FITNESS & ballspill Katalog

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FITNESS & ballspill Katalog 2015 158"

Transkript

1 FITNESS & ballspill Katalog

2 Søk om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle. Dette innebærer at staten gjennom sin virkemiddelbruk skal legge til rette for at alle som ønsker det, skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet. Den viktigste forutsetningen for dette er satsing på anlegg for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Det offentlige har imidlertid ikke ansvar for å etablere anlegg for alle typer særidretter og ferdighetsnivå i alle lokale sammenhenger. Det er viktig og nødvendig at det foretas behovsvurderinger på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. I den forbindelse er det viktig for staten å fremheve at de viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). I tillegg vil staten legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i idrett og fysisk aktivitet ut fra sine ønsker og forutsetninger. Det er også et mål for den statlige idrettspolitikken å legge til rette for at personer som i dag er fysisk inaktive, kommer i gang med aktivitet. Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til en infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten. Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i organiserte eller egenorganiserte former, prioriteres særskilt. Når det gjelder ungdom, er det et mål å utvikle anlegg som tilfredsstiller ungdommens behov for utfordringer og variasjon. Ungdom må gis mulighet til å medvirke i utformingen av anlegg. Anleggene bør fungere som gode sosiale møteplasser i lokalsamfunnene. Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med stort brukspotensial, samt nærmiljøanlegg, er sentrale virkemidler for å innfri de statlige målene på anleggsfeltet. Generell informasjon og søknasprosedyre Søknad må fremmes senest i løpet av kalenderåret etter ferdigstillelse av anlegget. Det er som hovedregel kun eieren av anlegget som kan søke om tilskudd fra spillemidlene. Før det kan søkes om tilskudd til anlegg må kommunen registrere anlegget i idrettsanleggsregisteret. Søknaden sendes inn elektroniskt til den kommunen som anlegget ligger i. Søknadsskjema og mer informasjon om krav som må være oppfylt ved søknad om spillemidler, finnes på regjeringen.no, under tema; kultur, idrett og frivillighet. 2

3 innhold Mål & Nett multisportarena & ballvegg Basket ballspill Gym- & Hinderløype Fitnessapparater Informasjon i spillemidler om søve betingelser leasing 3

4 Produktsortiment Søve tilbyr et stort og allsidig produktsortiment, og har alt du trenger til ditt uteområde. Med 40 års erfaring er vi en av Norges mest solide aktører innen park og lek. Norsk lekemagi I 40 år har Søve levert inspirerende produkter til lekeplassen - barnas magiske verden Vi har lang erfaring og kompetanse, og kan være behjelpelig med alt ifra planlegging og tegning av uteområde, til grunnarbeid og montering av utstyr. Vi har også et stort kontaktnett over hele landet og har knyttet til oss kompetanse i forhold til prosjektering, etablering og ivaretakelse av uteområde. Katalog 2015 Ved å tilby det siste innen materialer på lager og produksjonen til stede på fabrikken i Telemark, kan vi også tilby markedets raskeste levering, og de beste garantier med vedlikeholdsfrie produkter som har en beregnet levetid på over 30 år. Produktsortimentet har vi fordelt i de 4 kataloger du finner informasjon om her. Kontakt oss om du trenger mer informasjon, eller kataloger tilsendt. Katalogene kan også leses eller bestilles direkte på sove.no Lekeapparater Denne katalogen er full av vedlikeholdsfrie, sikre, nyskapende og lettmontert lekeplassutstyr. Våre lekeapparater er fleksible og enkle å bygge videre på når behovet dukker opp. Apparatene legger til rette for at barn skal kunne leke, utforske og utvikle seg på en naturlig måte og utifra egne forutsetninger og alder. Søves produkter er testet i henhold til gjeldende EU/EØS krav om sikkerhet ved lekeapparater NS- EN 1176 og TÜV-sertifisert. i Om Søve Søve har siden starten for 40 år siden, utviklet, produsert og solgt lekeog parkutstyr. Sikkerhet, funksjoner, kvalitet, design og miljøhensyn, er for oss blant de viktigste faktorer vi jobber etter i vår utvikling og produksjon. Når vi utvikler nye apparater, legges det stor vekt på funksjoner. Vi ser på hvem, og hvor gammelt barnet er som skal bruke apparatet. Det bør finnes lekemuligheter på forskjellige nivåer innenfor det aktuelle alderstrinnet, og for forskjellige fysiske forutsetninger. Det bør gjerne også være mulighet for aktiviteter av forskjellig art. For eksempel legges det særlig til rette for tema- og rollelek, sosialt samspill og læring for de litt mindre barna. For de er denne type lek ekstra viktig, i tillegg til den fysiske aktiviteten. Markedets raskeste levering og beste garantier Ved å ha materialer på lager og produksjonen til stede på fabrikken i Telemark kan vi tilby markedets raskeste levering, og de beste garantier med vedlikeholdsfrie produkter som har en beregnet levetid på over 30 år. Sikkerhet Våre produkter er testet i henhold til gjeldende EU/ EØS krav om sikkerhet ved lekeapparater NS-EN 1176 og TÜV sertifisert. Kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemet ved Søve sikrer hvordan bedriften ivaretar kravene i den norske standarden NS-EN-ISO 9001, og stiller høye krav til kvalitetsog miljøstyring i produksjonsprosessene. Systemet beskriver vår måte å arbeide på, og inneholder bestemmelser, rutiner, skjemaer, som skal sikre felles og enhetlige arbeidsmetoder. Det beskriver også kvalitetsarbeidet vi gjør ovenfor våre kunder, myndigheter og sertifiserende organer. 4

5 Fallunderlag & Lekeskulpturer Fitness & Ballspill Parkmøbler & Tilbehør Fallunderlag & Lekeskulpturer Fitness & Ballspill Parkmøbler & Tilbehør Vi har det du trenger av sikker beskyttelse for lekeplassen. Alt i fra kunstgress og gressforsterkningsmatter, til fallunderlagsmatter og helstøpt underlag. Fortell oss om ditt behov så finner vi den beste løsningen for ditt prosjekt. Vi har også faste samarbeidspartnere som legger alle ulike typer underlag. I katalogen finnes også spennende lekeskulpturer, sandinnramming, broheller, og mye mer. Produktene er sammensatt av gjenvunnede materialer, og er resirkulerbare. Vi har et stort utvalg av produkter innen aktiv lek, utendørs fitness og ballspill. Alt fra store hinder- og gymløyper, og ulike typer mål, til rene fitnessapparater for utendørs bruk. Vi tilbyr produkter for trening og lek til både barn og voksne, veltrente og utrente. Apparatene kan brukes utifra egne forutsetninger, og du kan selv bestemme hvor hard treningsøkten skal være. Hele det spennende sortimentet innen ballspill og fitness finner du i en egen katalog eller på sove.no. Vi har et stort sortiment av parkmøbler og tilbehør. En liten del av sortimentet produseres på fabrikken i Ulefoss. Mer informasjon. om disse produktene finner du på søve.no. Vi er i tilegg norsk distributør for Lappsets parksortiment bestående av moderne, vakre og funksjonelle parkmøbler og tilbehør. Vi er stolte over å få kunne forvalte dette varemerket i Norge. Lappset utvikler og produserer i Sverige, og de selger produktene sine i mer enn 40 land. Monteringstider Angitte monteringstider er ren monteringstid, og ikke medregnet grunnarbeid. Hvor mye tid det tar å montere et apparat kan også variere bl.a avhengig av hvor mye erfaring man har, og hvor mange man er. Monteringstidene bør derfor tas som en pekepinn, og man bør regne med variasjoner begge veier. Modulbaserte system Søves lekeapparater er modulbaserte, og består av fleksible løsninger som lar deg bygge på og bygge videre. Det er ikke uvanlig at kunder kontakter oss fordi de har funnet ut at de vil tilføre nye funksjoner og deler til lekeplassen. Kontakt oss for mer informasjon, så hjelper vi deg med den beste løsningen for ditt prosjekt. Materialer Vi velger materialer med tanke på kvalitet, sikkerhet og miljø. I snart 15 år har vi brukt pulverlakkerte aluminiumsstolper utviklet av Søve i samarbeid med Hydro Aluminium. Vi bruker også UV-beskyttet HPL og HDPE. Disse materialene har veldig lang holdbarhet, noe som er positivt for miljøet. Forankring Søves lekeapparater kan leveres for ulike bakkeinnstallasjoner. Prefabrikert bakkeforankring, nedstøping eller forankring over bakken. For informasjon om hvilken type som kan brukes for de ulike produktene, se produktinformasjon i katalog eller på sove.no. Nedstøping Prefabrikert forankring Forankring over bakken 5

6 Beste garantier For Søve er det viktig at lekeutstyret holder en høy kvalitet og er vedlikeholdsfritt, slik at sikkerheten opprettholdes over lang tid. Det skal tåle hard bruk, vær og vind. Søves lekeapparater har en beregnet levetid på over 30 år og antagelig markedets beste garantier. Viktig å tenke på ved kjøp av lekeutstyr Når en beslutning tas om kjøp av lekeutstyr, er det viktig å være bevisst på utstyrets levetid og krav til vedlikehold. Prisen alene kan ikke sammenlignes dersom ulike produkter har forskjellig levetid, eller har helt forskjellig krav til vedlikehold. En god investering over tid er produker av høy kvalitet med lavt vedlikeholdsbehov og lang levetid. Søves lekeutstyr er i hovedsak bygget i materialene HPL (High pressure laminate) og aluminium, noe som sikrer nettopp dette. Raskest levering Ved å tilby det siste innen materialer på lager og produksjonen til stede på fabrikken i Telemark, kan vi tilby markedets raskeste levering. Leveringstid og frakt Vi liker å skryte av at vi har markedets mest fornøyde kunder når det gjelder leveringstid. Leveringstiden er normalt 3-4 uker. Avtale om spesiell hastelevering er mulig, mot et tillegg på 10% av ordresum. Betalingsbetingelser er netto pr. 10 dager. På lekeapparater og parkmøbler, beregnes det en frakt på 10% av veil. ordresum (ex.mva.), begrenset oppad til kr ,-. Minimum frakt er kr. 250,-. Det beregnes en emballasjekost. på kr. 85,- pr pall. Fallmatter/Kunstgress/Gressforsterkningsmatter fraktberegnes særskilt. Vi har 20 års garanti på komponenter i aluminium og 15 år på HPL, men vi vet at disse materialene i praksis kan ha en levetid på langt over 30 år. Garantier Skader som omfattes av garantien, erstattes av Søve AS og vil bli levert kostnadsfritt til kunde. Alle garantikrav må dokumenteres. Garantien gjelder mot svikt som følge av material- eller fabrikasjonsfeil. 20 år på komponenter i aluminium. Feillevering / Manko Mottakskontroll må utføres av kunde når varene mottas. Eventuelle feil/ mangler må meldes fra om til Søve AS umiddelbart. sove.no 15 år på komponenter i HPL. 10 år på alle deler som er galvanisert og andre ikke-lakkerte deler i stål, samt for paneler i HDPE. 5 år på fjærer, lakkerte deler, støpte plastdeler, klatrenett, produkter av trevirke og festeanordninger (ikke bevegelige). 2 år på bevegelige plast- og metalldeler. For garantibetingeler på parkmøbler, kunstgress, fallunderlag og produkter som ikke er egenproduserte, se sove.no. På websiden finner du alltid nyheter, aktuelle kampanjer og de beste tilbudene. Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste nyhetene. Produktinformasjon og filer Her finnes også det fullstendige sortimentet med bilder og informasjon om produktene, DWG, DXF og andre filer for nedlasting. Kataloger På websiden kan du også lese alle kataloger, laste ned som pdf eller bestille i posten. 6

7 Mål & Nett MÅL & NETT Fotball er den idretten som har størst utbredelse og popularitet i verden Fotball er lek og kamp, seier og nederlag, begeistring og fortvilelse. Fotball har en sentral plass i dagens samfunn og er en populær aktivitet både i skolen og på fritiden. Søve har fotballmål, skolemål og minimål i ulike størrelser i tilegg til komplette fangnett som holder ballen der den skal være. MÅL & NETT Lekeplassmål 1,2 x 0,8 m s. 8 Minimål med nett s. 9 Skolemål 2 x 3 m s. 8 Fotballmål 2 x 5 m, frittst s. 9 Fangnett komplett 15 x 5 m s. 10 Skolemål 2 x 5 m s. 8 Fotballmål 2 x 3 m, frittst s. 9 Fangnett komplett 25 x 5 m s. 10 Nett til skolemål 2 x 3 m s. 8 Nett til fotballmål 2 x 3 m s. 9 Nett til skolemål 2 x 5 m s. 8 Nett til fotballmål 2 x 5 m s. 9 Fangnett komplett 45 x 5 m s. 10 Multisportarena & ballvegg Basket ballspill gym- & hinderløype fitnessapparater Mål & Nett 7

8 skolemål (5 x 2 m) (3 x 2 m) Solide skolemål i to størrelser Solid og vedlikeholdsfritt skolemål i aluminium. Støpefrie fundament er inkludert. Nett bestilles separat. ballplay-serien H: 2 m I L: 5 alt. 3 m : Arealbeh: 5,2 x 1,1 m : Arealbeh: 3,2 x 1,1 m Fundament: Støpefri Nett til skolemål (til 5 x 2 m) (til 3 x 2 m) minimål med nett i aluminium Komplett minimål med nett Minimål med aluminium i hele konstruksjonen, også i nett. 80x80 cm aluminiumsprofil i ramme. Dette er et utrolig solid og vedlikeholdsfritt mål, som egner seg like godt til fotball, streethockey og annet ballspill. ballplay-serien Arealbehov: 0,7 x 1,3 m H: 0,8 m I B x L: 0,7 x 1,2 m Fundament: Støpefri 8 Mål & Nett

9 fotballmål (5 x 2 m) (3 x 2 m) Frittstående fotballmål i to størrelser i aluminium Et frittstående fotballmål for ungdom i størrelse 5 x 2 m og et for 5-er fotball i størrelse 3 x 2 m. Leveres umontert. Målene er meget stabile på grunn av de forsterkede nettbøylene og lange bakstenger. 80 x 40mm profil i bakramme. Nett bestilles separat. ballplay-serien H: 2 m I L: 5 alt. 3 m : Arealbeh: 5,2 x 1,1 m : Arealbeh: 3,2 x 1,1 m Fundament: Støpefri Nett til fotballmål (til 5 x 2 m) (til 3 x 2 m) minimål med nett Komplett minimål med nett 4,5 cm masker. Nettdybde: 0,65 m. Målramme: tykkelse 75 x 45 mm. Bakre stang: 35 mm i daim. Stabil aluminiumskonstruksjon. Sveisede rammer. vedlikeholdsfritt og værbestandig. ballplay-serien Arealabehov: 0,7 x 1,3 m H: 0,8 m I B x L: 0,7 x 1,2 Fundament: Støpefri Mål & Nett 9

10 fangnett komplett (15 x 5 m) (25 x 5 m) (45 x 5 m) Komplett fangnett i tre ulike størrelser Leveres i en komplett pakke med stolper, nett og innfesting. Maks høyde er 5 m. Det er beregnet maks 4 m stolpeavstand. Stolpene går 1 m ned i bakken, og skal støpes. Beregning gjelder 95 x 95 mm aluminiumstolpe. ballplay-serien H: maks 5 m 10 Mål & Nett

11 Mål & Nett MULTISPORTARENA & BALLVEGG En åpen arena for ulike typer aktiviteter året rundt I våre multisportarenaer kan man bl.a. spille fotball, håndball, basket, bandy, ishockey og gå på skøyter på vinteren. Det er en perfekt arena for spontan fysisk aktivitet for alle. Det finnes også enklere ballvegger både med og uten mål. Målet er å få flest mulig ut og i fysisk aktivitet, også de som ikke driver med organisert idrett. MULTISPORT- ARENA Multisportarena 12,3 x 21,3 m s. 12 Ballvegg Multisportarena 15 x 30 m s. 12 Multisportarena 9 x 17 m s. 12 Ballvegg med mål s. 13 Multisportarena 11 x 22 m s. 12 Ballvegg HPL s. 13 Multisportarena 11 x 18 m s. 12 Multisportarena 15,5 x 28 m s. 12 Multisportarena 15 x 24 m s. 12 Multisportarena 18 x 34 m s. 12 Multisportarena & ballvegg Basket ballspill gym- & hinderløype fitnessapparater Multisportarena & Ballvegg 11

12 Multisportarena (15 x 24 m) (15 x 30 m) (11 x 22 m) (11 x 18 m) Multisportarena i 4 forskjellige størrelser som tåler hard bruk og det norske klimaet Arenaen blir bl.a den naturlige aktivitetsplassen for fotball, bandy og basket på sommeren og ishockey og skøyter på vinteren. Arena er som en magnet på barn og er meget populær. Arenaen leveres etter kundens ønsker i forhold til størrelse og design. ballplay-serien Arealbehov: B + 2 m x L + 3 m H: 3,4 m Mtrl plate: HPL Fundament: Støpefri Multisportarena (12,3 x 21,3 m) (9 x 17 m) ( 15,5 x 28 m) (18 x 34 m) Multisportarena i 4 forskjellige størrelser Den perfekte plassen for ballspill av ulike typer. Her kan barn og ungdom i alle aldre bl.a spille fotball, bandy, basket og ishockey. ballplay-serien Arealbeh (-510): 13,6 x 23,9 m Arealbeh (-510): 10,3 x 19,6 m Arealbeh (-510): 16,8 x 30,6 m Arealbeh (-510): 19,3 x 36,6 m 12 Multisportarena & Ballvegg

13 Mål & Nett Ballvegg med mål Ballvegg med mål og basketballstativ En ballvegg med mange funksjoner, perfekt for borettslag og velforeninger som vil få barna ut i aktivitet og frisk luft. Ballvegg HPL En ballvegg til ballspill av ulike slag Barna kan ha mye morro med denne ballveggen, som ikke krever så mye plass. ballplay-serien Arealb: L x H x B: 7,2 x 3,4 x 3,7 m H: 3,4 m I L x B : 7,2 x 2,6 m Mtrl plate: HPL ballplay-serien Arealbehov: 3,5 x 1,4 m H: 2,6 m I L x B: 3 x 1 m Mtrl plate: HPL Multisportarena & ballvegg Basket ballspill gym- & hinderløype fitnessapparater Multisportarena & Ballvegg 13

14 BASKET En inkluderende aktivitet som i dag spilles i mange ulike former Basketball finnes i mange ulike former med egne regler, det er ikke lenger kun det tradisjonelle spillet og 2 kurver i høy høyde. I dag finnes spill som er tilpasset også mindre barn og spill på begrenset areal. Søves komplette basketballstativ er enkle å regulere i høyde og tilpasse ulike aldersgrupper og ulike typer spill. Easy Basket - for barn opp til 12 år Norges Basketball forbund (NBBF) har bl.a startet noe som kalles Easy Basket for barneskoletrinnet. Easy Basket er ulike aktiviteter relatert til basketball. Spillereglene i Easy Basket er tilpasset anbefalinger fra Idrettens barnerettighetsbestemmelser. Det er flere omganger, mindre ball, lavere kurver, enklere regler samt lek og morro mellom kampene. Easy Basket er for barn opp til 12 år. 3 x 3 basket 3 x 3 basket er for alle, og kan spilles hvor som helst og når som helst. Man trenger ikke å ha anlegg i verdensklasse for å ha glede og utbytte av basketball. Spillet er inspirert av forskjellige former for gatebasket. Man spiller 3 spillere på hvert lag, på halv bane og med kun en kurv. Med over 250 mill. spillere, er 3 x 3 basket ranket som en av de aller største mosjonsidrettene i verden og i ferd med å bli en av de viktigste drivkreftene i utvikling av basketball. BASKET Basketstativ, frittstående, stål s. 15 Basketkurv s. 15 Basketplate s. 15 Basketstativ, frittstående alum s. 16 Basketstativ for veggmontering s. 16 Basketstativ trippel komplett s. 16 Basketplate med kurv s Multisportarena & Ballvegg

15 Mål & Nett REGULERBART basketballstativ I STÅL OG HPL Frittstående basketballstativ med regulerbar høyde Basketballstativ med plate og kurv med nett, som kan reguleres i høyde og tilpasses ulike aldersgrupper og ulike type basketspill. basketplate Basketplate i HPL Vedlikeholdsfri basketplate for montering på vegg eller frittstående basketballstativ. Festeanordning og kurv kjøpes separat. ballplay-serien H: 1,2 m I L: 1,2 m Mtrl plate: HPL ballplay-serien Arealbehov: 1,3 x 1,2 m H: 3 m I L x B: 1,2 x 1,2 m Mtrl plate: HPL basketkurv Basketkurv i rustfritt stål Basketkurv og nett i rustfritt stål, for montering på plate eller på vegg. ballplay-serien L x B: 0,6 x 0,5 m Mtrl: Rustfritt stål Farge: Multisportarena & ballvegg Basket ballspill gym- & hinderløype fitnessapparater Multisportarena & Ballvegg 15

16 REGULERBART basketballstativ I ALUMINIUM OG HPL Komplett basketballstativ i aluminium med regulerbar høyde. Basketballstativ i aluminium med plate i HPL og kurv og nett i rustfritt stål. Stativet kan reguleres i høyde, og tilpasses ulike aldersgrupper og ulike type basketspill. ballplay-serien Arealbehov: 1,3 x 1,2 m H: 3 m I L x B: 1,2 x 1,2 m Mtrl plate: HPL trippel basketballstativ Komplett basketballstativ i aluminium med regulerbar høyde. Basketballstativ i aluminium med plate i HPL og kurv og nett i rustfritt stål. ballplay-serien Arealbehov 5 x 5 m H: 3 m I L x B: Ø 3,5 m Mtrl plate: HPL basketballstativ for veggmontering Basketplate med kurv og nett for veggmontering Basketballstativ, komplett med plate, kurv og festeanordning for veggmontering. ballplay-serien H: 1,2 m I L x B: 1,2 x 1,1 m Mtrl plate: HPL Mtrl stope/rør: Stål basketplate med kurv Basketplate med kurv og nett Basketplate leveres uten festeanordning. ballplay-serien H: 1,2 m I L x B: 1,2 x 0,6 m Mtrl plate: HPL 16 Multisportarena & Ballvegg

17 Mål & Nett BALLSPILL Her finner du andre produkter innen ballspill Baller av ulike type inviterer til lek og fysisk aktivitet. Terskelen for å komme igang er lav, og barn med nedsatt funksjonsevne kan også delta i leken. Her finnes bordtennisbord som kan brukes både inne og ute, morsom smashball, og Pila ballspill som setter fart på fantasien. BORDTENNIS BALLSPILL øvrig Bordtennisbord s. 18 Smashball m. stolpe/hylse s. 19 Bordtennis Cornilleau s. 18 Smashball m. stlp/sementblokk s. 19 Bordtennis Stiga Super outdoor s. 18 Smashball med snor s. 19 Bordtennis Champion Betong s. 19 Pila s. 19 Multisportarena & ballvegg Basket ballspill gym- & hinderløype fitnessapparater Ballspill 17

18 Bordtennis - en idrett for alle Bordtennis er en av de mest populære idretter på skoler og i fritidsklubber. Det er en idrett hvor du ikke bare har det gøy, her møter du også spenning og utfordring. Bordtennisbordet blir et samlingspunkt hvor du møter venner, og hvor gode miljøer skapes. De med nedsatt funksjonsevne kan også delta i spillet. Det finnes bordtennisbord for utebruk, som er perfekt til skoler, velforeninger, parker og campingplasser. Bordet gir barn, ungdom og voksne lettere tilgang til en gøyal uteaktivitet i nærmiljøet. Her kan alle være med og spille! Stiga Super utendørs bordtennisbord Et bordtennisbord for utendørs bruk Et meget stabilt og holdbart utendørsbord, som passer godt for skoler. Spesialbehandlet plate som gjør den motstandsdyktig mot varme, kulde, regn og fuktighet. Kraftige bein i stål med 10 cm diameter. Nett er inkludert. ballplay-serien H: 0,7 m I L x B: 2,7 x 1, 5 m Mtrl plate: 10 mm melamin Mtrl stope/rør: Stål Fundament: Støpefri cornilleau utendørs bordtennisbord Et meget solid bordtennisbord Utendørs bordtennisbord. Stasjonært bord til bruk inne- og utendørs. Nett av stål. Leveres med 7mm tykk plate, understell av rustfritt stål. ballplay-serien H: 0,8 m I L x B: 2,8 x 1,5 m Mtrl plate: Resin laminat Mtrl stope/rør: Stål Fundament: Støpefri utendørs bordtennisbord Vedlikeholdsfritt bordtennisbord for både inne- og utendørs bruk Produsert i HPL og aluminium. ballplay-serien H: 0,8 m I L x B: 2,7 x 1,3 m Mtrl plate: HPL Mtrl stope/rør: Aluminium Fundament: Støpefri Monteringstid: 2 timer 18 Ballspill

19 Champion utendørs bordtennisbord i betong Et frostsikkert og meget solid bordtennisbord i polymerbetong og nett i aluminium Bordet har avrundede kanter, og både understell og plate er i polymerbetong. Et patentert system gjør monteringen rask og enkel. Innvendig stenger gir en svært god stabilitet i bordet. Et moderne og tiltalende design. Det leveres med et 4 mm tykt alumuniumsnett. Smashball med stolpe og hylse for nedstøping Komplett sett - perfekt for skoler, velforeninger og parker Sett med stolpe, bakkehylse og ball med snor. Bakkehylsa graves ned og hullet fylles med grus/jord og sement. Smashball med stolpe og sementblokk Komplett og stabil smashballpakke En stødig sementfot med 250 cm lang stang og en smashball. Stangen kan tas av for praktisk oppbevaring. ballplay-serien H: 0,75 m I L x B: 2,75 x 1,55 m Mtrl plate: Polymerbetong Mtrl stope/rør: Polymerbetong Fundament: Støpefri ballplay-serien H: 1,3 m Ball til smashball, komplett med snor pila 1 ballspill Pila setter fart på barnas fantasi - her finns ingen bestemte regler Et spill i stål med lekker design. Lokker både voksne og barn til aktivitet og lek. ballplay-serien H: 3 m Mtrl stope/rør: Stål Fundament: Støpefri ballplay-serien H: 2,8 m I L x B: 0,7 x 0,50 m Mtrl stope/rør: Stål Mål & Nett Multisportarena & ballvegg Basket ballspill gym- & hinderløype fitnessapparater Ballspill 19

20 HINDER- & GYMLØYPE HEAVY DUTY (HD) Gymløype HD Trippel Pull-up s. 23 HD Pull-up s. 23 HD Workout 6-kant s. 24 HD Trippel Push-/Pull- up s. 24 HD Sukkertoppen s. 25 HD Knut II s. 25 HD Knut I s. 25 HD Minken s. 26 HD Dipping Low s. 26 Gymløype HD Dipping High s. 27 HD Trollveggen s. 28 HD Lemmen s. 28 Opptrekk s Gym- & Hinderløype

21 Mål & Nett Produkter for alle som ønsker fysisk aktivitet, trening og lek. Sit-upp dobbel s. 29 Sergeant s. 32 Bulderen I s. 35 Edderkoppen s. 30 Dbl. armgang m. rebbevegg s. 33 Bulderen II s. 35 Marshalk s. 30 Skranke s. 33 Balansebom s. 36 Gymstang trippel s. 30 Mineur s. 34 Lav hekk / Høy hekk / s. 36 General s. 32 Balanseline m. armgang s. 34 Push-up s. 36 Multisportarena & ballvegg Basket ballspill gym- & hinderløype fitnessapparater Gym- & Hinderløype 21

22 Gymløypa s. 37 Stoltzkleiven s. 38 Glittertind s. 39 hinderløype Veslpiggen s. 40 Rallarvegen s. 41 Balansebom 3 m s. 42 Balansebom 1,3 m s. 42 Gymapparat 3 høyder s. 42 Pendeo s. 43 Pinna s. 43 Veslesmeden s. 43 Ålehinder s. 43 Krabbetunnel s. 44 Sukkertoppen s. 44 Taubane s. 44 Trollveggen s. 45 Storberget s. 45 Lemen s. 45 Lindanser n s. 46 Røyskatt s. 46 Edderkoppnett s. 47 Hoppern s. 46 Urfordreren s. 47 Hoppesopp u. fjær / med fjær / s. 47 Løypa del s. 48 Løypa del s. 49 Søveløypa komplett s. 50 Løypa del s Gym- & Hinderløype

23 Mål & Nett HEAVY DUTY SERIEN Kom i form, bruk kroppen som motstand Heavy Duty serien bygger på egenvektstrening eller Calisthenics som det også kalles. Det er en blanding av turn, akrobatikk og styrketrening. Treningsformen har sitt utspring i storbyer som New York, der myndighetene satte opp flere parker der alle kunne trene gratis. Det å sette opp en slik treningspark, er et lavterskel tiltak for uorganisert idrett og folkehelsen. Parken blir et naturlig samlingspunkt for både trening og som en sosial arena, og et strålende tilbud til alle som ønsker gratis, uorganisert trening i friluft. En sunn og naturlig treningsform Trening med egen kroppsvekt er en naturlig, sunn og skadeforebyggende treningsform som er tilgjengelig for alle. Den er skånsom, og kan utføres både innendørs og utendørs. En stor fordel med egenvektstrening er at man lærer seg å mestre sin egen kropp, samt utfordre seg selv. 12 apparater som er enkle å bruke Heavy Duty består av 12 apparater i aluminium og stål, uten bevegelige deler som kan gå i stykker. Apparatene er høyere en Søves øvrige gymapparater, og har en konstruksjon som tåler ekstra hardt bruk. Apparatene er tilrettelagt slik at absolutt alle kan utføre alle grunnleggende øvelser uavhengig av alder, kjønn, høyde, treningsbakgrunn og fysiske forutsetninger. Parken kan leveres med et instruksjonsskilt med et utvalg av øvelser både for nybegynnere og viderekomne. heavy DUTY Pull-up Et apparat som bl.a trener styrke i armer, skuldre, mage og rygg Bruk det til Pull-ups eller Toes-tobar. Muligheterne er mange. Finn de øvelsene som passer deg. Kondisjon I Styrke: Core I Armer I Ben Skuldre I Mage I Rygg I Rumpe I Lår heavy duty trippel pull-up Turn, klatre, snurre eller tren styrke Hvert enkelt apparat kan brukes til en rekke øvelser og trene hele kroppen. Vi beskriver kun et utvalg av øvelser. Kun kondisjon, styrke og fantasien setter grenser. Dette apparat er bl.a perfekt til Pull-up og Toes-to-bar. Kondisjon I Styrke: Core I Armer I Skuldre heavy duty-serien Fallhøyde: 2,3 m Sikkerhetssone: 5,7 x 4,4 H: 2,3 m I L: 1,4 m Mtrl stolpe/rør: Alu/Stål Monteringstid: 2 timer 9+ heavy duty-serien Fallhøyde: 2,2 m Sikkerhetssone: 8,5 x 4,4 m H: 2,3 m I L: 4,2 m Mtrl stolpe/rør: Alu/Stål Monteringstid: 4 timer 9+ Multisportarena & ballvegg Basket ballspill gym- & hinderløype fitnessapparater Mage I Rygg I Rumpe I Lår I Ben Gym- & Hinderløype I Gymløype 23

24 Veltrent eller utrent? Det spiller ingen rolle, dette er trening for alle heavy duty trippel push-/pull-up Apparatet kan brukes til bl.a Push-up, Pull-up, balansegang og hoppe over for å trene kondisjon Hvert apparat kan brukes til en rekke øvelser og trene hele kroppen. Vi beskriver kun et utvalg av øvelser. Kun kondisjon, styrke og fantasien setter grenser. Kondisjon I Styrke: Core I Armer I Skuldre I Mage heavy duty-serien Fallhøyde: 0,9 m Sikkerhetssone: 7,3 x 3,1 m H: 1 m I B x L: 4,2 m Mtrl stolpe/rør: Alu/Stål Monteringstid: 1 timer 9+ Rygg I Rumpe I Lår I Ben heavy duty Workout 6-kant Et komplett apparat for turne- og egenvektstrening, med plass for mange samtidig Her kan brukeren utføre akrobatiske øvelser, trene styrke, tøye ut, turne, klatre og konkurrere. Bruk den for eksempel til Push-up, Pull-up eller Toes-to-bar. Apparatet finnes i to varianter med ulik farge og fallhøydehøyde. Apparatet i rød og brun har lavere plassering av hver stang, og passer derfor barn fra alder 5 år. heavy duty-serien Fallhøyde: 2,8 m Sikkerhetssone: 7,3 x 7,3 m H: 3 m I B x L: 2,9 x 2,5 m Mtrl stolpe/rør: Alu/Stål Monteringstid: 6 timer 9+ Kondisjon I Styrke: Core I Armer I Skuldre I Mage Rygg I Ben I Lår I Rumpe 24 Gym- & Hinderløype I Gymløype

25 heavy duty knut I Knut I er en bredere versjon av Knut II og brukes med fordel til å trene styrke i armer, skuldre, mage og rygg Bruk det til rask armgang og tren kondisjon og styrke, eller til Pull-ups eller Toes-to-bar. Mulighetene er mange. Finn de øvelsene som passer deg. Alle apparatene i Heavy Duty-serien kan benyttes som et separat treningsapparat eller som en del av en større treningspark. Kondisjon I Styrke: Core I Armer I Skuldre I Mage Rygg I Rumpe I Lår I Ben heavy duty sukkertoppen Tren kondisjon og styrke i et og samme apparat Sukkertoppen består av to klatrestiger og en armgang. Klatre opp på ene siden og ned på den andre på raskest mulig måte, eller gå armgang under. Tren Push-up, Pull-up, Toes-to-bar, Tåheving og mye mer. Kun kondisjon, styrke og fantasien setter grenser. Kondisjon I Styrke: Core I Armer I Skuldre I Mage Rygg I Rumpe I Lår I Ben heavy duty knut II Et apparat som bl.a trener styrke i armer, skuldre, mage og rygg Bruk det til rask armgang og tren kondisjon og styrke, eller til Pull-ups eller Toes-to-bar. Mulighetene er mange. Finn de øvelsene som passer deg. Alle apparatene i Heavy Duty-serien kan kan benyttes som et separat treningsapparat eller som en del av en større treningspark. Kondisjon I Styrke: Core I Armer I Skuldre I Mage Rygg I Rumpe I Lår I Ben heavy duty-serien Fallhøyde: 2,2 m Sikkerhetssone: 6,7 x 5,8 m H: 2,3 m I L x B: 2,3 x 1,7 m Mtrl stolpe/rør: Alu/Stål Monteringstid: 6 timer 9+ heavy duty-serien Fallhøyde: 2,5 m Sikkerhetssone: 6,8 x 5 m H: 2,7 m I B x L: 2,9 x 2,5 m Mtrl stolpe/rør: Alu/Stål Monteringstid: 8 timer 9+ heavy duty-serien Fallhøyde: 2,2 m Sikkerhetssone: 6,7 x 5 m H: 2,3 m I L x B: 2,3 x 8,8 m Mtrl stolpe/rør: Alu/Stål Monteringstid: 6 timer 9+ Mål & Nett Multisportarena & ballvegg Basket ballspill gym- & hinderløype fitnessapparater Gym- & Hinderløype I Gymløype 25

26 heavy duty dipping low Bruk fantasien og tren hele kroppen utifra egne forutsetninger Hvert apparat kan brukes til en rekke øvelser og trene hele kroppen. Vi beskriver kun et utvalg av øvelser. Dipping Low kan for eksempel brukes til Planke med benløft eller Push-up med benløft, i tillegg til Dipps med bøyde ben. heavy duty-serien Fallhøyde: 1,08 m Sikkerhetssone: 5,3 x 3,7 m H: 1,2 m I L x B: 2,3 x 0,6 m Mtrl stolpe/rør: Alu/Stål Monteringstid: 2 timer 9+ Kondisjon I Styrke: Core I Armer I Skuldre I Mage Rygg I Rumpe I Lår I Ben heavy duty minken Et komplett apparat for turning og egenvektstrening Her kan brukeren utføre akrobatiske øvelser, trene styrke, tøye ut, turne, klatre og konkurrere. Bruk den for eksempel til Push-up, Pull-up eller Toesto-bar. Kondisjon I Styrke: Core I Armer I Skuldre I Mage heavy duty-serien Fallhøyde: 2,9 m Sikkerhetssone: 7,3 x 7,3 m H: 3 m I L x B: 2,2 x 2,2 m Mtrl stolpe/rør: Alu/Stål Monteringstid: 6 timer 9+ Rygg I Ben I Lår I Rumpe 26 Gym- & Hinderløype I Gymløype

27 Mål & Nett heavy duty dipping high Utfør enkle skrankeøvelser eller turne som en profesjonell På Dipping High har man blant annet mulighet til å trene arm-, mage- og brystmuskler, samt balanse. Eller gå armgang på strake armer fra ene siden til den andre så raskt som mulig, dette krever både styrke, balanse og kondisjon. Kondisjon I Styrke: Core I Armer I Skuldre I Mage Rygg I Rumpe I Lår I Ben øvelse på Dipping Low Planke med benløft En core-øvelse der mage, rumpe, rygg og armer får god trening. Når øvelsen utføres på Dipp-apparat kreves mye balanse og konsentrasjon. Push-up med benlyft Legg til en push-up på slutten etter planke med benløft, og få en meget krevende øvelse. heavy duty-serien Fallhøyde: 1,3 m Sikkerhetssone: 5,3 x 3,7 m H: 1,6 m I L x B: 2,3 x 0,6 m Mtrl stolpe/rør: Alu/Stål Monteringstid: 2 timer 9+ øvelse på Dipping high Dips Øvelsen trener primært triceps, og sekundært skuldre og bryst. Heng mellom to stenger med strake armer. Overkroppen skal være strak, brystet opp og skuldrene posisjonert omtrent rett over hendene. Senk deg ned ved å bøye i albueleddet til armene er bøyd omtrent 90 grader. Multisportarena & ballvegg Basket ballspill gym- & hinderløype fitnessapparater Gym- & Hinderløype I Gymløype 27

28 En sosial og gratis treningsform i friluft heavy DUTY lemmen Et apparat perfekt for kondisjonstrening i tillegg til styrketrening Lemmen består av to brede klatrestiger og en bred armgang. Klatre opp på på ene siden og ned på den andre på raskest mulig måte, eller gå armgang under. Tren Push-up, Pull-up, Toes-to-bar, Tåheving og mye mer. Kun kondisjon, styrke og fantasien setter grenser. Kondisjon I Styrke: Armer I Skuldre I Mage I Rumpe heavy duty-serien Fallhøyde: 2,2 m Sikkerhetssone: 6,7 x 5,8 H: 2,3 m I L x B: 2,3 x 1,4 Mtrl stolpe/rør: Alu/Stål Monteringstid: 8 timer 9+ Ben I Rygg heavy DUTY trollveggen Et apparat til styrke- og kondisjonstrening Med Trollveggen trener man veldig mange muskelgrupper samtidig. For kondisjonstrening, forsere på raskest mulig måte. Først klatre opp, så ned. Hele kroppen tas i bruk. Tren Toes-To-Bar, tåhevinger eller skråstilt push-up. Kondisjon I Styrke: Armer I Skuldre heavy duty-serien Fallhøyde: 2,5 m Sikkerhetssone: 5,7 x 4,4 m H: 2,5 m I L: 1,4 m Mtrl stolpe/rør: Alu/Stål Monteringstid: 2 timer 9+ Mage I Rumpe I Rygg 28 Gym- & Hinderløype I Gymløype

29 Mål & Nett GYMLØYPE FOR LEK OG TRENING Lek og sunn egenvekttrening for alle Produkter som passer like godt både til voksne og barn. Kan brukes til både lek, fysisk aktivitet og trening. Her kan du sette sammen ditt perfekte anlegg selv, eller velge den ferdige gymløypa som er satt sammen av mange spennende produkter til en ferdig løsning. Utendørs egenvekttrening er en sunn treningsform, det er sosialt og inkluderende. Her trengs ikke kostbart medlemsskap på gym og terskelen for å komme i gang er lav. Din egen kroppsvekt brukes som motstand og apparatene kan brukes både til grunnleggende øvelser uavhengig av treningsbakgrunn, kjønn og høyde og til hard trening for de som ønsker en tøffere treningsøkt. Apparater som er enkle og bruke Produktene er perfekte å bruke av barn og voksne sammen. Det blir både en fysisk aktivitet som er positiv for helsen, og en sosial aktivitet med mye latter som fremmer den psykiske helsen. Produktene kan brukes uten behov for komplekse programmer eller lange forklaringer. Treningsapparatene kan leveres med informasjonsskilt med bilder av enkle øvelser for både nybegynnere og viderekommende. opptrekk Et produkt som kan brukes både til trening og lek, og av voksne og barn Tren pull-up, tøy ut stive muskler. Snurre rundt, klatre opp, her er det bare å bruke fantasien. Klatre I Trene I Balanse I Henge Sit-up dobbel Kan brukes av flere sammen, både til trening og lek Her kan man leke med venner, trene sit-up på flat eller hellende underlag, ta push-up eller tøye musklene. Klatre I Trene I Balanse adventure-serien Fallhøyde: 2,5 m Sikkerhetssone: 6,8 x 5,1 m H: 2,5 m B x L: 0,1 x 1,8 m Monteringstid: 2 timer 5+ adventure-serien Fallhøyde: 0,5 m Sikkerhetssone: 5,9 x 4,9 m H: 1,1 m B x L: 1,9 x 2,9 m Mtrl plate: HPL Monteringstid: 4-5 timer 5+ Multisportarena & ballvegg Basket ballspill gym- & hinderløype fitnessapparater Gym- & Hinderløype I Gymløype 29

30 edderkoppen Edderkoppen er et produkt som like gjerne kan plasseres på lekeplassen, som på en treningsplass Edderkoppen byr på utfordringer i høyden, og har plass til mange samtidig. Stålbuen på toppen er fin å henge å hvile over, før man klatrer ned igjen. Her kan barna få full oversikt over hva som skjer på lekeplassen. adventure-serien Fallhøyde: 2,9 m Sikkerhetssone: 7,2 x 5 m H: 2,9 m B x L: 2,3 x 1,8 m Mtrl stolpe/rør: Alu/Stål Monteringstid: 6 timer 5+ Trene I Balanse I Klatre I Møteplass Henge I Traversere Marshalk Marshalk beveger seg, og utfordrer balansen Hvem kommer seg raskest over? Kan brukes av flere samtidig, dette gjør det enda vanskligere. Trene I Balanse I Møteplass I Krabbe adventure-serien Fallhøyde: 0,5 m Sikkerhetssone: 4 x 5,8 m H: 1,5 m B x L: 1 x 2,7 m Mtrl stolpe/rør: Alu/Stål Monteringstid: 7 timer 5+ Gymstang trippel Gymstang trippel er et av mange lekevennlige sportsprodukter i kategorien gymløype Dette er et produkt som kan brukes både til trening og lek, og av voksne og barn. Tren pull-up, tøy ut stive muskler, snurre rundt, klatre opp, her er det bare å bruke fantasien. adventure-serien Fallhøyde: 1,8/1,5/1,2 m Sikkerhetssone: 6,9 x 4,2 m H: 1,9 m B x L: 0,1 x 2,7 m Monteringstid: 3-4 timer 5+ Klatre I Trene I Balanse I Henge 30 Gym- & Hinderløype I Gymløype

31 Mål & Nett Nordtvedt Barnehage i Oslo Nordtvedt Barnehage i Oslo er et fint eksempel på at Søves gymløypeprodukter også kan brukes til lek og morro av barn i barnehagealder. Barnehagen har kombinert produkter som utforder både styrke, balanse og teknikk. Løypa lar barna få bruke hele kroppen i leken. Her vises 3 av produktene som er satt opp i barnehagen. Multisportarena & ballvegg Basket ballspill gym- & hinderløype fitnessapparater Gym- & Hinderløype I Gymløype 31

32 Vestsiden skole i Porsgrunn Vestsiden skole er en 1-10 skole og har behov for aktiviteter som passer for barn i forskjellige aldre. Den fine gymløypa er satt sammen av produkter som utforderer både styrke, balanse, utholdenhet og teknikk. Løypa lar barn leke utifra alder og egne forutsetninger. Gymløypeproduktene er vokse produkter. Det betyr at de fortsetter å være interessante og gi utfordringer og lekeverdi for barn som utvikles, vokser og blir eldre. general General er et produkter som like gjerne kan plasseres på lekeplassen, som på en treningsplass. General utfordrer balanse, styrke og teknikk. Det går også å ta sats å svinge seg over i en bevegelse. Det krever mye trening og mot. Trene I Balanse I Klatre I Møteplass adventure-serien Fallhøyde: 1,5 m Sikkerhetssone: 5,2 x 5,1 m H: 1,5 m B x L: 2,2 x 2 m Monteringstid: 3 timer 5+ sergant To mulige veier opp, den ene litt tyngre enn den andre. Den vanskligste veien opp er opptrekksplaten. Her får arm- og beinstyrke en skikkelig utfordring. Det skråstilte nettet er en alternativ vei opp. Det er en fin møteplass og krever mer balanse enn fysisk styrke. Trene I Balanse I Klatre I Møteplass I Henge adventure-serien Fallhøyde: 1,7 m Sikkerhetssone: 5,6 x 5,9 m H: 1,7 m B x L: 2,2 x 2,9 m Mtrl plate: HPL Monteringstid: 4 timer Gym- & Hinderløype I Gymløype

33 Mål & Nett Dobbel armgang med ribbevegg Ved armgang kreves både styrke, utholdenhet og teknikk. Her kan to eller flere leke og trene samtidig. Hvem kommer seg over fra den ene siden til den andre først? Trene I Balanse I Henge I Traversere I Klatre Møteplass skranke Heng og sleng, klatre opp, tren armstyrke, koordinasjon og balanse. Skranke er et lekevennlig sportsprodukt som like gjerne kan plasseres på lekeplassen som på en treningsplass. Trene I Balanse I Henge adventure-serien Fallhøyde: 2,3 m Sikkerhetssone: 6,9 x 5,1 m H: 2,7 m B x L: 0,9 x 2,2 m Mtrl stolpe/rør: Alu/Stål Monteringstid: 4-5 timer 5+ adventure-serien Fallhøyde: 1,1 m Sikkerhetssone: 6,4 x 3,9 m H: 1,2 m B x L: 0,9 x 2,5 m Monteringstid: 2 timer 5+ Multisportarena & ballvegg Basket ballspill gym- & hinderløype fitnessapparater Gym- & Hinderløype I Gymløype 33

34 mineur Mineur er et av produktene som er brukt i en spennende gymløype ved Vestsiden skole i Porsgrunn. Over er et bilde som viser deler av den fine løypen. Mineur er meget populær og en utfordring for balanse og koordinasjon. Det er et av mange produkter som er perfekt til en kombinasjon av lek og trening. De kan brukes alene eller som en av flere produkter i en større gymløype. adventure-serien Fallhøyde: 0,5 m Sikkerhetssone: 4 x 5,4 m H: 1,5 m B x L: 1 x 2,4 m Monteringstid: 4 timer 5+ Trene I Balanse I Møteplass I Krabbe balanseline med armgang Tren balanse, styrke, tøy stive muskler, eller konkurrer om hvem som kommer raskest over til andre siden Gymløypeproduktene kan like gjerne plasseres på lekeplassen, som på en treningsplass. Balanselinen er et av mange produkter som kan brukes alene eller settes sammen til en gymløype. adventure-serien Fallhøyde: 1,7 m Sikkerhetssone: 5,3 x 3,1 m H: 2,6 m B x L: 0,1 x 2,2 m Mtrl stolpe/rør: Alu/Stål Monteringstid: 3-4 timer 5+ Klatre I Trene I Balanse I Henge I Traversere 34 Gym- & Hinderløype I Gymløype

35 Mål & Nett bulderen II Klatrevegg med hull. Her er det god plass til å klatre både fra side til side, og oppover Når man kommer til enden kan man svinge seg rundt ytterstolpen og fortsette på andre siden. Ekstra morsomt blir det når man er flere og kan jakte på hverandre. Rundt og rundt, opp og ned. Trene I Balanse I Klatre I Møteplass Traversere I Henge bulderen I En mindre versjon av Bulderen II med hull og vegger i ulike vinkler Klatre til enden og sving rundt endestolpen, for så å fortsette på motsatt side. Trene I Balanse I Klatre I Møteplass Traversere I Henge adventure-serien Fallhøyde: 2 m Sikkerhetssone: 4,5 x 7,8 m H: 2 m B x L: 0,9 x 4,1 m Mtrl plate: HPL Monteringstid: 16 timer 5+ adventure-serien Fallhøyde: 2 m Sikkerhetssone: 6,1 x 4,4 m H: 2 m B x L: 0,8 x 2,6 m Mtrl plate: HPL Monteringstid: 12 timer 5+ Multisportarena & ballvegg Basket ballspill gym- & hinderløype fitnessapparater Gym- & Hinderløype I Gymløype 35

36 Balansebom 3-delt Apparat for både lek og trening Her kan for eksempel to personer starte på hver sin side og møtes på midten. Hvordan klare å komme forbi hverandre? Det går fint, men krever litt samarbeid og god balanse. Trene I Balanse adventure-serien Fallhøyde: 0,4 m Sikkerhetssone: 8,7 x 5 m H: 0,4 m B x L: 2 x 5,7 m Monteringstid: 1 time 5+ lav hekk høy hekk Et lekevennlig fitnessprodukt Kan blant annet brukes til å hoppe over, krype under, snurre rundt, tøye stive muskler og trene push-up. adventure-serien Fallhøyde: 0,7 m / 1 m Sikkerhetssone: 3,9 x 3,1 m H: 0,8/1,1 m B x L: 0,1 x 0,9 m Monteringstid: 1 time 5+ Klatre I Trene I Balanse I Henge push-up Lek en balanselek eller hopp over den. Tren push-up eller bruk den som motstand når du tar sit-up. Push-up er et lekevennlig fitnessprodukt som kan brukes alene, eller som et av mange produkter i en gymløype. Trene I Balanse adventure-serien Fallhøyde: 0,4 m Sikkerhetssone: 4,8 x 3,1 m H: 0,4 m B x L: 0,1 x 1,8 m Monteringstid: 2 timer Gym- & Hinderløype I Gymløype

37 Mål & Nett Gymløypa Produkter for lek og trening, og for alle aldre. De kan like gjerne kan plasseres på lekeplassen som på en treningsplass Gymløypa inneholder mange utfordringer og hinder som passer til barn og voksne i alle aldre. Ta tiden på hverandre og se hvem som er raskest, eller start samtidig og løp hver sin vei. Hvem kommer i mål først? Ønsker man ikke en ferdig løype kan man skreddersy sin egen med de mange produktene fra gym- og hinderløype sortimentet. Fine eksempler på dette er Nordtvedt barnehage og Vestsiden skole som vises tidligere i dette kapittel. Apparater for lek og trening, for voksne og barn Klatre I Møteplass I Utforske I Trene I Balanse Henge I Traversere I Vippe I Snurre adventure-serien H: 2,4 m I Fallhøyde: 2,4 m Sikkerhetssone: 30 x 10 m Mtrl stolpe/rør: Alu/Stål Mtrl plate: HPL/Gummi Monteringstid: 22 timer 5+ Multisportarena & ballvegg Basket ballspill gym- & hinderløype fitnessapparater Gym- & Hinderløype I Gymløype 37

38 Apparater for trening og lek adventure-serien Stoltzkleiven En helt rå hinderløype med mange nye funksjoner Stoltzkleiven inneholder mange spennende utfordringer og hinder som passer litt større barn. Her tar konkurranseinstinktet over for barn som elsker å konkurrere. Ta tiden på hverandre og se hvem som er raskest. Klatre I Møteplass I Utforske I Trene I Balanse I Henge I Krabbe I Traversere Fallh: 2,8 m I Gulvh: 1,9 m Sikkerhetssone: 18,1 x 7,5 m H: 2,8 m L x B: 17,5 x 5,1 m Mtrl stolpe/rør: Alu/Stål Mtrl plate: HPL /Støpefri Monteringstid: 48 timer 7+ Rotert nett Et spennende nett som byr på ekstra utfordringer da det er rotert. Armgang ringer En skikkelig utfordrende transportvei. Krever styrke og mye teknikk. Doble monkey-seats Utfordrer og inspirerer til ulike aktiviteter. Henge, slenge, sitte og slappe av til neste økt. Ribbevegg Tar deg opp og ned fra apparatet, og her er det plass for fler enn en. S-trapp En morsom trapp som inspirerer til lek og trener opp motorikk, balanse og koordinasjon. Utsikt Speide etter pirater, ta en hvilepause eller hold oversikt over vennene. Buet bro HPL En vanskelig overgang som er buet med tre plater med hull å krype gjennom. Mini spidernett Et lite vertikalt klatrenett som er veien opp og ned fra utsiktsplattform Brannstang Dette må være den raskeste og morsomste veien ned fra apparatet. Bevegelig armgang Armgang der hele stangen vipper litt sidveis når kroppens tyngde skifter fra side til side. Vridd nett Et nett som er vridd og dermed vanskligere for balansen enn et vertikalt nett. Dobbel utsikt Utsikt fra to nivåer. Perfekt til å sitte og snakke med vennene på. 38 Gym- & Hinderløype I Gymløype

39 Mål & Nett glittertind En av de nyeste og mest spennende produktene fra Søve En utfordrende hinderløype/multifunksjonsapparat i Adventure-serien. Det er mange spennende hinder som skal mestres på vei til mål. Klatre I Møteplass I Utforske I Trene I Balanse I Henge I Krabbe Brannstang Dette må være den raskeste og morsomste veien ned fra apparatet. Ribbevegg Tar deg opp og ned fra apparatet, og her er det plass for fler enn en. Dobbel utsikt Utsikt fra to nivåer. Perfekt til å sitte og snakke med vennene på. Bevegelig armgang En ekstra utfordrende armgang der hele stangen vipper litt sidveis når kroppens tyngde skifter fra side til side. Armgang ringer En skikkelig utfordrende transportvei. Krever styrke og mye teknikk. Rundgangsbro Bruk fantasien. Klatre inni eller utenpå. Ta en pause oppå kanten. Utsikt Speide etter pirater, ta en hvilepause eller hold oversikt over vennene. Rotert nett En spennende nett som byr på ekstra utfordringer da det er rotert. S-trapp En morsom trapp som inspirerer til lek og trener opp motorikk, balanse og koordinasjon. adventure-serien Fallh: 2,8 m I Gulvh: 1,9 m Sikkerhetssone: 18,1 x 5,5 m H: 2,8 m L x B: 13,1 x 2,2 m Mtrl stolpe/rør: Alu/Stål Mtrl plate: HPL /Støpefri Monteringstid: 24 timer 7+ Mini spidernett Et lite vertikalt klatrenett som er veien opp og ned fra utsiktsplattform Multisportarena & ballvegg Basket ballspill gym- & hinderløype fitnessapparater Gym- & Hinderløype I Gymløype 39

40 veslpiggen En liten hinderløype/multifunksjonsapparat som byr på store utfordringer Et lite apparat som byr på utfordrende klatring på vei til toppen. Brannstang er raskeste og morsomste vei ned fra apparatet. Veslpiggen er perfekt å bruke sammen med de andre apparatene i Adventureserien om man ønsker et større anlegg. Klatre I Møteplass I Utforske I Trene I Balanse adventure-serien Fallh: 2,8 m I Gulvh: 1,9 m Sikkerhetssone: 7,8 x 5,5 m H: 3 m L x B: 5 x 2 m Mtrl stolpe/rør: Alu/Stål Mtrl plate: HPL /Støpefri Monteringstid: 12 timer 7+ Brannstang Dette må være den raskeste og morsomste veien ned fra apparatet. Mini spidernet Et lite vertikalt klatrenett som er veien opp og ned fra utsiktsplattform Rundgangbro Bruk fantasien. Klatre inni eller utenpå. Ta en pause oppå kanten. Dobbel utsikt Utsikt fra to nivåer. Perfekt til å sitte og snakke med vennene på. S-trapp En morsom trapp som inspirerer til lek og trener opp motorikk, balanse og koordinasjon. 40 Gym- & Hinderløype I Gymløype

DEN NORSKE LEKEKATALOGEN 2015

DEN NORSKE LEKEKATALOGEN 2015 DEN NORSKE LEKEKATALOGEN 2015 Bli med på vårt jubileum! Vi gir bort lekeapparater til en verdi av 50.000,-! Se side 11 i katalogen eller på www.lekogpark.no Vi tar leken Nettbutikken er alltid åpen! Du

Detaljer

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13 1 2 INNHOLD DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 Hvorfor er løpegrupper en kjempemulighet for klubbene?... 4 Hva trengs for å starte en løpegruppe?... 7 Hvem er løperne?... 9 Det enorme potensialet

Detaljer

SPORTSLIG PLAN FOR GOLF-NORGE

SPORTSLIG PLAN FOR GOLF-NORGE SPORTSLIG PLAN FOR GOLF-NORGE 1. INNLEDING 4 Hvorfor en sportslig plan? 6 Planens tre hoveddeler 8 Planens oppbygging 8 Hvem kan bruke sportslig plan? 9 Våre løfter 10 2. ALDERSRELATERT TRENING 12 Aktiv

Detaljer

EASY BASKET Øvelseshefte

EASY BASKET Øvelseshefte EASY BASKET Øvelseshefte Alle mennesker ønsker å gjøre rett, utfordringen er å lære de hvordan. Sokrates Dette er et øvelseshefte som følger opp introduksjonsheftet til Easy Basket, utgitt av NBBF. Introduksjonsheftet

Detaljer

Sportsplan Stavanger hockey

Sportsplan Stavanger hockey Sportsplan Stavanger hockey 03.11.2012 INNHOLD Visjon og verdier... 2 Målsetting... 2 Konkrete målsettinger for Stavanger ishockey... 2 Konkrete mål for neste 3 års periode (2012-2015):... 3 Det sportslige

Detaljer

Spinn H. Aschehoug & Co.

Spinn H. Aschehoug & Co. Carl-Henrik Bergsjø Ingvild Kvikstad Spinn Kroppsøving for den videregående skolen Bokmål Del 2 av 3 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug

Detaljer

TRENING MED MENING. Abilica -det er forskjell på treningsutstyr. Flere lyse sider ved hjemmetrening side 16-17. Oppsving for kettlebells side 42-43

TRENING MED MENING. Abilica -det er forskjell på treningsutstyr. Flere lyse sider ved hjemmetrening side 16-17. Oppsving for kettlebells side 42-43 TRENING MED MENING Abilica magasinet Høst 2010 Abilica -det er forskjell på treningsutstyr side 4-73 Flere lyse sider ved hjemmetrening side 16-17 Oppsving for kettlebells side 42-43 Gravid eller nettopp

Detaljer

2006/2007. www.nordicfitness.no - HJEMMETRENING - BOKSEUTSTYR - PULSKLOKKER - - HELSE- & VELVÆREPRODUKTER -

2006/2007. www.nordicfitness.no - HJEMMETRENING - BOKSEUTSTYR - PULSKLOKKER - - HELSE- & VELVÆREPRODUKTER - Grafisk design: lemondesign.no - Hokksund Nordic Fitness AS ble stiftet i 1997 og holder til i moderne lokaler i Mjøndalen, rett utenfor Drammen. Vi importerer og markedsfører kjente internasjonale merkenavn

Detaljer

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning... 7 1.1 Samfunnsendringer og demografiske utviklingstrekk... 8 1.1.1 Befolkningsutvikling

Detaljer

Offentlig miljø. Oppbevaringsskap Laminatskap Verdiskap Digitale informasjonstavler Garderobeinnredning Benker og kroklister

Offentlig miljø. Oppbevaringsskap Laminatskap Verdiskap Digitale informasjonstavler Garderobeinnredning Benker og kroklister Offentlig miljø Oppbevaringsskap Laminatskap Verdiskap Digitale informasjonstavler Garderobeinnredning Benker og kroklister 2015 Her er den nye DinBox-katalogen for offentlig miljø. På de følgende sidene

Detaljer

Min vei mot hockeytoppen

Min vei mot hockeytoppen NY VE GA UT Det forskes på kjernestabilitet blant syklister Mål om bedre kreftbehandnling med fysisk aktivitet Helsedirektoratet ønsker flere nordmenn i aktivitet - les om Dine30 Trine vant ett år gratis

Detaljer

V I B E G Y N N E R M E D MINIGOLF INNFORMASJONSHEFTE OG BEGYNNERGUIDE. Oversatt og utgitt med tillatelse av DANSK MINIGOLF UNION

V I B E G Y N N E R M E D MINIGOLF INNFORMASJONSHEFTE OG BEGYNNERGUIDE. Oversatt og utgitt med tillatelse av DANSK MINIGOLF UNION V I B E G Y N N E R M E D MINIGOLF INNFORMASJONSHEFTE OG BEGYNNERGUIDE Oversatt og utgitt med tillatelse av DANSK MINIGOLF UNION Editor: Med tillatelse fra Dansk Minigolf Union, tilpasset norske forhold

Detaljer

God trening! Thomas Weman CEO Mylna Sport. www.mylnasport.no

God trening! Thomas Weman CEO Mylna Sport. www.mylnasport.no Treningsutstyr 2014/2015 Mylna Sport Mylna Sport er Nordens største leverandør av treningsutstyr, og et merkevarehus for hjemmetrening. I vår portefølje finner du flere internasjonale merkevarer i tillegg

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013

KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013 KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013 Grønnstrukturens kvalitet og betydning for Lillehammers innbyggere Vedtatt 28.januar 2010, Handlingsprogram rev. 12.januar 2012 Kommunalteknikk

Detaljer

Spinn H. Aschehoug & Co.

Spinn H. Aschehoug & Co. Carl-Henrik Bergsjø Ingvild Kvikstad Spinn Kroppsøving for den videregående skolen Bokmål Del 1 av 3 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune.

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune. Plan for Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016 Nes kommune. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012 1 Sammenfatning side 3 1. Innledning 1.1. Bakgrunn side 3 1.2. Planprosessen side 4 2. Definisjoner/planforutsetninger

Detaljer

TRENING MED MENING. Abilica -det er forskjell på treningsutstyr. CoreBar -En komplett treningsøkt side 16-17. Oppsving for kettlebells side 42-43

TRENING MED MENING. Abilica -det er forskjell på treningsutstyr. CoreBar -En komplett treningsøkt side 16-17. Oppsving for kettlebells side 42-43 TRENING MED MENING Abilica magasinet Vår/Sommer 2011 Abilica -det er forskjell på treningsutstyr side 4-73 CoreBar -En komplett treningsøkt side 16-17 Oppsving for kettlebells side 42-43 Gravid eller nettopp

Detaljer

Olympiatoppens synspunkter på trening for barn

Olympiatoppens synspunkter på trening for barn Olympiatoppens synspunkter på trening for barn Når vi skal omtale trening for barn i alderen ca 6 til ca 11 år er det nødvendig å avklare noen begreper og grunnleggende elementer før vi går inn på å omtale

Detaljer

Vedlegg 1 - Intervju av Sune Wentzel... 30 Vedlegg 2 - Intervju Stian Selander... 37 Vedlegg 3 Spørreskjema Kollmyr barneskole...

Vedlegg 1 - Intervju av Sune Wentzel... 30 Vedlegg 2 - Intervju Stian Selander... 37 Vedlegg 3 Spørreskjema Kollmyr barneskole... Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1Presentasjon av tema... 3 1.2 Problemstilling... 4 1.3 Begrepsavklaring og avgrensninger... 4 2.0 Teoridel... 5 2.1 Historie... 5 2.2 Forbilder... 7 2.3 Media... 8 2.4 Anlegg...

Detaljer

kr. 39,50 Release YOUR Potential - ditt personlige trenings- og kostholdskonsept

kr. 39,50 Release YOUR Potential - ditt personlige trenings- og kostholdskonsept kr. 39,50 Release YOUR Potential - ditt personlige trenings- og kostholdskonsept Release YOUR potential Velkommen Hvorfor er det slik at enkelte må streve for å holde seg i form, mens andre får utrolige

Detaljer

Strategiplan. Verdier Identitet. Sportslig strategi. Iverksetting og oppfølging

Strategiplan. Verdier Identitet. Sportslig strategi. Iverksetting og oppfølging Strategiplan 2013 2018 Verdier Identitet Sportslig strategi Iverksetting og oppfølging Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Postadresse: N-0840 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 73 N-0855

Detaljer

Forord. Oslo, Desember 2007 Henrik Mæland, styreleder NHF Oslo

Forord. Oslo, Desember 2007 Henrik Mæland, styreleder NHF Oslo Utarbeidet av: Norges Handikapforbund Oslo Folke Bernadottes vei 2 0862 Oslo Telefon: 22 95 28 60 E-post: nhf.oslo@nhf.no Prosjektleder: Wenche Bekken Referansegruppe: Henrik Mæland, styreldere NHF Oslo

Detaljer

PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE

PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE BRILLEKUNSTNEREN Når du kjøper briller hos Krogh Optikk kan du være sikker på å få brilleglass i verdensklasse. De aller fleste kommer fra franske Essilor,

Detaljer

Lillestrøm sportsklubb

Lillestrøm sportsklubb SPORTSPLAN Lillestrøm sportsklubb 2. utkast 1. mars 2012 FORORD Dette dokumentet legger grunnlaget for den sportslige aktiviteten i Ungdomsavdelingen i Lillestrøm sportsklubb (LSK). Sportsplanen er utarbeidet

Detaljer

En guide for skyvedørsløsninger fra LEBA Versjon 1.0

En guide for skyvedørsløsninger fra LEBA Versjon 1.0 Innhold 1) Litt om våre forskjellige kolleksjoner Side 2 2) 30 års kvalitetsgaranti Side 4 3) Litt om hjulsystemet Side 5 4) Profilsystemet Side 6 5) Soft-close (anbefalt tilvalg) Side 6 6) Dempebørster

Detaljer

Kroppsøving. i klasse med elev som er synshemmet. Huseby kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR 16

Kroppsøving. i klasse med elev som er synshemmet. Huseby kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR 16 Kroppsøving i klasse med elev som er synshemmet Huseby kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR 16 1 Til læreren Dette heftet er til deg som skal undervise i faget kroppsøving i en klasse hvor det også

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

Fysisk aktivitet og funksjonshemning

Fysisk aktivitet og funksjonshemning Fysisk aktivitet og funksjonshemning Klatring for alle Utgitt av: Beitostølen Helsesportsenter Læringssenteret 2000 Tekst: Knut Bråthen, Per Erik Jørgensen, Øyvind Førland Standal, Ole Morten Svenkerud

Detaljer

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2015/2016

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2015/2016 GROVPLAN TEAM 3 ÅR Barnehageåret 2015/2016 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer