, smkt ne 1 deg, de Hm l lig- v din mil- kjær- kjen- kjen- het. L ne deg. 1 c Kopiing tilltt. 21

22 Jesus, l hvile hos deg Tekst melodi: pril m m sus, l m * * Je- hvi- le hos deg, Je- sus, 3 2 gi m den ro le mj for.. mitt u- som m.. hr for, jeg tn- g m.. 2 li- ge m sinn hvi- ro- Je- sus, " " l hvi- le hos deg, Je- m sus. U- " " ro o- v mitt m ke liv, "" u- ro o- v mitt tn- m r- "" beid U- ro gjen- nom min.. bønn til deg, u- ro un- m 7 d min lov- sng. det Hv det m som som for- styr- r?!! r skr- p skur- mj det ngst, r, m 7 ngst? hv ngstfor no- e for hv? r det ngst for å ik- ke væ- 22 c Kopiing tilltt.

23 m den vil h til, j ngst ' m for å ik- ke væ- god m " " nok? Men min den som hel- lig- gjør, på ditt m " " vis skl det " " skje i ditt tem- po m " " skl jeg bli deg lik, l " " le- ne til deg, mj l b- 7 sto- le på sus deg. Jeg vil væ- 7.. den jeg, m bli slik som vil. m Je- sus, m * * l 2 hvi- hr m sinn for, jeg tn- g sus,.. l 3 2 sus, m ro- Je- hvi- gi le for den ro mj.. mitt u- le hos deg, Je- hvi-.. som m le hos deg, Je- li- ge sus. c Kopiing tilltt. 23

24 1 vig jeg din Tekst melodi: Inspirtor: shild. Moe Vår vig m jeg de 1 går din, 1 stor. hvor- min, vei- l- / tid s 7 s m u å, nå- ll- vil le mi- ne pl- n gir m å, kjæ- fl- væ- hen mi- ne jeg deg. m 7 Men s t jeg sti- / g feil på vei- 1 en, 1 m Jeg m kn d den din / k- m vnd- k ut hån- trygt på di- ne sti- 1 til. Lær å skjøn- ne hvor de går! 2. Jeg vil ikke tkke tilbke. H, vekk hvis jeg skk v! u hr sgt t med hv en dg, Jesus, jeg vil stole helt på deg. Og når s stige feil på veien, d må kke hånden ut til! Jeg vil vnd tett inntil din side. Lær å følge hvor går! 3. vig jeg din, å led gjennom lle ting som skill fr deg. u hr sgt t med hv en dg. Jeg vil b stole helt på deg. Men s t jeg stig feil på veien, d kk ut hånden din til! Jeg kn vnd trygg på dine sti. Lær å skjønne hvor de går! 2 c Kopiing tilltt.

25 = B ( 3 ( in sk bli lvorlig for oss Tekst melodi: Vår m 7 m $ m m pe u l- ud vi 7 m tr vor, vi deg på 7 m sto- mek-ti- ge ud! oss å kjen-ne ditt dy- m m øns- k å skjel-ve for deg. hr, deg på jes- $ Vi tn- 3 m- te- 3 vor når % 7 Lær vor, m din lig- m 7 sk bli het! t- l til l- m tis- ke h- l- l- vor- g å se hvil-ken oss, < m 7 Så vi tr 3 ( lig for så $ oss. vi 2. u sto, kjærlige ud! Lær oss å kjenne din så smte, vi ønsk å lide med deg. Vi tng å se hvilken ud vi hr, å, ufttelig kjærlighet! Så vi tr u sto, nådige ud! Lær oss å kjenne vår egen vgrunn, vi ønsk å gråte for deg. Vi tng å se hvilken ud vi hr, se hv hr fridd oss fr. Så vi tr.... u sto, trofste ud! Lær oss å kjenne din milde stemme, vi ønsk å lytte til deg. Vi tng å skjelne din røst fr lt som flskt ell ikke fr deg. Så vi tr... c Kopiing tilltt. 25

26 3 " " L b- Jeg tn- m Be- skytt til det, L bde i ditt blod l.. de " " "" g /H i " " m ditt blod, den inn- ved ditt b- de krft kors, i.. jeg " " h- vil ditt.. hr å m blod! Tekst melodi: Juli 1998 m Je- pe 1 sus. gi. kry- 1. L bde i ditt blod, h Jesus. Jeg tng den krft hr å gi. Beskytt ved ditt kors, jeg vil krype inntil det, l bde i ditt blod! 2. Jeg hr smt, jeg hr kmp, h Jesus. Jeg tng den krft hr å gi. Beskytt ved ditt kors, l dele din sei, l bde i ditt blod! 3. u hr seit, ud, h Jesus. lt vondt, det må vike for ditt nvn. J, mørket blir til lys min svkhet til sei. L bde i ditt blod! 26 c Kopiing tilltt.

27 ( ( Nå- m. m Jeg får de Nåde på nåde gir de på nå- svøm- me m m i hns hv 1 de på nå- H-n. Nå- m de til m lys, te, hmmed mitt hn hv lt. liv, mitt kjen- n hven gle- skuf-fel- Hn håp. m v b- nå- hø- m de, r hvtet Og hn m Tekst melodi: de m 7 ord gir hn hn som jeg 7 b om å kom-me nær til seg. J hn m 7 7 si- hn m-k l- le tn-k jeg hr. 7 se, hn gle- d seg hv gngjeg kom-m m m min els- ke- de, hn min kjæ-s- te, hn mitt m m te ud, Hn min els- m ke- de, jeg får hn min kjæ-s- den høy- es- væ- hos hm. c Kopiing tilltt. 27

28 Stor Hn ud Tekst melodi: Inspirtor: shild. Moe Vår 1998 Stor H- n ud! Ord kn in- tet si / Hol- Stor!! d op- pe li- vet selv med e- m H- n ud, hl- le- lu- j æ- gen høy- hånd. væ- hm, - men! 1. Stor Hn ud! Ord kn intet si. Hold oppe livet selv med egen høy hånd. Stor Hn ud, hlleluj, æ væ hm, men! 2. Stor Hn ud, skpningenes fr. Og hn lengt til sin skpning, b oss komme hjem. Nådig vår ud, hlleluj, lovet væ hm, men! L din vilje skje! Tekst melodi: Somm 1998 L din vil- m fr, vil- je skje, L din vil- je skje. Kjæ- ud l din vil- je skje! L din vil- m je skje. Kjæ- ud vår fr, l din vil- je skje, je L vår din skje! 28 c Kopiing tilltt.

29 ** Leg mine sår med snnhet m Tekst melodi: Leg mi- ne sår med snn- 0 het, mitt H tvi- len- de hj- te med tro, te mi- ne knus- drøm-m med hel- lig håp, j, leg med din kjær- lig- het. 1. Leg mine sår med snnhet, mitt tvilende hjte med tro, mine knuste drømm med hellig håp, j, leg med din kjærlighet. 2. yll dette huset med lovsng, mitt hjte med glede for deg. J, fyll mine lepp med jubelrop, for jeg vil prise deg, O ud! 3. u, ud stor mektig, seinde mjestet. v nåde snnhet kjærlighet, hellig, hellig ditt nvn. c Kopiing tilltt. 29

30 ** //.... Syng, ud. syng Syng, syng!.. hl le Syng, syng, lu Syng, j,.. Syng Syng, syng syng! til hl le syng, ud. lu j, syng Syng Syng.... hl le hl le.. hl le lu j.. lu lu til Tekst melodi: H H j, til j, ud! 1. Syng, syng! Syng hlleluj, syng hlleluj til ud. (2X) Syng hlleluj til ud! 2. Syng, syng! Jubel glede, flse frihet i ud. (2X) lse frihet i ud! 3. Syng, syng! Kjempe frimodig, styrke sei i ud. (2X) Styrke sei i ud!. Syng, syng! Tkken prisen, mkten æn din. (2X) Mkten æn din! 30 c Kopiing tilltt.

31 et vondeste Tekst melodi: 7. ugust 1998 et vondeste jeg vet å se din bitthet i ditt nsikt min elskede. et vondeste på jord det ikke dine hrde ord men det døden i dine øyne. m m m et din bit- t- mj het von- i ditt n- des- te jeg vet / sikt, å se m min els- ke- de. Å, det / m/ von- des- te på jord det ik- ke di- ne 6 hr- de ord, men det / dø- den m i di- ne øy- ne. et vondeste jeg vet å se din bitthet i ditt nsikt, min elskede. et vondeste på jord det ikke dine hrde ord, men det døden i dine øyne. c Kopiing tilltt. 31

32 H, hør Tekst melodi: H- Hm JI m kn sv- 7 m/ hør. / når jeg b H- LK 5 til m/ hør deg, når jeg Hm 7 l be / b til slik deg, l m/ t / skjøn- ne hv som godt. L kjen- ne deg, fr, l se hvem Hm, / l bo inn- til 7 / hj- NM tet ditt. 1. H, hør når jeg b til deg, l be slik t kn sv. H, hør når jeg b til deg, l skjønne hv som godt. L kjenne deg, fr, l se hvem, l bo inntil hjtet ditt. 2. H, tkk t hør min bønn, l skjønne deg når svr. H, min ud, god mot, som før frm skritt for skritt. L kjenne deg, fr, l se hvem, l bo inntil hjtet ditt. 32 c Kopiing tilltt.

en julemusikal av Jon Arild Ruud Frelsesarmeens hovedkvarter 2009

en julemusikal av Jon Arild Ruud Frelsesarmeens hovedkvarter 2009 Det lys en stjne en julemusikal av Jon Arild Ruud 1 Scene 1; Maria budskapsdag...3 Sang 1; Englebesøk....3 Scene 2; På vei til Betlehem...4 Sang 2; Ut på tur...5 Scene 3; Den store boligjakten...7 Sang

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Annonsebilag til våre lesere Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Papiravisa er mest populæ Åtte av ti fore trek ker å lese Trøn der-avisa på pa pir i ste det for på net tet. Også

Detaljer

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie.

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie. UTGITT AV NORSK JOURNALISTLAG 14 2012 21. SEPTEMBER 96. ÅRGANG B-blad Talsmann Geir Strand hjalp Sigrids familie. FOTO: martin huseby jensen Side 6-10 QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen Geir

Detaljer

Helseportrettet. Monica Øien (44), forfatter og tidligere. i TV2, er i dag helsegründer med god teft for for retninger.

Helseportrettet. Monica Øien (44), forfatter og tidligere. i TV2, er i dag helsegründer med god teft for for retninger. Helseportrettet LUKSUSFRUE MED BEN I NESA: Monica Øien insisterer på å stå på egne ben økonomisk. Jeg har alltid måttet klare meg selv og det akter jeg å fortsette med, sier den tidligere programlederen

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

1. La meg få høre om Jesus

1. La meg få høre om Jesus 1. La meg få høre om Jesus La meg få høre om Jesus, skriv i mitt hjerte hvert ord, herligste budskap om frelse som kan fortelles på jord! Minn meg om englenes jubel den gang på Betlehems vang. «Ære skje

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

EN DAG MED CHI NA DAI LY

EN DAG MED CHI NA DAI LY 62 EN DAG MED CHI NA DAI LY ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics SAMMENDRAG Kina er et land som står midt oppe i store omstillinger, både i

Detaljer

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

FORTELLING 1 FORTELLING 1 Verden, jorda, Afrika, Sierra Leone, Mabongisseh, huset mitt, meg selv. I midten er jeg, Yebo. Yebo i midten av verden. Men når jeg ser opp på stjernene, blir alt så stort. Og

Detaljer

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet.

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Annonsebilag til Kommunal Rapport Nyheter fra Kommunalbanken Nr. 1-2013 Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Side 4 God dialog mellom administrasjon og politikere

Detaljer

FRAMLEGG TIL DIKT OG VERS i dødsannonse og på sløyfer

FRAMLEGG TIL DIKT OG VERS i dødsannonse og på sløyfer FRAMLEGG TIL DIKT OG VERS i dødsannonse og på sløyfer 1 Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. 2 Alltid

Detaljer

Herre, lær oss å be!

Herre, lær oss å be! Herre, lær oss å be! Studieopplegg over "Fader Vår" 7 samlinger. Opplegget er utarbeidet av Gunnar Elstad. Les Bibelversene som er ført opp til hver samling, se hvordan Luther formulerte forklaringen til

Detaljer

Bibelleseplan "Salmene"

Bibelleseplan Salmene Bibelleseplan "Salmene" Dag 1: Salme 13 Til korlederen. En salme av David. Hvor lenge, Herre? Vil du glemme meg for alltid? Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg? Hvor lenge skal jeg ha uro i sjelen

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

Henvisninger 1. Tessaloniker 4,16.17; Åpenbaringen 21 og 22; Jesaja 65,17-25; Alfa & Omega 8, side 135-150; Testimonies, bind 1, side 60, 61, 67-70.

Henvisninger 1. Tessaloniker 4,16.17; Åpenbaringen 21 og 22; Jesaja 65,17-25; Alfa & Omega 8, side 135-150; Testimonies, bind 1, side 60, 61, 67-70. LEKSE År B 1. kvartal Lekse 13 Han kommer i skyene TILBEDELSE Vi priser Jesus for det han har gjort for oss. Henvisninger 1. Tessaloniker 4,16.17; Åpenbaringen 21 og 22; Jesaja 65,17-25; Alfa & Omega 8,

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Kapittel 6. Tekstutdrag fra Brand

Kapittel 6. Tekstutdrag fra Brand Kapittel 6 Tekstutdrag fra Brand VEDLEGG 37: ROLLELISTEN Brand av Henrik Ibsen Yrker i teaterproduksjonsprosessen: Regissør Regissørassistent Scenograf Komponist Maskør Sufflør Inspisient Lyssetter Rekvisitør

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN

TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN Dette er boka til: Skal jeg hjelpe deg å finne fram? Hei! TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN Takk for nå! H Aschehoug & Co (W Nygaard), Oslo Rikshospitalet HF Forfatter: Taran L Bjørnstad Design/illustrasjon:

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Gud vil at du skal være glad.

Gud vil at du skal være glad. Gud vil at du skal være glad. Vet du at Gud ønsker at du skal være glad? Det går faktisk an å være kristen og være glad! Jesus sa at kom til meg alle dere som strever og jeg vil gi dere hvile. Men det

Detaljer