Skandinaviske nabospråk i originaltapning eller oversettelse?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skandinaviske nabospråk i originaltapning eller oversettelse?"

Transkript

1 Faglig-pedagogisk dag 3. januar 2008 Førsteamanuensis Arne Torp Institutt for lingvistiske og nordiske studier Universitetet i Oslo Skandinaviske nabospråk i originaltapning eller oversettelse? man feiret ned personer (hørt i NRK i jula 2007) Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) 1

2 Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) 2

3 Språk i Norden i dag språkfamilier og undergrupper indoeuropeisk uralsk eskimoiskaleutisk germansk finsk-ugrisk nordisk (= nord-germ.) samisk østersjøfinsk sv. da. no. fær. isl. (nordsamisk, finsk grønlandsk lulesamisk, sørsamisk ) Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) 3

4 Hva er nabospråk? Generell definisjon: Språkformer som vanligvis regnes som forskjellige språk (av nasjonale og/eller politiske årsaker), men som likevel er innbyrdes forståelige. Einar Haugen 1966: Semicommunication: The Language Gap in Scandinavia. Sociological Inquiry 36: «the trickle of messages through a rather high level of code noise» Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) 4

5 Hva er ikke nabospråk? Dersom to språkformer ikke er innbyrdes forståelige, kalles de avstandsspråk. Grensa mellom hva som kan regnes som nabospråk eller avstandsspråk kan variere over tid og mellom individer i samme språksamfunn. Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) 5

6 nordisk øynordisk skandinavisk nordskandinavisk sørskandinavisk islandsk færøysk norsk svensk dansk Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) 6

7 Hva er nabospråkskommunikasjon? Å kommunisere med noen som bruker et annet språk (som lytter/leser), men uten at en sjøl bruke språket aktivt (i tale eller skrift). Alternativene til nabospråkskommunikasjon er enten 1) at begge bruker den ene partens morsmål (f.eks. skandinav engelskspråklig engelsk; færøying danske dansk), eller 2) et felles fremmedspråk (lingua franca; f.eks. finne skandinav engelsk) Fordelen med nabospråkskommunikasjon overfor de to siste alternativene er at en beholder fordelen ved at begge parter kan bruke morsmålet. Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) 7

8 Skandinavisk nabospråksforståelse og nordisk språkforståelse De skandinaviske språka (dansk, norsk og svensk) fungerer tradisjonelt som nabospråk. Skandinaviske språk undervises som fremmedspråk i de delene av Norden der skandinavisk er avstandsspråk, dvs. der folk bare forstår skandinavisk etter å ha lært det (dansk, norsk eller svensk). I Finland er svensk det andre inhemska språket (svensk er morsmål for ca finlendere, 2. fremmedspråk for de med finsk som morsmål). På Færøyene og Grønland er dansk likestilt med morsmålet. På Island er et skandinavisk språk (som regel dansk) 2. fremmedspråk. Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) 8

9 Fra Deklaration om nordisk språkpolitik (2006) I Norden finns det sex språk som både är kompletta och samhällsbärande: danska, finska, färöiska, isländska, norska (i sina båda skriftspråksformer bokmål och nynorska) och svenska. Att sammanhanget mellan språk och nation inte är ett-till-ett visar t.ex. Finland, där både finska och svenska är lagfästa nationalspråk. Det finns ytterligare två språk som kan betraktas som samhällsbärande men som inte kan användas på samhällets alla områden: samiska i olika varieteter och grönländska. Dessutom finns det några språk med speciell ställning: meänkieli (tornedalsfinska), kvänska, romani i olika varieteter, jiddisch, tyska samt de olika nordiska teckenspråken. Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) 9

10 Måla for den nordiske språkpolitikken att alla nordbor kan läsa och skriva det eller de språk som fungerar som samhällsbärande i det område där de bor, att alla nordbor kan kommunicera med varandra, i första hand på ett skandinaviskt språk, att alla nordbor har grundläggande kunskaper om språkliga rättigheter i Norden och om språksituationen i Norden, att alla nordbor har mycket goda kunskaper i minst ett språk med internationell räckvidd och goda kunskaper i ytterligare ett främmande språk, att alla nordbor har allmänna kunskaper om vad språket är och hur det fungerar. Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) 10

11 Norden som språklig föregångsregion Norden ses som en föregångsregion när det gäller språkfrågor. Nordisk språkgemenskap präglas av medborgarnas strävan att förstå och respektera varandras modersmål. [...] Det finns en politisk vilja att bevara den nordiska språkgemenskapen, bland annat genom den nordiska språkkonventionen. Denna nordiska modell för språkgemenskap och språksamarbete bör lyftas fram i internationella sammanhang. [...] Ökad kunskap om språkpolitiskt intressanta områden kan bidra till Nordens position som föregångsregion i språkfrågor. Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) 11

12 Det viktigste delen av den skandinaviske nabospråksforståelsen den muntlige kommunikasjonen Skandinaver leser lite på nabospråka (beklagelig, men sant). Skandinavisk nabospråkskommunikasjon er derfor i praksis mest muntlig. Muntlig kommunikasjon går stort s ett greit mellom nordmenn og svensker. (i alle fall for oss norske...) Derimot sliter både nordmenn og svensker med den danske uttalen (men svenskene forstår minst...) mens danskene ikke hører forskjell på norsk og svensk (og derfor de trur de alt er svensk...) Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) 12

13 Einar Haugen om forholdet mellom dansk, norsk og svensk: When Norwegians and Swedes communicate orally, they can tell what word is being spoken, though they may be uncertain of its meaning [affär affære]. When Norwegians and Danes communicate, they have to listen hard to be sure what word the other is using, but once they get that, they usually know what it means [meget meget]. Or as one wit has put it: Norwegian is Danish spoken in Swedish. Haugen: Danish, Norwegian and Swedish (1990) Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) 13

14 Forståelse av skandinaviske språk hos elever i videregående skole i nordiske land (INS ) "!! Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) 14

15 Hvorfor er nordmennene alltid best i skandinavisk nabospråksforståelse? Norsken ligger midt mellom svensk og dansk. Vi har svensk uttale og dansk ordforråd. Nordmennene er vant til språklig variasjon. Vi har to skriftlige målformer, og dialektene er mye mer brukt enn i nabolanda. Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) 15

16 Et historisk tilbakeblikk på skriftspråkssituasjonen i Skandinavia i siste halvdel av 1800-tallet Midten av 1800-tallet: Høydepunktet i skandinavismen de intellektuelle leste nabospråkslitteraturen i original språkform (dansk eller svensk; norsk eksisterte ikke som eget skriftspråk) 1869: skandinavisk språkmøte i Stockholm, med sikte på å minske den ortografiske avstanden mellom dansk (i Danmark og Norge) og svensk (norske representanter: Henrik Ibsen, Knud Knudsen og Jakob Løkke) Ibsen i brev til forleggeren Fredrik Hegel: For svenske læsere er min ortografi til stor lettelse. Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) 16

17 Noen forslag fra stockholmskonferansen Grafiske forandringer erstatte med antikva i dansk gjennomført før 1900 i Norge; ca i Danmark bort med store forbokstaver i dansk (gjennomført før 1900 i Norge, i 1948 i Danmark) innføring av å for aa i dansk (innført 1917 i Norge, 1948 i dansk) erstatte fv og f i svensk med v (hafva, lof) (1906) Men: 1906-reformen i svensk innførte også hvv; hvit, hvadvit, vad Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) 17

18 Flere forslag til samordning av skrivemåten i dansk og svensk bort med doble vokaler i dansk (Huus, Steen Hus, Sten)(gjennomført på slutten av 1800-tallet) erstatning av i med j i diftonger i dansk (vei, nei, hai, drøi vej, nej, haj, drøj) (1872 i Danmark; aldri (!) offisielt i Norge; norsk-dansk hadde nemlig ekte diftonger (i f.eks. grei og hei(!)) bort med j etter k og g foran alle fremre vokaler i dansk ((kind, give, kyst) kjende, kjær, gjøre kende, kær, gøre) (Danmark 1889, Norge aldri(!)) Henrik Ibsen: Gengangere (1881; off. norsk-dansk og (danskdansk) skrivemåte i 1881: Gjengangere) Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) 18

19 Tenkelige reformer som ikke ble foreslått i 1869 ingen forandring i bokstavtyper (jf. dansk æ, ø, aa, svensk ä, ö, å) de danske typene æ og ø (œ) er ligaturer, de svenske tødlene er reduserte (gotiske) e-er (diakritiske tegn) ringen over a er også en redusert a ( a ) historikk: dansk hadde middelaldertyper ; svensk fikk moderne tyske typer ved reformasjonen; Norge innførte å i 1917, Danmark i 1948 NB! svenske ordbøker har alfabetrekkefølgen å, ä, ö! Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) 19

20 Skriftspråkssituasjonen i Norden etter ca før 1863: tre offisielle språk (svensk, dansk, islandsk) ca. 1850: (færøysk og landsmål blir lansert) 1863 finsk likestilt med svensk i Finland 1885: Landsmål likestilt med det almindelige Bogsprog i Norge 1907: (norsk) riksmål skiller lag med dansk 1913: den første oversettelse fra riksmål til dansk (Olaf Bull: Mit navn er Knoph)?? første oversettelse fra dansk til norsk Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) 20

21 Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) 21

22 Skandinaviske språk DK/NO/SE Daglig brug av Aquafresh ger ett 3-dobbelt beskyttelse/skydd for stærke tænder/tänder, friskt tandkød/tandkött og frisk ånde/pust/andedräkt. Den nye forbedrete/förbättrade formulan ger deres/din mun en frisk følelse/känsla. Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) 22

23 Prøver på ortografisk manipulerte skandinaviske skriftspråk (1x) Hvarfør bokmål og nynorska? Orsaken til at man har två norska språkformer i Norge, medan man klarar seg med bara en form av både danska och svenska, er både historisk og politisk. Bokmål er historiskt sett en»førnorskad«utgåva av det danska skriftspråket som anvendes i Norge sedan den tiden då landet var i politisk union med Danmark (från ca 1400 til 1814). Nynorska er deremot et nytt skriftspråk som etablerades ca 1850 på grundval av de norska bygdedialekterna, som et»nasjonelt«alternativ til danskan. Bokmål er derfør mykket likt danskan i skrift, inte i uttal! medan nynorskan har vissa drag gjemensamma med færøiska og islendska. Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) 23

24 Svensk på norsk Hvarfør bokmål og nynorska? Orsaken til at man har två norska språkformer i Norge, medan man klarar seg med bara en form av både danska och svenska, er både historisk og politisk. Bokmål er historiskt sett en»førnorskad«utgåva av det danska skriftspråket som anvendes i Norge sedan den tiden då landet var i politisk union med Danmark (från ca 1400 til 1814). Nynorska er deremot et nytt skriftspråk som etablerades ca 1850 på grunnval av de norska bygdedialekterna, som et»nasjonelt«alternativ til danskan. Bokmål er derfør mykket likt danskan i skrift, inte i uttal! medan nynorskan har vissa drag gjemensamma med færøiska og islendska. (23 endringer) Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) 24

25 Svensk på dansk (1c) Hvarfør bokmål og nynorska? Orsaken til at man har två norska språkformer i Norge, medan man klarar sig med bara en form av både danska och svenska, er både historisk og politisk. Bokmål er historiskt set en»førnorskad«utgåva af det danska skriftspråket som anvendes i Norge sedan den tiden då landet var i politisk union med Danmark (från ca 1400 til 1814). Nynorska er deremot et nyt skriftspråk som etablerades ca 1850 på grundval af de norska bygdedialekterna, som et»nationelt«alternativ til danskan. Bokmål er derfør mykket likt danskan i skrift, inte i uttal! medan nynorskan har vissa drag gemensamma med færøiska og islendska. (25 endringer) Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) 25

26 Svensk standardortografi Varför bokmål och nynorska? Orsaken till att man har två norska språkformer i Norge, medan man klarar sig med bara en form av både danska och svenska, är både historisk och politisk. Bokmål är historiskt sett en»förnorskad«utgåva av det danska skriftspråket som användes i Norge sedan den tiden då landet var i politisk union med Danmark (från ca 1400 till 1814). Nynorska är däremot ett nytt skriftspråk som etablerades ca 1850 på grundval av de norska bygdedialekterna, som ett»nationellt«alternativ till danskan. Bokmål är därför mycket likt danskan i skrift, inte i uttal! medan nynorskan har vissa drag gemensamma med färöiska och isländska. Ur Nordens språk med rötter och fötter s. 44 Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) 26

27 Prøver på ortografisk manipulerte skandinaviske skriftspråk (2x) Hvorfor bokmål og nynorsk? Grunnen til at man har to norske målformer i Norge, mens man klarer seg med én form av både dansk og svensk, er både historisk og politisk. Bokmål er historisk sett en»fornorsket«udgave av det danske skriftsprog der har været i brug i Norge siden landet var i politisk union med Danmark (fra ca til 1814). Nynorsk er derimod et nytt skriftsprog der blev etableret ca på grunnlag av de norske bygdedialekter som et»nasjonalt«alternativ til dansk. Bokmål ligner derfor dansk meget i skrift, men ikke med hensyn til udtale! mens nynorsken har visse trekk til felles med færøsk og islandsk. Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) 27

28 Dansk på norsk Hvorfor bokmål og nynorsk? Grunnen til at man har to norske målformer i Norge, mens man klarer seg med én form av både dansk og svensk, er både historisk og politisk. Bokmål er historisk sett en»fornorsket«udgave av det danske skriftsprog der har været i brug i Norge siden landet var i politisk union med Danmark (fra ca til 1814). Nynorsk er derimod et nytt skriftsprog der blev etableret ca på grunnlag av de norske bygdedialekter som et»nasjonalt«alternativ til dansk. Bokmål ligner derfor dansk meget i skrift, men ikke med hensyn til udtale! mens nynorsken har visse trekk til felles med færøsk og islandsk. (11 endringer) Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) 28

29 Dansk på svensk (2c) Vorfor bokmål og nynorsk? Grunden till at man har to norske målformer i Norge, mens man klarer sig med én form av både dansk og svensk, är både historisk og politisk. Bokmål är historisk sett en»fornorsket«udgave av det danske skriftspråg der har väret i brug i Norge siden landet var i politisk union med Danmark (fra ca 1400 til 1814). Nynorsk är därimod ett nytt skriftspråg där blev etableret ca på grundlag av de norske bygdedialekter som ett»nationalt«alternativ till dansk. Bokmål ligner därfor dansk meget i skrift, men icke med hänsyn till udtale! mens nynorsken har visse träck till fälles med færösk og islandsk. (22 endringer) Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) 29

30 Dansk standardortografi (2) Hvorfor bokmål og nynorsk? Grunden til at man har to norske målformer i Norge, mens man klarer sig med én form af både dansk og svensk, er både historisk og politisk. Bokmål er historisk set en»fornorsket«udgave af det danske skriftsprog der har været i brug i Norge siden landet var i politisk union med Danmark (fra ca til 1814). Nynorsk er derimod et nyt skriftsprog der blev etableret ca på grundlag af de norske bygdedialekter som et»nationalt«alternativ til dansk. Bokmål ligner derfor dansk meget i skrift, men ikke med hensyn til udtale! mens nynorsken har visse træk til fælles med færøsk og islandsk. Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) 30

31 Prøver på ortografisk manipulerte skandinaviske skriftspråk (3x) Hvorfor bokmål og nynorsk? Grunden til at man har to norske målformer i Norge, mens man klarer sig med bare én form af både dansk og svensk, er både historisk og politisk. Bokmål er historisk set ej «fornorska» utgave af det danske skriftspråket som var i bruk i Norge fra den gangen landet var i politisk union med Danmark (fra ca til 1814). Nynorsk er derimot et nyt skriftspråk som ble etablert ca på grundlag af de norske bygdedialektene, som et «nationalt» alternativ til dansken. Bokmål er derfor vældig likt dansk i skrift, ikke i uttale! mens nynorsken har visse træk fælles med færøysk og islandsk. Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) 31

32 Bokmål på dansk Hvorfor bokmål og nynorsk? Grunden til at man har to norske målformer i Norge, mens man klarer sig med bare én form af både dansk og svensk, er både historisk og politisk. Bokmål er historisk set ej «fornorska» utgave af det danske skriftspråket som var i bruk i Norge fra den gangen landet var i politisk union med Danmark (fra ca til 1814). Nynorsk er derimot et nyt skriftspråk som ble etablert ca på grundlag af de norske bygdedialektene, som et «nationalt» alternativ til dansken. Bokmål er derfor vældig likt dansk i skrift, ikke i uttale! mens nynorsken har visse træk fælles med færøjsk og islandsk. (14 endringer) Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) 32

33 Bokmål på svensk (3c) Vorfor bokmål och nynorsk? Grunden till att man har to norske målformer i Norge, mens man klarer sig med bare én form av både dansk och svensk, er både historisk og politisk. Bokmål är historisk sett ej «fornorska» utgave av det danske skriftspråket som var i bruk i Norge fra den gangen landet var i politisk union med Danmark (fra ca til 1814). Nynorsk är därimot ett nytt skriftspråk som ble etablert ca på grundlag av de norske bygdedialektene, som ett «nationalt» alternativ til dansken. Bokmål är därfor väldig likt dansk i skrift, icke i uttale! mens nynorsken har visse träck fälles med færöjsk och islansk. (22 endringer) Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) 33

34 Bokmål med standardortografi (3) Hvorfor bokmål og nynorsk? Grunnen til at man har to norske målformer i Norge, mens man klarer seg med bare én form av både dansk og svensk, er både historisk og politisk. Bokmål er historisk sett ei «fornorska» utgave av det danske skriftspråket som var i bruk i Norge fra den gangen landet var i politisk union med Danmark (fra ca til 1814). Nynorsk er derimot et nytt skriftspråk som ble etablert ca på grunnlag av de norske bygdedialektene, som et «nasjonalt» alternativ til dansken. Bokmål er derfor veldig likt dansk i skrift, ikke i uttale! mens nynorsken har visse trekk felles med færøysk og islandsk. Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) 34

35 Prøver på ortografisk manipulerte skandinaviske skriftspråk (4a) Kví bókmál og nýnorsk? Orsaki til at deð ero tvo málformir í Norig, meðan deð er nóg með berre ei málform pá dansk og svensk, er soguleg og politisk. Bókmál er sogulega sét ei norskað útgáva av deð danska skriftmálið sum varðt brúkað í Norig í den tíði dá landið var í politiskt samveldi með Danmark (frá uml til 1814). Nýnorskt er derímót eitt nýtt skriftmál sum varðt grundað uml pá grundlag av norske bygdarmál, sum ein innlendsk valmoglegskap til dansk. Bókmál er dífyri ovlege líkt dansk í skrift, ikki í úttala! meðan nýnorsk heve visse drag sams með færøysk og íslendsk. Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) 35

36 Prøver på nordiske språk (4) Hví bókmál og nýnorskt? Orsøkin til, at tað í Noregi eru tvey málsnið, meðan tað er nóg mikið við bara einum málsniði í donskum og svenskum, er søgulig og politisk. Bókmál er søguliga sæð ein norskað útgáva av tí danska skriftmáli, sum varð brúkt í Noregi í tí tíðini, tá ið landið var í politiskum samveldi við Danmark (frá uml til 1814). Nýnorskt er harafturímóti eitt nýtt skriftmál, sum varð grundað uml við støði í norskum bygdarmálum, sum ein innlendskur valmøguleiki til danskt. Bókmál er tí ógvuliga líkt donskum í skrift, ikki í framburði! meðan nýnorskt hevur ávís drøg í felag við føroyskt og íslendskt. Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) 36

37 Prøver på nordiske språk ( )! " #$%% #&#$' #&(%) * +,-. / 012 Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) 37

38 Et kontrafaktisk scenario: Dersom Norge alltid hadde vært politisk uavhengig av grannelanda Dersom det politiske tyngdepunktet i Norge i så fall hadde ligget på Østlandet, hadde norsken nok vært nokså lik svensk. Men dersom det hadde ligget på Vestlandet, hadde saken vært annerledes. Her skal vi se åssen en i så fall kan tenke seg at juleevangeliet kunne ha blitt. Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) 38

39 Begynnelsen av juleevangeliet med 1500-talsrettskriving Ogh thadh bar til a theim doghum at thadh bodh geck vt fra Keisaranum Augusto at Heimerenn aller skullde skattskriffuast. Ogh thænne Skattskrift hoffst fyrst vpp hia Cyrino sum tha var Landstiornare j Syria. Og alle foro adh tee sigh, huar til sinum By. Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) 39

40 Her kommer det som aldri ble noe av, men som kunne ha blitt! Her får du juleevangeliet slik du aldri har fått det før. Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) 40

41 Med et slikt bibelspråk på 1500-talet hadde nordmenn og dansker sikkert måttet snakke engelsk med hverandre i dag Vi kan vel derfor kanskje konkludere som Ibsens sørlandske los Terje Vigen: Bedst var det kanhende, det gik som det gik, og så får du ha tak da, Gud! 5, Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) 41

Lynkurs om svensk og dansk

Lynkurs om svensk og dansk LNU-seminar 9. mars 2013 Pensjonert professor Arne Torp Institutt for lingvistiske og nordiske studier Universitetet i Oslo Lynkurs om svensk og dansk Nordisk og skandinavisk Norsk og svensk myte 1: «nynorska

Detaljer

Det nordiske enhetsbygget bestå eller falle?

Det nordiske enhetsbygget bestå eller falle? Det nordiske enhetsbygget bestå eller falle? En undersøkelse av nabospråksundervisningen i norsk-, dansk- og svenskfaget på videregående skole "før og nå" Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap

Detaljer

Intervju med Rolf Theil, språkforsker og ekspert på romani-språk. Av Inger Sigfridsson og Balder C. Hasvoll. Hva skal språket hete

Intervju med Rolf Theil, språkforsker og ekspert på romani-språk. Av Inger Sigfridsson og Balder C. Hasvoll. Hva skal språket hete Intervju med Rolf Theil, språkforsker og ekspert på romani-språk Av Inger Sigfridsson og Balder C. Hasvoll Hva skal språket hete - Det er ulike benevninger for språket romer bruker. Noen sier romanes,

Detaljer

Undervisningen i nabospråk

Undervisningen i nabospråk Undervisningen i nabospråk - Lærerveiledning og didaktiseringsforslag Intensjon Bevissthet om muligheter og nytteverdi Undervisning i skandinaviske og nordiske språk er etter læreplanen en obligatorisk

Detaljer

SPRÅKnytt. UTGITT AV SPRÅKRÅDET 33. årgang 4/2005

SPRÅKnytt. UTGITT AV SPRÅKRÅDET 33. årgang 4/2005 SPRÅKnytt UTGITT AV SPRÅKRÅDET 33. årgang 4/2005 Quo vadis, Språkrådet? IN AV VÅRE språkprofessorar skreiv Enyleg at ingen vet noe om språkrøktens framtidige organisering i Norge. Påstanden er vel ei lita

Detaljer

SPRÅKnytt. UTGITT AV NORSK SPRÅKRÅD 31. årgang 1 2/2003

SPRÅKnytt. UTGITT AV NORSK SPRÅKRÅD 31. årgang 1 2/2003 SPRÅKnytt UTGITT AV NORSK SPRÅKRÅD 31. årgang 1 2/2003 Fra råd til senter De to regjeringene Bondevik er i ferd med å sikre seg en varig plass i norsk språkhistorie. For det første kunngjorde den første

Detaljer

Danske tall. Svensk uttale

Danske tall. Svensk uttale Språkene i Norden* Likheter og ulikheter i de skandinaviske språkene Av Torbjørg Breivik, Språkrådet Historikk, slektskap og forståelse med norsk som utgangspunkt Fem av språkene som i dag snakkes og skrives

Detaljer

FORORD. Oslo i september 2001: Jan R. Tislevoll

FORORD. Oslo i september 2001: Jan R. Tislevoll FORORD I forbindelse med det europeiske språkåret 2001 ønsket den språkpolitiske referansegruppa under Nordisk Ministerråd utredet to områder i de nordiske landene. Den ene utredningen skulle gi en oversikt

Detaljer

SPRÅKLIG SAMLING. språkligsamling.no. Nye nettsider: Samlenormalen på nett. Fra Språkrådet. Braut, brøt eller brøyt? Nynorsken taper; nynorsken vinn

SPRÅKLIG SAMLING. språkligsamling.no. Nye nettsider: Samlenormalen på nett. Fra Språkrådet. Braut, brøt eller brøyt? Nynorsken taper; nynorsken vinn SPRÅKLIG SAMLING Nr. 1 2004 45. årgang kr 50, Nye nettsider: Tidsskrift for aktuelle språkspørsmål språkligsamling.no Samlenormalen på nett Fra Språkrådet Braut, brøt eller brøyt? Nynorsken taper; nynorsken

Detaljer

SPRÅKnytt. UTGITT AV NORSK SPRÅKRÅD 30. årgang 1/ 2002

SPRÅKnytt. UTGITT AV NORSK SPRÅKRÅD 30. årgang 1/ 2002 SPRÅKnytt UTGITT AV NORSK SPRÅKRÅD 30. årgang 1/ 2002 Lovfest at «undervisningsspråket er til vanleg norsk»! Skal norske medisinstudentar i Noreg drøfte barnesjukdomar med norske forelesarar på engelsk?

Detaljer

En speider søker sin tro og respekterer andres. Ein speidar søkjer si tru og respekterer andre si

En speider søker sin tro og respekterer andres. Ein speidar søkjer si tru og respekterer andre si Sak 8 Vedlegg: Speiderlovskomiteens forklaringer til lovforslagene 1 En speider søker sin tro og respekterer andres Ein speidar søkjer si tru og respekterer andre si I speiderløftet lover jeg: å tjene

Detaljer

Forbereder grunnskolelærerutdannigen engelsklærere for undervisning i engelsk som tredjespråk i Norge?

Forbereder grunnskolelærerutdannigen engelsklærere for undervisning i engelsk som tredjespråk i Norge? Dragana Surkalovic Høgskolelektor ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Høgskolen i Oslo og Akershus Forbereder grunnskolelærerutdannigen engelsklærere for undervisning i engelsk som

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Status for 2. fremmedspråk i norsk ungdomsskole

Status for 2. fremmedspråk i norsk ungdomsskole Heike Speitz, Beate Lindemann Jeg valgte tysk fordi hele familien min ville det, men jeg angrer Status for 2. fremmedspråk i norsk ungdomsskole Rapport 03/02 Telemarksforsking-Notodden Januar 2002 Telemarksforsking-Notodden

Detaljer

Språknytt. Holdninger til engelsk i reklame, s. 23. Shabana Rehman om norsk i skolen, s. 10 Svensk er lov i Sverige, s. 12. Språk i strid, s.

Språknytt. Holdninger til engelsk i reklame, s. 23. Shabana Rehman om norsk i skolen, s. 10 Svensk er lov i Sverige, s. 12. Språk i strid, s. Aktuelt Holdninger til engelsk i reklame, s. 23 Språknytt Utgitt av Språkrådet 36. årgang 3/2008 Språkdagen 2008: Shabana Rehman om norsk i skolen, s. 10 Svensk er lov i Sverige, s. 12 Aviser SPRÅKNYTT

Detaljer

Takk til Dr. Marcus Buck som har gitt meg uvurderlig hjelp med statistikker og utregninger.

Takk til Dr. Marcus Buck som har gitt meg uvurderlig hjelp med statistikker og utregninger. FORORD Det er mange som fortjener takk for at denne masteroppgava er blitt til. Jeg vil her spesielt trekke fram noen: Takk til veilederen min, Aud-Kirsti Pedersen, som har åpna øynene mine for mange norskfaglige

Detaljer

SPRÅKnytt. UTGITT AV NORSK SPRÅKRÅD 30. årgang 2/2002

SPRÅKnytt. UTGITT AV NORSK SPRÅKRÅD 30. årgang 2/2002 SPRÅKnytt UTGITT AV NORSK SPRÅKRÅD 30. årgang 2/2002 Har vi språkpolitikk i Norge? De fleste av oss vil nok uten videre svare ja på dette spørsmålet. Noen vil kanskje til og med si at det er i Norge vi

Detaljer

TIMBUKTU. Erobrer verden på skånsk. magasinet. TEMA: SPRÅK Tospråklige barn Språkdeklarasjonen Hvorfor er nabospråk viktig? RiksTV Vennskapskommuner

TIMBUKTU. Erobrer verden på skånsk. magasinet. TEMA: SPRÅK Tospråklige barn Språkdeklarasjonen Hvorfor er nabospråk viktig? RiksTV Vennskapskommuner magasinet NORDENNr. 4 2007 TEMA: SPRÅK Tospråklige barn Språkdeklarasjonen Hvorfor er nabospråk viktig? TIMBUKTU Erobrer verden på skånsk RiksTV Vennskapskommuner www.norden.no 04/2007 1 LEDER Vi gir oss

Detaljer

MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky. Norský jazyk a literatura.

MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky. Norský jazyk a literatura. MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Norský jazyk a literatura Hana Kučerová «AIKKAA EI OLE PALJON» Kvensk i Norge språkskifte eller språkbevaring?

Detaljer

Ny norsk språkpolitikk?

Ny norsk språkpolitikk? Ny norsk språkpolitikk? Av Lars S. Vikør I alle nordiske land arbeides det nå for å komme på høyde med de språkpolitiske utfordringene i vår tid. Det får uttrykk i en rekke store analyser og strategidokumenter

Detaljer

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky. Norský jazyk a literatura.

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky. Norský jazyk a literatura. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Norský jazyk a literatura Kristína Kováčová Norsk som et språklig eksperiment. Språklige reformer etter annen

Detaljer

SPRÅKnytt. UTGITT AV NORSK SPRÅKRÅD 32. årgang 2/2004

SPRÅKnytt. UTGITT AV NORSK SPRÅKRÅD 32. årgang 2/2004 SPRÅKnytt UTGITT AV NORSK SPRÅKRÅD 32. årgang 2/2004 Lær av dei som får det til! ENDELEG blir det sett i gang eit pedagogisk prosjekt der målet er å oppnå betre resultat i sidemålet. Det blir presentert

Detaljer

Språknytt. tema Knud Knudsen bokmålets far, s. 18 34

Språknytt. tema Knud Knudsen bokmålets far, s. 18 34 tema Knud Knudsen bokmålets far, s. 18 34 Språknytt Utgitt av Språkrådet 40. årgang 2/2012 Forsvarlig språk, s. 6 Norskfaget i endring, s. 10 Språkreformatoren Knud Knudsen, s. 18 Knudsen og Ibsen, s.

Detaljer

Oversikt over siden: - Problemstilling Her kan du lese hvilke spørsmål vi stilte oss før vi begynte med oppgaven.

Oversikt over siden: - Problemstilling Her kan du lese hvilke spørsmål vi stilte oss før vi begynte med oppgaven. Velkommen Hei, vi er Camilla og Andreas og det er vi som har laget denne siden som svar på særemne. Vi har valgt å forske på ungdom og språkbruk i tekstmeldinger. Ved hjelp av blant annet skoleelever,

Detaljer

Fem minoritetsungdommers språk- og mediehverdag

Fem minoritetsungdommers språk- og mediehverdag Fem minoritetsungdommers språk- og mediehverdag at jeg en dag hadde våknet og ikke hadde hatt tilgang til NOEN som helst digitale medier da Så ville jeg egentlig ikke våknet in the first place (Amir, 18

Detaljer

Juridisk terminologi i noen språk i Norge status og utfordringer

Juridisk terminologi i noen språk i Norge status og utfordringer Terminologen Språkrådets skriftserie for terminologi og fagspråk Utgave 1: Juridisk terminologi i noen språk i Norge status og utfordringer Foredrag fra et seminar i Trømsø i november 2011 Jan Hoel (red.)

Detaljer

SPRÅKLIG SAMLING. Språkundervisning og holdninger til språkformer. Koht, språklig samling og LSS

SPRÅKLIG SAMLING. Språkundervisning og holdninger til språkformer. Koht, språklig samling og LSS SPRÅKLIG SAMLING Nr. 2 2006 47. årgang kr 50, Tidsskrift for aktuelle språkspørsmål Språkundervisning og holdninger til språkformer Språkbruk i Hundreårsmagasinet og på Eidsvoll-senteret Koht, språklig

Detaljer

Engelsken og de nordiske 1 språkene på høgskoler og universitet En konferanse om parallellspråklighet Voksenåsen, 7. og 8.

Engelsken og de nordiske 1 språkene på høgskoler og universitet En konferanse om parallellspråklighet Voksenåsen, 7. og 8. REFERAT TGD/DFS 13.9.04 Engelsken og de nordiske 1 språkene på høgskoler og universitet En konferanse om parallellspråklighet Voksenåsen, 7. og 8. juni 2004 Det følgende er et konsentrert meningsreferat

Detaljer

Det er vi som bestemmer åssen folk snakker og skriver

Det er vi som bestemmer åssen folk snakker og skriver Det er vi som bestemmer åssen folk snakker og skriver En undersøkelse av norske avisers språknormative prinsipp og praksis Ingunn Indrebø Ims Hovedoppgave i nordisk språk Institutt for lingvistiske og

Detaljer

Engelsk eller norsk? Den offisielle norske språkpolitikken fra 1990 til 2009

Engelsk eller norsk? Den offisielle norske språkpolitikken fra 1990 til 2009 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Tereza Blatná Engelsk eller norsk? Den offisielle norske språkpolitikken fra 1990 til 2009 Magisterská diplomová

Detaljer