Curriculum Vitae Personalia

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Curriculum Vitae Personalia"

Transkript

1 Curriculum Vitae Persnalia Navn Anne Kristin Medhus Født Sivilstatus Gift, 2 vksne barn Adresse Valdresvegen 47, 2900 Fagernes Telefn E-pst Nøkkelkvalifikasjner 1 Strt nettverk års ledererfaring med persnalansvar. 3 Erfaring fra prsjektledelse g prsjektppfølging. 4 Gründererfaring ved etablering av egen bedrift samt erfaring fra utvikling, etablering g ppbygging av andre bedrifter. 5 Erfaring innen persnalledelse, rekruttering g nyansettelse 6 Erfaring fra ppsigelse av ansatte, nedbemanningsprsess. 7 Erfaring innen ppbygging av kvalitetssikringssystem, internkntrll, miljøstyringsystem g energiledelse samt revisjn av kvalitets- g interkntrllsystem. 8 Erfaring i utvikling av beredskapsplaner g arbeid med målstyring g strategiarbeid i bedrifter. 9 Erfaring innen ledelse av aksjeselskap med ansvar verfr styre, (i.h.h.t Aksjeselskapslven). 10 Erfaring fra styrearbeid Erfaring g kjennskap til ffentlige system innen støtterdninger, prsjektfinansiering, rapprteringer, prsjektledelse g prsjektppfølging. Erfaring fra ppbygging g drift av kundesenter, herunder etablering av rutiner knyttet til kundeservice, kundesegmentering, kundepleie. 13 Erfaring fra kmmunikasjn, merkevarebygging, prfilering. 14 Erfaring fra caching, på persn- g teamnivå. 15 Gd kjennskap til Wrd, Excel, PwerPint g ellers daglig bruk av PC sm verktøy. Side 1 av 7

2 Engasjement gjennm egne firma 2011 Nv Pulsslaget AS Gründet selskap gjennm Valdres Event AS. Selskapets frretningsidé er å levere trenings- g aktivitetsknsept fr den inaktive del av den nrske beflkning. Valdres Event AS er hvedaksjnær sammen med bandet D.D.E. Stilling: Daglig leder August Valdres Event AS (gründet firma sammen med ektefelle g et annet ektepar) Stilling: Daglig leder Utarbeidet frretningsplan, ansvar fr etablering, finansiering, øknmi g administrative funksjner. Daglig leder siden etableringen av selskapet, ca 50 % stilling Fra mai iorden AS (tidligere enkeltmannsfretak) Management fr hire. Bedriftsrådgiving. Oppdrag: Helle Slakteri AS: - knstituert daglig leder - cntrller, styresekretær, administrative funksjner, Valdres Glfklubb innleid daglig leder sesngen 2006 Sør Aurdal Energi BA: - etablert Internkntrllsystem/HMS - delaktig i utvikling av ny grafisk prfil BB AS frretningsutvikling, rganisasjnsutvikling. Valdres Last AS: innleid øknmi- g administrasjnsleder. etablert Internkntrllsystem/HMS-system JVB AS videreutvikling av Internkntrll-/HMS-systemet g miljøstyringssystem. Nvi Htell Eiendm AS utarbeidelse av frretningsplan g kmmunikasjnsplan. Side 2 av 7

3 Arbeidspraksis Mai Nrsk Tipping AS Stilling: Avdelingsleder fr Kundesenter, Fagernes. Ansvar fr ppbygging av ny avdeling fr Nrsk Tipping på Fagernes; - selskapets første avdeling utenfr hvedkntret på Hamar. Fagmråde spilleautmater i nline nettverk. Avdelingen på Fagernes ble lagt ned etter et plitisk vedtak g alle ansatte sagt pp. Utarbeide prsesser g arbeidsinstrukser fr nye funksjner i selskapets nye enhet. Overhlde g tilfredsstille serviceavtale verfr andre enheter i Nrsk Tipping, (SLA). Avtalefestet leveranse- g resultatfrhld. Daglige funksjner g rutiner Øknmi- g budsjettansvar Persnalansvar g caching på team- g persnnivå Nyansettelser Teambygging, kmpetansebygging, pplæring Avvikling g ppsigelsesprsessen Valdres Næringshage AS Stilling: Daglig leder Første ansatte i selskapet. Nytt fretak i reginen. Daglig leder fra ppstart. I dag en av landets største næringshager. Ansvar fr; Alle rutiner fr drift av aksjeselskapet, (Aksjelven). Strategi g målstyrt arbeid, frretningsplan, markedsplan. Et aktivt styre av selskapet, (rapprteringsansvar, styremøter, aksjnærene, GF, sv) Servicefunksjn verfr bedriftene i næringshagen, Daglig drift sm øknmi, budsjett, avtaler, utleie kntrplasser g driftsfunksjner på huset, infrmasjn, nettside, aktiviteter sv. Aktiv deltagende i landsmfattende næringshagenettverket, i verkant av 30 næringshager. Kntakt g nettverksbygging mt lkale næringsliv. Kntakt g nettverksbygging mt ffentlige rgan, reginale, fylkeskmmunale g sentralt TINE Meieriet Øst Fsheim Stilling: Meieribestyrer Bedrift med 125 ansatte. Deltk i bestyrergruppen fr TINE Meieriet Øst, (18 anlegg). Daglig drift av meierianlegget; knsummelkanlegg g grssistanlegg på meierivarer. Strategi. Utvikling. Rapprtering til hvedkntret. Aktiv deltagelse i bestyrergruppen. Persnalansvar. Lgistikk g kundeppfølging av dagligvarebutikker i Valdres g Hallingdal. Oppfølging g kntakt mt melkeprdusentene fr Valdres g Hallingdal, 600 prdusenter. Råvareleverandørene. Side 3 av 7

4 TINE Meieriet Øst Fsheim Stilling: Administrasjnsleder g IKT-ansvarlig. Område Valdres g Hallingdal, 3 meierianlegg. Deltk i administrasjnsgruppen fr TINE Meieriet Øst. Deltk i IKT-gruppen fr TINE Meieriet Øst. Administrative rutiner sm dekker krav til ffentlige lver g frskrifter. Budsjett, regnskap g investeringsfrslag fr meieriene underlagt gegrafisk mrådet. Rutiner fr kntrll g risikstyring. Resultatmåling av selskapets frretningsmråde med frmål å gi ledelsen beslutningsstøtte. Rapprteringsansvar. Persnalansvar fr ansatte innen avdelingen. Gjennmføring av nødvendig pplæring fr selskapets ansatte innen ansvarsmråde. IKT på meieriene underlagt gegrafisk mrådet g innkjøp av utstyr. Utvikling, drift g vedlikehld av kvalitets- g internkntrllsystemet, (ISO-sertifisert bedrift). Innføre miljøstyring g energiledelse, etter ISO g EMAS TINE Meieriet Øst Fsheim Stilling: Øknmileder Deltk i ledergruppen ved meierianlegget. Budsjett, regnskap, investeringer fr meierianlegget. Rapprtering g øknmippfølging. Persnalansvar innen avdelingen. Dekke krav til ffentlige lver g frskrifter TINE Meieriet Øst Fsheim Stilling: Prsjekt fr TINE, Mvex Landsmfattende. Arbeidet i team. Innføring av datasystem. Mitt ansvarsmråde var: Lgistikk Lagerstyring Prduktkalkyler Marked / Salg Salgsbudsjett / Pris / rabatter Ordre ferskvare / Statistikk Oppbygging av mdulene i det nye datasystemet innen tildelt ansvarsmråde. Testing/frbedringer/funksjnelle skjermbilder. Beskrive rutiner g prsesser innen tildelt ansvarsmråde. Freta pplæring av ansatte i TINE Øst, (18 anlegg). Side 4 av 7

5 TINE Meieriet Øst Fsheim Stilling: Kvalitetsleder Deltk i ledergruppen ved meierianlegget. Deltk i kvalitetsledergruppen fr TINE Meieriet Øst. Var kvalitetsrevisr fr andre meierianlegg i TINE Øst. Bygge pp g innføre Kvalitets- g Internkntrllsystemet fr meieriet. Ble ISO-sertifisert bedrift etter standard ISO Revisjn av meieriets systemer. Revidere andre meierianlegg sine kvalitetssystem Østlandsmeieriet Øystre Slidre Stilling: Meieribestyrer Meieri sm leverte råmelk til andre anlegg, suppleringsanlegg. 15 ansatte. Daglig drift. Alle administrative rutiner sm lønnskjøring, prdusentppgjør til melkeprdusentene, fakturering g remittering. Regnskap g budsjett. Persnalansvar. Oppfølging g kntakt mt melkeprdusentene, ca 200 stk. Styreansvar Mai-kt Næringsmiddeltilsynet fr Valdres Stilling: Labratrieteknikker Engasjement Side 5 av 7

6 Tillitsverv I dag: Styreleder iorden AS Tidligere: Styreleder i Valdres Glf AS Styreleder Nvi Htell Eiendm AS Nestleder i Sør-Aurdal Energi AS Styremedlem Kreativ Strek AS Styremedlem Helle Slakteri AS Styremedlem i Valdres Glfklubb Styremedlem i Bagn IL Styremedlem i Nrske Meieriflks Landsfrening Varamedlem Tyin Filefjell Utvikling AS Varamedlem i Valdres møbelindustri Utdanning Kandidateksamen ved Nrges Landbrukshøgskle Nrges Landbrukshøgskle, Ås Næringsmiddelfag Studieretning: Næringsmiddelfag Standard studieplan: Næringsmiddelindustriell øknmi Valgte tilleggskurs: Organisasjnslære, hvedkurs Læringspsyklgi Offentlig frvaltning g planlegging Rettslære Ressursøknmi Investering g finans Hvedppgaven tatt i faget Landbruksøknmi: Tittel: Frskjellen på beslutningsprsessen i samvirkerganisasjner g aksjeselskap. Side 6 av 7

7 Kurs Cachingbasert lederutviklingsprgram 2006 BeNw Prestasjnsutvikling 2005 Nrsk Tipping g Olympiatppen PLP, Prsjektledelseprsess 2003 Oppland Fylkeskmmune Persnlig lederutvikling, Ledelse g mt 2000 TINE Kmpetansesenter Miljøstyring, renere prduksjn, energiledelse Matfrsk, Nrsk Institutt fr næringsmiddelfrskning Merverdiavgift g Investeringsavgift 1999 KPMG Law Advkatfirma DA Diverse kurs i f.m. TINEX-prsjektet i meierisamvirket Meieriindustrien Utdanningssekretariat (Se ansvarsmråde under Arbeidspraksis ) Lgistikk-kurs 1996 TINE Meieriet Øst Kvalitetsrevisjn, NS-ISO 9000-serien 1994 Det Nrske Veritas Kvalitetssikring g Internkntrll, NS-ISO 9000-serien 1993 Det Nrske Veritas Kurs i kvalitetssikring, NS-ISO 9000-serien 1993 Det Nrske Veritas, Diverse IKT-kurs: Ltus Ntes Ltus Apprach Ltus Smartsuite Client Access/400 AS/400 Query Rapprtgeneratrer CINET IBM Side 7 av 7

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2015-03-16 1 (6) Relasin Etiske retningslinjer fr TeliaSneraknsernet TeliaSnera har vedtatt disse retningslinjene. Vi frventer at alle ansatte i TeliaSnera g datterselskaper følger retningslinjene i sitt

Detaljer

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211 peridisk kntrll Veiledning bransjens Web-baserte InternKntrll Nelf g Prfsys AS Ver. 0702 Hva er NELFO Integratr IKK? Hva er - g Hvrfr IKK? IKK, InternKntrll Kunde, peridisk kntrll av el-anlegg Systematiske

Detaljer

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r.

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r. Gjensidige ( Gjensidige Frsikring ASA Orgnr: N0-995 568 217 K--: FE r 000097020000006 Ka - Kirkelig Arbeidsgiver-g Interesserganisasjn 92290 Rådhusgata 1-0151 Osl nnhld Frsikringsversikt Side Viser versikt

Detaljer

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap INNHOLD Kart: Klima i Nrge 2050 g 2100 Hva vil skje med klimaet

Detaljer

Erfaringer med SAPs nye nettbutikk

Erfaringer med SAPs nye nettbutikk Erfaringer med SAPs nye nettbutikk Pearl implementerer SAPs nye nettbutikk (WCEM 2.0) i et Ramp-up prsjekt fr en nrsk kunde Vi vil denne presentasjnen dele våre erfaringer g utfrdringer ved implementeringen

Detaljer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer Økt kmpetanse m krav til prduktdkumentasjn på byggevarer (PRODOK- frprsjekt) Et samarbeidsprsjekt mellm SINTEF Byggfrsk, Statens byggetekniske etat, Nrsk Byggtjeneste g Skanska Nrge gjennmført april til

Detaljer

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler Plus500CY Ltd. Erklæring m persnvern g ckie regler Erklæring m persnvern g ckie regler Denne nettstedet pererer av Plus500CY Ltd. (heretter kalt "vi, ss eller vår"). Det er en av våre regler å respektere

Detaljer

Løfte Håndverket Oslo 12.november 2014

Løfte Håndverket Oslo 12.november 2014 Løfte Håndverket Osl 12.nvember 2014 Tema: Hvr blir håndverket av i fag- g yrkespplæringen Dørstkkmila mellm praksisfeltet g fagpplæringen Jeg tar utgangspunkt i mitt eget fag men jeg vet at mine utfrdringer

Detaljer

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Fastsatt av Bystyret 18. februar 2015 Frslag til planprgram fr Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre Havn, del 2 Vestre Havn Innhld

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEDNING 2 DET MENINGSSØKENDE MENNESKE 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIER 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPENDE MENNESKE 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONER 6 KRITISK

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 Om Sentralt ungdmsråd: Opprettet i 2005 etter ønske fra Ungdmmens bystyremøte Består av medlemmer fra alle bydelenes ungdmsråd, samt leder g nestleder valgt på

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Starten Norsk Caravan Club avd. Hamar og omegn ble stiftet på et møte i

Starten Norsk Caravan Club avd. Hamar og omegn ble stiftet på et møte i Nrsk Caravan Club pa Hamar. Arvid W. Børresen En utldning gav styret et Km i gang! gang aktiviteter sm avdeling innenfr NCC, g fikk NCC avd. Hamar g megn Starten Nrsk Caravan Club avd. Hamar g megn ble

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet:

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet: Dette er en krt gjennmgang av hva vi vil spørre m når du kmmer inn i søknadsskjemaet: På de tre første skjemasidene ber vi m pplysninger m bedriften sm er søker. Vi trenger pplysninger m firmaet slik det

Detaljer

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge Kstnader g brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Nrge Cst and user experiences frm a selectin f small chip heating plants in Nrway UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT

Detaljer

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen.

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen. Side 1 f 5 Tilstede frnyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Osl universitetssykehus HF (møteleder), Mrten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik

Detaljer

Gode og mindre gode læringsutbyttebeskrivelser (LUB) Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser 20. juni 2014 Anna Collard

Gode og mindre gode læringsutbyttebeskrivelser (LUB) Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser 20. juni 2014 Anna Collard Gde g mindre gde læringsutbyttebeskrivelser (LUB) Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser 20. juni 2014 Anna Cllard NOKUT vurderer m LUB er implementert i studiet på riktig nivå skrevet i kategriene kunnskaper,

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

SKOLEKATALOG. -skolen. Skolekatalog. Investér i dine medarbeidere. Maskinentreprenørenes Forbund. Administrasjonsskole.

SKOLEKATALOG. -skolen. Skolekatalog. Investér i dine medarbeidere. Maskinentreprenørenes Forbund. Administrasjonsskole. -skolen Maskinentreprenørenes Forbund SKOLEKATALOG Investér i dine medarbeidere Skolekatalog Administrasjonsskole Mellomlederskole Prosjekt- og bedriftslederskole Teknisk fagskole anlegg Investér i dine

Detaljer

Selv om brødre og søstre kjenner de potensielle faddere som de henvender seg til, kan det være greit med noen generelle tips fra SOS-barnebyer.

Selv om brødre og søstre kjenner de potensielle faddere som de henvender seg til, kan det være greit med noen generelle tips fra SOS-barnebyer. Idebank til fadderrekrutteringsuken 8.-15. desember På lkale samlinger vil brødre g søstre sm har meldt seg sm ververe få materiell fra SOSbarnebyer: fadderbrsjyre med vervekupng g skisse ver en barneby.

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styreleder: Styremedlem og kasserer: Styremedlem: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Styremedlem, båtforeningens

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Utvikling av fremtidens brønnbåtteknologi smittehygiene og fiskevelferd

Utvikling av fremtidens brønnbåtteknologi smittehygiene og fiskevelferd Rapprt 13 2011 Veterinærinstituttets rapprtserie Nrwegian Veterinary Institute Reprt Series Utvikling av fremtidens brønnbåtteknlgi smittehygiene g fiskevelferd Arve Nilsen Stine Gismervik Eirik Biering

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer