Konfirmanter i Lyngen kirke 22. mai 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konfirmanter i Lyngen kirke 22. mai 2005"

Transkript

1 Nr. 1 Argang 64 august 2005 Konfirmanter i Lyngen kirke 22. mai 2005 Foto: Studio Reisa

2 TIL ETTERTANKE Religion - opium for folket? Det hevdes av og til at den kristne tro er virkelighetsflukt, en krykke svake mennesker trenger a stette seg til. Det var dette Karl Marx ( ) var inne pa da han sa at "religion er opium for folket". Men hva er egentlig virkelighet? I ateistisk tenkning eksisterer det ingen annen virkelighet enn den materielle. Alt, ogsa religion, forklares ut fra den materielle verden: Mennesket skaper de guder det ensker i sitt eget bilde. Religion betraktes som en nedlasning for a forklare det som er uforstaelig, og for a fa trest i mete med det som er skremmende, som deden, Livets store spersmal mennesker til alle tider har stilt seg er: - Hvor kommer vi fra? - Hvorfor lever vi? - Hva skjer nar vi der? Ateismens svar er at mennesket er som en gnist som tilfeldigvis tennes i et stort merke. Nar den slukner blir det ingenting igjen etter den, bare merke. Kristentroens svar er at alt er skapt av Gud, ogsa mennesket. At vi lever skyldes ikke tilfeldigheter, men Guds skapervilje. Deden er ikke opprinnelig, men en fiende. Vi er skapt til a leve i samfunn med Gud og hverandre. Historien gar mot et mal: Skaperverkets fullendelse og seier over deden og det onde. Cud vi! at aile mennesker skal bli frelst og lcere sannheten a kjenne (1 Timoteusbrev 2,4). Sannhet er rett beskrivelse av virkeligheten. Gud vil ikke at vi skal flykte fra virkeligheten, han vii tvert i mot hjelpe oss til a forsta den. Der yare sanser ikke strekker til har Gud apenbart i Bibelen det vi trenger a vite om virkeligheten for a na det malet vi er skapt til. Bibelen peker pa Jesus, Guds senn, som svar pa menneskets dypeste behov: Min rettferdige tjener skal gjere de mange rettferdige ndr de kjenner ham; for han hal' baret deres synder. (Jesaja 53,11) Gunnar Brathen LYNGEN MENIGHETSBLAD Parkveien LYNGSEIDET Utgitt av Lyngen Menighetsrad Redakter: GunnarBraten Frivillig kontingent: kr. 50 eller mer konto:

3 Ny prestefamilie i Lyngen. Siden forrige menighetsblad kom ut har det veert presteskifte i Lyngen. Prost og sokneprest gjennom mange ar, Sigvald Mikkelsen, gikk av med pensjon 1. desember i fjor. Prostesetet ble samtidig flyttet til Nordreisa, og Gunnar Brathen ble ansatt som ny sokneprest i Lyngen prestegj eld (Lyngen og Storfjord kommuner). Han begynte i stillingen i februar, og i april flyttet han inn med sin familie i prestegarden pa Lyngseidet. Gunnar Brathen kom fra stillingen som prostiprest i Nord-Troms med bosted Storslett. Fer det arbeidet han atte ar som rektor ved Fjellheim bibelskole i Tromse. Brathen er 42 ar gammel, han er oppvokst i Tromse og har sin teologiske utdannelse fra Menighetsfakultetetog FjellhaugMisjonsheyskole i Oslo. Han er gift med Monja som er leererutdannet og opprinnelig fra R0d0y kommune i Nordland. Sammen har de tre bam: Ole Markus (5), Victor (3) og Sigurd (fedt ijanuar). Ta gjeme med prestefamiliennardu ber til Gud. K1ar, ferdig ga! Valg 2005 Denne hasten er det to valg vi i Norge skal forholde oss til. Det er stortingsvalget, og valg av nytt fellesrad/menighetsrad. Det sittende radet har virket siden 1. januar Det er na pa tide a komme i gang med nominasjonsarbeidet for valget. Vi inviterer dere som er interessert i kirkelig arbeid, dere som er aktive kirkegjengere, og dere som vil bli mer aktiv. Vi inviterer dere til a danne lister. Kanskje noen ensker a bevare kirka slik den er na, kanskj e noen ensker a endre den. AIle er velkommen til a danne grupperinger, og lage lister med kandidater til valget. NOMINASJONSARBEID Lista rna ha en tillitsmann og ti forslagstillere. Forslagstilleme rna egenhendig ha underskrevet forslaget tilliste. Tillitsmannen kan veere en av ti forslagstillere. Dersom tillitsmann blir oppfert pa liste, berhan/hun ikke sta som forslagstiller. -3-

4 UTFORMING AV LISTA - Kandidatene ber veereoppfert med for- mellom- og ettemavn, alder, adresse og yrke. - Lista bar ha minimum 40% representasjon fra hvert kjenn. - Kandidatene feres opp i prioritert rekkefelge. - Lista bar ha minst 20% representasjon av ungdom under 30 ar. Det skal velges seks medlemmer og fern varamenn. Lista rna derfor minimum ha 11 navn. HVEM KAN VELGES? Valgbar er enhver som har rett til a stemme ved valget. "stemmerett har hvert medlem som innen utgangen av det aret det stemmes fyller atten ar," For a stemme i soknet, rna du bo der. Du kan ogsa stemme dersom du oppholder deg midlertidig i soknet. Din stemme vil da bli tatt yare pa, og sendes til ditt hjemmesokn. Dersom du er utenlandsk statsborger kan du stemme dersom du har meldt deg inn i Den norske kirke. VALGDATOER Valget vil avholdes Sondag 9. oktober i Lyngen kirke, 16. oktober i Nord Lenangen bedehus og pa SeInes kapell. Forhandsremmeglving vil bli avholdt pa Lyngseidet to uker fer 9. okt., og i Lenangseyra kapell og Nord Lenangen kape1l30. september kl Neermere kunngjering vii komme i lokalavisene. Vi haper riktig mange vil engasjere seg i kirkelig arbeid. Vi haper mange sier JA til a sta pa liste. Undertegnede kan anbefale kirkepolitisk arbeid. Det er meningsfylt og interessant!! Vi ensker dere gode nominasj ons prosesser og GODTVALG!! Peggy Halvorsen, radsleder D0PTE : : : : : SLEKTERS GANG Rina Johansen Amalie Gieever Solberg Benjamin Nordahl Vebjern Andersen Paul-Stian Hoffmann -4-

5 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Thea Elvine Mortensen Karoline Fosli Sara Alexandra Flowers Johansen Then Skog Erlandsen Mia Berggren Nordahl Samuel August Hammer Sigurd Isak Brathen Mia Eline Kemi Jensen Anja Dahlhaug Leona Bardsen Amanda Katrine Bang Bruvold William Johan Lundvoll Nikolai Haughom Serheim Elias Skogheim Runa Emelie Franksdatter Lyngdal Ann-Kristin Hansen Odin Elias Serensen Jergen Nicolay Jegervatn Folkestad Gunnar Eliassen Ingebrigtsen KONFIRMANTER Lyngen kirke 22. mai 2005: Eli-Janne Berg Ole Fredrik Berg Mari Berglund Marte Berglund Jan Robin Langhaug Bjern Johanne Bruvold Gaute Einebakken Eliassen Inger Marie Ellingsen 0yvindGarfjell Mari Ann Halvorsen Jerri Andre Hammervoll Ragnhild Kviteberg Hansen UlrikkeHoe Johan Aksel Johansen Fredrik Larsen Tor Andre Einebakken Nilsen Silje Koch Olsborg Stine Elise Olsen Robin Pedersen Robin Wikbo Samuelsen Sara Helene Samuelsen Vegard Samuelsen 0yvind Samuelsen MartinSkog Henning Figenschou Sersand Sigri Maria N. de Vries -5-

6 Ytre Lyngen, 29. mai i Seines kapell: Torunn Irene Bugjerde Chris Johansen Aleksander Jergensen Olianne Kviteberg Marte Ludvigsen Eva Pedersen Helle Sigvaldsen Anne Ulriksen Foto: Studio Reisa Ekteskap: : : : Marita Osvaldsen Berglund og Runo Berglund Else Lill Andreassen og Odd Helge Lyngra Linn Maria Larsen og Lars Andreas Wikbo Dode: 15. desember: 20. desember: 25. desember: 1.januar: 27.januar: 17. februar: 19. februar: 5. april: 16. april: 18. april: 5. mai: 1.juni: 19.juni: 2.juli: Ingeborg Mathilde Tunes, Asbjerg Jensine Johansen, Henry A. Skogvang, Jenny Annlaug Larssen, SedolfJohannes Westgard, Ase Elvine Rognli, Mikal Emil Wilhelmsen, Edith Pedersen, Asbjerg Rasmine Hansen, Gunnar Arnold Hammervold Petter Ludvig Beck, Signe Helene Skog, Finn Anaton Solheim Lindberg Holm Rettelse ira nr : 1.juli 04: Jan Ingemar Lekvoll, f f.1928 f.1928 f f.1911 f f.1919 f.1917 f.1941 f f.1925 f.1921 f.1923 f.1913 f

7 KIRKEVERGEN ORIENTERER Menighetshuset: 16. sept ble et arbeidsutvalg oppnevnt, og tegningene med kostnadsoverslag, som var utfert av kirkevergen, ble godkj ent 29. mai Menighetshuset var i sterste laget mer kirka, og kirkekonsulenten korrigerte til mindre plan - na i T form. Huset ble sa tegnet av Sverre Larsen basert pa kirkekonsulentens og arbeidsutvalgets/kirkevergens tidligere forslag til lesning. 14. feb ble det valgt byggekomite": Hans Petter Gieever, Tormod Skogheim, RolfMagne Hansen, Arvid Langgard, Helge A. Slettli og vara Nils Einar Samuelsen. Den 14. jan.2004 startet gravearbeidene opp, og en startet innflyttingen av kontorene den l-l.juni samme ar. Den 23. juni 2004 ble det gamle dapshuset revet, og den 24. juni 2004 ble grunnsteinen til det nye menighetshuset lagt ned. Det nye Menighetshuset ble off. apnet den 24. april 2005 av ordferer Werner Kiil som overrakte et bilde, kors laget av Berit iura. Takk til Lyngen kommune. Innsamling til det nye menighetshuset: Takk, til aile som har bidratt med midler. Innsamlingen ga nok midler til a kjepe inn stoler og bord til store meterom. Takkebrev vil bli sendt ut til de som ikke enna har mottatt det. Hjertelig takk! Sikring av gravminne Sikring av gravrninne kan utferes. Ta kontakt med Kirkelige fellesrad telefon Arbeidet koster kr. 500,- pr. gravrninne og utferes med garanti. Avfall/soppel kirkegardene En steinmur mot yegg er avdekket, og en ber om at avfail og seppel legges i containere som er plassert pa kirkegardene. Pa forhand, takk! Uregistrerte graver Graver som ikke har gravrninne enskes registrert. Opplysninger mottas. Telefon En kan ogsa ta direkte kontakt med graver ved besek pa kirkegardene eiler Fellesradskontoret ved Lyngen kirke. Opplysninger om parerende til gamle gravrninner enskes ogsa gitt til graver eiler kirkeverge. Pa forhand, takk! Helge A. Slettli - 7 -

8 7. aug 14. aug 21. aug 28. aug 4. sept 11. sept 18. sept 25. sept 16. sen e. pinse 17. sen e. pinse 18. sen e. pinse 19. sen e. pinse GUDSTJENESTELISTE 12. sen e. pinse SeIneskapell K.l sen e. pinse Lyngenkirke K sen e. pinse Ingengudstj. 15. sen e. pinse Lyngseidet Lenangseyra Ingengudstj. K K Nyliturgi Gmlliturgi Gmlliturgi Nyliturgi Lyngseidet K Ny liturgi Furuflaten K Gml liturgi Lyngseidet K.l Gmlliturgi Nord-Lenangen K Gml liturgi 2.okt 20. sen e. pinse Ingengudstj. Gunnarfri 9. okt 21. sen e. pinse Lyngseidet K Gmlliturgi 16.okt 22. sen e. pinse Nord-Lenangen K Gml liturgi SeInes K.l Nyliturgi Gudstjenestelisten er satt opp moo forbehold, se ogsa gudstjenesteannonsene i Nordlys og Framtid i Nord. VELKOMMEN TIL KIRKE! Adresseogaktuelle telefonnumre, Lyngen menighet: Iyngen menighetskontor Parkveien1,9060Lyngseidet 1lf: Fax: Ansatte: Kirkeverge Helge A. Slettli Sekretcer Grethe MyrIand Organist Kai-Inge Hansen Graver Sverre Antonsen Graver Torbjern Larsen Kirketjener Fredrik Berg Sokneprest Gunnar Brathen Kapel/an Stefan Kemper-Kohlhase Ap~d: Mandag- fredagki (oftelengre) Mobil Mobil Mobil Mobil Mobil Mobil Privat Kontor Kontor TRYKK:LyngenfjordASVOAS

Nr. 3 Argang 61 september 2002

Nr. 3 Argang 61 september 2002 Nr. 3 Argang 61 september 2002 Jeg folder mine hender srno I.Jeg folder mine hender sma i takk: og benn til deg. La alle bam i verden fa det like godt som jeg. 2. Vern alle moo din sterke hand mot fattigdom

Detaljer

Nr. 2 Argang 61 juni 2002. IfVi herer fugler sjunge moo herlig jubellyd!

Nr. 2 Argang 61 juni 2002. IfVi herer fugler sjunge moo herlig jubellyd! Nr. 2 Argang 61 juni 2002 IfVi herer fugler sjunge moo herlig jubellyd! Skal ikke da vat tunge lovsynge Gud moo fryd? Min sjel, opphey Guds eere moo lov og gledesangl Han vii oss nadig veere som fer sa

Detaljer

"Han er lik morgenlyset, nar solen gar 0PP, en morgen moo skyfri himmel..."

Han er lik morgenlyset, nar solen gar 0PP, en morgen moo skyfri himmel... Nr. 3 Argang 58 desember 1999 "Han er lik morgenlyset, nar solen gar 0PP, en morgen moo skyfri himmel...." 2. Sasmuels bok, kp. 23, ~ 4. En profeti om Jesu Kristi komme - 2 - ET 2000 ARS GAMMELT BARN Av

Detaljer

"... Sa blir de staende, disse tre: Tro, hap og kjrerlighet. Men sterst blant dem er kjzerligheten... " 1. Kor. 13, 13

... Sa blir de staende, disse tre: Tro, hap og kjrerlighet. Men sterst blant dem er kjzerligheten...  1. Kor. 13, 13 Nr. 2 Argang 63 juli 2004 "... Sa blir de staende, disse tre: Tro, hap og kjrerlighet. Men sterst blant dem er kjzerligheten... " 1. Kor. 13, 13 - 2 - Fra Martin Luthers husandaktsbok "Gled deg, Guds menighet"

Detaljer

Nr. 1 Argang 60 april 2001

Nr. 1 Argang 60 april 2001 Nr. 1 Argang 60 april 2001 "Hvorfor leter dere etter den levende blant de dade? Han er ikke her, han er oppstatt, Husk hva han sa til dere mens han enna var i Gallilea: Menneskesennen skal overgis i syndige

Detaljer

111\\ "HANS 0YE F0LGER MEG... "

111\\ HANS 0YE F0LGER MEG... Nr. 3 Argang 62 oktober 2003 111\\ "HANS 0YE F0LGER MEG... " Jeg er i Herrens hender i alt som med meg skjer. I smil og grat jeg kjenner at Herren er meg ner. Om jeg i dype daler rna ga den tunge vei,

Detaljer

Nr.1 Argang 57 April 1998

Nr.1 Argang 57 April 1998 Nr.1 Argang 57 April 1998 "Jeg har vunnet, Jesus vant, deden oppslukt er til seier. Jesus markets fyrste bandt, jeg den kj0pte frihet eier. Apen har Jeg himlen funnet, Jesus vant, og jeg har vunnet. "

Detaljer

Nr.1 Argang 54 1995. "Har vi fatt livet ved Anden, sa la oss ogsa leve ved Anden." Galaterbrevet 5,25

Nr.1 Argang 54 1995. Har vi fatt livet ved Anden, sa la oss ogsa leve ved Anden. Galaterbrevet 5,25 Nr.1 Argang 54 1995 "Har vi fatt livet ved Anden, sa la oss ogsa leve ved Anden." Galaterbrevet 5,25 - 2 - LYNGEN MENIGHETSBLAD Postboks 92 9060 LYNGSEIDET Utgitt av Lyngen menighetsrad. RedaktBr: Sigvald

Detaljer

Kvaløynytt. Tårnagenter. Kirkevalget. Mjelde kirke. Nr 1. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY

Kvaløynytt. Tårnagenter. Kirkevalget. Mjelde kirke. Nr 1. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Kvaløynytt Nr 1. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Tårnagenter Kirkevalget Mjelde kirke 2 dette nummer av Kvaløynytt presenteres årets konfirmanter i våre I menigheter, derfor

Detaljer

----------------------

---------------------- Nr. 1 Argang 49 1990 ---------------------- Jesus lever, graven brast! Han sto opp med guddoms velde, Tresten star som klippen fast At hans dod og blod skal gjelde. Lynet blinker, jordenbever, Graven brast,

Detaljer

Nordreisa menighetsblad

Nordreisa menighetsblad Nordreisa menighetsblad Nr. 2 Høst 2010 Årgang 29 Størst av alt side 3 Årets konfirmantbilder Se midten 1 EGuds ord skaper ut av intet og rettferdiggjør ved troen alene Andakt av Sorle S. Hovdenak, prostiprest

Detaljer

1. 2015 ÅRG. 49 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY

1. 2015 ÅRG. 49 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Kvaløynytt Nr 1. 2015 ÅRG. 49 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Støa Kvaløynytt 1.15.indd 1 Slurvete bønn Medarbeiderfest 23.02.15 18.11 2 Den slurvete bønnen Rabbineren Levi Jitzchak hadde

Detaljer

Afrika kaller INFORMASJON. Møtte Jesus i fengsel. Til ettertanke. Aksjon Håp-konsert. Nr. 5 september 2006-5. årgang. side 6-7.

Afrika kaller INFORMASJON. Møtte Jesus i fengsel. Til ettertanke. Aksjon Håp-konsert. Nr. 5 september 2006-5. årgang. side 6-7. INFORMASJON Retur: Re kirkekontor Regata 2, 3174 Revetal Nr. 5 september 2006-5. årgang Afrika kaller Kjærligheten til Afrika er stor etter drøyt tre år i Mali. Stina, fra Fon, hadde den første opplevelsen

Detaljer

Nordreisa menighetsblad. Nr. 1 Vinter 2014/15 Årgang 33

Nordreisa menighetsblad. Nr. 1 Vinter 2014/15 Årgang 33 Nordreisa menighetsblad Nr. 1 Vinter 2014/15 Årgang 33 1 EEnglene sang: Fred på jorden Jul er ei veldig kontrastfylt tid: Det kirkelige budskapet er et budskap om glede. Gud kommer til jorden og blir menneske.

Detaljer

Kvaløynytt. Nr 3. 2005 ÅRG. 39 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY. Gi kirken et godt råd!

Kvaløynytt. Nr 3. 2005 ÅRG. 39 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY. Gi kirken et godt råd! Kvaløynytt Nr 3. 2005 ÅRG. 39 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Menighetsrådsvalget 2005: Bruk stemmeretten, Gi menigheten din et godt råd! Gi kirken et godt råd! Av Holger R. Raste Vi

Detaljer

Påske ANDAKTEN. Sven Ludvigsen. Forsikring av eiendom og innbo kjøper du hos oss. Kirkeblad for Kragerø, helle, Skåtøy og Levangsheia Nr.

Påske ANDAKTEN. Sven Ludvigsen. Forsikring av eiendom og innbo kjøper du hos oss. Kirkeblad for Kragerø, helle, Skåtøy og Levangsheia Nr. Påske ANAKTEN Sven Ludvigsen Kirkeblad for Kragerø, helle, Skåtøy og Levangsheia Nr. 1 april 2014 Hva er Guds plan B for meg? «H va er Guds plan B for meg?» var temaet for bibelgruppesamlingen, som tikket

Detaljer

Nordreisa menighetsblad. Nr. 1 Vinter 2013/14 Årgang 32

Nordreisa menighetsblad. Nr. 1 Vinter 2013/14 Årgang 32 Nordreisa menighetsblad Nr. 1 Vinter 2013/14 Årgang 32 1 EEn bønn før jul Når høytiden nærmer seg, kommer forespørslene fra menighetene: Blir det en hilsen i år fra biskopen til menighetsbladet? Det er

Detaljer

Ny kantor - side 3 Fasteaksjonen - side 2 Ungdomsentreprenørstillingen er utlyst - side 5 Påskefestuke - Midtsidene

Ny kantor - side 3 Fasteaksjonen - side 2 Ungdomsentreprenørstillingen er utlyst - side 5 Påskefestuke - Midtsidene INFORMASJON Nr. 1 2011 Årgang 43 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Alexander Nerleir Søtorp og Ruben Nikolaisen. Ny kantor - side 3 Fasteaksjonen - side 2 Ungdomsentreprenørstillingen er utlyst

Detaljer

Gud er alltid større

Gud er alltid større Sommer ANDAKTEN Gud er alltid større Bente Heibø Modalsli Prost og sokneprest i Skåtøy sokn Kirkeblad for Kragerø, helle, Skåtøy og Levangsheia Nr. 2 JULI 2015 side 3-6 SOMMERPROGRAM side 10 Det fortelles

Detaljer

4. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY

4. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Kvaløynytt Nr 4. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Adventslysene Lys Våken Mjelde kirke 2 Det er adventstid og snart jul. 13 desember var det Lucia-dagen. Lucia var en siciliansk

Detaljer

tema: besøk Gode råd Samtale med biskopen Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr. 1, 2011

tema: besøk Gode råd Samtale med biskopen Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr. 1, 2011 tema: besøk Gode råd Samtale med biskopen Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr. 1, 2011 1 leder av Mona Kolberg Velkommen og vel møtt Velkommen, sier vi til gjester, venner og slektninger

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 4 2003 10. ÅRGANG. God Jul 2003. Formingsarbeide av klasse 5b ved Kopervik skole

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 4 2003 10. ÅRGANG. God Jul 2003. Formingsarbeide av klasse 5b ved Kopervik skole GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 4 2003 10. ÅRGANG God Jul 2003 Formingsarbeide av klasse 5b ved Kopervik skole Og alle drog av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef drog da fra byen Nasaret

Detaljer

KRIST STO OPP AV DØDE I PÅSKEMORGEN RØDE! TI SYNGER LYTT OG SJELEGLAD HANS MENIGHET I ALL EN STAD: ÆRE VÆRE GUD I DET HØYE! GOD PÅSKE!

KRIST STO OPP AV DØDE I PÅSKEMORGEN RØDE! TI SYNGER LYTT OG SJELEGLAD HANS MENIGHET I ALL EN STAD: ÆRE VÆRE GUD I DET HØYE! GOD PÅSKE! Nr. 1/2004 59. årgang Konfirmantdag i Ballesvika... side 4 200 år Hålogaland bispedømme... side 6 Skolegudstjeneste i Torsken... side 7 Gullkonfirmasjon 20. juni og 11. juli... side 8 Konserter i Gryllefjord

Detaljer

Konfirmasjon. 2 NYE SKULK- ARBEIDERE: Camilla og Gerd Anita. MIN SALME av

Konfirmasjon. 2 NYE SKULK- ARBEIDERE: Camilla og Gerd Anita. MIN SALME av Menighetsblad for Saltdal Nr. 3-2010 Konfirmasjon les hvem som ble konfirmert i år, hvem som var gullkonfirmant og om våre nye konfirmanter s. 4 og 5 2 NYE SKULK- ARBEIDERE: Camilla og Gerd Anita s. 6

Detaljer

Påske ANDAKTEN GOD PÅSKEHØYTID! side 8-9. Anne-Mette A. Bamle. Forsikring av eiendom og innbo kjøper du hos oss.

Påske ANDAKTEN GOD PÅSKEHØYTID! side 8-9. Anne-Mette A. Bamle. Forsikring av eiendom og innbo kjøper du hos oss. Påske ANDAKTEN Anne-Mette A. Bamle D en stille uke og påsken er tett på både liv og død, tett på sorg og glede, tett på alt det som hører med i et menneskeliv. Kontrastene som veksler. overvant han døden

Detaljer

LES OM: 67. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2012. Det er vår i lufta. Leserbrev fra Spania...og mye, mye mer! Tårnagentene i aksjon. Vårbrus med Norsk Linie

LES OM: 67. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2012. Det er vår i lufta. Leserbrev fra Spania...og mye, mye mer! Tårnagentene i aksjon. Vårbrus med Norsk Linie NR. 1 PÅSKENUMMER 2012 67. ÅRGANG LES OM: Menighetsbladet fyller år Tårnagentene i aksjon Det er vår i lufta Vårbrus med Norsk Linie Leserbrev fra Spania...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD

Detaljer

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78 Konfirmanter 2009 i Modum side 4 Tro og Lys sommersamling side 7 Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Den som ber han får, den som leter, han finner, og den

Detaljer

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71 MENIGHETSBLAD For søndre land NR.1, ÅRG. 71 PÅSKE 2011 God påske! Med beven og jublende glede Biskopens Påskehilsen 2011 28 Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria

Detaljer

Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY. Nr 3, 2001 ÅRG. 35. Menighetsrådsvalget

Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY. Nr 3, 2001 ÅRG. 35. Menighetsrådsvalget Kvaløynytt - Hva er kirken? Og: Hvem er menigheten? Av Holger R Raste Du synes vel at de to spørsmålene jeg har stilt ovenfor er dumme og unødvendige? For hvem er vel så uvitende at de ikke kan svare på

Detaljer

Kirkenytt. Det er valgtider i livet også. Side 2. Kandidatene til menighetsrådet Side 4 6. Venter på Fornebukirken Side 8. 25 år på orgelkrakken

Kirkenytt. Det er valgtider i livet også. Side 2. Kandidatene til menighetsrådet Side 4 6. Venter på Fornebukirken Side 8. 25 år på orgelkrakken Kirkenytt Lysaker/Snarøya og Høvik Nr. 2 2015 Årgang 11 Det er valgtider i livet også Side 2 Kandidatene til menighetsrådet Side 4 6 Venter på Fornebukirken Side 8 25 år på orgelkrakken i Høvik Side 16

Detaljer