Mobbeplan for Kopperå- og Tollmoen barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mobbeplan for Kopperå- og Tollmoen barnehage"

Transkript

1 Mobbeplan for Kopperå- og Tollmoen barnehage Barnehagens hovedmål: Barna skal oppleve trygghet og omsorg som fører til vekst og utvikling. Et viktig moment for å nå dette målet er at vi skal ha nulltoleranse for mobbing.

2 Hva er mobbing Gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere rettet mot en person som har vansker for å forsvare seg. Mobbing kan arte seg som fysisk plaging, trusler eller som erting, håning, negativ omtale/tiltale, utestenging og ignorering når dette skjer gjentatte ganger over tid. Dette er i tråd med internasjonal forskning. Vi snakker ikke om mobbing ved vilkårlig erting, konflikter, enkelttilfeller av slåssing og utestenging som når for eksempel barn blir sinte på hverandre, tar leker fra hverandre eller blir sinte for ett eller annet. Mobbing i barnehagen kan stoppes ved aktivt deltakende voksne, som er oppmerksomme på barns trivsel og samhandling.

3 Mål: Vi ønsker å ha et barnehagemiljø med nulltoleranse for mobbing både blant barn og voksne. Økt samarbeid med foreldre angående mobbing. Alle barna skal ha venner og noen å leike med Respekt for hverandre, for den vi er. Alle skal oppleve glede ved å være i barnehagen. Skape et miljø der barn og voksne skal bli møtt med varme, anerkjennelse og oppmuntring og få oppleve seg selv som verdifulle (NB! Selvtillit og selvbilde). Personalet skal bli bevisst sitt ansvar om å forebygge og slå ned på mobbing. Slik vil vi jobbe: - Øke kunnskapen om forebygging og håndtering av mobbing i barnehagen (lese faglitteratur, faglige diskusjoner, observasjon osv.) blant personlet. - Vi ønsker at barna skal oppleve mestring (resiliens) slik at de bedre kan klare ulike livskriser/belastninger i livet - styrke sterke sider hos barna Dette er noe vi ønsker å vektlegge i våre hverdagsaktiviteter, i foreldresamarbeid og gjennom tverretatlig samarbeid. - Vektlegge voksenrollen: vi må se og lytte på barna. Aktive og tydelige voksne er nødvendig. - Høyskole lektor Sonja Kibsgaard v/dmmh sier noe om likeverdighet og likhet innenfor rammen av mangfold. Likeverdighet er påkrevd fordi alle har de samme rettigheter som medborgere i et samfunn, likhet forener oss som mennesker. Mangfold åpner for enhvers rett til å bli positivt bekreftet for sine særegenheter. Alle har sin livshistorie, sine vaner, sine holdninger, sitt utseende og sine relasjoner. Når ulikhetene møtes med nysgjerrighet og velvilje, beriker de og inspirerer til et spennende fellesskap. Og slik ønsker vi at mangfoldet skal bli det normale i vår barnehage. Tollmoen deltar barnehageåret 2008/2009 i et prosjekt i regi av NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring). - Prosjektet jeg vil, jeg vil når jeg får det til er et samarbeid mellom barnehagene i Meråker og Meråker skole. Gjennom arbeidet med prosjektet skal vi arbeide med og bli bedre på: - tidlig innsats i fht språk og språkstimulering, - antall, rom og form (matematikk), - sosial kompetanse, dvs barna skal mestre samspill og kunne omgås andre - utjevne sosiale forskjeller - bedre samarbeid barnehagen og skolen - Anerkjennelse og støttende relasjoner er grunnlag for utvikling av sosial kompetanse. Sosial kompetanse handler om å mestre samspill og kunne omgås andre. Å utvikle sosial kompetanse vil i praksis si å lære sosiale ferdigheter. Hovedemner vi skal jobbe med i barnehagen er; - Empati og rolletaking - Prososial adferd - Selvkontroll - Selvhevdelse - Leik, glede og humor - Skolestarterne vil det siste halve året holde på med ART, som er en metode hvor man trener på sosiale ferdigheter. Dette er en viktig faktor for å motvirke problemadferd. Evaluering: - Observasjon. - Diskusjoner på personalmøter og planleggingsdager.

4 TENK OVER DETTE: Voksenrollen: - Er vi voksne anerkjennende og støttende overfor barnas egne initiativ, eller mer preget av å gi beskjeder, formidle egne tanker og å kontrollere at barna følger reglene som er satt? - Blir alle barn sett? Eller er det noen som alltid blir sett og hørt mens andre gjerne blir oversett? - Er det slik at noen barn stadig får positiv oppmerksomhet, mens andre ofte er gjenstand for negativ oppmerksomhet. Med andre ord? Ser du (vi) lett bare det positive ved enkelte barn og hovedsakelig det negative ved andre? - Har det blitt et mønster i at det er lettere å tro på bestemte barns forklaringer i fht konflikter og hendelsesforløp enn andres? - Er det slik at alle de voksne tar initiativ til å snakke med og finne på ting med alle barna, eller er det de samme barna dere helst prater med, og de samme dere helst tar kontakt med? - Har du (vi) større tålmodighet med og evne til å følge opp enkelte barn, mens andre raskere blir avbrutt? - Har du (vi) bevissthet om forskjellen på humor og ironi? Barna i mellom: - Er miljøet preget av gjensidig omsorg, anerkjennelse og varme, eller preges det av mye erting og kritiske kommentarer til og om hverandre? - Er miljøet i hovedsak inkluderende, eller preges det ofte av ekskludering av enkelt barn? - Er samspillet barna i mellom preget av sosiale hierarkier, eller av likeverdighet og veksling av hvem som bestemmer og hvem som til enhver tid får være med? - Der det en trygg og avslappet tone preget av humor, spontanitet, oppmuntring og glede over hverandres mestring, eller er miljøet snarere preget av prestasjonskrav og konkurrerende holdninger til hverandre?

5 Oversikt over litteratur som kan være aktuell: - Barne- og familiedepartementet (2002): Mobbing i barnehagen (et hefte for deg som jobber med i barnehagen. - Jesper Juul: Det kompetente barnet og Fra lydighet til ansvarlighet (vi har også div. videoer) - Kari Lamer: Sosial kompetanse. Teoribok, håndbok. - Kari Pape: flere bøker - Reidar Pettersen: Mobbing i barnehagen. - Barnehagefolk: Venner og uvenner. - Barnehagefolk: Å romme forskjellighet. - FNs barnekonvensjon: fra visjon til kommunal virkelighet. - John Andersen, Søren Gundelach og Kjeld Rasmussen: Trygge og utrygge barn i barnehagen. - Sonja Kibsgaard: Minoritetsbarn i småskolen. - Ada Engebrigtsen: Barnehagen og de nye utfordringene. - Manifest mot mobbing Kari Pape: Fra plan til praksis, prosessorientert arbeid i barnehagen. - Kari pape: Fra plan til praksis, Dokumentasjon og vurdering i barnehagen. - Kari Pape: Fra ord til handling, fra handling til ord. - Kunnskapsdepartementet: kompetanse i barnehagen. - Utdanningsforbundet: Barnehageloven i praksis. - Kunnskapsdepartementet: Fra eldst til yngst. Barnebøker: - Tor Åge Bringsværd og Anne Holth : Petra begynner i barnehagen og Karsten og Petra er bestevenner. - Gunilla Bergstrøm: Albert og Milla. - Marcus Pfister: Pers nye venner. - Kerstin Thorvall og Monica Scultz: Akkurat passe snill. - H.C. andersen: Den stygge andungen. - Andaktsbokselskapets Forlag: Den barmhjertige samaritanen.

6 Handlingsplan: NÅR MOBBING SKJER: Hva: Hvem: Utført, navn og dato: Når mobbing oppdages Alle. skal de andre ansatte informeres: beskriv så konkret som mulig: hvem, hva, hvordan. NB! Hva er gjort (voksenrollen) og tiltak videre. Snakk med barna om det som har skjedd. La barna foreslå videre tiltak. Avdelingspersonalet (den eller de som står barnet(barna) nærmest. Foreldrene til de det gjelder må informeres og bli tatt med på råd. Eventuelle videre tiltak. Evaluering etter 2 mnd. og evt. videre tiltak. Ped.leder evt. førskolelærer og/eller styrer. Barn/foreldre/personale.

7 Møte vedrørende mobbing i barnehagen: Dato: Tilstede på møte: Hva saken gjelder: Tiltak: Dato for oppfølgingsmøte: Underskrift foreldre: Underskrift personale:

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing RANDABERG KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING JANUAR 2010 HANDLINGSPLAN Handlingsplan mot mobbing Barnehagene i Randaberg Randaberg kommune Gode venner i Viste barnehage, Foto: Ove Tennfjord 1 Handlingsplan

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 2014-2018 HANDLINGSPLAN REVIDERT OKTOBER 2013. Mot mobbing i barnehagen.

RANDABERG KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 2014-2018 HANDLINGSPLAN REVIDERT OKTOBER 2013. Mot mobbing i barnehagen. RANDABERG KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 2014-2018 REVIDERT OKTOBER 2013 Mot mobbing i barnehagen HANDLINGSPLAN Randaberg kommune HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGENE I RANDABERG Gjelder for perioden

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 27.01.2015 SANDNES KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Figgjo barnehage, Austrått barnehage, Asperholen barnehage, Hana Barnehage, Gravarslia barnehage, Øygard barnehage og Vatne Barnehage I rammeplanen

Detaljer

Ved. Handlingsplan mot mobbing. for barnehagene i Melhus

Ved. Handlingsplan mot mobbing. for barnehagene i Melhus Ved Handlingsplan mot mobbing for barnehagene i Melhus Vedtatt i Komitè for liv og lære 16. februar 2011 Innhold 1. Innledning... 3 Felles handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Melhus... 3 Sentrale

Detaljer

MOBBING VASSHUS GARDSBARNEHAGE

MOBBING VASSHUS GARDSBARNEHAGE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR VASSHUS GARDSBARNEHAGE 0 INNLEDNING: De siste årene har det vært økt fokus på mobbing som et betydelig samfunnsproblem i Norge. Mobbing er et samfunnsproblem som har blitt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST!

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST! HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST! 1) INNLEDNING MANIFEST MOT MOBBING 2011-2014 at barn og unge har rett til utvikling medvirkning ikke-diskriminering omsorg

Detaljer

Aremark Barnehage HANDLINGSPLA N MOT MOBBING I AREMARK BARNEHAGE. Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 sak 23/12

Aremark Barnehage HANDLINGSPLA N MOT MOBBING I AREMARK BARNEHAGE. Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 sak 23/12 HANDLINGSPLA N MOT MOBBING I AREMARK BARNEHAGE Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 sak 23/12 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 INNLEDNING...3 MOBBING I BARNEHAGEN...4 Vi kan skille mellom direkte(fysisk)

Detaljer

INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø.

INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. Betydningen av lek, vennskap, sosial kompetanse, kommunikasjon og språk. Samarbeid mellom barnehage og hjemmet. Personalets

Detaljer

Naturbarnehagene AS. «Jeg vil være sammen med deg!» Manifeste Mot Mobbing

Naturbarnehagene AS. «Jeg vil være sammen med deg!» Manifeste Mot Mobbing Naturbarnehagene AS «Jeg vil være sammen med deg!» Manifeste Mot Mobbing I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver står det blant annet at barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig å forebygging

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

STEG FOR STEG. Sosial kompetanse

STEG FOR STEG. Sosial kompetanse STEG FOR STEG Sosial kompetanse De kunnskaper, ferdigheter, holdninger og den motivasjon mennesker trenger for å mestre de miljøene de oppholder seg i, eller som de trolig kommer til å ta kontakt med,

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsplan Barnehageåret 2014-2015

Årsplan Barnehageåret 2014-2015 Årsplan Barnehageåret 2014-2015 Der barna er i fokus! 1 Visjonen vår: Der barna er i fokus! 2 Velkommen til nytt barnehageår Kjære alle foreldre og foresatte. Det er med stor glede og ydmykhet vi møter

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING ÅRSPLAN FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE Liten? Jeg? Langt i fra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? av Inger

Detaljer

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN Retningslinjer for arbeidet i Rustad barnehage bygger på lov om barnehager m/ forskrifter; herunder Rammeplanen for barnehagen, Fn`s barnekonvensjon samt kommunens egne

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2015/2016

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2015/2016 GROVPLAN TEAM 3 ÅR Barnehageåret 2015/2016 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

vennskap, mangfold og fellesskap I vår fremragende barnehage: - gjør vi alltid vårt beste og gir vårt beste til andre - setter vi oss høye mål

vennskap, mangfold og fellesskap I vår fremragende barnehage: - gjør vi alltid vårt beste og gir vårt beste til andre - setter vi oss høye mål Årsplan for Store Brevik barnehage 2015/2016 Vår visjon er: Vår fremragende barnehage har fokus på vennskap, mangfold og fellesskap I vår fremragende barnehage: - gjør vi alltid vårt beste og gir vårt

Detaljer

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt kompetansenivå.

Detaljer

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage 1 Innholdsfortegnelse Side 3-6 Side 7 Sise 8-9 Side 10-12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21-22 Barnehagens fokusområder Sosial

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

ÅRSPLAN og PEDAGOGISK plattform

ÅRSPLAN og PEDAGOGISK plattform HURUM KOMMUNE Spurvegården barnehage ÅRSPLAN og PEDAGOGISK plattform FOR SPURVEGÅRDEN BARNEHAGE VÅR VISJON Vi vil bidra til å gi barna gode hverdagsopplevelser, som de kan ta med seg videre i livet. 1.INFORMASJON

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE

SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN for SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE 12/13 INNLEDNING Sukkerspinn Familiebarnehage er en liten barnehage med trygge og klare rammer. Vår hjemlige atmosfære og to stabile voksne er et spesielt godt

Detaljer

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING KROER SKOLE OG SFO 2011 INNLEDNING Evnen til å knytte og opprettholde sosiale relasjoner er noen av de mest sentrale ferdighetene i menneskers liv.

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Møteinnkalling Kulturutvalget

Møteinnkalling Kulturutvalget Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Fredrikstad stadion, Kinnarps Tidspunkt: 08.06.2011 kl. 17:00 Utvalgets medlemmer møter kl. 14:00, se vedlagte orienteringsbrev: 1. Litteratur festivalen Ord i Grenseland

Detaljer