Et nyttig supplement i utredningsarbeidet for psykologer og pedagoger!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et nyttig supplement i utredningsarbeidet for psykologer og pedagoger!"

Transkript

1 Våletesten - 2. Ny utvidet utgave! Et nyttig supplement i utredningsarbeidet for psykologer og pedagoger! Evne til enkel språklig innlæring er en sentral grunnleggende kognitiv ferdighet som det er viktig å ha informasjon om LM1 LM2 1. BUSS 2. HØNE 3. BUKSE 4. KATT Ny og utvidet utgave i mars 2009: Større aldersspenn dekkes: 2.klasse i grunnskole til 2.klasse på Videregående skole Flere variabler er normerte Normert også på svenske elever

2 Bakgrunn Våletesten ble utgitt i 2002 av psykolog Tor Herman Andreassen og logoped Svein Øksenholt. Vi jobbet sammen i PPT for Nøtterøy og Tjøme fra 1993 til 1995 og i PPT for Andebu, Ramnes og Våle fra 1996 til I starten på denne perioden skrev vi sakkyndige uttalelser om elevers rett til ekstra ressurser i skolen og konkluderte som alle før oss at eleven hadde dårlig korttidsminne basert på tallhukommelse fra WISC-R, ITPA og andre tester. Det var ikke alltid samsvar med opplysninger fra lærere og foreldre om dette og vi syntes også det var noe "tynt" å trekke en sånn bastant konklusjon basert på tallhukommelse alene. Av fagfolk på Torshov kompetansesenter, ble vi gjort oppmerksom på Lurias 10-ordsprøve. Vi tok i bruk denne i vårt utredningsarbeid og fikk flere spørsmål å besvare. To forhold gjorde at vi bestemte oss for å normere vår egen ordliste: 1. Mange elever gjorde det bra på Lurias 10-ordsprøve, men dårlig på tallhukommelse. Hva skulle vi da si om korttidsminnet? 2. Lurias 10-ordsprøve hadde bare en norm uansett alder og det var umulig å vurdere størrelsen på avvikene fra den ene streken som var tegnet inn på diagrammet. Våletesten 2 ble ferdig i mars 2009 etter flere års arbeid med utvidelsen. Den nye manualen er på nesten 100 sider der halvparten av sidene handler om erfaringene med ulike klientgruppers evne til enkel språklig innlæring. Her har vi funnet spennende mønstre og tendenser både på kvantitative forhold (innlæringskapasitet og minnekapasitet) og på den kvalitative siden (formen på læringskurven). I manualen omtaler vi erfaring med Våletesten - 2 i forhold til de kjente diagnosegrupper ADHD, autisme og utviklingshemming, og erfaring på en rekke andre diagsosegrupper som er mer eller mindre kjent.

3 Våletesten-2 er enkel i bruk 12 ord blir lest 10 ganger. Testleder noterer elevens svar etter hver opplesning. Etter en liten pause med annen aktivitet, skal eleven huske så mange ord som mulig uten ny opplesning (Langtidsminne 1). Etter en uke skal eleven igjen huske så mange ord som mulig uten at det er gitt beskjed om dette (Langtidsminne 2) Testen tar minutter. Resultatet tegnes opp i diagram på baksiden av testarket og en får et umiddelbart og oversiktlig bilde av resultatet. Norske normer Ca. 500 elever fra skoler i Vestfold, Buskerud og Møre og Romsdal utgjør normeringsutvalget % av elvene i de aktuelle klassene har blitt testet. 100 barn på hvert klassetrinn er meget bra rent kvantitativt. Enda bedre er det at utvalget er meget representativt også. Svært få har reservert seg fra å delta, og ellers har det bare vært naturlig fravær (som sykdom) som har gjort at vi ikke har fått testet hele klassene. Og i Norge går fortsatt mange barn i den offentlige skolen, noe som gir en unik representativitet når vi har fått så stor prosentandel med i normeringsutvalget. Svenske normer En svensk 1. klasse, en 3. klasse og elever fra Gymnasiet har deltatt for å kontrollere at norske normer kan brukes på en svensk oversettelse av ordene som inngår i Våletesten - 2. Stikkprøvenormeringen viser at de norske normene kan brukes i Sverige. Innlæringslisten og gjenkjenningslisten er oversatt og bearbeidet for svensk. Det er svenske instruksjoner i manualen. Flere oversettelser Det foreligger godkjente oversettelser av ordene til følgende språk: Arabisk, Albansk, Dansk, Engelsk, Farsi, Fransk, Kurdisk, Litauisk, Nederlandsk, Nord- Samisk, Polsk, Portugisisk, Rumensk, Russisk, Serbokroatisk, Somali, Spansk, Svensk, Sør-Samisk, Tagalog, Thai og Tyrkisk. Det jobbes med å lage oversettelser til flere relevante minoritetsspråk. Ta kontakt pr eller telefon for mer informasjon om dette. Disse selges til de som har kjøpt eller kjøper Våletesten 2. Pris pr oversettelse er 700 kr. Rabatt avtales ved kjøp av flere enn fem. Disse kan administreres av morsmålslærere eller tolker etter noe opplæring og eventuelt tas opp på bånd for å skåres etterpå.

4 Hva kan Våletesten - 2 si noe om? 1. Umiddelbart minnespenn: Skårer etter første opplesning. 2. Innlæringsfasen: Hvordan er læringskurven de 5 første rundene? 3. Konsolideringsfasen: Hvordan er læringskurven de 5 siste rundene? 4. Totalt læringsnivå: Hvor mye husker barnet totalt på alle rundene? 5. Læringsstrategier: Blir barnet oppmerksom på at ordene kan grupperes? Hvordan er tilnærmingen til oppgaven? 6. Langtidsminne 1 (LM1): Hvor mange ord husker barnet etter 5-10 minutter (uten ny opplesning)? 7. Langtidsminne 2 (LM2): Hvor mange ord husker elven etter en uke? 8. Gjenkjenning: Eleven får høre en liste på 24 ord og skal identifisere de som var på innlæringslisten og de som ikke var der. 9. Glemsel 1: Hvor mye husker eleven etter kort tid i forhold til eget innlæringsnivå? 10. Glemsel 2: Hvor mye husker eleven etter en uke i forhold til eget innlæringsnivå? 11. Kategoriene: Om de oppdages og når de oppdages. Det mest sentrale målet er selvsagt totalt læringsnivå (totalskåren): Hvor mye får eleven med seg etter ti innlæringsrunder. Noen ganger vil den ikke være mulig å tolke, og da kan en benytte enten innlæringsfasen eller konsolideringsfasen som erstatning. Hensikten med å lære noe, er at en skal huske det over tid. Her har vi nå normer to varianter av langtidsminne. Det klassiske korte langtidsminne som testes mens eleven er på kontoret, og et langtidsminne etter en uke. Langtidsminne over en uke er så vidt vi kjenner til ikke en del av normeringen på andre tilsvarende tester.

5 Litteratur Etter hvert har det kommet en del fagstoff om Våletesten, men dette er i hovedsak relatert til den første utgaven fra Det som står her gjelder i all hovedsak fortsatt, men den nye versjonen er mer omfattende og gir mye mer informasjon. Det eneste unntaket er Vadseths masteroppgave som fikk tilgang til den nye versjonen i sitt opplegg før vi hadde manualen klar. Artikler: Anita Amundsen og Bibi Rove Bentsen: Våletesten et godt supplement. Norsk Tidsskrift for Logopedi 3/2003, s. 18. Odd Stensli: Våletesten et nyttig supplement i utredningsarbeidet av barn og ungdom. Spesialpedagogikk 6/2004, s Tor Herman Andreassen: Våletesten. Presentasjon av en ny norsk test for barn i grunnskolen. Nevropsykologi, 2004, nr 2, s Kjell Totland: Testutredning av barn og unge med AD/HD Skolepsykologi, nr 7, 2004, s og s Tor Herman Andreassen: Våletesten: En ny norsk test på hukommelse og læringsevne. Skolepsykologi, nr 7, 2004, s Hovedoppgaver - Masteroppgaver Lucia Marinho Aidar: Utvikling av kjønnsforskjeller i verbal episodisk hukommelse. Hovedoppgave ved Psykologisk institutt, Siw Aina Monsrud, Heidi Langseth og Hanne Helen Skaraberget:Sammenhengen mellom fonologisk minne og matematikk. Masteroppgave Spesialpedagogikk, Høyskolen i Østfold Arne Vadseth: Kartlegging av minoritetsspråklige. Masteroppgave i spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, 2009

6 Om forfatterne Tor Herman Andreassen, psykolog i 1986, nå spesialist i samfunnspsykologi og klinisk nevropsykologi. Arbeidet ni år på Habiliteringssenteret ved Sentralsykehuset i Vestfold, hovedsakelig med nevropsykologisk utredning av barn og ungdom. Er nå ansatt i Nevroteamet på BUPA i Vestfold og gjør mye av de samme arbeidsoppgavene der, men nå på BUPAs målgrupper. Har privatpraksis ved siden av og driver testutvikling. Svein Ingvald Øksenholt, lærer i 1972, tok 2. avdeling spesialpedagogikk i logopedi i Har jobbet 25 år i skolen som lærer, 10 år i PPT og er nå inspektør ved en barneskole i Vestfold. Nyheter 1. Det arbeides med en voksenutgave av Våletesten - 2 der både langtidsminne 1 (fem minutt),langtidsminne 2 (en uke) og gjenkjenning også er normert. Det vil gi samme varierte variabler som en har i utgaven for barn og ungdom. Datainnsamlingen er ferdig, men erfaringsvis tar det sin tid å få gjort ferdig en manual. Antatt utgivelsestidspunkt er ca i Norsk Test på Visuell Leting(NTVL). Dette er enkle visuelle leteoppgaver som kan si noe om psykomotorisk tempo, visuell oppmerksomhet/nøyaktighet og eksekutivfunksjoner. Normeres for alle aldre og har blitt brukt etter de til innlæringsforsøkene og før langtidsminne 1 når vi har normert Våletesten - 2 på nytt for barn og ungdom og for voksne. Her gjenstår noe normeringsarbeid på skoleelever, mens normene er klare for de voksne. Denne har også vært med til Sverige og har fått samme stikkprøvenormering i Sverige som Våletesten - 2.

7 Bestilling av Våletesten - 2 Fyll ut skjema og trykk på "bestill" knappen. Du kan bestille testen på e- post Du kan også laste ned et skjema i pdf format og sende det til Logopedtjenester Svein Øksenholt Kreiertveien Skallestad Navn : E-post: Adresse Postnummer Sted Telefon Vi bestiller stk. Våletesten - 2 komplett pakke til kr 3250 fritt tilsendt. Vi ønsker å forhåndsbetale kr 800 for skriftlig/muntlig veileding på fem saker innen ett år fra kjøpsdato: Eventuelle andre meldinger. Ønskes mer informasjon, send en til I tillegg kan vi nås på telefon Svein Øksenholt: eller Tor Herman Andreassen

Elever med vansker i matematikk

Elever med vansker i matematikk Elever med vansker i matematikk En veileder i utredning og tiltak 1 Elever med vansker i matematikk EN VEILEDER i utredning og tiltak Marianne Akselsdotter Britt Wenche Grimstad Eva Margareta Engenes

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

Brukte studieteknikker

Brukte studieteknikker Brukte studieteknikker Forfattere Celine Spjelkavik Michael Bakke Hansen Emily Liane Petersen Hiske Visser Kajsa Urheim Dato 31.10.13! 1! Innhold 1. Problemstillinger...3 2. Innsamlingsstrategi.4 2.1 Metode..4

Detaljer

SPISS FORLAG BOKKATALOG FOR 2015. SPISS Forlag www.spiss.no

SPISS FORLAG BOKKATALOG FOR 2015. SPISS Forlag www.spiss.no SPISS FORLAG BOKKATALOG FOR 2015 SPISS Forlag www.spiss.no 2 SPISS Forlag, 2015 A VELKOMMEN TIL SPISS FORLAG Vi presenterer her vår katalog for 2015, versjon A. Kontaktinformasjon: Nettside: www.spiss.no

Detaljer

SPISS FORLAG BOKKATALOG FOR 2013. SPISS Forlag www.spiss.no

SPISS FORLAG BOKKATALOG FOR 2013. SPISS Forlag www.spiss.no SPISS FORLAG BOKKATALOG FOR 2013 SPISS Forlag www.spiss.no 2 SPISS Forlag, 2013 VELKOMMEN TIL SPISS FORLAG Vi presenterer her vår katalog for 2013 Kontaktinformasjon: Nettside: www.spiss.no / www.spiss.se

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Mandag 30. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Spørsmål til Skole-Norge

Spørsmål til Skole-Norge RAPPORT 33/2009 Spørsmål til Skole-Norge Tabellrapport fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelser blant skoler og skoleeiere våren 2009 Nils Vibe, Miriam Evensen og Elisabeth Hovdhaugen NIFU STEP

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

Valgmuligheter i ungdomsskolen Erfaringer med de språklige fordypningsalternativene og forsøk med arbeidslivsfag

Valgmuligheter i ungdomsskolen Erfaringer med de språklige fordypningsalternativene og forsøk med arbeidslivsfag Valgmuligheter i ungdomsskolen Erfaringer med de språklige fordypningsalternativene og forsøk med arbeidslivsfag Anders Bakken & Marianne Dæhlen Rapport nr 6/11 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie

Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie Anne May Melsom, Tor Arne Pladsen og Majken Thorsager Omtrent 12 000 skattytere har fått informasjonsbrev om hvordan de skal rapportere opplysninger

Detaljer

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer

Sluttvurdering. en historie fra praksis

Sluttvurdering. en historie fra praksis Sluttvurdering en historie fra praksis av inger langseth En konkret situasjon med en elev som klager på karakteren, får en erfaren språklærer til å undersøke nøyere hva som kreves for å sette standpunktkarakter

Detaljer

Norsk Som Læringsspråk (NSL)

Norsk Som Læringsspråk (NSL) Norsk Som Læringsspråk (NSL) Et verktøy for å kartlegge norskspråklige ferdigheter Stavanger Forum 26.03.2012 Leder for PPT OSLO Walter Frøyen Utdannignsetaten i Oslo - PPT OSLO Vi har nesten 80 tusen

Detaljer

Kartleggingsprøve i lesing 1. trinn

Kartleggingsprøve i lesing 1. trinn Kartleggingsprøve i lesing 1. trinn Veiledning til lærere 2014 «Formålet med kartleggingsprøver er å undersøke om det er enkeltelever som trenger ekstra oppfølging i ferdigheter og fag.» Bokmål mars 2014

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

LÆRERVEILEDNING FØRSTE LÆREPENGE

LÆRERVEILEDNING FØRSTE LÆREPENGE LÆRERVEILEDNING FØRSTE LÆREPENGE LÆRERVEILEDNING FØRSTE LÆREPENGE: Gjennom den første lærepengen vil elevene få en forklaring på hvorfor vi bruker penger og hvorfor prisene stiger. Du vil kunne gi dem

Detaljer

Til elevens beste? Synnøve S. Brandt ARBEIDSNOTAT 39/2006

Til elevens beste? Synnøve S. Brandt ARBEIDSNOTAT 39/2006 ARBEIDSNOTAT 39/2006 Synnøve S. Brandt Til elevens beste? Noen lærere og foreldres synspunkter på og vurderinger av spesialundervisning etter enkeltvedtak NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

Innvandrere på nett. En analyse av innvandreres digitale kompetanse

Innvandrere på nett. En analyse av innvandreres digitale kompetanse Innvandrere på nett En analyse av innvandreres digitale kompetanse Innvandrere på nett En analyse av innvandreres digitale kompetanse Lene Guthu og Sigrid Holm ISBN 978-82-7724-145-6 Vox, 2010 Design:

Detaljer

Vurdering av kokebokprosjektet Fra boller til burritos

Vurdering av kokebokprosjektet Fra boller til burritos Inger Lise Fevang Jensen: Vurdering av kokebokprosjektet Fra boller til burritos Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2003 Rapport 3/2003 Copyright: Høgskolen i Vestfold /forfatteren ISSN: 0807-0806 ISBN: 82-7860-082-1

Detaljer

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år NF-notat nr. 1002/2010 20 Mestringsprosjektet Resultater fra elevundersøkelsen 15 Wenche Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Skatteetaten.no - trafikkanalyse

Skatteetaten.no - trafikkanalyse Skatteetaten Skatteetaten.no - trafikkanalyse Analyseteamet, 6.12.2011 Arne Kristian Aas Skatt øst Kanalvalg Side 1 Sammendrag Skatteetatens nettsider sto for 51,3 millioner sidevisninger første halvår

Detaljer

Engstelige barn og unge

Engstelige barn og unge Engstelige barn og unge En enkel veileder dersom du opplever eller har noen i din nærhet som du syns bekymrer og engster seg unødvendig mye Enkle tips til barn, unge, foreldre og fagpersoner om hvor og

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer