Velkommen til Konnerud barnehage Informasjon til nyansatte og vikarer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Konnerud barnehage Informasjon til nyansatte og vikarer"

Transkript

1 Velkommen til Konnerud barnehage Informasjon til nyansatte og vikarer Personalet har masse omsorg for barna og skaper gode dager fylt med lek og læring Fjell og Konnerud barnehageområde

2 Innhold Informasjon til nyansatte og vikarer side 3 Samarbeid barnhage/hjem side 5 Ved ulykke/sykdom side 6 Orientering til arbeidstaker om bruk av Egenmelding ved sykefravær side 8 Mobil side 9 Røyking side 10 «Vi skaper gyldne øyeblikk»

3 Informasjon til nyansatte og vikarer Velkommen til konnerud barnehage Vi ved Konnerud barnehage er glade for å kunne hilse akkurat deg velkommen til oss. Du har sikkert mange tanker og funderinger som nyansatt/vikar/praktikant. En del av spørsmålene håper vi at du får svar på ved å lese innholdet i dette hefte. Innholdet er komprimert, for at du raskt skal lære å kjenne Konnerud barnehage og for at du skal forstå hvordan vi jobber/hva vi vektlegger. Presentasjon av Konnerud barnehage Konnerud barnehage Bernåsbakken 8, 3032 Drammen Tlf: e-post: Barnehagen eies av Drammen kommune. Driftsleder for barnehagen i kommunen er Britt Halden Kvernberg og styrer i barnehagen er Jonas Borg. I Konnerud barnehage går det 54 barn. Vi har fire avdelinger: Hovednr: tlf: Styres kontor: tlf: Tyttebærstua (0-3 år) tlf: Blåbærstua (2-4 år) tlf: Jordbærkroken (3-6 år) tlf: Villbringebær (4-6 år) tlf: Første dagen du er her kommer du til å gå en brannvernrunde og gjøre sikkerhetskortet. Avdelingen og pedagogisk leder er ansvarlig. Taushetsplikt Som barnehageansatt kan du høre mye om barn, familier eller ansatte. Du er underlagt taushetsplikt og har ikke lov til å bringe videre det du hører i barnehagen. I noen tilfeller skal heller ikke andre ansatte enn de som trenger å vite om det, få overbragt sensitiv informasjon om barn på hver enkelt avdeling. Taushetslovgivningen er svært streng og brudd kan føre til fengselsstraff. Alle nyansatte/vikarer skal underskrive eget skriv om taushetsplikt. 3

4 Åpningstider Åpningstiden er fra kl Barnehagen er åpen hele året, med felles drift i sommerferieperioden. Vakter Pedagogisk medarbeider jobber 7,5 timer pr. dag. Pedagogiske ledere og førskolelærere jobber 6,45 timer pr. dag. I den resterende tiden skal pedagogiske ledere og førskolelærere ha planleggningstid Tidlig tidligvakt kl Tidligvakt kl Mellomvakt kl Senvakt kl Sen senvakt kl Pauser Pausene begynner fra ca. kl Ved full arbeidsdag har man en halv times pause. Det er kun lov til å røyke i løpet av pausen og da utenfor barnehagens område, ikke synlig for barna (se vedlegg). Snusing skjer også bare i pausen. Lønn Fast ansatte får forskuddsvis fast lønn inn på egen konto den 12. hver mnd. Vikarer skriver timelister, disse skal ligge i barnehagen, på styrers kontor. Evnt. leveres til styrer senest den 19. hver mnd. Om du blir syk Arbeidstaker plikter å gi melding om sykefravær så snart som mulig og senest innen arbeidstidens/vaktens begynnelse. Meldingen gis til barnehagen eller til din pedagogiske leder. Tilbake etter sykdom/fravær: Når arbeidstaker begynner i arbeid igjen etter egenmeldingsperioden, fyller vedkommende ut egenmelding og leverer den til nærmeste leder første arbeidsdag. NB: For mer info. ang. sykdom/sykdomsfravær, se vedlegg Sykt barn/barnepassers sykdom Egenmelding kan nyttes for inntil 3 fraværsdager om gangen ved barns sykdom (ikke kalenderdager). Fra og med den fjerde fraværsdagen, må erklæring fra lege foreligge. Retten til permisjon/egenmelding gjelder ut det kalenderåret barnet fyller 12 år. Retten er begrenset til 10 dager pr. år. Dagsrytme / arbeidsoppgaver /fordeling Kl er det frokost for de barna som skal spise. Kl aktiviteter. Kl Lunsj (matpakke mandager, smøremåltid øvrige dager) Mandager er turdag for avdelingene nede. Villbringebær går hver dag til leirplassen sin i skogen eller i nærområdet vårt. Hver onsdag lager de varm mat på bål. Annenhver tirsdag og onsdag er det møtedag for avdelingene og pedagogiske ledermøter. Annenhver fredag har vi solsikkekor. Holdninger/regler Det er viktig at arbeidsplassen preges av en positiv holdning, det gjør arbeidet mer morsomt og meningsfullt, som igjen smitter over på barn og foreldre. Vår hovedoppgave er å få barn og foreldre til å oppleve trygghet og tillit, samt å få til et godt samarbeid. 4

5 Mål for personalet BEVISSTE OG OMSORGSFULLE VOKSNE MED FOKUS PÅ BARNA. GJØRE HVER DAG VERDIFULL, VED Å SETTE HVERT ENKELT BARN I FOKUS. Vi har i mange år jobbet med utviklingsstøttende kommunikasjon(usk), en metode som bygger på relasjonsorientert utviklingssyn, der samspill mellom mennesker er det sentrale. Det tas utgangspunkt i at alle har en iboende mulighet for godt samspill og kommunikasjon. Å være anerkjennende betyr for oss å møte hvert barn med respekt, lære å se hele barnet, være lyttende og sende signaler/tilbakemeldinger som gir barna gode erfaringer og dermed øker barnas følelse av å bli verdsatt. Konnerud barnehage jobber for å ha bevisste voksne som har fokus på barna. Hver dag og hele dagen igjennom forholder vi oss til barn, foreldre og kolleger i et nært samarbeid hvor små og store avgjørelser blir tatt hele tiden. Personalets måte å møte andre på vil være av avgjørende betydning for barnets opphold i barnehagen, og av betydning for barnets videre utvikling. Det pedagogiske arbeidet/grunnlaget vårt SE, LEK OG LÆR! KONNERUD BARNEHAGES SATSNINGSOMRÅDE: VI BENYTTER UTEOMRÅDENE SOM LÆRINGSARENA. NB! SE ÅRSPLAN FOR UTFYLLENDE INFORMASJON ANG. SATSNINGSOMRÅDE / FAGOMRÅDER/PERSONAL OG FELLES TRADISJONER Samarbeid barnehage/hjem Et samarbeid som preges av gjensidig åpenhet, tillit og respekt. Mer info: Årsplan Barn som ikke blir hentet før stengetid Hvis det er barn som ikke er hentet innen kl , gjør du følgende: Ring foreldrene på jobb eller hjemme, telefon- nummer finnes på avdelingen, eller i opplysningspermen som står i hyllen på arbeidsrommet. Hvis du ikke får svar, ring nødkontakten (tlf. nr. samme sted som nevnt ovenfor). Hvis du ikke får svar, vær i barnehagen til kl evt. ring Jonas (styrer) på tlf: Kl , styrer eller ansatt kontakter barnevernsvakta på tlf: (rutine fra adm. pr ). Når barn blir for sent hentet Når barn hentes etter kl skal den av personalet, som er på jobb, sørge for at foresatte skriver under på «advarsel» skjemaet. Se i mappa til barnet om de har fått flere advarsler, slik at de får riktig skjema! NB: skjemaene ligger i barnas mapper i arkivet. Barnehagens praksis og følgende skjemaer skal deles ut første gang gis en muntlig advarsel om at barnet er for sent hentet andre gang gis en skriftlig advarsel tredje gang blir foresatte belastet med kostnaden barnehagen har i forbindelse med overtid ved ytterlig for sent henting blir det sent krav om betaling (kr 500,-) oppsigelse fra kommunen skjer etter fem ganger for sent hentet barn NB! Alle advarsler skal dokumenteres, skjemaer ligger på arbeidsrommet Spesielle hensyn for enkelte barn Gjør deg kjent med hva de forskjellige barna på hver enkelt avdeling kan spise/ikke spise. Enten det er p.g.a. allergi eller trosretning! Spør det faste personalet, det skal også henge en liste på veggen med oversikt. Under måltidene og tillagingen må en passe på at redskapene/knivene en bruker, ikke brukes om hverandre. 5

