Vedlegg V MILJØTILTAK VED VRAKET AV U-864 Mulighetsstudier av alternative metoder for heving av last DNV GL AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg V MILJØTILTAK VED VRAKET AV U-864 Mulighetsstudier av alternative metoder for heving av last DNV GL AS"

Transkript

1 Vedlegg V MILJØTILTAK VED VRAKET AV U-864 Mulighetsstudier av alternative metoder for heving av last DNV GL AS

2 Project name: Miljøtiltak ved vraket av U-864 DNV GL AS Report title: Customer: Contact person: Mulighetsstudier av alternative metoder for heving av last DNV GL AS, Date of issue: Project No.: Organisation unit: Report No.: Document No.: PP Project Management & Technical Services Program, Rev. 18BRK3T-12 Project Management & Technical Services Program P.O.Box Høvik Norway Tel: Utført av: Nicolaj Tidemand (DNV GL AS) Revidert av: Carl Erik Høy-Petersen (DNV GL AS) Dato: Gjengivelse av deler av dette vedleggsdokument som kan føre til mistolkning er ikke tillatt

3 1 INNLEDNING Den tyske ubåten U-864 ble senket av den britiske ubåten HMS Venturer den 9. februar 1945, ca. 2 nautiske mil vest for øya Fedje i Hordaland (Figur 2-1). Ubåten var på vei fra Tyskland via Norge med krigsmateriell til Japan. I følge historiske dokumenter fraktet U-864 ca. 67 tonn metallisk kvikksølv (i væskeform) lagret i stålbeholdere i kjølen. U-864 brakk i to hoveddeler som følge av torpedotreffet og ble funnet på meters dyp av den Norske Marinen i mars Kystverket har, på vegne av Kyst og Fiskeridepartementet (FKD), utført en rekke studier for å avdekke hvordan miljørisikoen som utgjøres av kvikksølvlasten i U-864 skal håndteres. Figur 1 Lokasjon (venstre), sonarbilde av vraket av U-864 på sjøbunnen (Geoconsult) Konseptvalgutredningen (KVU) ble levert FKD i januar 2011 og har senere vært gjenstand for ekstern kvalitetssikring av konseptvalg (KS1). Regjeringen vedtok basert på rangeringen i KVU og KS1 å gå videre med to alternativer i et forprosjekt. I bestillingen fra FKD til Kystverket fremgår det at det skal gjennomføres forprosjektering av følgende alternative løsninger for miljøtiltak ved vraket av U-864: Tildekking av vrak og forurenset havbunn (jf. KVU Alternativ 1) Heving av last og tildekking av vrak og forurenset havbunn (jf. KVU Alternativ 3). I 2013 ble DNV GL AS tildelt oppdraget med å bistå Kystverket i å utarbeide sentralt styringsdokument for forprosjektet. DNV GL Side 1

4 2 BAKGRUNN FOR VEDLEGG V Mulighetsstudie av alternative hevingsmetoder (Alternativ 3) For å kunne vurdere gjennomførbarhet, risiko og kostnader for en operasjon for heving av last fra kjølkassene til U-864 har prosjektet søkt bistand fra offshore industrien. Kystverket, med bistand fra DNV GL AS, gjennomførte en anskaffelsesprosess for gjennomføring av følgende oppdrag: Gjennomføre en to-dagers workshop (ledet av DNV GL AS) der det skal utarbeides et alternativ for å kunne hente ut flest mulig kvikksølvflasker av kjølkassene. I etterkant av workshop en utarbeide enkle tegninger/skisser av foreslått alternativ. Sammenstilling av en rapport fra workshop en vil bli gjennomført av DNV GL AS. Følgende fem selskaper ble tilbud kontrakt for dette oppdraget: DOF Subsea, Oceaneering, Technip, Swire Seabed og Subsea7. I de følgende vedleggene (Vedlegg V til V3.05.5) er hvert selskaps foreslåtte løsning beskrevet. Kystverket og DNV GL AS vil berømme alle selskapene for den svært gode bistanden som har blitt gitt. Selskapene har på kort tid utarbeidet gode forslag til alternative metoder for heving av lasten i U Avgrensninger Følgende momenter må det tas hensyn til ved vurdering av selskapenes løsninger: Alternativene har vært utarbeidet gjennom en to-dager lang workshop med hver leverandør. Workshopene ble gjennomført i oktober Hovedfokus i WSene var utarbeidelse av gjennomførbare løsninger for heving av last. De fleste av selskapene hadde begrenset kjennskap til vrakets tilstand og de miljømessige utfordringene knyttet til operasjon på vrakstedet før oppstart av workshopen. Det ble også gjennomført en overordnet risikoanalyse, men omfanget av denne var begrenset pga. tilgjengelig tid. Det totale risikobildet for Alternativ 3 er analysert separat (Vedlegg V3.03). I januar 2014 ble det utført en 11 dager lang operasjon på U-864 for å innhente mer kunnskap om gjennomførbarheten av en eventuell operasjon for heving av last. Denne operasjonen ble gjennomført av DOF Subsea. Mål for denne operasjonen var blant annet: o o o Flytte noen av vrakdelene som ligger tett inntil akterseksjonen noe lenger vekk Grave eller mudre for å gi tilgang til de kjølkassene som er plassert lengst akterut på akterseksjonen på styrbord side. Dette er de kjølkassene som er lettest å grave frem. Åpne en/flere kjølkasser. Dersom disse inneholder kvikksølvflasker, hente disse opp til overflaten. Denne operasjonen har tilført mye kunnskap til prosjektet som ikke de fem selskapene hadde tilgjengelig når deres alternativer ble utarbeidet. Denne informasjonen er tatt med i den overordnede risikoanalysen i Vedlegg V3.03. En endelig løsning for en evt. heving av last må gjennomgå detaljert design og vil kunne endres i større eller mindre grad for å redusere risiko og øke suksessrate. Løsning vil også avhenge av operatør som får tildelt oppdraget. DNV GL Side 2

5 2.3 Metodikk for gjennomføring av WS For å strukturere prosessen i risikoanalysene ble det utarbeidet en overordnet prosessbeskrivelse som ble lagt til grunn. Denne besto av følgende trinn: 1. Sikre vraket i en stabil posisjon 2. Få tilgang til kjølen 3. Åpne kjølen 4. Hente ut kvikksølvbeholdere fra kjølen til havbunnen 5. Bringe kvikksølvbeholdere og flytende kvikksølv fra havbunnen opp til overflaten 6. Stabilisere vraket før tildekking En felles risikomatrise og skala ble benyttet i alle analysene for å sikre sammenlignbarhet mellom risikobildene i de ulike foreslåtte metodene. Et sett med generiske risikoer ble benyttet som inngang til analysen, i tillegg ble det åpnet for at hver enkelt leverandør kunne komme med risikovurderinger. Aktuelle tiltak for å redusere risiko ved operasjonen ble identifisert, og risikobildet justert basert på deres effekt på sannsynlighet og konsekvens for de ulike risikoene. De foreslåtte metodene og resultatene av risikoanalysene er presentert i vedlegg V til V DNV GL Side 3

6 ABOUT DNV GL Driven by our purpose of safeguarding life, property and the environment, DNV GL enables organizations to advance the safety and sustainability of their business. We provide classification and technical assurance along with software and independent expert advisory services to the maritime, oil and gas, and energy industries. We also provide certification services to customers across a wide range of industries. Operating in more than 100 countries, our 16,000 professionals are dedicated to helping our customers make the world safer, smarter and greener.

Vedlegg V0.10. MILJØTILTAK VED VRAKET AV U-864 Metode for usikkerhetsanalyse DNV GL AS

Vedlegg V0.10. MILJØTILTAK VED VRAKET AV U-864 Metode for usikkerhetsanalyse DNV GL AS Vedlegg V0.10 MILJØTILTAK VED VRAKET AV U-864 Metode for usikkerhetsanalyse DNV GL AS Project name: Miljøtiltak ved vraket av U-864 DNV GL AS [Business Area] Report title: Project Management & Technical

Detaljer

Vedlegg V0.03. MILJØTILTAK VED VRAKET AV U-864 Geoteknisk vurdering av stabilitet ved tildekking DNV GL AS

Vedlegg V0.03. MILJØTILTAK VED VRAKET AV U-864 Geoteknisk vurdering av stabilitet ved tildekking DNV GL AS Vedlegg V0.03 MILJØTILTAK VED VRAKET AV U-864 Geoteknisk vurdering av stabilitet ved tildekking DNV GL AS Project name: Miljøtiltak ved vraket av U-864 DNV GL AS Report title: Project Management & Technical

Detaljer

Vedlegg V1.01. MILJØTILTAK VED VRAKET AV U-864 Fremdriftsanlyse for Alternativ 1 Tildekking DNV GL AS

Vedlegg V1.01. MILJØTILTAK VED VRAKET AV U-864 Fremdriftsanlyse for Alternativ 1 Tildekking DNV GL AS Vedlegg V1.01 MILJØTILTAK VED VRAKET AV U-864 Fremdriftsanlyse for Alternativ 1 Tildekking DNV GL AS Project name: Miljøtiltak ved vraket av U-864 DNV GL AS [Business Area] Report title: Customer: Contact

Detaljer

U-864 Høyringsmøte i Vassområde Nordhordland. 19. November 2014

U-864 Høyringsmøte i Vassområde Nordhordland. 19. November 2014 U-864 Høyringsmøte i Vassområde Nordhordland 19. November 2014 45 tyske tokt med ubåter 34 sunket Kun 3 returnerte til tyske havner U-851 U-864 U-871 U-850 U-852 U-859 U-863 U-860 Undersøkelser viser

Detaljer

U-864 Forprosjekt Presentasjon av resultater fra 2014

U-864 Forprosjekt Presentasjon av resultater fra 2014 U-864 Forprosjekt Presentasjon av resultater fra 2014 Agenda Introduksjon av Kystverket Presentasjon av forprosjekt U-864 fra 2014 Gjennomgang av anskaffelse for prosjekteringsbistand U- 864 Kort beskrivelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II

Konkurransegrunnlag Del II Kystverket Konkurransegrunnlag Del II Miljøfaglig kompetanse for verifikasjon og kontroll av miljøovervåkningsprogram for U- 864 Avtale med bilag (kravspesifikasjon m.v.) Innholdsfortegnelse Avtale...

Detaljer

Vedlegg V3.06. MILJØTILTAK VED VRAKET AV U-864 Mulige tiltak for heving av last DNV GL AS

Vedlegg V3.06. MILJØTILTAK VED VRAKET AV U-864 Mulige tiltak for heving av last DNV GL AS Vedlegg V3.06 MILJØTILTAK VED VRAKET AV U-864 Mulige tiltak for heving av last DNV GL AS Project name: Miljøtiltak ved vraket av U-864 DNV GL AS Report title: Project Management & Technical Customer: DNV

Detaljer

NOOMAS Sertifisering. 13. september Heleid selskap i DNV GL-gruppen. 13. september 2016

NOOMAS Sertifisering. 13. september Heleid selskap i DNV GL-gruppen. 13. september 2016 NOOMAS Sertifisering Heleid selskap i DNV GL-gruppen 1 Organized to maximise customer value MARITIME OIL & GAS ENERGY BUSINESS ASSURANCE SOFTWARE MARINE CYBERNETICS RESEARCH & INNOVATION 2 Who is NOOMAS?

Detaljer

Norsk Sanerings Service AS

Norsk Sanerings Service AS MILJØMÅLINGER STORØY Rapport: Miljømåling på Storøy 2015 Norsk Sanerings Service AS Rapportnr.: 2015-1294, Rev. 01 Dokumentnr.: 1SWYRUF-3 Dato: 2016-01-14 Innhold 1 SAMMENDRAG... 1 2 INNLEDNING... 1 3

Detaljer

Konkurranseutsetting: krav og konseptutvikling

Konkurranseutsetting: krav og konseptutvikling Konkurranseutsetting: krav og konseptutvikling Gardermoen, 28.08.2014 Kay Erik Stokke 1 SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL logo A global impact for a safe and sustainable future Size matters 2 Creating a global

Detaljer

Miljøtiltak ved vraket av U-864. Konklusjon og faglig anbefaling fra forprosjektering av

Miljøtiltak ved vraket av U-864. Konklusjon og faglig anbefaling fra forprosjektering av Miljøtiltak ved vraket av U-864 Konklusjon og faglig anbefaling fra forprosjektering av Alt.1 Tildekking av vrak og forurenset havbunn Alt.3 Heving av last og Tildekking av vrak og forurenset havbunn Innhold

Detaljer

U-864 Forprosjekt Presentasjon av resultater Pressemøte Bergen 20.mai 2014

U-864 Forprosjekt Presentasjon av resultater Pressemøte Bergen 20.mai 2014 U-864 Forprosjekt Presentasjon av resultater Pressemøte Bergen 20.mai 2014 Agenda Introduksjon (v/ Kystverket) Presentasjon av situasjonsbeskrivelse og mandat (v/ Kystverket) Presentasjon av DNV GL sitt

Detaljer

HORTEN VISUELL KARTLEGGING Horten havn visuell kartlegging. Horten Kommune. Rapportnr.: , Rev. 01 Dokumentnr.: 116MJ2QZ-3 Dato:

HORTEN VISUELL KARTLEGGING Horten havn visuell kartlegging. Horten Kommune. Rapportnr.: , Rev. 01 Dokumentnr.: 116MJ2QZ-3 Dato: HORTEN VISUELL KARTLEGGING Horten havn visuell kartlegging Horten Kommune Rapportnr.: 2017-1068, Rev. 01 Dokumentnr.: 116MJ2QZ-3 Dato: 2017-11-09 Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 1 2 FELTARBEID...

Detaljer

Strategi med kunden i fokus

Strategi med kunden i fokus Strategi med kunden i fokus 4. November 2016 Trond Winther, Head of Department SAFER, SMARTER, GREENER Innhold 1 Bakgrunn og utfordring 2 Strategi 3 Læringer 2 Our vision: global impact for a safe and

Detaljer

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag 1 2 Sammendrag På vegne av KS har Deloitte gjennomført en kartlegging av det kommunale og fylkeskommunale risikobildet basert på vedtatte planer

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter Mai 2017 «Forvaltningsrevisjon av effektivitet og kvalitet i internkontrollen» Mai 2017 Prosjektplan

Detaljer

Vedlegg V0.01 DNV GL AS. MILJØTILTAK VED VRAKET AV U-864 Miljømål og akseptkriterier for tiltak ved U-864. Kilde : Kystverket

Vedlegg V0.01 DNV GL AS. MILJØTILTAK VED VRAKET AV U-864 Miljømål og akseptkriterier for tiltak ved U-864. Kilde : Kystverket Vedlegg V0.01 MILJØTILTAK VED VRAKET AV U-864 Miljømål og akseptkriterier for tiltak ved U-864 DNV GL AS Kilde : Kystverket Project name: Miljøtiltak ved vraket av U-864 DNV GL AS Maritime Report title:

Detaljer

Industriveileder for prøvetaking av borekakshauger

Industriveileder for prøvetaking av borekakshauger OIL & GAS Industriveileder for prøvetaking av borekakshauger Oppdatering til versjon 4 Øyvind Tvedten 1 Forum 19. oktober for offshore 2016 miljøovervåking SAFER, SMARTER, GREENER Bakgrunn Veileder først

Detaljer

Grønt kystfartsprogram

Grønt kystfartsprogram MARITIME Grønt kystfartsprogram Et offentlig-privat partnerskapsprogram Narve Mjøs, Director Battery Services & Projects 1 SAFER, SMARTER, GREENER Grønt kystfartsprogram Norge skal etablere verdens mest

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

Sentralt Styringsdokument for Miljøtiltak ved vraket av U-864. Alternativ 3 Heving av last og tildekking av vrak og forurenset havbunn

Sentralt Styringsdokument for Miljøtiltak ved vraket av U-864. Alternativ 3 Heving av last og tildekking av vrak og forurenset havbunn Sentralt Styringsdokument for Miljøtiltak ved vraket av U-864 Alternativ 3 Heving av last og tildekking av vrak og forurenset havbunn Innhold 1 Om styringsdokumentet... 4 1.1 Formål med styringsdokumentet...

Detaljer

NFR-møte 27. april. Øyvind Christophersen og Åsa Borg Pedersen, Miljødirektoratet

NFR-møte 27. april. Øyvind Christophersen og Åsa Borg Pedersen, Miljødirektoratet NFR-møte 27. april Øyvind Christophersen og Åsa Borg Pedersen, Miljødirektoratet Ambisiøse klimamål Parisavtalen - mål om 2 grader og 1,5 grader temperaturøkning Norge 2050 et lavutslippssamfunn Innebærer

Detaljer

Vedlegg V3.03. MILJØTILTAK VED VRAKET AV U-864 Kvalitativ risikoanalyse Alt. 3 Heving av last DNV GL AS

Vedlegg V3.03. MILJØTILTAK VED VRAKET AV U-864 Kvalitativ risikoanalyse Alt. 3 Heving av last DNV GL AS Vedlegg V3.03 MILJØTILTAK VED VRAKET AV U-864 Kvalitativ risikoanalyse Alt. 3 av last DNV GL AS Kvalitativ risikoanalyse Alt. 3 av last Project name: Miljøtiltak ved vraket av U-864 DNV GL AS Report title:

Detaljer

Analyser av antatte konsekvenser, kostnader og nyttegevinster av HMS-krav og tiltak i petroleumsvirksomheten

Analyser av antatte konsekvenser, kostnader og nyttegevinster av HMS-krav og tiltak i petroleumsvirksomheten OIL & GAS Analyser av antatte konsekvenser, kostnader og nyttegevinster av HMS-krav og tiltak i petroleumsvirksomheten Presentasjon for Sikkerhetsforum DNV GL/Menon Business Economics 1 SAFER, SMARTER,

Detaljer

Vedlegg V1.03. MILJØTILTAK VED VRAKET AV U-864 Kvalitativ risikoanalyse Alt. 1 Tildekking DNV GL AS

Vedlegg V1.03. MILJØTILTAK VED VRAKET AV U-864 Kvalitativ risikoanalyse Alt. 1 Tildekking DNV GL AS Vedlegg V1.03 MILJØTILTAK VED VRAKET AV U-864 Kvalitativ risikoanalyse Alt. 1 Tildekking DNV GL AS Project name: Miljøtiltak ved vraket av U-864 DNV GL AS [Business Area] Report title: Project Management

Detaljer

NIRF. Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer. Advokat Roar Østby

NIRF. Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer. Advokat Roar Østby NIRF Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer Advokat Roar Østby Oslo 4. mars 2014 Agenda Endringer i regelverket ( 4. direktiv) «Kjenn-din-kunde» (lovens krav) 2 Noen tall Antall MT-rapporter til EFE

Detaljer

Maritime services in our region - world leader and future oriented Knut L. Arnesen MFO

Maritime services in our region - world leader and future oriented Knut L. Arnesen MFO Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum Oslofjorden Maritime services in our region - world leader and future oriented Knut L. Arnesen MFO Maritime Norway: National; regional specialization Maritime

Detaljer

Sentralt Styringsdokument for Miljøtiltak ved vraket av U-864. Alternativ 1 Tildekking av vrak og forurenset havbunn

Sentralt Styringsdokument for Miljøtiltak ved vraket av U-864. Alternativ 1 Tildekking av vrak og forurenset havbunn Sentralt Styringsdokument for Miljøtiltak ved vraket av U-864 Alternativ 1 Tildekking av vrak og forurenset havbunn Innhold 1 Om styringsdokumentet... 4 1.1 Formål med styringsdokumentet... 4 1.2 Revisjon

Detaljer

Vedlegg V3.01. MILJØTILTAK VED VRAKET AV U-864 Fremdriftsanlyse for Alternativ 3 Heving av last DNV GL AS

Vedlegg V3.01. MILJØTILTAK VED VRAKET AV U-864 Fremdriftsanlyse for Alternativ 3 Heving av last DNV GL AS Vedlegg V3.01 MILJØTILTAK VED VRAKET AV U-864 Fremdriftsanlyse for Alternativ 3 Heving av last DNV GL AS Project name: Miljøtiltak ved vraket av U-864 DNV GL AS Report title: Customer: DNV GL AS Contact

Detaljer

Appendiks 4: Vurdering av flokkuleringseffekten og tilpasning i DREAM

Appendiks 4: Vurdering av flokkuleringseffekten og tilpasning i DREAM Appendiks 4: Vurdering av flokkuleringseffekten og tilpasning i DREAM Nordic Rutile AS Rapportnr.: 2014-1244, Rev A Dokumentnr.: 18BHORT-1 Dato: 2014-09-29 Innholdsfortegnelse 1 VURDERING AV FLOKKULERINGSEFFEKTEN

Detaljer

Sikrere base med RMC. RMC System for Resource Management and Coordination

Sikrere base med RMC. RMC System for Resource Management and Coordination Wise Consulting provide software and consulting services for major in- dustries and project organizations. Our solutions organize core business and collaborators are more tightly connected. We are located

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

GDPR krav til innhenting av samtykke

GDPR krav til innhenting av samtykke GDPR krav til innhenting av samtykke OMG AS 2. november 2017 Basic personvern 2 Sentrale definisjoner personopplysningsloven 2 GDPR art. 4 Personopplysning Opplysninger og vurdering som kan knyttes til

Detaljer

KS1 U-864. v/ Paul Torgersen, Trond Furuberg og Erik Malm BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE. Side 1

KS1 U-864. v/ Paul Torgersen, Trond Furuberg og Erik Malm BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE. Side 1 KS1 U-864 v/ Paul Torgersen, Trond Furuberg og Erik Malm Side 1 Oppdraget Side 2 Involverte aktører Offentlige aktører Konsulentbistand Maritime ressurser / Leverandører Privatpersoner Øvrige Interessenter

Detaljer

Sertifisering av Kran og løfteutstyr på skip og mobile rigger (MOU)

Sertifisering av Kran og løfteutstyr på skip og mobile rigger (MOU) 1 Sertifisering av Kran og løfteutstyr på skip og mobile rigger (MOU) Clarion Hotel Stavanger 10-11 Mars 2010 Ole-Henrik Andressen Agenda. Sertifisering av kran og løfteutstyr på skip og MOU er - Hvor

Detaljer

Safe, efficient and profitable operations

Safe, efficient and profitable operations Safe, efficient and profitable operations 1 MACONDO Macondo- ulykken, også kalt Deepwater Horizon- ulykken (BP operert), utblåsningsulykke 20 april 2010 i Mexicogulfen 11 personer omkom 650.000 liter råolje

Detaljer

En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014

En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014 En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014 Software Innovation is committed to helping organizations manage, share and use information - turning

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer

Risikostyring i teori og praksis

Risikostyring i teori og praksis OIL & GAS Risikostyring i teori og praksis Med eksempler fra forskjellige bransjer Tore Hartvigsen 1 SAFER, SMARTER, GREENER PRESENTASJON Risiko Risikostyring Risikostyringsprosessen (ISO 31000) Risikoidentifisering

Detaljer

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen på Sunnmøre Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated

Detaljer

Telefon: Telefaks: Telefon: Telefaks:

Telefon: Telefaks: Telefon: Telefaks: Forord Kystverket er Fiskeri- og kystdepartementets etat for sjøtransport, sjøsikkerhet, havner og beredskap mot akutt forurensning, og er blitt gitt ansvar å utrede miljøtiltak for å håndtere kvikksølvforurensingen

Detaljer

Tidsbruk i planleggingen av samferdselsprosjekter - sett fra en ekstern kvalitetssikrers synspunkt

Tidsbruk i planleggingen av samferdselsprosjekter - sett fra en ekstern kvalitetssikrers synspunkt Tidsbruk i planleggingen av samferdselsprosjekter - sett fra en ekstern Fokus: Konseptvalgutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring (KS) Vibeke Binz 2 Vår samarbeidskonstellasjon for ekstern kvalitetssikring

Detaljer

Innst. 278 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 278 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 278 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:78 S (2010 2011) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen?

Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen? Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen? Behovsspesifikasjonen - den viktige delen av konkurransebetingelsene rwilliksen@deloitte.no Deloitte AS. Oslo, 14.11.2012

Detaljer

APPENDIKS PROSEDYRE FOR TESTILDEKKING

APPENDIKS PROSEDYRE FOR TESTILDEKKING Oppdragsgiver: Oppdrag: 606405-01 DP tiltak forurenset sjøbunn Sandefjord Dato: 2016-11-09 Skrevet av: Mari Moseid og Espen Eek Kvalitetskontroll: Arne Pettersen APPENDIKS PROSEDYRE FOR TESTILDEKKING INNHOLD

Detaljer

Tilkoblingsskinner. For kontaktorer og effektbrytere

Tilkoblingsskinner. For kontaktorer og effektbrytere Tilkoblingsskinner For kontaktorer og effektbrytere Riktige tilkoblingsskinner gir optimale løsninger I tillegg til design, brukervennlighet og stort funksjonsområde er alle lavspenningsproduktene fra

Detaljer

Grønt kystfartsprogram

Grønt kystfartsprogram MARITIME Grønt kystfartsprogram Havnedagen KSBM 2015 Narve Mjøs, Director Battery Services & Projects 1 SAFER, SMARTER, GREENER Maritim næring er viktig for Norge Global og kompetansebasert 100 000 ansatte

Detaljer

Konkurranse med forhandling, over EØS-terskelverdi Tokt 3A: Vrak- og sedimentundersøkelser av U-864, oljetømming fra deler av vraket

Konkurranse med forhandling, over EØS-terskelverdi Tokt 3A: Vrak- og sedimentundersøkelser av U-864, oljetømming fra deler av vraket Kvalifikasjonsgrunnlag Konkurranse med forhandling, over EØS-terskelverdi Tokt 3A: Vrak- og sedimentundersøkelser av U-864, oljetømming fra deler av vraket INNHOLD 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

Heving eller tildekking?

Heving eller tildekking? Vista Analyse AS Rapport 2011/2 Heving eller tildekking? En samfunnsøkonomisk analyse av mulige tiltak for å hindre kvikksølvutslipp fra ubåt U- 864 Ingeborg Rasmussen, Hanne Dypdahl og Haakon Vennemo

Detaljer

MARITIME SIMULATORER. AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS

MARITIME SIMULATORER. AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS MARITIME AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS ANNERKJENTE KVALITETS KRITERIER Maritime simulatorer: Dekker minimum alle essensielle områder innen maritim trening i henhold til STCW '95 krav. Konstruert for

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

NORWAY. powering solutions. Drift og vedlikehold - Spisset satsing i UK og Tyskland

NORWAY. powering solutions. Drift og vedlikehold - Spisset satsing i UK og Tyskland Drift og vedlikehold - Spisset satsing i UK og Tyskland Vegard Saur, Windcluster Norway Industry meets Science, Trondheim 20. oktober 2015 Agenda Bedriftsnettverk Offshore Wind Offshore Wind Windcluster

Detaljer

Veikart for nullutslippsløsninger i anbudsprosesser for fylkeskommunale fergesamband

Veikart for nullutslippsløsninger i anbudsprosesser for fylkeskommunale fergesamband Veikart for nullutslippsløsninger i anbudsprosesser for fylkeskommunale fergesamband Utredning for KLD under Grønt Kystfartsprogram Martin Wold 1 SAFER, SMARTER, GREENER Det er flere relevante null- og

Detaljer

NORSOK R-002 kurs. Kapittel 1 til 3. Classification: Internal 2012-11-28

NORSOK R-002 kurs. Kapittel 1 til 3. Classification: Internal 2012-11-28 NORSOK R-002 kurs Kapittel 1 til 3 Veien frem til revisjon 2 Oppstart oktober 2007 Preliminær utgave av Standard + Annex A og B publisert april 2010 Komplett standard + alle annexer på høring juni 2011

Detaljer

BIOSUSTAIN BIOMAR BÆREKRAFTIG UTVIKLING STANDARDEN ER SATT FOR BÆREKRAFTIG HAVBRUK

BIOSUSTAIN BIOMAR BÆREKRAFTIG UTVIKLING STANDARDEN ER SATT FOR BÆREKRAFTIG HAVBRUK BIOSUSTAIN BIOMAR BÆREKRAFTIG UTVIKLING STANDARDEN ER SATT FOR BÆREKRAFTIG HAVBRUK Hva er BioSustain BioSustain er BioMars konsept og program for forbedring av bærekraft i verdikjeden fra krybbe til grav,

Detaljer

Fra X3M til Aker Solutions

Fra X3M til Aker Solutions Fra X3M til Aker Solutions Sparebanken Narvik, 6. september 2012 Stig Karlsen Manager Aker Solutions i Narvik 2012 Aker Solutions X3M Invent AS Etablert i 2000 Avdelingskontor i Abu Dhabi i 2001 Salg og

Detaljer

Vurdering av nødhavner i Troms og Finnmark. Rakel Hagen Olsen Rådgiver Kystverket Troms og Finnmark

Vurdering av nødhavner i Troms og Finnmark. Rakel Hagen Olsen Rådgiver Kystverket Troms og Finnmark Vurdering av nødhavner i Troms og Finnmark Rakel Hagen Olsen Rådgiver Kystverket Troms og Finnmark 60 i Finnmark 30 i Troms Foreslåtte nødhavner i Troms og Finnmark Hva er en nødhavn? Som ledd i Kystverkets

Detaljer

Carbon Capture, Utilisation and Storage

Carbon Capture, Utilisation and Storage Carbon Capture, Utilisation and Storage Hvorfor, hva, hvor og når? Mette Vågnes Eriksen Head of Section, DNV GL Gas Consulting and services Norges Energidager, 20141016 1 SAFER, SMARTER, GREENER - CCUS

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:33 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:33 ( ) Innst. S. nr. 193 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument nr. 8:33 (2006-2007) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag

Detaljer

Metier og Møreforsking Molde Bedre prosjekter! Rapport til Fiskeri- og kystdepartementet og Finansdepartement

Metier og Møreforsking Molde Bedre prosjekter! Rapport til Fiskeri- og kystdepartementet og Finansdepartement Kvalitetssikring fase 1 (KS1 Konseptvalg) av Håndtering av U-864 Rapport til Fiskeri- og kystdepartementet og Finansdepartement Metier og Møreforsking Molde Bedre prosjekter! Metier AS og Møreforsking

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

Sedimentovervåking Martin Linge 2015

Sedimentovervåking Martin Linge 2015 OIL & GAS Sedimentovervåking Martin Linge 2015 Forum 18.10.2016 Sam Arne Nøland 1 SAFER, SMARTER, GREENER Martin Linge Martin Linge er et felt under utbygging i blokk 29/6, tett opp til britisk sektor

Detaljer

Dok.dato: 26.03.2010. Dok.dato: 31.03.2010. Dok.dato: 23.03.2010

Dok.dato: 26.03.2010. Dok.dato: 31.03.2010. Dok.dato: 23.03.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.04-09.04 2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2010 nvitasjon til halvårlig samarbeidsmøte mellom Avinor og Meteorologisk institutt nvitasjon til møte

Detaljer

HMS i prosjekt ARV 19.11.2012

HMS i prosjekt ARV 19.11.2012 HMS i prosjekt ARV 19.11.2012 Arne Haugan, Fagleder Arbeidsmiljøteknologi Statoil Tema Hvorfor bruke innsats på HMS/Arbeidsmiljø i prosjekt Hvordan organiseres (store) prosjekt i Statoil Hvordan ivaretas

Detaljer

Vurdering av nødhavner i Troms og Finnmark. Rakel Hagen Olsen Rådgiver Kystverket Troms og Finnmark

Vurdering av nødhavner i Troms og Finnmark. Rakel Hagen Olsen Rådgiver Kystverket Troms og Finnmark Vurdering av nødhavner i Troms og Finnmark Rakel Hagen Olsen Rådgiver Kystverket Troms og Finnmark Oppdrag St.mld nr 14 (2004 2005) På den sikre siden sjøsikkerhet og oljevernberedskap Kystverket er gitt

Detaljer

Utslipp fra fiskeoppdrett hva er problemet? Tom N. Pedersen Miljøvern- og klimaavdelinga 19. januar 2016

Utslipp fra fiskeoppdrett hva er problemet? Tom N. Pedersen Miljøvern- og klimaavdelinga 19. januar 2016 Utslipp fra fiskeoppdrett hva er problemet? Tom N. Pedersen Miljøvern- og klimaavdelinga 19. januar 2016 Havet "vårt største matfat" 2 Havet dekker 70% av jordas overflate Mennesker henter 5% av proteinbehovet

Detaljer

Kundevennlige og fremtidsrettede løsninger i EL-bil markedet. Jan Haugen Ihle Country Manager Charge & Drive - Norway

Kundevennlige og fremtidsrettede løsninger i EL-bil markedet. Jan Haugen Ihle Country Manager Charge & Drive - Norway Kundevennlige og fremtidsrettede løsninger i EL-bil markedet Jan Haugen Ihle Country Manager Charge & Drive - Norway Kundevennlige og fremtidsrettede løsninger i EL-bil markedet 1. Fortum Charge & Drive

Detaljer

Fortøyning av offshore konstruksjoner Helhetlig forankring i havbruksnæringen Værnes 15/9-16

Fortøyning av offshore konstruksjoner Helhetlig forankring i havbruksnæringen Værnes 15/9-16 Fortøyning av offshore konstruksjoner Helhetlig forankring i havbruksnæringen Værnes 15/9-16 Torbjørn Rokstad, Director Pusnes Mooring Systems, MacGregor Norway AS, Cargotec in brief Cargotec shapes the

Detaljer

EN SIKKER OG BÆREKRAFTIG FREMTID - Slik legger vi tilrette for omstillingen

EN SIKKER OG BÆREKRAFTIG FREMTID - Slik legger vi tilrette for omstillingen EN SIKKER OG BÆREKRAFTIG FREMTID - Slik legger vi tilrette for omstillingen Cecilie Hultmann Prosjektansvarlig 10.11.15 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER Innhold 1. Hvem, hva og hvorfor 2. Fremtiden hvor

Detaljer

DNV initiativer og aktiviteter relatert til levetidsforlengelse og integritetsstyring - Utviklingsarbeid fra brønn mot prosessanlegg

DNV initiativer og aktiviteter relatert til levetidsforlengelse og integritetsstyring - Utviklingsarbeid fra brønn mot prosessanlegg DNV initiativer og aktiviteter relatert til levetidsforlengelse og integritetsstyring - Aldring og levetidsforlengelsesseminar 2012 Øyvind Omland Aldring er ikke en tidsstyrt prosess alene Keith Richard;

Detaljer

Brudd i tariffoppgjøret

Brudd i tariffoppgjøret Tillitsvalgtkonferansen 2016 Brudd i tariffoppgjøret Funksjonæravtalen og Salgsfunksjonæravtalen på NHO-området Hvorfor ble det brudd? Tariffhopping Konkret bedrift Eksempler på tariffhopping fra andre

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av pilot «Fisk fra vei til sjø»

Samfunnsøkonomisk analyse av pilot «Fisk fra vei til sjø» Grønt Kystfartsprogram Samfunnsøkonomisk analyse av pilot «Fisk fra vei til sjø» Eivind Dale, DNV GL Havnelederforum 2018 KS Bedrift Havn, Thon Hotel Opera, 1. februar 2018 Innhold 1. Grønt Kystfartsprogram

Detaljer

Introduction to the UN, Humanitarian and Development market

Introduction to the UN, Humanitarian and Development market Introduction to the UN, Humanitarian and Development market Vidar Ellingsen Innovation Norway NOREPS www.innovationnorway.no www.noreps.no Vidar Ellingsen Ingvild von Krogh Strand (on leave) Gunn Wenche

Detaljer

Sustainability Programme

Sustainability Programme Sustainability Programme Even Wiger, 9. Februar 2012 Norway shall be a leader in environmental issues. Rally Norway is one of the best environmental pioneers in any sports- and cultural activities in

Detaljer

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS S-025 03-02-025 Karmsund Maritime Offshore Supply AS Vendor Quality Assurance Questionnaire Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS Tel: 52844560 Address: Øyavn 60 4296 Åkrehamn Fax:52844561 E-mail: terje@tral.no

Detaljer

VEDLEGG 3 USIKKERHETSFAKTORER... 71 Nullalternativ... 71 Tildekking... 72 Heving av vrak... 77 Heving av last... 83 VEDLEGG 4 PROSESSDELTAKERE...

VEDLEGG 3 USIKKERHETSFAKTORER... 71 Nullalternativ... 71 Tildekking... 72 Heving av vrak... 77 Heving av last... 83 VEDLEGG 4 PROSESSDELTAKERE... Vedlegg C: Usikkerhetsanalyse KVU U-864 Rapport 12. januar 2011 Innhold 1 SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER... 1 2 BAKGRUNN... 4 2.1 Beskrivelse av alternativene... 4 2.1.1 Alternativ 0 Nullalternativet... 4

Detaljer

Neste generasjon ISO standarder ISO 9001 og ISO 14001. Hva betyr det for din bedrift? DNV GL Business Assurance Norway AS SAFER, SMARTER, GREENER

Neste generasjon ISO standarder ISO 9001 og ISO 14001. Hva betyr det for din bedrift? DNV GL Business Assurance Norway AS SAFER, SMARTER, GREENER Neste generasjon ISO standarder ISO 9001 og ISO 14001 Hva betyr det for din bedrift? DNV GL Business Assurance Norway AS 1 SAFER, SMARTER, GREENER Et nytt perspektiv For å sikre at kvalitetsstyring blir

Detaljer

25 years of experience for maintenance, and Condition Monitoring of rotating machines

25 years of experience for maintenance, and Condition Monitoring of rotating machines 10.11.15 1 LITT OM MEG SELV; Sertifisert som «European Expert in Maintenance Management». (EFNMS) (European Federation of National Maintenance societies) Certified Vibration analysist, Category III, ISO

Detaljer

Bærekraftig utvikling gjennom BREEAM Communities

Bærekraftig utvikling gjennom BREEAM Communities Building Research Establishment Environmental Assessment Method Protecting People, Property and the Planet Bærekraftig utvikling gjennom BREEAM Communities Oddrun Helen Hagen BREEAM Communities NGBC Forsker

Detaljer

Førdefjorden. Måleprogram for tilleggsundersøkelser. Tone Nøklegaard

Førdefjorden. Måleprogram for tilleggsundersøkelser. Tone Nøklegaard Måleprogram for tilleggsundersøkelser Tone Nøklegaard (tone.noklegaard@dnv.com) Det Norske Veritas (DNV)- Miljøovervåking DNV er en ledende, uavhengig leverandør av tjenester for risikostyring, med global

Detaljer

Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger

Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger Denne er rapport er utarbeidet for Tomtefestealliansen. Deloitte har ikke noe ansvar overfor tredjeparter som får tilgang til rapporten. Rapporten

Detaljer

Informasjonsdilemmaet ved vanskelig beslutninger

Informasjonsdilemmaet ved vanskelig beslutninger Informasjonsdilemmaet ved vanskelig beslutninger -hvordan forholde seg til den informasjonen som ikke er tilgjengelig 12 september 2017 Innhold Hva menes med informasjonsdilemmaet? Noen eksempler Hvordan

Detaljer

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 AMS v5 første versjon lanseres 13. november 100% uavhengig plattform 100% dedikert til Quality

Detaljer

Vedlegg V1.02. MILJØTILTAK VED VRAKET AV U-864 Usikkerhetsanalyse Alt. 1 Tildekking DNV GL AS

Vedlegg V1.02. MILJØTILTAK VED VRAKET AV U-864 Usikkerhetsanalyse Alt. 1 Tildekking DNV GL AS Vedlegg V1.02 MILJØTILTAK VED VRAKET AV U-864 Usikkerhetsanalyse Alt. 1 Tildekking DNV GL AS Project name: Miljøtiltak ved vraket av U-864 DNV GL AS Report title: Customer: Contact person: DNV GL AS, Date

Detaljer

Beregning av konstruksjonskapasitet med ikkelineær FE analyse - Anbefalinger fra DNV-RP-C208

Beregning av konstruksjonskapasitet med ikkelineær FE analyse - Anbefalinger fra DNV-RP-C208 OIL & GAS Beregning av konstruksjonskapasitet med ikkelineær FE analyse - Anbefalinger fra DNV-RP-C208 Konstruksjonsdagen 2014, Petroleumstilsynet, Stavanger 27. august 2014 Gunnar Solland, DNV-GL 1 SAFER,

Detaljer

Endringer i ISO-standarder

Endringer i ISO-standarder Endringer i ISO-standarder Hva betyr det for din organisasjon at ISO-standardene er i endring? 1 SAFER, SMARTER, GREENER Bakgrunn Bakgrunnen for endringene i ISO-standardene er flere: Standardene møter

Detaljer

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen.

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. Peer W. Velde, adm. direktør og Karl Geir Pedersen, regionsjef i det grønne. 46 NY I NÆRINGSFORENINGEN Grønn IT-finansiering

Detaljer

AT THE CORE OF PERFORMANCE

AT THE CORE OF PERFORMANCE Teknologiske kvalifikasjoner Tanker fra Næringslivet om fremtidens behov Anne-Lise Aukner Administrerende direktør Nexans Norway A worldwide leading expert in the cable industry 2011 Sales by geographic

Detaljer

Nettverkene for kommunal og regional planlegging 12. nov Øyvind Aarvig Miljøverndepartementet

Nettverkene for kommunal og regional planlegging 12. nov Øyvind Aarvig Miljøverndepartementet Nettverkene for kommunal og regional planlegging 12. nov 2010 Øyvind Aarvig Miljøverndepartementet Framtidens byer 2008-2014 Hovedmål er å redusere samlet klimagassutslipp fra vegtransport, energibruk

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Analyse av kundeavgang IBM Watson Content Analytics. Oslo, 19. november, 2015 Mons Nørve, Capgemini

Analyse av kundeavgang IBM Watson Content Analytics. Oslo, 19. november, 2015 Mons Nørve, Capgemini Analyse av kundeavgang IBM Watson Content Analytics Oslo, 19. november, 2015 Mons Nørve, Capgemini Agenda Prosjektet: Kundeavgang Prosess og metode Teknisk «demo» Resultater Erfaringer Copyright Capgemini

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II

Konkurransegrunnlag Del II Kystverket Konkurransegrunnlag Del II Konsulenttjenester for utarbeidelse av fullstendig engelsk rapport og lettlest engelsk sammendrag om internasjonale standarder for olje-, offshore- og maritim industri.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II

Konkurransegrunnlag Del II Kystverket Konkurransegrunnlag Del II Miljøfaglig vurdering av akterskipet til MV Server Bilag (kravspesifikasjon m.v.) Innholdsfortegnelse Bilag 1 Kravspesifikasjon... 3 Bilag 2 Løsningsbeskrivelse...

Detaljer

Forbedring av alert management system på bro

Forbedring av alert management system på bro MARITIME Forbedring av alert management system på bro Joint Industry Project Fenna van de Merwe og Tore Relling 1 SAFER, SMARTER, GREENER 2013-2014 Joint Industry Project - Storulykkerisiko i Offshore

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

Barentshavkonferansen 2016 Hvordan jobbe sammen? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Barentshavkonferansen 2016 Hvordan jobbe sammen? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Barentshavkonferansen 2016 Hvordan jobbe sammen? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG 19th of April 2016

Detaljer