Aktivitet og trening ved hjertesykdom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktivitet og trening ved hjertesykdom"

Transkript

1 Aktivitet og trening ved hjertesykdom HVORFOR OG HVORDAN BØR HJERTEPASIENTER TRENE? Grete N. Warming

2 Vi skal gå igjennom. Hvorfor fysisk aktivitet og trening er viktig for friske og for hjertepasienter Hvordan hjerterehabilitering er inndelt i faser Anbefalinger for treningen av «vanlige» hjertepasienter Anbefalinger for en «annerledes» hjertepasient

3 «For de som ikke tar seg tid til fysisk aktivitet, vil senere bruke tid på sykdom» -Earl by Derby-

4 Fysisk aktivitet «Enhver kroppslig bevegelse initiert av skjelettmuskulatur som resulterer i en økning i energiforbruket utover hvilenivå.» Trening: Fysisk aktivitet som er planlagt, strukturert, gjentas regelmessig i den hensikt å forbedre eller opprettholde en eller flere komponenter av den fysiske formen.» Kjersti A et al, «Sentrale begreper relatert til fysisk aktivitet: Forslag til bruk og forståelse, Norsk epidemiologi 2011;20

5 Regelmessig fysisk aktivitet gir: Senke blodtrykk Bedre blodsukkerregulering Mindre risiko for blodpropp og slag Bedre blodsirkulasjon Bedre evne til å mestre stress Sterkt redusert risiko for hjerte- og karsykdom Gunstigere fettstoffskifte og blodkolesterolprofil Vanhees et al (2012). Importance of characteristics and modalities of physical activity and exercise in defining the benefits to cardiovascular health within the general population: recommendations from the EACPR (Part II). European Jouranl of Preventive Cardiology 19 (5):

6 Anbefalinger for fysisk aktivitet (Alle voksne) Minimum 150 min moderat intensitet eller minimum 75 min hard intensitet i uken. Unngå inaktivitet. Minst 10 min varighet. Helsedirektoratet og ACSM Ytterligere økning=jo bedre helseeffekt Betydningen av fysisk kapasitet (VO 2max ). Dobbelt så stor dødelighet blant menn med oksygenopptak under 17,5 ml/kg/min som blant menn med opptak over 28 ml/kg/min. Kavanagh et al (2002) Prediction of Long-term Prognosis in men referred for Cardiac Rehabilitation, Circulation; 106: MET (3,5 ml o2/kg/min) = 12 % bedring i overlevelse. Utholdenhet 3-5 ganger i uken. Styrketrening 2-3 ganger i uken. Minst en hard økt i uka. Aktivitetshåndboken, Helsedirektoratet Effekten av hard intensitet!!!!

7 Dose-/respons forhold Aktivitetshåndboken, 2009

8 Anbefalinger for hjertepasienter Like anbefalinger, men. AEKG Ved etablert hjertesykdom = «kreves» regelmessig fysisk aktivitet for å oppnå redusert mortalitet. 20 % redusert både total og kardiovaskulær mortalitet. Intensitet har noe å si!!! Men Aktivitetshåndboken

9 Faseinndeling i hjerterehabilitering Fase I: 0-2 uker etter inngrep/hendelse Fase IIa: 1-2 uker etter inngrep/hendelse Fase IIb: 4-6 uker etter inngrep/hendelse Fase III: Resten av livet Nilsson og Perssen, Hjertesukket nr 1, 2008 Hjerterehabilitering i HSØ 2007/ /13. Kartlegging av hjerterehabiliteringstilbudene i HSØ, Hanne Aandstad

10 Fase I: Rehabilitering på sykehus av inneliggende pasienter Preoperativ informasjon Postoperativ lungefysioterapi og mobilisering Informasjon om risikofaktorer og verdien av fysisk aktivitet Noen sendes videre til institusjonsbasert rehabiliteringsopphold 10

11

12

13 Fase IIa: «Tidlig rehabilitering» Tidlig trening fra 1-2 uker etter hendelse Frem til 6-8 uker etter hendelse For klaffeopererte; frem til de har vært på kontroll (ca. 3 mnd.) Foregår oftest på sykehus, evt. på institusjon Inkluderer strukturert trening på lav/middels intensitet Gå-intensitet: Borg skala

14 Målsetning med tidlig rehabilitering Trygghet gjennom tidlig trening Mestring/ bevegelsesglede Forebygge psykiske reaksjoner; angst/ depresjon Motivere til livsstilsendringer Øke fysisk kapasitet Utnytte sykmeldingsperioden 14

15 Innhold i treningen Lang oppvarming Dynamisk utholdenhetstrening Noe styrketrening Bevegelighetstrening Nedtrapping Uttøyning Avspenning 15

16

17 Fase IIb Trening med høyere intensitet Fokus på livsstilsendring Organisering: På sykehus På institusjon I kommunen 17

18 Fase III Vedlikeholdstrening/ frisktrening i privat regi: Treningssenter Lag og foreninger Idrettslag Egentrening Kommunale frisklivssentraler - viktig støttespiller i overgangen mellom fase IIb og III 18

19 Styre intensiteten Opplevd anstrengelse Borg skala (6-20) Snakke tempo/ikke snakketempo osv. Puls/hjertefrekvens Oksygenopptak Prosent av maksimal hjertefrekvens Prosent av hjertefrekvens reserve Prosent av maksimal oksygenopptak Etterstrebe mest mulig bruk av opplevd anstrengelse som mål for intensitet.

20

21 21

22 Inndelingen av en treningsøkt Oppvarming Hoveddel styrketrening/ og/eller utholdenhet: langkjøring eller intervallbasert Nedtrapping

23 Oppvarming Hvordan? minutter Aktivisering av store muskelgrupper Borg: 9-14 (lett til noe anstengende) Begynne rolig, øke intensiteten gradvis Hvorfor? Forberede kroppen på fysisk arbeid Blod til arbeidende muskulatur Forebygge skader Øke motivasjonen Ekstra viktig for hjertepasienter! 23

24 Utholdenhet Langkjøring Arbeid på moderat intensitet over lang tid (>20-40 min) Borg skala Intervall Arbeidsbolker på hard intensitet vekslende med aktiv pause. For eksempel på 4 minutter x 4 arbeidsperioder. Aktiv pause i mellom på ca 2-3 minutter. (>2 min) Hard intensitet: % av Hfmax. Borg skala Aktive pauser: Borg Kolbjørn F, Helge I, Kardiologi, klinisk veileder, kap: Effekt av og anbefaling for fysisk trening ved normalt hjerte og ved hjertesykdom, F: Jostein Grimsmo

25 Trene utholdenhet fordi: Øke oksygenopptaket. Slagvolum Hvilepuls Mortalitet Bedre perifer sirkulasjon Større motor, forbruker mer drivstoff dvs. en kan fylle på mer eller vektnedgang! Anti-remodellering Kolbjørn F, Helge I, Kardiologi, klinisk veileder, kap: Effekt av og anbefaling for fysisk trening ved normalt hjerte og ved hjertesykdom, F: Jostein Grimsmo

26 Styrketrening Aktivitetshåndboken % av 1 RM repetisjoner 1-3 serier 2-3 ganger i uken Blodtrykksstigning Valsavamanøveren Benpress

27 Trene styrke fordi: Øke arbeidskapasiteten Nødvendig! Bedre hvileforbrenning Alderen vektnedgang Og stabilitet, forbygge belastningsplager, forbygge benskjørhet Sees spesielt viktig hos de med diabetes type 2, hjertesvikt og overvektige. ACSM guidelines

28 Nedtrapping Ingen brå stopp etter aktivitet på høyere intensiteter Motvirke: Blodtrykksfall Rytmeforstyrrelser Lang restitusjonstid Intensitet: «Snakketempo» Varighet: 5-10 min Evt. tøyning

29 Medisinske avklaringer før og underveis AEKG Holter- monitorering 24 t blodtrykksmåling Ecco cor

30 Anbefalinger ved. Hjertesvikt Angina Atrieflimmer Pacemaker og ICD GUCH Hjertetransplantert Pulmonal hypertensjon

31 Hjertesvikt AEKG, EF, NYHA klassifisering Like anbefalinger som for «vanlige» hjertepasienter ved liten hjertesvikt. Oppvarming og nedtrapping. Begrensninger/restriksjoner ved: EF < 40 og ved NYHA klasse ll-lll. Og de med Ef >40, men som symptomer og høyere enn NYHA klasse ll. Begrensninger/restriksjoner i form av Borg skala (ofte Borg 14), og halve økter, færre økter, vektkontroll. Lengre restitusjonstid. Tett oppfølging. Styrketrening: 1 serie. her: 8 repetisjoner, med en motstand en kunne klart 10 repetisjoner (ca % av 1 RM.) Begynne med 1 serie, og evt øke til 2 og 3 serier hvis treningen tolleres bra. Kort arbeidsfase, 1-3 sekunder, god pause 1-2 min i mellom serier og øvelser, unngå Vasalvamanøver. 2-3 ganger i uken. Trening i vann Obs! Ved økende tungpustenhet, vektoppgang på kort tid, ødemer, slitenhet. Exercise training in cognestive heart failure: A I Larsen, Tidsskr Nor Legeforening januar 2005 Aktivitetshåndboken 2009 Kolbjørn F, Helge I, Kardiologi, klinisk veileder, kap: Effekt av og anbefaling for fysisk trening ved normalt hjerte og ved hjertesykdom, F: Jostein Grimsmo

32 Angina Ved avklart (utredet) stabil angina pectoris= Go for trening! Lengre oppvarmingstid før høyere intensitet Trene til anginaterskel Evt Nitroglysering Effekten av trening

33 Atrieflimmer De som er godt frekvensregulert kan trene vanlig. hvis det «butter», roe ned. AEKG eller Holter Paroxystisk atrieflimmer Trene normalt når de ikke har anfall, men bør begrense treningen hvis trening er årsaken til hyppige anfall. Kolbjørn F, Helge I, Kardiologi, klinisk veileder, kap: Effekt av og anbefaling for fysisk trening ved normalt hjerte og ved hjertesykdom, F: Jostein Grimsmo

34 Pacemaker og/eller ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator) Pacemaker ICD: Kontroll etter ca. 6 uker. AEKG Innstillinger og pulsbegrensninger: Minst 10 slag under VT 1 sone, og 20 slag eller 10 % under hos de med spesielt høy risiko for VT (ventrikkeltachycardi). Sterke anbefalinger at de trener til moderat belastning. Unngå kontaktsport (slag) ACSM guidelines 2011 Kolbjørn F, Helge I, Kardiologi, klinisk veileder, kap: Effekt av og anbefaling for fysisk trening ved normalt hjerte og ved hjertesykdom, F: Jostein Grimsmo

35 GUCH Voksne med medfødt hjertesykdom Forskjellig sykdomsbilde= forskjellig treningsanbefalinger Noen «er fiksa». Andre må forholde seg til begrensninger/restriksjoner. O2 metning Ikke anbefalt med toppidrett Alltid legg opp trening etter samråd med behandlende lege Kolbjørn F, Helge I, Kardiologi, klinisk veileder, kap: Effekt av og anbefaling for fysisk trening ved normalt hjerte og ved hjertesykdom, F: Jostein Grimsmo

36 Hjertetransplantert Puls og blodtrykk etter avsluttet belastning Hvilepuls og langsommere normalisering etter avsluttet trening (på lang sikt). Studier viser at pasientene tolerer trening på høy intensitet bra. Inntil mer forskning er på plass kan en kun anbefale intervallbasert trening for friske, stabile hjertetransplanterte > 1 år etter TX. Lengre oppvarming og nedtrappingstid Maksimal hjertefrekvens vanligvis normal Bruk Borg skala (opplevd anstrengelse) i stedet for puls «Trening etter hjertetransplantasjon- gamle prinsipper for fall», K. Nytrøen og L. Gullestad. Tidsskr Nor Legeforen 2013;133:2030-1, Nr oktober 2013 ACMS guidelines for exercise testing and prescription 2014.

37 Pulmonal hypertensjon O2 metning ved testing Lett til moderat intensitet ettersom sykdomsbilde. En skal kunne prate under treningen, og avbryte treningen før en blir for trett. Her: korte intervaller på sykkel har fungert veldig bra (max borg 14). Også her veldig individuelt hva pasientene orker. Viktig å lytte til kroppens signaler og hvile når en er sliten. Varierende dagsform. Ved langt kommen, dvs. høyre ventrikkel er redusert. Lavere belastninger, og mindre muskelgrupper (ikke armer OG ben samtidig) Ta O2 målinger underveis under treningene. Styrketrening: 1 serie, 6-8 repetisjoner, lettere vekter. Mindre muskelgrupper.

38 TAKK FOR MEG

Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi

Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi Postoperativ opptrening etter median sternotomi operasjon med biologisk aortaventil Bjarne Vad Nilsen Prosjektoppgave i medisinsk

Detaljer

Informasjon til deg som har gjennomgått bypassoperasjon eller klaffeoperasjon

Informasjon til deg som har gjennomgått bypassoperasjon eller klaffeoperasjon Informasjon til deg som har gjennomgått bypassoperasjon eller klaffeoperasjon Diagnoser og behandling Før og etter operasjon Muligheter og begrensninger Rehabilitering og livsstilsendring 1 Forord Denne

Detaljer

Vedlegg til prosedyrebok for etablering av Chairobics i nærmiljø

Vedlegg til prosedyrebok for etablering av Chairobics i nærmiljø Vedlegg til prosedyrebok for etablering av Chairobics i nærmiljø Forord Dette kompendiet er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom kommune, høgskole, frivillige lag og organisasjoner: Etablering av

Detaljer

Nr. 1, Juni 2008. NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi. I dette nummeret: Leder har ordet

Nr. 1, Juni 2008. NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi. I dette nummeret: Leder har ordet NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi Nr. 1, Juni 2008 I dette nummeret: Leder har ordet Innlegg: - Likemannsarbeid i LHL - NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi

Detaljer

Fysisk aktivitet gir helsegevinst. også etter en kreftdiagnose

Fysisk aktivitet gir helsegevinst. også etter en kreftdiagnose Fysisk aktivitet gir helsegevinst også etter en kreftdiagnose Har du kreft og er usikker på hvor mye du kan og bør være i fysisk aktivitet? Fysisk aktivitet er generelt viktig for god helse. Fysisk aktivitet

Detaljer

EVALUERING AV FYSISK AKTIVITET PÅ RESEPT I NORDLAND OG BUSKERUD FYLKESKOMMUNE JAN HELGERUD OG GEIR EITHUN

EVALUERING AV FYSISK AKTIVITET PÅ RESEPT I NORDLAND OG BUSKERUD FYLKESKOMMUNE JAN HELGERUD OG GEIR EITHUN EVALUERING AV FYSISK AKTIVITET PÅ RESEPT I NORDLAND OG BUSKERUD FYLKESKOMMUNE JAN HELGERUD OG GEIR EITHUN INNHOLD 1. Innledning 3 2. Oppsummering 4 3. Teori 5 Utholdenhet 5 Vekt og fettomsetning 6 Muskelstyrke

Detaljer

Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK

Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK Fysisk aktivitet og trening Fysisk aktivitet Enhver kroppslig bevegelse utført av skjelettmuskulatur

Detaljer

Puls og kols Gruppebasert trenings- og mestringstilbud til personer med kols, Kristiansand

Puls og kols Gruppebasert trenings- og mestringstilbud til personer med kols, Kristiansand HELSE OG SOSIAL Helsefremming og innovasjon Puls og kols Gruppebasert trenings- og mestringstilbud til personer med kols, Kristiansand «Var deprimert tidligere og oppgitt over situasjonen. Alt er bedre!

Detaljer

REN TRENING treningsråd kosttilskudd doping

REN TRENING treningsråd kosttilskudd doping REN TRENING treningsråd kosttilskudd doping Det beste forebyggende tiltaket mot dopingbruk er å informere om hvordan klare å oppnå omtrent tilsvarende utseende uten å bruke noe som helst. Det er fullt

Detaljer

REN TRENING treningsråd kosttilskudd doping

REN TRENING treningsråd kosttilskudd doping REN TRENING treningsråd kosttilskudd doping Sunn trening og fysisk aktivitet gjør godt for både kropp og sinn. Dette er noe de aller fleste vet, men for mange er det vanskelig å komme skikkelig i gang.

Detaljer

Aktivitet og inaktivitet, og hjerte- /karsykdom. Innhold. VO 2peak. Stian Thoresen Aspenes. VO 2peak i HUNT3.

Aktivitet og inaktivitet, og hjerte- /karsykdom. Innhold. VO 2peak. Stian Thoresen Aspenes. VO 2peak i HUNT3. Aktivitet og inaktivitet, og hjerte- /karsykdom. VO 2peak i HUNT3. VO 2peak Innhold Hva er fysisk aktivitet og inaktivitet? Hva er hjerte- og karsykdom? Risiko for hjerte- og karsykdom Risiko for tidlig

Detaljer

1 Fysisk aktivitet kan det være gøy?

1 Fysisk aktivitet kan det være gøy? Aktivitetsgrupper 1 Fysisk aktivitet kan det være gøy? Mål: Å bli kjent med gruppeledere, målsetninger for samlingene og andre deltagere Å begynne en felles forståelse for hva aktivitet betyr Å kjenne

Detaljer

Bacheloroppgave. Eldre og styrketrening

Bacheloroppgave. Eldre og styrketrening Avdeling for Folkehelse Liv Brekka Bacheloroppgave Eldre og styrketrening Elderly and strength training Bachelor i Folkehelse 2014 Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket JA X NEI Samtykker til tilgjengeliggjøring

Detaljer

Effekt av trening og fysisk aktivitet ved kroniske sykdommer og tilstander. sigmund a anderssen, Norges idrettshøgskole, Oslo

Effekt av trening og fysisk aktivitet ved kroniske sykdommer og tilstander. sigmund a anderssen, Norges idrettshøgskole, Oslo Trening nytter! Effekt av trening og fysisk aktivitet ved kroniske sykdommer og tilstander SAMMENDRAG: Regelmessig fysisk aktivitet utover det som er nødvendig for å tilfredsstille dagliglivets krav, gir

Detaljer

Revmatisme. Ringvirkninger av revmatisk sykdom

Revmatisme. Ringvirkninger av revmatisk sykdom Revmatisme Revmatisme stammer fra det greske ordet rhevma, som betyr strøm og er en betegnelse på en rekke forskjellige sykdommer som i første rekke rammer bevegelsesorganene, men også indre organer kan

Detaljer

OPPVARMING. gjøre rede for hvordan du kan gjennomføre oppvarming. forklare hvordan oppvarming virker på kroppen

OPPVARMING. gjøre rede for hvordan du kan gjennomføre oppvarming. forklare hvordan oppvarming virker på kroppen OPPVARMING NÅR DU HAR LEST DETTE KAPITLET, SKAL DU KUNNE forklare hva oppvarming er forklare hva som er forskjellen mellom generell og spesiell oppvarming begrunne hvorfor du bør varme opp gjøre rede for

Detaljer

Spinn H. Aschehoug & Co.

Spinn H. Aschehoug & Co. Carl-Henrik Bergsjø Ingvild Kvikstad Spinn Kroppsøving for den videregående skolen Bokmål Del 1 av 3 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug

Detaljer

Instruktøren. Kort innføring i generell treningslære... 65

Instruktøren. Kort innføring i generell treningslære... 65 Instruktøren Kort innføring i generell treningslære................ 65 Hva, hvordan, hvorfor................................... 65 Belastning, hvile og resultat.............................. 66 Varighet,

Detaljer

Velkommen til kirurgisk avdeling ved Feiringklinikken

Velkommen til kirurgisk avdeling ved Feiringklinikken Velkommen til kirurgisk avdeling ved Feiringklinikken HJERTELIG VELKOMMEN til behandling ved Feiringklinkikken Innhold Kjære pasient 3 Velkommen til oss på kirurgisk sengepost 4 Spisetider 5 Bypass- (ACB)

Detaljer

Behandling av fedme. en intervensjonsstudie av treningseffekt. Merete Hamran. Trondheim, juli 2011

Behandling av fedme. en intervensjonsstudie av treningseffekt. Merete Hamran. Trondheim, juli 2011 Behandling av fedme en intervensjonsstudie av treningseffekt Merete Hamran Trondheim, juli 2011 NTNU Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet/ Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse/ Institutt

Detaljer

Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE. Fatigue og

Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE. Fatigue og Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE Fatigue og MS 4 Innledning 4 Hva er MS? 5 Fatigue 7 Hva betyr fatigue? 7 Hvem har fatigue? 7 Hvordan kan fatigue beskrives? 8 Fatigue

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

Norsk Forening for Slagrammede (NFS) HJERNESLAG. En orientering til slagrammede og pårørende

Norsk Forening for Slagrammede (NFS) HJERNESLAG. En orientering til slagrammede og pårørende Norsk Forening for Slagrammede (NFS). HJERNESLAG En orientering til slagrammede og pårørende NORSK FORENING FOR SLAGRAMMEDE Norsk forening for Slagrammede (NFS) ble etablert i 2007. Organisasjonen ønsker

Detaljer

VELKOMMEN til kirurgisk avdeling

VELKOMMEN til kirurgisk avdeling VELKOMMEN til kirurgisk avdeling INNHOLD Kjære pasient... 3 Velkommen til oss på kirurgisk sengepost... 4 Bypass- (ACB) og klaffeoperasjon...6 Innleggelsesdagen, viktige rutiner... 8 Operasjonsdagen...

Detaljer

Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1

Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1 Rapportserie fra Senter for helsefremmende forskning HiST/NTNU Rapport 2011/2 Oldervoll LM & Lillefjell M Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1 Kunnskapsoversikt Trondheim,

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Lill-Katrin Nyhus

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Lill-Katrin Nyhus Mastergradsoppgave Lill-Katrin Nyhus Effekten av 12 uker høy-intensiv vs. moderat-intensiv aerob utholdenhetstrening på HbA 1c og VO 2peak hos voksne personer med type 2 diabetes. Høgskolen i Telemark

Detaljer

Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser

Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser IS-1160 Rapport Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser Anbefalinger Heftets tittel: Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser - Anbefalinger Utgitt: 06/2004 Bestillingsnummer:

Detaljer

ditt PERSONLIGE trenings- og KoStHoldSprogram Kr. 99,-

ditt PERSONLIGE trenings- og KoStHoldSprogram Kr. 99,- ditt PERSONLIGE trenings- og KoStHoldSprogram Kr. 99,- HK Reklamebyrå. Foto: Kim Ramberghaug Norsk sportsernæring YOUR POTENTIAL FRES gir deg rå energi når du trener eller trenger en ekstra boost. Brusetabletten

Detaljer

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015.

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Akutt koronarsyndrom Bakgrunn Fellesbetegnelse for koronarsykdom med ustabile brystsmerter omfatter: Ustabil angina pectoris

Detaljer

kr. 39,50 Release YOUR Potential - ditt personlige trenings- og kostholdskonsept

kr. 39,50 Release YOUR Potential - ditt personlige trenings- og kostholdskonsept kr. 39,50 Release YOUR Potential - ditt personlige trenings- og kostholdskonsept Release YOUR potential Velkommen Hvorfor er det slik at enkelte må streve for å holde seg i form, mens andre får utrolige

Detaljer