Hovednavn. Kapittel 20. Abcdefgh. Diverse. Ijklnmn. Luftverktøy i toppklasse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovednavn. Kapittel 20. Abcdefgh. Diverse. Ijklnmn. Luftverktøy i toppklasse"

Transkript

1 Abcdefgh Teknisk informasjon Hovednavn Kapittel Ijklnmn Diverse Luftverktøy i toppklasse 243

2 Innhold kapittel Kapittel Diverse Omregningstabeller Utgåtte DIN-normer som er erstattet av EN ISO Kryssreferanse fra DIN til ISO Sertifisering av skruer Hodedimensjoner unified sekskantskruer Nøkkelvidder for unified innvendige sekskantskruer Gjengeguide Britiske gjenger Gjengeguide Amerikanske gjenger Gjengeguide r ørgjenger Alfabetisk ordliste Kildeanvisning - referanse Salgsbetingelser Pris- og leveringsbetingelser

3 Abcdefgh Teknisk informasjon Ijklnmn Omregningstabeller Hovednavn LENGDEMÅL Enhet meter inch (tomme) foot (fot) yard 1 meter m inch in foot ft.` yard yd FLATEMÅL Enhet m 2 (kvadratmeter) sq.in (kvadrattomme) sq.ft (kvadratfot) sq.yd (kv.yard) 1 m sq.in sq.ft sq.yd ROMMÅL Enhet m 3 cu.in. cu.ft. gallon imperial gallon USA 1 m cu.in cu.ft gallon imp gallon USA cu.yd barrel USA MASSE Enhet kg lb. cwt. gr.(grain) oz.(ounze) 1 kilogramm kg pound lb centerw. cwt grain gr ounze oz KRAFT Enhet N dyn kp p 1 Newton N dyn kilopond kp pond p Enhet N kn ozf lbsf Kip 1 Newton N ,222 1 Kilonewton kn ounze kraft ozf 0, , , pound kraft lbsf 0, ,

4 Omregningstabeller Trykk - mekanisk spenning Enhet N/m 2 N/cm 2 N/mm 2 psi ksi 1 Pascal Megapascal bar psi ksi Moment - arbeid Enhet J kpm Nm Ncm in.oz in.lb ft.lb. 1 Joule J kpm 9, Nm in.oz in.lb Verdier av prefiks Prefiks Forkortelse Tallverdi som enheten multipliseres med Exa E Peta P Tera T Giga G Mega M Kilo k Hekto h Deka da Desi d Centi c Milli m My u Nano n Pico p Femto f Atto a

5 Abcdefgh Hovednavn Ijklnmn Mur- og betongankere Skuddmontasje 247

6 Utgåtte DIN-normer erstattet av EN ISO DIN BS SMS NS AFNOR ISO EN EN ISO Etterhvert vil nasjonale normer erstattes av ISO (internasjonale normer), EN (europeisk norm) eller EN ISO (hvor den internasjonale normen er antatt som europeisk norm). Dette vil foregå fortløpende etterhvert som europeiske og internasjonale normer i sin fulle utstrekning blir antatt som nasjonale normer. En liste over utgåtte normer med referanse til nye normer er derfor nødvendig i en overgangstid. Utgåtte DIN normer med referanse til EN, ISO og EN ISO normer, pr DIN norm Betegnelse EN norm EN I SO norm ISO norm DIN 1 Koniske pinner EN ISO 2399 DIN 7 Sylinderpinner uherdet EN ISO 2338 DIN 84 Sylinderhodeskruer med rett spor EN ISO 17 ISO 17 DIN 85 Panhodeskruer med rett spor EN ISO 1580 ISO 1580 DIN 127 Fjærskive Ikke erstattet Ikke erstattet Ikke erstattet DIN Generelle opplysninger ISO 8992 DIN Fasthetsklasser for muttere EN DIN Testing og godkjenning ISO 3269 DIN Galvaniske belegg skruer/muttere ISO 4042 DIN Rustfrie skruer og muttere ISO 3506 DIN Mekaniske egenskaper plateskruer ISO EN 2702 DIN Ikke-jern metaller skruer muttere EN DIN Overflatefeil skruer EN /2 DIN 267- Overflatefeil muttere EN 493 DIN Utvidelsesforsøk mutter EN 439 DIN 417 Gjengestift med spor og tappende EN ISO 7435 DIN 438 Gjengestift med spor og hulende EN ISO 7436 DIN Mutter med lav høyde uten fas EN ISO 4036 DIN Mutter med lav høyde med fas EN ISO 4035 DIN 439 Mutter med lav høyde med fas fingjenger EN ISO 8675 DIN 551 Gjengestift med spor flat ende EN ISO 4766 DIN 553 Gjengestift med spor spiss ende EN ISO 7434 DIN 555 Sekskantmutter grov utførlse EN ISO 4034 DIN 558 Helgjengede sekskantskruer grov utf. EN ISO 4018 DIN 601 Sekskantskruer med mutter grov utf. EN ISO 4016 DIN 610 Sekskant passkruer med lang gj.ende Ikke erstattet Ikke erstattet Ikke erstattet DIN 798 Forankringsmutter for betonginnstøping Ikke erstattet Ikke erstattet Ikke erstattet DIN 918 Figurer og navn på normerte festemidler Ikke erstattet Ikke erstattet Ikke erstattet DIN 931 Sekskantskruer delgjenget EN ISO 4014 DIN 933 Sekskantskruer helgjenget EN ISO 4017 DIN 934 Sekskantmuttere normalgjenge EN ISO 4032 DIN 934 Sekskantmuttere fingjenge EN ISO 8673 DIN 936 Sekskantmutter lav Ikke erstattet Ikke erstattet Ikke erstattet DIN 960 Sekskantskruer delgjenget fingjenge EN ISO 8765 DIN 961 Sekskantskruer helgjenget fingjenge EN ISO 8676 DIN 963 Senkhodeskruer med rett spor EN ISO 09 ISO 09 DIN 964 Linsesenkskruer med rett spor EN ISO 10 ISO 10 DIN 965 Senkhodeskruer med krysspor EN ISO 7046 ISO 7046 DIN 966 Linsesenkskruer med krysspor EN ISO 7047 ISO

7 Abcdefgh Teknisk informasjon Ijklnmn Kryssreferanser utg åtte DIN-normer til EN ISO Utgåtte DIN-normer erstattet Hovednavn EN ISO DIN BS SMS NS AFNOR ISO EN EN ISO Utgåtte DIN normer med referanse til EN, ISO og EN ISO normer, pr DIN norm Beskrivelse EN norm EN ISO nor m ISO norm DIN 971/1 Sekskantmutter Typ 1 normalgjenge EN ISO 8673 DIN 971/2 Sekskantmutter Typ 2 fingjenge EN ISO 8674 DIN 975 Gjengestenger Tatt inn i DIN del 1 DIN 1440 Skive for pinner EN ISO 8738 DIN 1433 Pinner uten hode EN DIN 1443 Pinner uten hode EN ISO 2340 DIN 1434 Pinner med hode EN DIN 1435 Pinner med hode EN DIN 1436 Pinner med hode EN DIN 1444 Pinner med hode EN ISO 2341 DIN 1470 Sylindriske riflepinner med entringstapp EN ISO 8738 DIN 1471 Koniske riflepinner EN ISO 8744 DIN 1472 Riflepinne med passning EN ISO 8745 DIN 1473 Sylindriske riflepinner med fas EN ISO 8740 DIN 1474 Sylinderpinne ensidig enderiflet EN ISO 8741 DIN 1475 Sylinder riflepinne midtriflet EN ISO 8742 DIN 1476 Runhode riflenagle EN ISO 8746 DIN 1477 Senkhode riflenagle EN ISO 8747 DIN 1481 Spennstifter EN ISO 8752 DIN 6325 Sylinderpinner herdet EN ISO 8734 DIN 6913 Fjærskiver med beskyttelsesring Ikke erstattet Ikke erstattet Ikke erstat tet DIN Alminnelige tolaranser DIN 7168 DIN 7168/1 Generelle toleranser (lengde og vinkel) ISO 2768/1 DIN Alminnelige tolaranser DIN 7168 DIN 7168/2 Generelle toleranser (form og posisjon) ISO 2768/2 DIN 7343 Spiralspennstifter normal utf. EN ISO 8750 DIN 7344 Spiralspennstifter tung utf. EN ISO 8748 DIN 7970 Gjenger og gj.ender for plateskruer EN ISO 1478 ISO 1478 DIN 7971 Panhode plateskruer med rett spor EN ISO 1481 ISO 1481 DIN 7972 Senkhode plateskruer med rett spor ISO 1482 DIN 7973 Linsesenk plateskruer med rett spor ISO 1483 DIN 7976 Sekskanthode plateskruer ISO 1479 DIN 7977 Koniske pinner med gjenget ende EN ISO 8737 DIN 7978 Koniske pinner med innvendig gjenge EN ISO 8736 DIN 7979 Herdet sylinderpinne med innv.gjenger EN ISO 8735 DIN 7979 Sylinderpinner med innvendig gjenge EN ISO 8733 DIN 7980 Fjærskiver for sylinderhodeskruer Ikke erstattet Ikke erstattet Ikke erstat tet DIN 7981 Panhode plateskruer med krysspor ISO 7049 DIN 7982 Senkhode plateskruer med krysspor ISO 7050 DIN 7983 Linsesenk plateskruer med krysspor ISO 7051 DIN 7985 Panhodeskruer med krysspor ISO 7045 ISO Fasthetsklasser for skruer EN ISO 898/1 ISO Fasthetsklasser for muttere EN ISO 898/2 ISO Fasthetsklasser for muttere fingjenget EN ISO 898/6 DIN Sertifisering av skruer EN 104 ISO

8 Kryssreferanser fra DIN til ISO Utgåtte DIN-normer erstattet av ISO DIN BS SMS NS AFNOR ISO EN EN ISO Kryssreferanse fra DIN til ISO - pr Produktnormer DIN 94 ISO 1234 DIN 123,124 ISO 1051 DIN 125 T1 ISO 7089 DIN 125 T2 ISO 7090 DIN 126 ISO 7091 DIN 258 ISO 8737 DIN 302 ISO 1051 DIN 427 ISO 2342 DIN 433-1,2 ISO 7092 DIN 440 ISO 7094 DIN 508 ISO 299 DIN 603 ISO 8677, 8678 DIN ISO 1051 DIN 674,675 ISO 1051 DIN 787 ISO 299 DIN 911 ISO 2936 DIN 912 ISO 4762 DIN 913 ISO 4026 DIN 914 ISO 4027 DIN 915 ISO 4028 DIN 916 ISO 4029 DIN ISO 7036,7036 DIN ISO 7037 DIN 937 ISO 7038 DIN 970 ISO 4032 DIN 6924 ISO 7040,10512 DIN 6925 ISO 7042, 7719, DIN 6928 ISO 7053, DIN 7341 ISO 1051 DIN 7343 ISO 8750, 8751 DIN 7344 ISO 8748 DIN 7346 ISO DIN 7991 ISO DIN 9021 ISO 7093 DIN 9841 ISO 7379 Gjengenormer DIN ISO 261 DIN ISO 262,965-2 DIN 13-14, 15 ISO 965-1, 2 DIN ISO 68 DIN ISO DIN ISO 2901 DIN ISO 2902 DIN ISO 2903 DIN ISO 2904 DIN 2244 ISO 5408 DIN 7970 ISO 1478 Funksjonsnormer DIN 66 ISO , 2 DIN 69 ISO 273 DIN 76-1 ISO 3508, 4755 DIN 76-2 ISO DIN 78 ISO 4753 DIN101 ISO 1051 DIN ISO DIN ISO DIN ISO DIN ISO DIN ISO 898-2, 6 DIN ISO 23 DIN ISO DIN ISO DIN 522 ISO DIN 918 ISO 1891 DIN 962 ISO 7378, 8991 DIN 969 ISO 3800 DIN 7150, 7152 ISO 286 DIN 7160, 7161 ISO 286 DIN 7168 ISO 2768, 8015 DIN 7172, 7182 ISO 286 DIN 7184 ISO 1101 DIN 7962 ISO 4757 DIN ISO DIN ISO Kryssreferanse fra DIN til DIN EN DIN 475 EN DIN 1660 DIN 6914 DIN EN 781/782 DIN 6915 DIN EN 780/783 DIN 6916 DIN EN 784/785 DIN 6921/6922 DIN EN 1662/1665 DIN 6923 DIN EN 1661 DIN 6926 DIN EN 1663/1666 DIN 6927 DIN EN 1664/

9 Abcdefgh Teknisk informasjon Sertifisering Hovednavn skruer Ijklnmn EN 104 Generelt De aller fleste skrueprodusenter har i dag et sertifisert kvalitetssikringsystem etter ISO. Det er også i dag blitt mer og mer vanlig å implementere SPC i produksjonen. I tillegg til dette er det ogs å en sluttkontroll med godkjenning av produktene. Normalt blir emballasjen merket med et nummer slik at det er sporbarhet til pakken blir brutt. Det er normalt at alle produksjoner som involverer varmebehandling eller andre prosesser som endrer materialets egenskaper blir sertifisert av produsentens inspekt ør og frigitt for markedet. Sertifikatet er normalt oppbevart hos produsenten i minst 10 år. Ved hjelp av kontrollnummeret på emballasjen kan man spore produktet tilbake til st ålsmelten. Om ønskelig kan sluttbrukeren be om sertifikat ved bestillingen og avhengig av hvor omfattende dokumentasjonen skal være, utstedes sertifikater i forskjellige grader. Den enkleste formen for sertifikat er et sertifikat uten prøveresultater som bekrefter at varen er i overensstemmelse med bestillingen. Dette sertifikatet har betegnelsen: EN Den neste graden av sertifisering er en testrapport med uspesifiserte prøveresultater som er tatt på liknende produkter men ikke nødvendigvis p å den leverte varen. Et eksempel på dette er en rapport som er fremskaffet p å bakgrunn av kontrollnummeret p å emballasjen. Dette sertifikatet skal utstedes av produsenten. Betegnelsen er: Testrapport EN Den neste gruppen av sertifikater er testsertifikater. En produsent som ikke har en autorisert inspektør som er uavhengig av produksjonen kan utstede en spesifikk testrapport med betegnelsen EN Er leveringsbetingelsen i henhold til offisielt regelverk og tilhørende tekniske leveringsbetingelser er inspekt øren utpekt i regelverket. Sertifikatet utstedes av denne inspekt ø- ren. Betegnelsen er: Inspeksjonssertifikat EN A I bestillingen skal det alltid v ære angitt hvilket regelverk som gjelder. Er leveringsbetingelsen i henhold til bestilling og angitte standarder blir sertifiseringen fortatt av produsentens inspektør, som også utsteder sertifikatet. Denne inspektøren må være autorisert av produsenten og uavhengig av produksjonsavdelingen. Betegnelsen er: Inspeksjonssertifikat EN B. Har kunden autorisert en inspektør og leveringsbetingelsene er i henhold til bestillingen eller spesielt angitte krav er betegnelsen: Inspeksjonssertifikat EN C. I bestillingen skal det alltid angis hvilke krav som gjelder og hvilken inspektør som er autorisert. Der det foreligger en spesiell avtale hvor produsentens inspektør og kundens autoriserte inspekt ør i fellesskap utsteder inspeksjonssertifikatet er betegnelsen: Inspeksjonsrapport EN Et inspeksjonssertifikat er normalt en dokumentasjon på prosesskontroll og sluttkontroll hos podusenten. En ekstern kontroll av et helt uavhengig laboratorium reflekterer kun en statistisk sluttkontroll av det kontrollerte partiet og kan ikke gi de n ødvendige korrektive p ålegg til produksjonsavdelingen eller til konstruksjonsavdelingen om forbedringer. 251

10 Hodedimensjoner unified sekskantskruer Sekskantskruer ANSI B d D G ls H lg b F Beregningsformler Produkt- Nominell N økkelvidde F Hodeh øyde H Hj ørnem ål G type diameter nominell tol. (minus) nominell tol. (±) grenseverdier Firkant- No 10 F = 1.500D D H=0.667D 0.016D max= (maxf) skrue 1/4-1 1/2 F=1.500D 0.050D H=0.667D 0.016D min=1.373 (minf) 1/4 F=1.500D D H=0.625D D Sekskant- 5/16-7/16 F=1.500D 0.050D H=0.625D D skrue 1/2-7/8 F=1.500D 0.050D H=0.625D D max= (maxf) grov 1-1 7/8 F=1.500D 0.050D H=0.625D D min=1.14 (minf) 2-3 3/4 F=1.500D 0.050D H=0.625D D F=1.500D 0.050D H=0.625D D Heavy serie 1/2-3 F=1500D D =seksk.skrue grov =seksk.skrue grov 1) 1/4 F=1.500D D H=0.625D 0.015D /16-5/8 F=1.500D 0.015D H=0.625D 0.015D max= (maxf) 3/4-7/8 F=1.500D 0.025D H=0.625D 0.015D Sekskant- 1 F=1.500D 0.025D H=0.625D D min=1.14 (minf) skrue 1 1/8-1 7/8 F=1.500D 0.050D H=0.625D D fin 2-2 3/4 F=1.500D 0.050D H=0.625D D F=1.500D 0.050D H=0.625D 0.016D Heavy serie 1/2-3 F=1.500D D =seksk.skrue fin =seksk.skrue fin 1) + SK skr. 1) Max G = (max F) Min G = 1.14 (min F) 252

11 Abcdefgh Teknisk informasjon Ijklnmn Tilpasning av sekskantn økler og bits til forskjellige skruetyper ANSI B18.3 og BS 2470 Nøkkelvidder for unified innv. Hovednavn seksk.skruer Nøkkeldimensjoner Nominell Sylinder Sylinder Senk Rund Pass Sett nøkkel hode skrue hode skrue hode hode bo lt skrue vidde S 1936 series 1960 series skrue no no 0 no 0 - no 1 og no 0 no 1 og 2 no 1 og 2 - no 3 og 4 1/16 - no 1 no 3 og 4 no 3 og 4 - no 5 og 6 5/64 no 4 no 2 og 3 no 5 og 6 no 5 og 6 - no 8 3/32 no 5 og 6 no 4 og 5 no 8 no 8 - no 10 7/64 no /8 no 8 - no 10 no 10 1/4 1/4 9/64 no /32 no 10 og 12 no 12 og 12 1/4 1/4 5/16 5/16 3/16 1/4 1/4 5/16 5/16 3/8 3/8 7/32 5/16-3/8 3/8-7/16 1/4-5/16 7/16-1/2 1/2 5/16 3/8 og 7/16 3/8 1/2 1/2 5/8 5/8 3/8 1/2 og 9/16 7/16 og 1/2 5/8 5/8 3/4 3/4 7/16-9/ /2 5/8 5/8 3/4-1 7/8 9/16 3/4 og 7/8-7/ og 1 1/8 5/8 1 3/ /4 1 1/4 og 1 3/8 3/4 1 1/8, 1 1/4, 1 3/8 7/8 og 1 1 1/ /2 7/8-1 1/8 og 1 1/4 1 1/4 og 1 3/ /2 1 3/8 og 1 1/2 1 1/ /4 og 2 1 1/4 1 3/4 1 3/ / / /4-2 1/4 og 2 1/ / /4-3 og 3 1/ /4-3 1/2 og 3 3/

12 Britiske gjenger Gjengeguide Nominell gjengediameter Gjengestigning - antall gjenger pr. tomme (tpi) Inch Inch/1000 mm BSW BSF BSC CEI Brass BS Conduit BA mm BA BA BA BA BA BA BA / BA BA / BA BA / BA BA / BA / BA

13 Gjengeguide BSW = British Standard Whitworth BS 84 BSC = British Standard Cycle BS 811 BSF = British Standard Fine BS 84 BS Conduit = British Standard Conduit BS 31 ADMF = Admiralty Fine BA = British Association CEI = Cycle Engineers Institute Nominell gjengediameter Gjengestigning - antall gjenger pr. tomme (tpi) Inch Inch/1000 mm BSW BSF ADMF BSC CEI Brass BS Conduit 1/ / / / / / / RH 26 9/ / LH / / / / / / / / / / / / / / / _ _

14 Gjengeguide Nominell gjengediameter Gjengestigning - antall gjenger pr. tomme (tpi) Inch / In/1000 mm ANC ANF ANEF 12AN USS ASME ASME SAE SAE Gauge UNC UNF UNEF 12UN Special Standard Reg. E.fin No No No No No No No No No No No No No / No No / No No No / No No / No / / /

15 Gjengeguide ANC = American National Coarse UNC = Unified National Coarse ANF = American National Fine UNF = Unified National Fine ANEF= American National Extra Fine SAE = Society of Automotive Engineers 12UN = Unified National Constant Pitch (12tpi) 12AN = American National Constant Pitch (12tpi) USS = United States Standard ASME = American Society of Mechanical Engineers UNEF= Unified National Extra Fine Nominell gjengediameter Gjengestigning - antall gjenger pr. tomme (tpi) Inch / In/1000 mm ANC ANF ANEF 8AN 12AN 16AN SA E SAE UNC UNF UNEF 8UN 12UN 16UN UN 28UN Reg. E.fin 11/ / / / / (9) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

16 Gjengeguide Nominell gjengediameter Gjengestigning - antall gjenger pr tomme (tpi) Inch Inch/1000 mm BSP/ISO NPS NPT BS copper pip e Pg panserrør 1/ / / / / Pg / / / Pg / / / Pg / Pg / / Pg / / (syl.) 7/ / / Pg / (syl.)

17 Gjengeguide BSP = British Standard Pipe Parallel NPT = American Standard Taper Pipe ISO = ISO-rørgjenger BS Copper Pipe = British Standard Copper Pipe NPS = American Standard Straight Pipe P g = Armour Pipe (Panzerrohrgewinde) Nominell gjengediameter Gjengestigning - antall gjenger pr tomme (tpi) Inch Inch/1000 mm BSP/ISO NPS NPT BS copper pipe Pg panserr ør 1 1/ Pg / (kon Cu) 1 1/ / / / (kon Cu) Pg / / Pg / / / / (kon Cu) 1 3/ (syl.) Pg / (kon Cu) Pg / / (syl.) 2 1/ / / / / (syl.)

18 Vi gir her en oversikt over de festemidler som er normert etter tysk standard DIN. DIN er forel øpig det mest anvendte normverk for skruer, men vil etterhvert bli erstattet av EN-standard. En oversikt med kryssreferanser finnes p å sidene 248 og Koniske pinner Sylinderpinner Maskinhåndtak 84 Sylinderskruer med spor Panhodeskruer med spor Sikringsskive med en tunge 94 Splinter Linsesenk treskruer med spor 96 Rundhode treskruer med spor 97 Senkhode treskruer med spor 97 Senkhode treskruer med spor og hull for dekkappe 98 Maskinhåndtak 260

19 99 Maskinhåndtak 123 Rundhodenagler 1051 Ø mm 124 Rundhodenagler 1051 Ø mm 125 Underlagskiver form A + B Underlagskiver - grov utf ørelse Fjærskiver Fjærskiver form A + B Skiver uten fas 137 Fjærskiver form A + B Hammerhodeskruer med firkantansats 188 Hammerhodeskruer med nese 258 Koniske pinner med gjengestuss

20 261 Hammerhodeskruer 268 Kiler 271 Kiler 302 Senkhodenagler Vingemutter 316 Vingeskruer 319 Kulehåndtak 388 Maskinratt 390 Maskinratt 404 Krysshullskruer med spor 417 Gjengestift med spor og tappende 427 Pinneskrue med spor og faset ende 262

21 431 Rørmutter 432 Skive med utvendig nese 433 Skiver for sylinderskruer Skråskive firkant 8 % / 5% Skråskive firkant 14% Firkantskive 438 Gjengestift med spor og hulende A B 439 Sekskantmutter lav, type A, type B Skiver for trekonstruksjoner 7094 form R + form V 442 Forseglingsplugg 443 Forseglingsplugg 444 Øyeskrue 263

22 462 Låseblikk med innvendig nese 463 Låseblikk med to neser 464 Skrue med riflet hode 466 Rund mutter med rifler høy type 468 Maskinhåndtak 470 Forseglingsskive 471 Sikringsring for aksler 472 Sikringsring for hull 478 Firkantskrue med flens 479 Firkantskrue med tappende 480 Firkantskrue med avrundet tappende 264

23 508 T - sporsmutter Sveiseender 529 Fundamentbolter 546 Rundmutter med spor 547 Rundmutter med to hull 548 Rundmutter med krysshull 551 Gjengestift med spor og flatende Gjengestift med spor og konende Sekskantmuttere grov utførelse Firkantmutter 558 Sekskantskruer Firkantmutter lav type 265

24 564 Sekskantskrue med tappende 571 Sekskant treskruer og Løfteøye med gjengestuss Løfteøye med innvendige gjenger Mutterskruer grov utførelse til Låseskrue med mutter Senkhodeskruer med nese (plogskruer) 605 Senkhodeskruer med firkantansats 607 Rundhodeskruer med nese 608 Senkhodeskruer med lav firkant- ansats (plogskruer) 609 Sekskanthode passkruer med lang gjengestuss 610 Sekskanthode passkruer med kort gjengestuss 266

25 653 Rundhodeskruer med riller 660 Rundhodenagler Senkhodenagler Linsesenkhodenagler Linsehodenagler Nagler med lavt forsenket hode Justrbare ringer 705 Justerbare ringer 741 Wireklemmer 787 Unbrako T - bolter Sylindersenkhodeskruer med nese 797 Fundamentbolter 267

26 798 Fundamentmuttere 830 Maskinhåndtak 835 Pinneskruer med 2xd godsende Rørplugg med innvendig sekskant 906 Unbrako rørplugg BSPT, NPTF (US- standard) 908 Rørplugg med ansats 908 Rørplugg med innvendig sekskant og tetning 909 Rørplugg med utvendig sekskant 910 Rørplugg med utvendig sekskant og ansats med tetning 910 Rørplugg med utvendig sekskant og ansats med magnet 911 Unbrako sekskantnøkler korte 912 Sylinderskruer med innvendig sekskant til 4762 Unbrako U

27 913 Unbrako gjengestift med innvendig 4026 sekskant og flatende 914 Unbrako gjengestift med innvendig sekskant og spiss ende 915 Unbrako gjengestift med innvendig sekskant og tappende Unbrako gjengestift med innvendig og 4029 sekskant og riflet hulende Hettemutter lav type 9 Sylinderskruer med lavt hode og spor 921 Sylinderskruer med stort lavt hode og spor 922 Sylinderskruer med lite lavt hode og spor og tappende 923 Sylinderskrue med lavt hode og ansats 924 Linsesenkskruer med spor og tappende 925 Senkhodeskruer med spor og tappende 926 Gjengestift med spor og tappende 269

28 927 Tappskrue med spor 928 Firkant sveisemuttere 929 Sekskant sveisemuttere sekskant og tappende 931 Sekskantskruer delgjenget til Sekskantskruer helgjenget Sekskantmutter, normal Kronemuttere Sekskantmutter lav Kronemutter lav Pinneskruer med 1xd godsende Pinneskruer med 1.25xd godsende Senkhodeskruer med spor og tappende 270

29 940 Pinneskrue med 2.5xd godsende Pinneskrue med presspasning og 2xd godsende Pnneksrue med presspasning og 2.5xd godsende Maskinratt Sekskantskruer delgjenget med metriske fingjenger 961 Sekskantskruer helgjenget med metriske fingjenger 962 Forskjellige skrueformer Senkhode maskinskruer med spor Senkhode maskinskruer med spor og hull for dekkappe 964 Linsesenk maskinskruer med spor (964) Hylsemutter med innvendige gjenger og spor 965 Senkhode maskinskruer med kryss-spor

30 966 Linsesenk maskinskruer med kryss-spor Panhodeskruer med flens og kryss-spor 968 Panhode plateskruer med flens og kryss-spor Sekskantmutter ISO type 1 til Sekskakntmutter ISO type 2 til Gjengestenger i lengder à 1000, 00, 3000 mm Helgjengede pinneskruer til Helgjengede pinneskruer med presspasning Helgjengede pinneskruer til ASTM Kronemutter lav type Helmetallisk låsemutter Rundmutter med spor KM 272

31 982 Sekskantmutter med nylon låsering, høy type 983 Låseblekk for akslinger med utvendige tunger 984 Låseblikk for hull med innvendige tunger 985 Sekskantmuttere med nylon låse ring normal høyde 986 Sekskant hettemutter med nylon låseelement 988 Passkiver (shims) 1052 Treforbindere 1052 Skiver for treforbindere 1142 Sikkerhets wireklemmer 1440 Skiver for bolter Skiver for bolter 1443 Bolter uten hode

32 1443 Bolter uten hode med splinthull, form B 1444 Bolter med hode form A Bolter med hode form B med splinthull 1445 Bolter hode og gjengestuss 1469 Kerrpin med passning og hals 1470 Sylinder kerrpin med entringsfas Konisk kerrpin Kerrpin med passing Sylinder kerrpin Innstikk kerrpinn Kerrpinn med riflet midtparti Runhode kerrpin

33 1477 Senkhode kerrpin 1478 Spennmutter 1478 Spennmutter med to sveiseender splinthull 1478 Strekkfisk 1479 Sekskant spennmutter 1480 Strekkfisk smidd type 1480 Strekkfisk smidd type 1481 Spennhylser - kraftig type Hettemutter høy type Rørklammer Rundmutter med spor 1816 Rund krysshullsmutter 275

34 93 Tallerkenskiver Matr. DIN 17240/ Pinneskruer for høye og lave temperaturer Matr. DIN 17240/ Pinneskruer med redusert stamme 6 for høye og lave temperaturer Matr.DIN 17240/ Muttere for høye og lave temperaturer Matr. DIN / Kapselmuttere for høye og lave temperaturer Matr. DIN / Strekkhylser for høye og lave temperaturer Klammer Slangeklemmer 32- Maskinratt Smørenippler Rørklammer 3568 Klemplater 276

ISO metriske fingjenger 60 M.fin. Max Gj.- Dim Stigning Inner- bor m mm diam. mm

ISO metriske fingjenger 60 M.fin. Max Gj.- Dim Stigning Inner- bor m mm diam. mm Gjengetabell Med anbefalt gjenge bor dimensjon ISO metriske grovgjenger 60 M ISO metriske fingjenger 60 M.fin ISO metriske fingjenger 60 M.fin 1,6 0,35 1,321 1,25 1,8 0,35 1,521 1,45 2,0 0,40 1,679 1,60

Detaljer

Presisjonsnøkler for h øye krav

Presisjonsnøkler for h øye krav Abcdefgh Teknisk informasjon Hovednavn Kapittel Ijklnmn Presisjonsnøkler for h øye krav 77 Teknisk informasjon Innhold kapittel Kapittel Generelt om korrosjon... 79 Alminnelig korrosjon... 79 Selektiv

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

Banekatalogen. Siden 1960

Banekatalogen. Siden 1960 Banekatalogen Siden 1960 Forsidebilde: Tog ankommer Skien Foto: Jan Thore Øvrum, Skien INNHOLD Sertifikater... Kontaktpressing... Håndpresstenger, mekaniske... Presse, hydraulisk, oppladbar... Kofferter

Detaljer

produktkatalog skrå tak

produktkatalog skrå tak produktkatalog skrå tak INNHOLD Tetteprodukter for tak og vegg 3 Wütop Quadro undertak og vindsperre 4-9 Wütop Trio D Plus 10-17 Wütop DU 300 - Vindtett på rull 18-19 Wütop DB2 Dampbrems/fuktsperre 20-21

Detaljer

Jiggen i skjæreenden. Tuppen kan skiftes og i andre enden finnes feste for Big Brother tupp.

Jiggen i skjæreenden. Tuppen kan skiftes og i andre enden finnes feste for Big Brother tupp. www.verktøy katalog 2007 01.09.07 00:22 Side 41 Provac dreiejern Det måtte jo komme fra Sverige... Kunne du tenke deg å sage med en sirkelsag i 8 timer uten å støvsuge opp støvet? Eller bruke en kraftig

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene

UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene UNGDOMSbedrift / studentbedrift Handel over grensene FORORD Ungt Entreprenørskap arbeider med entreprenørskap i utdanningen. Vi vil gi unge mennesker mulighet til å utvikle sin kreativitet, skaperglede

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Gratulerer med valg av ny rullestol Innledning Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 30 blir produsert av Handicare AS. Vi er meget interessert

Detaljer

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon Universalkabelhåndbok Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon Universalkabelhåndboken Ensto Nor AS Ensto Nor AS er et handelsfirma med en rekke velrenommerte agenturer på energiverksmateriell og

Detaljer

Bruksanvisning for sikker bruk av: Kjettingstropper Kjettingforløper 1 og 2 part kjettingslings 3 og 4 part kjettingslings

Bruksanvisning for sikker bruk av: Kjettingstropper Kjettingforløper 1 og 2 part kjettingslings 3 og 4 part kjettingslings Bruksanvisning for sikker bruk av: Kjettingstropper Kjettingforløper 1 og 2 part kjettingslings 3 og 4 part kjettingslings Dokument nr CS-BR-02 rev. 0 Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt

Detaljer

ROTEX. 40210 NO 1 av 22 19. KTR-N Ark: Utgave: ROTEX Bruks-/monteringsanvisning

ROTEX. 40210 NO 1 av 22 19. KTR-N Ark: Utgave: ROTEX Bruks-/monteringsanvisning av 22 Torsjonsfleksibel klokobling No. 00 akselkobling, No. 08 DKM, med konisk klemhylse og dennes kombinasjoner i henhold til direktivet 94/9/EF (ATEX 95) for ferdigborede og forborede/ikke borede koblinger

Detaljer

KJ-MA SYSTEM. Forvaltning Drift Vedlikehold KJ-MA SYSTEM

KJ-MA SYSTEM. Forvaltning Drift Vedlikehold KJ-MA SYSTEM KJ-MA SYSTEM 2008 Forvaltning Drift Vedlikehold KJ-MA SYSTEM 2 MA-SYSTEMET Anvendelsesområdet for MA-systemet...4-7 Koblingsalternativer...8-10 Montering av koblinger...11-12 Kapping... 13 Resistensliste

Detaljer

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK KMH serien BRUKERHÅNDBOK KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 MARINEGIR Ansvarsfraskrivelse: Alle opplysninger, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne brukerhåndboken er baserte på de nyeste opplysninger

Detaljer

Trafikksikkerhetsutstyr

Trafikksikkerhetsutstyr Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2011 Trafikksikkerhetsutstyr Tekniske krav retningslinje Håndbok R310 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er

Detaljer

I-100 INSTALLASJONSHÅNDBOK. For NPS og metrisk karbonstål, rustfritt stål og aluminiumsprodukter

I-100 INSTALLASJONSHÅNDBOK. For NPS og metrisk karbonstål, rustfritt stål og aluminiumsprodukter FELTINSTALLASJONSHÅNDBOK I-100-NOB I-100 INSTALLASJONSHÅNDBOK For NPS og metrisk karbonstål, rustfritt stål og aluminiumsprodukter PAKNINGSINFORMASJON KLARGJØRING AV RØR PRODUKTINSTALLASJON PRODUKTDATA

Detaljer

Sabiana Fancoils, aerotempere, varmestrips og kjøletak. Prisliste oktober 2011

Sabiana Fancoils, aerotempere, varmestrips og kjøletak. Prisliste oktober 2011 Sabiana Fancoils, aerotempere, varmestrips og kjøletak Prisliste oktober 2011 Prislisteserien fra ABK AS Toshiba varmepumper/aircondition For bolig Toshiba varmepumper/aircondition For yrkesbygg kwsmart

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5 Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4 1. Innledning....5 2. Garanti...5 3. Beskrivelse av maskinen....6 3.1 Sikkerhets standarder som maskinens design og konstruksjon er i samsvar med.... 6 3.2 Beskrivelse

Detaljer

NY EUROPEISK BETONGSTANDARD

NY EUROPEISK BETONGSTANDARD NY EUROPEISK BETONGSTANDARD 2 Innledning 3 Hva er nytt? Egenskapsdefinert betong / foreskreven betong Hvordan skal betongen spesifiseres? Trykkfasthetsklasser 4 Eksponeringsklasser 6 Bestandighetsklasser

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D BRUKERMANUAL NO -D Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 20 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

INNHOLD. 1.1 Håndbokens bruksområde 2 1.2 DEFA AS 2

INNHOLD. 1.1 Håndbokens bruksområde 2 1.2 DEFA AS 2 INNHOLD 1 2 3 INNLEDNING 1.1 Håndbokens bruksområde 2 1.2 DEFA AS 2 DEFA WarmUp 2.1 Generelt 3 2.2 Miljø 4 2.3 Sikkerhet 8 2.4 Økonomi 8 2.5 Komfort 8 2.7 Styringsenhet - SmartStart /Futura 9 2.8 Motorvarmer

Detaljer

ÅNDEDRETTSVERN. 3M Åndedrettsvern. - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre. www. 3M.com/no/verneprodukter

ÅNDEDRETTSVERN. 3M Åndedrettsvern. - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre. www. 3M.com/no/verneprodukter ÅNDEDRETTSVERN 3M Åndedrettsvern - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre www. 3M.com/no/verneprodukter Innhold Innledning 3 Typer av åndedrettsvern og filtre 4 3M 8000-serien

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer