B A R N A S S A N G B O K

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "B A R N A S S A N G B O K"

Transkript

1 B A R N A S S A N G B O K

2 BAR NAS S A N G B O K FOR JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

3 Copyright 996, 998 by Intellectual Reserve, Inc. Første engelske utgave utgitt i 989. Norsk utgave 998 Intellectual Reserve, Inc. Trykt i USA Engelsk original godkjent : 6/96 Oversettelse godkjent : 6/96 Oversettelse av Children s Songbook ISBN Sanger som er merket (år) IRI, sanger uten angitt copyright, illustrasjoner og generelt materiale i denne samlingen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem og kirke. Hvis det er påført en merknad under en sang, må den komme med på alle kopier. Sanger med annen copyright-merknad enn (år) IRI må, om ikke annet er angitt, ikke kopieres. Forkortelser IRI = Intellectual Reserve, Inc. anon. = anonym arr. = arrangert forandr. = forandret f. = født oppr. = opprinnelig 8 70 Norwegian

4 Forord Kjære gutter og piker Dette er en sangbok spesielt for dere. Dere kan synge sangene når som helst og overalt. Dere kan synge enkelte av disse sangene for å vise takknemlighet overfor deres himmelske Fader, og andre kan dere synge bare for moro skyld. Når dere synger, føles det godt inni dere. Den hellige ånd gir dere en god følelse for å hjelpe dere til å forstå at ordene og budskapene i sangene er sanne. Dere kan lære om evangeliet på denne måten, og deres vitnesbyrd vil vokse når dere lærer. Dere husker lettere det dere har lært når dere synger om det. Melodien hjelper dere til å huske teksten i sangen og får dere også til å føle sangens budskap. Illustrasjonene vil også hjelpe dere til å se hva sangene handler om. Når dere først har lært sangene, kan de være med dere bestandig (som gode venner) for å hjelpe dere til å velge riktig og være lykkelige. Musikk er et språk alle forstår. Barn over hele verden synger de samme sangene. Musikk kan også knytte fortiden sammen med fremtiden. En dag kan dere komme til å synge disse sangene sammen med deres egne barn. Det finnes sanger i denne boken om nesten ethvert emne i evangeliet. Sangene forklarer vår tro på livet i himmelen og på bønn, takknemlighet og ærbødighet, Frelserens misjon, evangeliets prinsipper, betydningen av hjem, familie og arv, naturens og årstidenes skjønnhet og behovet for lek og aktivitet. En dag vil dere være ledere i Kirken og i verden. Det dere lærer fra disse sangene, vil hjelpe dere til å være trofaste og yte rettferdig tjeneste. Den gode følelsen sangene gir, vil gi dere glede og mot og vil hjelpe dere til å huske at dere er Guds barn. iii

5 Innhold Min himmelske Fader Jeg er Guds kjære barn Alle verdens barn Et barns bønn Jeg har en Fader god Jeg takker deg, Fader Fader, i ditt hus Stille nå, kjære barn Ærbødighet er mer enn stillhet Ærbødig må jeg være Kan vel jeg som liten er Kjære Far, jeg takker deg Min himmelske Fader elsker meg For helse og styrke Vi bøyer våre hoder ned Frelseren Han sendte Sønnen Da Josef dro til Betlehem Julenatt I en stall så lav og ringe Det lille barn Jesus Sov nå søtt Å, hør nå, min lille Jesu fødsel En gang var Jesus et lite barn Hver gang når jeg leser i Bibelen min Å, la meg høre om Jesus Jesus er vår kjæreste venn Gud vil jeg skal være et solskinnsbarn Elsk hverandre Jeg prøver å ligne Jesus Min Frelsers kjærlighet Jesus har oppstått Sto Jesus opp til liv igjen? Når han kommer igjen Jesu Kristi Kirke Evangeliet Tro Hjelp meg, o Fader Når jeg døpes Dåp Den hellige ånd På en herlig vårdag Følg profeten Alt gjenopprettet er Gullplatene Mormons bok forteller oss Bøkene i Mormons bok Nephis mot Søk, overvei og be Jeg søker Herren i unge år Hold alle budene Lær meg å vandre i lys av Guds Sønn Villig hjelper jeg Jeg prøver Herrens budskap Min Gud ga meg et tempel Elsk du din neste La meg, o Gud, få høre Hvor Gud er Jeg går med deg Våg gjøre rett Vær alltid tro Jeg må alltid velge rett Jeg ønsker å være snill og god Jeg er som en skinnende stjerne Guds kirke trenger ungdom Jeg vil følge Guds plan Jeg er forberedt Mitt ønske er å være misjonær Jeg håper på misjon jeg kalles Vi vil bringe sannhet til jord Vi er kalt Mitt lille lys Hjem og familie I all evighet Jeg ser vår Herres tempel Slektshistorie det er det jeg gjør Familiebønn Her fins kjærlighet En lykkelig familie Lørdag De kjæreste navn Mor, jeg deg elsker Kjære mor Når vi hjelper Så ofte jeg vandrer Når far kommer hjem Min far Bestemor Når bestefar besøker oss Syng på din vei Lek og aktivitet «Gi,» sa den lille bekk Regnet pøser Jeg så ut av vinduet Frø i jorden Hva gjør du om sommeren? En gang var en snømann Se, Gud har skapt vår jord så skjønn Vår verden er deilig Stem i en sang Er du veldig glad Jeg har to hender små Hele kroppen har ledd Smil Hode, skulder, kne og tå Synge en sang er moro Hallo-sang Se, vi har tre farger En klok mann og en dum mann Du har hatt bursdag Vi deg gratulerer Utvalgte sanger Håndkjerresangen Små pionerbarn Vær en pioner Hver dag jeg trenger Herren Når jeg til kirken går Jeg stille går gjennom kirkens dør Hosianna Jeg folder mine hender små Måne og sol Vi tar hverandres hender Du har to øyne Kom, mai, du skjønne, milde Du lille solskinn Sommerfuglen Hvordan sangboken skal brukes Registre Emneregister Alfabetisk register iv

6 Min himmelske Fader

7 Jeg er Guds kjære barn ß Í & Inderlig q = Valgfri overstemme (. vers) for stemme eller instrument. J Jeg er Guds kjæ - re barn. Min Fa - der er min venn. Og [ C F (G) C F C &. j..?. Jeg er Guds kjæ - re barn som han har sendt til jord. Han. Jeg er Guds kjæ - re barn som tren - ger om - sorg god. Hjelp. Jeg er Guds kjæ - re barn. Min Fa - der er min venn. Og &.... j. er jeg tro - fast får jeg bo en gang hos ham i - gjen. Å, ß Í A7 Dm D7 G & #. j #.? ga til meg et jor - disk hjem, en kjær - lig far og mor. meg så jeg for - står Hans ord og vok - ser i min tro. er jeg tro - fast, får jeg bo en gang hos ham i - gjen.. j #.

8 & led, før, gå du med, så jeg kan fin - ne frem. ß Í & Kor C G G7 C?. j. Led meg, før meg, gå du med meg, så jeg fin - ner frem... ß Í &. J. j. Lær meg alt jeg gjø - re må så him - len blir mitt hjem. C7 F (Dm) [ G7 C &. j.? Lær meg alt jeg gjø - re må så him - len blir mitt hjem. b.. Jeg er Guds kjære barn, jeg stoler på hans ord. Stor herlighet vil gis til meg om jeg er tro på jord. Tekst: Naomi Ward Randall, f LDS.. vers 978 SDH Musikk: Mildred Tanner Pettit, SDH. Arr. av Darwin Wolford, f. 96. Arr. 989 SDH Se også Salmer (99), nr. 87, for arrangement for fire stemmer i en høyere toneart.. Salme 8:6; Mosiah : Lære og pakter :7

9 Alle verdens barn Takknemlig q. = 6 (To slag i takten) [ D A7 j & # # 6 8 j.? # # 6 8. & # # j J Jeg vet at hver kveld på vår sto - re jord vil hver gutt og pi - ke som. D (Fsm) G D j.... yd - mykt tror, tak - ke sin Fa - der mens de kne - ler i bønn: «Kjæ - re? # j j #. j... A7 [ D A7 D # # &.. Fa - der, takk for at du send-te din Sønn.»? # j (piano) #. j j j. j j. j & # # j A7.. j j j.... «Gra - cias.» «Mã - lõ.» «Wir dan - ken dir.» Slik hø - res fra barn når mot? # #......

10 & # # D G A7 j.. j... kveld det lir. «Takk», «Thank you», an - dre vil si:? # #. j. j. D A7 D & # # j U j. j. «Kan - sha shi - ma - su», «Mer - ci, mer - ci». Vår him - mel - ske Fa - der? #. j #... u A7 D # # &. j j j. hø - rer en - hver som ber til ham. Vår? # #..... (Fsm) G D & # #. j.? # #. j j.. & # #? # # him - mel - ske Fa - der kjen - ner al - le si - ne A7 D (G) (D) D (G) (D) kjæ - re. el - ske - de barn. j. J J. &.. J langsommere og mer dempet... j J J.?. Takk på andre språk: Spansk: gracias Lære og pakter 9:7 Tongansk: mãlõ Tysk: wir danken dir Fransk: merci Japansk: kansha shimasu Engelsk: thank you Tekst: Peggy Hill Ryskamp, f SDH Musikk: Beth Groberg Stratton, f SDH

11 Et barns bønn ß Í ß Í ß Í Ærbødig q = 6 69 Synges først hver for seg, så sammen. & bb & bb L Ó Him - mel - ske B Ef F & bb? bb.... & bb j. { Fa - der, si meg, er du der? Hø - rer du bøn - ner, kan du sva - re L& bb {. Be, han er nær. Tal, han B Ef F & bb {? bb. { & bb.. j j... j barn som ber? No - en har sagt du langt bor - te er, men jeg fø - ler L& bb # hø - rer. Du er hans barn, han B Ef D7 Gm & bb #? bb. 6

12 & bb ß Í ß & bb Í ß Í j. him - len rundt meg når jeg ber. Him - mel - ske Fa - der, jeg i L& bb vok - ter deg kjær - lig, hø - rer din C7 F7 B & bb n? bb.... & bb j j min - net har no - e som Je - sus sa da han på jor - den var: «La al - le barn kom - me hit til L& bb. # bønn. Han els- ker små - barn. For him - me- lens Ef F B Ef D7 #? bb.... & bb ) { meg.» Fa - der, i bønn jeg kom - mer nå til deg. Him - mel - ske deg. L& bb... ri - ke skal til - hø - re dem. dem. Gm Efm B F7 B B & bb { ( ) Ó? bb b. { ( { Tekst og musikk: Janice Kapp Perry, f. 98 Copyright 98 Janice Kapp Perry. Sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke. Matteus 9: Lære og pakter :0 7

13 Jeg har en Fader god ß Í ß Í Mildt q = 7 9 C G G7 C F & Ó & jevnt h.h.? v.h. med pedal. j.. Jeg har en Fa - der god. Jeg vet han har meg (. Jeg) fikk et jor - disk hjem, hvor Han vil prø - ve { { { simile C A7 Dm H7 C &. #.. & j # kjær. Ja, Ån - den hvis - ker det til meg og si - er: Han er meg. Ja, Ån - den hvis - ker det til meg at jeg kan gå Hans? # # # E G7 C G7. C. C &.. j ( n ). {. J ß Í &? nær, og si - er: Han er nær.. Jeg vei, at jeg kan gå Hans vei. # n langsommere h.h. { { J j h.h. Kan spilles som duett. En person spiller akkompagnementet, mens en annen spiller diskanten en oktav høyere. Tekst og musikk: Reid N. Nibley, f Arr. Reid N. Nibley 989 SDH Se også Salmer (99), nr. 88, for en enkel versjon med melodien i akkompagnementet. Moroni 0: Abraham : 6 8

14 Jeg takker deg, Fader Jevnt h = 8 (To slag i takten) G & # ##? # & # [ #.. Jeg tak - ker deg, Fa - der i him - me - lens bo, for. Å, hjelp meg å le - ve i ren - het hver dag og w w w. C G A7 D god - het og styr - ke og kjær - lig - het tro. Jeg le - ve til mi - ne for - eld - res be - hag. Vår? # w w # G & # ## #. tak - ker for søs - ken, for - eld - re og hjem, for Fa - der i him - len, så kjær - lig og god, jeg? # w w w. w... C [ & #? # (Am) A7 D7 G # # n al - le de go - der jeg ny - ter hos dem. ber om din hjelp til å væ - re deg tro. # # Tekst: Anon. Musikk: George Careless, Efeserbrevet :0 Alma 7:6 7 9

15 Fader, i ditt hus Ærbødig q = 8 00 D G A7 D [ & # #. j Fa - der, i ditt hus vil jeg gå stil - le inn og til - be deg.? # # w H7 E7 A7 & # #. j # # n ( n )? # # ( ) Jeg vil be i yd - myk - het og vi - se stor ær - bø - dig - het, # # D G A7 D & # #. j hø - re det som læ - res her, for i ditt hus er du meg nær.? # # w H7 Em (Dd) D A7 D & # #. j # n (# )? # # Hjelp meg all - tid ten - ke på at jeg mer e - del væ - re må. # b & # # D7 G D [ A7 D. j Fa - der, i ditt hus vil jeg gå stil - le inn og til - be deg. langsommere og mer dempet? # nw # w b Tekst og musikk: Mildred Tanner Pettit, SDH. Mosebok 9:0, 6: 0

16 Stille nå, kjære barn Rolig q = 8 96 C &? [ dempet G7 Stil - le nå, kjæ - re barn, yd - mykt lytt til Her - rens bud. &? Stil - le nå, kjæ - re barn, vend din tan - ke opp mot Gud. &? C7 C F b w Stil - le nå, kjæ - re barn, in - der - lig vi ber: langsommere Fm C [ G7 C & b # w Fyll oss, Her - re, med din ånd, lær oss dag - lig mer.? langsommere og mer dempet w w Tekst og musikk: Clara W. McMaster, f SDH. Copyright fornyet 987. Lære og pakter 9:

17 Ærbødig q = 6 G (Em) G C & # [.. j? # G C G & #....? # & #. j Em A7 D7. #.....? #..... G (Em) G C & #.? # D7 G C Csd & #. n. Ærbødighet er mer enn stillhet Jeg vet ær - bø - dig - het er mer enn still - het; jeg må og - så ten - ke på Gud. Stor kjær - lig - het har jeg til Her - ren, min ska - per, ær - bø - dig jeg hol - der hans bud. Min ær - bø - dig - het vi - ses i gjer - ning og ord, den vei jeg må føl - ge, er klar. Og er jeg ær - bø - dig, så? #.. #. #.. G Em [ Am D7 G & #... sik - kert jeg vet at Fa - de - rens nær - het jeg har.? #... Tekst og musikk: Maggie Olauson, f. 99 Copyright 987 Maggie Olauson. Sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke... Lære og pakter 8: Lære og pakter 09:

18 Ærbødig må jeg være Ærbødig q = 9 0 F C7 F [ & b w w w Ær - bø - dig må jeg væ - re, for jeg min Gud har kjær,? b w w w w & b U bw. # # F7 Gm [ F C7 F når jeg er i Her - rens hus, og da står han meg nær.? b w Tekst og musikk: Wilma Boyle Bunker, f SDH n u langsommere..

19 Kan vel jeg som liten er Takknemlig q = 0 69 B F7 B [ & bb.. Kan vel jeg som li - ten er, tak - ke Her - ren god og kjær?. For små fug - lers kvit - ring glad, frukt og trær med grøn - ne blad,? bb F Dm C7 F & bb? bb n Ja, å ja, for ren og sann, kjær - lig, god du væ - re kan. for den var - me so - len gir, for at dag og natt det blir, Cm F7 Gm (Cd) F7 & bb.. Elsk din Gud og hold hans bud. Si av hjer - tet til din Gud: for den gle - de bar - na får, når de hjel - per hvor de går, ( ) b.? bb b.

20 B Ef C7 F7 & bb. n. b P? bb & bb Fa - der, vi tak - ker, Fa - der, vi tak - ker! [ B Ef F7 B # Fa - der i him - len, vi tak - ker deg.? bb Tekst: Mary M. Dodge, 8? 90 Musikk: W. K. Bassford, ( ) Lære og pakter 9:7. Tessalonikerbrev :; Salme 00: Kjære Far, jeg takker deg Jevnt q = F C7 F Gm C7 [ & b j. Kjæ - re Far, jeg tak - ker deg for de man - ge ga - ver. Du har gitt meg krop - pen min, du har gitt meg li - vet.. Far og mor og søs - ken - flokk, slekt og go - de ven - ner,. Kjæ - re Far, jeg tak - ker deg for de man - ge ga - ver? b j. F C7 F [ Gm C7 F & b som du dag - lig gir til meg. Du har gitt meg alt. Du gir sol og du gir regn, du gir dag - lig brød. men - nes - ker som els - ker meg, trygt og kjær - lig hjem. som du dag - lig gir til meg. Du har gitt meg alt.? b Tekst: Robert Louis Stevenson, Musikk: Franz Joseph Haydn, Salme 9:. Tessalonikerbrev :8

21 Min himmelske Fader elsker meg Uttrykksfullt q. = 0 6 (To slag i takten) Ef B7 & bb b 6 [ 8 j J j..... Ja, hver gang jeg hø - rer fug - le - nes sang fra. Han øy - ne meg ga så jeg kan se all? bb b 6 8 j. j. Cm G Af & bbb.. n. j b j. trær - ne i skog og li, ja, hver gang jeg fø - ler skjønn - het som er rundt om - kring. Han ø - rer meg ga så? bb b j. J Ef Af Ef & bb b... regn på mitt kinn el - ler vin - den som su - ser for - hø - re jeg kan al - le spen - nen - de ly - der av ( )? bb b.. b J & bb b. B7 Ef B7 j J j j.... bi, og hver gang en blomst jeg ny - te kan, som ting. Han ga meg mitt liv, min ånd, min kropp. Jeg? bb b j j. j. J 6

22 Cm G7 [ Af & bbb j n. j.. ly - ser på min vei, da gle - des jeg o - ver å tak - ker ham in - der - lig, for jeg er en del av alt? bb b j... J. U j Ef Af Ef B7 Ef & bb b J.? bb b bo på vår jord, som vår Fa - der har skapt og gitt meg. Her - ren har skapt. Han meg els - ker og vil stå meg bi.... J. u Tekst og musikk: Clara W. McMaster, f SDH. Arr. 989 SDH. Mosebok 7

23 For helse og styrke Kanon Takknemlig q = F C7 F C7 F C7 F & b.? b [ ➀ ➁ ➂ ➃ For hel - se, styr - ke, dag - lig brød vi tak - ker deg, o Gud. Når sangen synges som kanon, deles barna inn i grupper. En ny gruppe begynner ved hvert tall. Som kanon synges sangen med eller uten akkompagnement. Tekst og musikk: Anon.. Vi bøyer våre hoder ned Lære og pakter 6:8 Ærbødig q = 7 9 B Ef B F7 B & bb? bb & bb [ Tekst: Anna Johnson, Musikk: Alexander Schreiner, j j. Vi bøy - er vå - re ho - der ned mens vi i still - het ber, og. Vi luk - ker vå - re øy - ne til og ber at du i - dag vil. J. j Ef A7 [ B F7 B # j tak - ker deg, vår Fa - der god, for alt du gir oss her. ver - ne oss mot ondt og alt som ei er til be - hag.? bb # n Ó Alma 7: 8

24 Frelseren 9

25 & b? b Uttrykksfullt q = F C7 F C7 F med pedal Gm C7 F Dm & b. j j Har Fa - de - ren vår j ver - den lært om god - het, kjær - lig - het? Han send - te Søn - nen? b Gm C7 F7 B & b.? b j j. b.. og - så vist den vei vi skul - le gå? Han send - te Søn - nen F C7 F G7 & b.. j. j. j n ny - født ned med fred og hel - lig - het. Har Fa - de - ren oss? b Han sendte Sønnen F G7 C7 F B & b. j b. j. j Ó ( ) for å bo på jord, vi vei - en så. Har Fa - de - ren for -? b n P. F 0

26 F Dm Gm A7 B & b.. j. j j # n talt vår jord om of - fer og om død? Han send - te Søn - nen? b A7 D Gm C7 & b.. j. j.. j # n for å dø. Han dø - dens len - ker brøt.? b # f? b g B F- G7 C7 F & b. j - U -. j. ( b) j n.? b rit... u Bm F & b j j U. j j U.. Tekst: Mabel Jones Gabbott, f. 90 Musikk: Michael Finlinson Moody, f. 9 Copyright 98 Mabel Jones Gabbott og Michael Finlinson Moody. Arr. 989 SDH. Sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke.. F Gm C7 F7 & b j. j. j g b. Hva ber vår Fa - der oss om da? Hva si - er Skrif - ten deg? Ha tro, ha håp, lev som hans Sønn, hjelp and - re gå Guds vei.? b Hva si - er Han? Lev som hans Sønn. b b u P π. u. Moroni 7:8;. Nephi 7: Johannes :6; :

27 Da Josef dro til Betlehem Tankefullt q = 0 6 F C F C7 F [ & b? b. Da Jo - sef dro til Bet - le - hem, jeg tror han ryd - det. Jeg tror at han i her - ber - get var fylt av æ - re - C7 F Em A7 & b. # pent. Han la sitt verk - tøy fint på plass og frykt. Han pas - set på Ma - ri - as sønn, som? b Dm G7 C7 F A7 & b. n # fei - et gul - vet rent. Han drev sitt e - sel skul - le ha det trygt. Og Jo - sef glat - tet? b ( b. )..

28 Dm A7 F C7 & b. frem - o - ver. Ma - ri - a satt på det, og bar - nets svøp, han var så snill og god. Jeg? b # n ( ).. F Em A7 Dm C7 F & b #.. i en li - ten bylt han brød og geit - ost had - de med. tror at Je - sus føl - te all hans styr - ke og hans ro.? b F B F C7 F Dm Gm C7 & b.. I dem - pet lys fra lyk - ten tett ved kryb - ben Jo - sef satt og mer dempet? b { { [ F Em A7 Dm C7 F & b #..? b holdt den lil - le Je - sus trygt i den - ne stil - le natt. Tekst: Bessie Saunders Spencer, SDH. fornyet. Musikk: I. Reed Payne, f SDH & Lukas : 7

29 Julenatt Jevnt q = [ G D7 G D7 & #? #. Hyr - der sov i nat - tens mør - ke. O - ver ju - le - stjer - nen. Vi - se menn fra Øs - ter - land så en stjer - ne lys og G D7 G D7 & # brant. Da de våk - net opp for - fer - det, eng - ler sang et bud - skap klar. Stjer - nen le - det vi - se menn til det ste - det bar - net? # Tekst 90, the Westminster Press; fornyet 98; fra HYMNS FOR PRIMARY WORSHIP. Tilpasset og brukt med tillatelse fra Lukas :8 Matteus : Westminster/John Knox Press. Arr. 989 SDH. KOPIERING FORBUDT. G C D Em & #? # sant. San - gen klin - ger, høyt seg svin - ger, opp på vin - ger, gle - de var. Se, den skin - ner, sorg for - svin - ner, fryd vi fin - ner, ti - den. J. J. J p P F f D7 G D7 Em [ Am D7 G & # brin - ger. Vi den en - nå hø - re kan. rin - ner. Stjer - nens glød er en - nå klar. U? #. p J u Tekst: Nancy Byrd Turner, f. 880 Musikk: Polsk julesang; arr. Darwin Wolford, f. 96 U

30 I en stall så lav og ringe Mildt q = 80 9 G C G C G Em [ & #. j. I en stall så lav og rin - ge, hvor kun får og. Gud oss send - te det - te bar - net fra sin him - mel? #. j & # # A7 D7 G C G C n. j ok - ser lå, la en kjær - lig mor sin lil - le til oss ned. Han oss gjer - ne vil - le læ - re? #. j & # G Em Fs7 Hm D7 G # i en kryb - be fylt med strå. Bar - nets mor Ma - hvor - dan ska - pe gle - de, fred. Der - for lød det? # # & #? # D7 G C G [ D7 G ri - a var, Je - sus var det barn hun bar. eng - le - sang, som i ju - le - nat - ten klang. langsommere Tekst og musikk: Patty Smith Hill, , og Mildred Hill Lukas :7,

31 Det lille barn Jesus Som en vuggesang q = 00 6 &. Duett C G7 C j. j. Det lil - le barn Je - sus i kryb - ben sov søtt for -. Skjønt kve - get i stal - len for - styr - ret hans søvn, ei. Jeg ber deg: For - bli, Her - re Je - sus, hos meg, vel -? G7 C G7 &. j? u - ten en seng og i fat - tig - dom født. Men gråt el - ler kla - get vår Her - re, Guds Sønn. Jeg sign al - le små - barn, og elsk og - så meg. Be - [ 6

32 &. C G7 C j Tekst: tilskr. Martin Luther, 8 6 Musikk: Charles H. Gabriel, j him - me - lens stjer - ner så ned hvor han lå, det els - ker deg, Je - sus, fra him - len se ned, og var oss som di - ne den stund vi er her, og? F C G7 C &. j. j. j ( ) lil - le barn Je - sus på lei - e av strå. vern om mitt lei - e, og gi meg din fred. la oss i him - len få bo hos deg der.? Kor* G7 C G7 &.. Ó Ó Han sov, han sov, han sov, vår Han sov, han sov,? Ó C & Ó G7... b. Ó Frel - ser i en stall. Han sov, han han sov,?.. Ó C G7 C (F) C &.. Ó? sov, han e - vig pri - ses skal. han sov, han e - vig pri - ses, pri - ses skal. Ó *Koret kan synges unisont eller tostemt Lukas : 7 Lukas 8: 7 7

33 Sov nå søtt Uttrykksfullt q = 7 80 Ef & bb b? bb b Fm n b. Sov nå søtt, sov nå søtt, min lil - le venn. Sov nå. Ditt lil - le ho - de kro - ne skal få, for din B & bb b Ef. j. du, så god og kjær. Du er så ny på Far er Kon - gen stor, di - ne hen - der som nå er? bb b [ Fm B7 Ef & bb b n b. den - ne jord, men din mor er deg så nær. Mens bit - te - små, gi vel - sig - nel - ser til jord. La all? bb b j 8

34 ß Í & bb b Ef & bb b. j? bbb Valgfri overstemme. j. J Mens Jo - sef vå - ker og er La all skap - ning stem - me i en Af. j Jo - sef vå - ker og er var, gir skap - ning stem - me i en sang og - -. J. J ß Í ß Í & bb b. j & bb b. var, gir du lys til stjer - nen klar. sang, pri - se deg med ju - bel - klang. Sov nå søtt, sov nå søtt, min Fm B7 Ef j. j du ditt lys til stjer - nen klar. pri - se deg med ju - bel klang.? bb b. j.. J & bb b n b. lil - le venn. Sov nå du, så god og kjær. Fm B7 Ef & bb b n b Tekst: Jan Underwood Pinborough, f SDH Musikk: Tysk folkemelodi, arr. Darwin Wolford, f. 96. Arr. 989 SDH lil - le venn. Sov nå du, så god og kjær.? bb b Sov nå søtt, sov nå søtt, min. j langsommere Esaias 9:6 Lukas :7 9 Matteus : 9

35 Å, hør nå, min lille Mildt q = 0 0 [ Ef & bb b. j. n j. Å, hør nå, min lil - le, min ed - les - te skatt, for -. Og him - mel - ske ska - rer for hyr - de - ne sang om. Og hyr - de - ne fant ham, slik eng - le - ne sa, i? bb b & bb b.. J? bb b Ef B7 # n j tel - le jeg vil om den her - li - ge natt. Det bar - net som lå i en kryb - be så trang. Mens kryb - ben i stal - len i Bet - le - hems stad. Han B7 & bbb. j. n j var i Ju - de - a i kong Da - vids by at stjer - ne - ne skin - te så her - lig den natt, kun fød - tes i ring - het, så ro - lig han lå, det? bb b 0

36 & bb b. j.? bb b Kor mor med sin lil - le i stall søk - te ly. én vis - te vei til den skjøn - nes - te skatt. lil - le barn Je - sus, på lei - et av strå. B7 Ef B7 & bb b. j? bb b.. Ef j. Sov nå, min lil - le, du er meg kjær, sov og vær & bb b.. J? bb b & bb b..? bb b Ef # n j. B7. j trygg, in - tet ondt når deg her. Sov nå, min lil - le, j.. Ef Af [ B7 Ef. j du er meg kjær. Je - sus vil ver - ne om si - ne små her. Tekst og musikk: Joseph Ballantyne, Lukas :7 6 Matteus : Valgfri ostinato kan synges sammen med verset. & bb b.. Hør nå, min lil - le, å, hør. (osv.) & bb b. j. n j. Å, hør nå, min lil - le, min ed - les - te skatt, for - tel - le jeg. Ostinato: Patricia Haglund Nielsen, f SDH

37 Jesu fødsel ß Í & #? # Mildt q = Am Hm Am D7 { {..... G D7 C G & #. j. j.. Det - te er høy - ti - den al - le har kjær.. Det - te er stjer - nen strå - len - de klar,. Det - te er stal - len, så en - kelt et ly,? #....

38 C G A7 D7 & #. #. n Syng en sang nok en gang! Ju - len er her. lys - te for ver - den, godt bud - skap den bar. dy - re - ne vil - le vel - kom - men ham by.? #.. G D7 H7 Em & #. j. j #.. Om Je - su fød - sel for - tel - ler vi nå, Her er en en - gel og ska - ren så stor, Det - te er kryb - ben, et lei - e av strå,? #.. C G Am D7 G & #. om den - ne natt da i stal - len han lå. syn - ger «Ho - si - an - na» og «Fred på vår jord». her skul - le Je - sus sin hvi - le få.? #.... Ydmyke hyrder ivrig nå går,. Her er Maria, så kjærlig en mor, haster avsted helt til stallen de når. Josef, som hjalp til med omtanke stor. Her kommer vismenn, de stjernen fikk se. Se, her er barnet, i Betlehems land, Røkelse, myrra og gull har de med. lille barn Jesus, vår Frelser så sann. Bilder eller figurer til hvert vers kan settes på plass mens de fire innledende taktene spilles. Tilpasset fra diktet «The Nativity Story» av Avon Allen Compton. Tekst og musikk: Patricia Kelsey Graham, f SDH.. ( ).. Lukas : 6 Matteus : { {

39 Ømt q. = 6 6 (To slag i takten) [ C G & 6 j 8 ( ) j Tekst: James R. Murray, 8 90 Musikk: Joseph Ballantyne, j j j. En gang var Je - sus et li - te barn, et li - te barn som. Han var glad som and - re barn, han lek - te, sang og? 6 8 C &. j j. G j j jeg, og han var god og lær - te meg å lo. Når al - le ting gikk ham i - mot, han?. [ C & j.? gå på den ret - te vei. smil - te da, var god. F.. Så, lil - le C D7 G G7 &.. #.... venn, nå må du og jeg? &.. C F C G7 C..... prø - ve å vand - re på hans vei.? En gang var Jesus et lite barn.. Lukas :0

40 Hver gang når jeg leser i Bibelen min Kjærlig q. = 6 (To slag i takten) G C G & # [ 6 8 j.. # j. Hver gang når jeg le - ser i Bi - be - len min om. Jeg øns - ker så of - te at han var så nær at? #6 8. J j #... C (A7) D7 & #.. #. # n J Je - sus som vand - ret på jord og han holdt meg trygt inn - til seg, mens jeg? # J. j. J G (G7) C G & #.. b J J tok al - le små - barn så ømt til seg inn, øns - ker hør - te hans stem - me så mild og så kjær: «La de? #.... [ C G D7 G & #. J jeg at jeg hos ham fikk bo. små barn få kom - me til meg.»? # j Tekst: Jemima Luke, Musikk: Leah Ashton Lloyd, j.. Nephi 7: Lukas 8:6

41 Ømt q. = (To slag i takten.) [ B F7 B & bb j.. Å, la meg hø - re om Je - sus, hø - re hvert ord. Ja, om de barn som seg sam - let for Je - su fot,. Så om den gan - gen i bå - ten da bøl - ger slo,? bb Å, la meg høre om Jesus & bb.... G7 F C7 F. j. som han meg vil - le for - tel - le var han på jord, så jeg kan drøm - me at og - så jeg blant dem sto, Je - su di - sip - ler var red - de, de mang - let tro.? bb.. n... n.... F7 B B7 G7 Cm & bb.. j.... b j..... alt om hans gjer - ning, li - ten og stor. føl - te hans god - het, hans kjær - lig - het, Mes - te - ren sto opp, ro - lig og god,? bb.. b... J n.. & bb.. j. U. # n... F7 Gm Gd [ B F7 B j. Å, la meg hø - re, hø - re hvert ord. hans mil - de øy - ne så på meg ned. tru - et så sjø - en. Den falt til ro.? bb ( n ) u Tekst: W. H. Parker, f. 9 Musikk: Frederic A. Challinor, Matteus : Markus 0: 6; Lukas 8: 6

42 Jesus er vår kjæreste venn Ærbødig q. = 6 (To slag i takten) G C G D7 G & # 6 8 j. #. j. j j. #..? #6 8 [. Je - sus er vår kjæ - re - ste venn, han er all - tid nær.. Yd - mykt i ær - bø - dig - het he - ver vi vår røst.... Tekst: Anna Johnson, Musikk: Alexander Schreiner, C G [ D7 G & # j j. j j.. #.. #. Han oss le - der når vi ber. Han har al - le kjær. Je - sus er vår kjæ - re - ste venn. Han gir liv og trøst.? # Nephi 7:, 7

43 Gud vil jeg skal være et solskinnsbarn & b 6 8 Muntert q. = 8 F C7 j j j j... Gud vil jeg skal væ - re et sol - skinns - barn og ly - se for ham hver. Gud vil jeg skal væ - re så hjer - tens god og snill mot al - le? b 6 8 j F & b..? b & b (To slag i takten) j C7 j [ j.. dag, i hjem og på sko - le, i all min lek ham her, og vi - se hvor glad og for - nøy - et hans j j F.. væ - re til be - hag. lil - le barn dog er.? b j j j j J Kor Et sol - skinns - barn, et 8

44 C7 & b J Tekst: Nellie Talbot Musikk: Edwin O. Excell, 8 9 F J J. sol - skinns - barn, Gud vil jeg skal væ - re et sol - skinns - barn. Et? b & b j J J C7 J.. sol - skinns - barn, et sol - skinns - barn, ja, det vil jeg væ - re for ham.? b F j Matteus :6 Elsk hverandre Kjærlig q = 0 0 Ef Bf7 Cm F7 Bf & bb b? bb b & bb b [ n w Elsk hver - and - re, lød Hans ord, vær en tro - fast venn. w w Ef C7 Fm [ Ef Bf7 Ef n w Al - le som du god - het gir, els - ker deg i - gjen.? bb b w Tekst og musikk: Moiselle Renstrom, Matteus : 6, :7 9 Johannes : 9

45 Jeg prøver å ligne Jesus ß Í Hengivent e = 0 6 Bf Bf7 Ef Efm Bf Ef & bb j j..? bb 6 j 8 b.... b... J C7 F Bf F Ef Efm & bb. j. J {. J J? bb.. Jeg prø - ver å lig - ne Je - sus; jeg (. Jeg) prø - ver å els - ke and - re; jeg { j j j b j j Bf Ef F7 Bf Bf7 & bb.. j j J. vand - rer på hans sti. Jeg prø - ver å le - ve læ - rer å tje - ne min venn. Jeg ven - ter på gle - des -? bb.. j b. j... 0

46 Ef Cm Bf Ef D7 & bb j j.. j? bb J... slik som ham, og god og kjær - lig bli. I - da - gen da Je - sus skal kom - me i - gjen. Jeg j Tekst og musikk: Janice Kapp Perry, f Janice Kapp Perry. Kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke. j. #. Gm Dm Ef Dm Ef Dm & bb.. J J blant blir jeg fris - tet og gjør no - e galt, men jeg prø - ver å gjø - re slik som prø - ver å hus - ke hva Je - sus har sagt, og som Ån - den dypt i mitt? bb J... J J Cm7 F7 Bf Bf7 Ef Bf & bb j Kor j..... Ån - den har be - falt. Det er: hjer - te har lagt. Det er:? bb j. «Elsk din nes - te som Gud els - ker deg. Vær j b.. Ef Bf C7 F7 Bf Bf7.. & bb. j... n. b...? bb.. venn - lig og kjær - lig mot al - le på din vei. Vær mild og barm - hjer - tig mot.. j. j b.. Ef Efm Bf F7. Ef Bf. Ef Bf & bb j.. j.... {. J J J J li - ten og stor. Da ly - der du Her - rens ord.». Jeg ord.»? bb.. b... j J. {. Johannes :,

47 Min Frelsers kjærlighet Uttrykksfullt q = 76 8 F C7 Dm Gm7 C7 & b.? b & b [. Min Frel - sers kjær - lig - het, den fø - ler jeg om -. Min Frel - sers kjær - lig - het, hans øm - het slut - ter. Min Frel - sers kjær - lig - het vel - sig - nel - ser vil. F (C7) F C7 Dm Gm7. kring meg. Hans ånd gjør sje - len varm og om meg, og når jeg kne - ler ned, blir gi meg. Jeg gir ham hjer - tet mitt, min? b j..

48 C7 F7 Kor Bf & b b.. ly - ser på min vei. hjer - tet fylt med fred. Han vet jeg vil hyr - de vil han bli.? b j. w F Am Gm C7 G7 C & b. j.. j U? b w føl - ge ham, gi li - vet mitt til ham. Min n u F Bf Dm Gm7 [ C7 F & b. Frel - sers kjær - lig - het så ri - ke - lig jeg mot - tar.? b.. Min Frelsers kjærlighet jeg deler ved å tjene. Å tjene gjør meg glad, jeg mottar når jeg gir. j. Tekst: Ralph Rodgers jr., , K. Newell Dayley, f. 99, og Laurie Huffman, f. 98 Musikk: K. Newell Dayley, f. 99 Johannes :0 978, 979 K. Newell Dayley. Brukt med tillatelse. Ettertrykk forbudt. Kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke.

49 Jesus har oppstått Med glede q = 0 F C7 F & b U.....? b. (som klokkeklang) Je - sus har opp - stått, u Bf F Bf F G7 C7 & b... j n. b. Je - sus, vår venn. Fryd i hvert hjer - te, han le - ver i - gjen..? b. F Bf A Bf F & b. j. b ( n) ( ) Syn - ge vi vil hans pris ved pås - ke - tid. Je - sus har opp - stått,? b.. & b Tekst og musikk: Thelma Johnson Ryser, IRI.. #. n C7 F Bf F Bf C7 F # n.. - U.. vår Frel - ser kjær. Je - sus har opp - stått, vår Frel - ser kjær.? b... - u langsommere. Matteus 8: 0

50 Sto Jesus opp til liv igjen? Tankefullt q = Ef Fm Bf G Cm Ef7 & bb b. j. b? bb b [. Sto Je - sus opp til liv i - gjen? Ja, på den tred - je dag. «Ma -. Kom Je - sus si - ne ven - ner nær? Ja, de fikk væ - re med. De w Tekst: Mabel Jones Gabbott, f IRI Musikk: Royce Campbell Twitchell, f IRI. n Af Ef C7 Fm Bf7 Ef & bb b w n. ri - a,» sa han der han sto u - ten - for sin grav. ga ham fisk og hon - ning - brød, Je - sus spis - te det.? bb b w Ærbødig b Fm Bf G Cm Ef7 & bbb. b. Og sår i si - den, hånd og fot vi - ser hva han led for meg. Sto? bb b w. n & bb b n U U w. n. Af Ef C7 Fm Bf7 Cm G7, [ Fm Bf7 Ef Je - sus opp til liv i - gjen da han først var død? Å ja! Og det skal jeg!? bb b w. b u u Lukas :6. Nephi :0 { {

51 Når han kommer igjen & b Ærbødig q = [ F Gm C7? b & b.? b. j. j. j. Jeg und - res, på hans gjen - komst - dag om eng - le - ne gir. Jeg und - res, er jeg for - be - redt når han vil kom - me F Gm C7. j. j. j bud? Vil lan - det stå i vin - ter - skrud i ned? Vil jeg stå skyld - fri for hans blikk og & b F. mø - te med vår Gud? Mon so - len høyt på vil - lig bøy - e kne? Hver dag jeg prø - ver? b Bf 6

52 F C7 F & b. j. j.? b & b him - len står, ja, kan - skje er det vår? Vil le - ve slik at jeg et lys kan bli for Tekst og musikk: Mirla Greenwood Thayne, Mirla Greenwood Thayne, Provo, Utah. Fornyet 980. Brukt med tillatelse. Kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke. Bf F C G7. j U. j nat - ten væ - re lys som dag? Mon det mot høs - ten and - re som vil sø - ke ham som e - vig gjør oss? b & b U.? b C7 F Gm C7 u. j. j. j går? På al - le små han kal - le vil og fri. Og når den sto - re dag er her, han u F & b. sam - le dem om seg, for - di han har det kjær - lig si - er da: «Du tro - fast var, mitt? b Bf Gm C7 F & b U [ #. klart for - kynt: «La de små få bli hos meg.» lil - le barn. Kom til meg, vær e - vig glad.» langsommere? b u n # b Matteus 6:7; 9: 7

53 Jesu Kristi Kirke Med overbevisning q = 0 0 [ C F C G7 C &.. j. j. j Jeg er med - lem av Je - su Kris - ti Kir - ke av Sis - te Da - gers Hel - li - ge. Jeg? Tekst og musikk: Janice Kapp Perry, f IRI D7 G (Em) Am D7 G & #.. j. j #. vet hvem jeg er. Jeg kjen - ner Guds plan. Jeg vil føl - ge ham i tro. Jeg? # G7 C F E7 Am &. j? #.. w w tror på vår Frel - ser, Je - sus Krist. Jeg vil æ - re hans navn. Jeg vil w. &. j #.. j. ly - de hans ord og gå i hans spor og vit - ne om ham.? b F Fm C D7 [ C G7 F C. Lære og pakter : 8

54 Evangeliet 9

55 Tr o Med overbevisning q = 80 9 D A7 D G & # [ # j j. j. Tro er å vi - te at sol står opp så lys og dag jeg. Tro er å vi - te at jeg har bodd hos Gud før jeg kom? # #. Fsm Bm Em A7 D & # #. j j. j ser. Tro er å vi - te at Her - ren hø - rer hit. Tro er å vi - te at jeg en dag kan? # # Bm7 E7 A7 G & # #..? # # hver en bønn jeg ber. Tro er som et li - te gå til - ba - ke dit. Tro er det å sto - le langsommere # n D Em Bm & # #. n w frø. Vi sår det, og det gror. på vår Gud og Frel - ser kjær.? # # # 0

56 D G Em & # # - j - - j - - U -? # # # Tro er en viss - het dypt i mitt bryst. Ja, Tro - en blir styr - ket ved ly - dig - het. Jeg bredere jeg kan si: Jeg tror. vet at Gud er nær. a tempo Tekst: Beatrice Goff Jackson, f IRI Musikk: Michael Finlinson Moody, f IRI u [ D A7. D [. D & # #.? # # { { w Hebreerbrevet : Alma :8,

57 Hjelp meg, o Fader (Omvendelse) Med overbevisning q = 96 0 Bf Ef Bf [ & bb.. Hjelp meg, o Fa - der, å vil - lig til - gi. Hjelp meg, o Fa - der, å om - ven - de meg,? bb F7 & bb? bb Bf # n. al - le som hand - ler u - rett mot meg. ret - te på feil og gå på din vei. & bb.? bb Dm Ef Bf. Hjelp meg hver dag, Fa - der, jeg ber. [ Ef Bf F7 Bf & bb Hjelp meg å le - ve nær - me - re deg.? bb... Tekst og musikk: Frances K. Taylor, Ny tekst (vers ) 989 IRI Matteus 6: Lukas :; Efeserbrevet :

58 & b Tankefullt q = 60 7 [? b F Am Bf j j j. Hver gang når det har reg - net og regn - bu - en er. Jeg vet at når jeg dø - pes, blir syn - den vas - ket C7 F Am & b. j J der, jeg ser på alt det vak - re på en bort, og jeg kan få til - gi - vel - se, for? b.. Bf C7 Kor F & b. j J jord så ren og skjær. dåp er ri - kets port. Jeg øn - sker å bli? b.. Am Bf C & b. j [ J li - ke ren som jor - den et - ter regn. Jeg? b J F Bf Gm C7 F & b U... J u øn - sker gjø - re godt, så jeg kan bo hos Gud i - gjen. J? b. j. u J Tekst: Nita Dale Milner, f. 9; tilpasset. 989 IRI Musikk: Nita Dale Milner, f IRI Når jeg døpes u. Mosebok 9:8 7 Apostlenes gjerninger :8

59 Dåp ß Í ß Í & bb b 8 & bb b 8 Jevnt q. = J J. Ef Af Ef (Cm) & bb.. b.. & bb b.... Af Ef Bf7 Ef? Ef Bf7 Ef Bf7 & bb b {.... j. j... Je - sus kom og vil - le dø - pes. «Lo - ven den må bli full - byr - det,». Og - så vi må sø - ke vis - dom, p (Fire slag i takten)? bb b {

60 Ef Bf7 Ef Bf7 & bbb i Ju - de - as vak - re land, var hans ord til dø - pe - ren. kraft og styr - ke i hans ord,? bbb Cm Gm Af Ef & bb b.. J.. J. f ble av dø - pe - ren Jo - han - nes In - gen an - nen vei kan fø - re ven - de om og la oss dø - pe,? bb b h.h. Fm Ef Bf7 Ef & bb b { w. v.h. sen - ket ned i Jor - dans vann. frem til Gud i him - me - len. gå i Je - su eg - ne spor.? bb b Tekst: Mabel Jones Gabbott, f IRI Musikk: Crawford Gates, f IRI. Arr. 98, 989 IRI. { Matteus : 6. trosartikkel

61 Den hellige ånd Enkelt q = 6 8 C (Csd) G7 C [ &.. Da Kris - tus var på jord, han sa han vil - le gi Den. Og når vi blir be - kref - tet ved pres - te - døm - mets makt, blir? b # Tekst: Jeanne P. Lawler, f. 9; forandr. 977, 989 IRI Musikk: Jeanne P. Lawler, f IRI F C G7 C &.? hel - lig ånd som hjelp for oss, han skul - le stå oss bi. Og Ån - den der - ved gitt til oss, som Je - sus klart har sagt. Å, b (E7) F B7 Em & # # #.? Ån - den til oss hvis - ker med sin mil - de røst. Han må jeg all - tid lyt - te til den mil - de røst! Da # # b A7 Dm C G7 C & #.? vit - ner om vår Gud og Kris - tus, gle - der og gir trøst. vel - ger jeg det ret - te og vil fø - le Ån - dens trøst. # Johannes :6 6

62 Med glede q = C F C Dm Em C7 &. j.? [. På en her - lig vår - dag un - der jor - den grå der. På en her - lig vår - dag dø - dens bånd ble brutt. Da. På en her - lig vår - dag i en skog så grønn, som På en herlig vårdag b w F G7 C Cm G D7 G7 &.? sov et li - te frø så trygt til so - len ban - ket på. Våkn opp - sto Je - sus, Frel - se - ren, og kom fra gra - ven ut. Våkn svar på bønn fikk Jo - seph se vår Fa - der og hans Sønn. Våkn b # ( n. ). C Cd Dm G7 C A7 &. j. j #. ( n ) b opp, våkn opp, du lil - le frø! Kom opp til her - lig lys! Nå opp, våkn opp, du he - le jord! Se opp til her - lig lys! For opp, våkn opp, du he - le jord, og mot - ta sann - hets lys! Guds? #. w # Dm Dsd Em A7 Dm [ G7 C &. # j # b n ( n ) n w # ( ) ( ) er det dag. Du kraf - ten har, kom opp til her - lig lys! al - le skal få opp - stå nå, se opp til her - lig lys! san - ne ord er nå på jord, her er dets kla - re lys!? # # w Tekst: Virginia Maughan Kammeyer, f IRI Musikk: Crawford Gates, f IRI Alma :8; Lære og pakter 88:7 Matteus 8: 6; Joseph Smith Historie :7 7

63 Følg profeten & bb b Energisk q = 6 Cm Ó? bb b { { Ó n. A - dam var pro - fe - ten. E - nok var pro - fet, for - Fm G G7 & bb b n som kom først til jord. E - den var en ha - ve, ny - de - lig og stor. kyn - te Her - rens ord. Folk i E - noks by ble go - de her på jord.? bb b Cm Fm G7 n n & bb b n n? bb b A - dam tjen - te Her - ren, vand - ret på hans sti. Vi er A - dams av - kom Da de ald - ri len - ger kren - ket Her - rens bud, ble de ført til him - len 8

64 Cm Kor & bb b j j j j i den sis - te tid. for å bo hos Gud. Kom, følg pro - fe - ten, kom, følg pro - fe - ten,? bb b n Fm G7 & bb b j j j j kom, følg pro - fe - ten, si ik - ke nei! Kom, følg pro - fe - ten,? bb b Cm n n Fm G7 Cm & bb b j j j j n kom, følg pro - fe - ten, kom, følg pro - fe - ten. Han vi - ser vei.? bb b. Noah var profet og kalt av Herren Gud. Ingen ville lytte da han ropte ut. Det var helt forgjeves, folk ei til ham kom. Men de angret siden da det ble en flom. U 7. Jonas var profet og ville rømme fra, men han lærte siden gjøre som Gud sa. Gud oss aldri svikter når han ser vår kval, det var det han lærte inne i en hval. u { {. Abraham, profeten, ønsket seg en sønn. Herren sendte Isak som et svar på bønn. Isak fikk så Jakob, kjent som Israel. Sønner, tolv tilsammen, det fikk Jakob selv.. Moses var profeten sendt til Israel, til et lovet land han ledet dem så vel. Folket klaget ofte, det i Skriften står, de i ørk nen vandret om i førti år. 6. Samuel, profeten, valgt mens han var gutt, skulle tjene Herren helt til livets slutt. Og i tabernaklet, mens han bodde der, ropte Herren på ham. Han sa: «Jeg er her.» Tekst og musikk: Duane E. Hiatt, f IRI 8. Daniel, profeten, var en trofast gutt, ble til løver kastet. Det gikk bra til slutt. Engler roet løver, slik at kongen så Daniels store makt fordi han holdt Guds lov. 9. Nå har vi en verden med forvirring stor, bare hør på nytt fra hvert et sted på jord. Vi kan alltid motta støtte på vår vei, følg det Guds profeter sier klart til deg. (Adam) Moses :, 8 9 (Enok) Moses 6:6 8; 7: (Noah). Mosebok 6 8 (Abraham). Mosebok 0 (Moses). Mosebok ;. Mosebok (Samuel) Samuel ; : 0 (Jonas) Jonas (Daniel) Daniel 6 (Idag) Lære og pakter : 7 9

65 Alt gjenopprettet er ß Í ß Í ß Í F? # Majestetisk q = 08 8 & # n w Alt gjen - opp - ret - tet er, vi [ G Bf G & # b n n n n n (#) & # w sann - hets lys ble brakt. For A B & # #? # # # & #. Gud har talt til jord i - gjen, ved pres - te - Am C D E C & # n. ( ) F? # #. n n n # P 60

66 ß Í & #. w w. døm - mets makt. Ad G & #. n. b langsommere? # b b # n. Tekst: Joan D. Campbell, f IRI Musikk: Hal K. Campbell, f IRI. Arr. 989 IRI Joseph Smith Historie :68 7 Gullplatene Takknemlig q = 9 0 C Cd C [ & #.. Gull - pla - te - ne lå len - ge skjult dypt i et bak - ke - hell, inn -. Opp - teg - nel - se - ne ble av Ne - phi ført, en for - dums mann så stor. Nå? # F [ C (F) (E) F G7 C &. til Gud fant en tro - fast mann som vil - le tje - ne ham. skre - vet står i Mor - mons bok hans in - spi - rer - te ord.? #. Tekst: Rose Thomas Graham, Musikk: J. Spencer Cornwall, Arr. 989 IRI Joseph Smith Historie :, 9 6

67 Mormons bok forteller oss Friskt q = 8 9 Em & #? # [. Mor - mons bok for - tel - ler oss så mangt, vår læ - rer sa,. Det var Le - hi med sin slekt som dro fra Øs - ter - land. & #? # vit - ner om et folk som reis - te til A - me - ri - ka. De ble fulgt av man - ge fler som søk - te ly og havn. G & #? # Da de dro fra Øs - ter - land, Gud lo - vet det - te land Mor - mons bok har sagt at vi som brød - re le - ve må. [ Am Em B7 Em & # hvis i tro de mot synd hol - der stand. Da i fred Her - rens folk skal be - stå.? # # Tekst og musikk: Elizabeth Fetzer Bates, f IRI Joseph Smith Historie : 8. trosartikkel 6

68 Valgfrie vers til «Mormons bok forteller oss»:. Alma var ulydig, og han kjempet mot Guds ord. Men en dag en engel kom fra Herren ned til jord. Da falt Alma ned og måtte lære ydmykhet. Mot sin Gud viste han trofasthet.. Glem ei Abinadi som for kongen tappert sto, lenket talte han Guds ord med iver og stor tro. Kongen ville la ham gå om han fornektet Gud, men han var tro mot Gud og hans bud.. Ut blant lamanittene dro Ammon misjonær. Passet kong Lamonis får så mange dager der. Tyver kom, han modig var og reddet kongens flokk. Trofasthet viste han sikkert nok. Valgfrie vers: Nancy K. Daines Carter, f , 989 IRI 6. Helamans to tusen sønner ble kalt ut i krig. Som en hær gikk de mot lamanittene i strid. Jesus ville dem beskytte, ja, det trodde de. Trofasthet viktig er, visste de. 7. Høyt på byens mur sto lamanitten Samuel. «Omvend dere,» var hans ord, «hvis dere leve vil.» Piler kunne ikke skade ham som var Guds mann. Trofast han talte der i det land. (Langsomt og ærbødig) 8. Etter at vår Frelser hadde lidd for deg og meg, oppsto han, forkynte sannhet, viste alle vei. Han velsignet barna med sin store kjærlighet. Mot sin Gud viste de trofasthet. Lett q= F & b? b [. Før - ste Ne - phi, An - nen Ne - phi,. Tred - je Ne - phi, Fjer - de Ne - phi, C7 J J J & b J Ja - kob, E - nos, Ja - rom, Om - ni, Mor - mons ord, Mo - Mor - mon, Et - her og Mo - ro - ni. Les og lær deg? b J n J J j [ C7 F & b J si - ah, Al - ma, He - la - man er med. sann - he - ten fra Mor - mons boks pro - fe - ter.? b j Bøkene i Mormons bok Tekst: Daphne Matthews, f. 97, tilpasset. 978 IRI Musikk: «Ti indianere», tilpasset j F J. Nephi : 8. trosartikkel 6

69 Nephis mot Energisk q = 96 0 & b j? b F Dm C7 F. Vår Gud be - fal - te Ne - phi å hen - te pla - te - ne. Vår Gud be - fal - te Ne - phi: «Bygg båt, kryss sto - re vann.». Vår Gud har gitt oss bud som en hjelp for deg og meg, Fm Df Bfm Fm & b b b b n hos den on - de La - ban. De måt - te ha dem med. Ne - phis eld - re brød - re sa: «Det går ik - ke an.» men jeg kan bli fris - tet og går en an - nen vei.? b b b b b & b b b b n La - man og Le - mu - el vel - dig red - de var. De gjor - de narr og sa: «Du må væ - re rar.» Når jeg er lei meg for - di jeg fei - let har,? b b b b. Bfm C7 6

70 F Dm C7 F & b (n) ( n ) Ne - phi var så mo - dig, det - te var hans svar: Ne - phi var så mo - dig, det - te var hans svar: «Jeg vil vil jeg væ - re mo - dig, det - te er mitt svar: ( )? b(n) (n) n & b U g g u C7. j gå, jeg vil gjø - re det Her - ren har be - falt. Jeg? b Bf F C7 F Bf C7 & b [ vet at Her - ren hjel - per meg, jeg føl - ge vil hans vei. Jeg vil? b F C7 F C7 & b. j gå, jeg vil gjø - re det Her - ren har be - falt. Jeg? b Bf F C7 F Bf C7 F & b U g.. vet at Her - ren hjel - per meg, jeg føl - ge vil hans vei.»? b Tekst og musikk: Bill N. Hansen jr, f. 9, og Lisa T. Hansen, f Wilford N. Hansen jr. og Lisa Tensmeyer Hansen. Sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke.... g u g Kor. Nephi : 7. Nephi 7:8 0. Nephi 8: 6

71 Søk, overvei og be Med følelse q = 9 0 C G F Fm C [ &.?. Jeg li - ker å stu - de - re Skrif - ten, og hver gang jeg det. Så med en bønn jeg le - ser Skrif - ten hver dag til li - vets b F G C G F Fm &.. j gjør, jeg fø - ler Ån - den gir meg dypt i mitt sinn et slutt. Jeg prø - ver å for - stå, vil hol - de Her - rens bud og? C Gm C7 Kor F G7 & b vit - nes - byrd om at den er sann. le - ve slik han vil jeg skal gjø - re.? Tekst: Jaclyn Thomas Milne, f IRI Musikk: Carol Baker Black, f IRI Søk, b C Dm G7 C C7 o - ver - vei og &. b be, det er det - te jeg må gjø - re, da?.. [ F G C Am F G7 C & j j. Ån - den vil vit - ne, og dypt i mitt sinn vil jeg vi - te at Skrif - ten er sann.?. Nephi : Mosiah :6 7 Moroni 0: 66

72 Inderlig q = 6 6 Ef Bf7 Ef & bb b.? bb b & bb b [ Jeg sø - ker Her - ren i un - ge år. Han... Fm Bf7 Ef Ef7 Af Bf7. hjel - per så jeg hans ord for - står. Jeg sø - ker Skrif - ten og? bb b... Bfm C Fm Bf7 & bb b. n.? bb b b. ser ham der og ber til vår Fa - der på mi - ne knær. Jeg... Ef G7 Cm Afm Ef Bf7 & bb b.? bb. b. n.... b sø - ker Her - ren, og se, jeg tror de ord pro - fe - te - ne Ef Ef7 Af Bf7 Bfm C & bb b b. n gir til jord. Jeg vil hol - de bu - de - ne. Han els - ker meg. Jeg vil? bb.. b b.. langsommere Fm Afm [ Ef Bf7 Ef & bb b...? bb b. Jeg søker Herren i unge år b sø - ke Her - ren så han vi - ser vei.... Tekst og musikk: Joanne Bushman Doxey, f IRI Lære og pakter 88:6 Esaias :6; Salme 6:, 67

73 Hold alle budene ß Í ß Í Mildt q = 6 6 & b (Valgfri obligat for fløyte eller sopran*) [ F C7 F Gm & b j j. Hold al - le bu - de - ne, hold al - le bu - de - ne. Da. Vi er Guds kjæ - re barn, vi er Guds kjæ - re barn, og? b & b n C F Dm G7 C7 & b J vil vi få trygg - het, da vil vi få fred. vi må bli prø - vet og vi - se vår tro,? b n ( b ) 68

74 & b b ß Í ß Í F C7 F Bf (Bfm) & b Vi får vel - sig - nel - ser, vi får vel - sig - nel - ser. sto - le på løf - te - ne, sto - le på løf - te - ne.? b & b n U J J F (Bf) G7 F Bf & b n Lytt til pro - fe - ten: Ad - lyd pro - fe - ten:? b n ( ) b Uj (Bd) [ Hold al - le bu - de - ne. Da # n J u J ß Í & b n b F (Dm) G7 C7 F (Bf) F & b n b? b vil vi fø - le trygg - het og fred. *Obligat-stemmen passer også godt til versjonen i Salmer, nr. 89. Tekst og musikk: Barbara A. McConochie, f IRI Obligat: Barbara A. McConochie 989 IRI. Arr. Darwin Wolford 986, 989 Deseret Book Company. Brukt med tillatelse. Sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke. Mosiah : Lære og pakter 9: 69

75 Lær meg å vandre i lys av Guds Sønn Bønnfylt q = 8 00 Valgfri obligat (til. vers) for fløyte eller fiolin & # # v v v ß Í ß Í. (Barn). (Foreldre). (Begge) [ D G D A7 D A & # #.? # # Lær meg å van - dre i lys av Guds Sønn. Lær meg å Kom, kjæ - re barn, la oss sam - men gå frem, fin - ne til - Him - mel - ske Fa - der, vi tak - ker nå deg, kjær - lig du. & # # v v v v A7 D Bm D7 & # #.. sø - ke min Fa - der i bønn. Lær meg å van - dre på ba - ke til him - me - lens hjem. Der i Hans nær - het vi vi - ser oss sann - he - tens vei. Gla - de i hjer - tet vi? # #.... b n 70

Jeg er Guds kjære barn

Jeg er Guds kjære barn Jeg er Guds kjære barn ß Í & Inderlig q = 80 96 Valgfri overstemme (. vers) for stemme eller instrument. J Jeg er Guds kjæ - re barn. Min Fa - der er min venn. Og [ C F (G) C F C &. j..?. Jeg er Guds kjæ

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Hverdagsmesse. Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. Påsketiden

Hverdagsmesse. Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. Påsketiden Hverdagsmesse Bymisonssenteret i Tøyenkirken Påsketiden VI SAMLES A: alle P: prest L: liturg Ingangsproseson med salme Alle reiser seg og blir stående Innledningsord P: Nåde være med dere og fred fra Gud,

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

01129_170_WordofWisdom.qxd 12-14-2011 9:26 Page 1 Visdomsordet Visdomsor

01129_170_WordofWisdom.qxd 12-14-2011 9:26 Page 1 Visdomsordet Visdomsor Visdomsordet Ettersom vår fysiske tilstand påvirker oss åndelig, gir vår himmelske Fader oss bud med henblikk på å forbedre vår fysiske og åndelige helse. Som en del av Jesu Kristi evangeliums gjengivelse,

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

œ œ œ œ œ œ # œ œ # œ œ Œ œ

œ œ œ œ œ œ # œ œ # œ œ Œ œ I denne skønne morgenstund 1 Triumferende q = 88-100 & 3 4 &? I den - ne skøn - ne mor - gen - stund, se, Si - ons I strå - ler fra en him - melsk sann - het split - tes den 3. Den sann - het som til ord

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

og de danser, danser rundt i ring. Men nissefar han truer med sin store skje og kom avsted. For grøten min vil jeg få lov å ha i fred,

og de danser, danser rundt i ring. Men nissefar han truer med sin store skje og kom avsted. For grøten min vil jeg få lov å ha i fred, JULESANGER PÅ LÅVEN SITTER NISSEN På låven sitter nissen med sin julegrøt, så god og søt, så god og søt. Han nikker, og han spiser, og han er så glad, for julegrøten vil han gjerne ha. Men rundt omkring

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

EN BOHEM I BALANSE. Hos Thea og familien får det ikke være for mye av det ene, el ler det and re. Li ke vekt er grunn prin sip pet også i ju len.

EN BOHEM I BALANSE. Hos Thea og familien får det ikke være for mye av det ene, el ler det and re. Li ke vekt er grunn prin sip pet også i ju len. BO LIG EN BOHEM I BALANSE Hos Thea og familien får det ikke være for mye av det ene, el ler det and re. Li ke vekt er grunn prin sip pet også i ju len. TEKST: ELIN SCOTT STYLING: TONE KRO KEN FOTO: YVON

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK AV PROFESSOR DR. MED. PER FUGELLI I Ot ta wa-char te ret om hel se frem men de ar beid he ter det: «Health is created and lived by peop le with in the set tings of their everyday life; where they learn,

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

C3542 DEMO. Trond H. F. Kverno. ...idag er Herrens time.. Fire satser. for blandet kor (SATB/SAB)

C3542 DEMO. Trond H. F. Kverno. ...idag er Herrens time.. Fire satser. for blandet kor (SATB/SAB) C542 Trod H Kvero idag er Herres time ire satser or bladet kor (SATBSAB) Ihold: 1 Salme 9 2 2 Ha vekket hugere (tekst: Eyvid Skeie) 6 Sorgsalme (tekst : Edvard Hoem) 8 4 Natthimmele (tekst: Erik Gusta

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER 32 PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER RAGN HILD SIL KO SET før s te ama nu en sis dr.oecon, In sti tutt for mar keds fø ring, Han dels høy sko len BI PRIS OG BESLUTNINGER I BEDRIFTER Pris har til dels

Detaljer

TRO PÅ GUD. for piker. «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3

TRO PÅ GUD. for piker. «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3 TRO PÅ GUD for piker «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3 Jeg heter JEG ER ET GUDS BARN Jeg vet at min himmelske Fader elsker meg, og jeg elsker ham.

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

Se Himlens Stjerner. Året Rundt. En musikalsk reise. med Elgene

Se Himlens Stjerner. Året Rundt. En musikalsk reise. med Elgene En musikalsk reise Året Rundt med Elgene Vokal/instrumental Janitsjar - grad 2,5 +kor og lufttriangel Se Himlens Stjerner Komp: Lage Thune Myrberget Tekst: ry ornberg Olsen/ Lorang Brendløkken rr: Jarle.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også.

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også. 120 og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden Gud, takk for musikk, sang og toner! Når en sang, et musikkstykke eller en melodi griper meg, så er jeg - vips - rett inn i evigheten,

Detaljer

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham.

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham. *JOHANNES 13: 1-17 *1 Det var før påskehøytiden. Jesus visste nå at timen Hans var kommet, da Han skulle gå bort fra denne verden til sin Far. Som Han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

PDF created with pdffactory Pro trial version Jesus krever alt 57

PDF created with pdffactory Pro trial version  Jesus krever alt 57 Kjære dere, Ny uke og nye utfordringer. Mange er glade i teksten om Herren som kaller Samuel, og har sikkert sanger som de tenker er gode til denne teksten. Vanskeligere er det kanskje å finnet tekster

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet menneskesyn livsvirkelighet trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet INNI EN FISK Jona er sur, han er inni

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

Sjørøverne kommer. (Terje Formoe) 2. Vi seiler over alle hav og ankret opp i natt. Refreng: Hiv o hoi!

Sjørøverne kommer. (Terje Formoe) 2. Vi seiler over alle hav og ankret opp i natt. Refreng: Hiv o hoi! Sjørøverne kommer 1. Vi reis - te fra Ka - ri - bi - en og ank - ret opp i hørt et gam -melt ryk - te om en m helt fan - tas - tisk skatt. m natt. Vi har Kap-tein m er en far -lig mann. Nå kan jeg luk

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26)

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) barnesiden Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) Bokstavene ble litt blandet. Her kan du skrive det riktig............... så kan du fargelegge bildet. I Bibelen finnes

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie.

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie. UTGITT AV NORSK JOURNALISTLAG 14 2012 21. SEPTEMBER 96. ÅRGANG B-blad Talsmann Geir Strand hjalp Sigrids familie. FOTO: martin huseby jensen Side 6-10 QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen Geir

Detaljer

C 3342. Erik Hillestad, tekst Karoline Krüger, musikk Øyvind Kristiansen, arrangør. Rammet av Kjærlighet, Jakobmesse IV PARTITUR

C 3342. Erik Hillestad, tekst Karoline Krüger, musikk Øyvind Kristiansen, arrangør. Rammet av Kjærlighet, Jakobmesse IV PARTITUR C 3342 Erik Hillestad, tekst Karoline Krüger, musikk Øyvind Kristiansen, arrangør Rammet av Kærlighet, akomesse IV PARTITR CANTANDO MSIKKFORLAG AS WWWMSIKKFORLAGETNO Score 3 min Tårnmusikk 4 4 INTRO piano

Detaljer

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge Å lytte til Guds stemme Kristin L. Berge 1 Teste ordet Du skal teste det du hører opp mot dette: 1. Er det i tråd med bibelen? 2. Kjenner du fred for det? Rom. 8:16 3. Test det opp mot andre? 4. Gir det

Detaljer

TEKSTER TIL DE ULIKE TABLÅENE I BRAGERNES JULEKRYBBE ENGELEN GABRIEL BESØKER MARIA

TEKSTER TIL DE ULIKE TABLÅENE I BRAGERNES JULEKRYBBE ENGELEN GABRIEL BESØKER MARIA TEKSTER TIL DE ULIKE TABLÅENE I BRAGERNES JULEKRYBBE Vandringen rundt krybben begynner i det sydøstre hjørnet og går kronologisk med klokken. God vandring! ENGELEN GABRIEL BESØKER MARIA 26 Men da Elisabet

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

GJENGIVELSEN AV JESU KRISTI EVANGELIUM

GJENGIVELSEN AV JESU KRISTI EVANGELIUM GJENGIVELSEN AV JESU KRISTI EVANGELIUM GUD ER DIN KJÆRLIGE HIMMELSKE FADER Gud er din Fader i himmelen. Han kjenner deg personlig og elsker deg høyere enn du kan fatte. Han ønsker at du skal være lykkelig

Detaljer

VEILEDNING I PROGRAMMET FOR GRUNNLEGGENDE ENHETER

VEILEDNING I PROGRAMMET FOR GRUNNLEGGENDE ENHETER VEILEDNING I PROGRAMMET FOR GRUNNLEGGENDE ENHETER Innhold Introduksjon til programmet for grunnleggende enheter 2 Fem elementer i programmet for grunnleggende enheter 3 1. Organisasjon 3 2. Møtesteder

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der Forord Det er i år 100 år si den Den nor ske Dom mer for en ing ble stif tet. Stif tel sen fant sted 4. mai 1912 på et møte der det del tok 24 domme re. De nær me re om sten dig he ter om kring stif tel

Detaljer

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne...

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne... Innhold 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13 Læring med forståelse... 13 Nærkontakt med liv... 14 Varierte arbeidsmåter i biologi... 15 Forskerspiren og utforskende arbeidsmåter...

Detaljer

Da ver den ras te sam men

Da ver den ras te sam men 1940 1945 Be ret nin ger om krigsbarndom Da ver den ras te sam men 21 25 På min ni års dag ble far tatt av na zis te ne som gis sel for min bror. Med ham for svant den tryg ge vok sen ver de nen. Mor lev

Detaljer

Syng om en by. Syng imot sky. Jessheimsangen. T: Sverre Kragset Arr: Tove Kragset KRAGSET FORLAG

Syng om en by. Syng imot sky. Jessheimsangen. T: Sverre Kragset Arr: Tove Kragset KRAGSET FORLAG Syng om en by. Syng imot sky Jessheimsangen T: Sverre Kragset M: Tove Kragset Arr: Tove Kragset KRAGST FORLAG Tove Kragset Jessheimsangen Inspirert av melodien og det ytre milø i og rundt Jessheim, ønsket

Detaljer

Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapitlet.

Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapitlet. Jesu navnedag/ 1. nyttårsdag 2017 Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapitlet. Da åtte dager var gått og han skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus, det som engelen

Detaljer

Som barn i ditt hus. Du har lovet å være tilstede For å dele vår sorg og vår glede Gi oss vilje og mot til å leve Herre, som barn i ditt hus

Som barn i ditt hus. Du har lovet å være tilstede For å dele vår sorg og vår glede Gi oss vilje og mot til å leve Herre, som barn i ditt hus Som barn i ditt hus Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted Der vi kan søke ditt ansikt og du gir oss av din fred Så møtes vi her i din store faderfavn Du lar oss juble og glede oss når vi er samlet

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringer Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal hvor de tre hovedpersonene

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

GUDS JOMFRUFØDTE SØNN.

GUDS JOMFRUFØDTE SØNN. JESU LIV OG VANDRING. OG SE DU SKAL BLI FRUKTSOMMELIG OG FØDE EN SØNN OG DU SKAL KALLE HAM JESUS. Luk.1/31 FOR HAN SKAL FRELSE SITT FOLK FRA DERES SYNDER. Matt.1/21. Denne beskjeden fikk Maria fra engelen

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud)

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud) Kormesse 2010 med dansk tekst or a aella kor erner Larsen 2010 Kyrie Eleison (Herre orbarm ) Gloria (Ære være Gud) Credo (i tro, vi alle tro å Gud) antus (Hellig er Herren) eneditus (elsignet være han,

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25 Innhold Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17 Av Olav Slet vold og Ha rald A. Ny gaard Le ve al der... 17 Ge ne relt om teo ri er for ald ring... 17 Ald rings teo ri er... 18 Livs l pet som per spek tiv

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta Et bibelvers for hver dag i denne nissen her. Noen dager er det den ekstra lapp med en gave. Da kommer det en overraskelse Skriv ut side 2 og 3 med

Detaljer