Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Lavollkjosen plantefredningsområde. Gnr. 14 og 15. i Berg kommune. Påbegynt:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0034 Lavollkjosen plantefredningsområde. Gnr. 14 og 15. i Berg kommune. Påbegynt: 21.05."

Transkript

1 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: Lavollkjosen plantefredningsområde Gnr. 14 og 15 i Berg kommune Påbegynt: Avsluttet: 2009

2 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: Sted: Rådhuset på Finnsnes i Lenvik kommune Sak nr.: Lavollkjosen plantefredningsområde Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88 annet ledd Jordskiftedommer: Liv Nergaard Protokollfører: Rettens formann Saken er krevd av: Fylkesmannen i Troms Til behandling: 1. Gjennomgang av kravet 2. Orientering om merkearbeid 3. Orientering om videre framdrift i saken Parter: Eier av gnr. 14/1, Astrid Fremmerlid, Nansenvegen 80, 9007 TROMSØ Eier av gnr. 14/5, Olaf Joakim Hoel, Hamn, 9385 SKALAND Eier av gnr. 14/6, Gerd Magnhild Motrø, Bambergv 40, 7600 LEVANGER Eier av gnr. 14/6, Evald Håkon Lind, Eidsbotnv 18, 7600 LEVANGER Eier av gnr. 14/6, Harald Lind, Welhavens Gate 19, 0350 OSLO Eier av gnr. 14/6, Kristian O Brox Lind, Prost Schielderups Gat 14 B, 9012 TROMSØ Eier av gnr. 15/1, Kitty Pernille T Heitmanns etterkommere Eier av gnr. 15/1, Peggy Johanne Heitmann, Lillev 8, 6006 ÅLESUND Eier av gnr. 15/1, Ambjørg Jacobet Heitmanns bo ved Turid Heitmann, 9385 SKALAND Eier av gnr. 15/3, Stig Tormod Abrahamsen, Hamn, 9385 SKALAND Eier av gnr. 15/3, Raymond Bengt Abrahamsen, Borgermester Eidems G 1, 9009 TROMSØ Eier av gnr. 15/3, Solveig Hanny Abrahamsen, Dramsvegen 147, 9010 TROMSØ Eier av gnr. 15/5, Ingjerd Heitmann, Kapteinvegen 6, 9014 TROMSØ Eier av gnr. 15/8, Jan Kåre Heitmann, Klokkersundv 1, 6015 ÅLESUND Eier av gnr. 15/9, Turid Olsen, Korpefaret 10a, 1386 ASKER Eier av gnr. 15/9, Roald Olsen, Hamn, 9385 SKALAND Eier av gnr. 15/12, Knut Johan Heitmann, Hamn, 9385 SKALAND Eier av gnr. 15/12, Alfred Kornelius Midtgård, Hamn, 9385 SKALAND Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen, Postboks 6105, 9291 TROMSØ Eiendommen ligger i Berg kommune. Jordskiftedommeren opplyste at det var innkalt til felles møte i sakene , 35, 36, 39 og Lavollkjosen plantefredningsområde Nord-Troms jordskifterett 1

3 Parter til stede fra denne sak: Ingen Parter til stede fra de øvrige sakene: Britt Kristoffersen, Johan-Fredrik Fredriksen, Bjarne Leikvik, Lene Hansson, Bengt Richardsen som møtte for Torsken kommune, Lars Otto Larsen, Henrik Jensen, Anne Britt Beck, Arne Hals, Gunn Langaas og Svein Nuke Fra jordskifterettens kontor møtte overingeniør Arnulf Sørum. Øvrige parter var lovlig innkalt, men møtte ikke. På forespørsel fra jordskiftedommeren, framkom ingen merknader til innkallingen. Jordskiftedommeren redegjorde for hovedreglene i domstolloven På forespørsel framkom ingen merknader til jordskiftedommeren sin habilitet. Jordskiftedommeren redegjorde for at hensikten med møtet er å gjennomgå kart og grensebeskrivelse i vernesaken og informere om merkearbeidet. Følgende dokument ble framlagt: 1. Krav om grensegangssak, datert , vedlagt: -Grunneierliste -Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, Lavollkjosen plantefredningsområde i Berg kommune, fastsatt ved kgl.res. av Kart over Lavollkjosen plantefredningsområde M=1: Melding til partene om mottatt sakskrav for jordskifteretten og innkalling til rettsmøte, datert Grensebeskrivelse for Lavollkjosen, Berg kommune fra Fylkesmannen Dokumentene ble gjennomgått i nødvendig utstrekning. Partslisten ble gjennomgått. Kravet fra Fylkesmannen ble gjennomgått. Det ble opplyst at merkingen blir utført i henhold til vernekartet. Knekkpunkt vil bli merket og koordinatfestet. Kart som viser vernegrensene ble vist på projektor. Knekkpunkter der det skal settes ned grensemerker ble påvist. Partene informerte om naturlige innfallsporter og særlig attraktive områder hvor det kan være behov for skilting i forhold til ferdsel og allmennhetens bruk av området. Fylkesmannen er ansvarlig for slik skilting av verneområdene. Overingeniør Arnulf Sørum redegjorde for merkearbeidet som etter planen skal utføres i løpet av barmarkssesongen. Svein Nuke og Bengt Richardsen ønsket å bli kontaktet når merkearbeidet skal utføres. Jordskiftedommeren redegjorde for bruk av rettsmidler og videre saksgang Lavollkjosen plantefredningsområde Nord-Troms jordskifterett 2

4 Saken er planlagt avsluttet i løpet av vinteren eller våren 2008 og uten at partene innkalles til avslutningsmøtet, jf. jordskifteloven 22 annet ledd. Saken utsettes inntil videre. Retten hevet. Finnsnes, Liv Nergaard Lavollkjosen plantefredningsområde Nord-Troms jordskifterett 3

5 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: Sted: Fylkeshuset i Tromsø Sak nr.: Lavollkjosen plantefredningsområde Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88 annet ledd Jordskiftedommer: Liv Nergaard etter jordskifteloven 9 annet ledd Protokollfører: Jordskiftedommeren Saken er krevd av: Fylkesmannen i Troms Til behandling: 1 Vedtak av vernegrense 2 Grenser 3 Avsluttende bestemmelser Parter: Eier av gnr. 14/1, Astrid Fremmerlid, Nansenvegen 80, 9007 TROMSØ Eier av gnr. 14/5, Olaf Joakim Hoel, Trollvikveien 29, 9300 FINNSNES Eier av gnr. 14/6, Gerd Magnhild Motrø, Bambergv 40, 7600 LEVANGER Eier av gnr. 14/6, Evald Håkon Lind, Eidsbotnv 18, 7600 LEVANGER Eier av gnr. 14/6, Harald Lind, Welhavens Gate 19, 0350 OSLO Eier av gnr. 14/6, Kristian O Brox Lind, Prost Schielderups Gat 14 B, 9012 TROMSØ Eier av gnr. 15/1, Peggy Johanne Heitmann, Lillevegen 8, 6006 ÅLESUND Eier av gnr. 15/1, Børge Annar Heitmann, Hans Nilsens Veg 14, 9020 TROMSDALEN Eier av gnr. 15/1, Evi Kristin Heitmann, Erik Vangbergs Gate 4, 9009 TROMSØ Eier av gnr. 15/1, Jarle Heitmann, O L Aunes Gate 4, 9009 TROMSØ Eier av gnr. 15/1, Ambjørg Jacobet Heitmanns bo, ved Turid Heitmann, Bergheim, 9385 SKALAND Eier av gnr. 15/3, Stig Tormod Abrahamsen, Hamn, 9385 SKALAND Eier av gnr. 15/3, Raymond Bengt Abrahamsen, Borgermester Eidems G 1, 9009 TROMSØ Eier av gnr. 15/3, Solveig Hanny Abrahamsen, Dramsvegen 147, 9010 TROMSØ Eier av gnr. 15/5, Ingjerd Heitmann, Kapteinvegen 6, 9014 TROMSØ Eier av gnr. 15/8, Jan Kåre Heitmann, Klokkersundv 1, 6015 ÅLESUND Eier av gnr. 15/9, Turid Olsen, Korpefaret 10a, 1386 ASKER Eier av gnr. 15/9, Roald Olsen, Hamn, 9385 SKALAND Eier av gnr. 15/12, Knut Johan Heitmann, Hamn, 9385 SKALAND Eier av gnr. 15/12, Alfred Kornelius Midtgård, Hamn, 9385 SKALAND Andre: Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen Postboks 6105, 9291 TROMSØ Eiendommene ligger i Karlsøy kommune. Partene er ikke innkalt til avslutningsmøtet, jf. jordskifteloven 22 annet ledd Lavollkjosen plantefredningsområde Nord-Troms jordskifterett 4

6 Følgende dokument ble framlagt: 4. Forkynningsbrev av , vedlagt fremlegg til rettsfastsettende vedtak av og kart M=1:7 000 Jordskifteretten fattet i medhold av jordskifteloven 88 annet ledd, jf. 17 a slikt rettsfastsettende vedtak: Vernemyndighetene ved Fylkesmannen i Troms har krevd grensegang for Lavollkjosen plantefredningsområde, jf. jordskifteloven 88 annet ledd. Vernegrensen ble fastsatt ved kgl. res. av Grunnlaget for jordskifterettens grensemerking er kart i målestokk 1:7 000 som fulgte kravet. I rettsmøte ble det orientert om hvordan grensene for plantefredningsområdet vil bli gått opp, merket og kartfestet. Grensene ble merket i 2007 av overingeniør Frode Valnes. Det er i ettertid utarbeidet kart og grensebeskrivelse. Fremlegg til rettsfastsettende vedtak i saken datert ble sendt berørte parter til uttalelse, jf. jordskifteloven 17 a, tredje ledd. Frist for merknader var satt til Det var ikke kommet inn merknader ved fristens utløp. Retten er derfor kommet til at det ligger til rette for at saken kan avsluttes uten at partene innkalles til nytt møte. Retten kan etter dette gjøre vedtak i samsvar med framlegget og er kommet til denne slutning: Grensene rundt Lavollkjosen plantefredningsområde som kreves merket går som beskrevet nedenfor og slik den er avlagt på grensekartet. 1. Grenser 1.1 Grenseforklaring og målegrunnlag Grensene går i rette linjer mellom de grensepunktene det er oppgitt retning for. Retningen mellom punktene er beregnet ut fra punktenes koordinater og er angitt i forhold til kartets nordretning. Sirkelen er inndelt i 400 grader. Avstanden mellom grensepunktene er horisontale mål i meter. Grensemerkene er bolter/rør av aluminium forsynt med hode, merket Miljøverndep. Verneområde (i punktbeskrivelsen nedenfor kalt MD). Grensepunktene er koordinatbestemt med fasemålende satelittutstyr, Topcon Legacy E L1/L2. Koordinater er oppgitt i Euref89 UTM sone 33. Erfaringstall viser at nøyaktigheten er på +/- 0,10 meter. Grensene er vist på jordskiftekart arkivnummer datert Kartet består av ett blad i målestokk 1: Lavollkjosen plantefredningsområde Nord-Troms jordskifterett 5

7 1.2 Grense rundt Lavollkjosen plantefredningsområde. Punktnr Punktbeskrivelse Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat 1 MD bolt i fjell , ,75 57,19 189,68 2 MD bolt i stein , ,14 157,06 33,96 Grensen mellom punkt 3 og punkt 4 følger steingjerdet: 3 MD bolt i fjell , ,35 151,77 9,94 U1 Umerka grensepunkt , ,18 207,60 11,96 U2 Umerka grensepunkt , ,76 159,57 44,86 U3 Umerka grensepunkt , ,36 136,08 6,20 U4 Umerka grensepunkt , ,59 146,87 20,52 U5 Umerka grensepunkt , ,80 161,66 27,68 U7 Umerka grensepunkt , ,48 123,29 5,93 3A MD bolt i fjell , ,02 57,05 5,68 U8 Umerka grensepunkt , ,45 64,14 42,71 U9 Umerka grensepunkt , ,57 52,51 51,11 U10 Umerka grensepunkt , ,10 60,87 19,77 U11 Umerka grensepunkt , ,26 60,77 13,97 U12 Umerka grensepunkt , ,66 17,94 18,80 U13 Umerka grensepunkt , ,89 36,67 7,99 4 MD jordmerke , ,24 116,36 8,02 U14 Umerka grensepunkt , ,00 124,59 64,98 5 MD jordmerke , ,19 124,80 151,95 6 MD jordmerke , ,75 144,17 128,40 7 MD jordmerke , ,47 139,97 992, Lavollkjosen plantefredningsområde Nord-Troms jordskifterett 6

8 8 MD jordmerke , ,30 188,42 312,94 9 MD bolt i fjell , ,90 287,22 808,72 10 MD bolt i fjell , ,43 336,17 581,26 11 MD bolt i fjell , ,49 382,09 690,21 12 MD bolt i stein , ,90 378,07 151,50 1 MD bolt i fjell , ,75 2. Diverse bestemmelser 2.1 Jordskiftekostnader Gebyr som skal betales følger av jordskifteloven 74. Jordskifteretten finner imidlertid grunn til å redusere de samlede gebyrkostnadene i henhold til samme bestemmelse åttende ledd. Gebyrkostnadene settes etter dette til kr ,-. Jordskiftekostnaden skal i slike saker betales i sin helhet av vernemyndigheten, jf. jordskifteloven 76 siste ledd. Jordskiftekostnadene forfaller til betaling 15 - femten - dager fra forkynningsdato. 2.2 Sideutgifter Det vil bli krevd inn sideutgifter i saken fra Fylkesmannen i Troms, jf. jordskifteloven 74 annet ledd. Disse vil bli krevd inn samlet for samtlige saker som ble krevd Avregning vil skje ved avslutning av sakene. 2.3 Forkynning Forkynning skjer etter reglene for postforkynning. 2.4 Ikrafttreden Dersom ikke annet er særskilt bestemt, trer bestemmelsene gitt i denne saken i verk en måned etter at saken er rettskraftig. 2.5 Anke Saken avsluttes i dette møtet. Fristen for anke er 1 - en - måned regnet fra forkynningsdato. Ankereglene følger forkynningen Lavollkjosen plantefredningsområde Nord-Troms jordskifterett 7

9 2.6 Tinglysing Saken skal tinglyses på følgende eiendom i Berg kommune: Gnr. 14/1, 5, 6, Gnr. 15/1, 3, 5, 8, 9, 12 Retten hevet. Tromsø, Liv Nergaard (sign.) Rett utskrift: Lavollkjosen plantefredningsområde Nord-Troms jordskifterett 8

Møterom Vindelbroen i Fredrikstad rådhus. Sak nr.: 0100-2011-0051 Kjølberg søndre. Avdelingsingeniør Synnøve Kjølle. Paavo Olavi Tikkanen.

Møterom Vindelbroen i Fredrikstad rådhus. Sak nr.: 0100-2011-0051 Kjølberg søndre. Avdelingsingeniør Synnøve Kjølle. Paavo Olavi Tikkanen. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 06.10.2011 klokka 0900. Sted: Møterom Vindelbroen i Fredrikstad rådhus. Sak nr.: 0100-2011-0051 Kjølberg søndre. Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven

Detaljer

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Elingård i Fredrikstad rådhus i Fredrikstad Sak nr.: 0100-2009-0043 Viker

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Elingård i Fredrikstad rådhus i Fredrikstad Sak nr.: 0100-2009-0043 Viker JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 01.06.2010 Sted: Møterom Elingård i Fredrikstad rådhus i Fredrikstad Sak nr.: 0100-2009-0043 Viker Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven

Detaljer

Gamle Onsøy rådhus - Møterom B i Fredrikstad. Sak nr.: 0100-2010-0006 Tvete vestre. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen. Avd. ingeniør Morten Paulsen.

Gamle Onsøy rådhus - Møterom B i Fredrikstad. Sak nr.: 0100-2010-0006 Tvete vestre. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen. Avd. ingeniør Morten Paulsen. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 11.10.2010. Sted: Gamle Onsøy rådhus - Møterom B i Fredrikstad. Sak nr.: 0100-2010-0006 Tvete vestre. Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88. Rettens

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2010-0011 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 10.08.2010

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2010-0011 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 10.08.2010 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2010-0011 Daafjord, gnr. 7 i Karlsøy kommune Påbegynt: 10.08.2010 Avsluttet: 05.11.2010 INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 10.08.2010 Sted: Kommunehuset på Hansnes

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2014-0007 Storsletta, gnr.81 i Nordreisa kommune Påbegynt: 02.07.2014 Avsluttet: 16.02.2015 RETTSBOK Domstol: Nord-Troms jordskifterett Møtedag: 02.07.2014

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2007-0002 Burøysund, gnr. 58. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 01.07.2009

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2007-0002 Burøysund, gnr. 58. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 01.07.2009 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2007-0002 Burøysund, gnr. 58 i Karlsøy kommune Påbegynt: 01.07.2009 Avsluttet: 03.12.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 01.07.2009

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2009-0009 GAVLE GNR 283. Gnr. 283 i Voss kommune. Oppstarta: 25.08.2009

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2009-0009 GAVLE GNR 283. Gnr. 283 i Voss kommune. Oppstarta: 25.08.2009 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2009-0009 GAVLE GNR 283 Gnr. 283 i Voss kommune Oppstarta: 25.08.2009 Avslutta: 02.11.2009 SAKSFØREBUANDE JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 25.08.2009

Detaljer

Kommunestyresalen i Halden rådhus i Halden Sak nr.: 0100-2011-0071 Skolegata. Overingeniør Ellen Brandstorp. 1. Hovedforhandling i tvist

Kommunestyresalen i Halden rådhus i Halden Sak nr.: 0100-2011-0071 Skolegata. Overingeniør Ellen Brandstorp. 1. Hovedforhandling i tvist RETTSMØTE Møtedag: 23.8.2012 Sted: Kommunestyresalen i Halden rådhus i Halden Sak nr.: 0100-2011-0071 Skolegata Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Krav om rettsutgreiing etter jordskifteloven

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2009-0031 VAAGE. Gnr. 38 i Fjell kommune. Påbegynt: 28.03.2011

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2009-0031 VAAGE. Gnr. 38 i Fjell kommune. Påbegynt: 28.03.2011 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2009-0031 VAAGE Gnr. 38 i Fjell kommune Påbegynt: 28.03.2011 Avsluttet: 28.03.2011 KJENNELSE Rettsmøtedag: 28.03.2011 Sted: Statens hus i Bergen Sak

Detaljer

1200-2013-0020 HAUGLAND SØNDRE

1200-2013-0020 HAUGLAND SØNDRE Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0020 HAUGLAND SØNDRE Gnr. 15 i Askøy kommune Påbegynt: 07.11.2013 Avsluttet: 18.12.2013 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett

Detaljer

Rettsbok. Salten jordskifterett. Sak: 1800-2008-0005 Tårnvik. Avsluttet: 25.11.2008. Gnr. L39 bnr. 8r9 og22 i Bodø kommune.

Rettsbok. Salten jordskifterett. Sak: 1800-2008-0005 Tårnvik. Avsluttet: 25.11.2008. Gnr. L39 bnr. 8r9 og22 i Bodø kommune. i-nütyë D A(! Þ 0 r t hi Fi, --ltþj6-2 O JÀr{,?C39 STATENS KARTVER ( Salten jordskifterett Bedriftsnr.9T4 755 661 Rettsbok Tinglysingsutdrag Sak: 1800-2008-0005 Tårnvik Gnr. L39 bnr. 8r9 og22 i Bodø kommune

Detaljer

1200-2013-0004 BJORØEN NORDRE,

1200-2013-0004 BJORØEN NORDRE, Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0004 BJORØEN NORDRE, Gnr. 50 i Fjell kommune Oppstarta: 28.06.2013 Avslutta: 28.06.2013 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett

Detaljer

Rettsbok for Salten jordskifterett

Rettsbok for Salten jordskifterett Rettsbok for Salten jordskifterett Den 30. april 1996 ble det holdt jordskifterett på Mørkvedgården i Bodø kommune. Rettens formann: Jordskiftedommer Lars Norum. Jordskiftemeddommere: 1. Svein Inge Johansen,

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0005 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 16.03.2006

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0005 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 16.03.2006 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2005-0005 Daafjord, gnr. 7 i Karlsøy kommune Påbegynt: 16.03.2006 Avsluttet: 31.03.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 16.03.2006 Sted: Ungdomshuset Solbrand

Detaljer

Akershus og Oslo jordskifterett. Rettsbok

Akershus og Oslo jordskifterett. Rettsbok Akershus og Oslo jordskifterett Rettsbok Sak: 0200-2007-0029 Seterveien Gnr. 29 i Nesodden kommune Påbegynt: 03.04.2008 Avsluttet: 13.11.2008 Akershus og Oslo jordskifterett - org.nr. 874 721 972 SAKSFORBEREDENDE

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2009-0008 MOSDALSBEKKEN. Gnr. 75 og 64 i Odda kommune. Oppstarta: 09.09.2009. Avslutta: 19.11.

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2009-0008 MOSDALSBEKKEN. Gnr. 75 og 64 i Odda kommune. Oppstarta: 09.09.2009. Avslutta: 19.11. Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2009-0008 MOSDALSBEKKEN Gnr. 75 og 64 i Odda kommune Oppstarta: 09.09.2009 Avslutta: 19.11.2010 1230-2009-0008 MOSDALSBEKKEN GNR 75 OG 64Indre Hordaland

Detaljer

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Berg ungdomslokale i Halden Sak nr.: 0100-2008-0041 Røsnæs. Jordskiftedommer Sigmund A.

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Berg ungdomslokale i Halden Sak nr.: 0100-2008-0041 Røsnæs. Jordskiftedommer Sigmund A. JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 09.12.2009 Sted: Berg ungdomslokale i Halden Sak nr.: 0100-2008-0041 Røsnæs Saken gjelder: Rettens leder: Meddommere: Protokollfører: Saken er krevd

Detaljer

1200-2013-0025 STORLI

1200-2013-0025 STORLI Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0025 STORLI Gnr. 38 i Fusa kommune Oppstarta: 05.09.2013 Avslutta: 30.12.2013 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag:

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Høring forskrifter til ny jordskiftelov

Høring forskrifter til ny jordskiftelov Saksbehandler: Terje Karterud Direkte tlf.: 73567052 Dato: 20.04.2015 Saksnr.: 15/565-1 Arkivkode: - Deres ref.: Advokatforeningen Høring forskrifter til ny jordskiftelov Lov om jordskifte av 21. juni

Detaljer

99/89 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 FRITIDSBEBYGGELSE HVOR BRUKSAREAL IKKE ER I TRÅD MED REGULERINGSPLAN

99/89 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 FRITIDSBEBYGGELSE HVOR BRUKSAREAL IKKE ER I TRÅD MED REGULERINGSPLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/76-17 Arkivnr.: GNR 99/89 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne

Detaljer

Høringsnotatet omfatter samtlige tre forskrifter. Forslag til de nye forskriftene er tatt inn til slutt i dokumentet.

Høringsnotatet omfatter samtlige tre forskrifter. Forslag til de nye forskriftene er tatt inn til slutt i dokumentet. HØRING forskrifter til ny jordskiftelov Høringsnotat 15. april 2015 Innledning Lov om jordskifte av 21. juni 2013 nr. 100 trer i kraft 1. januar 2016, jfr. kgl.res. av 21. juni 2013 nr. 736. Loven erstatter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 20.10.2009 Tidspunkt: 08:30 Møtested Agder Supply AS Blakstadheia Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune,

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Lars Rasmussen

Detaljer

Håndbok for retting av matrikkelen

Håndbok for retting av matrikkelen Håndbok for retting av matrikkelen Basert på et prosjekt med å føre inn eksisterende eiendomsgrenser og en opprydding i matrikkelen Matrikkelprosjektet i Gran v/leikny Gammelmo Håndbok for retting av matrikkelen

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet - Saksgangsregler i saker som ikke krever oppmålingsforretning

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet - Saksgangsregler i saker som ikke krever oppmålingsforretning Kurs i matrikkelføring Saksgang matrikkelenhet - Saksgangsregler i saker som ikke krever oppmålingsforretning Innhold Saker som ikke krever oppmålingsforretning... 3 Ikke krav om tillatelse... 3 Krav eller

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer