PRIVATISE RING AV OFFENTLIG VELFERD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRIVATISE RING AV OFFENTLIG VELFERD"

Transkript

1 PRIVATISE RING AV OFFENTLIG VELFERD

2 manifestanalyse.no

3 MANIFEST ANALYSE manifestanalyse.no

4 PRIVATISERE?

5 Nødvendig for å sikre kvalitet og innovasjon

6 Nødvendig for å sikre nok bemanning

7 Skandalene har bevist at vi må ha privatisering

8 ER DE PRIVATE?

9 Kvinnelig Kvinnelige entreprenører?

10 ELLER?

11 Store multinasjonale profittmotiverte selskap som ISS og Adecco Nordiske omsorgskonsern som eies av internasjonal finanskapital med skatteparadisregistering som Norlandia eller Espira. Norske holdingselskaper med investeringer i ulike sektorer, eid av omsorgsmillionærer, som for eksempel Vista Holding AS /Trygge barnehager. Privateide småkonsern som utnytter smutthull og gråsoner, som Askeladden barnehage AS. Bemanningsbyråer, vikarbyråer og kontraktørselskaper som videreformidler arbeidskraft, som Orange Helse AS.

12 Dette er de nye, kommersielle omsorgskonsernene. Deres formål er å tjene penger på å drifte velferdstjenester med sikker betaling fra det offentlige. Erfaring fra andre sektorer: De kommersielle tar hele markedet. Ideelle blir presset ut.

13 De nye kommersielle aktørene er annerledes enn tidligere private innslag i velferdsstaten. Formålet er profitt, fremfor alternativ/supplement til det offentlige Konkurrerer i hovedsak på lavere personalkostnader

14 HVORDAN SKAFFE PROFITT? Konkurranse på lønn, pensjon og bemanning Strategisk selskapsstrukturering

15 LØNN Lavere grunnlønn (ca sykehjem barnehager), timelønn heller enn månedslønn, lave tillegg, ingen overtidsbetaling, lokal lønnsdannelse. Overgang fra privat til offentlig (hjelpepleier) Ned i lønnstrinn, men opp i utbetalt lønn Adecco Helse-ansatt med i utestående overtidsbetaling for 2010 Adecco i Oppegård: Systematisk lavere lønn for arbeidstakere med utenlandsk bakgrunn.

16 Pensjon: Innskuddsbaserte vs. ytelsesbaserte. Adecco Helse AS: trakk ansatte i lønn, men innbetalte ikke til KLP Bemanning: Ulike turnuser, doble vakter, innleid/midlertidig og mindre fagpersonell (eks. dispensasjoner i barnehagene) Avvik mellom anbud og praksis. Adecco i Oppegård 3 i stede for 4 på nattevakt

17 SELSKAPSTRUKTURERING Uoversiktlige konsernstrukturer, skatteparadis, skille drift, eiendom og bemanning, kjøpe tjenester fra andre kontrollerte selskaper Utnytte smutthull og gråsoner: eks. Hun driver 31 familiebarnehager

18 CapMan - 65,60% (Channel Island) Espira Gruppen AS (Informasjon hentet fra og i perioden nov-des 2010 eierstrukturen er ikke fullstendig utfyllende.) 49,38% Capman Buyout Viii Fund Alp. 16,68% Venadis AS 10,97% Capman Buyout Viii Fund B.K.B 7,03% Fotveien Invest AS Espira Gruppen AS 5,25% Maneq 2007 AB Barnebygg AS Espira Barnehager AS Espira Utemiljlø AS Espira Eiendom AS Einar Jansen Formue: 264 mill Johnny Jansen Formue 64 mill Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS Foreldrebetaling Offentlige investeringstilskudd Offentlige driftstilskudd

19 Trygge barnehager AS (Informasjon hentet fra og i perioden nov-des 2010 selskapsstrukturen er ikke fullstendig utfyllende.) Eli Sævareid 247 roller i næringslivet Inntekt 3.4mill, formue 46mill Eystein Sævareid Aase (f 1984) 10 roller (styrer), formue 36mill Sigurd Steen Aase 36 roller i næringslivet Inntekt 1.8mill, formue 52mill (09) Vanadis AS Skattebetingete investeringsselskap Eiendeler 12 mill (09) Vista holding Investering 1.3 mrd driftsinnt (09) 1.2 mrd fast eiendom Bifrost og Draupne Skattebetingete investeringsselskap Eiendeler 27 mill (09) Draupne AS FUS AS Kontortjenester Trygge barnehager AS Driftsinnt 430 mill (09) Anleggsmidler 82 mill (09) Sekstipluss Boliger AS Tb Grønne bygg AS Foretaksutvikling AS FUS XX barnehage AS FUS XX barnehage AS FUS XX barnehage AS FUS XX barnehage AS X barnehage AS X barnehage AS X barnehage BA X barnehage BA Foreldrebetaling Offentlige investeringstilskudd Offentlige driftstilskudd

20 De nye aktørene - bare en barnehage? Eierstruktur i Askeladden barnehage AS Mereo AS Inkassoselskap 50% 100 % MKE Holding AS Morselskap 100 % Holbekk Barnehagetun AS Barnehageselskap Askeladdens Sjarmtroll Barnehageselskap og arbeidsformidling (enkeltmannsforetak) 100 % Emmek AS Eiendomsselskap Forvalter investeringstilskudd % Askeladden Barnehage AS Barnehageselskap Kjøper arbeidskraft fra Leier eiendom av... Offentlige drifts og - investeringstilskudd Foreldrebetaling

21 INVESTERE I VELFERDSTJENESTER?

22

23 HVORFOR I OFFENTLIG SEKTOR? Offentlig sektor i Norge er verdens tryggeste kunde og betaler Behovet forsvinner aldri Lite reell konkurranse, det vil alltid være kunder Ingen reell risiko går det dårlig vil det offentlige alltid ta over regningen og forpliktelsene Går det bra er det enorm profitt i salg Kan flytte penger mellom internasjonale selskaper Svært høy profitt Hvor kommer profitten fra? VÅRE skattepenger!

24 HVA ER SITUASJONEN DER?

25 Det går hvert år 50 milliarder til private foretak, hvorav 8,1 milliarder er profitt I tillegg er det mye skjult profitt ca 10 milliarder forsvinner i internlån Risikoapitalister er de største eierne i velferden 10% høyere personaltetthet i offentlig eldreomsorg, 20% høyere i offentlige vgs 56% førskolelærere i kommunale førskoler, mot 43% i private.

26 HVOR ER DET MEST PROFITT? BRANSJE AVKASTNING Omsorg 37 Helse 29 Utdanning 23 Finans og forsikring 19 Nærlingslivet gjennomsnitt 19 Produksjon 15 Energi m.m. 12

27 DEN SVENSKE SKOLEN Rask nedgang fra topp til gjennomsnitt i OECD Ikke fordi andre land har «tatt inn», men fordi forholdene i Sverige har endret seg Forskjellene mellom høypresterende og lavpresterende elever har økt Forskjellene mellom høypresterende og lavpresterende skoler har økt Betydningen av den sosioøkonomiske bakgrunnen til elever har blitt sterkere

28

29 HVA ER KONSEKVE NSENE? FOR DE ANSATTE?

30 ØKT KONKURRANSE Økt jobbusikkerhet negative helseeffekter Lavere bemanning økt stress og slitasje Lavere lønn og pensjon i yrker som allerede er lavtlønte

31 Konkurransesituasjonen tvinger dette fram. Det er systemet med konkurranseutsetting og anbud som fører til prispress Kirkeverge Svein Inge Thorstvedt FOTO: LARS IDAR WAAGE

32 EKSEMPEL: RENOVASJON Eksempel: Renovasjonen i Trondheim kommune. Privatiserte halvparten av drifta i Veolia kom inn og skulle spare store summer med ekstremt tempo og lav bemanning. Av ansatte som kom inn i 1998, var kun 3-4 stykker igjen i 1999 og alle var sykemeldt (da forskerne var der) Også kommunen kutta, fra 3 til 2 per bil. Gikk raskt fra lavt sykefravær til 26 prosent. Eldre ansatte ble uføre. Det ble generert store, økte kostnader for samfunnet ved konkurransejaget, som Høyre ikke hadde med i sine kalkyler Ble rekommunalisert av de rødgrønne partiene

33 UNDERVURDERT INNSIKT: Anbud, konkurranseutsetting og atskilte resultatenheter kan i mange tilfeller føre til en kortsiktighet og et overfokus på kvantitet (måltall) som står i direkte motstrid til det langsiktige arbeidet med arbeidsmiljø, faglighet og kvalitet som er en forutsetning for styrket arbeidshelse og mer inkluderende arbeidsliv.

34 HVA ER ALTERNATI VET?

35 OFFENTLIG DRIFT! Ta tjenestene tilbake! eller ikke privatiser Motstand mot konkurranseutsetting er ikke motstand mot endring. En satsning på det offentlieg krever god kvalitetsutvikling Medarbeiderprosjekter Demokratisering

36 NASJONALE LØSNINGER Begrensning på profittuttak i barnehage og barnevern Tilbakeføring av offentlig tilskudd ved salg? En juridisk enhet? Privatskoleloven kan overføres andre tjenester Forbud mot utbytte og overføring av verdier gjennom andre måter Forbud mot oppsplitting og tilbakeleie

37 HVORDAN MØTE DETTE LOKALT? Vis hva dere kan få til i det offentlige Bygg allianser Hva gir best kvalitet? Blir det egentlig billigere? Hvor mye byråkrati vil det skape?

38 I PROSESSEN Still krav! Til lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår Til kvalitet, bemanning, utdannelse blant de ansatte, lærlinger Så detaljerte som mulig! Lærdommer fra Oslos feil

39 BLIR DET PRIVATISERT Organisering og tariffavtaler Sikrer lønns- og arbeidsvilkår Gir mer til de ansatte på bekostning av profitt Tillitsvalgte er den beste sikkerheten mot feil og mangler

40 HAR VI EN OFFENTLIG SEKTOR?

41 En nødvendig motvekt Anstendige arbeidsforhold Trygghet Anstendig lønns- og arbeidsvilkår Viktig også for resten av arbeidslivet setter en standard! Ikke alle oppgaver som egner seg for å være underlagt den private konkurransens og profittens logikk Bare fellesskapelige tjenester som kan være et sikkerhetsnett vi kan stole på.

42 For noen fungerer ASKØYS ORFØRER KNUT HANSELMANN privatisering (FRP), 4. MARS 2011 veldig bra

43

44 DU FINNER OSS PÅ manifestanalyse.no ManifestAnalyse Manifest Analyse

Store kjedesalonger og privatskoler

Store kjedesalonger og privatskoler Store kjedesalonger og privatskoler -erfaringer fra offentlig sektor Nordisk kurs for frisører 27.8.2013 Helene Bank Spesialrådgiver strategisk stab Fagforbundet, Norge Barnehageforliket 2003 Private aktører

Detaljer

Ta tjenestene tilbake

Ta tjenestene tilbake Ta tjenestene tilbake Handlingsrom i lokalpolitikken under EØS Helene Bank Spesialrådgiver EØS-konferanse i Akershus 11.2.2012 Regjeringen vil tvinge kommuner til å privatisere parkering Kleppa vil tvinge

Detaljer

Hva skjer med offentlig sektor?

Hva skjer med offentlig sektor? Hva skjer med offentlig sektor? Asbjørn Wahl Daglig leder 1 Bakgrunn Fra 1980: 30 år med markedsliberalisme Nyliberalismens offensiv endret maktforholdene Liberalisering, avregulering, privatisering Det

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om privatisering - lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Privatisering Velkommen til et kort kurs som tar for seg konkurranseutsetting

Detaljer

Bygger private verdier med offentlige midle

Bygger private verdier med offentlige midle Bygger private verdier med offentlige midle Utdanning > nr 19 / 24.10.2008 tema. Private barnehageaktører bygger opp store verdier med finansiering fra det offentlige, og enkelte eiere tar ut utbytte i

Detaljer

Konkurranseutsetting -Norge i nordisk sammenheng

Konkurranseutsetting -Norge i nordisk sammenheng LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsdokumentasjon nr 1/13 Konkurranseutsetting -Norge i nordisk sammenheng Omfang av konkurranseutsetting Aktører Kostnader Norske analyser Analyser

Detaljer

Utdanningskvalitet og privatisering

Utdanningskvalitet og privatisering Utdanningskvalitet og privatisering Temanotat 8/2013 Utdanningskvalitet og privatisering Temanotat 8/2013 Utgitt i seksjon for samfunn og analyse i avdeling for profesjonspolitikk, desember 2013 Saksansvarlige:

Detaljer

UtveierNr. 3 2010. New Public Management. Offentlig velferd og demokrati : Hva skjer med kommunen når velferdstjenestene selges til skatteparadis?

UtveierNr. 3 2010. New Public Management. Offentlig velferd og demokrati : Hva skjer med kommunen når velferdstjenestene selges til skatteparadis? attac: Rapport fra Europas Sosiale Forum UtveierNr. 3 2010 Et medlemsblad utgitt av attac New Public Management Offentlig velferd og demokrati : Hva skjer med kommunen når velferdstjenestene selges til

Detaljer

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22.

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. juni 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Vårt utgangspunkt...3 2. Arbeid

Detaljer

Medlemskampanjen. Du bestemmer! Gi oss dine viktigste saker for kommunevalget i Oslo 2011!

Medlemskampanjen. Du bestemmer! Gi oss dine viktigste saker for kommunevalget i Oslo 2011! Medlemskampanjen Gi oss dine viktigste saker for kommunevalget i Oslo 2011! Du bestemmer! På baksiden finner du et skjema du kan sende inn til oss med dine fem viktigste valgkampsaker Side 2 Fortell oss

Detaljer

Konkurranseutsatte sykehjem i Norge

Konkurranseutsatte sykehjem i Norge NOTAT Notat 1:2012 Linn Herning ISBN 978-82-92515-11-2 Konkurranseutsatte sykehjem i Norge Sammendrag For velferdsstaten har undersøkt historien rundt anbudsrunder og konkurranseutsetting av sykehjem i

Detaljer

Litt om konkurranseutsetting av velferdstjenester i andre land

Litt om konkurranseutsetting av velferdstjenester i andre land LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 2/13 Litt om konkurranseutsetting av velferdstjenester i andre land 1. Sverige 2. Danmark 3. Storbritannia Mars 2013 * * * Et sentralt

Detaljer

NHO Service etterlyser et høyere nivå på debatten om offentlig ressursbruk. 1 Det ønsker Fagforbundet å bidra til.

NHO Service etterlyser et høyere nivå på debatten om offentlig ressursbruk. 1 Det ønsker Fagforbundet å bidra til. Notat 16. nov 2010 Tenk på et tall En gjennomgang av NHO Service sitt notat (22.09.2010) «Ressurs- og effektivitetsanalyse av kommunale helse- og omsorgstjenester, renhold og FVD (forvaltning, vedlikehold

Detaljer

Hvem tjener på en regjering med Høyre og FrP? Rapport

Hvem tjener på en regjering med Høyre og FrP? Rapport Hvem tjener på en regjering med Høyre og FrP? Rapport Oslo, juli 2009 Innhold Innhold... a Forord... b Sammendrag... c 1. Skattepolitikken... 1 2. Rederiskatt... 10 3. Likelønnspott... 11 4. Rettigheter

Detaljer

Femmer i angrep - femmer i forsvar

Femmer i angrep - femmer i forsvar Femmer i angrep - femmer i forsvar April 2011 Et hefte om oss og dem politikk på viktige områder 1 INNHOLD 1. GOD SAMHANDLING I KOMMUNEVALGKAMPEN 3 2. PÅ LAG MED LOKALMEDIA 4 3. HOVEDOMRÅDER: - ARBEID

Detaljer

Hver fjerde svenske ungdom er uten jobb eller utdanning. Fagbevegelsen er bekymret

Hver fjerde svenske ungdom er uten jobb eller utdanning. Fagbevegelsen er bekymret Hver fjerde svenske ungdom er uten jobb eller utdanning. Fagbevegelsen er bekymret for den høye ungdomsledigheten og den økende langtidsledigheten. Noe er galt i Sverige, sier den nye svenske LO-sjefen

Detaljer

skriftserie_2009_1_mal_a5 23.09.09 09.20 Side 1

skriftserie_2009_1_mal_a5 23.09.09 09.20 Side 1 skriftserie_2009_1_mal_a5 23.09.09 09.20 Side 1 F O R V E L F E R D S S TAT E N 1 skriftserie_2009_1_mal_a5 23.09.09 09.21 Side 2 ISBN 978-82-92515-06-2 For velferdsstaten Keysersgate 15 0130 Oslo Tlf.

Detaljer

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. En ny arbeidsdag Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 1 Innhold: Et anstendig arbeidsliv med plass til alle... 4 Et trygt arbeidsliv... 6

Detaljer

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 1 2 3 4 En ny arbeidsdag 5 6 7 8 9 10 11 12 Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Detaljer

Ta tjenestene tilbake. Av Helene Bank

Ta tjenestene tilbake. Av Helene Bank Ta tjenestene tilbake Av Helene Bank Trykk: Aktietrykkeriet as Layout: Christoffer Horsfjord Nilsen Opplag: 12 000 ISBN: 82-92515-09-7 Innhold Forord 5 Del 1 Vårt politiske handlingsrom 9 1. Angst for

Detaljer

III Unio NOU 2015:1. Høring - Produktivitetskommisjonen

III Unio NOU 2015:1. Høring - Produktivitetskommisjonen III Unio Vår saksbehandler Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse Erik Orskaug og 28.05.2015 DOK/2015/00503 Åshild Olaussen Høring - Produktivitetskommisjonen NOU 2015:1 Vi viser til Finansdepartementets

Detaljer

En velferdsstat for fremtiden. Kristendemokratiske betraktninger om en bærekraftig velferdsstat

En velferdsstat for fremtiden. Kristendemokratiske betraktninger om en bærekraftig velferdsstat En velferdsstat for fremtiden Kristendemokratiske betraktninger om en bærekraftig velferdsstat 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Innledning Bærekraftig velferd handler om å forvalte samfunnets verdier på en

Detaljer

Helse og omsorg. Temahefte om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk. Arbeiderpartiet.no

Helse og omsorg. Temahefte om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk. Arbeiderpartiet.no Helse og omsorg Temahefte om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk Arbeiderpartiet.no Innhold DEL 1: Vårt hovedbudskap... 2 Del 2: Hva vil vi?... 4 DEL 3: Hva har vi oppnådd... 6 Del 4: Høyresidas

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 15/15 15/1286 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 14.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 15/15 15/1286 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 14.04.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Åkra ungdomsskole Fremmøte kl. 18.00 Møtedato: 19.05.2015 Tid: 19:00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Gambling med fellesskolen?

Gambling med fellesskolen? LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 4/2014 Gambling med fellesskolen? 1. Hvorfor passer kommersiell konkurranse så dårlig for skole? 2. 13 uheldige virkninger 3. Litt

Detaljer

RAPPORT NR. 1/2012 FRITT FALL. Erfaringer fra privatisering og konkurranse i den svenske skolen

RAPPORT NR. 1/2012 FRITT FALL. Erfaringer fra privatisering og konkurranse i den svenske skolen RAPPORT NR. 1/2012 FRITT FALL Erfaringer fra privatisering og konkurranse i den svenske skolen 2 Rapport nr 1-2012 Rapporten er skrevet av utreder Ebba Boye ved Manifest Analyse. Kr. Augusts gt 11, Tullinløkka

Detaljer

Ta tjenestene tilbake. Av Helene Bank

Ta tjenestene tilbake. Av Helene Bank Ta tjenestene tilbake Av Helene Bank Innhold Forord 5 Del 1 Vårt politiske handlingsrom 9 1. Angst for feilsteg driver fram markedsretting 11 2. Det finnes fortsatt politisk handlingsrom 12 a) Muligheter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/15 15/1275 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 14.04.2015 15/15 15/1739 KONKURRANSEUTSETTING OMSORGSTJENESTER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/15 15/1275 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 14.04.2015 15/15 15/1739 KONKURRANSEUTSETTING OMSORGSTJENESTER Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.05.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer