Barnehagen har ramme for dags- og ukeplan, samt arbeidsfordeling av rutinesituasjoner, men vi ønsker å bruke dem fleksibelt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnehagen har ramme for dags- og ukeplan, samt arbeidsfordeling av rutinesituasjoner, men vi ønsker å bruke dem fleksibelt."

Transkript

1 Årsplan del 2 1 INNHOLD 1 Innhold. s.1 2 Dagsrytme, barnegruppen m.m.. s.1 3 Innhold/Årets rytme/tradisjoner.. s.5 4 Bodøpiloten.. s.7 5 STRAKS et prosjekt. s.8 6 Samarbeidsutvalget.. s.9 2 DAGSRYTME Barnehagen åpner Frilek Frilek eller tilrettelagt aktivitet for hel eller delt gruppe Samlingsstund Måltid/påkledning Utelek/turer /avkledning Lett måltid Frilek/aktiviteter Barnehagen stenger Barnehagen har ramme for dags- og ukeplan, samt arbeidsfordeling av rutinesituasjoner, men vi ønsker å bruke dem fleksibelt. BARNEGRUPPEN Vi har 17 barn med hel plass. Født-09: 5 gutter og 2 jenter Født- 10: 3 gutter og 1 jente Født-11: 3 gutter og 2 jenter Født-12: 1 jente 5-årsklubb: Vi begynner etter kl Tidspunkt, hyppighet og gruppesammensetningen kan variere, men stort sett har vi ei økt daglig. PERSONALGRUPPEN Styrer: Monica Røberg Andreassen, førskolelærer Avd.leder: Reidun Koch, lærer Assistent: Ellen Normann, barne- og ungdomsarbeider. Ekstraressurs: Carina Stenseth VIKARORDNING Barnehagen har for tiden ingen fast vikar, vi benytter oss bl.a. av vikarer fra vikarbyrå 1

2 eller fra kommunens vikarlister. SERVICEAVTALER O. Busch Sørensen: Renhold, det vaskes på dag eller kveldstid. Elektro: Årlig tilsyn med elektronisk anlegg og brannanlegg. Bodø Fasade: Takrenner og renovering Nokas: Alarm Bodø Markise: Brøyting av parkeringsplass BRANNVERN Brannvernleder: Frank Hetzler og Brannvernansvarlig : Reidun Koch PLAN OG TILTAK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Koch A/S BEREDSKAPSPLAN Barna fra Bjerkhaug barnehage kan raskt evakueres til eierens bolig, 100m fra barnehagen, der det blir gitt informasjon til foreldrene. FORELDRESAMARBEID FORELDRERÅDET består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen, og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Et forum der alle foreldre kan møtes og diskutere ønsker og behov og komme med forslag til barnehagen. (Jf. Lov om barnehager 4) Foreldrerepresentant i samarbeidsutvalget er leder for foreldrerådet. Møter arrangeres etter behov, og minst to ganger i året. Foreldrerepresentanter: Karin Kristensen og Cathrine Nilsen PLANLEGGINGSDAGER Bjerkhaug barnehage er ikke stengt på planleggingsdager, men personalet har anledning til å delta på kurs for kompetanseoppbygging. ØVINGSBARNEHAGE Bjerkhaug ønsker å gi praksis til studenter ved Universitetet i Nordland og Bodø vdg. EVALUERING Barnehagens planer er nedfelt i årsplan, periodeplan og ukeplan. Årsplan ligger tilgjengelig på nett, og fås i utskrevet format om ønskelig. Ukeplan og bilder er tilgjengelig på oppslagstavla i garderoben. Foreldrene mottar månedsbrev med informasjon om hva som skjer i kommende periode. Årsplanen er tema på SU-møtene. 2

3 Personalmøter avholdes på kveldstid, da er det tid og rom for evaluering og videre planlegging. Mot slutten av barnehageåret har vi en brukerundersøkelse der foreldrene kan gi tilbakemelding om det året som har gått. Den leveres til foreldrekontaktene som gjennomgår de og gir barnehagen en oppsummering. Målet er at foreldrene skal være anonymisert. Resultatet av brukerundersøkelsen tas opp på høstens foreldremøte. Løpende evaluering/vurdering. Det foregår en fortløpende evaluering av barnehagens innhold og metoder, både i forhold til barnegruppa og enkeltbarnet. Barnehagen er liten og det er gode muligheter for å ha spontane eller avtalte samtaler med foreldre i det daglige. Vi legger vekt på å lytte til barnas tilbakemeldinger på det de erfarer i hverdagen sin. Dette gir oss et godt grunnlag for å korrigere og endre planer og praksis ved behov. SAMARBEIDSINSTANSER Bodø kommune OK-avd., Barnehagekontoret, PPT, Tverrfaglig team, Grønnåsen skole, Alstad skole, Bodø Kunstforening, Nordlandsmuseet, Bodø Bibliotek, Bodin kirke, Norsk Ornitologisk forening, Nordland Naturlag og firmaet Koch A/S. BARN VI BEKYMRER OSS FOR- TIDLIGE TILTAK/TVERRFAGLIG SAMARBEID Vi jobber systematisk i forhold til alle barn i barnehagen. Barnehagen har rutiner som sikrer at barn vi bekymrer oss for får hjelp og at det handles i samarbeid med foreldrene. Tverrfaglig team er en tilrettelagt arena med ulike fagpersoner som gir rom og mulighet for drøftinger om barn vi bekymrer oss for. I Tverrfaglig team kan foreldre og barnehage diskutere ulike problemstillinger og få hjelp, innspill og vurderinger fra ulike fagperspektiver. Foreldre må melde saker gjennom barnehagens styrer eller gjennom helsesøster på barnets helsestasjon. Andre aktuelle samarbeidsinstanser kan være PPT, BUP, sykehus, helsestasjon, barnehagekontorets fagteam, flyktningkontoret, barnevern etc. 3

4 OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE Barnehagen har overgangsrutiner på samarbeid mellom barnehage og skole i forbindelse med skolestart. Rutinene innbefatter bl.a.: Informasjonskveld om skolestart. Arr. Grunnskolekontoret og barnehagekontoret. Samtale barnehage foreldre med tema skolestart. Kontakt mellom barnehage og skole for å gi nødvendig informasjon om barna slik at overgangen skal bli best mulig. Skolen inviterer til førskoledag og foreldremøte. TRAFIKKSIKKERHET Trafikksikkerhet og trafikkoppdragelse er integrert i barnehagens arbeid. Tiltak som det satses spesielt på i barnehagen er gå-trening og refleksbruk (Jf. Lokal handlingsplan for trafikksikkerhet i Bodø kommune punkt Opplæring). 4

5 3 INNHOLD/ ÅRETS RYTME/ TRADISJONER Nordland Musikkfestuke: Vi drar til byen for å oppleve konsert på torget arrangert av Nordland Musikkfestuke. I år er det konsert med Eva Trones med «Lille Bille». Samlingsstund: Vi starter høsten med å synge navnesanger, barna får fortelle, og barna velger egne sanger. Nye sanger blir innført gradvis og gjentas slik at barna opplever fellesskap og glede ved å kunne disse. Vi vil gjennom hele året legge vekt på sang og tekst av Alf Prøysen fordi vi vil markere hans jubileum i Vi leser bl.a. «Geitekillingen som kunne telle til ti» og historier om Teskjekjerringa, og synger flere sanger av han bl.a. «Blåbærturen». Vi leser aktuelle bøker som f.eks. «Lille larven aldri mett». Vi teller hver dag, og lager enkle regnestykker fra hverdagen. Vi lærer barna dikt og sanger knyttet til årstiden, samt bevegelsessanger. Prosjektet Bodøpiloten: Barnehagen er inne i den siste perioden av prosjektet. Vårt gode samarbeid med Kristin Hals Kummernes fra Bodø Kulturskole er over for denne gang. Vi ønsker å fortsette å utvikle «musikk-skogen» vår, og vi tar med oss videre det vi har lært i prosjektperioden. Vi kommer til å jobbe med å samle våre «Sangskatter» mellom 2 permer i løpet av dette året. Barna skal få være med på å bestemme og jobbe med illustrering. Høstaktiviteter: Uteområdet blir utforsket etter en lang sommerferie, det blir lek - og bosteder i busker og kratt, klatreferdighetene utprøves, og når det regner får vi vann i bekken og gode sølekakeforhold. Vi plukker bær fra hagen, og vi høster avlingen fra kjøkkenhagen. Vi drar til åkeren på Hunstad for å ta opp gulrøtter. Fredagsmaten tar utgangspunkt i høstens bær, frukt og grønnsaker. 5 års-klubben: I 5-årsklubben får de eldste ekstra oppmerksomhet, med tid til samtale og refleksjon. Vi leser bøker og benytter oss av oppleggene Skrivedans og Språksprell. Vi går turer og besøker Gjenbrukssenteret, 4-Hgården, drar på kunstutstilling, ser teater og besøker byen vår. Vi jobber med farger og fargeblanding, tegner, maler og skaper. Andre ting 5-årsklubben kan inneholde er sang, dikt, spill og oppgaver knyttet til begrepsutvikling. Oktober, november og desember 24. oktober vil vi ha vår årlige kunstutstilling, der inntekten går til SOSbarnebyer. 5-årsklubben skal på Legofestival på Flymuseet 7.oktober. De eldste barna får oppleve konserten «Orkesteret mitt!» med Sinfoniettaen og skuespiller Anethe Alfsvåg 31.okt. 5-åringene får dra til 4-H gården 6.november på formiddagen 5