6 Ved ulykke/ sykdom Syke barn i barnehagen Ring foreldrene evt. til kontaktperson og forklar situasjonen. Be dem hente barnet! Gjør situasjonen best mulig for den som er syk. «Små ulykker» Førstehjelpsutstyr ligger i skapet på personaltoalettet, henger på veggen i avdelingenes ytterganger og ligger i tursekkene. Kontakt Konnerud legesenter tlf: og legevakten tlf: hvis dere er i tvil om barnas tilstand. Husk å ta med barnets opplysningsskjema til legen. Ring foreldrene i forkant, slik at de evt. kan ta med barnet til lege. Viktige telefonnummer finnes i en hvit perm på arbeidsrommet, merket barn/opplysninger/voksne, og i flipp flopp ved telefonene på hver avdeling. «Store ulykker» Start førstehjelp, ring ambulanse tlf: 113, kontakt foreldre, noter ned hendelse, fyll ut skademeldingsskjema, orienter/ kontakt styrer/verneombud. Ved ulykker som berører voksne, fyll ut egne skjemaer. Pårørende varsles om nødvendig. Politi: tlf Ved brann Se instruks om brannvern som finnes godt synlig på hver avdeling Ut og innlevering av nøkler Som hovedregel utleveres det nøkkel til nytilsatte, bortsett fra vikarer på tilsigelse De med yttervakter må til enhver tid ha nøkkel Nøklene deles ut av styrer. Ved utdelingen skal den som mottar nøkkel signere med navn i nøkkelboka. Når den ansatte slutter eller går ut i permisjon, skal nøkkelen leveres senest siste arbeidsdag, eller etter avtale med styrer Nøkkel levers fortrinnsvis til styrer, evnt. arbeidskollega Alarmen i konnerud barnehage Barnehagen har innbruddsalarm! Be om kode og kodeord Hvis du gjør feil når du låser deg inn, slik at alarmen utløses, ring tlf: OBS! Husk å oppgi kodeord 6

7 Velkommen til Konnerud barnehage Konnerud barnehage et miljøfyrtårn Vi i Konnerud barnehage tar vare på og er glad i naturen. Dette innebærer at vi har stort fokus på miljøtiltak i hverdagen. Tiltak som vi fokuserer på i hverdagen er: Miljø er tema i samlingsstund Lære barna å kildesortere ved å ha merkede avfallsbøtter i barnehagen Vi har hengt opp liste med eksempler på hva som skal kastes hvor Annenhver fredag går en gruppe til returpunktet med glass og metall Vi lager melkekartongkubber og er med i retur lotteriet Vi veier søppel 2 ganger i året Vi graver ned forskjellig søppel om høsten og ser hva som skjer hva blir til jord og hva må vi kaste andre steder Vi synger den fine miljøsangen som Gulskogen barnehage har laget Våren 2012 skal vi lage grønnsakshage i tilknytning til barnehagen Alle lysbryterne i barnehagen er merket, slik at alle husker å slå av lyset i rom vi ikke bruker Vi leser av strøm regelmessig Miljøkontakten har alltid et punkt på personalmøtet hvor nye spennende saker kan tas opp Vi bruker refill på tonerkassettene til skriverne Vi går vernerunder Vi er bevisst i forhold til miljøvennlige innkjøp VI TAR VARE PÅ OG ER GLAD I NATUREN 7

8 Orientering til arbeidstaker om bruk av Egenmelding ved sykefravær Innledning Drammen kommune har sluttet seg til avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen. Avtalen medfører at arbeidstaker får utvidet rett til bruk av egenmelding. Melding om sykefravær Arbeidstaker plikter å gi melding om sykefravær så snart som mulig og senest innen arbeidstidens/vaktens begynnelse. Meldingen gis til nærmeste leder, evt. legge igjen beskjed hvis leder ikke treffes. Dersom nærmeste leder ikke er tilstede, tar leder kontakt så snart som mulig helst samme dag eller dagen etter. Utvidet bruk av egenmelding Egenmelding kan nyttes for inntil 24 dager i løpet av de siste 12 måneder. Dette betyr at egenmelding kan nyttes for 8 enkeltdager eller for inntil 8 kalenderdager sammenhengende pr. gang i arbeidsgiverperioden. Arbeidsgiverperioden er de første 16 dagene av et sykefravær, ved nytt sykefravær innen 16 kalenderdager medregnes tidligere egenmeldingsdager. Arbeidsfrie dager regnes med som egenmeldingsdager dersom arbeidstaker er syk umiddelbart før og etter arbeidsfrie dager. Tilbake etter fravær Når arbeidstaker begynner i arbeid igjen etter en egenmeldingsperiode, fyller vedkommende ut egenmelding og leverer den til nærmeste leder første arbeidsdag. Dersom det egenmeldte sykefraværet etterfølges direkte av en sykmelding fra lege, må egenmelding foreligger før eller samtidig som sykmelding leveres arbeidsgiver. (jfr. personalhåndboken kap. 6, pkt ) Dersom egenmelding ikke leveres i henhold til ovennevnte, vil arbeidstaker tape retten til lønn i den egenmeldte fraværperioden. Egenmelding kan ikke nyttes Før arbeidstaker har vært ansatt i Drammen kommune i minst 2 måneder. Før det har gått 16 kalenderdager etter friskmelding, dersom fraværet har vart 16 dager eller mer. Umiddelbart etter fravær med sykmelding fra lege. Ved delvis sykmelding. Under ferie. Tap av retten til egenmelding Dersom en arbeidstaker har brukt 24 egenmeldingsdager i løpet av de siste 12 månedene, må arbeidstakeren ved fremtidige sykefravær levere sykmelding fra første fraværsdag. Det må gå 6 måneder før egenmelding igjen kan nyttes. Arbeidstaker kan fratas retten til å nytte egenmelding ved sykefravær dersom det foreligger mistanke om misbruk (jfr. Folketrygdloven 8-27). 8

9 Mobil Drammen Barnehager Daglig leder, driftssledere og styrer har mobil til bruk i arbeidet. De fleste barnehager har en felles mobil til bruk ute, og ved turer utenfor barnehagens område. Drammen Barnehager ønsker å ha felles regler på privat mobilbruk på arbeidsplassen. Dette gjelder Når du er på jobb skal du være tilgjengelig for din barnehage. Din private mobiltelefon skal være slått av (skrudd av lyden) og oppbevares i garderobeskapet. Når du har pause kan du sjekke mobilen din, men du skal vise mobilvett. Det vil si at du ikke skal snakke i mobiltelefonen mens du er på personalrommet. Du må finne et sted hvor andre er skjermet for dine samtaler. Lyden på telefonen skal fortsatt være av i pausen fordi mobiltelefoner som piper og ringer virker forstyrrende på de andre som har pause og ønske om å være sosiale. Som hovedregel skal barnehagens telefoner brukes til innkomne og utkomne samtaler. Dersom du av ulike årsaker må ha på mobiltelefonen, f.eks hvis du venter en meget viktig beskjed skal dette avklares med din leder. Dersom din avdeling/gruppe velger å ha med mobiltelefonen på tur for å kunne ringe eller være tilgjengelig for barnehagen, skal lyden fortsatt være av og kun benyttes dersom dere må ringe bhg eller øyeblikkelig hjelp, eller hvis barnehagen ringer deg. Disse reglene gjelder for alle DB`s arbeidsplasser. Reglene for mobilbruk tas opp på første felles møte i barnehagen, og gjøres kjent for nytilsatte. Drammen 22.november

10 Røyking Drammen Barnehager Saken om røyking i barnehagene ble tatt opp av en styrer 25. januar Det med ønske om en diskusjon i styrergruppa for en felles holdning til regler for røyking i barnehagen. I styrermøte 8.mars 2006 hadde vi diskusjon rundt temaet. I notatet følger en oppsummering av styrernes uttalelser. Videre følger en uttalelse fra kommuneadvokaten, og tilslutt et forslag til vedtak fra administrasjonen (eller daglig ledere). Oppsummering fra styrermøtet (8. mars 2006) Det bør være like rutiner i barnehagene. Det ble gitt utrykk ved røykeforbud at Drammen Barnehager kunne profilere seg med «Røykfrie barnehager», og at det vil gi godt omdømme. Det gir positiv helseeffekt hos ansatte. Det er ikke bra for barna at det «oser» røyk fra ansatte. Arbeidsmiljøet vil bedres (små røykepauser kuttes). Flere synes ikke det gjorde noe om at ansatte røyka i pausen, utenfor barnehagens område. Hvis felles og nye rutiner utarbeides så må det gis tid til prosesser i barnehagene. Fra kommuneadvokat Mathys Truyen (21. mars 2006) Vi har sett på saken. Røykeloven med forskrift setter forbud mot å røyke på arbeidsplassen, men kun innendørs. Den sier ikke noe om utendørs. I kraft av det vi kaller arbeidsgivers styringsrett så vil arbeidsgiver kunne forby røyking, men neppe utenfor barnehagens område. Hvis noen av barna er allergikere vil ansatte i visse tilfelle kunne totalforbys røyking i det hele tatt, dersom det at de røyker i seg selv medfører ulempe for barnet. Tilsvarende vil man kanskje på grunnlag av eiendomsretten kunne begrense røyking på barnehagens område, evt, også til en viss grad utenfor. Sykehus og skoler praktiserer dette med røykefrie områder rundt sykehusene. På enkelte skoler må elever og lærere gå utenfor skoleområdet for å røyke. Vi foreslår at dere løser dette praktisk i samarbeid med de det gjelder. F.eks. kan man oppfordre dem til ikke å røyke i arbeidstiden, man kan avtale at røyking ikke skjer på barnehagens område eller rett utenfor (evt tilrettelegge for røyking på avtalt sted). Inne på barnehagens område synes jeg det er greit å nedlegge et forbud. Fra daglig leder og driftsledere (28. april 2006) Vi synes det burde være et mål at alle barnehagene ble røykfrie. På den ene siden synes vi det er flere negative ting ved at ansatte røyker. Det er at man ikke er tilgjenglig for arbeidsgiver i sin betalte pause, det lukter av klær (hensyn til allergikere) og at arbeidsmiljøet kan foringes. På den andre siden så ser vi det som «fikantet» å kreve full røykestop. Flere av styrerne synes det ikke er noe problem at noen ansatte røyker. Forutsetning er at man røyker i en liten del av pausen sin utenfor barnehagens område, og at resterende pause skal brukes i felles pause. Fra organisasjonen (3.mai 2006) KFO Noen av medlemmene har gitt utrykk for at det blir røyket i pausen og opptil 1 eller 2 ganger utover det pr.dag. De synes at det burde være røykfritt, men at ansatte får tid til å tilpasse seg eventuelle endringer. Fagforbundet Noen barn og ansatte reagerer på røyk i klær. Synes røyking i utgangspunktet er negativt for barna og de som ikke røyker. Noen ansatte bruker mer tid enn pausen til å røyke, og det aksepteres ikke. Ingen oppsigelsesgrunn. Fellesorganisasjonen FO stilte seg bak Fagforbundets uttalelse. Utdanningsforbundet Bør finne kompromiss. Ta hensyn til alle, men røykere skal ikke ha flere rettigheter. Ansatte som røyker kan bli «ampre» uten røyk. Kan vurdere å skifte klær etter å ha røyket, og man må bevege seg vekk fra barnehagens område når man skal røyke. Vedtak Ut ifra det kommuneadvokaten, styrerne og organisasjonene (de ansattes representanter) har gitt utrykk for så ønsker DB dette som vedtak. 10

11 Velkommen til Konnerud barnehage Det gjøres kjent for alle ansatte at man har betalt pause og skal være tilgjengelig for arbeidsgiver. Røyking i arbeidstiden skal kun skje i en liten del av pausen og resterende pause skal brukes i felles pause. Røyking skal skje på avtalt sted, og utenfor barnehagens område. Den enkelte ansatte må være påpasselig med røyklukt i klærne. Disse reglene gjelder for alle DBKF`s arbeidsplasser. Som et fremtidsrettet mål ønsker vi at DBKF kan profilere seg med Røykfrie barnehager. Reglene for røyking tas opp på første felles møte i barnehagen våren 2006, og gjøres kjent for nytilsatte. Drammen 5.mai 2006 Gunnar Øvereng daglig leder «Vi skaper gyldne øyeblikk» 11

12 Layout og trykk: Grafisk senter, Drammen kommune Konnerud barnehage Bernåsbakken 8, 3032 Drammen

Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Brannposten naturbarnehage

Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Brannposten naturbarnehage Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Brannposten naturbarnehage Bragernes barnehageområde Historikk og drift Barnehagen drives i et gammelt bevaringsverdig hus med en lang historie.

Detaljer

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE BPA blir brukt som forkortelse for: brukerstyrt personlig assistanse Koordinerende enhet er der en tar i mot søknad på tjenester,

Detaljer

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE Lilleløkka barnehage Amtmand Bangssgt.8 3019 Drammen Tlf: 32 04 47 70 Epost: lillelokka.barnehage@drmk.no Historikk, drift

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

rekrutteringsbyrå Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider.

rekrutteringsbyrå Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider. Personalhåndbok forfor ABC Personell Vikarog og Personalhåndbok ABC Personell Vikarrekrutteringsbyrå ASAS rekrutteringsbyrå Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider. Dette

Detaljer

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE Brannposten naturbarnehage Løkkebergveien 6. 3014 Drammen Tlf. 32 83 80 08. 90 19 25 60 E-post: brannposten.barnehage@drmk.no

Detaljer

Velkommen til Bakkebygrenda barnehage. Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015

Velkommen til Bakkebygrenda barnehage. Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015 Velkommen til Bakkebygrenda barnehage Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015 Innholdsfortegnelse Velkommen, side 3 Vår visjon, side 3 En hilsen fra oss, side 4 Åpningstider, side 5 Kontaktliste,

Detaljer

Retningslinjer. hms. for oppfølging av sykemeldte. Storfjord kommune

Retningslinjer. hms. for oppfølging av sykemeldte. Storfjord kommune hms Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Storfjord kommune Rutiner for oppfølging av sykemeldte Side: 2 Innholdsfortegnelse 1 Kortversjon av oppfølgingsrutinene...4 2 Innledning...6 2.1 Hovedprinsippene

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

NYTILSATTE OG VIKARER GALLEBERG SKOLE

NYTILSATTE OG VIKARER GALLEBERG SKOLE NYTILSATTE OG VIKARER GALLEBERG SKOLE Lærer Innholdet i dette heftet er først og fremst tenkt som en kortfattet introduksjon til Galleberg skole. Vi har samlet en del informasjon på ett sted, slik at det

Detaljer

Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016

Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016 Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016 1 Innhold Velkommen s. 3 Vår visjon s. 3 Vårt menneskesyn/læringssyn s. 3 Våre verdier s.4 Tilvenning

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR 2015 & 2016 I KULTURBARNEHAGEN

VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR 2015 & 2016 I KULTURBARNEHAGEN VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR 2015 & 2016 I KULTURBARNEHAGEN Vi er nå klar og gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår. Selv om vi har mange planer som vi må forholde oss til vil

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell Forord 3 Selskapet 3 Velkommen 4 Ansettelse og arbeidsavtale 5 Lønn 6 Arbeidstid 8 Helligdager og offentlige høytidsdager 9 Sykdom 10 Fravær 11 Velferdspermisjoner 12

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Friluftsbarnehagene AS. Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene AS. Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene AS Pedagogisk plan Kap 1 PRESENTASJON AV DAMVOKTEREN FRILUFTSBARNEHAGE Barnehagens historikk og nærmiljø Damvokteren Friluftsbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap

Detaljer

Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Jordbrekkskogen barnehage

Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Jordbrekkskogen barnehage Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Jordbrekkskogen barnehage Jordbrekkskogen Barnehage 1 Generelle opplysninger om Jordbrekkskogen barnehage Jordbrekkskogen barnehage Jarlsbergveien

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOGRO BARNEHAGE AS 2015 2016

ÅRSPLAN FOR SKOGRO BARNEHAGE AS 2015 2016 ÅRSPLAN FOR SKOGRO BARNEHAGE AS 2015 2016 Skogro Barnehage AS 69 12 75 30 Åpningstider: 06.30 17.00 skogro@skogro.no / www.skogro.no Eier Tonny Laage: tonnlaag@online.no Styrer: Vigdis Oliversen vigdis@skogro.no

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no FAKTA Åpningstid 07.00 17.00. Åpent 12 måneder i året. Holmenveien barnehage Espira ligger i Vestre Aker bydel i Oslo. Barnehagen er en hybridmodell som betyr at den er eid av Oslo kommune og driftes av

Detaljer

MEDARBEIDERHÅNDBOK VISJON & KULTUR. Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå!

MEDARBEIDERHÅNDBOK VISJON & KULTUR. Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå! MEDARBEIDERHÅNDBOK MEDARBEIDERHÅNDBOK Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå! I denne medarbeiderhåndboken finner du informasjon om Bjørg Fjell AS og din rolle hos oss, samt praktiske

Detaljer

BIKKJESTYKKET BARNEHAGE. Informasjons- og årsplan for 2013 2015. «Vi gjør hver dag verdifull» Drammen kommunale barnehager

BIKKJESTYKKET BARNEHAGE. Informasjons- og årsplan for 2013 2015. «Vi gjør hver dag verdifull» Drammen kommunale barnehager BIKKJESTYKKET BARNEHAGE Informasjons- og årsplan for 2013 2015 «Vi gjør hver dag verdifull» 1 Drammen kommunale barnehager VELKOMMEN TIL OSS! BIKKJESTYKKET BARNEHAGE Strømsø barnehageområde Velkommen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer