Brattås barnehage AS Brattåsveien NØTTERØY Telefon:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brattås barnehage AS Brattåsveien 64 3140 NØTTERØY Telefon: 33 61 61 30 www.brattbhg.no"

Transkript

1 Brattås barnehage AS Brattåsveien NØTTERØY Telefon:

2 HISTORIKK BRATTÅS BARNEHAGE AS Brattås barnehage AS er en privat barnehage eiet av Bjarkø Eiendom AS. Barnehagen startet opp i august 2011 og har åtte utvidede avdelinger fordelt over to plan. Avdelingene er inndelt i to team: småbarnsteam og storbarnsteam. Hvert av teamene samarbeider om det pedagogiske arbeidet i barnehagen gjennom systematiserte prosesser i utarbeidelse av interne planverk. Nytenkende og pulserende pedagogisk miljø som kommer alle barn til gode skal være en gjenkjennelig del av hverdagen dere møter hos oss Oppstart barnehage Nærmiljø og samfunn AUGUST Planleggingsdag Når man starter opp i barnehagen er det viktig å huske: Sandaler eller innesko Småbarn skal i tillegg ha: Regntrekk Strømpebukser, bomull/ ull Bleier Dyne/ pose/ pute Bodyer, trøyer, gensere Stellekrem Vognsele Sokker Vogn til å sove i Smokk/ koseklut/ bamse Bukser Saueskinn (Minimum to plagg) Myggnetting ALLE KLÆR OG ALT UTSTYR MÅ MERKES MED BARNETS NAVN!

3 PLANVERK Årsplan Barnehageloven Rammeplan Forskrift til loven Nøtterøy kommunes kvalitetsplan Våre interne planer Periodeplan à fire måneder Personalet i barnehagen arbeider etter lovpålagte føringer. Skissen viser gangen i planverksprosessen i det pedagogiske arbeidet. For ytterligere informasjon se Årsplanen del 1. Ukeplaner konkrete aktiviteter Nærmiljø og samfunn FORELDREDUGNAD SMÅBARNS- AVDELINGENE Husk å gi beskjed til avdelingen dersom barnet skal ha fri i Høstferie hele uken Barnehagen er åpent Uvarlset brannøvelse denne uken SEPTEMBER Varslet brannøvelse høstferien

4 PERSONALROLLEN, KOMPETANSEHEVING Personalet i barnehagen er vår aller viktigste ressurs. Innad i personalgruppa har vi mange ulike og unike forutsetninger som kommer alle barn til gode. I Brattås barnehage arbeider det ansatte med variert pedagogisk kompetanse og erfaring. Vi har jevnlige personalmøter og planleggingsdager i løpet av året. Personalets sammensetning og kompetanse er det vi i Årsplanen del 1 kaller «psykiske forutsetninger» Nærmiljø og samfunn FORELDREMØTE KLOKKEN Invitasjon og OKTOBER påmelding kommer FN- DAGEN R Planleggingsdag Planleggingsdag Det blir kaldere i været. Da må dere huske: Vinterdress Votter Lue Cherrox støvler Ulldress/ fleecedress Ullsokker Ullundertøy Hals/ skjerf Vintersko Regnvotter Dere vil fra denne måneden bli innkalt til dialogsamtaler med avdelingene BARNS MEDVIRKNING

5 Barnehagen er barnas arena. Det betyr at alle som arbeider i barnehagen og alle pedagogiske planer og refleksjoner sirkles rundt barn og deres behov for utvikling og vitebegjær. Det er avgjørende at barna har en viktig posisjon i dette arbeidet og at personalet i barnehagen skal spille på lag med alle barn, se deres fysiske og psykiske behov. Personalet i barnehagen skal ta tak i det barna interesserer seg for og gjennom dette tilrettelegge for aktiviteter og prosjekter som gir barna alders- og modningsadekvat utvikling. I barnehagen kaller vi gjerne denne fremgangsmåten for «lek til læring». Gjennom lystbetonte aktiviteter og temaarbeid tilegner barna seg nyttig kompetanse om livet og samfunnets forventninger og normer. For ytterligere informasjon se Årsplanen del 1 og del Nærmiljø og samfunn NOVEMBER Husk å gi beskjed om ferie i romjulen! BARNAS MILJØ

6 Selve bygget Brattås barnehage innbyr til variert og utforskende lek for barn i alle aldre. Hver avdeling er ulik og hvert rom har sin unike utforming. Avdelingene er innredet med møbler, leker og materialer som er tilpasset barnas alder. I tillegg har barnehagen ett flott stjernetårn med eget teleskop som gjør at vi kan utforske verdensrommet og dermed gi barna mulighet til et bredere læringsperspektiv på livets gang. Barnehagens uteområde innbyr til variert lek og erfaring med blant annet en egen skog, pavilliong med peis samt egen sykkelbane og uteavdeling. Barnehagens rammefaktorer for å gi barna best mulige læringsarenaer er det vi i Årsplanen kaller «fysiske forutsetninger». For ytterligere informasjon se Årsplanen del Husk å gi beskjed om ferie i romjulen! Kunst, kultur og kreativitet Lucia- markering Frokost for foreldre av skolestartere DESEMBER Grøtfest Julaften 25. Juleferie Obligatorisk påmelding Obligatorisk påmelding Obligatorisk påmelding Nyttårsaften 1. nyttårsdag barnehagen stengt

7 GJENBRUK OG NATURVERN Brattås barnehage er bygget som passivhus. Det betyr at selve bygget forbruker svært lite energi og mye av energien produserer bygget selv gjennom blant annet solfangere. Selve bygget er oppført med materialer som har kort fraktvei. Vi i Brattås barnehage er opptatt av bærekraftig utvikling og naturvern. Som en viktig samfunnsarena ser vi som barnehage ett behov for å gi barn i tidlig alder innsikt i viktigheten av å ta vare på naturen og verden vi bor i. Virkemidlene vi skal bruke for å gi barna denne innsikten er blant annet å bruke gjenbruksmaterialer i det pedagogiske arbeidet med barn. Gjenbruksmaterialer kan være ting som vi vanligvis ser på som skrot, tomme kanner, bokser, avkapp av rør, ting som har utgjort sin opprinnelige mening osv. Ved å tilby barna muligheten til å bruke dette materialet i lek, utforskning og estetikk bidrar dette også til å utvikle både fantasi og kreativitet hos barnet. I tillegg tilbyr disse materialene en motvekt til kjønnsinndelte leker som biler, dukker osv. I Årsplanen del 2 har vi i tillegg egne miljømål som skal sikre at vi gjør miljøarbeidet til en rød tråd gjennom det pedagogiske arbeidet. For ytterligere informasjon se Årsplanen del 1 og del Barnehagen åpen 5. Kunst, kultur og kreativitet JANUAR Planlegingsdag

8 SOSIAL KOMPETANSE Brattås barnehage er et stort fellesskap med mange barn og voksne. Barnehagen skal gjenspeile samfunnet vi lever i og blir derfor en viktig arena for å utvikle alle barn i tråd med de forventningene som stilles til oss. Sosial kompetanse handler om å lære de etiske retningslinjene, normene, verdier og forventingene som stilles til hvordan vi skal samhandle for at det demokratiske samfunnet skal bestå. Sosial kompetanse er derfor en av de viktigste områdene vi arbeider med i barnehagen, og alt som skjer i barnehagen skal inneholde elementer som gir barna læring i tråd med dette. For ytterligere informasjon se Årsplanen del Kunst, kultur og kreativitet Samenes nasjonaldag FEBRUAR Vinterferie hele uken Barnehagen er åpen Det er vinterferie i uke 8. Gi beskjed til avdelingen i god tid dersom barnet skal ha ferie! I løpet av februar/ mars skal vi arrangere Tour de Brattås, vinteraktivitetsdag. Snøavhengig. Nærmere informasjon kommer.

9 PEDAGOGISK DANNINGSARBEID, TEMAARBEID OG REFLEKSJON - Pedagogisk danningsarbeid: her tar personalet utgangspunkt i hva barna viser interesse for i hverdagen og legger opp til aktiviteter, utforskning og generelt læring som kombinerer barnas interesse med føringene i lovverket. Gjennom å ta tak i barnas interesser og kombinere dette med læringsmål ivaretar vi barnas behov for utvikling, sosialisering og danning på en lystbetont måte. For ytterligere informasjon se Årsplanen del Kunst, kultur og kreativitet FORELDREMØTE KLOKKEN Invitasjon kommer FARGEFEST! Påskefrokost: Uranus og Mars MARS 16. Påskefrokost: Tellus og Titan Påskefrokost: Jupiter og Venus 24. Skjærtorsdag 18. Påskefrokost: Saturn og Pluto 25. Langfredag påskedag Frist barnehagesøknad

10 - Temaarbeid: handler om at personalet planlegger og forbereder pedagogisk innhold i hverdagen som har fokus på konkrete temaer. Her er det personalet som legger føringene for innholdet. Dette kan for eksempel være relatert til høytider eller markeringer i barnehagen Språk, tekst og kommunikasjon BARN- HJELPER- BARN- AKSJONEN APRIL Til inntekt for Stine Sofie Huset Det begynner å bli varmere i luften. Da må dere sjekke skiftetøyet i barnehagen. Fint om barna har følgende i barnehagen: Joggesko Jakke Regntøy Støvler Tynn lue Solkrem og solbriller Parkdress En litt tykkere lue Solhatt Dialogsamtaler begynner denne måneden. Innkalling kommer

11 - Refleksjon: for at personalet skal være en best mulig støttespiller for barna er det viktig at personalet utvikler sin kompetanse kontinuerlig. Dette skjer gjerne gjennom refleksjon over enkeltstående situasjoner, dilemmaer eller egen rolle i hverdagen. For at vi som personalet skal være der for barna er det viktig at vi prøver å forstå den verden barna lever i og respektere dens egenverdi. Refleksjon brukes også sammen med barna. Refleksjon hjelper barna til å forstå egne og andres valg og handlinger, bidrar til å utvikle kreativ tankegang og å forstå sammenhenger som er viktige for å bli en medborger i samfunnet. For å reflektere stiller personalet ofte åpne spørsmål til barna som får i gang egne tankeprosesser. For ytterligere informasjon se Årsplanen del Språk, tekst og kommunikasjon 3. FORELDREDUGNAD STORBARNS AVDELINGENE Kr. Himmelfartsdag 6. Planleggingsdag pinsedag 17. MAI Husk å gi avdelingen beskjed dersom barnet skal ha ferie utenom ukene , hvor barnehagen holder sommerstengt

12 Å SKAPE MENING FOR BARNAS LÆRING OG UTVIKLING For personalet i Brattås barnehage er det viktig at arbeidet vi bedriver har en mening for både barna og personalet. Aktiviteter, planer og arbeid skal oppleves som meningsfyllt for de av aktørene som er deltakende og skal blant annet gjenspeile erfaring, kunnskap, samhandling, mestringsfølelse osv. I barnehagen skal barna møte en utfordrende arena, som blant annet bidrar til at barn skal tørre å søke ny kunnskap, nye vennskapsbånd, gå nye veier og utvikle nye syn på situasjoner. Når barn og personalet møter meningsskaping i hverdagen er dette viktige forutsetninger som er med på å danne menneske om til personen og individet. For ytterligere informasjon se Årsplanen del Språk, tekst og kommunikasjon VERDENS MILJØDAG JUNI SOMMERAVSLUTNINGER DENNE MÅNEDEN. INVITASJONER KOMMER

13 FAGOMRÅDER I Brattås barnehage jobber vi kontinuerlig med de syv fagområdene som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver stiller krav til oss at vi skal gjøre. Fagområdene er: Kommunikasjon, språk og tekst Natur, miljø og teknikk Antall, rom og form Kropp, bevegelse og helse Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Nærmiljø og samfunn Daglig arbeider vi med flere av disse fagområdene. De flettes inn i hverandre og blir representert samtidig i vårt daglige arbeid. For å bevisstgjøre oss selv, og for å være sikre på at vi arbeider med alle fagområdene, har vi valgt å ha fokus på ett og ett fagområde av gangen, over en tre måneders periode. Gjennom bruk av barns medvirkning, at vi ser og lytter til barna og tar dem på alvor, fletter vi inn det enkelte fagområde i vårt pedagogiske dannelsesarbeid. Hvert fagområde dekker ett vidt læringsfelt derfor arbeider vi strukturert og målrettet for å fremme barnas allsidige utvikling og læring. For hvert fagområde som blir avsluttet, kan du lese om hva hvordan og hvorfor vi har valgt å arbeide som vi har gjort i Stjernedrysset Språk, tekst og kommunikasjon Sommerferie barnehagen holder stengt ukene Sommerferie barnehagen holder stengt ukene Sommerferie barnehagen holder stengt ukene JJulijuUL

14 FERIER OG PLANLEGGINGSDAGER Barnehagen holder stengt: - Alle offentlige helligdager - Julaften og nyttårsaften. Barnehagens første dag etter jul og nyttår er 4. januar Alle tre dagen4 før skjærtorsdag - Sommerferiestengt ukene Alle barn i barnehagen må ha minimum fire uker ferie i løpet av ett barnehageår ( ). Tre av disse skal avvikles sammenhengende (feriestengt ukene 28-30) Planleggingsdager 2015/ 16: Barnehagen har fem planleggingsdager i løpet av ett barnehageår. Da holder barnehagen stengt. For barnehageåret 2014/ 2015 er det følgende dager:

15 Å VÆRE NY I BRATTÅS BARNEHAGE Informasjon om oppstart og bli kjent- perioden For ett lite barn er det veldig stort å begynne i barnehagen. Barnehagen kan for mange barn og foreldre være en ukjent arena og man kan føle seg usikker på hva som venter. Det er derfor viktig at dere som foreldre er mest mulig forberedt og føler dere trygge slik at barna får best mulig oppstart. Nedenfor har vi satt opp noen punkter som det er greit å vite om før oppstart: I Brattås barnehage har vi valgt å kalle den første tiden for bli kjent- periode. Dette fordi vi ser på den første tiden i barnehagen som viktig i forbindelse med å etablere ett godt gjensidig samarbeidsforhold med dere foreldre til beste for barna deres. Både barn og foreldre trenger å bli kjent med barnehagen og personalet. Samtidig trenger personalet å bli kjent med dere. Vi tar utgangspunkt i tre bli kjent- dager. Noen barn trenger lenger tid enn andre til å bli kjent. Barnets behov for trygghet den første tiden er vesentlig i forhold til om bli kjent- perioden skal bli best mulig. Det er vanlig at den første dagen i barnehagen er kort, ca 2-3 timer. Sammen med primærkontakten ser dere hva barnet har behov for og avtaler videre bli kjent- periode. Primærkontakt: den første dagen deres i barnehagen vil dere bli møtt av en primærkontakt. Primærkontakten er en av de ansatte på avdelingen som skal ta ekstra godt vare på dere den første tiden, gi dere informasjon, vise dere rundt og være tilstede for dere. Pedagogisk leder/ pedagog på avdelingen vil i løpet av den første tiden avtale en bli kjent- samtale med dere. Hensikten med bli kjent- samtalen er å samle mest mulig informasjon om barnet deres slik at vi på best mulig måte kan tilrettelegge for trygge rammer den første tiden i barnehagen. Dette er første ledd i det viktige samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene. Den første tiden i barnehagen er viet til at barn og personalet skal bli kjent. Her skal blant annet vennskap etableres og trygge relasjoner oppstå. Barnehagen vil følge dagsrytmen og fastsatte rutiner men vil legge vekt på aktiviteter som stimulerer til å danne relasjoner både til barn, personal og foreldre.

16 Vi skal ha høy grad av informasjonsflyt og ønsker gjensidig god kommunikasjon med dere foreldre. Det er viktig at dere spør om alt dere lurer på! Praktiske råd: Det er viktig med navnet skiftetøy i barnehagen. Vi er ute hver dag i all slags vær og må være forberedt på værskifte. Skiftetøyet må også følge årstidene og temperaturene. Klær, sko og andre eierdeler må være navnet. Barnehagen er ikke erstatningspliktig. Vi bruker innesko innendørs. Måltider: vi har tre måltider i løpet av barnehagedagen: Frokost: Medbrakt for de av barna som ønsker å spise i barnehagen. Barnehagen serverer drikke. Lunsj: Barnehagen serverer smøremåltid eller varmmåltid midt på dagen. To- mat: Barnehagen serverer frukt, knekkebrød og drikke. Dersom annet ønskes må dette medbringes. Åpningstider: mandag fredag klokken Personalet har samme arbeidstid som åpningstid. Barnehagen holder stengt tre uker i juli samt julaften, nyttårsaften og dagene før påske. Barn kan ha med seg leker i barnehagen under forutsetning at alle barn kan få leke med dem og at leken er navnet. Barnehagen er ikke erstatningspliktig overfor ødelagte eller bortkomne leker. Barnehagen har egen hjemmeside med informasjon: VED SPØRSMÅL, VENNLIGST TA KONTAKT MED PERSONALET ELLER ADMINISTRASJONEN

Årsplan for Sandskogan barnehage

Årsplan for Sandskogan barnehage 2013 Årsplan for Sandskogan barnehage Årsplan 2013 er godkjent i samarbeidsutvalget 09.01.13. Barnehagen eies av Stjørdal kommune. Sandskogan barnehage Gymnasgata 9/11 7500 Stjørdal Tlf: 74 82 11 70 /

Detaljer

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Vigilo er et digitalt verktøy for bruk i barnehagen Kommunikasjon med foresatte Kulur barnehager er opptatt av å kvalitetssikre kommunikasjonen

Detaljer

Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar 2016

Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar 2016 1 Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar 2. januar -Planleggingsdag, barnehagen stengt. Ny årsplan godkjennes av SU. Februar Uke 6-Vinteraktivitetsdag. 11. februar Karneval. Mars 10. mars-barnehagedagen.

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

SANDMO STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 2

SANDMO STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 2 SANDMO STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 2 Noen ord fra styrer. Ja, så var vi i starten på et nytt barnehage år. Velkommen alle sammen. Vi er alle godt rustet etter en deilig sommerferie. Nå er vi

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

Årsplan 2015-2016. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2015-2016. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2015-2016 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager)

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager) Årsplan For Mykland barnehage 2013/2014 Informasjon Litt om årsplanen: Prøver også i år å lage en kalender. Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE 1 Innledning Litt om årsplanen: Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være retningsgivende,

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015. Enhet barnehager Varteig og Hafslund. Hesthaugen barnehage

Årsplan 2014 / 2015. Enhet barnehager Varteig og Hafslund. Hesthaugen barnehage Årsplan 2014 / 2015 Enhet barnehager Varteig og Hafslund Hesthaugen barnehage DEL I: Enhet barnehager Varteig og Hafslund 1. Enhet barnehager Varteig og Hafslund s. 3 2. Lovverk og planer s. 4 3. Verdigrunnlag

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6 Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. Kap. 10. Kap. 11. Kap. 12. Kap. 13. Kap.14.1. Kap.14.2. Kap.14.3. Kap.14.4. Litt

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Myrdal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Myrdal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Myrdal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - KVA ÅRSPLAN ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 KVERNABEKKEN BARNEHAGE KVERNABEKKEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - KVA ÅRSPLAN ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 KVERNABEKKEN BARNEHAGE KVERNABEKKEN BARNEHAGE ÅRSPLAN HET ER SPILL - O M A ET - SIKK LIT ORG - KVA S M ÅRSPLAN BARNEHAGE ntlig trenger å v Alt jeg ege ite lærte je en g i barnehag BARNEHAGE BARNEHAGE S ÅRSPLAN I KULUR KAN DU SOM BARN FORVENTE: At

Detaljer

Velkommen til Hamar gårdsbarnehage

Velkommen til Hamar gårdsbarnehage Velkommen til Hamar gårdsbarnehage Telefon: 98 81 95 58 hamargaardsbarnehage@gmail.com www.barnehage.hamar.no Velkommen til vår flotte barnehage! Hamar gårdsbarnehage holder til på Ajer gård. Vi har ni

Detaljer

Årsplanens innhold: Side 3. Måned Hovedsatsningsområder 2014-15:

Årsplanens innhold: Side 3. Måned Hovedsatsningsområder 2014-15: Årsplan 2014-15 styrer mobil: 97 09 82 20, E-post: start@hbv.no Nettsider: http://siv.hbv.no/barnehage 1 Årsplanens innhold: Måned Hovedsatsningsområder 2014-15: August September Oktober November Desember

Detaljer

Årsplan Tomtebo barnehage 2013/2014. Trygghet Lek Læring Kvalitet Respekt Medvirkning

Årsplan Tomtebo barnehage 2013/2014. Trygghet Lek Læring Kvalitet Respekt Medvirkning Årsplan Tomtebo barnehage 2013/2014 Trygghet Lek Læring Kvalitet Respekt Medvirkning Innholdsfortegnelse 1. Velkommen til Tomtebo barnehage 2. Personaloversikt 3. Foreldresamarbeid 4. Barnehagens visjon

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

5. Planarbeid, progresjon og læringsutbytte 5.1 Planlegging, dokumentasjon og vurdering..

5. Planarbeid, progresjon og læringsutbytte 5.1 Planlegging, dokumentasjon og vurdering.. Innhold: 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde 3.3. Barnehagen mål og satsningsområder 3.4.

Detaljer