Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot."

Transkript

1 HÅNDBOK FOR NÆRINGSMIDDELTRYGGHET OG KVALITET 2014

2 Forord Hval Sjokoladefabrikk ASA er en nisjeleverandør av kvalitets sjokolade og sukkervarer til det norske marked med hoved vekt på løsvekt til plukk selv markedet. Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot. Denne kvalitetshåndboken beskriver hvordan Hval Sjokoladefabrikk ASA styrer sitt arbeid for å sikre jevn og riktig kvalitet på og utvikling av våre produkter og tjenester gjennom et systematisk forbedringsarbeid. Vårt kvalitetssystem er under kontinuerlig utvikling og forbedring. Dette arbeidet gir oss stadig bedre rutiner, vedvarende høy kvalitet på alle plan, mer effektiv produksjon, mindre svinn og godt arbeidsmiljø. Det er disse fortinn som først og fremst skal sikre Hval en sentral plass i vår bransje i mange år fremover. Sandefjord R. Rune Forsberg Daglig leder Hval Sjokoladefabrikk ASA 2

3 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside INNHOLDSFORTEGNELSE 3 INNLEDNING 4 Hval Sjokoladefabrikk ASA historie... 4 Hensikten med kvalitetshåndboken. 6 Kvalitetssystemets oppbygning og bruk.. 6 BASIS FOR KVALITETSSYRINGSSYSTEMET 9 Visjon 9 Forretningsområder...10 Forretningside...10 Kvalitetspolicy...11 Miljøpolicy...12 Organisasjon og ledelse...13 Kvalitetsmål...15 Miljømål...16 Helse, Miljø og Sikkerhet...16 SORTIMENT...17 Egenproduksjon...17 Importvarer...17 KONTAKTER...18 Hvor er vi...18 Kontakt oss...19 Kryssreferanser til BRC...20 Første utgave : 20 desember Denne utgave er av Denne utgave er gyldig inntil august 2015 Ansvarlig utgiver : DL i Hval Sjokoladefabrikk ASA 3

4 2 INNLEDNING 2.1 Hval Sjokoladefabrikk ASA sin historie. Hval Sjokoladefabrikk ASA er et norsk allment aksjeselskap med ca 500 aksjonærer. Selskapet ble startet 27 februar 1996 av konditormester / markedsøkonom R. Rune Forsberg. Omsetningen første året ble ca 3 mill kr. og det var 4 ansatte og selskapet leide lokaler på Pindsle de første 3 årene. Omsetningen i 2011 ble 37mill kr. I tillegg står Hval for over 10 mill kr i sjokoladeavgift til staten. Selskapet leier nå lokaler v/ E 18 og på Fokserød utenfor Sandefjord. HVAL ANNO 1999 I 2003 ble lokalene utvidet til det dobbelte og sommeren 2004 ble både marsipan og sjokoladelinjen solgt og det ble kjøpt inn to nye linjer med 4 ganger så stor kapasitet. I 2008 er det 10 fast ansatte. I tillegg er det ca 10 på deltidsstillinger som til sammen utgjør ca 3 årsverk. Det ble montert ny pakkelinje også for marsipanlinjen i Sjokoladelinjen har hatt slik automatisk pakkelinje siden Det produseres 6 produkter på marsipanlinjen i ulik paknings størrelse. På sjokoladelinjen produseres det 5 varianter i ulik paknings størrelse. Løsvekt markedet utgjør ca 2/3 av produksjonen. Hval selger også importerte sjokolader fra Belgia og geleprodukter fra Sverige. I 2011 ble det solgt ca 1000 tonn sjokolade, marsipan og gele. Totalkapasiteten pr døgn er ca 5 tonn som er det samme som ble solgt hele det første året. Hval bygde nytt ferdigvarelager på 1200 kvm sommeren 2011 som Hval Sjokoladefabrikk ASA nå eier selv. 4

5 Hval anno 1997 på Pindsle Hinderveien 10 i Sandefjord Hval februar 2009 på Fokserød, Klinestadmoen 7. 5

6 Hensikten med kvalitetshåndboken Kvalitetshåndboken ble utviklet for å sette standard for vårt arbeid med kvalitetsparametre. Kvalitetshåndboken gir en kortfattet beskrivelse av Hval sjokoladefabrikk ASA sitt kvalitetssystem, som omfatter bedriftens syn både på kvalitet og miljø. Håndboken skal definere og gjøre kjent hva som er riktig kvalitet for oss. Kvalitetssystemet skal være et verktøy for ledelsen for å oppnå Hval sjokoladefabrikk ASA sine mål, basert på visjoner og strategi og et hjelpeverktøy for de ansatte til å utføre deres arbeidsoppgaver og hvordan intern kommunikasjon foregår. Kvalitetshåndboken gir informasjon til våre kunder om vårt forberedingsarbeid og synliggjør våre ambisjoner. Kvalitetssystemets oppbygning og bruk Kvalitetsboken (KB), den Overordnede Operative delen og den Operative delen representerer den formelle dokumentasjonen av kvalitetssystemet til Hval Sjokoladefabrikk ASA (se figur 1) KB Overordnet * Kvalitetskostnader operativ del Operativ del * Organisasjonskart * Stillingsinstrukser * Prosedyrer * SOP (Standard Operational Procedure/instrukser) * Skjema Figur 1 Kvalitetshåndboken (KB) gir en generell beskrivelse av bedriften Hval sjokoladefabrikk ASA. Den går ikke i detaljer, men refererer til relevante prosedyrer og instrukser i vårt elektroniske dokumentasjonssystem (EK-leser). Daglig leder er ansvarlig for utgivelse av KB. Det foretas en revidering av Kvalitetshåndboken hvert år. Den Overordnede Operative delen inneholder kvalitetsstandarder som er styringsverktøy for hele bedriften. Den Operative delen inneholder overordnede prosedyrer og detaljerte dokumenter for de enkelte enhetene/avdelingene. Disse er styringsverktøy i det daglige arbeid. Alle avdelingslederne er ansvarlig for utarbeide og godkjennelse av denne delen. Verktøy for styring av kvalitet og miljø, samt kontroll og prøving, utvikles kontinuerlig. -6-

7 Revisjoner Kvalitetsrevisjoner blir gjennomført av flere grunner: for å verifisere at aktivitetene og resultatene av dem stemmer overens med system vi har fastlagt, om det medfører oppfyllelse av næringsmiddellovgivningen, samt internkontrollforskriften. Revisjoner skal også kartlegge om kvalitetssystemet er effektivt og brukervennlig. Hval Sjokoladefabrikk definerer 4 typer revisjoner: Interne revisjoner av alle avdelinger, basert på en årlig revisjonsplan Revisjoner fra kunder Revisjoner av leverandører Revisjoner fra myndighetene Kommunikasjon * Ekstern kommunikasjon Kommunikasjon med vare og tjenesteleverandører samt kunder og forbrukere skjer jevnlig på e mail eller telefon, men alltid e mail når det er viktig informasjon som skal gis eller mottas. Det gis produktinformasjon til forbruker på emballasje, mens kunder får tilleggsinformasjon om lagring, holdbarhet osv på egne produkt ark. Myndigheter og organisasjoner får nødvendig informasjon på egnet medium. Det gis særskilt oppmerksomhet vedr. eventuelle oppståtte farer med de produkter vi produserer. Alle aktuelle lover, forskrifter og regler finnes oppdatert i vårt kvalitetssystem. Det er daglig leder som har ansvar for all ekstern kommunikasjon. * Intern kommunikasjon Ledergruppen har jevnlige møter meg agenda i tillegg til daglig kontakt vedre. løpende spørsmål og forhold som krever en løsning. Kommunikasjonen og informasjonsflyten foregår mye på e mail, og alle i gruppen legger aktuell informasjon som kopi til orientering. Dette gjelder alle saker vedrørende næringsmiddeltrygghet, og andre saken av betydning. Utgangspunktet er at det heller gis for mye enn for lite informasjon. Saker som er listet opp under neste avsnitt som inngår i ledelsens gjennomgang er saker det alltid skal informeres om. Ledelsens gjennomgang En gang pr år skal Kvalitetssjefen (QM) ta initiativ til Ledelsens gjennomgang. Her skal ledelsesgruppen revidere det eksisterende kvalitetssystemet. Gjennomgangen er basert på: Resultat av interne og eksterne revisjoner Reklamasjonsstatistikker Avviksstatistikker Kvalitetsmål Saker fra tidligere Ledelsens gjennomgang Gjennomgang av rutiner, nye produkter, nye råvarer, endringer, produksjonsanlegg, renhold, emballasje, personalforhold, forskrifter, Alt som kan påvirke næringsmiddeltrygghet. Avviksbehandling Kvalitetssystemet brukes aktivt som et verktøy for kontinuerlig forberedning i Hval sjokoladefabrikk ASA (se figur 2). I vårt avvikssystem vil alle potensielle forbedringstiltak fanges opp så vi kontinuerlig kan forbedre oss. Kortsiktige tiltak og eventuelle korrigerende tiltak skal vurderes for hvert forbedringstiltak, og verifiseres av effekten av tiltaket skal registreres. 7

8 Kortsiktige tiltak: Tiltak som gjøres så raskt som mulig for å begrense konsekvensene av avviket. Korrigerende tiltak: Tiltak som gjøres for å fjerne årsakene til avviket, slik at de ikke oppstår på nytt. Enhver medarbeider har tilgang til å registrere forslag, og direkte komme med forslag til korrigerende tiltak. Disse gjennomgås under Ledelsens gjennomgang. Kvalitetssjefen har ansvaret for å verifisere eventuelle korrigerende tiltak slik at effekten av tiltakene måles. Forebyggende tiltak skjer kontinuerlig i form av prosedyrer og instrukser. Grunnlaget for preventive tiltak i produksjonen er HACCP (se Mattrygghet ). Avvik MÅL Verifisering Kortsiktige tiltak Fig 2 Opplæring Korrigerende tiltak Hensikten med opplæringsprosessen er å identifisere behovet for opplæring og sørge for at alle ansatte har nødvendig kompetanse for å nå bedriftens mål. I de enkelte avdelinger er kravene til de forskjellige arbeidsoppgaver definert. Personer som utfører dette arbeidet skal ha dokumentert kompetanse. Enhver medarbeider er ansvarlig for kvaliteten av eget arbeid. Mattrygghet For å sikre trygg mat frem til forbruker forholder Hval Sjokoladefabrikk ASA seg alltid til det gjeldende regelverk på dette området, og sørger for at alle produkter tilfredsstiller disse kravene. Gjennom gode innkjøpsrutiner med krav til dokumentasjon, skal råvarer hele tiden tilfredsstille krav for å sikre et trygt sluttprodukt. I tillegg har Hval Sjokoladefabrikk ASA en HACCP gruppe det alle avdelingsledere samt daglig leder deltar. HACCP er en forkortelse for Hazard Analysis and Critical Control Point ( Kritisk kontrollpunkts analyse ) For å kunne foreta en risikovurdering av kritiske punkter i produksjonen brukes HACCP som verktøy. På denne måten fjernes mulige årsaker til avvik så tidlig som mulig i prosessen. HVAL Sjokoladefabrikk ASA ble i 2005, 2006, 2007, 2008, 2009og 2011 godkjent for BRC sertifikat av Det Norske Veritas. I 2010 ble vi sertifisert av NEMCO. Fra 2012 er vi sertifisert mot ISO Change control Ved vurdering eller endring av en produksjonsprosess eller pakkeprosess skal det gjennomføres analyser for å fjerne mulige feilkilder, og for å sikre at endringen ikke påvirker kvaliteten av produktet. Her skal også HACCP benyttes som verktøy. 8

9 BASIS FOR KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET Visjon Hval Sjokoladefabrikk ASA skal gi gode smaksopplevelser Hval Sjokoladefabrikk ASA skal være kundefokusert og ha et nært samarbeid med de største kundene. Solid fagkompetanse og god kunnskap om markedet er nøkkelord for å oppfylle våre krav. Vi skal være en innovatør i bransjen og komme med nyheter hvert år. 9

10 Forretningsområder Hval Sjokoladefabrikk ASA har 3 prioriterte forretningsområder, som vist på figur 3. HVAL Løsvekt hg Faghandel bokser Dagligvare poser Figur 3. Forretningside Hval Sjokoladefabrikk ASA skal produsere og selge sjokolade og naturlig tilhørende varegrupper av beste kvalitet. Et HVAL produkt skal være konsumentens første valg. Hval vil forsøke å få til produksjon av EM for dagligvarekjedene som et bein 4 10

11 Kvalitetspolicy Riktig kvalitet for Hval Sjokoladefabrikk ASA er at ferdigvarer oppfyller de fastsatte spesifikasjoner. Kvalitet for Hval Sjokoladefabrikk ASA er først og fremst god smak, men også at produktet og tjenestene blir oppfattet som god av våre kunder og forbrukerne. Gode holdninger til kvalitet må være en integrert del av alt vi gjør og alt det vi planlegger å gjøre. Hval Sjokoladebabrikk ASA er av den oppfatning av at kvalitet starter fra råvaren som må ha en god kvalitet ( smak, holdbarhet ). Vi setter kvalitet foran pris. Vi vil aldri bli billigst, men vi skal alltid være best på smak. De beste råvarene koster alltid noe mer. Vi skal utarbeide og opprettholde et aktivt kvalitetssystem fra innkjøp av råvarer til salg og utlevering av ferdigvarer, med sikker og trygg mat frem til kunde og forbruker. Prosedyrene i kvalitetssystemet skal sikre at den riktige saksgangen blir fulgt hver gang. Systemet skal avdekke avvik og være et verktøy for stadig forbedring. Riktig kvalitet er et av de viktigste elementene for å tilfredsstille kundene og forbrukernes behov, samt for å måle Hval Sjokoladefabrikk ASA sin innsats. Kvaliteten er også viktig for å bestemme vår økonomiske og komersielle suksess. For å oppnå riktig kvalitet har vi innført standarder som gjelder hele organisasjonen. Disse standarder er minimunskrav for alle ansatte i Hval Sjokoladefabrikkk ASA. Kundene setter strenge krav til leveringssikkerhet og leveringsgrad. Logistikk fra råvarekjøp til levering av ferdigvarer er en viktig del av vårt kvalitetspolicy. Elektroniske hjelpemidler og sporingsverktøy blir også en viktig del. Kvalitetssystemet i Hval Sjokoladefabrikk ASA er basert på offentlige myndigheters krav etter matloven og alle forskriftene bl.a. merkeforskriften og sjokoladeforskriten samt andre offentlige krav når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. ISO er en selvpålagt kvalitetsstandard for matvarer med utvidelse av krav og standarder for å sikre en jevn og høy kvalitet i alle ledd. 11

12 Miljøpolicy Hval Sjokoladefabrikk ASA arbeider målrettet med helse miljø og sikkerhet. Det er vårt mål å beskytte de ansattes liv og helse og dessuten hindre miljøforurensninger, samt skade på utstyr. Vi arbeider systematisk for å være en bedrift med trygge og sikre arbeidsplasser, med godt arbeidsmiljø og lav skade-, belastnings- frekvens. Kjemiske produkter er kun til bruk ved renhold og vedlikehold. Holde lav støy fra produksjon er viktig innenfor innemilø. Produksjonen påvirker ikke det ytre miljø. Kildesortering, marerialgjennvinning og riktig håndtering av returvarer gjennomføres. Hval Sjokoladefabrikk ASA ønsker å fremstå som en grønn bedrift som verner om nærmiljø og omgivelsene. Bevissthet om energiforbruk, ENØK tiltak, effektiv logistikk for å hindre unødig transport samt hindre unødig vannforbruk er prioriterte arbeidsoppgaver. Medarbeidernes bevissthet om sitt miljøansvar skjer gjennom bedriftens internkontrollsystem. Dette bidrar til at holdninger og engasjement stadig finnes i bedriften. 12

13 Organisasjon og ledelse Hval Sjokoladefabrikk ASA er organisert som vist under. Daglig leder Kvalitetssjef Teknisk sjef Produksjons sjef Logistikk sjef Produksjons-medarbeidere Ekstrahjelp og sesongabeidere Figur 4 : Organisasjon Hval Sjokoladefabrikk ASA Daglig leder Har det overordnede ansavar ved Hval Sjokoladefabrikk ASA. Han har ansvaret for at kvalitetspolicyen og kvalitetsmål implementeres og blir fulgt opp, og for at gjeldende lover og forskrifter blir fulgt i bedriften. Oppgaver blir delegert nedover i linjen, men det totale ansvar for kvaliteten er forankret i toppledelsen. Daglig leder skal legge forholdene tilrette slik at kravene blir fulgt. Daglig leder har ansvar for utvikling av nye produkter. 13

14 Kvalitetssjef Er en støttefunksjon til daglig leder på sertifisering og implementering og oppdatering av kvalitetssystemet til Hval Sjokoladefabrikk mot ISO Produksjons leder Har det overordnede ansvar for produksjonen, renhold, kvalitet, helse og indre miljø. Personalansvar overfor medarbeidere i produksjon og ekstrahjelpere. Logistikk leder Har det overordnede ansvar for logistikk og den totale vareflyt fra og med ferdigvarelager til kunden / transportør samt eksport. Fakturering, innkjøp og varetelling av råverer og emballasje er viktige oppgaver. Teknisk leder Har det overordnede ansvar for vedlikehold av maskiner og utstyr inkl. IT, samt byggning innvendig / utvendig og utearealer. Teknisk leder bistår daglig leder i arbeidet med å følge opp, rapportere og arkivere kravene i BRC. 14

15 Kvalitetsmål Ved å gjennomføre kartlegginger, med utgangspunkt i gjeldende kvalitets- og miljøpolicy, skal det fastsettes årlige mål. Disse skal settes opp i handlingsplaner som følges opp i Hval Sjokoladefabrikk ASA sine ledermøter. HOVED - MÅLET ER : Reduksjon av reklamasjoner DEL - MÅLET ER : Tilfredsstillende bakteriologiske analyser. Ingen fysisk kontaminering Ingen krysskontaminering av allergener For å oppnå målene benyttes flere styringsverktøy. En innarbeidet kvalitetshåndbok sikrer at alle ansatte i Hval Sjokoladefabrikk ASA jobber mot samme mål, og følger oppsatte retningslinjer. HACCP; Hval har et kritiske kontroll punkter (CCP). Det er fare for metall i produktene. Metalldetektoren på sjokoladelinje og marsipanlinje blir kontrollert av produksjonsleder tre ganger om dagen og blir registrert på skjema. CCP punktene blir revidert årlig. System for reklamasjonsbehandling og statistikk for å redusere antall reklamasjoner. Risikobasert intern revisjon som sikrer at våre systemer fanger opp eventuelle avvik. Risikobasert innkjøpssystem som sikrer at vi får trygge råvarer inn til vår produksjon som er i overensstemmelse med lover og forskrifter. Risikobasert produktutvikling som sikrer forbruker og at produktet overholder sikkerhetskrav og juridiske krav. System som sikrer sporbarheten fra råvare til ferdig vare og omvendt. Produksjonsplanlegging skal sikre kontinuerlig kommunikasjon mellom salgsapparatet, produksjon, produktutikling og kvalitetskontroll. Et avviksystem registrerer avvik og viser statistikker som gir oss muligheten til å treffe korrigerende tiltak. Kontroll og stikkprøvelagring av ferdigvarer for å sikre riktig kvalitet og holdbarhet. Periodiske bakteriologiske analyser av autorisert firma. System for renhold og personlig hygiene som sikrer trygge matvarer. 15

16 Miljømål : MILJØMÅLET ER : Ingen miljøfarlige utslipp fra fabrikken. Når det gjelder egne miljømål vil det fokuseres på avfallshåndtering, kjemikalier og emballasjevalg. Vi skal strebe mot minimal bruk av spesialavfall og helefarlige kjemikalier. Bedriften er en svært miljøvennlig bedrift, der det ikke forekommer noen miljøfarlige utslipp eller avfall. Helse, Miljø og Sikkerhet Hval Sjokoladefabrikk ASA har etablert et internkontrollsystem for Helse, Miljø og Sikkerhet. Ansvarlig for kontinuerlig oppfølging har leder for den enkelte avdeling. Avdelingsleder skal ivareta sikkerhet- og miljø spørsmål for å sikre personvernet og bedriftens eiendom samt oppfylle myndighetenes og egne miljøkrav. Alle ansatte har ansvar for at helse, miljø- og sikkerhetsarbeid fungerer og plikter å melde fra ved enhver form for avvik, slik at skader og uhell kan forebygges og unngås. 16

17 Sortiment Egenproduksjon Sjokoladelinjen : flere varianter i ulike pakningsstørrelser Marsipanlinjen : flere varianter i ulik pakningsstørrelser. Håndproduksjon : noen få varianter kun til eget utsalg samt konfekt. Importvarer Sjokolade importeres fra Belgia flytende i tankbiler. Marsipan importeres fra Danmark i pakker på 5 kg ferdig til forming. Gele importeres ferdig fra Sverige og pakkes om i ulike størrelser. Kjeks importeres fra Sveits og trekkes med Hval sjokolade : Gull Hval. Snacks importeres fra Spania og trekkes med sjokolade. 17

18 Kontakter Hvor er vi? Hval sjokoladefabrikk ASA ligger helt inntil E 18, på Fokserød, ved avkjøring til Torp flyplass i Sandefjord og så 500 meter sydover på Raveien, til Fokserød industriområde øst. Besøk- / leverings adresse : Klinestadmoen 7, 3241 Sandefjord, Norway Mail : Hjemmeside : www. hvalsjokolade.no Tlf. : Fax:

19 Kontakt oss Hval Sjokoladefabrikk ASA Besøksadresse : Klinestadmoen Sandefjord Norge Postadresse : P.B Sandefjord Norway e mail : daglig leder : varekjøp : produksjon: Hjemmeside : Tlf. Sentralbord : ( ) Telefax : ( ) Mobil ( daglig leder : R. Rune Forsberg ) : ( ) Mobil ( logisikk leder : Per Mørken ) : ( ) Mobil ( teknisk leder : Bjørn Eriksen ) : ( ) Mobli ( produksjonssjef : Jon G. Johannessen ) : (00 47)

20 Kryssreferanser til BRC BRC NR : KS- systemet i Hval Sjokoladefabrikk 1. HACCP systemet 2.3 Kvalitetshåndbok Overordnet operativ del Operativ del 2. Kvalitetssyringssystem 2.2/2.3/ /3.7 Kvalitetshåndbok Overordnet operativ del Operativ del 3. Miljøstandarder for fabrikken 3.5/3.7.1 Kvalitetshåndbok Overordnet operativ del Operativ del 4. Produktkontroll 2.3 Kvalitetshåndbok Overordnet operativ del Operativ del 5. Prosesskontoll 2.3 Kvalitetshåndbok Overordnet operativ del Operativ del 6. Personale 2.3 Kvalitetshåndbok Overordnet operativ del Opertaiv del Kryssfreferanselisten blir løpende oppdatert i samsvar med revidering av kvalitetshåndboken.. 20

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015 NS-EN ISO 14001:2015 ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY as Drammen 05.10.2015 ------------------------- Daglig leder Side : 2 av 7 INNHOLD ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS... 3 Miljøpolicy... 3 Miljøaspekter...

Detaljer

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging) Del A: RINGSAKER INDUSTRISERVICE TOTAL Prosedyre: KVALITETSHÅNDBOK Nr.: A02 Side 1 av 7 Rev. Nr.: 2 Dato: Des 09 K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING Side 1 av 9 6.1 KONTROLL Kontroll med overvåkings- og måleutstyr Overvåkings- og måleutstyr finnes i forbindelse med FoU-avdeling -hovedlaboratoriet, fabrikklaboratoriene og i selve produksjonsprosessen.

Detaljer

MIN STORKJØKKENLEVERANDØR:

MIN STORKJØKKENLEVERANDØR: Versjon 2, februar 2011 MIN STORKJØKKENLEVERANDØR: TEMAHEFTER Bransjeforening for Storkjøkkenleverandører i Norge BFSN har utarbeidet flere temahefter. Disse kan bestilles hos BFSN sine medlemsbedrifter.

Detaljer

Guideline. HMS Policy

Guideline. HMS Policy Guideline HMS Policy Bilfinger Industrial Services Norway AS Kort beskrivelse Denne guideline skal anvendes av Selskapets enheter ved planlegging, gjennomføring og oppfølging av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Detaljer

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 januar 2015 Rev.nr.1.0 Erstatter plan av oktober 2012 Utarbeidet av Norsk Biokraft AS

Detaljer

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging) Del A: RINGSAKER INDUSTRISERVICE AS, TOTAL Prosedyre: KVALITETSHÅNDBOK Nr.: A02 Side 1 av 7 Rev. Nr.: 3 Dato: Sep 11 K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

Detaljer

En reise på 1. klasse!

En reise på 1. klasse! Systemhåndbok Mars 2016 Visjon En reise på 1. klasse! Politikk Dental Sør AS skal være den foretrukne leverandør av dentalutstyr for offentlige og private tannklinikker i Norge, og en trygg arbeidsplass

Detaljer

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens Daglig leder 10.001 200114 1.0 representant 1. Innledning 1.1 Miljøledelse i Vitek AS 1.2 Bedriftsopplysninger

Detaljer

Forarbeid HACCP Forutsetninger

Forarbeid HACCP Forutsetninger Forarbeid HACCP Forutsetninger Hege Skari, MatPuls MatPuls Produkter/tjenester MatPuls utarbeider skreddersydde, enkle og brukervennlige IK-mat-system. Kan bidra i HACCP-arbeidet, delta i HACCP-gruppen

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 7 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

Krav til dokumentasjon av egenkontroll

Krav til dokumentasjon av egenkontroll NCS P-101 2. utgave mai 2006 (Erst. 1. utg. april 2000) Krav til dokumentasjon av egenkontroll - Ved produktsertifisering Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314 Oslo, Norway TEL +47 22 96

Detaljer

Krav til næringsmiddelvirksomheter. Silvia Wathne Seniorinspektør Mattilsynet

Krav til næringsmiddelvirksomheter. Silvia Wathne Seniorinspektør Mattilsynet Krav til næringsmiddelvirksomheter Silvia Wathne Seniorinspektør Mattilsynet Kort om meg - Seniorinspektør ved avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord siden 2008. - Bachelorgrad i Næringsmiddelteknologi

Detaljer

Bedriftshåndbok. Med garanti for kvalitet og godt håndverk

Bedriftshåndbok. Med garanti for kvalitet og godt håndverk Bedriftshåndbok Med garanti for kvalitet og godt håndverk 2010 Vår intensjon med Bedriftshåndboken er å beskrive for våre eiere, kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring

Detaljer

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Miljøsertifisering av SiV 2013 Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Sykehuset i Vestfold arbeid fram mot sertfisering 2011 2012 Informasjon forankring ledernivå

Detaljer

INTEGRERT INTERNKONTROLL OG MILJØLEDELSE. Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS

INTEGRERT INTERNKONTROLL OG MILJØLEDELSE. Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS INTEGRERT INTERNKONTROLL OG MILJØLEDELSE Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS Totalmiljø AS Om oss Totalmiljø AS ble etablert i 2001 To ansatte med hjemmekontorløsning Miljøfyrtårnsertifisert siden

Detaljer

MATTRYGGHET OG PRODUKT- SIKKERHET

MATTRYGGHET OG PRODUKT- SIKKERHET 05 MATTRYGGHET OG PRODUKT- SIKKERHET 20 Tillit gjennom trygge produkter I Orkla har vi en kompromissløs holdning til mattrygghet. Vi stiller samme krav til produktkvalitet og produktsikkerhet, uavhengig

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIELL MATPRODUKSJON

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIELL MATPRODUKSJON Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIELL MATPRODUKSJON FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 1 av 40 Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0.

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0. Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516 NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Omfang... 4 1.1 Ansvar for dokumentet...

Detaljer

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET Guri Kjørven, 2015-12-02 ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET ISO 9001 hadde behov for endring for å: tilpasse seg til en verden i endring forbedre en organisasjons evne til å tilfredsstille kundens

Detaljer

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Eksempler på funn ved DNV revisjoner Referanse til krav i ISO 14001:2004 Miljøpolitikk (4.2) Eksempler på funn som er avdekket gjennom DNV revisjon Manglende

Detaljer

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok!

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! Vår intensjon med denne er å gi våre kunder, eiere, leverandører og øvrige forbindelser et innblikk i hvordan vi kontinuerlig tenker og arbeider med kvalitetsstyring

Detaljer

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 908 47 910 Bodø, 15.9.2017 Styresak 97-2017 Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Styret i Helse

Detaljer

Erfaringer med ISO 14001. Miljøledelse, Grønn Byggallianse

Erfaringer med ISO 14001. Miljøledelse, Grønn Byggallianse Erfaringer med ISO 14001 Miljøledelse, Grønn Byggallianse 2/5/2010 2 Innhold Litt om Undervisningsbygg Erfaringer med ISO 14001 Våre miljømål 3 Et skolebygg å være stolt av! Oslos største eiendomsforvalter

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 Introduksjon 1.01 Formål og omfang s.3 1.02 Bruk s.3 1.03 Vedlikehold s.3 1.04 Basisdokumenter s.4 1.05Distrubisjon

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging) Del A: RINGSAKER INDUSTRISERVICE AS, TOTAL Prosedyre: KVALITETSHÅNDBOK Nr.: A02 Side 1 av 7 Rev. Nr.: 4 Dato: Mai 14 K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST November 2011 Linda Karen Eide VEST Innledning Helse- og omsorgsdepartementet har satt krav

Detaljer

Miljøledelse og miljøstyring

Miljøledelse og miljøstyring en Miljøledelse og miljøstyring Medlemsmøte Grønn Byggallianse 4 februar 2010 Anne Katrine Sjøholt PTL Anne.katrine.sjoholt@ptl.no Tlf 45216286 www.ptl.no Hva er miljøledelse? -Miljøledelse er holdningsendring

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem : Kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. : (standarden) Merk spesielt standardens bestemmelser om «Dokumentert informasjon» (pkt. 7.5). Alle

Detaljer

Områdene som er sertifisert, er regelmessig renhold, temporært renhold, drift av vaskeri, og betjening av kantiner.

Områdene som er sertifisert, er regelmessig renhold, temporært renhold, drift av vaskeri, og betjening av kantiner. Miljørapport 016 Generelt ALLIANCE+ har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring.

Detaljer

Kvalitetshåndbok for TrioVing

Kvalitetshåndbok for TrioVing Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok for TrioVing Innledning Følgende er kvalitetshåndboken for TrioVing. Arbeidet med utvikling av kvalitetssystemer og -prosesser i TrioVing er omfattende og møysommelig.

Detaljer

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Generelt Vibe har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring. Dette betyr

Detaljer

Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift Produksjonsteknikk (PT)

Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift Produksjonsteknikk (PT) Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift Produksjonsteknikk (PT) Navn: Bedrift: Læretid: Hovedområde: Produksjon Hovedområde: Vedlikehold Hovedområde: Dokumentasjon og kvalitet Kompetansemål Side Kompetansemål

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i industriell matproduksjon Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i industriell matproduksjon Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i industriell matproduksjon Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post:

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 9 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering I påvente av at det utkommer harmoniserte europeiske standarder på armeringsområdet, har Kontrollrådet sett det som nødvendig

Detaljer

SYSTEMREVISJON. ved FANA STEIN OG GJENVINNING

SYSTEMREVISJON. ved FANA STEIN OG GJENVINNING Endelig SYSTEMREVISJON ved FANA STEIN OG GJENVINNING Bedriftens adresse: Postboks 33 Arkivkode: 98/14514-461.31 5046 RÅDAL Utslippstillatelse av: 27/12 1997 2/12 1997 20/5 1998 Tidsrom for kontrollen:

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11 Side 1 av 8 3.1 POLITIKK Weber har som forretningsidé å utvikle, produsere. Markedsføre og distribuere Leca-blokker, -pipe, -byggeplank, - lettklinker, Filtralite, Premix-produkter innenfor gulvavretning,

Detaljer

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet Miljørapport 211 Helse - Miljø Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

Hva er et miljøledelsessystem?

Hva er et miljøledelsessystem? Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning

Detaljer

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole Dok.id.: 2.8.1.2.5.6.1 SBTLD-E Håndbok HMS Utgave: 1.00 Skrevet av: Oddgeir Kvello Olsen Gjelder fra: 13.10.2014 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.type: Instruks Sidenr: 1 av 15 Håndbok For HMS arbeidet

Detaljer

Tormod Gjestlandsvei 31, 3936 PORSGRUNN. Risikoklasse: 3 SFTs revisjonsgruppe: Ragnhild Orvik Ingegerd Aanonsen

Tormod Gjestlandsvei 31, 3936 PORSGRUNN. Risikoklasse: 3 SFTs revisjonsgruppe: Ragnhild Orvik Ingegerd Aanonsen 1 Rapport nr.: 2006.019.R.SFT Virksomhet: REC ScanWafer Bedriftsnummer: 985479364 Virksomhetens adresse: EMAS-registrert: ISO-14001-sertifisert: Regelverk: Tormod Gjestlandsvei 31, 3936 PORSGRUNN nei nei

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Inspeksjon ved Synnøve Finden ASA, avd. Alvdal Endelig rapport. Bedriftens adresse: Inspeksjonsdato: Forrige kontroll: Til stede fra bedriften: Synnøve Finden

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2016/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2016/ / Miljøvernavdelingen Cipax AS Holtermoen 12 1940 BJØRKELANGEN Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974

Detaljer

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet Juli 21 Miljørapport 21 Helse - Miljø - Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet Miljøhåndbok INNHOLD 1. Introduksjon Miljøstyringssystemet 2. Gunvald Johansen Bygg AS Organisasjon 3. Visjon og politikk 4. Miljøstyringssystemet a) Organisasjon og ansvar b) Planlegging c) Iverksetting

Detaljer

@Styringshåndbok @ GAM S. Overordnet ansvar Om Gassarmatur AS Våre prosesser Kvalitetspolitikk

@Styringshåndbok @ GAM S. Overordnet ansvar Om Gassarmatur AS Våre prosesser Kvalitetspolitikk @ GAM S @Styringshåndbok Overordnet ansvar Om Gassarmatur AS Våre prosesser Kvalitetspolitikk Styringshåndboken beskriver Gassarmatur AS styringssystem for kvalitet på produkter og tjenester og ivaretakelse

Detaljer

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene R100 HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 10.12.2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

Utslippstillatelse av: Antall sider i rapporten: 6. Bransjenr. (NACE-koder): Forrige kontroll:

Utslippstillatelse av: Antall sider i rapporten: 6. Bransjenr. (NACE-koder): Forrige kontroll: 1 Rapport nr.: 06.101 Virksomhet: Virksomhetens adresse: EMAS-registrert: ISO-1400-sertifisert: YARA Porsgrunn KS-fabrikken Postboks 2500 3908 Porsgrunn Ja Bedriftsnummer: 974100169 SFTs arkivkode: 408/89-061

Detaljer

Gjelder fra: 24.09.2014. Godkjent av: Fylkesrådet

Gjelder fra: 24.09.2014. Godkjent av: Fylkesrådet Dok.id.: 1.3.1.1.0 Formål og definisjoner Utgave: 1.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 24.09.2014 Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 6 Formålet med styrings- og kvalitetssystemet:

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2016/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2016/ / Miljøvernavdelingen Peko Marine AS Postboks 1071 1442 DRØBAK Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Side 1 av 6

Kvalitetshåndbok. Side 1 av 6 Side 1 av 6 Innhold: Kabelpartner presentasjon Forretningsidé NS-EN ISO 9000/9001/9004/14001 Prosedyrer og protokoller/journaler Kvalitets- og miljøpolitikk Kvalitets- og miljømål, overordnet årlig Kvalitets

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER I INDUSTRIELL MATPRODUKSJON

VURDERINGSKRITERIER I INDUSTRIELL MATPRODUKSJON 2016 VURDERINGSKRITERIER I INDUSTRIELL MATPRODUKSJON Planlegging Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Kommentarer knyttet til fagprøven Plan for arbeidet Planleggingen er meget god og strukturert, med

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Buskerud Betongvarefabrikk AS i Hurum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Buskerud Betongvarefabrikk AS i Hurum kommune Vår dato: 27.11.2014 Vår referanse: 2014/7510 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Linn-Frida Karlson Saksbehandler: Kirsten Kleveland Buskerud Betongvarefabrikk AS Fjordveien 2B 3490 KLOKKARSTUA Innvalgstelefon:

Detaljer

VG3 VASKERIFAGET SÆRLØP VG2 OG VG3 / OPPLÆRING I BEDRIFT

VG3 VASKERIFAGET SÆRLØP VG2 OG VG3 / OPPLÆRING I BEDRIFT Egenvurdering Av Realkompetanse VG3 VASKERIFAGET SÆRLØP VG2 OG VG3 / OPPLÆRING I BEDRIFT Kandidatens navn Adresse: Postnummer: Telefon dagtid: Poststed: Mobil: Telefon kveld: Internettadresse: Personnummer:

Detaljer

25. april 2010. Mattilsynet, DK for Trondheim og Orkdal

25. april 2010. Mattilsynet, DK for Trondheim og Orkdal Informasjon - Nytt hygieneregelverk 25. april 2010 Mattilsynet, DK for Trondheim og Orkdal Regelverk på matområdet. Norge har vedtatt nytt hygieneregelverk Hygienepakken. Forenkling av regler Tydeliggjør

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Økonomi og administrasjon Flatanger. Internkontroll - overordnede styringsdokumenter i Flatanger kommune

Økonomi og administrasjon Flatanger. Internkontroll - overordnede styringsdokumenter i Flatanger kommune Flatanger kommune Økonomi og administrasjon Flatanger Saksmappe: 2011/4714-15 Saksbehandler: Marte Elnan Saksframlegg Internkontroll - overordnede styringsdokumenter i Flatanger kommune Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Kursplan høsten 2013/våren 2014

Kursplan høsten 2013/våren 2014 Kursplan høsten 2013/våren 2014 Kurs Dato sfrist Side HMS Innføringskurs 24. september 3. september 3 Truckførerkurs 14. 17. oktober 23. september 4 Hygienisk Design 19. november 29. oktober 5 Lean Workshop

Detaljer

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø Miljøerklæring 2014 Økende bevissthet på miljø Forbrukere og myndigheter fokuserer mer og mer på bruken av kjemikalier i industrien, og nødvendigheten av å ivareta miljø og vår egen helse. Her følger informasjon

Detaljer

Hva forventer vi av virksomheten når vi går på tilsyn?

Hva forventer vi av virksomheten når vi går på tilsyn? Hva forventer vi av virksomheten når vi går på tilsyn? Miljødirektoratets tilsyn av behandlingsanlegg for farlig avfall Senioringeniør Hilde Sundt Skålevåg, Industritilsynsseksjonen, Miljødirektoratet

Detaljer

Hydro Polymers ASA, Rafnes 3966 Stathelle

Hydro Polymers ASA, Rafnes 3966 Stathelle 1 Rapport nr.: 04.008 Virksomhet: Virksomhetens adresse: Hydro Polymers ASA, Rafnes 3966 Stathelle Bedriftsnummer: 981701046 Arkivkode: 408/99-007 Emas registrert : Ja Anleggsnummer: A61067 ISO- 14001

Detaljer

Kurs Dato Påmeldingsfrist Side. Lean Workshop 21.mars 1. mars 3. HACCP Innføringskurs 18.april 1. april 5. Hygienisk Design 07.mai 12.

Kurs Dato Påmeldingsfrist Side. Lean Workshop 21.mars 1. mars 3. HACCP Innføringskurs 18.april 1. april 5. Hygienisk Design 07.mai 12. Kurs våren 2013 Kurs Dato Påmeldingsfrist Side Lean Workshop 21.mars 1. mars 3 HACCP Innføringskurs 18.april 1. april 5 Hygienisk Design 07.mai 12. april 7 Informasjon om våre kurs 8 Påmelding Send e-post

Detaljer

Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju

Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr. 31.12.2016 Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang 1. Status 2016 2. Ny periode 2017-2019 Miljøsertifisering etter

Detaljer

Navn på virksomhet Foretaksnummer Besøksadresse Postadresse Telefonnummer, faksnummer, e-postadresse Internettadresse Organisasjonskart

Navn på virksomhet Foretaksnummer Besøksadresse Postadresse Telefonnummer, faksnummer, e-postadresse Internettadresse Organisasjonskart Dette dokumentet gir veiledning til søknad om tillatelse til utslipp av radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall i henhold til 11 og 29 i forurensningsloven, jf. 4 i forskrift 1.11.2010

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI

AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI Tiltak og dokumentasjon fra bedriften skal til enhver tid være i samsvar med denne avtalen og med kravene i forskrift 4.oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og

Detaljer

Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar

Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Vår dato Vår referanse 25.11.2015 2015/5978 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Deres referanse Monica Bernhardsen, 62 55 11 69/99

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

Fag-Elektrikeren AS KVALITETSHÅNDBOK

Fag-Elektrikeren AS KVALITETSHÅNDBOK Fag-Elektrikeren AS KVALITETSHÅNDBOK REVISJON 4. Gyldig fra 1.1.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Nøkkelinformasjon Innledning Presentasjon av bedriften Helse, miljø og sikkerhet Prosesstyring Leders ansvar Ledelsens

Detaljer

RAPPORT Rapport dato: 11.04.2014 Systemrevisjon ved LKAB Norge AS Narvik kommune

RAPPORT Rapport dato: 11.04.2014 Systemrevisjon ved LKAB Norge AS Narvik kommune RAPPORT Rapport dato: 11.04.2014 Systemrevisjon ved LKAB Norge AS Narvik kommune Adresse: LKAB Norge AS Tillatelse av: 22. november 2013 www.lkab.com Bolagsgata 40 8514 Narvik Tidsrom 01. og 02. april

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Lerpeveien Drammen Nei

Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Lerpeveien Drammen Nei 1 Rapport nr.: 05.165 Virksomhet: Virksomhetens adresse: EMAS-registrert: ISO-1400-sertifisert: Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Lerpeveien 155 3036 Drammen Nei Nei Bedriftsnummer: 979618840 SFTs arkivkode:

Detaljer

Fylkesmannen takker Rieber & Søn ASA, TORO for en positiv holdning under tilsynet. Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.

Fylkesmannen takker Rieber & Søn ASA, TORO for en positiv holdning under tilsynet. Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift. Saksbehandler, innvalgstelefon Eric Backer-Røed, 55 57 21 45 Vår dato 11.03.2011 Deres dato Vår referanse 2011/1473 472 Deres referanse Rieber & Søn ASA, TORO Postboks 987 Sentrum 5808 BERGEN Rapport fra

Detaljer

Prøvetaking, kritiske kontrollpunkter og HACCP Generelt. Heidi Camilla Sagen Fagsjef Mikrobiologi

Prøvetaking, kritiske kontrollpunkter og HACCP Generelt. Heidi Camilla Sagen Fagsjef Mikrobiologi Prøvetaking, kritiske kontrollpunkter og HACCP Generelt Heidi Camilla Sagen Fagsjef Mikrobiologi Trygt og effektivt prøveuttak TRYGG MAT MED RIKTIG KVALITET Riktige og representative resultater (Prøvetakingsplan)

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Henriette Givskud Arkivnr.: 542.1 Telefon: 51 56 89 24 Saksnr.: 2009/3947 Grieg Seafood Rogaland, avd. Trosnavåg - Kontrollrapport Rapportnr:

Detaljer

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Agenda Hvorfor tenke på miljø? Hva krever kunden? Måling av miljøresultater Fremtiden

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

Erfaringer med Energiledelse. Standard Norge 12 mai 2009 Kjetil Bjørlo, Norske Skog Saugbrugs

Erfaringer med Energiledelse. Standard Norge 12 mai 2009 Kjetil Bjørlo, Norske Skog Saugbrugs Erfaringer med Energiledelse Standard Norge 12 mai 2009 Kjetil Bjørlo, Norske Skog Saugbrugs Disposisjon Kort om Norske Skog Saugbrugs Saugbrugs ledelsessystemer Felles plattform for alle systemer Bakgrunn

Detaljer

Internkontroll i Gjerdrum kommune

Internkontroll i Gjerdrum kommune Tatt til orientering i Gjerdrum kommunestyre 14.12.2016 Internkontroll i Gjerdrum kommune Formålet med dokumentet Formålet med dette dokumentet er å beskrive internkontrollen i Gjerdrum kommune. Dokumentet

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

KLP Hovedkontor i Oslo

KLP Hovedkontor i Oslo 6.6.217 Utskriftsvennlig statistikk KLP Hovedkontor i Oslo Miljøfyrtårn KLP Hovedkontor i Oslo Årlig klima og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier Arbeidsmiljø

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

SYSTEMREVISJON ved Norsk Gjenvinning AS, Onsøy Fredrikstad

SYSTEMREVISJON ved Norsk Gjenvinning AS, Onsøy Fredrikstad Endelig SYSTEMREVISJON ved Norsk Gjenvinning AS, Onsøy Fredrikstad RAPPORT 2012.006.R. FMOS Virksomhetens adresse: Onsøy stasjon 15, 1615 Fredrikstad Arkivkode: Saksnr. 461.3 HEG 07/3656 Utslippstillatelse:

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 2 Dato: 12.01.2012

KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 2 Dato: 12.01.2012 Side 1 av 8 3.1 POLITIKK Weber har som forretningsidé å utvikle, produsere, markedsføre og distribuere Leca-blokker, -pipe, -byggeplank, - lettklinker, Filtralite, Premix-produkter innenfor gulvavretning,

Detaljer

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: 1/2/217 Utskriftsvennlig statistikk - Jacobsen Dental AS - Miljøfyrtårn Jacobsen Dental AS Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Engroshandel,

Detaljer