VÄRMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "http://ikea-club.com.ua VÄRMA"

Transkript

1 VÄRMA DK NO FI SE

2

3 DANSK 4 NORSK 22 SUOMI 40 SVENSKA 59

4 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Oplysninger om sikkerhed 4 Beskrivelse af produktet 6 Betjeningspanel 8 Daglig brug 8 Rengøring og vedligeholdelse 16 Fejlfindingsoversigt 17 Tekniske data 18 Miljøhensyn 19 IKEAs garanti 20 Oplysninger om sikkerhed Læs vejledningen grundigt igennem, og gem den til senere brug. Opvarm eller anvend ikke brændbare materialer i eller tæt ved ovnen. Dampene kan starte en brand eller en eksplosion. Anvend ikke mikrobølgeovnen til tørring af tekstiler, papir, krydderier, krydderurter, træ, blomster, frugt eller andre brændbare materialer. Det kan resultere i en brand. Hvis der går ild i noget i eller uden for ovnen, eller hvis der er synlig røg: Hold ovndøren lukket, og sluk for ovnen. Tag stikket ud af stikkontakten, eller afbryd strømmen ved sikringen eller gruppeafbryderen. Brug ikke for lang tilberedningstid. Det kan resultere i en brand. Lad aldrig ovnen være uden opsyn, især hvis der anvendes papir, plast eller andre brændbare materialer i forbindelse med en tilberedning. Papir kan forkulle eller brænde, og nogle plasttyper kan smelte under opvarmning af madvarer. Anvend ikke aggressive kemikalier eller dampe i ovnen. Denne type ovn er specielt konstrueret til opvarmning og tilberedning af madvarer. Den er ikke beregnet til industri- eller laboratoriebrug. Hæng eller anbring ikke tunge genstande på døren, da de kan beskadige ovnrummet og hængslerne. Hæng ikke genstande på dørhåndtaget. Apparatet må udelukkende betjenes af børn på 8 år og derover samt af personer, der er fysisk, sensorisk og mentalt funktionshæmmede eller uden forudgående erfaring og viden, hvis de er under opsyn og har fået den nødvendige oplæring i sikker brug af apparatet samt forstår farerne ved forkert brug. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er mindst 8 år gamle og er under opsyn. Hold øje med børn, når de anvender andre varmekilder (hvis de findes) alene eller i kombination med mikrobølger pga. de høje temperaturer. Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af børn eller personer, der er fysisk, sensorisk eller mentalt funktionshæmmende, medmindre de er under opsyn af en person med ansvar for deres sikkerhed. Hold øje med børn, så de ikke kan komme til at lege med apparatet. ADVARSEL! Børn bør ikke opholde sig i nærheden af ovnen, når den er i brug, da dens tilgængelige dele kan blive meget varme. Anvend aldrig mikrobølgeovnen til opvarmning af noget i en lufttæt, lukket beholder. Trykket øges og kan forårsage skade, når den åbnes, eller den kan eksplodere. Pakningerne omkring døren og området omkring dem skal regelmæssigt inspiceres for skader. Hvis der er skader i disse områder, må ovnen ikke bruges, før den er repareret af en faguddannet servicetekniker. ADVARSEL! Dette apparat er udelukkende beregnet til indbygning i et IKEAkøkkenelement. Det er forbundet med alvorlige fare for enhver anden end en uddannet servicetekniker at udføre service eller foretage en reparation, der nødvendiggør afmontering at et dæksel, der yder beskyttelse mod mikrobølgeenergien.

5 DANSK 5 VIGTIGT: Æg: Anvend ikke i mikrobølgeovnen til kogning eller opvarmning af hele æg med eller uden skal, da de kan eksplodere, selv når mikrobølgerne ikke varmer længere. Apparatet er ikke beregnet til at blive startet ved hjælp af en ekstern timer eller en separat fjernbetjening. Eventuel udskiftning af elkablet skal foretages af en autoriseret tekniker eller af en tilsvarende kvalificeret person, for at undgå fare for personskade. Vigtige forholdsregler Generelt Denne ovn er udelukkende beregnet til husholdningsbrug! Ovnen må ikke startes i tom tilstand. Ellers kan det ødelægge ovnen. Ventilationsåbningerne i ovnkabinettet må ikke tildækkes. Hvis luftindtag og ventilationsåbninger er blokeret, kan det skade ovnen og give dårlige tilberedningsresultater Hvis du øver dig i brugen af ovnen, skal der sættes et glas vand ind i den. Vandet optager mikrobølgeenergien, så ovnen ikke bliver beskadiget. Opbevar eller brug ikke ovnen udendørs. Anvend ikke ovnen tæt på en køkkenvask, i en fugtig kælder, i nærheden af en swimmingpool eller lignende. Anvend ikke ovnrummet til nogen form for opbevaring. Fjern metalposelukkere fra papireller plastposer, inden de anvendes i ovnen. Friturestegning Anvend ikke mikrobølgeovnen til friturestegning. Olietemperaturen kan ikke kontrolleres. Anvend grydelapper eller ovnhandsker for at undgå at brænde fingrene ved berøring af beholdere, ovndele eller pander efter tilberedning. Væsker For eksempel drikkevarer eller vand. Overophedning af væsken til over kogepunktet kan ske, uden at der kommer bobler. Det kan medføre, at den varme væske pludselig koger over. Tag følgende forholdsregler for at undgå dette: 1. Undgå anvendelse af cylindriske beholdere med smalle åbninger. 2. Rør rundt i væsken, før beholderen sættes i ovnen, og lad skeen blive i beholderen. 3. Efter opvarmningen skal beholderen hvile et øjeblik. Rør atter rundt, og tag beholderen forsigtigt ud af ovnen. Når du har opvarmet babymad eller væske i en sutteflaske eller beholder, bør du altid røre rundt og kontrollere temperaturen før servering. Så sikrer du, at varmen er jævnt fordelt, og du undgår risikoen for skoldning eller vabler. Fjern altid låg og sut før opvarmning!

6 DANSK 6 Beskrivelse af produktet Display 2 Ur-knap 3 Justeringsknap 4 Funktioner 5 Stop/Start-knap 6 Dør Tilbehør Drejekryds Glasdrejetallerken Dampkoger 1x 1x 1x

7 DANSK 7 Generelt Der er et stort udvalg af tilbehør på markedet. Før indkøb skal du sikre dig, at det er velegnet til brug i mikrobølgeovn. Kontrollér, at du bruger tilbehør, der er ovnfast og tillader mikrobølgerne at passere. Når mad og tilbehør placeres i mikrobølgeovnen, skal du sikre dig, at det ikke berører ovnsiderne. Dette er specielt vigtigt ved tilbehør af metal eller med metaldele. Hvis tilbehør, der indeholder metal, kommer i berøring med ovnrummet, mens ovnen er i brug, kan der opstå gnister, og ovnen kan beskadiges. Inden der tændes for ovnen, skal du altid sikre dig, at drejetallerkenen kan dreje frit. Hvis drejetallerkenen ikke kan dreje frit, skal du bruge en mindre beholder Drejekryds Anvend drejekrydset under glasdrejetallerkenen. Sæt aldrig andet udstyr på drejekrydset. Monter drejekrydset i ovnen. Glasdrejetallerken Anvend glasdrejetallerkenen til alle tilberedningsformer. Den opsamler dryppende safter og madrester, der ellers ville brænde fast på ovnbunden. Anbring glasdrejetallerkenen på drejekrydset. Dampkoger Brug dampkogeren sammen med sien til tilberedning af for eksempel fisk, grøntsager og kartofler. Anbring altid dampkogeren på glasdrejetallerkenen.

8 DANSK 8 Betjeningspanel Display 2 Ur-knap 3 +/- knap 4 Valgknap 5 Start-knap 4 5 Daglig brug Startbeskyttelse / børnesikring Denne automatiske sikkerhedsfunktion aktiveres et minut efter, at ovnen er gået i "standby". (Ovnen er i "standby", når 24-timers uret vises, eller - hvis uret ikke er indstillet - displayet er tomt). Døren skal åbnes og lukkes, f.eks. for at lægge mad i ovnen, før sikkerhedslåsen frigøres. Ellers viser displayet ordet DOOR. Afbrydelse eller standsning af en tilberedning Afbrydelse af en tilberedning: Ved at åbne døren kan du afbryde tilberedningen for at kontrollere, vende eller røre i maden. Indstillingen huskes i 10 minutter. Hvis tilberedningen ikke skal fortsætte: Tag maden ud af ovnen, luk ovndøren og tryk på STOP-knappen. For at fortsætte tilberedningen: Luk ovndøren, og tryk på Start-knappen én gang. Tilberedningen genoptages, hvor den blev afbrudt. Når der trykkes på Start-knappen to gange, øges tilberedningstiden med 30 sekunder. Der lyder et bip hvert minut i 10 minutter, når tilberedningen er afsluttet. Tryk på STOP-knappen, eller åbn ovndøren for at stoppe signalet. BEMÆRK: Ovnen husker kun indstillingen i 60 sekunder, hvis ovndøren åbnes og lukkes igen, når tilberedningen er afsluttet. Minutur Anvend denne funktion, når der er brug for et køkkenur til at måle den nøjagtige tid for f.eks. kogning af æg, pasta eller hævning af dej. 1. Tryk på Ur-knappen 2. Drej justeringsknappen for at indstille den tid, der skal gå. 3. Tryk på startknappen. Blinkende koloner angiver, at minuturet kører. Der høres et lydsignal, når nedtællingen er slut. Trykkes der én gang på Ur-knappen, viser displayet, hvor meget tid der er tilbage på minuturet. Tiden vises i 3 sekunder, hvorefter uret atter viser tilberedningstiden (hvis der er mad i ovnen). Ønsker du at standse minuturet, når det tæller skjult af en anden funktion, skal du først trykke på Ur-knappen for at kalde minuturet frem på displayet og derefter standse den ved at trykke på Stop-knappen.

9 DANSK 9 Ur Når ovnen sluttes til en stikkontakt første gang eller efter en strømafbrydelse, er displayet tomt. Hvis uret ikke er indstillet, er displayet tomt, indtil tilberedningstiden indstilles. 1. Tryk på Ur-knappen (3 sekunder), indtil de to venstre cifre (timetallet) blinker. 2. Drej justeringsknappen for at indstille timetallet. 3. Tryk på Ur-knappen igen. (De to cifre til højre (minuttallet) blinker). 4. Drej justeringsknappen for at indstille minuttallet. 5. Tryk på Ur-knappen igen. Nu er uret stillet, og det går. Uret kan fjernes fra displayet, når det er indstillet: Tryk først på Ur-knappen igen i 3 sekunder, og derefter på Stop-knappen. For atter at starte urfunktionen, følges ovenstående procedure. BEMÆRK: Ovndøren skal stå åben, når uret stilles. Der er nu 10 minutter til at indstille uret i. Hvert trin skal udføres inden for 60 sekunder. Tilberedning og opvarmning med mikrobølger Anvend denne funktion ved normal tilberedning og genopvarmning af f.eks. grøntsager, fisk, kartofler og kød. 1. Tryk på Power-knappen for at indstille effekten. 2. Drej justeringsknappen for at indstille tilberedningstiden. 3. Tryk på Start-knappen. Når tilberedningen er startet: Ved at trykke på Start-knappen kan du nemt forlænge tiden med 30 sekunder ad gangen. Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder. Du kan også forkorte eller forlænge tiden ved at dreje på justeringsknappen. Når du trykker på valgknappen, kan du skifte mellem tilberedningstid og effektniveau. Begge kan ændres under tilberedningen ved at dreje på justeringsknappen efter valg. Effekttrin Kun mikrobølger Effekt Anbefalet brug: Jet Opvarmning af drikkevarer, vand, (700 W) klar suppe, kaffe, te eller andre madvarer med højt vandindhold. Hvis maden indeholder æg eller fløde, vælges en lavere effekt. 600 W Tilberedning af fisk, kød, gratin osv. 500 W Retter, der kræver påpasselighed (f.eks. saucer med højt proteinindhold, oste- og æggeretter) og færdigtilberedning af sammenkogte retter. 350 W Viderekogning af gryderetter, smeltning af smør. 160 W Optøning. Blødgøring af smør og ost. 90 W Blødgøring af is Jet Start Denne funktion bruges til hurtig opvarmning af madvarer med stort vandindhold, f.eks. klar suppe, kaffe eller te. 1. Tryk på startknappen. Denne funktion starter automatisk med maks. mikrobølgeeffekt og tilberedningstiden indstillet til 30 sekunder. Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder. Du kan også ændre tiden ved at dreje på justeringsknappen for at forlænge eller forkorte tiden, efter at funktionen er startet. Manuel optøning Følg vejledningen for Tilberedning og opvarmning med mikrobølger, og vælg effekttrinnet 160 W ved manuel optøning. Se jævnligt til maden. Frosne madvarer i plastposer, husholdningsfolie eller kartonæsker kan sættes direkte i ovnen, forudsat at materialet ikke indeholder metaldele (f.eks. metalposelukkere). Emballagens facon har indflydelse på optøningstiden. Flade pakker tør hurtigere op end tykke. Adskil stykkerne, efterhånden som de tør op.

10 DANSK 10 Enkeltfrosne stykker tør hurtigere op. Beskyt dele af maden med små stykker alufolie, hvis de begynder at blive varme (f.eks. kyllingelår og den yderste del af kyllingevinger). Vend store stykker efter halvdelen af optøningstiden. Kogte madvarer, gryderetter og kødsovse tør lettere op, hvis der røres rundt under optøningen. Ved optøning anbefales det ikke at tø madvaren helt op, men lade den endelige optøning afslutte under hviletiden. Hviletid efter optøning forbedrer altid resultatet, da varmen fordeler sig mere jævnt i maden. Auto Defrost Brug denne funktion til optøning af kød, fisk og fjerkræ. AUTO Defrost bør kun anvendes til madvarer med en nettovægt mellem 100 gram og 2 kg. 1. Tryk på knappen Auto Defrost flere gange for at vælge madkategori (se indvendig ramme). 2. Drej justeringsknappen for at indstille vægten. 3. Tryk på startknappen. Visse madkategorier kræver, at maden vendes under tilberedningen. I sådanne tilfælde stopper ovnen med besked om at udføre den nødvendige handling. Hvis døren ikke åbnes på dette tidspunkt (i løbet af 2 minutter) fortsætter optøningen. I dette tilfælde er slutresultatet muligvis ikke optimalt -- Åbn døren. -- Udfør den handling, der bliver bedt om. -- Luk døren, og genstart ved at trykke på Start-knappen. Ved denne funktion skal ovnen 'kende' madens nettovægt. Frosne madvarer: Hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt: Følg fremgangsmåden for Tilberedning og Opvarmning med mikrobølger, og vælg 160 W til optøning. Frosne madvarer: Hvis maden er varmere end dybfrosttemperaturen (-18 C), skal du vælge en lavere vægtindstilling. Hvis maden er koldere end dybfrosttemperaturen (-18 C), skal du vælge en højere vægtindstilling. Madvare Tips Kød Hakkekød, koteletter, (100 g - 2,0 kg) bøffer eller stege. Fjerkræ Kylling, hel, stykker eller (100 g - 2,0 kg) fileter. Fisk Hele, koteletter eller (100 g - 2,0 kg) fileter. Hvis de pågældende madvarer ikke er nævnt i tabellen, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger" og vælge 160 W til optøning. Hukommelse Memo-funktionen er en let måde til at genkalde en foretrukken indstilling. Princippet i Memo-funktionen er at gemme den aktuelt viste indstilling. Sådan anvendes en gemt indstilling: 1. Tryk på Memo-knappen. 2. Tryk på Start-knappen. Sådan gemmes en indstilling: Vælg en funktion. Programmér dine indstillinger. Tryk på Memo-knappen, og hold den nede i 3 sekunder, til der høres et lydsignal. Indstillingen er nu gemt. Du kan omprogrammere hukommelsen, lige så tit du har brug for det. Når apparatet tilsluttes eller efter en strømafbrydelse, vil Memo-funktionen have standardindstillingen 2 minutter ved fuld effekt. Opvarmning af drikkevarer Funktionen til opvarmning af drikkevarer er en let måde til hurtigt at genopvarme 1-4 kopper med drikkevarer. 1. Tryk på knappen til opvarmning af drikkevarer flere gange for at vælge det antal kopper, der skal opvarmes.

11 DANSK Tryk på Start-knappen. 1 kop svarer til 1½ dl væske. Steam Brug denne funktion til at tilberede retter som grøntsager og fisk. Brug altid det medfølgende dampkogningstilbehør, når denne funktion bruges. 1. Tryk på knappen Steam flere gange for at vælge madkategori. (Se tabel) 2. Drej justeringsknappen for at indstille vægten 3. Tryk på Start-knappen. Placer maden på dampristen. Hæld 1 dl vand i dampkogerens nederste del. Læg låget på. Dampkogeren er udelukkende beregnet til anvendelse med mikrobølger! Den må aldrig anvendes med nogen anden funktion. Hvis dampkogeren anvendes med en anden funktion, kan det medføre beskadigelse. Inden der tændes for ovnen, skal du altid sikre dig, at drejetallerkenen kan dreje frit. Anbring altid dampkogeren på glasdrejetallerkenen. Madvare Tips Kartofler / rodfrugter ( g) Grøntsager (blomkål og broccoli) ( g) Frosne grøntsager Fiskefileter ( g) Anvend stykker af ens størrelse. Skær grøntsagerne i ensartede stykker. Lad dem hvile i 1-2 minutter efter tilberedning. Lad dem hvile i 1-2 minutter efter tilberedning. Fordel fileterne jævnt på dampristen. Læg tynde dele ind over hinanden. Lad dem hvile i 1-2 minutter efter tilberedning.

12 DANSK 12 Tilberedningstabeller Jo mere mad, der skal tilberedes, jo længere tid tager det. Som tommelfingerregel kan du regne med, at den dobbelte mængde madvarer næsten kræver den dobbelte tid. Jo lavere starttemperatur, jo længere tilberedningstid. Madvarer med stuetemperatur tilberedes hurtigere end madvarer, der tages direkte fra køleskabet. Hvis der tilberedes flere stykker af samme slags madvare, f.eks. bagte kartofler, skal de placeres i en cirkel for at give ensartet tilberedning. Nogle madvarer er dækket af en skræl eller en skal, f.eks. kartofler, æbler og æggeblommer. Disse madvarer skal prikkes med en gaffel eller en tandstikker for at lette trykket og forhindre sprængning. Madvarer i mindre stykker tilberedes hurtigere end større stykker, og ensartede stykker tilberedes mere jævnt end madvarer med forskellig facon. Omrøring og vending af madvarerne er teknikker, der anvendes i såvel almindelig madlavning som ved tilberedning i mikroovn for at fordele varmen hurtigt til midten af tallerkenen og undgå overkogning ved randen. Når der tilberedes madvarer med uregelmæssig facon eller tykkelse, skal den tyndeste del af madvaren vende mod midten af fadet, så den opvarmes mindst. Madvarer med et højt fedt- og sukkerindhold tilberedes hurtigere end meget vandholdige madvarer. Fedt og sukker når ligeledes op på en højere temperatur end vand. Lad altid maden hvile i et stykke tid efter tilberedningen. Hviletiden forbedrer altid resultatet, da temperaturen vil blive fordelt jævnt i maden.

13 DANSK 13 Fødevaregruppe Mængde Effekttrin Tid Hviletid Tips Kylling (hel) 1000 g min 5-10 min Vend kyllingen efter halvdelen af tilberedningstiden. Kontrollér, at kødsaften er klar, når tilberedningen er færdig. Kylling (fileter eller Kontrollér, at kødsaften er klar, 500 g 8-10 min 5 min stykker) når tilberedningen er færdig. Placeres på køkkenrulle i 2 Bacon 150 g 3-4 min 1-2 min eller 3 lag på en tallerken og 700 W dækkes med mere køkkenrulle. Grøntsager (friske) 300 g 3-4 min 1-2 min Tilbered tildækket, og tilføj 2 spsk. salt. Grøntsager (frosne) g 3-4 min 5-6 min 1-2 min Tilbered tildækket. Prik med gaffel. Bagte kartofler 1 stk. 4-6 min 2 min 1 stk. = 250 g 4 stk min 5 min Vend efter halvdelen af tilberedningstiden. Farsbrød g min 5 min Fisk (hel) 600 g 8-9 min 4-5 min Rids skindet, og tilbered tildækket. Fisk (koteletter eller fileter) 600 W 400 g 5-6 min 2-3 min Anbringes med de tyndere dele mod midten af tallerkenen. Tilbered tildækket.

14 DANSK 14 Tabeller for opvarmning Som ved traditionel madlavning skal mad opvarmet i en mikroovn altid varmes, til det er rygende varmt. De bedste resultater fås, hvis madvarerne placeres med den tykkeste del mod tallerkenens kant og den tyndere del mod midten. Anbring tynde skiver af kød oven på hinanden eller taglagt. Tykkere stykker af f.eks. farsbrød eller pølser skal lægges tæt ved siden af hinanden. Når gryderetter eller sovse opvarmes, er det bedst at omrøre én gang for at fordele varmen jævnt. Tildækning af maden hjælper med at holde på fugtigheden i madvarerne, reducere stænk og forkorte opvarmningstiden. Når frosne portioner af madvarer opvarmes, skal du følge producentens anvisninger på emballagen. Madvarer, der ikke kan omrøres, som for eksempel gratin, opvarmes bedst ved W. Nogle minutters hviletid sikrer, at varmen bliver jævnt fordelt i maden. Fødevaregruppe Mængde Effekttrin Tid Hviletid Tips Tallerkenret g 3-5 min 4-5 min 1-2 min Dæk tallerkenen til Ris 2 dl 1-2 min 1 min 6 dl 3-4 min 2 min Dæk tallerkenen til Kødboller 250 g 2 min 1-2 min Tilbered uden låg Drikkevarer 2 dl 700 W /2 min 1 min Sæt en metalske i koppen for at undgå, at det koger over. Suppe (klar) 2 1 /2 dl /2 min 1 min Opvarm utildækket i en suppetallerken eller -skål. Fyld kun beholderen 3/4 op. Mælkebaserede 2 supper eller sovse /2 dl 3-4 min 1 min Rør rundt én gang under tilberedningen. Hotdogs 1 stk. 1 /2-1 min 2 stk. 600 W 1 /2 min 1 min Lasagne 500 g 5-6 min 2-3 min

15 DANSK 15 Tabeller for optøning Frosne madvarer i plastposer, plastfilm eller kartonæsker kan sættes direkte i ovnen, forudsat at materialet ikke indeholder metaldele (f.eks. metalposelukkere). Emballagens facon har indflydelse på optøningstiden. Flade pakker tør hurtigere op end tykke. Skil stykkerne ad, efterhånden som de tør op. Enkeltfrosne stykker tør hurtigere op. Beskyt dele af maden med små stykker alufolie, hvis de begynder at blive varme (f.eks. kyllingelår og den yderste del af kyllingevinger). Vend store stykker efter halvdelen af optøningstiden. Kogte madvarer, gryderetter og kødsovse tør lettere op, hvis der røres rundt under optøningen. Ved optøning anbefales det, at madvaren ikke tøs helt op, men at den endelige optøning afsluttes under hviletiden. Hviletid efter optøning forbedrer altid resultatet, da varmen fordeler sig mere jævnt i maden. Fødevaregruppe Mængde Effekttrin Tid Hviletid Tips Farsbrød 800 g Vend efter halvdelen af min min 1000 g optøningstiden. Vend efter halvdelen af Hakket kød 500 g 8-10 min 5 min optøningstiden. Adskil optøede dele. Koteletter og bøffer 500 g 7-9 min 5-10 min Vend efter halvdelen af optøningstiden. Kylling (hel) 1200 g 25 min min Vend efter halvdelen af optøningstiden. Vend/adskil efter halvdelen af optøningstiden. Beskyt Kylling (stykker eller 500 g 7-9 min 5-10 min vingespidser og ben fileter) med alufolie for at undgå overophedning. Optøning (160 W) Fisk (hel) 600 g 8-10 min 5-10 min Fisk (koteletter eller fileter) 400 g 6-7 min 5 min Brød 500 g 4-6 min 5 min Boller og rundstykker 4 stk g Vend efter halvdelen af optøningstiden, og beskyt halen med alufolie for at undgå overophedning. Vend efter halvdelen af optøningstiden. Adskil optøede dele. Vend efter halvdelen af optøningstiden. 1 1 /2-2 min 2-3 min Anbring i et ringmønster. Frugt og bær 200 g 2-3 min 2-3 min Adskil under optøning.

16 DANSK 16 Rengøring og vedligeholdelse Tag stikket ud af stikkontakten inden rengøring og vedligeholdelse. Rengøring er den eneste form for vedligeholdelse, der normalt er brug for. Hvis ovnen ikke holdes ren, kan overfladerne ødelægges. Det kan påvirke apparatets levetid, og det kan også medføre farlige situationer. Anvend ikke metalskuresvampe, slibende rengøringsmidler, svampe af ståluld, skureklude o.l., da de kan beskadige betjeningspanelet samt ovnens indvendige og udvendige overflader. Brug en svamp med mildt opvaskemiddel eller et stykke køkkenrulle med en glasrensespray. Sprøjt glasrensemiddel på et stykke køkkenrulle. Sprøjt ikke direkte på ovnen. Med jævne mellemrum, og specielt efter overkogning, skal du fjerne drejetallerkenen og drejekrydset, så ovnbunden kan rengøres. Ovnen er beregnet til anvendelse med drejetallerkenen monteret. Anvend ikke mikrobølgeovnen, når drejetallerkenen er fjernet med henblik på rengøring. Anvend et mildt opvaskemiddel, vand og en blød, fugtig klud til rengøring af ovnrummet, yder- og indersiden af ovndøren samt dørfalsen. Lad ikke fedt eller madrester sidde omkring døren. Ved kraftig tilsmudsning skal du lade en kop med vand koge i ovnen i 2 eller 3 minutter. Dampen vil blødgøre snavset. Hæld lidt citronsaft i en kop vand, sæt den på drejetallerkenen, og lad den koge nogle få minutter for at fjerne lugt fra ovnrummet. Anvend ikke damprenser til rengøring af mikrobølgeovnen. Ovnen skal rengøres regelmæssigt, og eventuelle madrester skal fjernes. Velegnet til vask i opvaskemaskine Drejekryds Glasdrejetallerken Dampkoger

17 DANSK 17 Fejlfindingsoversigt Problem Mulig årsag Løsning Apparatet fungerer ikke. Maden opvarmes ujævnt. Maden drejer ikke. Der er slukket for strømtilførslen, eller apparatet er ikke tilsluttet. Døren er ikke lukket. Meget tynde steder, f.eks. spidserne på kyllingevinger, er ikke dækket til. Maden blev varmet op ved for højt effekttrin. Drejetallerkenen er standset. Drejetallerkenen er standset. Kontrollér sikringerne, og undersøg, om der er strømafbrydelse. Åbn og luk døren, før du prøver igen. Dæk de tyndeste dele med alufolie. Vælg lavere effekt. Kontroller, at drejetallerkenen og drejekrydset er sat i og står lige i midten, og at de ikke rører ovnrummets vægge. Kontroller, at drejetallerkenen og drejekrydset er sat i, og at ovnbunden er ren. Kundeservice Før Service kontaktes: 1. Prøv om du selv kan løse problemet (se Fejlfindingsoversigt ). 2. Sluk for apparatet, og tænd for det igen for at se, om problemet fortsætter. Hvis apparatet stadig ikke fungerer korrekt, kontaktes IKEAs kundeservice. Oplys venligst: -- fejlens art -- ovnens type og model -- servicenummeret (nummeret efter ordet Service på typepladen) -- fulde navn og adresse -- dit telefonnummer. Hvis reparation er nødvendig, skal du kontakte IKEAs kundeservice (for at sikre, at der anvendes originale reservedele, og at reparationerne udføres korrekt).

18 DANSK 18 Tekniske specifikationer Strømforsyning Mærkespænding 230 V / 50 Hz 1100 W Sikring 10 A (UK 13 A) Mikrobølgernes udgangseffekt Udvendige mål (HxBxD) Indvendige mål (HxBxD) De tekniske data er angivet på typepladen inden i apparatet. 700 W 347x595x x292x295 Data for test af opvarmningseffektivitet i henhold til IEC Den Internationale Elektrotekniske Kommission har udviklet en standard, der bruges til at teste og sammenligne forskellige mikrobølgeovnes opvarmningseffektivitet. Vi anbefaler følgende for denne ovn: Test Mængde Cirkatid Effekttrin Beholder g 10 min 700 W Pyrex g 5 min 700 W Pyrex g 14 min 700 W Pyrex g Auto-optøning Sæt på drejetallerken

19 DANSK 19 Miljøhensyn Emballagen kan genbruges 100 % og er forsynet med genbrugsmærket. Følg de lokale regler for bortskaffelse af affald. Emballage, der kan være farlig for børn (plastposer, polystyren osv.), skal opbevares uden for børns rækkevidde. Dette produkt er mærket i henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper du med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kunne opstå gennem uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt. EU-overensstemmelseserklæring Dette produkt er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer og er i overensstemmelse med forordning ( ) nr. 1935/2004. Produktet er udviklet, produceret og markedsført i overensstemmelse med sikkerhedskravene i lavspændingsdirektivet 2006/95/EF (der erstatter direktiv 73/23/EØF og efterfølgende ændringer) og beskyttelseskravene i EMCdirektivet 2004/108/EF. Symbolet på produktet eller på dokumenterne, der ledsager produktet, angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr. Det skal bortskaffes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald. For yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt bedes du kontakte de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt. Når ovnen kasseres, skal netledningen skæres af, så ovnen ikke mere kan tilsluttes lysnettet.

20 DANSK 20 IKEAs GARANTI Hvor længe gælder IKEA garantien? Denne garanti er gyldig i fem (5) år fra datoen for køb af produktet hos IKEA, med mindre produktet er af mærket LAGAN, hvortil der kun ydes to (2) års garanti. Den originale kvittering er påkrævet som bevis for købet. Hvis der udføres servicearbejde under garantien, vil det ikke forlænge garantiperioden for produktet. Hvilke produkter er ikke dækket af IKEAs fem (5) års garanti? Produkter af mærket LAGAN samt alle produkter købt før den 1. august 2007 hos IKEA. Hvem står for servicen? IKEAs serviceleverandør står for servicen inden for sit eget netværk eller inden for den autoriserede servicepartners netværk. Hvad er dækket under denne garanti? Garantien dækker fejl på produktet, der skyldes materiale- eller produktionsfejl, fra datoen for købet hos IKEA. Denne garanti gælder kun i forbindelse med husholdningsbrug. Undtagelserne er specificeret under overskriften Hvad er ikke dækket under denne garanti? Inden for garantiperioden dækkes omkostningerne i forbindelse med udbedring af fejlen dvs. reparationer, reservedele, arbejdsløn og transport, såfremt produktet er til rådighed for reparation uden særlige ekstraudgifter. På disse betingelser er EU s retningslinjer (Nr. 99/44/EF) og de respektive lokale bestemmelser gældende. Udskiftede dele tilfalder IKEA. Hvad gør IKEA for at afhjælpe problemet? IKEAs serviceleverandør vil undersøge produktet og efter eget skøn træffe afgørelse om, hvorvidt problemet er dækket af denne garanti eller ej. Hvis produktet er dækket, vil IKEAs serviceleverandør eller den autoriserede servicepartner via dennes egen serviceafdeling, og efter eget skøn, enten reparere det fejlbehæftede produkt eller udskifte det med det samme eller et lignende produkt. Hvad er ikke dækket af garantien? Normalt slid. Forsætlig eller uagtsom skade, skade forårsaget af manglende overholdelse af brugervejledningen, ukorrekt installation eller tilslutning til forkert spænding, skade forårsaget af en kemisk eller elektrokemisk reaktion, rust, korrosion eller vandskade, herunder men ikke begrænset til skade grundet for meget kalk i vandforsyningen samt skade forårsaget af unormale miljøforhold. Forbrugsstoffer herunder batterier og pærer. Ikke-funktionelle og dekorative dele, der ikke har nogen indflydelse på normal brug af produktet, herunder eventuelle ridser og mulige farveforskelle. Tilfældige skader forårsaget af fremmedlegemer eller stoffer samt rengøring eller fjernelse af tilstopninger i filtre, udløbssystemer eller sæbeskuffer. Skade på følgende dele: glaskeramik, tilbehør, kurve til kogegrej og bestik, tilløbs- og udløbsrør, pakninger, lamper og lampedæksler, skærme, knapper, beklædninger og dele af beklædninger, medmindre det kan bevises, at disse skader skyldes produktionsfejl. I tilfælde hvor der ikke findes nogen fejl under et teknikerbesøg. Reparationer, der ikke udføres af vores egen serviceleverandør og/eller en autoriseret servicepartner under kontrakt, eller hvor der er anvendt uoriginale reservedele. Reparationer på grund af fejlagtig installation, eller hvor specifikationerne ikke er overholdt. Brugen af produktet uden for almindelig

21 DANSK 21 husholdningsbrug, dvs. til professionel brug. Transportskader. Hvis en kunde selv transporterer produktet til sit hjem eller til en anden adresse, er IKEA ikke ansvarlig for nogen skade, der måtte opstå under transporten. Hvis IKEA derimod leverer produktet til kundens leveringsadresse, vil skader, der opstår under leveringen, blive dækket af IKEA. Omkostninger for at udføre installation af produktet. Hvis en af IKEAs serviceleverandører eller deres autoriserede servicepartner reparerer eller udskifter maskinen under garantien, vil serviceleverandøren eller deres autoriserede servicepartner geninstallere produktet eller installere udskiftningsproduktet om nødvendigt. Disse begrænsninger gælder ikke for fejlfrit arbejde udført af en autoriseret specialist og under anvendelse af originale reservedele med det formål at tilpasse apparatet til tekniske sikkerhedsbestemmelser i et andet EU-land. Gældende lokal lovgivning IKEAs garanti giver dig specifikke lovmæssige rettigheder, som dækker eller overstiger alle lokale juridiske krav, der kan være forskellige fra land til land. Disse betingelser begrænser på ingen måde forbrugerens rettigheder i medfør af gældende national lov. Gyldighedsområde For maskiner købt i et EU-land og medbragt til et andet EU-land vil serviceydelserne blive leveret i henhold til de garantibetingelser, der er gældende i det nye land. Der eksisterer kun en forpligtelse til at udføre servicearbejde under garantien, hvis produktet overholder og er installeret i overensstemmelse med: - De tekniske specifikationer i det land, hvor garantikravet fremsættes. - Monteringsvejledningen og sikkerhedsoplysningerne i brugervejledningen. SERVICEAFDELING for IKEA-produkter Tøv ikke med at kontakte IKEAs kundeservice for at: anmode om service under garantien; få præcisering omkring montering af IKEA produktet i et tilhørende IKEA køkkenmøbel; få præcisering omkring funktionaliteten af IKEA produktet. For at sikre, at vi yder dig den bedste assistance, bedes du venligst have læst monteringsvejledningen og/eller brugervejledningen omhyggeligt igennem, inden du kontakter os. Hvordan kontakter du os i tilfælde af servicebehov? Se sidste side i denne manual, hvor der findes en liste over IKEAs kundeserviceafdelinger og telefonnumre. For at give dig en hurtigere service, anbefaler vi, at du bruger et af de specifikke telefonnumre i denne vejledning. Referer altid til numrene i vejledningen til det produkt, der er behov for assistance til. Ligeledes skal du referere til IKEA produktnummeret (8 cifret kode) og det 12 cifrede servicenummer, der findes på maskinens typeplade. GEM KØBSKVITTERINGEN! Den er dit bevis på købet, og er nødvendig for garantiens gyldighed. Købskvitteringen indeholder ligeledes IKEA navnet og produktnummeret (8 cifret kode) for hver produkt, der er købt. Har du brug for ekstra hjælp? For øvrige spørgsmål, der ikke vedrører service og/eller garanti på dit produkt, henviser vi til IKEA butikkens kundeservice. Vi anbefaler, at du læser dokumentationen til produktet omhyggeligt igennem, inden du kontakter os.

22 NORSK 22 Innholdsliste Sikkerhetsinformasjon 22 Produktbeskrivelse 24 Betjeningspanel 26 Daglig bruk 26 Rengjøring og vedlikehold 34 Sikkerhetsinformasjon Les nøye og oppbevar for fremtidig referanse. Ikke varm opp eller bruk brannfarlige materialer i eller nær ovnen. Dampen kan forårsake brann eller eksplosjon. Ikke bruk mikrobølgeovnen for å tørke tekstiler, papir, urter, krydder, treverk, blomster, frukt eller andre brennbare materialer. Ellers kan det oppstå brann. Dersom materialer inne i eller utenfor ovnen skulle ta fyr eller du ser røyk, må du holde døren lukket og slå apparatet av. Trekk ut støpselet eller slå av strømmen ved å skru ut sikringen eller trykke på skillebryteren. Ikke overkok maten. Ellers kan det oppstå brann. Ikke la ovnen være uten tilsyn, og særlig ikke når du bruker papir, plast eller andre brennbare materialer under tilberedningsprosessen. Papir kan forkulles eller begynne å brenne og noen plastmaterialer kan smelte under oppvarmingen. Ikke bruk etsende kjemikalier eller damper i dette apparatet. Denne ovnen er spesielt utformet for å varme opp eller tilberede mat. Det er ikke beregnet på industriell bruk eller laboratorier. Ikke heng eller plasser tunge gjenstander på døren. Dette kan skade ovnsdøren og hengslene. Ikke heng tunge gjenstander på skuffehåndtaket. Dette apparatet kan bare brukes av barn fra 8 år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de har fått tilstrekkelig opplæring eller tilsyn vedrørende bruk av apparatet på en trygg måte, og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn med mindre de er 8 år eller eldre og under tilsyn. Barn må holdes under oppsikt når de bruker Hva må gjøres, hvis Tekniske data 36 Miljøhensyn 37 IKEA garanti 38 andre varmekilder (hvis tilgjengelig) separat eller i forbindelse med mikrobølger på grunn av de høye temperaturene som dannes Dette apparatet må ikke brukes av personer (deriblant barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, med mindre de er under tilsyn av en person som har ansvar for deres sikkerhet. Hold øye med barn for å sikre at de ikke leker med apparatet. ADVARSEL! Tilgjengelige deler kan bli varme under bruk, hold små barn unna. Ikke bruk mikrobølgeovnen for å varme opp noe som ligger i lufttette beholdere. Trykket som dannes i beholderen kan forårsake skader når du åpner den, eller den kan eksplodere. Dørpakningene og området rundt dem må kontrolleres regelmessig for skader. Hvis disse områdene er skadet, må du ikke bruke apparatet før den er blitt undersøkt av en faglært servicetekniker. ADVARSEL! Dette apparatet er kun beregnet på innbygging i et IKEA skap. Det er farlig for ufaglærte personer å utføre servicearbeid eller reparasjoner som innebærer å fjerne et deksel på denne ovnen. Dekslene beskytter mot mikrobølgeenergien. VIKTIG: Egg: Ikke bruk mikrobølgeovnen i for å tilberede hele egg, verken med eller uten skall. De kan eksplodere selv etter at oppvarmingen er avsluttet.

23 NORSK 23 Apparatet er ikke beregnet på å settes igang ved hjelp av en ekstern timer eller et separat fjernkontrollsystem. Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes av produsenten, serviceavdelingen eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå farlige situasjoner. Viktige forholdsregler Generelt Dette apparatet er kun beregnet på husholdningsbruk! Dette apparatet bør ikke brukes uten mat. Ellers kan apparatet bli skadet. Ventilasjonsåpningene på ovnen må ikke tildekkes. Hvis luftinntaket eller luftutløpet blokkeres, kan ovnen bli skadet og tilberedningsresultatet bli dårlig. Hvis du vil øve deg på å bruke ovnen, kan du sette et glass vann i den. Vannet opptar mikrobølgeenergien, og ovnen blir ikke skadet. Ikke oppbevar eller bruk dette apparatet utendørs. Ikke bruk dette produktet i nærheten av en kjøkkenvask, i en fuktig kjeller eller i nærheten av et svømmebasseng osv. Ikke bruk ovnsrommet til oppbevaringsrom. Fjern klips av metall fra poser av papir eller plast før du legger dem inn i ovnen. Frityrsteking Ikke bruk mikrobølgeovnen til frityrsteking, siden du ikke kan kontrollere temperaturen på oljen. Bruk grytekluter eller liknende for å unngå forbrenning når du berører beholdere, ovnsdeler og panner etter tilberedning. Væsker F.eks. drikker eller vann. Væske kan overopphetes til over kokepunktet uten at du ser bobler. Dette kan føre til at den varme væsken plutselig koker over. For å unngå dette bør du gjøre som følger: 1. Unngå å bruke beholdere med rette sider og smal hals. 2. Rør i væsken før du setter den i ovnen, og la teskjeen stå i beholderen. 3. La væsken stå i ovnen litt etter oppvarming og rør i den en gang til før du forsiktig tar beholderen ut av ovnen. Rør godt og kontroller temperaturen før servering når du varmer opp barnemat eller drikke i tåteflasker eller glass. På den måten blir varmen jevnt fordelt, og du unngår fare for skålding eller forbrenning. Husk å fjerne lokket og smokken før oppvarming!

24 NORSK 24 Produktbeskrivelse Display 2 Klokkeknapp 3 Justeringsbryter 4 Funksjoner 5 Stopp-/startknapp 6 Dør Tilbehør Holderen for den roterende tallerkenen Den roterende glasstallerkenen Dampkoker 1x 1x 1x

25 NORSK 25 Generelt Det er en rekke tilbehør tilgjengelig på markedet. Før du kjøper tilbehør, påse at det er egnet for bruk i mikrobølgeovn. Forsikre deg om at redskapene er ildfaste og at mikrobølgene kan passere gjennom dem før du bruker dem. Pass på at mat eller tilbehør ikke er i kontakt med taket eller veggene i ovnsrommet når du setter det inn i mikrobølgeovnen. Dette er særlig viktig for tilbehør av metall eller med deler av metall. Dersom tilbehør som består av metall kommer i kontakt med taket eller veggene i ovnsrommet mens ovnen er i bruk, kan det oppstå gnister, og ovnen kan bli skadet. Pass alltid på at den roterende tallerkenen kan dreie fritt før du starter ovnen. Dersom den roterende tallerkenen ikke kan dreie fritt, må du bruke en mindre beholder Holderen for den roterende tallerkenen Bruk holderen for den roterende tallerkenen under glasstallerkenen. Legg aldri andre ting på holderen for den roterende tallerkenen. Sett holderen for den roterende tallerkenen på plass i ovnen. Den roterende glasstallerkenen Bruk den roterende glasstallerkenen til alle typer tilberedning. Den samler opp søl og matrester som ellers kan sette flekker og søle til ovnsrommet. Plasser den roterende glasstallerkenen på holderen. Dampkoker Bruk dampkokeren med hullristen ved tilberedning av mat som fisk, grønnsaker og poteter. Plasser alltid dampkokeren på den roterende glasstallerkenen.

26 NORSK 26 Betjeningspanel Display 2 Klokkeknapp 3 +/- bryter 4 Valgknapp 5 Startknapp 4 5 Daglig bruk Startsperre / tastelås Denne automatiske sikkerhetsfunksjonen aktiveres ett minutt etter at ovnen er gått i hvilemodus. (Ovnen er i hvilemodus når 24-timersklokken vises eller hvis displayet er tomt fordi klokken ikke er innstilt). Døren må åpnes og lukkes når du f.eks. legger mat inn i ovnen for at startsperren skal frigjøres. Ellers vil displayet vise DOOR (dør). Stoppe eller ta en pause i tilberedningen Slik kan du ta en pause i tilberedningen: Du kan ta pause i tilberedningen f.eks. for å kontrollere, snu eller røre i maten, ved å åpne døren. Innstillingen vil bli beholdt i 10 minutter. Gjør følgende hvis du ikke ønsker å fortsette tilberedningen: Ta ut maten, lukk døren og trykk på STOPPknappen. Fortsette tilberedningen: Lukk døren og trykk på startknappen én gang. Tilberedningsprosessen fortsetter fra der den ble avbrutt. Hvis du trykker på startknappen to ganger, økes tiden med 30 sekunder. Du vil høre et lydsignal én gang i minuttet i 10 minutter når tilberedningen er ferdig. Trykk på STOPP-knappen eller åpne døren hvis du vil avbryte signalet. MERK: Ovnen beholder innstillingene i bare 60 sekunder hvis du åpner og lukker døren etter at tilberedningen er ferdig Kjøkkentimer Bruk denne funksjonen når du trenger en kjøkkentimer for å måle nøyaktig tid for ulike formål, som f.eks. når du koker egg eller har deig til heving. 1. Trykk på klokkeknappen 2. Drei på justeringsbryteren for å stille inn den tiden du vil måle. 3. Trykk på startknappen. Blinkende kolon viser at timeren er i gang. Det høres et lydsignal når varseluret er ferdig med nedtellingen. Ett trykk på klokkeknappen viser hvor mye tid som er igjen i timeren. Dette vises i 3 sekunder før displayet går tilbake til å vise tilberedningstiden (hvis du bruker ovnen akkurat nå). For å stoppe kjøkkentimeren når den er i gang i bakgrunnen for en annen funksjon, må du først hente den frem til forgrunnen igjen ved å trykke på

27 NORSK 27 klokkeknappen og deretter stoppe den ved å trykke på stoppknappen. Clock (klokke) Den første gangen ovnen kobles til strøm, eller etter et strømbrudd, er displayet tomt. Hvis klokken ikke er innstilt, er displayet tomt til du har innstilt en tilberedningstid. 1. Trykk på klokkeknappen (3 sekunder) til det venstre tallet (time) blinker. 2. Drei på justeringsknappen for å stille inn timene. 3. Trykk på klokkeknappen på nytt. (De to sifrene til høyre (minutter) blinker). 4. Drei på justeringsbryteren for å stille inn minuttene. 5. Trykk på klokkeknappen igjen. Klokken er stilt og i gang. Hvis du vil fjerne klokken fra displayet når den er stilt inn, kan du trykke på klokkeknappen igjen i 3 sekunder og deretter på stoppknappen. Hvis du vil sette klokken i drift igjen, følger du prosedyren over. MERK: Hold døren åpen mens du stiller klokken. Da har du 10 minutters tid til å fullføre innstillingen. Ellers må du utføre hvert trinn innen 60 sekunder. Tilberede og varme mat med mikrobølger Bruk denne funksjonen for normal tilberedning og gjenoppvarming av matvarer som grønnsaker, fisk, poteter og kjøtt. 1. Trykk på effektknappen for å stille inn effekten. 2. Drei på justeringsbryteren for å stille inn tilberedningstid. 3. Trykk på startknappen. Når tilberedningsprosessen har startet: Du kan enkelt øke tiden i 30-sekunders trinn ved å trykke på startknappen. Hvert trykk øker tiden med 30 sekunder. Du kan også dreie på justeringsbryteren for å øke eller redusere tiden. Ved å trykke på valgknappen, kan du hoppe mellom tilberedningstid og effektnivå. Begge kan endres under tilberedningstiden ved å dreie på justeringsbryteren etter valget. Effektnivå Kun mikrobølger Effekt Foreslått bruk: JET Varme opp drikker, vann, klare STARTFU- supper, kaffe, te eller andre NKSJON matvarer med høyt vanninnhold. (700 W) Velg lavere effekt dersom maten inneholder egg eller fløte. 600 W Tilberedning av fisk, kjøtt, grønnsaker osv. 500 W Mer forsiktig tilberedning av sauser med høyt proteininnhold, ost- og eggeretter og for ferdiggjøring av gryteretter. 350 W Småkoking av stuinger,smelte smør. 160 W Tining. Mykgjøre smør, ost. 90 W Mykgjøre iskrem Jet start Denne funksjonen brukes for rask oppvarming av mat med høyt vanninnhold, som: klare supper, kaffe eller te. 1. Trykk på startknappen. Denne funksjonen starter automatisk på maksimalt mikrobølgeeffektnivå og tilberedningstiden innstilt på 30 sekunder. Hvert nytt trykk øker tiden med 30 sekunder. Du kan også endre tiden ved å dreie justeringsbryteren for å øke eller redusere tiden etter at funksjonen har startet. Manuell tining Følg fremgangsmåten for "Tilberede og varme mat med mikrobølger" og velg effektnivå 160 W ved manuell tining. Kontroller maten regelmessig. Frosne matvarer i plastposer, plastfolie eller pappesker kan plasseres direkte inn i ovnen, dersom emballasjen ikke består av metalldeler (f.eks. klips). Formen på emballasjen påvirker opptiningstiden. Flate pakker tiner raskere enn tykke blokker. Skill deler fra hverandre etter hvert som de tiner. Enkle skiver tiner fortere.

28 NORSK 28 Beskytt deler av maten med små biter av aluminiumsfolie dersom de begynner å bli varme (f.eks. kyllinglår og vingespisser). Snu store stykker etter halve opptiningstiden. Gryteretter, stuinger og kjøttsauser tiner bedre dersom du rører i dem i løpet av opptiningstiden. Det beste er å la maten få tine halvveis og deretter la tineprosessen fullføres i løpet av en hviletid. Ved å la maten få en hviletid etter tining, blir alltid resultatet best, for da får varmen tid til å fordele seg jevnt gjennom maten. Autotining Bruk denne funksjonen for å tine kjøtt, fjærkre og fisk. AUTO Tining bør kun brukes hvis nettovekten er mellom 100 g - 2 kg. 1. Trykk på autotining-knappen flere ganger for å velge i henhold til matkategori. 2. Drei på justeringsbryteren for å stille inn vekten. 3. Trykk på startknappen. Noen matkategorier krever at maten blir snudd under tineprosessen. I så fall stopper ovnen og ber deg om å utføre det som trengs Hvis døren ikke åpnes på dette tidspunktet (innen 2 minutter), vil ovnen fortsette tineprosessen. I så fall er kanskje ikke sluttresultatet helt som det bør være -- Åpne døren -- Utfør det som trengs. -- Lukk døren og start ovnen igjen ved å trykke på startknappen. Denne funksjonen trenger informasjon om matens nettovekt. Frosne matvarer: Hvis vekten er lavere eller høyere enn anbefalt vekt: Følg prosedyren for Tilberede og varme mat med mikrobølger og velg 160 W ved tining. Frosne matvarer: Dersom maten er varmere enn dypfryst temperatur (-18 C), velger du en lavere vekt på maten. Hvis maten er kaldere enn dypfryst temperatur (-18 C), velger du en høyere vekt for maten. Mat Tips Kjøtt Kjøttdeig, koteletter, biffer (100 g - 2,0 kg) eller steker. Fjærkre Kylling, hel, stykker eller (100 g - 2,0 kg) fileter. Fisk Hel, stykker eller fileter. (100 g - 2,0 kg) For mat som ikke er oppført i denne tabellen eller dersom vekten er lavere eller høyere enn anbefalt vekt, bør du følge fremgangsmåten for Tilberede og varme mat med mikrobølger og velge 160 W ved tining. Minne Med minnefunksjonen kan du på en enkel måte raskt hente frem en innstilling du vil bruke. Minnet fungerer slik at det lagrer den innstillingen som vises i øyeblikket. Bruke lagret innstilling: 1. Trykk på minneknappen. 2. Trykk på startknappen Lagre en innstilling Velg en funksjon. Velg innstillingene. Trykk inn minneknappen og hold den inne i 3 sekunder til du hører et lydsignal. Nå er innstillingen lagret. Du kan endre innstillingene i minnet så mange ganger du vil. Når apparatets støpsel settes i eller etter et strømbrudd, vil minnefunksjonen ha lagret 2 minutter ved full effekt som standard innstilling. Oppvarming av drikker Med oppvarmingsfunksjonen for drikker kan du på en enkel måte raskt varme opp 1-4 kopper drikke. 1. Trykk på knappen for oppvarming av drikker flere ganger for å velge antallet kopper som skal varmes. 2. Trykk på startknappen. 1 kopp er det samme som 150 ml drikke. Dampe Bruk denne funksjonen for mat som grønnsaker og fisk.

29 NORSK 29 Bruk alltid den medfølgende dampkokeren når du bruker denne funksjonen. 1. Trykk på damp-knappen gjentatte ganger for å velge matkategori. (Se tabell) 2. Drei på justeringsbryteren for å innstille vekten på maten. 3. Trykk på startknappen. Plasser maten på dampristen. Tilsett 100 ml (1 dl) vann i dampkokerens bunn. Dekk til med lokket. Dampkokeren må bare brukes med mikrobølger! Du må aldri bruke den med andre funksjoner. Bruk av dampkokeren i andre funksjoner kan forårsake skader. Før du starter ovnen, må du alltid forsikre deg om at den roterende tallerkenen kan dreie fritt. Plasser alltid dampkokeren på den roterende glasstallerkenen. Mat Tips Poteter / rotgrønnsaker (150 g g) Grønnsaker (blomkål og brokkoli) (150 g g) Frosne grønnsaker Fiskefileter (150 g g) Bruk like størrelser Skjær grønnsakene i like store biter. La maten hvile noen minutter etter tilberedning La maten hvile noen minutter etter tilberedning Fordel filetene jevnt på dampristen. Legg tynnere deler oppå hverandre. La maten hvile noen minutter etter tilberedning

30 NORSK 30 Tilberedningstabeller Jo mer mat du vil tilberede, desto lenger tid tar det. En tommelfingerregel er at dobbel mengde mat krever nesten dobbelt så lang tid. Jo lavere starttemperatur, jo lengre tilberedningstid trengs. Mat med romtemperatur tilberedes raskere enn mat som kommer rett fra kjøleskapet. Hvis du tilbereder flere stykker av samme type mat, som f.eks. bakte poteter, plasser dem i en ring, så tilberedes de jevnt. Noen mattyper er dekket av skinn eller hinne f.eks. poteter, epler og eggeplommer. Slike mattyper bør prikkes med gaffel eller cocktailpinne for å slippe ut trykket og forhindre at de sprekker. Mindre stykker av mat tilberedes raskere enn større stykker, og jevnstore stykker tilberedes jevnere enn stykker med forskjellig størrelse. Å røre og snu maten er teknikker som brukes både i tradisjonell tilberedning av mat og i tilberedning i mikrobølgeovnen: Dette fordeler varmen raskt inn til midten av maten og forhindrer at maten overkokes ytterst ved kanten. Når du skal tilberede matstykker av ulik størrelse eller tykkelse, bør du legge de tynneste delene inn mot midten av fatet, hvor maten oppvarmes senest. Mat som inneholder mye fett eller sukker tilberedes raskere enn mat som inneholder mye vann. Dessuten oppnår fett og sukker en høyere temperatur enn vann. La alltid maten få hvile litt etter tilberedning. Litt hviletid vil alltid gi bedre resultater, fordi varmen da vil bli fordelt jevnt gjennom maten.

AMW 491 INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA

AMW 491 INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA AMW 491 INSTALLATION, QUICK START INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INSTALACIÓN, GUÍA DE INICIO RÁPIDO INSTALAÇÃO, GUIA

Detaljer

COMPACT EASYTRONIC. www.whirlpool.com

COMPACT EASYTRONIC. www.whirlpool.com COMPACT EASYTRONIC www.whirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typeplaten stemmer med spenningen i strømnettet ditt hjemme. PLASSER OVNEN PÅ EN STABIL, JEVN OVERFLATE som

Detaljer

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel NO VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFAR- EGG LIGE MATERIALER i eller nær ovnen. IKKE BRUK MIKROBØLGE- Dampen kan forårsake brann

Detaljer

www.whirlpool.com NO 1

www.whirlpool.com NO 1 www.whirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typeplaten korresponderer med spenningen der du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON En mer detaljert og utfyllende Brukerveiledning kan lastes ned fra www.whirlpool.eu DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve husholdningsapparatet

Detaljer

MWD 207 MWD 307. www.whirlpool.com

MWD 207 MWD 307. www.whirlpool.com MWD 207 MWD 307 www.whirlpool.com INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typeplaten stemmer med spenningen i strømnettet ditt hjemme. PLASSER OVNEN PÅ EN STABIL, JEVN OVERFLATE som er

Detaljer

DK FR MW 3 AMTID NOFI SE

DK FR MW 3 AMTID NOFI SE FRAMTID MW 3 DK NO FI SE DANSK 4 NORSK 21 SUOMI 37 SVENSKA 54 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Oplysninger om sikkerhed 4 Beskrivelse af produktet 6 Betjeningspanel 8 Daglig brug 8 Rengøring og vedligeholdelse

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON NO VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON LES NØYE OG OPPBEVAR FOR SENERE REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK LETT ANTEN- NELIG MATERIAL i eller i nærheten av ovnen. Dampen kan forårsake brann eller eksplosjon. BRUK

Detaljer

Din bruksanvisning WHIRLPOOL 70123026 http://no.yourpdfguides.com/dref/4968088

Din bruksanvisning WHIRLPOOL 70123026 http://no.yourpdfguides.com/dref/4968088 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING Plasser ovnen borte fra andre varmekilder. For tilstrekkelig ventilasjon må det være minst 30 cm fritt

Detaljer

NO 1

NO 1 www.whirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typeplaten korresponderer med spenningen der du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som

Detaljer

MWD 201 MWD 301.

MWD 201 MWD 301. MWD 201 MWD 301 www.whirlpool.com INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typeplaten stemmer med spenningen i strømnettet ditt hjemme. SETT OVNEN PÅ EN STABIL, JEVN OVER- FLATE som er sterk

Detaljer

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk,

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK GRÄNSLÖS NO DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 6 Installation 9 Produktbeskrivelse 10 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 11 Mikrobølgefunktion 13 Urfunktioner

Detaljer

AMW 494 AMW 496 MW 4100 AMW 4094

AMW 494 AMW 496 MW 4100 AMW 4094 AMW 494 AMW 496 MW 4100 AMW 4094 INSTAL LACIÓ, INICI RÀPID INSTALLATION, QUICK START INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK MIRAKULÖS NO DANSK 4 NORSK 28 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 6 Installation 8 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 11 Mikrobølgefunktion

Detaljer

Din bruksanvisning WHIRLPOOL MWF 200 W http://no.yourpdfguides.com/dref/4966873

Din bruksanvisning WHIRLPOOL MWF 200 W http://no.yourpdfguides.com/dref/4966873 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN

COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN INTRODUKSJON: Vennligst ta deg tid til å lese disse instruksjonene før du tar ovnen i bruk. I tillegg til denne bruksanvisningen, vil du inne i ovnen finne: en glasstallerken,

Detaljer

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso AMW 393 AMW 436 AMW 437 AMWR 483 AMW 497 AMW 498 MW 4200 Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de

Detaljer

www.whirlpool.com NO 1

www.whirlpool.com NO 1 www.whirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOBLING Se etter at spenningen på merkeplaten tilsvarer spenningen i stikkontakten. Ikke fjern beskyttelsesplatene over mikrobølgeinngangen på veggen inne i hulrommet.

Detaljer

DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32 SVENSKA 47

DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32 SVENSKA 47 OTROLIG DK NO FI SE Se sista sidan i denna bruksanvisning för en komplett lista över IKEA:s utsedda Auktoriserade serviceverkstäder och motsvarande nationella telefonnummer. DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK GRÄNSLÖS NO DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 6 Installation 8 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 11 Mikrobølgefunktion

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol)

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA FYLDT AUTOCLICKS PEN Veiledningen er hentet

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG M182DN http://no.yourpdfguides.com/dref/785621

Din bruksanvisning SAMSUNG M182DN http://no.yourpdfguides.com/dref/785621 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG M182DN. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG M182DN i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 HÅNDBOK NO Veiledning for UV-system 18 W Artikkelnummer: 1604 Komplett UV-system for installasjon i ClearWater-filtersystemer

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 1 Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 2 Les disse anvisningene nøye før ovnen installeres og tas i bruk. Oppbevar dem for senere bruk. 1. Skriv nedenfor modellnummeret og serienummeret som står på

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Brugervejledning IMC 8635 90 X

Brugervejledning IMC 8635 90 X Brugervejledning DA IMC 8635 90 X DA Tillykke med dit nye GRAM produkt Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Gør dig fortrolig med dit nye GRAM produkt og de forskellige betjeningsfunktioner

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MW82W

Din bruksanvisning SAMSUNG MW82W Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MW82W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MW82W i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

GENOMFRYSA DK NO FI SE

GENOMFRYSA DK NO FI SE GENOMFRYSA DK NO FI SE DANSK 4 NORSK 17 SUOMI 30 SVENSKA 43 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Oplysninger om sikkerhed 4 Beskrivelse af produktet 8 Betjeningselementer 8 Før første gangs brug 9 Daglig brug

Detaljer

BRUKSANVISNING MIKROBØLGEOVN MED NORSK TALE OG FAVORITTKNAPPER

BRUKSANVISNING MIKROBØLGEOVN MED NORSK TALE OG FAVORITTKNAPPER BRUKSANVISNING MIKROBØLGEOVN MED NORSK TALE OG FAVORITTKNAPPER NB! Denne bruksanvisningen gjelder sølvfargede ovner med taster på 5 rader levert fra januar 2009. INNHOLD I KARTONGEN: Inne i ovnen vil du

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG M181DN

Din bruksanvisning SAMSUNG M181DN Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG M181DN. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG M181DN i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

JT469. Інструкція з експлуатації. www.whirlpool.com

JT469. Інструкція з експлуатації. www.whirlpool.com JT469 Інструкція з експлуатації www.whirlpool.com 1 INDEKS INSTALLASJON 3 Installasjon SIKKERHET 4 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 5 Feilsøkingstabell 6 Forholdsregler TILBEHØR OG VEDLIKEHOLD 7 Tilbehør

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

Brugsanvisning Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn. Käyttöohjeet Mikroaaltouuni. Bruksanvisning Mikrovågsugn. Bedienungsanweisung Mikrowelle

Brugsanvisning Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn. Käyttöohjeet Mikroaaltouuni. Bruksanvisning Mikrovågsugn. Bedienungsanweisung Mikrowelle Brugsanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Mikrobølgeovn Käyttöohjeet Mikroaaltouuni Bruksanvisning Mikrovågsugn Bedienungsanweisung Mikrowelle BM 6120 AX DA DANSK Kære kunde Først og fremmest vil vi

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

MWD 319 MWD 320. Інструкція з експлуатації.

MWD 319 MWD 320. Інструкція з експлуатації. MWD 319 MWD 320 Інструкція з експлуатації www.whirlpool.com INSTALLASJON FØR TILKOPLING Plasser ovnen borte fra andre varmekilder. For tilstrekkelig ventilasjon må det være minst 30 cm fritt rom over ovnen.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK BRUKSANVISNING FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL PLATETOPPEN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV DEN KERAMISKE

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK FROSTFRI NO DANSK 4 NORSK 22 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 8 Betjening 9 Daglig brug 11 Råd og tip 13 Vedligeholdelse

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer KULINARISK DK NO DANSK 4 NORSK 24 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse 8 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 9 Urfunktionstaster 12 Brug af tilbehøret 12

Detaljer

Vort Vario Dansk /PSTL 1

Vort Vario Dansk /PSTL 1 Vort Vario Dansk 1 2 Læs venligst instruktionerne inden installation og ibrugtagning. Thermex tager ikke ansvar for skader forvoldt på grund af at brugsvejledningen ikke har været fulgt. Dette apparat

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK HÖGKLASSIG NO DANSK 4 NORSK 27 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 8 Daglig brug 10 Fleksibelt induktionsområde 12 Råd og tip 16 Vedligeholdelse og

Detaljer

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08 DEUTSCH D El 8-00-08 SVENSKA S 8 6 9.. S SVENSKA = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... SVENSKA S 6.. 8. 9. 0. S SVENSKA. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer KULINARISK DK NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 8 Produktbeskrivelse 8 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 9 Urfunktionstaster 12 Brug af tilbehøret 12

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK KULINARISK NO DANSK 4 NORSK 31 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 8 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Betjeningspanel 9 Før ibrugtagning 11 Daglig brug

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

FROSTIG DK NO FI SE SF98

FROSTIG DK NO FI SE SF98 FROSTIG DK NO FI SE SF98 DANSK 4 NORSK 16 SUOMI 29 SVENSKA 42 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Ibrugtagning 7 Daglig brug 8 Nyttige oplysninger og råd 9 Ret til ændringer

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK KULINARISK NO DANSK 4 NORSK 32 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 8 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Betjeningspanel 10 Før ibrugtagning 12 Daglig brug

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Brugervejledning Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn IM X

Brugervejledning Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn IM X Brugervejledning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Mikrobølgeovn IM 9612 90 X DA Tillykke med dit nye GRAM produkt Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Gør dig fortrolig med dit

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

Din bruksanvisning WHIRLPOOL MW A02 S

Din bruksanvisning WHIRLPOOL MW A02 S Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK DYNAMISK NO DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Betjening 10 Daglig brug 14 Råd og tip 18 Vedligeholdelse

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger FROSTFRI DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 11 Ret til ændringer uden varsel

Detaljer

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk Norsk Dansk Bruksanvisning Brugsanvisning ES 80 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene før du begynner å bruke maskinen! Læs brugermanualen og sikkerhedsanvisningerne inden maskinen tages i brug!

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer LAGAN DK NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 8 Betjening 9 Daglig brug 10 Råd og tip 12 Vedligeholdelse

Detaljer

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING PINETO Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE,FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes innendørs,

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Råd 11 Vedligeholdelse og rengøring 12 Fejlfinding 13 Teknisk information 14 Miljøhensyn 15 IKEA-GARANTI 15

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Råd 11 Vedligeholdelse og rengøring 12 Fejlfinding 13 Teknisk information 14 Miljøhensyn 15 IKEA-GARANTI 15 LAGAN DK NO DANSK 4 NORSK 18 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 6 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

RENLIG DK NO FI SE DW60

RENLIG DK NO FI SE DW60 RENLIG DK NO FI SE DW60 DNSK 4 NORSK 23 SUOMI 42 SVENSK 62 DNSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Betjeningspanel 6 Vaskeprogrammer 8 Brug af apparatet 9 Indstilling af blødgøringsanlæg 9

Detaljer

Elan 110 Gas og el. Elan 110 Dual Fuel. Elan 110 Dobbel energi

Elan 110 Gas og el. Elan 110 Dual Fuel. Elan 110 Dobbel energi Elan 110 Gas og el Brugs- og monteringsvejledning Elan 110 Dual Fuel Instructions for use and installation Elan 110 Dobbel energi Bruks- og installasjonsanvisning U109663-08 2 DK Dansk 4 GB IE English

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

EHH3320FOK. ZH 炉 架 用 户 手 册 2 DA Kogesektion Brugsanvisning 19 NO Platetopp Bruksanvisning 36 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54

EHH3320FOK. ZH 炉 架 用 户 手 册 2 DA Kogesektion Brugsanvisning 19 NO Platetopp Bruksanvisning 36 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54 EHH3320FOK ZH 炉 架 用 户 手 册 2 DA Kogesektion Brugsanvisning 19 NO Platetopp Bruksanvisning 36 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54 2 www.electrolux.com 内 容 1. 安 全 信 息... 3 2. 安 全 说 明... 4 3. 产 品 说 明... 5

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK GRÄNSLÖS NO DANSK 4 NORSK 28 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 8 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Før ibrugtagning 9 Daglig brug 11 Urfunktioner 13 Brug

Detaljer

BEJUBLAD HYLLAD DK NO

BEJUBLAD HYLLAD DK NO BEJUBLAD HYLLAD DK NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 8 Produktbeskrivelse 8 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 9 Urfunktionstaster 11 Brug af tilbehøret

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet 2009 by Aps Data-know-how Version 2.0.4 Revision 19.02.2009 Introduktion Kvalitets Kontrol Programmet IDEX er baseret på den

Detaljer

DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32 SVENSKA 46

DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32 SVENSKA 46 NERKYLD DK NO FI SE DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32 SVENSKA 46 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Oplysninger om sikkerhed 4 Beskrivelse af produktet 8 Før første gangs brug 8 Daglig brug 9 Rengøring og vedligeholdelse

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 13 Vedligeholdelse og rengøring 14 Fejlfinding 15 Teknisk information 16 Miljøhensyn 17 IKEA-GARANTI 17

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 13 Vedligeholdelse og rengøring 14 Fejlfinding 15 Teknisk information 16 Miljøhensyn 17 IKEA-GARANTI 17 ENASTÅENDE DK NO DANSK 4 NORSK 20 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 7 Tilvalg 8 Før ibrugtagning 9 Daglig brug 11 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 11 Vedligeholdelse og rengøring 12 Fejlfinding 13 Teknisk information 15 Miljøhensyn 15 IKEA-GARANTI 16

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 11 Vedligeholdelse og rengøring 12 Fejlfinding 13 Teknisk information 15 Miljøhensyn 15 IKEA-GARANTI 16 HJÄLPSAM DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 6 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Fejlfinding 17 Tekniske data 19 Installation 19 Skån miljøet 20 IKEA-GARANTI 21

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Fejlfinding 17 Tekniske data 19 Installation 19 Skån miljøet 20 IKEA-GARANTI 21 DYNAMISK DK NO DANSK 4 NORSK 24 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Ibrugtagning 11 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd 15 Vedligeholdelse og rengøring 16 Ret til ændringer

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK VÄLGJORD NO DANSK 4 NORSK 28 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse af apparatet 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Tilvalg 10 Indstillinger 11 Før ibrugtagning

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK MIRAKULÖS NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK KULINARISK NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS DK NO

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS DK NO MIRAKULÖS GRÄNSLÖS DK NO DANSK 4 NORSK 24 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse 8 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 9 Urfunktionstaster 12 Brug af tilbehøret

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

PIE6..R1.E. [sv] Bruksanvisning...22 [fi] Käyttöohje...32. [da] Brugsanvisning...2 [no] Bruksveiledning... 12 *9000308781* 9000308781

PIE6..R1.E. [sv] Bruksanvisning...22 [fi] Käyttöohje...32. [da] Brugsanvisning...2 [no] Bruksveiledning... 12 *9000308781* 9000308781 PIE6..R1.E [da] Brugsanvisning...2 [no] Bruksveiledning... 12 [sv] Bruksanvisning...22 [fi] Käyttöohje...32 *9000308781* 9000308781 Indholdsfortegnelse Råd og vejledning om sikkerhed... 2 Sikkerhedsanvisninger...2

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16 SKINANDE DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 7 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

MWD 208 MWD 308.

MWD 208 MWD 308. MWD 208 MWD 308.hirlpool.com INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typeplaten stemmer med spenningen i strømnettet ditt hjemme. PLASSER OVNEN PÅ EN STABIL, JEVN OVERFLATE som er sterk

Detaljer

Din bruksanvisning DELONGHI EO 2135

Din bruksanvisning DELONGHI EO 2135 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer