Bergprekenen. Et ressurshefte. Randesund misjonskirke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergprekenen. Et ressurshefte. Randesund misjonskirke"

Transkript

1 Bergprekenen Et ressurshefte Randesund misjonskirke

2 Bergprekenen: Et ressurshefte Randesund misjonsmenighet, 2011

3 Innledning Bergprekenen i Matteusevangeliet kapittel 5-7, er den mest kjente av alle taler Jesus holdt. Flere av avsnittene i denne talen er blant de mest siterte i hele Bibelen. Det er for eksempel her vi finner Fadervår og den gylne regel. Vi tror at den visdom som finnes i denne talen gjelder for alle mennesker, til alle tider, på alle steder og også for deg! Randesund misjonskirke vil i en periode ha fokus på tekster fra Bergprekenen i sine gudstjenester. Dette ressurshefte er ment å skulle fungere som en oppmuntring og hjelp til personlig bibellesning i den samme perioden. Hefte kan også gjerne brukes som et utgangspunkt for samtale i de forskjellige gruppefellesskap i menigheten. Andaktene i dette hefte er skrevet av mange forskjellige mennesker som har en tilknytning til Randesund misjonskirke. En ekstra takk går derfor til alle bidragsyterne! Skrifthenvisningene er fra oversettelsene til Det Norske Bibelselskap (1978/2005). Vi håper du vil ha glede av dette ressurshefte! Med vennlig hilsen Stein Bjørkholt pastor, Randesund misjonskirke

4 Tips til deg som bruker hefte: Legg gjerne opp andaktsstunden på følgende vis (tar ca. 15 minutter): 1. Les skriftstavsnittet fra Bergprekenen (1-2 minutter). 2. Les andakten i heftet (2-3 minutter). 3. Refleksjon og ettertanke (2-3 minutter). Spør deg selv: Hvordan kan det jeg har lest få prege meg? 4. Bønn (5-10 minutter). Setter du av en time kan du bruke følgende mal med utgangspunkt i Fadervår (bruk 7-10 minutter på hvert av punktene): 7. Bekjenne troen "For riket er ditt og makten og æren i evighet." 1. Tilbedelse "Vår Far i himmelen! La ditt navn helliges." 6. Bønn om beskyttelse "la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde." 2. Forbønn "La riket ditt komme. La viljen din skje..." 5. Tilgi / be for andre " slik også vi tilgir våre skyldnere." 3. Les i Bibelen og i andaktshefte "Gi oss i dag vårt daglige brød," 4. Bekjenne synd " og tilgi oss vår skyld,"

5 Matt 5,1-12 Å sette seg ned med Jesus I innledningen til Bergprekenen leser vi følgende: Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham. Han tok til orde og lærte dem: Matt 5,1-2 Forfatteren John Shea skriver om dette: Hva ser Jesus når han ser en folkemengde? Å se er en fysisk handling, så lenge det dreier seg om å legge merke til ytre framtoning, de sidene ved oss mennesker som er tilgjengelige for våre sanser. Folkemengden består slik sett av menn og kvinner, høye og lave, tynne og tykke, osv. Å se er også en mental handling, så lenge det dreier seg om å betrakte mennesker slik sinnet gjør. Som oftest bruker sinnet sosiale kategorier. Slik sett består folkemengden av rike og fattige, jøder og hedninger, frie og slaver, osv. Å se er også en åndelig handling, så lenge en er oppmerksom på den åndelige siden ved mennesker. Sjelens øye ser mennesker i deres relasjon til den Guddommelige kilden og i relasjon til hele skaperverket.svaret på spørsmålet Shea stiller er at Jesus ser den enkelte av oss, og han ser oss på alle disse tre måtene; fysisk, mentalt og åndelig. Han ser vår ytre framtoning, vårt sosiale liv og vårt indre menneske. Han ser hele vårt liv. Og først og fremst betrakter han oss i relasjon til ham selv, den Guddommelige kilden. Vi leser at Jesus satte seg, og at disiplene samlet seg om ham. Deretter tok han til orde og lærte dem. Bergprekenen er en invitasjon til alle Jesu disipler, til å sette seg ned sammen med ham for å få del i hans undervisning. Med dette lille ressurshefte ønsker vi å understreke viktigheten av å ta imot denne invitasjonen. De første disiplene var slått av undring over Jesu lære, Matt 7,28. Det skulle ikke forundre meg om du vil oppleve noe lignende i møte med Bergprekenen. Jesu tale er ikke overfladisk. Den går på dypet, og berører hele vårt liv. Om du lytter, og lar deg utfordre av den, vil du sikkert kjenne deg både fattig i ånden og sorgfull over egne holdninger. Du vil bli ydmyk og begynne å søke Guds rettferdighet. Og om du gjør det, vil du oppleve å få barmhjertighet, et rent hjerte og en invitasjon til å være Guds barn. Denne verden vil neppe applaudere det, men stor er den lønn du da får himmelen. Himmelriket er ditt! Det er salig, det! Og sann lykke! Stein Bjørkholt

6 Matt 5,13-16 Jordens salt og verdens lys Vi som er kristne har en enorm oppgave i verden! Jesus kaller oss nemlig til å være jordens salt og verdens lys. Disse andaktsordene skrives i Colombia, og her er det i alle fall ikke vanskelig å se behovet for Verdens Lys midt i all menneskelig nød og mørke. Men er det ikke slik på alle steder, og i alle familier, på alle arbeidsplasser og i alle relasjoner, at det trengs en himmelsk smakstilsetning i ny og ne? Så hvordan kan vi da gjøre en forskjell som salt og lys? Bare ved å ta vare på vårt særpreg som Guds folk og ikke svikte vårt kall til å gjøre Guds vilje. Heldigvis handler ikke dette om at vi tar oss sammen og strever i egen kraft. Det er nemlig i kraft av å tilhøre Jesus vi er salt og lys i verden! Paulus er inne på noe av det samme når han skriver at vi har denne skatten i leirkar, for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv 2 Kor 4,7. Så da gjelder det for en Jesu disippel bare å være det han er! Og når vi lever etter Guds gode vilje som lysbærere i verden (Fil 2,15) skaper vi ikke beundring for oss selv, men hjelper mennesker rundt oss som lever i mørket (jfr. Matt 4,16) til å se og prise vår Far i himmelen! Gordon Valen

7 Matt 5,17-20 Vår rettferdighet Dette tekstavsnittet i Bergprekenen avslutter med et utsagn fra Jesus et utsagn som for seg selv ikke levner oss, verken deg eller meg mye håp. En rettferdighet som overgår fariseernes det vil i hvert fall aldri jeg kunne oppnå. Fariseerne blir ofte fremstilt i et dårlig lys, men: at de var drevet av en sterk overgivelse og et brennende ønske om å leve etter Guds vilje, sterkere enn den jeg kan produsere, det er ganske sikkert. Går vi bakover i teksten kommer det et utsagn til som ikke gjør situasjonen noe særlig bedre, den som opphever et eneste av disse minste budene Har jeg forbrutt meg mot Guds bud? Har du? Så er det avsnittets 3 utsagn det første og det snur opp ned på alt. Jesus kom til jord, ble menneske, en av oss, og han gjorde ikke det for å fortelle oss at vi ikke strekker til det vet jo en hver med en smule selvinnsikt. Heller ikke kom han for å sette budet til side og si: Lev som du vil. Han forkynte ingen kardemommelov. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle, forkynner han, og på korset roper han ut det er fullbrakt. Nå, i kraften av hans oppstandelse kan hans rettferdighet i meg langt overgå fariseeres. Nå, i kraften av hans oppstandelse kan vi være blant de som holder budene og lærer andre å følge dem. Nå, i kraften av hans oppstandelse kan jeg leve, leve på grunnlag av hans oppfyllelse av hele loven. Leve, fordi han lever i meg og gjennom meg. Øyvind Skjegstad

8 Matt 5,21-26 Et nytt hjerte med nye evner Det slår meg at teksten her handler om to ting; Mitt hjertes tilstand og tilgivelse. Jeg må ærlig innrømme at i min menneskelige natur er det ikke naturlig for meg å skulle tilgi, særlig når det som oppleves rettferdig er at jeg blir bedt om tilgivelse. Mitt hjerte er grobunn for både godhet og ondskap, så jeg spør meg selv om hvordan det står til med hjertet mitt, i hvilken tilstand er det? Er jeg i stand til å tilgi under alle omstendigheter, er jeg villig til å tilgi gang på gang? Skap et rent hjerte i meg, Gud, og forny en stødig ånd i mitt indre er Davids bønn til Gud i Sal 51,12. For Herren ser ikke slik menneske ser. For menneske ser på det ytre, men Herren ser til hjertet. 1Sam 16,7 Gud er hjertespesialisten over alle spesialister. Han forakter ikke et sønderknust hjerte. Han står det nært! (Sal 52,19 og Jes 57,15) I sin natur er Gud tilgivende. Ved at Han får skape et nytt og rent hjerte i meg vil han gi meg evnen til å tilgi. Han vil også gi meg evnen til å stå i mot min syndige natur og oppleve friheten av å kunne velge rett, selv om mitt kjødelige jeg vil noe annet. Vær gode mot hverandre, vær barmhjertige og tilgi hverandre slik som Gud har tilgitt dere i Kristus. Ef 4,32 Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut i fra det. Ordsp 4,23 Når Gud får råde i mitt indre blir mitt hjerte grobunn for godhet, tilgivelse, velsignelse og best av alt LIV! Jeg må i ydmykhet bekjenne min avhengighet av Jesus. I Ham er jeg blitt rettferdiggjort, født på ny, en ny skapning, og jeg har fått evnen til å elske og å tilgi min neste. Gud har skapt et nytt hjerte i meg og en ny ånd i mitt indre (Esek 36,26). Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. (Gal 2,20) La deg hver dag fornye i ånd, tanke og sinn, la han fylle deg med sin Hellige Ånd og la Han skape et nytt og rent hjerte i deg etter hans gode vilje! Anita Duran

9 Matt 5,27-32 Godt nytt for fraskilte og gjengiftede Avsnittet har tre budskap: 1. Ekteskapet skal ikke brytes fordi det er innstiftet av Gud, v Hjertets indre og urene motiv settes på linje med ekteskapsbrudd, v.28ff 3. Ved ekteskapsbrudd er det viktig at ansvaret plasseres, v.31f Vi vil fokusere på det siste: Moses åpnet muligheten for skilsmissebrev. Det gav mannen frihet, men Jesus justerer denne forståelsen. Hovedsetningen lyder: Den som skiller seg fra sin hustru han blir skyld i at det begås ekteskapsbrudd med henne. Jesus sier altså at den som skriver skilsmissebrevet er årsak til og bærer ansvaret for at det begås ekteskapsbrudd med den fraskilte kvinnen, underforstått, når hun gifter seg på nytt. Først ved nytt ekteskap skjer selve bruddet. Separasjon og skilsmisse er et oppbrudd, men ektepakten brytes først når tredje part kommer inn i bildet. Derfor føyer Jesus til i v.32: den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet. Den opprinnelige ektemann bærer altså skyld og ansvar for det ekteskapsbrudd som skjer når den fraskilte kvinnen søker seg ny mann. Det er ett unntak (unntaksklausulen): Den står som en innskutt bisetning, av noen annen grunn enn hor. Unntaket er utroskap. Hvis kvinnen var utro, var mannen uten ansvar for ekteskapsbruddet, selv om han tok ut skilsmissen. Bruddet fant da sted ved utroskapen. Ansvaret bæres av den part som var utro. Dette betyr ikke at utroskap fordrer skilsmisse, bare at ansvaret for den eventuelle skilsmisse er plassert. Enda et budskap er underforstått: Alle brudd på Guds vilje kan tilgis. Når man ber om det. Det er godt nytt for alle fraskilte og gjengiftede. Men dette siste er også godt nytt for alle enslige og alle gifte som ikke er skilt. Bjørn Øyvind Fjeld

10 Matt 5,33-37 Ed og ærlighet Det er vel ikke så vanlig at vi må forsterke våre ord og løfter med å avlegge ed, eller sverge. Vi kjenner det imidlertid igjen fra rettssalen, der vitner må avlegge ed på at de snakker sant. I min ungdom følte jeg noen ganger behov for virkelig å ta i og understreke at jeg snakket sant. Da dukket det opp uttrykk som skulle forsterke ordene. En ed er en forsterkning, noe som skal gjøre det vi sier mer troverdig. Jesus sier altså at dette skal være unødvendig. La et ja være ja, og et nei være nei. Så enkelt og så krevende. Det du sier skal være til å stole på. For meg løfter han her fram menneskets verdi. Vi trenger ikke noe annet som referanse. Det skal heller ikke være slik at det vi sier til vanlig er mindre troverdig enn de løfter som vi gir under ed. Vær du sann, pålitelig og troverdig i alt det du sier og gjør. Når jeg begynte å jobbe med denne teksten ble jeg ydmyk. Nettopp denne utfordringen er også min. Jeg har lett for å si ja for å love noe. Det er fint med ja-mennesker, men noen ganger er et ja lite gjennomtenkt og derved urealistisk. Det gjør noe med vårt forhold til omgivelsene når vi lover og ikke holder. Hvordan blir vi oppfattet neste gang dersom det ligger uoppklarte og uoppfylte løfter mellom oss? La ditt ja være ja og ditt nei være nei. Gunnar A. Nordby

11 Matt 5,38-42 Å gjengjelde ondt med godt Jeg tror Jesus med disse ordene ønsker å lære oss noe om hvordan vi skal møte mennesker i vanskelige situasjoner. Når vi opplever å bli offer for personlige krenkelser og urettferdighet fra våre medmennesker sier Jesus at vi skal avstå fra hevn og gjengjeldelse. Jesus insisterer på at vi skal møte ondt med godt. Paulus forteller oss i Rom 12,21: La deg ikke overvinne av det onde men overvinn det onde med det gode. Ved å vise barmhjertighet og godhet overfor våre fiender kan det onde overvinnes. La oss heller, ved Guds nåde og hjelp, ha vår glede i å overraske med kjærlighet også i vanskelige situasjoner. I Salomos Ordspråk leser vi: Er din fiende sulten, så la ham få mat, er han tørst, så gi ham vann. Da samler du glødende kull på hans hode, og Herren vil lønne deg for det. Ordsp 25,21 Vi kan be om at vi, ved Guds nåde, får styrke til å møte våre motstandere med kjærlighet. Svein-Tore Råmunddal

12 Matt 5,43-48 Elsk deres fiender! Å gi aksept og betingelsesløs kjærlighet til de som står meg nær har vært en oppnåelig prosess. Den store utfordringen er å gi aksept og betingelsesløs kjærlighet til de som er mot meg, eller uvennlige med meg. Det har vært en prosess jeg har ønsket å unngå hele tiden. Jeg husker en gang jeg ba til Jesus: Ta meg til et annet nivå i min kristne tro. Jeg vil lære mer fra deg. Husk at jeg er ditt barn! Jeg visste selvfølgelig ikke hvordan Gud ville svare min bønn. En uke senere fikk jeg svaret fra Gud på veldig radikal og hyggelig måte: Det oppstod en stor diskusjon mellom en kollega og meg på jobb. Jeg var så sinna på han at jeg ville ikke snakke med han, og helst ikke se han igjen heller. Plutselig glemte jeg helt at jeg var et Guds barn, og i tillegg leder i en menighet. Etter en time hadde vi en lang samtale og vi tilgav hverandre, selv om det ikke var lett for meg å gjøre det. Samme dag ble jeg i mitt indre menneske minnet om min bønn: Jesus, jeg vil lære mer fra deg, ta meg til et annet nivå i min kristne tro. Denne opplevelsen lærte meg å akseptere og å gi betingelsesløs kjærlighet til de som ikke gjør ting på samme måte som meg, til de som ikke tenker likt som meg, til de som er uvennlige med meg og til de som er mot meg. Utfordringen ved å akseptere folk som er uvennlige med deg og som er mot deg kan være en daglig og konstant opplevelse. Guds natur er kjærlighet. Han har et perfekt sinn, med perfekt visdom. Han er suveren. Hans makt og autoritet overgår vår forståelse. I visdom og kjærlighet gir Han regn både til rettferdige og til urettferdige. Han gjør ikke forskjell på folk. Å være glad i mennesker som er mot oss og som er uvennlig med oss er vanskelig, men ikke umulig. Lukas 6,40 sier: En lærling står ikke over sin mester, men når han er utlært, blir han som sin mester (les: JESUS). KONKLUSJONEN står i Matt 5,48: Vær da fullkomne slik deres himmelske Far er fullkommen. Med andre ord: Vær best tenkelig i dine intensjoner mot andre, slik som Jesus er glad i deg. Clemente Duran

13 Matt 6,1-4 Om gaver og gode gjerninger Teksten i Matt 6,1-4 handler om å gi til de fattige og å gjøre gode gjerninger. Det er helt tydelig at vi skal gi og hjelpe andre siden det ikke står hvis dere gir eller gjør gode handlinger, men når Dessverre kan det meste bli galt, til og med noe så bra som gaver og gode gjerninger. Jesus advarer oss mot feil holdninger og motiver når vi gir. Vi skal gi med glede og raushet, men ikke for å få ære og berømmelse. Dersom du bruker dine gode gjerninger for å skaffe deg menneskers beundring, kommer du helt sikkert til å få det. Men det er også alt du kommer til å få. Og dessverre mister du den belønningen bare Gud kan gi deg. Jeg tror Vår Herres tanke var at vi mennesker skulle leve i et åndelig økosystem der alle gir og får. Noen ganger trenger jeg at noen gir til meg, andre ganger får jeg lov til å gi. Gud ser det hele og kjenner alle. Og på en eller annen måte vil Han både sørge for oss og velsigne oss. Din og min gave er en del av den velsignelsen. Kristin Pedersen

14 Matt 6,5-8 Gå inn i ditt rom ditt stille rom Jesus tar her helt avstand fra dem som stiller seg opp på gatehjørner og i synagoger bare for å vise at de ber. Gå inn i ditt rom, lukk din dør, be til din Far som er i det skjulte, og han vil lønne deg. Vi skal gjøre dette sier han. Jeg har mitt rom med en liten bønnekrakk i mitt hjem. Der kan jeg be med og uten ord. Der er det bare Jesus og meg, jeg en bønn i meg selv, og han vet hva jeg trenger. I mitt stille rom opplever jeg spor av Jesu herlighet, men det er også der jeg kjemper min kamp. Alt kan synes så stengt, og jeg må slåss mot mørket. I et ærlig menneskes lønnkammer er Gud, enten han sees eller ikke. Mørket kan skjule han for deg, men det kan ikke ta han bort, han blir alltid hos deg. Noen ganger trengs vilje og struktur for å få plass til stillhet. Skal jeg gjøre enda mer? tenker du kanskje. Det fine med å gå inn i ditt rom og lukke din dør er at der slipper du å gjøre. Der får du lov til bare å være. Da blir ordet skal, ikke et ord med krav, men det gir hvile, berikelse og velsignelse for ditt liv. Stillhetens rom er et godt sted å være, og et godt sted å lære. Stillhetens frukt er bønn, bønnens frukt er tro, troens frukt er kjærlighet, kjærlighetens frukt er å tjene, frukten av å tjene er fred! (Mor Theresa) Ingeborg Liodden

15 Matt 6,9-13 Å vende seg til Gud i bønn Det er flere som har ment at Bergprekenen i bunn og grunn er en undervisning om det kristne livet. Om det er tilfelle er det antagelig ikke tilfeldig at Fadervår er plassert i midten. Bønnen er det mest sentrale i vår relasjon med Gud. Det er kristenlivets åndedrett. Hva innebærer det å vende seg til Gud i bønn? Den bønnen Jesus lærte oss begynner med at vi vender oss til Gud som Far. Vi kommer fram for Gud, ikke bare som vanlige mennesker, ikke bare som en del av hans skaperverk, men som hans barn. Vi kommer ikke først og fremst som syndige mennesker (selv om vi er det også), men vi kommer som sønner og døtre av Gud. Dette er familiebusiness! Videre i bønnen er det tydelig hvem fokus er på innledningsvis: La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje Dette er bønner som ikke gjør oss mer selviske, men hjelper oss til å se ting i fra Guds perspektiv. Det er hans interesser det dreier seg om først! Selv om disse bønnene er i Guds interesse er de til syvende og sist også i vår interesse. Det er bønner som dekker de mest grunnleggende ting, områder i livet vårt som til og med er viktigere enn vårt daglige brød. Det handler om alt det Gud har skapt oss til: å tilbe han - ved å helligholde hans navn, å tilhøre han - ved å søke hans rike, og å tjene han - ved å gjøre hans vilje. Til slutt fokuserer bønnen på våre følte og erfarte behov. Disse bønnene er heller ikke selviske. Ikke noe sted heter det jeg, men det heter oss : Gi oss, tilgi oss, la oss, frels oss Bønnene har fokus på allmennmenneskelige behov. Det dreier seg om alt det som er nødvendig for livets opphold, og det er bønner om tilgivelse og beskyttelse noe vi alle er i behov av, hele tiden! Og hvordan blir alle våre, og alle andres behov dekket? Jo, ved at vi vender oss til Gud i bønn! Han er vår Far, som gir gode gaver til oss når vi ber ham om det (Matt 7,11). Stein Bjørkholt

16 Matt 6,14-15 Tilgivelse Å være et frelst menneske er å leve under Guds tilgivelse. Det er himmelropende sjenerøst fra Guds side at han tilgir meg min syndige selvsentrerthet og åpner sitt nådefellesskap for meg. Hans overveldende godhet og tilgivelse mot syndere er bakgrunn for alt Bibelen sier om tilgivelse mennesker imellom. Den som får tilgitt mye, elsker også mye, sier Jesus (Luk 7,47). I Bergprekenen forventes det at de som selv har mottatt tilgivelse også skal vise det samme tilgivende sinnelaget overfor andre mennesker (Matt 18,21-35). Jo mer jeg ser alvoret av egne synder, desto rausere blir mitt hjerte i forhold til mennesker som gjør meg urett. Det er likevel forskjell på urette handlinger. Noen mennesker kjemper et helt liv med ettervirkningene av urette gjerninger som ble begått mot dem som barn. Skal de uten videre tilgi dem som har ødelagt livene deres? Tilgivelse er ikke å late som noe ikke har skjedd, eller skyve urett under teppet. Tvert om er Bibelen svært klar på at Gud bare opererer i sannheten og i det åpne livet i lyset. Men tilgivelse er å frasi seg retten til gjengjeld, kravet om å bære på nag og bitterhet på grunn av urett som er begått mot en. Dette er lett å si og langt vanskeligere å gjennomføre for dem som daglig bærer på følgene av uretten. Tilgivelsesprosessen kan derfor være stadig å legge sinne og uvilje mot et medmenneske hos Herren slik at hatet og bitterheten ikke skal slå rot og ødelegge livet (Hebr 12,15). Ingrid Eskilt

17 Matt 6, 6-18 Faste De fleste av oss har smakt fastelavnsboller. Blant mange kristne er det likevel liten kunnskap om faste, og langt mindre erfaring. Det at mennesker frivillig avstår fra å ta til seg mat forbindes nok oftest med muslimer og deres markering av Ramadan. Ser vi på historien oppdager vi at faste alltid har vært praktisert av Guds folk. Alle jøder var pålagt å faste på den årlige forsoningsdagen, og for mange av dem var det vanlig å faste hver uke. Praksisen ble videreført av de første kristne. Senere i kirkehistorien leser vi at Luther, Calvin og andre fastet. Det sies om John Wesley (metodistkirkens grunnlegger) at han ikke ønsket å ordinere noe menneske som ikke ville love å faste minst to dager i uken til klokken fire på ettermiddagen. Jesus tar det for gitt at hans etterfølgere kommer til å faste. Derfor sier han, Når dere faster I denne forbindelse kommer han både med en advarsel og et råd: Vi skal ikke gjøre som hyklerne. Antagelig sikter han her til fariseerne. De hadde for vane å faste to dager i uken. De gjorde det fortrinnsvis på mandager og torsdager ettersom det var markedsdager, og da ville deres religiøse øvelse bli iakttatt av flest mulig. Jesus advarer oss og sier at slik skal vi ikke gjøre det. De får det de er ute etter, nemlig menneskers oppmerksomhet - men de får heller ikke mer. Derimot skal vi salve hodet og vaske ansiktet. Poenget med fasten er ikke at vi skal demonstrere for omgivelsene hvor prektige vi er. Vi skal snarere skjule det for verden, og la det være en innvielse innfor Gud. Ved å trekke oss tilbake fra begivenhetenes sentrum, skal vi gjennom fasten erklære vår totale avhengighet av Gud. Å avstå fra mat under en kortere eller lengre periode er å bekjenne, slik Jesus gjorde i forbindelse med en av sine fasteperioder: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn Matt 4,4 Er det lenge siden du har trukket deg tilbake i bønn og faste? Eller kanskje du aldri har gjort det før? Hva om du gjorde et forsøk en av de nærmeste dagene, f.eks. fram til klokken fire? Han som er i det skjulte, og ser i det skjulte, vil lønne deg! Stein Bjørkholt

18 Matt 6,19-24 Det udelte hjerte Det er nok flere enn meg som synes dette er en vanskelig tekst, da den utfordrer meg på det dypeste. Er mitt hjerte udelt? Eller rir jeg to hester? Like utfordrende er det å lese i Markus 10 der Jesus ser seg rundt i kretsen av tilhørere og sier: Hvor vanskelig det blir for dem som eier mye, å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Mark 10,23-25 Det er tydelig på disiplenes reaksjon at Jesus ikke spøker. De ser på hverandre og spør: Hvem kan da bli frelst? Mark 10,26 Samme hvordan vi snur eller vender på det er vi blant verdens desidert rikeste. Jesus sier at jeg ikke skal samle skatter på jorden, og jeg føler meg truffet. Skyldig! Han ber meg heller bruke penger og mine ressurser på det som har evighetsverdi. Dette må være en rettesnor for mine prioriteringer. Derfor gir jeg med glede av mine midler og tid til menigheten som jeg tydelig ser samler skatter i himmelen og som deler med dem som lider nød. La oss være rause og gi av hva vi har, for det er nøkkelen til å redde våre hjerter. For der skatten din er, vil også ditt hjerte være. Vi kan ikke tjene både Gud og mammon. Vi har også en raus Gud som tilgir oss det vi ikke får til. Han gir oss en ny sjanse. Grip den. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er etter Guds vilje. Hebr 13,16 Ørjan Bredvei

19 Matt 6,25-34 Vær ikke bekymret! I tillegg til alle andre bekymringer vi har, så får vi nå også den bekymringen at vi ikke skal bekymre oss, men det er å misforstå Jesu ord. Det han vil er å befri oss fra bekymringer for det ene og det andre. Bekymringer har ingen god effekt på oss mennesker, de utretter ingenting positivt for oss. Den danske humoristen og dikteren Benny Andersen sier: Jeg har alltid tatt sorgene på forskudd, det har jeg ikke hatt glede av. Jesus sier rett ut at dette livs bekymringer kveler Guds ord som blir sådd i oss (Matt 13,22). Videre sier han at livets bekymringer sløver oss (Luk 21,34), og uansett hvor mye vi bekymrer oss så kan bekymringene våre ikke forlenge livet vårt, eller gi oss det vi ønsker. Bekymring er et unyttig og ødeleggende prosjekt. Hva gjør vi da, hvordan bli befridd fra den vonde bekymringen? Det er nok noe de fleste av oss må øve oss i, og øvelsen begynner med det som også var Peters erfaring, for han sier: Kast all deres bekymring på ham, det er nummer en, og så gir han oss begrunnelsen: for han (den Far vi har i himmelen) har omsorg for dere. 1Pet 5,7 Øvelsen består i å bevisstgjøre oss selv på Guds omsorg for oss, fylle oss med løfter om Guds omsorg, og gi våre bekymringer til Gud. Og ikke minst, slutte med å ta dem tilbake! Det siste er kanskje den vanskeligste øvelsen. I teksten vi leste så fremholder Jesus igjen og igjen Guds gode omsorg for oss. Det er viktig å holde fast på, også når det å få endene til å møtes oppleves som en utfordring. Vi har ikke alt vi ønsker oss, noe vi heller ikke trenger å ha. Men Jesus gir oss visshet om at vi har en Far i himmelen som vet om alt vi virkelig trenger, og at han, vår Far, har omsorg for oss. Stadig å tenke disse tankene, ja, fylle tankene med alt det vi har i frelsen i Jesus Kristus (hans rettferdighet), da finner både tanken og hjertet et hvilested. Matt 11,28-30 og Rom 12,2 sier oss noe om at det vi fyller tankene med også farger livet vårt, ja faktisk forvandler oss. Jan-Olav Andreassen

20 att 7,1-6 Døm ikke! Av alt det jeg leser i Bibelen, er Bergprekenen noe av det jeg oftest vender tilbake til. Jesu undervisning er så radikal, utfordrende og oppbyggende i disse tre kapitlene, at jeg igjen og igjen må lese dem. Jeg blir både avslørt, utfordret og oppmuntret av det. Jesus er først og fremst opptatt av å sette hykleriet på plass. De som sier noe, og lever noe annet. Han angriper eliten - de som har alt, vet alt, har mest anseelse, er mest vellykket og har de rette svar. Og jeg er vel kanskje også en av dem? I all min vellykkethet ligger både hovmodet og den ukjærlige livsholdningen ikke langt unna. Jeg ser ned på de som ikke lever slik jeg synes de skal. Jeg fjerner meg så langt bort fra evangeliet som mulig. Jeg blir avslørt. Døm ikke! sier Jesus. Jeg ser mine kollegers feil, mine naboers feil, min kones feil og mine barns feil. Jeg kan være opptatt av å si ifra om hvordan det burde være, ikke for å rettlede, men for å vise at jeg er bedre. Uten kjærlighet til de rundt oss, er det jeg holder på med verdiløst lærer Korinterbrevet oss. Denne teksten utfordrer meg. Jeg erkjenner min selvopptatthet og mangel på kjærlighet. Men akkurat da hører jeg ordene rope til meg: Kom til meg, alle dere som strever Matt.11,28 Vi har en rik Gud, som er rik på kjærlighet, og som ønsker at hans kjærlighet skal leve i oss. Han vil gi oss det vi mangler av kjærlighet, så vi blir bærere av hans nåde der vi ferdes. Det oppmuntrer meg. John Yngvar Syvertsen

21 Matt 7,7-11 Be, så skal dere få! Hovedtemaet er: Bønn. Undervisningen er: Gjør det! Jesus mener ikke at vi skal gjøre det bare en gang, men Han mener at vi skal be og fortsette å be! Let og fortsett å lete! Bank på og fortsett å banke på! Vær utholdende i bønn! Hvis det er noe vi lærte som barn så er det å spørre etter noe, og å be om noe. Som barn lærte jeg å være så masete på mine foreldre at jeg kunne få det jeg ville! Nå maser jeg på min Himmelske Far, men med respekt selvfølgelig. I lignelsen om enken og dommeren hadde enken en utholdende holding full av frimodighet. Hun ba, lette og banket på inntil hun fikk sin belønning. Dommeren sa: Enda jeg ikke frykter Gud og ikke tar hensyn til noe menneske, får jeg hjelpe denne enken til hennes rett, siden hun plager meg Luk 18,4-5 Uten tro er det umulig å være til glede for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. Hebr 11,6 Hvis det er umulig å være til glede for Gud uten tro, hvordan kan du og jeg da være til glede for Gud med vår tro? Vi leser om offiseren i Kapernaum at han satte sin tro (tillit) til Herren, og Jesus sa om ham: En slik tro har jeg ikke funnet hos noen Gå. Det skal skje, slik du trodde! Matt 8,5-13 Vi leser om den kanaaneiske kvinnen at hun satte sin tro (tillit) til Herren, og Jesus sa til henne: Kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du vil. Matt 15,28 De fikk det de ba om fordi de hadde blikket festet på Jesus. Selv om du og jeg ikke alltid har de beste holdninger til barna våre, selv om vi ikke alltid er snille og rause, så gir vi likevel gode gaver til barna våre. Hvor mye mer skal ikke vår himmelske Far svare vår bønn? Hans vilje er fullkommen! Alle er like velkommen til nådens trone hvis vi kommer med tro. La oss være til glede for Gud med blikket festet på Jesus som er troens opphavsmann og fullender. Clemente Duran

22 Matt 7,12 Den gylne regel Å gjøre mot andre slik du vil at andre skal gjøre mot deg er en enkel, men samtidig radikal måte å leve livet på. Lever man et liv etter dette prinsippet strekker man armene ut forbi seg selv. Det er ikke akkurat det vanligste i dag. Det er ikke rart at folk lett blir satt ut når de blir eksponert for en «kjærlighetshandling.» Reaksjonen kan være alt fra stor glede til skepsis. Det er noe som mange mennesker aldri eller sjelden opplever. Det er spesielt og uvanlig. I 1Kor 13,13 sier Paulus at av tro, håp og kjærlighet er kjærlighet det viktigste. Jeg vil ta det et steg videre og si at kjærlighet er også den mest radikale, livsforvandlende og utfordrende av de tre. Av de tre er det også den som koster oss mest! Hvorfor det? Kjærlighet er noe som må vises, noe som må gjøres og noe som må uttrykkes - til andre! Hvis kjærlighet er noe vi holder inni oss så er ikke det virkelig kjærlighet. Når Jesu kjærlighet vises på en eller annen måte til et annet menneske, så er det alltid en form for forandring som foregår. Noen ganger ser vi det tydelig, noen ganger ikke. Men det skjer. Jesus sier at vi som kaller oss kristne, er per definisjon verdens lys. Hvis vi sitter hjemme og håper og tror uten å finne en måte å vise det fram på, så skinner vi ikke så veldig mye. Men hvis vi stadig finner måter å vise hvorfor vi håper og tror så kan vi fort være som et uunngåelig fyrtårn. Det er en ting å si hvem du er, men det er en helt annen ting å leve det du sier du er. Jesus begrunner denne befalingen med å si at dette er loven og profetene. Dette er ikke et forslag, men et bud og et prinsipp som skal fullføres fram til Jesus har nådd det han vil. I Matt 5, 17 sier Jesus: Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå før alt er skjedd. Når vi gjør mot andre det vi vil at andre skal gjøre mot oss, så gjør vi noe som eksponerer mennesker for Guds kjærlighet og karakter. Noe som peker på Jesus. Det er ikke et spørsmål om dette skal skje. Spørsmålet er om du og jeg skal være en del av det? Colin Atkinson

23 Matt 7,13-14 Å peke på den rette vei Her kommer Jesus med en tydelig oppfordring til sine tilhørere (og oss lesere) om å gjøre et valg. Et valg av vei for vårt liv. Jesus viser oss at det er to mulige veier gjennom livet. Hvor den ene har en trang port og en smal vei, men som vi kan lese fører til livet. Det er med andre ord opp til deg og meg å velge hvilken vei, og dermed også hvilken ende vi vil at vårt liv skal ha. Jesus har også sagt: Jeg er veien, sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten ved meg. Joh 14,6 Så Jesus har med andre ord ikke bare fortalt oss at det finnes to veier gjennom livet, han har også selv åpnet opp veien for oss. Det å ta i mot Jesus, er å entre porten inn på livets vei. Jesus er nemlig den eneste veien til Gud. Ønsker vi å velge den vei som Jesus forteller om, så kommer vi ikke utenom han. I slutten av teksten kan vi lese at det er få som finner denne smale vei. Kan dette være en oppfordring til oss? Vi som gjennom Jesus har fått satt en ny kurs for vårt liv? Kan vi være med å vise andre vei? Og hvordan gjør vi i tilfelle det? Jo, vi kan peke på Jesus. Det er Han og Han alene som er livets vei, og det er hans ord som er en lykt for vår fot og et lys på vår sti. Så la oss være veivisere til livet, ved å peke på Jesus. Kjetil Finnestad

24 Matt 7,15-20 Ta dere i vare for de falske profetene! Innen vår tids politikk, nærings- og organisasjonsliv er man blitt klar over at det er noen mennesker man bør holde utenfor makt og innflytelse. Igjennom sin atferd skaper de splid, vanskeligheter, intriger, skyldfølelse og usunn avhengighet. Noen kaller dem for maktmennesker. Før kalte man dem for psykopater. I menighetens rom kalles de for falske profeter. Ta dere i vare for dem, sier Jesus. Kristne menigheter er dessverre ofte blitt lett bytte for slike personer. Det finnes flere falske profeter enn du tror. Ettervirkningen av deres virke er mye smerte, stor skade, uenighet og splittelse. Knutbysaken i Sverige er et skremmende eksempel på hva som kan skje når ulvene i fåreklær opptrer som verst. Hva er en profet? En profet taler med autoritet og Åndens kraft på Guds vegne. En sann profet avslører, og blottlegger ved Ånden, våre egentlige motiver og handlinger. Han taler på en befriende måte og setter Guds ord og vilje inn i dagens situasjon (se 1Kor 14,23-24). I kjærlighet taler han til oppbyggelse, formaning og trøst. (1Kor 14,3). Pastorer og prester har ofte profetiske innslag i sin forkynnelse. Falske profeter er på samme måte personer som med autoritet taler på Guds vegne. De kommer til oss i saueham. Det betyr at deres innerste motiver skjules av et kamuflert åndelig ytre. Innvendig er de glupske ulver. De kjenner kristne ord og termer, og mestrer sjargongen og kodene for åndelighet. De vet hva som appellerer til folk, men motivet er å få makt, råderett og innflytelse. Når det skal tas stilling til hvem vi skal velge til tillitsmenn og hyrder, eller hvem som skal være våre gjesteforkynnere, så er disse ordene av Jesus viktige. De viser tydelig hvem vi ikke bør slippe til som talere, og hvem som ikke bør få rom til å komme med profetiske budskap, tungetale og tydinger. Hva skal vi se etter når vi skal skjelne gode profeter fra falske? Skal vi bedømme dem etter deres muntlige utsagn, etter deres karismatiske utrustning? Eller ut fra deres mektige gjerninger, undere og tegn i Jesu navn? Nei, sier Jesus. Ingen av disse tingene kan vi skjelne dem på. Men sier han: På fruktene skal dere kjenne den sanne profeten og forkynneren fra den falske. Leif Rasmussen

25 Matt 7,21-23 Relasjonen til Jesus er det viktigste Disse ordene kan være vanskelige å forstå. Et viktig prinsipp når vi leser Bibelen, er å la klare ord forklare vanskelige ord. Jesus er Skriftens stjerne og kjerne, og at alt i Bibelen skal forstås ut fra det ham. Det er altså ikke nok å kalle Jesus for Herre, og så tenke at alt er i orden. Kristendommen handler ikke om å ha en riktig bekjennelse med munnen. Kristendom handler om en relasjon til Jesus som fører til at livene våre blir forvandlet når vi lever nær ham. Vi kan tenke at det viktigste er å tro rett, og så stopper vi der. Men Gud er kanskje mindre interessert i hva vi sier enn hva vi gjør. Det er helt naturlig for en kristen å gjøre gode gjerninger. Som Luther sa: frelse ved troen alene, men troen blir aldri alene. Men slik bekjennelsen alene ikke frelser, frelser heller ikke gjerningene i seg selv. Bare Jesus vet hvem som virkelig tilhører ham, og en dag skal det bli klart at noen seilte under falsk flagg. De gav seg ut for å gjøre undergjerninger i Jesu navn, men hadde kanskje bare brukt disse gjerningene til å få ære selv. Overnaturlige hendelser er i seg selv ikke et bevis på at det er Gud som handler. Av dette avsnittet kan vi lære at tro og gjerninger hører sammen, og at de må springe ut av en relasjon til Jesus som skaper både troen og lysten til å gjøre det gode i oss. Ingunn F. Breistein

26 Matt 7,24-29 Bygg et godt fundament! Jesus sier at de som hører og gjør det som hans ord sier ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Men de ligner også på selve huset han bygger. Dette huset tåler det som treffer det. Alt fra regn, til vind og flom. Det er rett og slett et hus som er bygd med det beste fundamentet. Dette handler om en tillit som bygges opp mellom oss og Gud. Å bygge opp tillitt til Gud, er en prosess. Gud ønsker at vi skal oppleve at vi kan regne med han uten og nøle. Det er målet. Hvis du opplever at du har mistillit til Gud så kan du stille deg følgende spørsmål: Har jeg gitt Gud mulighet til å vise meg hvorfor jeg kan stole på han? Hvis du skal stole på Gud, og bygge deg selv og ditt liv på han, så må du ha en god grunn til å sats. Det er jo tross alt livet ditt! Men han må få lov til å vise deg hvorfor du kan stole på han. På et eller annet tidspunkt må du gi han kontroll over noe i ditt liv. Du må gi han lov til å skaffe svaret, istedenfor deg. Det er bare gjennom sånne omstendigheter at han kan vise deg hvorfor du kan tørre å bygge ditt liv på hans forsyning, hans bestemmelser, hans råd og veileding. Jo mer vi stoler på han, jo lettere det blir fra gang til gang. Hvor dypt går fundamentet ditt? Står du stødig og balansert? Eller er du overalt fra dag til dag, preget av alt og alle du treffer? Bibelen sier i flere tilfeller at med Gud som vårt fundament har vi ingenting å frykte. Med Gud som fundament har vi det vi trenger for å takle det som verden kaster på oss. For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er, eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Rom 8,38-39 Bygg fundamentet ditt, og gjør det på riktig plass! Colin Atkinson

27 Notater:

28 Da Jesus hadde fullført denne talen, var folket slått av undring over hans lære, for han lærte dem med myndighet og ikke som deres skriftlærde. Matt 7,28-29

Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014. Bergprekenen

Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014. Bergprekenen Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014 Bergprekenen To spørsmål til hver samling: Hva sier Gud til oss/meg i teksten? Hva gjør vi/jeg med det? Utfordring: Bruk bibelteksten konkret på ditt disippelliv

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Ti dager med bønn 2016

Ti dager med bønn 2016 Ti dager med bønn 2016 Løfter til bønnestunden Alle skriftstedene er fra 2011-oversettelsen Løfter om Den hellige ånd «Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg.

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Rom 7, 19 19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Vers 15 lød slik: "Det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg". Når Paulus nå gjentar det

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Boka fokuserte på det praktiske; hvordan vi kan vise konkret nestekjærlighet i møte med våre medmennesker i alle slags situasjoner.

Boka fokuserte på det praktiske; hvordan vi kan vise konkret nestekjærlighet i møte med våre medmennesker i alle slags situasjoner. 5. s. i treenighetstiden. Prekentekst: Jer 23,16-24 For noen år siden ble det laget en liten bok med tittelen «Hva ville Jesus gjort?» Den handlet om et ungt menneske som bestemte seg for at han i alle

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Kap. 14 Vår Yppersteprest

Kap. 14 Vår Yppersteprest Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 14 Vår Yppersteprest Og derfor er Han den nye paktens Mellommann ved den død som har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, slik

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18:

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober 2015 Bots og bønnedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned

Detaljer

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta Et bibelvers for hver dag i denne nissen her. Noen dager er det den ekstra lapp med en gave. Da kommer det en overraskelse Skriv ut side 2 og 3 med

Detaljer

Dåp ImF-Bryne Mars 2007

Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Bakgrunn a) Utgangspunkt i skapelsen: o Ved Ånden og Ordet skaper Faderen mennesket i Guds bilde. 1.Mos.1-2 o Adam og Eva blir skapt til fellesskap med Gud og hverandre. o Mennesket

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Velg GODE RELASJONER med andre

Velg GODE RELASJONER med andre F R I G J Ordne mine relasjoner R T tilgi dem som har såret meg og gjøre godt igjen for skade jeg har påført andre, med mindre det ikke skader dem eller andre. Salige er de barmhjertige. Salige er de som

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Velg å bli FORVANDLET

Velg å bli FORVANDLET F R I G Justere frivillig mitt liv O R T til enhver forandring Gud ønsker å gjøre og ydmykt be Ham fjerne mine karaktersvakheter. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? (skrevet av Inge Flaat, Nedenes Bedehus, Normisjon; http://www.nedenesbedehus.no) Interessen for åndelige fenomener ser ut til å være betydelig. Det har blitt viktig å omgi seg

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

10: For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.

10: For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Rom 10, 10 10: For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Først legger en merke til hvordan Paulus nå nevner troen og bekjennelsen i deres rette rekkefølge. Når han

Detaljer

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG Påske 2013 HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! Her kommer et forslag til disposisjon til bibeltimer for påske 2013 fra ImF- UNG. Opplegget fokuserer på aldersgruppen 4.- 6.klasse,

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

SIONS BERG DET NYE JERUSALEM PÅ JORDEN-

SIONS BERG DET NYE JERUSALEM PÅ JORDEN- - SIONS BERG DET NYE JERUSALEM PÅ JORDEN- - En usynlig Stad, men likevel virkelig- -Men den er ikke av denne verden- Johannes skrev: At han så den hellige Stad, Det nye Jerusalem komme ned fra Gud og ut

Detaljer

i Kristus "Leve som lysets barn, i menigheten, i samfunnet og i hjemmet" del 4

i Kristus Leve som lysets barn, i menigheten, i samfunnet og i hjemmet del 4 i Kristus "Leve som lysets barn, i menigheten, i samfunnet og i hjemmet" del 4 5 Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. 2 Lev i kjærlighet, slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som

Detaljer

Fremad, Kristi soldat

Fremad, Kristi soldat Fremad, Kristi soldat Günther Krallmann : Har dere noen gang tenkt over hvorfor Gud ikke straks henter alle som har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser hjem til Himmelen? En hovedgrunn er at enhver

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM Liturgien for Velsignelse av hus og hjem er vedtatt av Kirkemøtet 16. april 2013 med hjemmel i Lov om Den norske kirke 24, annet ledd. 1 Denne liturgien kan brukes når noen ber

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer