Bossanova. Velkommen til nye BIR! Kast riktig - gi bosset verdi. Kuhode i papiret. Åpen dag 12. november. Brukt plast blir ny plast

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bossanova. Velkommen til nye BIR! Kast riktig - gi bosset verdi. Kuhode i papiret. Åpen dag 12. november. Brukt plast blir ny plast"

Transkript

1 Bossanova NR KUNDEBLAD FRA BIR Kast riktig - gi bosset verdi Stor sorteringsguide i midten! side 4-5 Kuhode i papiret Sorteringshallen måtte evakueres pga lukt. side 8 Velkommen til nye BIR! Åpen dag 12. november Se hvordan bosset blir til energi side 6 Brukt plast blir ny plast Klær, kontorutstyr og energi er eksempler på hva plasten kan bli til. side 7 Den 6. november får BIR ny adresse, nytt telefonnummer og ny logo. Målet er å bli mer synlig og kommunisere tydeligere hvilke tjenester vi har. Vi satser på kundeservice og økt gjenvinning både til nye materialer og energi, samtidig som renovasjonsgebyret holdes stabilt. side 2

2 Renovatørene Espen Johnsen og Jan Garfield viser fram den nye bossbilen. Foreløpig vil de fleste bilene fortsatt være lysere grønne, men logoen vil du kjenne igjen. Mediestøy Ønsker velkommen til nye BIR Fra 6. november er BIR på plass i det nye bygget i Conrad Mohrs vei 15. Samtidig får selskapet ny logo. Men det viktigste med "nye BIR" vil være å bli bedre på gjenvinning og gi enda bedre service til kundene våre, sier Vibeke Bjordal Padøy, leder for avdeling Kundetjenester i BIR. Med seg har hun fem hjelpsomme kundeveiledere som kan svare på spørsmål om tømmetider, tjenestetilbud og hvor en kaster de ulike avfallstypene. BIR satser på å gi valgfrihet i tjenestilbudet fra BIR. Folk skal bli kvitt avfallet sitt. Samtidig skal sortering belønnes. Målet er at mest mulig av avfallet skal gjenvinnes, enten som materialer eller til energi, gjennom kraftproduksjonen i forbrenningsanlegget. Økende gjenvinning I dag blir i underkant av 40 prosent av energien gjenvunnet til elektrisk kraft og varme. Målet er å komme opp i hele 80 prosent innen Da skal det nye fjernvarmeanlegget i Bergen være ferdig utbygd. - Faktisk ligger Bergensområdet svært godt an når det gjelder gjenvinning, sier Vibeke Bjordal Padøy. Men for å bli best mulig er BIR avhengig av publikums hjelp. Og Padøy håper på en enda bedre sortering før avfallet havner i forbrenningsanlegget. - Spesialavfall, glass og metall er det aller viktigste å sortere ut. Men også papir og ren plast kan komme bedre til nytte ved å samles inn for seg, opplyser hun. Sortering gir lavere gebyr Med bedre sortering, kan du også få lavere renovasjonsgebyr. Det vanlige er at restavfallsbeholderen blir hentet hver uke. Men du kan også få bosset hentet hver 14. dag eller dele beholder med naboen. Ved å dele beholderen og i tillegg ha henting hver 14. dag sparer du hele 25 prosent på gebyret. Komposterer du, kan du i tillegg få ned gebyret med 10 prosent ekstra. - Kompostering gir god hagejord og er et bra alternativ for dem som har muligheten til det. Vi har satset mye på å informasjon om kompostering, og nå er det rundt 6000 abonnenter som driver med det, sier Vibeke Bjordal Padøy. Hun og staben av kundeveiledere tar gjerne i mot flere spørsmål om sortering og valgmuligheter. Du når dem på telefon Vår tid er preget av en kamp om oppmerksomhet. Alle moderne virksomheter sørger for at vi vet at de er til stede. Vi møter symbol og budskap i tvreklamen, på avissidene, på internett og i magasiner og ukeblader. Til og med på mobiltelefonen mottar vi stadig nye budskap og tilbud. BIR må også tilpasse sin kommunikasjon til denne aktive mediaverdenen. Vi har et viktig budskap som skal nå frem til våre brukere og kunder. Det er derfor viktig at de pengene vi bruker på kommunikasjon er vel anvendt. Publikum må legge merke til og forstå det vi ønsker å si. Vi frisker derfor opp symbolet vårt og gjør budskapet mer tydelig: BIR skal gjenvinne ressursene som ligger i bosset. Derfor har vi nå også fått sirkelen som symbol. Videre vil det nå være lettere å kjenne oss igjen der vi møter kundene. Returpunktene (glass/metall, papir) vil få samme farge og skilting. De samme symbolene og fargene vil du finne på gjenbruksstasjonene og når du leverer spesialavfall på bensinstasjonene. Samtidig må vi være kostnadsbevisste. Vi har derfor tatt denne endringen i forbindelse med at vi flytter inn i nye administrasjonslokaler. I den forbindelse må alt trykt materiale endres og vi må annonsere ny adresse og telefonnummer. Biler og utstyr for øvrig vil bli omlakkert etter hvert som vedlikeholdsrutinene tilsier det. Vi skal fremdeles holde lovnaden: Ingen reell prisøkning (kun den generelle prisstigningen) fra BIR i perioden 2000 til 2003! Atle Marøen Adm. direktør

3 De fem kundeveilederne i Markedsdivisjonen er til tjeneste på telefon Foran fra venstre: Kundeveileder Jan Johannessen, markedssjef Ingrid Hitland og kundeveileder Inger Jørgensen. Bak fra venstre kundeveiledere Svend Birger Hollevik, Oddvar Stephansen og Arild Trones. Satser på næringslivet Det er etterhvert blitt hard konkurranse mellom selskapene som tilbyr avfallstjenester til næringslivet. - BIR skal møte konkurransen med en enda sterkere satsing på service til bedriftene, lover markedssjef Ingrid Hitland. - BIR vil bruke sin kompetanse til å utvikle stadig bedre avfallsløsninger for næringslivet, Ingrid Hitland sier Hitland. Hun lover spesialsydde totalløsninger til bedriftene. BIR tar seg av avfallshåndteringen for næringslivet sammen med datterselskapet Avfall- og Transportservice (ATS). Hitland understreker at BIR legger vekt på å være aktiv ute blant bedriftene i tillegg til god service til kundene. Møter kundene - Når vi får spørsmål om en avfallsløsning for en bedrift er det praktisk å besøke bedriften for å se hvilke avfallstyper bedriften har, hvilke som er mest problematiske og hva som skal til for å finne gode løsninger for bedriften, sier Hitland. De fleste bedrifter vil operere miljøvennlig, samtidig som de ikke ønsker at tjenestene skal koste for mye. BIR analyserer behovet og lager en totalløsning for bedriften. BiR kan også tilby spesialtjenester som mottak av matavfall gjennom datterselskapet Miljøfôr Vest AS, og makulering av konfidensielt materiale i BIR Avfallsenergi. Dokumentasjon viktig Myndighetene stiller stadig strengere krav til at hver bedrift dokumenterer hva som skjer med avfallet. BIR garanterer at alt avfallet vi håndterer leveres til godkjent behandling, og kan dokumentere dette dersom det er behov for det. Informasjon er også et viktig stikkord for BIR: - En god avfallshåndtering starter med at hver medarbeider i bedriften sorterer riktig. Da er informasjon og bevisstgjøring viktig. Her kan BIR komme inn og gi råd og veiledning, avslutter Hitland. Matrester blir svinefôr Gjennom Miljøfôr Vest AS kan bedrifter i både Hordaland og Rogaland bli kvitt matrestene sine på en ressursvennlig måte. Selskapet produserer svinefôr av matrester fra storkjøkken, butikker og næringsmiddelindustri, og videreselger det til bønder i distriktet. Hele 3786 tonn miljøfôr ble produsert i Innsamlingen skjer i alle BIR-kommunene, samt på Karmøy, Tysnes og i Haugesund. Miljøfôr Vest AS er eid av BIR og Fatland Ølen AS.

4 Kast riktig - gi bosset verdi ÅPNINGSTIDER FOR GJENBRUKSSTASJONENE ASKØY Ravnanger Mandag fredag Torsdag til Lørdag Tlf BERGEN SENTRUM Møllendalsv. 31 Mandag fredag Tlf FANA Rådalen Mandag fredag Lørdag Tlf FUSA Heiane Mandag og torsdag Tlf OS Kolskogen Mandag - fredag Lørdag Tlf OSTERØY Mjeldalen på Haus Tirsdag og onsdag Torsdag Lørdag Tlf SUND Midtstegen Mandag og torsdag Tlf VAKSDAL Dalegarden Torsdag Fredag Tlf Alt boss kan gjenvinnes. Enten til energi, eller til nye produkter. For at bosset skal utnyttes på best mulig måte er det viktig at du kaster de ulike avfallstypene på riktig sted. BIR sørger for å gi bosset verdi ved å sikre riktig gjenvinning av det. Når du leverer boss, leverer du et råstoff. Kvaliteten på de nye produktene avhenger av råstoffet du leverer! Spesialavfall Hvorfor sortere: Spesialavfall på avveie kan føre til vann- og luftforurensning og forgiftning av planter, dyr og mennesker. Hva leveres hvor: Maling, lakk, lysstoffrør, plantevernmidler og lignende leveres til egne spesialavfallskonteinere som er plassert ut på en rekke brann- og bensinstasjoner og på gjenbruksstasjonene. Husk: Leveres i originalemballasjen eller i annen godt merket emballasje og sorteres i spesialavfallskonteineren. Hva skjer videre: Gjenvinnes til energi, uskadeliggjøres eller lagres på en miljøriktig måte. Ring vår informasjonstelefon og finn ut hvor ditt nærmeste mottak for spesialavfall er. Grovavfall Hva leveres hvor: Møbler, skrap, kjøleskap, trevirke og annet avfall fra garasje, kjeller og loft kan du levere på gjenbruksstasjonene. Hvorfor sortere: Avfallet gjenvinnes og ressursene utnyttes. Husk: Ulike avfallstyper leveres i ulike konteinere Det lønner seg å sortere avfallet hjemme. Levering av inntil 3m 3 sortert avfall er inkludert i renovasjonsgebyret. Hva skjer videre: De ulike avfallstypene går til gjenvinning eller ombruk. ÅSANE Salhusveien Mandag fredag Lørdag til Tlf

5 Plastemballasje Hvorfor sortere: Ren og stor plastemballasje har størst verdi når det gjenvinnes til nye produkter. Hvor levere: I egne konteinere ved kjøpesentrene og på gjenbruksstasjonene. Husk: Plastemballasjen må være ren og av en viss størrelse (stor folie, bæreposer og kanner/flasker). Plast som må rengjøres kan kastes i restavfallet for å unngå å bruke energi til skylling/vasking. Hva skjer videre: Gjenvinnes til nye plastprodukt som bæreposer, paller, ny emballasje, fleecegensere, kontorutstyr og energi. Brennbart restavfall Hvorfor sortere: Ikke brennbart avfall vanskeliggjør og fordyrer forbrennings prosessen. Hva leveres hvor: Alt brennbart avfall kan kastes i restavfallsbeholderen/ konteineren. Husk: Restavfallet gjenvinnes til energi. Alt som kastes i restavfallet må derfor være brennbart. Hva skjer videre: 36 prosent av energien utnyttes til elektrisk kraft. Resten vil fra 2003 bli utnyttet til fjernvarme. Papir Hvorfor sortere: Sparer energi og uttak av nytt trevirke. Hva leveres hvor: I papirbeholderen/ konteineren kan du levere tre ulike papirtyper: Lesestoff, papp og emballasje-/drikkekartong. De ulike papirtypene blir etterpå sortert fra hverandre for hånd, for å få den kvaliteten vi trenger for å gjenvinne det. Husk: Papirproduktene må være rene. Produkter som er skitne eller inneholder lim eller plast kastes i restavfallet. Hva skjer videre: Lesestoffet blir til avispapir, pappen til ny papp og emballasje/drikkekartong til kontorpapp og papir. Glass og metallemballasje Hvorfor sortere: Glass og metall brenner ikke. Energiforbruket reduseres ved bruk av gjenvunnet råstoff i produksjon av nye produkter. Hva leveres hvor: Klart og farget glass leveres hver for seg i egne konteinere på returpunktene. Lokk må være skrudd av. Metallemballasjen kan leveres sammen med både klart og farget glass. Husk: Rengjøres for å unngå lukt. Hva skjer videre: Glass gjenvinnes til Glava isolasjonsmatter, glassbetong og nye glass. Metallet går inn som råstoff i norsk metallindustri og gjenvinnes til nye metallprodukter. En fullstendig oversikt over hva du kan kaste hvor finner du på våre internettsider NY ADRESSE OG TELEFONNUMMER: Besøksadresse: Conrad Mohrsvei 15. Postadresse: Postboks 6004 Postterminalen, 5892 Bergen. Tlf.:

6 Åpen dag ved BIR Avfallsenergi Søndag 12. november gjentar vi suksessen fra i fjor og inviterer alle interesserte til en omvisning på forbrenningsanlegget i Rådalen. Her brenner vi restavfallet fra hele BIR-området, og gjenvinner store deler av energien i det til strøm. notis Sett ut bosspannet til kl Har du gått glipp av en bosstømming? Det kan hende den beste dersom beholderen ikke er ute i tide. Selv om BIR nå har begynt med kveldstømming må beholderen settes ut senest klokken på tømmedagen. Kveldskiftet starter nemlig midt på dagen, i god tid før de fleste er hjemme fra jobb. For å sikre en effektiv og fleksibel innsamling er i tillegg er BIR avhengig av muligheten til å tømme enkelte områder på ulike tider. BIR tømmer boss fra kl til og bosspannet må være ute i dette BIR holder anlegget åpent fra klokken til Vi har omvisning i anlegget og standsaktiviteter der vi orienterer om kildesortering og hva som kan produseres av de forskjellige gjenvinnbare avfallstypene. tidsrommet. Om nødvendig kan du sette ut bosspannet kvelden i forveien. Sprøyter et økende problem Sprøytespisser er blitt et økende problem i papirinnsamlingen, og fører til mange farlige situasjoner for de som sorterer papiret. Sprøyter som ikke leveres som risikoavfall i egen innsamling, må emballeres godt og kastes i restavfallet. Alt gjenvinningsmateriale sorteres for hånd, og der vil vi ikke ha sprøyter. I tillegg blir det konkurranser for barna, utstilling av våre kjøretøyer og enkel bevertning. Ta med familien, så skal vi gjøre vårt beste for at du skal få en trivelig dag. Velkommen til åpen dag på BIR Avfallsenergi, søndag 12. november fra !

7 Ren plastemballasje kan gjenvinnes Visste du at ren plastemballasje kan bli til paller, kabelvern, poser, ny emballasje og energi? BIR har satt ut egne konteinere for plastemballasje på alle kjøpesentre i regionen. Her kan du levere ren plastfolie, kanner, bokser og flasker. De ulike plasttypene sorteres fra hverandre for hånd før de sendes til ulike gjenvinningsfabrikker. Det er derfor viktig at ingen kaster skitten plast som kan begynne å lukte eller andre fremmedelementer i plastemballasjen. Ny plastemballasje og klær Plasten som gjenvinnes til nye produkter selges både i inn- og utland. Plastfolien gjenvinnes til nye folieprodukter som bæreposer, bossekker og ny innpakning. Kanner og flasker selges på et internasjonalt marked og kan gjenvinnes til fleecegensere, kontorrekvisita, bager og selvsagt ny plastemballasje. For eksempel selger selskapet Hippopotamus penner, hullemaskiner og små pultkommoder som er laget av gjenvunnet plast, mens Fjällreven har laget en sekk av gjenvunnet plast. Innsamlingen gir resultater Så langt i år har innbyggerne i BIR-området levert inn rundt 75 tonn plastemballasje. Rundt 30 prosent av dette gjenvinnes til nye produkter. Resten gjenvinnes til energi. På Romsdalshalvøya nær Molde blir imidlertid 60 prosent av plasten som samles inn gjenvunnet til nye produkter. Med bedre kvalitet på plastemballasjen som samles inn kan også BIR oppnå langt høyere grad av materialgjenvinning. Balanser energiforbruket Når vi gjenvinner plast til nye produkter eller energi sparer vi uttak av råolje. For å sikre at besparelsen blir større enn bruken av energi ved behandling av plasten som skal gjenvinnes, anbefales det å levere plast som allerede er ren. Vasking og skylling av skitten plastemballasje i varmt vann kan medføre så stort energiforbruk at du like godt kan kaste den i restavfallet. Også restavfallet gjenvinnes til energi, men har foreløpig dårligere energigjenvinning enn ved gjenvinning av ren plastemballasje. notis Bare rene og hele klær kan brukes Fretex fortsetter sin innsamling av brukte klær i BIR-området. For at innsamlingen skal kunne fortsette er de imidlertid helt avhengige av at klærne de får inn faktisk kan selges videre. Ødelagte klær og klær med flekker du ikke får av, kan du med god samvittighet kaste rett i restavfallet. Det er nemlig der de havner uansett, etter at Fretex har sortert ut det som er brukbart. Fretex selger bare hele og rene klær, og dermed er det bare disse klærne som bør leveres i innsamlingen. Tenk på at noen skal ønske å gå med klærne før du leverer dem og kast resten i restavfallet - de blir til energi!

8 I redaksjonen: Sissel Mæland, Evy A. Finne, Ingrid Hitland, Jan Frode Raa, BIR. Anders Kjetland, Artic Reklamebyrå as. Design og produksjon: Artic Reklamebyrå as. Foto: Thor Brødreskift, Helge Hansen og Plastretur. Jan Frode Raa og Arild Trones, BIR. AVSENDER: BIR Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap Postboks 6004 Postterminalen, 5892 Bergen. Tlf.: Safedører brenner dårlig Ved BIRs forbrenningsanlegg i Rådalen er de vant til å måtte hanskes med mye. Men en safedør kan bli i meste laget. Safedøren kom så langt som til magnetbåndet, der metallgjenstander blir sortert ut. Men da var det stopp. Den store magneten greide ikke å løfte den av. Dermed kilte døren seg bom fast på vei ut, og BIRs mannskap hadde et svare strev med å få den løs. Driftsleder Jan Egil Bredsten ved forbrenningsanlegget er vant til å få mye rart i bosset. - Vi har fått inn både motorblokker og oksygenflasker her, sier han. - Og ved en anledning kom en 2,5 meter lang jernbjelke inn i anlegget og satte seg fast i sjakten ned til forbrenningsovnen. En skulle tro at gjenstandene blir oppdaget før de kommer så langt. Men det er mye boss som skal inn i forbrenningsanlegget om gangen. - Kranen som laster inn bosset tar tre tonn avfall i slengen, så det er ikke alltid lett å se hva som skjuler seg der, sier Bredsten. Eksosanlegg i beholder Safedøren og motorblokkene ble nok skjult i en konteiner, tror Bredsten. Men folk viser stor kreativitet hjemme også: Både eksosanlegg, klesstativer, stålamper og sammenrullede tepper dukker Jan Egil Bredsten opp fra de vanlige bossbeholderne. Glass og metall er heller ikke noe Bredsten har lyst til å se: -Lettsmeltende metall som aluminium og tinn blir ikke fanget opp av magneten. I stedet renner det ned og tetter til lufttilførselen i anlegget, opplyser Bredsten. Han oppfordrer folk til å ta med seg glass- og metallemballasje til returpunktene og safedører, eksosanlegg og annet grovavfall til nærmeste gjenbruksstasjon! Fant kuhode i papiret Det er mye rart som havner i papirkonteinerne. Norsk Gjenvinning og Fana Stein og Gjenvinning, som sorterer papiret for BIR, har opplevd å få både døde katter og sprøytespisser innimellom aviser og blader. Men det spørs om ikke toppen ble nådd på Norsk Gjenvinning da et kuhode kom seilende inn på båndet. Hodet var ikke akkurat ferskt og lukten tilsvarende ille. Resultatet var at de ansatte måtte rømme transportbåndet og anlegget luftes ut i lang tid etterpå. Hvor kuhodet kom fra, vet ingen. Men til eventuelle syndere: Tenk på at det hver dag står noen og sorterer papiret ditt for hånd. Og levér slakteavfallet et annet sted. OFFENTLIG INFORMASJON C FEM PÅ GATEN Innbyggerne i BiR området blir stadig flinkere til å kildesortere. I noen tilfeller kan det likevel oppstå enkelte misforståelser når vi snakker om gjenbruksstasjon, gjenvinningspunkt, miljøstasjon og returpunkt. Vi gikk derfor ut og spurte 5 på gaten: Hva er et returpunkt? Marit Bønes Bønes Det er en miljøstasjon der vi leverer gjenbruksmateriell. Odd Jan Øyjordsbakken Grimseidåsen Det er vel et bossanlegg som i Rådalen. Kjersti Sørensen Minde Hva?. Vet ikke. har ikke peiling. Anita Olsen Breistein Vet ikke. Baard René Ryberg Askøy Det er der vi leverer papir, plast, glass og kartonger til gjenvinning. BIR svarer: Et returpunkt er en samling konteinere der du først og fremst kan levere glass og metall. På mange av returpunktene kan du også levere papir, papp, emballasje-/drikkekartong og plastemballasje. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med returpunktet i ditt nærområde slik at du vet hvilke avfallstyper du kan levere.

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg)

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Slik gir vi bosset verdi Det nytter å sortere. Hver dag blir store mengder avfall gjenvunnet til nye produkter og energi. BIR har som mål at vi ved størst mulig gjenvinning

Detaljer

Kast riktig - gi bosset verdi!

Kast riktig - gi bosset verdi! ÅRSRAPPORT 2000 Kast riktig - gi bosset verdi! INNHOLD 3: Du er BIR-kunde 4: Fra abonnent til kunde 7: Styrets beretning 10: Regnskap og noter 18: Revisjonsberetningen 20: Dette er BIR 22: Fokus på kunden

Detaljer

BIR ÅRSRAPPORT 2009 ALT DU IKKE SER

BIR ÅRSRAPPORT 2009 ALT DU IKKE SER BIR ÅRSRAPPORT 2009 ALT DU IKKE SER AVFALLSBEHANDLING ER MYE MER ENN BOSSBILER. Derfor har vi tatt et felles ansvar i ni kommuner. Daglig ser du bossbilene på nye runder for å tømme avfallet til 329 000

Detaljer

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 11

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 11 BIR ÅRSRAPPORT 2011 Innhold: Om BIR: Dette er BIR s. 4 Nøkkeltall s. 4 Oversikt 2011 s. 5 Leder: Vestlendingenes egen miljøbedrift s. 6 Visjon og organisasjonsform s. 8 Avfallets verdikjede s. 9 Holdningsskapende

Detaljer

Penger i tomme kartonger 4

Penger i tomme kartonger 4 Offentlig informasjon nr 1 2013 Foto: Margrethe Myhrer Penger i tomme kartonger 4 Farlig avfall 6 Kildesortering på nett 3 LEDER Etter en heftig snøvinter kom sommeren raskere enn vi hadde trodd. Det grønnes

Detaljer

Dette skjedde /, ' - ( . + innhold. Bergen bystyre vedtar at et rørbasert avfallssystem skal være løsningen for Bergen sentrum.

Dette skjedde /, ' - ( . + innhold. Bergen bystyre vedtar at et rørbasert avfallssystem skal være løsningen for Bergen sentrum. 2008 Dette skjedde Oppstart plastinnsamling og ny gebyrmodell på Osterøy. Byggestart for ny gjenvinningsstasjon på Askøy. mar Nytt slaggsorteringsanlegg på Mjelstad tas i bruk. sep Plastinnsamling fra

Detaljer

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1.

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1. naturligvis Miljømagasinet fra Reno-Vest 1/2008 Tas vare på! Offentlig informasjon Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider

Detaljer

Sammen for en god sak

Sammen for en god sak 1 13 Sammen for en god sak BIR har lyttet til innbyggerne. Vi har utvidet åpningstidene på flere gjenvinningsstasjoner og vi skal bygge tre nye. Vi oppfordrer alle til å delta på vårdugnaden Hold Norge

Detaljer

Oslo kommune Renovasjonsetaten. Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo

Oslo kommune Renovasjonsetaten. Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo Oslo kommune Renovasjonsetaten Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo PRODUSER MINDRE AVFALL! De store avfallsmengdene er et av tidens miljøproblemer, og det er en stor utfordring for oss alle å redusere

Detaljer

Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden

Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden Miljømagasinet fra Reno-Vest 3/2008 naturligvisoffentlig Tas vare på! informasjon Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden Møt

Detaljer

Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010

Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010 Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010 Se filmen på bir.no/aarsrapport Innhold: Velkommen til den trykte utgaven av årsrapporten for BIR. Denne gangen

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! Enebakk

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! Enebakk ROAF- posten Enebakk spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i

Detaljer

Det handler om å gjøre det lille ekstra ÅRSRAPPORT. Sammen for en god sak: 81,2 % 80,2 % Kundetilfredshet. Omdømmescore. Likes

Det handler om å gjøre det lille ekstra ÅRSRAPPORT. Sammen for en god sak: 81,2 % 80,2 % Kundetilfredshet. Omdømmescore. Likes Det handler om å gjøre det lille ekstra ÅRSRAPPORT Sammen for en god sak: 81,2 % 80,2 % 9500 Omdømmescore Kundetilfredshet Likes Utgiver: BIR AS Design: Alf Gundersen Trykk: Molvik Grafisk Foto (sidetall

Detaljer

ÅRSRAPPORT 81,2 % 80,2 % 9500 www.facebook.com/birrenovasjon www.instagram.com/birrenovasjon. Det handler om å gjøre det lille ekstra

ÅRSRAPPORT 81,2 % 80,2 % 9500 www.facebook.com/birrenovasjon www.instagram.com/birrenovasjon. Det handler om å gjøre det lille ekstra BIR ÅRSRAPPORT 2013 Det handler om å gjøre det lille ekstra ÅRSRAPPORT Sammen for en god sak: www.bir.no 81,2 % 80,2 % 9500 www.facebook.com/birrenovasjon www.instagram.com/birrenovasjon Omdømmescore Kundetilfredshet

Detaljer

Hva går renovasjonsgebyret

Hva går renovasjonsgebyret NR. 1 - Mars 2008 Side 1 NR. 1 - Mars 2008 Fulldistribusjon KUNDEAVIS FRA ENVINA, FOSEN RENOVASJON OG HAMOS FORVALTNING Fra dunk til dunk Side 2 Envina: Uavklart om hytterenovasjon i Melhus og Midtre Gauldal

Detaljer

Stor etterspørsel etter glass og metall for gjenvinning

Stor etterspørsel etter glass og metall for gjenvinning NR. 4 - Desember 2007 Side NR. 4 - Desember 2007 Fulldistribusjon KUNDEAVIS FRA ENVINA, FOSEN RENOVASJON OG HAMOS FORVALTNING Stor etterspørsel etter glass og metall for gjenvinning Side 2 3 Returpunktene

Detaljer

Innspill til avfallsplan for BIR-området 2004

Innspill til avfallsplan for BIR-området 2004 Innspill til avfallsplan for BIR-området 2004 (Foto: NaturFokus) NVH-rapport 2-2004 Forord Naturvernforbundets innspill til avfallsplan for BIR Side 3 av 38 Denne rapporten er utarbeidet av Naturvernforbundet

Detaljer

MNAvisa SETTER PRIS PÅ ENERGI- SEKKEN! Papirgøyen. spanderer Flax-lodd. INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2001 Årgang 5

MNAvisa SETTER PRIS PÅ ENERGI- SEKKEN! Papirgøyen. spanderer Flax-lodd. INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2001 Årgang 5 Frank ble knapt svar skyldig... Hva vet egentlig Frank Jensen om MNA og miljøspørsmål? Vi har stilt lederen i selskapets representantskap til veggs. Han besto prøven... i all hovedsak. SISTE SIDE FULLDISTRIBUSJON

Detaljer

Avfall Sør. Smart sortert

Avfall Sør. Smart sortert sortert sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert Fakta og tips om sortert

Detaljer

Renovasjonsgebyret se hva du får for pengene

Renovasjonsgebyret se hva du får for pengene Kundeblad Nr. 2 2011 Renovasjonsgebyret se hva du får for pengene Kjendiskokk Inge Johnsen slik lager du noe godt av restene En godt bevart hemmelighet Visste du at vi i Trondheim har et av landets laveste

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Skedsmo sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Skedsmo sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAF- posten Skedsmo spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i januar! Hva er nytt hva fortsetter som før? Fra 2014 skal vi i

Detaljer

Sammen for en god sak!

Sammen for en god sak! Mindre støy, mindre utslipp og bedre miljø. Helt topp for Bergen sentrum. Sammen for en god sak! Då ser ein kor viktig jobb bossbilen gjer! Restavfall dekker strøm for mange husstander... Årsrapport 2012

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Nittedal sortere alt matavfall i grønn pose! Nittedal

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Nittedal sortere alt matavfall i grønn pose! Nittedal ROAF- posten Nittedal spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 Fra 2014 skal vi i Nittedal sortere alt matavfall i grønn pose! ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går

Detaljer

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet. Informasjonsavis fra Finnmark Ressursselskap AS for Hammerfest og Kvalsund kommuner. FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

Detaljer

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks hrs magasinet informasjon FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 01 08 2 3 Ekstrasekker til brennbart avfall Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00

Detaljer

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene Vi kaster mye mat I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år Side 4 FULLDISTRIBUSJON Holder Namdalen ren Side 9 Abonnentene i MNAområdet er best i landet på kilde - sortering

Detaljer

INFORMASJON HRS MAGASINET HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

INFORMASJON HRS MAGASINET HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INFORMASJON 1 HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 0 1 09 2 3 Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00 Telefaks: 76 92 20

Detaljer

SOMMER 2011. magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS. avfallsbehandlingen er i stadig endring

SOMMER 2011. magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS. avfallsbehandlingen er i stadig endring SOMMER 2011 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS FRA AVFALL TIL PRODUKT vi følger reisen fra ee-avfall til nytt produkt trender før og nå avfallsbehandlingen er i stadig endring 2

Detaljer

Her har vi en oppgave, folkens!

Her har vi en oppgave, folkens! Midtre Namdal Avfallsselskap 7863 Overhalla INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2005 Årgang 9 Firerbanden i Ytre Namdal selvsagt med Midtsidene FULLDISTRIBUSJON Her har vi en oppgave, folkens! Merete

Detaljer

KILDESORTERING. Hvor skal vi kaste dette? Enkelt å gjøre. Bra for miljøet.

KILDESORTERING. Hvor skal vi kaste dette? Enkelt å gjøre. Bra for miljøet. KILDESORTERING Enkelt å gjøre. Bra for miljøet. Hvor skal vi kaste dette? Sammen med Kristian (8) og Nora (6) viser vi deg hvordan du kan ta vare på viktige ressurser og spare miljøet Side 8 9 Nyttig på

Detaljer