Årsplan for Lykkeliten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for Lykkeliten 2013-2014"

Transkript

1 Årsplan for Lykkeliten Stinaløkka Kanvas-barnehage

2 DE VOKSNE PÅ LYKKELITEN Pedagogisk leder: Bente Bråstad er 31 år, kommer opprinnelig fra Gudbrandsdalen. Studert til barnevernspedagog på Høyskolen i Sogn og Fjordane i 3 år. Dro deretter til Trondheim og jobbet i barnehage i 2 år, for så å flytte til Asker og begynte å jobbe som pedagogisk leder i Stinaløkka høsten Har vært på avdeling Lykkeliten siden, og stortrives i jobben med de minste barna. Har samboer og er bosatt i Asker. Assistent Mona Oddny Stokholm er 51 år, oppvokst og bor i Drammen. Har samboer, og to voksne barn. En gutt på 29 år og ei jente på 21. Hun har tidligere jobbet mye som dagmamma, før hun begynte som produksjonsmedarbeider på Drammen is. Begynte å jobbe som renholder på Dikemark sykehus i 1998 og holdt på med det frem til hun begynte å jobbe på Stinaløkka barnehage høsten Assistent Benjamin Helsing er 24 år, oppvokst og bor i Asker. Har en samboer og 2 hunder. Har tidligere jobbet innen IT på Nesbru VGS, etter det har han vært i litt forskjellige barnehager igjennom vikarbyrået MANPOWER før han begynte å jobbe på Stinaløkka barnehage vinteren Begynte først på Reveenka, så vært 2 år på Bukkene Bruse, og jobber nå på Lykkeliten.

3 UKEPLAN OG DAGSRYTME FOR LYKKELITEN Avdelingsmøte Reveenka. Vi passer hverandres barn, ute eller inne Turdag for gruppe 1 og 3 (se gruppene under) Utelek Turdag for gruppe 2 og 4 (se gruppene under) 10:15 Maling i bleia. Hver gruppe en gang i mnd. Vannlek hver gruppe en gang i mnd Samlingsstund Samlingsstund Samlingsstund Samlingsstund Samlingsstund Varm lunsj. Barna legges etter lunsj Avdelingsmøte til Lykkeliten Kl Lunsj/ brødmat. Barna legges etter lunsj Klokkeslett Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag åpner åpner åpner åpner åpner Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost Morgenmøte Morgenmøte Morgenmøte Morgenmøte Morgenmøte Lunsj/ brødmat. Barna legges etter lunsj (Refleksjonsgrupper for voksne en gang i måneden) Gym i vognhallen Lunsj/ brødmat. Barna legges etter lunsj (Ped.leder møter annenhver uke) Varm lunsj. Barna legges etter lunsj Avdelingsmøte Tommeliten kl :00 Toddling Toddling Toddling Toddling Toddling Matpakke og frukt Matpakke og frukt Matpakke og frukt Matpakke og frukt Matpakke og frukt Vi samler alle barna på huset Vi samler alle barna på huset Vi samler alle barna på huset Vi samler alle barna på huset stenger stenger stenger stenger stenger Vi har sunn og variert varmmat hver mandag og fredag. Den siste fredagen i måneden vil det vær felles musikkstund for hele barnehagen De siste 15 minuttene av barnehagens åpningstid vil det kun være to voksne på jobb. Årsaken til dette er bedre utnyttelse av voksentettheten. Fra kl er kun hovedinngangen åpen!

