Barnehagen som utdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnehagen som utdanning"

Transkript

1 Barnehagen som utdanning Arbeid med revidering av rammeplanen 2013/14 Utdanningsforbundet Vest-Agder, kurs Kristin Vasvik Håland

2 Rammeplangruppa (RPG) - sammensetting - Elin Eriksen Ødegaard (leder), 1.am. Høgskolen i Bergen - Heidi Grande Røys, barnehagestyrer i Florabarnehagen - Sigurd Aukland, ass. kommunalsjef i Klepp kommune - Liv Gjems, professor Høgskolen i Vestfold - Monica Seland, 1.am. Dronning Mauds Minne Høgskole - Turi Pålerud, politisk rådgiver Utdanningsforbundet Medlemmene sitter i rammeplangruppa som enkeltpersoner ikke som representanter for en organisasjon eller et bestemt miljø. Gruppa starter sitt arbeid i august og skal etter planen levere sitt forslag til UDIR innen 15. februar 2014 s2

3 Plan for prosessen UDIR vil publisere utkast fra rammeplangruppen på udir.no/barnehage underveis i arbeidet. UDIR velger selv om de vil endre/ forkaste arbeidsgruppas forslag. UDIR sender forslag til rammeplan på høring våren 2014, og ferdigstiller forslaget høsten Revidert rammeplan fastsettes av Kunnskapsdepartementet og iverksettes fra s3

4 Rammeplanrevisjonens utgangspunkt «Det er en forutsetning for revideringen av rammeplanen at barnehagen skal beholde sitt særpreg som en barndomsarena der omsorg, lek, læring og danning sees i sammenheng.» 2015/?WT.ac=nyrammeplan&boks=bhg1 Før St.meld.nr. 41 Kvalitet i barnehagen (2008/09) uttalte vi tilfredshet med RP, som den var. s4

5 Hva ønsker vi at RP skal gi oss: 1. klarere beskjed om hva vi skal gjøre? 2. klarere beskjed om hvordan vi skal gjøre det? 3. begrunnelser for hvorfor det som står der, står der? 4. tydeligere krav til innhold som skal gis/presenteres for barna? 5. tydeligere beskrivelser av hva barn skal få ut av sin barnehageerfaring? 6. beskyttelse mot «andres» inngripen i praksis (hva eier, foreldre eller kommunen skal få lov å pålegge oss etc.) 7. tydeliggjøre forventninger til barnehagens samarbeidspartnere (Skole, helsestasjon, PPT, barnevern, foreldre osv) s5

6 Tema til diskusjon i grupper Spørsmål 1: HVA ER UTDANNING I BARNEHAGEN? s6

7 Debattema fortsetter SPØRSMÅL 2:Hvor detaljert skal Rammeplanen være? s7

8 KLUBBARBEID HVORDAN JOBBE VIDERE I KLUBBEN DIN? s8

9 Forslag til diskusjoner - Kap. 2 OMSORG Hvordan kan prosessmål for arbeidet med omsorg se ut? Tenkt eksempe med utgangspunkt i det som allerede står i RP: Gjennom arbeid med omsorg skal barnehagen bidra til at barna: - føler trygghet i barnehagen - utvikler tillit til seg selv og andre For å arbeide i retning av disse målene må personalet: - Jevnlig vurdere sitt eget omsorgsarbeid knyttet til enkeltbarn og gruppe Trenger vi slike prosessmålformuleringer? Bør de formuleres annerledes- evt. utelates helt? s9

10 Forslag til diskusjoner - Kap. 2 LEK Hvordan kan prosessmål for arbeidet med lek se ut? Tenkt eksempel med utgangspunkt i det som allerede står i RP: Gjennom arbeid med lek skal barnehagen bidra til at barna: - trives og opplever mening i barnehagen - utvikler vennskap For å arbeide i retning av disse målene må personalet: - skape varierte, interessante og morsomme lekemiljøer - være tilgjengelige i leken med inspirasjon og oppmuntring Trenger vi slike prosessmålformuleringer om lek, eller bør de formuleres annerledes eventuelt utelates helt? s10

11 Forslag til diskusjoner - Kap. 2 LÆRING Hvordan kan prosessmål for arbeidet med læring se ut? Tenkt eksempel med utgangspunkt i det som allerede står i RP: Gjennom arbeid med læring skal barnehagen bidra til at barna: - oppfordres og utfordres gjennom arbeidet med fagområdene - opplever mestring i møte med barnehagens innhold For å arbeide i retning av disse målene må personalet: - gi utfordringer med utgangspunkt i barnas interesser - skape varierte, interessante og morsomme barnehagedager Trenger vi slike prosessmålformuleringer om læring, eller bør de formuleres annerledes eventuelt utelates helt? s11

12 Forslag til diskusjoner - Kap. 2 SOSIAL KOMPETANSE Hvordan kan prosessmål for arbeidet med sosial kompetanse se ut? Tenkt eksempel med utgangspunkt i det som allerede står i RP: Gjennom arbeid med sosial kompetanse skal barnehagen bidra til at barna: - opplever egenverd, glede, humor og tilhørighet i barnehagen - får ta positive initiativ og bryr seg om hverandre For å arbeide i retning av disse målene må personalet: - møte barna med tillit og respektere ulike kulturelle verdier - vurdere hvordan de fremstår som rollemodeller Trenger vi slike prosessmålformuleringer om sosial kompetanse, eller bør de formuleres annerledes eventuelt utelates helt? s12

13 Forslag til diskusjoner Kap. 2 SPRÅKLIG KOMPETANSE Hvordan kan prosessmål for arbeidet med språklig kompetanse se ut? Tenkt eksempel med utgangspunkt i det som allerede står i RP: Gjennom arbeid med språklig kompetanse skal barnehagen bidra til at barna: - opplever glede og mestring gjennom bruk av språk - opplever at deres morsmål har en egenverdi For å arbeide i retning av disse målene må personalet: - oppfatte og bekrefte barns ulike språklige uttrykk - jevnlig vurdere hvordan de fremstår som språklige forbilder Trenger vi slike prosessmålformuleringer om språklig kompetanse, eller holder formuleringene i fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst? s13

14 Forslag til diskusjoner Kap. 2 BHG SOM KULTURARENA Hvordan kan prosessmål for arbeidet med bhg som kulturarena se ut? Tenkt eksempel med utgangspunkt i det som allerede står i RP: Gjennom arbeid med bhg som kulturarena skal barnehagen bidra til at barna: - opplever seg selv som kulturskapere - utvikler bevissthet om egen kulturarv og andres kultur For å arbeide i retning av disse målene må personalet: - Vise interesse for og oppmuntre til barnas kulturelle uttrykk - erkjenne sin rolle som kulturformidlere gjennom egen væremåte, og reflektere over egne holdninger og handlinger Trenger vi slike prosessmålformuleringer om bhg som kulturarena? s14

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Årsplan. Skavli barnehage. Tar vare på det originale og kreative i mennesker

Årsplan. Skavli barnehage. Tar vare på det originale og kreative i mennesker Årsplan Skavli barnehage Tar vare på det originale og kreative i mennesker 1. INNLEDNING Hvorfor har vi en årsplan. Hva er en årsplan Vurdering av fjorårets årsplan Rammer for barnehagedriften 2. BARNEHAGENS

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

Utskrift av motebok. 41 medlemmer av 41 var til stede (medregnet varamedlemmer) HØRING - FORSLAG TIL REVIDERT RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN

Utskrift av motebok. 41 medlemmer av 41 var til stede (medregnet varamedlemmer) HØRING - FORSLAG TIL REVIDERT RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN NARVIK KOMMUNE Utskrift av motebok Arkivsak: 200501823 Saksgang Møtedato Saksnr Komite for omsorg/service 13.10.05 17/05 Narvik Bystyre 27.10.05 157/05 41 medlemmer av 41 var til stede (medregnet varamedlemmer)

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE Gjennom et godt samarbeid vil barnehagen legge vekt på foreldrenes medvirkning gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler og foreldremøter for

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER Innledning Ordet «plattform» betyr grunnlag eller utgangspunkt. Frelsesarmeens barnehagers pedagogiske plattform danner utgangspunkt for alt arbeidet

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer

Årsplan/ Virksomhetsplan. 2010 2014 Sandvika område. Hamang barnehage

Årsplan/ Virksomhetsplan. 2010 2014 Sandvika område. Hamang barnehage Årsplan/ Virksomhetsplan 2010 2014 Sandvika område VIRKSOMHETSPLAN 2010-2014 Alle barnehager er underlagt gjeldende lover og regler. I Sandvika område har barnehagene utarbeidet en felles virksomhetsplan.

Detaljer

5. Planarbeid, progresjon og læringsutbytte 5.1 Planlegging, dokumentasjon og vurdering..

5. Planarbeid, progresjon og læringsutbytte 5.1 Planlegging, dokumentasjon og vurdering.. Innhold: 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde 3.3. Barnehagen mål og satsningsområder 3.4.

Detaljer

Stadig bedre. Kvalitetsplan for 2007 2011. Barnehage

Stadig bedre. Kvalitetsplan for 2007 2011. Barnehage Stadig bedre Kvalitetsplan for 2007 2011 Barnehage Forord Nye kvalitetsutviklingsplaner for barnehage, skole og skolefritidsordning skal vise helhet og sammenheng i lærings- og utviklingsarbeidet for barnehage-

Detaljer

ålesund kommune Årsplan august 2015 - august 2016 Storhaugen barnehage Storhauggata 9 6005 Ålesund Tlf: 70 16 51 50

ålesund kommune Årsplan august 2015 - august 2016 Storhaugen barnehage Storhauggata 9 6005 Ålesund Tlf: 70 16 51 50 ålesund kommune Årsplan august 2015 - august 2016 Storhaugen barnehage Storhauggata 9 6005 Ålesund Tlf: 70 16 51 50 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1. Formål Barnehagen skal i samarbeid

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Læring i alt for alle

Læring i alt for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Tiurkroken barnehage Læring Visjon: i alt for alle Læring i alt for alle 1 Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE 1 Innledning Litt om årsplanen: Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være retningsgivende,

Detaljer

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no FAKTA Åpningstid 07.00 17.00. Åpent 12 måneder i året. Holmenveien barnehage Espira ligger i Vestre Aker bydel i Oslo. Barnehagen er en hybridmodell som betyr at den er eid av Oslo kommune og driftes av

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015. Enhet barnehager Varteig og Hafslund. Hesthaugen barnehage

Årsplan 2014 / 2015. Enhet barnehager Varteig og Hafslund. Hesthaugen barnehage Årsplan 2014 / 2015 Enhet barnehager Varteig og Hafslund Hesthaugen barnehage DEL I: Enhet barnehager Varteig og Hafslund 1. Enhet barnehager Varteig og Hafslund s. 3 2. Lovverk og planer s. 4 3. Verdigrunnlag

Detaljer

Gjennom 2015 skal vi utvikle tiltak for kvalitetskjennetegn, alle sammen, og holde trykket oppe, til beste for små og store, hver dag.

Gjennom 2015 skal vi utvikle tiltak for kvalitetskjennetegn, alle sammen, og holde trykket oppe, til beste for små og store, hver dag. Side 0 Innhold Forord... 2 Økonomi... 3 Balansert målstyring... 3 Brukerperspektivet og -medvirkning... 3 Hva bestemmer innholdet i barnehagen?... 4 Lov om barnehager... 4 Formålsparagrafen... 4 Rammeplan

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer