KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I LINDESNESREGIONEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I LINDESNESREGIONEN"

Transkript

1 KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I LINDESNESREGIONEN Den enkeltes muligheter skal utvikles, ikke begrenses. St.meld. nr.16 og ingen sto igjen

2 KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I LINDESNESREGIONEN RULLERINGSPLAN Innledning Rammer for en kompetanseplan Regionalt samarbeid Målgruppe Formålet Statlige føringer Målsetting Virkemidler Ressurser til disposisjon.4 2. Tema for en kompetanseplan Statlig kompetansestrategi Rammeplanens fagområder Satsingsområdene til Pedagogisk Senter Rulleringsplan

3 INNLEDNING Våren 2007 utgav kunnskapsdepartementet en strategiplan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren. Denne har en virkeperiode fra 2007 til Den er et resultat av at barnehagene er lagt inn under kunnskapsdepartementet, og at vi i framtiden skal skape gode sammenhenger og helhet i oppvekst- og utdanningspolitikken. Skal en arbeide med utjevning i forhold til barns læringsutbytte må en begynne i barnehagen. 1 RAMMER FOR EN KOMPETANSEPLAN 1.1 Regionalt samarbeid Denne kompetanseplanen gjelder for Lindesnesregionen som består av følgende kommuner; Audnedal, Hægebostad, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral. Pedagogisk Senter ble opprettet og barnehagene blir innlemmet fra Pedagogisk Senter skal koordinere og ivareta oppfølgingen av felles kompetansetiltak i regionen. Barnehagene i regionen vil ha noen felles satsingsområder som er forankret i barnehagenes behov. 1.2 Målgruppe Kunnskapsdepartementet gjør det klart at målgruppen for en kompetanseplan er alle ansatte i kommunale og private barnehager. Barnehageansvarlige i kommunene og PS må samarbeide om det kompetansetilbudet som de gir til barnehagene. 1.3 Formålet Formålet med planen er å styrke kompetansen til ansatte i barnehagen og prioritere faglige satsingsområder. 1.4 Statlige føringer Planen legger til grunn de føringer og prioriteringer som er nedfelt i: - barnehageloven - rammeplanen - Strategiplan kompetanseutvikling i sektoren Målsetting - Det helhetlige læringsløpet 0 15 år. - En barnehage som er tilpasset lokale og individuelle behov. - En barnehage hvor trivsel og utvikling går hånd i hånd for både barna og et høyt kvalifisert personal. - En barnehage som er framtidsrettet, fleksibel og nytenkende i forhold til et samfunn i endring. 1.6 Virkemidler - Gjennomføre opplærings- og utviklingsprogram med samlinger og kurs for ansatte i barnehager. - Opprette et ressurskartotek hvor en registrerer kompetanse og læremidler som finnes i regionen. - Sette i gang aktuelle nettverksgrupper hvor en utveksler erfaringer og lærer av hverandre. 3

4 1.7 Ressurser til disposisjon - Statlige kompetansemidler (fylkesmannen tildeler etter søknad) - Statlige skjønnsmidler - Nettverksmidler 2 TEMA FOR EN KOMPETANSEPLAN 2.1 Statlig kompetansestrategi I arbeidet med en kompetansestrategi har staten prioritert følgende føringer: - pedagogisk ledelse - barns medvirkning - språkmiljø og språkstimulering - overgang fra barnehage til skole. Ellers legges det vekt på at tiltakene innrettes etter de lokale behovene som finnes i kommunene. Dokumentasjon behandles både under temaet pedagogisk ledelse og overgangen barnehage og skole. Pedagogisk ledelse Gi kompetanse innen pedagogisk ledelse, og innføring i ulike verktøy som kan utvikle barnehagen som en lærende organisasjon jmf. statlig kompetansestrategi. - Planlegging. - Dokumentasjon. - Vurdering av barnehagens innhold og rammer. - Klargjøring av barnehagens mål og rammer. - Samarbeid med foreldrene. Barns medvirkning Gi ansatte kompetanse i å se barnets behov og fremmer dets medvirkning i den daglige virksomheten. - Barnesamtaler. - Barneintervju. - Barns 101 språk. - Perspektivmetodikk. - Praksisfortelling 4

5 Språkmiljø og språkforståelse Gi ansatte kompetanse i observasjon, språkregistrering og metodiske tiltak som kan fremme barns språkutvikling. - Språkmiljø og språkutvikling. - Metodearbeid. - Morsmål og flerspråklighet. Overgangen fra barnehagen til skolen Gi ansatte kompetanse for å sikre en kontinuitet i opplæringstilbudet. - Skolens læreplan for 1. klasse og barnehagens metodiske arbeid. (Detter er spesielt aktuelt innen språkstimulering / lesing og skriving og sosial kompetanse). - Håndtering av dokumentasjon. - Konkrete tiltak i overgangsfasen. - Foreldrenes rettigheter. - Foreldreveiledning på overgangsituasjonen. 2.2 Rammeplanens fagområder Rammeplanen for barnehagene opererer med 7 fagområder. De syv fagområdene: - kommunikasjon, språk og tekst - kropp, bevegelse og helse - kunst, kultur og kreativitet - natur, miljø og teknikketikk, - etikk, religion og filosofi - nærmiljø og samfunn - antall, rom og form. Gi personalet kompetanse som kan øke barns grunnleggende kunnskaper innenfor fagområdene. - Utvikle metodikk som sikrer progresjon innen de syv fagområdene års pedagogikk. - Flerkulturelle barn. 5

6 2.3 Satsingsområdene til Pedagogisk Senter Høsten 2007 har barnehagene i regionen deltatt i en prosess for å kartlegge regionens kompetansebehov. Følgende satsingsområder ble valgt: IKT og sosial kompetanse. Sosial kompetanse Gi ansatte kompetanse i å styrke barns personlige identitet, og utvikle dets sosiale ferdigheter i samhandling med andre. - Sosialt opplæringsprogram. - Barn med relasjonsskader / tilknytningsvansker. - Barn med sorg og traumer. - Positiv grensesetting. IKT - Digital kompetanse Gi ansatte økt digital kompetanse ved å tilby kurs og veiledning. - Tegneprogram - Ta bilder, nedlasting og utskriving - Lydopptak - Skanning - Animasjon, film - Internett - Pedagogiske programvarer - Morsmålstrening og norskopplæring - Spesialpedagogisk trening - Etiske regler og personvern 6

7 3 RULLERINGSPLAN Kolonne for innhold, metode og ansvarlig fylles ut av den enkelte kommune og Pedagogisk Senter. Her prioriteres de lokale behovene innenfor gitte rammer. Planen justeres 1. g. pr. barnehageår. (april mnd). For å utnytte den kompetansen som finnes lokalt kan kommunene benytte seg av PS sitt ressurskartotek. TEMA INNHOLD VIRKEMIDDEL ANSVARLIG TIDSROM FOR GJENNOM- FØRING Pedagogisk ledelse Barns medvirkning Språkmiljø og språkforståelse Overgang fra barnehage til skole 7 fagområder IKT PS Sosial kompetanse PS 7

8 8

KOMPETANSEUTVIKLING 2007 2010 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGEN.

KOMPETANSEUTVIKLING 2007 2010 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGEN. NORE OG UVDAL KOMMUNE KOMPETANSEUTVIKLING 2007 2010 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGEN. Innledning I forbindelse med behandlingen av barnehageloven (lov av 17. juni 2005 nr. 64) anmodet Stortinget

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Grunnlaget for kommunedelplan Kvalitet i Oppvekstsektoren

Grunnlaget for kommunedelplan Kvalitet i Oppvekstsektoren Grunnlaget for kommunedelplan Kvalitet i Oppvekstsektoren Kommuneplanens plassering i systemet tenkes ut fra følgende skisse, der lovverket som styrer barnehage og skole er overordnet. En kommunedelplan

Detaljer

Stadig bedre. Kvalitetsplan for 2007 2011. Barnehage

Stadig bedre. Kvalitetsplan for 2007 2011. Barnehage Stadig bedre Kvalitetsplan for 2007 2011 Barnehage Forord Nye kvalitetsutviklingsplaner for barnehage, skole og skolefritidsordning skal vise helhet og sammenheng i lærings- og utviklingsarbeidet for barnehage-

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i barnehagene 2010-2013. med kompetanseutviklingsplan for 2010

Plan for kvalitetsutvikling i barnehagene 2010-2013. med kompetanseutviklingsplan for 2010 Plan for kvalitetsutvikling i barnehagene 2010-2013 med kompetanseutviklingsplan for 2010 Vedtatt av HOO 10.desember 2009 Forord Kvalitetsutviklingsplan 2010-2013 er et resultat av samarbeid mellom barnehageadministrasjonen

Detaljer

Kvalitetssystem for barnehagetjenesten i Søndre Land

Kvalitetssystem for barnehagetjenesten i Søndre Land Kvalitetssystem for barnehagene Side 1 Dato... 21.11.2012 Vår Ref... KÅB-12545/12 Arkiv... A10 Saksnr... 12/1747 Deres Ref... Kvalitetssystem for barnehagetjenesten i Søndre Land 1. Innledning Kommunen

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage

Kompetanse for framtidens barnehage Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 4 Forord Barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2008-2009 side 1 av 11 1. Innledning Planen for kompetanseutvikling omfatter prioriterte opplæringstiltak

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2008-2009 Vedtatt av: Levanger kommune, Driftskomiteen sak 28/08, 18.06.08 Verdal kommune, Kommunestyret

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 05/01273-004 430 DRAMMEN 26.05.2005 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I DRAMMENSSKOLEN 2005-2008

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 05/01273-004 430 DRAMMEN 26.05.2005 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I DRAMMENSSKOLEN 2005-2008 Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 05/01273-004 430 DRAMMEN 26.05.2005 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I DRAMMENSSKOLEN 2005-2008 En

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning (KOU) Prosjekt. Oslobarnehagen

Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning (KOU) Prosjekt. Oslobarnehagen Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning (KOU) Prosjekt Oslobarnehagen Presentasjon på konferansen Barnehage2012 10. mai 2012 Prosjektleder Eli Aspelund Innhold Om Oslobarnehagen Om aktuelle

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015. Enhet barnehager Varteig og Hafslund. Hesthaugen barnehage

Årsplan 2014 / 2015. Enhet barnehager Varteig og Hafslund. Hesthaugen barnehage Årsplan 2014 / 2015 Enhet barnehager Varteig og Hafslund Hesthaugen barnehage DEL I: Enhet barnehager Varteig og Hafslund 1. Enhet barnehager Varteig og Hafslund s. 3 2. Lovverk og planer s. 4 3. Verdigrunnlag

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2014 Side 2 av 47

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2014 Side 2 av 47 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Grunnlaget for kommunedelplan Kvalitet i Oppvekstsektoren... 4 Barnehageloven... 5 Rammeplan for barnehagen... 5 Opplæringsloven og læreplan for den 10-årige grunnskolen...

Detaljer

Strategi for kvalitet og kompetanse

Strategi for kvalitet og kompetanse Strategi for kvalitet og kompetanse for barnehagene i Asker kommune Liten og viktigst! Nasjonale føringer Hovedmålene til Stortingsmelding 41: Kvalitet i barnehagen er: Innledning > Sikre likeverdig kvalitet

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 29. nov 2011 GRUNNSKOLEN I TROMSØ Kvalitetsplan for Tromsøskolen 2011-2015 Grunnskolen i Tromsø omfatter p.t. 35 enheter som har ansvar for ordinær grunnskoleopplæring,

Detaljer

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2013 (2) Side 2 av 36

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2013 (2) Side 2 av 36 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Grunnlaget for kommunedelplan Kvalitet i Oppvekstsektoren... 4 Barnehageloven... 5 Rammeplan for barnehagen... 5 Opplæringsloven og læreplan for den 10-årige grunnskolen...

Detaljer

ÅRSPLAN barnehageåret 2014/15 Skafjellåsen barnehage tid, trivsel og trygghet

ÅRSPLAN barnehageåret 2014/15 Skafjellåsen barnehage tid, trivsel og trygghet ÅRSPLAN barnehageåret 2014/15 Skafjellåsen barnehage tid, trivsel og trygghet Årsplanen godkjent av SU 14.10.204 Barnehagens telefonnr.: Kontor: 40 92 14 57 Avdeling Labbetuss: 40 92 14 59 Avdeling Ruffen:

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10 Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015 - jf. Opplæringslova 13-10 Forord Med dette legger vi fram Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO for skole- og barnehageåret 2014-15. I årets

Detaljer

Veileder. Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Veileder. Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Veileder Fra eldst til yngst Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Veileder Fra eldst til yngst Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Innhold Forord 7 Om veilederen 8 Regelverk

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

BARNEHAGEPLAN FOR SEL KOMMUNE

BARNEHAGEPLAN FOR SEL KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SEL KOMMUNE 2010-2013 Leik, empati og trygghet. Vekst og utvikling for alle i et inkluderende miljø. 1 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Innledning... 3 3. Visjon, verdiplattform og mål...

Detaljer