Bergprekenen. Et ressurshefte. Randesund misjonskirke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergprekenen. Et ressurshefte. Randesund misjonskirke"

Transkript

1 Bergprekenen Et ressurshefte Randesund misjonskirke

2 Bergprekenen: Et ressurshefte Randesund misjonsmenighet, 2011

3 Innledning Bergprekenen i Matteusevangeliet kapittel 5-7, er den mest kjente av alle taler Jesus holdt. Flere av avsnittene i denne talen er blant de mest siterte i hele Bibelen. Det er for eksempel her vi finner Fadervår og den gylne regel. Vi tror at den visdom som finnes i denne talen gjelder for alle mennesker, til alle tider, på alle steder og også for deg! Randesund misjonskirke vil i en periode ha fokus på tekster fra Bergprekenen i sine gudstjenester. Dette ressurshefte er ment å skulle fungere som en oppmuntring og hjelp til personlig bibellesning i den samme perioden. Hefte kan også gjerne brukes som et utgangspunkt for samtale i de forskjellige gruppefellesskap i menigheten. Andaktene i dette hefte er skrevet av mange forskjellige mennesker som har en tilknytning til Randesund misjonskirke. En ekstra takk går derfor til alle bidragsyterne! Skrifthenvisningene er fra oversettelsene til Det Norske Bibelselskap (1978/2005). Vi håper du vil ha glede av dette ressurshefte! Med vennlig hilsen Stein Bjørkholt pastor, Randesund misjonskirke

4 Tips til deg som bruker hefte: Legg gjerne opp andaktsstunden på følgende vis (tar ca. 15 minutter): 1. Les skriftstavsnittet fra Bergprekenen (1-2 minutter). 2. Les andakten i heftet (2-3 minutter). 3. Refleksjon og ettertanke (2-3 minutter). Spør deg selv: Hvordan kan det jeg har lest få prege meg? 4. Bønn (5-10 minutter). Setter du av en time kan du bruke følgende mal med utgangspunkt i Fadervår (bruk 7-10 minutter på hvert av punktene): 7. Bekjenne troen "For riket er ditt og makten og æren i evighet." 1. Tilbedelse "Vår Far i himmelen! La ditt navn helliges." 6. Bønn om beskyttelse "la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde." 2. Forbønn "La riket ditt komme. La viljen din skje..." 5. Tilgi / be for andre " slik også vi tilgir våre skyldnere." 3. Les i Bibelen og i andaktshefte "Gi oss i dag vårt daglige brød," 4. Bekjenne synd " og tilgi oss vår skyld,"

5 Matt 5,1-12 Å sette seg ned med Jesus I innledningen til Bergprekenen leser vi følgende: Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham. Han tok til orde og lærte dem: Matt 5,1-2 Forfatteren John Shea skriver om dette: Hva ser Jesus når han ser en folkemengde? Å se er en fysisk handling, så lenge det dreier seg om å legge merke til ytre framtoning, de sidene ved oss mennesker som er tilgjengelige for våre sanser. Folkemengden består slik sett av menn og kvinner, høye og lave, tynne og tykke, osv. Å se er også en mental handling, så lenge det dreier seg om å betrakte mennesker slik sinnet gjør. Som oftest bruker sinnet sosiale kategorier. Slik sett består folkemengden av rike og fattige, jøder og hedninger, frie og slaver, osv. Å se er også en åndelig handling, så lenge en er oppmerksom på den åndelige siden ved mennesker. Sjelens øye ser mennesker i deres relasjon til den Guddommelige kilden og i relasjon til hele skaperverket.svaret på spørsmålet Shea stiller er at Jesus ser den enkelte av oss, og han ser oss på alle disse tre måtene; fysisk, mentalt og åndelig. Han ser vår ytre framtoning, vårt sosiale liv og vårt indre menneske. Han ser hele vårt liv. Og først og fremst betrakter han oss i relasjon til ham selv, den Guddommelige kilden. Vi leser at Jesus satte seg, og at disiplene samlet seg om ham. Deretter tok han til orde og lærte dem. Bergprekenen er en invitasjon til alle Jesu disipler, til å sette seg ned sammen med ham for å få del i hans undervisning. Med dette lille ressurshefte ønsker vi å understreke viktigheten av å ta imot denne invitasjonen. De første disiplene var slått av undring over Jesu lære, Matt 7,28. Det skulle ikke forundre meg om du vil oppleve noe lignende i møte med Bergprekenen. Jesu tale er ikke overfladisk. Den går på dypet, og berører hele vårt liv. Om du lytter, og lar deg utfordre av den, vil du sikkert kjenne deg både fattig i ånden og sorgfull over egne holdninger. Du vil bli ydmyk og begynne å søke Guds rettferdighet. Og om du gjør det, vil du oppleve å få barmhjertighet, et rent hjerte og en invitasjon til å være Guds barn. Denne verden vil neppe applaudere det, men stor er den lønn du da får himmelen. Himmelriket er ditt! Det er salig, det! Og sann lykke! Stein Bjørkholt

6 Matt 5,13-16 Jordens salt og verdens lys Vi som er kristne har en enorm oppgave i verden! Jesus kaller oss nemlig til å være jordens salt og verdens lys. Disse andaktsordene skrives i Colombia, og her er det i alle fall ikke vanskelig å se behovet for Verdens Lys midt i all menneskelig nød og mørke. Men er det ikke slik på alle steder, og i alle familier, på alle arbeidsplasser og i alle relasjoner, at det trengs en himmelsk smakstilsetning i ny og ne? Så hvordan kan vi da gjøre en forskjell som salt og lys? Bare ved å ta vare på vårt særpreg som Guds folk og ikke svikte vårt kall til å gjøre Guds vilje. Heldigvis handler ikke dette om at vi tar oss sammen og strever i egen kraft. Det er nemlig i kraft av å tilhøre Jesus vi er salt og lys i verden! Paulus er inne på noe av det samme når han skriver at vi har denne skatten i leirkar, for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv 2 Kor 4,7. Så da gjelder det for en Jesu disippel bare å være det han er! Og når vi lever etter Guds gode vilje som lysbærere i verden (Fil 2,15) skaper vi ikke beundring for oss selv, men hjelper mennesker rundt oss som lever i mørket (jfr. Matt 4,16) til å se og prise vår Far i himmelen! Gordon Valen

7 Matt 5,17-20 Vår rettferdighet Dette tekstavsnittet i Bergprekenen avslutter med et utsagn fra Jesus et utsagn som for seg selv ikke levner oss, verken deg eller meg mye håp. En rettferdighet som overgår fariseernes det vil i hvert fall aldri jeg kunne oppnå. Fariseerne blir ofte fremstilt i et dårlig lys, men: at de var drevet av en sterk overgivelse og et brennende ønske om å leve etter Guds vilje, sterkere enn den jeg kan produsere, det er ganske sikkert. Går vi bakover i teksten kommer det et utsagn til som ikke gjør situasjonen noe særlig bedre, den som opphever et eneste av disse minste budene Har jeg forbrutt meg mot Guds bud? Har du? Så er det avsnittets 3 utsagn det første og det snur opp ned på alt. Jesus kom til jord, ble menneske, en av oss, og han gjorde ikke det for å fortelle oss at vi ikke strekker til det vet jo en hver med en smule selvinnsikt. Heller ikke kom han for å sette budet til side og si: Lev som du vil. Han forkynte ingen kardemommelov. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle, forkynner han, og på korset roper han ut det er fullbrakt. Nå, i kraften av hans oppstandelse kan hans rettferdighet i meg langt overgå fariseeres. Nå, i kraften av hans oppstandelse kan vi være blant de som holder budene og lærer andre å følge dem. Nå, i kraften av hans oppstandelse kan jeg leve, leve på grunnlag av hans oppfyllelse av hele loven. Leve, fordi han lever i meg og gjennom meg. Øyvind Skjegstad

8 Matt 5,21-26 Et nytt hjerte med nye evner Det slår meg at teksten her handler om to ting; Mitt hjertes tilstand og tilgivelse. Jeg må ærlig innrømme at i min menneskelige natur er det ikke naturlig for meg å skulle tilgi, særlig når det som oppleves rettferdig er at jeg blir bedt om tilgivelse. Mitt hjerte er grobunn for både godhet og ondskap, så jeg spør meg selv om hvordan det står til med hjertet mitt, i hvilken tilstand er det? Er jeg i stand til å tilgi under alle omstendigheter, er jeg villig til å tilgi gang på gang? Skap et rent hjerte i meg, Gud, og forny en stødig ånd i mitt indre er Davids bønn til Gud i Sal 51,12. For Herren ser ikke slik menneske ser. For menneske ser på det ytre, men Herren ser til hjertet. 1Sam 16,7 Gud er hjertespesialisten over alle spesialister. Han forakter ikke et sønderknust hjerte. Han står det nært! (Sal 52,19 og Jes 57,15) I sin natur er Gud tilgivende. Ved at Han får skape et nytt og rent hjerte i meg vil han gi meg evnen til å tilgi. Han vil også gi meg evnen til å stå i mot min syndige natur og oppleve friheten av å kunne velge rett, selv om mitt kjødelige jeg vil noe annet. Vær gode mot hverandre, vær barmhjertige og tilgi hverandre slik som Gud har tilgitt dere i Kristus. Ef 4,32 Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut i fra det. Ordsp 4,23 Når Gud får råde i mitt indre blir mitt hjerte grobunn for godhet, tilgivelse, velsignelse og best av alt LIV! Jeg må i ydmykhet bekjenne min avhengighet av Jesus. I Ham er jeg blitt rettferdiggjort, født på ny, en ny skapning, og jeg har fått evnen til å elske og å tilgi min neste. Gud har skapt et nytt hjerte i meg og en ny ånd i mitt indre (Esek 36,26). Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. (Gal 2,20) La deg hver dag fornye i ånd, tanke og sinn, la han fylle deg med sin Hellige Ånd og la Han skape et nytt og rent hjerte i deg etter hans gode vilje! Anita Duran

9 Matt 5,27-32 Godt nytt for fraskilte og gjengiftede Avsnittet har tre budskap: 1. Ekteskapet skal ikke brytes fordi det er innstiftet av Gud, v Hjertets indre og urene motiv settes på linje med ekteskapsbrudd, v.28ff 3. Ved ekteskapsbrudd er det viktig at ansvaret plasseres, v.31f Vi vil fokusere på det siste: Moses åpnet muligheten for skilsmissebrev. Det gav mannen frihet, men Jesus justerer denne forståelsen. Hovedsetningen lyder: Den som skiller seg fra sin hustru han blir skyld i at det begås ekteskapsbrudd med henne. Jesus sier altså at den som skriver skilsmissebrevet er årsak til og bærer ansvaret for at det begås ekteskapsbrudd med den fraskilte kvinnen, underforstått, når hun gifter seg på nytt. Først ved nytt ekteskap skjer selve bruddet. Separasjon og skilsmisse er et oppbrudd, men ektepakten brytes først når tredje part kommer inn i bildet. Derfor føyer Jesus til i v.32: den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet. Den opprinnelige ektemann bærer altså skyld og ansvar for det ekteskapsbrudd som skjer når den fraskilte kvinnen søker seg ny mann. Det er ett unntak (unntaksklausulen): Den står som en innskutt bisetning, av noen annen grunn enn hor. Unntaket er utroskap. Hvis kvinnen var utro, var mannen uten ansvar for ekteskapsbruddet, selv om han tok ut skilsmissen. Bruddet fant da sted ved utroskapen. Ansvaret bæres av den part som var utro. Dette betyr ikke at utroskap fordrer skilsmisse, bare at ansvaret for den eventuelle skilsmisse er plassert. Enda et budskap er underforstått: Alle brudd på Guds vilje kan tilgis. Når man ber om det. Det er godt nytt for alle fraskilte og gjengiftede. Men dette siste er også godt nytt for alle enslige og alle gifte som ikke er skilt. Bjørn Øyvind Fjeld

10 Matt 5,33-37 Ed og ærlighet Det er vel ikke så vanlig at vi må forsterke våre ord og løfter med å avlegge ed, eller sverge. Vi kjenner det imidlertid igjen fra rettssalen, der vitner må avlegge ed på at de snakker sant. I min ungdom følte jeg noen ganger behov for virkelig å ta i og understreke at jeg snakket sant. Da dukket det opp uttrykk som skulle forsterke ordene. En ed er en forsterkning, noe som skal gjøre det vi sier mer troverdig. Jesus sier altså at dette skal være unødvendig. La et ja være ja, og et nei være nei. Så enkelt og så krevende. Det du sier skal være til å stole på. For meg løfter han her fram menneskets verdi. Vi trenger ikke noe annet som referanse. Det skal heller ikke være slik at det vi sier til vanlig er mindre troverdig enn de løfter som vi gir under ed. Vær du sann, pålitelig og troverdig i alt det du sier og gjør. Når jeg begynte å jobbe med denne teksten ble jeg ydmyk. Nettopp denne utfordringen er også min. Jeg har lett for å si ja for å love noe. Det er fint med ja-mennesker, men noen ganger er et ja lite gjennomtenkt og derved urealistisk. Det gjør noe med vårt forhold til omgivelsene når vi lover og ikke holder. Hvordan blir vi oppfattet neste gang dersom det ligger uoppklarte og uoppfylte løfter mellom oss? La ditt ja være ja og ditt nei være nei. Gunnar A. Nordby

11 Matt 5,38-42 Å gjengjelde ondt med godt Jeg tror Jesus med disse ordene ønsker å lære oss noe om hvordan vi skal møte mennesker i vanskelige situasjoner. Når vi opplever å bli offer for personlige krenkelser og urettferdighet fra våre medmennesker sier Jesus at vi skal avstå fra hevn og gjengjeldelse. Jesus insisterer på at vi skal møte ondt med godt. Paulus forteller oss i Rom 12,21: La deg ikke overvinne av det onde men overvinn det onde med det gode. Ved å vise barmhjertighet og godhet overfor våre fiender kan det onde overvinnes. La oss heller, ved Guds nåde og hjelp, ha vår glede i å overraske med kjærlighet også i vanskelige situasjoner. I Salomos Ordspråk leser vi: Er din fiende sulten, så la ham få mat, er han tørst, så gi ham vann. Da samler du glødende kull på hans hode, og Herren vil lønne deg for det. Ordsp 25,21 Vi kan be om at vi, ved Guds nåde, får styrke til å møte våre motstandere med kjærlighet. Svein-Tore Råmunddal

12 Matt 5,43-48 Elsk deres fiender! Å gi aksept og betingelsesløs kjærlighet til de som står meg nær har vært en oppnåelig prosess. Den store utfordringen er å gi aksept og betingelsesløs kjærlighet til de som er mot meg, eller uvennlige med meg. Det har vært en prosess jeg har ønsket å unngå hele tiden. Jeg husker en gang jeg ba til Jesus: Ta meg til et annet nivå i min kristne tro. Jeg vil lære mer fra deg. Husk at jeg er ditt barn! Jeg visste selvfølgelig ikke hvordan Gud ville svare min bønn. En uke senere fikk jeg svaret fra Gud på veldig radikal og hyggelig måte: Det oppstod en stor diskusjon mellom en kollega og meg på jobb. Jeg var så sinna på han at jeg ville ikke snakke med han, og helst ikke se han igjen heller. Plutselig glemte jeg helt at jeg var et Guds barn, og i tillegg leder i en menighet. Etter en time hadde vi en lang samtale og vi tilgav hverandre, selv om det ikke var lett for meg å gjøre det. Samme dag ble jeg i mitt indre menneske minnet om min bønn: Jesus, jeg vil lære mer fra deg, ta meg til et annet nivå i min kristne tro. Denne opplevelsen lærte meg å akseptere og å gi betingelsesløs kjærlighet til de som ikke gjør ting på samme måte som meg, til de som ikke tenker likt som meg, til de som er uvennlige med meg og til de som er mot meg. Utfordringen ved å akseptere folk som er uvennlige med deg og som er mot deg kan være en daglig og konstant opplevelse. Guds natur er kjærlighet. Han har et perfekt sinn, med perfekt visdom. Han er suveren. Hans makt og autoritet overgår vår forståelse. I visdom og kjærlighet gir Han regn både til rettferdige og til urettferdige. Han gjør ikke forskjell på folk. Å være glad i mennesker som er mot oss og som er uvennlig med oss er vanskelig, men ikke umulig. Lukas 6,40 sier: En lærling står ikke over sin mester, men når han er utlært, blir han som sin mester (les: JESUS). KONKLUSJONEN står i Matt 5,48: Vær da fullkomne slik deres himmelske Far er fullkommen. Med andre ord: Vær best tenkelig i dine intensjoner mot andre, slik som Jesus er glad i deg. Clemente Duran

13 Matt 6,1-4 Om gaver og gode gjerninger Teksten i Matt 6,1-4 handler om å gi til de fattige og å gjøre gode gjerninger. Det er helt tydelig at vi skal gi og hjelpe andre siden det ikke står hvis dere gir eller gjør gode handlinger, men når Dessverre kan det meste bli galt, til og med noe så bra som gaver og gode gjerninger. Jesus advarer oss mot feil holdninger og motiver når vi gir. Vi skal gi med glede og raushet, men ikke for å få ære og berømmelse. Dersom du bruker dine gode gjerninger for å skaffe deg menneskers beundring, kommer du helt sikkert til å få det. Men det er også alt du kommer til å få. Og dessverre mister du den belønningen bare Gud kan gi deg. Jeg tror Vår Herres tanke var at vi mennesker skulle leve i et åndelig økosystem der alle gir og får. Noen ganger trenger jeg at noen gir til meg, andre ganger får jeg lov til å gi. Gud ser det hele og kjenner alle. Og på en eller annen måte vil Han både sørge for oss og velsigne oss. Din og min gave er en del av den velsignelsen. Kristin Pedersen

14 Matt 6,5-8 Gå inn i ditt rom ditt stille rom Jesus tar her helt avstand fra dem som stiller seg opp på gatehjørner og i synagoger bare for å vise at de ber. Gå inn i ditt rom, lukk din dør, be til din Far som er i det skjulte, og han vil lønne deg. Vi skal gjøre dette sier han. Jeg har mitt rom med en liten bønnekrakk i mitt hjem. Der kan jeg be med og uten ord. Der er det bare Jesus og meg, jeg en bønn i meg selv, og han vet hva jeg trenger. I mitt stille rom opplever jeg spor av Jesu herlighet, men det er også der jeg kjemper min kamp. Alt kan synes så stengt, og jeg må slåss mot mørket. I et ærlig menneskes lønnkammer er Gud, enten han sees eller ikke. Mørket kan skjule han for deg, men det kan ikke ta han bort, han blir alltid hos deg. Noen ganger trengs vilje og struktur for å få plass til stillhet. Skal jeg gjøre enda mer? tenker du kanskje. Det fine med å gå inn i ditt rom og lukke din dør er at der slipper du å gjøre. Der får du lov til bare å være. Da blir ordet skal, ikke et ord med krav, men det gir hvile, berikelse og velsignelse for ditt liv. Stillhetens rom er et godt sted å være, og et godt sted å lære. Stillhetens frukt er bønn, bønnens frukt er tro, troens frukt er kjærlighet, kjærlighetens frukt er å tjene, frukten av å tjene er fred! (Mor Theresa) Ingeborg Liodden

15 Matt 6,9-13 Å vende seg til Gud i bønn Det er flere som har ment at Bergprekenen i bunn og grunn er en undervisning om det kristne livet. Om det er tilfelle er det antagelig ikke tilfeldig at Fadervår er plassert i midten. Bønnen er det mest sentrale i vår relasjon med Gud. Det er kristenlivets åndedrett. Hva innebærer det å vende seg til Gud i bønn? Den bønnen Jesus lærte oss begynner med at vi vender oss til Gud som Far. Vi kommer fram for Gud, ikke bare som vanlige mennesker, ikke bare som en del av hans skaperverk, men som hans barn. Vi kommer ikke først og fremst som syndige mennesker (selv om vi er det også), men vi kommer som sønner og døtre av Gud. Dette er familiebusiness! Videre i bønnen er det tydelig hvem fokus er på innledningsvis: La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje Dette er bønner som ikke gjør oss mer selviske, men hjelper oss til å se ting i fra Guds perspektiv. Det er hans interesser det dreier seg om først! Selv om disse bønnene er i Guds interesse er de til syvende og sist også i vår interesse. Det er bønner som dekker de mest grunnleggende ting, områder i livet vårt som til og med er viktigere enn vårt daglige brød. Det handler om alt det Gud har skapt oss til: å tilbe han - ved å helligholde hans navn, å tilhøre han - ved å søke hans rike, og å tjene han - ved å gjøre hans vilje. Til slutt fokuserer bønnen på våre følte og erfarte behov. Disse bønnene er heller ikke selviske. Ikke noe sted heter det jeg, men det heter oss : Gi oss, tilgi oss, la oss, frels oss Bønnene har fokus på allmennmenneskelige behov. Det dreier seg om alt det som er nødvendig for livets opphold, og det er bønner om tilgivelse og beskyttelse noe vi alle er i behov av, hele tiden! Og hvordan blir alle våre, og alle andres behov dekket? Jo, ved at vi vender oss til Gud i bønn! Han er vår Far, som gir gode gaver til oss når vi ber ham om det (Matt 7,11). Stein Bjørkholt

16 Matt 6,14-15 Tilgivelse Å være et frelst menneske er å leve under Guds tilgivelse. Det er himmelropende sjenerøst fra Guds side at han tilgir meg min syndige selvsentrerthet og åpner sitt nådefellesskap for meg. Hans overveldende godhet og tilgivelse mot syndere er bakgrunn for alt Bibelen sier om tilgivelse mennesker imellom. Den som får tilgitt mye, elsker også mye, sier Jesus (Luk 7,47). I Bergprekenen forventes det at de som selv har mottatt tilgivelse også skal vise det samme tilgivende sinnelaget overfor andre mennesker (Matt 18,21-35). Jo mer jeg ser alvoret av egne synder, desto rausere blir mitt hjerte i forhold til mennesker som gjør meg urett. Det er likevel forskjell på urette handlinger. Noen mennesker kjemper et helt liv med ettervirkningene av urette gjerninger som ble begått mot dem som barn. Skal de uten videre tilgi dem som har ødelagt livene deres? Tilgivelse er ikke å late som noe ikke har skjedd, eller skyve urett under teppet. Tvert om er Bibelen svært klar på at Gud bare opererer i sannheten og i det åpne livet i lyset. Men tilgivelse er å frasi seg retten til gjengjeld, kravet om å bære på nag og bitterhet på grunn av urett som er begått mot en. Dette er lett å si og langt vanskeligere å gjennomføre for dem som daglig bærer på følgene av uretten. Tilgivelsesprosessen kan derfor være stadig å legge sinne og uvilje mot et medmenneske hos Herren slik at hatet og bitterheten ikke skal slå rot og ødelegge livet (Hebr 12,15). Ingrid Eskilt

17 Matt 6, 6-18 Faste De fleste av oss har smakt fastelavnsboller. Blant mange kristne er det likevel liten kunnskap om faste, og langt mindre erfaring. Det at mennesker frivillig avstår fra å ta til seg mat forbindes nok oftest med muslimer og deres markering av Ramadan. Ser vi på historien oppdager vi at faste alltid har vært praktisert av Guds folk. Alle jøder var pålagt å faste på den årlige forsoningsdagen, og for mange av dem var det vanlig å faste hver uke. Praksisen ble videreført av de første kristne. Senere i kirkehistorien leser vi at Luther, Calvin og andre fastet. Det sies om John Wesley (metodistkirkens grunnlegger) at han ikke ønsket å ordinere noe menneske som ikke ville love å faste minst to dager i uken til klokken fire på ettermiddagen. Jesus tar det for gitt at hans etterfølgere kommer til å faste. Derfor sier han, Når dere faster I denne forbindelse kommer han både med en advarsel og et råd: Vi skal ikke gjøre som hyklerne. Antagelig sikter han her til fariseerne. De hadde for vane å faste to dager i uken. De gjorde det fortrinnsvis på mandager og torsdager ettersom det var markedsdager, og da ville deres religiøse øvelse bli iakttatt av flest mulig. Jesus advarer oss og sier at slik skal vi ikke gjøre det. De får det de er ute etter, nemlig menneskers oppmerksomhet - men de får heller ikke mer. Derimot skal vi salve hodet og vaske ansiktet. Poenget med fasten er ikke at vi skal demonstrere for omgivelsene hvor prektige vi er. Vi skal snarere skjule det for verden, og la det være en innvielse innfor Gud. Ved å trekke oss tilbake fra begivenhetenes sentrum, skal vi gjennom fasten erklære vår totale avhengighet av Gud. Å avstå fra mat under en kortere eller lengre periode er å bekjenne, slik Jesus gjorde i forbindelse med en av sine fasteperioder: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn Matt 4,4 Er det lenge siden du har trukket deg tilbake i bønn og faste? Eller kanskje du aldri har gjort det før? Hva om du gjorde et forsøk en av de nærmeste dagene, f.eks. fram til klokken fire? Han som er i det skjulte, og ser i det skjulte, vil lønne deg! Stein Bjørkholt

18 Matt 6,19-24 Det udelte hjerte Det er nok flere enn meg som synes dette er en vanskelig tekst, da den utfordrer meg på det dypeste. Er mitt hjerte udelt? Eller rir jeg to hester? Like utfordrende er det å lese i Markus 10 der Jesus ser seg rundt i kretsen av tilhørere og sier: Hvor vanskelig det blir for dem som eier mye, å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Mark 10,23-25 Det er tydelig på disiplenes reaksjon at Jesus ikke spøker. De ser på hverandre og spør: Hvem kan da bli frelst? Mark 10,26 Samme hvordan vi snur eller vender på det er vi blant verdens desidert rikeste. Jesus sier at jeg ikke skal samle skatter på jorden, og jeg føler meg truffet. Skyldig! Han ber meg heller bruke penger og mine ressurser på det som har evighetsverdi. Dette må være en rettesnor for mine prioriteringer. Derfor gir jeg med glede av mine midler og tid til menigheten som jeg tydelig ser samler skatter i himmelen og som deler med dem som lider nød. La oss være rause og gi av hva vi har, for det er nøkkelen til å redde våre hjerter. For der skatten din er, vil også ditt hjerte være. Vi kan ikke tjene både Gud og mammon. Vi har også en raus Gud som tilgir oss det vi ikke får til. Han gir oss en ny sjanse. Grip den. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er etter Guds vilje. Hebr 13,16 Ørjan Bredvei

19 Matt 6,25-34 Vær ikke bekymret! I tillegg til alle andre bekymringer vi har, så får vi nå også den bekymringen at vi ikke skal bekymre oss, men det er å misforstå Jesu ord. Det han vil er å befri oss fra bekymringer for det ene og det andre. Bekymringer har ingen god effekt på oss mennesker, de utretter ingenting positivt for oss. Den danske humoristen og dikteren Benny Andersen sier: Jeg har alltid tatt sorgene på forskudd, det har jeg ikke hatt glede av. Jesus sier rett ut at dette livs bekymringer kveler Guds ord som blir sådd i oss (Matt 13,22). Videre sier han at livets bekymringer sløver oss (Luk 21,34), og uansett hvor mye vi bekymrer oss så kan bekymringene våre ikke forlenge livet vårt, eller gi oss det vi ønsker. Bekymring er et unyttig og ødeleggende prosjekt. Hva gjør vi da, hvordan bli befridd fra den vonde bekymringen? Det er nok noe de fleste av oss må øve oss i, og øvelsen begynner med det som også var Peters erfaring, for han sier: Kast all deres bekymring på ham, det er nummer en, og så gir han oss begrunnelsen: for han (den Far vi har i himmelen) har omsorg for dere. 1Pet 5,7 Øvelsen består i å bevisstgjøre oss selv på Guds omsorg for oss, fylle oss med løfter om Guds omsorg, og gi våre bekymringer til Gud. Og ikke minst, slutte med å ta dem tilbake! Det siste er kanskje den vanskeligste øvelsen. I teksten vi leste så fremholder Jesus igjen og igjen Guds gode omsorg for oss. Det er viktig å holde fast på, også når det å få endene til å møtes oppleves som en utfordring. Vi har ikke alt vi ønsker oss, noe vi heller ikke trenger å ha. Men Jesus gir oss visshet om at vi har en Far i himmelen som vet om alt vi virkelig trenger, og at han, vår Far, har omsorg for oss. Stadig å tenke disse tankene, ja, fylle tankene med alt det vi har i frelsen i Jesus Kristus (hans rettferdighet), da finner både tanken og hjertet et hvilested. Matt 11,28-30 og Rom 12,2 sier oss noe om at det vi fyller tankene med også farger livet vårt, ja faktisk forvandler oss. Jan-Olav Andreassen

20 att 7,1-6 Døm ikke! Av alt det jeg leser i Bibelen, er Bergprekenen noe av det jeg oftest vender tilbake til. Jesu undervisning er så radikal, utfordrende og oppbyggende i disse tre kapitlene, at jeg igjen og igjen må lese dem. Jeg blir både avslørt, utfordret og oppmuntret av det. Jesus er først og fremst opptatt av å sette hykleriet på plass. De som sier noe, og lever noe annet. Han angriper eliten - de som har alt, vet alt, har mest anseelse, er mest vellykket og har de rette svar. Og jeg er vel kanskje også en av dem? I all min vellykkethet ligger både hovmodet og den ukjærlige livsholdningen ikke langt unna. Jeg ser ned på de som ikke lever slik jeg synes de skal. Jeg fjerner meg så langt bort fra evangeliet som mulig. Jeg blir avslørt. Døm ikke! sier Jesus. Jeg ser mine kollegers feil, mine naboers feil, min kones feil og mine barns feil. Jeg kan være opptatt av å si ifra om hvordan det burde være, ikke for å rettlede, men for å vise at jeg er bedre. Uten kjærlighet til de rundt oss, er det jeg holder på med verdiløst lærer Korinterbrevet oss. Denne teksten utfordrer meg. Jeg erkjenner min selvopptatthet og mangel på kjærlighet. Men akkurat da hører jeg ordene rope til meg: Kom til meg, alle dere som strever Matt.11,28 Vi har en rik Gud, som er rik på kjærlighet, og som ønsker at hans kjærlighet skal leve i oss. Han vil gi oss det vi mangler av kjærlighet, så vi blir bærere av hans nåde der vi ferdes. Det oppmuntrer meg. John Yngvar Syvertsen

21 Matt 7,7-11 Be, så skal dere få! Hovedtemaet er: Bønn. Undervisningen er: Gjør det! Jesus mener ikke at vi skal gjøre det bare en gang, men Han mener at vi skal be og fortsette å be! Let og fortsett å lete! Bank på og fortsett å banke på! Vær utholdende i bønn! Hvis det er noe vi lærte som barn så er det å spørre etter noe, og å be om noe. Som barn lærte jeg å være så masete på mine foreldre at jeg kunne få det jeg ville! Nå maser jeg på min Himmelske Far, men med respekt selvfølgelig. I lignelsen om enken og dommeren hadde enken en utholdende holding full av frimodighet. Hun ba, lette og banket på inntil hun fikk sin belønning. Dommeren sa: Enda jeg ikke frykter Gud og ikke tar hensyn til noe menneske, får jeg hjelpe denne enken til hennes rett, siden hun plager meg Luk 18,4-5 Uten tro er det umulig å være til glede for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. Hebr 11,6 Hvis det er umulig å være til glede for Gud uten tro, hvordan kan du og jeg da være til glede for Gud med vår tro? Vi leser om offiseren i Kapernaum at han satte sin tro (tillit) til Herren, og Jesus sa om ham: En slik tro har jeg ikke funnet hos noen Gå. Det skal skje, slik du trodde! Matt 8,5-13 Vi leser om den kanaaneiske kvinnen at hun satte sin tro (tillit) til Herren, og Jesus sa til henne: Kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du vil. Matt 15,28 De fikk det de ba om fordi de hadde blikket festet på Jesus. Selv om du og jeg ikke alltid har de beste holdninger til barna våre, selv om vi ikke alltid er snille og rause, så gir vi likevel gode gaver til barna våre. Hvor mye mer skal ikke vår himmelske Far svare vår bønn? Hans vilje er fullkommen! Alle er like velkommen til nådens trone hvis vi kommer med tro. La oss være til glede for Gud med blikket festet på Jesus som er troens opphavsmann og fullender. Clemente Duran

22 Matt 7,12 Den gylne regel Å gjøre mot andre slik du vil at andre skal gjøre mot deg er en enkel, men samtidig radikal måte å leve livet på. Lever man et liv etter dette prinsippet strekker man armene ut forbi seg selv. Det er ikke akkurat det vanligste i dag. Det er ikke rart at folk lett blir satt ut når de blir eksponert for en «kjærlighetshandling.» Reaksjonen kan være alt fra stor glede til skepsis. Det er noe som mange mennesker aldri eller sjelden opplever. Det er spesielt og uvanlig. I 1Kor 13,13 sier Paulus at av tro, håp og kjærlighet er kjærlighet det viktigste. Jeg vil ta det et steg videre og si at kjærlighet er også den mest radikale, livsforvandlende og utfordrende av de tre. Av de tre er det også den som koster oss mest! Hvorfor det? Kjærlighet er noe som må vises, noe som må gjøres og noe som må uttrykkes - til andre! Hvis kjærlighet er noe vi holder inni oss så er ikke det virkelig kjærlighet. Når Jesu kjærlighet vises på en eller annen måte til et annet menneske, så er det alltid en form for forandring som foregår. Noen ganger ser vi det tydelig, noen ganger ikke. Men det skjer. Jesus sier at vi som kaller oss kristne, er per definisjon verdens lys. Hvis vi sitter hjemme og håper og tror uten å finne en måte å vise det fram på, så skinner vi ikke så veldig mye. Men hvis vi stadig finner måter å vise hvorfor vi håper og tror så kan vi fort være som et uunngåelig fyrtårn. Det er en ting å si hvem du er, men det er en helt annen ting å leve det du sier du er. Jesus begrunner denne befalingen med å si at dette er loven og profetene. Dette er ikke et forslag, men et bud og et prinsipp som skal fullføres fram til Jesus har nådd det han vil. I Matt 5, 17 sier Jesus: Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå før alt er skjedd. Når vi gjør mot andre det vi vil at andre skal gjøre mot oss, så gjør vi noe som eksponerer mennesker for Guds kjærlighet og karakter. Noe som peker på Jesus. Det er ikke et spørsmål om dette skal skje. Spørsmålet er om du og jeg skal være en del av det? Colin Atkinson

23 Matt 7,13-14 Å peke på den rette vei Her kommer Jesus med en tydelig oppfordring til sine tilhørere (og oss lesere) om å gjøre et valg. Et valg av vei for vårt liv. Jesus viser oss at det er to mulige veier gjennom livet. Hvor den ene har en trang port og en smal vei, men som vi kan lese fører til livet. Det er med andre ord opp til deg og meg å velge hvilken vei, og dermed også hvilken ende vi vil at vårt liv skal ha. Jesus har også sagt: Jeg er veien, sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten ved meg. Joh 14,6 Så Jesus har med andre ord ikke bare fortalt oss at det finnes to veier gjennom livet, han har også selv åpnet opp veien for oss. Det å ta i mot Jesus, er å entre porten inn på livets vei. Jesus er nemlig den eneste veien til Gud. Ønsker vi å velge den vei som Jesus forteller om, så kommer vi ikke utenom han. I slutten av teksten kan vi lese at det er få som finner denne smale vei. Kan dette være en oppfordring til oss? Vi som gjennom Jesus har fått satt en ny kurs for vårt liv? Kan vi være med å vise andre vei? Og hvordan gjør vi i tilfelle det? Jo, vi kan peke på Jesus. Det er Han og Han alene som er livets vei, og det er hans ord som er en lykt for vår fot og et lys på vår sti. Så la oss være veivisere til livet, ved å peke på Jesus. Kjetil Finnestad

24 Matt 7,15-20 Ta dere i vare for de falske profetene! Innen vår tids politikk, nærings- og organisasjonsliv er man blitt klar over at det er noen mennesker man bør holde utenfor makt og innflytelse. Igjennom sin atferd skaper de splid, vanskeligheter, intriger, skyldfølelse og usunn avhengighet. Noen kaller dem for maktmennesker. Før kalte man dem for psykopater. I menighetens rom kalles de for falske profeter. Ta dere i vare for dem, sier Jesus. Kristne menigheter er dessverre ofte blitt lett bytte for slike personer. Det finnes flere falske profeter enn du tror. Ettervirkningen av deres virke er mye smerte, stor skade, uenighet og splittelse. Knutbysaken i Sverige er et skremmende eksempel på hva som kan skje når ulvene i fåreklær opptrer som verst. Hva er en profet? En profet taler med autoritet og Åndens kraft på Guds vegne. En sann profet avslører, og blottlegger ved Ånden, våre egentlige motiver og handlinger. Han taler på en befriende måte og setter Guds ord og vilje inn i dagens situasjon (se 1Kor 14,23-24). I kjærlighet taler han til oppbyggelse, formaning og trøst. (1Kor 14,3). Pastorer og prester har ofte profetiske innslag i sin forkynnelse. Falske profeter er på samme måte personer som med autoritet taler på Guds vegne. De kommer til oss i saueham. Det betyr at deres innerste motiver skjules av et kamuflert åndelig ytre. Innvendig er de glupske ulver. De kjenner kristne ord og termer, og mestrer sjargongen og kodene for åndelighet. De vet hva som appellerer til folk, men motivet er å få makt, råderett og innflytelse. Når det skal tas stilling til hvem vi skal velge til tillitsmenn og hyrder, eller hvem som skal være våre gjesteforkynnere, så er disse ordene av Jesus viktige. De viser tydelig hvem vi ikke bør slippe til som talere, og hvem som ikke bør få rom til å komme med profetiske budskap, tungetale og tydinger. Hva skal vi se etter når vi skal skjelne gode profeter fra falske? Skal vi bedømme dem etter deres muntlige utsagn, etter deres karismatiske utrustning? Eller ut fra deres mektige gjerninger, undere og tegn i Jesu navn? Nei, sier Jesus. Ingen av disse tingene kan vi skjelne dem på. Men sier han: På fruktene skal dere kjenne den sanne profeten og forkynneren fra den falske. Leif Rasmussen

25 Matt 7,21-23 Relasjonen til Jesus er det viktigste Disse ordene kan være vanskelige å forstå. Et viktig prinsipp når vi leser Bibelen, er å la klare ord forklare vanskelige ord. Jesus er Skriftens stjerne og kjerne, og at alt i Bibelen skal forstås ut fra det ham. Det er altså ikke nok å kalle Jesus for Herre, og så tenke at alt er i orden. Kristendommen handler ikke om å ha en riktig bekjennelse med munnen. Kristendom handler om en relasjon til Jesus som fører til at livene våre blir forvandlet når vi lever nær ham. Vi kan tenke at det viktigste er å tro rett, og så stopper vi der. Men Gud er kanskje mindre interessert i hva vi sier enn hva vi gjør. Det er helt naturlig for en kristen å gjøre gode gjerninger. Som Luther sa: frelse ved troen alene, men troen blir aldri alene. Men slik bekjennelsen alene ikke frelser, frelser heller ikke gjerningene i seg selv. Bare Jesus vet hvem som virkelig tilhører ham, og en dag skal det bli klart at noen seilte under falsk flagg. De gav seg ut for å gjøre undergjerninger i Jesu navn, men hadde kanskje bare brukt disse gjerningene til å få ære selv. Overnaturlige hendelser er i seg selv ikke et bevis på at det er Gud som handler. Av dette avsnittet kan vi lære at tro og gjerninger hører sammen, og at de må springe ut av en relasjon til Jesus som skaper både troen og lysten til å gjøre det gode i oss. Ingunn F. Breistein

26 Matt 7,24-29 Bygg et godt fundament! Jesus sier at de som hører og gjør det som hans ord sier ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Men de ligner også på selve huset han bygger. Dette huset tåler det som treffer det. Alt fra regn, til vind og flom. Det er rett og slett et hus som er bygd med det beste fundamentet. Dette handler om en tillit som bygges opp mellom oss og Gud. Å bygge opp tillitt til Gud, er en prosess. Gud ønsker at vi skal oppleve at vi kan regne med han uten og nøle. Det er målet. Hvis du opplever at du har mistillit til Gud så kan du stille deg følgende spørsmål: Har jeg gitt Gud mulighet til å vise meg hvorfor jeg kan stole på han? Hvis du skal stole på Gud, og bygge deg selv og ditt liv på han, så må du ha en god grunn til å sats. Det er jo tross alt livet ditt! Men han må få lov til å vise deg hvorfor du kan stole på han. På et eller annet tidspunkt må du gi han kontroll over noe i ditt liv. Du må gi han lov til å skaffe svaret, istedenfor deg. Det er bare gjennom sånne omstendigheter at han kan vise deg hvorfor du kan tørre å bygge ditt liv på hans forsyning, hans bestemmelser, hans råd og veileding. Jo mer vi stoler på han, jo lettere det blir fra gang til gang. Hvor dypt går fundamentet ditt? Står du stødig og balansert? Eller er du overalt fra dag til dag, preget av alt og alle du treffer? Bibelen sier i flere tilfeller at med Gud som vårt fundament har vi ingenting å frykte. Med Gud som fundament har vi det vi trenger for å takle det som verden kaster på oss. For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er, eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Rom 8,38-39 Bygg fundamentet ditt, og gjør det på riktig plass! Colin Atkinson

27 Notater:

28 Da Jesus hadde fullført denne talen, var folket slått av undring over hans lære, for han lærte dem med myndighet og ikke som deres skriftlærde. Matt 7,28-29

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38)

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) 1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) BAKGRUNNSSTOFF: I teksten møter vi Maria som en ung kvinne - kanskje ennå ikke fylt 20 år. 1. Sett ut fra denne teksten: Hva slags personlighet synes du Maria har?

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8...

Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8... Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8... 6 del 7 Matt 6:19-27... 7 del 8 Matt 6:28-34... 8 del 9 Mat

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

ωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖ βνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλ ζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ

ωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖ βνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλ ζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ θωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχ Hovedområdet med etikkundervisningen vil være å utfordre den enkelte elev til etisk refleksjon og ϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκ handling både på individuelt, sosialt og globalt nivå. Undervisningen

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 2. Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Innhold 9. Fellesskapet. De helliges samfunn 10. Dåpen 11. Nattverden

Detaljer

Sergey Borisov Depositphoto. Nr. 3 2014 34. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke

Sergey Borisov Depositphoto. Nr. 3 2014 34. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke Sergey Borisov Depositphoto Nr. 3 2014 34. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke BIBEL OG BEKJENNELSE utgis av Den Lutherske Bekjennelseskirke. ISSN 0806-5365 Bladet kommer ut med fire nr. pr.

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 1 Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. (Revidert julen 2009) Innhold 1. Hvem er Gud? 2. Hvem er jeg? 3. Hvem

Detaljer

Sannheter om Gud. Side 1

Sannheter om Gud. Side 1 Sannheter om Gud Hva slags tanker får du når du tenker på Gud? Fordømmelse, skyld, og dom og en som er ute etter å finne feil hos deg, eller er det: Kjærlighet, fred og glede. De fleste opplever kanskje

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Ekteskapet sex, skilsmisse, gjengifte

Ekteskapet sex, skilsmisse, gjengifte Nr. 4-2005 20. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Ekteskapet sex, skilsmisse, gjengifte 2 Tema: Ekteskapet Ekteskapet den viktigaste institusjonen i samfunnet Framtida

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Skrevet av Tore Johannessen

Skrevet av Tore Johannessen TRO SOM KAN FLYTTE FJELL Føler du at det er vanskelig å ha tro? Ønsket med dette kompendium er å hjelpe deg til å få et rett bilde av hva det vil si å ha tro Skrevet av Tore Johannessen Innhold: VIKTIGHETEN

Detaljer

Bibelundervisning emne nr.17b.

Bibelundervisning emne nr.17b. Bibelundervisning emne nr.17b. Familie, hjem og samfunn. A. Som ditt hjem er, slik er ofte ditt åndelige liv... Hjemmet's levende vitnesbyrd: Mange interesser fra vårt tidligere liv (før vi ble frelst)

Detaljer

Etterfølgerne. Innhold

Etterfølgerne. Innhold Etterfølgerne Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. En glad giver tid, evner og penger 3. Vi en menighet 4. Sammen i gudstjenesten 5. Vekst til modenhet 6. Nytt liv i praksis 7. Den hellige Ånd i mitt liv Introduksjon

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 10. 1 1Kor 7:1-5 Når det gjelder det dere skrev om, så er det godt for en mann ikke å røre en kvinne.

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

Materiell til bønn: Praktiske tips. 17 ulike bønnetips. Utdrag fra bibelblogg. Bønnevandring. Bibelord om bønn. Å be med Fader Vår

Materiell til bønn: Praktiske tips. 17 ulike bønnetips. Utdrag fra bibelblogg. Bønnevandring. Bibelord om bønn. Å be med Fader Vår 1 Bønn bærer alt vårt arbeid. Det er knyttet sterke løfter til bønn og det er viktig at vi legger alle ting framfor Gud, slik at han kan lede oss og vise oss vei. Bønn kan åpne veien inn til menneskers

Detaljer

Nr. 3 2013 33. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke

Nr. 3 2013 33. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke Nr. 3 2013 33. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke BIBEL OG BEKJENNELSE utgis av Den Lutherske Bekjennelseskirke. ISSN 0806-5365 Bladet kommer ut med fire nr. pr. år. Frivillig abonnementsavgift

Detaljer

En medarbeider er en disippel

En medarbeider er en disippel Gunnar Elstad: Disippel og tjener Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når han kommer hjem fra markene: Kom nå og sett deg til bords? Nei, han vil si:

Detaljer

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap Nr. 3-2006 21. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Utrustende lederskap 2 Tema: Utrustende lederskap Utrustende lederskap Jeg skriver til dere fedre, sier apostelen

Detaljer

Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Å leve et sjenerøst liv

Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Å leve et sjenerøst liv Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON Å leve et sjenerøst liv 2 Tema: Å leve et sjenerøst liv Ver eit raust menneske! I dette nummeret av FOLK skriv vi

Detaljer

Herre, lær oss å be!

Herre, lær oss å be! Herre, lær oss å be! Studieopplegg over "Fader Vår" 7 samlinger. Opplegget er utarbeidet av Gunnar Elstad. Les Bibelversene som er ført opp til hver samling, se hvordan Luther formulerte forklaringen til

Detaljer

På Hjemveg. Må Himmelens Gud velsigne dette bladet slik at noen ved disse linjer kom inn på hjemvegen og fikk nåde til å vandre der.

På Hjemveg. Må Himmelens Gud velsigne dette bladet slik at noen ved disse linjer kom inn på hjemvegen og fikk nåde til å vandre der. Og HAN er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens. 1.Joh.2.2 Ved denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle. Heb.10.10

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer