B A R N A S S A N G B O K

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "B A R N A S S A N G B O K"

Transkript

1 B A R N A S S A N G B O K

2 BAR NAS S A N G B O K FOR JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

3 Copyright 996, 998 by Intellectual Reserve, Inc. Første engelske utgave utgitt i 989. Norsk utgave 998 Intellectual Reserve, Inc. Trykt i USA Engelsk original godkjent : 6/96 Oversettelse godkjent : 6/96 Oversettelse av Children s Songbook ISBN Sanger som er merket (år) IRI, sanger uten angitt copyright, illustrasjoner og generelt materiale i denne samlingen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem og kirke. Hvis det er påført en merknad under en sang, må den komme med på alle kopier. Sanger med annen copyright-merknad enn (år) IRI må, om ikke annet er angitt, ikke kopieres. Forkortelser IRI = Intellectual Reserve, Inc. anon. = anonym arr. = arrangert forandr. = forandret f. = født oppr. = opprinnelig 8 70 Norwegian

4 Forord Kjære gutter og piker Dette er en sangbok spesielt for dere. Dere kan synge sangene når som helst og overalt. Dere kan synge enkelte av disse sangene for å vise takknemlighet overfor deres himmelske Fader, og andre kan dere synge bare for moro skyld. Når dere synger, føles det godt inni dere. Den hellige ånd gir dere en god følelse for å hjelpe dere til å forstå at ordene og budskapene i sangene er sanne. Dere kan lære om evangeliet på denne måten, og deres vitnesbyrd vil vokse når dere lærer. Dere husker lettere det dere har lært når dere synger om det. Melodien hjelper dere til å huske teksten i sangen og får dere også til å føle sangens budskap. Illustrasjonene vil også hjelpe dere til å se hva sangene handler om. Når dere først har lært sangene, kan de være med dere bestandig (som gode venner) for å hjelpe dere til å velge riktig og være lykkelige. Musikk er et språk alle forstår. Barn over hele verden synger de samme sangene. Musikk kan også knytte fortiden sammen med fremtiden. En dag kan dere komme til å synge disse sangene sammen med deres egne barn. Det finnes sanger i denne boken om nesten ethvert emne i evangeliet. Sangene forklarer vår tro på livet i himmelen og på bønn, takknemlighet og ærbødighet, Frelserens misjon, evangeliets prinsipper, betydningen av hjem, familie og arv, naturens og årstidenes skjønnhet og behovet for lek og aktivitet. En dag vil dere være ledere i Kirken og i verden. Det dere lærer fra disse sangene, vil hjelpe dere til å være trofaste og yte rettferdig tjeneste. Den gode følelsen sangene gir, vil gi dere glede og mot og vil hjelpe dere til å huske at dere er Guds barn. iii

5 Innhold Min himmelske Fader Jeg er Guds kjære barn Alle verdens barn Et barns bønn Jeg har en Fader god Jeg takker deg, Fader Fader, i ditt hus Stille nå, kjære barn Ærbødighet er mer enn stillhet Ærbødig må jeg være Kan vel jeg som liten er Kjære Far, jeg takker deg Min himmelske Fader elsker meg For helse og styrke Vi bøyer våre hoder ned Frelseren Han sendte Sønnen Da Josef dro til Betlehem Julenatt I en stall så lav og ringe Det lille barn Jesus Sov nå søtt Å, hør nå, min lille Jesu fødsel En gang var Jesus et lite barn Hver gang når jeg leser i Bibelen min Å, la meg høre om Jesus Jesus er vår kjæreste venn Gud vil jeg skal være et solskinnsbarn Elsk hverandre Jeg prøver å ligne Jesus Min Frelsers kjærlighet Jesus har oppstått Sto Jesus opp til liv igjen? Når han kommer igjen Jesu Kristi Kirke Evangeliet Tro Hjelp meg, o Fader Når jeg døpes Dåp Den hellige ånd På en herlig vårdag Følg profeten Alt gjenopprettet er Gullplatene Mormons bok forteller oss Bøkene i Mormons bok Nephis mot Søk, overvei og be Jeg søker Herren i unge år Hold alle budene Lær meg å vandre i lys av Guds Sønn Villig hjelper jeg Jeg prøver Herrens budskap Min Gud ga meg et tempel Elsk du din neste La meg, o Gud, få høre Hvor Gud er Jeg går med deg Våg gjøre rett Vær alltid tro Jeg må alltid velge rett Jeg ønsker å være snill og god Jeg er som en skinnende stjerne Guds kirke trenger ungdom Jeg vil følge Guds plan Jeg er forberedt Mitt ønske er å være misjonær Jeg håper på misjon jeg kalles Vi vil bringe sannhet til jord Vi er kalt Mitt lille lys Hjem og familie I all evighet Jeg ser vår Herres tempel Slektshistorie det er det jeg gjør Familiebønn Her fins kjærlighet En lykkelig familie Lørdag De kjæreste navn Mor, jeg deg elsker Kjære mor Når vi hjelper Så ofte jeg vandrer Når far kommer hjem Min far Bestemor Når bestefar besøker oss Syng på din vei Lek og aktivitet «Gi,» sa den lille bekk Regnet pøser Jeg så ut av vinduet Frø i jorden Hva gjør du om sommeren? En gang var en snømann Se, Gud har skapt vår jord så skjønn Vår verden er deilig Stem i en sang Er du veldig glad Jeg har to hender små Hele kroppen har ledd Smil Hode, skulder, kne og tå Synge en sang er moro Hallo-sang Se, vi har tre farger En klok mann og en dum mann Du har hatt bursdag Vi deg gratulerer Utvalgte sanger Håndkjerresangen Små pionerbarn Vær en pioner Hver dag jeg trenger Herren Når jeg til kirken går Jeg stille går gjennom kirkens dør Hosianna Jeg folder mine hender små Måne og sol Vi tar hverandres hender Du har to øyne Kom, mai, du skjønne, milde Du lille solskinn Sommerfuglen Hvordan sangboken skal brukes Registre Emneregister Alfabetisk register iv

6 Min himmelske Fader

7 Jeg er Guds kjære barn ß Í & Inderlig q = Valgfri overstemme (. vers) for stemme eller instrument. J Jeg er Guds kjæ - re barn. Min Fa - der er min venn. Og [ C F (G) C F C &. j..?. Jeg er Guds kjæ - re barn som han har sendt til jord. Han. Jeg er Guds kjæ - re barn som tren - ger om - sorg god. Hjelp. Jeg er Guds kjæ - re barn. Min Fa - der er min venn. Og &.... j. er jeg tro - fast får jeg bo en gang hos ham i - gjen. Å, ß Í A7 Dm D7 G & #. j #.? ga til meg et jor - disk hjem, en kjær - lig far og mor. meg så jeg for - står Hans ord og vok - ser i min tro. er jeg tro - fast, får jeg bo en gang hos ham i - gjen.. j #.

8 & led, før, gå du med, så jeg kan fin - ne frem. ß Í & Kor C G G7 C?. j. Led meg, før meg, gå du med meg, så jeg fin - ner frem... ß Í &. J. j. Lær meg alt jeg gjø - re må så him - len blir mitt hjem. C7 F (Dm) [ G7 C &. j.? Lær meg alt jeg gjø - re må så him - len blir mitt hjem. b.. Jeg er Guds kjære barn, jeg stoler på hans ord. Stor herlighet vil gis til meg om jeg er tro på jord. Tekst: Naomi Ward Randall, f LDS.. vers 978 SDH Musikk: Mildred Tanner Pettit, SDH. Arr. av Darwin Wolford, f. 96. Arr. 989 SDH Se også Salmer (99), nr. 87, for arrangement for fire stemmer i en høyere toneart.. Salme 8:6; Mosiah : Lære og pakter :7

9 Alle verdens barn Takknemlig q. = 6 (To slag i takten) [ D A7 j & # # 6 8 j.? # # 6 8. & # # j J Jeg vet at hver kveld på vår sto - re jord vil hver gutt og pi - ke som. D (Fsm) G D j.... yd - mykt tror, tak - ke sin Fa - der mens de kne - ler i bønn: «Kjæ - re? # j j #. j... A7 [ D A7 D # # &.. Fa - der, takk for at du send-te din Sønn.»? # j (piano) #. j j j. j j. j & # # j A7.. j j j.... «Gra - cias.» «Mã - lõ.» «Wir dan - ken dir.» Slik hø - res fra barn når mot? # #......

10 & # # D G A7 j.. j... kveld det lir. «Takk», «Thank you», an - dre vil si:? # #. j. j. D A7 D & # # j U j. j. «Kan - sha shi - ma - su», «Mer - ci, mer - ci». Vår him - mel - ske Fa - der? #. j #... u A7 D # # &. j j j. hø - rer en - hver som ber til ham. Vår? # #..... (Fsm) G D & # #. j.? # #. j j.. & # #? # # him - mel - ske Fa - der kjen - ner al - le si - ne A7 D (G) (D) D (G) (D) kjæ - re. el - ske - de barn. j. J J. &.. J langsommere og mer dempet... j J J.?. Takk på andre språk: Spansk: gracias Lære og pakter 9:7 Tongansk: mãlõ Tysk: wir danken dir Fransk: merci Japansk: kansha shimasu Engelsk: thank you Tekst: Peggy Hill Ryskamp, f SDH Musikk: Beth Groberg Stratton, f SDH

11 Et barns bønn ß Í ß Í ß Í Ærbødig q = 6 69 Synges først hver for seg, så sammen. & bb & bb L Ó Him - mel - ske B Ef F & bb? bb.... & bb j. { Fa - der, si meg, er du der? Hø - rer du bøn - ner, kan du sva - re L& bb {. Be, han er nær. Tal, han B Ef F & bb {? bb. { & bb.. j j... j barn som ber? No - en har sagt du langt bor - te er, men jeg fø - ler L& bb # hø - rer. Du er hans barn, han B Ef D7 Gm & bb #? bb. 6

12 & bb ß Í ß & bb Í ß Í j. him - len rundt meg når jeg ber. Him - mel - ske Fa - der, jeg i L& bb vok - ter deg kjær - lig, hø - rer din C7 F7 B & bb n? bb.... & bb j j min - net har no - e som Je - sus sa da han på jor - den var: «La al - le barn kom - me hit til L& bb. # bønn. Han els- ker små - barn. For him - me- lens Ef F B Ef D7 #? bb.... & bb ) { meg.» Fa - der, i bønn jeg kom - mer nå til deg. Him - mel - ske deg. L& bb... ri - ke skal til - hø - re dem. dem. Gm Efm B F7 B B & bb { ( ) Ó? bb b. { ( { Tekst og musikk: Janice Kapp Perry, f. 98 Copyright 98 Janice Kapp Perry. Sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke. Matteus 9: Lære og pakter :0 7

13 Jeg har en Fader god ß Í ß Í Mildt q = 7 9 C G G7 C F & Ó & jevnt h.h.? v.h. med pedal. j.. Jeg har en Fa - der god. Jeg vet han har meg (. Jeg) fikk et jor - disk hjem, hvor Han vil prø - ve { { { simile C A7 Dm H7 C &. #.. & j # kjær. Ja, Ån - den hvis - ker det til meg og si - er: Han er meg. Ja, Ån - den hvis - ker det til meg at jeg kan gå Hans? # # # E G7 C G7. C. C &.. j ( n ). {. J ß Í &? nær, og si - er: Han er nær.. Jeg vei, at jeg kan gå Hans vei. # n langsommere h.h. { { J j h.h. Kan spilles som duett. En person spiller akkompagnementet, mens en annen spiller diskanten en oktav høyere. Tekst og musikk: Reid N. Nibley, f Arr. Reid N. Nibley 989 SDH Se også Salmer (99), nr. 88, for en enkel versjon med melodien i akkompagnementet. Moroni 0: Abraham : 6 8

14 Jeg takker deg, Fader Jevnt h = 8 (To slag i takten) G & # ##? # & # [ #.. Jeg tak - ker deg, Fa - der i him - me - lens bo, for. Å, hjelp meg å le - ve i ren - het hver dag og w w w. C G A7 D god - het og styr - ke og kjær - lig - het tro. Jeg le - ve til mi - ne for - eld - res be - hag. Vår? # w w # G & # ## #. tak - ker for søs - ken, for - eld - re og hjem, for Fa - der i him - len, så kjær - lig og god, jeg? # w w w. w... C [ & #? # (Am) A7 D7 G # # n al - le de go - der jeg ny - ter hos dem. ber om din hjelp til å væ - re deg tro. # # Tekst: Anon. Musikk: George Careless, Efeserbrevet :0 Alma 7:6 7 9

15 Fader, i ditt hus Ærbødig q = 8 00 D G A7 D [ & # #. j Fa - der, i ditt hus vil jeg gå stil - le inn og til - be deg.? # # w H7 E7 A7 & # #. j # # n ( n )? # # ( ) Jeg vil be i yd - myk - het og vi - se stor ær - bø - dig - het, # # D G A7 D & # #. j hø - re det som læ - res her, for i ditt hus er du meg nær.? # # w H7 Em (Dd) D A7 D & # #. j # n (# )? # # Hjelp meg all - tid ten - ke på at jeg mer e - del væ - re må. # b & # # D7 G D [ A7 D. j Fa - der, i ditt hus vil jeg gå stil - le inn og til - be deg. langsommere og mer dempet? # nw # w b Tekst og musikk: Mildred Tanner Pettit, SDH. Mosebok 9:0, 6: 0

16 Stille nå, kjære barn Rolig q = 8 96 C &? [ dempet G7 Stil - le nå, kjæ - re barn, yd - mykt lytt til Her - rens bud. &? Stil - le nå, kjæ - re barn, vend din tan - ke opp mot Gud. &? C7 C F b w Stil - le nå, kjæ - re barn, in - der - lig vi ber: langsommere Fm C [ G7 C & b # w Fyll oss, Her - re, med din ånd, lær oss dag - lig mer.? langsommere og mer dempet w w Tekst og musikk: Clara W. McMaster, f SDH. Copyright fornyet 987. Lære og pakter 9:

17 Ærbødig q = 6 G (Em) G C & # [.. j? # G C G & #....? # & #. j Em A7 D7. #.....? #..... G (Em) G C & #.? # D7 G C Csd & #. n. Ærbødighet er mer enn stillhet Jeg vet ær - bø - dig - het er mer enn still - het; jeg må og - så ten - ke på Gud. Stor kjær - lig - het har jeg til Her - ren, min ska - per, ær - bø - dig jeg hol - der hans bud. Min ær - bø - dig - het vi - ses i gjer - ning og ord, den vei jeg må føl - ge, er klar. Og er jeg ær - bø - dig, så? #.. #. #.. G Em [ Am D7 G & #... sik - kert jeg vet at Fa - de - rens nær - het jeg har.? #... Tekst og musikk: Maggie Olauson, f. 99 Copyright 987 Maggie Olauson. Sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke... Lære og pakter 8: Lære og pakter 09:

18 Ærbødig må jeg være Ærbødig q = 9 0 F C7 F [ & b w w w Ær - bø - dig må jeg væ - re, for jeg min Gud har kjær,? b w w w w & b U bw. # # F7 Gm [ F C7 F når jeg er i Her - rens hus, og da står han meg nær.? b w Tekst og musikk: Wilma Boyle Bunker, f SDH n u langsommere..

19 Kan vel jeg som liten er Takknemlig q = 0 69 B F7 B [ & bb.. Kan vel jeg som li - ten er, tak - ke Her - ren god og kjær?. For små fug - lers kvit - ring glad, frukt og trær med grøn - ne blad,? bb F Dm C7 F & bb? bb n Ja, å ja, for ren og sann, kjær - lig, god du væ - re kan. for den var - me so - len gir, for at dag og natt det blir, Cm F7 Gm (Cd) F7 & bb.. Elsk din Gud og hold hans bud. Si av hjer - tet til din Gud: for den gle - de bar - na får, når de hjel - per hvor de går, ( ) b.? bb b.

20 B Ef C7 F7 & bb. n. b P? bb & bb Fa - der, vi tak - ker, Fa - der, vi tak - ker! [ B Ef F7 B # Fa - der i him - len, vi tak - ker deg.? bb Tekst: Mary M. Dodge, 8? 90 Musikk: W. K. Bassford, ( ) Lære og pakter 9:7. Tessalonikerbrev :; Salme 00: Kjære Far, jeg takker deg Jevnt q = F C7 F Gm C7 [ & b j. Kjæ - re Far, jeg tak - ker deg for de man - ge ga - ver. Du har gitt meg krop - pen min, du har gitt meg li - vet.. Far og mor og søs - ken - flokk, slekt og go - de ven - ner,. Kjæ - re Far, jeg tak - ker deg for de man - ge ga - ver? b j. F C7 F [ Gm C7 F & b som du dag - lig gir til meg. Du har gitt meg alt. Du gir sol og du gir regn, du gir dag - lig brød. men - nes - ker som els - ker meg, trygt og kjær - lig hjem. som du dag - lig gir til meg. Du har gitt meg alt.? b Tekst: Robert Louis Stevenson, Musikk: Franz Joseph Haydn, Salme 9:. Tessalonikerbrev :8

21 Min himmelske Fader elsker meg Uttrykksfullt q. = 0 6 (To slag i takten) Ef B7 & bb b 6 [ 8 j J j..... Ja, hver gang jeg hø - rer fug - le - nes sang fra. Han øy - ne meg ga så jeg kan se all? bb b 6 8 j. j. Cm G Af & bbb.. n. j b j. trær - ne i skog og li, ja, hver gang jeg fø - ler skjønn - het som er rundt om - kring. Han ø - rer meg ga så? bb b j. J Ef Af Ef & bb b... regn på mitt kinn el - ler vin - den som su - ser for - hø - re jeg kan al - le spen - nen - de ly - der av ( )? bb b.. b J & bb b. B7 Ef B7 j J j j.... bi, og hver gang en blomst jeg ny - te kan, som ting. Han ga meg mitt liv, min ånd, min kropp. Jeg? bb b j j. j. J 6

22 Cm G7 [ Af & bbb j n. j.. ly - ser på min vei, da gle - des jeg o - ver å tak - ker ham in - der - lig, for jeg er en del av alt? bb b j... J. U j Ef Af Ef B7 Ef & bb b J.? bb b bo på vår jord, som vår Fa - der har skapt og gitt meg. Her - ren har skapt. Han meg els - ker og vil stå meg bi.... J. u Tekst og musikk: Clara W. McMaster, f SDH. Arr. 989 SDH. Mosebok 7

23 For helse og styrke Kanon Takknemlig q = F C7 F C7 F C7 F & b.? b [ ➀ ➁ ➂ ➃ For hel - se, styr - ke, dag - lig brød vi tak - ker deg, o Gud. Når sangen synges som kanon, deles barna inn i grupper. En ny gruppe begynner ved hvert tall. Som kanon synges sangen med eller uten akkompagnement. Tekst og musikk: Anon.. Vi bøyer våre hoder ned Lære og pakter 6:8 Ærbødig q = 7 9 B Ef B F7 B & bb? bb & bb [ Tekst: Anna Johnson, Musikk: Alexander Schreiner, j j. Vi bøy - er vå - re ho - der ned mens vi i still - het ber, og. Vi luk - ker vå - re øy - ne til og ber at du i - dag vil. J. j Ef A7 [ B F7 B # j tak - ker deg, vår Fa - der god, for alt du gir oss her. ver - ne oss mot ondt og alt som ei er til be - hag.? bb # n Ó Alma 7: 8

24 Frelseren 9

25 & b? b Uttrykksfullt q = F C7 F C7 F med pedal Gm C7 F Dm & b. j j Har Fa - de - ren vår j ver - den lært om god - het, kjær - lig - het? Han send - te Søn - nen? b Gm C7 F7 B & b.? b j j. b.. og - så vist den vei vi skul - le gå? Han send - te Søn - nen F C7 F G7 & b.. j. j. j n ny - født ned med fred og hel - lig - het. Har Fa - de - ren oss? b Han sendte Sønnen F G7 C7 F B & b. j b. j. j Ó ( ) for å bo på jord, vi vei - en så. Har Fa - de - ren for -? b n P. F 0

26 F Dm Gm A7 B & b.. j. j j # n talt vår jord om of - fer og om død? Han send - te Søn - nen? b A7 D Gm C7 & b.. j. j.. j # n for å dø. Han dø - dens len - ker brøt.? b # f? b g B F- G7 C7 F & b. j - U -. j. ( b) j n.? b rit... u Bm F & b j j U. j j U.. Tekst: Mabel Jones Gabbott, f. 90 Musikk: Michael Finlinson Moody, f. 9 Copyright 98 Mabel Jones Gabbott og Michael Finlinson Moody. Arr. 989 SDH. Sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke.. F Gm C7 F7 & b j. j. j g b. Hva ber vår Fa - der oss om da? Hva si - er Skrif - ten deg? Ha tro, ha håp, lev som hans Sønn, hjelp and - re gå Guds vei.? b Hva si - er Han? Lev som hans Sønn. b b u P π. u. Moroni 7:8;. Nephi 7: Johannes :6; :

27 Da Josef dro til Betlehem Tankefullt q = 0 6 F C F C7 F [ & b? b. Da Jo - sef dro til Bet - le - hem, jeg tror han ryd - det. Jeg tror at han i her - ber - get var fylt av æ - re - C7 F Em A7 & b. # pent. Han la sitt verk - tøy fint på plass og frykt. Han pas - set på Ma - ri - as sønn, som? b Dm G7 C7 F A7 & b. n # fei - et gul - vet rent. Han drev sitt e - sel skul - le ha det trygt. Og Jo - sef glat - tet? b ( b. )..

28 Dm A7 F C7 & b. frem - o - ver. Ma - ri - a satt på det, og bar - nets svøp, han var så snill og god. Jeg? b # n ( ).. F Em A7 Dm C7 F & b #.. i en li - ten bylt han brød og geit - ost had - de med. tror at Je - sus føl - te all hans styr - ke og hans ro.? b F B F C7 F Dm Gm C7 & b.. I dem - pet lys fra lyk - ten tett ved kryb - ben Jo - sef satt og mer dempet? b { { [ F Em A7 Dm C7 F & b #..? b holdt den lil - le Je - sus trygt i den - ne stil - le natt. Tekst: Bessie Saunders Spencer, SDH. fornyet. Musikk: I. Reed Payne, f SDH & Lukas : 7

29 Julenatt Jevnt q = [ G D7 G D7 & #? #. Hyr - der sov i nat - tens mør - ke. O - ver ju - le - stjer - nen. Vi - se menn fra Øs - ter - land så en stjer - ne lys og G D7 G D7 & # brant. Da de våk - net opp for - fer - det, eng - ler sang et bud - skap klar. Stjer - nen le - det vi - se menn til det ste - det bar - net? # Tekst 90, the Westminster Press; fornyet 98; fra HYMNS FOR PRIMARY WORSHIP. Tilpasset og brukt med tillatelse fra Lukas :8 Matteus : Westminster/John Knox Press. Arr. 989 SDH. KOPIERING FORBUDT. G C D Em & #? # sant. San - gen klin - ger, høyt seg svin - ger, opp på vin - ger, gle - de var. Se, den skin - ner, sorg for - svin - ner, fryd vi fin - ner, ti - den. J. J. J p P F f D7 G D7 Em [ Am D7 G & # brin - ger. Vi den en - nå hø - re kan. rin - ner. Stjer - nens glød er en - nå klar. U? #. p J u Tekst: Nancy Byrd Turner, f. 880 Musikk: Polsk julesang; arr. Darwin Wolford, f. 96 U

30 I en stall så lav og ringe Mildt q = 80 9 G C G C G Em [ & #. j. I en stall så lav og rin - ge, hvor kun får og. Gud oss send - te det - te bar - net fra sin him - mel? #. j & # # A7 D7 G C G C n. j ok - ser lå, la en kjær - lig mor sin lil - le til oss ned. Han oss gjer - ne vil - le læ - re? #. j & # G Em Fs7 Hm D7 G # i en kryb - be fylt med strå. Bar - nets mor Ma - hvor - dan ska - pe gle - de, fred. Der - for lød det? # # & #? # D7 G C G [ D7 G ri - a var, Je - sus var det barn hun bar. eng - le - sang, som i ju - le - nat - ten klang. langsommere Tekst og musikk: Patty Smith Hill, , og Mildred Hill Lukas :7,

31 Det lille barn Jesus Som en vuggesang q = 00 6 &. Duett C G7 C j. j. Det lil - le barn Je - sus i kryb - ben sov søtt for -. Skjønt kve - get i stal - len for - styr - ret hans søvn, ei. Jeg ber deg: For - bli, Her - re Je - sus, hos meg, vel -? G7 C G7 &. j? u - ten en seng og i fat - tig - dom født. Men gråt el - ler kla - get vår Her - re, Guds Sønn. Jeg sign al - le små - barn, og elsk og - så meg. Be - [ 6

32 &. C G7 C j Tekst: tilskr. Martin Luther, 8 6 Musikk: Charles H. Gabriel, j him - me - lens stjer - ner så ned hvor han lå, det els - ker deg, Je - sus, fra him - len se ned, og var oss som di - ne den stund vi er her, og? F C G7 C &. j. j. j ( ) lil - le barn Je - sus på lei - e av strå. vern om mitt lei - e, og gi meg din fred. la oss i him - len få bo hos deg der.? Kor* G7 C G7 &.. Ó Ó Han sov, han sov, han sov, vår Han sov, han sov,? Ó C & Ó G7... b. Ó Frel - ser i en stall. Han sov, han han sov,?.. Ó C G7 C (F) C &.. Ó? sov, han e - vig pri - ses skal. han sov, han e - vig pri - ses, pri - ses skal. Ó *Koret kan synges unisont eller tostemt Lukas : 7 Lukas 8: 7 7

33 Sov nå søtt Uttrykksfullt q = 7 80 Ef & bb b? bb b Fm n b. Sov nå søtt, sov nå søtt, min lil - le venn. Sov nå. Ditt lil - le ho - de kro - ne skal få, for din B & bb b Ef. j. du, så god og kjær. Du er så ny på Far er Kon - gen stor, di - ne hen - der som nå er? bb b [ Fm B7 Ef & bb b n b. den - ne jord, men din mor er deg så nær. Mens bit - te - små, gi vel - sig - nel - ser til jord. La all? bb b j 8

34 ß Í & bb b Ef & bb b. j? bbb Valgfri overstemme. j. J Mens Jo - sef vå - ker og er La all skap - ning stem - me i en Af. j Jo - sef vå - ker og er var, gir skap - ning stem - me i en sang og - -. J. J ß Í ß Í & bb b. j & bb b. var, gir du lys til stjer - nen klar. sang, pri - se deg med ju - bel - klang. Sov nå søtt, sov nå søtt, min Fm B7 Ef j. j du ditt lys til stjer - nen klar. pri - se deg med ju - bel klang.? bb b. j.. J & bb b n b. lil - le venn. Sov nå du, så god og kjær. Fm B7 Ef & bb b n b Tekst: Jan Underwood Pinborough, f SDH Musikk: Tysk folkemelodi, arr. Darwin Wolford, f. 96. Arr. 989 SDH lil - le venn. Sov nå du, så god og kjær.? bb b Sov nå søtt, sov nå søtt, min. j langsommere Esaias 9:6 Lukas :7 9 Matteus : 9

35 Å, hør nå, min lille Mildt q = 0 0 [ Ef & bb b. j. n j. Å, hør nå, min lil - le, min ed - les - te skatt, for -. Og him - mel - ske ska - rer for hyr - de - ne sang om. Og hyr - de - ne fant ham, slik eng - le - ne sa, i? bb b & bb b.. J? bb b Ef B7 # n j tel - le jeg vil om den her - li - ge natt. Det bar - net som lå i en kryb - be så trang. Mens kryb - ben i stal - len i Bet - le - hems stad. Han B7 & bbb. j. n j var i Ju - de - a i kong Da - vids by at stjer - ne - ne skin - te så her - lig den natt, kun fød - tes i ring - het, så ro - lig han lå, det? bb b 0

36 & bb b. j.? bb b Kor mor med sin lil - le i stall søk - te ly. én vis - te vei til den skjøn - nes - te skatt. lil - le barn Je - sus, på lei - et av strå. B7 Ef B7 & bb b. j? bb b.. Ef j. Sov nå, min lil - le, du er meg kjær, sov og vær & bb b.. J? bb b & bb b..? bb b Ef # n j. B7. j trygg, in - tet ondt når deg her. Sov nå, min lil - le, j.. Ef Af [ B7 Ef. j du er meg kjær. Je - sus vil ver - ne om si - ne små her. Tekst og musikk: Joseph Ballantyne, Lukas :7 6 Matteus : Valgfri ostinato kan synges sammen med verset. & bb b.. Hør nå, min lil - le, å, hør. (osv.) & bb b. j. n j. Å, hør nå, min lil - le, min ed - les - te skatt, for - tel - le jeg. Ostinato: Patricia Haglund Nielsen, f SDH

37 Jesu fødsel ß Í & #? # Mildt q = Am Hm Am D7 { {..... G D7 C G & #. j. j.. Det - te er høy - ti - den al - le har kjær.. Det - te er stjer - nen strå - len - de klar,. Det - te er stal - len, så en - kelt et ly,? #....

38 C G A7 D7 & #. #. n Syng en sang nok en gang! Ju - len er her. lys - te for ver - den, godt bud - skap den bar. dy - re - ne vil - le vel - kom - men ham by.? #.. G D7 H7 Em & #. j. j #.. Om Je - su fød - sel for - tel - ler vi nå, Her er en en - gel og ska - ren så stor, Det - te er kryb - ben, et lei - e av strå,? #.. C G Am D7 G & #. om den - ne natt da i stal - len han lå. syn - ger «Ho - si - an - na» og «Fred på vår jord». her skul - le Je - sus sin hvi - le få.? #.... Ydmyke hyrder ivrig nå går,. Her er Maria, så kjærlig en mor, haster avsted helt til stallen de når. Josef, som hjalp til med omtanke stor. Her kommer vismenn, de stjernen fikk se. Se, her er barnet, i Betlehems land, Røkelse, myrra og gull har de med. lille barn Jesus, vår Frelser så sann. Bilder eller figurer til hvert vers kan settes på plass mens de fire innledende taktene spilles. Tilpasset fra diktet «The Nativity Story» av Avon Allen Compton. Tekst og musikk: Patricia Kelsey Graham, f SDH.. ( ).. Lukas : 6 Matteus : { {

39 Ømt q. = 6 6 (To slag i takten) [ C G & 6 j 8 ( ) j Tekst: James R. Murray, 8 90 Musikk: Joseph Ballantyne, j j j. En gang var Je - sus et li - te barn, et li - te barn som. Han var glad som and - re barn, han lek - te, sang og? 6 8 C &. j j. G j j jeg, og han var god og lær - te meg å lo. Når al - le ting gikk ham i - mot, han?. [ C & j.? gå på den ret - te vei. smil - te da, var god. F.. Så, lil - le C D7 G G7 &.. #.... venn, nå må du og jeg? &.. C F C G7 C..... prø - ve å vand - re på hans vei.? En gang var Jesus et lite barn.. Lukas :0

40 Hver gang når jeg leser i Bibelen min Kjærlig q. = 6 (To slag i takten) G C G & # [ 6 8 j.. # j. Hver gang når jeg le - ser i Bi - be - len min om. Jeg øns - ker så of - te at han var så nær at? #6 8. J j #... C (A7) D7 & #.. #. # n J Je - sus som vand - ret på jord og han holdt meg trygt inn - til seg, mens jeg? # J. j. J G (G7) C G & #.. b J J tok al - le små - barn så ømt til seg inn, øns - ker hør - te hans stem - me så mild og så kjær: «La de? #.... [ C G D7 G & #. J jeg at jeg hos ham fikk bo. små barn få kom - me til meg.»? # j Tekst: Jemima Luke, Musikk: Leah Ashton Lloyd, j.. Nephi 7: Lukas 8:6

41 Ømt q. = (To slag i takten.) [ B F7 B & bb j.. Å, la meg hø - re om Je - sus, hø - re hvert ord. Ja, om de barn som seg sam - let for Je - su fot,. Så om den gan - gen i bå - ten da bøl - ger slo,? bb Å, la meg høre om Jesus & bb.... G7 F C7 F. j. som han meg vil - le for - tel - le var han på jord, så jeg kan drøm - me at og - så jeg blant dem sto, Je - su di - sip - ler var red - de, de mang - let tro.? bb.. n... n.... F7 B B7 G7 Cm & bb.. j.... b j..... alt om hans gjer - ning, li - ten og stor. føl - te hans god - het, hans kjær - lig - het, Mes - te - ren sto opp, ro - lig og god,? bb.. b... J n.. & bb.. j. U. # n... F7 Gm Gd [ B F7 B j. Å, la meg hø - re, hø - re hvert ord. hans mil - de øy - ne så på meg ned. tru - et så sjø - en. Den falt til ro.? bb ( n ) u Tekst: W. H. Parker, f. 9 Musikk: Frederic A. Challinor, Matteus : Markus 0: 6; Lukas 8: 6

42 Jesus er vår kjæreste venn Ærbødig q. = 6 (To slag i takten) G C G D7 G & # 6 8 j. #. j. j j. #..? #6 8 [. Je - sus er vår kjæ - re - ste venn, han er all - tid nær.. Yd - mykt i ær - bø - dig - het he - ver vi vår røst.... Tekst: Anna Johnson, Musikk: Alexander Schreiner, C G [ D7 G & # j j. j j.. #.. #. Han oss le - der når vi ber. Han har al - le kjær. Je - sus er vår kjæ - re - ste venn. Han gir liv og trøst.? # Nephi 7:, 7

43 Gud vil jeg skal være et solskinnsbarn & b 6 8 Muntert q. = 8 F C7 j j j j... Gud vil jeg skal væ - re et sol - skinns - barn og ly - se for ham hver. Gud vil jeg skal væ - re så hjer - tens god og snill mot al - le? b 6 8 j F & b..? b & b (To slag i takten) j C7 j [ j.. dag, i hjem og på sko - le, i all min lek ham her, og vi - se hvor glad og for - nøy - et hans j j F.. væ - re til be - hag. lil - le barn dog er.? b j j j j J Kor Et sol - skinns - barn, et 8

44 C7 & b J Tekst: Nellie Talbot Musikk: Edwin O. Excell, 8 9 F J J. sol - skinns - barn, Gud vil jeg skal væ - re et sol - skinns - barn. Et? b & b j J J C7 J.. sol - skinns - barn, et sol - skinns - barn, ja, det vil jeg væ - re for ham.? b F j Matteus :6 Elsk hverandre Kjærlig q = 0 0 Ef Bf7 Cm F7 Bf & bb b? bb b & bb b [ n w Elsk hver - and - re, lød Hans ord, vær en tro - fast venn. w w Ef C7 Fm [ Ef Bf7 Ef n w Al - le som du god - het gir, els - ker deg i - gjen.? bb b w Tekst og musikk: Moiselle Renstrom, Matteus : 6, :7 9 Johannes : 9

45 Jeg prøver å ligne Jesus ß Í Hengivent e = 0 6 Bf Bf7 Ef Efm Bf Ef & bb j j..? bb 6 j 8 b.... b... J C7 F Bf F Ef Efm & bb. j. J {. J J? bb.. Jeg prø - ver å lig - ne Je - sus; jeg (. Jeg) prø - ver å els - ke and - re; jeg { j j j b j j Bf Ef F7 Bf Bf7 & bb.. j j J. vand - rer på hans sti. Jeg prø - ver å le - ve læ - rer å tje - ne min venn. Jeg ven - ter på gle - des -? bb.. j b. j... 0

46 Ef Cm Bf Ef D7 & bb j j.. j? bb J... slik som ham, og god og kjær - lig bli. I - da - gen da Je - sus skal kom - me i - gjen. Jeg j Tekst og musikk: Janice Kapp Perry, f Janice Kapp Perry. Kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke. j. #. Gm Dm Ef Dm Ef Dm & bb.. J J blant blir jeg fris - tet og gjør no - e galt, men jeg prø - ver å gjø - re slik som prø - ver å hus - ke hva Je - sus har sagt, og som Ån - den dypt i mitt? bb J... J J Cm7 F7 Bf Bf7 Ef Bf & bb j Kor j..... Ån - den har be - falt. Det er: hjer - te har lagt. Det er:? bb j. «Elsk din nes - te som Gud els - ker deg. Vær j b.. Ef Bf C7 F7 Bf Bf7.. & bb. j... n. b...? bb.. venn - lig og kjær - lig mot al - le på din vei. Vær mild og barm - hjer - tig mot.. j. j b.. Ef Efm Bf F7. Ef Bf. Ef Bf & bb j.. j.... {. J J J J li - ten og stor. Da ly - der du Her - rens ord.». Jeg ord.»? bb.. b... j J. {. Johannes :,

47 Min Frelsers kjærlighet Uttrykksfullt q = 76 8 F C7 Dm Gm7 C7 & b.? b & b [. Min Frel - sers kjær - lig - het, den fø - ler jeg om -. Min Frel - sers kjær - lig - het, hans øm - het slut - ter. Min Frel - sers kjær - lig - het vel - sig - nel - ser vil. F (C7) F C7 Dm Gm7. kring meg. Hans ånd gjør sje - len varm og om meg, og når jeg kne - ler ned, blir gi meg. Jeg gir ham hjer - tet mitt, min? b j..

48 C7 F7 Kor Bf & b b.. ly - ser på min vei. hjer - tet fylt med fred. Han vet jeg vil hyr - de vil han bli.? b j. w F Am Gm C7 G7 C & b. j.. j U? b w føl - ge ham, gi li - vet mitt til ham. Min n u F Bf Dm Gm7 [ C7 F & b. Frel - sers kjær - lig - het så ri - ke - lig jeg mot - tar.? b.. Min Frelsers kjærlighet jeg deler ved å tjene. Å tjene gjør meg glad, jeg mottar når jeg gir. j. Tekst: Ralph Rodgers jr., , K. Newell Dayley, f. 99, og Laurie Huffman, f. 98 Musikk: K. Newell Dayley, f. 99 Johannes :0 978, 979 K. Newell Dayley. Brukt med tillatelse. Ettertrykk forbudt. Kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke.

49 Jesus har oppstått Med glede q = 0 F C7 F & b U.....? b. (som klokkeklang) Je - sus har opp - stått, u Bf F Bf F G7 C7 & b... j n. b. Je - sus, vår venn. Fryd i hvert hjer - te, han le - ver i - gjen..? b. F Bf A Bf F & b. j. b ( n) ( ) Syn - ge vi vil hans pris ved pås - ke - tid. Je - sus har opp - stått,? b.. & b Tekst og musikk: Thelma Johnson Ryser, IRI.. #. n C7 F Bf F Bf C7 F # n.. - U.. vår Frel - ser kjær. Je - sus har opp - stått, vår Frel - ser kjær.? b... - u langsommere. Matteus 8: 0

50 Sto Jesus opp til liv igjen? Tankefullt q = Ef Fm Bf G Cm Ef7 & bb b. j. b? bb b [. Sto Je - sus opp til liv i - gjen? Ja, på den tred - je dag. «Ma -. Kom Je - sus si - ne ven - ner nær? Ja, de fikk væ - re med. De w Tekst: Mabel Jones Gabbott, f IRI Musikk: Royce Campbell Twitchell, f IRI. n Af Ef C7 Fm Bf7 Ef & bb b w n. ri - a,» sa han der han sto u - ten - for sin grav. ga ham fisk og hon - ning - brød, Je - sus spis - te det.? bb b w Ærbødig b Fm Bf G Cm Ef7 & bbb. b. Og sår i si - den, hånd og fot vi - ser hva han led for meg. Sto? bb b w. n & bb b n U U w. n. Af Ef C7 Fm Bf7 Cm G7, [ Fm Bf7 Ef Je - sus opp til liv i - gjen da han først var død? Å ja! Og det skal jeg!? bb b w. b u u Lukas :6. Nephi :0 { {

51 Når han kommer igjen & b Ærbødig q = [ F Gm C7? b & b.? b. j. j. j. Jeg und - res, på hans gjen - komst - dag om eng - le - ne gir. Jeg und - res, er jeg for - be - redt når han vil kom - me F Gm C7. j. j. j bud? Vil lan - det stå i vin - ter - skrud i ned? Vil jeg stå skyld - fri for hans blikk og & b F. mø - te med vår Gud? Mon so - len høyt på vil - lig bøy - e kne? Hver dag jeg prø - ver? b Bf 6

52 F C7 F & b. j. j.? b & b him - len står, ja, kan - skje er det vår? Vil le - ve slik at jeg et lys kan bli for Tekst og musikk: Mirla Greenwood Thayne, Mirla Greenwood Thayne, Provo, Utah. Fornyet 980. Brukt med tillatelse. Kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke. Bf F C G7. j U. j nat - ten væ - re lys som dag? Mon det mot høs - ten and - re som vil sø - ke ham som e - vig gjør oss? b & b U.? b C7 F Gm C7 u. j. j. j går? På al - le små han kal - le vil og fri. Og når den sto - re dag er her, han u F & b. sam - le dem om seg, for - di han har det kjær - lig si - er da: «Du tro - fast var, mitt? b Bf Gm C7 F & b U [ #. klart for - kynt: «La de små få bli hos meg.» lil - le barn. Kom til meg, vær e - vig glad.» langsommere? b u n # b Matteus 6:7; 9: 7

53 Jesu Kristi Kirke Med overbevisning q = 0 0 [ C F C G7 C &.. j. j. j Jeg er med - lem av Je - su Kris - ti Kir - ke av Sis - te Da - gers Hel - li - ge. Jeg? Tekst og musikk: Janice Kapp Perry, f IRI D7 G (Em) Am D7 G & #.. j. j #. vet hvem jeg er. Jeg kjen - ner Guds plan. Jeg vil føl - ge ham i tro. Jeg? # G7 C F E7 Am &. j? #.. w w tror på vår Frel - ser, Je - sus Krist. Jeg vil æ - re hans navn. Jeg vil w. &. j #.. j. ly - de hans ord og gå i hans spor og vit - ne om ham.? b F Fm C D7 [ C G7 F C. Lære og pakter : 8

54 Evangeliet 9

55 Tr o Med overbevisning q = 80 9 D A7 D G & # [ # j j. j. Tro er å vi - te at sol står opp så lys og dag jeg. Tro er å vi - te at jeg har bodd hos Gud før jeg kom? # #. Fsm Bm Em A7 D & # #. j j. j ser. Tro er å vi - te at Her - ren hø - rer hit. Tro er å vi - te at jeg en dag kan? # # Bm7 E7 A7 G & # #..? # # hver en bønn jeg ber. Tro er som et li - te gå til - ba - ke dit. Tro er det å sto - le langsommere # n D Em Bm & # #. n w frø. Vi sår det, og det gror. på vår Gud og Frel - ser kjær.? # # # 0

56 D G Em & # # - j - - j - - U -? # # # Tro er en viss - het dypt i mitt bryst. Ja, Tro - en blir styr - ket ved ly - dig - het. Jeg bredere jeg kan si: Jeg tror. vet at Gud er nær. a tempo Tekst: Beatrice Goff Jackson, f IRI Musikk: Michael Finlinson Moody, f IRI u [ D A7. D [. D & # #.? # # { { w Hebreerbrevet : Alma :8,

57 Hjelp meg, o Fader (Omvendelse) Med overbevisning q = 96 0 Bf Ef Bf [ & bb.. Hjelp meg, o Fa - der, å vil - lig til - gi. Hjelp meg, o Fa - der, å om - ven - de meg,? bb F7 & bb? bb Bf # n. al - le som hand - ler u - rett mot meg. ret - te på feil og gå på din vei. & bb.? bb Dm Ef Bf. Hjelp meg hver dag, Fa - der, jeg ber. [ Ef Bf F7 Bf & bb Hjelp meg å le - ve nær - me - re deg.? bb... Tekst og musikk: Frances K. Taylor, Ny tekst (vers ) 989 IRI Matteus 6: Lukas :; Efeserbrevet :

58 & b Tankefullt q = 60 7 [? b F Am Bf j j j. Hver gang når det har reg - net og regn - bu - en er. Jeg vet at når jeg dø - pes, blir syn - den vas - ket C7 F Am & b. j J der, jeg ser på alt det vak - re på en bort, og jeg kan få til - gi - vel - se, for? b.. Bf C7 Kor F & b. j J jord så ren og skjær. dåp er ri - kets port. Jeg øn - sker å bli? b.. Am Bf C & b. j [ J li - ke ren som jor - den et - ter regn. Jeg? b J F Bf Gm C7 F & b U... J u øn - sker gjø - re godt, så jeg kan bo hos Gud i - gjen. J? b. j. u J Tekst: Nita Dale Milner, f. 9; tilpasset. 989 IRI Musikk: Nita Dale Milner, f IRI Når jeg døpes u. Mosebok 9:8 7 Apostlenes gjerninger :8

59 Dåp ß Í ß Í & bb b 8 & bb b 8 Jevnt q. = J J. Ef Af Ef (Cm) & bb.. b.. & bb b.... Af Ef Bf7 Ef? Ef Bf7 Ef Bf7 & bb b {.... j. j... Je - sus kom og vil - le dø - pes. «Lo - ven den må bli full - byr - det,». Og - så vi må sø - ke vis - dom, p (Fire slag i takten)? bb b {

60 Ef Bf7 Ef Bf7 & bbb i Ju - de - as vak - re land, var hans ord til dø - pe - ren. kraft og styr - ke i hans ord,? bbb Cm Gm Af Ef & bb b.. J.. J. f ble av dø - pe - ren Jo - han - nes In - gen an - nen vei kan fø - re ven - de om og la oss dø - pe,? bb b h.h. Fm Ef Bf7 Ef & bb b { w. v.h. sen - ket ned i Jor - dans vann. frem til Gud i him - me - len. gå i Je - su eg - ne spor.? bb b Tekst: Mabel Jones Gabbott, f IRI Musikk: Crawford Gates, f IRI. Arr. 98, 989 IRI. { Matteus : 6. trosartikkel

61 Den hellige ånd Enkelt q = 6 8 C (Csd) G7 C [ &.. Da Kris - tus var på jord, han sa han vil - le gi Den. Og når vi blir be - kref - tet ved pres - te - døm - mets makt, blir? b # Tekst: Jeanne P. Lawler, f. 9; forandr. 977, 989 IRI Musikk: Jeanne P. Lawler, f IRI F C G7 C &.? hel - lig ånd som hjelp for oss, han skul - le stå oss bi. Og Ån - den der - ved gitt til oss, som Je - sus klart har sagt. Å, b (E7) F B7 Em & # # #.? Ån - den til oss hvis - ker med sin mil - de røst. Han må jeg all - tid lyt - te til den mil - de røst! Da # # b A7 Dm C G7 C & #.? vit - ner om vår Gud og Kris - tus, gle - der og gir trøst. vel - ger jeg det ret - te og vil fø - le Ån - dens trøst. # Johannes :6 6

62 Med glede q = C F C Dm Em C7 &. j.? [. På en her - lig vår - dag un - der jor - den grå der. På en her - lig vår - dag dø - dens bånd ble brutt. Da. På en her - lig vår - dag i en skog så grønn, som På en herlig vårdag b w F G7 C Cm G D7 G7 &.? sov et li - te frø så trygt til so - len ban - ket på. Våkn opp - sto Je - sus, Frel - se - ren, og kom fra gra - ven ut. Våkn svar på bønn fikk Jo - seph se vår Fa - der og hans Sønn. Våkn b # ( n. ). C Cd Dm G7 C A7 &. j. j #. ( n ) b opp, våkn opp, du lil - le frø! Kom opp til her - lig lys! Nå opp, våkn opp, du he - le jord! Se opp til her - lig lys! For opp, våkn opp, du he - le jord, og mot - ta sann - hets lys! Guds? #. w # Dm Dsd Em A7 Dm [ G7 C &. # j # b n ( n ) n w # ( ) ( ) er det dag. Du kraf - ten har, kom opp til her - lig lys! al - le skal få opp - stå nå, se opp til her - lig lys! san - ne ord er nå på jord, her er dets kla - re lys!? # # w Tekst: Virginia Maughan Kammeyer, f IRI Musikk: Crawford Gates, f IRI Alma :8; Lære og pakter 88:7 Matteus 8: 6; Joseph Smith Historie :7 7

63 Følg profeten & bb b Energisk q = 6 Cm Ó? bb b { { Ó n. A - dam var pro - fe - ten. E - nok var pro - fet, for - Fm G G7 & bb b n som kom først til jord. E - den var en ha - ve, ny - de - lig og stor. kyn - te Her - rens ord. Folk i E - noks by ble go - de her på jord.? bb b Cm Fm G7 n n & bb b n n? bb b A - dam tjen - te Her - ren, vand - ret på hans sti. Vi er A - dams av - kom Da de ald - ri len - ger kren - ket Her - rens bud, ble de ført til him - len 8

64 Cm Kor & bb b j j j j i den sis - te tid. for å bo hos Gud. Kom, følg pro - fe - ten, kom, følg pro - fe - ten,? bb b n Fm G7 & bb b j j j j kom, følg pro - fe - ten, si ik - ke nei! Kom, følg pro - fe - ten,? bb b Cm n n Fm G7 Cm & bb b j j j j n kom, følg pro - fe - ten, kom, følg pro - fe - ten. Han vi - ser vei.? bb b. Noah var profet og kalt av Herren Gud. Ingen ville lytte da han ropte ut. Det var helt forgjeves, folk ei til ham kom. Men de angret siden da det ble en flom. U 7. Jonas var profet og ville rømme fra, men han lærte siden gjøre som Gud sa. Gud oss aldri svikter når han ser vår kval, det var det han lærte inne i en hval. u { {. Abraham, profeten, ønsket seg en sønn. Herren sendte Isak som et svar på bønn. Isak fikk så Jakob, kjent som Israel. Sønner, tolv tilsammen, det fikk Jakob selv.. Moses var profeten sendt til Israel, til et lovet land han ledet dem så vel. Folket klaget ofte, det i Skriften står, de i ørk nen vandret om i førti år. 6. Samuel, profeten, valgt mens han var gutt, skulle tjene Herren helt til livets slutt. Og i tabernaklet, mens han bodde der, ropte Herren på ham. Han sa: «Jeg er her.» Tekst og musikk: Duane E. Hiatt, f IRI 8. Daniel, profeten, var en trofast gutt, ble til løver kastet. Det gikk bra til slutt. Engler roet løver, slik at kongen så Daniels store makt fordi han holdt Guds lov. 9. Nå har vi en verden med forvirring stor, bare hør på nytt fra hvert et sted på jord. Vi kan alltid motta støtte på vår vei, følg det Guds profeter sier klart til deg. (Adam) Moses :, 8 9 (Enok) Moses 6:6 8; 7: (Noah). Mosebok 6 8 (Abraham). Mosebok 0 (Moses). Mosebok ;. Mosebok (Samuel) Samuel ; : 0 (Jonas) Jonas (Daniel) Daniel 6 (Idag) Lære og pakter : 7 9

65 Alt gjenopprettet er ß Í ß Í ß Í F? # Majestetisk q = 08 8 & # n w Alt gjen - opp - ret - tet er, vi [ G Bf G & # b n n n n n (#) & # w sann - hets lys ble brakt. For A B & # #? # # # & #. Gud har talt til jord i - gjen, ved pres - te - Am C D E C & # n. ( ) F? # #. n n n # P 60

66 ß Í & #. w w. døm - mets makt. Ad G & #. n. b langsommere? # b b # n. Tekst: Joan D. Campbell, f IRI Musikk: Hal K. Campbell, f IRI. Arr. 989 IRI Joseph Smith Historie :68 7 Gullplatene Takknemlig q = 9 0 C Cd C [ & #.. Gull - pla - te - ne lå len - ge skjult dypt i et bak - ke - hell, inn -. Opp - teg - nel - se - ne ble av Ne - phi ført, en for - dums mann så stor. Nå? # F [ C (F) (E) F G7 C &. til Gud fant en tro - fast mann som vil - le tje - ne ham. skre - vet står i Mor - mons bok hans in - spi - rer - te ord.? #. Tekst: Rose Thomas Graham, Musikk: J. Spencer Cornwall, Arr. 989 IRI Joseph Smith Historie :, 9 6

67 Mormons bok forteller oss Friskt q = 8 9 Em & #? # [. Mor - mons bok for - tel - ler oss så mangt, vår læ - rer sa,. Det var Le - hi med sin slekt som dro fra Øs - ter - land. & #? # vit - ner om et folk som reis - te til A - me - ri - ka. De ble fulgt av man - ge fler som søk - te ly og havn. G & #? # Da de dro fra Øs - ter - land, Gud lo - vet det - te land Mor - mons bok har sagt at vi som brød - re le - ve må. [ Am Em B7 Em & # hvis i tro de mot synd hol - der stand. Da i fred Her - rens folk skal be - stå.? # # Tekst og musikk: Elizabeth Fetzer Bates, f IRI Joseph Smith Historie : 8. trosartikkel 6

68 Valgfrie vers til «Mormons bok forteller oss»:. Alma var ulydig, og han kjempet mot Guds ord. Men en dag en engel kom fra Herren ned til jord. Da falt Alma ned og måtte lære ydmykhet. Mot sin Gud viste han trofasthet.. Glem ei Abinadi som for kongen tappert sto, lenket talte han Guds ord med iver og stor tro. Kongen ville la ham gå om han fornektet Gud, men han var tro mot Gud og hans bud.. Ut blant lamanittene dro Ammon misjonær. Passet kong Lamonis får så mange dager der. Tyver kom, han modig var og reddet kongens flokk. Trofasthet viste han sikkert nok. Valgfrie vers: Nancy K. Daines Carter, f , 989 IRI 6. Helamans to tusen sønner ble kalt ut i krig. Som en hær gikk de mot lamanittene i strid. Jesus ville dem beskytte, ja, det trodde de. Trofasthet viktig er, visste de. 7. Høyt på byens mur sto lamanitten Samuel. «Omvend dere,» var hans ord, «hvis dere leve vil.» Piler kunne ikke skade ham som var Guds mann. Trofast han talte der i det land. (Langsomt og ærbødig) 8. Etter at vår Frelser hadde lidd for deg og meg, oppsto han, forkynte sannhet, viste alle vei. Han velsignet barna med sin store kjærlighet. Mot sin Gud viste de trofasthet. Lett q= F & b? b [. Før - ste Ne - phi, An - nen Ne - phi,. Tred - je Ne - phi, Fjer - de Ne - phi, C7 J J J & b J Ja - kob, E - nos, Ja - rom, Om - ni, Mor - mons ord, Mo - Mor - mon, Et - her og Mo - ro - ni. Les og lær deg? b J n J J j [ C7 F & b J si - ah, Al - ma, He - la - man er med. sann - he - ten fra Mor - mons boks pro - fe - ter.? b j Bøkene i Mormons bok Tekst: Daphne Matthews, f. 97, tilpasset. 978 IRI Musikk: «Ti indianere», tilpasset j F J. Nephi : 8. trosartikkel 6

69 Nephis mot Energisk q = 96 0 & b j? b F Dm C7 F. Vår Gud be - fal - te Ne - phi å hen - te pla - te - ne. Vår Gud be - fal - te Ne - phi: «Bygg båt, kryss sto - re vann.». Vår Gud har gitt oss bud som en hjelp for deg og meg, Fm Df Bfm Fm & b b b b n hos den on - de La - ban. De måt - te ha dem med. Ne - phis eld - re brød - re sa: «Det går ik - ke an.» men jeg kan bli fris - tet og går en an - nen vei.? b b b b b & b b b b n La - man og Le - mu - el vel - dig red - de var. De gjor - de narr og sa: «Du må væ - re rar.» Når jeg er lei meg for - di jeg fei - let har,? b b b b. Bfm C7 6

70 F Dm C7 F & b (n) ( n ) Ne - phi var så mo - dig, det - te var hans svar: Ne - phi var så mo - dig, det - te var hans svar: «Jeg vil vil jeg væ - re mo - dig, det - te er mitt svar: ( )? b(n) (n) n & b U g g u C7. j gå, jeg vil gjø - re det Her - ren har be - falt. Jeg? b Bf F C7 F Bf C7 & b [ vet at Her - ren hjel - per meg, jeg føl - ge vil hans vei. Jeg vil? b F C7 F C7 & b. j gå, jeg vil gjø - re det Her - ren har be - falt. Jeg? b Bf F C7 F Bf C7 F & b U g.. vet at Her - ren hjel - per meg, jeg føl - ge vil hans vei.»? b Tekst og musikk: Bill N. Hansen jr, f. 9, og Lisa T. Hansen, f Wilford N. Hansen jr. og Lisa Tensmeyer Hansen. Sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke.... g u g Kor. Nephi : 7. Nephi 7:8 0. Nephi 8: 6

71 Søk, overvei og be Med følelse q = 9 0 C G F Fm C [ &.?. Jeg li - ker å stu - de - re Skrif - ten, og hver gang jeg det. Så med en bønn jeg le - ser Skrif - ten hver dag til li - vets b F G C G F Fm &.. j gjør, jeg fø - ler Ån - den gir meg dypt i mitt sinn et slutt. Jeg prø - ver å for - stå, vil hol - de Her - rens bud og? C Gm C7 Kor F G7 & b vit - nes - byrd om at den er sann. le - ve slik han vil jeg skal gjø - re.? Tekst: Jaclyn Thomas Milne, f IRI Musikk: Carol Baker Black, f IRI Søk, b C Dm G7 C C7 o - ver - vei og &. b be, det er det - te jeg må gjø - re, da?.. [ F G C Am F G7 C & j j. Ån - den vil vit - ne, og dypt i mitt sinn vil jeg vi - te at Skrif - ten er sann.?. Nephi : Mosiah :6 7 Moroni 0: 66

72 Inderlig q = 6 6 Ef Bf7 Ef & bb b.? bb b & bb b [ Jeg sø - ker Her - ren i un - ge år. Han... Fm Bf7 Ef Ef7 Af Bf7. hjel - per så jeg hans ord for - står. Jeg sø - ker Skrif - ten og? bb b... Bfm C Fm Bf7 & bb b. n.? bb b b. ser ham der og ber til vår Fa - der på mi - ne knær. Jeg... Ef G7 Cm Afm Ef Bf7 & bb b.? bb. b. n.... b sø - ker Her - ren, og se, jeg tror de ord pro - fe - te - ne Ef Ef7 Af Bf7 Bfm C & bb b b. n gir til jord. Jeg vil hol - de bu - de - ne. Han els - ker meg. Jeg vil? bb.. b b.. langsommere Fm Afm [ Ef Bf7 Ef & bb b...? bb b. Jeg søker Herren i unge år b sø - ke Her - ren så han vi - ser vei.... Tekst og musikk: Joanne Bushman Doxey, f IRI Lære og pakter 88:6 Esaias :6; Salme 6:, 67

73 Hold alle budene ß Í ß Í Mildt q = 6 6 & b (Valgfri obligat for fløyte eller sopran*) [ F C7 F Gm & b j j. Hold al - le bu - de - ne, hold al - le bu - de - ne. Da. Vi er Guds kjæ - re barn, vi er Guds kjæ - re barn, og? b & b n C F Dm G7 C7 & b J vil vi få trygg - het, da vil vi få fred. vi må bli prø - vet og vi - se vår tro,? b n ( b ) 68

74 & b b ß Í ß Í F C7 F Bf (Bfm) & b Vi får vel - sig - nel - ser, vi får vel - sig - nel - ser. sto - le på løf - te - ne, sto - le på løf - te - ne.? b & b n U J J F (Bf) G7 F Bf & b n Lytt til pro - fe - ten: Ad - lyd pro - fe - ten:? b n ( ) b Uj (Bd) [ Hold al - le bu - de - ne. Da # n J u J ß Í & b n b F (Dm) G7 C7 F (Bf) F & b n b? b vil vi fø - le trygg - het og fred. *Obligat-stemmen passer også godt til versjonen i Salmer, nr. 89. Tekst og musikk: Barbara A. McConochie, f IRI Obligat: Barbara A. McConochie 989 IRI. Arr. Darwin Wolford 986, 989 Deseret Book Company. Brukt med tillatelse. Sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke. Mosiah : Lære og pakter 9: 69

75 Lær meg å vandre i lys av Guds Sønn Bønnfylt q = 8 00 Valgfri obligat (til. vers) for fløyte eller fiolin & # # v v v ß Í ß Í. (Barn). (Foreldre). (Begge) [ D G D A7 D A & # #.? # # Lær meg å van - dre i lys av Guds Sønn. Lær meg å Kom, kjæ - re barn, la oss sam - men gå frem, fin - ne til - Him - mel - ske Fa - der, vi tak - ker nå deg, kjær - lig du. & # # v v v v A7 D Bm D7 & # #.. sø - ke min Fa - der i bønn. Lær meg å van - dre på ba - ke til him - me - lens hjem. Der i Hans nær - het vi vi - ser oss sann - he - tens vei. Gla - de i hjer - tet vi? # #.... b n 70

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie.

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie. UTGITT AV NORSK JOURNALISTLAG 14 2012 21. SEPTEMBER 96. ÅRGANG B-blad Talsmann Geir Strand hjalp Sigrids familie. FOTO: martin huseby jensen Side 6-10 QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen Geir

Detaljer

Helseportrettet. Monica Øien (44), forfatter og tidligere. i TV2, er i dag helsegründer med god teft for for retninger.

Helseportrettet. Monica Øien (44), forfatter og tidligere. i TV2, er i dag helsegründer med god teft for for retninger. Helseportrettet LUKSUSFRUE MED BEN I NESA: Monica Øien insisterer på å stå på egne ben økonomisk. Jeg har alltid måttet klare meg selv og det akter jeg å fortsette med, sier den tidligere programlederen

Detaljer

en julemusikal av Jon Arild Ruud Frelsesarmeens hovedkvarter 2009

en julemusikal av Jon Arild Ruud Frelsesarmeens hovedkvarter 2009 Det lys en stjne en julemusikal av Jon Arild Ruud 1 Scene 1; Maria budskapsdag...3 Sang 1; Englebesøk....3 Scene 2; På vei til Betlehem...4 Sang 2; Ut på tur...5 Scene 3; Den store boligjakten...7 Sang

Detaljer

HÅNDBOK FOR BARNESTUEN SE, DERES SMÅ

HÅNDBOK FOR BARNESTUEN SE, DERES SMÅ HÅNDBOK FOR BARNESTUEN SE, DERES SMÅ SE, DERES SMÅ HÅNDBOK FOR BARNESTUEN Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi vil sette pris på å få kommentarer og forslag til denne

Detaljer

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Annonsebilag til våre lesere Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Papiravisa er mest populæ Åtte av ti fore trek ker å lese Trøn der-avisa på pa pir i ste det for på net tet. Også

Detaljer

JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE DESEMBER 2002 LIAHONA

JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE DESEMBER 2002 LIAHONA JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE DESEMER 2002 LIAHONA JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE DESEMER 2002 LIAHONA HOVEDARTIKLER 2 UDSKAP FRA DET FØRSTE PRESIDENTSKAP: ET VITNESYRD OM GUDS SØNN

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

1. La meg få høre om Jesus

1. La meg få høre om Jesus 1. La meg få høre om Jesus La meg få høre om Jesus, skriv i mitt hjerte hvert ord, herligste budskap om frelse som kan fortelles på jord! Minn meg om englenes jubel den gang på Betlehems vang. «Ære skje

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet.

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Annonsebilag til Kommunal Rapport Nyheter fra Kommunalbanken Nr. 1-2013 Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Side 4 God dialog mellom administrasjon og politikere

Detaljer

lys p å v e g e n CD 3 2009

lys p å v e g e n CD 3 2009 lys p å v e g e n CD 3 2009 innhold til leserne Han leder meg 4 @intervju 12 Minneord 16 Disippel eller tilhenger? Emnet for CD-en som følger med dette nummeret av Lys på vegen er «Disippel eller tilhenger?»

Detaljer

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

EN DAG MED CHI NA DAI LY

EN DAG MED CHI NA DAI LY 62 EN DAG MED CHI NA DAI LY ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics SAMMENDRAG Kina er et land som står midt oppe i store omstillinger, både i

Detaljer

Å NDELIG MAT I RETT TID

Å NDELIG MAT I RETT TID Å NDELIG MAT I RETT TID, Bare tro, bare tro, Alle ting er mulig, bare Nå, på denne måten: Nå tror jeg, nå tror jeg, Alle ting er mulig, nå tror jeg; Nå tror jeg, nå tror jeg, Alle ting er mulig, nå tror

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Barnevern mest for foreldrene

Barnevern mest for foreldrene nr. 12 Torsdag 19. april 2012 www. kommunal-rapport.no Årets fagblad 2011 Uavhengig av partier og organisasjoner A-post Abonnement Vi måler kommunene Denne avisa gir deg alt om Kommunebarometeret 2012.

Detaljer

Etterfølgerne. Innhold

Etterfølgerne. Innhold Etterfølgerne Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. En glad giver tid, evner og penger 3. Vi en menighet 4. Sammen i gudstjenesten 5. Vekst til modenhet 6. Nytt liv i praksis 7. Den hellige Ånd i mitt liv Introduksjon

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

UNDERVISNING, INTET STØRRE KALL. Ressursveiledning for undervisning i evangeliet

UNDERVISNING, INTET STØRRE KALL. Ressursveiledning for undervisning i evangeliet UNDERVISNING, INTET STØRRE KALL Ressursveiledning for undervisning i evangeliet UNDERVISNING, INTET STØRRE KALL Ressursveiledning for undervisning i evangeliet Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers

Detaljer

Bibelundervisning emne nr.6.

Bibelundervisning emne nr.6. Bibelundervisning emne nr.6. Tegn under og mirakler. A. Det finnes tegn til overbevisning om at Jesus lever... Tegn på at Jesus lever: Ånden som er kommet er et tegn, Joh.14.kap.16-17 vers "Og jeg vil

Detaljer

Kom, følg med meg. Unge kvinner 2015. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Unge kvinner 2015. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Unge kvinner 2015 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Unge kvinner 2015 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2014 ved Intellectual Reserve,

Detaljer

DIGITALE MORSMÅLSRESSURSER LÆRERVEILEDNING

DIGITALE MORSMÅLSRESSURSER LÆRERVEILEDNING DIGITALE MORSMÅLSRESSURSER LÆRERVEILEDNING Digitale morsmålsressurser lærerveiledning Forord Artikkelsamlingen du sitter med i hånden, er tenkt å skulle være mange ting på en gang. Vi ønsker at du som

Detaljer