4 SAMARBEID MELLOM LYKKELITEN OG TOMMELITEN Vi kommer daglig til å ha samarbeid mellom avdelingene våre. Vi lager grupper på tvers av avdelingen, inndelt etter alder og modning. Det vil være faste aktiviteter på faste dager, og barna vil være delt inn i faste grupper. Dette gjør vi for å skape forutsigbarhet for barna og for å knytte kjennskap på tvers av avdelingene. I tillegg til faste aktiviteter i uken, vil vi jobbe med utgangspunkt i de syv fagområdene i Rammeplanen, hvor vi har hovedfokus på ett fagområde i måneden. Hva som er tema de ulike månedene, vil komme frem på månedsplanen og ukeplanen. Målene med å jobbe med et tema: At barna skal få økt kunnskap om et emne. Barna skal få fantasiopplevelser som stimulerer leken. Barna skal få medvirke i sin hverdag. Barnas språkutvikling skal stimuleres gjennom boklesing, samtaler, refleksjoner og bruk av snakkepakken (språkutviklingsverktøy). Barna skal bli kjent med ulikt materiale (maling, plastelina etc). Temaene for året 2013/2014 vil se slik ut: August: «Bli kjent» September: «Meg selv og familien min» Oktober: «Kunst, kultur og kreativitet» November: «Antall, rom og form» Desember: «Etikk, religion og filosofi» Januar: «Natur, miljø og teknikk» Februar: «Kommunikasjon, språk og tekst» Mars: «Påske» April: «Nærmiljø og samfunn» Mai: «Kropp, bevegelse og helse» Juni: «Sommer og sol»

5 Tur Mål: Lære å gå i ulendt terreng. Mål: Få kjennskap til naturen i ulike årstider og lære å trives ute i all slags vær. Metoder: Barna har minst en turdag i uka. Hvor langt vi går og hvor vi går varierer fra alder og vær. Vi vil hovedsakelig gå turer til Stinaløkka, skogsturer mot Kjekstadmarka, Dikemarks-området og de store jordene rundt barnehagen. Barna får oppleve naturen i ulike årstider. De eldste barna som går selv, følger med på hva som skjer med bekken på Stinaløkka gjennom året. Vi undrer oss sammen med barna om det vi ser og opplever i naturen. På høsten og våren vil de eldste barna som oftest spise lunsj på turen. Voksne som er gode rollemodeller, som bruker humor og viser glede over å være ute i all slags vær. Tur/aktivitetsgrupper 2013/2014 Gruppe Barn Dag 1 Leo, Nichlas, Haakon, Tirsdag Naglis og Gerda 2 Miri, Ohara, Adam, Torsdag Lars Edvin, Hedda, Mathea 3 Seier, Alva, Elliot, Ylvi, Tirsdag Tobias 4 Selma, Mie, Jo, Vilje Torsdag Toddling Også ett- og toåringer leker meningsfullt sammen i barnehagen. Gjennom kroppslig aktivitet viser barna at de forstår hverandres hensikt og mening i felles lek. I løpet av et barnehageår hopper og løper, roper og ler, toddlerne seg inn i relasjoner, vennskap og fellesskap med hverandre. De minste barnehagebarna har et sterkt interessefellesskap. Mål: Barn skal bli kjent med sine omgivelser ved bruk av kroppen. Metoder: Vi skal toddle med de minste barna hver dag og før halv-tre maten. Vi skal dele barna i små grupper med 4-5 barn på hver gruppe. I toddling skal vi bruke få leker, men en gjenstand kan være i fokus. For eksempel kan man bruke baller, en eske, klosser eller en madrass med puter.

6 Vi bruker vognhallen eller garderobene når vi toddler. Maling i bleia Mål: Barna skal få utfolde sin kreativitet. Vi deler barna inn i 4 grupper og alle barna får male i bleia en gang i måneden. Vi legger en plast duk på gulvet, og barna får bruke fingrene og male etter egen fantasi. Vannlek Mål: Barna skal bli kjent med elementet vann. Vi deler barna inn i 4 grupper og alle barna får drive med vannlek en gang i måneden. Vi fyller kar med vann og barna står i et oppvarmet rom i bleie og leker med båter i vannet. Bevegelseslek Mål: Barna skal bli kjent med egne grunnbevegelser. Barna deles i grupper og har ulike grovmotoriske aktiviteter i vognhallen. De hopper, ruller, klatrer, krabber og løper. Samlingsstund Mål: Barna skal få oppleve ett trygt og godt fellesskap, med fokus på god atmosfære og skape en rolig overgang til lunsj-måltidet. Før lunsj For 2012-barna blir det mest fokus på sanger med bevegelser, «singsang-kort» og enkle eventyr. Nøkkelordet er gjentagelser og språkstimulering. For 2011-barna: - Vi synger sanger - Rim og regler

7 - Bruk av snakkepakken - Månedens eventyr SATSNINGSOMRÅDE Barns medvirkning Vi har i flere år hatt barns medvirkning som satsningsområde. Dette har vi valgt fordi vi ser en positiv virkning i barnegruppen når de voksne jobber bevisst med barns medvirkning. Derfor fortsetter vi med dette satsningsområde. I virksomhetsplanen vår står det hvordan vi skal jobbe med barns medvirkning som satsningsområde i Stinaløkka Kanvas-barnehage. Derfor vil vi kort beskrive her hvordan vi skal jobbe med barns medvirkning på Lykkeliten. Mål: Voksne som reflekterer over sin egen adferd i møte med barna. Praksisfortellinger Dette er fortellinger fra hverdagen om voksne og barn i barnehagen, som er skrevet av oss voksne. Praksisfortellingene handler om avgrensede situasjoner, der samspillet mellom deltakerne er fremstilt detaljert og personlig, slik det arter seg for fortelleren. Vi vil bruke avdelingsmøter for å reflektere over voksenrollen opp i mot barns medvirkning gjennom disse fortellingene. Refleksjonsgrupper Pedagogiske ledere har månedlige møter med assistentene, hvor det vil bli benyttet praksisfortellinger, caser, filmanalyser og veiledninger. Kollegiaveiledning Voksne som gir hverandre fortløpende konstruktive tilbakemeldinger i arbeid med barns medvirkning. Kurs Mål: Alle barn skal bli sett og hørt. Metoder: Tid og observasjon. For at vi virkelig skal se de non-verbale barna, må de voksne ta seg god tid og

8 sette seg ned for å observere barna. Da vil man se hvordan de bruker kroppsspråket til å kommunisere med hverandre og se hva leken deres omhandler. Aktiv lytting. det vil si at vi skal lytte mer enn vi snakker selv, og at vi skal lytte etter hele meningen. Vi skal vise aktiv oppmerksomhet overfor barnets kroppsspråk. Undre oss sammen med barna om det de er opptatt av. Vi skal ta oss tid til å sette oss ned og studere det barna er opptatt av. For eksempel hvis barna er opptatt av maur, skal vi sette oss ned og studere mauren sammen med dem. Det kompetente barnet Være bevisst den voksnes rolle overfor det kompetente barnet. Vi må ha troen på at barna klarer ting selv. Vi skal oppmuntre barna til selvstendighet, i stedet for å gjøre det for dem. Det vil si at barna skal gå/krabbe opp trapper selv, vi skal ikke bære dem. Vi skal støtte og oppmuntre til på og avkledning, ikke gjøre det for dem før de har prøvd. Er to barn i en konflikt, trenger ikke de voksne bryte inn med engang siden barn ofte løser konflikter på egenhånd og lærer masse av det. Lek Mål: Barna skal lære å samhandle med andre barn, utvikle god fantasi i leken og føle seg som en del av fellesskapet. Ha tilgang på inspirerende og utfordrende leker på avdelingen. Voksne på gulvet i samspill med barna. Gi litt rom for at barna får ordne opp i små konflikter selv. For eksempel der to barn vil ha den samme leken. Barna deles i aldersbestemte lekegrupper på tvers av avdelingene, der de blir utfordret på sitt utviklingsnivå. For de minste blir det fokus på sosialt samspill og det som på engelsk kalles Toddling. Det sosiale samspill Mål: Barna skal lære å mestre samspill med andre. Voksne som lar barna prøve å løse konflikter selv. Voksne som er delaktige i samspill med barna. Voksne som gode rollemodeller. Voksne som hjelper barn inn i samspill med andre. Voksne som reflekterer med barna og lærer de å dele.

9 Voksne som roser og fremhever når barna gjør noe bra. Toddling. Språk Mål: Avdelingen er en språkstimulerende avdeling. Vi er språklig aktive voksne. Vi bruker benevninger på gjenstander. Sier ikke «vil du ha sånn», men sier «vil du ha kaviar på brødskiva». Vi bruker gjentagelser. Vi snakker med enkle, korte setninger. Vi kikker i pekebok, og prater om det vi ser. Vi har høytlesning for de eldste. Vi bruker konkreter. Vi synger sanger med bevegelser eller bilder. Vi lærer oss ulike regler. Vi bruker snakkepakken. Vi forteller eventyr med konkreter. Alfabetet er synlig på avdelingen.

10 HVERDAGSRUTINER FOR LYKKELITEN Vi vil ha selvstendighetstrening i fokus for våre barn. Dag for dag må barna uten stress og mas få øve seg på selvstendig handlinger gjennom hverdagen. Her vil vi derfor beskrive mål og innhold for de hverdagslige aktivitetene i barnehagen. Dagsrytmen regulerer barnehagens hverdag. Den tar utgangspunkt i barnas alder og deres behov for hvile, mat, aktiviteter og lek. Dagsrytmen regulerer det nødvendige som barna trenger for å trives,- uthvilte og mette barn vil kunne få en god dag i barnehagen. Hverdagsrutiner omfattes av fire elementer i løpet av dagen: Levering og henting Måltider Av- og påkledning Stell og hvile Levering og henting Mål: foreldre og barn skal oppleve at de er velkomne, blir sett og hørt. Mål: foreldre skal oppleve at barnet har blitt sett og hørt i løpet av dagen og at vi gir informasjon om barnets dag. Alle barn og foreldre skal møtes med ett smil og ett «hei». En av personalet tar imot barn og foreldre i garderoben. Nødvendig informasjon om barnet utveksles i dette møtet. Av og til kan det være at personalet ikke kan møte barna i garderoben. Da oppfordres foreldrene til å ta med barna inn på avdelingen. Personalet skal i størst grad være tilgjengelige når barna blir hentet, selv om dette kan være vanskelig når mange blir hentet samtidig. Personalet skal gi en kort informasjon om barnets hverdag hver dag det blir hentet. Måltider Mål: Barnet skal innøve sunne spisevaner og bordskikk i en hyggelig atmosfære. Barna skal lære vanlig bordskikk, der de skal be om mat, vente på tur, takke for mat og bruke «innestemmen» sin. Vi øver med de minste barna sånn at de kan spise med skje selv og bruke

11 vanlig kopp isteden for tutekopp. Vi skal akseptere at alle barn har forskjellig smak når det gjelder mat, men vi oppfordrer dem til å prøve forskjellig pålegg. Vi serverer frukt og grønt til barn hver dag, og varierer mellom varme måltider og brødmåltider. Barna må ikke spise opp hvis de har spist masse fra før. Personalet lærer etter hvert barnets spisevaner og barns spisevaner diskuteres med foreldre. Vi deler barna på to bord for å skape ro og gi barna den tiden de trenger. Det skal alltid sitte en voksen ved bordet til alle barna er ferdig. Av- og påkledning Mål: Lære å kle på og av seg selv. De voksne skal dele gruppa, sånn at ikke alle kler på seg samtidig. Vi gir hvert enkelt barn tid og ro til selvstendighetstrening. De voksne oppmuntrer barna og gir ros. De voksne veileder barna i hvordan man kler på og av seg. Stell og hvile Mål: alle barn skal få dekket sine individuelle behov for søvn og hvile. Mål: alle barn skal lære gode rutiner for hygiene og føle seg trygge på bleieskift/toalettsituasjon. Barna trenger ofte rolig stell og kos før de legges i vogn eller seng. Noen barn trenger gjerne en smokk eller andre kjente koseting de er vant med fra hjemme. Noen barn trenger at en voksen står ved vognen og gynger det eller synger. Noen barn trenger fysisk kontakt, som ved stryking på kinn eller bare å være i nærheten. Selv om hviletiden i utgangspunktet er fra kl , så legger vi barna når vi ser at de er trøtte. Noen trenger også å sove 2 ganger om dagen, men dette blir man enig med foreldrene om. De som ikke sover, skal ha en rolig periode etter lunsj evt. hvile uten å sove. Barna skal vaske hendene sine før og etter hvert måltid, etter toalettbesøk og etter man har vært ute.

12 Vi skal lære barna hvordan man skal vaske hendene sine, med såpe og vann. Vi skal ha blikk-kontakt med barna på stellebordet, snakke med dem og tulle og tøyse for at det skal bli en positiv opplevelse. DIVERSE INFORMASJON Klær Barna må til enhver tid være kledd etter årstidene. Det må alltid være regntøy, gummistøvler/cherrox og ekstra skift tilpasset årstiden på barnets plass i garderoben eller badet. Bursdagsfeiring markerer bursdagen til hvert enkelt barn. Denne dagen er det bursdagsbarnet som er i fokus. Det blir hengt opp flagg ute og plakat på døra. Hva dere foreldre vil ta med til barna på bursdagen, har vi overlatt til foreldrene selv å bestemme. Etter fjorårets avstemming på foreldremøte, bestemte flertallet av foreldrene at de ønsket å servere kake og is på bursdager(og ikke ha «sukkerfrie» bursdager) Merking av klær og utstyr Det er viktig for oss at alt av barnas klær og utstyr er navnet(klær, sko, matbokser, flasker etc). På grunn av lik alder på barna på avdelingen, er det mye like klær og det er vanskelig for oss å se forskjell på to like strømpebukser.

13 Spør barnehagen etter bestillingsskjema på navnelapper, eller gå inn og bestill på f.eks Fravær Hvis barnet har fri, ferie eller syk, ber vi dere om å ringe avdelingen for å gi beskjed. Nr til Lykkeliten er Mat Dere tar med mat til frokost og til mellom-måltid kl Mange ønsker å ta med middagsglass, grøt eller annet varm-mat til mellom-måltidet, da vi har mikrobølgeovn og vannkoker på avdelingen. Syke barn i barnehagen Av hensyn til barnet selv, og også av hensyn til smittefaren for de andre barna, skal barnet være hjemme når det er sykt. Feber, oppkast og diarè er grunner for å være hjemme, men vurder også barnets allmenntilstand selv om det ikke har feber. Husk at det er mer anstrengende for et barn å være i barnehagen hvis det ikke er i form, enn å være hjemme. Ring avdelingen dersom du er i tvil om du skal sende barnet i barnehagen eller ikke.

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er en virksomhetsplan s. 1 Presentasjon av Stinaløkka Kanvas-barnehage s. 2 Visjon og verdier s. 2 Årsoversikt s. 3 Læring

Detaljer

Årsplan for Reveenka 2014/2015

Årsplan for Reveenka 2014/2015 Årsplan for Reveenka 2014/2015 Stinaløkka Kanvas Barnehage UKE/DAGSRYTME PÅ REVEENKA Klokka Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 06.45 åpner åpner åpner åpner åpner 08.00 Frokost Frokost Frokost Frokost

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING ÅRSPLAN FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE Liten? Jeg? Langt i fra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? av Inger

Detaljer

SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE

SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN for SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE 12/13 INNLEDNING Sukkerspinn Familiebarnehage er en liten barnehage med trygge og klare rammer. Vår hjemlige atmosfære og to stabile voksne er et spesielt godt

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: - Velkommen o Personalet på Froskene o Barna på Froskene - Barnehagehverdagen og praktisk informasjon o Dagsrytme, ukeplan og div. - Leke og lære sammen i et utforskende miljø - Årets

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE 1 Innledning Litt om årsplanen: Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være retningsgivende,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015

INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015 INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015 VELKOMMEN TIL FOSSEN I dette informasjonsheftet vil dere kunne lese litt om hvordan vi tenker oss at hverdagen på Fossen skal være, hvilket innhold vi vil gi dagen

Detaljer

Løken Barnehage Årsplan for ODIN

Løken Barnehage Årsplan for ODIN Løken Barnehage 08/09 ODIN [Skriv inn tekst] 2008 Løken Barnehage Årsplan for ODIN Hole Kommune 1 Hei og velkommen til Odin. Vi ønsker velkommen til et nytt barnehageår i Løken Barnehage. Her kommer årsplan

Detaljer

GULSPURVEN FAMILIEBARNEHAGE

GULSPURVEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN FOR GULSPURVEN FAMILIEBARNEHAGE 2013/2014 Side 1 / 16 INNHOLD: SIDE Generell informasjon 3 Dagsrytme og ukesrytme 4 Barn i balanse - Tårnsvalens satsningsområde 5 Hvordan jobber vi med fagområdene

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Informasjon om årsplan, mål og retningslinjer side 3. Presentasjon av barnehagen og personalet side 4.

Innholdsfortegnelse. Informasjon om årsplan, mål og retningslinjer side 3. Presentasjon av barnehagen og personalet side 4. Barnehageåret 2013/2014 Innholdsfortegnelse Informasjon om årsplan, mål og retningslinjer side 3 Presentasjon av barnehagen og personalet side 4 Dagsrytme side 5 Praktiske opplysninger side 6 Gjennomløpende

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager)

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager) Årsplan For Mykland barnehage 2013/2014 Informasjon Litt om årsplanen: Prøver også i år å lage en kalender. Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14 ÅRSPLAN Avdeling Velliveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

KUNSTEN Å OMGÅS ANDRE

KUNSTEN Å OMGÅS ANDRE KUNSTEN Å OMGÅS ANDRE Samspillet mellom barna og personalet er det mest avgjørende for barnas mulighet til å utvikle seg i barnehagen. Barna må få oppleve seg selv som positive i et sosialt fellesskap.

Detaljer

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt kompetansenivå.

Detaljer

INNLEDNING: Totalt har vi 18 barn i alderen 3 4 år. BAMSEBARNA 2014 2015: PERSONALET 2014-2015:

INNLEDNING: Totalt har vi 18 barn i alderen 3 4 år. BAMSEBARNA 2014 2015: PERSONALET 2014-2015: Handlingsplan for Bamsehi 2014-2015 INNLEDNING: Sommerferien er vel overstått og vi skal i gang med BARNEHAGEÅRET 2014-2015. Med ny barnegruppe ser vi, på Bamsehi, frem til et spennende år med mange smil

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING 1. PERIODE

PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING 1. PERIODE PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING 1. PERIODE AUGUST-SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER-DESEMBER HØSTEN 2014 Spill er et godt språkstimulerende materiale. Her bygger vi nye ord og begreper Barna bruker språket aktivt

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14 ÅRSPLAN Avdeling Hans Øverlandsvei Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage. Del 2

2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage. Del 2 2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage Del 2 1 Pedagogisk årsplan for avdelingene I år velger vi å jobbe med de sju fagområdene fordelt på hvert tema. Fagområdene er med i alt vi planlegger i de ulike

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 NATVEITÅSEN BARNEHAGE HOVEDMÅL: BARNEHAGENE I BIRKENES FREMMER MESTRING, LÆRING OG UTVIKLING FOR ALLE «EN GOD BARNDOM VARER HELE LIVET» DELMÅL: Alle barn skal oppleve trygghet,

Detaljer