Hva finner vi i bakken?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva finner vi i bakken?"

Transkript

1 Brannen på Oslo S, 28. november 2007

2 Fra DSBs rapport: En time senere oppsto det brann med sterk røykutvikling i kulverten på Oslo S. Brannvesenet kom til, og etter hvert ble strømtilførselen beordret frakoblet. Området ble strømløst og evakuert. All togtrafikk ble stanset, og driften ble ikke gjenopprettet før om ettermiddagen neste dag. Ca reisende ble berørt. I tillegg ble tele- og datatrafikk berørt. Ca internett-kunder, en rekke telefonkunder og kunder av leide samband var uten tjenester i ca. 10 timer. Herunder var betydelige leverandører av teletjenester og deres kunder, eksempelvis banker og butikker uten samband. Primærårsaken til hendelsen var at en entreprenør skadet en kabel under graving i Fred Olsens gate. Som følge av ombyggingsarbeider i området ligger kabelen i en provisorisk trase. Entreprenøren har opplyst at han var kjent med traseen. Han hadde ikke kontaktet Hafslund for kabelpåvisning i forkant av arbeidet.

3 Hva finner vi i bakken? Vann Tele Strøm Fiber Tunneler, garasjer, bomberom Rotsystemer Fornminner

4 What s in it for me? Hovedutfordringer - vegperspektiv Forringing av vegkapitalen Trafikkavvikling Effektivisering Kostnadskontroll Dokumentasjon Omdømme

5 Oslo kommune - Bakgrunn for prosjektet Byrådsavdelingen for Miljø og Samferdsel (MOS) Lover og forskrifter? Samferdselsetaten i Oslo Handelsstanden Høykom programmet Frivillighet Behov/egen nytte

6 Deltagere og Samarbeidspartnere Samferdselsetaten (Godkjenner) Statens Vegvesen (Godkjenner) Viken Fjernvarme Hafslund Nett Telenor Statnett OHF (Oslo Handelsstands Forening) Publikum Prosjekt - organisering og samarbeid Politiet, Trafikketaten, VTS Brann, Ambulanse Tjen. Vann-og avløpsetaten Oslo Sporveier Friluftsetaten Byantikvaren Plan-og bygningsetaten Jernbaneverket (Godkjenner) Gruppering av Kabel/ Bredbånds-selskaper Eiendoms-og byfornyelsesetaten

7 Prosjektorganisering Lokal løsning Styringsgruppen Leder: Samferdselsetaten (for Oslo Kommune) Prosjektansvarlig Høykom Vegdirektoratet Sekretariat Høykom Deltagere: Alle aktører (infrastr.eiere Sekretariat Anskaffelser Prosjekteier Samferdselsetaten Prosj.koordinator NASJONALT: Norge Digitalt og GeoPortal Ledningsforskriften SOSI standardisering Sikkerhetsportal Blåbok Nasjonal organisering Ressursgruppe Fellesløsning Ressursgruppe Påvisningstjeneste Ressursgruppe Saksbehandling

8 Teknisk løsning Fellesløsningen Publikumsløsningen ArcGIS server Geodata/Geomatikk SUS saksbehandling ephorte fra ERGO Kobling mot Eskjema Felles påvisningstjeneste

9 Løsningsarkitektur Overordnet portal Fellesløsninger Modul for felles lednings-/ infrastruktur Koordineringsmodul Adminmodul Løsning for publisering av info: Publikumsinfo Generell info Portal for Saksbehandling Kartdata Konfigurasjonsdata Tilgangskontroll Løsning for Synkron Integrasjon via WMS Infrastruktur og informasjonsdatabaser Periodisk overføring av grunnlagsdata (kartdata) Integrasjonsløsning Offentlige og private aktører (ref begreper i kravspesifikasjon, Bilag 1 for detaljer) Aktør applikasjoner

10 Systemoppsett Geomatikk AS, Trondheim Telenors datarom Otto Nilsens vei 12 Databasemaskin ArGIS server ArcSDE WEB server Brannmur Brannmur Internett Brukermaskin Brukermaskin Brukermaskin Brukermaskin Brukermaskin

11 Kartgrunnlag og SOSI Forslag til krav til dokumentasjon: Data for traseen skal leveres på digital form i samsvar med gjeldende nasjonal standard for utveksling av slik informasjon. SOSI 4.0: Ledningsnett Gjennomført oppstartmøte i januar Samarbeid mellom systemleverandører Behovsdrevet prosess

12 Bruk i Statens vegvesen I utgangspunktet 15 brukere Gravetillatelser og påvisning Effektivisering men Krever øket fokus på registrering og kvalitet Færre og bedre planlagte gravinger Vegloggen

13 Lite harmonisert lovverk Sikkerhetsloven Forsyningsloven Plan og bygningsloven? Offentlighetsloven Bransjelover Vegloven E-kom

14

15 Sikkerhet Eget delprosjekt Dialog med NSM og NVE Implementerer Person-Høyt fra SEID Taushetserklæring og autorisasjonssamtale Forsyningssikkerhet Overgravning Terrorisme Avlytting Annen økonomisk kriminalitet

16

17 Definisjon på informasjonssikkerhet "Tiltak iverksatt for å sikre at informasjon ikke er tilgjengelig uten autorisasjon (konfidensialitet), at informasjon ikke uautorisert endres eller ødelegges (integritet), og at informasjon er til stede og anvendelig for medarbeidere slik at pålagte oppgaver kan utføres (tilgjengelighet)." Datatilsynets definisjon

18 Person høyt

19 Dokumenter for vårt prosjekt: Taushetserklæring Sikkerhetssamtale Forslag Geomatikks presentasjon Bestillingsskjema

20 Hva er problemet? Hver aktør plikter å legge ut data som ikke er gradert (Trasédata) Verdivurderingen gjøres av øverste leder - Sikkerhetsloven Sammenstillingen av data fra mange aktører gir et annet informasjonsinnhold = 10!

21

22 Nasjonale retningslinjer for å styrke informasjonssikkerheten: Regjeringen har tre overordnede mål for informasjonssikkerhetsarbeidet: 1. Robust og sikker kritisk infrastruktur og støttesystemer for kritiske samfunnsfunksjoner, 2. God sikkerhetskultur ved utvikling og bruk av informasjonssystemer og ved elektronisk informasjonsutveksling, 3. Høy kompetanse og fokus på forskning om informasjonssikkerhet.

23 Retningslinjer forts: Retningslinjene slår fast at informasjonssikkerhet ikke bare handler om de teknologiske løsningene som blir valgt. Informasjonssikkerhet handler like mye om fordeling av ansvar, oppfølging av rutiner, erfaringsdeling og opplæring i trygg bruk. Ledere spiller en nøkkelrolle i dette arbeidet.

24 Regjeringens innsatsområder: Samfunnskritisk IKT-Infrastruktur må beskyttes bedre Regelverk knyttet til informasjonssikkerhet må gjøres mer konsistent og forståelig Informasjon og informasjonssystemer bør klassifiseres for at tiltak lettere skal kunne tilordnes Risiko- og sårbarhetsanalyser bør gjennomføres av alle spesielt hos alle eiere av kritisk infrastruktur Innsatsen for bevisstgjøring og kunnskapsspredning må økes Varsling og hendelseshåndtering skal skje raskt og koordinert Alle departementer bør fremme bruk av standarder, sertifisering og egenregulering Departementer bør fremme FoU, utdanning og kompetanseutvikling innen informasjonssikkerhet Det bør etableres et samordnet opplegg for identitetshåndtering og elektronisk signatur på tvers av sektorer Departementenes internasjonale samarbeid om informasjonssikkerhet skal videreutvikles Informasjonssikkerhetsarbeidet skal samordnes gjennom Koordineringsutvalget for forebyggende informasjonssikkerhet

25 Utfordringer hva nå? Hvem er myndighet for fagområdet? Nasjonalt, kommunalt og internt i org. Bivirkninger: EBYs utspill Én leverandør monopolistsituasjon 431 kommuner hva nå? Forvaltningsreformen Bemanning/kostnader

26 Resultater organisatoriske og kommunikative: Bedre dialog på tvers av bransjene Effektivisering Bedre løsninger Alternative løsninger Bedre kartlegging (synlighet) Bedre jobbinnhold Fra informasjon til styring Færre ulykker Bedre forsyningssikkerhet

27 Demo Kort gjennomgang av noen deler av løsningen

28 Arbeidsflyt Planlegger Opprett ny plan Planleggere / Interessenter Varsle Tilbakemeld på plan Varsle Rediger plan Koordineringsansvarlig Varsle Koordinert plan Nei Godkjent Ja Publikum Godkjent plan Innsyn Til Saksbehandling

29 Systemoversikt INNLOGGING PORTAL Rediger Ledningsdata Oversiktskart LISTEFUNKSJONER Planer som det skal tilbakemeldes på Opprett ny plan Oversikt over mine planer Kart med kopling mot tekstdel

30

31

32 Strandgaten

33

34

35 Publikumsdelen

36 Planliste

37 Takk for oppmerksomheten! Ellen Strandenæs Sjefsingeniør Systemseksjonen Veg- og trafikkavdelingen Vegdirektoratet Direkte: Mobil:

Samordning av ledninger i grunnen

Samordning av ledninger i grunnen Eldar Brænden Geomatikkbedriftene/Geomatikk AS Samordning av ledninger i grunnen Aktuelt på tre områder Planlegging og utførelse av ledningsarbeider (sammen i grøfta) Geodata registrering og forvaltningen

Detaljer

Datasystemer og samordningsløsninger fra Geomatikk

Datasystemer og samordningsløsninger fra Geomatikk Datasystemer og samordningsløsninger fra Geomatikk Magne Kippervik, salgs- og markedsdirektør Geomatikk AS Kundemottak Landsdekkende tjeneste Håndterer pr. år 130 000 henvendelser 55 000 påvisninger 5

Detaljer

Rapport Brann i kabelkulvert

Rapport Brann i kabelkulvert Rapport Brann i kabelkulvert Oslo Sentralstasjon 27.11.2007 Brann i kabelkulvert Oslo Sentralstasjon 27.11.2007 Innhold 1 Bakgrunn...................................................................................

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Sammendrag... 3 1. Innledning... 4. 1.1 Formål og problemstillinger... 4 1.2 Avgrensning og metode... 4. 2. Revisjonskriterier...

Sammendrag... 3 1. Innledning... 4. 1.1 Formål og problemstillinger... 4 1.2 Avgrensning og metode... 4. 2. Revisjonskriterier... Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 1.1 Formål og problemstillinger... 4 1.2 Avgrensning og metode... 4 2. Revisjonskriterier... 5 2.1 Informasjonssikkerhet... 5 2.2 Ledelsens ansvar...

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon 12 RAPPORT VEILEDNING Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-270-9 Grafisk produksjon:

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR. NORGE DIGITALT- samarbeidet

GENERELLE VILKÅR FOR. NORGE DIGITALT- samarbeidet GENERELLE VILKÅR FOR NORGE DIGITALT- samarbeidet VERSJON 2015 Side 2 av 21 Årsversjon 2015 Innholdsfortegnelse og figurer Innholdsfortegnelse DEL 0: INNLEDNING... 4 DEL I: PLIKTER OG RETTIGHETER... 6 1.

Detaljer

KONSEPT FOR REGIONALE BEREDSKAPSØVELSER KRAFT - EKOM VEI

KONSEPT FOR REGIONALE BEREDSKAPSØVELSER KRAFT - EKOM VEI KONSEPT FOR REGIONALE BEREDSKAPSØVELSER KRAFT - EKOM VEI Ansvarlig: NVE, i samarbeid med: Fylkesmannen i Buskerud, Fylkesmannen i Aust-Agder, KDS Agder, KDS Buskerud, Post- og teletilsynet, Statens Vegvesen,

Detaljer

Utredning Cybersikkerhet - trusler, trender og tiltak

Utredning Cybersikkerhet - trusler, trender og tiltak Utredning Cybersikkerhet - trusler, trender og tiltak Vedlegg til Regional plan for samfunnsikkerhet og beredskap 2014-2017 Cybersikkerhet Oppland fylke Dette dokumentet gir en innføring i trusler, trender

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Oppsummering - møte nr. 4 i Nasjonalt geodataråd

Oppsummering - møte nr. 4 i Nasjonalt geodataråd UTKAST Oppsummering - møte nr. 4 i Nasjonalt geodataråd Møtet fant sted på Radisson Blu Airport hotell, Gardermoen 22.-23.oktober 2013. Tilstede: Kirsti Slotsvik (rådets leder), Anne Cathrine Frøstrup,

Detaljer

Rapport om sikkerhetstilstanden 2011

Rapport om sikkerhetstilstanden 2011 UGRADERT Nasjonal sikkerhetsmyndighet Rapport om sikkerhetstilstanden 2011 Juni 2012 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Sikkerhetstilstanden... 4 3 Risikobildet... 6 4 Metoder og virkemidler... 8 5 Sårbarheter

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 DIGITALISERINGSSTRATEGI Fornye, forenkle, forbedre 1 INNHOLD 2 INNLEDNING... 2 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 KOMMIT-PROGRAMMET... 2 2.2.1 PROGRAMMETS VISJON... 2 2.3 STATUS... 4 2.4... 6 2.4.1 HOVED...

Detaljer

I veien for hverandre

I veien for hverandre I veien for hverandre Samordning av rør og kabler i veigrunnen Februar 2008 Page 1 of 31 Innholdsfortegnelse Sammendrag.3 Forord med bakgrunn...5 1. Infrastrukturens viktighet og omfang...6 1.1 Vi kan

Detaljer

Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 2/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 3/11 Hurdal kommunestyre 16.02.2011

Detaljer

IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014

IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014 28. april 2011 [IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2011-2014] 2011 IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014 Eirik Wasmuth Sirdal kommune 28.04.2011 Sirdal kommune Forord 0 Forord

Detaljer

Innst. S. nr. 85. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:4 (2005-2006)

Innst. S. nr. 85. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:4 (2005-2006) Innst. S. nr. 85 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 3:4 (2005-2006) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse

Detaljer

BYGGNETT. En strategi for fremtidens digitale byggsektor. Enklere, effektive og forutsigbare tjenester i hele byggverkets levetid

BYGGNETT. En strategi for fremtidens digitale byggsektor. Enklere, effektive og forutsigbare tjenester i hele byggverkets levetid BYGGNETT En strategi for fremtidens digitale byggsektor Brukerretting Selvbetjening Samhandling Enklere, effektive og forutsigbare tjenester i hele byggverkets levetid 1 INNHOLD FORORD... 2 SAMMENDRAG...

Detaljer

Utredning av standarder for styring av informasjonssikkerhet Versjon 1.0 11.03.2011

Utredning av standarder for styring av informasjonssikkerhet Versjon 1.0 11.03.2011 Utredning av standarder for styring av informasjonssikkerhet Versjon 1.0 11.03.2011 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Formål... 7 2.3 Mandatet... 7 2.4 Arbeidsmetodikk...

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET / 3 FORORD Politiet står overfor store utfordringer i tiden som kommer, med et kriminalitetsbilde som er komplisert,

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017

Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 2 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Innhold Innledning: Digitalisering gir bedre tjenester... 3 1. Tverrsektorielle områder... 4 1.1 Digital dialog... 5 1.2 Strategisk

Detaljer

Informasjonssikkerhet og IT-drift

Informasjonssikkerhet og IT-drift Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Informasjonssikkerhet og IT-drift Nesodden kommune 25.10/2011 RAPPORT 5/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 NESODDEN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Veileder i sikkerhetsarkitektur. For virksomheter som behandler personopplysninger og sensitive personopplysninger. August 2011

Veileder i sikkerhetsarkitektur. For virksomheter som behandler personopplysninger og sensitive personopplysninger. August 2011 Veileder i sikkerhetsarkitektur For virksomheter som behandler personopplysninger og sensitive personopplysninger. August 2011 Innhold Innledning... 3 Krav i regelverket... 5 Hva er informasjonssikkerhet?...

Detaljer

Effektive løsninger for koordinering og oppfølging av graveaktiviteter

Effektive løsninger for koordinering og oppfølging av graveaktiviteter Effektive løsninger for koordinering og oppfølging av graveaktiviteter Årskonferanse i HEVA, 18.4.2013 18.04.2013 Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen Koordinering av gravearbeider Koordinering

Detaljer

IKT-STRATEGIPLAN FOR 2010 ÅS KOMMUNE

IKT-STRATEGIPLAN FOR 2010 ÅS KOMMUNE Ås kommune www.as.kommune.no IKT-STRATEGIPLAN FOR 2010 ÅS KOMMUNE Behandles i administrasjonsutvalget 12.11.2009 1 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1. Status på IKT... 3 1.2. Hva fungerer bra?... 3 1.2.1.

Detaljer

Overordnede retningslinjer for Informasjonssikkerhet. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Overordnede retningslinjer for Informasjonssikkerhet. Nord-Trøndelag fylkeskommune Overordnede retningslinjer for Informasjonssikkerhet i Nord-Trøndelag fylkeskommune Versjon 1.0 Dato 10.12.2014 Utarbeidet av Sikkerhetskoordinator Side 1 Innhold 1. Ledelsens formål med informasjonssikkerhet...

Detaljer

Felles IKT-strategi for hadelandskommunene 2005-2009 Versjon 1-0

Felles IKT-strategi for hadelandskommunene 2005-2009 Versjon 1-0 Felles IKT-strategi for hadelandskommunene 2005-2009 Versjon 1-0 Riktig bruk av IKT * kan ha avgjørende betydning for om kommunene når sine mål *) IKT: Informasjons- og kommunikasjons-teknologi Et begrep

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer