BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL"

Transkript

1 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL Barnehagen er underlagt Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Lovens sier «Barnehagen skal gi barn under skolepliktig alder gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.» RAMMEPLANEN. 31.mars 2006 ble det vedtatt en rammeplan som skulle iverksettes fra 1. august 06, og endret 11.januar -11. Denne er en generell forskrift til barnehageloven, som skal gi retningslinjer til innhold i barnehagen. Rammeplanen skal sikre barna et godt læringsmiljø der lek, humor, samhørighet og fellesskap er hovedingrediens. Rammeplanen uttaler seg om hvor viktig språklig og sosial kompetanse er. Og de etiske grunnverdiene som medmenneskelighet, likeverd, ærlighet, og rettferdighet som er grunnleggende i alle 7 fagområdene. Barnehagen pedagogiske plattform. Personalet ønsker å gi barna en trygg hverdag der omsorg, omtanke og medmenneskelighet er viktig. Vi syns det er viktig å gi barna en felles ramme med rom for individuelle grenser. Vi vil også legge vekt på at ærlighet og høflighet er viktig å lære.

2 EIDET BARNEHAGE SIN VOKSENSTANDARD Vi skal se alle barna Vi skal hilse på barna og kollega Vi skal gi ros til hverandre og barna Vi skal være forsiktige med å bruke ironi og sarkasme, og ikke latterliggjøre noe barna har sagt eller gjort Vi skal være presise til arbeidstidas start og møter Vi skal være lojale mot de avgjørelser som tas Vi skal være konsekvente og gjøre det vi sier Vi skal si fra til kollegaer når de ikke følger regler vi er blitt enige om Vi skal gå direkte til den det gjelder og ikke snakke stygt bak noens rygg

3 Eidet barnehage er en 1 -avdelings barnehage som ligger nord i Bø kommune. Vi er godkjent for aldersgruppen 0-6 år, og har barna sammen 0-5 år, i søskengruppe. Vi har til vanlig 18 plasser, men har ved behov utvidet til 24 plasser. Vi ligger vegg i vegg med skolen og deler utelekeplass med skolen. Barnehagen ligger slik at vi har gangavstand til fjæra og skogen. I vårt nærområde har vi valgt oss tre faste turplasser. Den ene er fjæra på Øra, barnehageskogen i Risnessan og gapahuken til skolen. Barnehageskogen er et område der vi har bålplass, klatrenot, ballansetau, hengekøye. Vi har også ordnet oss ly for vær og vind. Barnehageskogen ligger slik til at vi også kan gå på tur på vinteren og ha med barnevogn til våre sovere. Og gapahuken til skolen er noen minutter fra barnehagen, slik at vi kan gå til barnehagen å spise når vi er der. Den ligger i «ulendt» terreng, slik at de minste får god trening med å gå dit.

4 PERSONALET I BARNEHAGEN Anja Johnsen, styrer Veronika Jakobsen, pedagogisk leder Jorun Arntsen, barne og ungdomsarbeider Charlotte H. Pedersen, pedagogisk leder Annlaug Pedersen, barne og ungdomsarbeider Randi Nordberg, assistent

5 LEKEN Leken er en allsidig aktivitet som raskt endrer karakter. Fra strengt alvor til fryd og glede- fra sterk fantasi til utpreget rutine. Leken er ofte en fantasivirksomhet, men brukes også til å jobbe seg gjennom opplevelser som har satt spor og kan ha vært traumatisk. Hva er lek? Leken er et fenomen på linje med språket, håpet, kjærligheten. Fenomen er noe som får selve livet til å tre frem. Torben Rasmussen Barnas sosiale utvikling er avhengig av de konkrete erfaringer barna gjør seg, i det sosiale samspillet i leken sammen med andre barn. Leken utvikler barnas kunnskaper, ferdigheter og kompetanse. Den beste språktrening et barn kan ha er gjennom samhandling med andre barn. Leken spiller en viktig rolle for barnas utvikling intellektuelt, emosjonelt, fysisk-motorisk og sosialt. Vi i Eidet barnehage mener at leken er barnas viktigste aktivitet. Derfor har vi satt av tid og lagt til rette for god lek. Vi prøver å skjerme god lek og la barna få ro til å utvikle leken.

6 Barnehageskogen: Barnehageskogen ligger ca. 1.5 km fra barnehagen, bak Joker på Eidet. Det er gang og sykkelvei langs den mest trafikkerte delen av veien. I skogen har vi laget oss bålplass med sitteplasser rundt. Vi har stort klatrenett som det kan være mange barn oppi samtidig. Vi har stor tumleplass med mange spennende trær å klatre i. Vi har også satt opp ballansetau og vi har en båt barna kan leke i. I området nedenfor barnehageskogen kan barna gå på skattejakt, «tyvjakt», eller lete etter dyrespor. En av grunnene til at vi har valgt dette stedet er at vi kan gå dit hele året med alle barna, også de små som skal sove. Det er lett tilgjengelig, også med mye snø. Og det er i passelig gangavstand slik at barna klarer å gå dit og tilbake til barnehagen. Barnehagen har kjøpt inn en god del utstyr slik at vi kan lage mat på bål og få ly for vær og vind når det trengs.

7 Foreldresamarbeid. Planleggingsdager. Barnehagene i Bø har 5 planleggingsdager i barnehageåret. 4 står i barnehageruta, den 5. er flytende, og vi tar den når vi får de kursholderne vi ønsker. Disse 5 planleggingsdagene er inkludert i den betalingsfrie måneden i året. Den flytende planleggingsdagen blir varslet i god tid. Vi skal etter barnehageloven ha 2 foreldremøter i året. Det på våren prøver vi å ha tema på. Den viktigste kontakten er om morgenen og om ettermiddagen i hentebringesituasjonen. Her gis viktig informasjon fra foreldrene til barnehagen, og omvendt. Overgang barnehage skole. Førskolebarna skal over til Eidet skole. Vi deler utelekeplass med skolen, så barna blir kjent med skolebarna og noen av lærerne før de begynner på skolen. Før skolestart er det et formelt møte mellom barnehagen og skolen. Og ved skolestart leverer vi målark 0 til skolen. Målark 0 er et ark hvor det er listet opp endel ferdigheter som barnehagen og skolen forventer at barna kan før de skal begynne på skolen. Turdag: en fast dag i uka går vi på tur, hvilken dag kan variere fra år til år. Hvilke av barna som går på tur kan også variere. Noen år går vi med alle og noen år har vi mange små og kan gå med alle store og 1-2 av de små. Vi har tre plasser vi går til, fjæra, bak skolen og barnehageskogen. Fjæra begrenser seg selv med at vi er avhengig av tidevannet, og vinterstid er det begrenset med liv og mye is.

8 IKT i barnehagen. Rammeplanen har klare visjoner for barnehagene når det gjelder Ikt. Vi startet opp våren -08 med at barna fikk ha fotoapparat på formiddagen, der de fikk ta bilder av hva som var viktig for dem. Dette ble satt i rammen til visning for foreldrene. Etterpå ble det lagret på banas mapper. Vi har med jevne mellomrom lært barna å bruke tegneprogram og skrive ut sine produkter. Dette går i perioder, avhengig av hva slags type barn vi har (deres interesse for dataen) og alderen på barna. Dataen står tilgjengelig hele tiden for barna, der det er mulighet å spille spill som Josefine, Sofie og lek og lær. Lekedag: Vi har en bestemt dag som kan variere fra år til år, der barna får ta med seg en leke hjemmefra. Dette må være en leke som dere ikke er redd for skal bli ødelagt. Det er viktig for oss i barnehagen at barna deler på alle leker, også det de har med seg. LEKER SOM IKKE SKAL VÆRE I BARNEHAGEN. Sverd, pistoler, kniv, spill konsoller, leker med lyd. Det er viktig at leken ikke er større enn at den får plass i hylla til barnet.

9 Bursdagsfeiring. Når et barn har bursdag er barnet i sentrum den dagen. Barnet får velge varm mat til lunsj, vi har en meny på 4-5 retter som bursdagsbarnet kan velge fra. Barnet slipper å rydde, får sitte i bursdagsstolen i samlingsstunden, der barnet får krone og vi synger bursdagssang. Barnet sitter også i bursdagsstolen gjennom lunsjen. Kosthold i barnehagen: I Eidet barnehage har vi et sunt og balansert kosthold. Vi tilbyr hjemmebakt grovbrød og grove knekkebrød til frokost og lunsj. På påleggsfronten prøver vi å ha et variert tilbud til barna med både kjøtt, fiskeprodukter, grønnsaker og meieriprodukter. Vi har frokost , lunsj , og frukt ca Vi setter av god tid til måltidene, slik at alle skal få spise uten stress. Vi har også som mål å gjøre måltidene til en sosial stund der vi snakker sammen om det som skjer og det som opptar oss. Samtidig som vi legger vekt på viktigheten med å være høflig og hjelpsom med Tradisjoner: Solfest, når vi ser sola Morsdag/farsdagskort Vinterfesk uke Karneval Samefolkets dag Påskeforberedelser 17.mai Grillfest i barnehageskogen Kino Barnehagegudstjeneste Luciafrokost Gløgg/foreldrekaffe BURSDAGSMENY Pizza Pølse, pasta og grønnsaker Fiskekaker i hamburgerbrød Grøt Tomatsuppe og makaroni.

10 Kvalitetssikring I begynnelsen av hver måned sender barnehagen ut Eidetavisen, denne skal informere foreldrene om hva vi har gjort i måneden som har gått, hva vi skal gjøre neste måned, og ikke minst fellesbeskjeder til alle. Gjennom hverdagen og spesielle aktiviteter tar vi bilder. Dette for å dokumentere hverdagen, disse blir satt i bilderammen så foreldrene har muligheter å se på de. Barnehagene i Bø har sammen med skolene utarbeidet et målark 0. Dette er de ferdighetene som skolen forventer at barna skal kunne når de kommer i skolen. Dette målarket blir overlevert skolen når de begynner der. SFO: For tiden er Eidet Sfo en del av barnehagen. Det vil si at vi kan ha skolebarn som har sfo plass om morgenen, etter skoletid, på fri dager og alle ferier. Dette året er det 2 barn som benytter seg av tilbudet.

11 Desember i barnehagen. I adventstida prøver vi å kose oss i barnehagen. Når vi planlegger desember er vi bevist på at dette skal være en tid for kos. Det er mye stress ellers rundt oss i desember, så vi syns det kan være godt å ha mindre stress, men samtidig bygge opp forventningen til det som skal skje. Vi ha ingen adventskalender med gaver. Hver dag trekker vi en som skal være nisse, som får sitte i nisse stolen i samlingsstunden, ha på nisselue, «spise» grøt samtidig som alle andre synger «På låven sitter nissen». Nissen får henge opp en pepperkakefigur, hjerte eller juletre i vinduet, som nedtelling. I desember har vi en del aktiviteter som går igjen år etter år. Den første uka baker vi pepperkaker, rundt 10. har vi barnehagegudstjeneste, 13. Lusiafrokost for foreldre. Rundt 15. har vi grøt fest, der vi av og til får besøk av Nissen. Gjennom hele måneden lager vi julegave og noe julepynt.

12 Kommunikasjon, språk og tekst. Rammeplanen sier: Barnehagen skal gi barna en tidlig og god språkstimulering. Kommunikasjon er et vekselspill mellom å motta og tolke budskap, og å være avsender av et budskap. Både verbal og nonverbal kommunikasjon er viktig for et godt muntlig språk. Barna må få rike og varierte erfaringer for å forstå begrepene. Det er viktig å snakke om opplevelser, følelser og tanker for å utvikle et godt språk. God kommunikasjon er viktig for å overføre kulturtradisjoner. Hva skal vi gjøre i barnehagen: Samlingsstund 3-5 ganger i uka, der barna blir kjent med dagen, uka, måneden og året. Her synger vi mye, snakker om viktige ting som har hent, tar opp ting som gjelder alle. Barna får snakke om ting som opptar dem. Vi henviser også til bokstaver og tall der det er naturlig. Vi har mange bøker tilgjengelig flere plasser i barnehagen som vi bytter ut med jevne mellomrom, for å skape litt spenning omkring bøkene. Voksne leser bøker for barna hele tiden når barna ønsker det. Vi har også muligheter å benytte bokbussen. Vi skal lage noen språkposer. Dette er poser med bøker og figurer fra kjente eventyr/historier, eks «gullhår og de tre bjørner», «Bukkene Bruse». Vi har materialer som kalles «Snakkepakken», dette er laget for å stimulere språket til barna. Vi skal prøve med ukas rim og forskjellige leker som stimulerer språket. Antall, rom og form. Rammeplanen sier: Barna er tidlig opptatt av å telle. Gjennom lek og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen skal legge til rette for at god stimulering kan skje. Hva skal vi gjøre i barnehagen: Hver gang vi har samlingsstund trekker vi kalender, der vi snakker om dagens navn og tall, måneden og året. I de situasjonene det er naturlig å snakke om tall og antall, rom og form. Vi jobber også med jevne mellomrom med tredimensjonale materialer. Og vi skal bruke materialer fra «Snakkepakken»

13 Kropp, bevegelse og helse: Barna skal lære grunnleggende motoriske ferdigheter i småbarnsalderen. Gjennom bevegelsen i varierte miljø utvikler barna allsidige ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Rammeplanen sier også at ulike fysiske aktiviteter og godt kosthold har stor betydning for utvikling av en sunn kropp. Det er viktig å finne balansegangen mellom aktiviteter og ro. At barna er i aktivitet igjennom dagen er viktig, men det er like viktig at barna har muligheter til å finne ro. Gi barna et positivt selvbilde gjennom motorisk mestring er viktig. Det er viktig å stimulere finmotorikk, grovmotorikk og rytme. Barnehagen skal gi gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. Hva skal vi gjøre i barnehagen: Fast turdag i uka, der barna får utfolde seg spesielt på grovmotorikken. Vi har en dag i uka der vi er 1.5 time i gymsalen til skolen. Denne utnytter vi maksimalt med både frie og voksenstyrte aktiviteter. Vi har et rom som er fylt med puter og har klatrevegg, så de får utfolde seg grov motorisk. Vi gir barna gode vaner og rutiner når det gjelder kost og hygiene. Vi er ute 1-2 ganger pr. dag, der barna får leke og utfolde seg gjennom alle årstidene. Vi har hele tiden stående fremme materialer for stimulering av finmotorikken. Etikk, religion og filosofi: Fagområdet etikk, religion og filosofi skal være med å forme måter å oppfatte verden og menneskene på. Dette fagområdet preger våre holdninger og verdier. Religion og livssyn legger grunnlaget for voksne og barns etiske normer. Rammeplanen sier at kristen tro og tradisjoner har sammen med humanetiske verdier gjennom århundrer preget norsk og europeisk kultur. Norge er i dag et multi-religiøst og flerkulturelt samfunn der forskjellene ofte kan være representert i barne- og personalgruppen. Dette skal barnehagen respektere og reflektere i sin planlegging. Barnehagen skal formidle grunnverdier som felleskap, omsorg og medansvar. Dette samt toleranse og respekt skal stå sentralt i barnehagens pedagogiske plattform. Hva skal vi gjøre i barnehagen: Konfliktløsning vi lærer barna å løse sine konflikter og uenigheter ved å prate med hverandre, ikke med fysisk aktiviteter. Barnehagen legger vekt på tradisjoner knyttet til høytider og religioner som er representert. Vi prøver å få barna til å filosofere over ting gjennom åpne spørsmål.

14 Nærmiljø og samfunn: Rammeplanen sier at barns medvirkning og deltakelse i det indre liv i barnehagen gir de innsikt og erfaring med demokratiske prosesser. Barnehagen skal formidle og styrke kunnskapen om lokalsamfunnet hos barna. Dette gjelder spesielt natur, kunst, arbeidsliv tradisjoner og levesett. Barnehagen skal spesielt være oppmerksom på å gi begge kjønn lik oppmerksomhet. Det er også viktig at barna får kjennskap til samiske fortellinger og sagn. Og at de blir kjent med flere sider av den samiske kulturen. Dette fordi samene er Norges urbefolkning. Hva skal vi gjøre i barnehagen: Jobbe for at barna skal føle at de er en del av fellesskapet i barnehagen, og jobbe for et inkluderende miljø som motvirker rasisme og mobbing. Barna er i perioder med å planlegge uka, der de får komme med ønsker på hvor vi skal gå på tur, hva vi skal spise på tur og aktiviteter for gymsalen. Natur, miljø og teknikk: Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med naturen og får forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Barnehagen skal også hjelpe barna til å undre seg over naturens mangfold. Naturen kan være en inspirasjonskilde og barnehagen skal legge til rette slik at barna blir glad i naturen og å være ute i all slags vær. Rammeplanen sier også at barnehagen skal lære barna å undre, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verden. Hva skal vi gjøre i barnehagen: Vi har fast turdag der vi enten går i barnehageskogen eller fjæra. Vi oppfordrer til å iaktta og undre seg over naturen og det vi ser. Vi oppfordrer til å bruke naturen. Vi legger til rette for å skjerme for vær og vind, slik at vi kan bruke naturen selv i dårlig vær. Vi markerer den samiske nasjonaldagen 6.februar med tema i forkant. Vi bruker nærmiljøet til turer, hele året.

15 Kunst, kultur og kreativitet: Rammeplanen sier vi skal gi barna muligheter til å oppleve kunst og kultur. Barnehagen skal legge til rette for at barna skal få uttrykke seg kreativt. Barna skal lære seg å reflektere over kunst og kultur. De skal få utvikle sin egen estetisk sans og ta i bruk fantasien og oppdage skaperglede. Fagområdet omhandler billedkunst, musikk, dans, drama, språk, litteratur, arkitektur og design. Hva skal barnehagen gjøre: Barna skal få kunnskap til forskjellige materialer de kan uttrykke seg i. Vi har masse sang i samlingsstunda, vi bruker musikk i den voksenstyrte delen i gymsalen. Vi har ei stor og variert boksamling, vi har også muligheten til å bruke bokbussen. Vi legger til rette for rollelek med utkledningsklær og tilbehøret som trengs.

16 Plan for våren 2015 Dette året har vi tenkt at vi skal jobbe med de forskjellige fagområdene. Vi skal spesielt ta for oss faget språk, tekst og kommunikasjon. Vi skal dele barna inn i mindre grupper, der vi jobber med «snakkepakken», språkposene og aktiv lytting. Vi starter med å lage språkposer på eventyrene «Bukkene Bruse», «Snehvit og de 7 dverger», «Geitekillingen som kunne telle til 10» og «Gullhår og de 3 bjørnene». Hver gruppe tar for seg hvert sitt eventyr i første omgang, og så får vi se am vi skal bruke flere eventyr på de forskjellige gruppene. En språkpose er en pose med boka med fortellingen, vi har objekter som vi bruker for å fortelle og konkretisere eventyret. F.eks. i «Geitekillingen som kunne telle til 10» har vi alle dyrene som er med på turen og vi har en båt som de reiser med. Så skal vi ha solfest, der vi feirer at sola er tilbake. På dette bruker vi ca. en uke, der barna dekorerer hver sin solkrone, og så må vi bake solboller og synge mange flotte solsanger. I begynnelsen av februar har vi en hektisk periode der det skjer mye. Vi skal h tema rundt Samefolkets dag 6.februar, vi skal ha karneval før fastelavn, som er 15.februar. Vi skal lage morsdagskort og ha «ferskfesk» uka, som er blitt en tradisjon i kommunen. I mars fortsetter vi med kunst, kultur og kreativitet, en forlengelse av formingsaktivitetene i forbindelse med «vinterfesk» uka. Fra midten av mars er det påskeforberedelser som blir på planen, der vi avslutter med påskefrokost for foreldre fredag 27.mars. Etter påske skal vi konsentrere oss de to fagområdene «Nærmiljø og samfunn» og «Natur, miljø, og teknikk». Nå er vi kommet så langt at det bedre forhold for små og store turer rundt omkring barnehagen. Fagområdene «antall rom og form» og «religion, etikk og filosofi» er innlemmet i språkposene og hverdagen generelt.

17

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Informasjon om årsplan, mål og retningslinjer side 3. Presentasjon av barnehagen og personalet side 4.

Innholdsfortegnelse. Informasjon om årsplan, mål og retningslinjer side 3. Presentasjon av barnehagen og personalet side 4. Barnehageåret 2013/2014 Innholdsfortegnelse Informasjon om årsplan, mål og retningslinjer side 3 Presentasjon av barnehagen og personalet side 4 Dagsrytme side 5 Praktiske opplysninger side 6 Gjennomløpende

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14 ÅRSPLAN Avdeling Velliveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er en virksomhetsplan s. 1 Presentasjon av Stinaløkka Kanvas-barnehage s. 2 Visjon og verdier s. 2 Årsoversikt s. 3 Læring

Detaljer

2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage. Del 2

2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage. Del 2 2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage Del 2 1 Pedagogisk årsplan for avdelingene I år velger vi å jobbe med de sju fagområdene fordelt på hvert tema. Fagområdene er med i alt vi planlegger i de ulike

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15 ÅRSPLAN Annen Etasje barnehage 2014/15 INNHOLD s 1-3 s 4-19 s 19 s 20 S 22 Innledning, formål, visjon og serviceerklæring Annen Etasje som læringsarena Vår forståelse og prioritering av viktige områder

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14 ÅRSPLAN Avdeling Hans Øverlandsvei Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Årsplan for 2013-2014: Åpen barnehage Sentrum, Kong Oscarsgt.22 Språkstien Åpen barnehage avd. Joacim Lampesv 5

Årsplan for 2013-2014: Åpen barnehage Sentrum, Kong Oscarsgt.22 Språkstien Åpen barnehage avd. Joacim Lampesv 5 Årsplan for 2013-2014: Åpen barnehage Sentrum, Kong Oscarsgt.22 Språkstien Åpen barnehage avd. Joacim Lampesv 5 Språkstien er et samarbeid med Bergen kommune og holder til i BBB sitt sambrukshus på Slettebakken

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE PRESENTASJON AV BARNEHGEN Skarstubben Familiebarnehage er en selvstendig familiebarnehage, som arbeider tett med Askeladden familiebarnehage. Familiebarnehagene

Detaljer

Innhold. Barnehagens adresse: Nordbråten barnehage, Setersbergveien 50, 3340 åmot

Innhold. Barnehagens adresse: Nordbråten barnehage, Setersbergveien 50, 3340 åmot Innhold SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 9,10 OG 11 SIDE 12 INNLEDNING, PLATTFORM OG VISJON PEDAGOGISK GRUNNSYN OG VERDIER OVERSIKT OVER PERSONALET ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE BARNS MEDVIRKNING

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage Årsplan 2014 2015 Skrellinga Kanvas-barnehage Innhold Velkommen til Skrellinga Kanvas-barnehage Små barn, store muligheter Barnehagens mål Sosial kompetanse Barns medvirkning Fysisk læringsmiljø Observasjon/kartlegging

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6 Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. Kap. 10. Kap. 11. Kap. 12. Kap. 13. Kap.14.1. Kap.14.2. Kap.14.3. Kap.14.4. Litt

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 NATVEITÅSEN BARNEHAGE HOVEDMÅL: BARNEHAGENE I BIRKENES FREMMER MESTRING, LÆRING OG UTVIKLING FOR ALLE «EN GOD BARNDOM VARER HELE LIVET» DELMÅL: Alle barn skal oppleve trygghet,

Detaljer

KUNSTEN Å OMGÅS ANDRE

KUNSTEN Å OMGÅS ANDRE KUNSTEN Å OMGÅS ANDRE Samspillet mellom barna og personalet er det mest avgjørende for barnas mulighet til å utvikle seg i barnehagen. Barna må få oppleve seg selv som positive i et sosialt fellesskap.

Detaljer

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013.

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN FOR SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012-2013 INNLEDNING: Årsplanen du nå leser i, vil fortelle deg hvordan barnehagehverdagen er her hos oss i Skrållan barnehage. Arbeidsdokumentet

Detaljer

1. Velkommen til et nytt barnehageår!...s. 3. 2. Om barnehagen...s. 3

1. Velkommen til et nytt barnehageår!...s. 3. 2. Om barnehagen...s. 3 Innhold 1. Velkommen til et nytt barnehageår!...s. 3 2. Om barnehagen....s. 3 3. Overordnede mål og rammer.....s. 4 Barnehagelovens formål..... s. 4 Rammeplan for barnehagen.....s. 4 Trysil kommunes oppvekstmodell.....

Detaljer