6 Barnehageforestilling på Alstad ungdomsskole. De over 3 år går ned for å oppleve 10. klassingenes forestilling med musikk og teater. Vi drar på turer i nærområdet. Advent- og juleforberedelser begynner vi med etter 1. adventssøndag. Lucia-feiring i barnehagen fredag 12. desember, hele familien er velkommen. Nissefest blir i barnehagen i fredag 19. desember. (Vi lager eget program for desember slik at foreldrene ikke skal glemme viktige datoer) Etter juleferien ønsker å gi plass til nye temaer som vil dukke opp i barnehagen eller i verden rundt oss. Frileken inne og ute er prioritert hele tiden. Vi kommer til å fortsette å jobbe med Bodøpiloten. Vi ønsker det nye året 2015 velkommen. Vi lager solfest når sola kommer tilbake i begynnelsen av januar. Vi går på utstillinger, biblioteket, museet, og takker JA til konserter, teater og lignende. Vi gleder oss til alle bursdagene og merker disse av på kalenderen. Når barna har bursdag i barnehagen, er det fint om foreldrene tar med noe godt å spise eks. kake, is, gele, fruktfat eller pølse. Hvis dette byr på problemer vil vi ha beskjed. I vinter kan vi varme oss i grillhytta og lage god mat der. Vi feirer karneval i barnehagen. Vi observerer og mater vinterfugler, og kanskje ekorn. Vi forbereder og gleder oss til ballettforestilling av PIAs Ballettstudio. Vi forbereder oss til påskehøytiden med IKOs påskeopplegg Palmegrener og gåsunger (fortrinnsvis for 5 åringene.) Vi ordner til en fin påskelunsj for barna. Vi forbereder oss til 17.mai, og deltar i barnehagetoget i byen. Vi besøker Bodin 4H-gård med 3 - og 4 åringene Vi går på turer i skog og mark, fjell og fjære, og legger merke til skifte av årstider. Vi lager ny åker på Hunstad. Det blir togtur til Fauske for 5 åringene Vi inviterer familiene til Sommerfest, og sier «ha det» til skolebegynnerne. 6

7 4 Bodøpiloten Prosjektet Bodøpiloten ble til gjennom en samarbeidsavtale mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, Universitetet i Nordland og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen om å gjennomføre et pilotprosjekt med varighet fram til Målet med Bodøpiloten er å utvikle en modell for helhetlig satsing på kunst- og kulturfagene i opplæringen hele veien fra barnehage til høyere utdanning. Sammen skal vi øke barn og unges motivasjon og interesse for læring, ved å stimulere kreativitet og bruk av estetiske sans i opplæringen i skolene og barnehagene i Bodø kommune. Å ta i bruk kreativitet og estetisk sans har stor betydning for lærelysten og læringsutbytte på alle områder. Derfor er det viktig å legge til rette for et allsidig læringsmiljø kjennetegnet av kreative prosesser. Prioriterte områder i pilotprosjektet er kartlegging og utvikling av kompetanse hos personalet, samarbeid på tvers av barnehage, skole og universitet og å videreutvikle kulturskolen som et lokalt ressurssenter i Bodø kommune. 5 barnehager fra Bodø er med i prosjektet. Vi har ei prosjektgruppe som møtes jevnlig, med representanter fra alle barnehagene, pluss Kunst- og kultursenteret og barnehagekontoret i Bodø kommune. Kompetanseklargjøring og kompetanseheving står i fokus. Etter hvert skal barnehagene samarbeide med kunstnere og/eller fagfolk for å løfte prosjektene til nye nivåer. Vi setter oss både små og store mål underveis! Vi har samarbeidet med Bodø Kulturskole og Kristin Hals Kummernes høst vår 13/14 Våre mål for høsten 2014: Vi bruker Musikk-skogen og fortsetter og utvikler den. Barn og voksne deltar sammen i arbeidet med å velge sanger til «Bjerkhaugs sangskatter». Barna skal også få illustrere. 7

8 5 STRAKS et prosjekt for å utvikle en enhetlig og god skriftspråkopplæring i Bodø kommune. Prosjektet STRAKS ABC er nå offisielt avsluttet, men arbeidet føres videre i barnehagen. S Språklig bevissthet T Tidlig hjelp (forebygging, tilpasset opplæring) R Rett hjelp (individuelt tilpasset) A Anerkjennelse (positivt selvbilde) K Kompetanseheving for alle S Systemgjennomgripende samarbeid Barnehagen skal gjennomføre: Systematisk og jevnlig observasjon av hvert barns fungering på alle områder, særlig med hensyn til basiskompetanse. Det vil si utvikling av sosial handlingsdyktighet og utvikling av språk og kommunikasjonsevne i vid forstand. Barnehagen skal daglig: 1 Synge og arbeide med rim og regler som er tilpasset barna. 2 Lese bøker og fortelle fra bøker for de minste. 3 Snakke MED barna og benytte alle dagliglivets aktiviteter til dette. Samtale i grupper og alene med en voksen. 4 Legge til rette for sosialt samspill i gruppa, lek og rollelek. 5 Vektlegge muntlig fortelling både for voksne og barn. 6 Legge til rette for lek med språket (SPRÅKSPRELL). 7 Legge til rette for lekeskriving og lekelesing, bokstaver og tall. Fra januar jobber vi systematisk ved å benytte oss av SPRÅKSPRELL, som er et sett av leker bygd opp over et system. Stort sett vil dette bli gjennomført i samlingsstunda eller 5-årsklubben. I 5 årsklubben møter barna Skrivedans. - SKRIVEDANS er en metode som går ut på at en først gjennomfører gitte grovmotoriske bevegelser til musikk. De samme bevegelsene gjentas ved å la begge hender tegne på store ark med små fargekritt. Et viktig mål i Skrivedans er stimulering av skrivebevegelser. Det er også fokus på at barna skal bli kjent med tallene våre, vi legger vekt på at barna skal møte matematikk i dagligdagse situasjoner som lek, spill og samlingsstunder. ORMEN DEN LANGE KRAUP SOM EN SLANGE UNDER ET GJERDE DER TOK DEN EN PÆRE HAN DELTE DEN I

9 6 FORSKRIFT OM BARNEHAGENS SAMARBEIDSUTVALG (Gitt 1. des med hjemmel i 4 fjerde ledd.) 1. Oppgaver Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. 2. Valg av representanter Foreldrerådet og ansatte velger hver 1 representant som skal sitte i barnehagens samarbeidsutvalg. 3. Funksjonstid Representantene for foreldrene og de ansatte velges for ett år av gangen. Funksjonstiden for eventuelle eierrepresentanter fastsettes av eier. 4. Konstituering Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv. 5. Avstemning Dersom det må foretas avstemning i samarbeidsutvalget, har hver representant en stemme, og vanlig flertallsvedtak gjelder. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 6. Rettigheter Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Slike saker er blant annet forslag til budsjett, driftsendringer, uttalelse av ute- og innearealer m.m. 7. Forholdet til eier og tilsynsmyndigheter Samarbeidsutvalget skal påpeke overfor eier, og kan melde fra til kommunen eller fylkesmannen som tilsynsmyndighet, dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som settes av gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett. 8. Styrers rettigheter Styrer har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget. DEL 1 ligger på nett 9

Årsplan for Linken barnehage

Årsplan for Linken barnehage Årsplan for Linken barnehage Forord Velkommen til Linken barnehage. Denne årsplanen er skrevet med utgangspunkt i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Standard for kvalitet

Detaljer

ÅRSPLAN BODØSJØEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN BODØSJØEN BARNEHAGE ÅRSPLAN BODØSJØEN BARNEHAGE 2012-2013 1 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 PEDAGOGISK GRUNNSYN... 4 3.0 INNHOLD... 4 3.1 SYV FAGOMRÅDER... 4 3.2 SOSIAL KOMPETANSE... 6 3.3 LEK... 6 3.4 SAMLINGSSTUND... 6 3.5 STEG

Detaljer

1.0 FORBEHOLD OM ENDRING... 3 2.0 PEDAGOGISK GRUNNSYN... 4. 2.1 Hovedmålet... 4 3.0 INNHOLD... 4. 3.1 Verdier i vår hverdag... 4

1.0 FORBEHOLD OM ENDRING... 3 2.0 PEDAGOGISK GRUNNSYN... 4. 2.1 Hovedmålet... 4 3.0 INNHOLD... 4. 3.1 Verdier i vår hverdag... 4 Innhold 1.0 FORBEHOLD OM ENDRING... 3 2.0 PEDAGOGISK GRUNNSYN... 4 2.1 Hovedmålet.... 4 3.0 INNHOLD... 4 3.1 Verdier i vår hverdag.... 4 3.2 Hvordan praktiserer vi dette.... 4 3.3 Barns lek... 4 3.4 De

Detaljer

Årsplan for Nordlys Barnehage

Årsplan for Nordlys Barnehage Årsplan for Nordlys Barnehage Barnehageåret 2008/2009 Innhold Hovedmål for barnehagen s. 2 Presentasjon av barnehagen s. 3 Barnegruppa s. 3 Personalet s. 3 Dagsrytme s. 5 Ukeplan s. 6 Førskolegruppe/ overgangen

Detaljer

Årsplan for. Nordlys Barnehage

Årsplan for. Nordlys Barnehage Årsplan for Nordlys Barnehage Barnehageåret 2010/2011 1 Innhold Hovedmål for barnehagen s. 3 Presentasjon av barnehagen s. 4 Barnegruppa s. 4 Personalet s. 4 Dagsrytme s. 6 Ukeplan s. 7 Førskolegruppe/

Detaljer

INNHOLD Del 1. Del 2 gis ut årlig, den inneholder opplysninger bl.a. om personale, barn og årets innhold.

INNHOLD Del 1. Del 2 gis ut årlig, den inneholder opplysninger bl.a. om personale, barn og årets innhold. INNHOLD Del 1 s.1 Innhold s.2 Barnehageloven s.3 Årsplan, den gode barnehage s.4 Historikk, beliggenhet s.5 Skjøtselsplan s.6 Pedagogisk grunnsyn s.7 Reggio Emilia s pedagogiske filosofi s.8 Kommunikasjon,

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

Årsplan Barnehaeåret 2015/2016 1

Årsplan Barnehaeåret 2015/2016 1 Årsplan Barnehaeåret 2015/2016 1 Innhold Hovedmål for barnehagen s. 3 Presentasjon av barnehagen s. 4 Barnegruppa s. 4 Personalet s. 4 Dagsrytme s. 6 Ukeplan s. 7 Førskolegruppe/ overgangen fra barnehage

Detaljer

Årsplan. for Veslekroa studentbarnehage 2014/2015

Årsplan. for Veslekroa studentbarnehage 2014/2015 Årsplan for Veslekroa studentbarnehage 2014/2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Presentasjon av barnehagen... 2 Fysiske rammer... 2 Personalet... 3 Avdelingene... 4 Vårt motto... 5 Satsingsområde

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

ÅRSPLAN FOR NYBERGSUND-, SØRE TRYSIL-, ØSTBY BARNEHAGER 2014-2015

ÅRSPLAN FOR NYBERGSUND-, SØRE TRYSIL-, ØSTBY BARNEHAGER 2014-2015 ÅRSPLAN FOR NYBERGSUND-, SØRE TRYSIL-, ØSTBY BARNEHAGER 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INNLEDNING Organisering og ansvarsfordeling 3 Barnegruppene 3 Personalet 3 Utgangspunkt for utarbeidelse av årsplan

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE

DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE PRESENTASJON Gamleskolen er som navnet sier den gamle skolen på Grua. Den ble første gang tatt i bruk i 1916. Dette innebærer at bygningen ikke er SEFRAK-registrert

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06

INNHOLD INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06 INNHOLD 3 INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06 Læring og sosial kompetanse Trygghet Omsorg, danning, lek og læring Sosial

Detaljer

Årsplan for Kongeørnen barnehage 2014/2015. Kongeørnen barnehage Dr. Holmsvei 3, 0787 Oslo Tlf: 22494499. E-post : kongeoernen@tornsvalen.

Årsplan for Kongeørnen barnehage 2014/2015. Kongeørnen barnehage Dr. Holmsvei 3, 0787 Oslo Tlf: 22494499. E-post : kongeoernen@tornsvalen. Årsplan for Kongeørnen barnehage 2014/2015 : Kongeørnen barnehage Dr. Holmsvei 3, 0787 Oslo Tlf: 22494499. E-post : kongeoernen@tornsvalen.no Kongeørnen barnehage Telefon kontor: 22 14 30 10 E-post barnehagen:

Detaljer

Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Sagene. progresjonsplan og kalender

Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Sagene. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Sagene Åsenhagen barnehage Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 fellespost.asenhagen@gmail.com Telefon: 91911064 avdeling Epleblomst.91004398 avdeling Solsikken.

Detaljer

«MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE»

«MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE» «MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE» Godkjent i samarbeidsutvalget 10.09.2014 Innhold Om Nordkjosbotn barnehage...........3 Mål og innhold for hverdagsaktiviteter i barnehagen vår...5 Førskoleklubb...

Detaljer

Innledning. Hva er en barnehage? Lovverket. Private barnehagers landsforbund

Innledning. Hva er en barnehage? Lovverket. Private barnehagers landsforbund Innledning Årsplanen er et viktig bindeledd mellom barnehage og foreldre. Årsplanen skal beskrive hva man vil oppnå og hva virksomheten skal inneholde i perioden. Den skal være et grunnlagsdokument for

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Årsplan for Labbetuss barnehage SA 2014/2015. Labbetuss barnehage SA Sivert Nielsensgt 70, 8007 BodøTlf. 75538040. E-post: labbetuss@barnehage.

Årsplan for Labbetuss barnehage SA 2014/2015. Labbetuss barnehage SA Sivert Nielsensgt 70, 8007 BodøTlf. 75538040. E-post: labbetuss@barnehage. Årsplan for Labbetuss barnehage SA 2014/2015 Labbetuss barnehage SA Sivert Nielsensgt 70, 8007 BodøTlf. 75538040. E-post: labbetuss@barnehage.no Kjære foreldre/foresatte Velkommen til nytt barnehageår

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

SØRHOLTET BARNEHAGE. www.sorholtet.no

SØRHOLTET BARNEHAGE. www.sorholtet.no SØRHOLTET BARNEHAGE www.sorholtet.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHETSPLAN Nr Innhold Side 1 Presentasjon av barnehagen 3 2 Hovedmål 4 3 Pedagogisk ståsted 6 4 Kjerneverdier 7 5 Pedagogisk satsingsområde

Detaljer

ÅRSPLAN. Sandviken menighetsbarnehage 2012/2013

ÅRSPLAN. Sandviken menighetsbarnehage 2012/2013 ÅRSPLAN Sandviken menighetsbarnehage 2012/2013 Se for deg et barn som går og bærer på en skattekiste. Denne kisten inneholder alle barnas evner og forutsetninger for å lykkes her i verden. Vår viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1 ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE Side 1 VELKOMMEN TIL HVARNES BARNEHAGE Årsplanen er et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og et virkemiddel for å gjøre arbeidet målrettet og kvalitativt

Detaljer

Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014

Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014 Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014 1 Innhold Barnehagen sitt formål......................... Side 3 Barnehagens visjon og hovedmål.................... Side 4 Barnehagen vår.............................

Detaljer

KUNSTEN Å OMGÅS ANDRE

KUNSTEN Å OMGÅS ANDRE KUNSTEN Å OMGÅS ANDRE Samspillet mellom barna og personalet er det mest avgjørende for barnas mulighet til å utvikle seg i barnehagen. Barna må få oppleve seg selv som positive i et sosialt fellesskap.

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Årsplan del 1 og 2 2015-2016 Innhold Innledning 3 Del 1 Oversikt over ulike planer 5 Verdiplattform 6 Visjon 6 Motto 6 Verdier 7 Læringssyn 8 Barnesyn

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Informasjon om årsplan, mål og retningslinjer side 3. Presentasjon av barnehagen og personalet side 4.

Innholdsfortegnelse. Informasjon om årsplan, mål og retningslinjer side 3. Presentasjon av barnehagen og personalet side 4. Barnehageåret 2013/2014 Innholdsfortegnelse Informasjon om årsplan, mål og retningslinjer side 3 Presentasjon av barnehagen og personalet side 4 Dagsrytme side 5 Praktiske opplysninger side 6 Gjennomløpende

Detaljer