TEKNIKK KOMMUNAL 12/2007. Nå testes Oslos nye vannrenseanlegg. Kildesortering av avfall.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEKNIKK KOMMUNAL 12/2007. Nå testes Oslos nye vannrenseanlegg. Kildesortering av avfall. www.kommunalteknikk.no"

Transkript

1 KOMMUNAL 12/2007 TEKNIKK God jul og Godt nytt år! Nå testes Oslos nye vannrenseanlegg Kildesortering av avfall HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

2 Ny konge i lensepumping! Den nye 2600-serien lensepumper fra ITT Flygt setter en ny standard i lensepumping. Med spissteknologisk design, nye materialer og et patentert Dura-Spin TM hydraulsystem. Disse pumpene har en hittil ukjent slitestyrke og en konstant ytelse over tid, som bidrar til lave driftskostnader. I tillegg har du vårt effektive serviceapparat som en sikkerhet mot driftsavbrudd. Et Flygt-kjøp er et trygt kjøp. Se den nye serien på ITT Flygt AS OSLO Tlf BERGEN Tlf HAMAR Tlf ÅLESUND Tlf KRISTIANSAND Tlf TRONDHEIM Tlf STAVANGER Tlf TROMSØ Tlf

3 Innhold Vann og avløp Leder: Høye byggekostnader svir for kommunene...5 Aktuelt...6 Da Oslos drikkevann måtte kokes Status for utbyggingen av Nordens største vannrenseanlegg Avfallshandtering: Beste kommune på Nordvestlandet Hva mener brukerne om kildesortering? Kildesortering i Tromsø: Kommunens avfallsselskap er fornøyd Muggsopp i norsk drikkevann. Forekomst og utbredelse i ledningsnettet Arbeidsvarsling Identitet og byutvikling Hyttebygging: Kommunen sa ja, ombudsmannen sa nei Universell utforming utopi eller virkelighet? Halden kommune: Erfaringer etter ett år med nytt vannverk Aktiv veteran trapper ned Debatt: Nytt fra NKF Bransjenyheter Leverandørguide Messer & Konferanser Vann og avløp 24 Plan- og byggesak 32

4

5 Leder KOMMUNAL 12/2007 TEKNIKK 100. årgang HOVEDORGAN FOR Norsk Kommunalteknisk Forening P.b Vika, 0124 Oslo Tlf Fax E-post: Besøksadr.: Munkedamsveien 3 b. Årsabonnement kr. 300, for 11 utgaver. REDAKSJON: Redaktør: Astrid Øygard Tlf.: kommunalteknikk.no Ans. redaktør: Per Næss Tlf ANNONSER: Kjell M. Jacobsen Krokkleiva 6B 1170 Oslo Tlf: Fax: E-post: TRYKK: Haakon Arnesen as Ole Deviks vei 30, 0666 Oslo Tlf Fax: Trykket i overensstemmelse med gjeldende nordiske miljømerkingskriterier i ht. lisens nr ISSN x MILJØMERKET Av Terje Lindland, leder for NKF`s Forum for Vei og Samferdsel og planlegger i Trondheim bydrift, Trondheim kommune Markedsføring og rekruttering. Tar NKF utfordringen? Teknisk sektor i kommunene står overfor mange utfordringer. Det er et stort behov for å løse sammensatte oppgaver og problemstillinger, noe som stiller store krav til de ansatte, men det gjør også jobbene i kommune-norge interessante og utfordrende. Kommunene bør utnytte denne situasjonen og stimulere og øke interessen for det kommunaltekniske området. Mange kommuner sliter med å rekruttere medarbeidere til teknisk sektor. Det gjelder ikke bare ledere, mellomledere og saksbehandlere, men også medarbeidere til utedriften. Konkurransen om personell blir stadig større. På høyere utdanningsinstitusjoner rekrutterer og ansetter mange private firma studenter både ett og to år før de har avsluttet studiene. Noen firma lønner også studentene i studietiden etter at de har ansatt dem. Norske kommuner bør sammen legge opp en strategi for å markedsføre det kommunaltekniske området. I denne strategien må en få fram utfordringene og de positive sidene ved å arbeide i kommunalteknisk sektor. Denne strategien må også inneholde en plan for presentasjon og rekruttering på utvalgte læresteder Trykksak Forsidefoto: Oset vannrenseanlegg. Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no I denne situasjonen har 100-årsjubilanten NKF en viktig jobb å gjøre; NKF kan lede og koordinere dette arbeidet, og vise at kommunene står samlet om utfordringene, heller enn å være 431 enkeltkommuner med ulike interesser. Ingen andre kjenner behovene til teknisk sektor i kommunene så godt som NKF. noka 1/ :46 Side 1 UV Service Membranfilter Pilotkjøring Fellingsanlegg Prosessløsninger Hegdalveien 105, Hegdal Næringspark, NO-3261 Larvik Tel: Fax:

6 Aktuelt Utsetter den nye offentlighetsloven Justisdepartementet utsetter ikrafttredelsen av den nye offentlighetsloven som Stortinget vedtok i mai Etter planen skulle loven tre i kraft fra 1. januar Justisdepartementet tar nå sikte på at dette skal skje fra 1. juli, opplyser departementet i en pressemelding. Utsettelsen innebærer en tilsvarende utsettelse av tjenesten med en offentlig elektronisk postjournal (OEP). Årsaken til utsettelsen er at Justisdepartementet ikke rekker å ferdigbehandle den nye forskriften til loven innen 1. januar. Det har kommet inn svært mange og fyldige høringsuttalelser til forskriften, og det er ikke mulig å gå gjennom et så fyldig materiale på forsvarlig vis innen årsskiftet. Justisminister Knut Storberget (Ap) sier at mange organer dessuten trenger tid til å forberede seg etter at forskriften er vedtatt. Han peker på at mange høringsinstanser som ikke er omfattet av någjeldende offentlighetslov, men som blir omfattet av den nye loven, har gitt uttrykk for at tiden Fakta om det norske leiemarkedet Norge har en lav leieandel i boligmassen sammenlignet med andre nord- og mellomeuropeiske land. Andelen husholdninger som leier er i overkant av 20 prosent og utgjør omtrent boliger. Ca. 80 prosent av befolkningen har høstet erfaringer fra leiemarkedet i løpet av livet, først og fremst som leier, men også som utleier. Flertallet av dem som leier har lav inntekt. Levekårsundersøkelsen 2004 anslår at av de ti prosentene med lavest inntekt er det 70 prosent som leier, mens kun to prosent av dem med høyest inntekt leier. Inntektsmønsteret henger sammen med aldersmønsteret på leierne, i 20 årene bor over halvparten til leie. Mønsteret gjelder også for eldre leiere hvor lav inntekt ofte er en mer varig økonomisk situasjon. Det er en overrepresentasjon av etniske minoritetsgrupper blant leierne. Det offentliges andel av utleiemarkedet har holdt seg stabilt rundt 15 prosent de siste ti årene. fram til nyttår ikke er tilstrekkelig til å gjøre de forberedelser som er nødvendig for å praktisere loven. Justisdepartementet tar nå sikte på at den nye forskriften skal fastsettes før påske. Høringsfristen utløp den 1. november. (NTB) Dette er trolig et litt for lavt estimat. Levekårsundersøkelsen 2004 anslår at sokkelboliger utgjør en tredjedel av utleiemarkedet. Et flertall av leierne har trolig tidsubestemte leiekontrakter. Høring om husleieloven Nå skal husleieloven ut på høring. Her fremmes det forslag om at tidsubestemte leieavtaler skal kunne sies opp før avtalen utløper. Det er også et mål å styrke rettighetene til vanskeligstilte. Høringsfristen er 12. februar Kilde: krd Unge personer med lav inntekt utgjør en stor del av det norske leiemarkedet. Men det er også andre grupper som i stor grad leier bolig. 6

7 Miljøgifter nær kommunale renseanlegg er undersøkt Triklosan er blant annet påvist i utslippsvann fra kommunale renseanlegg, og i sjøbunn nær utslippene. Illustrasjonsfoto Miljøvernmyndighetene i de nordiske landene har kartlagt forekomsten i vann av ulike stoffer som er, eller kan være, biocider. Det er stoffene bronopol, resorcinol, m-kresol og triklosan som er kartlagt i ulike vannmiljøer. Stoffene brukes i ulike forbrukerprodukter som kosmetikk og legemidler, og i industriell bruk. Hensikten med undersøkelsen var å få bedre kunnskap om risikoen ved bruk av stoffene. Med ett unntak av triklosan, ble stoffene påvist i konsentrasjoner som ikke gir grunn til bekymring. For mye triklosan Det bakteriedrepende stoffet triklosan har vært brukt i vanlige produkter som tannkrem, kosmetikk og i tekstiler. Triklosan ble blant annet påvist i utslippsvann fra kommunale renseanlegg, og i sjøbunn nær utslippene. Stoffet var også det eneste som ble påvist i prøver av fisk. Triklosan er giftig for vannlevende organismer, og kan gi varige skader i naturen. Stoffet kan også føre til at farlige bakterier blir motstandsdyktige mot antibiotika. På grunn av risikoen for helse- og miljøskade har mange produsenter allerede redusert bruken av triklosan i ulike produkter. SFT mener ytterligere regulering er nødvendig og har anbefalt et generelt forbud mot stoffet i forbrukerprodukter. Mer penger i avfall og renovasjon Avløps- og renovasjonsvirksomheten omsatte for 12,2 milliarder kroner i Det er 13,3 prosent mer enn året før. Det var også flere som var engasjert i bransjen. Det ble etablert 26 nye foretak i 2006 og antall sysselsatte økte med seks prosent. Ved utgangen av 2006 var det i alt 900 foretak innen avfalls- og renovasjonsbransjen og 6700 sysselsatte. Det viser foreløpige tall fra statistisk sentralbyrå. Det blir ny giardiaetterforskning i Bergen Riksadvokaten har bedt Økokrim om å gjenoppta etterforskningen etter giardiasaken i Bergen for å finne ut om noen kan holdes strafferettslig ansvarlig for det som skjedde. Giardiautbruddet i drikkevannet i Bergen rammet personer. ( NTB) 7

8 Aktuelt Vi kildesorterer mindre enn før De siste årene er det færre innbyggere her i landet som kildesorterer matrester. Vi resirkulerer også mindre enn før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. En forklaring på at er færre som kildesorterer matavfall, kan være at flere bor i store byer der alt blir kastet i samme søppeldunk og sendt til forbrenning, skriver Nationen. Statistikken viser videre at hver innbygger kaster mer usortert søppel enn da kildesorteringen begynte på slutten av 1990-tallet. I snitt la hver innbygger igjen 414 kilo husholdningsavfall i fjor. 208 kilo av dette ble resirkulert. I 1997 ble det tilsvarende kastet 287 kilo og kildesortert 83 kilo. I fjor bodde 53 prosent av innbyggerne her i landet i en kommune med kildesortering av matrester, mot 60 prosent i Bygde-Norge er suverent best når det gjelder kildesortering. Agder-fylkene og Rogaland er best til å skille ut matavfall. Nesten alle innbyggerne her har en sorteringsordning. Oslo er dårligst med null prosent. I Akershus, Sør- Trøndelag, Hordaland og Østfold har under en tredel av husstandene matsortering. - Byene ligger langt etter, men det er ting på gang. Oslo holder på å bygge et stort biogassverk på Klemetsrud og skal etter planen innføre full matavfallssortering i 2011, sier rådgiver Henrik Lystad i Avfall Norge, som organiserer 95 prosent av alle kommunale og interkommunale avfallsselskaper. (NTB) Planer om bossug i Bergen sentrum Bergen interkommunale renovasjonsvesen (BIR) har fått utarbeidet forprosjektrapporten Fra spann til rør rørbasert oppsamling og innsamling av avfall i Bergen sentrum. Fra før av har Bergen bossug i tilknytning til blant annet nyere boligområder. Det legges nå opp til et system der tre separate nett skal dekke oppsamling fra hele sentrum. Hvert nett skal ha egen terminal der avfallet, eller bosset som det heter på dialekt, blir samlet, sortert og hentet. Det planlegges 500 nedkastpunkt. Disse vil i prinsippet bli plassert med hundre meters avstand, men vil bli tilpasset lokale topografiske forhold og gatestruktur i de aktuelle områdene. Et fullt utbygget bossnett vil betjene husstander. Samlede kostnader for en full utbygging av bossnettet i sentrum er anslått til rundt 680 millioner kroner. Utbyggingskostnadene foreslås finansieret over renovasjonsavgiften med nedbetaling over 30 år. Fordelt på alle husholdningene i Bergen kommune vil dette medføre en økning i renovasjonsavgiften på 310 kroner som er 14 prosent. Den totale renovasjonsavgiften blir da på kroner for den enkelte husstand. Man mener at et rørbasert system vil innebære et bedret tilbud til de næringsdrivende. Det er derfor et mål at også de næringsdrivende skal være med på å finansiere og drive et bossuganlegg. Forprosjektrapporten skal sannsynligvis sendes på høring. Hele Bergen sentrum vil først være dekket rundt år

9 GATEGODS OG FORANKRINGSKONSOLLER Vi tilbyr et bredt spekter av rimelige støpejernsprodukter til Veg- og VA-formål. Vi har norsk godkjennelse for kumlokk, rister og rammer iht. NS-EN 124, NS 1990, NS 1992 og NS Be om pristilbud fra oss eller våre forhandlere. Vi leverer over hele landet. Meget rimelige priser. Even Ulvingsvei Åsgårdstrand Telefon: Vi bidrar til økt konkurranse i VA-markedet.

10 Vann og avløp Da Oslos drikke 10

11 vann måtte kokes Den 17. oktober fant Vann-og avløpsetaten (VAV) i samråd med Helse-og velferdsetaten, Mattilsynet samt Folkehelseinstituttet det nødvendig å gå ut til Oslos befolkning med anbefaling om å koke vann til drikke, matlagning og tannpuss. Av Sigurd Grande avdelingdirektør i vann-og avløpsetatens produksjonavdeling, og leder for etatens krisestab ved større hendelser og kriser i vann-og avløpsetaten Oslo kommune Anbefalingen omfattet innbyggere i forsyningsområdet til Oset vannrenseanlegg som har Maridalsvann som kilde og forsyner 85 prosent av byen. Hendelsen begynte med at en bedrift i Storoområdet varslet om funn av koliforme bakterier i drikkevannet. VAV fulgte opp dette med prøvetaking etter vanlige rutiner, og de første analysene indikerte koliforme og E. Coli bakterier samt intestinale enterokokker. VAV innførte derfor en lokal kokeanbefaling for fire eiendommer. Etter flere dager med spyling og videre oppfølging med utvidet prøvetaking var situasjon i ferd med å bli normalisert. Men om kvelden tirsdag den 16. oktober kom det overraskende melding om funn av parasitter i tre av fire prøver sendt til parasittanalyse. Det ble i en prøve funnet i en 1 Cryptosporidium, 2 Cryptosporidium i en annen prøve og 1 Giardia den tredje prøven. Samme kveld dette analyseresultatet forelå ble det innkalt til møte i VAVs beredskapsledelse, og i løpet av natten ble det besluttet å anbefale byens befolkning å koke vannet. VAVs beredskapsledelse gikk ut med en sterk understrekning at kokeanbefalingen var basert på en føre-var holdning, på bakgrunn av at en ikke hadde gode retningslinjer vedrørende parasitter i drikkevann, og at det hadde vært en uklar bakteriologisk situasjon i området. Morgenen etter at kokeanbefalingen gikk ut opplevet VAV og de samarbeidende etatene Helse- og velferdsetaten, Mattilsynet og Folkehelseinstituttet en voldsom pågang fra media, publikum og næringsliv med ulike spørsmål. I de nærmeste dagene jobbet man intenst med undersøkelser rundt vannkilden og ledningsnettet, med utvidet prøvetaking av drikkevannet, og oppfølging av helsesituasjonen i byen. Det ble arrangert daglige presskonferanser hvor media ble informert om siste nytt i etaten og helsemyndighetenes arbeid. Tidlig ble det klart at det ikke var spesielle forurensninger på ledningsnettet eller i nedbørfeltet, og man begynte å mistenke at parasittfunnene var fra det bakgrunnsnivået i vannkilden Maridalsvannet. Renseprosessen i Oset vannrenseanlegg fjerner ikke parasitter. Problemstillingen ble drøftet i kriseledelsen, og Mattilsynet rettet en henvendelse til Folkehelsinstituttet om en betenkning og vurdering av konsekvenser for drikkkevannsforsyning. Etter fem dager med: Omfattenede prøvetaking av drikkevannet som viste kun få enkeltprøver med 1 parasitt/ Cryptosporidum Oppfølging av helsesitasjonen i byen som viste at det ikke var sykdomtilfeller knyttet til drikkevann Og en vurdering fra Folkehelseinstituttet av den helsemessige betydningen av slike spredte funn av enkeltparasitter fant VAVs beredskapsledelse søndag den 21. oktober grunnlag for å oppheve kokeanbefalingen. Denne hendelsen har resultert i at helsemyndighetene har kommet på banen med en konkret vurdering av helsemessig sider av drikkvannet ved funn av enkeltparasitter i spredte prøver. Videre har VAV fått testet sin beredskap i forhold til situasjoner som får et betydelig media- og publikumsfokus, og gjort erfaringer som kan bedre beredskapsplanverket. Men uansett ser vi i VAV fram til 16. mai 2008 når nye Oset vannbehandlingsanlegg med dobbel barriere også mot parasitter står ferdig. 11

12 Vann og avløp Status for utbyggingen av Nordens største vannrens Filteranlegget sett mot UV. Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no - nye Oset vannrenseanlegg i Oslo Arbeidene i tilknytning til utbyggingen av Nordens største kommunale vannrenseanlegg, Oslos hovedvannrenseanlegg Oset har pågått i fire år og skal være avsluttet neste år. Montasjearbeidene går mot slutten. Testfasen og forberedelser til innkjøring av anleggene samt opplæring av etatens eget driftspersonell er i full gang. Av Jo Egil Sveen prosjektleder for Osetprosjektet, Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten Av Lars Enander teknisk prosjektansvarlig i Osetprosjektet, SWECO Grøner AS. Installasjonsarbeider, testing og igangkjøring Betongarbeidene ble i hovedsak avsluttet våren 2006, etterfulgt av montasje- og installasjonsarbeider som startet opp senhøsten/vinteren 2006/2007. Det maskintekniske montasjearbeidet har pågått frem til senhøsten Øvrige installasjonsarbeider omfattende elektro, VVS og SRO (styring, regulering og overvåkning) 12

13 eanlegg Innkjøringen består av følgende faser: Fase 1 ultimo november Vannet sirkuleres i vannbehandlingsdelen med henblikk på å sikre at hydraulikken, motorer, pumper, ventiler, styring med mer, fungerer som de skal ved ulike belastninger. Vannet resirkuleres til innløpet. Fase 2 primo desember Filteranlegget kjøres inn som et mekanisk filter. Vannet resirkuleres til innløpet. Fase 3 medio desember Kalk og CO 2 - systemene kjøres inn med redusert kapasitet og med liten vannmengde. UV-anlegget kan startes opp med manuell drift hvis ønskelig. Vann med noe hevet ph og alkalitet og redusert turbiditet ledes videre til eksisterende vannbehandling og rentvannsbassenger. Fase 4 medio januar Resterende kjemikaliesystemer kjøres inn med vann. Instrumenter er innkjørt og kalibreringsrutiner er utprøvd. Vann med noe hevet ph og alkalitet og redusert turbiditet ledes videre til eksisterende vannbehandling og rentvannsbassenger. Fase 5 primo februar. Innkjøring av kjemikaliesystemene med en fast, lav kapasitet. Drift på en linje i fellingstrinnet og to filter. Spyleslam pumpes til slamfortykker. Vann med noe hevet ph og alkalitet og redusert farge og turbiditet ledes videre til eksisterende vannbehandling og rentvannsbassenger. Fase 6 medio februar. Belastningen øker gradvis til ca 4.000m 3 /h mens antallet filter i drift øker til 3 4. UVanlegget settes i endelig drift med dosekontroll. Alle drikkevannsforskriftens parameterverdier overholdes for den delstrømmen som behandles i anlegget. Fase 7 ultimo februar. Uttesting av slambehandling (slamfortykking og slamavvanning). Rejektvannet fra sentrifugene pumpes midlertidig til kommunalt avløpsnett. Fase 8 primo mars. Rejektvannsanlegget kjøres inn. Begge vannrenseanleggene skal vise til stabil drift, dvs. oppnå alle ytelseskrav og prosessgarantier i minst fire uker før det nye vannrenseanlegget vil overtas av VAV. skal være ferdig medio desember. De samlede montasjeog installasjonsarbeidene i det nye vannrenseanlegget er meget omfattende, og det har vært en utfordring å koordinere arbeidet innenfor et begrenset geografisk område med involverte parter og pågående arbeider for flere ulike fagområder parallelt. Arbeidet med uttestingen av anlegget er i full gang og vil pågå frem til mars Testarbeidet er delt inn i flere faser. Uttestingen er startet opp med tørrtest som er gjennomført for en stor del av det maskintekniske utstyret. Våttestingen og den etterfølgende innkjøringen startes først opp i det ene anlegget og etter en tid tilsvarende for det andre anlegget. Erfaringer fra det ene anlegget brukes for innkjøringen av det andre anlegget, slik at innkjøringen av det andre anlegget forventes å kunne gå noe raskere. Det er mange komplekse delsystemer som skal fungere, både hver for seg og som en helhet. Det finnes en del prosesstekniske problemstillinger som vi ikke vil få et svar på før vannbehandlingsprosessen er startet opp. Innkjøringen av alle delprosessene for vannbehandling, slambehandling og rejektvannsbehandling vil derfor både være en krevende og en spennende aktivitet på nye Oset vannrenseanlegg. Forutsetninger for prøvedriften Prøvedriften av det søndre anlegget på nye Oset vannrenseanlegg vil starte opp meido desember Etter hvert som ulike deler av prosessen startes opp og oppnår forventet stabilitet og kvalitet, er det en forutsetning at vannet som har passert deler av, eller hele det nye vannrenseanlegget, ledes til det eksisterende mikrosilanlegget, videre til rentvannsbassengene og ut på nettet. 13

14 Vann og avløp Anlegg for kjemisk felling.foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no Hver av de 5 kalkvannsberederne er 9m høye og hver av dem rommer 180m3. Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no Dette betyr at det vannet som behandles i mikrosilanlegget etter hvert vil få endret kvalitet avhengig av hvilke prosesser i det nye anlegget som er i drift. Dette betyr igjen at våre abonnenter vil få endret sin vannkvalitet gradvis etter hvert som det nye anlegget tas i bruk. Endringen vil blant annet være en suksessiv økning av ph og alkalitet, og lavere fargetall. Dette vil være positive endringer i forhold til dagens vannkvalitet. Det eksisterende vannrenseanlegget med mikrosiling og klorering vil være i drift under hele prøvedriften av det nye anlegget. Faser i innkjøringen av nye Oset Før innkjøringen starter, skal det være gjennomført en grundig tørr- og våttest av samtlige komponenter. Det er også en forutsetning at det sentrale driftskontrollsystemet er idriftssatt og i stand til å styre de ulike prosessene samt å overvåke driften. Vann- og avløpsetatens egen driftsorganisasjon skal ha mottatt nødvendig opplæring til å kunne medvirke ved innkjøringen. Driftsorganisasjonens deltakelse i innkjøringen gir ytterligere kompetanseoppbygging og er en viktig faktor for en vellykket drift av anleggene. Risikoanalyse for innkjøringen av anlegget Det er utført en risikoanalyse basert på identifiserte mulige hendelser som vil kunne påvirke vannkvaliteten ved innkjøringen av nye Oset vannrenseanlegg. Konklusjonen av risikoanalysen er at det ikke er identifisert hendelser som vurderes som kritiske for vannkvaliteten. Vann- og avløpsetatens egen driftsorganisasjon Etter overtagelsen av anlegget skal egne ansatte fra Vann- og avløpsetaten overta driftsansvaret på de to nye vannrenseanleggene på Oset i Maridalen, i tillegg til å ha ansvaret for driften av Skullerud vannrenseanlegg. De vil også ha ansvaret for at eksisterende vannrenseanlegg skal kunne settes inn på kort varsel som et reserveanlegg, dersom det skulle oppstå en situasjon som skulle tilsi det. For at driftsorganisasjonen skal kunne håndtere så mange oppgaver, kreves god kompetanse. Denne bygger dagens driftsorganisasjon opp ved god opplæring og aktiv deltakelse i byggeprosessen. Den nye driftsorganisasjonen er styrket ved nyansettelser i løpet av det siste året i tillegg til å ha en kjerne av erfarne ansatte med lang driftserfaring fra Skullerud vannrenseanlegg og eksisterende vannrenseanlegg på Oset. Gjennomføringen så langt Prosjektet har utført ca arbeidstimer uten arbeidsuhell av alvorlig karakter, er i henhold til Kontraktens fremdriftsplan og innenfor gjeldende kostnadsrammer. 14

15 8 hydroskyloner for gjenvinning av mikrosand fra fellingsprosessen. Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no. Bakgrunn for bygging av nye Oset vannrenseanlegg De primære drivkreftene bak Osetutbyggingen er dels strengere krav til vannkvalitet, dels et ønske om en vesentlig høyere leveringssikkerhet på vannkilde- og vannrenseanleggssiden. Av Jo Egil Sveen, prosjektleder for Osetprosjektet, Oslo kommune v/vannog avløpsetaten og Lars Enander, teknisk prosjektansvarlig i Osetprosjektet, SWECO Grøner AS. Bystyret i Oslo fattet i 2002 vedtak om at nye Oset vannrenseanlegg skulle bygges ut innenfor en total kostnadsramme på 725 millioner kroner. De viktigste oppgavene for det nye anlegget er å levere hygienisk tilfredsstillende vann samt å redusere fargekonsentrasjonen (humus) i råvannet, øke ph-verdien og øke alkaliteten i det behandlede vannet. Dessuten vil det nye anlegget være forberedt for tilkopling til en alternativ råvannskilde for å redusere avhengigheten til Maridalsvannet som hovedvannkilde. Det nye Oset vannrenseanlegg vil omfatte to uavhengige vannrenseanlegg som ligger inntil hverandre i fjell, med en behandlingskapasitet på til sammen m3/ døgn. 90 prosent av Oslos befolkning vil i fremtiden få vann fra nye Oset. Resterende ti prosent får vannet fra Skullerud vannrenseanlegg som fullt ut vil tilfredsstille vannkvalitetskravene i drikkevannsforskriften når UV-anlegget settes i drift ultimo november i år. Nye Oset vannrenseanlegg bygges i fjell. Anlegget er utformet så kompakt som mulig for å begrense sprengningsarbeidene og uttaket av stein. Det bygges to hovedhaller med felles kjøreadkomst for levering av kjemikalier og henting av slam. I hver hovedhall bygges det et separat vannrenseanlegg. De to hovedhallene har en bredde på 27 meter, en snitthøyde på ca 16 m og en lengde på ca. 150 meter. Det har vært en stor utfordring i prosjektet å utføre sprengningsarbeider og ombygginger i det eksisterende anlegget, samtidig med at produksjonen av drikkevann til Oslos befolkning må opprettholdes til enhver tid. Råvannspumpestasjonen er eksempelvis bygd om 15

16 Vann og avløp UV-aggregatene er montert og venter på vannstrømmen fra filteranlegget. Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no Kalkvannshallen er klar for uttesting. Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no. Vannet fordeler seg inn på de 7 filterenhetene. Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no Filteranlegget sett mot anlegget for kjemisk felling. Foto: CF- Wesenberg/kolonihaven.no til å kunne betjene både det nye og gamle anlegget samtidig med pågående drift. Utbyggingsarbeidene blir utført av et konsortium bestående av norske AF Skandinavia og danske Krüger basert på en totalleveransekontrakt. Vannog avløpsetaten i Oslo som byggherre har i tillegg til bruk av egne folk, leid inn Sweco Grøner AS som teknisk hovedkonsulent for bistand i oppfølgingen av prosjektet. Krav til vannkvalitet Kvaliteten på drikkevannet i Norge er regulert gjennom Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) fastsatt av Sosialog helsedepartementet Kravene er spesifisert på 51 ulike parametere. I dag avviker drikkevannet fra Oset tidvis på tre av parametrene: surhetsgrad (ph) farge (blant annet innhold av humus) turbiditet (meget sjeldent) Det eksisterende vannrenseanlegget oppfyller ikke i dag kravet om at vannforsyningen skal ha minst to hygieniske barrierer. Det kravet vil bli oppfylt når de to nye vannrenseanleggene på Oset i Maridalen står ferdig neste år (2008). Den ene av de to hygieniske barrierene vil da utgjøres av anleggene for kjemisk felling og filtrering og den andre hygieniske barrieren vil utgjøres av desinfeksjon basert på UV-behandling. Dagens restriksjoner i nedbørsfeltet for Maridalsvannet er ikke regnet som fullgod hygienisk barriere. De to hygieniske barrierene er derfor bygd inn i selve vannbehandlingsprosessen for de nye anleggene. Det vil gi en tilfredsstillende beskyttelse mot blant annet klorresistente mikroorganismer. Klorering inngår ikke normalt i den nye vannbehandlingsprosessen for nye Oset vannrenseanlegg, men det er bygd et nytt kloranlegg som muliggjør bruk av natriumhypokloritt som reserveløsning dersom desinfeksjon ved UV-behandling skulle falle ut. 16

17 God jul Det perfekte valg i ventiler AVK Norge AS Hågasletta Sandefjord Tlf: Fax:

18 Avfall, renovasjon og gjenvinning Avfallshandtering Beste kommune på Nordvestlandet I ei undersøking Sunnmørsposten gjorde, vart Midsund best i naturvernarane si rangering over kor flinke kommunane er innan avfallshandtering. 25 kommunar på Nordvestlandet deltok i undersøkinga. Viruset skilles ut i store mengder i smittede fuglers avføring, og viruset kan overleve i vann i lengre perioder. Av Oddny G. Gangstad saksbehandler, teknisk, Midsund kommune I Midsund kommune har vi i dag full kjeldesortering. Vi er tilknytt Romsdalshalvøyas Interkommunale Renovasjonsselskap, RIR. Selskapet består av kommunane Midsund, Nesset, Gjemnes, Eide, Fræna, Molde og Aukra. Samtidig som vi vart tilknytta dette selskapet i 1985 vart det innført tvungen renovasjon for alle eigedomar i Midsund også for hytter og fritidshus. Det starta med vanleg sekkeabonnement og ingen sortering. Stega framover har gått gradvis og i dag har vi full kjeldesortering. Midsund kommune var første kommune og prøveklut for full kjeldesortering innafor RIR området. Avfallet vert sortert i forskjellige avfallstypar: Papir, papp og drikkekartongar, plast, bioavfall og restavfall. Dette vert henta ved kvar eigedom. Tidlegare vart glass og metall levert til samlebehaldarar rundt om i kommunen, det siste året har og dette blitt henta ved kvar eigedom, noko kundane er veldig godt nøgde med. Ved å hente dette ved kvar abonnent var håpet frå renovasjonsselskapet at hentemengda ville auke, dette har ikkje skjedd, uvisst av kva årsak. Informasjon, informasjon og atter informasjon Ved innføring av full kildesortering var informasjon det aller viktigaste ordet. Tru aldri at ein har informert godt nok. Det vart utsendt brosjyrer og informasjonshefte og i Midtsund kommune tillegg vart det opptrykt og utlevert ei handbok for kjeldesortering. I denne handboka gjekk ein i detaljar om kva sort avfall som var restavfall, matavfall (bioavfall) og plast. I tillegg vart det informert i RIR si informasjonsavis og i lokalpressa. Det er Midsund kommune er ein liten, men triveleg øykommune i Møre og Romsdal, med kort avstand til Molde og Ålesund. Kommunen har ca innbyggjarar og består av 5 øyar, der Otrøy og Midøy er dei to største. Vi har ein flott natur med høge fjell omkrinsa med hav. Det er fint når sola går i havet ein varm sommarkveld og like spesielt når hauststormen får havbåra til å bryte mot land. I tillegg har vi eit mangfoldig kulturliv, der det er satsa på fine idrettsanlegg og gode oppvekstmiljø for barn og unge. Fiske, oppdrett, jordbruk og mekanisk industri er hjørnesteinane i det lokale næringsliv. Abonnentane i Midsund er godt fornøgd med tilbodet og i ei meiningsmåling som vart utfør for RIR blant kundane i alle RIRkommunane, var innbyggjarane i Midsund dei som var mest fornøgd. og viktig å ta seg tid til å forklare og vere villeg til å finne løysningar i ein overgangsfase. Sterk vind Stormfulle haustdagar kan vere og har vore ei utfordring. Renovasjonsdunkane kan bli tatt av vinden. Dette har abonnentane løyst ved å vere kreative og bygge opp leveggar, bruke naturlege leveggar eller bygge seg eit lite fint skur ved vegen. Dette tillet Statens Vegvesen. Vindproblemet har ikkje vore relatert til sentrumsområdet i Midsund. Hentekalender For at abonnentane våre skal vite kva tid dei forskjellige typane avfall skal leverast, vert det ordna og utsendt til kvar hushald- 18

19 Databrikker skal gi oversikt Denne hausten prøver Romsdalshalvøyas Interkom munale Renovasjonsselskap, RIR, ut ei ny ordning. Alle restavfall-, bioavfall- og papiravfallsdunkar vil bli utstyrt med databrikker. Brikka inneheld eit nummer som blir knytta til eit spesifikt abonnement. Når renovatøren tømmer dunken hentedagen vert klokkeslett, avfallstype og vekta på avfallet registrert. Denne informasjonen vert sendt til RIR og gir dermed også ei oversikt om det er dunkar som ikke er tømt. Det vert og utlevert ein klebelapp med strekkode og i tillegg er lappen merka med kva adresse dunken høyrer til. Dette vil gjere det lettare for abonnentane å sjå kva dunk som er deira på stadar der mange sett dunkane på same tømmeplass. Før alle abonnentane får databrikken vil det bli ei prøveutdeling av brikker og klebelappar i eit mindre geografisk område. Dersom alt fungerar vil resten av RIR området få brikkane kort tid etter. Blå brikke og blå klebelapp for papir, brun for bioavfall og grå for restavfall. Innføringa av den nye merkinga av trilledunkane skjer samtidig med at det kjem nye og meir moderne hentebilar. Desse bilane er utstyrt med vekt, slik at det opnar seg mulegheiter for at abonnentane seinare kan betale etter levert vekt. Dette er innført fleire stadar i Danmark og er blitt godt motteke av abonnentane der. I tillegg vil sjåførane få automatisk beskjed dersom dei køyrer forbi ein dunk utan å tømme den. ning ein hentekalender. Her går det tydeleg fram kva dag det vert henta og kva sort avfall som skal leverast denne dagen. Hentedagen skal dunkane vere plassert 1 3 meter frå vegkant. Leveringen Abonnentane leverer i standard trilledunkar på ca. 140 liter både når det gjeld papir og restavfall, matavfallsdunken (bioavfallet) er og ein trilledunk på ca. 80 liter. Blanke sekkar til plastembalasje, blank boks til glass og metallavfall, rød boks til farleg avfall, grå gjennomhulla bøtte til mellomlager for bioavfallet og blå boks til mellomlager av papp og papir. Alt avfallet får hushaldningane vert gjenvunne enten til nye og nyttige produkt eller til varmeenergi. Ønskjer abonnentane større behaldarar enn vanleg standard for dei forskjellige typane avfall, får dei dette etter bestilling, men prisen aukar. Bioavfallet (mat og bleier) vert henta hos hushaldningane kvar veke, restavfall kvar fjortande dag, plast, papir, papp, glass og metall kvar fjerde veke. Hytteeigere kan velge Dei fleste abonnentane innafor hytter og fritidshus leverer avfall usortert til hyttecontainarar som er utplassert forskjellige stadar i kommunen. Dei som ønskjer det kan kjeldesortere, men må då ha eit standard renovasjonsabonnement. Når det gjeld hyttecontainarar slit vi litt med at desse kan bli overfylt spesielt sommartida, dette er nok eit problem som fleire kommunar slit med. Miljøstasjon I tillegg til henteordninga har vi ein Miljøstasjon i utkanten av sentrum, der folk kan levere alle typar avfall. Noko er gratis (elektriske artiklar, kvitvarer m. m). og noko må ein betale for å levere. Vi har og nokre andre returpunkt i kommunen der ein kan levere til Freetex, glass og metall samt spesialavfall. Vi tilbyr fleire typar abonnement Vanleg standard abonnement - full sorterning, full pris. Felles standard abonnement - to eller fleire abonnentar kan gå saman om eit felles standard abonnement. Gir prisreduksjon. Kompostabonnement - abonnentane komposter bioavfall (matrester og bleier) og leverer dei andre typane avfall til henteordninga for renovasjon. Dette gir prisreduksjon ca. førti prosent. Felles kompostabonnement - her kan to eller fleire abonnentar gå saman om eit kompostabonnement, dette gir endå litt meir prisreduksjon for kvar abonnent. Fritidsabonnenement til hyttecontainere - usortert ca. 1/3 av full pris. hyttecontainer 19

20 Avfall og gjenvinning Viruset skilles ut i store mengder i smittede fuglers avføring, og viruset kan overleve i vann i lengre perioder. Hva mener brukerne om kildesortering? Stian Toften i Tromsø har av og til ansvar for søpla hjemme. Jobben hans er å gå ut med posene og å trille søpledunken ned til veien. I Tromsø gikk man over til kildesortering for ca. ett år siden. Fra en pose hvor man la alt avfallet, har husholdningene nå gått over til å sortere avfallet i fem forskjellige poser. Vi har spurt en familie om hva de synes om ordningen. Av Astrid Øygard Stian Toften (11), på Kvaløysletta i Tromsø, forteller at avfallet nå samles i fem forskjellige poser. Blå pose er til plastavfall, gul er til papp og kartong, rød til papir og grønn til matavfall. I tillegg brukes vrengt pose til restavfall som ikke passer i noen av de andre posene. Vrengt pose er en vanlig bærepose som vrenges. - Tvistpapir er for eksempel restavfall fordi det er ikke er vanlig papir og ikke passer i noen av de andre posene, forteller han. Vi lurer hva han synes om gå over til det nye sorteringssystemet? - Det var helt greit. Det er vel bare pappa som synes det er litt tungvint. Han vil helst brenne mest mulig i ovnen. Storesøster Camilla (15) synes det er fint med sorteringssystemet fordi det er bra for miljøet. Og mamma Kjellaug er enig. Men jeg synes systemet passer bedre for familier enn for folk som bor alene. I en familie fyller man opp posene veldig fort slik at det ikke blir lukt. Men en som bor alene vil nok slite litt med det, tror Kjellaug. Hun mener også det er litt mye å passe på. For eksempel skal plast være ren. - Hvor mange rengjør søpla før den kastes, spør hun? Og konvolutter skal ikke i den røde papirposen fordi konvolutter inneholder lim. - Med så innfløkte regler er sjansen for å gjøre feil stor. Men hun synes det burde vært egne poser til batterier, lyspærer, glass og 20

21 Familien Toften på Kvaløysletta i Tromsø er positive til kildesorteringen fordi det er bra for miljøet, men de ser også forbedringsmuligheter etter å ha prøvet det ett år. Fra venstre: Pappa Ole Morten, Stian (11), Camilla (15) og mamma Kjellaug. metallbokser fordi dette ellers havner i restavfallposen. Det er mange som synes det blir for tungvint å bruke miljøstasjonene. Det som er veldig bra her i Tromsø er at en kan levere avfall gratis på avfallsplassen. Før var det en ordning der de hvert 2. eller 3. år kjørte rundt og hentet større avfall som vaskemaskiner osv hvis den enkelte husstand hadde satt det ved veien. Helt gratis, og en fin ordning, men det virker som om dette ikke lenger er et tilbud. I alle fall er det veldig lenge siden vi har registrert slik henting, forteller hun. Pappa Ole Morten bemerker at det er blitt mer arbeid med det nye systemet. Han har bestandig vært vant til å kaste alt på samme sted, og det var mer lettvint. Jeg synes ellers det er dumt at man ikke får vite hva som skjer med avfallet. Jeg har tidligere hørt at alt blir blanda ved mottaket, og da føles sorteringen litt bortkasta, sier han. - Men de har sikkert fått bedre rutiner på det nå, vi har bare ikke fått høre om det. Og det er klart at hvis man kan spare miljøet med å sortere er jo det kjempebra. Han synes det er viktig at alle bidrar og ikke bare kaster alt i restavfallsposen. Det blir jo litt meningsløst. En annen ting familien Toften har erfart, er at man trenger mer plass på kjøkkenet med det nye systemet. Og de synes ikke at det er særlig hyggelig å måtte ha avfallet stående på kjøkkenbenken. - Det er et generelt problem med plass, avslutter Ole Morten Toften. Det nye sorteringssystemet krever mer plass, og kjøkkenbenken kan bli løsningen for mange. 21

22 Avfall, renovasjon og gjenvinning Kildesortering i Tromsø Kommunens avfalls- Viruset skilles ut i store mengder i smittede fuglers avføring, selskap er fornøyd og viruset kan overleve i vann i lengre perioder. - Vi synes det går veldig greit med den nye kildesorteringssystemet, forteller informasjonsleder Ivar Sture Handeland i Remiks Tromsø KF. Det ser vi også på avfallet som kommer inn. Av Astrid Øygard Det er foreløpig ikke gjennomført noen brukerundersøkelse om tilfredshet med systemet. Men Handeland har inntrykk av at det fungerer greit. - Vi har ingen indikasjoner på noe annet, sier han. Brukes restavfallsposen som en latmannsløsning for folk som ikke gidder å sortere så mye? - Dette vil alltid kunne være en utfordring uansett hvilken sorteringsløsning man har. Men vi har ikke - Alle systemer vil ha sine utfordringer, men jeg synes folk flest har taklet overgangen meget bra. Nå må det også sies at vi har hatt kildesortering siden 1997, slik at omlegging til optisk sortering stort sett kun har bestått i å innføre de nye fargede posene, forteller informasjonsleder Ivar Sture Handeland i Remiks Tromsø KF. REMIKS Fra 1. januar 2007 ble Tromsø kommune sitt nye avfallsselskap etablert. Det fikk navnet Remiks Tromsø KF. Foretaket Remiks sitt virksomhetsområde omfatter blant annet alle tjenester som er definert som kommunens ansvar innen avfallshåndtering i Tromsø kommune. Selskapet er en sammenslåing av alle kommunens tidligere avfallstjenester (Renovasjonen, Miljøxpert Tromsø KF og Avfallsbehandling Tromsø KF) og har dermed ansvaret for å gjennomføre de lovpålagte tjenester kommunen har overfor befolkningen i Tromsø, i tillegg til å tilby kommersielle tjenester overfor befolkning og næringsliv. En plukkanalyse hvor avfall fra tusen fargede poser er gransket, viser at kundene i hovedsak sorterer veldig bra. inntrykk av at folk bruker restavfallsposen som en latmannsløsning. Alle våre abonnenter får sine optiske avfallsposer gratis og vi har suppleringsløsninger slik at man ikke behøver å gå fri for disse. Vårt utgangspunkt vil alltid være at råvareposene skal være så rene som mulig. At det urene da kommer 22

23 2008 Maskinentreprenørenes Forbund Anleggsdagene Tromsø har også startet en prøveordning med en Tur-retur stasjonen. Dette er en mobil miljøstasjon som kjører til utvalgte plasser i distriktet og samler inn sortert avfall. Når det gjelder hentesystem for avfallstyper som metall, batterier, lyspærer og glass, så er ikke dette planlagt innført i nær framtid. Kurt Oddekalv Aslak Bonde i restavfallet er mindre problematisk. Selvfølgelig med unntak av farlig avfall, EE-avfall etc. Hvor flinke er folk til å rengjøre plast før den kastes? - Stort sett går dette greit, men det er alltid viktig å påpeke overfor befolkningen at plasten må rengjøres for matrester og lignende, før den legges i den blå posen for plastemballasje. Hvordan er det med henting av annet avfall som møbler, kjøleskap osv hjemme hos folk? - Optisk sortering har ført til at dette er mer aktuelt enn tidligere. Vi har startet en prøveordning med en Tur-retur stasjon. Det er en mobil miljøstasjon som kjører ut til utvalgte plasser i distriktet og samler inn sortert avfall. I tillegg holder vi på å innføre en tjeneste kan kalles en avfallsdrosje. Mot betaling kan du bestille henting av avfall som er for stort for avfallsdunken, men for lite til å bestille egen container. Det har versert rykter om at alt avfallet blandes når det kommer til dere og at det derfor oppleves som meningsløst å sortere. Hva der din kommentar til det? - Dette er en seiglivet myte, som gjentas innimellom. Vi har investert i et optisk sorteringsanlegg til mange millioner, og blander selvfølgelig ikke avfallet sammen igjen. Og over femti prosent av avfallet blir gjenvunnet til nye produkter. Hvert år sendes det ut en egen Kastekalender, som også inneholder en Veiviser. Den har oversikt over hvor de forskjellige avfallstypene blir behandlet og hva avfallet blir til. - Alle som vil, kan komme og se hvordan avfallssorteringen foregår. Men vi kan alltid bli bedre på informasjon og vi skal selvfølgelig se på hvordan vi kan forbedre oss her, avslutter Handeland. Klimaendringer gir miljøutfordringer Ansvar Krav Konsekvenser for bransjen Liv Signe Navarsete Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Anleggsbransjens årlige fagsamling januar 2008 Vil du ha mer informasjon? se eller ring oss på Påmelding innen fredag 14. desember 23

24 Vann og avløp Muggsopp i norsk drikkevann Forekomst og utbredelse i ledningsnettet Ved Veterinærinstituttet ble forskningsprosjektet Muggsopp i drikkevann nylig avsluttet, og nå foreligger resultatene. Det viser seg at muggsopp kan betraktes som vanlig i alle typer av norsk drikkevann. Muggsopp kan etablere seg i vannledningsnettet og dagens vannbehandling er lite effektive mot muggsopp. Slik kan en filtrert vannprøve se ut etter dyrking ved 20 C i 7 dager. Bildet viser en næringsagarskål med et rutete membranfilter overvokst av flere ulike typer muggsopp. Av Gunhild Hageskal forsker, Veterinærinstituttet Økt fokus på muggsopp Muggsopp har de senere åra fått stadig økt oppmerksomhet som drikkevannskontaminanter, særlig på bakgrunn av at vann har blitt rapportert å kunne være en mulig kilde for muggrelaterte helseproblemer. Muggsopp i vann er et relativt nytt forskningsfelt i Norge, og ønske om økt kunnskap om muggforholdene i drikkevannet vårt var bakgrunnen for studien Muggsopp i norsk drikkevann. Studien Prosjektet hadde til hensikt å undersøke forekomst og distribusjon av muggsopp i et utvalg av norske drikkevannsystemer. Totalt ble det tatt prøver fra 14 vannverk fordelt over hele landet, inkludert både overflatevannverk og grunnvannsverk. Prøvene ble tatt fra råvann og reint vann samt fra ledningsnettet. Prøvene fra ledningsnettet inkluderte kaldtvann, varmtvann og dusjvann fra privathus og sykehus. I tillegg til mugganalyser av vannet, ble også noen bakterieparametere undersøkt. Muggsopp vanlig Resultatene viser at forekomst av muggsopp er vanlig i all typer av norsk drikkevann. Totalt ble 106 ulike muggsopparter identifisert, og de dominerende artene tilhører slektene Penicillium, Trichoderma og Aspergillus. Ved påvisning av mugg i vannet er det viktig å identifisere hvilke arter vannet inneholder samt nivået av de enkelte artene. Dette er fordi mange muggarter potensielt kan være patogene, allergene eller toksiske. Forhøyede nivåer av slike problemarter kan indikere uønsket oppvekst i ledningsnettet eller i vanninstallasjoner, og kan representere en helserisiko for særlig utsatte grupper. Nivået av muggsopp i norsk drikkevann var for det meste akseptabelt, men nivåene varierte over tid, og ved flere anledninger ble forhøyede nivåer av enkelte arter observert. 24

25 Noen arter av muggsopp kan også produsere geosmin og andre forbindelser som kan gi uønskede sensoriske endringer i drikkevann. Kronisk problem på ledningsnettet Distribusjonen av muggsopp gjennom ledningsnettet indikerer at flere muggarter har evne til å etablere seg i ledningsnettet, særlig på steder med lav sirkulasjon eller stagnasjon. Drikkevannssystemene har stort potensial for begroing, og muggvekst i biofilm i rørsystem eller vanninstallasjoner er sannsynligvis en viktig kilde til kontaminering av vannet. Muggsopp kan betraktes som et kronisk problem i ledningsnettet, både i ledningsnett med overflatevannkilde og med grunnvannskilde. Statistisk sett er det 3 ganger større sjanse for å påvise muggsopp i overflatevann enn i grunnvann. Det er også mer vanlig å påvise mugg i kaldt vann og dusjvann enn i varmt vann, selv om termotolerante arter kan etablere seg i varmtvannsfasiliteter. Et interessant funn i så henseende var forhøyede nivåer av muggarten Aspergillus ustus i vann fra varmtvannskraner, spesielt i prøvene med grunnvannskilde. Vokser muggsopp og Bacillus i samme biofilm? Resultatene fra de bakteriologiske analysene viser at heterotrofe mikroorganismer ble påvist i 92 % av vannprøvene. Sporeproduserende Bacillus-arter ble påvist i alle typer vann gjennom hele distribusjonssystemet, og ble derfor sammenlignet med forekomsten av muggsopp. Frekvensen av muggsopp og Bacillus ser ut til å følge samme trend i ledningsnett med overflatevannkilde (figur 1). Selv om det ikke var mulig å påvise statistisk signifikante sammenhenger, indikerer dette resultatet at muggsopp og Bacillus har samme kontamineringskilde og at de vokser i samme biofilm. Denne hypotesen vil bli undersøkt videre i et nytt prosjekt, Biofilm, vannkvalitet og næringsmiddelproduksjon, som nå er igangsatt ved Veterinærinstituttet. Lite effekt av vannbehandling Kunnskapen om effekt av vannbehandling mot muggsopp i drikkevann er begrenset til noen få studier, og resultatene er motstridende. I denne undersøkelsen ble vann med ulike typer vannbehandling undersøkt. Resultatene viser klart at klorering er lite effektivt mot muggsopp. Fullrensing av vannet var mer effektivt mot muggsopp enn enkel vannbehandling, men muggsopp ble også påvist i fullrensa vann. Videre forskning er nødvendig for finne optimal behandling av muggproblemer i drikkevannsnettet. Betydning av muggsopp i vann Muggsopp kan ha flere effekter på mennesker, og kan potensielt være patogene, allergene og toksiske. Sammenhengen mellom mugg i vann og human helse er ennå ikke fullt ut forstått, men det er viktig å være klar over at arter som kan gi sykdom hos svekkede eller immunsupprimerte individer også er til stede i drikkevann. Noen muggarter kan forårsake uønskede sensoriske endringer i drikkevann, som for eksempel dårlig lukt og smak. Muggforurenset vann kan også transportere arter som er vanlige næringsmiddelkontaminanter til produksjonslokaler for næringsmidler, og dermed være en mulig kilde til bederving av næringsmiddelprodukter. Les mer: G. Hageskal, P. Gaustad, B.T. Heier and I. Skaar Occurrence of moulds in drinking water. Journal of Applied Microbiology 102 (3): G. Hageskal, A.K. Knutsen, P. Gaustad, G.S. de Hoog and I. Skaar Diversity and significance of mold species in Norwegian drinking water. Applied and Environmental Microbiology 72 (12): Figur 1. Frekvensen av muggsopp og hemolytisk Bacillus vist som gjennomsnittlig CFU/100 ml vann i de positive prøvene gjennom ledningsnett med overflatevannkilde. CFU = colony forming units. 25

26 Veg, samferdsel og trafikk Arbeidsvarsling For at trafikantene skal kunne opptre korrekt, må all bruk av skilting, merking, sperreutstyr, sikringsutstyr o.a. være utført nøyaktig og konsekvent. For statlige og kommunale vegmyndigheter er viktig at alle aktører med ansvar for arbeidsvarsling følger opp de vilkår og krav som skal gjelde ved hvert enkelt arbeidssted. Av Bjørn Skaar trafikksikkerhetsseksjonen Vegdirektoratet Å holde en god standard på arbeidsvarslingen vil sannsynligvis også resultere i de beste resultatene i forhold til anleggets fremdrift og økonomi. Med arbeidsvarsling menes all bruk av varsling og sikring for å varsle, lede og regulere trafikk trygt og effektivt forbi arbeidssteder på eller ved offentlig veg. Varsling omfatter alt trafikkteknisk utstyr som er ment å lede-, varsle- og regulere trafikken. Sikring er fysisk sikring av arbeidere og trafikanter slik at sannsynlighet for Arbeidsvarsling: skade reduseres og at konsekvensen ved eventuelle skader minimaliseres. Hensikten med arbeidsvarsling er å: sikre arbeidere og trafikanter avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig forsinkelser og ulemper for trafikantene muliggjøre effektiv og økonomisk drift av arbeidet For å oppnå dette er det viktig at trafikkreguleringer i forbindelse med arbeid på, eller ved, veg planlegges og utføres nøyaktig. For at trafikantene skal kunne opptre korrekt, må all bruk av skilting, merking, sperreutstyr, sikringsutstyr o.a. være utført nøyaktig og konsekvent. Krav til opplæring Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal Nr Kurstype Varighet Krever 1 Kurs for alle som utfører arbeid på veg 3 timer 2 Kurs for ansvarshavende 6 timer 3 Kurs i manuell trafikkdirigering 2 timer (+ praksis) 1 eller 2 26

KOMMUNAL 8/2006. Bedre omdømme i Oslo boligbygg Energigjenvinning av avfall Byggeskikkprisen 2006. www.kommunalteknikk.no

KOMMUNAL 8/2006. Bedre omdømme i Oslo boligbygg Energigjenvinning av avfall Byggeskikkprisen 2006. www.kommunalteknikk.no KOMMUNAL 8/2006 TEKNIKK Brannvesenet går nye veier Bedre omdømme i Oslo boligbygg Energigjenvinning av avfall Byggeskikkprisen 2006 www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

TEKNIKK. Vann & Avløp KOMMUNAL 11/2010. Oslo. Tromsø. Status for ByggSøk- byggesak. Midgardsormen - Norges største VA-prosjekt

TEKNIKK. Vann & Avløp KOMMUNAL 11/2010. Oslo. Tromsø. Status for ByggSøk- byggesak. Midgardsormen - Norges største VA-prosjekt KOMMUNAL 11/2010 TEKNIKK Vann & Avløp Oslo Midgardsormen - Norges største VA-prosjekt Tromsø Har sjekket 2400 anlegg de fleste vil få pålegg Status for ByggSøk- byggesak www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN

Detaljer

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 1/2008 TEKNIKK Finnøy øyrike i vekst Finnøy får fastlandsforbindelse i 2009 Undersjøisk tunnel gir nye muligheter for bo- og arbeidsmarkedet Gass som viktig energikilde Modell for strandsonekartlegging

Detaljer

TEKNIKK KOMMUNAL 1/2007. Det startet for hundre år siden

TEKNIKK KOMMUNAL 1/2007. Det startet for hundre år siden KOMMUNAL 1/2007 TEKNIKK Det startet for hundre år siden Når snødeponiet forurenser. Les hva Enebakk kommune gjorde Askøy: Vannsikkerhet og vinterveghold i en mellomstor kommune Storsatsing på avfallsløsninger

Detaljer

1/08 FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN. Årgang 27. Radonarbeid i Fredrikstad kommune s. 6. Da Oslos drikkevann måtte kokes s.

1/08 FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN. Årgang 27. Radonarbeid i Fredrikstad kommune s. 6. Da Oslos drikkevann måtte kokes s. FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN F 1/08 Årgang 27 Radonarbeid i Fredrikstad kommune s. 6 Da Oslos drikkevann måtte kokes s. 12 Uteområder med manglende eller defekt lekeplassutstyr s. 26 Foto:

Detaljer

KOMMUNAL 6-7/2006 TEKNIKK. Tema: Vann Utemiljø. www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

KOMMUNAL 6-7/2006 TEKNIKK. Tema: Vann Utemiljø. www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 6-7/2006 TEKNIKK Tema: Vann Utemiljø www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Innhold Bodøs nye hovedvannverk snart ferdig...6 Vannverk til hundre millioner.........8

Detaljer

1/2-2014. Ringerike kommune byggesaksavdeling. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. NKF-profilen Studietur Universell Utforming

1/2-2014. Ringerike kommune byggesaksavdeling. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. NKF-profilen Studietur Universell Utforming 1/2-2014 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Ringerike kommune byggesaksavdeling NKF-profilen Studietur Universell Utforming Kunnskapsdeling for et bedre samfunn VELKOMMEN TIL FREMTIDEN:

Detaljer

9-2013. Vann og avløp i skjærgården. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no

9-2013. Vann og avløp i skjærgården. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no 9-2013 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Vann og avløp i skjærgården Madla - Ravheim Tilstand på ledningnett Kunnskapsdeling for et bedre samfunn VELKOMMEN TIL FREMTIDEN: FLYGT EXPERIOR

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 8/2008 TEKNIKK Messeaktuelt Nye brannstasjoner Stor VA-utbygging i Bykle Langevatn vannverk NKF har fått ny leder www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Ny konge

Detaljer

Innspill til avfallsplan for BIR-området 2004

Innspill til avfallsplan for BIR-området 2004 Innspill til avfallsplan for BIR-området 2004 (Foto: NaturFokus) NVH-rapport 2-2004 Forord Naturvernforbundets innspill til avfallsplan for BIR Side 3 av 38 Denne rapporten er utarbeidet av Naturvernforbundet

Detaljer

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 9/2007 TEKNIKK Temanummer: Vann og avløp Nytt fullrenseanlegg for drikkevann til Bergen sentrum Trusler og terror i Trondheim Annet: Kommuneplanarbeidet i Lofoten Skilt og reklame www.kommunalteknikk.no

Detaljer

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no 9 2012 NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Pumpehjulet som hopper over driftsproblemene! Flygt Flying N Begrepet selvrensende pumpehjul har fått

Detaljer

Norsk renholdsverks-forening

Norsk renholdsverks-forening Norsk renholdsverks-forening En vurdering av brukere, tilgjengelighet, finansiering og sikkerhet En vurdering av brukere, tilgjengelig het, finansiering og sikkerhet R a p p o r t n r. 7 / 2 0 0 4 NRF

Detaljer

1-2-2015. Vann og avløpsetaten i eget AS. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Dokumenter for fremtiden. Drikkevannskonkurranse.

1-2-2015. Vann og avløpsetaten i eget AS. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Dokumenter for fremtiden. Drikkevannskonkurranse. 1-2-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Vann og avløpsetaten i eget AS Drikkevannskonkurranse Dokumenter for fremtiden Alvorlige branner Kunnskapsdeling for et bedre samfunn utleiepumper

Detaljer

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 8/2007 TEKNIKK Temanummer: Tromsø kommune www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Kvaliteten gjenspeiles I 1956 lanserte Flygt den første senkbare avløpspumpen med

Detaljer

Konkurransenøytral innsamling av avfall. Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger. Rapport nr 2/2011

Konkurransenøytral innsamling av avfall. Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger. Rapport nr 2/2011 Konkurransenøytral innsamling av avfall Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger Rapport nr 2/2011 April 2011 Konkurransenøytral innsamling av avfall 2 Rapport nr: Dato: 2/2011 6.4.2011 Distribusjon:

Detaljer

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no 11 2012 NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Pumpehjulet som hopper over driftsproblemene! Flygt Flying N Begrepet selvrensende pumpehjul har

Detaljer

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 6-7/2009 TEKNIKK Nytt vannbehandlingsanlegg i Trysil Regnet seg til godt vann Fra forurenset sjøbunn til strandpromenade Branntilsyn Miljøkartlegging i bygg og anlegg www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN

Detaljer

IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011

IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011 2011 Årsrapport IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011 innhold 03 IVARs organisasjon 04 Direktøren har ordet 06 Aktuelle saker i 2011 08 Ny råvannskilde og utvidet vannbehandling 11 Det nyttige avløpet

Detaljer

8-2014. Spillvann fra Gran til Brandbu Renhold, forebyggende helsearbeid. Nettverksgruppene i NKF er viktige Lang vei for vannet i Østre Toten

8-2014. Spillvann fra Gran til Brandbu Renhold, forebyggende helsearbeid. Nettverksgruppene i NKF er viktige Lang vei for vannet i Østre Toten 8-2014 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Spillvann fra Gran til Brandbu Renhold, forebyggende helsearbeid Lars Ellingbø Arvid Tangerås Inger Elisabeth Dahl Sigve Gudbrandsen Tore Nygård

Detaljer

Vann og avløp i Oslo og Osaka

Vann og avløp i Oslo og Osaka Vann og avløp i Oslo og Osaka Med fokus på problemer, feil og mangler Gruppe 28 Truls Haave, Magnus Haugsand, Per Jørstad og Anders Kjetså TVM4100 BM2 Miljøteknikk Tema A Vann NTNU, Trondheim 2006 Sammendrag

Detaljer

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfall sør avfallsplan 2013 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-1016...5 1.3 Hovedlinjer

Detaljer

5-2015. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Ung i kommunen Klarspråk Sola kommune. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.

5-2015. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Ung i kommunen Klarspråk Sola kommune. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk. 5-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Ung i kommunen Klarspråk Sola kommune Kunnskapsdeling for et bedre samfunn utleiepumper 3 gode grunner til å leie fra Xylem i ditt neste prosjekt:

Detaljer

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-2016...5 1.3 Hovedlinjer for Avfallsplan 2013-2016...5

Detaljer

9-2014. Reservevannforsyning Glitre Asker. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. NoDigChallenge Steinar Nilo Garderåsen boligsameie

9-2014. Reservevannforsyning Glitre Asker. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. NoDigChallenge Steinar Nilo Garderåsen boligsameie 9-2014 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Reservevannforsyning Glitre Asker NoDigChallenge Steinar Nilo Garderåsen boligsameie Kunnskapsdeling for et bedre samfunn VELKOMMEN TIL FREMTIDEN:

Detaljer

Rapport nr 1/2006. Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for innsamling, sortering og gjenvinning. NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering

Rapport nr 1/2006. Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for innsamling, sortering og gjenvinning. NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering Rapport nr 1/2006 Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for innsamling, sortering og gjenvinning - Samarbeidsforum for avfallshåndtering EVALUERING AV KILDESORTERING ETTER 10 ÅR R A P P O R T Rapport

Detaljer

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5. Hva gjør IVAR i Ryfylke? 6 Aktuelle saker 8

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5. Hva gjør IVAR i Ryfylke? 6 Aktuelle saker 8 ÅRSRAPPORT 21 INNHOLD Leder 4 Organisasjon 5 Hva gjør IVAR i Ryfylke? 6 Aktuelle saker 8 DRIFTSRAPPORT 21 Markedstiltak og merkevarebygging 1 Kvalitet og HMS 12 Vann 14 Avløp 15 Renovasjon 18 STYRETS BERETNING

Detaljer

Engasjert pålitelig. Agurk inneholder 96,5 prosent vann.

Engasjert pålitelig. Agurk inneholder 96,5 prosent vann. Årsrapport 2012 Åpen Engasjert pålitelig INNHOLD Agurk inneholder 96,5 prosent vann. 03 IVARs organisasjon 04 Direktøren har ordet 06 Vannets rolle 09 Utvikling av IVARs vannforsyning: Nok, godt og sikkert

Detaljer