NHF En økumenisk forening Leder: Stig Wernø Holter Sekretær: Marièl Eikeset Koren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NHF En økumenisk forening Leder: Stig Wernø Holter Sekretær: Marièl Eikeset Koren"

Transkript

1 NHF En økumenisk forening Leder: Stig Wernø Holter Sekretær: Marièl Eikeset Koren Norsk hymnologisk forening Nyhetsbrev Nr. 4 desember 2013 Kjære salmevenner! Imånedsskiftet november/desember fant det sted to viktige begivenheter på salmefeltet. Den mest omtalte og feirede var naturlig nok innføringen av ny salmebok for Den norske kirke, Norsk salmebok 2013 (N13). Den andre og mindre omtalte, men på sin måte like viktige, var lanseringen av det fullførte trebindsverket Nytt norsk salmeleksikon. Det skjedde ved et enkelt arrangement i Trondheim 28. november. Den norske kirkes preses, biskop Helga Byfuglien, hadde tatt turen nordover for å motta et signert eksemplar som NHFs gave til Den norske kirke. Dermed er et syvårig prosjekt fullført etter planen, med kommentarartikler til alle salmene som er felles for Norsk salmebok (1985) og Norsk salmebok Arbeidet er for en stor del utført på dugnadsbasis, og utgivelsen er muliggjort ved hjelp av sjenerøse pengebidrag fra ulike hold. Jeg har sagt det allerede, men gjør det med glede igjen: Hjertelig takk til alle som har bidratt som artikkelforfattere og redaksjonsmedlemmer! Hvorvidt det blir noen videreføring av salmeleksikonet med tanke på de nye salmene i N13 er uvisst, men svært ønskelig. Det vil kreve et nytt, stort løft, både arbeidsmessig og økonomisk. Når det gjelder den nye salmeboken, så vil jeg for redelighets skyld ikke legge skjul på at jeg har ansett ny salmebok nå som lite påkrevd. Men nå er den her, og den enkelte menighet står fritt til å innføre den eller å beholde den gamle (med tillegg), alt etter hva man regner med å vinne eller tape og kanskje også etter hva budsjettene tillater. Det er ikke nødvendig å repetere historikken. Vi konstaterer at N13 er blitt til på kortere tid enn noen av forløperne (med mulig unntak av de danske rasjonalistbøkene), at den avløser sin nærmeste forløper etter kortere tid enn noen av de tidligere (med unntak av Den evangelisk-kristelige salmebok 1799) og at den er den største, mest mangfoldige og mest flerspråklige norske salmebok noensinne. Den skifter ut rundt en tredjedel av Norsk salmebok (1985), tar opp rundt halvparten av Salmer 1997 og innfører 240 helt nye salmer (336 tekster). Flere av NHFs medlemmer er godt representert. Eyvind Skeie er blitt en av salmebokens sentrale forfattere på linje med vårt æresmedlem Svein Ellingsen. Gerd Grønvold Saue har fått inn flere nye, og Arve Brunvoll har bidratt med en betydelig mengde nye oversettelser. På melodisiden er Eilert Tøsse og Ivar Jarle Eliassen representert med en god håndfull melodier hver. Vi har merket oss at N13 har fått undertittelen «For kirke og hjem/for kyrkje og heim». Nå står det ikke noen sted hvilke salmer som er tenkt for hva, men bedømmelsen av enkeltsalmene må ta høyde for at bruksområdene er flere enn gudstjenesten. Likevel tror jeg at gudstjenesten og de kirkelige handlinger fortsatt vil være de viktigste arenaer for felles salmesang. Da er det særlig to kriterier som bør veie tungt ved salmevalget: 1) at salmen har en «retning» som passer inn i den gudstjenestlige situasjon og 2) at melodien er sangbar for en forsamling. At salmen har en teologisk dimensjon, tar jeg for gitt. Det borger jo kirkerådsdirektør Jens-Petter Johnsen for at salmene i salmeboken har. Men det store og svært varierte materialet gjør at salmevalget blir mer krevende enn før. Produksjonen av nye salmer har vært overveldende, etter hva vi får fortalt av de som gikk gjennom alt det innsendte materialet. Så ethvert rykte om salmesjangerens snarlige død kan visst trygt avsannes. Mye tyder på at skapertrangen vil holde seg sterk også etter at salmeboken er kommet ut.

2 NHF ser det som sin oppgave å fokusere på salmens kvalitet, funksjon og egenart. NHF ønsker skapende mennesker velkommen til å presentere sine tekster og melodier i vårt faglige fellesskap. Vi legger for øvrig opp til drøfting av styrets utkast til strategidokument på generalforsamlingen i juni Da fyller NHF ti år. Det legges ikke opp til noen storstilt feiring, men det er en god anledning til å stoppe opp og reflektere rundt veien så langt og veien videre for vår hymnologiske forening. Så vil jeg nok en gang få ønske hver og en av dere en gledelig jul og et godt nytt år! Jeg tillater meg å runde av min hilsen med noen fine linjer av Eyvind Skeie, der han knytter sammen julens og nattverdens under på en uvant direkte måte: Syng engleskarer, i det store kor! Syng, du Guds kirke, overalt på jord! Han som troner i det høye, og til jorden lot seg bøye, er i brød og vin. (N13 nr. 71 v. 4) Stig Wernø Holter Seminar og generalforsamling 2014 NHF vil som i fjor holde sitt eget seminar og generalforsamling på Lovisenberg, torsdag 12. og fredag 13. juni. Tradisjonen tro vil en salmekveld inngå i programmet. Temaet blir «Norsk salmesang : fra nasjonalt til globalt». Sett av dagene nå! NHFs hjemmesider NHFs hjemmesider kom på nett i løpet av høsten, og vil forhåpentlig kunne fungere som den viktigste informasjonskanalen mellom styret og medlemmene, og vice versa. Der vil dere også kunne skue vår nye, stilige logo, designet uten utgift for NHF av Kari Steinnes Christoffersen. Stor takk til henne for det! Nytt norsk salmeleksikon Spesialpris for medlemmene er fortsatt kr 300 pr. bind + porto. For bestilling av hele trebindsverket tilbyr NHF den meget gunstige prisen kr porto. Bestilling sendes Hymnologi: Nordisk tidsskrift Vervekampanjen som NHF gjennomførte blant sine medlemmer ga følgende nedslående resultat: INGEN NYE NORSKE ABONNENTER! Men, det er fortsatt mulig å tegne abonnement. Husk, dette er også vårt tidsskrift! Hymnologiske jubileer i år: Britt Gerda Hallqvist ( ) 250-årsminne: Hans Adolph Brorson ( ) 400 år: Hallgrímur Pétursson ( ) 450 år: Hans Leo Hassler ( ) 500 år: Claude Goudimel (omkr ) Breitendichs koralbok (1764) fyller 250 år. «No stig vår song». Den dansk-norske salmetradisjonen.

3 Fondet for dansk-norsk samarbeid innbyr til 1814-seminar på Lysebu, Oslo mars Programmet blir svært variert, med foredrag, workshops og konserter. Begge land stiller med sterke hymnologiske og musikalske krefter. Dette blir et viktig arrangement på salmefeltet, og det ville være ille om ikke NHFs medlemmer slutter godt opp om det. Nærmere opplysninger på: NORDHYMNs hymnologiske dag Det nordiske forskernettverket NORDHYMN inviterer til hymnologisk dag i Lund tirsdag 18. mars. Mandag 17. mars holdes det tradisjonsrike koralsminaret, også det i Lund. Seminaret ledes nå av dosent Mattias Lundberg, Uppsala. Obs: NORDHYMNs hjemmesider er ikke oppdatert og skal legges om, men invitasjon til fagdagene i Lund vil bli lagt ut på Hymn Song Society. Nordisk-baltisk hymnologisk forskerkonferanse Dette blir den store akademiske konferansen i Norden i Det er våre dyktige finske venner og kolleger som legger opp til en fire dagers konferanse på Hanaholmen ved Helsingfors oktober. Det er det finske selskapet for hymnologi og liturgi som inviterer, sammen med NORDHYMN. Hovedforedragsholder blir dr. Andrew Pratt, britisk metodistpastor. Hovedspråket blir engelsk, men paperpresentasjoner kan også gjøres på de nordiske språk. Frist for å tegne seg med paper, er 28. februar. Øvrig informasjon og program finnes her: Nytt islandsk salmeboktillegg Den islandske kirke har lansert et nytt salmeboktillegg, Sálmar Det forrige kom i Det nye tillegget har en undertittel som kan oversettes slik: «Til presentasjon og forberedelse av ny salmebok for den islandske folkekirke». Tillegget er nummerert fra 801 til 962 (hovedsalmeboken går til nr. 972). Teologiprofessor Einar Sigurbjörnsson har vært leder for komiteen som har utarbeidet samlingen. Hans nå avdøde far, biskop Sigurbjörn Einarsson, er den største bidragsyteren på tekstsiden ved siden av titulærbiskopen Kristján Valur Ingólfsson. Alle salmene er forsynt med besifret melodi, en del nummer har også 4-stemmig korsats. Tillegget viser noen av de samme tendensene som den nye norske salmeboken, mye stoff fra Sverige og en god slump sanger fra Taizé (J. Berthier) og Iona (John L. Bell). Men sjangeren moderne lovsang er ikke representert. Samtlige tekster foreligger på islandsk, kun tre-fire har parallell tekst på latin, tysk eller engelsk. En del stoff er lånt fra Norge. Svein Ellingsen har med fem tekster i tillegg til de åtte han hadde i 1991-heftet, heriblant en ny oversettelse av dåpssalmen «Fylt av glede»: «Undur lífsins okkur fögnuð vekur» (til avløsning fra en tidligere og for oss mer gjenkjennelig oversettelse: «Full af gleði yfir lífsins undri»). Per Lønnings «Brød for verden» er også blitt oversatt: «Brauð til saðnings svöngum gefa». Av norske komponister er følgende representert: Kjell Habbestad, Egil Hovland, Kjell Mørk Karlsen, Trond Kverno, Bjarne Stølen, Mons Leidvin Takle, Sigvald Tveit, Eilert Tøsse og Anfinn Øien, de fleste med én melodi hver. Ny hymnologisk litteratur Irene Bergheim: Døren høy og porten vid: Salmetoner i norske salme- og koralbøker fra reformasjonen til forslag til ny salmebok Akademika forlag s. Boken ble lansert under musikkarvkonferansen i Trondheim 27. november. Den retter seg særlig mot kirkemusikkstudenter og er en grundig fremstilling av den dansk-norske og norske koralhistorien. Den begrenser seg ikke bare til salmetonene som undertittelen gir inntrykk av. Melodiene blir satt inn i sin salmehistoriske kontekst. Forfatteren, som er NHFs nestleder, har nedlagt et stort arbeid med å belyse fremstillingen med bilder og noteeksempler. Skulle man

4 innvende noe, måtte det være at det er forslaget fra 2008 som legges til grunn for vurderingen av den nyeste fasen. Som kjent røk mange av tekstene og melodiene fra 2008 ut i N13. Lars Eckerdal: När fikonträdet skjuter blad Några sånger under tiden. Bibliotheca theologiae practicae 92. Artos & Norma bokförlag s. Den meriterte svenske biskop Lars Eckerdal presenterte sin nyeste bok under koralseminaret og den hymnologiske dagen i Lund i oktober Med denne utgivelsen har han levert nok et gedigent stykke hymnologisk arbeid. Om noen skulle dra kjensel på salmelinjen i tittelen, så er den ganske riktig hentet fra Landstads adventssalme «Jeg løfter opp til Gud min sang», i svensk oversettelse. Men det er ikke den salmen boken handler om. Den er et dypdykk i fem andre salmer, nemlig Luthers «Ein fest Burg», den gamle kommunionsangen «Got sey gelobet», Paul Nilssons «Se, vi gå upp till Jerusalem», Anders Frostensons «Du som i alltets mitt har ställt» og Fortunatus hymne Pange lingua med sin innviklede vei frem til salmen «Upp, min tunga, att lovsjunga» (på norsk: «Frydetonen går mot tronen»). Eckerdal skriver også meget kompetent om de tilhørende melodiene og deres forvandlinger gjennom tidene. Håvard Skaadel: «Vi er et folk på vandring»: mot en ny salmekanon. Norsk kirkemusikk 6/2013 Kirkemusiker og musikkhistoriker Håvard Skaadel har gjennomført en lokal undersøkelse av salmesangen i Norheim og Falnes menigheter på Karmøy, trykt som artikkel i siste nummer av Norsk kirkemusikk. Salmesangen er undersøkt i en femårs periode, 2008 til En av hans konklusjoner er at arven fra Landstads reviderte salmebok er i ferd med å smuldre opp. Samtidig er lite av det nyeste materialet fra salmebokforslaget av 2008 tatt i bruk. Norsk salmebok 2013 invitasjon til undersøkelse Det ble aldri gjennomført noen representativ undersøkelse av hvordan Norsk salmebok (1985) er blitt brukt. Det ville vært et godt redskap i revisjonsprosessen. Nå ønsker NHF bidra til å fremskaffe kunnskap om hvordan den nye salmeboken blir tatt imot og brukt i menighetene. Vi tenker oss at undersøkelsen må gå over minst ett år og dekke alle bispedømmer og menigheter med ulik profil (by og land, bokmål og nynorsk). Undersøkelsen må begrenses til hovedgudstjenestene inklusive dåp og konfirmasjon. Bruken i den private sfære og på møter o.l. holdes altså utenfor. NHF vil søke faglige råd om hvordan undersøkelsen bør gjennomføres rent metodisk, men vi vil allerede nå invitere interesserte NHF-medlemmer til å delta som informanter. Det vil i all enkelhet innebære å rapportere inn salmevalget for hovedgudstjenesten på hver søn- og helligdag i egen menighet til prosjektansvarlig, i første omgang blir det NHFs leder Stig Wernø Holter, via NHFs hjemmesider. Dette vil vi komme nærmere tilbake til. Interesserte bes henvende seg til: Styrets medlemmer Stig Wernø Holter (leder), professor i kirkemusikk ved Griegakademiet Institutt for musikk, Universitetet i Bergen. Bosted: Bergen. Tlf E-post: Irene Bergheim (nestleder), førsteamanuensis emeritus i musikkvitenskap ved Institutt for musikk, NTNU. Bosted: Trondheim. Tlf E-post: Marièl Eikeset Koren (sekretær), MA og orgelstudent ved NTNU, dirigent for Trondhjems Kvinnelige Studentersangforening, klokkeravløysar i Nidaros domkyrkje. Bustad: Trondheim. Tlf E-post:

5 David Scott Hamnes (kasserer), seniorrådgiver i Kirkerådet og kantor i Ilen menighet, bosted Trondheim. Tlf E-post: Eyvind Skeie (styremedlem), forfatter og prest, frilans. Bosted: Kolbotn. Tlf E-post: nettsted: Aage Myksvoll (varamedlem), høgskolelektor (musikkhistorie) ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole, bosted: Fetsund. Tlf E-post: Jan Terje Christoffersen (varamedlem), universitetslektor i liturgikk ved Det teologiske menighetsfakultet. Bosted: Tønsberg. Tlf E-post: Bøker til salgs Se NHFs hjemmeside. På vegne av styret for Norsk hymnologisk forening Stig Wernø Holter Leder Marièl Eikeset Koren Sekretær

torsdag 11. juni. Takk til NRK og Kirkerådet

torsdag 11. juni. Takk til NRK og Kirkerådet Kjære salmevenner! Takk at din kirke aldri sover! Mens jorden ruller uten stans, ditt folk i vekselsang deg lover, for nattens ro og dagens glans. T: John Ellerton / O: Johannes Smemo nr. 820 i N13, vers

Detaljer

8 Salmeglede 12 Ny studentrådsleder 21 Ordet gjennom året. 4 Kantorene møter salmeboka 6 Et svar på himmelens budskap. nr.1/14. 80. årg. TEMA.

8 Salmeglede 12 Ny studentrådsleder 21 Ordet gjennom året. 4 Kantorene møter salmeboka 6 Et svar på himmelens budskap. nr.1/14. 80. årg. TEMA. 4 Kantorene møter salmeboka 6 Et svar på himmelens budskap 8 Salmeglede 12 Ny studentrådsleder 21 Ordet gjennom året nr.1/14. 80. årg. TEMA Salmer rektor VIDAR L. HAANES Rektor Innhold Luthersk menighetssang

Detaljer

Vi beklager! Redaksjonen

Vi beklager! Redaksjonen 1 Vi beklager! Dette nummeret av Nytt norsk kirkeblad kommer svært forsinket fram til abonnenterne våre. Det skyldes praktiske problemer som vi ikke hadde kontroll over. Vi er svært lei for dette! Alle

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

nr. 1 2009 Storsamling for styrere Begeistret fyr tar farvel 8TRIPP TRAPP-klubben er 10 år!

nr. 1 2009 Storsamling for styrere Begeistret fyr tar farvel 8TRIPP TRAPP-klubben er 10 år! nr. 1 2009 n 4 12 Storsamling for styrere Begeistret fyr tar farvel 8TRIPP TRAPP-klubben er 10 år! LEDER Ja til kristne barnehager! Det var moro å stå foran 150 barnehagestyrere midt i januar og oppleve

Detaljer

Ny glad kirkebok til 4-åringer

Ny glad kirkebok til 4-åringer nr. 1 2011 n 8 Ny glad kirkebok til 4-åringer 3 Fint årsresultat 4 Samlet 150 barnehagestyrere Økonomi Leder I hjem og kirke! I vår kommer det ny 4-åringsbok fra IKO-Forlaget. Det er den femte boka etter

Detaljer

Biskop Erling J. Pettersen Visitasforedrag ved visitas i Åkra og Vedavågen Karmøy prosti 5. 10. mai 2015

Biskop Erling J. Pettersen Visitasforedrag ved visitas i Åkra og Vedavågen Karmøy prosti 5. 10. mai 2015 Biskop Erling J. Pettersen Visitasforedrag ved visitas i Åkra og Vedavågen Karmøy prosti 5. 10. mai 2015 Innledning En av mine forgjengere i bispestolen ga Karmøy et navn som fort spredde seg over hele

Detaljer

nr. 2 2012 Fortellinger i gudstjenesten 6-årsboka kommer i juli Ny bokserie: trenger håp

nr. 2 2012 Fortellinger i gudstjenesten 6-årsboka kommer i juli Ny bokserie: trenger håp nr. 2 2012 n 3 4 Fortellinger i gudstjenesten 6-årsboka kommer i juli 8 Barn Ny bokserie: trenger håp Leder Gudstjenestereform også prekenreform? Den norske kirke har fått en ny gudstjenesteordning. Helt

Detaljer

Kalenderavisen FOR BAPTISTKIRKEN - TRONDHEIMS INTERNASJONALE MENIGHET 4. kvartal 2010. Nr 34. 9. årgang

Kalenderavisen FOR BAPTISTKIRKEN - TRONDHEIMS INTERNASJONALE MENIGHET 4. kvartal 2010. Nr 34. 9. årgang Kalenderavisen FOR BAPTISTKIRKEN - TRONDHEIMS INTERNASJONALE MENIGHET 4. kvartal 2010. Nr 34. 9. årgang Besøk fra Nasaret, Israel, 2010 For slik som legemet er ett og har mange lemmer, men alle de mange

Detaljer

Spørsmål og svar Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat

Spørsmål og svar Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat Om gudstjenesteordningen 2011 Spørsmål og svar Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat Her er svar på spørsmål Kirkerådets gudstjenesteseksjon har mottatt om gudstjenesteordningen 2011. Dagens bønn (Kollektbønn)

Detaljer

NR. 3 2008. nytt. Vakre dåpsbrosjyrer. Se side 4-.6

NR. 3 2008. nytt. Vakre dåpsbrosjyrer. Se side 4-.6 NR. 3 2008 nytt Vakre dåpsbrosjyrer Se side 4-.6 Det er ikke gitt at aktivitetskirken skaper en levende tro bare aktive barn. Idet dere døper dem...og lærer dem å holde... Isommer fikk jeg være med på

Detaljer

St. Olavposten. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 2/2010 Årgang 38

St. Olavposten. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 2/2010 Årgang 38 St. Olavposten ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 2/2010 Årgang 38 Innhold Gode Ordensbrødre side 3 - Riksdrott Ole M. Granum Det 57. Ordentlige Riksting side 4 100 års jubileum i Oslo side 8

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

NOE FALT I GOD JORD. Pål Ke l Botvar og Hallvard Olavson Mosdøl. Den norske kirkes gudstjenestereform sett fra menighetsnivå. KIFO Rapport 2014: 2

NOE FALT I GOD JORD. Pål Ke l Botvar og Hallvard Olavson Mosdøl. Den norske kirkes gudstjenestereform sett fra menighetsnivå. KIFO Rapport 2014: 2 Pål Ke l Botvar og Hallvard Olavson Mosdøl NOE FALT I GOD JORD Den norske kirkes gudstjenestereform sett fra menighetsnivå KIFO Rapport 2014: 2 K II IFOI INSTITUTT FOR Pål Ketil Botvar og Hallvard Olavson

Detaljer

Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE KR 41/15 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Bodø, 16.-18. september 2015 Referanser: SKR 24/10, KM 6/10, KM 5/11, KR 32/13, KR 23/14, KR 60/14, NFG 05/15, NFG 12/15 Saksdokumenter:

Detaljer

Kort presentasjon av nr. 1 899 i Norsk salmebok 2013

Kort presentasjon av nr. 1 899 i Norsk salmebok 2013 Vidar Kristensen Kort presentasjon av nr. 1 899 i Norsk salmebok 2013 Tekster til NRKs sakte-tv-sending «Salmeboka minutt for minutt», 28. 30. november 2014 1 Herre Gud, ditt dyre navn og ære Kanskje den

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

TILHØRIGHET TIL EN VALGMENIGHET En empirisk undersøkelse i ByMenigheten - Sandnes ( tidligere Lundehaugen menighet )

TILHØRIGHET TIL EN VALGMENIGHET En empirisk undersøkelse i ByMenigheten - Sandnes ( tidligere Lundehaugen menighet ) TILHØRIGHET TIL EN VALGMENIGHET En empirisk undersøkelse i ByMenigheten - Sandnes ( tidligere Lundehaugen menighet ) Innholdsfortegnelse Forord...2 Kapittel 1. Innledning...3 Bakgrunn for oppgaven...3

Detaljer

menighetsblad Nr. 2 2012 Se hva jeg kan Kirke-stat hvor står vi? Fra Barbu til Cape Town Alltid beredt, Inger Lise Side 4-5 Side 12 Side 8-9 Side 13

menighetsblad Nr. 2 2012 Se hva jeg kan Kirke-stat hvor står vi? Fra Barbu til Cape Town Alltid beredt, Inger Lise Side 4-5 Side 12 Side 8-9 Side 13 menighetsblad Nr. 2 2012 Se hva jeg kan Side 4-5 Fra Barbu til Cape Town Side 8-9 Kirke-stat hvor står vi? Side 12 Alltid beredt, Inger Lise Side 13 «Er du helt grønn, eller?» Det er vel flere enn meg

Detaljer

Glemmen. Menighetsblad. Nye prester. Om Korsvei. Om dåp. Les mer på side 3-5. Les mer på side 9. Les mer på side 11. Nr 3-2015, 15. årg.

Glemmen. Menighetsblad. Nye prester. Om Korsvei. Om dåp. Les mer på side 3-5. Les mer på side 9. Les mer på side 11. Nr 3-2015, 15. årg. Glemmen Nr 3-2015, 15. årg. Menighetsblad Om dåp Nye prester Om Korsvei Les mer på side 3-5. Les mer på side 9. Les mer på side 11. GLEMMEN MENIGHET Menighetskontoret Nygaardsgaten 28, Pb. 84 Tlf.: 69

Detaljer

En spørreundersøkelse blant foreldre som ble invitert til dåp eller meldte barnet til dåp i Haugesund i 2005.

En spørreundersøkelse blant foreldre som ble invitert til dåp eller meldte barnet til dåp i Haugesund i 2005. NOEN BAR DE SMÅ BARNA TIL VÅR FRELSER SKÅRE OG ROSSABØ SINE KIRKER - ANDRE GJORDE DET IKKE En spørreundersøkelse blant foreldre som ble invitert til dåp eller meldte barnet til dåp i Haugesund i 2005.

Detaljer

Den Profetiske Røst. 15 års jubileum Den profetiske tjenesten. 5 års jubileum Brølende lam. 10 års jubileum Den profetiske røst. 10.

Den Profetiske Røst. 15 års jubileum Den profetiske tjenesten. 5 års jubileum Brølende lam. 10 års jubileum Den profetiske røst. 10. BRØLENDE LAM - PROFETISK KREATIVT SENTER FOR VEKKELSE OG REFORMASJON Den Profetiske Røst Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid nr.4/2008 Pris NOK 80,00 10.årgang

Detaljer

NR.1 2008 67. ÅRG. God Påske!

NR.1 2008 67. ÅRG. God Påske! NR.1 2008 67. ÅRG. God Påske! 2 Påska 2008 Vårens vakreste eventyr... Vertsfolk på Kjerkstu... ligger foran oss. Kanskje litt foran skjemaet... I alle fall har det allerede i en måneds tid vært snøklokker

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

- Vi må tenke sammen

- Vi må tenke sammen NR. 1-2009 HØYLAND I HELG OG HVERDAG - Vi må tenke sammen - Det kan skje mye positivt om vi klarer å stå sammen og dra i samme retning, sier Odd Hanssen Matre. Han tar fatt på jobben som menighetsprest

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Mai 2009. Tretten kirke tidlig på 1900-tallet.

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Mai 2009. Tretten kirke tidlig på 1900-tallet. Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 3 Mai 2009 62. årgang Tretten kirke tidlig på 1900-tallet. Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs.

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. September 2008. Fra Brettdalsvatnet. Foto: Ole J. Gillebo

Kirkeblad for Øyer og Tretten. September 2008. Fra Brettdalsvatnet. Foto: Ole J. Gillebo Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 5 September 2008 61. årgang Fra Brettdalsvatnet. Foto: Ole J. Gillebo Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

Merkeåret Grunnloven fyller 200 år i år, og i 1814 var Kirken en svært viktig brikke i det storpolitiske spillet om et uavhengig Norge.

Merkeåret Grunnloven fyller 200 år i år, og i 1814 var Kirken en svært viktig brikke i det storpolitiske spillet om et uavhengig Norge. + refleks Menighetsblad for Søreide kirke -1. Årgang 4 Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti Vel blåst, Søreide 40 år er ikke det aller rundeste jubileet, men for Søreide menighet var det vel

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Det levende vann. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet. Nr. 2 28. årgang juni 2014

MENIGHETSBLADET. Det levende vann. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet. Nr. 2 28. årgang juni 2014 MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 2 28. årgang juni 2014 Det levende vann Ånden blir gitt på Pinsedagen: (Ap. 2, 1 4.) Da pinsedagen kom, var alle samlet

Detaljer

Hva er mest kristelig?

Hva er mest kristelig? Nr. 1-2009 Hva er mest kristelig? Hva er mest kristelig å bore etter olje og gass eller la være? Biskopene er nå blitt enige, nesten samstemt, om at det er mest kristelig ikke å lete etter gass og olje

Detaljer