Velkommen til Konnerud barnehage Informasjon til nyansatte og vikarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Konnerud barnehage Informasjon til nyansatte og vikarer"

Transkript

1 Velkommen til Konnerud barnehage Informasjon til nyansatte og vikarer Personalet har masse omsorg for barna og skaper gode dager fylt med lek og læring Fjell og Konnerud barnehageområde

2 Innhold Informasjon til nyansatte og vikarer side 3 Samarbeid barnhage/hjem side 5 Ved ulykke/sykdom side 6 Orientering til arbeidstaker om bruk av Egenmelding ved sykefravær side 8 Mobil side 9 Røyking side 10 «Vi skaper gyldne øyeblikk»

3 Informasjon til nyansatte og vikarer Velkommen til konnerud barnehage Vi ved Konnerud barnehage er glade for å kunne hilse akkurat deg velkommen til oss. Du har sikkert mange tanker og funderinger som nyansatt/vikar/praktikant. En del av spørsmålene håper vi at du får svar på ved å lese innholdet i dette hefte. Innholdet er komprimert, for at du raskt skal lære å kjenne Konnerud barnehage og for at du skal forstå hvordan vi jobber/hva vi vektlegger. Presentasjon av Konnerud barnehage Konnerud barnehage Bernåsbakken 8, 3032 Drammen Tlf: e-post: Barnehagen eies av Drammen kommune. Driftsleder for barnehagen i kommunen er Britt Halden Kvernberg og styrer i barnehagen er Jonas Borg. I Konnerud barnehage går det 54 barn. Vi har fire avdelinger: Hovednr: tlf: Styres kontor: tlf: Tyttebærstua (0-3 år) tlf: Blåbærstua (2-4 år) tlf: Jordbærkroken (3-6 år) tlf: Villbringebær (4-6 år) tlf: Første dagen du er her kommer du til å gå en brannvernrunde og gjøre sikkerhetskortet. Avdelingen og pedagogisk leder er ansvarlig. Taushetsplikt Som barnehageansatt kan du høre mye om barn, familier eller ansatte. Du er underlagt taushetsplikt og har ikke lov til å bringe videre det du hører i barnehagen. I noen tilfeller skal heller ikke andre ansatte enn de som trenger å vite om det, få overbragt sensitiv informasjon om barn på hver enkelt avdeling. Taushetslovgivningen er svært streng og brudd kan føre til fengselsstraff. Alle nyansatte/vikarer skal underskrive eget skriv om taushetsplikt. 3

4 Åpningstider Åpningstiden er fra kl Barnehagen er åpen hele året, med felles drift i sommerferieperioden. Vakter Pedagogisk medarbeider jobber 7,5 timer pr. dag. Pedagogiske ledere og førskolelærere jobber 6,45 timer pr. dag. I den resterende tiden skal pedagogiske ledere og førskolelærere ha planleggningstid Tidlig tidligvakt kl Tidligvakt kl Mellomvakt kl Senvakt kl Sen senvakt kl Pauser Pausene begynner fra ca. kl Ved full arbeidsdag har man en halv times pause. Det er kun lov til å røyke i løpet av pausen og da utenfor barnehagens område, ikke synlig for barna (se vedlegg). Snusing skjer også bare i pausen. Lønn Fast ansatte får forskuddsvis fast lønn inn på egen konto den 12. hver mnd. Vikarer skriver timelister, disse skal ligge i barnehagen, på styrers kontor. Evnt. leveres til styrer senest den 19. hver mnd. Om du blir syk Arbeidstaker plikter å gi melding om sykefravær så snart som mulig og senest innen arbeidstidens/vaktens begynnelse. Meldingen gis til barnehagen eller til din pedagogiske leder. Tilbake etter sykdom/fravær: Når arbeidstaker begynner i arbeid igjen etter egenmeldingsperioden, fyller vedkommende ut egenmelding og leverer den til nærmeste leder første arbeidsdag. NB: For mer info. ang. sykdom/sykdomsfravær, se vedlegg Sykt barn/barnepassers sykdom Egenmelding kan nyttes for inntil 3 fraværsdager om gangen ved barns sykdom (ikke kalenderdager). Fra og med den fjerde fraværsdagen, må erklæring fra lege foreligge. Retten til permisjon/egenmelding gjelder ut det kalenderåret barnet fyller 12 år. Retten er begrenset til 10 dager pr. år. Dagsrytme / arbeidsoppgaver /fordeling Kl er det frokost for de barna som skal spise. Kl aktiviteter. Kl Lunsj (matpakke mandager, smøremåltid øvrige dager) Mandager er turdag for avdelingene nede. Villbringebær går hver dag til leirplassen sin i skogen eller i nærområdet vårt. Hver onsdag lager de varm mat på bål. Annenhver tirsdag og onsdag er det møtedag for avdelingene og pedagogiske ledermøter. Annenhver fredag har vi solsikkekor. Holdninger/regler Det er viktig at arbeidsplassen preges av en positiv holdning, det gjør arbeidet mer morsomt og meningsfullt, som igjen smitter over på barn og foreldre. Vår hovedoppgave er å få barn og foreldre til å oppleve trygghet og tillit, samt å få til et godt samarbeid. 4

5 Mål for personalet BEVISSTE OG OMSORGSFULLE VOKSNE MED FOKUS PÅ BARNA. GJØRE HVER DAG VERDIFULL, VED Å SETTE HVERT ENKELT BARN I FOKUS. Vi har i mange år jobbet med utviklingsstøttende kommunikasjon(usk), en metode som bygger på relasjonsorientert utviklingssyn, der samspill mellom mennesker er det sentrale. Det tas utgangspunkt i at alle har en iboende mulighet for godt samspill og kommunikasjon. Å være anerkjennende betyr for oss å møte hvert barn med respekt, lære å se hele barnet, være lyttende og sende signaler/tilbakemeldinger som gir barna gode erfaringer og dermed øker barnas følelse av å bli verdsatt. Konnerud barnehage jobber for å ha bevisste voksne som har fokus på barna. Hver dag og hele dagen igjennom forholder vi oss til barn, foreldre og kolleger i et nært samarbeid hvor små og store avgjørelser blir tatt hele tiden. Personalets måte å møte andre på vil være av avgjørende betydning for barnets opphold i barnehagen, og av betydning for barnets videre utvikling. Det pedagogiske arbeidet/grunnlaget vårt SE, LEK OG LÆR! KONNERUD BARNEHAGES SATSNINGSOMRÅDE: VI BENYTTER UTEOMRÅDENE SOM LÆRINGSARENA. NB! SE ÅRSPLAN FOR UTFYLLENDE INFORMASJON ANG. SATSNINGSOMRÅDE / FAGOMRÅDER/PERSONAL OG FELLES TRADISJONER Samarbeid barnehage/hjem Et samarbeid som preges av gjensidig åpenhet, tillit og respekt. Mer info: Årsplan Barn som ikke blir hentet før stengetid Hvis det er barn som ikke er hentet innen kl , gjør du følgende: Ring foreldrene på jobb eller hjemme, telefon- nummer finnes på avdelingen, eller i opplysningspermen som står i hyllen på arbeidsrommet. Hvis du ikke får svar, ring nødkontakten (tlf. nr. samme sted som nevnt ovenfor). Hvis du ikke får svar, vær i barnehagen til kl evt. ring Jonas (styrer) på tlf: Kl , styrer eller ansatt kontakter barnevernsvakta på tlf: (rutine fra adm. pr ). Når barn blir for sent hentet Når barn hentes etter kl skal den av personalet, som er på jobb, sørge for at foresatte skriver under på «advarsel» skjemaet. Se i mappa til barnet om de har fått flere advarsler, slik at de får riktig skjema! NB: skjemaene ligger i barnas mapper i arkivet. Barnehagens praksis og følgende skjemaer skal deles ut første gang gis en muntlig advarsel om at barnet er for sent hentet andre gang gis en skriftlig advarsel tredje gang blir foresatte belastet med kostnaden barnehagen har i forbindelse med overtid ved ytterlig for sent henting blir det sent krav om betaling (kr 500,-) oppsigelse fra kommunen skjer etter fem ganger for sent hentet barn NB! Alle advarsler skal dokumenteres, skjemaer ligger på arbeidsrommet Spesielle hensyn for enkelte barn Gjør deg kjent med hva de forskjellige barna på hver enkelt avdeling kan spise/ikke spise. Enten det er p.g.a. allergi eller trosretning! Spør det faste personalet, det skal også henge en liste på veggen med oversikt. Under måltidene og tillagingen må en passe på at redskapene/knivene en bruker, ikke brukes om hverandre. 5

6 Ved ulykke/ sykdom Syke barn i barnehagen Ring foreldrene evt. til kontaktperson og forklar situasjonen. Be dem hente barnet! Gjør situasjonen best mulig for den som er syk. «Små ulykker» Førstehjelpsutstyr ligger i skapet på personaltoalettet, henger på veggen i avdelingenes ytterganger og ligger i tursekkene. Kontakt Konnerud legesenter tlf: og legevakten tlf: hvis dere er i tvil om barnas tilstand. Husk å ta med barnets opplysningsskjema til legen. Ring foreldrene i forkant, slik at de evt. kan ta med barnet til lege. Viktige telefonnummer finnes i en hvit perm på arbeidsrommet, merket barn/opplysninger/voksne, og i flipp flopp ved telefonene på hver avdeling. «Store ulykker» Start førstehjelp, ring ambulanse tlf: 113, kontakt foreldre, noter ned hendelse, fyll ut skademeldingsskjema, orienter/ kontakt styrer/verneombud. Ved ulykker som berører voksne, fyll ut egne skjemaer. Pårørende varsles om nødvendig. Politi: tlf Ved brann Se instruks om brannvern som finnes godt synlig på hver avdeling Ut og innlevering av nøkler Som hovedregel utleveres det nøkkel til nytilsatte, bortsett fra vikarer på tilsigelse De med yttervakter må til enhver tid ha nøkkel Nøklene deles ut av styrer. Ved utdelingen skal den som mottar nøkkel signere med navn i nøkkelboka. Når den ansatte slutter eller går ut i permisjon, skal nøkkelen leveres senest siste arbeidsdag, eller etter avtale med styrer Nøkkel levers fortrinnsvis til styrer, evnt. arbeidskollega Alarmen i konnerud barnehage Barnehagen har innbruddsalarm! Be om kode og kodeord Hvis du gjør feil når du låser deg inn, slik at alarmen utløses, ring tlf: OBS! Husk å oppgi kodeord 6

7 Velkommen til Konnerud barnehage Konnerud barnehage et miljøfyrtårn Vi i Konnerud barnehage tar vare på og er glad i naturen. Dette innebærer at vi har stort fokus på miljøtiltak i hverdagen. Tiltak som vi fokuserer på i hverdagen er: Miljø er tema i samlingsstund Lære barna å kildesortere ved å ha merkede avfallsbøtter i barnehagen Vi har hengt opp liste med eksempler på hva som skal kastes hvor Annenhver fredag går en gruppe til returpunktet med glass og metall Vi lager melkekartongkubber og er med i retur lotteriet Vi veier søppel 2 ganger i året Vi graver ned forskjellig søppel om høsten og ser hva som skjer hva blir til jord og hva må vi kaste andre steder Vi synger den fine miljøsangen som Gulskogen barnehage har laget Våren 2012 skal vi lage grønnsakshage i tilknytning til barnehagen Alle lysbryterne i barnehagen er merket, slik at alle husker å slå av lyset i rom vi ikke bruker Vi leser av strøm regelmessig Miljøkontakten har alltid et punkt på personalmøtet hvor nye spennende saker kan tas opp Vi bruker refill på tonerkassettene til skriverne Vi går vernerunder Vi er bevisst i forhold til miljøvennlige innkjøp VI TAR VARE PÅ OG ER GLAD I NATUREN 7

8 Orientering til arbeidstaker om bruk av Egenmelding ved sykefravær Innledning Drammen kommune har sluttet seg til avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen. Avtalen medfører at arbeidstaker får utvidet rett til bruk av egenmelding. Melding om sykefravær Arbeidstaker plikter å gi melding om sykefravær så snart som mulig og senest innen arbeidstidens/vaktens begynnelse. Meldingen gis til nærmeste leder, evt. legge igjen beskjed hvis leder ikke treffes. Dersom nærmeste leder ikke er tilstede, tar leder kontakt så snart som mulig helst samme dag eller dagen etter. Utvidet bruk av egenmelding Egenmelding kan nyttes for inntil 24 dager i løpet av de siste 12 måneder. Dette betyr at egenmelding kan nyttes for 8 enkeltdager eller for inntil 8 kalenderdager sammenhengende pr. gang i arbeidsgiverperioden. Arbeidsgiverperioden er de første 16 dagene av et sykefravær, ved nytt sykefravær innen 16 kalenderdager medregnes tidligere egenmeldingsdager. Arbeidsfrie dager regnes med som egenmeldingsdager dersom arbeidstaker er syk umiddelbart før og etter arbeidsfrie dager. Tilbake etter fravær Når arbeidstaker begynner i arbeid igjen etter en egenmeldingsperiode, fyller vedkommende ut egenmelding og leverer den til nærmeste leder første arbeidsdag. Dersom det egenmeldte sykefraværet etterfølges direkte av en sykmelding fra lege, må egenmelding foreligger før eller samtidig som sykmelding leveres arbeidsgiver. (jfr. personalhåndboken kap. 6, pkt ) Dersom egenmelding ikke leveres i henhold til ovennevnte, vil arbeidstaker tape retten til lønn i den egenmeldte fraværperioden. Egenmelding kan ikke nyttes Før arbeidstaker har vært ansatt i Drammen kommune i minst 2 måneder. Før det har gått 16 kalenderdager etter friskmelding, dersom fraværet har vart 16 dager eller mer. Umiddelbart etter fravær med sykmelding fra lege. Ved delvis sykmelding. Under ferie. Tap av retten til egenmelding Dersom en arbeidstaker har brukt 24 egenmeldingsdager i løpet av de siste 12 månedene, må arbeidstakeren ved fremtidige sykefravær levere sykmelding fra første fraværsdag. Det må gå 6 måneder før egenmelding igjen kan nyttes. Arbeidstaker kan fratas retten til å nytte egenmelding ved sykefravær dersom det foreligger mistanke om misbruk (jfr. Folketrygdloven 8-27). 8

9 Mobil Drammen Barnehager Daglig leder, driftssledere og styrer har mobil til bruk i arbeidet. De fleste barnehager har en felles mobil til bruk ute, og ved turer utenfor barnehagens område. Drammen Barnehager ønsker å ha felles regler på privat mobilbruk på arbeidsplassen. Dette gjelder Når du er på jobb skal du være tilgjengelig for din barnehage. Din private mobiltelefon skal være slått av (skrudd av lyden) og oppbevares i garderobeskapet. Når du har pause kan du sjekke mobilen din, men du skal vise mobilvett. Det vil si at du ikke skal snakke i mobiltelefonen mens du er på personalrommet. Du må finne et sted hvor andre er skjermet for dine samtaler. Lyden på telefonen skal fortsatt være av i pausen fordi mobiltelefoner som piper og ringer virker forstyrrende på de andre som har pause og ønske om å være sosiale. Som hovedregel skal barnehagens telefoner brukes til innkomne og utkomne samtaler. Dersom du av ulike årsaker må ha på mobiltelefonen, f.eks hvis du venter en meget viktig beskjed skal dette avklares med din leder. Dersom din avdeling/gruppe velger å ha med mobiltelefonen på tur for å kunne ringe eller være tilgjengelig for barnehagen, skal lyden fortsatt være av og kun benyttes dersom dere må ringe bhg eller øyeblikkelig hjelp, eller hvis barnehagen ringer deg. Disse reglene gjelder for alle DB`s arbeidsplasser. Reglene for mobilbruk tas opp på første felles møte i barnehagen, og gjøres kjent for nytilsatte. Drammen 22.november

10 Røyking Drammen Barnehager Saken om røyking i barnehagene ble tatt opp av en styrer 25. januar Det med ønske om en diskusjon i styrergruppa for en felles holdning til regler for røyking i barnehagen. I styrermøte 8.mars 2006 hadde vi diskusjon rundt temaet. I notatet følger en oppsummering av styrernes uttalelser. Videre følger en uttalelse fra kommuneadvokaten, og tilslutt et forslag til vedtak fra administrasjonen (eller daglig ledere). Oppsummering fra styrermøtet (8. mars 2006) Det bør være like rutiner i barnehagene. Det ble gitt utrykk ved røykeforbud at Drammen Barnehager kunne profilere seg med «Røykfrie barnehager», og at det vil gi godt omdømme. Det gir positiv helseeffekt hos ansatte. Det er ikke bra for barna at det «oser» røyk fra ansatte. Arbeidsmiljøet vil bedres (små røykepauser kuttes). Flere synes ikke det gjorde noe om at ansatte røyka i pausen, utenfor barnehagens område. Hvis felles og nye rutiner utarbeides så må det gis tid til prosesser i barnehagene. Fra kommuneadvokat Mathys Truyen (21. mars 2006) Vi har sett på saken. Røykeloven med forskrift setter forbud mot å røyke på arbeidsplassen, men kun innendørs. Den sier ikke noe om utendørs. I kraft av det vi kaller arbeidsgivers styringsrett så vil arbeidsgiver kunne forby røyking, men neppe utenfor barnehagens område. Hvis noen av barna er allergikere vil ansatte i visse tilfelle kunne totalforbys røyking i det hele tatt, dersom det at de røyker i seg selv medfører ulempe for barnet. Tilsvarende vil man kanskje på grunnlag av eiendomsretten kunne begrense røyking på barnehagens område, evt, også til en viss grad utenfor. Sykehus og skoler praktiserer dette med røykefrie områder rundt sykehusene. På enkelte skoler må elever og lærere gå utenfor skoleområdet for å røyke. Vi foreslår at dere løser dette praktisk i samarbeid med de det gjelder. F.eks. kan man oppfordre dem til ikke å røyke i arbeidstiden, man kan avtale at røyking ikke skjer på barnehagens område eller rett utenfor (evt tilrettelegge for røyking på avtalt sted). Inne på barnehagens område synes jeg det er greit å nedlegge et forbud. Fra daglig leder og driftsledere (28. april 2006) Vi synes det burde være et mål at alle barnehagene ble røykfrie. På den ene siden synes vi det er flere negative ting ved at ansatte røyker. Det er at man ikke er tilgjenglig for arbeidsgiver i sin betalte pause, det lukter av klær (hensyn til allergikere) og at arbeidsmiljøet kan foringes. På den andre siden så ser vi det som «fikantet» å kreve full røykestop. Flere av styrerne synes det ikke er noe problem at noen ansatte røyker. Forutsetning er at man røyker i en liten del av pausen sin utenfor barnehagens område, og at resterende pause skal brukes i felles pause. Fra organisasjonen (3.mai 2006) KFO Noen av medlemmene har gitt utrykk for at det blir røyket i pausen og opptil 1 eller 2 ganger utover det pr.dag. De synes at det burde være røykfritt, men at ansatte får tid til å tilpasse seg eventuelle endringer. Fagforbundet Noen barn og ansatte reagerer på røyk i klær. Synes røyking i utgangspunktet er negativt for barna og de som ikke røyker. Noen ansatte bruker mer tid enn pausen til å røyke, og det aksepteres ikke. Ingen oppsigelsesgrunn. Fellesorganisasjonen FO stilte seg bak Fagforbundets uttalelse. Utdanningsforbundet Bør finne kompromiss. Ta hensyn til alle, men røykere skal ikke ha flere rettigheter. Ansatte som røyker kan bli «ampre» uten røyk. Kan vurdere å skifte klær etter å ha røyket, og man må bevege seg vekk fra barnehagens område når man skal røyke. Vedtak Ut ifra det kommuneadvokaten, styrerne og organisasjonene (de ansattes representanter) har gitt utrykk for så ønsker DB dette som vedtak. 10

11 Velkommen til Konnerud barnehage Det gjøres kjent for alle ansatte at man har betalt pause og skal være tilgjengelig for arbeidsgiver. Røyking i arbeidstiden skal kun skje i en liten del av pausen og resterende pause skal brukes i felles pause. Røyking skal skje på avtalt sted, og utenfor barnehagens område. Den enkelte ansatte må være påpasselig med røyklukt i klærne. Disse reglene gjelder for alle DBKF`s arbeidsplasser. Som et fremtidsrettet mål ønsker vi at DBKF kan profilere seg med Røykfrie barnehager. Reglene for røyking tas opp på første felles møte i barnehagen våren 2006, og gjøres kjent for nytilsatte. Drammen 5.mai 2006 Gunnar Øvereng daglig leder «Vi skaper gyldne øyeblikk» 11

12 Layout og trykk: Grafisk senter, Drammen kommune Konnerud barnehage Bernåsbakken 8, 3032 Drammen

Til nye vikarer / ansatte!

Til nye vikarer / ansatte! 1 2 Til nye vikarer / ansatte! Velkommen til oss! Dette heftet er en samling av ulik informasjon som kan være greit å vite når du skal jobbe i barnehagen. Det er viktig at du setter deg inn i arbeidet,

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring - positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring Informasjonshefte for Breidablikk SFO 2 VELKOMMEN TIL OSS! Dette er Breidablikk SFO sitt informasjonshefte. Her finner du mye som er nyttig

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

HÅNDBOK for vikarer, elever og nytilsatte i VASSHAUG BARNEHAGE

HÅNDBOK for vikarer, elever og nytilsatte i VASSHAUG BARNEHAGE HÅNDBOK for vikarer, elever og nytilsatte i VASSHAUG BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som kan være grei for deg når du skal være vikar hos oss. Det er viktig

Detaljer

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

Innhold Beredskapsplan

Innhold Beredskapsplan 1 Innhold Beredskapsplan 1. Barn som ikke blir hentet 2. For større ulykker 3. For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen 4. For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte 5. Ved skilsmisse

Detaljer

Vedtekter for Skogstua private barnehage

Vedtekter for Skogstua private barnehage Vedtekter for Skogstua private barnehage Sist revidert desember 2012, gjeldende fra januar 2013 1 Eierforhold: Skogstua private barnehage er en barnehage med plass for barn 0-3 år. Barnehagen er nå et

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Revidert Administrasjonsutvalget 28.1.2016 (Sak 2/16, Esa sak:15/2314). Innholdsfortegnelse

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM OFTE STILTE SPØRSMÅL Hvor finner jeg regler om at arbeidstaker kan være borte fra arbeid når fraværsgrunnen er barns eller barnepassers sykdom? Folketrygdloven 9-5 til 9-8 Retten til permisjon fra arbeidet

Detaljer

EGENMELDING VED EGEN SYKDOM

EGENMELDING VED EGEN SYKDOM Publisert juli 2015 (ver-1.4) De viktigste tingene du som arbeidsgiver trenger å vite om: EGENMELDING VED EGEN SYKDOM INNHOLD Om denne e-boken Hva er egenmelding? Når må egenmeldingen gis? Hva er egenerklæring?

Detaljer

Driftsvedtekter/foreldreorientering i Gullvika Naturbarnehage AS Vedlegg til årsplan aug 10 aug 11

Driftsvedtekter/foreldreorientering i Gullvika Naturbarnehage AS Vedlegg til årsplan aug 10 aug 11 September 2010 Driftsvedtekter/foreldreorientering i Gullvika Naturbarnehage AS Vedlegg til årsplan aug 10 aug 11 Eierforhold: Barnehagen drives av Gullvika Naturbarnehage AS, og eies av Heidi Katerine

Detaljer

Velkommen til Hvervenmoen barnehage.

Velkommen til Hvervenmoen barnehage. Velkommen til Hvervenmoen barnehage. Informasjonshefte til foreldrene. Del 1. Vennskap og glede med voksne tilstede Hvervenmoen barnehage Kartverksveien 13 3511 Hønefoss Tlf: 32 12 00 45 Fax: 32 12 17

Detaljer

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland 2013 1 Kjære student Velkommen til oss som student. Vi gleder oss til denne praksisperioden/ blikjent perioden sammen

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Forslag Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Innholdsfortegnelse Retningslinjene følger arbeidsmiljøloven og IA-avtalen

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

2017 / Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf

2017 / Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf 2017 / 2018 Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Innledning Vi vil med dette heftet informere om barnehagen, først og fremst en del praktiske opplysninger. I tillegg til

Detaljer

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole 24.06.2014 SELBU KOMMUNE Virksomhetsplan for Bell Skole SFO 2014-2016 Bell skole Innhold Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Mål for Bell skole og Bell SFO er å:... 2 Sosial kompetanse gjennom lek... 3

Detaljer

BERGSLIA-GLØTT. Informasjonsskriv for Sildråpen barnehager avd. Bergslia August 2014

BERGSLIA-GLØTT. Informasjonsskriv for Sildråpen barnehager avd. Bergslia August 2014 BERGSLIA-GLØTT Informasjonsskriv for Sildråpen barnehager avd. Bergslia August 2014 Siden sist: Det har vært og er fortsatt ferietid for noen, men snart er alle tilbake i barnehagen igjen, friske og opplagte

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE. Grefsenlyst KJÆRE FORELDE / FORESATTE

INFORMASJONSHEFTE. Grefsenlyst KJÆRE FORELDE / FORESATTE a INFORMASJONSHEFTE Grefsenlyst a KJÆRE FORELDE / FORESATTE Dette informasjonsheftet inneholder generelle opplysninger om Grefsenlyst FUS barnehage, og er beregnet for foresatte, nyansatte og evt. andre

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

2015 / 2016. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45

2015 / 2016. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 2015 / 2016 Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 Innledning Vi vil med dette heftet informere om barnehagen, først og fremst en del praktiske opplysninger.

Detaljer

MALMHEIM SFO. Skoleåret 2016/2017

MALMHEIM SFO. Skoleåret 2016/2017 MALMHEIM SFO. Skoleåret 2016/2017 1 INNHOLD: SFO s historie. s. 3 Åpningstider, tlf.nummer, personalgruppe.s. 4 Mål, praktiske opplysninger.s. 5 Personalarbeid...s. 6 Foreldresamarbeid s. 7 Ordensregler,

Detaljer

Informasjonshefte. Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.

Informasjonshefte. Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen. Informasjonshefte Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen Kontor 23039330 Askeladden 23039331 Arken 23039332 Maurtua

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Årsplan del 2 Tøffe barnehage 2013-2014

Årsplan del 2 Tøffe barnehage 2013-2014 Årsplan del 2 Tøffe barnehage 2013-2014 Personalet i Tøffe barnehage: Daglig leder/styrer: Tone Mari Steinmoen Dovregubben: Pedagogisk leder Kristin Ek 100% Pedagogisk medarbeider Gro Berg Bentsen 100%

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen Informasjonshefte Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen 1 Velkommen til Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen. Vi håper at både dere

Detaljer

Informasjon til foreldre. svensedammen

Informasjon til foreldre. svensedammen Informasjon til foreldre svensedammen BARNEHAGE Svensedammen barnehage: Adresse: Torsbergveien 15, 3032 Drammen Telefon: 32 04 58 30 E-post: svensedammen.barnehage@drmk.no Styrer: Margreta Finne SVENSEDAMMEN

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013

Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013 VEDTEKTER FOR AKTIVITETSBARNEHAGEN Skogveien 64 a, 1368 Stabekk Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013 1. EIERFORHOLD Barnehagen eies av Aktivitetsbarnehagen

Detaljer

Fraværskoder i Gat og beskrivelse av disse Fraværskode Tekst Forklaring Bruken i Gat Registreres i

Fraværskoder i Gat og beskrivelse av disse Fraværskode Tekst Forklaring Bruken i Gat Registreres i Fraværskoder i Gat og beskrivelse av disse Fraværskode Tekst Forklaring Bruken i Gat Registreres i 100 Syk med egenmelding Skal benyttes når ansatt er syk med egenmelding. Må ha vært ansatt i minst 2 måneder(

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Vedtekter for Malmlia Barnehage Etter Lov om Barnehager 15 vedtekter

Vedtekter for Malmlia Barnehage Etter Lov om Barnehager 15 vedtekter Vedtekter for Malmlia Barnehage Etter Lov om Barnehager 15 vedtekter En hver barnehage skal ha vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/ foresattes forhold til barnehagen.

Detaljer

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn.

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. HVOR HOLDER SFO TIL? SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. Vi har også tilgang til naturfagrommet, kunst og håndverksrommet,

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du:

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du: Seadrills verdiplattform underbygger et arbeidsmiljø med ansvarsfulle og aktive medarbeidere. Vi tar vare på oss selv, og vi bryr oss om hverandre. Blir du syk, vil arbeidsgiver bidra til at du får god

Detaljer

INFORMASJON FOR SVENSEDAMMEN BARNEHAGE

INFORMASJON FOR SVENSEDAMMEN BARNEHAGE INFORMASJON FOR SVENSEDAMMEN BARNEHAGE SVENSEDAMMEN BARNEHAGE: Adresse: Torsbergveien 15, 3032 Drammen Telefon: 32 04 58 30 E-post: svensedammen.barnehage@drmk.no Styrer: Margreta Finne 2 SVENSEDAMMEN

Detaljer

MEDARBEIDERHÅNDBOK VISJON & KULTUR. Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå!

MEDARBEIDERHÅNDBOK VISJON & KULTUR. Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå! MEDARBEIDERHÅNDBOK MEDARBEIDERHÅNDBOK Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå! I denne medarbeiderhåndboken finner du informasjon om Bjørg Fjell AS og din rolle hos oss, samt praktiske

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE HEI! Et nytt barnehage år er godt i gang, og vi håper dere alle har hatt en fin start her hos oss på Blåklokkene. Studenter: Barnehagen vår er en praksis barnehage, for førskolestudenter v/ UiS. Marianne

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Andre opplysninger vedrørende bedriften finnes i brukerpermen

Innholdsfortegnelse. Andre opplysninger vedrørende bedriften finnes i brukerpermen VELKOMMEN TIL Innholdsfortegnelse - Hei - Velkommen - Kantine - Kjøreregler - Våre ansatte - Opptreden på arbeidsplassen - Arbeidstid og rutiner ved fravær - Kvalitet i arbeidet - Klager - Egne notater

Detaljer

VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA:

VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: Soneleder: Anette Svendsen Pedagogisk leder: Rita Skoglund -80 % Fagarbeider: Gudrun Nilsen Fagarbeider: Bente Oliversen Roy jobber også hos oss i 80 % som ekstra assistent.

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER 1 1. OPPSTARTEN Tilvenningsperioden Å begynne i barnehagen markerer en ny tilværelse for både barn og foreldre. Det er viktig å få til et godt

Detaljer

PERSONALHEFTE FOR SOLVANG BARNEHAGE

PERSONALHEFTE FOR SOLVANG BARNEHAGE PERSONALHEFTE FOR SOLVANG BARNEHAGE VÅR VISJON Vi vil være den beste barnehagen for våre barn! LØNN, FERIE, OVERTID OG AVSPASERING LØNN Lønn justeres hvert år etter tariff-forhandlinger i PBL. Lønn beregnes

Detaljer

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 Velkommen til et nytt barnehageår hos oss på Grønn! Så var vi i gang med et nytt barnehageår! Kjekt å treffe «gamle» og «nye» barn og foreldre! Det er hele 9 nye barn

Detaljer

Velkommen til Heimly barnehage

Velkommen til Heimly barnehage Velkommen til Heimly barnehage Du har sikkert mange spørsmål om hvordan ting fungerer, hvor ting ligger, når du har pause osv. Som nyansatt eller vikar ved Heimly barnehage vil du uavhengig av om du er

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

Halvårsplan våren 2010

Halvårsplan våren 2010 Jesper Halvårsplan våren 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 16 barn. Av disse er det vi 8 jenter og 8 gutter. 13 født i 2004 og 3 født i 2005. De voksne i år er : Anette Anfinrud

Detaljer

VELKOMMEN TIL GRÅKALLEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL GRÅKALLEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL GRÅKALLEN BARNEHAGE Oppdatert 13.01.2016 INNLEDNING Vi i barnehagen ønsker dere velkommen til Gråkallen barnehage. Velkommen til Gråkallen barnehage er et hefte med generell informasjon for

Detaljer

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager Åpningstid Barnehagen har åpent mandag til fredag kl. 07.00 16.30,med mulighet for lengre åpningstid enkeltdager etter avtale. Julaften holdes barnehagen stengt. Nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag

Detaljer

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Kontaktpersoner for deltakelse i sorg- og krisearbeid Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig hjelp på dagtid: 415 76 543 Kåfjord prestekontor: 777 18 114

Detaljer

Velkommen. Til. Solneset barnehage

Velkommen. Til. Solneset barnehage Velkommen Til Solneset barnehage Redigert mars 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Generelt om barnehagen s. 3 Oppstart i barnehagen s. 3 Bringing og henting s. 4 Klær s. 5 Planleggingsdager s. 5 Foreldrebetaling,

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HØSTEN 2012 VÅR VISJON: Barnas hus skal være en god barnehage, preget av trygghet, trivsel, danning og læring for barn og voksne. Dere må se denne planen i sammenheng med Velkomstskrivet

Detaljer

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI «Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: Soneleder: Anette Svendsen Pedagogisk leder: Rita Skoglund Fagarbeider: Gudrun Nilsen Fagarbeider:

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 DAGSRYTME Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 KL. 07.00 BARNEHAGEN ÅPNER Fra 07.00 07.30 er alle felles på kjøkkenet. Rolig aktivitet. Av sikkerhetsmessige er det viktig at foreldrene følger barna inn på

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

Velkommen til Bjørnebekken barnehage

Velkommen til Bjørnebekken barnehage Velkommen til Bjørnebekken barnehage 1 Innholdsfortegnelse Generelt om barnehagen s. 3 Oppstart i barnehagen s. 3 Bringing og henting s. 4 Klær s. 5 Fagdager s. 5 Foreldrebetaling, mat og frukt s. 5 Bursdagsfeiring

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE SFO VANG SKOLE 2011/12

INFORMASJONSHEFTE SFO VANG SKOLE 2011/12 INFORMASJONSHEFTE SFO VANG SKOLE 2011/12 VI ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL SFO VANG SKOLE. Ditt barn har nå fått plass ved SFO, og her er litt informasjon om hvordan vi har det her hos oss. Vi håper at du finner

Detaljer

Vedtekter. for BALTAZAR BARNEHAGE

Vedtekter. for BALTAZAR BARNEHAGE Vedtekter for Vedtatt av Menighetsrådet i Tangen menighet 12.05.2014 Side 1 av 7 Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse 1 Eierforhold... 4 2 Formål... 4 3 Opptaksmyndighet... 4 4 Opptakskrets og opptakskriterier...

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALMEVEGEN FAMILIEBARNEHAGE. Organisasjons nr:

VEDTEKTER FOR ALMEVEGEN FAMILIEBARNEHAGE. Organisasjons nr: VEDTEKTER FOR ALMEVEGEN FAMILIEBARNEHAGE Organisasjons nr: 989321048 EIERFORM: Almevegen familiebarnehage er privateid barnehage, og blir drevet av Marija Kolak med plass til inntil 5 barn i alderen 0-3

Detaljer

2013 / 2014. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45

2013 / 2014. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 2013 / 2014 Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 Innledning Vi vil med dette heftet informere om barnehagen, først og fremst en del praktiske opplysninger.

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Vi ønsker alle barn og deres foresatte velkommen til Aursmoen SFO. I dette heftet vil dere finne praktiske opplysninger som har betydning

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 1 1. EIERFORHOLD V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 SYKELØNN

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 SYKELØNN FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 SYKELØNN SYKELØNN Arbeidsgiver utbetaler sykelønn, fødselspenger og adopsjonspenger til arbeidstakere som omfattes av HTA 1 hele den tid arbeidstakeren har rett til slik stønad

Detaljer

I dette heftet har vi samlet en del opplysninger som har til hensikt å: - Gi dere nødvendig informasjon om barnehagens praktiske hverdag

I dette heftet har vi samlet en del opplysninger som har til hensikt å: - Gi dere nødvendig informasjon om barnehagens praktiske hverdag I dette heftet har vi samlet en del opplysninger som har til hensikt å: - Gi dere nødvendig informasjon om barnehagens praktiske hverdag - Lette det daglige samarbeidet - Avklare forventninger DAGSRYTMEN

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE Steinråsa 5, 5306 Erdal 56 15 53 05 erdal.barnehage@askoy.kommune.no Dette heftet er informasjon til dere som er ny i barnehagen. Her finner dere praktiske opplysninger, informasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 22. 9.2008 sak 45/08 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives av Hasvik kommune. Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

Kl AKTIVITET - TUR Dersom barnet kommer senere enn kl Vær vennlig å ring oss!!

Kl AKTIVITET - TUR Dersom barnet kommer senere enn kl Vær vennlig å ring oss!! DAGSRYTME KL. 07.00 BARNEHAGEN ÅPNER Fra 07.00 08.30 ROLIG AKTIVITET Kl. 08.30 09.00 FROKOST Dersom barnet skal spise frokost i barnehagen er det fint om barnet kommer til dette tidspunktet. Vær oppmerksom

Detaljer

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE Annecke Brantsæter Jenssen 18. Juni Innhold Rekruttering - ansettelse Før ansettelse Selve ansettelsen Prøvetid Fravær Korreksjon og opphør av arbeidsforhold Navn

Detaljer

Informasjon til foresatte Drammen kommunale barnehager

Informasjon til foresatte Drammen kommunale barnehager DANVIK BARNEHAGE Informasjon til foresatte 1 Drammen kommunale barnehager Adresse: Skolegata 19, 3046 Drammen Email styrer: hilkje@drmk.no Email Danvik barnehage: danvik.barnehage@drmk.no Hver ped.leder

Detaljer

Referat fra foreldremøte 30/9-10 Tilstede:

Referat fra foreldremøte 30/9-10 Tilstede: Referat fra foreldremøte 30/9-10 Tilstede: Hele personalet og Hilde Jenssen, Gunn Edvardsen, Linda T Johansen, Sissel Moland, Silje og Remi Fredheim, Marianne Sjøberg, Trude Westermann og Andreas Haukland.

Detaljer

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 Vinn Industri Drammen AS Et riktig godt nytt år til alle På Vinn er vi godt i gang med et nytt spennende år og sender her ut informasjon for året som kommer. Her finner du

Detaljer

VELKOMMEN TIL (navn på avdeling)

VELKOMMEN TIL (navn på avdeling) VELKOMMEN TIL (navn på avdeling) Føringer i Rammeplan for barnehagen(2011): Barnehagens formål er å gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Dette skal skje i nær

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED RÅHOLT SKOLE 2016/2017

VELKOMMEN TIL SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED RÅHOLT SKOLE 2016/2017 VELKOMMEN TIL SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED RÅHOLT SKOLE 2016/2017 Åpningstider: 07.00 17.00 Første dag for elevene på SFO blir mandag 1.8.2016. SFO har stengt 4 uker i juli (uke 27 30) og 5 planleggingsdager

Detaljer

Skolens ordens- og oppførselsreglement gjelder også for SFO.

Skolens ordens- og oppførselsreglement gjelder også for SFO. VELKOMMEN TIL OSS! Velkommen til oss som foresatte på Tregården SFO. Vi gleder oss til å samarbeide med dere i året som kommer, og jobbe med å skape en god hverdag for elevene som har SFO plass. SFO er

Detaljer

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom Folketrygden Bokmål 2002 Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom - elektronisk utgave 1 2 Brosjyren gir en kort orientering om hvilken rett foreldre har til stønad når barnet eller den som passer

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune:

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. NAVN OG EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i

Detaljer

Opplæring i bedrift i faget PTF

Opplæring i bedrift i faget PTF Opplæring i bedrift i faget PTF Arbeidshefte Navn:. Kjære elev! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide om å gi deg erfaring i praktiske arbeidsoppgaver. Du kan lære

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til barnehageåret 2017/2018! En ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser fram

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

Årsplan del 2 Tøffe barnehage 2014-2015

Årsplan del 2 Tøffe barnehage 2014-2015 Årsplan del 2 Tøffe barnehage 2014-2015 Personalet i Tøffe barnehage: Daglig leder/styrer: Tone Mari Steinmoen Dovregubben: Pedagogisk leder Kristin Ek 100% Pedagogisk medarbeider Gro Berg Bentsen 100%

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla Gyldig fra: Hovedopptaket 2017 med virkning fra 15. august 2017. Sist endret: 7. februar 2017 (Overhalla kommunestyre, PS 4/17) 1 Generelt Barnehagene

Detaljer

Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø.

Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø. PERIODEPLAN FOR BLÅKLOKKA JANUAR, FEBRUAR OG MARS 2009 Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø. INNLEDNING Hei og riktig godt nytt

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen ÅS KOMMUNE Periodeplan for Solstrålen September- november 2010 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkomne til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Vi er ferdig med tilvenningsperioden

Detaljer